Καλώς ήλθατε στον κόσµο των ψηφιακών ασύρµατων επικοινωνιών της Motorola! Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ασύρµατο τηλέφωνο V3 GSM της Motorola.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλώς ήλθατε στον κόσµο των ψηφιακών ασύρµατων επικοινωνιών της Motorola! Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ασύρµατο τηλέφωνο V3 GSM της Motorola."

Transcript

1 UG.GSM.V3.book Page 1 Friday, October 8, :18 PM Καλώς ήλθατε Καλώς ήλθατε στον κόσµο των ψηφιακών ασύρµατων επικοινωνιών της Motorola! Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ασύρµατο τηλέφωνο V3 GSM της Motorola. Καλώς ήλθατε - 1

2 UG.GSM.V3.book Page 2 Friday, October 8, :18 PM οκιµάστε το! Λειτουργία Λήψη φωτογραφιών Πραγµατοποίηση αυτοφωτογράφησης (µε κλειστό καπάκι) Περιγραφή Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΜΕΡΑ (+) ή πατήστε M > Πολυµέσα > Κάµερα για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, στρέψτε το φακό στο αντικείµενο, πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΤΥΠ. (+) για να πραγµατοποιήσετε λήψη φωτογραφίας. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική µηχανή, κλείστε το καπάκι, χρησιµοποιήστε το εικονοσκόπιο για να εστιάσετε το φακό και πατήστε το έξυπνο πλήκτρο για να πραγµατοποιήσετε λήψη φωτογραφίας. 2 - οκιµάστε το!

3 UG.GSM.V3.book Page 3 Friday, October 8, :18 PM Λειτουργία Αποστολή φωτογραφίας Ορισµός φωτογραφίας ως ταυτότητας εικόνας Αποστολή µηνύµατος πολυµέσων Περιγραφή Πραγµατοποιήστε αποστολή φωτογραφίας σε αριθµό τηλεφώνου ή διεύθυνση Πραγµατοποιήστε λήψη της φωτογραφίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΘΗΚ. (+) > Αποστολή σε Μήνυµα. Αντιστοιχίστε µια εικόνα σε µια καταχώρηση ευρετηρίου, προκειµένου να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση κλήσης µε φωτογραφία: Πραγµατοποιήστε λήψη φωτογραφίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ΑΠΟΘΗΚ. (+) > Ορισµός σε Καταχώρηση. Πραγµατοποιήστε αποστολή µηνύµατος πολυµέσων µε εικόνες, κινούµενες εικόνες, ήχους και video: E > Νέο Μήνυµα > Νέο Μήνυµα Πολυµέσων Ασύρµατη σύνδεση Ρυθµίστε µια ασύρµατη σύνδεση Bluetooth µε ένα σετ ακουστικών, ένα κιτ αυτοκινήτου ή µια εξωτερική συσκευή: M > Ρυθµίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Ρύθµιση > Τροφοδοσία > Ναι, πατήστε το πλήκτρο ΠΙΣΩ (-), πατήστε το πλήκτρο > Ανοικτή Συνοµ. > Αναζήτηση Συσκευών οκιµάστε το! - 3

4 UG.GSM.V3.book Page 4 Friday, October 8, :18 PM Το σήµα MOTOROLA και το λογότυπο M είναι σήµατα κατατεθέντα στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εµπορικών Σηµάτων των ΗΠΑ. Το Java καθώς και όλα τα άλλα σύµβολα που βασίζονται σε Java αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Sun Microsystems, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Όλα τα άλλα προϊόντα ή ονόµατα υπηρεσιών αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Motorola, Inc., 2004 Παρατήρηση σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα λογισµικού Τα προϊόντα Motorola που περιγράφονται σ αυτό το εγχειρίδιο, είναι πιθανό να περιλαµβάνουν λογισµικά, αποθηκευµένα σε µνήµες ηµιαγωγών ή σε άλλα µέσα, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της Motorola και τρίτου προσώπου και προστατεύονται µε πνευµατικά δικαιώµατα. Οι προµηθευτές λογισµικών της Motorola καθώς και τρίτων προσώπων, βάσει νόµων στις Ηνωµένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, διατηρούν ορισµένα αποκλειστικά δικαιώµατα πάνω σε λογισµικά που προστατεύονται µε κοπιράιτ, όπως τα αποκλειστικά δικαιώµατα της διανοµής ή αναπαραγωγής των λογισµικών που προστατεύονται µε κοπιράιτ. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η ανακατασκευή, η διανοµή ή η αναπαραγωγή µε οποιοδήποτε τρόπο στο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, οποιουδήποτε λογισµικού που περιέχεται στα προϊόντα Motorola. Επιπρόσθετα, η αγορά των προϊόντων Motorola δε θα πρέπει να θεωρείται ότι παρέχει -είτε άµεσα, είτε σιωπηρά, µε πρόληψη ένστασης του απαράδεκτου, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόποοποιαδήποτε άδεια επάνω στα κοπιράιτ, στις ευρεσιτεχνίες ή στις εφαρµογές των ευρεσιτεχνιών των προµηθευτών λογισµικών της Motorola ή τρίτων προσώπων, εκτός µόνον από τη συνήθη, µη αποκλειστική, απαλλαγµένη από αξίωση πνευµατικών δικαιωµάτων άδεια χρήσης, η οποία προκύπτει βάσει των νόµων που διέπουν τις πωλήσεις προϊόντων. Παρόλο που οι προδιαγραφές και οι λειτουργίες των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση, πραγµατοποιούµε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσουµε την ενηµέρωση των εγχειριδίων σε τακτά χρονικά διαστήµατα ώστε να αντανακλούν τυχόν αλλαγές στις λειτουργίες των προϊόντων. Ωστόσο, στην απίθανη περίπτωση που η έκδοση του εγχειριδίου δεν καλύπτει τις βασικές λειτουργίες του προϊόντος, θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε. Ενδέχεται να µπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενηµερωµένες εκδόσεις των εγχειριδίων µας στην ενότητα για καταναλωτές της τοποθεσίας web της Motorola, στη διεύθυνση 4 - οκιµάστε το!

5 UG.GSM.V3.book Page 5 Friday, October 8, :18 PM Περιεχόµενα Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες Ξεκινώντας Πληροφορίες για αυτόν τον οδηγό Τοποθέτηση της κάρτας SIM Χρήση της Μπαταρίας Τοποθέτηση της µπαταρίας Φόρτιση της µπαταρίας Ενεργοποίηση τηλεφώνου Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας Ρύθµιση έντασης ήχου Πραγµατοποίηση κλήσης Απάντηση κλήσης Εµφάνιση του αριθµού τηλεφώνου σας Ξεχωριστές λειτουργίες Λήψη και αποστολή φωτογραφίας Αποστολή ενός µηνύµατος πολυµέσων Χρήση ασύρµατης σύνδεσης Bluetooth Χρήση του τηλεφώνου Χρήση της οθόνης Χρήση του πλήκτρου πλοήγησης 4 κατευθύνσεων Χρήση του πλήκτρου του παροχέα υπηρεσιών Χρήση του πλήκτρου µηνύµατος Χρήση των µενού Καταχώρηση Κειµένου Χρήση του "έξυπνου πλήκτρου" Χρήση της εξωτερικής οθόνης Χρήση ακουστικού ανοικτής ακρόασης Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου, κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης σε λειτουργία Περιεχόµενα - 5

6 UG.GSM.V3.book Page 6 Friday, October 8, :18 PM Κλείδωµα και Ξεκλείδωµα του Τηλεφώνου Σας Εάν ξεχάσετε τον κωδικό τηλεφώνου, τον κωδικό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης σε µια λειτουργία Χρήση του ευρετηρίου Ρύθµιση του τηλεφώνου Καθορισµός στυλ κουδουνίσµατος Αλλαγή της ειδοποίησης κλήσης Ρύθµιση της ώρας και της ηµεροµηνίας Ορισµός µιας εικόνας ως φόντου Ορισµός µιας εικόνας ως εικόνας προστασίας οθόνης Αλλαγή εµφάνισης τηλεφώνου Ορισµός θέµατος τηλεφώνου Ρύθµιση επιλογών απάντησης Ρύθµιση φωτεινότητας οθόνης Ρύθµιση του φωτισµού Ρύθµιση του χρόνου λήξης οθόνης Αποθήκευση του ονόµατός σας και του αριθµού τηλεφώνου σας Λειτουργίες κλήσης Απενεργοποίηση ειδοποίησης κλήσης Προβολή τελευταίων κλήσεων Επανάκληση αριθµού Χρήση της αυτόµατης επανάκλησης Επιστροφή µιας αναπάντητης κλήσης Χρήση του Σηµειωµατάριου Βάζοντας µια κλήση σε αναµονή ή σε σίγαση Χρήση αναµονής κλήσης Χρήση αναγνώρισης κλήσης (Εισερχόµενες κλήσεις) Κλήση ενός αριθµού έκτακτης ανάγκης Κλήση διεθνών αριθµών Πραγµατοποίηση κλήσης µε ένα πλήκτρο Χρήση τηλεφωνητή Αλλαγή της ενεργής γραµµής Περιεχόµενα

7 UG.GSM.V3.book Page 7 Friday, October 8, :18 PM Λειτουργίες του τηλεφώνου Κύριο µενού Μενού Ρυθµίσεων Γρήγορη αναφορά στις λειτουργίες Λειτουργίες κλήσης Μηνύµατα Ευρετήριο Λειτουργίες εξατοµίκευσης Άµεση αποστολή µηνυµάτων Συνοµιλία (chat) Λειτουργίες µενού Ειδικές λειτουργίες κλήσης Παρακολούθηση κλήσεων Λειτουργίες ανοικτής ακρόασης Κλήσεις δεδοµένων και φαξ Ασύρµατες συνδέσεις Bluetooth Λειτουργίες δικτύου Λειτουργίες προσωπικού organizer Ασφάλεια Λειτουργίες ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας εδοµένα ειδικού ρυθµού απορρόφησης Ευρετήριο Περιεχόµενα - 7

8 UG.GSM.V3.book Page 8 Friday, October 8, :18 PM Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες Σηµαντικές πληροφορίες για ασφαλή και αποτελεσµατική λειτουργία. ιαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν χρησιµοποιήσετε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπερισχύουν των γενικών πληροφοριών ασφαλείας που περιλαµβάνονται στις οδηγίες για χρήστες που έχουν δηµοσιευτεί πριν από την 1 η εκεµβρίου Έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) Η Προσωπική σας Συσκευή Επικοινωνίας περιέχει όργανα αποστολής και λήψεως (ποµπό και δέκτη). Όταν είναι σε λειτουργία (ΟΝ), δέχεται και µεταβιβάζει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF: Radio Frequency). Όταν επικοινωνείτε µε την βοήθεια της Προσωπικής σας Συσκευής Επικοινωνίας, το σύστηµα που µεταβιβάζει την κλήση σας ελέγχει το επίπεδο ενέργειας στο οποίο µεταδίδει η Προσωπική σας Συσκευή Επικοινωνίας. Η Προσωπική Συσκευή Επικοινωνίας της Μοτορόλα είναι σχεδιασµένη για να είναι σύµφωνη µε όλους τους τοπικούς κανονισµούς της χώρας σας, αναφορικά µε την έκθεση του ανθρώπινου οργανισµού στην ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. 8 - Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες

9 UG.GSM.V3.book Page 9 Friday, October 8, :18 PM Προφυλάξεις κατά τη χρήση Για να διασφαλίσετε τη µέγιστη απόδοση της προσωπικής σας συσκευής επικοινωνίας και να εξασφαλίσετε, ότι η έκθεση του ανθρώπινου οργανισµού στην ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες όπως αυτές προσδιορίζονται µε τους σχετικούς κανόνες, να συµµορφώνεστε πάντα µε τις ακόλουθες διαδικασίες: Φροντίδα για την εξωτερική κεραία Να χρησιµοποιείτε µόνο την κεραία που παρέχεται µαζί µε την προσωπική συσκευή επικοινωνίας ή µια εγκεκριµένη ανταλλακτική κεραία. Μη εγκεκριµένες κεραίες, τροποποιήσεις ή εξαρτήµατα µπορεί να προξενήσουν βλάβη στην προσωπική συσκευή επικοινωνίας. ΜΗΝ ΠΙΑΝΕΤΕ την κεραία όταν η προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας είναι σε λειτουργία. Όταν κρατάτε την κεραία, επηρεάζετε την ποιότητα των κλήσεων και µπορεί να ανεβάσετε το επίπεδο ισχύος της λειτουργίας της προσωπικής συσκευής επικοινωνίας περισσότερο απ όσο χρειάζεται. Επιπρόσθετα, χρήση µη εγκεκριµένης κεραίας δύναται να συνιστά παραβίαση των εφαρµοζόµενων τοπικών κανονισµών στη χώρα σας. Λειτουργία του τηλεφώνου Όταν πραγµατοποιείτε ή δέχεστε µία κλήση, κρατείστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας, όπως θα κρατούσατε ένα ασύρµατο τηλέφωνο. Λειτουργία σε επαφή µε το σώµα Για να είσαστε πάντα µέσα στα πλαίσια των οδηγιών για την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), αν κρατάτε στο σώµα σας την προσωπική συσκευή επικοινωνίας την ώρα που µεταδίδετε, να τοποθετείτε πάντα την συσκευή αυτή µέσα σε ένα κλιπ που παρέχεται ή έχει εγκριθεί από την Μοτορόλα, σε χόλντερ, θήκη, ή ζώνη, εάν διατίθεται. Η χρήση µη εγκεκριµένων από τη Μοτορόλα εξαρτηµάτων µπορεί να έχει αποτελέσµατα αντίθετα προς τις οδηγίες για την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF). Αν δεν χρησιµοποιείτε εξάρτηµα που στηρίζεται στο σώµα σας, να βεβαιώνεστε ότι, όταν µεταδίδετε, η κεραία απέχει τουλάχιστο µια ίντσα (2,5 εκ.) από το σώµα σας. Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες - 9

10 UG.GSM.V3.book Page 10 Friday, October 8, :18 PM Λειτουργία δεδοµένων Όταν χρησιµοποιείτε κάποια από τις λειτουργίες της προσωπικής σας συσκευής επικοινωνίας, µε ή χωρίς καλώδιο πρόσβασης, τοποθετήστε τη συσκευή και την κεραία τουλάχιστο µια ίντσα (2,5 εκ.) από το σώµα σας. Εγκεκριµένα εξαρτήµατα Χρήση µε εγκεκριµένων από τη Μοτορόλα εξαρτηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων αλλά όχι µόνο- των µπαταριών και της κεραίας, µπορεί να έχει αποτελέσµατα αντίθετα προς τις οδηγίες για την ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF). Για τη λίστα των εγκεκριµένων εξαρτηµάτων της Μοτορόλα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας www. Motorola.com. Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές/συµβατότητα Σηµείωση: Σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα µπορεί να υποστούν ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές από εξωτερικές πηγές, αν δεν έχουν κατάλληλα προστατευθεί, σχεδιαστεί ή µελετηθεί για ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Σε ορισµένες περιπτώσεις το τηλέφωνο σας µπορεί να προκαλέσει παρεµβολές. ηµόσιοι χώροι Απενεργοποιείστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας σε κάθε χώρο όπου υπάρχουν πινακίδες µε σχετικές οδηγίες. Στα νοσοκοµεία και άλλα κέντρα υγείας είναι πιθανό να χρησιµοποιούν εξοπλισµό ευαίσθητο σε εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων. Αεροσκάφη Όταν βρίσκεστε µέσα σε αεροπλάνο, απενεργοποιείστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας, όταν δίνονται σχετικές οδηγίες. Η χρήση των προσωπικών συσκευών επικοινωνίας πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους ισχύοντες κανονισµούς κατά τις εκάστοτε οδηγίες του πληρώµατος του αεροπλάνου Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες

11 UG.GSM.V3.book Page 11 Friday, October 8, :18 PM Ιατρικές συσκευές Βηµατοδότες Οι κατασκευαστές βηµατοδοτών συνιστούν να υπάρχει ελάχιστη απόσταση 6 ιντσών (15 εκ.) ανάµεσα στο βηµατοδότη και στην ασύρµατη προσωπική συσκευή επικοινωνίας που κρατάτε στο χέρι σας. Άτοµα µε βηµατοδότη πρέπει: Να κρατούν ΠΑΝΤΑ την προσωπική συσκευή επικοινωνίας σε απόσταση πάνω από έξη ίντσες (15 εκατοστά του µέτρου) από το βηµατοδότη τους όταν η προσωπική συσκευή επικοινωνίας είναι ΑΝΟΙΧΤΗ. Να ΜΗΝ τοποθετούν την προσωπική συσκευή επικοινωνίας σε τσέπη που είναι πάνω στο στήθος. Να µη χρησιµοποιούν το αυτί που είναι κοντά στο βηµατοδότη, αλλά το άλλο, για να ελαχιστοποιούν τις δυνατότητες παρεµβολής. Να απενεργοποιούν την προσωπική συσκευή επικοινωνίας αµέσως µόλις έχουν λόγους να υποψιάζονται ότι γίνεται παρεµβολή. Ακουστικά βαρηκοΐας Μερικά ψηφιακά ασύρµατα τηλέφωνα µπορεί να κάνουν παρεµβολή µε µερικά ακουστικά βαρηκοΐας. Σε περίπτωση τέτοιας παρεµβολής, θα πρέπει να συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή των ακουστικών βαρηκοΐας για την ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Άλλες ιατρικές συσκευές Αν χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε άλλη ιατρική συσκευή, να συµβουλευθείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να εξακριβώσετε αν η συσκευή προστατεύεται κατάλληλα από την ηλεκτροµαγνητική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF). Ο γιατρός σας θα µπορεί να σας βοηθήσει για να λάβετε τις σχετικές πληροφορίες. Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες - 11

12 UG.GSM.V3.book Page 12 Friday, October 8, :18 PM Χρήση σε οχήµατα Να ενηµερώνεστε σχετικά µε τους νόµους και τους κανονισµούς που αφορούν στην χρήση τηλεφώνων µέσα στα οχήµατα. Σας συµβουλεύουµε να συµµορφώνεστε πάντοτε µε αυτούς. Όταν χρησιµοποιείτε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας ενώ οδηγείτε, παρακαλείστε : Να δείχνετε προσοχή στην οδήγηση και στο δρόµο Να χρησιµοποιείται κινητό εάν είναι διαθέσιµο τέτοιο κινητό τηλέφωνο- µε σύστηµα ανοικτής ακρόασης. Να σταµατάτε στο πλάι του δρόµου και να παρκάρετε πριν καλέσετε ή απαντήσετε σε κλήση, εάν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες οδήγησης. Προειδοποιήσεις κατά τη λειτουργία Για οχήµατα µε αερόσακο Μη τοποθετείτε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας στο χώρο πάνω από τον αερόσακο ή στο χώρο όπου ανοίγει ο αερόσακος. Οι αερόσακοι φουσκώνουν µε µεγάλη δύναµη. Αν η προσωπική συσκευή επικοινωνίας έχει τοποθετηθεί στο χώρο όπου ανοίγει ο αερόσακος και αυτός ανοίξει, η συσκευή µπορεί να τιναχτεί µε µεγάλη δύναµη και να χτυπήσει τους επιβάτες του οχήµατος. Ατµόσφαιρα όπου υπάρχει ενδεχόµενο εκρήξεως Απενεργοποιείστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας, πριν µπείτε σε ένα χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεως στην ατµόσφαιρα, εκτός αν είναι ειδικός τύπος συσκευής, κατάλληλη για χρήση σε τέτοιους χώρους ως «εσωτερικά ασφαλής». Μην βγάζετε, µην τοποθετείτε, µην αλλάζετε µπαταρίες σε τέτοιους χώρους. Ένας σπινθήρας σε µία ατµόσφαιρα όπου υπάρχει ενδεχόµενο έκρηξης µπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά µε αποτέλεσµα σωµατικές βλάβες ή και θάνατο Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες

13 UG.GSM.V3.book Page 13 Friday, October 8, :18 PM Σηµείωση: Χώροι µε ενδεχόµενη εκρηκτική ατµόσφαιρα που αναφέρονται προηγουµένως είναι π.χ. χώροι ανεφοδιασµού σε καύσιµα όπως κάτω από το κατάστρωµα πλοίων, εγκαταστάσεις µεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίµων ή χηµικών προϊόντων, χώροι όπου ο αέρας περιέχει χηµικές ουσίες ή σωµατίδια όπως σπόρους, σκόνη, ή µεταλλικά προϊόντα, και κάθε άλλος χώρος όπου κανονικά απαιτείται να σβήνετε τη µηχανή του τροχοφόρου σας. Στους χώρους µε ενδεχοµένως εκρηκτική ατµόσφαιρα υπάρχει συνήθως αλλά όχι πάντα µία προειδοποιητική πινακίδα. Περιοχές ανατινάξεων Για να αποφύγετε ενδεχόµενες παρεµβολές σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις, απενεργοποιείστε την προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας όταν είστε κοντά σε ηλεκτροδοτούµενες ανατινάξεις, σε µια περιοχή ανατινάξεων ή σε µέρη µε την πινακίδα «Απενεργοποιείστε τις ηλεκτρονικές σας συσκευές». Παρακαλείσθε να συµµορφώνεστε µε όλα τα σήµατα και όλες τις οδηγίες. Μπαταρίες Οι µπαταρίες µπορεί να προκαλέσουν ζηµιές σε αντικείµενα και /ή σωµατικές βλάβες όπως π.χ. εγκαύµατα, αν οι εκτεθειµένες άκρες τους έρθουν σε επαφή µε υλικά όπως κοσµήµατα, κλειδιά ή αλυσίδες που είναι καλοί αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος. Τα αγώγιµα υλικά µπορεί να κάνουν βραχυκύκλωµα και να υπερθερµανθούν. Να χειρίζεστε µε προσοχή τις φορτισµένες µπαταρίες, ιδιαίτερα όταν τις τοποθετείτε µέσα σε µία τσέπη, τσάντα ή άλλο σάκο µαζί µε µεταλλικά αντικείµενα. Παρακαλείσθε να χρησιµοποιείτε αυθεντικές µπαταρίες και φορτιστές Μοτορόλα. Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες - 13

14 UG.GSM.V3.book Page 14 Friday, October 8, :18 PM Η µπαταρία ή η προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας είναι πιθανό να φέρουν σύµβολα, τα οποία σηµαίνουν τα εξής: Σύµβολο LiIon BATT Ερµηνεία Ακολουθούν σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Η µπαταρία ή η τηλεφωνική σας συσκευή δεν πρέπει να εκτίθενται στη φωτιά. Η µπαταρία ή η τηλεφωνική σας συσκευή είναι πιθανό να χρειάζονται ανακύκλωση, σύµφωνα µε τους τοπικούς νόµους. Επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες. Η µπαταρία ή τηλεφωνική σας συσκευή δεν θα να ρίπτονται στον κάδο απορριµµάτων. Κρίσεις /Συσκοτίσεις Ορισµένα άτονα είναι δυνατό να πάθουν επιληπτικές κρίσεις ή συσκοτίσεις όταν εκτίθενται σε φώτα που αναβοσβήνουν, όπως όταν παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν παιχνίδια στην προσωπική τους συσκευή επικοινωνίας. Αυτές οι κρίσεις ή οι συσκοτίσεις είναι δυνατό να συµβούν ακόµη και όταν ένας άνθρωπος δεν είχε ποτέ τέτοιο ιστορικό. Εάν έχετε βιώσει τέτοιες κρίσεις ή συσκοτίσεις ή εάν υπάρχει τέτοιο ιστορικό στην οικογένεια, παρακαλείσθε να συµβουλευτείτε το γιατρό σας, πριν παίξετε τέτοια παιχνίδια στην προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας ή πριν ενεργοποιήσετε σε αυτή τη λειτουργία του φωτός που αναβοσβήνει (η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις τηλεφωνικές συσκευές). Οι γονείς πρέπει να ελέγχουν τη χρήση τέτοιων παιχνιδιών από τα παιδιά τους ή άλλα χαρακτηριστικά, που συνίστανται σε λειτουργία του φωτός που αναβοσβήνει στην προσωπική συσκευή επικοινωνίας. Σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων όπως σπασµοί, ενοχλήσεις στα µάτια ή τους µύες, αδυναµία αντίληψης, ακούσιες κινήσεις ή απώλεια προσανατολισµού, τα 14 - Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες

15 UG.GSM.V3.book Page 15 Friday, October 8, :18 PM άτοµα που εµφανίζουν τα συµπτώµατα αυτά πρέπει να διακόψουν τη χρήση ή να συµβουλευτούν ένα γιατρό. Για να µειώσετε την πιθανότητα της εµφάνισης τέτοιων συµπτωµάτων, παρακαλείσθε να ακολουθείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφαλείας: Παρακαλείσθε να µην παίζετε τέτοια παιχνίδια και να µην εκτίθεστε σε φώτα που αναβοσβήνουν, εάν είστε κουρασµένοι ή χρειάζεστε ύπνο. Κάντε ένα διάλειµµα 15 λεπτών ανά ώρα. Να παίζετε σε δωµάτιο στο οποίο όλα τα φώτα είναι ανοιχτά. Να βρίσκεστε στη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση από την οθόνη, όση ώρα παίζετε. Τραυµατισµοί από επαναλαµβανόµενη κίνηση Όταν παίζετε παιχνίδια στην προσωπική σας συσκευή επικοινωνίας, είναι δυνατό να αισθανθείτε περιστασιακές ενοχλήσεις στα χέρια, τα µπράτσα, τους ώµους, το λαιµό ή σε άλλα µέρη του σώµατός σας. Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήµατα όπως τενοντίτιδες, πόνο στο καρπό ή άλλες µυοσκελετικές ανωµαλίες: Κάντε ένα διάλειµµα 15 λεπτών για κάθε ώρα που παίζετε Εάν τα χέρια, οι καρποί σας ή τα µπράτσα σας κουραστούν καθ όλη τη διάρκεια που παίζετε, σταµατήστε και ξεκουραστείτε αρκετές ώρες πριν αρχίσετε να ξαναπαίζετε. Εάν εξακολουθείτε να αισθάνεστε πόνο στα χέρια, τους καρπούς ή τα µπράτσα, όσο παίζετε ή µετά το παιχνίδι, σταµατήστε να παίζετε και συµβουλευτείτε ένα γιατρό. Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες - 15

16 UG.GSM.V3.book Page 16 Friday, October 8, :18 PM ήλωση Συµµόρφωσης µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης Με το παρόν, η Motorola δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συµµορφώνεται µε Τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΕ Ολες τις υπόλοιπες σχετικές Οδηγίες της ΕΕ IMEI: /40/394721/ Type: MC2-41H14 Αριθµός Εγκρισης Προϊόντος Το παραπάνω είναι παράδειγµα ενός τυπικού Αριθµού Εγκρισης Προϊόντος. Μπορείτε να δείτε τη ήλωση Συµµόρφωσης του προϊόντος σας (DoC) µε την Οδηγία 1999/5/ΕΕ (την Οδηγία R&TTE) στη διεύθυνση για να βρείτε τη δήλωση συµµόρφωσης του προϊόντος σας, εισαγάγετε τον Αριθµό Εγκρισης προϊόντος που βρίσκεται στην ετικέτα του προϊόντος στη µπάρα "Αναζήτησης" της σελίδας του ιαδικτύου Μόνο σε εσωτερικούς χώρους στη Γαλλία Σηµείωση: Εάν το τηλέφωνό σας τύπου MQ3-4411H11 διαθέτει σηµείωση ειδοποίησης, τότε δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Bluetooth και τα επίπεδα ενέργειας Bluetooth Class 1 του τηλεφώνου σας σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία. Για την αποφυγή παράνοµης παρεµβολής σε ραδιοσήµατα, µην χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Bluetooth όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία Πληροφορίες ασφαλείας και γενικές πληροφορίες

17 UG.GSM.V3.book Page 17 Friday, October 8, :18 PM Ξεκινώντας Πληροφορίες για αυτόν τον οδηγό Σε αυτόν τον οδηγό, περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου Motorola. Για να αποκτήσετε ένα αντίγραφο αυτού του οδηγού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Motorola στη διεύθυνση: Επιλογή λειτουργίας του µενού Χρησιµοποιήστε το σύστηµα µενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου σας. Αυτός ο οδηγός σας δείχνει πώς να επιλέξετε µια λειτουργία µενού από την αρχική οθόνη, όπως φαίνεται παρακάτω: Εύρεση της λειτουργίας M> Τελευταίες Κλήσεις > Εξερχόµενες Το παράδειγµα αυτό σας δείχνει πως, από την αρχική οθόνη, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο µενού M για να ανοίξετε το µενού, να πραγµατοποιήσετε κύλιση και να ενεργοποιήσετε την επιλογή s Τελευταίες Κλήσεις και, στη συνέχεια, να πραγµατοποιήσετε κύλιση και να ενεργοποιήσετε την επιλογή Εξερχόµενες. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων S για να πραγµατοποιήσετε κύλιση και να φωτίσετε µια λειτουργία µενού. Πατήστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ (+) για να επιλέξετε τη φωτισµένη λειτουργία µενού. Ξεκινώντας - 17

18 UG.GSM.V3.book Page 18 Friday, October 8, :18 PM Πρόσθετες λειτουργίες Αυτό το εικονίδιο προσδιορίζει µια πρόσθετη λειτουργία, η οποία εξαρτάται από το δίκτυο, την κάρτα SIM ή τη συνδροµή και, η οποία µπορεί να µην προσφέρεται από όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Επικοινωνήστε µε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας για περισσότερες πληροφορίες. Πρόσθετα αξεσουάρ Αυτό το εικονίδιο αναγνωρίζει µια λειτουργία που απαιτεί προαιρετικό αξεσουάρ Motorola Original. Τοποθέτηση της κάρτας SIM Η κάρτα σας SIM (Subscriber Identity Module, Μονάδα ταυτότητας συνδροµητή) περιέχει τον αριθµό τηλεφώνου σας, λεπτοµέρειες για την υπηρεσία και µνήµη για την αποθήκευση των καταχωρήσεων του ευρετηρίου και των µηνυµάτων. Προσοχή: Μη λυγίζετε και µη χαράσσετε την κάρτα SIM. Αποφεύγετε την έκθεση της κάρτας SIM σε στατικό ηλεκτρισµό, νερό ή ακαθαρσίες. Σπρώξτε την κάρτα SIM κάτω από το λουράκι συγκράτησης, ώστε να την τοποθετήσετε στην υποδοχή της κάρτας, όπως φαίνεται παρακάτω: Ξεκινώντας

19 UG.GSM.V3.book Page 19 Friday, October 8, :18 PM Χρήση της Μπαταρίας Η απόδοση της µπαταρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι η διαµόρφωση δικτύου του φορέα ασύρµατης τηλεφωνίας, η ισχύς του σήµατος, η θερµοκρασία στην οποία χειρίζεστε το τηλέφωνο, οι λειτουργίες και/ή οι ρυθµίσεις που επιλέγετε και χρησιµοποιείτε, τα εξαρτήµατα που συνδέετε στη θύρα σύνδεσης αξεσουάρ του τηλεφώνου, καθώς και οι τρόποι χρήσης των λειτουργιών οµιλίας, δεδοµένων και άλλων εφαρµογών. Προσοχή: Για την αποφυγή τραυµατισµών ή εγκαυµάτων, µην αφήνετε µεταλλικά αντικείµενα να έρχονται σε επαφή ή να βραχυκυκλώνουν τους ακροδέκτες της µπαταρίας. Για να µεγιστοποιήσετε την απόδοση της µπαταρίας σας: Χρησιµοποιείτε πάντοτε γνήσιες µπαταρίες και φορτιστές µπαταριών Motorola Original. Η εγγύηση του τηλεφώνου δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από τη χρήση µπαταριών και/ή φορτιστών που δεν είναι εγκεκριµένοι από τη Motorola. Οι καινούριες µπαταρίες ή οι µπαταρίες που έχουν αποθηκευτεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µπορεί να απαιτούν µεγαλύτερο χρόνο φόρτισης. ιατηρείτε την µπαταρία σε θερµοκρασία δωµατίου ή παραπλήσια κατά τη φόρτιση. Μην εκθέτετε τις µπαταρίες σε θερµοκρασίες χαµηλότερες από -10 C (14 F) ή µεγαλύτερες από 45 C (113 F). Πάντοτε να παίρνετε µαζί σας το τηλέφωνο όταν φεύγετε από το όχηµά σας. Ξεκινώντας - 19

20 UG.GSM.V3.book Page 20 Friday, October 8, :18 PM Όταν σκοπεύετε να µη χρησιµοποιήσετε µια µπαταρία για κάποιο χρονικό διάστηµα, αποθηκεύστε την αφόρτιστη σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό µέρος, όπως για παράδειγµα µέσα σε ψυγείο. Οι µπαταρίες φθείρονται σταδιακά και απαιτούν περισσότερο χρόνο φόρτισης. Αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν φορτίζετε την µπαταρία σας τακτικά και παρατηρήσετε µείωση του χρόνου οµιλίας ή αύξηση του χρόνου φόρτισης, τότε ίσως είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια µπαταρία. Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες που τροφοδοτούν µε ενέργεια αυτό το τηλέφωνο πρέπει να καταστρέφονται όπως προβλέπεται και µπορεί να χρειάζονται ανακύκλωση. Συµβουλευθείτε την ετικέτα της µπαταρίας σας για να δείτε τον τύπο της µπαταρίας. Επικοινωνήστε µε το κέντρο ανακύκλωσης της περιοχής σας για πληροφορίες σχετικά µε τις κατάλληλες µεθόδους ανακύκλωσης. Προειδοποίηση: Μην πετάτε ποτέ τις µπαταρίες στη φωτιά καθώς είναι πιθανό να εκραγούν Ξεκινώντας

21 UG.GSM.V3.book Page 21 Friday, October 8, :18 PM Τοποθέτηση της µπαταρίας Το τηλέφωνό σας είναι σχεδιασµένο ώστε να χρησιµοποιείται µόνο µε γνήσιες µπαταρίες και αξεσουάρ της Motorola Original Φόρτιση της µπαταρίας Οι καινούριες µπαταρίες διατίθενται µερικώς φορτισµένες. Πριν χρησιµοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει προηγουµένως να τοποθετήσετε και να φορτίσετε την µπαταρία µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Ορισµένες µπαταρίες έχουν τη βέλτιστη απόδοση µετά από µερικούς κύκλους πλήρους φόρτισης/ αποφόρτισης. Ξεκινώντας - 21

22 UG.GSM.V3.book Page 22 Friday, October 8, :18 PM Συµβουλή: Το βύσµα σύνδεσης γωνίας διευκολύνει τη χρήση του τηλεφώνου µε προσαρτηµένη φορτιστή µπαταρίας ή αξεσουάρ τηλεφώνου. Ενέργεια 1 Εισαγάγετε το βύσµα του φορτιστή ταξιδιού στο αποσπώµενο βύσµα σύνδεσης γωνίας, όπως φαίνεται παρακάτω. 2 Εισαγάγετε το βύσµα σύνδεσης γωνίας στην υποδοχή σύνδεσης USB που βρίσκεται στο τηλέφωνό σας. 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου σε κατάλληλη πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Σηµείωση: Μπορεί να µεσολαβήσουν έως και 10 δευτερόλεπτα µέχρι το τηλέφωνο να δώσει κάποια οπτική ή ηχητική ένδειξη πως η µπαταρία φορτίζει. 4 Όταν το τηλέφωνό σας εµφανίσει την ένδειξη Τέλος Φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού και το βύσµα σύνδεσης γωνίας. Σηµείωση: Μπορείτε να αφήσετε το φορτιστή ταξιδιού συνδεδεµένο στο τηλέφωνο και µετά το πέρας της φόρτισης της µπαταρίας, χωρίς πρόβληµα. εν θα προκληθεί ζηµιά στην µπαταρία Ξεκινώντας

23 UG.GSM.V3.book Page 23 Friday, October 8, :18 PM Ενεργοποίηση τηλεφώνου Ενέργεια 1 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ενεργοποίησης P για δύο δευτερόλεπτα, προκειµένου να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Σηµείωση: Μπορεί να µεσολαβήσουν έως και 4 δευτερόλεπτα από τη στιγµή που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο µέχρι να φωτιστεί η οθόνη. 2 Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM και πατήστε το OK (+) για να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM. Προσοχή: Εάν πληκτρολογήσατε λανθασµένο κωδικό PIN τρεις διαδοχικές φορές, τότε η κάρτα SIM απενεργοποιείται και το τηλέφωνο εµφανίζει το µήνυµα SIM Μπλ/µένη. 3 Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό ξεκλειδώµατος και πατήστε το OK (+) για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο. Κατά την εκκίνηση, λαµβάνετε µήνυµα να ορίσετε προσωπικές ρυθµίσεις. Επιλέξτε ΝΑΙ (-) για να ορίσετε τις προσωπικές επιλογές του τηλεφώνου ή ΟΧΙ (+) για να µεταβείτε στην αρχική οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προσαρµογή του τηλεφώνου, δείτε τη σελίδα 90. Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας Ενέργεια Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ενεργοποίησης P για δύο δευτερόλεπτα, προκειµένου να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Ξεκινώντας - 23

24 UG.GSM.V3.book Page 24 Friday, October 8, :18 PM Ρύθµιση έντασης ήχου Πιέστε το πάνω ή το κάτω πλήκτρο έντασης για να: πραγµατοποιήσετε σίγαση της ειδοποίησης µιας εισερχόµενης κλήσης αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση του ακουστικού, κατά τη διάρκεια µιας κλήσης αυξήσετε και να µειώσετε την ένταση του κουδουνιού, όταν φαίνεται η αρχική οθόνη (το καπάκι πρέπει να είναι ανοικτό) Συµβουλή: Στη χαµηλότερη ρύθµιση της έντασης του κουδουνίσµατος, πιέστε µία φορά το κάτω πλήκτρο έντασης για να αλλάξετε το κουδούνισµα σε δόνηση. Πιέστε άλλη µια φορά για να ενεργοποιήσετε τη σιωπηλή ειδοποίηση. Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης για να πραγµατοποιήσετε εναλλαγή µεταξύ της ειδοποίησης δόνησης και, στη συνέχεια, της ειδοποίησης µε κουδούνισµα. Πραγµατοποίηση κλήσης Προκειµένου να καλέσετε έναν αριθµό θα πρέπει να βρίσκεστε στην αρχική οθόνη (δείτε τη σελίδα 37). Πατήστε 1 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου Συµβουλή: Μπορείτε ακόµη να κλείσετε το καπάκι του τηλεφώνου για να τερµατίσετε την κλήση Ξεκινώντας Για να σχηµατίσετε τον αριθµό τηλεφώνου 2 N πραγµατοποιήσετε την κλήση o 3 O τερµατίσετε την κλήση και να "κλείσετε" το τηλέφωνο, όταν τελειώσετε

25 UG.GSM.V3.book Page 25 Friday, October 8, :18 PM Απάντηση κλήσης Όταν λαµβάνετε κλήση, το τηλέφωνό σας κουδουνίζει και/ή δονείται και στην οθόνη του εµφανίζεται ένα µήνυµα εισερχόµενης κλήσης. Όταν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ενεργό, ανοίξτε το τηλέφωνο για να απαντήσετε στην κλήση. (Για ενεργοποίηση, πατήστε το M > Ρυθµίσεις > Κλήση Ρύθµιση > Επιλογή Απάντησης > Απάν. µε Άνοιγµα.) Εάν το καπάκι του τηλεφώνου δεν είναι ενεργό: Πατήστε 1 N ή ΑΠΑΝ/ΣΗ (-) Για να απαντήσετε στην κλήση 2 O τερµατίσετε την κλήση και να "κλείσετε" το τηλέφωνο, όταν τελειώσετε Εµφάνιση του αριθµού τηλεφώνου σας Για να εµφανίσετε τον αριθµό του τηλεφώνου σας στην αρχική οθόνη, πατήστε M#. Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, πατήστε M > Οι Αριθµοί Μου. Σηµείωση: Για να είστε σε θέση να χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο αριθµός τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι αποθηκευµένος στην κάρτα SIM. Για να αποθηκεύσετε τον αριθµό τηλεφώνου σας στην κάρτα SIM, δείτε τη σελίδα 73. Εάν δε γνωρίζετε τον αριθµό τηλεφώνου σας, επικοινωνήστε µε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας. Ξεκινώντας - 25

26 UG.GSM.V3.book Page 26 Friday, October 8, :18 PM Ξεχωριστές λειτουργίες Με το τηλέφωνό σας µπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα από το να πραγµατοποιείτε και να λαµβάνετε κλήσεις! Λήψη και αποστολή φωτογραφίας Συντόµευση: Από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΜΕΡΑ (+) για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή. Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή του τηλεφώνου, χρησιµοποιώντας το σύστηµα µενού: Εύρεση της λειτουργίας M> Πολυµέσα > Κάµερα 26 - Ξεχωριστές λειτουργίες

27 UG.GSM.V3.book Page 27 Friday, October 8, :18 PM Στην οθόνη εµφανίζεται η ενεργή εικόνα του σκοπεύτρου. Στρέψτε το φακό της φωτογραφικής µηχανής στο αντικείµενο φωτογράφησης, στη συνέχεια: Πατήστε Για να 1 ΑΠΟΤΥΠ. (+) τραβήξετε τη φωτογραφία 2 ΑΠΟΘΗΚ. (+) ή ΑΛΛΑΓΗ (-) δείτε τις επιλογές αποθήκευσης Εάν επιλέξετε να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία, προχωρήστε στο βήµα 3 διαγράψετε τη φωτογραφία και να επιστρέψετε στη λειτουργία σκοπεύτρου Ξεχωριστές λειτουργίες - 27

28 UG.GSM.V3.book Page 28 Friday, October 8, :18 PM Πατήστε Για να 3 S µεταβείτε στην επιλογή Αποστολή σε Μήνυµα, Αποθήκευση µόνο, Φόντο, Όρισε Προστασία οθόνης ή Ορισµός σε Καταχώρηση 4 ΕΠΙΛΟΓΗ (+) ενεργοποίηση της επιλογής αποθήκευσης Πραγµατοποίηση αυτοφωτογράφησης Ενέργεια 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο ΚΑΜΕΡΑ (+) ή πατήστε M > Πολυµέσα > Κάµερα για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή και, στη συνέχεια, κλείστε το καπάκι. ή Κλείστε το καπάκι και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το έξυπνο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή και το σκόπευτρο της εξωτερικής οθόνης. 2 Χρησιµοποιήστε το εξωτερικό σκόπευτρο για να εστιάσετε το φακό της φωτογραφικής µηχανής. 3 Πατήστε το έξυπνο πλήκτρο για να πραγµατοποιήσετε λήψη φωτογραφίας. 4 Περιµένετε πέντε δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί η φωτογραφία στο τηλέφωνό σας και πραγµατοποιήστε επαναφορά του εξωτερικού σκοπεύτρου. ή Ανοίξτε το καπάκι για να αποθηκεύσετε ή να απορρίψετε τη φωτογραφία Ξεχωριστές λειτουργίες

29 UG.GSM.V3.book Page 29 Friday, October 8, :18 PM Προσαρµογή ρυθµίσεων φωτογραφικής µηχανής Πατήστε το M για να ανοίξετε το Μενού Εικόνων όταν η φωτογραφική µηχανή είναι ενεργή. Το Μενού Εικόνων µπορεί να περιλαµβάνει τις παρακάτω επιλογές: Επιλογή Μετάβαση σε Φωτογραφίες Χρονοδιακόπτης Ρυθµίσεις Εικόνων Περιγραφή είτε τις εικόνες και τις φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη της φωτογραφικής µηχανής για να τραβήξετε µια φωτογραφία. Ανοίξτε το µενού ρυθµίσεων για να προσαρµόσετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Επανάληψη: Επιστρέψτε στην αρχή όταν η τελευταία φωτογραφία εµφανιστεί σε άλµπουµ εικόνων συνεχούς προβολής. Ανακάτωµα: Ρυθµίστε τις εικόνες να εµφανίζονται µε τυχαία σειρά όταν προβάλλετε ένα άλµπουµ εικόνων συνεχούς προβολής. Ενεργοποίηση ειδοποίησης: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε όλες τις ακουστικές ειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις µε δόνηση του τηλεφώνου όταν πραγµατοποιείτε λήψη φωτογραφίας. Φωτισµός: Ρυθµίστε σε Αυτόµατη, Λιακάδα, Συννεφιά, Εσωτερικός χώρος (Σπίτι), Εσωτερικός χώρος (Γραφείο) ή Νύχτα. Έκθεση: Ρυθµίστε σε +2, +1, 0, -1 ή -2. Ανάλυση: Ρυθµίστε τη φωτογραφική µηχανή για να τραβά φωτογραφίες στις εξής αναλύσεις: MMS (160x120 pixel), Μεσαία (320x240 pixel, ή Υψηλή (640x480 pixel) Ξεχωριστές λειτουργίες - 29

30 UG.GSM.V3.book Page 30 Friday, October 8, :18 PM Επιλογή Περιγραφή Ηχος Κλείστρου: Ενεργοποιήστε έναν τόνο ο οποίος θα ακούγεται όταν τραβάτε µια φωτογραφία. Μπορεί να ρυθµιστεί σε Όχι, Chimp, Quack, Flix, Boing ή Click. ιαθέσιµος Χώρος είτε πόση χωρητικότητα µνήµης αποµένει για την αποθήκευση εικόνων. Αποστολή ενός µηνύµατος πολυµέσων Ένα µήνυµα πολυµέσων MMS περιλαµβάνει µία ή περισσότερες σελίδες κειµένου, καθώς και ενσωµατωµένα στοιχεία πολυµέσων (συµπεριλαµβανοµένων φωτογραφιών, εικόνων, κινούµενων εικόνων, ήχων, φωνητικών σηµειώσεων και video clip). Μπορείτε να στείλετε το µήνυµα σε άλλους χρήστες ασύρµατων τηλεφώνων και σε διευθύνσεις . Συµβουλή: Η διάταξη όλων των σελίδων ενός µηνύµατος πολυµέσων καθορίζεται από τη διάταξη της πρώτης σελίδας. Για να προβάλετε ένα στοιχείο πολυµέσων στην κορυφή της σελίδας, εισαγάγετέ το στο πρώτο µισό του µηνύµατος κειµένου. Για να προβάλετε ένα στοιχείο πολυµέσων στο κάτω µέρος της σελίδας, εισαγάγετέ το στο δεύτερο µισό του µηνύµατος κειµένου. Εύρεση της λειτουργίας Πατήστε 1 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου E> Νέο Μήνυµα > Νέο Μήνυµα Πολυµέσων Για να πραγµατοποιήσετε εισαγωγή κειµένου στη σελίδα 2 M ανοίξετε το Μενού MMS 3 S µεταβείτε στην Επισύναψη 4 ΕΠΙΛΟΓΗ (+) εµφανιστεί στην οθόνη µια λίστα µε τα αντικείµενα που µπορείτε να εισάγετε 30 - Ξεχωριστές λειτουργίες

31 UG.GSM.V3.book Page 31 Friday, October 8, :18 PM Πατήστε Για να 5 S µετακινηθείτε στα Εικόνα, Ηχογράφηση, Ηχος, Video, Νέα Σελίδα, Έτοιµη Σηµείωση ή Πληροφορίες Επαφών 6 ΕΠΙΛΟΓΗ (+) επιλέξετε τον τύπο αρχείου 7 S επισηµάνετε το αρχείο που θέλετε 8 ΕΠΙΛΟΓΗ (+) εισάγετε το αρχείο Για να προσθέσετε ακόµη µια σελίδα στο µήνυµα, προχωρήστε στο βήµα 9. 9 M ανοίξετε το Μενού MMS ώστε να εισάγετε νέα σελίδα 10 S µεταβείτε στην Εισάγετε 11 ΕΠΙΛΟΓΗ (+) εµφανιστεί στην οθόνη µια λίστα µε τα αντικείµενα που µπορείτε να εισάγετε 12 S µεταβείτε στην Νέα Σελίδα 13 ΕΠΙΛΟΓΗ (+) εισαγάγετε µία νέα σελίδα µετά από την τρέχουσα Επαναλάβετε τα βήµατα 1 έως 8 για να πραγµατοποιήσετε εισαγωγή περιεχοµένων για την καινούργια σελίδα. Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του µηνύµατος πολυµέσων: Πατήστε Για να 1 OK (+) αποθηκεύσετε το µήνυµα Ξεχωριστές λειτουργίες - 31

32 UG.GSM.V3.book Page 32 Friday, October 8, :18 PM Πατήστε Για να 2 S µεταβείτε σε επιλογή Αποστολή σε: 3 ΠΡΟΣΘ. (+) ή ΕΠΙΛΟΓΗ (+) Φωτίσετε µια υπάρχουσα καταχώρηση ευρετηρίου. Ή να φωτίσετε το ηµιουργία Καταχώρησης για να πραγµατοποιήσετε εισαγωγή µιας ή περισσοτέρων διευθύνσεων . Ή να φωτίσετε το Νέα Καταχώρηση για να καταχωρίσετε έναν αριθµό/διεύθυνση και να τον προσθέσετε στο ευρετήριο. προσθέσετε την καταχώρηση ευρετηρίου στη λίστα παραληπτών Επαναλάβετε τα βήµατα 2 και 3 για να πραγµατοποιήσετε προσθήκη επιπλέον καταχωρήσεων ευρετηρίου στη λίστα. Επιλέξετε ηµιουργία Καταχώρησης ή Νέα Καταχώρηση 4 ΤΕΛΟΣ (+) αποθηκεύσετε τους αριθµούς/διευθύνσεις 5 S µεταβείτε στην Θέµα 6 ΑΛΛΑΓΗ (-) επιλέξετε Θέµα 7 τα πλήκτρα του πληκτρολογίου εισάγετε το θέµα 8 OK (+) αποθηκεύσετε το θέµα 9 ΑΛΛΑΓΗ (-) επιλέξετε Συνηµµένα και επισυνάψτε ένα αρχείο στο µήνυµα, αν το επιθυµείτε 32 - Ξεχωριστές λειτουργίες

33 UG.GSM.V3.book Page 33 Friday, October 8, :18 PM Πατήστε Για να 10 S µεταβείτε στην επιλογή Εικόνα, Ήχοι ή Video 11 ΕΠΙΛΟΓΗ (+) επιλέξετε τον τύπο αρχείου 12 S επισηµάνετε το αρχείο που θέλετε 13 ΕΠΙΛΟΓΗ (+) επισυνάψετε το αρχείο 14 ΠΙΣΩ (-) επιστρέψετε στην επεξεργασία µηνυµάτων 15 S πραγµατοποιήσετε κύλιση στην επιλογή Αναφορά και ζητήστε αναφορά παράδοσης, αν το επιθυµείτε 16 ΑΛΛΑΓΗ (-) επιλέξετε Αναφορά 17 ΠΡΟΣΘ. (+) ή ΑΛΛΑΓΗ (+) πραγµατοποιήσετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αναφοράς παράδοσης 18 ΤΕΛΟΣ (-) επιστρέψετε στην επεξεργασία µηνυµάτων 19 ΑΠΟΣΤΟΛ (+) ή M στείλετε το µήνυµα εµφανίσετε λεπτοµέρειες του µηνύµατος, να αποθηκεύσετε το µήνυµα στο φάκελο προχείρων ή να ακυρώσετε το µήνυµα Χρήση ασύρµατης σύνδεσης Bluetooth Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει ασύρµατες συνδέσεις Bluetooth. Μπορείτε να ρυθµίσετε µια ασύρµατη σύνδεση µε ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή µε ένα κιτ ανοικτής συνοµιλίας ή να συνδεθείτε µε υπολογιστή ή µε συσκευή χειρός για να πραγµατοποιήσετε ανταλλαγή και συγχρονισµό δεδοµένων. Ξεχωριστές λειτουργίες - 33

34 UG.GSM.V3.book Page 34 Friday, October 8, :18 PM Μόνο σε εσωτερικούς χώρους στη Γαλλία Σηµείωση: Εάν το τηλέφωνό σας τύπου MQ3-4411H11 διαθέτει σηµείωση ειδοποίησης, τότε δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Bluetooth και τα επίπεδα ενέργειας Bluetooth Class 1 του τηλεφώνου σας σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία. Για την αποφυγή παράνοµης παρεµβολής σε ραδιοσήµατα, µην χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες Bluetooth όταν βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth Η προτιµώµενη µέθοδος για να συνδέσετε το κινητό σας σε σετ ακουστικών Bluetooth ή σε κιτ αυτοκινήτου ανοικτής συνοµιλίας είναι η ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, η σύνδεση του τηλεφώνου σας µε το σετ ακουστικών ή το κιτ αυτοκινήτου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth: Εύρεση της λειτουργίας M> Ρυθµίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Ρύθµιση > Τροφοδοσία > Ναι Η διαδικασία αυτή ενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth και τη διατηρεί ενεργή µέχρι να την απενεργοποιήσετε. Όταν η λειτουργία Bluetooth του κινητού σας είναι ενεργοποιηµένη, το αξεσουάρ ανοικτής συνοµιλίας µπορεί να πραγµατοποιήσει αυτόµατη επανασύνδεση µε το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείτε το αξεσουάρ ή το µετακινείτε ώστε να βρίσκεται εντός της εµβέλειας του τηλεφώνου. Σηµείωση: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, χρησιµοποιήστε την παραπάνω διαδικασία και ορίστε τη λειτουργία Bluetooth σε Όχι όταν δεν χρησιµοποιείται Ξεχωριστές λειτουργίες

35 UG.GSM.V3.book Page 35 Friday, October 8, :18 PM Αναζήτηση άλλων συσκευών Για να πραγµατοποιήσετε σύνδεση του τηλεφώνου σας σε σετ ακουστικών Bluetooth ή σε συσκευή ανοικτής συνοµιλίας: Εύρεση της λειτουργίας M> Ρυθµίσεις > Σύνδεση > Bluetooth > Ανοικτή Συνοµ. >Αναζήτηση Συσκευών Εάν η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιηµένη, το τηλέφωνό σας ρωτά αν επιθυµείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Προσωρινή ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth. Πατήστε το πλήκτρο ΝΑΙ (-) για να προχωρήσετε. Εναλλακτικά, ορίστε την Τροφοδοσία σε Ναι στο µενού Ρύθµιση για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και να παραµείνει ενεργή. Το τηλέφωνό σας ανιχνεύει για και εµφανίζει µια λίστα των συσκευών που βρίσκονται εντός της εµβέλειας του τηλεφώνου σας. Σηµείωση: Εάν το τηλέφωνο σας είναι ήδη συνδεδεµένο σε µια συσκευή, πρέπει να αποσυνδεθείτε από αυτή για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση άλλων συσκευών. Για να συνδεθείτε µε µια συσκευή, φωτίστε το όνοµα της συσκευής και πατήστε το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ (+). Η συσκευή µπορεί να απαιτεί έγκριση για να συνδεθεί µε το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε ΝΑΙ (-) και εισαγάγετε το σωστό κωδικό PIN για να δηµιουργήσετε µία ασφαλή σύνδεση µε τη συσκευή. Όταν πραγµατοποιηθεί η σύνδεση, η ένδειξη Bluetooth a εµφανίζεται στην αρχική οθόνη και η εξωτερική φωτεινή ένδειξη Bluetooth αναβοσβήνει. Ξεχωριστές λειτουργίες - 35

36 UG.GSM.V3.book Page 36 Friday, October 8, :18 PM Αποστολή στοιχείων σε άλλη συσκευή Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια ασύρµατη σύνδεση Bluetooth για να πραγµατοποιήσετε αποστολή εικόνας, ήχου, video, καταχώρησης ευρετηρίου, συµβάντος ηµερολογίου ή σελιδοδείκτη από το τηλέφωνό σας σε άλλο τηλέφωνο, υπολογιστή ή συσκευή χειρός. Αποστολή εικόνας, ήχου ή video Φωτίστε το στοιχείο του τηλεφώνου σας που επιθυµείτε να αποστείλετε σε άλλη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο M > Αντιγραφή. Επιλέξτε το όνοµα µιας αναγνωρισµένης συσκευής που εµφανίζεται στο µενού Ανταλλαγή Αντικειµ. ή επιλέξτε [Αναζήτηση Συσκευών] για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση της συσκευής στην οποία θέλετε να αποστείλετε το στοιχείο. Αποστολή καταχώρησης ευρετηρίου, συµβάντος ηµερολογίου ή σελιδοδείκτη Στο τηλέφωνό σας, φωτίστε το αντικείµενο που θέλετε να αντιγράψετε στην άλλη συσκευή και στη συνέχεια πατήστε M > Αποστολή. Επιλέξτε ένα αναγνωρισµένο όνοµα συσκευής που αναφέρεται στο µενού Ανταλλαγή Αντικειµ. ή επιλέξτε Αναζήτηση Συσκευών για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση της συσκευής στην οποία θέλετε να αποστείλετε το αντικείµενο Ξεχωριστές λειτουργίες

37 UG.GSM.V3.book Page 37 Friday, October 8, :18 PM Χρήση του τηλεφώνου είτε στη σελίδα 1 το βασικό διάγραµµα του τηλεφώνου. Χρήση της οθόνης Η αρχική οθόνη εµφανίζεται όταν δεν πραγµατοποιείτε κλήση ή χρησιµοποιείτε το µενού. Θα πρέπει να βρίσκεστε στην αρχική οθόνη για να καλέσετε έναν τηλεφωνικό αριθµό. Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων S προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε ένα εικονίδιο λειτουργίας µενού. Εάν κατά λάθος επιλέξετε ένα εικονίδιο µενού πατήστε το O για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Η ένδειξη µενού M δείχνει πως µπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο µενού M για να µεταβείτε στο κύριο µενού. Οι επιγραφές στις κάτω γωνίες της οθόνης δείχνουν τις τρέχουσες λειτουργίες των πλήκτρων επιλογής (soft keys). Πατήστε το αριστερό - ή το δεξί πλήκτρο επιλογής + για να εκτελέσετε την ενδεδειγµένη λειτουργία. Χρήση του τηλεφώνου - 37

38 UG.GSM.V3.book Page 38 Friday, October 8, :18 PM Σηµειώσεις: Η αρχική οθόνη σας µπορεί να διαφέρει από την εικόνα. Για παράδειγµα, τα εικονίδια λειτουργιών µενού είναι, συνήθως, κρυφά για να επιτρέπουν στο χρήστη να βλέπει καλύτερα την εικόνα του φόντου. Μπορείτε να επιλέξετε τα εικονίδια του µενού, ακόµη και όταν αυτά έχουν αποκρυφτεί. Για να εµφανίσετε ή να αποκρύψετε τα εικονίδια του µενού, δείτε τη σελίδα 91. Το τηλέφωνό σας µπορεί να εµφανίσει ένα αναλογικό ή ψηφιακό ρολόι στην αρχική οθόνη (δείτε τη σελίδα 90). Η οθόνη του τηλεφώνου είναι κανονικά ορατή µόνο όταν ο φωτισµός είναι ενεργοποιηµένος ή όταν είναι εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακό φως. Για την παράταση της ζωής της µπαταρίας, ο φωτισµός απενεργοποιείται αυτόµατα όταν δεν υπάρχει κάποια δραστηριότητα για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Ο φωτισµός ενεργοποιείται εκ νέου όταν ανοίξετε το καπάκι ή όταν πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Για να ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα που θα παραµείνει ενεργοποιηµένος ο φωτισµός, δείτε τη σελίδα 72. Για να παρατείνετε τη ζωή της µπαταρίας, µπορείτε να ρυθµίσετε την οθόνη, πέρα από το φωτισµό, ώστε να απενεργοποιείται µετά από µια χρονική περίοδο αδράνειας. Η οθόνη ενεργοποιείται εκ νέου όταν ανοίξετε το καπάκι ή όταν πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Για να ρυθµίσετε το χρονικό διάστηµα που θα παραµείνει ενεργοποιηµένος ο φωτισµός, δείτε τη σελίδα Χρήση του τηλεφώνου

39 UG.GSM.V3.book Page 39 Friday, October 8, :18 PM Μπορεί να εµφανιστούν οι παρακάτω ενδείξεις κατάστασης: 1. Ένδειξη µετάδοσης δεδοµένων - Εµφανίζει την κατάσταση της σύνδεσης και της µετάδοσης δεδοµένων. Η ένδειξη της ασύρµατης λειτουργίας Bluetooth a εµφανίζεται όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση Bluetooth. Οι άλλες ενδείξεις µπορεί να περιλαµβάνουν: 4 = ασφαλής µεταφορά πακέτου δεδοµένων 3 = ασφαλής σύνδεση εφαρµογής 2 = ασφαλής κλήση Circuit Switch Data (CSD) 7 = µη ασφαλής µεταφορά πακέτου δεδοµένων 6 = µη ασφαλής σύνδεση εφαρµογής 5 = µη ασφαλής κλήση CSD Χρήση του τηλεφώνου - 39

40 UG.GSM.V3.book Page 40 Friday, October 8, :18 PM 2. Ένδειξη GPRS - είχνει πως το τηλέφωνό σας χρησιµοποιεί µια σύνδεση δικτύου GPRS υψηλής ταχύτητας. Το GPRS επιτρέπει µεγαλύτερες ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων. Οι άλλες ενδείξεις µπορεί να περιλαµβάνουν: * = GPRS ενεργό περιεχόµενο PDP 3. Ένδειξη ισχύος σήµατος - Κατακόρυφες µπάρες δείχνουν την ισχύ της σύνδεσης δικτύου. εν µπορείτε να λάβετε ή να πραγµατοποιήσετε κλήσεις όταν εµφανίζεται η ένδειξη δεν υπάρχει σήµα! ή η ένδειξη δεν υπάρχει µετάδοση )., = GPRS διαθέσιµο πακέτο δεδοµένων 4. Ένδειξη περιαγωγής - Η ένδειξη περιαγωγής a δείχνει πότε αναζητά ή χρησιµοποιεί το τηλέφωνό σας άλλο δίκτυο πέρα από το οικείο σας δίκτυο. 5. Ένδειξη κατάστασης κλήσης - είχνει την κατάσταση κλήσης του τηλεφώνου σας. Για κάρτες SIM µε δυνατότητα χρήσης δύο γραµµών, εµφανίζει την ενεργή τηλεφωνική γραµµή. Οι ενδείξεις µπορεί να περιλαµβάνουν:? = τηλέφωνο σε κλήση > = προώθηση κλήσης = γραµµή 1 ενεργή A = γραµµή 1 ενεργή, προώθηση κλήσης ενεργοποιηµένη B = γραµµή 2 ενεργή C = γραµµή 2 ενεργή, προώθηση κλήσης ενεργοποιηµένη 40 - Χρήση του τηλεφώνου

41 UG.GSM.V3.book Page 41 Friday, October 8, :18 PM 6. Ένδειξη παρουσίας υπηρεσίας µηνυµάτων- είχνει πότε είναι ενεργή η υπηρεσία άµεσων µηνυµάτων. Οι ενδείξεις µπορεί να περιλαµβάνουν: P = IM ενεργό _ = απασχοληµένο J = διαθέσιµο για τηλεφωνήµατα I = διαθέσιµο για IM Q = αόρατο στο IM X = απενεργοποιηµένο Όταν µια εφαρµογή Java είναι ενεργοποιηµένη, η ένδειξη Java midlet ` εµφανίζεται σε αυτή την τοποθεσία. 7. Ένδειξη µηνύµατος - εµφανίζεται όταν λαµβάνετε νέο µήνυµα. Οι ενδείξεις µπορεί να περιλαµβάνουν: r = µήνυµα κειµένου s = µηνύµατα τηλεφωνητή και κειµένου a = ενεργοποίηση chat t = µήνυµα τηλεφωνητή d = µήνυµα IM 8. Ένδειξη στάθµης µπαταρίας - Κατακόρυφες µπάρες δείχνουν το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας. Επαναφορτίστε την µπαταρία όταν εµφανιστεί το µήνυµα Χαµηλή Μπαταρία και ακουστεί η ειδοποίηση χαµηλής στάθµης της µπαταρίας. Χρήση του τηλεφώνου - 41

42 UG.GSM.V3.book Page 42 Friday, October 8, :18 PM 9. Ένδειξη στυλ κουδουνίσµατος- είχνει τη ρύθµιση του στυλ κουδουνίσµατος. y = δυνατό κουδούνισµα z = απαλό κουδούνισµα = δόνηση } = δόνηση και µετά κουδούνισµα = δόνηση και κουδούνισµα { = σιωπηλό Χρήση του πλήκτρου πλοήγησης 4 κατευθύνσεων Πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων S προς τα πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά για να πραγµατοποιήσετε κύλιση στο σύστηµα µενού, να φωτίσετε αντικείµενα του µενού, να αλλάξετε τις ρυθµίσεις λειτουργιών και να παίξετε παιχνίδια. Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής C που βρίσκεται στο κέντρο του πλήκτρου πλοήγησης τεσσάρων κατευθύνσεων για να επιλέξετε ένα φωτισµένο αντικείµενο µενού. Το κεντρικό πλήκτρο, συνήθως, εκτελεί την ίδια λειτουργία µε το δεξί πλήκτρο επιλογής +. Χρήση του πλήκτρου του παροχέα υπηρεσιών Από την αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο του παροχέα υπηρεσιών L για να µεταβείτε στην τοποθεσία web του παροχέα σας, όπου µπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διαµορφωµένο περιεχόµενο και υπηρεσίες. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµη τοποθεσία web, αν πατήσετε το πλήκτρο του χειριστή θα πραγµατοποιήσετε εκκίνηση του micro-browser Χρήση του τηλεφώνου

Καλώς ήλθατε. οκιµάστε το!

Καλώς ήλθατε. οκιµάστε το! Καλώς ήλθατε Καλώς ήλθατε στον κόσµο των ψηφιακών ασύρµατων επικοινωνιών της Motorola! Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ασύρµατο τηλέφωνο V620 GSM της Motorola. Καλώς ήλθατε - 1 οκιµάστε το! Εγγραφή video

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. 1 Εισαγωγή

Εισαγωγή 1. 1 Εισαγωγή Εισαγωγή 1 1Εισαγωγή Καλώς ήλθατε στον κόσµο των ψηφιακών ασύρµατων επικοινωνιών της otorola! Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ασύρµατο τηλέφωνο V980 3G της otorola. Σηµείωση: Το γραφικό που απεικονίζει εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Ανάλογα µε το εγκατεστηµένο λογισµικό ή την υπηρεσία παροχής σας, µέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας. * Ανάλογα µε τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα

Διαβάστε περισσότερα

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-E2152. Εγχειρίδιο χρήσης GT-E2152 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση αυτού του εγχειριδίου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης είναι ειδικά σχεδιασμένο για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

EVOLVEO StrongPhone WiFi

EVOLVEO StrongPhone WiFi EVOLVEO StrongPhone WiFi Πίνακας Περιεχομένων 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Έναρξη 3. Ενεργοποίηση 4. Επιλογές και ρυθμίσεις 5. Μηνύματα 1. Τεχνικές προδιαγραφές μεγάλη έγχρωμη οθόνη 2.4 ανάλυση οθόνης 240

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9252128, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73 Music Edition. 1 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N79 Ξεκινώντας

Nokia N79 Ξεκινώντας Nokia N79 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N85 Ξεκινώντας

Nokia N85 Ξεκινώντας Nokia N85 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτήν την κινητή συσκευή ZER. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με την βοήθεια της εξαιρετικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

MT645VP. Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου. Δήλωση συμμόρφωσης (DoC) ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 2 Χειριστήρια και ενδείξεις ασυρμάτου 1. Κεραία 2. Υποδοχή εξωτερικού ηχείου/ μικροφώνου/φόρτισης 3. Κουμπί κατάστασης/ ς 4. Κουμπί σάρωσης 5. Κουμπιά προηγούμενου/ επόμενου καναλιού 6. Οθόνη LCD με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-33337A Greek. 01/2011. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-33337A Greek. 01/2011. Rev. 1.0. www.samsungmobile.com Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή του παροχέα υπηρεσιών. Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ: Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218

Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Οδηγός χρήσης Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-218 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-218, μπορείτε να χειρίζεστε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως

ZTE WF630. Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM. Οδηγίες Χρήσεως ZTE WF630 Σταθερή Ασύρματη Τερματική Συσκευή για Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας GSM Οδηγίες Χρήσεως 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...4 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...4 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόμενα Smartphone Ω1 1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005

Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005 Οδηγός χρήστη Xperia E1 D2004/D2005 Περιεχόμενα Οδηγός έναρξης...6 Επισκόπηση...6 Συναρμολόγηση...7 Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά...8 Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό Google ;...9 Φόρτιση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη X8 Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Υποστήριξη χρήστη...6 Οδηγός χρήστη στο τηλέφωνο...6 Εφαρμογή "Υποστήριξη χρήστη"...6 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...6 Οδηγός έναρξης...7 Συναρμολόγηση...7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά D1010 της Motorola

Σειρά D1010 της Motorola Σειρά D1010 της Motorola Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Προειδοποίηση Χρησιµοποιήστε µόνο επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. Καλώς ήρθατε... στο νέο σας ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο D1011 της Motorola!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power

Εγχειρίδιο χρήστη. Smart 4 power Εγχειρίδιο χρήστη Smart 4 power Ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Ρωτήστε στο κατάστημα για περισσότερες πληροφορίες. Το Android είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Συναρμολόγηση...3 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...4 Βοήθεια...4 Φόρτιση της μπαταρίας...5 Γενική επισκόπηση τηλεφώνου...6 Εικονίδια οθόνης...7 Γενική επισκόπηση μενού...8 Πλοήγηση...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N

Eγχειρίδιο χρήσης VF-995N Eγχειρίδιο χρήσης Όμιλος Vodafone 2015. Τα Vodafone και Vodafone λογότυπα είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Τυχόν ονόματα προϊόντων ή εταιρεία ποθ αναφέρονται στο παρόν έντυπο ενδέχεται να αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης

Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Plantronics Voyager 835 Εγχειρίδιο χρήσης Λίγα λόγια για τον αγοραστή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ακουστικό Plantronics Voyager 835. Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει οδηγίες για την αρχική

Διαβάστε περισσότερα

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης

GT-S5260. Εγχειρίδιο χρήσης GT-S5260 Εγχειρίδιο χρήσης Χρήση του παρόντος εγχειριδίου Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του κινητού τηλεφώνου σας. Για γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης

BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης Για να βρείτε την τελευταία έκδοση των οδηγών χρήσης, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0816084345-019

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3-01

Οδηγός χρήσης Nokia C3-01 Οδηγός χρήσης Nokia C3-01 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 8 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 9 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω.

Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Εικόνα 1 Ξεκινώντας Αφαίρεση καλύμματος μπαταρίας Αφαιρούμε το πίσω κάλυμμα της συσκευής σπρώχνοντάς το ελαφρά προς τα κάτω. Τοποθέτηση καλύμματος μπαταρίας Τοποθετούμε το κάλυμμα έτσι ώστε οι εσοχές του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. names mentioned herein may be the trade marks of their

Εγχειρίδιο χρήστη. names mentioned herein may be the trade marks of their Εγχειρίδιο χρήστη Vodafone Group 2015. Η επωνυμία Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών Vodafone που Group αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you

Εγχειρίδιο χρήσης. Smart Tab 4G. Vodafone. Power to you Εγχειρίδιο χρήσης Smart Tab 4G Vodafone Power to you Πίνακας περιεχομένων 1 Η συσκευή σας... 1 1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης...1 1.2 Ξεκινώντας...3 1.3 Αρχική οθόνη...5 2 Εισαγωγή κειμένου...15 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ.

ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ. Safeguards 2 Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου New Windows Mobile Smartphone 2003! Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Προειδοποιήσεις!

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Οδηγός χρήστη. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Οδηγός χρήστη Σημαντικές πληροφορίες Παρακαλούμε να διαβάσετε το φυλλάδιο με τις Σημαντικές πληροφορίες, προτού χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο. Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα κινητό τηλέφωνο EVOLVEO. Περιεχόμενα: 1. Σημαντική σημείωση 2. Περιγραφή προϊόντος 3. Διαμόρφωση 4. Μενού 5. Φωνητικές κλήσεις 6. Μηνύματα SMS 7. Πολυμέσα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη

Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Sony Ericsson txt Αναλυτικός Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες...4 Ζήστε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε πώς...5 Ξεκινώντας...6 Κατάσταση αναμονής...7 Εκκίνηση του τηλεφώνου για πρώτη φορά...7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο User manual χρήσης

Εγχειρίδιο User manual χρήσης Εγχειρίδιο User manual χρήσης VF-1497 Πίνακας περιεχομένων 1 Η συσκευή σας... 1 1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης...1 1.2 Ξεκινώντας...3 1.3 Αρχική οθόνη...5 2 Εισαγωγή κειμένου...15 2.1 Με τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Curve 9380 Smartphone. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Curve 9380 Smartphone. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Curve 9380 Smartphone Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-09-20 SWD-20120920113249744 Περιεχόμενα Γρήγορη βοήθεια... 9 Γρήγορα αποτελέσματα: Το smartphone σας... 9 Δημοφιλή θέματα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X3-02

Οδηγός χρήσης Nokia X3-02 Οδηγός χρήσης Nokia X3-02 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 6 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 7 Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης 8 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-310, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SE888 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 6 2 Το δικό σας SE888 8 Τι περιλαμβάνει η συσκευασία 8 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός

CHEVROLET MYLINK. Συνοπτικός οδηγός CHEVROLET MYLINK Συνοπτικός οδηγός Το Chevrolet MyLink είναι ένα σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που ενισχύει την οδηγική σας εμπειρία. Λειτουργεί με απλή συνδεσιμότητα, ένα smartphone και μια υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17

Περιεχόμενα. Κλήσεις...13 Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...13 Επαφές...14 Ταχεία κλήση...17 Άλλες λειτουργίες κλήσεων...17 Περιεχόμενα Ξεκινώντας...3 Επισκόπηση τηλεφώνου...4 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου...5 Βοήθεια...6 Φόρτιση της μπαταρίας...6 Μεγιστοποίηση επιδόσεων μπαταρίας...7 Εικονίδια οθόνης...8 Επισκόπηση μενού...9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης

Σειρά Plantronics M70 -M90. Εγχειρίδιο χρήσης Σειρά Plantronics M70 -M90 Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόμενα Λίγα λόγια για τον αγοραστή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας* 4 Επιλογή γλώσσας 5 Σύζευξη 6 Επισκόπηση ακουστικού 7 Η ασφάλεια προέχει 7 Χειρισμός 8 Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα