ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ")

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ")"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ") Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Worldbridge-Υπηρεσίες Πληρωµών Α.Ε. («Worldbridge») σε συνεργασία µε την Western Union Financial Services Inc., µια Αµερικανική εταιρεία (για µεταφορά χρηµάτων από τις Η.Π.Α., Καναδά και Μεξικό και τις υπηρεσίες πληρωµών επιχειρήσεων) και την Western Union International Limited Ιρλανδική εταιρία (για λοιπές συναλλαγές) (µαζί καλούµενες Western Union ). H Worldbridge είναι Ελληνική εταιρία, έχει έδρα στην Αθήνα, στην οδό Μενεκράτους αριθµός 11, τ.κ , είναι εγγραµµένη στο µητρώο και τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποτελεί την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή, µε έδρα την Αθήνα, οδός Ελ. Βενιζέλου 21, τ.κ , τηλ (www.bankofgreece.gr). Η Worldbridge, σε συνεργασία µε τη Western Union παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς χρηµάτων εντός της ίδιας χώρας και διεθνώς. Για να χρησιµοποιήσετε την Υπηρεσία πρέπει να είστε ενήλικος/η. Για κάθε µεταφορά χρηµάτων χορηγείται ένα µοναδικό αναγνωριστικό, ο Κωδικός Ελέγχου Μεταφοράς Χρηµάτων ή "ΚΕΜΧ" ( MTCN ). Τα εµβάσµατα πληρώνονται κατά κανόνα σε µετρητά, ωστόσο κάποιοι Πράκτορες µπορεί να παρέχουν ή ο παραλήπτης µπορεί να επιλέξει εναλλακτικές µεθόδους πληρωµής του εµβάσµατος. Ο αποστολέας εξουσιοδοτεί την Western Union να ικανοποιήσει την επιλογή του παραλήπτη ακόµα κι αν αυτή διαφέρει από τη µέθοδο που αρχικά επέλεξε ο αποστολέας. Αγοράζοντας το προϊόν gocash και ζητώντας την αποστολή ενός εµβάσµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στην καρτολίνα ο αποστολέας συναινεί στη διεκπεραίωση του εµβάσµατος. Ο αποστολέας πρέπει να ενηµερώσει τον παραλήπτη σχετικά µε το έµβασµα. Για παραλαβή των χρηµάτων σε µετρητά οι παραλήπτες πρέπει να προσκοµίζουν στοιχεία αποδεικτικά της ταυτότητάς τους και να παρέχουν όλα τα στοιχεία του εµβάσµατος που απαιτούνται από τη Worldbridge ή τη Western Union, συµπεριλαµβανοµένων του ονόµατος του αποστολέα, της χώρας προέλευσης του εµβάσµατος, του ονόµατος του παραλήπτη, του αναµενόµενου ποσού κατά προσέγγιση και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις ισχύουν στο κατάστηµα του Πράκτορα της Western Union, όπως για παράδειγµα τον ΚΕΜΧ (MTCN), ο οποίος είναι υποχρεωτικός για την πληρωµή εµβασµάτων σε κάποιες χώρες. Η πληρωµή σε µετρητά θα γίνει στο άτοµο που η Worldbridge, η Western Union ή ο Πράκτοράς της θα θεωρήσει δικαιούχο της πληρωµής, αφού εξεταστούν τα στοιχεία ταυτότητάς του. Η πληρωµή µπορεί να ολοκληρωθεί ακόµη και αν η φόρµα που συµπληρώθηκε από τον παραλήπτη περιέχει λάθη. Σε ορισµένες χώρες ο παραλήπτης ενδέχεται να απαιτείται να προσκοµίσει ταυτότητα και να απαντήσει σε ερώτηση test για να παραλάβει τα χρήµατα σε µετρητά. Οι ερωτήσεις test δεν αποτελούν επιπρόσθετο µέτρο ασφαλείας και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να χρονοµετρηθεί ή να καθυστερήσει µια συναλλαγή και απαγορεύονται σε ορισµένες χώρες. Με την επιφύλαξη νοµικών ή ρυθµιστικών απαιτήσεων, τα χρήµατα θα είναι διαθέσιµα για πληρωµή στον παραλήπτη εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Τα κανονικά εµβάσµατα είναι συνήθως διαθέσιµα προς πληρωµή εντός λίγων λεπτών, σύµφωνα µε τις ώρες λειτουργίας του ταµείου εξόφλησης. Ο αποστολέας που δεν έχει πραγµατοποιήσει προηγούµενη συναλλαγή (will call) στη Worldbridge επιτρέπεται να στείλει έµβασµα µέχρι 150 ηµερησίως. Αποστολείς δύνανται να εξαργυρώσουν το έµβασµα gocash µόνο εφ όσον καλέσουν από τηλεφωνικό αριθµό (σταθερό ή κινητό) το οποίο να εµφανίζεται στην οθόνη του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών της Worldbridge (όχι απόκρυψη), επιτρέψουν την καταγραφή της συνοµιλίας και δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Αποστολείς που αρνούνται να δώσουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες όπως αυτές ζητούνται από τον υπάλληλο του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών για την πραγµατοποίηση του εµβάσµατος, δεν θα έχουν το δικαίωµα να εξαργυρώσουν το gocash έµβασµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έχουν δικαίωµα σε επιστροφή των χρηµάτων τους. Η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει στους µεταφορείς χρηµάτων να συνεργάζονται µε συγκεκριµένα άτοµα και χώρες. Η Western Union είναι υποχρεωµένη να ελέγχει προσεκτικά όλα τα εµβάσµατα και να τα συγκρίνει µε λίστες ονοµάτων που της παρέχουν οι κυβερνήσεις των χωρών και περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, συµπεριλαµβανοµένων και της Επιθεώρησης ιαθεσίµων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµικών των Η.Π.Α. (OFAC) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν παρατηρηθεί κάποια πιθανή συµφωνία ονοµάτων, η Western Union ή/και η Worldbridge πρέπει να ερευνήσουν το έµβασµα ώστε να διαπιστώσουν αν το άτοµο που αναφέρεται στο έµβασµα είναι όντως το ίδιο που αναφέρεται στη σχετική λίστα. Κατά καιρούς, ζητείται από τους πελάτες να προσκοµίσουν πρόσθετα αποδεικτικά ταυτότητας και να δώσουν άλλες πληροφορίες

2 Εποµένως, το έµβασµα ενδέχεται να καθυστερήσει. Αυτό αποτελεί νοµική υποχρέωση για όλα τα εµβάσµατα που εκτελούνται από την Worldbridge και την Western Union (συµπεριλαµβανοµένων και εµβασµάτων που ξεκινούν ή καταλήγουν εκτός ΗΠΑ). ΕΞΟ Α ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ - Γραπτές πληροφορίες που επεξηγούν τις χρεώσεις της Western Union στον αποστολέα για τη µεταφορά χρηµάτων παρέχονται στον αποστολέα από τη Worldbridge πριν από την πραγµατοποίηση της συναλλαγής και συµπεριλαµβάνονται και στην απόδειξη εκτέλεσης του εµβάσµατος που αποστέλλεται σε αυτόν. Όλα τα έξοδα του εµβάσµατος βαρύνουν τον αποστολέα, εκτός εάν η ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα προορισµού προβλέπει διαφορετικά. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες η πληρωµή ενός εµβάσµατος µπορεί να υπόκειται σε τοπικούς φόρους και επιβαρύνσεις. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ - Συνήθως οι πληρωµές εµβασµάτων γίνονται στο νόµισµα της χώρας προορισµού (σε κάποιες χώρες η πληρωµή είναι διαθέσιµη µόνο σε διαφορετικό νόµισµα). Το νόµισµα µετατρέπεται µε την εκάστοτε τιµή συναλλάγµατος της Western Union. Η Western Union υπολογίζει την ισοτιµία συναλλάγµατός της βάσει των διαθέσιµων διατραπεζικών ισοτιµιών συν ένα περιθώριο. Οι περισσότερες ισοτιµίες συναλλάγµατος διαµορφώνονται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της µέρας ώστε να ευθυγραµµίζονται µε τις τιµές κλεισίµατος των οικονοµικών αγορών διεθνώς. Το νόµισµα θα µετατραπεί την ώρα αποστολής του εµβάσµατος και ο παραλήπτης θα παραλάβει το ποσό που αναφέρεται σε αυτή τη φόρµα σε ξένο νόµισµα. Ωστόσο σε κάποιες χώρες η εθνική νοµοθεσία απαιτεί τα εµβάσµατα να µετατρέπονται µόνον την ώρα εξόφλησης. Αν ο αποστολέας στέλνει χρήµατα σε κάποια από αυτές τις χώρες η ισοτιµία συναλλάγµατος που αναφέρεται παραπάνω αποτελεί υπολογισµό κατά προσέγγιση και η ακριβής ισοτιµία θα καθοριστεί την ώρα της πληρωµής. Οι πράκτορες της Western Union µπορεί να δώσουν την επιλογή στον παραλήπτη να εισπράξει τα χρήµατά του σε νόµισµα διαφορετικό από αυτό που επέλεξε ο αποστολέας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Western Union (ή οι Πράκτορές της, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος λογαριασµών) µπορεί να κερδίσει επιπλέον ποσό από τη µετατροπή των χρηµάτων του αποστολέα στο νόµισµα που επέλεξε ο παραλήπτης. Αν ο αποστολέας επιλέξει νόµισµα πληρωµής διαφορετικό από το εθνικό νόµισµα της χώρας προορισµού, τα χρήµατα πληρωµής στο νόµισµα επιλογής µπορεί να µην είναι διαθέσιµα σε όλα τα καταστήµατα σε αυτή τη χώρα ή µπορεί να µην είναι διαθέσιµα σε αρκετά µικρά χαρτονοµίσµατα για την καταβολή του εµβάσµατος στο ακέραιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πράκτορας µπορεί να πληρώσει µέρος ή όλο το ποσό σε εθνικό νόµισµα. Η ισοτιµία συναλλάγµατος της Western Union µπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από κάποιες δηµοσιευµένες εµπορικές ισοτιµίες συναλλάγµατος που χρησιµοποιούνται σε συναλλαγές µεταξύ τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ισοτιµία συναλλάγµατος που προσφέρεται στους πελάτες και της ισοτιµίας συναλλάγµατος που λαµβάνει η Western Union θα παρακρατείται από τη Western Union (και σε κάποιες περιπτώσεις από τους Πράκτορές της, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, τον πάροχο λογαριασµών), επιπλέον των εξόδων αποστολής. Για να µάθετε περισσότερες πληροφορίες για την ισοτιµία συναλλάγµατος σε συγκεκριµένες χώρες τηλεφωνήστε στο νούµερο που αναγράφεται ανωτέρω ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ο παραλήπτης µπορεί να επιβαρυνθεί µε επιπλέον έξοδα, εάν επιλέξει να παραλάβει τα χρήµατα του αποστολέα µέσω κινητού τηλεφώνου ή µε πίστωση σε λογαριασµό. Τα εµβάσµατα θα πρέπει να αποστέλλονται σε λογαριασµό µε τοπικό νόµισµα (του παραλήπτη), αλλιώς ο πάροχος που τα παραλαµβάνει µπορεί να µετατρέψει το κεφάλαιο µε τη δική του συναλλαγµατική ισοτιµία ή να απορρίψει τη συναλλαγή. Η συµφωνία του παραλήπτη µε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή του mwallet ή άλλου λογαριασµού, διέπει το λογαριασµό και καθορίζει τα δικαιώµατα, την ευθύνη, τα έξοδα, διαθεσιµότητα των κεφαλαίων και τους περιορισµούς του λογαριασµού. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ του αριθµού του λογαριασµού (συµπεριλαµβανοµένων και των αριθµών κινητών τηλεφώνων για τους λογαριασµούς σε κινητό) και ονόµατος παραλήπτη, το έµβασµα θα πιστωθεί στον αριθµό λογαριασµού που έδωσε ο αποστολέας. Η Western Union µπορεί να κερδίσει χρήµατα από έξοδα που σχετίζονται µε χρήση ενός λογαριασµού. Η Worldbridge και η Western Union δεν ευθύνονται έναντι του αποστολέα ή δικαιούχου ενός λογαριασµού για έξοδα, συναλλαγµατικές ισοτιµίες για τη µετατροπή σε τοπικό νόµισµα, πράξεις ή παραλείψεις του τόπου προορισµού ή των ενδιάµεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών. SMS - H Western Union προσφέρει δωρεάν ειδοποίηση µέσω SMS σε ορισµένες χώρες ως ένδειξη ότι η συναλλαγή έχει ληφθεί από τον παραλήπτη (για τον αποστολέα) ή ότι διατίθενται χρήµατα προς παραλαβή (για τον παραλήπτη). Οι χρεώσεις που εφαρµόζονται από τον πάροχο υπηρεσίας είναι αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα ή του παραλήπτη. Ούτε η Worldbridge ή η Western Union φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις που σχετίζονται µε µηνύµατα SMS. Εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, το SMS θα αποστέλλεται στον αριθµό κινητού τηλεφώνου του αποστολέα και/ή του παραλήπτη κατά την ώρα της - 2 -

3 συναλλαγής. Η Western Union θα στείλει µηνύµατα SMS σε µια πύλη για παράδοση, ωστόσο η παράδοση είναι ευθύνη τρίτων και δεν µπορεί την εγγυηθεί. Η Worldbridge και η Western Union δεν φέρουν ευθύνη για τεχνικές δυσλειτουργίες που συµβαίνουν εκτός των ιδιωτικών τους συστηµάτων. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - Η Worldbridge και η Western Union θα επιστρέψουν το σύνολο του κεφαλαίου και των εξόδων συναλλαγής µόνο εφ όσον το έµβασµα δεν έχει εξαργυρωθεί. Η Worldbridge και η Western Union θα επιστρέψουν τα έξοδα συναλλαγής στον αποστολέα σε περίπτωση που το έµβασµα δεν είναι διαθέσιµο στον παραλήπτη σε (45) εργάσιµες ηµέρες, µε εξαίρεση καταστάσεις εκτός ελέγχου της Worldbridge και Western Union, όπως απαιτήσεις ρυθµιστικών αρχών, δριµείς καιρικές συνθήκες ή διακοπή τηλεπικοινωνιών. Οι πληρωµές κάποιων εµβασµάτων µπορεί να καθυστερήσουν εξαιτίας της εφαρµογής της νοµοθεσίας των ΗΠΑ ή άλλων νοµοθεσιών. Οι επιστροφές των χρηµάτων θα είναι διαθέσιµες σε εσάς µε τη µορφή εµβάσµατος µέσω ενός συνεργάτη της Western Union. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, η Western Union µπορεί να παρακρατεί ένα ποσό από εµβάσµατα που δεν έχουν πληρωθεί στους παραλήπτες εντός ενός χρόνου από την ηµεροµηνία αποστολής, ώστε να καλυφθούν διαχειριστικές χρεώσεις. Για να παραλάβετε την επιστροφή σε συνεργάτη της Western Union θα πρέπει να επιστρέψετε την πρωτότυπη καρτολίνα gocash, µαζί µε την απόδειξη. Για αιτήµατα επιστροφής καλέστε ή Η WORLDBRIDGE KAI H WESTERN UNION ΕΝ ΕΓΓΥΩNTAI ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η WESTERN UNION Ή ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΑΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η WESTERN UNION Ή ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ EUR500 (ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ Ε ΕΙΓΜΕΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή Α ΥΝΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η WESTERN UNION Ή ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙ ΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. O ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ WESTERN UNION ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΟΛΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΠΟΥ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΖΕΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΟΠΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ, Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ WORLDBRIDGE Ή ΤΗΝ WESTERN UNION ΕΝ ΙΣΟ ΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ. Η Worldbridge και η Western Union διατηρούν το δικαίωµα να αλλάζουν την Υπηρεσία χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Η Worldbridge και η Western Union και οι Συνεργάτες της έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν την παροχή της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς να δώσουν εξηγήσεις, κυρίως για την αποτροπή απάτης, χρησιµοποίησης του συστήµατος για τη νοµιµοποίηση χρηµάτων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ή για να τηρήσουν το εφαρµοστέο δίκαιο, δικαστική απόφαση ή απαίτηση ρυθµιστικής ή διοικητικής αρχής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την αρµόδια αρχή για παράπονα. Στοιχεία επικοινωνίας των αρχών αυτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων θα γίνεται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο. Τα προσωπικά σας δεδοµένα τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας Worldbridge και την Western Union. Η Worldbridge και η Western Union επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδοµένα ( Στοιχεία Αποστολέα ) που παρέχονται µε την εντολή µεταφοράς χρηµάτων, καθώς και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται ή δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της σχέσης του αποστολέα µε την Western Union, όπως είναι τα στοιχεία συναλλαγών και οι πληροφορίες που αφορούν το πρόγραµµα αφοσίωσης (loyalty program), το ιστορικό συναλλαγών και η προτίµηση σχετικά µε προωθητικές ενέργειες, για το σκοπό παροχής - 3 -

4 των ζητούµενων υπηρεσιών, (όπως είναι ενδεικτικά η διαχείριση της πελατειακής σχέσης, η εξυπηρέτηση πελατών, η ταυτοποίηση του χρήστη, πρόληψη απάτης και οι δραστηριότητες ανάπτυξης των προϊόντων και της επιχείρησης). Η Worldbridge και η Western Union µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδοµένα και για την παροχή άλλων υπηρεσιών, προϊόντων, προγραµµάτων εξυπηρέτησης και/ή ανταµοιβής, για τα οποία έχετε υποβάλει αίτηση συµµετοχής στην Worldbridge, την Western Union ή στις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. Η Worldbridge και η Western Union τηρούν και διατηρούν πληροφορίες που δίνει ο αποστολέας σχετικά µε άλλο άτοµο, όπως είναι τα προσωπικά δεδοµένα του παραλήπτη της υπηρεσίας µεταφοράς χρηµάτων ( Στοιχεία Τρίτων ) για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η παροχή των Στοιχείων Αποστολέα και των Στοιχείων Τρίτων είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη (υπό του όρους που αναφέρονται κατωτέρω) για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Χωρίς τις σχετικές πληροφορίες η Worldbridge και η Western Union δεν µπορούν να εκτελέσουν τη µεταφορά χρηµάτων, να διευκολύνουν ενέργειες εξυπηρέτησης ή άλλες ζητούµενες υπηρεσίες. Η Worldbridge και η Western Union θα χρησιµοποιήσουν το όνοµα και τη διεύθυνση που παρέχονται ανωτέρω για να σας αποστέλλουν διαφηµιστικό υλικό µέσω ταχυδροµείου. Επίσης σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας σχετικά µε τις προωθητικές ενέργειες και κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας στο σχετικό πεδίο, η Worldbridge, η Western Union ή οι συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις και οι εµπορικοί συνέταιροί της Western Union µπορούν να αποστέλλουν διαφηµιστικό υλικό σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Western Union µέσω τηλεφώνου/ /sms/mms στον αποστολέα. Συναινώντας στη λήψη διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω τηλεφώνου/sms/mms, ο αποστολέας αποδέχεται ότι οποιεσδήποτε χρεώσεις που επιβάλλονται από τον πάροχο δικτύου στον αποστολέα για αυτή την υπηρεσία είναι αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τέτοιου είδους υλικό, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την Western Union µε τον παρακάτω αναφερόµενο τρόπο. Η Western Union θα γνωστοποιεί τα Στοιχεία Αποστολέα και τα Στοιχεία Τρίτων σε τρίτους που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) µε τους οποίους έχει υπογράψει σύµβαση για την προστασία των Στοιχείων Αποστολέα, όπως εξουσιοδοτηµένους παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες και άλλους τρίτους εφόσον κρίνεται απαραίτητο σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους, για την πραγµατοποίηση µεταφοράς χρηµάτων ή για την διευκόλυνση µελλοντικών συναλλαγών ή για τη συµπλήρωση των Στοιχείων Αποστολέα µε πληροφορίες από δηµόσια διαθέσιµες πηγές, όπως είναι στοιχεία για τη διασταύρωση της ακρίβειας της διεύθυνσής σας. Αυτό, επίσης, βοηθά την Western Union να κατανοεί και να βελτιώνει τα παρεχόµενα προϊόντα µας και τις υπηρεσίες µας. Η Worldbridge και η Western Union µπορούν, επίσης, να γνωστοποιήσουν πληροφορίες σε τρίτους, όπου είναι λογικά απαραίτητο, για σκοπούς πρόληψης και εξιχνίασης αδικηµάτων, άσκησης ποινικής δίωξης παραβατών, για σκοπούς εθνικής ασφάλειας ή όταν αυτό απαιτείται από το νόµο. Η Worldbridge και η Western Union διατηρούν τα Στοιχεία Αποστολέα, τις προτιµήσεις του σχετικά µε τις προωθητικές ενέργειες και το ιστορικό συναλλαγών του αποστολέα σύµφωνα µε την πολιτική µας σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από το απαιτούµενο για τους σκοπούς συλλογής και σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία. Εάν ο αποστολέας δεν προβεί σε άλλη συναλλαγή εντός της χρονικής περιόδου της διατήρησης των δεδοµένων, τα Στοιχεία Αποστολέα και οι προτιµήσεις σχετικά µε τις προωθητικές ενέργειες θα καταστραφούν από το αρχείο µας. Παρέχετε τη συναίνεσή σας για τη διαβίβαση των Στοιχείων Αποστολέα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, συµπεριλαµβανοµένων των Η.Π.Α., στις οποίες οι νόµοι περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων ενδέχεται να είναι λιγότερο αυστηροί. Η διαβίβαση των Στοιχείων Αποστολέα πραγµατοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους και προκειµένου να καταστεί δυνατή από τη Western Union η παροχή προς τον αποστολέα της υπηρεσίας µεταφοράς χρηµάτων και επιπλέον υπηρεσιών, προϊόντων και προγραµµάτων πίστης ή εξυπηρέτησης και επίσης για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, όπως είναι η διαχείριση της πελατειακής σχέσης, σκοποί προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, συµµόρφωση µε υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόµο, έρευνα και ανάλυση του πελάτη. Οι κατηγορίες δεδοµένων που διαβιβάζονται είναι προσωπικές πληροφορίες που αναφέρονται σε συγκεκριµένο άτοµο, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά χρηµάτων, πληροφορίες για το ιστορικό συναλλαγών και κάθε άλλη πληροφορία που µας παρέχετε. Στα δεδοµένα αυτά µπορεί να έχουν πρόσβαση συνδεδεµένες επιχειρήσεις της Western Union, συµπεριλαµβανοµένων των Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union Payment Services UK Limited, Western Union International Limited και Western Union Financial Services, Inc. MT Payment Services Operations EU/EEA Ltd, MT International Operations Limited, WU Payment Services Network EU/EEA Ltd, για κάποιον εκ των σκοπών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους. Εάν είστε ήδη πελάτης, η Worldbridge ή η Western Union ενδέχεται να έχουν ήδη Πληροφορίες για σας από προηγούµενη συναλλαγή σας µε το δίκτυο της Western Union ( Πληροφορίες Αρχείου ). Συναινείτε αυτές οι Πληροφορίες Αρχείου να διαβιβάζονται από την Worldbridge και τη Western Union για να είναι δυνατή η διαχείριση της σχέσης σας µε αυτές για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Συναλλαγής

5 Έχετε το δικαίωµα πρόσβασης και το δικαίωµα να ζητήσετε αντίγραφο των Στοιχείων Αποστολέα που τηρούνται στο αρχείο της Worldbridge ή/και της Western Union για την άσκηση του οποίου η Worldbridge ή/και η Western Union µπορεί να χρεώσουν ένα µικρό ποσό στο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο. Έχετε επίσης το δικαίωµα να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή ή απαγόρευση χρήσης για οποιαδήποτε από τα παραπάνω προσωπικά του δεδοµένα που είναι ελλιπή, ανακριβή ή παρωχηµένα. Μπορείτε επίσης να σε οποιοδήποτε σηµείο να προβάλλετε αντίρρηση σχετικά µε την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδοµένων, εφόσον υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που σχετίζονται µε αυτόν και δεν απαιτείται επεξεργασία για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας δυνάµει νόµου ή κανονισµού. Εάν επιθυµείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατα αυτά ή δεν επιθυµείτε πλέον να λαµβάνετε εµπορικές ανακοινώσεις από την Worldbridge ή τη Western Union, παρακαλείστε να επικοινωνείτε µε την Worldbridge στα τηλέφωνα ή στο ή εναλλακτικά στέλνοντας επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και για τη Western Union σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο καλώντας το * σε εργάσιµες ώρες και ηµέρες. * ωρεάν κλήσεις από σταθερά και κοινόχρηστα τηλέφωνα. Χρεώσεις επιβάλλονται σε κλήσεις από κινητά. Οι γραµµές λειτουργούν από ευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 π.µ. έως τις 5 µ.µ. (GMT) και τα Σάββατα από τις 11 π.µ. έως τις 4 µ.µ. (GMT). Copyright 2011 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Με επιφύλαξη παντός νόµιµου δικαιώµατος. Αναθεώρηση Οκτώβριος

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ

Όροι ταξιδιού 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΔΩ Όροι ταξιδιού Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά Ακόμα και αν το άρθρο 47 του νόμου για τις πρακτικές της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών παρέχει μια περίοδο για ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα