ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Καρδίτσας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Καρδίτσας"

Transcript

1 Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Νομός Καρδίτσας

2 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

3 Νομός Καρδίτσας ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία δεδομένων: Ντούφα Χριστίνα Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Λεονταράκη Ιωάννα Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κυβερνητική Οργάνωση Ιουστινιανού 3, Λάρισα τηλ/φαξ: website: Αύγουστος 2009 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

4 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

5 Νομός Καρδίτσας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 13 i Μέθοδος της Έρευνας 13 ii Δειγματοληψία 13 iii Σχεδιασμός Άξονες της Έρευνας 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 15 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Δείγμα ανά κλάδο Φύλο Συνολικό δείγμα ανά φύλο Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συνολικό δείγμα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνολικό δείγμα ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ Συνολικό δείγμα Συνθήκες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Δυσκολία επιχειρηματικής εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης Εκτίμηση ευνοϊκότητας οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση Βαθμός δυσκολίας για την επιχειρηματική εκκίνηση 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 29 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

6 Ν ομός Καρδίτσας 3.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Εξέλιξη της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Πορεία κύκλου εργασιών του Κλάδου σε σχέση με πέρυσι Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του Κλάδου για τους επόμενους 12 μήνες 34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 35 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

7 Νομός Καρδίτσας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ Γράφημα 1: Κατανομή συνολικού δείγματος με βάση τον κλάδο 16 Γράφημα 2: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά φύλο 17 Γράφημα 3: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 18 Γράφημα 4: Λόγοι επιχειρηματικής εκκίνησης 20 Γράφημα 5: Τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων 21 Γράφημα 6: Μέτρηση της ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης 22 Γράφημα 7: Πρόθεση παροχής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην επόμενη τριετία 23 Γράφημα 8: Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης 24 Γράφημα 9: Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών 25 Γράφημα 10: Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης 26 Γράφημα 11: Εκτίμηση οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση 27 Γράφημα 12: Βαθμός δυσκολίας οικονομικού περιβάλλοντος 28 Γράφημα 13: Εκτίμηση της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι 29 Γράφημα 14: Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες 30 Γράφημα 15: Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι στο συνολικό δείγμα 31 Γράφημα 16: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες στο συνολικό δείγμα 32 Γράφημα 17: Πορεία κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι 33 Γράφημα 18: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ για τους επόμενους 12 μήνες _ 34 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

8 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

9 Νομός Καρδίτσας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Συνολικός αριθμός δείγματος ανά νομό και κλάδο 13 Πίνακας 2: Κατανομή συνολικού δείγματος με βάση τον κλάδο 15 Πίνακας 3: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά φύλο 16 Πίνακας 4: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 17 Πίνακας 5: Λόγοι επιχειρηματικής εκκίνησης 19 Πίνακας 6: Τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων 20 Πίνακας 7: Μέτρηση της ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης 21 Πίνακας 8: Πρόθεση παροχής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην επόμενη τριετία 23 Πίνακας 9: Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης 24 Πίνακας 10: Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών 25 Πίνακας 11: Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης 26 Πίνακας 12: Εκτίμηση οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση 27 Πίνακας 13: Βαθμός δυσκολίας οικονομικού περιβάλλοντος 28 Πίνακας 14: Εκτίμηση της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι 29 Πίνακας 15: Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες 30 Πίνακας 16: Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι στο συνολικό δείγμα 31 Πίνακας 17: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες στο συνολικό δείγμα 32 Πίνακας 18: Πορεία κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι 33 Πίνακας 19: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ για τους επόμενους 12 μήνες 34 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

10 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

11 Νομός Καρδίτσας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η επιχειρηματικότητα σήμερα, αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη πολλών οικονομιών της Ευρώπης, αλλά και μοχλό για την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών. Στα πλαίσια αυτά η περιφέρεια Θεσσαλίας μπορεί να αποτελέσει έναν ενιαίο οικονομικό χώρο ισχυροποιώντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη. Με την 4 η έκδοση της τοπικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας για τη Θεσσαλία φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στη διάγνωση της κατάστασης όσον α- φορά στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι στη Θεσσαλία και να δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία σε υφιστάμενους και νέους επιχειρηματίες προκειμένου να λάβουν τις ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή για τη Θεσσαλία ως σύνολο, αλλά και για κάθε νομό ξεχωριστά. Στην παρούσα έκδοση, την οποία φιλοδοξούμε να την ανανεώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα μπορέσετε να διαπιστώσετε την ανάπτυξη στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και ανά κλάδο ξεχωριστά τόσο σε στοιχεία που αφορούν στις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και σε στοιχεία που αφορούν στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πιστεύουμε ότι αντίστοιχες προσπάθειες συμβάλλουν στη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή, αλλά και στην εξεύρεση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών από νέους ή/και υφιστάμενους επιχειρηματίες. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται εδώ και 4 χρόνια για την έγκαιρη, αποτελεσματική και αξιόπιστη έκδοση της μελέτης, χωρίς ο φορέας μας να χρηματοδοτείται από κάποιον φορέα ή πρόγραμμα για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για το χρόνο που αφιέρωσαν και την προσπάθεια που κατέβαλαν για την παρούσα έκδοση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη συμβολή τους στην παρούσα προσπάθεια με την παροχή χρήσιμων δεδομένων και την ενημέρωση των μελών τους. Θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη έκδοση θα έχει περισσότερους συμπαραστάτες και υποστηρικτές ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του παρόντος εγχειρήματος και για το λόγο αυτό σας καλώ να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας για οποιαδήποτε πρόταση, επισήμανση, πληροφορία ή συνεργασία. Σας εύχομαι καλή ανάγνωση. Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Επιστημονικός Υπεύθυνος Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

12 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

13 Νομός Καρδίτσας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ i Μέθοδος της Έρευνας Η έρευνα εκπονήθηκε με βάση το ποσοτικό πρότυπο σε επιχειρήσεις της περιφέρειας Θεσσαλίας. Επιλέχθηκε η χρήση της ποσοτικής μεθόδου προκειμένου να καταστεί δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων και για να υπάρξει η δυνατότητα σύγκρισης αυτών με τα αποτελέσματα των μελλοντικών αντίστοιχων διερευνήσεων. ii Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο για κάθε έρευνα γιατί δύναται να αποτελέσει στοιχείο για την εξαγωγή ασφαλών ή μη αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια για τη δυνατότητα γενίκευσή τους, καθώς το δείγμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση του συνολικού ερευνώμενου πληθυσμού (Davidsson, 2005). Συλλέχθησαν συνολικά 387 ερωτηματολόγια από τους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας με κριτήρια στρωματοποίησης τον κλάδο δραστηριοποίησης της επιχείρησης και την περιοχή που εδρεύει. Συνολικά το δείγμα εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα με βάση την έδρα και τον κλάδο δραστηριότητας. Κλάδος Νομός επιχείρησης Λάρισα Μαγνησία Τρίκαλα Καρδίτσα Total Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Κατασκευές Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Ακίνητη Περιουσία Παροχή Υπηρεσιών Άλλος κλάδος Total Πίνακας 1: Συνολικός αριθμός δείγματος ανά νομό και κλάδο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

14 Ν ομός Καρδίτσας Τα παραπάνω ποσοστά αντιστοιχίζονται με το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων ανά κλάδο και ανά νομό με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος και επομένως θεωρούνται απόλυτα αντιπροσωπευτικά του συνόλου αυτών. iii Σχεδιασμός Άξονες της Έρευνας Για την συλλογή των δεδομένων καταρτίσθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (κλειστές), πολλαπλών επιλογών με ελεύθερη έκφραση του ερωτώμενου (ανοικτές), ερωτήσεις πεντάβαθμης κλίμακας Likert καθώς και σημαντικό αριθμό ερωτήσεων δημογραφικών μεταβλητών. Συγκεκριμένα τα ερωτηματολόγια διερευνούσαν: Την ίδρυση της επιχείρησης με βάση την αναγκαιότητα ή την ευκαιρία Την ικανοποίηση από την έως τώρα πορεία της επιχείρησης Τα σημαντικότερα προβλήματα της επιχείρησης Την πρόθεση για δραστηριοποίηση σε νέους κλάδους την επόμενη τριετία Την πρόθεση για ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών την επόμενη τριετία Την άποψή τους για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας Τη μεταβολή του ανθρώπινου δυναμικού και την πρόβλεψη για το επόμενο έτος Τη μεταβολή του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και του κλάδου και την πρόβλεψη για το επόμενο έτος Τη χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν Τέλος το ερωτηματολόγιο κατέγραφε δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας μελέτης. Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

15 Νομός Καρδίτσας 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1.1 Δείγμα ανά κλάδο Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει το συνολικό δείγμα της πρωτογενούς έρευνας στον νομό Καρδίτσας κατανεμημένο με βάση τον κλάδο. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο α- ριθμός του δείγματος ανά κλάδο είναι υποσύνολο του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα δύνανται να γενικευθούν. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στον νομό Καρδίτσας, ό- πως και στους άλλους νομούς της Θεσσαλίας, ο κλάδος του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό των επιχειρήσεων, ενώ με πολύ μικρότερα ποσοστά ακολουθούν η παροχή υπηρεσιών, τα Ξενοδοχεία & Εστιατόρια, και οι Κατασκευές. Κλάδος Αριθμός Ποσοστό Μεταποιητικές 4 9% Κατασκευές 5 11% Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο 18 39% Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 6 13% Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες 2 4% Ακίνητη Περιουσία 3 7% Παροχή Υπηρεσιών 8 17% Total % Πίνακας 2: Κατανομή συνολικού δείγματος με βάση τον κλάδο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

16 Ν ομός Καρδίτσας ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 39% 13% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 4% ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ Α & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙ Α 11% 9% 17% 7% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γράφημα 1: Κατανομή συνολικού δείγματος με βάση τον κλάδο 1.2 Φύλο Συνολικό δείγμα ανά φύλο Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει την κατανομή του συνολικού δείγματος με βάση το φύλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 80% των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν άνδρες, ενώ στις γυναίκες επιχειρηματίες αντιστοιχεί μόλις το 20%. Μία αξιοσημείωτη διαφορά αλλά όχι μη αναμενόμενη για τα ελληνικά δεδομένα. Συνολικό δείγμα ανά φύλο Ποσοστό Άνδρας 80% Γυναίκα 20% Total 100% Πίνακας 3: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά φύλο Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

17 Νομός Καρδίτσας 80% Άνδρας Γυναίκα 20% Γράφημα 2: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά φύλο 1.3 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συνολικό δείγμα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των επιχειρηματιών του Ν. Καρδίτσας, που συμμετείχαν στην έρευνα, παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών, περίπου 40% ανήκουν τόσο στους απόφοιτους γυμνασίου/λυκείου όσο και στους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Αρκετά μικρότερο είναι το ποσοστό ε- κείνων που δήλωσαν απόφοιτοι δημοτικού (13%) και μικρότερο όσων δήλωσαν ΙΕΚ (6,5%). Συνολικό δείγμα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο Ποσοστό Δημοτικό 13% Γυμνάσιο/Λύκειο 39,1% ΙΕΚ 6,5% ΑΕΙ/ΤΕΙ 39,1% Άλλο 2,2% Total 100% Πίνακας 4: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

18 Ν ομός Καρδίτσας 6,5% 39,1% Δημοτικό Γυμνάσιο/ Λύκειο 39,1% ΙΕΚ ΑΕΙ/ ΤΕΙ Άλλο 13,0% 2,2% Γράφημα 3: Κατανομή συνολικού δείγματος ανά εκπαιδευτικό επίπεδο Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

19 Νομός Καρδίτσας ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 2.1 ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα Οι λόγοι που ωθούν στην έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας κατατάσσονται συνήθως σε δύο κύριες κατηγορίες. Η μία αφορά στην αντίληψη κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας και η άλλη αφορά στη δημιουργία επιχείρησης εξ ανάγκης, λόγω έλλειψης καλύτερης επιλογής εργασίας. Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία στην οποία συγκαταλέγονται άλλοι λόγοι που συνιστούν στην εκκίνηση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στην πλειονότητα των λόγων αυτών, ιδιαίτερα στην ελληνική κοινωνία, συναντάται το επιχείρημα της οικογενειακής επιχείρησης και το επιχείρημα λόγω ειδικότητας των σπουδών και της κατάρτισης. Στον πίνακα που ακολουθεί αναδεικνύονται οι λόγοι έναρξης μιας επιχείρησης στο νομό Καρδίτσας. Είναι σημαντικά μικρό το ποσοστό (15%) εκείνων που δηλώνουν ότι ξεκίνησαν την επιχειρηματική δραστηριότητα, λόγω κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας. Ωστόσο, το υπόλοιπο δείγμα μοιράζεται, δηλώνοντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία της επιχείρησης συνιστούσαν είτε λύση ανάγκης (40%), είτε κάποιο άλλο λόγο (π.χ. οικογενειακή επιχείρηση, αντίστοιχες σπουδές στο αντικείμενο) (45%). Λόγοι δημιουργίας της επιχείρησης Ποσοστό Επιχειρηματική ευκαιρία 15% Έλλειψη καλύτερης επιλογής εργασίας 40% Άλλος λόγος 45% Total 100% Πίνακας 5: Λόγοι επιχειρηματικής εκκίνησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

20 Ν ομός Καρδίτσας Επιχειρηματική ευκαιρία Έλλειψη καλύτερης επιλογής Άλλος λόγος 40% 15% 45% Γράφημα 4: Λόγοι επιχειρηματικής εκκίνησης 2.2 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνολικό δείγμα Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις κυριότερες κατηγορίες προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ε- πιχειρήσεις και τη συχνότητα τους. Αναλυτικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων στον νομό Καρδίτσας, διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη ρευστότητας συγκέντρωσε το 37% των α- παντήσεων και κατ επέκταση θεωρείται το σημαντικότερο πρόβλημα. Στη συνέχεια άξιο προσοχής χρήζει το ποσοστό που καταλαμβάνει το πρόβλημα της μειωμένης πελατείας (30%). Ακολουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά ο ανταγωνισμός (11%) και η γραφειοκρατία (7%). Προβλήματα των επιχειρήσεων Ποσοστό Έλλειψη ρευστότητας 37% Γραφειοκρατία 7% Μειωμένη πελατεία 30% Ανταγωνισμός 11% Total Πίνακας 6: Τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων 1 % 1 Ερώτηση πολλαπλής επιλογής, κατά συνέπεια το άθροισμα είναι μεγαλύτερο του 100%. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται η βαρύτητα της κάθε μεταβλητής από το σύνολο των απαντήσεων. Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

21 Νομός Καρδίτσας Έλλειψη ρευστότητας 37% Γραφειοκρατία 7% Μειωμένη πελατεία 30% Ανταγωνισμός 11% Γράφημα 5: Τα σημαντικότερα προβλήματα των επιχειρήσεων 2.3 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συνολικό δείγμα Στον πίνακα που ακολουθεί αποτιμάται η ικανοποίηση των επιχειρηματιών από την έως τώρα πορεία της επιχείρησης τους. Αναλυτικότερα, πάρα πολύ ικανοποιημένοι εμφανίζονται το 22% των επιχειρηματιών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (37%) δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι. Εκείνοι που δήλωσαν μέτρια ικανοποιημένοι από την πορεία της επιχείρησής τους αποτελούν το 33% του δείγματος. Τέλος, πολύ μικρό είναι το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν λίγο και καθόλου ικανοποιημένοι από την πορεία της επιχείρησης (4% έκαστο). Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι οι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηματιών δήλωσαν μέτρια έως αρκετά ικανοποιημένοι. Ικανοποίηση από την πορεία της επιχείρησης Ποσοστό Πάρα πολύ 22% Αρκετά 37% Μέτρια 33% Λίγο 4% Καθόλου 4% Total 100% Πίνακας 7: Μέτρηση της ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

22 Ν ομός Καρδίτσας 37% 33% 22% 4% 4% Πάρα πολύ Αρκετά Μέτρια Λίγο Καθόλου Γράφημα 6: Μέτρηση της ικανοποίησης από την πορεία της επιχείρησης 2.4 ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ Συνολικό δείγμα Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πρόθεση των επιχειρήσεων για παροχή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών την επόμενη τριετία. Το 30,4% των επιχειρήσεων ενδιαφέρεται να ανανεώσει ή/και να εμπλουτίσει τον κατάλογο των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Επιπλέον υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξεως του 8,7% που δηλώνει ισχυρή πρόθεση για παροχή νέων προϊόντων/υπηρεσιών. Αβέβαιο ως προς την επιλογή αυτή είναι το 10,9% ενώ ένας μικρότερος αριθμός (6,5%) τείνει προς την διατήρηση της υπάρχουσας γκάμας. Από την άλλη πλευρά μεγάλη εντύπωση προκαλεί το 43,5% που δηλώνει ότι σίγουρα θα παραμείνει σταθερό στα υπάρχοντα και δεν ενδιαφέρεται να ανανεώσει ή/και να εμπλουτίσει τον κατάλογο των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Έτσι παρατηρείται μια υπερισχύουσα τάση, που προκύπτει από τις μισές περίπου επιχειρήσεις που δηλώνουν στασιμότητα και απροθυμία για επέκταση ή/και διαφοροποίηση τους. Νέα προϊόντα/υπηρεσίες στην επόμενη τριετία Ποσοστό Σίγουρα ναι 30,4% Μάλλον ναι 8,7% Ούτε ναι ούτε όχι 10,9% Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

23 Νομός Καρδίτσας Μάλλον όχι 6,5% Σίγουρα όχι 43,5% Total 100% Πίνακας 8: Πρόθεση παροχής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην επόμενη τριετία 30,4% 43,5% 8,7% 10,9% 6,5% σίγουρα ναι μάλλον ναι ούτε ναι ούτε όχι μάλλον όχι σίγουρα όχι Γράφημα 7: Πρόθεση παροχής νέων προϊόντων/υπηρεσιών στην επόμενη τριετία 2.5 Συνθήκες Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η άποψη των επιχειρηματιών σχετικά με το ρόλο της οικονομικής στήριξης ως προς την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με την πρόταση «Είναι δύσκολο να ξεκινήσει κάποιος μία δική του επιχείρηση λόγω της ελλιπούς οικονομικής στήριξης». Είναι υψηλό το ποσοστό των επιχειρηματιών που συμφωνούν απόλυτα (68,9%) με την εν λόγω πρόταση. Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η οικονομική στήριξη αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Ποσοστό Συμφωνώ απόλυτα 68,9% Μάλλον συμφωνώ 15,6% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 4,4% Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

24 Ν ομός Καρδίτσας Μάλλον διαφωνώ 6,7% Διαφωνώ απόλυτα 4,4% Total 100% Πίνακας 9: Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης 68,9% 15,6% 4,4% 6,7% 4,4% συμφωνώ απόλυτα μάλλον συμφωνώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ μάλλον διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα Γράφημα 8: Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Δυσκολία επιχειρηματικής εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Ακολούθως, παρουσιάζεται η άποψη των επιχειρηματιών σχετικά με το ρόλο των περίπλοκων διαδικασιών κατά την εκκίνηση μιας επιχείρησης. Οι περίπλοκες διαδικασίες φωτογραφίζουν κυρίως το παράγοντα γραφειοκρατία. Το 52,3%, των ερωτηθέντων συμφωνεί απόλυτα με την ά- ποψη ότι «είναι δύσκολο να ξεκινήσει κανείς μια δική του επιχείρηση λόγω των περίπλοκων διαδικασιών». Ταυτόχρονα, το εναπομείναν ποσοστό μοιράζεται ως εξής στις υπόλοιπες απαντήσεις. Το 9,1% αναφέρει ότι μάλλον συμφωνεί με την πρόταση. Μόλις το 6,8% δηλώνει ότι η πρόταση δεν έχει μεγάλη σημασία κατά την εκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μάλλον διαφωνεί με την άποψη το 11,4% ενώ τέλος διαφωνεί απόλυτα το 20,5%. Δυσκολία επιχειρηματικής εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Ποσοστό Συμφωνώ απόλυτα 52,3% Μάλλον συμφωνώ 9,1% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 6,8% Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

25 Νομός Καρδίτσας Μάλλον διαφωνώ 11,4% Διαφωνώ απόλυτα 20,5% Total 100% Πίνακας 10: Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών 52,3% 9,1% 6,8% 11,4% 20,5% συμφωνώ απόλυτα μάλλον συμφωνώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ μάλλον διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα Γράφημα 9: Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Δυσκολία συγκέντρωσης ε- παρκών πληροφοριών εκκίνησης Στην πρόταση σχετικά με το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να συγκεντρωθούν επαρκής πληροφορίες για την εκκίνηση μιας επιχείρησης αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω. Το 27,3% των επιχειρηματιών συμφωνουν απόλυτα, θεωρούν δηλαδή ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν επαρκείς πληροφορίες για την έναρξη μιας επιχείρησης. Οι απαντήσεις «μάλλον συμφωνώ», «ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ» και «μάλλον διαφωνώ», αντιπροσωπεύουν το 13,6%, το 22,7% και το 11,4% αντίστοιχα. Απεναντίας ένα σημαντικό ποσοστό (25%) θεωρεί ότι δεν είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν επαρκής πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Εξετάζοντας με μια συνοπτική ματιά την στατιστική της συγκεκριμένης άποψης, αυτό που πρέπει να σημειωθεί, είναι ότι οι απόψεις των επιχειρηματιών δεν ακολουθούν μια τάση, αλλά διίστανται, καταλαμβάνοντας τόσο τα δύο άκρα όσο και την ουδέτερη άποψη. Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης Ποσοστό Συμφωνώ απόλυτα 27,3% Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

26 Ν ομός Καρδίτσας Μάλλον συμφωνώ 13,6% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 22,7% Μάλλον διαφωνώ 11,4% Διαφωνώ απόλυτα 25% Total 100% Πίνακας 11: Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης 27,3% 22,7% 25,0% 13,6% 11,4% συμφωνώ απόλυτα μάλλον συμφωνώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ μάλλον διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα Γράφημα 10: Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης Εκτίμηση ευνοϊκότητας οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση Μεγάλη εντύπωση προκαλεί η τοποθέτηση των ερωτηθέντων σχετικά με το αν είναι ευνοϊκό το τρέχον οικονομικό κλίμα για τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το 80%, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία δηλώνει ότι το τρέχον οικονομικό κλίμα δεν είναι ευνοϊκό για κάποια επιχειρηματική εκκίνηση. Ε- πίσης το 4,4% μάλλον συμφωνεί με την άποψη. Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες δηλώσεις χαρακτηρίζονται από μικρά ποσοστά σε σχέση με την υπερισχύουσα. Επομένως, οι επιχειρηματίες στη συγκεκριμένη άποψη υπογραμμίζουν πως βλέπουν την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, γεγονός που πηγάζει από την επιρροή του κλίματος στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μη ευνοϊκό τρέχον οικονομικό κλίμα εκκίνησης Ποσοστό Συμφωνώ απόλυτα 80% Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

27 Νομός Καρδίτσας Μάλλον συμφωνώ 4,4% Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 6,7% Μάλλον διαφωνώ 6,7% Διαφωνώ απόλυτα 2,2% Total 100% Πίνακας 12: Εκτίμηση οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση 80,0% 4,4% 6,7% 6,7% 2,2% συμφωνώ απόλυτα μάλλον συμφωνώ ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ μάλλον διαφωνώ διαφωνώ απόλυτα Γράφημα 11: Εκτίμηση οικονομικού κλίματος ως προς την επιχειρηματική εκκίνηση Βαθμός δυσκολίας για την ε- πιχειρηματική εκκίνηση Ακολουθεί ο πίνακας, στον οποίο εμφανίζεται ο βαθμός δυσκολίας (1 έως 5), κατά μέσο όρο, για τις συνθήκες επιχειρηματικής εκκίνησης. Ως δυσκολότερος παράγοντας υποδεικνύεται η κατάσταση του οικονομικού περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, η γνώμη των επιχειρηματιών συγκλίνει στο γεγονός ότι για να ξεκινήσει μια επιχείρηση το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το τρέχον οικονομικό κλίμα. Ταυτόχρονα, κατατάσσεται δεύτερος παράγοντας, επιχειρηματικής δυσκολίας, η ελλιπής οικονομική στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, η ελλιπής οικονομική στήριξη θεωρείται αρκετά ανασταλτικός παράγοντας για την έναρξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης, άνω του μέσου όρου δυσκολίας, εμφανίζεται και ο παράγοντας της γραφειοκρατίας, δηλαδή φέρει σημαντικά εμπόδια στην εκκίνηση μιας επιχείρησης. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών για τη δημιουργία μιας επιχείρησης δεν αποτελεί το σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για την έναρξη μιας επιχείρησης. Το γενικότερο συμπέρασμα του πί- Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

28 Ν ομός Καρδίτσας νακα είναι ότι ο μέσος όρος του βαθμού δυσκολίας για την επιχειρηματική εκκίνηση θεωρείται υψηλός, εφόσον πλησιάζει το 4. Μη ευνοϊκό τρέχον οικονομικό κλίμα εκκίνησης Δυσκολία εκκίνησης λόγω ελλιπούς οικονομικής στήριξης Δυσκολία εκκίνησης λόγω περίπλοκων διαδικασιών Δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών πληροφοριών εκκίνησης Μη ευνοϊκό τρέχον οικονομικό κλίμα εκκίνησης ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πίνακας 13: Βαθμός δυσκολίας οικονομικού περιβάλλοντος Μέσος όρος 2 4,38 3,61 3,07 4,53 3,90 Ελλιπής οικονομική στήριξη 4,38 Περίπλοκες διαδικασιες 3,61 Δυσκολία συγκέντρωσης πληροφοριών 3,07 Μη ευνοϊκό τρέχον οικονομικό κλίμα 4,53 ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3,90 Γράφημα 12: Βαθμός δυσκολίας οικονομικού περιβάλλοντος 2 Πρόκειται για τον μέσο όρο που προκύπτει από ερώτηση πεντάβαθμης κλίμακας, από 1= Διαφωνώ Απόλυτα έως 5= Συμφωνώ Απόλυτα. Δηλαδή στο σημείο 5 βρίσκεται ο μέγιστος βαθμός δυσκολίας. Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

29 Νομός Καρδίτσας ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Εξέλιξη της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι Σχετικά με την απασχόληση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ο παρακάτω πίνακας φανερώνει τα εξής. Το 21,7% των επιχειρηματιών δήλωσαν πως το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης έχει μειωθεί σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό (73,9%) απάντησε πως δεν έχει υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση με τον αριθμό του προσωπικού. Τέλος το ποσοστό των επιχειρηματιών που δήλωσαν αύξηση του προσωπικού σε σχέση με πέρυσι ανέρχεται μόλις στο 4,3%. Ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με πέρυσι Ποσοστό Έχει μειωθεί 21,7% Έχει παραμείνει ίδιο 73,9% Έχει αυξηθεί 4,3% Total 100% Πίνακας 14: Εκτίμηση της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι 4,3% 21,7% έχει μειωθεί έχει παραμείνει ίδιο έχει αυξηθεί 73,9% Γράφημα 13: Εκτίμηση της απασχόλησης σε σχέση με πέρυσι Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

30 Ν ομός Καρδίτσας Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις του Ν. Καρδίτσας το επόμενο έτος. Το θέμα της απασχόλησης είναι ένα βαρυσήμαντο θέμα, γιατί αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πορεία της οικονομίας. Η μείωση της απασχόλησης είναι ένας φαύλος κύκλος γιατί δείχνει τη μείωση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια τη μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική παρακμή των επιχειρήσεων και τη γενικότερη οικονομική επιβράδυνση της οικονομίας με όλα τα α- ποτελέσματα που συνεπάγονται. Το 76,2% των επιχειρήσεων, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, πιστεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί θα παραμείνει σταθερό. Παράλληλα ένα ποσοστό της τάξεως του 11,9% πιστεύει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση ενώ από την άλλη πλευρά αντίστοιχο ποσοστό (11,9%) θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι θα μειωθούν στους προσεχείς 12 μήνες. Πρόβλεψη ανθρώπινου δυναμικού για τους επόμενους 12 μήνες Ποσοστό Θα μειωθεί 11,9% Θα παραμείνει ίδιο 76,2% Θα αυξηθεί 11,9% Total 100% Πίνακας 15: Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες 11,9% 11,9% θα μειωθεί θα παραμείνει ίδιο θα αυξηθεί 76,2% Γράφημα 14: Εκτίμηση της απασχόλησης για τους επόμενους 12 μήνες Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

31 Νομός Καρδίτσας 3.2 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι Σχετικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στο νομό Καρδίτσας, η έρευνα έδειξε ότι περίπου σε 4 στις 10 επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών του έτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά έχει μειωθεί. Το 39,1% των επιχειρηματιών δήλωσαν ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης έχει παραμείνει σταθερός, Τέλος μόλις το 17,4% δηλώνει ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ο συγκεκριμένος πίνακας αξίζει ιδιαίτερης προσοχής διότι δεν αντικατοπτρίζει προσωπικές γνώμες και εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αλλά αντικειμενικά απτά δεδομένα, όπως προκύπτουν από λογιστικές εκτιμήσεις. Κύκλος εργασιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ σε σχέση με πέρυσι Ποσοστό Έχει μειωθεί 43,5% Έχει παραμείνει ίδιο 39,1% Έχει αυξηθεί 17,4% Total 100% Πίνακας 16: Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι στο συνολικό δείγμα 17,4% 43,5% έχει μειωθεί έχει παραμείνει ίδιος έχει αυξηθεί 39,1% Γράφημα 15: Πορεία κύκλου εργασιών σε σχέση με πέρυσι στο συνολικό δείγμα Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

32 Ν ομός Καρδίτσας Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες Χρήσιμο είναι να διερευνηθεί και η άποψη/πρόβλεψη των επιχειρήσεων σχετικά με την πορεία του κύκλου εργασιών για τους 12 μήνες που ακολουθούν. Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, οι απόψεις των επιχειρηματιών του Ν. Καρδίτσας υποστηρίζουν τα εξής σενάρια για την πορεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησης τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. Η άποψη της πλειοψηφίας (58,5%) πιστεύει ότι ο κύκλος εργασιών θα παραμείνει σταθερός για το επόμενο έτος. Στη συνέχεια το 29,3% αναφέρει ότι θα επέλθει μείωση στο ύψος του μελλοντικού κύκλου εργασιών. Τέλος εμφανίζεται ένα μικρότερο ποσοστό (12,2%) που δηλώνει αισιοδοξία για την αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους προσεχείς δώδεκα μήνες. Πρόβλεψη κύκλου εργασιών ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΗΣ για επόμενους 12 μήνες Ποσοστό Θα μειωθεί 29,3% Θα παραμείνει ίδιος 58,5% Θα αυξηθεί 12,2% Total 100% Πίνακας 17: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες στο συνολικό δείγμα 12,2% 29,3% θα μειωθεί θα παραμείνει ίδιος θα αυξηθεί 58,5% Γράφημα 16: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για τους επόμενους 12 μήνες στο συνολικό δείγμα Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

33 Νομός Καρδίτσας 3.3 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Πορεία κύκλου εργασιών του Κλάδου σε σχέση με πέρυσι Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών για την πορεία του κύκλου εργασιών τόσο σε σχέση με πέρυσι όσο και για τους επόμενους δώδεκα μήνες όσον αφορά στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Όσον αφορά λοιπόν στο συνολικό δείγμα της έρευνας το 69,8% των ε- πιχειρηματιών εκτιμούν ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου που δραστηριοποιούνται μειώθηκε σε σχέση με πέρυσι. Το 16,3% των επιχειρηματιών θεωρούν ότι κύκλος εργασιών του κλάδου παρέμεινε σταθερός ενώ το 14% εκτιμά ότι αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι. Να σημειωθεί ότι οι επιχειρηματίες είναι πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Κλάδου που δραστηριοποιούνται σε σχέση με των Επιχειρήσεων τους. Κύκλος εργασιών ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι Ποσοστό Έχει μειωθεί 69,8% Έχει παραμείνει ίδιος 16,3% Έχει αυξηθεί 14% Total 100% Πίνακας 18: Πορεία κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι 14,0% 16,3% έχει μειωθεί έχει παραμείνει ίδιος έχει αυξηθεί 69,8% Γράφημα 17: Πορεία κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ σε σχέση με πέρυσι Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

34 Ν ομός Καρδίτσας Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του Κλάδου για τους επόμενους 12 μήνες Ακολουθούν τα αποτελέσματα με τις εκτιμήσεις των επιχειρηματιών για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται για τους επόμενους δώδεκα μήνες. Πιο συγκεκριμένα περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες (53,8%) πιστεύουν ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου θα μειωθεί μέσα στο επόμενο έτος. Το 38,5% περίπου δηλώνει ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου θα παραμείνει σταθερός και το μικρό ποσοστό του 7,7% θεωρεί ότι θα έχει ανοδική πορεία η οικονομική κατάσταση του κλάδου. Να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση της εκτίμησης για τους επόμενους δώδεκα μήνες οι επιχειρηματίες εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεών τους σε σχέση με του κλάδου που δραστηριοποιούνται. Πρόβλεψη κύκλου εργασιών ΚΛΑΔΟΥ για επόμενους 12 μήνες Ποσοστό Θα μειωθεί 53,8% Θα παραμείνει ίδιος 38,5% Θα αυξηθεί 7,7% Total 100% Πίνακας 19: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ για τους επόμενους 12 μήνες 7,7% 38,5% 53,8% θα μειωθεί θα παραμείνει ίδιος θα αυξηθεί Γράφημα 18: Πρόβλεψη κύκλου εργασιών του ΚΛΑΔΟΥ για τους επόμενους 12 μήνες Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

35 Νομός Καρδίτσας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης των οικονομιών όλου του κόσμου και ιδιαίτερα συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Μία τέτοια περιοχή είναι και η περιφέρεια της Θεσσαλίας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα για την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη κυρίως μέσα από την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στους επιχειρηματικούς δείκτες τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, εκπόνησε την 4 η έκδοση της μελέτης τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα με ακριβώς αυτόν τον στόχο. Τη διάγνωση των απόψεων των επιχειρηματιών για την οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, για το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον για την πρόθεσή τους για ανάπτυξη και για την αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων καταγράφεται μία σαφής άποψη ότι οι επιχειρήσεις που εκκινούν στο Νομό Καρδίτσας βασίζονται σε άλλους λόγους για την ίδρυση της επιχείρησης, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει αναφορικά με τη βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να καταγραφεί ότι ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό επιχειρηματιών δήλωσε λόγους ανάγκης για τη δημιουργία της επιχείρησης, γεγονός που φανερώνει ότι το επίπεδο επιχειρηματικότητας χρειάζεται αναβάθμιση και υποστήριξη. Όσον αφορά στην ικανοποίηση από την έως τώρα πορεία της επιχείρησης φαίνεται ότι σε συνολικό επίπεδο στο Νομό Καρδίτσας οι επιχειρηματίες είναι αρκετά ή μέτρια ικανοποιημένοι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι περισσότεροι από 4 στους 10 επιχειρηματίες δηλώνουν ότι την επόμενη τριετία δεν θα εισαγάγουν νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες στην αγορά. Αυτό το εύρημα της έρευνας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς όπως είναι γνωστό η οικονομική δραστηριότητα και οι επιχειρηματικότητα εν γένει βασίζονται στη διαφοροποίηση των προϊόντων, αλλά και στην ανάπτυξη νέων προκειμένου να διατηρηθούν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

36 Ν ομός Καρδίτσας Όσον αφορά στο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, φαίνεται ότι δεν είναι ευνοϊκό σύμφωνα με σημαντικό αριθμό επιχειρηματιών του Ν. Καρδίτσας. Ειδικότερα, σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στη δυσκολία επιχειρηματικής εκκίνησης λόγο μη ευνοϊκού τρέχοντος οικονομικού κλίματος (το 80% των επιχειρηματιών συμφωνούν απόλυτα) αλλά και λόγο έλλειψης οικονομικής στήριξης (το 68,9% των επιχειρηματιών συμφωνούν απόλυτα). Το 21,7% των επιχειρηματιών έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μόνο το 4,3% αύξησε την απασχόληση στην επιχείρησή του. Η πρόβλεψη της απασχόλησης τους επόμενους μήνες αναμένεται να μην έχει σοβαρές αυξομειώσεις καθώς το 76,2% των επιχειρηματιών δήλωσαν σταθερότητα, αντίθετα το 11,9% δηλώνουν ότι είτε θα προβούν σε προσλήψεις, είτε σε απολύσεις προσωπικού το επόμενο έτος. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα αναφορικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, όπου τέσσερις στις δέκα εμφάνισαν μείωση αυτού σε σχέση με πέρυσι και μόνο οι δύο στις δέκα εμφάνισαν αύξηση. Μάλιστα, όχι και τόσο αισιόδοξες εμφανίζονται οι προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών του επόμενου έτους με το 29,3% των επιχειρηματιών να δηλώνει ότι αυτός θα μειωθεί και το 58% περίπου να προβλέπει σταθερότητα. Όταν διερευνήθηκε η συνολική πορεία της επιχειρηματικότητας, η εξέλιξη δηλαδή του κύκλου εργασιών των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρηματίες, επτά στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν ότι παρουσιάσθηκε μείωση και μόνο μία στις δέκα αύξηση. Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι γενικά οι επιχειρηματίες είναι πιο απαισιόδοξοι όσον αφορά στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών του Κλάδου που δραστηριοποιούνται σε σχέση με των Επιχειρήσεών τους. Περαιτέρω μείωση για το επόμενο έτος προβλέπουν πέντε στους δέκα επιχειρηματίες ενώ αύξηση του κύκλου εργασιών στον κλάδο τους προβλέπει μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις. Συνολικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία και ειδικότερα στο Νομό Καρδίτσας σύμφωνα με τις απόψεις των επιχειρηματιών δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

37 Νομός Καρδίτσας τόσο όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση, αλλά κυρίως όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές αυτής. Βέβαια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αυτό το γεγονός επηρεάζει τις απόψεις, τις αποφάσεις και τις προβλέψεις των ατόμων και ιδιαίτερα των επιχειρηματιών. Οι επόμενες προσπάθειες θα πρέπει να καταγράψουν το βαθμό στον οποίο οι απόψεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν ή θα μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

38 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

39 Νομός Καρδίτσας Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

40 Ν ομός Καρδίτσας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Τρικάλω ν

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Τρικάλω ν Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Νομός Τρικάλων Νομός Τρικάλω ν Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς Νομός Τρικάλων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Νομός Λάρισας Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης Συγγραφή και Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Μαγνησίας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ 2009 Ν ομός Μαγνησίας Ινκ σο Τοπική οικονομία & Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 4η Ετήσια Έκθεση Νομός Μαγνησίας Ν ομός Μαγνησίας Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς Νομός Μαγνησίας ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανταπόκριση όλων των αναγνωστών του πρώτου τεύχους του ενημερωτικού δελτίου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανταπόκριση όλων των αναγνωστών του πρώτου τεύχους του ενημερωτικού δελτίου. Ιουστινιανού 3 41222, Λάρισα ΕΠΙΧΕΙΡΩ Τηλέφωνο: 2410-626943 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: «Τοπική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 2006-2007 Τοπική Οικονομία & Επιχειρηματικότητα 3 η Ετήσια Έκθεση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2006 2007 Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότ η τ α ς 1 2 Ι νστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματ ικότ η τ α ς Συντελεστές της Έκδοσης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας

Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας Φύλο-Αρχιμήδης ΙΙ Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ...8 Ενότητα 1 η : Γενικές πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 Δήμος Γόννων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης: Χριστοδουλοπούλου Γεωργία Χαριτωνίδου Αλεξάνδρα Εκπόνηση έρευνας Συγγραφή: Μόκα Ελένη Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ισο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάγνωσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναικείοι επιχειρηματικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα

Έρευνα διάγνωσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναικείοι επιχειρηματικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα Έρευνα διάγνωσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναικείοι επιχειρηματικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Επιμέλεια έκδοσης: Ντούφας Δημήτριος Συγγραφική ομάδα: Αλεξάνδρου Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Β ΚΥΜΑ Διεξαγωγή: CMR Cypronetwork και CIIM Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικών Ταυτότητα έρευνας Μέγεθος δείγματος: Ημερομηνία διεξαγωγής: Κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.6 Μελέτη Παρακολούθησης Εξελίξεων στις Μικρότερες Επιχειρήσεις Σεπτέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ B.5.9 2 η Μελέτη Παρακολούθησης της Συγκυρίας και του Επιχειρηματικού Κλίματος Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Εμπορικός Σύλλογος Κηφισιάς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα»

«Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» «Παράγοντες επηρεασμού της αποτελεσματικότητας ενεργειών δειγματισμού για καταναλωτικά προϊόντα» Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στούμπου Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Χ. Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση

Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Γ Ο Ρ Α Σ Οι Έλληνες Επιχειρηματίες και η Κρίση Ηέρευναδιεξήχθηαπότις29/10 έως τις 12/11/09 με ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 101

Διαβάστε περισσότερα

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ελλάδα.

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ελλάδα. Ιουστινιανού 3 41222, Λάρισα Τηλέφωνο: 2410-626943 e-mail: info@entre.gr web site: site: www.entre.gr www.entre.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd.

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ. Palmos Analysis Ltd. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ Palmos Analysis Ltd. Σεπτέμβριος 2015 ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΒΕΘ (Executive Summary) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα εργασίας, ανάδειξη, επιμόρφωση και υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Αντικείμενα εργασίας, ανάδειξη, επιμόρφωση και υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 4 Αντικείμενα εργασίας, ανάδειξη, επιμόρφωση και υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με θέματα που συνθέτουν το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας GREEK PUBLIC OPINION Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 21-937419-1, ΦΑΞ: 21-9374192 Email: gpo-ae@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 «Περιοδική έρευνα πεδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ΜΜ εμπορικών επιχειρήσεων» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ κωδικός ΟΠΣ: 296250

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου»

«Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015 και της λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 3 Μαΐου» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015

Δελτίο Τύπου. Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr MEDIA CONTACT: Τάνια Κωφίδου 210-6931216 tkofidou@manpowergroup.gr Δελτίο Τύπου Βίκυ Μπουλούκου

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath.

Agiou Spirodona str. 12243 Egaleo (Athens) Greece Τel. +302105385831, Secretariat +302105385381. http://users.teiath.gr/mglamb mglamb@teiath. Αθήνα 19 Ιανουαρίου 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΝ 25 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Μιχάλη Γλαμπεδάκη και ομάδα ερευνητών και φοιτητών, την εβδομάδα 12-16

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Α Τρίμηνο 2015 ManpowerGroup Λεωφόρος Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών Κτίριο Β 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 2010 Α. Σερβετάς ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ημερομηνία: 15/3/2011 Εκτύπωση: 15/3/2011, 2:43 μμ 1 από 35 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΓΕΝΙΚΆ 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Πράσινη Οικονομία: Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για την πράσινη οικονομία Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση

Έρευνα για τις απόψεις των. δόμηση Έρευνα για τις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για την αυθαίρετη δόμηση Απρίλιος 2009 Ταυτότητα της έρευνας ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 20/3/2009 έως 27/3/2009 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 2 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School

Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας. 2 ος Κύκλος. 2007 ALBA Graduate Business School Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 7 2 ος Κύκλος Ιούλιος 7 7 ALBA Graduate Business School Η πρωτοβουλία και υλοποίηση του έργου ανήκει στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας του ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική. Βασικές έννοιες

Στατιστική. Βασικές έννοιες Στατιστική Βασικές έννοιες Τι είναι Στατιστική; ή μήπως είναι: Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων επιστημών, η οποία βασίζεται σ ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών που έχουν σκοπό: Το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα