ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο"

Transcript

1 ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη HERTZ - Σύντομο Ιστορικό Αντικείμενο Εργασιών Ορισμοί Πληροφορίες για τον Κλάδο Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά Δραστηριότητα Ανθρώπινο Δυναμικό Δίκτυο Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Ενοποιημένες Εταιρείες AUTOTECHNICA LTD (BEMAL AUTO LTD DEMSTAR RENTALS LTD ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING Α.Τ.Ε.Ε ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε Άλλες Συμμετοχές ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ετήσιο Δελτίο Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 12μήνου Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Autohellas Ισολογισμός Autohellas 12μήνου Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Autohellas 12μήνου Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης Autohellas 12μήνου Κατάσταση Ταμειακών ροών Autohellas 12μήνου Ισολογισμός ομίλου 12μήνου Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων ομίλου 12μήνου Κατάσταση Μεταβολών καθαρής θέσης ομίλου 12μήνου Κατάσταση Ταμειακών ροών ομίλου 12μήνου Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες Γεγονότα μετά την ημερομηνία Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις 9μήνου

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11.2 Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου Autohellas Ισολογισμός Autohellas 9μήνου Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Autohellas 9μήνου Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Autohellas 9μήνου Κατάσταση Ταμειακών ροών Autohellas 9μήνου Ισολογισμός ομίλου 9μήνου Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων ομίλου 9μήνου Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ομίλου 9μήνου Κατάσταση Ταμειακών ροών ομίλου 9μήνου Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 9μήνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις 6μήνου Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου Autohellas Ισολογισμός Autohellas 6μήνου Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Autohellas 6μήνου Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Autohellas 6μήνου Κατάσταση Ταμειακών ροών Autohellas 6μήνου Ισολογισμός ομίλου 6μήνου Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων ομίλου 6μήνου Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ομίλου 6μήνου Κατάσταση Ταμειακών ροών ομίλου 6μήνου Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 6μήνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις 3μήνου Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου Autohellas Ισολογισμός Autohellas 3μήνου Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων Autohellas 3μήνου Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Autohellas 3μήνου Κατάσταση Ταμειακών ροών Autohellas 3μήνου Ισολογισμός ομίλου 3μήνου Κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων ομίλου 3μήνου Πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ομίλου 3μήνου Κατάσταση Ταμειακών ροών ομίλου 3μήνου Έκθεση Συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις Ετήσια πληροφόρηση (Άρθρο 10, Ν 3401/2005) Δίκτυο υποκαταστημάτων (Μάρτιος 2006) ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διοικητικό Συμβούλιο Θεόδωρος Ευτ. Βασιλάκης...Πρόεδρος Ευτύχιος Θεοδ. Βασιλάκης...Αντιπρόεδρος Εμμανουέλλα συζ. Θεοδ. Βασιλάκη...Μέλος Δημήτριος Νικ. Μαγγιώρος...Μέλος Αντώνιος Εμμ. Μουλιανιτάκης...Μέλος Γαρυφαλλιά Αγγ. Πελεκάνου...Μέλος Γεώργιος Θεοδ. Βασιλάκης... Μη εκτελεστικό μέλος Σπύρος Σοφ. Φλέγγας...Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αχιλλέας Βασ. Κωνσταντακόπουλος...Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

6 1 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Εταιρίας ( 000ς) Σύνολο Ενεργητικού 324,235, ,886, ,378, Ενοικιαζόμενα Αυτ/τα (Αξία Κτήσης) 269,690, ,967, ,157, Ιδία Κεφάλαια 112,343, ,561, ,313, Κύκλος Εργασιών 107,054, ,350, ,253, Κέρδη προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων 65,321, ,407, ,750, Αποσβέσεις 41,349, ,528, ,462, Κέρδη προ Φόρων 23,594, ,565, ,027, Προσωπικό (peak) Υποκαταστήματα Στόλος Αυτοκινήτων (peak) 26,800 23,500 22,450 Ημέρες Ενοικίασης 7,953,810 7, , ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ,623 13, ,

7 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη ( 000ς) Σύνολο Ενεργητικού , , ,73 Ιδία Κεφάλαια , , ,42 Κύκλος Εργασιών , , ,98 Κέρδη προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων , , ,25 Αποσβέσεις , , ,80 Κέρδη προ Φόρων , , , ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

8 2 HERTZ Σύντομο Ιστορικό Η Hertz διεθνώς Hertz Corporation Η Hertz ιδρύθηκε το 1918 στο Σικάγο από τον Walter L. Jacobs με αρχικό στόλο 12 Ford Model-T. Μετά από μια σειρά αλλαγών στο ιδιοκτησιακό της καθεστώς εξαγοράζεται το 1994 από τη Ford Motor Company και λειτουργεί ως ανεξάρτητη θυγατρική της. Το 1997 οι μετοχές της εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) μέχρι το 2001 όπου εξαγοράστηκε πλήρως από τη Ford Motor Company και αποφασίστηκε η διακοπή της διαπραγμάτευσης της στο NYSE. Από τον Δεκέμβριο του 2005 η Hertz ανήκει σε 3 από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων : Την Clayton, Dubilier & Rice, την The Carlyle Group και την Merrill Lynch Global Private Equity. Από τις 16 Νοεμβρίου 2006, ο μετοχές της Hertz διαπραγματεύονται και πάλι στο NYSE. Σήμερα η Hertz εδρεύει στο Park Ridge του New Jersey και είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο κόσμο στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων. Παράλληλα, στις Η.Π.Α. αποτελεί και τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο ενοικίασης βιομηχανικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού. Το όνομα της Hertz είναι συνυφασμένο διεθνώς με υψηλής ποιότητας ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο σύστημα ενοικίασης αυτοκινήτων στον κόσμο με περισσότερα από 7,500 σημεία πώλησης σε πάνω από 150 χώρες, με περίπου 2,000 από αυτά να βρίσκονται σε αεροδρόμια. Το παγκόσμιο κέντρο κρατήσεων της διαχειρίζεται 40 εκ. τηλεφωνήματα και πραγματοποιεί 30εκ. κρατήσεις το χρόνο. Το ανθρώπινο δυναμικό της ξεπερνά τα 30,000 άτομα, ενώ οι ετήσιες αγορές αυτοκινήτων που πραγματοποιεί για την ανανέωση και αύξηση του στόλου της την καθιστούν ως τον μεγαλύτερο ιδιώτη αγοραστή αυτοκινήτων στον κόσμο. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες η Hertz δραστηριοποιείται απευθείας μέσω των θυγατρικών της ενώ σε μικρότερες αγορές όπως της Ελλάδας ή και περιοχές χωρών λειτουργεί με το σύστημα του Franchising. Η Autohellas αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό franchisee της Hertz παγκοσμίως. H Hertz στην Ελλάδα Σύντομο Ιστορικό Το 1962 ιδρύεται η Hertz Hellas ως θυγατρική της Hertz International. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Θ. Βασιλάκης υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για αντιπροσώπευση της Hertz στην Κρήτη με αρχικό στόλο 6 Volkswagen Beetle ενώ το 1974 εξαγοράζει τη Hertz Hellas και τη μετονομάζει σε Autohellas αναλαμβάνοντας την αντιπροσώπευση της Hertz σε όλη την Ελλάδα. To 1989, η Autohellas εισάγει πρώτη στην ελληνική αγορά το θεσμό του Fleet Management (μακροχρόνια μίσθωση και διαχείριση στόλου), προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων με το βέλτιστο τρόπο. Το 2003 αγοράζει την Autotechnica Ltd η οποία αποτελεί τον εθνικό franchisee της Hertz στη Βουλγαρία και εισαγωγέα/ διανομέα αυτοκινήτων SEAT. Τον Ιούνιο του 2005, ξεκίνησε, η λειτουργία νέας εταιρείας στην Κύπρο, η οποία εκμεταλλεύεται την αντιπροσώπευση της Hertz, που δόθηκε στην Autohellas και για την Κύπρο. Έτσι πλέον η Autohellas επέκτεινε την παρουσία της σε 3 χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο. Επιπρόσθετα από τον Ιούλιο του 2005, η Autohellas κατέχει πλέον το 50% της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία και διανομή ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Το υπόλοιπο 50% της εταιρείας ανήκει στην ΕΛΤΡΑΚ. 8

9 HERTZ Σύντομο Ιστορικό 2 Hertz International - Συμβάσεις Με ισχύ από , στις ανανεώθηκε η σύμβαση με τη Hertz International για 26 έτη, δηλαδή μέχρι τις Με βάση τη σύμβαση αυτή, η Autohellas έχει το αποκλειστικό δικαίωμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2023 να χρησιμοποιεί το όνομα και τα σήματα της Hertz στην Ελλάδα, να λαμβάνει πληροφορίες και τεχνογνωσία από τη Hertz αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος εκμίσθωσης αυτοκινήτων, καθώς και όλες τις βελτιώσεις στον τομέα του σχεδιασμού και διαχείρισης των υπηρεσιών εκμίσθωσης αυτοκινήτων με το σύστημα Hertz. Η ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας αποκλειστική σύμβαση (26 έτη), δόθηκε στην Autohellas λόγω της μεγάλης επιτυχίας της στην αντιπροσώπευση της Hertz στην Ελλάδα κατά την προηγούμενη τριακονταετία. Η σύμβαση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια εν ισχύ σύμβαση που έχει παραχωρήσει διεθνώς η Hertz. Μέσω του διεθνούς συστήματος κρατήσεων της Hertz, είναι άμεσα δυνατή η κράτηση για οποιοδήποτε σημείο του κόσμου όπου υπάρχει παρουσία της Hertz. Παράλληλα, όλες οι κρατήσεις από όλο τον κόσμο, που αφορούν την Ελλάδα, διοχετεύονται άμεσα στο κέντρο κρατήσεων της Autohellas. Τα δικαιώματα (royalties) που πληρώνει η Autohellas στη Hertz International, υπολογίζονται ως ποσοστό επί των διαφόρων κατηγοριών εσόδων, όπως ημέρες και χιλιόμετρα, ασφάλεια ιδίων ζημιών και διαφόρων υπηρεσιών. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

10 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1 Ορισμοί Ο κλάδος του Rent-a-Car χωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς, το Renting (βραχυχρόνια μίσθωση) και το Fleet Management (μακροχρόνια μίσθωση και διαχείριση στόλου). Ο τομέας του Renting καλύπτει τις ανάγκες ενοικίασης τόσο ιδιωτών όσο και εταιρειών για περιστασιακές και μικρής διάρκειας ενοικιάσεις. Ο τομέας του Fleet Management καλύπτει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των πελατών για μίσθωση και διαχείριση του στόλου των αυτοκινήτων τους. 3.2 Πληροφορίες για τον Κλάδο Αύξηση εμφάνισε η τουριστική κίνηση κατά το 2006 σύμφωνα με εκτιμήσεις, οδηγώντας το σύνολο των αφίξεων της χώρας στα 14.6 εκ. Στα ίδια επίπεδα αύξησης κυμάνθηκε και η αύξηση του κλάδου βραχυχρόνιων ενοικιάσεων της Autohellas- Hertz, κατά την ίδια χρονιά. Έτος Αφίξεις Τουριστών Μεταβολή ,.4% ,1% ,9% ,1% ,8% ,9% ,1% ,4% ,4% ,7% ,2% ,0% ,5% ,5% ,8% 2006(E) ,5% 10

11 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 Παράλληλα, ο κλάδος του Fleet Management εξακολούθησε να εμφανίζει την αυξητική τάση των τελευταίων ετών δείχνοντας ότι αποτελεί μία αγορά που δεν έχει ωριμάσει πλήρως και άρα αποτελεί μία σταθερή προοπτική αύξησης του κύκλου εργασιών της Autohellas. Καθώς η εταιρεία κατέχει την ηγετική θέση του κλάδου εδώ και πολλά χρόνια, αποτέλεσμα της υποδομής και της εμπειρίας των στελεχών της, είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται την οποιαδήποτε αυξητική τάση της αγοράς ενώ η συνεχής ενίσχυση του μεριδίου αγοράς της αποτελεί πάγιο στόχο. Στη Ελλάδα λειτουργούν περισσότερες από 2,500 επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων που διαχειρίζονται ένα στόλο περίπου 54,000 αυτοκινήτων όπου ξεπερνά τις 130,000 αν προσθέσουμε και τα αυτοκίνητα που αφορούν τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις (Fleet Management). Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου βραχυχρόνιων ενοικιάσεων είναι ο μικρός βαθμός συγκέντρωσης, καθώς το μέσο μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης R-a-C δεν ξεπερνά τα 20 αυτοκίνητα σε αντίθεση με αντίστοιχες τουριστικές χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Στο σύνολο της αγοράς ενοικίασης (βραχυχρόνιες & μακροχρόνιες) τέσσερις μεγάλες εταιρείες, οι Autohellas/Hertz, Avis, Europcar και Πειραιώς Best Leasing, φαίνεται να έχουν περίπου 40-45% συμμετοχή στον κλάδο όσον αφορά συνολικά μεγέθη, όπως ο στόλος των αυτοκινήτων. 3.3 Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά Δραστηριότητα Η εκμετάλλευση νέων συμφωνιών που έγιναν στις αρχές του 2006 στον κλάδο του RAC και η επιθετικότερη στρατηγική στον κλάδο του fleet management την ίδια χρονιά, αντικατοπτρίζεται και στον αυξημένο κύκλο εργασιών της εταιρίας με τζίρο 107εκ. από 98.3εκ. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του κύκλου εργασιών αλλά και του στόλου των υπό διαχείριση αυτοκινήτων της εταιρείας για τα δύο τελευταία έτη: ( 000ς) Sales Change Fleet of cars Change , ,13 2,18% ,7% , % % Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας για τα έτη , διαχωρισμένη στους κλάδους Renting και Fleet Management: ( 000ς) Renting Fleet Management ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

12 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διαχωρισμός Πωλήσεων Renting & Fleet Management Fleet Management Renting ,500 66,900 74, ,800 31,500 32, Ο κλάδος του Fleet Management έδειξε για άλλη μια χρονιά ότι διατηρεί τις ανοδικές του τάσεις με σταθερούς ρυθμούς που εκτιμάται ότι κινούνται κοντά στο 10% τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Η Autohellas πέτυχε αύξηση τζίρου στα επίπεδα του 11% αυξάνοντας το μερίδιο της και ενισχύοντας την ηγετική της θέση απέναντι στον ανταγωνισμό. Στον τομέα του Renting, σε μία αρκετά ώριμη αγορά, η αύξηση ήταν στα επίπεδα του 4%, αποτέλεσμα της ενίσχυσης με νέες συνεργασίες αλλά και της προσπάθειας καλύτερης εκμετάλλευσης συγκεκριμένων τομέων της βραχυχρόνιας αγοράς. Σημειώνεται για άλλη μία φορά ότι η υψηλή (ποσοστιαία) συμμετοχή του Fleet Management ως ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών της Autohellas (69% των συνολικών εσόδων) λόγω των συμβάσεων μέσης διάρκειας 3.5 χρόνων περιορίζει σημαντικά τις όποιες επιπτώσεις από πιθανές αυξομειώσεις της τουριστικής κίνησης, αποτελώντας ουσιαστικά, παράγοντα σταθεροποίησης αφού επιτρέπει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς τη μελλοντική πορεία και εξέλιξη των μεγεθών της εταιρείας. 12

13 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ RENTING ΚΑΙ ΑΦΙΞΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αφίξεις Πωλήσεις Renting ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

14 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η Autohellas ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών δίνει μεγάλη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό της που αποτελεί το βασικό πυρήνα λειτουργία της. Λόγω της μεγάλης εποχικότητας που παρουσιάζουν οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, η εταιρεία είναι απαραίτητο να διατηρεί σημαντική ευελιξία στο ανθρώπινο δυναμικό της. Για αυτό το λόγο, κάθε χρόνο και ειδικότερα την περίοδο Απριλίου Οκτωβρίου, προσλαμβάνεται σημαντικός αριθμός εποχικών υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της εταιρείας κατά τους θερινούς μήνες. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να προσαρμόζει τον αριθμό των υπαλλήλων της ανάλογα με την πορεία των εργασιών της ακόμα και μεσοπρόθεσμα, επιτυγχάνοντας πάντα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Ενδεικτικό αυτής της παραγωγικότητας είναι η εξυπηρέτηση περισσότερων ημερών ενοικίασης κρατώντας αριθμητικά το προσωπικό στα ίδια επίπεδα. Εξέλιξη Προσωπικού (peak) Κεντρικά Γραφεία Κέντρα Εξυπηρέτησης Υποκαταστήματα Σύνολο Προσωπικού ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ 250 Προσωπικό Ημέρες Ενοικίασης

15 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΕΙ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: 35 ΕΤΗ) 20% 8% 0% 1% 33% 38% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ Άνδρες Γυναίκες Σύνολο ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

16 4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μισθωτοί Ημερομίσθιοι Σύνολο 16

17 ΔΙΚΤΥΟ 5 Το μέγεθος και η ποιότητα του δικτύου ενοικίασης αλλά και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Autohellas. O αριθμός των υποκαταστημάτων μετά από μια αλματώδη ανάπτυξη την προηγούμενη δεκαετία (61 σταθμοί το 1994) έχει πλέον φτάσει τους 117 σταθμούς (20 από τους οποίους είναι σε αεροδρόμια), καλύπτοντας ουσιαστικά το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και την πλειοψηφία των Ελληνικών νησιών. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η εξέλιξη των υποκαταστημάτων την τελευταία τριετία. Εξέλιξη Δικτύου Υποκαταστημάτων Αεροδρομίων Ξενοδοχείων Πόλεων Σύνολο Η Autohellas λειτουργεί και ιδιόκτητα κέντρα εξυπηρέτησης που λειτουργούν ως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, σημεία έκθεσης και πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου της Autohellas σε περιοχές που το σύνολο των εργασιών της εταιρείας δικαιολογεί το μέγεθος της επένδυσης. Με τις επενδύσεις της η εταιρεία βρίσκεται στη μοναδική θέση να μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες της, τον στόλο των αυτοκινήτων της και τα 16 υποκαταστήματά της σε ολόκληρη την Αττική, από τρία κέντρα εξυπηρέτησης με μέγιστη απόσταση 20 λεπτά από οποιοδήποτε σημείο της Αθήνας. Επίσης εκμεταλλευόμενη την λειτουργία αυτών των κέντρων, η Autohellas μπορεί και δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης στόλου άλλων εταιρειών (fleet management). Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η συμβολή των κέντρων αυτών στην διαδικασία πώλησης των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με το σύνολο των πωλήσεων να φτάνει για το 2006 τα 6,200 αυτοκίνητα. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

18 6 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι μετοχές της Autohellas εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών τον Αύγουστο του 1999, με τιμή εισαγωγής Τον Ιούνιο του 2004 υπήρξε split της μετοχής άρα τα στοιχεία έχουν προσαρμοστεί για να αποδίδουν τη σωστή εξέλιξη των μεγεθών. Η εξέλιξη της τιμής της μετοχής και του όγκου των συναλλαγών των μετοχών της εταιρείας το 2005 είναι η ακόλουθη: 2006 Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής Τιμή Εισαγωγής 3.81 Ανώτατη Τιμή Έτους 5.08 Κατώτατη Τιμή Έτους 3.3 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών σε Τεμάχια 44,122 Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών σε Αξία 185,012 Μέσος Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών σε Τεμάχια 908,470 Μέσος Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών σε Αξία 3,811,393 Εξέλιξη Τιμής Μετοχής, Γενικού Δείκτη και FTSE 80 Small Autohellas Γενικός Δείκτης FTSE 80 Small , , , , , , , , , , , ,

19 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE 80 SMALL Μερισματική Απόδοση (Τιμή Μετοχής Τέλος Έτους) % % % % % * 5.08% * προτεινόμενο στην Γενική Συνέλευση μέρισμα. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

20 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7.1 ΑUTOTECHNICA LTD (BEMAL AUTO LTD) Συμμετοχή 31/12/2006: 100% Στις 31 Ιουλίου του 2003 η Autohellas εξαγόρασε την εταιρεία BEMAL AUTO LTD όπως είχε εγκριθεί από την Τακτική Γ.Σ. των μετόχων στις 22/05/2003 αντί τιμήματος 1,000,000. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1,000,000 διαιρούμενο σε 1,000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,000. Η BEMAL AUTO LTD έχει έδρα την Κύπρο και ως μοναδική δραστηριότητα την ιδιοκτησία της AUTOTECHNICA LTD που εδρεύει στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η AUTOTECHNICA ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί τον εθνικό franchisee της Hertz στη Βουλγαρία ενώ παράλληλα είναι ο εισαγωγέας/διανομέας αυτοκινήτων μάρκας SEAT. Η εταιρεία παρουσιάζει συνεχή κερδοφορία, με το κύκλο εργασιών της να ανέρχεται το 2006 στα 6.1 εκ. με κέρδη προ φόρων 503 χιλ. από 436χιλ. Το 2004 η Autohellas αύξησε άμεσα το κεφάλαιο της AUTOTECHNICA κατά 2 εκ. για την χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της. Τα συνολικά ιδία κεφάλαια ανέρχονται στα 4.5 εκ. Η ενοικίαση των αυτοκινήτων (βραχυχρόνια & μακροχρόνια)αποτελεί πλέον το 56% του τζίρου προσεγγίζοντας τα 3.4 εκ. από 3.1 εκ. το Παρά το ότι η τουριστική αγορά της Βουλγαρίας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς με όλο και περισσότερους Tour Operators να την περιλαμβάνουν στα προγράμματα τους ως φθηνό προορισμό της αγγλικής και γερμανικής αγοράς, οι προοπτικές εντοπίζονται κυρίως στον τομέα του fleet management όπου η Autotechnica σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς της. Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων AUTOTECHNICA LTD ( ) Κύκλος Εργασιών 6,119,526,39 6,949, ,188, Κέρδη προ Αποσβέσεων 2,421, ,083, ,108, Aποτελέσματα Χρήσεως 503,472,36 436, , Σύνολο Ενεργητικού 7,095,419,04 6,771, ,309, Ίδια Κεφάλαια 4,506,551,08 4,081, ,711,

21 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ DEMSTAR RENTALS 2005 LTD Συμμετοχή 31/12/2006: 75% Η Demstar Rentals ξεκίνησε την λειτουργία της την Κύπρο τον Ιούνιο του Η εταιρεία ουσιαστικά εκμεταλλεύεται την αντιπροσώπευση της Hertz στην Κύπρο που δόθηκε στην Autohellas. H Autohellas συμμετέχει στην DEMSTAR RENTALS 2005 σε ποσοστό 75% με το υπόλοιπο 25% να ανήκει σε Κύπριο επιχειρηματία. Η συνολική επένδυση της Autohellas είναι 2εκ. Η απελευθέρωση της αγορά του Renting (αυτή τη στιγμή ο αριθμός αδειών είναι συγκεκριμένος) που αναμένεται να γίνει στο άμεσο μέλλον βάση κοινοτικών οδηγιών, η μεγάλη τουριστική περίοδος και η εμπειρία και τεχνογνωσία της Autohellas, εγγυώνται την δυναμική ανάπτυξη σε έναν παραδοσιακά τουριστικό προορισμό (περίπου 2,5 εκ. τουρίστες ). Το 2006 αποτέλεσε την πρώτη 12μηνη χρήση για την εταιρία. Παρά το γεγονός ότι η αγορά δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί ακόμα (ο αριθμός αδειών αυτοκινήτων προ ενοικίαση είναι ακόμα συγκεκριμένος), η Demstar Rentals Ltd κατάφερε να βελτιώσει τα οικονομικά μεγέθη της μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των αυτοκινήτων στον τομέα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων και της περαιτέρω ανάπτυξης στον τομέα του fleet management. Ο τομέας αυτός (Fleet Management), αποτελεί μία ουσιαστικά ανεκμετάλλευτη αγορά για την Κύπρο. Η ανάπτυξη και εδραίωση στην ηγετική θέση της αγοράς αυτής αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας, με την εμπειρία της Autohellas στον τομέα αυτό να αποτελεί το βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα για την επίτευξή του. Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων DEMSTAR RENTALS 2005 LTD ( ) Κύκλος Εργασιών 3,691, ,227, Κέρδη προ Αποσβέσεων 1,184, , Αποτελέσματα Χρήσεως 253, , Σύνολο Ενεργητικού 6,029, ,940, Ίδια Κεφάλαια 3,055, ,863, ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

22 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 7.3. ΠΕΙΡΑΙΩΣ BEST LEASING A.T.E.E. Συμμετοχή 31/12/2006: 48.08% Ιδρύθηκε το 1997 με διάρκεια μέχρι το έτος Η εταιρεία είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών με Αρ. Μ.Α.Ε /01/Β/97/155. Η Έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 87, ΤΚ Το μετοχικό της κεφάλαιο στις 31/12/2005 ανέρχεται σε 1,784,340 διαιρούμενο σε 59,478 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 η καθεμία. Η αξία με την οποία εμφανίζεται η συμμετοχή του 48.08% της Autohellas στα βιβλία της ανέρχεται σε 2,691,220.07, ενώ τα ίδια κεφάλαια της Πειραιώς Best Leasing στο τέλος του 2006 ανήλθαν στα 9.1 εκ. Η Πειραιώς Best Leasing είναι ομοειδής εταιρεία με την Autohellas με δραστηριότητα αποκλειστικά στον κλάδο μακροχρόνιας ενοικίασης αυτοκινήτων (Fleet Management) και στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών εταιρικών πελατών. Εξαγοράστηκε το Σεπτέμβριο του 1999 από κοινού από την AUTOΗELLAS και την Πειραιώς Leasing και μετονομάστηκε σε Πειραιώς Best Leasing. Το management ασκείται από την Πειραιώς Leasing η οποία εξασφάλισε στη Best Leasing την παροχή κεφαλαίων για την αύξηση του στόλου της. Η προώθηση των πωλήσεων της γίνεται κατά κύριο λόγο από υφιστάμενους και νέους πελάτες και εν μέρει από το δίκτυο του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς. Αντίστοιχα η Autohellas προσφέρει στη Best Leasing την τεχνογνωσία και την αγοραστική της δύναμη (αγορές αυτοκινήτων, ανταλλακτικών, ασφαλειών), ενώ από το τέλος του 2002 ξεκίνησε η εξυπηρέτηση των αναγκών συντήρησης του στόλου της Best Leasing στις νέες εγκαταστάσεις της Autohellas ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας αλλά και καλύτερη αξιοποίηση των νέων επενδύσεων της Autohellas. Ο στόλος της Best Leasing το 2006 έφθασε τα 6,300 αυτοκίνητα δίνοντας της τη τρίτη θέση στον κλάδο της. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2006 έφθασε τα 31.7 εκ. σημειώνοντας αύξηση 11% από την προηγούμενη χρονιά, ενώ η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 1.5εκ. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εργασιών και ο περαιτέρω περιορισμός του κόστους λειτουργίας θα οδηγήσουν την εταιρεία σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα κατά το 2007 και στις επόμενες χρήσεις. Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων ( ) Κύκλος Εργασιών 31,705 28,505 25,180 Κέρδη προ Αποσβέσεων 13,387 12,411 14,488 Αποτελέσματα Χρήσεως 1,462 1,466 5,078 Σύνολο Ενεργητικού 104,543 94,572 77,708 Ίδια Κεφάλαια 9,132 7,979 7,303 22

23 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΛΤΡΕΚΚΑ A.E. Συμμετοχή 31/12/2006 : 50% Η εταιρία ιδρύθηκε το 1998 (ΦΕΚ 6710/1998, ΜΑΕ 41051/01ΑΤ/Β/98/232) με επωνυμία AD ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, διακριτικό τίτλο AD HELLAS και μετοχικό κεφάλαιο ,29. Σκοπός της εταιρίας ήταν η εισαγωγή και διάθεση ανταλλακτικών αυτοκινήτου μέσω της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Σύμφωνα με την από 4/12/00 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η εταιρία μετονομάστηκε σε ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΦΕΚ 91/5.1.01, ΜΑΕ ΕΜ 17180/ ) με διακριτικό τίτλο ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.. Έδρα της είναι ο Δήμος Κηφισιάς και η διεύθυνσή της είναι Θηβαΐδος 15 και Κορνηλίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 εκάστη. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εισαγωγή, αποθήκευση, εμπορία και διανομή ανταλλακτικών αυτοκινήτων, πολλών διεθνών οίκων στην Ελληνική αγορά. Η ΕΛΤΡΕΚΚΑ με την εκτεταμένη γκάμα προϊόντων που έχει απευθύνεται σε μια αγορά 3.6 εκ. αυτοκινήτων και 1 εκ. φορτηγών με ετήσιο τζίρο της τάξεως των εκ. και θεωρείται ως ηγετική εταιρεία στην aftermarket αγορά ανταλλακτικών. Το 2006, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 21.5 εκ., με αποτέλεσμα μετά από φόρους -239 χιλ. Στοιχεία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ ( ) Κύκλος Εργασιών 21,491, ,857, ,195, Κέρδη προ Αποσβέσεων 107, , ,308, Aποτελέσματα Χρήσεως* -238, ,135,98 1,122, Σύνολο Ενεργητικού 20,499, ,062, ,431, Ίδια Κεφάλαια 4,680, ,919, ,786, *μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

24 8 ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 8.1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1988 και προήλθε από μετατροπή της Ομώνυμης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ενώ η διάρκειά της ορίστηκε μέχρι τις 31/12/2044. Έχει Έδρα την οδό Βιλτανιώτη 31, Δήμου Κηφισιάς. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας βάση του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού του 2005 αποτελείται από 2,678,141 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 η καθεμία, ενώ το σύνολο των καταβεβλημένων κεφαλαίων ήταν 80.3εκ.. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31/12/2005 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) ανήλθαν στα εκ.. Η αξία με την οποία εμφανίζεται η συμμετοχή του 9.24% της Autohellas στα βιβλία της ανέρχεται σε 10,218, Η Aegean απασχολεί περισσότερους από 1,700 εργαζομένους, προσφέροντας 150 τακτικές πτήσεις προς 15 ελληνικούς προορισμούς και 10 άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Αποτελεί περιφερειακό συνεργάτη της LUFTHANSA προσφέροντας στους επιβάτες της πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο του Γερμανικού Αερομεταφορέα. Παράλληλα η συνεργασία αυτή προσφέρει και νέα πλεονεκτήματα στους επιβάτες που ήδη μπορούν μεταξύ άλλων να συγκεντρώνουν αλλά και να χρησιμοποιούν μίλια στο παγκόσμιο δίκτυο της Lufthansa. Ο συνολικός στόλος αριθμεί 21 jet αεροσκάφη, τα οποία εκτελούν τακτικές και ναυλωμένες πτήσεις σε περισσότερα από 60 αεροδρόμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2005 η επιβατική κίνηση ήταν 4 εκ. επιβάτες. Η Aegean συνεργάζεται με την Autohellas με σκοπό την εξυπηρέτηση των επιβατών της με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα σε ειδικές τιμές αλλά και την δημιουργία ειδικών προγραμμάτων loyalty και fly & drive όπως του προγράμματος Frequent flyer της Aegean.(Miles & Bonus). Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων ( ) Κύκλος Εργασιών 336,821, ,531, Κέρδη προ Αποσβέσεων 27,518, ,097, Αποτελέσματα Χρήσεως 20,418, ,416, Σύνολο Ενεργητικού 141,533, ,432, Ίδια Κεφάλαια 61,048, ,140,

25 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

26 26

27 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Σχετικά με τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Κατά την κατάθεση προς έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την πλήρη ενημέρωσή σας επί των δραστηριοτήτων και των προοπτικών της εταιρείας μας. ΓΕΝΙΚΑ : Η Autohellas ATEE, αποτελεί το μεγαλύτερο εθνικό franchisee της ΗΕRTZ παγκοσμίως. Βάσει σύμβασης, η Autohellas ATEE έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της Hertz στην Ελλάδα, να λαμβάνει πληροφορίες και τεχνογνωσία από την Hertz, αναφορικά με την λειτουργία του συστήματος εκμίσθωσης αυτοκινήτων, καθώς και όλες τις βελτιώσεις στον τομέα του σχεδιασμού και διαχείρισης των υπηρεσιών εκμίσθωσης αυτοκινήτων με το σύστημα Hertz. Η Autohellas, ανανέωσε τελευταία το δικαίωμα αυτό το 1998 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου Η ιδιαίτερα αυτή μεγάλη διάρκεια της σύμβασης δόθηκε στην Autohellas, λόγω της μεγάλης της επιτυχίας στην αντιπροσώπευση της Hertz στην Ελλάδα κατά την προηγούμενη τριακονταετία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δύο είναι οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, το Renting (βραχυχρόνια μίσθωση) και το Fleet Management (μακροχρόνια μίσθωση και διαχείριση στόλου). Ο τομέας του Renting, καλύπτει τις ανάγκες ενοικίασης τόσο των ιδιωτών όσο και εταιρειών για περιστασιακές και μικρής διάρκειας ενοικιάσεις έως 1 έτος. Ο τομέας του Fleet Management καλύπτει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες αυτών για μίσθωση και διαχείριση του στόλου των αυτοκινήτων τους. Ο συνολικός κύκλος εργασιών της Autohellas, έφθασε τα ,93, παρουσιάζοντας 8.9% αύξηση. Ειδικότερα, στον τομέα του Renting, τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα 32,7 εκ. από 31,8 εκ. το 2005, αύξηση δηλαδή 2,8%. Αντίστοιχα στον τομέα του Fleet Management, τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα 74,3 εκ. από 66,9 εκ. το 2005, αύξηση δηλαδή 11%. Η ανάπτυξη αυτή η οποία ξεπέρασε το ρυθμό αύξησης της αγοράς οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα επιθετική πολιτική που ακολούθησε η εταιρεία στην αγορά αυτή. Η συμμετοχή του Fleet Management στον συνολικό κύκλο εργασιών της Autohellas έφθασε το 69.4% αυξάνοντας τη σταθερότητα του κύκλου εργασιών από χρόνο σε χρόνο καθώς τα συμβόλαια με τους πελάτες μακροχρόνιας μίσθωσης έχουν μέση διάρκεια 4 έτη. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 582101000 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού σημειώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. I. Στοιχεία Επιχείρησης 3 II. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα