ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ")

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ")"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTER U IO GoCASH SM ("ΥΠΗΡΕΣΙΑ") Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία Worldbridge-Υπηρεσίες Πληρωµών Α.Ε. («Worldbridge») σε συνεργασία µε την Western Union Financial Services Inc., µια Αµερικανική εταιρεία (για µεταφορά χρηµάτων από τις Η.Π.Α., Καναδά και Μεξικό και τις υπηρεσίες πληρωµών επιχειρήσεων) και την Western Union International Limited Ιρλανδική εταιρία (για λοιπές συναλλαγές) (µαζί καλούµενες Western Union ). H Worldbridge είναι Ελληνική εταιρία, έχει έδρα στην Αθήνα, στην οδό Μενεκράτους αριθµός 11, τ.κ , είναι εγγραµµένη στο µητρώο και τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, που αποτελεί την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή, µε έδρα την Αθήνα, οδός Ελ. Βενιζέλου 21, τ.κ , τηλ (www.bankofgreece.gr). Η Worldbridge, σε συνεργασία µε τη Western Union παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς χρηµάτων εντός της ίδιας χώρας και διεθνώς. Για να χρησιµοποιήσετε την Υπηρεσία πρέπει να είστε ενήλικος/η. Για κάθε µεταφορά χρηµάτων χορηγείται ένα µοναδικό αναγνωριστικό, ο Κωδικός Ελέγχου Μεταφοράς Χρηµάτων ή "ΚΕΜΧ" ( MTCN ). Τα εµβάσµατα πληρώνονται κατά κανόνα σε µετρητά, ωστόσο κάποιοι Πράκτορες µπορεί να παρέχουν ή ο παραλήπτης µπορεί να επιλέξει εναλλακτικές µεθόδους πληρωµής του εµβάσµατος. Ο αποστολέας εξουσιοδοτεί την Western Union να ικανοποιήσει την επιλογή του παραλήπτη ακόµα κι αν αυτή διαφέρει από τη µέθοδο που αρχικά επέλεξε ο αποστολέας. Αγοράζοντας το προϊόν gocash και ζητώντας την αποστολή ενός εµβάσµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στην καρτολίνα ο αποστολέας συναινεί στη διεκπεραίωση του εµβάσµατος. Ο αποστολέας πρέπει να ενηµερώσει τον παραλήπτη σχετικά µε το έµβασµα. Για παραλαβή των χρηµάτων σε µετρητά οι παραλήπτες πρέπει να προσκοµίζουν στοιχεία αποδεικτικά της ταυτότητάς τους και να παρέχουν όλα τα στοιχεία του εµβάσµατος που απαιτούνται από τη Worldbridge ή τη Western Union, συµπεριλαµβανοµένων του ονόµατος του αποστολέα, της χώρας προέλευσης του εµβάσµατος, του ονόµατος του παραλήπτη, του αναµενόµενου ποσού κατά προσέγγιση και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις ισχύουν στο κατάστηµα του Πράκτορα της Western Union, όπως για παράδειγµα τον ΚΕΜΧ (MTCN), ο οποίος είναι υποχρεωτικός για την πληρωµή εµβασµάτων σε κάποιες χώρες. Η πληρωµή σε µετρητά θα γίνει στο άτοµο που η Worldbridge, η Western Union ή ο Πράκτοράς της θα θεωρήσει δικαιούχο της πληρωµής, αφού εξεταστούν τα στοιχεία ταυτότητάς του. Η πληρωµή µπορεί να ολοκληρωθεί ακόµη και αν η φόρµα που συµπληρώθηκε από τον παραλήπτη περιέχει λάθη. Σε ορισµένες χώρες ο παραλήπτης ενδέχεται να απαιτείται να προσκοµίσει ταυτότητα και να απαντήσει σε ερώτηση test για να παραλάβει τα χρήµατα σε µετρητά. Οι ερωτήσεις test δεν αποτελούν επιπρόσθετο µέτρο ασφαλείας και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να χρονοµετρηθεί ή να καθυστερήσει µια συναλλαγή και απαγορεύονται σε ορισµένες χώρες. Με την επιφύλαξη νοµικών ή ρυθµιστικών απαιτήσεων, τα χρήµατα θα είναι διαθέσιµα για πληρωµή στον παραλήπτη εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών. Τα κανονικά εµβάσµατα είναι συνήθως διαθέσιµα προς πληρωµή εντός λίγων λεπτών, σύµφωνα µε τις ώρες λειτουργίας του ταµείου εξόφλησης. Ο αποστολέας που δεν έχει πραγµατοποιήσει προηγούµενη συναλλαγή (will call) στη Worldbridge επιτρέπεται να στείλει έµβασµα µέχρι 150 ηµερησίως. Αποστολείς δύνανται να εξαργυρώσουν το έµβασµα gocash µόνο εφ όσον καλέσουν από τηλεφωνικό αριθµό (σταθερό ή κινητό) το οποίο να εµφανίζεται στην οθόνη του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών της Worldbridge (όχι απόκρυψη), επιτρέψουν την καταγραφή της συνοµιλίας και δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Αποστολείς που αρνούνται να δώσουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες όπως αυτές ζητούνται από τον υπάλληλο του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών για την πραγµατοποίηση του εµβάσµατος, δεν θα έχουν το δικαίωµα να εξαργυρώσουν το gocash έµβασµα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έχουν δικαίωµα σε επιστροφή των χρηµάτων τους. Η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει στους µεταφορείς χρηµάτων να συνεργάζονται µε συγκεκριµένα άτοµα και χώρες. Η Western Union είναι υποχρεωµένη να ελέγχει προσεκτικά όλα τα εµβάσµατα και να τα συγκρίνει µε λίστες ονοµάτων που της παρέχουν οι κυβερνήσεις των χωρών και περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται, συµπεριλαµβανοµένων και της Επιθεώρησης ιαθεσίµων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονοµικών των Η.Π.Α. (OFAC) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν παρατηρηθεί κάποια πιθανή συµφωνία ονοµάτων, η Western Union ή/και η Worldbridge πρέπει να ερευνήσουν το έµβασµα ώστε να διαπιστώσουν αν το άτοµο που αναφέρεται στο έµβασµα είναι όντως το ίδιο που αναφέρεται στη σχετική λίστα. Κατά καιρούς, ζητείται από τους πελάτες να προσκοµίσουν πρόσθετα αποδεικτικά ταυτότητας και να δώσουν άλλες πληροφορίες

2 Εποµένως, το έµβασµα ενδέχεται να καθυστερήσει. Αυτό αποτελεί νοµική υποχρέωση για όλα τα εµβάσµατα που εκτελούνται από την Worldbridge και την Western Union (συµπεριλαµβανοµένων και εµβασµάτων που ξεκινούν ή καταλήγουν εκτός ΗΠΑ). ΕΞΟ Α ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ - Γραπτές πληροφορίες που επεξηγούν τις χρεώσεις της Western Union στον αποστολέα για τη µεταφορά χρηµάτων παρέχονται στον αποστολέα από τη Worldbridge πριν από την πραγµατοποίηση της συναλλαγής και συµπεριλαµβάνονται και στην απόδειξη εκτέλεσης του εµβάσµατος που αποστέλλεται σε αυτόν. Όλα τα έξοδα του εµβάσµατος βαρύνουν τον αποστολέα, εκτός εάν η ισχύουσα νοµοθεσία στη χώρα προορισµού προβλέπει διαφορετικά. Σε ορισµένες δικαιοδοσίες η πληρωµή ενός εµβάσµατος µπορεί να υπόκειται σε τοπικούς φόρους και επιβαρύνσεις. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ - Συνήθως οι πληρωµές εµβασµάτων γίνονται στο νόµισµα της χώρας προορισµού (σε κάποιες χώρες η πληρωµή είναι διαθέσιµη µόνο σε διαφορετικό νόµισµα). Το νόµισµα µετατρέπεται µε την εκάστοτε τιµή συναλλάγµατος της Western Union. Η Western Union υπολογίζει την ισοτιµία συναλλάγµατός της βάσει των διαθέσιµων διατραπεζικών ισοτιµιών συν ένα περιθώριο. Οι περισσότερες ισοτιµίες συναλλάγµατος διαµορφώνονται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της µέρας ώστε να ευθυγραµµίζονται µε τις τιµές κλεισίµατος των οικονοµικών αγορών διεθνώς. Το νόµισµα θα µετατραπεί την ώρα αποστολής του εµβάσµατος και ο παραλήπτης θα παραλάβει το ποσό που αναφέρεται σε αυτή τη φόρµα σε ξένο νόµισµα. Ωστόσο σε κάποιες χώρες η εθνική νοµοθεσία απαιτεί τα εµβάσµατα να µετατρέπονται µόνον την ώρα εξόφλησης. Αν ο αποστολέας στέλνει χρήµατα σε κάποια από αυτές τις χώρες η ισοτιµία συναλλάγµατος που αναφέρεται παραπάνω αποτελεί υπολογισµό κατά προσέγγιση και η ακριβής ισοτιµία θα καθοριστεί την ώρα της πληρωµής. Οι πράκτορες της Western Union µπορεί να δώσουν την επιλογή στον παραλήπτη να εισπράξει τα χρήµατά του σε νόµισµα διαφορετικό από αυτό που επέλεξε ο αποστολέας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Western Union (ή οι Πράκτορές της, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, ο πάροχος λογαριασµών) µπορεί να κερδίσει επιπλέον ποσό από τη µετατροπή των χρηµάτων του αποστολέα στο νόµισµα που επέλεξε ο παραλήπτης. Αν ο αποστολέας επιλέξει νόµισµα πληρωµής διαφορετικό από το εθνικό νόµισµα της χώρας προορισµού, τα χρήµατα πληρωµής στο νόµισµα επιλογής µπορεί να µην είναι διαθέσιµα σε όλα τα καταστήµατα σε αυτή τη χώρα ή µπορεί να µην είναι διαθέσιµα σε αρκετά µικρά χαρτονοµίσµατα για την καταβολή του εµβάσµατος στο ακέραιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πράκτορας µπορεί να πληρώσει µέρος ή όλο το ποσό σε εθνικό νόµισµα. Η ισοτιµία συναλλάγµατος της Western Union µπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από κάποιες δηµοσιευµένες εµπορικές ισοτιµίες συναλλάγµατος που χρησιµοποιούνται σε συναλλαγές µεταξύ τραπεζών και άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ισοτιµία συναλλάγµατος που προσφέρεται στους πελάτες και της ισοτιµίας συναλλάγµατος που λαµβάνει η Western Union θα παρακρατείται από τη Western Union (και σε κάποιες περιπτώσεις από τους Πράκτορές της, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, τον πάροχο λογαριασµών), επιπλέον των εξόδων αποστολής. Για να µάθετε περισσότερες πληροφορίες για την ισοτιµία συναλλάγµατος σε συγκεκριµένες χώρες τηλεφωνήστε στο νούµερο που αναγράφεται ανωτέρω ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ο παραλήπτης µπορεί να επιβαρυνθεί µε επιπλέον έξοδα, εάν επιλέξει να παραλάβει τα χρήµατα του αποστολέα µέσω κινητού τηλεφώνου ή µε πίστωση σε λογαριασµό. Τα εµβάσµατα θα πρέπει να αποστέλλονται σε λογαριασµό µε τοπικό νόµισµα (του παραλήπτη), αλλιώς ο πάροχος που τα παραλαµβάνει µπορεί να µετατρέψει το κεφάλαιο µε τη δική του συναλλαγµατική ισοτιµία ή να απορρίψει τη συναλλαγή. Η συµφωνία του παραλήπτη µε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας ή του mwallet ή άλλου λογαριασµού, διέπει το λογαριασµό και καθορίζει τα δικαιώµατα, την ευθύνη, τα έξοδα, διαθεσιµότητα των κεφαλαίων και τους περιορισµούς του λογαριασµού. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ του αριθµού του λογαριασµού (συµπεριλαµβανοµένων και των αριθµών κινητών τηλεφώνων για τους λογαριασµούς σε κινητό) και ονόµατος παραλήπτη, το έµβασµα θα πιστωθεί στον αριθµό λογαριασµού που έδωσε ο αποστολέας. Η Western Union µπορεί να κερδίσει χρήµατα από έξοδα που σχετίζονται µε χρήση ενός λογαριασµού. Η Worldbridge και η Western Union δεν ευθύνονται έναντι του αποστολέα ή δικαιούχου ενός λογαριασµού για έξοδα, συναλλαγµατικές ισοτιµίες για τη µετατροπή σε τοπικό νόµισµα, πράξεις ή παραλείψεις του τόπου προορισµού ή των ενδιάµεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωµών. SMS - H Western Union προσφέρει δωρεάν ειδοποίηση µέσω SMS σε ορισµένες χώρες ως ένδειξη ότι η συναλλαγή έχει ληφθεί από τον παραλήπτη (για τον αποστολέα) ή ότι διατίθενται χρήµατα προς παραλαβή (για τον παραλήπτη). Οι χρεώσεις που εφαρµόζονται από τον πάροχο υπηρεσίας είναι αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα ή του παραλήπτη. Ούτε η Worldbridge ή η Western Union φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις που σχετίζονται µε µηνύµατα SMS. Εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, το SMS θα αποστέλλεται στον αριθµό κινητού τηλεφώνου του αποστολέα και/ή του παραλήπτη κατά την ώρα της - 2 -

3 συναλλαγής. Η Western Union θα στείλει µηνύµατα SMS σε µια πύλη για παράδοση, ωστόσο η παράδοση είναι ευθύνη τρίτων και δεν µπορεί την εγγυηθεί. Η Worldbridge και η Western Union δεν φέρουν ευθύνη για τεχνικές δυσλειτουργίες που συµβαίνουν εκτός των ιδιωτικών τους συστηµάτων. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - Η Worldbridge και η Western Union θα επιστρέψουν το σύνολο του κεφαλαίου και των εξόδων συναλλαγής µόνο εφ όσον το έµβασµα δεν έχει εξαργυρωθεί. Η Worldbridge και η Western Union θα επιστρέψουν τα έξοδα συναλλαγής στον αποστολέα σε περίπτωση που το έµβασµα δεν είναι διαθέσιµο στον παραλήπτη σε (45) εργάσιµες ηµέρες, µε εξαίρεση καταστάσεις εκτός ελέγχου της Worldbridge και Western Union, όπως απαιτήσεις ρυθµιστικών αρχών, δριµείς καιρικές συνθήκες ή διακοπή τηλεπικοινωνιών. Οι πληρωµές κάποιων εµβασµάτων µπορεί να καθυστερήσουν εξαιτίας της εφαρµογής της νοµοθεσίας των ΗΠΑ ή άλλων νοµοθεσιών. Οι επιστροφές των χρηµάτων θα είναι διαθέσιµες σε εσάς µε τη µορφή εµβάσµατος µέσω ενός συνεργάτη της Western Union. Με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, η Western Union µπορεί να παρακρατεί ένα ποσό από εµβάσµατα που δεν έχουν πληρωθεί στους παραλήπτες εντός ενός χρόνου από την ηµεροµηνία αποστολής, ώστε να καλυφθούν διαχειριστικές χρεώσεις. Για να παραλάβετε την επιστροφή σε συνεργάτη της Western Union θα πρέπει να επιστρέψετε την πρωτότυπη καρτολίνα gocash, µαζί µε την απόδειξη. Για αιτήµατα επιστροφής καλέστε ή Η WORLDBRIDGE KAI H WESTERN UNION ΕΝ ΕΓΓΥΩNTAI ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΝΩΣΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η WESTERN UNION Ή ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΑΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η WESTERN UNION Ή ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ EUR500 (ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ Ε ΕΙΓΜΕΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ, ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Ή Α ΥΝΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η WESTERN UNION Ή ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝOI ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙ ΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. O ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙ ΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ WESTERN UNION ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΟΛΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΠΟΥ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΖΕΙ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΟΠΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ, Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ WORLDBRIDGE Ή ΤΗΝ WESTERN UNION ΕΝ ΙΣΟ ΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ. Η Worldbridge και η Western Union διατηρούν το δικαίωµα να αλλάζουν την Υπηρεσία χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Η Worldbridge και η Western Union και οι Συνεργάτες της έχουν το δικαίωµα να αρνηθούν την παροχή της Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς να δώσουν εξηγήσεις, κυρίως για την αποτροπή απάτης, χρησιµοποίησης του συστήµατος για τη νοµιµοποίηση χρηµάτων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ή για να τηρήσουν το εφαρµοστέο δίκαιο, δικαστική απόφαση ή απαίτηση ρυθµιστικής ή διοικητικής αρχής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την αρµόδια αρχή για παράπονα. Στοιχεία επικοινωνίας των αρχών αυτών υπάρχουν στην ιστοσελίδα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων θα γίνεται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο. Τα προσωπικά σας δεδοµένα τηρούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας Worldbridge και την Western Union. Η Worldbridge και η Western Union επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδοµένα ( Στοιχεία Αποστολέα ) που παρέχονται µε την εντολή µεταφοράς χρηµάτων, καθώς και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται ή δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της σχέσης του αποστολέα µε την Western Union, όπως είναι τα στοιχεία συναλλαγών και οι πληροφορίες που αφορούν το πρόγραµµα αφοσίωσης (loyalty program), το ιστορικό συναλλαγών και η προτίµηση σχετικά µε προωθητικές ενέργειες, για το σκοπό παροχής - 3 -

4 των ζητούµενων υπηρεσιών, (όπως είναι ενδεικτικά η διαχείριση της πελατειακής σχέσης, η εξυπηρέτηση πελατών, η ταυτοποίηση του χρήστη, πρόληψη απάτης και οι δραστηριότητες ανάπτυξης των προϊόντων και της επιχείρησης). Η Worldbridge και η Western Union µπορούν επίσης να χρησιµοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδοµένα και για την παροχή άλλων υπηρεσιών, προϊόντων, προγραµµάτων εξυπηρέτησης και/ή ανταµοιβής, για τα οποία έχετε υποβάλει αίτηση συµµετοχής στην Worldbridge, την Western Union ή στις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις. Η Worldbridge και η Western Union τηρούν και διατηρούν πληροφορίες που δίνει ο αποστολέας σχετικά µε άλλο άτοµο, όπως είναι τα προσωπικά δεδοµένα του παραλήπτη της υπηρεσίας µεταφοράς χρηµάτων ( Στοιχεία Τρίτων ) για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η παροχή των Στοιχείων Αποστολέα και των Στοιχείων Τρίτων είναι προαιρετική αλλά απαραίτητη (υπό του όρους που αναφέρονται κατωτέρω) για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Χωρίς τις σχετικές πληροφορίες η Worldbridge και η Western Union δεν µπορούν να εκτελέσουν τη µεταφορά χρηµάτων, να διευκολύνουν ενέργειες εξυπηρέτησης ή άλλες ζητούµενες υπηρεσίες. Η Worldbridge και η Western Union θα χρησιµοποιήσουν το όνοµα και τη διεύθυνση που παρέχονται ανωτέρω για να σας αποστέλλουν διαφηµιστικό υλικό µέσω ταχυδροµείου. Επίσης σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας σχετικά µε τις προωθητικές ενέργειες και κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας στο σχετικό πεδίο, η Worldbridge, η Western Union ή οι συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις και οι εµπορικοί συνέταιροί της Western Union µπορούν να αποστέλλουν διαφηµιστικό υλικό σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Western Union µέσω τηλεφώνου/ /sms/mms στον αποστολέα. Συναινώντας στη λήψη διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω τηλεφώνου/sms/mms, ο αποστολέας αποδέχεται ότι οποιεσδήποτε χρεώσεις που επιβάλλονται από τον πάροχο δικτύου στον αποστολέα για αυτή την υπηρεσία είναι αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα. Εάν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τέτοιου είδους υλικό, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε την Western Union µε τον παρακάτω αναφερόµενο τρόπο. Η Western Union θα γνωστοποιεί τα Στοιχεία Αποστολέα και τα Στοιχεία Τρίτων σε τρίτους που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) µε τους οποίους έχει υπογράψει σύµβαση για την προστασία των Στοιχείων Αποστολέα, όπως εξουσιοδοτηµένους παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες και άλλους τρίτους εφόσον κρίνεται απαραίτητο σύµφωνα µε τους παρόντες Όρους, για την πραγµατοποίηση µεταφοράς χρηµάτων ή για την διευκόλυνση µελλοντικών συναλλαγών ή για τη συµπλήρωση των Στοιχείων Αποστολέα µε πληροφορίες από δηµόσια διαθέσιµες πηγές, όπως είναι στοιχεία για τη διασταύρωση της ακρίβειας της διεύθυνσής σας. Αυτό, επίσης, βοηθά την Western Union να κατανοεί και να βελτιώνει τα παρεχόµενα προϊόντα µας και τις υπηρεσίες µας. Η Worldbridge και η Western Union µπορούν, επίσης, να γνωστοποιήσουν πληροφορίες σε τρίτους, όπου είναι λογικά απαραίτητο, για σκοπούς πρόληψης και εξιχνίασης αδικηµάτων, άσκησης ποινικής δίωξης παραβατών, για σκοπούς εθνικής ασφάλειας ή όταν αυτό απαιτείται από το νόµο. Η Worldbridge και η Western Union διατηρούν τα Στοιχεία Αποστολέα, τις προτιµήσεις του σχετικά µε τις προωθητικές ενέργειες και το ιστορικό συναλλαγών του αποστολέα σύµφωνα µε την πολιτική µας σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από το απαιτούµενο για τους σκοπούς συλλογής και σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία. Εάν ο αποστολέας δεν προβεί σε άλλη συναλλαγή εντός της χρονικής περιόδου της διατήρησης των δεδοµένων, τα Στοιχεία Αποστολέα και οι προτιµήσεις σχετικά µε τις προωθητικές ενέργειες θα καταστραφούν από το αρχείο µας. Παρέχετε τη συναίνεσή σας για τη διαβίβαση των Στοιχείων Αποστολέα σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, συµπεριλαµβανοµένων των Η.Π.Α., στις οποίες οι νόµοι περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων ενδέχεται να είναι λιγότερο αυστηροί. Η διαβίβαση των Στοιχείων Αποστολέα πραγµατοποιείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στους παρόντες όρους και προκειµένου να καταστεί δυνατή από τη Western Union η παροχή προς τον αποστολέα της υπηρεσίας µεταφοράς χρηµάτων και επιπλέον υπηρεσιών, προϊόντων και προγραµµάτων πίστης ή εξυπηρέτησης και επίσης για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης, όπως είναι η διαχείριση της πελατειακής σχέσης, σκοποί προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, συµµόρφωση µε υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόµο, έρευνα και ανάλυση του πελάτη. Οι κατηγορίες δεδοµένων που διαβιβάζονται είναι προσωπικές πληροφορίες που αναφέρονται σε συγκεκριµένο άτοµο, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά χρηµάτων, πληροφορίες για το ιστορικό συναλλαγών και κάθε άλλη πληροφορία που µας παρέχετε. Στα δεδοµένα αυτά µπορεί να έχουν πρόσβαση συνδεδεµένες επιχειρήσεις της Western Union, συµπεριλαµβανοµένων των Western Union Payment Services Ireland Ltd, Western Union Payment Services UK Limited, Western Union International Limited και Western Union Financial Services, Inc. MT Payment Services Operations EU/EEA Ltd, MT International Operations Limited, WU Payment Services Network EU/EEA Ltd, για κάποιον εκ των σκοπών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους. Εάν είστε ήδη πελάτης, η Worldbridge ή η Western Union ενδέχεται να έχουν ήδη Πληροφορίες για σας από προηγούµενη συναλλαγή σας µε το δίκτυο της Western Union ( Πληροφορίες Αρχείου ). Συναινείτε αυτές οι Πληροφορίες Αρχείου να διαβιβάζονται από την Worldbridge και τη Western Union για να είναι δυνατή η διαχείριση της σχέσης σας µε αυτές για τους σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Συναλλαγής

5 Έχετε το δικαίωµα πρόσβασης και το δικαίωµα να ζητήσετε αντίγραφο των Στοιχείων Αποστολέα που τηρούνται στο αρχείο της Worldbridge ή/και της Western Union για την άσκηση του οποίου η Worldbridge ή/και η Western Union µπορεί να χρεώσουν ένα µικρό ποσό στο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο. Έχετε επίσης το δικαίωµα να ζητήσετε τη διόρθωση, διαγραφή ή απαγόρευση χρήσης για οποιαδήποτε από τα παραπάνω προσωπικά του δεδοµένα που είναι ελλιπή, ανακριβή ή παρωχηµένα. Μπορείτε επίσης να σε οποιοδήποτε σηµείο να προβάλλετε αντίρρηση σχετικά µε την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδοµένων, εφόσον υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που σχετίζονται µε αυτόν και δεν απαιτείται επεξεργασία για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας δυνάµει νόµου ή κανονισµού. Εάν επιθυµείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατα αυτά ή δεν επιθυµείτε πλέον να λαµβάνετε εµπορικές ανακοινώσεις από την Worldbridge ή τη Western Union, παρακαλείστε να επικοινωνείτε µε την Worldbridge στα τηλέφωνα ή στο ή εναλλακτικά στέλνοντας επιστολή στην διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και για τη Western Union σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο καλώντας το * σε εργάσιµες ώρες και ηµέρες. * ωρεάν κλήσεις από σταθερά και κοινόχρηστα τηλέφωνα. Χρεώσεις επιβάλλονται σε κλήσεις από κινητά. Οι γραµµές λειτουργούν από ευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 π.µ. έως τις 5 µ.µ. (GMT) και τα Σάββατα από τις 11 π.µ. έως τις 4 µ.µ. (GMT). Copyright 2011 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Με επιφύλαξη παντός νόµιµου δικαιώµατος. Αναθεώρηση Οκτώβριος

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live!

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Vodafone παρουσιάζει το Μιχάλη Χατζηγιάννη live! Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Vodafone - Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών», (περαιτέρω η VODAFONE ) που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Plus500CY Ltd. Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ενάντια στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος Ο όμιλος της Plus500 υποστηρίζει τον αγώνα για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.

Terms and Conditions. Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz. Terms and Conditions Cloudbiz 19 Ethnikis Antistaseos Str Gerakas Athens, P.C. 15343 Greece. (+30) 210 6083485 (+30) 210 6018453 info@cloudbiz.eu ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM. στο εξής «FAMILY IN ACTION» σε συνεργασία µε το Διεθνές Καλλιτεχνικό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENAUM 1. Ο διαγωνισµός ATHENAEUM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της

Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της Γενικοί Όροι Χρήσης 1. Η Εταιρεία Αυτή η σελίδα διευθύνεται από την εταιρεία SKEVI TRAVEL, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία επί της οδού Πειραιώς 12, 2023 Στρόβολος, µε άδεια λειτουργίας του ΚΟΤ (5466) και

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014. Εισαγωγή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2014 Εισαγωγή Η WorldVentures Marketing LLC (η «Εταιρεία» ή «Εμείς»), σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμεύεται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής ο «Διοργανωτής» ή το «EPSILON») που εδρεύει στο Mαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta»

Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ. «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ Cyta» Copyright 2008 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΤ.27/2008 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Cyta Τ.Κ. 24929 Ηµεροµ. ηµοσίευσης: 06/11/2008 CY 1396 Λευκωσία Ηµεροµ. Λήξης Υποβολής: 12/12/2008 ΚΥΠΡΟΣ AT.27/2008 Πώληση Μεταχειρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER

Κατάσταση σύνδεσης με τον Server και με τη βάση αναφοράς. Διαθέσιμες βάσεις και την απόσταση από το ROVER Σελίδα 1 από 6 Αξιότιμε/ή συνεργάτη, Σας ενημερώνουμε ότι έχει συμπληρωθεί (ή συμπληρώνεται σύντομα) ένας χρόνος από την ημερομηνία αγοράς του RTK δέκτη σας και πολύ σύντομα οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι δωροεπιταγές 10 για αγορές 50 και άνω και οι δωροεπιταγές 20 για αγορές 100 και άνω δεν μπορούν να εξαργυρωθούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι δωροεπιταγές 10 για αγορές 50 και άνω και οι δωροεπιταγές 20 για αγορές 100 και άνω δεν μπορούν να εξαργυρωθούν: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α) ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 10 για αγορές 50 και άνω & ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ 20 για αγορές 100 και άνω. Οι Δωροεπιταγές 10 για αγορές 50 και άνω και οι Δωροεπιταγές 20 για αγορές 100 και άνω εξαργυρώνονται μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα