ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Καρδίτσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Καρδίτσας"

Transcript

1 Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Νομός Καρδίτσας

2 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

3 Νομός Καρδίτσας ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία δεδομένων: Ντούφα Χριστίνα Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Λεονταράκη Ιωάννα Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ιουστινιανού 3, Λάρισα τηλ/φαξ: website: Αύγουστος 2009 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

4 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

5 Νομός Καρδίτσας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 13 i Μέθοδος της Έρευνας 13 ii Δειγματοληψία 13 iii Σχεδιασμός Άξονες της Έρευνας 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Δείγμα ανά κλάδο Φύλο Συνολικό δείγμα ανά φύλο Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συνολικό δείγμα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνολικό δείγμα ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ Συνολικό δείγμα Συνθήκες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Δυσκολία επιχειρηματικής εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης Εκτίμηση ευνοϊκότητας οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση Βαθμός δυσκολίας για την επιχειρηματική εκκίνηση 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 29 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

6 Ν ομός Καρδίτσας 3.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Εξέλιξη της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Πορεία κύκλου εργασιών του Κλάδου σε σχέση με πέρυσι Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του Κλάδου για τους επόμενους 12 μήνες 34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 35 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

7 Νομός Καρδίτσας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα 1: Κατανομή συνολικού δείγματος με βάση τον κλάδο 16 Γράφημα 2: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά φύλο 17 Γράφημα 3: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 18 Γράφημα 4: Λόγοι επιχειρηματικής εκκίνησης 20 Γράφημα 5: Τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων 21 Γράφημα 6: Μέτρηση της ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης 22 Γράφημα 7: Πρόθεση παροχής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην επόμενη τριετία 23 Γράφημα 8: Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης 24 Γράφημα 9: Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών 25 Γράφημα 10: Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης 26 Γράφημα 11: Εκτίμηση οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση 27 Γράφημα 12: Βαθμός δυσκολίας οικονομικού περιβάλλοντος 28 Γράφημα 13: Εκτίμηση της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι 29 Γράφημα 14: Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες 30 Γράφημα 15: Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι στο συνολικό δείγμα 31 Γράφημα 16: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες στο συνολικό δείγμα 32 Γράφημα 17: Πορεία κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι 33 Γράφημα 18: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ για τους επόμενους 12 μήνες _ 34 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

8 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

9 Νομός Καρδίτσας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Συνολικός αριθμός δείγματος ανά νομό και κλάδο 13 Πίνακας 2: Κατανομή συνολικού δείγματος με βάση τον κλάδο 15 Πίνακας 3: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά φύλο 16 Πίνακας 4: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 17 Πίνακας 5: Λόγοι επιχειρηματικής εκκίνησης 19 Πίνακας 6: Τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων 20 Πίνακας 7: Μέτρηση της ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης 21 Πίνακας 8: Πρόθεση παροχής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην επόμενη τριετία 23 Πίνακας 9: Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης 24 Πίνακας 10: Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών 25 Πίνακας 11: Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης 26 Πίνακας 12: Εκτίμηση οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση 27 Πίνακας 13: Βαθμός δυσκολίας οικονομικού περιβάλλοντος 28 Πίνακας 14: Εκτίμηση της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι 29 Πίνακας 15: Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες 30 Πίνακας 16: Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι στο συνολικό δείγμα 31 Πίνακας 17: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες στο συνολικό δείγμα 32 Πίνακας 18: Πορεία κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι 33 Πίνακας 19: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ για τους επόμενους 12 μήνες 34 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

10 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

11 Νομός Καρδίτσας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η επιχειρηματικότητα σήμερα, αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη πολλών οικονομιών της Ευρώπης, αλλά και μοχλό για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Στα πλαίσια αυτά η περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να αποτελέσει έναν ενιαίο οικονομικό χώρο ισχυροποιώντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη. Με την 4 η έκδοση της τοπικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας για τη Θεσσαλία φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στη διάγνωση της κατάστασης όσον α- φορά στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι στη Θεσσαλία και να δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία σε υφιστάμενους και νέους επιχειρηματίες προκειμένου να λάβουν τις ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή για τη Θεσσαλία ως σύνολο, αλλά και για κάθε νομό ξεχωριστά. Στην παρούσα έκδοση, την οποία φιλοδοξούμε να την ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μπορέσετε να διαπιστώσετε την ανάπτυξη στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και ανά κλάδο ξεχωριστά τόσο σε στοιχεία που αφορούν στις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και σε στοιχεία που αφορούν στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πιστεύουμε ότι αντίστοιχες προσπάθειες συμβάλλουν στη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή, αλλά και στην εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών από νέους ή/και υφιστάμενους επιχειρηματίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ και 4 χρόνια για την έγκαιρη, αποτελεσματική και αξιόπιστη έκδοση της μελέτης, χωρίς ο φορέας μας να χρηματοδοτείται από κάποιον φορέα ή πρόγραμμα για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για το χρόνο που αφιέρωσαν και την προσπάθεια που κατέβαλαν για την παρούσα έκδοση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη συμβολή τους στην παρούσα προσπάθεια με την παροχή χρήσιμων δεδομένων και την ενημέρωση των μελών τους. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη έκδοση θα έχει περισσότερους συμπαραστάτες και υποστηρικτές ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του παρόντος εγχειρήματος και για το λόγο αυτό σας καλώ να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για οποιαδήποτε πρόταση, επισήμανση, πληροφορία ή συνεργασία. Σας εύχομαι καλή ανάγνωση. Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Επιστημονικός Υπεύθυνος Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

12 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

13 Νομός Καρδίτσας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ i Μέθοδος της Έρευνας Η έρευνα εκπονήθηκε με βάση το ποσοτικό πρότυπο σε επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας. Επιλέχθηκε η χρήση της ποσοτικής μεθόδου προκειμένου να καταστεί δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων και για να υπάρξει η δυνατότητα σύγκρισης αυτών με τα αποτελέσματα των μελλοντικών αντίστοιχων διερευνήσεων. ii Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο για κάθε έρευνα γιατί δύναται να αποτελέσει στοιχείο για την εξαγωγή ασφαλών ή μη αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια για τη δυνατότητα γενίκευσή τους, καθώς το δείγμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση του συνολικού ερευνώμενου πληθυσμού (Davidsson, 2005). Συλλέχθησαν συνολικά 387 ερωτηματολόγια από τους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας με κριτήρια στρωματοποίησης τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης και την περιοχή που εδρεύει. Συνολικά το δείγμα εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα με βάση την έδρα και τον κλάδο δραστηριότητας. Κλάδος Νομός επιχείρησης Λάρισα Μαγνησία Τρίκαλα Καρδίτσα Total Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Ακίνητη Περιουσία Παροχή Υπηρεσιών Άλλος κλάδος Total Πίνακας 1: Συνολικός αριθμός δείγματος ανά νομό και κλάδο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

14 Ν ομός Καρδίτσας Τα παραπάνω ποσοστά αντιστοιχίζονται με το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο και ανά νομό με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος και επομένως θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά του συνόλου αυτών. iii Σχεδιασμός Άξονες της Έρευνας Για την συλλογή των δεδομένων καταρτίσθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (κλειστές), πολλαπλών επιλογών με ελεύθερη έκφραση του ερωτώμενου (ανοικτές), ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας Likert καθώς και σημαντικό αριθμό ερωτήσεων δημογραφικών μεταβλητών. Συγκεκριμένα τα ερωτηματολόγια διερευνούσαν: Την ίδρυση της επιχείρησης με βάση την αναγκαιότητα ή την ευκαιρία Την ικανοποίηση από την έως τώρα πορεία της επιχείρησης Τα σημαντικότερα προβλήματα της επιχείρησης Την πρόθεση για δραστηριοποίηση σε νέους κλάδους την επόμενη τριετία Την πρόθεση για ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών την επόμενη τριετία Την άποψή τους για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας Τη μεταβολή του ανθρώπινου δυναμικού και την πρόβλεψη για το επόμενο έτος Τη μεταβολή του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και του κλάδου και την πρόβλεψη για το επόμενο έτος Τη χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν Τέλος το ερωτηματολόγιο κατέγραφε δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας μελέτης. Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

15 Νομός Καρδίτσας 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1.1 Δείγμα ανά κλάδο Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει το συνολικό δείγμα της πρωτογενούς έρευνας στον νομό Καρδίτσας κατανεμημένο με βάση τον κλάδο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο α- ριθμός του δείγματος ανά κλάδο είναι υποσύνολο του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα δύνανται να γενικευθούν. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στον νομό Καρδίτσας, ό- πως και στους άλλους νομούς της Θεσσαλίας, ο κλάδος του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων, ενώ με πολύ μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η παροχή υπηρεσιών, τα Ξενοδοχεία & Εστιατόρια, και οι Κατασκευές. Κλάδος Αριθμός Ποσοστό Μεταποιητικές 4 9% Κατασκευές 5 11% Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο 18 39% Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 6 13% Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες 2 4% Ακίνητη Περιουσία 3 7% Παροχή Υπηρεσιών 8 17% Total % Πίνακας 2: Κατανομή συνολικού δείγματος με βάση τον κλάδο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

16 Ν ομός Καρδίτσας ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 39% 13% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 4% ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ Α & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ Α 11% 9% 17% 7% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γράφημα 1: Κατανομή συνολικού δείγματος με βάση τον κλάδο 1.2 Φύλο Συνολικό δείγμα ανά φύλο Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την κατανομή του συνολικού δείγματος με βάση το φύλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 80% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν άνδρες, ενώ στις γυναίκες επιχειρηματίες αντιστοιχεί μόλις το 20%. Μία αξιοσημείωτη διαφορά αλλά όχι μη αναμενόμενη για τα ελληνικά δεδομένα. Συνολικό δείγμα ανά φύλο Ποσοστό Άνδρας 80% Γυναίκα 20% Total 100% Πίνακας 3: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά φύλο Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

17 Νομός Καρδίτσας 80% Άνδρας Γυναίκα 20% Γράφημα 2: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά φύλο 1.3 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συνολικό δείγμα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των επιχειρηματιών του Ν. Καρδίτσας, που συμμετείχαν στην έρευνα, παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών, περίπου 40% ανήκουν τόσο στους απόφοιτους γυμνασίου/λυκείου όσο και στους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αρκετά μικρότερο είναι το ποσοστό ε- κείνων που δήλωσαν απόφοιτοι δημοτικού (13%) και μικρότερο όσων δήλωσαν ΙΕΚ (6,5%). Συνολικό δείγμα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο Ποσοστό Δημοτικό 13% Γυμνάσιο/Λύκειο 39,1% ΙΕΚ 6,5% ΑΕΙ/ΤΕΙ 39,1% Άλλο 2,2% Total 100% Πίνακας 4: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

18 Ν ομός Καρδίτσας 6,5% 39,1% Δημοτικό Γυμνάσιο/ Λύκειο 39,1% ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Άλλο 13,0% 2,2% Γράφημα 3: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

19 Νομός Καρδίτσας ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 2.1 ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα Οι λόγοι που ωθούν στην έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας κατατάσσονται συνήθως σε δύο κύριες κατηγορίες. Η μία αφορά στην αντίληψη κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας και η άλλη αφορά στη δημιουργία επιχείρησης εξ ανάγκης, λόγω έλλειψης καλύτερης επιλογής εργασίας. Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία στην οποία συγκαταλέγονται άλλοι λόγοι που συνιστούν στην εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην πλειονότητα των λόγων αυτών, ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, συναντάται το επιχείρημα της οικογενειακής επιχείρησης και το επιχείρημα λόγω ειδικότητας των σπουδών και της κατάρτισης. Στον πίνακα που ακολουθεί αναδεικνύονται οι λόγοι έναρξης μιας επιχείρησης στο νομό Καρδίτσας. Είναι σημαντικά μικρό το ποσοστό (15%) εκείνων που δηλώνουν ότι ξεκίνησαν την επιχειρηματική δραστηριότητα, λόγω κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας. Ωστόσο, το υπόλοιπο δείγμα μοιράζεται, δηλώνοντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία της επιχείρησης συνιστούσαν είτε λύση ανάγκης (40%), είτε κάποιο άλλο λόγο (π.χ. οικογενειακή επιχείρηση, αντίστοιχες σπουδές στο αντικείμενο) (45%). Λόγοι δημιουργίας της επιχείρησης Ποσοστό Επιχειρηματική ευκαιρία 15% Έλλειψη καλύτερης επιλογής εργασίας 40% Άλλος λόγος 45% Total 100% Πίνακας 5: Λόγοι επιχειρηματικής εκκίνησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

20 Ν ομός Καρδίτσας Επιχειρηματική ευκαιρία Έλλειψη καλύτερης επιλογής Άλλος λόγος 40% 15% 45% Γράφημα 4: Λόγοι επιχειρηματικής εκκίνησης 2.2 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνολικό δείγμα Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις κυριότερες κατηγορίες προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ε- πιχειρήσεις και τη συχνότητα τους. Αναλυτικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων στον νομό Καρδίτσας, διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη ρευστότητας συγκέντρωσε το 37% των α- παντήσεων και κατ επέκταση θεωρείται το σημαντικότερο πρόβλημα. Στη συνέχεια άξιο προσοχής χρήζει το ποσοστό που καταλαμβάνει το πρόβλημα της μειωμένης πελατείας (30%). Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά ο ανταγωνισμός (11%) και η γραφειοκρατία (7%). Προβλήματα των επιχειρήσεων Ποσοστό Έλλειψη ρευστότητας 37% Γραφειοκρατία 7% Μειωμένη πελατεία 30% Ανταγωνισμός 11% Total Πίνακας 6: Τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων 1 % 1 Ερώτηση πολλαπλής επιλογής, κατά συνέπεια το άθροισμα είναι μεγαλύτερο του 100%. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται η βαρύτητα της κάθε μεταβλητής από το σύνολο των απαντήσεων. Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

21 Νομός Καρδίτσας Έλλειψη ρευστότητας 37% Γραφειοκρατία 7% Μειωμένη πελατεία 30% Ανταγωνισμός 11% Γράφημα 5: Τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων 2.3 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα Στον πίνακα που ακολουθεί αποτιμάται η ικανοποίηση των επιχειρηματιών από την έως τώρα πορεία της επιχείρησης τους. Αναλυτικότερα, πάρα πολύ ικανοποιημένοι εμφανίζονται το 22% των επιχειρηματιών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (37%) δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι. Εκείνοι που δήλωσαν μέτρια ικανοποιημένοι από την πορεία της επιχείρησής τους αποτελούν το 33% του δείγματος. Τέλος, πολύ μικρό είναι το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν λίγο και καθόλου ικανοποιημένοι από την πορεία της επιχείρησης (4% έκαστο). Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι οι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών δήλωσαν μέτρια έως αρκετά ικανοποιημένοι. Ικανοποίηση από την πορεία της επιχείρησης Ποσοστό Πάρα πολύ 22% Αρκετά 37% Μέτρια 33% Λίγο 4% Καθόλου 4% Total 100% Πίνακας 7: Μέτρηση της ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

22 Ν ομός Καρδίτσας 37% 33% 22% 4% 4% Πάρα πολύ Αρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου Γράφημα 6: Μέτρηση της ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης 2.4 ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ Συνολικό δείγμα Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόθεση των επιχειρήσεων για παροχή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών την επόμενη τριετία. Το 30,4% των επιχειρήσεων ενδιαφέρεται να ανανεώσει ή/και να εμπλουτίσει τον κατάλογο των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Επιπλέον υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 8,7% που δηλώνει ισχυρή πρόθεση για παροχή νέων προϊόντων/υπηρεσιών. Αβέβαιο ως προς την επιλογή αυτή είναι το 10,9% ενώ ένας μικρότερος αριθμός (6,5%) τείνει προς την διατήρηση της υπάρχουσας γκάμας. Από την άλλη πλευρά μεγάλη εντύπωση προκαλεί το 43,5% που δηλώνει ότι σίγουρα θα παραμείνει σταθερό στα υπάρχοντα και δεν ενδιαφέρεται να ανανεώσει ή/και να εμπλουτίσει τον κατάλογο των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Έτσι παρατηρείται μια υπερισχύουσα τάση, που προκύπτει από τις μισές περίπου επιχειρήσεις που δηλώνουν στασιμότητα και απροθυμία για επέκταση ή/και διαφοροποίηση τους. Νέα προϊόντα/υπηρεσίες στην επόμενη τριετία Ποσοστό Σίγουρα ναι 30,4% Μάλλον ναι 8,7% Ούτε ναι ούτε όχι 10,9% Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

23 Νομός Καρδίτσας Μάλλον όχι 6,5% Σίγουρα όχι 43,5% Total 100% Πίνακας 8: Πρόθεση παροχής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην επόμενη τριετία 30,4% 43,5% 8,7% 10,9% 6,5% σίγουρα ναι μάλλον ναι ούτε ναι ούτε όχι μάλλον όχι σίγουρα όχι Γράφημα 7: Πρόθεση παροχής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην επόμενη τριετία 2.5 Συνθήκες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η άποψη των επιχειρηματιών σχετικά με το ρόλο της οικονομικής στήριξης ως προς την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την πρόταση «Είναι δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος μία δική του επιχείρηση λόγω της ελλιπούς οικονομικής στήριξης». Είναι υψηλό το ποσοστό των επιχειρηματιών που συμφωνούν απόλυτα (68,9%) με την εν λόγω πρόταση. Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η οικονομική στήριξη αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Ποσοστό Συμφωνώ απόλυτα 68,9% Μάλλον συμφωνώ 15,6% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4,4% Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

24 Ν ομός Καρδίτσας Μάλλον διαφωνώ 6,7% Διαφωνώ απόλυτα 4,4% Total 100% Πίνακας 9: Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης 68,9% 15,6% 4,4% 6,7% 4,4% συμφωνώ απόλυτα μάλλον συμφωνώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ μάλλον διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα Γράφημα 8: Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Δυσκολία επιχειρηματικής εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Ακολούθως, παρουσιάζεται η άποψη των επιχειρηματιών σχετικά με το ρόλο των περίπλοκων διαδικασιών κατά την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Οι περίπλοκες διαδικασίες φωτογραφίζουν κυρίως το παράγοντα γραφειοκρατία. Το 52,3%, των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα με την ά- ποψη ότι «είναι δύσκολο να ξεκινήσει κανείς μια δική του επιχείρηση λόγω των περίπλοκων διαδικασιών». Ταυτόχρονα, το εναπομείναν ποσοστό μοιράζεται ως εξής στις υπόλοιπες απαντήσεις. Το 9,1% αναφέρει ότι μάλλον συμφωνεί με την πρόταση. Μόλις το 6,8% δηλώνει ότι η πρόταση δεν έχει μεγάλη σημασία κατά την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μάλλον διαφωνεί με την άποψη το 11,4% ενώ τέλος διαφωνεί απόλυτα το 20,5%. Δυσκολία επιχειρηματικής εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Ποσοστό Συμφωνώ απόλυτα 52,3% Μάλλον συμφωνώ 9,1% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 6,8% Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

25 Νομός Καρδίτσας Μάλλον διαφωνώ 11,4% Διαφωνώ απόλυτα 20,5% Total 100% Πίνακας 10: Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών 52,3% 9,1% 6,8% 11,4% 20,5% συμφωνώ απόλυτα μάλλον συμφωνώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ μάλλον διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα Γράφημα 9: Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Δυσκολία συγκέντρωσης ε- παρκών πληροφοριών εκκίνησης Στην πρόταση σχετικά με το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συγκεντρωθούν επαρκής πληροφορίες για την εκκίνηση μιας επιχείρησης αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω. Το 27,3% των επιχειρηματιών συμφωνουν απόλυτα, θεωρούν δηλαδή ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την έναρξη μιας επιχείρησης. Οι απαντήσεις «μάλλον συμφωνώ», «ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ» και «μάλλον διαφωνώ», αντιπροσωπεύουν το 13,6%, το 22,7% και το 11,4% αντίστοιχα. Απεναντίας ένα σημαντικό ποσοστό (25%) θεωρεί ότι δεν είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν επαρκής πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Εξετάζοντας με μια συνοπτική ματιά την στατιστική της συγκεκριμένης άποψης, αυτό που πρέπει να σημειωθεί, είναι ότι οι απόψεις των επιχειρηματιών δεν ακολουθούν μια τάση, αλλά διίστανται, καταλαμβάνοντας τόσο τα δύο άκρα όσο και την ουδέτερη άποψη. Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης Ποσοστό Συμφωνώ απόλυτα 27,3% Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

26 Ν ομός Καρδίτσας Μάλλον συμφωνώ 13,6% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 22,7% Μάλλον διαφωνώ 11,4% Διαφωνώ απόλυτα 25% Total 100% Πίνακας 11: Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης 27,3% 22,7% 25,0% 13,6% 11,4% συμφωνώ απόλυτα μάλλον συμφωνώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ μάλλον διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα Γράφημα 10: Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης Εκτίμηση ευνοϊκότητας οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η τοποθέτηση των ερωτηθέντων σχετικά με το αν είναι ευνοϊκό το τρέχον οικονομικό κλίμα για τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το 80%, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι το τρέχον οικονομικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για κάποια επιχειρηματική εκκίνηση. Ε- πίσης το 4,4% μάλλον συμφωνεί με την άποψη. Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες δηλώσεις χαρακτηρίζονται από μικρά ποσοστά σε σχέση με την υπερισχύουσα. Επομένως, οι επιχειρηματίες στη συγκεκριμένη άποψη υπογραμμίζουν πως βλέπουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, γεγονός που πηγάζει από την επιρροή του κλίματος στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μη ευνοϊκό τρέχον οικονομικό κλίμα εκκίνησης Ποσοστό Συμφωνώ απόλυτα 80% Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

27 Νομός Καρδίτσας Μάλλον συμφωνώ 4,4% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 6,7% Μάλλον διαφωνώ 6,7% Διαφωνώ απόλυτα 2,2% Total 100% Πίνακας 12: Εκτίμηση οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση 80,0% 4,4% 6,7% 6,7% 2,2% συμφωνώ απόλυτα μάλλον συμφωνώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ μάλλον διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα Γράφημα 11: Εκτίμηση οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση Βαθμός δυσκολίας για την ε- πιχειρηματική εκκίνηση Ακολουθεί ο πίνακας, στον οποίο εμφανίζεται ο βαθμός δυσκολίας (1 έως 5), κατά μέσο όρο, για τις συνθήκες επιχειρηματικής εκκίνησης. Ως δυσκολότερος παράγοντας υποδεικνύεται η κατάσταση του οικονομικού περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, η γνώμη των επιχειρηματιών συγκλίνει στο γεγονός ότι για να ξεκινήσει μια επιχείρηση το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το τρέχον οικονομικό κλίμα. Ταυτόχρονα, κατατάσσεται δεύτερος παράγοντας, επιχειρηματικής δυσκολίας, η ελλιπής οικονομική στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, η ελλιπής οικονομική στήριξη θεωρείται αρκετά ανασταλτικός παράγοντας για την έναρξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, άνω του μέσου όρου δυσκολίας, εμφανίζεται και ο παράγοντας της γραφειοκρατίας, δηλαδή φέρει σημαντικά εμπόδια στην εκκίνηση μιας επιχείρησης. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών για τη δημιουργία μιας επιχείρησης δεν αποτελεί το σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την έναρξη μιας επιχείρησης. Το γενικότερο συμπέρασμα του πί- Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

28 Ν ομός Καρδίτσας νακα είναι ότι ο μέσος όρος του βαθμού δυσκολίας για την επιχειρηματική εκκίνηση θεωρείται υψηλός, εφόσον πλησιάζει το 4. Μη ευνοϊκό τρέχον οικονομικό κλίμα εκκίνησης Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης Μη ευνοϊκό τρέχον οικονομικό κλίμα εκκίνησης ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πίνακας 13: Βαθμός δυσκολίας οικονομικού περιβάλλοντος Μέσος όρος 2 4,38 3,61 3,07 4,53 3,90 Ελλιπής οικονομική στήριξη 4,38 Περίπλοκες διαδικασιες 3,61 Δυσκολία συγκέντρωσης πληροφοριών 3,07 Μη ευνοϊκό τρέχον οικονομικό κλίμα 4,53 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3,90 Γράφημα 12: Βαθμός δυσκολίας οικονομικού περιβάλλοντος 2 Πρόκειται για τον μέσο όρο που προκύπτει από ερώτηση πεντάβαθμης κλίμακας, από 1= Διαφωνώ Απόλυτα έως 5= Συμφωνώ Απόλυτα. Δηλαδή στο σημείο 5 βρίσκεται ο μέγιστος βαθμός δυσκολίας. Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

29 Νομός Καρδίτσας ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Εξέλιξη της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι Σχετικά με την απασχόληση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ο παρακάτω πίνακας φανερώνει τα εξής. Το 21,7% των επιχειρηματιών δήλωσαν πως το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης έχει μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό (73,9%) απάντησε πως δεν έχει υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αριθμό του προσωπικού. Τέλος το ποσοστό των επιχειρηματιών που δήλωσαν αύξηση του προσωπικού σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται μόλις στο 4,3%. Ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με πέρυσι Ποσοστό Έχει μειωθεί 21,7% Έχει παραμείνει ίδιο 73,9% Έχει αυξηθεί 4,3% Total 100% Πίνακας 14: Εκτίμηση της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι 4,3% 21,7% έχει μειωθεί έχει παραμείνει ίδιο έχει αυξηθεί 73,9% Γράφημα 13: Εκτίμηση της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

30 Ν ομός Καρδίτσας Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις του Ν. Καρδίτσας το επόμενο έτος. Το θέμα της απασχόλησης είναι ένα βαρυσήμαντο θέμα, γιατί αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πορεία της οικονομίας. Η μείωση της απασχόλησης είναι ένας φαύλος κύκλος γιατί δείχνει τη μείωση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική παρακμή των επιχειρήσεων και τη γενικότερη οικονομική επιβράδυνση της οικονομίας με όλα τα α- ποτελέσματα που συνεπάγονται. Το 76,2% των επιχειρήσεων, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί θα παραμείνει σταθερό. Παράλληλα ένα ποσοστό της τάξεως του 11,9% πιστεύει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση ενώ από την άλλη πλευρά αντίστοιχο ποσοστό (11,9%) θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι θα μειωθούν στους προσεχείς 12 μήνες. Πρόβλεψη ανθρώπινου δυναμικού για τους επόμενους 12 μήνες Ποσοστό Θα μειωθεί 11,9% Θα παραμείνει ίδιο 76,2% Θα αυξηθεί 11,9% Total 100% Πίνακας 15: Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες 11,9% 11,9% θα μειωθεί θα παραμείνει ίδιο θα αυξηθεί 76,2% Γράφημα 14: Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

31 Νομός Καρδίτσας 3.2 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι Σχετικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στο νομό Καρδίτσας, η έρευνα έδειξε ότι περίπου σε 4 στις 10 επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών του έτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά έχει μειωθεί. Το 39,1% των επιχειρηματιών δήλωσαν ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης έχει παραμείνει σταθερός, Τέλος μόλις το 17,4% δηλώνει ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο συγκεκριμένος πίνακας αξίζει ιδιαίτερης προσοχής διότι δεν αντικατοπτρίζει προσωπικές γνώμες και εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αλλά αντικειμενικά απτά δεδομένα, όπως προκύπτουν από λογιστικές εκτιμήσεις. Κύκλος εργασιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σε σχέση με πέρυσι Ποσοστό Έχει μειωθεί 43,5% Έχει παραμείνει ίδιο 39,1% Έχει αυξηθεί 17,4% Total 100% Πίνακας 16: Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι στο συνολικό δείγμα 17,4% 43,5% έχει μειωθεί έχει παραμείνει ίδιος έχει αυξηθεί 39,1% Γράφημα 15: Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι στο συνολικό δείγμα Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

32 Ν ομός Καρδίτσας Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες Χρήσιμο είναι να διερευνηθεί και η άποψη/πρόβλεψη των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία του κύκλου εργασιών για τους 12 μήνες που ακολουθούν. Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, οι απόψεις των επιχειρηματιών του Ν. Καρδίτσας υποστηρίζουν τα εξής σενάρια για την πορεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησης τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. Η άποψη της πλειοψηφίας (58,5%) πιστεύει ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει σταθερός για το επόμενο έτος. Στη συνέχεια το 29,3% αναφέρει ότι θα επέλθει μείωση στο ύψος του μελλοντικού κύκλου εργασιών. Τέλος εμφανίζεται ένα μικρότερο ποσοστό (12,2%) που δηλώνει αισιοδοξία για την αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους προσεχείς δώδεκα μήνες. Πρόβλεψη κύκλου εργασιών ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΗΣ για επόμενους 12 μήνες Ποσοστό Θα μειωθεί 29,3% Θα παραμείνει ίδιος 58,5% Θα αυξηθεί 12,2% Total 100% Πίνακας 17: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες στο συνολικό δείγμα 12,2% 29,3% θα μειωθεί θα παραμείνει ίδιος θα αυξηθεί 58,5% Γράφημα 16: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες στο συνολικό δείγμα Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

33 Νομός Καρδίτσας 3.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Πορεία κύκλου εργασιών του Κλάδου σε σχέση με πέρυσι Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών για την πορεία του κύκλου εργασιών τόσο σε σχέση με πέρυσι όσο και για τους επόμενους δώδεκα μήνες όσον αφορά στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Όσον αφορά λοιπόν στο συνολικό δείγμα της έρευνας το 69,8% των ε- πιχειρηματιών εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου που δραστηριοποιούνται μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι. Το 16,3% των επιχειρηματιών θεωρούν ότι κύκλος εργασιών του κλάδου παρέμεινε σταθερός ενώ το 14% εκτιμά ότι αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι. Να σημειωθεί ότι οι επιχειρηματίες είναι πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Κλάδου που δραστηριοποιούνται σε σχέση με των Επιχειρήσεων τους. Κύκλος εργασιών ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι Ποσοστό Έχει μειωθεί 69,8% Έχει παραμείνει ίδιος 16,3% Έχει αυξηθεί 14% Total 100% Πίνακας 18: Πορεία κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι 14,0% 16,3% έχει μειωθεί έχει παραμείνει ίδιος έχει αυξηθεί 69,8% Γράφημα 17: Πορεία κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

34 Ν ομός Καρδίτσας Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του Κλάδου για τους επόμενους 12 μήνες Ακολουθούν τα αποτελέσματα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Πιο συγκεκριμένα περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες (53,8%) πιστεύουν ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου θα μειωθεί μέσα στο επόμενο έτος. Το 38,5% περίπου δηλώνει ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου θα παραμείνει σταθερός και το μικρό ποσοστό του 7,7% θεωρεί ότι θα έχει ανοδική πορεία η οικονομική κατάσταση του κλάδου. Να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση της εκτίμησης για τους επόμενους δώδεκα μήνες οι επιχειρηματίες εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεών τους σε σχέση με του κλάδου που δραστηριοποιούνται. Πρόβλεψη κύκλου εργασιών ΚΛΑΔΟΥ για επόμενους 12 μήνες Ποσοστό Θα μειωθεί 53,8% Θα παραμείνει ίδιος 38,5% Θα αυξηθεί 7,7% Total 100% Πίνακας 19: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ για τους επόμενους 12 μήνες 7,7% 38,5% 53,8% θα μειωθεί θα παραμείνει ίδιος θα αυξηθεί Γράφημα 18: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ για τους επόμενους 12 μήνες Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

35 Νομός Καρδίτσας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης των οικονομιών όλου του κόσμου και ιδιαίτερα συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Μία τέτοια περιοχή είναι και η περιφέρεια της Θεσσαλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα για την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη κυρίως μέσα από την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στους επιχειρηματικούς δείκτες τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, εκπόνησε την 4 η έκδοση της μελέτης τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα με ακριβώς αυτόν τον στόχο. Τη διάγνωση των απόψεων των επιχειρηματιών για την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, για το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον για την πρόθεσή τους για ανάπτυξη και για την αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων καταγράφεται μία σαφής άποψη ότι οι επιχειρήσεις που εκκινούν στο Νομό Καρδίτσας βασίζονται σε άλλους λόγους για την ίδρυση της επιχείρησης, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει αναφορικά με τη βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να καταγραφεί ότι ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό επιχειρηματιών δήλωσε λόγους ανάγκης για τη δημιουργία της επιχείρησης, γεγονός που φανερώνει ότι το επίπεδο επιχειρηματικότητας χρειάζεται αναβάθμιση και υποστήριξη. Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την έως τώρα πορεία της επιχείρησης φαίνεται ότι σε συνολικό επίπεδο στο Νομό Καρδίτσας οι επιχειρηματίες είναι αρκετά ή μέτρια ικανοποιημένοι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι περισσότεροι από 4 στους 10 επιχειρηματίες δηλώνουν ότι την επόμενη τριετία δεν θα εισαγάγουν νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες στην αγορά. Αυτό το εύρημα της έρευνας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς όπως είναι γνωστό η οικονομική δραστηριότητα και οι επιχειρηματικότητα εν γένει βασίζονται στη διαφοροποίηση των προϊόντων, αλλά και στην ανάπτυξη νέων προκειμένου να διατηρηθούν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

36 Ν ομός Καρδίτσας Όσον αφορά στο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, φαίνεται ότι δεν είναι ευνοϊκό σύμφωνα με σημαντικό αριθμό επιχειρηματιών του Ν. Καρδίτσας. Ειδικότερα, σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στη δυσκολία επιχειρηματικής εκκίνησης λόγο μη ευνοϊκού τρέχοντος οικονομικού κλίματος (το 80% των επιχειρηματιών συμφωνούν απόλυτα) αλλά και λόγο έλλειψης οικονομικής στήριξης (το 68,9% των επιχειρηματιών συμφωνούν απόλυτα). Το 21,7% των επιχειρηματιών έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μόνο το 4,3% αύξησε την απασχόληση στην επιχείρησή του. Η πρόβλεψη της απασχόλησης τους επόμενους μήνες αναμένεται να μην έχει σοβαρές αυξομειώσεις καθώς το 76,2% των επιχειρηματιών δήλωσαν σταθερότητα, αντίθετα το 11,9% δηλώνουν ότι είτε θα προβούν σε προσλήψεις, είτε σε απολύσεις προσωπικού το επόμενο έτος. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, όπου τέσσερις στις δέκα εμφάνισαν μείωση αυτού σε σχέση με πέρυσι και μόνο οι δύο στις δέκα εμφάνισαν αύξηση. Μάλιστα, όχι και τόσο αισιόδοξες εμφανίζονται οι προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών του επόμενου έτους με το 29,3% των επιχειρηματιών να δηλώνει ότι αυτός θα μειωθεί και το 58% περίπου να προβλέπει σταθερότητα. Όταν διερευνήθηκε η συνολική πορεία της επιχειρηματικότητας, η εξέλιξη δηλαδή του κύκλου εργασιών των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματίες, επτά στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν ότι παρουσιάσθηκε μείωση και μόνο μία στις δέκα αύξηση. Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι γενικά οι επιχειρηματίες είναι πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Κλάδου που δραστηριοποιούνται σε σχέση με των Επιχειρήσεών τους. Περαιτέρω μείωση για το επόμενο έτος προβλέπουν πέντε στους δέκα επιχειρηματίες ενώ αύξηση του κύκλου εργασιών στον κλάδο τους προβλέπει μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις. Συνολικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο Νομό Καρδίτσας σύμφωνα με τις απόψεις των επιχειρηματιών δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

37 Νομός Καρδίτσας τόσο όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση, αλλά κυρίως όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές αυτής. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αυτό το γεγονός επηρεάζει τις απόψεις, τις αποφάσεις και τις προβλέψεις των ατόμων και ιδιαίτερα των επιχειρηματιών. Οι επόμενες προσπάθειες θα πρέπει να καταγράψουν το βαθμό στον οποίο οι απόψεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν ή θα μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

38 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

39 Νομός Καρδίτσας Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

40 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ...8 Ενότητα 1 η : Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 Δήμος Γόννων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης: Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Εκπόνηση έρευνας Συγγραφή: Μόκα Ελένη Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ισο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση Έρευνα για τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την αυθαίρετη δόμηση Απρίλιος 2009 Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20/3/2009 έως 27/3/2009 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης: Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Εκπόνηση έρευνας Συγγραφή: Χαρατσή Ιωάννα Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Έρευνα κοινης γνώμης στους επισκέπτες της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Καταγραφή και ανάλυση του προφίλ και των απόψεων των επισκεπτών της ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ Δράμας Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού

Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Διαδραστικό Αγοραστικό Περιβάλλον στον Κλάδο του Τουρισμού Ονοματεπώνυμο: Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η εξέταση και η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης: Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Εκπόνηση έρευνας Συγγραφή: Λάλου Σταυρούλα Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ισο κοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ :ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΖΩΗ ΧΑΝΟΣ ΖΑΝΝΗΣ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΧΟΡΗΓΙΑ??? Η χορηγία ή αλλιώς sponsoring είναι μια λέξη η οποία έχει τις ρίζες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015. για την Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς αναφορικά με το Μποϊκοτάζ της 14 ης και 15 ης Μαρτίου 2015 για την Μάρτιος 2015 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece

2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 2 0 1 4 Ιούνιος 2014 2014 Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας ALBA Graduate Business School at The American College of Greece 1 Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014

Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την. Μάρτιος, 2014 Ανάλυση αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς για την Μάρτιος, 2014 Μέλος Του ομίλου εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Cypronetwork Του ΣΕΔΕΑΚ και της ESOMAR Σύνοψη Αποτελεσμάτων 1 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ελασσόνας για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σοφία Πουλιώτη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τμήματος «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2

Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 Περιεχόμενα 1. Η ταυτότητα της έρευνας... 3 2. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων και η θέση των Δημάρχων τι πιστεύουν οι πολίτες... 4 3. Σχέδιο Δήμων για οικονομική επιβίωση υπάρχει ή όχι... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 1 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 1 ος Κύκλος Μάρτιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας του ALBA Graduate Business School. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΤΖΙΒΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Α.Μ.:7760 ΣΑΜΠΟΥΡ ΣΤΕΛΛΑ Α.Μ.:7851 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κάββουρα Νίκη Καθηγήτρια εφαρμογών ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ STATISTICS & INFORMATION SYSTEMS ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Νέοι Επιχειρηματίες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Νέοι Επιχειρηματίες Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Παπαϊωάννου Αικατερίνη από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Βασικές έννοιες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές έννοιες Σε ένα ερωτηματολόγιο έχουμε ένα σύνολο ερωτήσεων. Μπορούμε να πούμε ότι σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μία μεταβλητή. Αν θεωρήσουμε μια ερώτηση, τα άτομα δίνουν κάποιες απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος»

«Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» «Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τεχνών του Θεάματος» Marketing in the Performing Arts Business Sector Ονοματεπώνυμο: Πανούση Μαρία-Ζωή Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα