Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm"

Transcript

1 Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα

2 Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated Services Digital Network το οποίο μεταφράζεται ως ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων (ολοκληρωμένων) υπηρεσιών ευρέως φάσματος. Στόχος: η ενοποίηση τους διαφόρων τύπων υπηρεσιών ευρέως φάσματος για να κατασκευαστεί ένα ψηφιακό δίκτυο. Διαφορά με το ISDN ISDN:υλοποιεί μετάδοση μεταγωγής πακέτων BISDN:υλοποιεί μετάδοση μεταγωγής κυκλώματος

3 Υπηρεσίες που προσφέρει το BISDN Ταξινομούνται ως εξής: Α) υπηρεσίες αλληλεπίδρασης (interactive) διαλογικές (conversational), απόδοσης (retrieval) και υπηρεσίες μηνυμάτων (message) Β) υπηρεσίες διανομής σήματος (distributive) Αυτές που επιτρέπουν έλεγχο (controllable) και αυτές που δεν επιτρέπουν έλεγχο (noncontrollable).

4 Χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του BISDN Παροχή υπηρεσιών πολυμέσων (multimedia) Συνύπαρξη υπηρεσιών διανομής σήματος και υπηρεσιών αλληλεπίδρασης Μεγάλη διασπορά του φάσματος και της διάρκειας των υπηρεσιών Συνύπαρξη υπηρεσιών συνεχούς και μη συνεχούς τύπου

5 Ταξινόμηση των υπηρεσιών ως προς τα τηλεπικοινωνιακά χαρακτηριστικά τους Υπηρεσίες σταθερού και μεταβλητού ρυθμού μετάδοσης Υπηρεσίες πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου Υπηρεσίες σταθερών και μη σταθερών συνδέσεων

6 Δημιουργία ΑΤΜ Ασύγχρονη πολυπλεξία στο χρόνο (Asynchronous Transfer Mode ) Αναφέρεται και ως cell relay χρησιμοποιεί μικρά πακέτα σταθερού μεγέθους (κυψελίδες cells) Υποστήριξη υπηρεσιών όπως: Φωνή Πακέτα δεδομένων (SMDS, IP, FR) Video Εφαρμογές εικόνας (imaging) Εξομοίωση κυκλωμάτων (circuit emulation)

7 Ασύγχρονη σύγχρονη μετάδοση Σύγχρονη μετάδοση: το ψηφιακό σήμα είναι στενά συνδεδεμένο με κάποιου είδους ρολόι Τα ασύγχρονα σήματα δεν χρησιμοποιούν ρολόι, αλλά έχουν συνήθως ένα bit έναρξης και λήξης ή κάποια σειρά από bits που καθορίζει μοναδικά πότε αρχίζει και πότε σταματάει ένας χαρακτήρας ή ένα πακέτο Ασύγχρονη: πιο αποδοτική δεδομένης μιας σταθερής ροής δεδομένων οι περισσότερες σειριακές επικοινωνίες και όλες πρακτικά οι δικτυακές επικοινωνίες σε ένα LAN Σύγχρονη: πιο ευέλικτη και πιο ανθεκτική οι μεταφορές δεδομένων από και προς τον επεξεργαστή καθώς και στις παράλληλες θύρες

8 Δομή ΑΤΜ κυψελίδων (cells) Η ΑΤΜ κυψελίδα αποτελεί το σημαντικότερο δομικό στοιχείο του ΑΤΜ πρωτοκόλλου, καθώς είναι η βασική μονάδα μεταφοράς πληροφορίας Αποτελείται από 53 bytes 48 χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πληροφορίας του χρήστη 5 bytes αποτελούν την επικεφαλίδα

9 Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Επίπεδο διαχείρισης Επίπεδο ελέγχου Επίπεδο χρήστη Ανώτερα Επίπεδα Ανώτερα Επίπεδα Επίπεδο προσαρμογής στο ΑΤΜ Επίπεδο ΑΤΜ Φυσικό Επίπεδο

10 ΑΤΜ επικεφαλίδα

11 Scrambling Μία τεχνική επεξεργασίας σήματος σε επίπεδο bit, που εφαρμόζεται σε ένα σήμα τη στιγμή που προηγείται της μετάδοσής του. Στόχος: η εξάλειψη της εμφάνισης μεγάλων ακολουθιών από "0" ή "1" και η δημιουργία εναλλαγών από "0" σε "1" και αντίστροφα για την επίτευξη συγχρονισμού μεταξύ πομπού και δέκτη εφόσον ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται μέσω της ανίχνευσης της περιόδου των παλμών. Όσο περισσότερες εναλλαγές υπάρχουν τόσο ευκολότερα ανιχνεύεται η περίοδος των παλμών.

12 ATM επίπεδο Υπολογίζει και επεξεργάζεται όλα τα πεδία του header εκτός του πεδίου HEC,χρησιμοποιεί την πληροφορία που λαμβάνει από το αμέσως υψηλότερο επίπεδο για τη δημιουργία του header το οποίο προσαρτά στην πληροφορία του χρήστη που έρχεται από το AAL επίπεδο. Μετά στέλνει το cell στο φυσικό επίπεδο για τη μετάδοσή του. Στη διεύθυνση λήψης, τα cells τα οποία λαμβάνονται από το φυσικό επίπεδο αποσυναρμολογούνται για να απομονωθεί και να επεξεργασθεί το header και για να σταλεί η πληροφορία του χρήστη στο AAL επίπεδο.

13 ATM σύνδεση Είναι μια διαφανής σύνδεση που παρέχεται από το ATM επίπεδο στο υψηλότερο επίπεδο. Είδη ATM συνδέσεων: συνδέσεις νοητών καναλιών (VCCs - Virtual Channel Connections) συνδέσεις νοητών μονοπατιών (VPCs - Virtual Path Connections).

14 Νοητά κανάλια (1) Ένα λογικό κύκλωμα που εξασφαλίζει αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο σημείων σε ένα ΑΤΜ δίκτυο Για τον προσδιορισμό του απαιτείται τόσο το VPI όσο και το VCI πεδίο της εισερχόμενης κυψελίδας επειδή οι τιμές του VCI, που χρησιμοποιούνται σε ένα νοητό μονοπάτι, χρησιμοποιούνται και σε άλλα μονοπάτια

15 Νοητά κανάλια (2) Δημιουργούνται από τη συνένωση νοητών καναλιών (VCs) Έχουν τα άκρα τους στα σημεία εκείνα του δικτύου στα οποία το κομμάτι της κυψελίδας που περιέχει την πληροφορία του χρήστη περνάει από το ATM επίπεδο στο AAL επίπεδο ή αντίστροφα Όλη η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο σημεία του δικτύου μπορεί να γίνει διαμέσου του VCL. Αυτού του είδους η σύνδεση προστατεύει την σειρά μεταξύ των ΑΤΜ κυψελίδων κατά την μεταφορά τους μεταξύ δύο τελικών σημείων και εγγυάται κάποιο βαθμό ποιοτικής υπηρεσίας QoS

16 Νοητά μονοπάτια (1) Είναι μία δέσμη από νοητά κανάλια η οποία κατευθύνεται σε ένα ΑΤΜ τελικό σημείο Το VP προσδιορίζεται μόνο από το VPI πεδίο της κεφαλής της ATM κυψελίδας το VCI πεδίο αγνοείται Νοητά κανάλια που μοιράζονται το ίδιο νοητό μονοπάτι έχουν την ίδια τιμή VPI

17 Νοητά μονοπάτια (2) Δημιουργούνται από τη συνένωση νοητών μονοπατιών (VPs) Έχουν άκρα τους: τα σημεία εκείνα που αποτελούν άκρα των VCLs τα σημεία όπου τα νοητά κανάλια (VCs) του μονοπατιού οδηγούνται σε διαφορετικά νοητά μονοπάτια λόγω ύπαρξης μεταγωγέα νοητών καναλιών

18 Λειτουργίες του ATM επιπέδου Λειτουργία πολυπλεξίας και αποπολυπλεξίας των cells Λειτουργία σχετική με το περιεχόμενο του cell Λειτουργία προτεραιότητας των cells Λειτουργία πρόσβασης στο φυσικό μέσο

19 AAL επίπεδο Είναι υπεύθυνο για την μετατροπή της πληροφορίας που προέρχεται από τον χρήστη σε μια μορφή που είναι αποδεκτή από το ΑΤΜ επίπεδο μετατροπή της πληροφορίας που έρχεται από τον χρήστη σε 48άδες από bytes που στην συνέχεια θα σχηματίσουν τις ΑΤΜ κυψελίδες Ανίχνευση και την διόρθωση των λαθών μετάδοσης Επεξεργασία των κυψελίδων χαμένων, λανθασμένων και με λάθη στην επικεφαλίδα Αποστολή και την αξιοποίηση πληροφορίας συγχρονισμού Έλεγχος ροής πληροφορίας για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας υπηρεσίας (QoS)

20 Υποεπίπεδα στο AAL Κλάση A Κλάση B Κλάση C Κλάση D Συγχρονισμός Απαιτείται Δεν απαιτείται Ροή Bit Σταθερή Μεταβλητή Σύνδεση Προσανατολισμός στη σύνδεση Ασύνδετη Πρωτόκολλο Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος ¾ Τύπος 5 Τύπος ¾

21 Ποιότητα υπηρεσίας (QοS)(1) Ο βαθμός ικανοποίησης του χρήστη μιας υπηρεσίας, όπως αυτός διαμορφώθηκε από την "απόδοση" της υπηρεσίας σε όλη τη διάρκεια της. Οι QoS παράμετροι του χρήστη είναι δυνατόν να αποτελούν ένα συνδυασμό απαιτήσεων καθυστέρησης (delay), ρυθμαπόδοσης (throughput) και αξιοπιστίας (reliability) και μεταβάλλονται όχι μόνο με την πάροδο του χρόνου, αλλά και με βάση το χρήστη και την εφαρμογή.

22 Ποιότητα υπηρεσίας (QοS)(2) QoS parameter translation: ο μηχανισμός μετατροπής των QoS παραμέτρων του χρήστη σε ένα σύνολο παραμέτρων που θα προσδιορίζουν την πρόσβαση στο δίκτυο μέσω του προσαρμογέα χρήστη-δικτύου (UNI), καθώς και ποια θα πρέπει να είναι η απόδοση του δικτύου (NP), ώστε να επιτυγχάνεται η ποιότητα της υπηρεσίας που ο χρήστης προσδιορίζει με τις QoS παραμέτρους.

23 Έλεγχος ροής Πληροφορίας δύο τύπους μέθοδων ελέγχου ροής πληροφορίας: αντιμετώπιση καταστάσεων συνωστισμού αφού αυτός κάνει την εμφάνισή του, ή όταν εμφανισθούν σημάδια επικείμενου συνωστισμού, πρόληψη της εμφάνισης του άλλος τρόπος ταξινόμησης των μεθόδων ελέγχου ροής πληροφορίας γίνεται με βάση το επίπεδο στο οποίο εφαρμόζεται ο έλεγχος.

24 Μέθοδοι ελέγχου ροής πληροφορίας Αλγόριθμος διαχείρισης πίστωσης (CMA) Αλγόριθμος δυναμικού ελέγχου (DRC) Αλγόριθμοι διαχείρισης του buffer Έλεγχος αποδοχής κλήσης (CAC) Εύρεση της συχνότητας του ρολογιού της πηγής

25 Υπηρεσίες πάνω στο επίπεδο ΑΤΜ Adaption Σταθερού ρυθμού (CBR) για εφαρμογές που απαιτούν ισόχρονη μετάδοση πραγματικού χρόνου,δεν ανέχονται καθυστερήσεις και απαιτούν bandwidth Μεταβλητού ρυθμού (VBR) για εφαρμογές πραγματικού χρόνου οι οποίες απαιτούν αυστηρή ισόχρονη μετάδοση

26 ISDN ένα ψηφιακό δίκτυο που υποστηρίζει ταυτόχρονα διαφόρων ειδών υπηρεσίες, όπως data υπηρεσίες, υπηρεσίες ήχου αλλά και υπηρεσίες βίντεο χαμηλής ποιότητας. δίνει στο συνδρομητή τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο μέσω δύο διασυνδέσεων (interfaces) διασύνδεση βασικής πρόσβασης (Basic Rate Access, BRA ) διασύνδεση πρωτεύουσας πρόσβασης (Primary Rate Access, PRA).

27 Χαρακτηριστικά του ISDN(1) 1. ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 2. SDU KAI PDU 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5. ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ(SDH)

28 Χαρακτηριστικά του ISDN(2) 1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 2. CELL-ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 3. SDH-ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 4. G.702- ή PDH ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 5. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 6. JITTER ΚΑΙ WANDER

29 Πλεονεκτήματα του ISDN Εφαρμογές βιντεο-συνδιάσκεψης καθώς και σταθερού εύρους ζώνης Πολύ λιγότερος χρόνος απ' ότι με οποιαδήποτε dial-up σύνδεση μέσω modem (ταχύτητα κλήσης περίπου 2sec) Δεν είναι επιρρεπείς στο θόρυβο Υψηλή ταχύτητα σύνδεσης στο Internet, fax υψηλής ταχύτητας (G4), εικονοτηλεφωνία (videotelephony), μεταφορά αρχείων (file transfer), διαμοιρασμός εφαρμογών Σηματοδοσία εκτός καναλιών επικοινωνίας.

30 Εφαρμογές του ISDN Τηλεκπαίδευση Τηλεργασία Τηλεϊατρική Tηλεδιάσκεψη/πολυδιάσκεψη Tηλεαγορές Tραπεζικές συναλλαγές Tουριστικές - ξενοδοχειακές εφαρμογές.

31 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ xdsl Το xdsl επιτρέπει επίσης, τη χρήση ενός μέρους του εύρους για τη μεταφορά αναλογικού σήματος (φωνής), δίνοντας έτσι την δυνατότητα για ταυτόχρονη χρήση μιας φυσικής γραμμής για την τηλεφωνική σύνδεση, αλλά και για τη μετάδοση δεδομένων Οι τεχνολογίες DSL αναφέρονται γενικά ως xdsl και οι κυριότερες από αυτές είναι: ADSL, HDSL, SDSL και VDSL.

32 ADSL ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων (δεδομένα, κινούμενη εικόνα, γραφικά) μέσω της απλής τηλεφωνικής γραμμής με ασύμμετρο τρόπο λήψη δεδομένων μέχρι 8 Mbps downstream και αποστολή μέχρι 640 kbps upstream εξελιγμένοι αλγορίθμοι και βελτιωμένη ψηφιακή επεξεργασία σήματος μέγιστη ταχύτητα που μπορούμε να πετύχουμε είναι 256 * 32 kbps = Mbps

33 Συνδεσμολογίες ADSL η splitter-based ( εικόνα 2 ) η splitterless ( εικόνα 1 ) Εικόνα 1 Εικόνα 2

34 ADSL: εξοπλισμός και χρεώσεις Tα βασικά μέρη του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη μετατροπή μίας απλής γραμμής σε γραμμή ADSL.: Ένας διαχωριστής συχνοτήτων με ενσωματωμένο ή ξεχωριστό φίλτρο Ένα ειδικό μόντεμ το οποίο αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων συχνοτήτων της τηλεφωνικής γραμμής. Τα μόντεμ αυτά μπορεί να είναι πολύ απλά και να χρεώνονται 50-60, ή να έχουν επιπλέον δυνατότητες δικτύου και να κοστίζουν 300. Θα χρειαστεί να πληρώθει η ενεργοποίηση της ADSL γραμμής που αυτή τη στιγμή είναι35.

35 Πλεονεκτήματα του ADSL Ταυτόχρονη χρήση τηλεφώνου και modem για σύνδεση στο Διαδίκτυο, με υψηλές ταχύτητες για τη λήψη δεδομένων Σύνδεση με τον παροχέα διαδικτύου (ISP) είναι μονίμως διαθέσιμη Προσιτός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Υπηρεσίες πολυμέσων, όπως video-on-demand, home shopping, απομακρυσμένη πρόσβαση σε τοπικό δίκτυο Δεν χρειάζεται νέα καλωδίωση, γιατί χρησιμοποιεί τις ήδη υπάρχουσες τηλεφωνικές γραμμές.

36 ADSL και ασφάλεια Πιο ασφαλής τεχνολογία από άλλες broadband υπηρεσίες, όπως καλωδιακές υπηρεσίες ΠΡΟΣΟΧΗ!!! σε: Κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών Χρησιμοποίηση κωδικών πρόσβασης και antivirus λογισμικού Εγκατάσταση εξωτερικού firewall

37 Ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας!!!

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑ BROADBAND-ISDN / ATM ΙΚΤΥΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑ BROADBAND-ISDN / ATM ΙΚΤΥΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑ BROADBAND-ISDN / ATM ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΗΛΙΟΥΝΗ ΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛ ΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΝΕΕΣ ΤΕΧ ΝΟΛ ΟΓΙΕΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ενδεικτική κατανομή ωρών Κεφάλαιο Ενότητες Ώρες 1 Μοντέλο επικοινωνιών δεδομένων 6 2 Στοιχεία μετάδοσης 2 3 Μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία και Διαχείριση Συστημάτων ADSL» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο) Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης T.E.I HΠΕΙΡΟΥ T.E.I ΟF EPIRUS School Of Management And Economics Department Of Communications, Informatics And Management ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Μ. 3532 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Π. Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΣΜΟΥ ΑΡΕΤΗ Μάρτιος 2004

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων

Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές. ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Τηλεπικοινωνιακά Μέσα για Πολυµεσικές Εφαρµογές ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων Πρωτόκολλα και Πρότυπα Πρωτόκολλο = Σύνολο από κανόνες που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr

ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr Κεφάλαιο 4: Υποεπίπεδο Προσπέλασης Μέσου (1) Tα πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης δεδομένων, και ιδιαίτερα το πρότυπο HDLC, δε μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τηλεματική 1.1 Κεφάλαιο 2 Δίκτυα Τηλεματικής 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες Τηλεματικής 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τηλεματική 1.1 Κεφάλαιο 2 Δίκτυα Τηλεματικής 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες Τηλεματικής 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Τηλεματική 1.1 Έννοια Τηλεματικής Κεφάλαιο 2 Δίκτυα Τηλεματικής 2.1 Δίκτυο Χ.25 2.2 Δίκτυο HellasPac 2.3 Δίκτυο HellasCom 2.4 Δίκτυο ΑΤΜ 2.5 Δίκτυο ISDN Κεφάλαιο 3 Υπηρεσίες Τηλεματικής

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία

Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σηματοδοσία και ασφάλεια στη διαδικτυακή τηλεφωνία Εισηγητής: κ.βαλσαμίδης Σ. Ονοματεπώνυμο: Αλίκη Ρίγλη Α.Ε.Μ.: 272 Καβάλα 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στη µελέτη δικτύων Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς

Συµβολή στη µελέτη δικτύων Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτορική ιατριβή Συµβολή στη µελέτη δικτύων Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς ΑΤΜ µεταγωγείς: αρχιτεκτονικές και προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα