- δύο μοντελοποιημένες τρισδιάστατες μέλισσες - ρύζι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "- δύο μοντελοποιημένες τρισδιάστατες μέλισσες - ρύζι."

Transcript

1 Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: 20 Ενότητα: Αναπαραγωγή Τάξη: Γ Τίτλος μαθήματος: "Πώς μεταφέρεται η γύρη από άνθος σε άνθος;" (Υπαίθρια Μελέτη) Διδ. Περίοδος: 1x80 Σημεία έμφασης (π.χ Είδη λόγου/κειμένων, Γραμματική, Πειράματα, Έννοιες, Τραγούδια κ.ά ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο): Αφόρμηση: Όλες οι δραστηριότητες του παρόντος μαθήματος θα διεξαχθούν σε υπαίθριο χώρο υπο μορφή υπαίθριας μελέτης. Επομένως, ο χώρος που θα επιλεχθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τη διεκπεραίωση των διαφόρων δραστηριοτήτων, με αρκετά πλούσια χλωρίδα, την οποία θα μπορούν να παρατηρήσουν οι μαθητές. Ο/η εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να καθίσουν σε ένα ημικύκλιο στο χώρο της διεξαγωγής του μαθήματος για την εισαγωγή του μαθήματος. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός κινήται στον υπαίθριο χώρο, δείχνει στα παιδιά τα διάφορα άνθη που υπάρχουν τριγύρω και καλεί τα παιδιά να τα παρατηρήσουν. Υπενθυμίζει στα παιδιά πως το εσωτερικό του άνθους μοιάζει με ένα εργαστήριο στο οποίο υπάρχουν δύο βασικά εξαρτήματα: ο ύπερος (το θηλυκό όργανο του άνθους) και οι στήμονες (το αρσενικό όργανο του άνθους). Ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει πως μια από τις διαδικασίες που λαμβάνει χώρα στο εργαστήριο του άνθους είναι η διαδικασία της επικονίασης κατά την οποία η γύρη μεταφέρεται από τους στήμονες στο στίγμα του υπέρου. Στόχοι Πορεία Δραστηριοτήτων Μέσα / Υλικά Αξιολόγηση Γνώσεις: Δραστηριότητα 1: Ας μοντελοποιήσουμε την επικονίαση - δύο μοντελοποιημένα Η αξιολόγηση των παιδιών τρισδιάστατα λουλούδια είναι κυρίως συντρέχουσα. ταυτίσουν τον ύπερο ως το θηλυκό και τους στήμονες ως το αρσενικό όργανο του άνθους, ώστε να κατανοήσουν τόσο την διαδικασία της επικονίασης όσο και της αναπαραγωγής. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαδικασία της επικονίασης, παρακολουθώντας επίδειξη από τον εκπαιδευτικό, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατα άνθη και τρισδιάστατες μέλισσες. Για την κατασκευή των δύο μοντέλων θα πρέπει να προσέξετε τα εξής: α) το σώμα της μέλισσας πρέπει να είναι κολλώδες και χνουδωτό ώστε να προσκολληθούν πάνω της οι κόκκοι γύρης (κόκκοι ρυζιού) β) το στίγμα του υπέρου πρέπει να είναι επίσης κολλώδες και χνουδωτό ώστε να εγκλωβιστούν σ' αυτό κόκκοι γύρης από το σώμα της μέλισσας - δύο μοντελοποιημένες τρισδιάστατες μέλισσες - ρύζι. ο/η εκπαιδευτικός κατά τη διεξαγωγή των υπαίθριων παιχνιδιών ενισχύει τις προσπάθειες των παιδιών παρέχοντας βοήθεια και στήριξη εκεί που χρίζεται αναγκαίο. Ακόμη μέσα από το φύλλο εργασίας 1 θα επιτευχθεί η αξιολόγηση

2 είναι σε θέση να περιγράφουν τη διαδικασία της επικονίασης (αυτοεπικονίαση,διαστ αυρωτής επικονίασης ) γνωρίσουν και να αναφέρουν τους βασικότερους επικονιαστές αναγνωρίζουν τους παράγοντες που προσελκύουν ένα επικονιαστή σε ένα άνθος Δεξιότητες: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης, παρατήρησης, ομαδοποίησηςταξινόμησης. Ανάπτυξη της Τα παιδιά καλούνται να καθίσουν σε κύκλο στη χλόη. Με τη βοήθεια των δύο μοντελοποιημένων λουλουδιών και των δύο μοντελοποιημένων μελισσών, που έχουν προκατασκευαστεί, παρουσιάζεται αρχικά η διαδικασία της αυτεπικονίασης. Ο/η εκπαιδευτικός παίρνει το μοντελοποιημένο λουλούδι και τη μια μοντελοποιημένη μέλισσα. Μεταφέρει τη μέλισσα από τους στήμονες στο στίγμα του υπέρου εντός του ίδιου λουλουδιού. Τα παιδιά καλούνται να αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του άλλου μοντελοποιημένου λουλουδιού και χρησιμοποιώντας την άλλη μοντελοποιημένη μέλισσα, παρουσιάζει τη διαδικασία της διασταυρωτής επικονίασης. Μεταφέρει αυτή τη φορά τη μέλισσα από τους στήμονες του ενός λουλουδιού στο στίγμα του υπέρου του άλλου μοντελοποιημένου λουλουδιού και εισαγάγει την έννοια της διασταυρωτής επικονίασης. Δραστηριότητα 2: Ποιοι παράγοντες προσελκύουν τους επικονιαστές στα άνθη Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά παρατηρώντας τα άνθη και συμπληρώνοντας τον πίνακα που θα τους δοθεί, θα κατανοήσουν τους παράγοντες που προσελκύουν τους επικονιαστές. Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν και να αναφέρουν κι άλλους επικονιαστές (αυτοί που συμβάλλουν στη διαδικασία της επικονίασης), εκτός από τη μέλισσα που παρατήρησαν προηγουμένως. Ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει ορισμένα παραδείγματα επικονιαστών: πεταλούδες, νυχτερίδες, πουλιά. Επίσης αναφέρει ότι τα λουλούδια έχουν κάποιους μηχανισμούς τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προσελκύσουν τους επικονιαστές. Καλεί τα παιδιά να αναφέρουν ποιους παράγοντες πιθανόν να αναπτύσσουν τα λουλούδια για να προσελκύουν τους επικονιαστές. Ακολούθως, χωρίζει τα παιδιά σε τετραμελείς ομάδες και καλεί τα παιδιά να περιπλανηθούν στο χώρο, σαν μικροί ερευντητές, και να παρατηρήσουν στα άνθη που θα εντοπίσουν το χρώμα, το μέγεθος και το σχήμα - 5 φύλλα εργασίας 1 (πίνακας καταγραφής παρατηρήσεων λουλουδιών) - 5 μολύβια των παιδιών.

3 δημιουργικότητας μέσα από την υπόδυση ρόλων. Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων και κοινωνικοποίηση των μαθητών με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές εργασίες και μέσω παρουσίασης των δραστηριοτήτων τους. Στάσεις: Συνειδητοποίηση της σημασίας της επικονίασης στον πλανήτη. Συνειδητοποίηση της συμβολής των επικονιαστών στη διαδικασία της επικονίασης. Σεβασμός στο αντικείμενο που μελετούν και ερευνούν. των πετάλων, καθώς επίσης και το κατά πόσον φέρουν άρωμα ή όχι. Παράλληλα συμπληρώνουν τον αντίστοιχο Πίνακας Παρατηρήσεων Δραστηριότητα 3: Ας παίξουμε το παιχνίδι της επικονίαση Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα παίξουν ένα παιχνίδι όπου υποδυόμενα τις μέλισσες και τα άνθη θα κατανοήσουν εμπειρικά/βιωματικά τη διαδικασία της επικονίασης (αυτεπικονίασης και διασταυρωτής επικονίασης). Το παιχνίδι: Το παιχνίδι αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά 8-9 ετών και αποσκοπεί στην ενίσχυση και διευκόλυνση της κατανοήσης της λειτουργίας των μερών του άνθους και της σημαντικότητας της επικονίασης. Για τη διεκπαιρέωση του παιχνιδιού αυτού χρειάζεται αρκετός χώρος και κατά προτίμηση υπαίθρίος, γι' αύτο άλλωστε και το παιχνίδι αυτό εντάσσεται στην επιτόπια μελέτη. Το παιχνίδι χωρίζεται σε δύο γύρους. Κατά τον πρώτο γύρο οι μαθητές θα αναπαραστήσουν τη διαδικασία της αυτοεπικονίασης, ενώ κατά το δεύτερο γύρο τα παιδιά θα αναπαραστήσουν τη διαδικασία της διασταυρωτής επικονίασης. Ρόλοι: Στο παιχνίδι αυτό υπάρχουν δύο ρόλοι: μέλισσες και άνθη. Συγκεκριμένα, δύο παιδιά από κάθε ομάδα θα υποδύονται τις μέλισσες, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά κάθε ομάδας θα υποδύονται τα άνθη. Σε κάθε παιδί που θα υποδύεται το άνθος παραχωρείστε: Μια μάλλινη κάλτσα την οποία θα τοποθετήσουν στο ένα τους χέρι κι η οποία θα αντιπροσωπεύει το στίγμα του υπέρου μάλλινες κάλτσες (στίγμα) - 16 ποτηράκια (ανθήρες) - 48 κίτρινες μπαλίτσες (κόκκοι γύρης) με το γράμμα Α - μπαλίτσες με διαφορετικό γράμμα - δύο μεγάλα χάρτινα κασόνια (κυψέλες) - τέσσερα ζευγάρια χαρτονένιες κεραίες (μέλισσες) - μία σφυρίχτρα (έναρξη και λήξη του παιχνιδιού) - Οδηγίες για το παιχνίδι (αυτοεπικονίασηδιασταυρωτή επικονίαση) - σφυρίχτρα. - Δοχείο πιπεριού που να περιέχει αλεύρι

4 Ένα πλαστικό ποτηράκι που θα αντιπροσωπεύει τον ανθήρα Τρεις μπαλίτσες, που θα αντιπροσωπεύουν τους κόκκους γύρης οι οποίες θα φέρουν πάνω τους το ίδιο γράμμα (π.χ το γράμμα «Α») και θα τοποθετηθούν στο πλαστικό ποτηράκι. Στα παιδιά που θα υποδύονται τις μέλισσες παραχωρείστε ένα ζευγάρι χάρτινες κεραίες, τις οποίες θα τοποθετήσουν στο κεφάλι τους Αναφέρετε στα παιδιά πως κάθε ομάδα λουλουδιών ζει στο λιβάδι της. Το λιβάδι θα οριοθετηθεί με σχοινιά σε ένα πλαίσιο 15m x 10m. Καλέστε τα παιδιά να πάρουν μια σταθερή θέση μέσα στο λιβάδι.τα παιδιά αυτά θα πρέπει να παραμείνουν ακίνητα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπροστά από κάθε λιβάδι και συγκεκριμένα σε απόσταση 2m τοποθετείστε ένα χάρτινο κιβώτιο (κυψέλη). Στο χώρο αυτό θα βρίσκονται τα δύο παιδιά από κάθε ομάδα που θα υποδύονται τις μέλισσες. αναμεμιγμένο με σκόνη μπογιάς, χαρτονένια λουλούδια που να έχουν στο κέντρο τους κολλητική ταινία τύπου double-sided. Δραστηριότητα 4: Πώς συμβάλλει ο άνεμος στην διαδικασία της επικονίασης Στόχος της δραστηριότητας αυτής, είναι τα παιδιά, υιοθετώντας τους ρόλους του άνθους και του ανέμου, να κατανοήσουν πως, πέρα από τους επικονιαστές, στη διαδικασία της επικονίασης συμβάλλει και ο άνεμος. Ρόλοι: Ένα από τα παιδιά υποδύεται τον άνεμο που μεταφέρει τη γύρη ενώ τα υπόλοιπα παιδιά υποδύονται τα άνθη.πριν από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής, ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει στα παιδιά πως πολλές φορές στη διαδικασία της επικονίασης, εκτός από τους επικονιαστές (μέλισσες, πεταλούδες, πουλιά, νυχτερίδες), συμβάλλει κι ο άνεμος, ο οποίος μεταφέρει γύρη από τους στήμονες

5 στον ύπερο των λουλουδιών. Ακολούθως, ο/η εκπαιδευτικός δίνει το δοχείο του πιπεριού σ' ένα από τα παιδιά της τάξης και καλεί το μαθητή να σταθεί σε μικρή απόσταση από τα υπόλοιπα παιδιά. Το παιδί αυτό θα υποδυθεί τον άνεμο που μεταφέρει γύρη μαζί του ενώ η σκόνη από το δοχείο πιπεριού συμβολίζει τη γύρη. Στα υπόλοιπα παιδιά δίνει από ένα χαρτονένιο λουλούδι. Καλεί το παιδί με το δοχείο πιπεριού να κουνάει το δοχείο με γρήγορες και έντονες κινήσεις. Τα άλλα παιδιά δεν πρέπει να μετακινηθούν από τις θέσεις τους. Ωστόσο, θα μπορούν να μετακινήσουν το χαρτονένιο λουλούδι που θα κρατούν ώστε να "πιάσουν" και να "εγκλωβίσουν" όση περισσότερη γύρη μπορούν πάνω στο λουλούδι τους από το δοχείο του πιπεριού. Ολοκλήρωση μαθήματος ( σύνθεση, ανακεφαλαίωση, ανασύνθεση): Εργασία για το σπίτι:

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: 20 Ενότητα: Φυτά Διδ. Περίοδος: 1x80 Τάξη: Γ Τίτλος μαθήματος: Πώς μεταφέρεται η γύρη από άνθος σε άνθος (Μάθημα στην τάξη) Σημεία έμφασης (π.χ Είδη λόγου/κειμένων, Γραμματική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ 1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS

LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS x LEARNING / ASSESSMENT SCENARIOS Deliverable 7.6 Products from students Demetra Pitta-Pantazi, Constantinos Christou, Maria Kattou, Marios Pittalis, Paraskevi Sophocleous ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΙ & ΠΡΑΞΕΙΣ..3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α τάξη Γυμνασίου 3 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙ ΩΝ 2002 2004 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία μας, οι ιστορίες μας

Η ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία μας, οι ιστορίες μας Η ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η ιστορία μας, οι ιστορίες μας Εισαγωγή Στην παρούσα ενότητα τα παιδιά εξερευνούν θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους ιστορία, την ιστορία της οικογένειάς τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στη Δημοτική (και κατ επέκταση σε όλο το φάσμα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας

ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας ΕΠΑ 488: Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας Αναδόμηση Σχεδίου Μαθήματος Πρώτα Βήματα στην Επιστήμη Δημοτικής Εκπαίδευσης «Παρατηρώ το Άνθος» Μαρία Φωτίου Άνθη Χριστοδούλου Μαρία Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Ιωάννης Καρμιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα Το εκπαιδευτικό δράμα στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων του Ανθολογίου Γ & Δ Δημοτικού Αικατερίνη Κωστοπούλου (Δασκάλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Γραμμές από μαλλί ταξιδεύουν στο χώρο Βαθμίδα: 2 Τάξη: Δ Διάρκεια: 7 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε μια συλλογική εμπειρία, κατά την οποία ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.Ε. (Α.Π.Θ.) ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.Ε. (Α.Π.Θ.) ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Π.Α.Ε. (Α.Π.Θ.) ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε από το Τ.Ε.Π.Α.Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής τουα.π.θ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση

Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Kidspiration 2.1 Virtual Labs - Light Virtual Labs - Electricity Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Σχολική Ηλικία Ένα Πρόγραμμα για Παιδιά Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας

Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Σχολική Ηλικία Ένα Πρόγραμμα για Παιδιά Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας . Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Σχολική Ηλικία Ένα Πρόγραμμα για Παιδιά Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Ηλικίας Σεισμοί και Ηφαίστεια για την Πρώιμη Σχολική Ηλικία. Ένα Πρόγραμμα για Παιδιά Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ - 2014) Σχολική Χρονιά 2014-2015 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης»

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» «Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» Θεοδωρίδου Άννα 1, Μυλωνάκη Γεωργία 2, Ορούτζογλου Δήμητρα 3, Καμάρη Ελένη 4, Κολικίδου-Κυριακίδου Ελένη 5 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείου Ωραίου Ξάνθης anna70theo@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα