ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 Το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας οργανώνεται και λειτουργεί από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (www.ppp.uoa.gr) (Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής), σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας (http://www.phil.uoa.gr) και Ιστορίας-Αρχαιολογίας (http://www.arch.uoa.gr) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1. Λεωφορεία: Νο 220: Ακαδημία Άνω Ιλίσια Νο 221: Ακαδημία Πανεπιστημιούπολη Νο 608: Γαλάτσι Νεκρoταφείο Ζωγράφου Νο 250: Πανεπιστημιούπολη Σταθμός Ευαγγελισμού (κυκλικό) Νο Ε90 (Express): Πειραιάς Πανεπιστημιούπολη 2. Μετρό + Λεωφορεία Μετρό: Σταθμός Ευαγγελισμού Λεωφορείο 250 ή Ιδιωτικά αυτοκίνητα Γύρω από το κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής υπάρχουν αρκετοί χώροι για στάθμευση ιδιωτικών αυτοκινήτων.

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ 12. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

5 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τα σύγχρονα συστήματα γνώσης που συνδέονται με έννοιες, όπως δια βίου μάθηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, ευρεία βασική μόρφωση, τεχνολογική εξειδίκευση, ευελιξία, κινητικότητα, δίκτυα, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δημιουργούν νέες απαιτήσεις και νέα ερωτήματα σχετικά με την προοπτική των εκπαιδευτικών συστημάτων και την άσκηση του εκπαιδευτικού έργου στον 21 ο αιώνα οι νέες, δηλαδή, πολιτικές στην εκπαίδευση συνθέτουν ένα διαφορετικό πλαίσιο ορισμού της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στα επίπεδα α) της κατανόησης των σχετικών προτάσεων/ προσανατολισμών, β) της διαμόρφωσης κριτικού λόγου απέναντί τους και γ) της υπεύθυνης ανάληψης του εκπαιδευτικού έργου. Οι νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και οπτικές αναφορικά με το έργο του εκπαιδευτικού (φύση της γνώσης, μάθηση, διδασκαλία, εκπαιδευτικός ρόλος), επιβάλλουν την ανανέωση της διδακτικής πράξης μέσω του επαναπροσδιορισμού της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, κυρίως της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης. Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι συμβάλει στην απόκτηση εκ μέρους των εκπαιδευτικών και μελλοντικών εκπαιδευτικών των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και προβληματισμών, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν με πληρότητα και υπευθυνότητα στο έργο που τους ανατίθεται και, παράλληλα, να δημιουργούν προϋποθέσεις συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξής τους. Ειδικότερα, τόσο οι υπηρετούντες όσο και οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητο, όσο ποτέ άλλοτε, να αποκτήσουν σημεία αναφοράς, θεωρητικά πλαίσια και εργαλεία για να ανταποκριθούν σωστά στο σύνθετο έργο τους: να μάθουν να ανιχνεύουν κριτικά τους πολλαπλούς τρόπους σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, να διερευνούν και να μετασχηματίζουν υφιστάμενες πεποιθήσεις και πρακτικές, να εξισορροπούν τις γνωστικές και τις παιδαγωγικές όψεις του έργου τους, να ερμηνεύουν και να αξιοποιούν την εμπειρία με τη βοήθεια της θεωρίας, και να οικοδομούν επαγγελματική γνώση. Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παράσχει στους υποψηφίους υποστήριξη, ώστε να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με το ρόλο και τη σημασία της εκπαίδευσης για το άτομο και την κοινωνία, τις βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, το σχολείο ως θεσμοθετημένης οργάνωσης και ως χώρο κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και με τις διαστάσεις του επαγγελματικού/ κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού, γνωρίσουν τις εξελίξεις στην επιστημολογία του γνωστικού αντικειμένου και να μπορούν να τη συνδέσουν με διδακτικούς σκοπούς, αποφάσεις και πρακτικές, ασκηθούν στη συστηματική παρατήρηση, καταγραφή και κριτικό σχολιασμό των ποικίλων όψεων του εκπαιδευτικού έργου και, ειδικότερα της διδακτικής πράξης γνωρίσουν τις θεωρίες και τα πορίσματα ερευνών σε θέματα ανάπτυξης και μάθησης (γνωστική, ψυχοκοινωνική, ηθική ανάπτυξη των μαθητών) και να αποκτήσουν μεθοδολογικά εργαλεία για αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη, αποκτήσουν την ικανότητα αναγνώρισης των θεωριών που θεμελιώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και την ικανότητα να τις μετασχηματίζουν δημιουργικά με τον πειραματισμό και την ανανέωση της διδακτικής πράξης,

6 αποκτήσουν την ικανότητα διερεύνησης της καταλληλότητας ποικίλων θεωρητικών θέσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση και των σύστοιχων διδακτικών μεθόδων σε σχέση με το συγκεκριμένο, κάθε φορά, μαθησιακό περιβάλλον (γνωστικό αντικείμενο, διδακτικοί σκοποί και στόχοι, ηλικία μαθητών, δίκτυο σχέσεων και αλληλεπιδράσεων κλπ.), αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν κριτικά τις αρχές που θεμελιώνουν τις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ετερότητας (διαπολιτισμικότητα, φύλο, θρησκεία, κ.ά.), γνωρίσουν τον τρόπο διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (προγραμματισμό, διεύθυνση, έλεγχο, οικονομική διαχείριση, κ.ά) είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πίσω από κάθε παρατηρούμενη διδακτική πρακτική τις άδηλες παραδοχές των διδασκόντων για το φαινόμενο και τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. μπορούν να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν υπεύθυνα δικές τους διδασκαλίες στις σχολικές τάξεις, αλλά και να πειραματίζονται και να μπορούν να ανανεώνουν τη διδακτική πράξη. Η ανανέωση αυτή μπορεί να αφορά σε παραγωγή και νέες χρήσεις του εκπαιδευτικού υλικού, εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, νέους τύπους αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, χρήση υπολογιστικής τεχνολογίας κλπ. 2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ α) Περίοδος διδασκαλίας 10/11/ /02/2015 β) Περίοδος εξετάσεων 24/02/ /03/2015 γ) Αργίες 28/10/2014, 17/11/2014, 30/01/2015 δ) Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/ /01/2015 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ α) Περίοδος διδασκαλίας 09/03/ /06/2015 β) Περίοδος εξετάσεων 22/06/ /06/2015 γ) Αργίες 23/02/2015, 25/03/2015, 01/05/2015, 01/06/2015 δ) Διακοπές Πάσχα 06/04/ /04/ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ελληνικών Α.Ε.Ι. ή κατόχους ισότιμων τίτλων αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ) που έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενική, Τεχνική και Επαγγελματική Β /θμια Εκπαίδευση), καθώς και σε όσους εργάζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε θεσμούς που συνδέονται με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν και ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους στα αντικείμενα που αφορούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Στην τελευταία περίπτωση οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση της πρακτικής άσκησης.

7 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο εξαμήνων (ενός ακαδημαϊκού έτους). Κάθε εξάμηνο συμπεριλαμβάνει διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων. Τα μαθήματα διδάσκονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματινές ώρες. Η έναρξη του Προγράμματος θα γίνει στις 10 Νοεμβρίου 2014 και η λήξη του στις 15 Ιουλίου Προϋπόθεση για τη συγκρότηση και λειτουργία ενός Τμήματος είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 35 υποψηφίων. 5. ΑΠΟΝΕΜΟΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Το Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού με τίτλο: «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α του Ν. 4186/ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα ανέρχεται σε 900 ευρώ. Επίσης, με την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής ο υποψήφιος επιβαρύνεται με το ποσό των 20 Ευρώ. Την οικονομική διαχείριση του Προγράμματος έχει ο Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Για τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας (όπως αυτή ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) καταρτίζεται πίνακας κατάταξης, ο οποίος αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος (http://www.ergastirio-eparkeia.ppp.uoa.gr) και ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί. 8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ Τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα γνωστοποιούνται με ανάρτηση στον ιστότοπο του Προγράμματος. Η εγγραφή γίνεται κάθε φορά σε προθεσμία που καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Φ.Π.Ψ.. Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο καταθέτει στη Γραμματεία του Προγράμματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

8 α) Αίτηση για εγγραφή. β) Τίτλους σπουδών ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. γ) Στην περίπτωση τίτλων που αποκτήθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, κατατίθεται και η αναγνώρισή τους από το ΔΟΑΤΑΠ. δ) Δύο φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. ε) Φωτοτυπία επικυρωμένη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. ζ) Αποδεικτικό κατάθεσης 900 Ευρώ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν το Τμήμα κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την εκπρόθεσμη προσέλευση για εγγραφή και, πάντως, όχι μετά την παρέλευση ενός μηνός. 9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύμφωνα με τον νόμο 4186/2013, άρθρο 36, παρ. 22, εδ. β, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια ενός προγράμματος σπουδών εξασφαλίζεται με την ύπαρξη διδακτικών αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής, 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας, 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Για την οργάνωση του προτεινόμενου προγράμματος ελήφθησαν υπ όψιν οι διατάξεις του νόμου 3848/2010, του νόμου 4186/2013, η εγκύκλιος του ΥΠΔΒΜΘ (2011/Δ1) με θέμα «Κατάρτιση Προγραμμάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας», καθώς και το Ψήφισμα για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της 64 ης Συνόδου των Πρυτάνεων Εθνικών Πανεπιστημίων. Η διάρθρωση του Προγράμματος και το περιεχόμενο των διδακτικών αντικειμένων έτυχαν της έγκρισης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ, τ. Β 2030/ ). Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και αντίστοιχο αριθμό εβδομάδων για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Ιουνίου Το πρώτο εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και το δεύτερο εξάμηνο λήγει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται από την Επιστημονική Επιτροπή. Οι φοιτητές/-τριες πραγματοποιούν από το μέσον του Β εξαμήνου διδακτική άσκηση στα σχολεία με στόχο να διαμορφώσουν επιστημονικά κριτήρια και να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες, που θα τους επιτρέπουν να συνδέουν τις θεωρητικές θέσεις για τη μάθηση με την πράξη της διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες στο Πρόγραμμα είναι καθηγητές και επιστημονικοί συνεργάτες των συνεργαζόμενων Τμημάτων (Φ.Π.Ψ., Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας), καθώς και καθηγητές άλλων Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α..

9 10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Το περιεχόμενο του προτεινόμενου προγράμματος οργανώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες, όπως αυτές ορίζονται από τον νόμο 4186/2013, τα δε συνολικά διδακτικά αντικείμενα δεν υπερβαίνουν τα προτεινόμενα από την 64 η Σύνοδο των Πρυτάνεων των Εθνικών Πανεπιστημίων. Ειδικότερα, τα διδακτικά αντικείμενα των τριών Θεματικών Ενοτήτων ανέρχονται σε 10 (δέκα), διάρκειας 26 διδακτικών ωρών έκαστο (13 εβδ. Χ 2 ώρες = 26 ώρες). Τα αντικείμενα αυτά κατανέμονται στις τρεις Θεματικές Ενότητες ως ακολούθως: 1 η Θεματική Ενότητα: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής - Θεμελιώδη ζητήματα της παιδαγωγικής επιστήμης - Παιδεία και Εκπαίδευση: φιλοσοφική, ιστορική και κοινωνιολογική θεώρηση - Αρχές οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης - Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ετερότητας στην εκπαίδευση 2 η Θεματική Ενότητα: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας - Ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου με έμφαση σε θέματα γνωστικής ανάπτυξης - Παιδαγωγική Ψυχολογία/θεωρίες μάθησης - Σχολική Ψυχολογία Παρέμβαση στη σχολική τάξη - Θεωρία, πράξη και αξιολόγηση της διδασκαλίας 3 η Θεματική Ενότητα: Εδική διδακτική και πρακτική άσκηση - Διδακτική γνωστικών αντικειμένων και με σύγχρονες τεχνολογίες - Πρακτική άσκηση Ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης Το περιεχόμενο των διδασκόμενων αντικειμένων, καθώς και τα ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

10 /Α Α ΘΕΜΑΤΙΚΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Σ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ΤΙΤΛΟΙ) 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 1 Θεμελιώδη Γενικές έννοιες των Επιστημών της Αγωγής ζητήματα της Η Εκπαίδευση στη νεοτερικότητα. Βασικοί παιδαγωγικής εκπρόσωποι 18 ος -19 ος αιώνας. επιστήμης Ανάπτυξη και κρίση στην εκπαίδευση ( ) Σύγχρονες προκλήσεις στον εκπαιδευτικό θεσμό (Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης, των ικανοτήτων, πολυπολιτισμικότητα ( ) Μεταρρυθμίσεις, εκπαιδευτικές αλλαγές και επιδράσεις στην εκπαιδευτική και διδακτική πράξη Θεμελιώδεις διδακτικές αρχές και οι εφαρμογές τους στη σχολική τάξη 2 Παιδεία και Εκπαίδευση: φιλοσοφική, ιστορική και κοινωνιολογική θεώρηση 3 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης Εισαγωγή στη φιλοσοφία της Παιδείας Φιλοσοφία και Ιστορία Παιδείας από τους Προσωκρατικούς μέχρι τους Νεοέλληνες Διαφωτιστές. Κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης Το σχολείο ως θεσμός Η σχέση του σχολείου με τους λοιπούς κοινωνικούς θεσμούς Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση Αποκέντρωση και αυτοτέλεια των σχολικών μονάδων Προγραμματισμός της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου της Ηγεσία-κουλτούρα στη σχολική μονάδα Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας Εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Επικοινωνία διαχείριση συγκρούσεων στο σχολείο Οικονομική διαχείριση της σχολικής μονάδας και αξιολόγησή της ECTS 2 2 2

11 4 Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Ετερότητας στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία Παγκοσμιοποίηση, εθνικό κράτος και διαπολιτισμική προσέγγιση. Μετανάστευση και μεταναστευτικές πολιτικές στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδιότητα του πολίτη στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του πολυπολιτισμικού φαινομένου. Πολιτικές εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης ατόμων με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Εκπαιδευτικές πρακτικές για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της πολυπολιτισμικότητας στο ελληνικό σχολείο. 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 5 Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου με έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη 6 Σχολική Ψυχολογία 7 Παιδαγωγική Ψυχολογία Γνωστική, γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη στην παιδική και εφηβική ηλικία σχολική ηλικία. Γνωστική ανάπτυξη στην εφηβική ηλικία και εκπαίδευση Ο έφηβος στην οικογένεια και στο σχολείο. Διαμόρφωση της ταυτότητας στην εφηβεία. Διαπροσωπικές σχέσεις και επιλογές στην εφηβεία (κοινωνικές, ιδεολογικές και επαγγελματικές επιλογές) Σχολική ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις Σχολική ψυχολογία και συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας στο σχολείο και στην οικογένεια Πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης στη σχολική τάξη Θεωρίες μάθησης και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη Κίνητρα των μαθητών, μεταφορά μάθησης- λύση προβλημάτων Διαχείριση της σχολικής τάξης Αντιμετώπιση προβλημάτων των μαθητών Ατομικές διαφορές μαθητών και ανάγκες μάθησης Διαφορετικότητα στην τάξη Αυτοεκτίμηση, αυτοαποτελεσματικότητα και κίνητρα Κοινωνικογνωστικές και συμπεριφοριστικές 2 2 2

12 8 Θεωρία, πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας θεωρίες μάθησης Φιλοσοφικές, κοινωνιολογικές και ψυχολογικές βάσεις των θεωριών για τα Αναλυτικά Προγράμματα Αρχιτεκτονική των Α.Π. : τεχνογνωσία σχεδιασμού, οργάνωσης και ανάπτυξης Αδυναμίες και προβλήματα των Α.Π. στην Ελλάδα Το μελλοντικό περιεχόμενο των Α.Π. μέσα από την ιεράρχηση της πιο αξιόλογης γνώσης Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της μάθησης και της διδασκαλίας Η αρχιτεκτονική της διδασκαλίας: αναγκαιότητα και διαδικασίες Μέθοδοι, μοντέλα, στρατηγικές και μορφές διδασκαλίας Νέα διδακτικά-μαθησιακά παραδείγματα: «έξυπνα σχολεία», «έξυπνοι μαθητές», «έξυπνη διδασκαλία» και η εφαρμογή τους στην τάξη Χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας και των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών Αναφορά στην προσωπική θεωρία των εκπαιδευτικών Βασικές αρχές αξιολόγησης- Αξιολόγηση μαθητών 2 3η ΕΝΟΤΗΤΑ Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση 9 Διδακτική Γνωστικών Αντικειμένων και Σύγχρονες Τεχνολογίες 10 Πρακτική άσκηση/ Ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης Επιστημολογία των γνωστικών αντικειμένων (Αρχ. Ελληνικών, Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Γλώσσας, Λατινικών) και προβολές της στη διδακτική πράξη Τα γνωστικά αντικείμενα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στο Σχολικό Εγχειρίδιο Διδακτική Μεθοδολογία των γνωστικών αντικειμένων Καινοτομίες στη διδασκαλία Διαθεματικές προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν, κατά τη διάρκεια του β εξαμήνου του προγράμματός τους, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών (3) μηνών σε σχολικές μονάδες. Το Πρόγραμμα θα έχει τον συντονισμό και τον 4 10

13 έλεγχο της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης. Είναι στην ευθύνη των εκπαιδευομένων να επιλέξουν το σχολείο, στο οποίο θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση οργανώνεται στο πλαίσιο των μαθημάτων της ειδικής διδακτικής. Ολοκληρώνοντας τη διδακτική άσκηση στα σχολεία, οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να διαμορφώσουν επιστημονικά κριτήρια και να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες, που θα τους επιτρέπουν να συνδέουν τις θεωρητικές θέσεις για τη μάθηση με την πράξη της διδασκαλίας. Συγκεκριμένα: Να παρατηρούν ως εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και ως αξιολογητές τη σχολική ζωή και τα τεκταινόμενα στη σχολική τάξη. Να αναγνωρίζουν πίσω από κάθε παρατηρούμενη διδακτική πρακτική τις άδηλες παραδοχές των διδασκόντων για το φαινόμενο και τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. Να κατανοούν, να εμπλουτίζουν και να μετασχηματίζουν τις δικές τους παραδοχές για το φαινόμενο και τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης, και να επιχειρούν δοκιμαστικές εφαρμογές διδακτικών πρακτικών και μεθόδων που εμφανίζονται ως κατάλληλες για την κάθε μαθησιακή περίσταση. Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά των διδακτικών πρακτικών και μεθόδων που οι ίδιοι επιλέγουν, ελέγχοντας τις υποκείμενες παραδοχές τους για το φαινόμενο και τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. Να ερευνούν την καταλληλότητα ποικίλων θεωρητικών θέσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση και των σύστοιχων διδακτικών μεθόδων σε σχέση με το συγκεκριμένο, κάθε φορά, μαθησιακό περιβάλλον (γνωστικό αντικείμενο, διδακτικοί σκοποί και στόχοι, ηλικία μαθητών, δίκτυο σχέσεων και αλληλεπιδράσεων κλ.π). Η οργάνωση της διδακτικής άσκησης γίνεται κατόπιν συνεργασίας των εκπαιδευομένων με σχολεία της Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν σειρά διδασκαλιών και υποχρεώνονται να συμπληρώσουν, για κάθε μια από αυτές, ειδικό φύλλο παρατήρησης-κλείδα, στο οποίο καλούνται να αναγνωρίσουν ποικίλες παραμέτρους της διδακτικής

14 διαδικασίας. Τα φύλλα παρατήρησης των διδασκαλιών παραδίδονται στον υπεύθυνο του μαθήματος και η επάρκειά τους συνυπολογίζεται στη βαθμολογία. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να διδάξουν, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο εκπαίδευσης τουλάχιστον 6 ώρες το γνωστικό τους αντικείμενο, ενώ οι φιλόλογοι υποχρεούνται να διδάξουν από 3 ώρες καθένα από τα φιλολογικά αντικείμενα, τα οποία διδάχθηκαν στο πρώτο μέρος του Προγράμματος, συνυπολογίζοντας τα δεδομένα του σχολείου υποδοχής. Μέσα στις υποχρεώσεις τους βρίσκεται και η σύνταξη δοκιμίου αυτοαξιολόγησης για μια από τις διδασκαλίες που πραγματοποίησαν, πράγμα που τους δίνει την ευκαιρία να αναστοχαστούν σχετικά με τις διδακτικές τους επιλογές και να αποκτήσουν επίγνωση τόσο των ισχυρών τους σημείων όσο και των αδυναμιών τους. 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και θεωρείται επαρκής όταν ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον ποσοστό 90% των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής δεν μπορεί να πάρει μέρος στις γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Ο φοιτητής με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μπορεί να επαναλάβει τη φοίτηση στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με το ποσό των 50 Ευρώ για κάθε επαναλαμβανόμενο μάθημα. Κάθε εξάμηνο και πριν την ανακοίνωση του προγράμματος εξετάσεων η Γραμματεία ανακοινώνει τα ονόματα των φοιτητών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάρουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις. Επιτυχής θεωρείται η φοίτηση σε ένα μάθημα όταν ο φοιτητής έχει βαθμολογηθεί στο συγκεκριμένο μάθημα τουλάχιστον με πέντε (5). Η παρακολούθηση μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου είναι δυνατή μόνο όταν ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επαρκώς ή και επιτυχώς ποσοστό τουλάχιστον 60% των προσφερόμενων μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου. Οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους σε όλα τα μαθήματα (συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης) στη διάρκεια δύο ακαδημαϊκών ετών (τεσσάρων εξαμήνων). Σε διαφορετική περίπτωση διαγράφονται. Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 300 ωρών και διεξάγεται σε θεσμούς που συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση. Η αναζήτηση των συγκεκριμένων θεσμών είναι υποχρέωση του φοιτητή. Για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φ.Π.Ψ., ο οποίος συμπληρώνει το ειδικό έντυπο παρακολούθησης της εποπτείας με βάση το πλαίσιο που έχει ορίσει η Επιστημονική Επιτροπή.

15 Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές συμμετέχουν στην εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, συμπληρώνοντας τα ειδικά έντυπα αξιολόγησης. Οι φοιτητές του Προγράμματος θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτησή τους εντός του ακαδημαϊκού έτους (παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, πρακτική άσκηση). Η επανάληψη της εξέτασης σε μαθήματα που απέτυχαν μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά το επόμενο έτος ( ) χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στην περίπτωση όμως που ο φοιτητής έχει απορριφθεί λόγω μη επαρκούς παρακολούθησης του μαθήματος και απαιτηθεί να επαναλάβει την παρακολούθηση συγκεκριμένου μαθήματος ή μαθημάτων, υποχρεούται να καταβάλει προς το σκοπό αυτό το ποσό των 50 Ευρώ για κάθε μάθημα, του οποίου επαναλαμβάνει την παρακολούθηση. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της φοίτησής του δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά έτη. Σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου χρόνου, οι φοιτητής διαγράφεται. Για την ολοκλήρωση της φοίτησης απαραίτητη είναι η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Η Πρακτική Άσκηση, για επιστημονικούς και τεχνικούς λόγους θα αρχίζει στο μέσον του δευτέρου εξαμήνου, αφού οι φοιτούντες θα πρέπει πρώτα να διαθέτουν την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση αλλά και την Ειδική Διδακτική των αντικειμένων τους. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικούς φορείς που ο ίδιος ο φοιτητής φροντίζει για την ανεύρεσή τους. Την εποπτεία της πρακτικής άσκησης έχει το ειδικό γραφείο της πρακτικής άσκησης με επόπτες καθηγητές των συμμετεχόντων Τμημάτων. 12. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρμόδια για την κατάρτιση νέου Προγράμματος Σπουδών (ή τροποποίηση του) είναι η Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στις Γενικές Συνελεύσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. για το Πρόγραμμα Σπουδών υποβάλλονται στη συνέχέια προς έγκριση στη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδείας.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012 / 2013 1 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Κόρινθος, Μάρτιος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, το οποίο πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ EΘNIKO ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ 1 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικά 3 2 Σκοπός και ειδικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 81 8 Μαΐου 2008 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με α) Το ΠΔ 43/2010 ΦΕΚ 86/Α/7-6-2010 β) Το ΠΔ 61/2012 ΦΕΚ 112/Α/3-5-2012 γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σύνταξη - Επιμέλεια Έκδοσης Φανή Σέρογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Περικλής Παυλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α ) (όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα) * * Σημείωση Οι διορθώσεις και οι συμπληρώσεις του Π.Δ. 86/2001 (Φ.Ε.Κ. 73 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα