«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

2 Τί είναι το e-government Είναι η χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δηµόσια διοίκηση και στις υπηρεσίες, σε συνδυασµό µε οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες για τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών και των δηµοκρατικών διαδικασιών, καθώς και για την ενίσχυση της υποστήριξης στις πολιτικές του δηµοσίου.

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε-GOVERMENT Κυβέρνηση-προς προς-κυβέρνηση (G2G): διαδικασίες που αφορούν στις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των δηµόσιων οργανισµών. Κυβέρνηση-προς προς-πολίτες (G2C): κάθε αλληλεπίδραση µεταξύ των δηµόσιων οργανισµών και των πολιτών. Κυβέρνηση-προς προς-επιχειρήσεις (G2B): σχέση µεταξύ των δηµόσιων οργανισµών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

4 ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ η-υπηρεσιων Καταχώρηση: Σε αυτή τη φάση οι δηµόσιοι οργανισµοί δηµοσιεύουν πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία τους και τη δοµή τουςστοinternet Συναλλαγή: Αµφίδροµη επικοινωνία µε τους ενδιαφεροµένους (ειδικά µε τους πολίτες και την επιχείρηση)

5 ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ η-υπηρεσιων Κάθετη ολοκλήρωση: Ενσωµάτωση κεντρικών αντιπροσωπειών µε τα περιφερειακά και τοπικά γραφεία ώστε µε τη χρησιµοποίηση παρόµοιων λειτουργιών να αυξηθεί η εξυπηρέτηση του πολίτη Οριζόντια ολοκλήρωση: ολοκλήρωση συστηµάτων που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες

6 Φάσεις ανάπτυξης e-government Wave 1: Μετάβαση στο e-government Wave 2: Εµπλουτισµός υπαρχόντων websites και portals Wave 3: Μετατροπή κυβερνήσεων σε «πελατοκεντρικές» Wave 4: Επαναπροσδιορισµός των βασικών ρόλων της κυβέρνησης

7 ΤΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗ

8 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ E-GOVERNMENT ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ευελιξία (flexibility): προσθήκης νέων χρηστικών δυνατοτήτων και την αναβάθµιση εφαρµογών Κλιµάκωση (scalability): εξοµάλλυνση απρόβλεπτων διακυµάνσεων στις απαιτήσεις των πολίτων και το φόρτο που δηµιουργούν οι χρήστες του συστήµατος. Αξιοπιστία (reliability) :για την εξασφάλιση της συνεχούς και ασφαλούς λειτουργίας και διαθεσιµότητας των εφαρµογών e-government

9 Πλεονεκτήµατα για τον πολίτη Πληροφόρηση Αξιόπιστη και έγκαιρη ενηµέρωση αλλά και γρήγορη ανταπόκριση Μείωση της ανάγκης φυσικής παρουσίας του πολίτη στις υπηρεσίες Ισότιµη και διαφανής µεταχείριση όλων των χρηστών Η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους πέρα από το τυπικό ωράριο µιας οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας, συχνά καθ όλο το 24ωρο ωρο.

10 Πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις Αποτελεσµατικότερες επιχειρηµατικές συναλλαγές µε την κυβέρνηση Ικανότητα χρήσης των παρεχόµενων υπηρεσιών όλο το 24ωρο Πρόσθετες ευκαιρίες εισοδήµατος (π.χ. από διαφηµίσεις ή απο τον χειρισµό συναλλαγών) Τόνωση των εξελίξεων υποδοµής, οδηγώντας στην δηµιουργία ενός ευνοϊκότερου επιχειρησιακού περιβάλλοντος

11 Πλεονεκτήµατα για την κυβέρνηση Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας του προσφερόµενου έργου Άµεση λήψη πληρωµών µε συνέπεια την καλύτερη διαχείρηση και γρήγορη επένδυση των πόρων Μείωση φόρτου εργασίας στις υπηρεσίες και µείωση κόστους συναλλαγών Θετική γνώµη από τους πολίτες για τα επιτεύγµατα της κυβέρνησης και τους µελλοντικούς της στόχους Καλύτερη διαχείριση χερσαίων εναέριων και θαλάσσιων µεταφορών

12 υσκολίες εφαρµογής του e- government Αδυναµία χρήσης των νέων τεχνολογιών από κατηγορίες χρηστών και µη αποδοχή από υπαλλήλους της κυβέρνησης Ασφάλεια και ακεραιότητα πληροφοριών Επιφυλακτικότητα πολιτών Αποσπασµατικότητα «Αντίσταση» της Γραφειοκρατίας

13 ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προς πολίτες: 1. Φόρος εισοδήµατος 2. Εύρεσης εργασίας 3. Πιστοποιητικά 4. Αίτηση για κοινωνικά επιδόµατα 5. Προσωπικά έγγραφα 6. Άδεια αυτοκινήτου 7. ήλωση στην αστυνοµία 8. Χρήση δηµόσιων βιβλιοθηκών 9. Εγγραφές σε σχολεία και πανεπιστήµια 10. Ανακοινώσεις αλλαγής κατοικίας 11. Υπηρεσίες σχετικές µε θέµατα υγείας

14 ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προς επιχειρήσεις: 1. Φόρος εισοδήµατος/εργοδοτική εισφορά: πληρωµή, εγγραφή 2. ηµοτικός φόρος: δήλωση, ειδοποίηση, πληρωµή 3. ΦΠΑ: εγγραφή, δήλωση, πληρωµή 4. Σύσταση εταιρίας 5. Υποβολή πληροφοριών σε στατιστικά γραφεία 6. Άδειες εξαγωγών 7. Άδειες σχετικές µε το περιβάλλον 8. ηµόσιες προµήθειες.

15 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΗΛ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει το ηµόσιο το 40% είναι πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιµες 8% των Ελλήνων πολιτών συναλλάσσονται µε δηµόσιους φορείς µέσω ιαδικτύου Η χρήση του ιαδικτύου ανέρχεται σε 27,4% Ορυθµός µεταβολής της πρόσβασης στο ιαδίκτυο στην Ελλάδα για την περίοδο είναι ίσος µε 13,2%

16 ιείσδυση ΤΠΕ στο ηµόσιο τοµέα Το 71% των επιχειρήσεων µε 10+ εργαζοµένους χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο για συναλλαγές µε το ηµόσιο 8% του πληθυσµού χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο για αντίστοιχες συναλλαγές Το 53% των δηµόσιωνφορέωνναδιαθέτει λογισµικό και το 60% να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Το 77,7% των συστηµάτων δεν συνοδεύονται από συµβόλαια συντήρησης

17 Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: παρόν και µέλλον Πρόγραµµα ράσηςi2010. Στόχοι: 1. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο επίκεντρο 2. Ηλεκτρονική αναγνώριση των χρηστών και αυθεντικοποίηση των συναλλαγών 3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση για όλους 4. Αποδοτική και αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση 5. Ηλεκτρονικές δηµόσιες προµήθειες 6. ιασυνοριακές υπηρεσίες

18 Εθνική Στρατηγική - πρώτη "τριλογία" έργων ηµιουργία εθνικής δηµόσιας πύλης στο ιαδίκτυο ηµιουργία εθνικού συστήµατος αυθεντικοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών ηµιουργία και θεσµοθέτηση Εθνικού Συστήµατος ιαλειτουργικότητας

19 ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Η ιαλειτουργικότητα (interoperability) ορίζεται ως η ικανότητα µεταφοράς και χρησιµοποίησης της πληροφορίας µε ένα οµοιογενές και αποτελεσµατικό τρόπο µεταξύ διαφόρων οργανισµών σε επίπεδο συστηµάτων πληροφορικής Οστόχοςκάθεεθνικούήακόµη και πανευρωπαϊκού πλαισίου διαλειτουργικότητας είναι να διευκολύνει την υλοποίηση του e- government και την συνολική υιοθέτησή του από ολόκληρο το δηµόσιο τοµέα

20 Το Πλαίσιο της ιαλειτουργικότητας στη ιακυβέρνηση Η ιακυβέρνηση I. Κεντρική Κυβέρνηση II. Οργανώσεις δηµόσιου τοµέα III. Βιοµηχανία IV. Πολίτες ΗΣυµµόρφωση µε τη ιαλειτουργικότητα I. τα πρότυπα του πλαισίου επιβάλλονται σε όλα τα νέα συστήµατα II. τα ήδη υπάρχοντα συστήµατα που θα πρέπει να συµµορφώνονται µεταπρότυπα

21 Το Πλαίσιο της ιαλειτουργικότητας σε συνεργασία µε επιµέρους δράσεις Το πλαίσιο ιαλειτουργικότητας πρέπει να σχετίζεται µε τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: Ασφαλές Κυβερνητικό ίκτυο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πύλες (Portals) ίκτυο ιαχείρισης της Γνώσης

22 Σκοπός διαµόρφωσης ενός πλαισίου ιαλειτουργικότητας ιευκόλυνση επικοινωνίας των πληροφοριακών συστηµάτων του δηµοσίου τοµέα Άµεσο αποτέλεσµα της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση από ολόκληρο το δηµόσιο τοµέα του Πλαισίου ιαλειτουργικότητας για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (Π Η ) Έµµεσο αποτέλεσµα είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης υποδοµών e-government

23 ΟΦΕΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών. Μείωση του κόστους αλλά και του χρόνου ανταπόκρισης. Μεγαλύτερη ικανοποίηση των πολιτών. Υποστήριξη νέων και βελτίωση υφιστάµενων συνεργασιών. Αυτοµατοποίηση των διαδικασιών Αναβάθµιση της εικόνας της κυβέρνησης Πρόσβαση σε περισσότερες και αξιόπιστες πληροφορίες

24 Επίπεδα ροής πληροφοριών από/προς το δηµόσιο τοµέα σε πολίτες και επιχειρήσεις Επίπεδο 0 Εσωτερική οργάνωση του φορέα Επίπεδο 1 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Επίπεδο 2 Business Process Reengineering Επίπεδο 3 Intranet Επίπεδο 4 Αυτοµατοποιηµένο πρωτόκολλο Επίπεδο 5 Ενιαία αναγνώριση εσωτερικών χρηστών

25 Επίπεδα ροής πληροφοριών από/προς το δηµόσιο τοµέα σε πολίτες και επιχειρήσεις Επίπεδο 6 Portal Επίπεδο 7 Ενιαία αναγνώριση εξωτερικών χρηστών Επίπεδο 8 Αναβάθµιση πύλης µε εφαρµογές προσαρµοσµένες σε κάθε χρήστη Επίπεδο 9 Ψηφιακές Υπογραφές (digital signatures) Επίπεδο 10 Smart cards Επίπεδο 11 Μεταγλώττιση Επίπεδο 12 Ψηφιακή Τηλεόραση Επίπεδο 13 ορυφορική Επικοινωνία

26 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το e-government στοχεύει να κάνει την αλληλεπίδραση µεταξύ της κυβέρνησης και των πολιτών (G2C), της κυβέρνησης και των επιχειρησιακών επιχειρήσεων (G2B), και των σχέσεων οργανισµού διαµεσολάβησης (G2G) πιο φιλικές, βολικές, διαφανείς και ανέξοδες Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών συνδυασµένες µε οργανωτικές αλλαγές, µπορούν να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις για αποτελεσµατικότητα, παραγωγικότητα και ποιότητα υπηρεσιών ακόµη και µε χαµηλότερο οικονοµικό κόστος. Και ο µόνος τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν είναι παρά η εφαρµογή στη µεγαλύτερη δυνατή έκταση του e-government.

27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ιεθνώς, όλες οι προσπάθειες e-government βασίζονται στην υποχρεωτική συµµόρφωση σε συγκεκριµένες και ανοικτές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Για την επιτυχή υλοποίηση πολιτικής e-government η ιαλειτουργικότητα θα πρέπει να εξασφαλίζεται µεταξύ όλων των δηµοσίων οργανισµών (Υπουργεία, Νοµαρχίες, ήµοι, Περιφέρειες), ιδιωτικών επιχειρήσεων. Το πλαίσιο ιαλειτουργικότητας καθιστά εφικτή την παράδοση των υπηρεσιών µε συνέχεια και συνοχή. Η κυβέρνηση χαιρετίζει τα σχόλια, τις προτάσεις και τις καινοτοµίες που µπορούν να βοηθήσουν την κυβέρνηση να βελτιώσει την πρόσβαση σε πληροφορίες και την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, καθώς ειδικά για την Ελλάδα η προσπάθεια για την ανάπτυξη του πλαίσιο ιαλειτουργικότητας βρίσκεται ακόµη σε εξέλιξη.

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Στόχοι Μαθήματος Το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα

ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα Καθ.. ηµήτριος Παπούλιας Στρατηγική ιοίκηση Επιχειρήσεων και Αλλαγών ίκτυο ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας: Ράπτης Τηλέµαχος Τσιµπάνης Κωνσταντίνος Στόχος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης»

«Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» «Η στρατηγική µετάβασης στον ψηφιακό δήµο ως οργανικό συστατικό στοιχείο της ιοικητικής Μεταρρύθµισης» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής,, Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νεστορίου Προϋπολογισμός: 121.951,22 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, http://kedke.ntua.gr/ ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 1 από 11

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σελίδα 1 από 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΟΕΝΘ/ΕΣΕ) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΕΣΘΑΙ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΦΝΗ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Επόπτης Καθηγητής: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιος 2012, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 Βελτίωση Δημοσίων υπηρεσιών... 4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια

Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΓΟΓΕΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΕΜ 340) Με επιβλεποντα τον καθηγητη κ. ιονυση Πολιτη Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια Τµήµα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Εισαγωγή στο ΠΠ Τ 2. Υφιστάμενη κατάσταση 3. ιεθνείς Πρακτικές 4. Οδηγίες Πλαισίου 5. Μελέτη Εφαρμογής Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση

Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Kωνσταντίνος Γάκης Mηχανολόγος Mηχανικός Δρ Eπιχειρησιακής Έρευνας ExecM Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης Hλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Aυτοδιοίκηση Περιεχόμενα 4 10 17 28 1. Eισαγωγή 1.1. Oι τεχνολογίες ενεργοποιητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία «Η διείσδυση των Νέων Τεχνολογιών στο Δημόσιο» Πεντάρης Σταμάτιος ΑΜ : 2001010066 Μέλη Εξεταστικής Επιτροπής Καθηγητής Ματσατσίνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα