Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα"

Transcript

1 Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα ebusiness in Greece Η συµβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» The contribution of the 3 rd CSF Operational Programme Information Society Ηλίας Καστρίτης, Στέλεχος, Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης ΕΠ ΚτΠ

2 Περιεχόµενα Ποιο είναι το Πρόγραµµα Εξελίξεις στο e-επιχειρείν Πώς προχωράµε στην Ψηφιακή Οικονοµία παρεµβάσεις Ζητήµατα Υλοποίησης Επιτάχυνση 2

3 Ποιό είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) Πρόγραµµα ενταγµένο στο ΚΠΣ (SF) Καινοτόµο οριζόντιο πολυτοµεακό πρόγραµµα πρόγραµµα που διαπερνά όλους τους φορείς δηµόσιας διοίκησης και απαιτεί την στενή τους συνεργασία ιυπουργικός Συντονισµός Ενιαία σύλληψη στόχων και στρατηγικής Σύγκλιση µε τους στόχους του e-europe 3

4 Η ΚτΠ ως Μοχλός Ανάπτυξης ΕΠ. Κοινωνία της Πληροφορίας Γ ΚΠΣ (2.836,1 MEURO µέχρι το 2006 Ενσωµατώνει στόχους που τέθηκαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών December 1999: The eeurope initiative (Special European Council of Lisbon,23 and 24 March 2000) June 2000: The subsequent eeurope 2002 Action Plan (Feira European Council19-20 June 2000) Action Plan to eeurope 2002) eeurope 2005 (Sevilla European Council, 21/22 June 2002) 4

5 Χρηµατοδότηση Συνολικός Π/U Ε.Π Μ 80% 20% ηµόσια απάνη Ε.Π Μ Ιδιωτική Συµµετοχή Ε.Π. 569 Μ 75% Κοινοτική Συµµετοχή 74,4% Μ 25% Εθνική Συµµετοχή 567 Μ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας 25,6% ιαρθρωτικά Ταµεία ΕΤΠΑ Μ ΕΚΤ 436 Μ Παιδεία και Πολιτισµός Εξυπηρέτηση του πολίτη Ανάπτυξη και Απασχόληση Επικοινωνίες Τεχνική βοήθεια 5

6 Ποιοι ωφελούνται από το ΚτΠ Μαθητές, Φοιτητές Εκπαιδευτικοί Πολίτες και δηµόσια διοίκηση Πολίτες και υγεία Πολίτες και πολιτισµός Επιχειρήσεις Άνεργοι και πτυχιούχοι Πολίτες, δηµόσια διοίκηση και επικοινωνίες Ενδεικτικοί πόροι (ΜΕURO)

7 ΚτΠ και Ελλάδα: Ταχύτατοι ρυθµοί ανάπτυξης Η συµµετοχή των ΤΠΕ στον ελληνικό ΑΕΠ είναι σηµαντική (6% -2000) µε σταθερά αυξητικές τάσεις (4%- 1997) 7

8 ΚτΠ και Ελλάδα: Ταχύτατοι ρυθµοί ανάπτυξης έχει βελτιωθεί δραστικά στη διάρκεια της τελευταίας διετίας η σχέση µαθητών προς Η/Υ δευτεροβάθµια εκπαίδευση (από 64 το 2000 σε 14 το 2002) πρωτοβάθµια εκπαίδευση (από 1091 το 2000 σε 47 το 2002)

9 αλλά και υστέρηση Παρά τους σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης υστέρηση στους περισσότερους δείκτες σε σχέση µε τον µέσο όρο των ευρωπαϊκών επιδόσεων Οι κατά κεφαλή δαπάνες πληροφορικής είναι σηµαντικά µικρότερες από τον µέσο όρο της ΕΕ Πολύ σηµαντική υστέρηση στις ηλεκτρονικά παρεχόµενες από το κράτος υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις Σηµαντική υστέρηση στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, ενώ στις άνω των 10 ατόµων κοντά στον ευρωπαϊκό µέσο όρο Περιορισµένο ψηφιακό περιεχόµενο (παρά το µεγάλο πολιτιστικό και ιστορικό απόθεµα) 9

10 Eνθαρρυντικοί ρυθµοί ανάπτυξης (demand side) Ολοκληρώθηκε έρευνα από Ε ΕΤ VPRC (2002) (2500 Νοικοκυριά/ 8030 άτοµα) 2001 % 2002 % ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 20 28,9 ΧΡΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΙΚΙΕΣ ΧΡΟΝΩΝ: 44% ΦΟΙΤΗΤΕΣ : 55% ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 10,1 49,8 19,3 63,6 10

11 Η συνολική εξέλιξη του ΕΠ ΚτΠ Προϋπολογισµός Εντάξεις Προσκλήσεις απάνες 762, , Φάσεις Έργων Ενεργοποίηση προγράµµατος (Προσκλήσεις) Εντάξεις έργων Απρίλιος % (1135 Μ ) 13,6% (3180 έργα: 388 Μ ) Φεβρουάριος 2003 (10/2/2003) 56% (55 Προσκλήσεις: 1592,8 Μ ) 26% (3539 έργα: 762,58 Μ ) απάνες 1,2% (35,2 Μ ) 4% (99,50 M ) (ΣΠ) 11

12 ..και ανά άξονα παρέµβασης 1000 Προυπολογισµός (Μ ) 900 Προσκλήσεις (Μ ) Ενταγµένα (Μ ) 800 απάνες (Μ )

13 Στόχοι-προτεραιότητες της «Ανάπτυξης & Απασχόλησης στην Ψηφιακή Οικονοµία ηµιουργία ευνοϊκού «ψηφιακού» περιβάλλοντος για την οικονοµική δραστηριότητα (Μέτρο 3.1) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψηφιακή οικονοµία (Μέτρο 3.2) Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Μέτρο 3.3) Αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού (Μέτρο 3.4) Προώθηση της απασχόλησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Μέτρο 3.5) 13

14 «Ανάπτυξη & Απασχόλησης στην Ψηφιακή Οικονοµία», άξονας 3 Πόροι Μέτρα Ι ΙΩΤ. ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΗ 40,4% Μέτρο ,6% Μέτρο ,8% ΕΘΝ. ΑΠΑΝΗ 14,9% ΕΚΤ 21,2% ΕΤΠΑ 23,5% Μέτρο 3.3 9,7% Μέτρο ,3% Μέτρο ,6% συνολικό κόστος 901,7 ΜΕΥΡΩ 14

15 Αποτελέσµατα από έρευνα σε 1800 επιχειρήσεις (ebusinessforum) Χρήση Η/Υ: 34% Χρήση του Internet: 15% Χρήση 12% Κατοχή ERP συστηµάτων <1% Συµµετοχή σε e-marketplaces <1% 32% θεωρούν την υποστήριξη στην εκπαίδευση ως την πιο σηµαντική σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των µικρότερων ΜΜΕ (1-10 ατόµων) και των µεγαλύτερων ΜΜΕ (11+ ατόµων) και στον βαθµό παρουσίας στο Internet (µε ιστοσελίδα ή κόµβο). Οι ΜΜΕ των 11+ ατόµων έχουν ποσοστό παρουσίας στο Ιnternet 39%, ενώ οι µικρότερες των 10 ατόµων 2,6%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από την έρευνα Εurostat στην οποία ο βαθµός παρουσίας των µεγαλύτερων ΜΜΕ στην Ελλάδα ήταν 28%. 15

16 Ορόσηµα εξέλιξης Λισσαβόνα: Στρατηγικές αποφάσεις για την πορεία της ΕΕ Μαδρίτη: ιάσκεψη Υπουργών αρµοδίων για τις ΜΜΕ Βαρκελώνη: Ελληνική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη των µικρών επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας Ειδική µέριµνα για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας Πρόσβαση = στρατηγική επιδίωξη για τις ΜΜΕ ( ιαδίκτυο, κεφάλαια, γνώση, ερευνητικά αποτελέσµατα, ανθρώπινο δυναµικό, κρατικές προµήθειες κλπ.) Μετά τη Βαρκελώνη: µεγαλύτερη δέσµευση, ταχύτεροι ρυθµοί Ελληνική προεδρία: ειδική συνεδρίαση Υπουργών για τις ΜΜΕ Στόχος να γίνει θεσµός της ΕΕ 16

17 Ενιαία και ολοκληρωµένη παρέµβαση ebusinessforum Αναβάθµιση εξιοτήτων Ενίσχυση οµών Στήριξης ικτυωθείτε Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά emarketplaces Ψηφιακό Περιεχόµενο elearning Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη στην ΚτΠ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Προµηθειών 17

18 Το e-επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις: λύσεις - έργα Στρατηγική & επιχειρησιακό Σχέδιο 1 1 Στρατηγική / Επιχειρησιακό Σχέδιο 2 2 ικτυακές υποδοµές / ISP 3 Web Sites / CRM / Call centers B2B B2G Επιχείρηση B2C eprocurement ( and Public Procurement) Portals ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - 10 ERP & Τεχνολογίες Υποδοµής 18

19 Μερικά αποτελέσµατα επιχειρήσεις (ΠΜΕ) έχουν υλοποιήσει το πρόγραµµα ικτυωθείτε 5000 επιχειρήσεις έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 1700 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει προτάσεις στο πρόγραµµα Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Έως τον Απρίλιο 2003 υπογραφή συµβάσεων Α κύκλου Προκήρυξη Β κύκλου µέσα στο Α εξάµηνο

20 ebussiness forum Χρηµατοδοτείται από το µέτρο 3.1 ηµιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος για την οικονοµική δραστηριότητα» Έχει ως στόχο την προώθηση µέσω ανοικτών διαβουλεύσεων και έρευνας της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα Ένα από τα πέντε παραδείγµατα βέλτιστης πρακτικής στην κατηγορία «των πολιτικών διαµόρφωσης πλαισίου για την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (DG Enterprise) Συνεχίζει να συµβάλει στην διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας µε την ολοκλήρωση του γ κύκλου και την έναρξη του δ κύκλου εργασιών Τελικός ικαιούχος: Ε ΕΤ Α.Ε., Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ): ,34 20

21 ικτυωθείτε Ενίσχυση των πολύ µικρών ελληνικών επιχειρήσεων σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας για διασύνδεση στο ιαδίκτυο Εξοικείωση των ελλήνων επιχειρηµατιών µε τα οφέλη που προκύπτουν από τη συµµετοχή στη νέα ψηφιακή οικονοµία καθώς και τη χρήση των κυβερνητικών «ηλεκτρονικών» υπηρεσιών Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες: e-europe, Go Digital και E-Train Χρηµατοδότηση: Παρακίνηση και οικονοµική ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων για την προµήθεια υπολογιστικών συστηµάτων µε σκοπό την σύνδεση µε το διαδίκτυο ή την περαιτέρω εκµετάλλευσή του. Μετά από 5 κύκλους εργασιών έχουν εγκριθεί αιτήσεις, και έχουν εκπαιδευτεί 4898 επιχειρήσεις για το πρόγραµµα ικτυω8είτε Τελικός ικαιούχος: ΕΟΜΜΕΧ Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ):

22 Εκπαιδευτική Στήριξη ικτυωθείτε Εξοικείωση επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα: Κεντρικό HELPDESK και λειτουργία ικτυακού Τόπου Παραγωγή ενηµερωτικού-εκπαιδευτικού υλικού Επιλογή και εκπαίδευση εκπαιδευτών, ανέργων πτυχιούχων, τελειοφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, αποφοίτων ΙΕΚ κτλ.(αιτήσεις συµµετοχής στη διεύθυνση Εκπαιδευτικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις-δικαιούχους σε όλη την Ελλάδα Οργάνωση εκδηλώσεων πανελλαδικά 3000 ΣΥΚ έχουν υποβάλλει αιτήσεις υποψηφιότητας Έχουν πραγµατοποιηθεί 281 διήµερες επισκέψεις σε επιχ. Τελικός ικαιούχος Ε ΕΤ Συνολικός προϋπολογισµός:

23 Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά Η ενίσχυση επιχειρήσεων άνω των 5 εργαζοµένων για την ηλεκτρονικοποίηση των επιχειρηµατικών τους λειτουργιών αποτελεί τον στόχο του έργου. Οι προς ενίσχυση επιχειρήσεις µπορεί να ανήκουν στους κλάδους της µεταποίησης, του τουρισµού, του εµπορίου και των υπηρεσιών. Συνολικός προϋπολογισµός: Επιδότηση 40%-Ανώτατος επιδοτούµενος προϋπολογισµός/σχέδιο: 85 εκ. και ένταξη συνολικά επιχειρήσεων, άτοµα Περιφερειακή κατανοµή µεγάλου µέρους του συνολικού προϋπολογισµού Αξιοποίηση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων-εισαγωγή τεχνικών του ηλεκτρονικού επιχειρείν Το Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης προτάσεων και έχει στόχο να εντάξει 600 ΜΜΕ. Τελικός ικαιούχος: ΥΠΑΝ/Γ.Γ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προϋπολογισµός ( ):

24 e-marketplaces ηµιουργία καταλυτών για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονοµίας στην Ελλάδα και τη δηµιουργία κρίσιµης µάζας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ηλεκτρονικά Ειδική επεξεργασία προκήρυξης από εξειδικευµένη οµάδα εµπειρογνωµόνων του e-business forum Eνίσχυση προσπαθειών κάθετων (κλαδικών) e- marketplaces Ενδεικτικός µέγιστος προϋπολογισµός επιδοτούµενων έργων: 1 εκ. ευρώ Ποσοστό επιδότησης: 40% Απαραίτητη η γνώση του κλάδου από τον επιδοτούµενο φορέα Τελικός ικαιούχος:γγβ, Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ):

25 epublic Procurement Ολοκλήρωση Μελέτης και εκπόνηση τριών πιλοτικών έργων µε σκοπό την: Ηλεκτρονική ηµοσιοποίηση διακηρύξεων και δηµοσίευση Προσκλήσεων Ηλεκτρονική λήψη, κατάθεση και διακίνηση µηνυµάτων και αρχείων Ασφαλής ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αξιολόγηση προσφορών Εξασφάλιση της ηλεκτρονικής διάδρασης Ηλεκτρονική σύναψη σύµβασης ιαχείριση συµβάσεων Έχει καθοριστεί η διεξαγωγή 18 εικονικών διαγωνισµών µέσω του διαδικτύου µε την συµµετοχή 50 επιχειρήσεων του τοµέα των προµη8ειών Τελικός ικαιούχος Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ιάρκεια Υλοποίησης έργου: 4 χρόνια Π/Υ (ΕΥΡΩ): ,34 25

26 ebusiness & elearning ενίσχυση ερευνητικών συµπράξεων επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ερευνητικών κέντρων και άλλων φορέων για ανάπτυξη καινοτόµων (τεχνολογικά) προϊόντων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) & Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) καθώς και η ανάπτυξη ή/και προσαρµογή τεχνολογιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τελικός ικαιούχος ΓΓΕΤ Π/Υ (ΕΥΡΩ): Υπολογίζονται περίπου 100 προτάσεις ανά πρόγραµµα Από τέλη Φεβρουαρίου µέχρι αρχές Μαΐου θα γίνει η συγκέντρωση και καταχώρηση των προτάσεων σε βάση δεδοµένων Αρχές Μαΐου θα συγκροτηθούν οι επιτροπές αξιολόγησης και θα ξεκινήσουν οι αξιολογήσεις των προτάσεων 26

27 Ενίσχυση της ανάπτυξης ελληνικού ψηφιακού περιεχοµένου Προώθηση της δηµιουργίας περιεχοµένου µε ελληνική προστιθέµενη αξία Ειδική επεξεργασία προκήρυξης από εξειδικευµένη οµάδα εµπειρογνωµόνων του e-business forum ιαβούλευση µε εκπροσώπους εκδοτών, media, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων, δηµόσιες αρχές, εταιρίες πληροφορικής κτλ. 2 φάσεις προκηρύξεων: Στην πρώτη φάση επιλογή ιδεών για την ανάπτυξη business plan και concept demonstration και στη δεύτερη φάση επιδότηση της υλοποίησης από αυτά και την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών Τελικός ικαιούχος ΥΠΑΝ/ΓΓΑ Προϋπολογισµός : 30 εκ. ευρώ 27

28 Ενδυνάµωση των δοµών στήριξης Υποστήριξη των ΜΜΕ µέσα από την ενίσχυση των δοµών στήριξής τους Πρόσκληση 33, για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου σε ΜΜΕ από Επιµελητήρια - Υποβλήθηκαν 34 προτάσεις Φορέων και έχουν ενταχθεί 12 πράξεις Η υλοποίηση των έργων απαιτεί κατ αρχήν την εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας, µε βάση επιχειρηµατικό σχέδιο τριετίας για καθένα από τα Επιµελητήρια Αναµένεται άµεσα (03/03) έκδοση επόµενης Πρόσκλησης και για Επιµελητήρια και για Συλλογικούς και επαγγελµατικούς φορείς ευρύτερα, µε στόχο την ενίσχυση επιπλέον 20 πράξεων Τελικός ικαιούχος ΓΓΕ, Συνολικός προϋπολογισµός 7,34 εκ. ευρώ 28

29 ηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας Η δηµιουργία πάρκων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Ενίσχυση της δηµιουργίας Κέντρου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Κέντρων Επίδειξης και Προβολής Προϊόντων στα υπό δηµιουργία πάρκα υψηλής τεχνολογίας Προϋπολογισµός : 18,3 εκ. ευρώ, 60% ιδιωτική συµµετοχή Ηλεκτρονική διαχείριση & εκσυγχρονισµός των δραστηριοτήτων τυποποίησης & ποιότητας Υλοποίηση πληροφοριακού συστήµατος για την ηλεκτρονική διαχείριση προτύπων ποιότητας του ΕΛΟΤ, την εµπορία και διακίνηση προτύπων του ΕΛΟΤ µέσω διαδικτύου και την ηλεκτρονική εργασία των επιτροπών ποιότητας και τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Προϋπολογισµός : 2,89 εκ. ευρώ 29

30 Κρίσιµα Θέµατα ιαλειτουργικότητα (G2G ως διευκολυντής του G2C) Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ( ιαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστηµάτων του ηµοσίου Τοµέα) Ανοικτή διαβούλευση στην επίσηµη ιστοσελίδα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Ευρυζωνικές υποδοµές και ευρυζωνικές υπηρεσίες Εχει συσταθεί από την Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας οµάδα εργασίας για τα Ευρυζωνικά ίκτυα Outsourcing (SLA)-Εναλλακτικό Σχήµα υλοποίησης έργων πληροφορικής και παροχής υπηρεσιών στη δηµόσια διοίκηση Προετοιµάζεται από την Ειδική Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας µελέτη για Οutsourcing 30

31 Ενέργειες σε εξέλιξη Πρόγραµµα Επιτάχυνσης 2003 Εστίαση σε συγκεκριµένες κατηγορίες έργων από κάθε Γραµµατεία που υλοποιεί έργα του ΕΠ ΚτΠ: Μεγάλα έργα πληροφορικής της δηµόσια διοίκησης Προκήρυξη Α Εξαµ 2003 Μικρά έργα υλοποιήσιµα εντός του 2003 µε άµεσες θετικές επιπτώσεις στους πολίτες και τις επιχειρήσεις Προϋποθέσεις ένταξης έργων στον πρόγραµµα επιτάχυνσης 2003: Ύπαρξη οµάδας έργου/φορέα υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου Ορισµός υπευθύνου έργου ανά φορέα Προσδιορισµός δεσµευτικών στόχων υλοποίησης προγραµµάτων 31

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3

Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ Α Α3 ΤΙΤΛΟΣ: «Η υποδοµή για την ηλεκτρονική επιχείρηση και τις ηλεκτρονικές αγορές» Συντονιστές: Σ.Σαρτζετάκης, Τ.Σκουρτσής Rapporteur: Τ.Σκουρτσής ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεν.

Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΡΓΟ : «Ευρυζωνικότητα στο νομό Λευκάδας: Προώθηση, Επίδειξη, Στρατηγική και Βέλτιστες Πρακτικές» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Παραδοτέο ΠΑ 5.3 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων»

«Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Πιττακού 24

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 1. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2012 31.12.2012 1/28 Χανδρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία»

Β κύκλος εργασιών. «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Β κύκλος εργασιών Οµάδας Εργασίας (OE) B3: «Η Περιφερειακή Προσέγγιση της Πολιτικής γα την Μετάβαση των Επιχειρήσεων στην Ψηφιακή Οικονοµία» Συντονιστές: Αναστάσιος Τζήκας - Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ, (tasos@si.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας 2 Προώθηση της Έρευνας και της Καινοτομίας 3 Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής 4 Αναβάθμιση και Προστασία του Περιβάλλοντος 5 Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες

Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες Η Ψηφιακή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα Στόχοι και δράσεις για τους επόμενους μήνες 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Τα μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα 1.1 Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 Υμηττός Τηλ.: 213 13 00 700 Fax: 213 13 00 800-801 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚτΠ Α.Ε. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2011 31.12.2011 Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα