ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007"

Transcript

1 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1

2 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

3 Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος για την επιμέλεια της έκδοσης: Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία δεομένων: Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Λεονταράκη Ιωάννα Λάλου Σταυρούλα Χαρατσή Γιάννα Μόκα Ελένη Αύγουστος 2008 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 3

4 4 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

5 Περιεχόμενα Συντελεστές της Έκδοσης 3 Ευρετήριο Πινάκων 9 Ευρετήριο Γραφημάτων 13 Πρόλογος 17 Εισαγωγή 19 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η Επιχειρηματικότητα σ τ η ν Ε λ λάδα 23 Σύνοψη 1 ου κεφαλαίου Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα Δείκτης Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Επενδυτικά Κλιμάκια Επίδοξων Εγχειρημάτων Εκτιμώμενες & Τρέχουσες Θέσεις Απασχόλησης Καθιερωμένων Επιχειρήσεων Παράγοντες που επηρεάζουν την Εκδήλωση της Επιχειρηματικότητας Προσωπικοί Παράγοντες Προσωπικοί Παράγοντες με βάση το φύλο Πολιτισμικοί παράγοντες Πολιτιστικοί παράγοντες με βάση την κατηγορία πληθυσμού και το φύλο 38 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Επιχειρηματική Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τητα σ τ η ν Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α Θ ε σ σ α λ ί α ς 43 Σύνοψη 2 ου κεφαλαίου Ενάρξεις, Διακοπές & Ισοζύγιο Επιχειρήσεων Συνολικός Αριθμός Επιχειρήσεων Περιφέρεια Θεσσαλίας Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησίας Νομός Καρδίτσας Νομός Τρικάλων Σημαντικότεροι Κλάδοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Επιχειρήσεις ανά τομέα παραγωγής Περιφέρεια Θεσσαλίας Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησίας Νομός Καρδίτσας Νομός Τρικάλων Επιχειρήσεις ανά δραστηριότητα Περιφέρεια Θεσσαλίας Νομός Λάρισας 62 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 5

6 Νομός Μαγνησίας Νομός Καρδίτσας Νομός Τρικάλων Επιχειρήσεις ανά νομική μορφή Περιφέρεια Θεσσαλίας Νομός Λάρισας Νομός Μαγνησίας Νομός Καρδίτσας Νομός Τρικάλων Επιχειρήσεις ανά κλάδο και νομό Ενάρξεις Διακοπές 75 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Δ ι α σ τάσεις Απασχόλησης 81 Σύνοψη 3 ου κεφαλαίου Θέση στην Απασχόληση Κατανομή της απασχόλησης ανά κλάδο Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης Πλήρης και Μερική Απασχόληση Αιτίες Μερικής Απασχόλησης Μόνιμη & Προσωρινή Απασχόληση Μισθωτών Απασχόληση ανά Εκπαιδευτικό Επίπεδο 88 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Εγγεγραμμένη Ανεργία σ τ η ν Περιφέρεια Θ ε σ σ α λ ί α ς 93 Σύνοψη 4 ου κεφαλαίου Εγγεγραμμένη Ανεργία στον νομό Μαγνησίας Εγγεγραμμένη Ανεργία στον νομό Τρικάλων Εγγεγραμμένη Ανεργία στον νομό Καρδίτσας 96 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Γ υναικεία Απασχόληση 101 Σύνοψη 5 ου κεφαλαίου Συμμετοχή στην Αγορά Εργασίας Διάρθρωση Απασχόλησης Απασχόληση κατά Κλάδο Απασχόληση κατά θέση στο Επάγγελμα Ευέλικτες Μορφές Απασχόλησης Πλήρης & Μερική Απασχόληση Αιτίες Μερικής Απασχόλησης Μόνιμη & Προσωρινή Απασχόληση Μισθολογικό Χάσμα 112 Κ ΕΦΑΛΑΙΟ 6 : Η Απασχόληση των Ν έ ων Η λ ι κ ί α ς ε τ ώ ν 117 Σύνοψη 6 ου κεφαλαίου Πληθυσμός Νέων ετών Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

7 6.1.1 Φυσικός Πληθυσμός Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός ετών Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός ετών Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός ετών Απασχόληση νέων κατά θέση Μερική Απασχόληση νέων ετών Προσωρινή Απασχόληση νέων ετών Ποσοστό Ανεργίας Νέων ετών Πληθυσμός Νέων ετών Συμμετοχή στην Αγορά Εργασίας και Απασχόληση Νέοι ηλικίας Νέοι ηλικίας Επίπεδο Ανεργίας & Συμβολή στο Σύνολο Νέοι ηλικίας Νέοι ηλικίας Εκπαιδευτικό Επίπεδο Νέοι ηλικίας ετών Νέοι ηλικίας ετών Συνδυασμός Απασχόλησης & Εκπαίδευσης Νέοι ηλικίας ετών Νέοι ηλικίας ετών 142 Συμπεράσματα 145 Βιβλιογραφία 147 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 7

8 8 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

9 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 1: Εξέλιξη του δείκτη συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 25 Πίνακας 2: Κατανομή των επίδοξων εγχειρημάτων του 2005 σε επενδυτικά κλιμάκια Ελλάδα 26 Πίνακας 3: Εκτιμώμενες και τρέχουσες θέσεις απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις στα επόμενα 5 χρόνια (% επιχειρήσεων) 29 Πίνακας 4: Οι προσωπικοί παράγοντες ανά κατηγορία πληθυσμού στην Ελλάδα ( ): Ποσοστό θετικών απαντήσεων 31 Πίνακας 5: Οι προσωπικοί παράγοντες με διάκριση ως προς το φύλο 34 Πίνακας 6:Οι πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση επιχειρηματικότητας ( ): Ποσοστό θετικών απαντήσεων στον πληθυσμό ετών 37 Πίνακας 7: Οι πολιτισμικοί παράγοντες ανά κατηγορία πληθυσμού στην Ελλάδα ( ): Ποσοστό θετικών απαντήσεων 38 Πίνακας 8: Συνολικός αριθμός ενάρξεων και διακοπών περιφέρειας Θεσσαλίας ανά νομό 45 Πίνακας 9: Αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο σημαντικότερων κλάδων στην Θεσσαλία έτος Πίνακας 10: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 50 Πίνακας 11: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής στο νομό Λάρισας το έτος Πίνακας 12: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής στο νομό Μαγνησίας 55 Πίνακας 13: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής στο νομό Καρδίτσας 57 Πίνακας 14: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά τομέα παραγωγής στο νομό Τρικάλων 59 Πίνακας 15: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 62 Πίνακας 16: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στο νομό Λάρισας 63 Πίνακας 17: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στο νομό Μαγνησίας 64 Πίνακας 18: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στο νομό Καρδίτσας 65 Πίνακας 19: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στο νομό Τρικάλων 67 Πίνακας 20: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 68 Πίνακας 21: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στο νομό Λάρισας 69 Πίνακας 22: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στο νομό Μαγνησίας 70 Πίνακας 23: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στο νομό Καρδίτσας 71 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 9

10 Πίνακας 24: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στο νομό Τρικάλων 72 Πίνακας 25: Συνολικός αριθμός ενάρξεων των επιχειρήσεων ανά κλάδο και νομό στην περιφέρεια Θεσσαλίας 74 Πίνακας 26: Συνολικός αριθμός διακοπών των επιχειρήσεων ανά κλάδο και νομό στην περιφέρεια Θεσσαλίας 76 Πίνακας 27: Μέγεθος απασχόλησης 82 Πίνακας 28: Απασχολούμενοι ανά θέση στο επάγγελμα 83 Πίνακας 29: Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 85 Πίνακας 30: Μερική και πλήρης απασχόληση 86 Πίνακας 31: Αιτίες μερικής απασχόλησης 87 Πίνακας 32: Μόνιμη και προσωρινή απασχόληση μισθωτών 88 Πίνακας 33: Εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολημένων 89 Πίνακας 34: Εγγεγραμμένη ανεργία στο νομό Λάρισας 94 Πίνακας 35: Εγγεγραμμένη ανεργία στο νομό Μαγνησίας 95 Πίνακας 36: Εγγεγραμμένη ανεργία στο νομό Τρικάλων 96 Πίνακας 37: Εγγεγραμμένη ανεργία στο νομό Καρδίτσας 97 Πίνακας 38: Η Συμμετοχή των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας 104 Πίνακας 39: Η Γυναικεία Απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 106 Πίνακας 40: Η περιφερειακή άρθρωση της γυναικείας απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα _ 108 Πίνακας 41: Η Πλήρης και η Μερική Γυναικεία Απασχόληση κατά Περιφέρεια 109 Πίνακας 42: Λόγοι άσκησης μερικής γυναικείας απασχόλησης (ποσοστό) 111 Πίνακας 43: Μόνιμη και προσωρινή γυναικεία απασχόληση κατά περιφέρεια 112 Πίνακας 44: Μέσες ετήσιες αποδοχές (σε ) ανά απασχολούμενο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, φύλο και σχέση απασχόλησης 113 Πίνακας 45: Ποσοστιαία σύγκριση του γενικού πληθυσμού των ηλικιών και ετών συνολικά και κατά περιφέρεια 119 Πίνακας 46: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (%) και ανεργία (%) στα άτομα ετών ανά περιφέρεια και συνολικά 121 Πίνακας 47: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (%) και ανεργία (%) στα άτομα ετών ανά περιφέρεια και συνολικά 122 Πίνακας 48: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (%) και ανεργία (%) στα άτομα ηλικίας ετών ανά περιφέρεια και συνολικά 124 Πίνακας 49: Οι απασχολούμενοι ετών κατά θέση στο επάγγελμα ανά περιφέρεια και συνολικά ποσοστιαία 126 Πίνακας 50: Μερική απασχόληση των νέων ετών και συνολική μερική απασχόληση όλων των ηλικιών ανά περιφέρεια και συνολικά 127 Πίνακας 51: Η προσωρινή μισθωτή απασχόληση των νέων ετών ποσοστιαία και γενικό ποσοστό της προσωρινής μισθωτής απασχόλησης σε όλες τις ηλικίες ανά περιφέρεια 128 Πίνακας 52: Ποσοστό ανεργίας (%) για τους νέους εργαζόμενους ετών και για τους εργαζόμενους όλων των ηλικιών ανά περιφέρεια 130 Πίνακας 53: Ποσοστά συμμετοχής, απασχόλησης και ανεργίας των νέων ετών, Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

11 Πίνακας 54: Ποσοστά συμμετοχής, απασχόλησης και ανεργίας των νέων ετών, Πίνακας 55: Ποσοστά ανεργίας και συμβολή στην ανεργία των νέων ετών, Πίνακας 56: Ποσοστά ανεργίας και συμβολή στην ανεργία των νέων ετών, Πίνακας 57: Εκπαιδευτικό επίπεδο νέων ετών (σύνολο) στις περιφέρειες της χώρας 137 Πίνακας 58: Εκπαιδευτικό επίπεδο νέων ετών (σύνολο) στις περιφέρειες της χώρας 139 Πίνακας 59: Κατάσταση απασχόλησης των Νέων ετών στην εκπαίδευση και εκτός εκπαίδευσης, Πίνακας 60: Κατάσταση απασχόλησης των Νέων ετών στην εκπαίδευση και εκτός εκπαίδευσης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 11

12 12 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

13 Ευρετήριο Γραφημάτων Γράφημα 1: Εξέλιξη του δείκτη συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 26 Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων με βάση το επενδυτικό κλιμάκιο 27 Γράφημα 3: Μέσος Όρος Επένδυσης (σε ) 27 Γράφημα 4: Εκτιμώμενο Σύνολο Επένδυσης Κλιμακίου (σε εκατ. ) 28 Γράφημα 5: Τρέχουσες θέσεις απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις 29 Γράφημα 6: Εκτιμώμενες θέσεις απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις στα επόμενα 5 χρόνια 30 Γράφημα 7: Γνωρίζω προσωπικά κάποιον που ξεκίνησε μια επιχείρηση τα τελευταία δύο έτη 32 Γράφημα 8: Διαθέτω τις γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που απαιτούνται για να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση 32 Γράφημα 9: Στο επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην περιοχή μου 33 Γράφημα 10: Φοβάμαι την αποτυχία, σε βαθμό που θα με απέτρεπε από το να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση 33 Γράφημα 11: Γνωρίζω προσωπικά κάποιον που ξεκίνησε μια επιχείρηση τα τελευταία δύο έτη 35 Γράφημα 12: Διαθέτω τις γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που απαιτούνται για να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση 35 Γράφημα 13: Στο επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην περιοχή μου 36 Γράφημα 14: Φοβάμαι την αποτυχία, σε βαθμό που θα με απέτρεπε από το να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση 36 Γράφημα 15: Πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση επιχειρηματικότητας 37 Γράφημα 16: Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θα προτιμούσαν όλοι οι άνθρωποι να είχαν το ίδιο βιοτικό επίπεδο 39 Γράφημα 17: Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θεωρούν την ίδρυση μιας επιχείρησης μια επιθυμητή επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας 39 Γράφημα 18: Στη χώρα μου, όσοι επιτυγχάνουν στην ίδρυση μιας επιχείρησης έχουν κοινωνική καταξίωση και σεβασμό 40 Γράφημα 19: Στη χώρα μου, βλέπει κανείς συχνά ιστορίες για επιτυχημένες νέες επιχειρήσεις στα μέσα ενημέρωσης 40 Γράφημα 20: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο στο νομό Λάρισας τα έτη Γράφημα 21: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο στο νομό Μαγνησίας τα έτη Γράφημα 22: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο στο νομό Καρδίτσας τα έτη Γράφημα 23: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο στο νομό Τρικάλων τα έτη Γράφημα 24:: Αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο σημαντικότερων κλάδων στην Θεσσαλία έτος Γράφημα 25: Αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο σημαντικότερων κλάδων στην Θεσσαλία έτος Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 13

14 Γράφημα 26: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 51 Γράφημα 27: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον δευτερογενή τομέα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 52 Γράφημα 28: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 52 Γράφημα 29: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα στο νομό Λάρισας 53 Γράφημα 30: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στο δευτερογενή τομέα στο νομό Λάρισας 54 Γράφημα 31: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα στο νομό Λάρισας 54 Γράφημα 32: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα στο νομό Μαγνησίας 56 Γράφημα 33: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στο δευτερογενή τομέα στο νομό Μαγνησίας 56 Γράφημα 34: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα στο νομό Μαγνησίας 57 Γράφημα 35: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα στο νομό Καρδίτσας 58 Γράφημα 36: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στο δευτερογενή τομέα στο νομό Καρδίτσας 58 Γράφημα 37:: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα στο νομό Καρδίτσας 59 Γράφημα 38: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα στο νομό Τρικάλων 60 Γράφημα 39: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στο δευτερογενή τομέα στο νομό Τρικάλων 61 Γράφημα 40: Συνολικός αριθμός ενάρξεων - διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων στον τριτογενή τομέα στο νομό Τρικάλων 61 Γράφημα 41: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 62 Γράφημα 42: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στο νομό Λάρισας 63 Γράφημα 43: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στο νομό Μαγνησίας 65 Γράφημα 44: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στο νομό Καρδίτσας 66 Γράφημα 45: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα στο νομό Τρικάλων 67 Γράφημα 46: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στην περιφέρεια της Θεσσαλίας 68 Γράφημα 47: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στο νομό Λάρισας 69 Γράφημα 48: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στο νομό Μαγνησίας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

15 Γράφημα 49: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στο νομό Καρδίτσας 71 Γράφημα 50: Συνολικός αριθμός ενάρξεων διακοπών και ισοζύγιο των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή στο νομό Τρικάλων 73 Γράφημα 51: Συνολικός αριθμός ενάρξεων των επιχειρήσεων ανά κλάδο και νομό στην περιφέρεια Θεσσαλίας 75 Γράφημα 52: Συνολικός αριθμός διακοπών των επιχειρήσεων ανά κλάδο και νομό στην περιφέρεια Θεσσαλίας 77 Γράφημα 53: Απασχολούμενοι ανά περιφέρεια (ποσοστό) 83 Γράφημα 54: Απασχολούμενοι ανά θέση στο επάγγελμα 84 Γράφημα 55: Απασχολούμενοι ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στη Θεσσαλία 85 Γράφημα 56: Μερική και πλήρης απασχόληση 86 Γράφημα 57: Αιτίες μερικής απασχόλησης 87 Γράφημα 58: Μόνιμη και προσωρινή απασχόληση μισθωτών στην Θεσσαλία και στο σύνολο της χώρας 88 Γράφημα 59: Εκπαιδευτικό επίπεδο απασχολημένων στη Θεσσαλία 90 Γράφημα 60: Εγγεγραμμένη ανεργία στο νομό Λάρισας 94 Γράφημα 61: Εγγεγραμμένη ανεργία στο νομό Μαγνησίας 95 Γράφημα 62: Εγγεγραμμένη ανεργία στο νομό Τρικάλων 96 Γράφημα 63: Εγγεγραμμένη ανεργία στο νομό Καρδίτσας 97 Γράφημα 64: Ποσοστό απασχολούμενων και ανέργων Γυναικών 104 Γράφημα 65: Συμμετοχή των Γυναικών στην Αγορά Εργασίας 104 Γράφημα 66: Η Γυναικεία Απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στη Θεσσαλία και στο σύνολο της χώρας 107 Γράφημα 67: Η περιφερειακή άρθρωση της γυναικείας απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα _ 108 Γράφημα 68: Η Πλήρης και η Μερική Γυναικεία Απασχόληση στη Θεσσαλία και στο σύνολο της χώρας 109 Γράφημα 69: Λόγοι άσκησης μερικής γυναικείας απασχόλησης (ποσοστό) 111 Γράφημα 70: Μόνιμη και προσωρινή γυναικεία απασχόληση κατά περιφέρεια 112 Γράφημα 71: Μέσες ετήσιες αποδοχές (σε ) ανά απασχολούμενο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, φύλο και σχέση απασχόλησης 114 Γράφημα 72: Σχέση της ομάδας Α ως προς την ομάδα Β, ποσοστό % (Α-Β)/Β* Γράφημα 73: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (%) και ανεργία (%) στα άτομα ετών στη Θεσσαλία 121 Γράφημα 74: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (%) και ανεργία (%) στα άτομα ετών στη Θεσσαλία 123 Γράφημα 75: Οικονομικά ενεργός πληθυσμός (%) και ανεργία (%) στα άτομα ετών στη Θεσσαλία 124 Γράφημα 76: Οι απασχολούμενοι ετών κατά θέση στο επάγγελμα ανά περιφέρεια 126 Γράφημα 77: Μερική απασχόληση των νέων ετών και συνολική μερική απασχόληση όλων των ηλικιών 127 Γράφημα 78: Η προσωρινή μισθωτή απασχόληση των νέων ετών αριθμητικά και ποσοστιαία και γενικό ποσοστό της προσωρινής μισθωτής απασχόλησης σε όλες τις ηλικίες ανά περιφέρεια 129 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 15

16 Γράφημα 79: Ποσοστό ανεργίας (%) για τους νέους εργαζόμενους ετών και για τους εργαζόμενους όλων των ηλικιών 130 Γράφημα 80: Ποσοστά συμμετοχής, απασχόλησης και ανεργίας των νέων ετών, Γράφημα 81: Ποσοστά συμμετοχής, απασχόλησης και ανεργίας των νέων ετών, Γράφημα 82: Ποσοστά ανεργίας και συμβολή στην ανεργία των νέων ετών, Γράφημα 83: Ποσοστά Ανεργίας και Συμβολή στην Ανεργία των Νέων ετών, Γράφημα 84: Εκπαιδευτικό επίπεδο νέων ετών (ποσοστό) 138 Γράφημα 85: Εκπαιδευτικό επίπεδο νέων ετών σε ποσοστό 139 Γράφημα 86: Κατάσταση απασχόλησης των Νέων ετών στην εκπαίδευση, Γράφημα 87: Κατάσταση απασχόλησης των Νέων ετών εκτός εκπαίδευσης, Γράφημα 88: Κατάσταση απασχόλησης των Νέων ετών στην εκπαίδευση, Γράφημα 89: Κατάσταση απασχόλησης των Νέων ετών εκτός εκπαίδευσης, Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

17 Πρόλογος Αγαπητοί φίλοι, Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με υπερηφάνεια σας παρουσιάζει την 3η ετήσια έκθεση της Τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλίας για τα έτη Θέλω να πιστεύω ότι η παρούσα μελέτη είναι η πλέον ολοκληρωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες δύο (2), καθώς περιλαμβάνει εκτός των άλλων και συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων ετών. Αποτελεί κατά τη γνώμη μου ένα εξαιρετικά χρήσιμο «εργαλείο» το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από υφιστάμενους, όσο και από επίδοξους επιχειρηματίες, καθώς έχουν μία σαφή εικόνα για την επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία ανά κλάδο δραστηριότητας και μάλιστα με στοιχεία τα οποία απεικονίζουν τη διαχρονική τους εξέλιξη. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για την έκδοση της παρούσας, ήταν πολύ μεγάλες και σχετίζονταν, κυρίως, με το γεγονός ότι υλοποιήθηκε αποκλειστικά με πόρους του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, γεγονός που μας προβληματίζει έντονα, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα ανάληψης αντίστοιχων πρωτοβουλιών στο μέλλον. Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλείψω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τα στελέχη του ΚΕΤΑ Θεσσαλίας για τα πολύτιμα στοιχεία που μας παρείχαν ώστε να υλοποιηθεί η παρούσα έκδοση. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Ινστιτούτου για τη συνεχή προσπάθεια που κατέβαλλαν, ώστε να γίνει πράξη το τεύχος που διαβάζετε. Χωρίς τη δική τους προσπάθεια η 3η ετήσια έκθεση για την Τοπική Οικονομία και την Επιχειρηματικότητα, δεν θα είχε εκπονηθεί. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι με τις προτάσεις, τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας μας βοηθήσατε να γίνουμε καλύτεροι. Θα ήθελα, επομένως, να σας προσκαλέσω να συμβάλλεται στο σχεδιασμό της επόμενης έκδοσης, αλλά και των μελλοντικών πρωτοβουλιών του Ινστιτούτου με τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, έτσι ώστε όλοι μαζί να παράγουμε ένα έργο το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας. Καλή ανάγνωση Αναστάσιος Βασιλειάδης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 17

18 18 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

19 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τρίτη ετήσια έκδοση καταγραφής της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Η έκθεση αποτελεί πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και έχει ως στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης καθώς και την ανάδειξη των τάσεων της τοπικής οικονομίας και των δυναμικών κλάδων προκειμένου να υποστηριχθούν όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Θεσσαλία. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρουσίασης της Θεσσαλίας σε επίπεδο απασχόλησης, επιχειρηματικότητας και ανεργίας χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή δεδομένα από πληθώρα πηγών (όπως, ΙΟΒΕ, ΚΕΤΑ Θεσσαλίας, ΕΣΥΕ, ΠΑΕΠ κ.α.). Επιπλέον, προκειμένου να παρουσιαστεί η σφαιρική εικόνα της Θεσσαλίας και να διευκολυνθεί η σύγκριση, παρατίθενται στοιχεία τόσο για τις υπόλοιπες περιφέρειες, όσο και στοιχεία προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα η έκθεση απαρτίζεται από έξι κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται θέματα για την αγορά εργασίας κυρίως σε επίπεδο περιφέρειας και όπου είναι δυνατό σε επίπεδο νομού. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει στοιχεία για την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο χώρας. Το κεφάλαιο αυτό κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να αποτυπωθούν οι εξελίξεις και οι τάσεις της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιφέρεια Θεσσαλίας ενώ παρατίθενται στοιχεία σε επίπεδο νομού. Η παρουσίαση των στοιχείων του κεφαλαίου ακολουθεί τα πρότυπα των δυο προηγούμενων εκδόσεων προκειμένου να διευκολύνεται η σύγκριση. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις βασικές διαστάσεις της απασχόλησης σε επίπεδο περιφέρειας ενώ στην φετινή έκδοση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Παρουσιάζονται στοιχεία για την θέση στο επάγγελμα, την κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης αλλά και την συμμετοχή στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για την εγγεγραμμένη ανεργία των τεσσάρων νομών της περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα στοιχεία αφορούν τέσσερις χρονικές στιγμές του έτους 2006 και κατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης της εγγεγραμμένης ανεργίας, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη και το φύλο. Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί ιδιαίτερη αναφορά στην γυναικεία απασχόληση, στην συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και στην ανεργία σε επίπεδο περιφέρειας ενώ για την καλύτερη αποτίμηση των διαφοροποιήσεων που βασίζονται στο φύλο παρατίθενται τα αντίστοιχα στοιχεία για Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 19

20 τους άνδρες. Επιπλέον εξετάζεται η συμμετοχή των γυναικών στις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το έκτο κεφάλαιο εξετάζει την θέση των νέων στην αγορά εργασίας σε επίπεδο περιφέρειας. Η πληθυσμιακή ομάδα αναφοράς είναι νέοι ετών ενώ για την ορθότερη αποτίμηση κρίθηκε απαραίτητος ο διαχωρισμός αρχικά στις υποομάδες ετών και ετών και στην συνέχεια εξετάστηκαν οι υποομάδες ετών και ετών. Βασική μεταβλητή του κεφαλαίου αποτελεί η συμμετοχή στην εκπαίδευση και η σχέση της με την απασχόληση. 20 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

21 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 21

22 22 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

23 Σύνοψη 1 ου κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει η επιχειρηματικότητα στην χώρα μας σε σχέση με τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται διεθνώς. Στην φετινή έκδοση γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συσχέτιση αυτής με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης γίνεται αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση της επιχειρηματικότητας. Αναλυτικότερα στην χώρα μας το 2005 παρατηρείται αυξητική τάση του δείκτη συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 1 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τις χρηματοδοτικές ανάγκες των νέων εγχειρημάτων παρατηρούμε ότι περισσότερα από τα μισά νέα εγχειρήματα απαιτούν μια σχετικά μικρή επένδυση ( ), ω- στόσο έχουν αυξηθεί τα εγχειρήματα που απαιτούν μια μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα αρχική επένδυση. Παρόλα αυτά, παρατηρείται περιορισμένη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας από τις καθιερωμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Τέλος, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα εξετάστηκαν οι προσωπικοί και πολιτισμικοί παράγοντες για τρεις κατηγορίες (επιχειρηματίες αρχικών σταδίων, καθιερωμένοι επιχειρηματίες, μη επιχειρηματίες) ενώ εξετάστηκε και η μεταβλητή του φύλου. Στους προσωπικούς παράγοντες αξιοσημείωτο είναι ότι σημαντικό ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δήλωσαν πως ο φόβος της αποτυχίας θα τους απέτρεπε να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση (43%). Το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ υψηλό, ιδίως αν το συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες τιμές άλλων χωρών όπου κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (μεταξύ 22 & 27%). Επίσης απαισιοδοξία εμφανίζεται, ιδιαίτερα σε σχέση με τα αποτελέσματα άλλων χωρών, για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα προκύψουν το επόμενο εξάμηνο. Όσον αφορά στο φύλο τα στοιχεία γενικά ενισχύουν την αποφασιστικότητα και την σιγουριά των ανδρών εν δυνάμει επιχειρηματιών σε σχέση με τις γυναίκες. Οι γυναίκες φοβούνται την α- 1 περιλαμβάνει δύο κατηγορίες επιχειρηματιών, τους επίδοξους επιχειρηματίες, άτομα δηλαδή που το τελευταίο δωδεκάμηνο βρίσκονταν στην διαδικασία έναρξης ενός νέου εγχειρήματος και δεν έχουν πληρώσει μισθούς ή δεν έχουν αποκομίσει κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα για διάστημα μεγαλύτερο των τελευταίων τριών μηνών και τους ιδιοκτήτες ή διευθυντές, μιας νέας επιχείρησης/δραστηριότητας, η οποία έχει πληρώσει μισθούς και είχε κέρδη για διάστημα μεγαλύτερο των τριών αλλά μικρότερο των 42 μηνών. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 23

24 ποτυχία περισσότερο όχι μόνο από τους άνδρες, αλλά και από τις γυναίκες άλλων χωρών, ενώ άξια λόγου είναι η διαφοροποίηση που παρατηρείται μεταξύ ανδρών και γυναικών καθιερωμένων επιχειρηματιών στην ύπαρξη προτύπων επιχειρηματικότητας (άνδρες 53%, γυναίκες 34%). Σχετικά με τους πολιτισμικούς παράγοντες στην Ελλάδα περίπου επτά στους δέκα θεωρούν ότι η επιχειρηματικότητα θεωρείται επιθυμητή επιλογή, αντίθετα πολύ χαμηλή είναι η επίδοση της χώρας μας όσον αφορά στην προβολή της επιχειρηματικότητας από τα ΜΜΕ. Σε σχέση με το φύλο οι διαφορές είναι περιορισμένες συγκριτικά με τους προσωπικούς παράγοντες. 24 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

25 1.1 Επιχειρηματική Δραστηριότητα στην Ελλάδα Δείκτης Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας διάστημα μεγαλύτερο των τελευταίων τριών μηνών και τους ιδιοκτήτες ή διευθυντές, μιας νέας επιχείρησης/δραστηριότητας, η οποία Ο δείκτης Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Total Entrepreneurial Activity, TEA) καταγράφει τον αριθμό των επιχειρηματιών έχει πληρώσει μισθούς και είχε κέρδη για διάστημα μεγαλύτερο των τριών αλλά μικρότερο των 42 μηνών. αρχικών σταδίων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες επιχειρηματιών, τους επίδοξους επιχειρηματίες, άτομα δηλαδή που το τελευταίο δωδεκάμηνο βρίσκονταν στην διαδικασία έναρξης ενός νέου εγχειρήματος και δεν έχουν πληρώσει μισθούς ή δεν έχουν αποκομίσει κέρδη από αυτή τη δραστηριότητα για Παρατηρούμε πως ο δείκτης Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας το έτος 2005 στην Ελλάδα σημειώνει σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος ενώ να σημειωθεί ότι το έτος 2004 είχε παρατηρηθεί πτωτική τάση (6,77, 2003). Χώρες TEA 2004 TEA 2005 Τάση Βέλγιο 3,47 3,93 Δανία 5,31 4,75 Φιλανδία 4,39 4,97 Γαλλία 6,03 5,35 Γερμανία 5,07 5,39 Ελλάδα 5,77 6,5 Ιρλανδία 7,7 9,83 Ιταλία 4,32 4,94 Ολλανδία 5,11 4,36 Σλοβενία 2,6 4,36 Ισπανία 5,15 5,65 Σουηδία 3,71 4,04 Ην. Βασίλειο 6,25 6,22 Ισλανδία 13,57 10,66 Κροατία 3,73 6,11 Νορβηγία 6,98 9,25 Αυστρία - 5,28 - Ελβετία - 6,06 - Λετονία - 6,65 - Ουγγαρία 4,29 1,9 Πηγή: ΙΟΒΕ, έρευνα GEM Πίνακας 1: Εξέλιξη του δείκτη συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 25

26 6,6 6,4 6,5 6,2 6 5,8 5,6 5,77 Δείκτης Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 5, Γράφημα 1: Εξέλιξη του δείκτη συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας Επενδυτικά Κλιμάκια Επίδοξων Εγχειρημάτων Κλιμάκιο Επένδυσης (σε ) Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των νέων εγχειρημάτων, πέραν των άλλων παραγόντων, επηρεάζονται από το προσδοκώμενο ύψος της επένδυσης. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει την κατανομή των επενδυτικών αναγκών στην χώρα μας ανάλογα με το κλιμάκιο της προσδοκώμενης επένδυσης. Παρατηρούμε ότι περισσότερα από τα μισά νέα εγχειρήματα απαιτούν μια σχετικά μικρή επένδυση (κλιμάκιο 1 και 2) ωστόσο έχουν αυξηθεί τα εγχειρήματα που απαιτούν μια μεγάλη, για τα ελληνικά δεδομένα, αρχική επένδυση. Υπενθυμίζεται ότι τα έτη 2003 και 2004 περίπου το 18% των εγχειρημάτων ξεπερνούσαν τις σε απαιτούμενο κεφάλαιο ενώ το 2005 αγγίζουν το 30% (κλιμάκιο 4 και 5). Επιπλέον παρατηρείται μια σημαντική μείωση του μέσου απαιτούμενου κεφαλαίου το έτος 2005 ( ) σε σχέση με την διετία , όπου η μέση εκτίμηση ήταν περίπου Το σύνολο των επενδύσεων σε νέα εγχειρήματα ανέρχεται στα 19,5 δις, κεφάλαιο το οποίο σημείωσε αύξηση σε σχέση με την διετία (17,85 δις ). Μέσος Όρος Επένδυσης (σε ) Εκτιμώμενο Σύνολο Επένδυσης Κλιμακίου (σε δισεκ. ) ,0% , ,9% , ,2% , ,2% ,660 πάνω από ,6% ,943 Σύνολο 100% ,516 Πηγή: ΙΟΒΕ, έρευνα GEM Πίνακας 2: Κατανομή των επίδοξων εγχειρημάτων του 2005 σε επενδυτικά κλιμάκια Ελλάδα 26 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

27 19,2% 9,6% 25,0% 19,2% 26,9% πάνω από Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή αριθμού επιχειρήσεων με βάση το επενδυτικό κλιμάκιο πάνω από Γράφημα 3: Μέσος Όρος Επένδυσης (σε ) Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 27

28 6,660 2,760 3,871 4,943 1, πάνω από Γράφημα 4: Εκτιμώμενο Σύνολο Επένδυσης Κλιμακίου (σε εκατ. ) Εκτιμώμενες & Τρέχουσες Θέσεις Απασχόλησης Καθιερωμένων Επιχειρήσεων Η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί ένα από τα σημαντικά οφέλη της επιχειρηματικότητας αλλά και δείκτη ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει τις τρέχουσες θέσεις απασχόλησης αλλά και τις ε- κτιμώμενες στα επόμενα πέντε χρόνια των καθιερωμένων επιχειρήσεων. Γενικότερα φαίνεται να υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης από τις καθιερωμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ενώ παρατηρείται διαχρονική σταθερότητα. Συγκεκριμένα κατά μέσο όρο τα έτη τίες δεν δημιούργησαν θέσεις απασχόλησης ενώ πέντε στους δέκα (51,4%) δημιούργησαν μία έως τέσσερις θέσεις. Επιπλέον παρατηρείται μικρή διαφοροποίηση των τρεχουσών θέσεων απασχόλησης σε σχέση με τις προσδοκίες για την δημιουργία νέων θέσεων τα επόμενα πέντε χρόνια. Το έτος 2005 το ποσοστό των επιχειρηματιών που εκτιμούν ότι δεν θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης (25,85%) δεν διαφέρει σημαντικά με το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν μηδενική τρέχουσα απασχόληση (27,3%). Παρόλα αυτά ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι στην κατηγορία 5-10 θέσεις το ποσοστό της εκτιμώμενης απασχόλησης διαφέρει σημαντικά από την τρέχουσα κατάσταση. περίπου τρεις στους δέκα (28,8%) επιχειρημα Μ.Ο. τριετίας Τρέχουσες θέσεις απασχ. 2 Εκτιμώμενες θέσεις α- πασχ Τρέχουσες θέσεις απασχ Εκτιμώμενες θέσεις α- πασχ Τρέχουσες θέσεις απασχ Εκτιμώμενες θέσεις α- πασχ Τρέχουσες θέσεις απασχ Εκτιμώμενες θέσεις α- πασχ 0 θέσεις 29,21% 28,79% 29,84% 28,46% 27,3% 25,85% 28,8% 27,7% 2 στα επόμενα πέντε χρόνια 28 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

29 1-4 θέσεις 5-10 θέσεις θέσεις πάνω από 20 49,23% 48,59% 50,84% 48,64% 54,03% 51,17% 51,4% 49,5% 14,94% 14,99% 15,71% 10,94% 8,9% 16% 13,2% 14% 4,32% 3,74% 1,85% 7,05% 7,81% 5,13% 4,7% 5,3% 2,3% 3,9% 1,77% 4,92% 1,95% 1,85% 2% 3,6% Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Πηγή: ΙΟΒΕ, έρευνα GEM Πίνακας 3: Εκτιμώμενες και τρέχουσες θέσεις απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις στα επόμενα 5 χρόνια (% επιχειρήσεων) ,03% 50,84% 8,90% 49,23% ,71% 14,94% 4,32% 7,81% 2,30% 1,85% 1,77% 29,21% 1,95% 0 θέσεις 1-4 θεσεις 5-10 θεσεις θεσεις πάνω από 20 29,84% ,30% Γράφημα 5: Τρέχουσες θέσεις απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 29

30 51,17% ,64% 48,59% ,94% 16% 14,99% 0 θέσεις 1-4 θεσεις 28,79% 7,05% 3,74% 3,90% 5,13% 4,92% 1,85% 5-10 θεσεις θεσεις πάνω από 20 28,46% ,85% Γράφημα 6: Εκτιμώμενες θέσεις απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις στα επόμενα 5 χρόνια 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την Εκδήλωση της Επιχειρηματικότητας Προσωπικοί Παράγοντες Η εκδήλωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων όπως κοινωνικοί, γεωγραφικοί και πολιτιστικοί. Σημαντική όμως παράμετρο αποτελούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου και εν γένει η προσωπικότητά του. Ο πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει τις θέσεις τριών κατηγοριών (επιχειρηματίες αρχικών σταδίων 3, καθιερωμένοι επιχειρηματίες, μη επιχειρηματίες) σχετικά με τέσσερις προσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση επιχειρηματικότητας. Γενικά παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των μη επιχειρηματιών και των άλλων δύο κατηγοριών. Συγκεκριμένα οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων εμφανίζουν μεγάλη σιγουριά για τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση (79%). Αντίστοιχα 3 Πρόκειται για επιχειρηματίες που έχουν υλοποιήσει προκαταρκτικές ενέργειες αλλά δεν έχουν περάσει ακόμα στην φάση ίδρυσης της επιχείρησης. είναι τα στοιχεία για τους καθιερωμένους επιχειρηματίες ενώ μόνο το 50% των μη επιχειρηματιών απαντούν θετικά. Σε αντίθεση με την προηγούμενη αισιοδοξία, σημαντικό ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων δήλωσαν πως ο φόβος της αποτυχίας θα τους απέτρεπε να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό ιδίως αν το συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες τιμές άλλων χωρών όπου κυμαίνονται μεταξύ 22 και 27%. Όσον αφορά την εξοικείωση με κάποιο πρότυπο επιχειρηματικότητας, την ύπαρξη δηλαδή κάποιου επιχειρηματία στο στενό περιβάλλον, το 50% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων απάντησε θετικά ενώ πολύ μικρό εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσοστό για τους καθιερωμένους επιχειρηματίες (46%), ιδίως σε σχέση με τις τιμές άλλων χωρών (μεταξύ 53 και 61%), και τους μη επιχειρηματίες (36%). Τέλος ομοιομορφία παρουσιάζεται στις απαντήσεις και των τριών κατηγοριών πληθυσμού για τις ευκαιρίες που θα προκύψουν για την 30 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

31 ίδρυση νέας επιχείρησης. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα εμφανίζουν απαισιοδοξία για το οικονομικό περιβάλλον ενώ αντίθετα τα αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων χωρών είναι πιο ενθαρρυντικά. Γνωρίζω προσωπικά κάποιον που ξεκίνησε μια επιχείρηση τα τελευταία δύο έτη Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Διαθέτω τις γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που απαιτούνται για να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Στο επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην περιοχή μου Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Φοβάμαι την αποτυχία, σε βαθμό που θα με απέτρεπε από το να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες 50% 46% 36% 66% 61% 36% 65% 53% 33% 79% 76% 50% 82% 81% 38% 88% 88% 39% 27% 23% 26% 59% 47% 30% 59% 47% 34% 43% 52% 57% 27% 32% 32% 22% 21% 42% Πηγή: ΙΟΒΕ, έρευνα GEM Πίνακας 4: Οι προσωπικοί παράγοντες ανά κατηγορία πληθυσμού στην Ελλάδα ( ): Ποσοστό θετικών απαντήσεων Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 31

32 50% 66% 65% 46% 61% 53% 36% 36% 33% Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Ελλάδα Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Γράφημα 7: Γνωρίζω προσωπικά κάποιον που ξεκίνησε μια επιχείρηση τα τελευταία δύο έτη 88% 88% 79% 82% 81% 76% 50% 38% 39% Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Ελλάδα Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Γράφημα 8: Διαθέτω τις γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που απαιτούνται για να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση 32 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

33 59% 59% 47% 47% 27% 23% 26% 30% 34% Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Ελλάδα Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Γράφημα 9: Στο επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην περιοχή μου 43% 27% 22% 52% 32% 21% 57% 32% 42% Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Ελλάδα Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Γράφημα 10: Φοβάμαι την αποτυχία, σε βαθμό που θα με απέτρεπε από το να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση Προσωπικοί Παράγοντες με βάση το φύλο Στην συνέχεια εξετάζονται οι προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση με βάση το φύλο. Κυρίαρχο στοιχείο του παρακάτω πίνακα είναι οι σημαντικές διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν τα ποσοστά ανδρών και γυναικών, τα οποία ενισχύουν την σιγουριά και την αποφασιστικότητα των ανδρών (εν δυνάμει) επιχειρηματιών. Παρατηρούμε πως οι ελληνίδες, ανεξάρ- Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 33

34 τητα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, φοβούνται την αποτυχία όχι μόνο περισσότερο από τους άνδρες αλλά και ακόμα περισσότερο από τις γυναίκες άλλων χωρών. Αξιοσημείωτο είναι όμως το γεγονός ότι και οι άνδρες εμφανίζουν αυξημένες τιμές σε σχέση με το μέσο όρο των ανδρών άλλων χωρών. Παρόλα αυτά οι γυναίκες επιχειρηματίες είτε καθιερωμένες (71%) είτε αρχικών σταδίων (76%) φαίνεται να έχουν αυξημένη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και την εμπειρία για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης. Αντίθετα ο βαθμός αυτοπεποίθησης διαφοροποιείται σημαντικά στις μη επιχειρηματίες. Όσον αφορά στις ευκαιρίες που θα προκύψουν για την ίδρυση νέας επιχείρησης, γυναίκες και άνδρες εμφανίζουν ανάλογες εκτιμήσεις οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και επιπλέον απέχουν από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων άλλων χωρών. Τέλος διαφοροποίηση μεταξύ ανδρών και γυναικών εμφανίζεται στην ύπαρξη προτύπων επιχειρηματικότητας και ιδίως στην περίπτωση των καθιερωμένων επιχειρηματιών (άνδρες 53%, γυναίκες 34%). Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ Γνωρίζω προσωπικά κάποιον που ξεκίνησε μια επιχείρηση τα τελευταία δύο έτη Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 51% 46% 53% 34% 43% 33% 67% 61% 63% 55% 41% 32% Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 68% 58% 55% 45% 38% 31% Διαθέτω τις γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που απαιτούνται για να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 81% 76% 78% 71% 64% 48% 85% 82% 85% 77% 46% 36% Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 90% 84% 89% 84% 50% 37% Στο επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην περιοχή μου Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 32% 26% 23% 23% 29% 23% 60% 63% 46% 47% 33% 30% Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 63% 56% 51% 41% 38% 32% Φοβάμαι την αποτυχία, σε βαθμό που θα με απέτρεπε από το να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 34% 59% 48% 58% 52% 58% 23% 34% 30% 35% 29% 35% Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 20% 28% 20% 25% 38% 43% Πηγή: ΙΟΒΕ, έρευνα GEM Πίνακας 5: Οι προσωπικοί παράγοντες με διάκριση ως προς το φύλο 34 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

35 67% 68% 61% 58% 51% 46% 63% 53% 55% 55% 45% 34% 43% 41% 38% 33% 32% 31% ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Ελλάδα Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Γράφημα 11: Γνωρίζω προσωπικά κάποιον που ξεκίνησε μια επιχείρηση τα τελευταία δύο έτη 90% 85% 89% 81% 82% 84% 85% 76% 78% 84% 77% 71% 64% 46% 50% 48% 36% 37% ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Ελλάδα Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Γράφημα 12: Διαθέτω τις γνώσεις, ικανότητα και εμπειρία που απαιτούνται για να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 35

36 60% 63% 63% 56% 46% 32% 26% 23% 51% 47% 41% 23% 33% 38% 30% 32% 29% 23% ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Ελλάδα Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Γράφημα 13: Στο επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για την ίδρυση μιας επιχείρησης στην περιοχή μου 34% 23% 20% 59% 34% 28% 48% 30% 20% 58% 58% 52% 35% 25% 38% 29% 43% 35% ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Ελλάδα Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) Γράφημα 14: Φοβάμαι την αποτυχία, σε βαθμό που θα με απέτρεπε από το να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση Πολιτισμικοί παράγοντες Στην συνέχεια διερευνάται η επιρροή των πολιτισμικών παραγόντων στην εκδήλωση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στο ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι οι συμπολίτες τους προτιμούν να έχουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο βιοτικό επίπεδο. Ο συγκεκριμένος παράγοντας συγκεντρώνει πολύ υψηλά ποσοστά στην χώρα μας (70%) κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη. Αντίστοιχα είναι 36 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

37 τα αποτελέσματα για το πόσο επιθυμητή επιλογή θεωρείται η ίδρυση μιας επιχείρησης, περίπου επτά στους δέκα πιστεύουν ότι η επιχειρηματικότητα θεωρείται σημαντική επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας επίδοση που υπερισχύει του συνολικού μέσου όρου (59%). Στην συνέχεια παρατηρούμε ότι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν τον σεβασμό και την κοινωνική καταξίωση ενώ αντίθετα τα μέσα ενημέρωσης φαίνεται να μην προβάλουν επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές. Συγκεκριμένα μόνο τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι αναδεικνύεται η επιχειρηματικότητα μέσω των μέσων ενημέρωσης, επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις μεταξύ δεκαέξι ευρωπαϊκών χωρών. Ελλάδα Ευρώπη GEM Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θα προτιμούσαν όλοι οι άνθρωποι να είχαν το ίδιο βιοτικό επίπεδο Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θεωρούν την ίδρυση μιας επιχείρησης μια επιθυμητή επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας Στη χώρα μου, όσοι επιτυγχάνουν στην ίδρυση μιας επιχείρησης έχουν κοινωνική καταξίωση και σεβασμό Στη χώρα μου, βλέπει κανείς συχνά ιστορίες για επιτυχημένες νέες επιχειρήσεις στα μέσα ενημέρωσης 70% 63% 63% 69% 59% 62% 71% 66% 67% 40% 52% 59% Πηγή: ΙΟΒΕ, έρευνα GEM Πίνακας 6:Οι πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση επιχειρηματικότητας ( ): Ποσοστό θετικών απαντήσεων στον πληθυσμό ετών Ίδιο βιοτικό επίπεδο 70% 63% Επιθυμητή επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας η ίδρυση μιας επιχείρησης 69% 59% Κοινωνική καταξίωση και σεβασμό στους ιδρυτές επιχειρήσεων 71% 66% Προβολή επιτυχημένων επιχειρήσεων απο μέσα ενημέρωσης 40% 52% Ελλάδα Ευρώπη Γράφημα 15: Πολιτισμικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση επιχειρηματικότητας Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 37

38 Πολιτιστικοί παράγοντες με βάση την κατηγορία πληθυσμού και το φύλο Ο πίνακας που ακολουθεί καταγράφει την ά- ποψη τριών κατηγοριών πληθυσμού σχετικά με τους πολιτισμικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον γίνεται διάκριση με βάση το φύλο. Αρχικά παρατηρούμε μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατηγοριών πληθυσμού και ιδίως μεταξύ των δύο φύλων της ίδιας πληθυσμιακής κατηγορίας. Αναλυτικότερα, το 81% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων θεωρούν ότι στην Ελλάδα οι περισσότεροι θα προτιμούσαν όλοι οι άνθρωποι να είχαν το ίδιο βιοτικό επίπεδο ενώ με μικρότερο ποσοστό ακολουθούν οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες (72%) και οι μη επιχειρηματίες (69%). Ταύτιση απόψεων των τριών κατηγοριών πληθυσμού παρατηρείται στον παράγοντα που αφορά στην αποδοχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως επιθυμητή επιλογή. Η κοινωνική καταξίωση που τυγχάνουν οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα επιβεβαιώνεται από το 81% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων και ακολουθούν οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες και οι μη επιχειρηματίες με ποσοστό 74 και 71% αντίστοιχα. Τέλος μικρό είναι το ποσοστό όλων των κατηγοριών πληθυσμού που θεωρούν ότι στην Ελλάδα τα μέσα ενημέρωσης προβάλουν επιτυχημένες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την προσέγγιση με βάση το φύλο παρατηρείται κοινή θέση ανδρών και γυναικών στις περισσότερες περιπτώσεις. Διαφοροποίηση παρατηρείται στους καθιερωμένους επιχειρηματίες στον παράγοντα που αφορά στην προβολή επιχειρήσεων από τα μέσα, α- φού οι γυναίκες απάντησαν θετικά σε ποσοστό 51% ενώ οι άνδρες σε ποσοστό 41%. Τέλος οι γυναίκες μη επιχειρηματίες σε ποσοστό 73% θεωρούν ότι οι περισσότεροι θα προτιμούσαν όλοι οι άνθρωποι να είχαν το ίδιο βιοτικό επίπεδο ενώ η αντίστοιχη κατηγορία για τους άνδρες συγκέντρωσε ποσοστό 64%. Επιχειρηματίες αρχικών σταδίων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θα προτιμούσαν όλοι οι άνθρωποι να είχαν το ίδιο βιοτικό επίπεδο Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θεωρούν την ίδρυση μιας επιχείρησης μια επιθυμητή επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας Στη χώρα μου, όσοι επιτυγχάνουν στην ίδρυση μιας επιχείρησης έχουν κοινωνική καταξίωση και σεβασμό Στη χώρα μου, βλέπει κανείς συχνά ιστορίες για επιτυχημένες νέες επιχειρήσεις στα μέσα ενημέρωσης 79% 85% 81% 72% 72% 72% 64% 73% 69% 69% 71% 69% 69% 69% 69% 67% 71% 69% 81% 81% 81% 74% 74% 74% 71% 71% 71% 44% 45% 45% 41% 51% 45% 45% 38% 42% Πηγή: ΙΟΒΕ, έρευνα GEM Πίνακας 7: Οι πολιτισμικοί παράγοντες ανά κατηγορία πληθυσμού στην Ελλάδα ( ): Ποσοστό θετικών απαντήσεων 38 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

39 79% 85% 81% 72% 72% 72% 64% 73% 69% ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ Επιχειρηματίες αρχικών απαντήσεων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Γράφημα 16: Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θα προτιμούσαν όλοι οι άνθρωποι να είχαν το ίδιο βιοτικό επίπεδο 69% 71% 69% 69% 69% 69% 67% 71% 69% ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ Επιχειρηματίες αρχικών απαντήσεων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Γράφημα 17: Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θεωρούν την ίδρυση μιας επιχείρησης μια επιθυμητή επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 39

40 81% 81% 81% 74% 74% 74% 71% 71% 71% ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ Επιχειρηματίες αρχικών απαντήσεων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Γράφημα 18: Στη χώρα μου, όσοι επιτυγχάνουν στην ίδρυση μιας επιχείρησης έχουν κοινωνική καταξίωση και σεβασμό 44% 45% 45% 41% 51% 45% 45% 38% 42% ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ Επιχειρηματίες αρχικών απαντήσεων Καθιερωμένοι επιχειρηματίες Μη επιχειρηματίες Γράφημα 19: Στη χώρα μου, βλέπει κανείς συχνά ιστορίες για επιτυχημένες νέες επιχειρήσεις στα μέσα ενημέρωσης 40 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

41 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 41

42 42 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Επιχειρηματική ραστηριότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Σύνοψη 2 ου κεφαλαίου Το δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνει τα στατιστικά μεγέθη που αφορούν στην επιχειρηματική εξέλιξη των επιχειρήσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στους τέσσερις νομούς της και αναφέρονται στο έτος Συγκεκριμένα εμφανίζονται ο αριθμός ενάρξεων και διακοπών των επιχειρήσεων καθώς και το ισοζύγιο, ενώ η ανάλυση πραγματοποιήθηκε ανά κλάδο δραστηριότητας, τομέα παραγωγής και νομική μορφή. Επιπλέον παρατίθενται στοιχεία του προηγούμενου έτους, γεγονός που καθιστά δυνατή την ευκολότερη παρακολούθηση της επιχειρηματικής εξέλιξης στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Όσον αφορά στα στοιχεία του κεφαλαίου στο σύνολο της Θεσσαλίας το έτος 2006 παρατηρήθηκε μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους νομούς σύμφωνα με τα επιμέρους στοιχεία. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Λάρισας στον οποίο αν και το ισοζύγιο των επιχειρήσεων ήταν θετικό και στα δύο έτη, το 2006 παρατηρήθηκε μικρότερος ρυθμός ανάπτυξης. Όσον αφορά στην προσέγγιση με βάση τον τομέα παραγωγής στην Θεσσαλία το 2006 παρατηρείται μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα ενώ αντίθετα ο ρυθμός ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα φαίνεται να υποχωρεί. Σε επίπεδο νομών παρατηρείται σχετική ανομοιομορφία όσον αφορά στην εξέλιξη των τομέων παραγωγής. Ο πρωτογενής τομέας σημειώνει μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης επιχειρήσεων το έτος 2006 στους νομούς Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Αντίθετα ο νομός Μαγνησίας είναι ο μοναδικός που εμφανίζει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης των επιχειρήσεων το 2006 στον πρωτογενή τομέα, εικόνα που παρατηρείται και στον δευτερογενή και τριτογενή. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης που παρατηρείται στον τριτογενή τομέα του νομού Λάρισας. Με βάση την Δραστηριότητα των επιχειρήσεων, στην Θεσσαλία η Εμπορική σημείωσε τον μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης το έτος 2006 ενώ η Βιομηχανική εμφάνισε αρνητικό ισοζύγιο κατά 3 επιχειρήσεις. Όσον αφορά στους νομούς, η Λάρισα εμφάνισε την λιγότερο καλή εικόνα αφού παρουσιάστηκε μικρότερος ρυθμός ανάπτυξης των επιχειρήσεων όλων των δραστηριοτήτων το έ- τος Στον αντίποδα βρίσκεται ο νομός Καρδίτσας, όπου εμφάνισε είτε μεγαλύτερο είτε Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 43

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007 Σύνολο Εργοδότες Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού δυναμικού Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο) Συμβοηθούντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011-2012 H εξέλιξη των δεικτών της επιχειρηματικότητας στη διάρκεια της κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Ευθυμία Κόρρα Ιωάννης Γιωτόπουλος 18 Φεβρουαρίου 16 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2014-15 Η Δυναμική του Επιχειρηματικού Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης Τα ευρήματα για την Γυναικεία και Νεανική Επιχειρηματικότητα και η τάση τους τα τελευταία χρόνια: Νίκος Βέττας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM

Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Επιχειρη στα πρόθυρα της κρίσης: η έρευνα GEM 2008 2009 Η φετινή έκθεση της επιχειρης του Παρατηρητηρίου Επιχειρης του ΙΟΒΕ δηµοσιεύεται σε µια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η χρηµατοπιστωτική

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Μαγνησίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Μαγνησίας Ινκ σο Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Νομός Μαγνησίας Ν ομός Μαγνησίας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς Νομός Μαγνησίας ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Καρδίτσας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Καρδίτσας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Νομός Καρδίτσας Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς Νομός Καρδίτσας ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Τρικάλω ν

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Τρικάλω ν Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Νομός Τρικάλων Νομός Τρικάλω ν Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς Νομός Τρικάλων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Σταύρος Ιωαννίδης. Ιωάννης Γιωτόπουλος

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Σταύρος Ιωαννίδης. Ιωάννης Γιωτόπουλος ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Περιφέρεια στη Χώρα με βάση τον μόνιμο πληθυσμό (2001: 740.115 κάτοικοι) και η τρίτη μεγαλύτερη στη Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Νέοι Επιχειρηματίες Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Παπαϊωάννου Αικατερίνη από τον

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δεκέμβριος 2017 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα Το 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14:

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-805-1

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

Thessaloniki Summit 2017

Thessaloniki Summit 2017 Thessaloniki Summit 2017 Αυτοσκοπός, ένα Επιχειρηματικό Περιβάλλον που Συμπλέει με την Δυναμική της Παγκοσμιοποίησης Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου, 2017 Οι Χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Απασχόληση στα Ελληνικά Ξενοδοχεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 5 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Απασχόληση στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικά κίνητρα και η ίδρυση μιας επιχείρησης»

«Επιχειρηματικά κίνητρα και η ίδρυση μιας επιχείρησης» «Επιχειρηματικά κίνητρα και η ίδρυση μιας επιχείρησης» Kαθηγητής Σπύρος Ι. Βλιάμος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., ΛέκτοραςΝικόλαοςΓ. Τζερεμές Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Γιώργου Κρητικίδη Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η θέση των νέων µέχρι 29 ετών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην µισθωτή απασχόληση της χώρας. Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΒΕ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006-2007 Επισκόπηση από τη σκοπιά της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας Σταύρος Ιωαννίδης 1 Νοέµβριος 2007 1 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ISBN 978-9963-43-809-9

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει

Η επιχειρηματικότητα θεωρείται ελκυστική, ωστόσο ο κίνδυνος της αποτυχίας παραμένει Randstad Hellas Λεωφ. Μεσογείων 2 & Σινώπης Πύργος Αθηνών, Κτίριο Α' 11527 Αθήνα www.randstad.gr Δελτίο Τύπου Ημερομηνία 29.3.2017 Περισσότερες πληροφορίες: Άννα Σύκαλου Telephone +30 210 6770523 asykalou@randstad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14:

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2013-14: ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση του περιβάλλοντος των ΠΜΕ (εσωτερικό & εξωτερικό) διάγνωση των χαρακτηριστικών στοιχείων της

ιερεύνηση του περιβάλλοντος των ΠΜΕ (εσωτερικό & εξωτερικό) διάγνωση των χαρακτηριστικών στοιχείων της ιερεύνηση του περιβάλλοντος των ΠΜΕ (εσωτερικό & εξωτερικό) διάγνωση των χαρακτηριστικών στοιχείων της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος στις ΠΜΕ Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ΕΑΣΕ/ICAP CEO Index Τέλος 3 ου τριμήνου Τριμηνιαίος Οικονομικού Κλίματος Η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη πραγματοποιείται από την Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), φορέα που εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους μισθούς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία το κόστος εργασίας και τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2004-2005 ΙΔ ΡΥ Μ Α Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν ΚΑΙ ΒΙΟ Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΩ Ν Ε Ρ ΕΥ Ν Ω Ν Αθήνα Οκτώβριος 2005 ΙΔ ΡΥ Μ Α Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΩ Ν ΚΑΙ ΒΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ω Ν Ε Ρ ΕΥ Ν Ω Ν Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 Δήμος Γόννων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης: Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Εκπόνηση έρευνας Συγγραφή: Μόκα Ελένη Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ισο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα