FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση"

Transcript

1 Συστήματα πυροπροστασίας FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Με δυνατότητα σύνδεσης σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας Υψηλή ατρωσία σε ψευδείς συναγερμούς με ευφυή επεξεργασία σήματος LOGIC SENS Καινοτομική επιτήρηση ροής αέρα συμπεριλαμβανομένης επιτήρησης μίας οπής, ανιχνεύει συμφόρηση και διακοπή Εύκολη αρχική εγκατάσταση μέσω αυτόματης αρχικοποίησης Εύκολη διάγνωση μέσω κωδικών φλας στα δομοστοιχεία ή χρησιμοποιώντας το λογισμικό διάγνωσης FAS-ASD-DIAG Οι Συμβατικοί Ανιχνευτές Καπνού με Σειρά FCS-320-TP είναι ενεργά συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιάς στην επιτήρηση χώρων και εξοπλισμού, καθώς και για την επιτήρηση μονάδων κλιματιστικού ή αγωγών κλιματιστικού. Διαθέτουν την τελευταία τεχνολογία ανίχνευσης. Η αντοχή των συστημάτων σε ρύπανση, η αντιστάθμιση θερμοκρασίας σημάτων αισθητήρα και αποκατάσταση σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση, διασφαλίζει αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Επισκόπηση συστήματος Θέση Περιγραφή 1 Σύστημα σωλήνων/είσοδος αέρα 2 Ανοίγματα δειγματοληψίας αέρα 3 Περίβλημα 4 Δομοστοιχείο συμπεριλαμβανομένου αισθητήρα ροής αέρα

2 2 FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με 5 Μονάδα αναρρόφησης 6 Έξοδος αέρα Περιγραφή λειτουργ. Η μονάδα αναρρόφησης λαμβάνει δείγματα αέρα από το χώρο επιτήρησης μέσω ενός συστήματος σωλήνων με καθορισμένα ανοίγματα δειγματοληψίας αέρα και περνά τα δείγματα στο δομοστοιχείο. Ανάλογα με την ευαισθησία αντίδρασης του δομοστοιχείου που χρησιμοποιείται, ο ς καπνού με αναρρόφηση ενεργοποιεί συναγερμό όταν έχει επιτευχθεί η κατάλληλη πυκνότητα καπνού. Ο συναγερμός είναι ορατός μέσω της φωτοδιόδου (LED) συναγερμού στη μονάδα και μεταδίδεται στον πίνακα πυροπροστασίας. Ο αισθητήρας ροής αέρα ελέγχει το συνδεδεμένο σύστημα σωλήνων για διακοπή και συμφόρηση. Η ευφυής επεξεργασία σήματος LOGIC SENS συγκρίνει τη μετρούμενη στάθμη καπνού με τις γνωστές μεταβλητές διαταραχής και αποφασίζει εάν πρόκειται για πραγματικό ή ψευδή συναγερμό. Για την εμφάνιση και μετάδοση των συναγερμών και σφαλμάτων είναι δυνατή η επιλογή διαφόρων χρόνων καθυστέρησης. Κάθε δομοστοιχείο επιτηρείται για ρύπανση, δυσλειτουργία σήματος και απομάκρυνση συσκευής. Δυσλειτουργίες και ορισμένες καταστάσεις συσκευής επιτηρούνται χρησιμοποιώντας ποικίλες φωτοδιόδους (LED) κωδικών φλας στο PCB ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του δομοστοιχείου. Η επαναφορά των μηνυμάτων προβλήματος γίνεται μέσω του συνδεδεμένου πίνακα πυροπροστασίας και της εισόδου επαναφοράς ή του δομοστοιχείου επαναφοράς FCA-320-Reset. Διατίθενται τρία διαφορετικά δομοστοιχεία για τους Ανιχνευτές Καπνού με Σειρά FCS-320-TP. Αυτά τα δομοστοιχεία έχουν διαφορετικές ευαισθησίες απόκρισης: Δομοστοιχείο Μέγ. ευαισθησία (απόκρυψη φωτός) Επίπεδα για επιλογή DM-TP-50(80) 0,5 %/m (0,8 %/m) 2 DM-TP-10(25) 0,1 %/m (0,25 %/m) 4 DM-TP-01(05) 0,015 %/m (0,05 %/m) Η ευαισθησία βασίζεται στις μετρήσεις κατά τη διάρκεια τυπικών δοκιμαστικών πυρκαγιών (η παλιά τιμή στις αγκύλες). Το FCS-320-TP2 λειτουργεί με δύο δομοστοιχεία. 4 Δύο συστήματα σωλήνων δειγματοληψίας αέρα μπορούν να συνδεθούν για την επιτήρηση δύο τομέων. Όταν επιτηρείται μόνο ένας τομέας με δύο συστήματα σωλήνων, μπορεί να υλοποιηθεί εξάρτηση δύο ανιχνευτών. FCS 320-TP Σειρά παραλλαγών μοντέλου Οι παραλλαγές FCS-320-TP1 και FCS-3200-TP2 είναι οι οικονομικοί ανιχνευτές καπνού με αναρρόφηση για γενική χρήση με οθόνες LED για λειτουργία, δυσλειτουργία και συναγερμό (δύο ενδείξεις συναγερμού στο FCS-320-TP2). Εγκρίσεις χωρών Περιοχή Πιστοποίηση Γερμανία VdS G FCS-320 TT_TPSeries / FAS-420 TT_TPSeries Ευρώπη CE FCS-320-TP CPD Προγραμματισμός 0786-CPD FCS-320- TPx_FCS-320-TTx_FAS-420- TPx_FAS-420-TTx Για σύνδεση σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας Σχεδιασμός συστήματος σωλήνων Στο σχεδιασμό, έγινε διάκριση μεταξύ επιτήρησης τομέα και επιτήρησης εξοπλισμού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από PVC και σωλήνες αναρρόφησης χωρίς αλογόνο. Για επιτήρηση εξοπλισμού, πρέπει να χρησιμοποιούνται σωλήνες χωρίς αλογόνο. Το σύστημα σωλήνων δειγματοληψίας αέρα πρέπει να διευθετηθεί έτσι, ώστε να μπορούν να ανιχνευτούν όλες οι πυρκαγιές στο αρχικό τους στάδιο. Το σύστημα σωλήνων συμπεριλαμβανομένων των ανοιγμάτων δειγματοληψίας αέρα πρέπει πάντοτε να έχει συμμετρικό σχεδιασμό (±10% απόκλιση). Εάν δομικά ζητήματα καθιστούν αδύνατη τη διατήρηση της συμμετρίας, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο αριθμός των ανοιγμάτων δειγματοληψίας αέρα και το μήκος της μικρότερης και μεγαλύτερης διακλάδωσης σωλήνων εντός του συστήματος σωλήνων δεν πρέπει να υπερβαίνουν την ποσοτική αναλογία 1:2. Η απόσταση μεταξύ γειτονικών ανοιγμάτων δειγματοληψίας αέρα στο σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να είναι ίση (μέγ. απόκλιση ± 20%). Οι διάμετροι των ανοιγμάτων δειγματοληψίας αέρα καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε διακλάδωση σωλήνων. Οι διάμετροι εξαρτώνται από το συνολικό αριθμό ανοιγμάτων δειγματοληψίας αέρα στην εκάστοτε διακλάδωση σωλήνων. Μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ του καπνού με αναρρόφηση και του σωλήνα αναρρόφησης προβλέπονται για σωλήνες με διάμετρο 40 mm. Ανάλογα με τη γεωμετρία του τομέα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα σωλήνων τύπου I, U, M ή διπλού U.

3 3 FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Κατά το σχεδιασμό, να θυμάστε ότι οι ανεμιστήρες των ανιχνευτών καπνού με αναρρόφηση παράγουν στάθμη θορύβου 45 db(a). Μέγιστο 32 οπές δειγματοληψίας αέρα ανά σύστημα σωλήνων Μέγ. μήκος σωλήνων / μέγ. συνολικός τομέας επιτήρησης ανά σύστημα σωλήνων: 300 m / 2880 m2 (συμμόρφωση με VdS) Με δύο δομοστοιχεία : 2*280 m / 5760 m2 Σχεδιασμός σωλήνων αναρρόφησης Τα συστήματα σωλήνων αναρρόφησης είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού για τα συνήθη εξαρτήματα σωλήνων καθώς επίσης και εξαρτήματα για ειδικές εφαρμογές, π. χ. διαχωριστής νερού ή φραγμός ασφαλείας από έκρηξη. Όλες οι οπές για τα συστήματα αναρρόφησης καπνού είναι κατασκευασμένες με διάμετρο 10 mm, και τα ακριβή ανοίγματα υλοποιούνται μέσω των πατενταρισμένων φύλλων φιλμ μείωσης αναρρόφησης. Για κάθε οπή αναρρόφησης, πρέπει να παρέχεται ένα φύλλο φιλμ μείωσης αναρρόφησης με αντίστοιχη διάμετρο διατρητήρα και ταινία σήμανσης. Για εφαρμογές σε περιοχές όπου είναι απαραίτητο ένα σύστημα φυσήματος (π. χ. χώροι με χαμηλή θερμοκρασία ή χώροι όπου συσσωρεύονται υψηλά επίπεδα σκόνης), διατίθενται ειδικοί μειωτήρες αναρρόφησης με πλαστικά κλιπ, ως ξεχωριστά προϊόντα. Θέση Προσδιορισμός 1 Σύστημα σωλήνων I 2 Σύστημα σωλήνων U 3 Σύστημα σωλήνων M 4 Σύστημα σωλήνων διπλού U Για γρηγορότερη ανίχνευση, είναι καλύτερο να επιλέξετε αρκετές κοντές διακλαδώσεις από ό,τι λίγες μακριές διακλαδώσεις (προτιμήστε συστήματα σωλήνων τύπου U και διπλού U). Οι καμπύλες είναι προτιμότερες από τις γωνίες στην περίπτωση κατευθυντικών αλλαγών. Για αύξηση της ταχύτητας μεταφοράς σε κρίσιμες περιοχές εφαρμογών, η τάση ανεμιστήρα μπορεί να αυξηθεί από 6,9 V σε 9 V. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες απόψεις του σχεδιασμού FCS-320, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειρισμού Ανιχνευτές Καπνού με Σειρά FCS-320 έκδοση LSN improved (κωδικός προϊόντος F.01U ): Καθορισμός της ευαισθησίας Τυπικός σχεδιασμός σε γραμμή κατά VdS Σχεδιασμός με γραμμές τροφοδοσίας μακριών σωλήνων Σχεδιασμός για αποθήκες μεγάλου ύψους Απλός σχεδιασμός Σχεδιασμός με επιτήρηση απλής οπής Σχεδιασμός για εξαναγκασμένη ροή αέρα Περιορισμοί σχεδιασμού Μήκος σωλήνων μεταξύ δύο ανοιγμάτων δειγματοληψίας αέρα: Ελάχιστο 4 m (0,1 m με απλουστευμένο σχεδιασμό σωλήνων) Μέγιστο 12 m. Ο μέγιστος τομέας επιτήρησης ανά άνοιγμα δειγματοληψίας αέρα αντιστοιχεί στο μέγιστο τομέα επιτήρησης των ανιχνευτών τύπου σημείου σύμφωνα με τις έγκυρες οδηγίες σχεδιασμού.

4 4 FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα Τύπος μηχανισμού Π ο σ ότ ητ α Είδος FCS-320-TP1 1 Βασική μονάδα καπνού με αναρρόφηση, με οθόνες LED για λειτουργία, δυσλειτουργία και συναγερμό, για ένα δομοστοιχείο, για τη σύνδεση ενός συστήματος σωλήνων FCS-320-TP2 1 Βασική μονάδα καπνού με αναρρόφηση, με οθόνες LED για λειτουργία, δυσλειτουργία και συναγερμό, για δύο δομοστοιχεία, για τη σύνδεση δύο συστημάτων σωλήνων Ένα ή δύο δομοστοιχεία πρέπει να παραγγελθούν χωριστά για τις βασικές μονάδες (βλέπε κατάλογο). Για τύπο συσκευής Π ο σ ότ ητ α Απαιτούμενα δομοστοιχεία FCS-320-TP1 1 Ή DM-TP-50(80), DM-TP-10(25) είτε DM- TP-01(05) FCS-320-TP2 2 DM-TP-50(80), DM-TP-10(25) ή/και DM- TP-01(05) Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Μηχανικά χαρακτηριστικά Οθόνες στη συσκευή FCS-320-TP1 / FCS-320-TP2 Σε λειτουργία Πράσινη φωτοδίοδος (LED) Δυσλειτουργία Κίτρινη φωτοδίοδος (LED) Συναγερμός 1 κόκκινη φωτοδίοδος (LED) / 2 κόκκινες φωτοδίοδοι (LED) Συνδέσεις κωνικού αγωγού για Ø 25 mm Σωλήνας αναρρόφησης 1 σωλήνας / 2 σωλήνες Επιστροφή αέρα 1 σωλήνας Δακτύλιοι καλωδίου 5 x M 20 και 2 x M 25 Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Υλικό κατασκευής περιβλήματος 200 x 292 x 113 mm Πλαστικό (ABS) Χρώμα περιβλήματος Λευκός πάπυρος, RAL 9018 Βάρος Περιβαλλοντικές συνθήκες Κατηγορία προστασίας σύμφωνα με EN Επιτρεπτό εύρος θερμοκρασίας FCS-320-TP Σειρά Ανιχνευτών Καπνού με Περίπου 1,5 kg IP C έως +60 C Σύστημα σωλήνων από PVC 00 C έως +60 C Σύστημα σωλήνων από ABS -40 C έως +80 C Επιτρεπτή σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) Ειδικά χαρακτηριστικά 10 έως 95 % Τάση λειτουργίας 14 V DC έως 30 V DC Στάθμη ακουστικής ισχύος 45 db(a) Κατανάλωση ρεύματος από βοηθητική παροχή ρεύματος (στα 24 V) Αρχική τάση, τάση Αρχική τάση, τάση Σε αναμονή, τάση Σε αναμονή, τάση FCS-320-TP1 FCS-320-TP2 300 ma 330 ma 300 ma 330 ma 200 ma 230 ma 260 ma 310 ma Ευαισθησία αντίδρασης DM-TP-50(80) Δομοστοιχείο DM-TP-10(25) Δομοστοιχείο DM-TP-01(05) Δομοστοιχείο Χρόνος λειτουργίας ανεμιστήρα (12 V) Πληροφορίες παραγγελίας μέγ. απόκρυψη φωτός 0,5 %/m (0,8 %/m) 0,1 %/m (0,25 %/m) 0,015 %/m (0,05 %/m) ώρες στους 24 C Σε συναγερμό, τάση Σε συναγερμό, τάση 230 ma 290 ma 290 ma 370 ma FCS-320-TP1 Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αρ. παραγγελίας FCS-320-TP1

5 5 FCS-320-TP Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με FCS-320-TP2 Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αρ. παραγγελίας FCS-320-TP2 Αξεσουάρ υλικού DM-TP-50(80) Δομοστοιχείο TP-2 A, με μέγ. ευαισθησία απόκρυψης φωτός 0,5 %/m (0,8 %/m) Αρ. παραγγελίας DM TP 50(80) DM-TP-10(25) Δομοστοιχείο TP-2 A, με μέγ. ευαισθησία απόκρυψης φωτός 0,10 %/m (0,25 %/m) Αρ. παραγγελίας DM-TP-10(25) DM-TP-01(05) Δομοστοιχείο TP-2 A, με μέγ. ευαισθησία απόκρυψης φωτός 0,015 %/m (0,05 %/m) Αρ. παραγγελίας DM-TP-01(05) FCA-320-Reset Δομοστοιχείο επαναφοράς Δομοστοιχείο επαναφοράς για FCS-320-TP1, FCS-320- TP2 ή FCS-320-TM Αρ. παραγγελίας FCA-320-Reset MT-1 Στερέωση Συσκευών Αρ. παραγγελίας TITANUS MT-1 mont FCS-320-IK Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης για την τοποθέτηση των δομοστοιχείων επαναφοράς FCA-320 στο FCS-320-TP1 ή FCS-320-TP2 Αρ. παραγγελίας FCS-320-IK Σωλήνας δοκιμής Αρ. παραγγελίας RAS test pipe Προσαρμογέας δοκιμής Αρ. παραγγελίας RAS test adapter AF BR Ταινίες σήμανσης για φύλλα φιλμ μείωσης αναρρόφησης Τιμή ανά τεμάχιο, DU 10 τεμάχια Αρ. παραγγελίας TITANUS AF-BR AF 3.6 Φύλλα φιλμ μείωσης αναρρόφησης, 3,6 mm Τιμή ανά τεμάχιο, DU 10 τεμάχια Αρ. παραγγελίας TITANUS AF-3.6 Εκπροσωπούμενη από: Greece: Robert Bosch S.A. 162, Kifisso Ave Peristeri, Greece Phone: Fax: Robert Bosch A.E. Κηφισσού 162, Περιστέρι Τηλ.: Fax.: BRobert Bosch S.A Υπόκειται σε αλλαγές και ενδεχόμενα σφάλματα el, V3, 14. Ιούλ 2014

Ανιχνευτές καπνού με αναρρόφηση αέρα Σειρά 420 Ειδικά περιβάλλοντα απαιτούν πολύ έγκαιρη ανίχνευση

Ανιχνευτές καπνού με αναρρόφηση αέρα Σειρά 420 Ειδικά περιβάλλοντα απαιτούν πολύ έγκαιρη ανίχνευση Ανιχνευτές καπνού με αναρρόφηση αέρα Σειρά 420 Ειδικά περιβάλλοντα απαιτούν πολύ έγκαιρη ανίχνευση 2 Ανιχνευτές καπνού με αναρρόφηση αέρα: Μια σίγουρη επένδυση Προστατέψτε ενεργά τις επενδύσεις σας με

Διαβάστε περισσότερα

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής

LH1 UC30E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής Συστήματα επικοινωνίας LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής LH1 UC3E Μεγάφωνο τύπου κόρνας μουσικής www.boschsecrity.gr Εξαιρετική αναπαραγωγή ομιλίας και μουσικής Σύστημα διπλής κατεύθυνσης Κομψό περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα κάμερας PTZ AutoDome Σειρά 300

Σύστημα κάμερας PTZ AutoDome Σειρά 300 Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως Σύστημα κάμερας PTZ AutoDome Σειρά 300 Σύστημα κάμερας PTZ AutoDome Σειρά 300 Σύστημα κάμερας PTZ θόλου υψηλής ταχύτητας Πλήρως εναλλάξιμοι επεξεργαστές, κάμερες, περιβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series DC Inverter Multi VRF TTY IV series Νοέμβριος 2011 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF ΤΤΥ iv... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα "όλα σε ένα" Plena

Μονάδα όλα σε ένα Plena Συστήματα επικοινωνίας Μονάδα "όλα σε ένα" Plena Μονάδα "όλα σε ένα" Plena www.boschsecrity.gr Λύση "όλα σε ένα" για μουσική υποβάθρου και τηλεειδοποίηση Σύστημα τηλεειδοποίησης έξι ζωνών Ενσωματωμένος

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF

DC Inverter Multi VRF Toyotomi TTY series DC Inverter Multi VRF Σεπτέμβριος 2010 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF... 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών PLN-24CH12 and PRS-48CH12 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Φορτιστής μπαταριών Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 6 2.1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης

MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης Συστήματα επικοινωνίας MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης MW1 LTX Fx Ασύρματοι πομποί ζώνης www.boschsecrity.gr 193 επιλέξιμα κανάλια UHF Τεχνολογία σύνδεσης με PLL Οθόνη LCD με ενδείξεις για την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400

Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Βίντεο Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 Συσκευή εγγραφής βίντεο Σειρά 400 www.boschsectity.gr Εγγραφή H.264 πραγματικού χρόνου 4 καναλιών Προβολή και εγγραφή βίντεο σε ανάλυση, 2 ή 4 Ενσωματωμένο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò

Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò. Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ìéá Ýêäïóç ðñïóöïñü ôçò Í. ËáêáóÜò - Ð. Áñâáíéôßäçò Ðáíôá Ýíá âþìá ìðñïóôü Το εγχειρίδιο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η 2η έκδοση της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. σχετικά με την Πυρανίχνευση. Η 1η

Διαβάστε περισσότερα

VIP X1600. Δικτυακός διακομιστής βίντεο. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού

VIP X1600. Δικτυακός διακομιστής βίντεο. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού VIP X1600 Δικτυακός διακομιστής βίντεο el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χειρισμού VIP X1600 Πίvακας πεpιεχομένων el 3 Πίvακας πεpιεχομένων 1 Πρόλογος 7 1.1 Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο 7 1.2 Συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

VIP X1600 Αρθρωτός κωδικοποιητής βίντεο υψηλής απόδοσης

VIP X1600 Αρθρωτός κωδικοποιητής βίντεο υψηλής απόδοσης Κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως VIP X600 Αρθρωτός κωδικοποιητής βίντεο υψηλής απόδοσης VIP X600 Αρθρωτός κωδικοποιητής βίντεο υψηλής απόδοσης Μέχρι 6 κανάλια εισόδου βίντεο Αρθρωτή και επεκτάσιμη δομή, με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Εγχειρίδιο Οδηγιών Σύστημα συναγερμού μέσω Bus Περιεχόμενα 1. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος 2 2. Εγκατάσταση 9 3. Συστατικά μέρη του συστήματος 12 3.1 Κεντρική μονάδα 12 3.2 Ανιχνευτής παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1200.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί 1200. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο κατασκευής της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

61AF 014-019. Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού monobloc υψηλής θερμοκρασίας με ενσωματωμένο υδροστάσιο. Ονομαστική θερμική απόδοση 14-20 kw

61AF 014-019. Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού monobloc υψηλής θερμοκρασίας με ενσωματωμένο υδροστάσιο. Ονομαστική θερμική απόδοση 14-20 kw Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού monobloc υψηλής θερμοκρασίας με ενσωματωμένο υδροστάσιο www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Συστήματα διαχείρισης ποιότητας Ονομαστική θερμική απόδοση 14-20

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας συναγερμού Easy Series

Πίνακας συναγερμού Easy Series Συστήματα συναγερμού Πίνακας συναγερμού Easy Series Πίνακας συναγερμού Easy Series Υποστηρίζει μέχρι και 32 συνολικά σημεία εισόδου (ενσύρματα, ασύρματα ή συνδυασμός και των δυο) Προηγμένη μέθοδος μείωσης

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές ποιότητας

Προδιαγραφές ποιότητας Οι επαγγελματικές συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity Condensing είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σήμα CE, από τον ευρωπαίκό οργανισμό πιστοποίησης Technigas. Rinnai Infinity 32 Εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

CCS CU Μονάδα ελέγχου

CCS CU Μονάδα ελέγχου Συστήματα επικοινωνίας CCS CU Μονάδα ελέγχου CCS CU Μονάδα ελέγχου www.boschsecrity.gr Ενσωματωμένη εγγραφή MP3 και αναπαραγωγή με οθόνη γραφικών Προσωρινή μνήμη, για την οποία εκκρεμεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

VENTIlogic LS/VENTIlogic plus

VENTIlogic LS/VENTIlogic plus VENTIlogic LS/VENTIlogic plus VENTIlogic LS με σύστημα διαρροής VENTIlogic LS - Σύστημα μονού σωλήνα με βαλβίδα ασθενή VENTIlogic LS - Σύστημα διπλού σωλήνα με βαλβίδα ασθενή VENTIlogic plus με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica TP1020. διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 διήθησης ιστών σε κενό (Ιστοκινέτα κλειστού τύπου) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica TP1020 Έκδ. 2.9 Αναθ. C, Ελληνικά - 12/2013 Αρ. παραγγελίας 14 0422 80106 Αναθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα