#06 #12 #15 #18. Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "#06 #12 #15 #18. Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα"

Transcript

1 Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 # Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης #06 Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα #12 Θέμα: Νέες Διαδικασίες Διακανονισμού Ζημιών στον Kλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Παρουσίαση: Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας από την Υδρόγειο #18 #15 Κλάδος Οχημάτων: Νέα ορθολογικότερη τιμολόγηση Νέες καλύψεις

2 02 περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Επιμέλεια Σύνταξης Μαίρη Βογιατζή Υπεύθυνη Επικοινωνίας Σχεδιασμός Σελιδοποίηση Επιμέλεια Εξωφύλλου Blast Communications Διαφημιστική Ε.Π.Ε Ιδιοκτησία Λ. Συγγρού , Καλλιθέα, , Αθήνα T: +30 (210) Φ: +30 (210) * Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση φωτογραφιών και ύλης, ή μέρος αυτής, και η καθ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. Στείλτε μας παρατηρήσεις, σχόλια, νέα και τις δικές σας προτάσεις για δημοσιεύσεις στο υδρόγειος # απρίλιος 2012

3 Μήνυμα Διοίκησης 03 Tο 2011, σε μια ασφαλιστική πραγματικότητα με έκδηλες τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής ύφεσης της χώρας μας, η Υδρόγειος πέτυχε να διατηρήσει τη δυναμική της και να ενισχύσει εντυπωσιακά τα μεγέθη της, εδραιώνοντας τη θέση κύρους και αξιοπιστίας που κατέχει εδώ και χρόνια στην ασφαλιστική αγορά. Επιδεικνύοντας την ωριμότητα και σοβαρότητα που απαιτούν οι αντίξοες συνθήκες της εποχής, θέσαμε στρατηγικές προτεραιότητες και αναλάβαμε δράσεις που θωρακίζουν τη φερεγγυότητά μας, αναβαθμίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λειτουργιών και υπηρεσιών μας, μας καθιστούν πιο ανταγωνιστικούς και, κυρίως, πιο έτοιμους να πορευθούμε με σταθερά βήματα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, και πάντοτε με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, συνεργατών και εργαζομένων μας, μέσα στο 2011: Εμβαθύναμε και εντατικοποιήσαμε τις εργασίες που αφορούν τις δομές και διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, μετά το σχέδιο διαβούλευσης της Τράπεζας της Ελλάδος για το «πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων», με το οποίο εισάγεται στην εσωτερική έννομη τάξη ο πυλώνας ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας «Solvency II», συστήσαμε ειδική επιτροπή από υψηλόβαθμα στελέχη με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και αρτιότερη εναρμόνιση της Εταιρείας στις μελλοντικές απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής. Έργο της επιτροπής είναι η θέσπιση και καταγραφή πολιτικών και διαδικασιών για κάθε επιμέρους λειτουργία της Εταιρείας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα αξιολόγησης, επιμέτρησης και διαχείρισης κινδύνων, αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, κανονιστικής συμμόρφωσης κτλ. Αναπροσαρμόσαμε τις διαδικασίες διακανονισμού των ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων σύμφωνα με την με αριθμό 3/5/ απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τη συμμόρφωση με την απόφαση αυτή απαιτήθηκε αναβάθμιση του μηχανογραφικού μας συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική δημιουργία και απεικόνιση κάθε φακέλου ασφαλιστικής περίπτωσης, καθώς και η εγκατάσταση νέου λογισμικού που ψηφιοποιεί, αρχειοθετεί κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο και χορηγεί την προβλεπόμενη απόδειξη παράδοσης και παραλαβής. Επίσης, πραγματοποιήσαμε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό του τμήματος για την πλήρη εξοικείωσή του με τις νέες διαδικασίες, έτσι ώστε αυτές να εφαρμόζονται σωστά και να μην καθυστερεί ο διακανονισμός και η καταβολή των αποζημιώσεων. Συνεχίσαμε να επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένων πλέον ειδικοτήτων, αλλά και στη συνεχή αναβάθμιση της μηχανογραφικής μας οργάνωσης, δίνοντας έμφαση σε συστήματα νέας τεχνολογίας που βοηθούν να επιτύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια και συνολική ποιότητα στις υπηρεσίες μας προς τους ασφαλισμένους και συνεργάτες μας. Στον Κλάδο Οχημάτων, εν μέσω ενός ασφυκτικού περιβάλλοντος με κύρια χαρακτηριστικά την ανησυχητική αύξηση των ανασφάλιστων οχημάτων, την ακινησία (κατάθεση πινακίδων) και τον αυξημένο ανταγωνισμό, πετύχαμε αύξηση της παραγωγής μας κατά 4%. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών προγραμμάτων μας υπήρξε επίσης προτεραιότητα πάνω στην οποία εργαζόμαστε και στο τρέχον έτος εισάγοντας μία νέα, ορθολογικότερη τιμολογιακή πολιτική αλλά και νέες καλύψεις για τους ασφαλισμένους μας. Όσον αφορά τους Κλάδους Εκτός Οχημάτων πετύχαμε επίσης μία αύξηση παραγωγής 2%, σε μία έντονα πτωτική αγορά, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εκπαίδευση του δικτύου μας και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων με κύρια χαρακτηριστικά τα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και τους ξεκάθαρους όρους. Φιλικά, Παύλος Κασκαρέλης Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

4 04 Οικονομικά στοιχεία Ανασκόπηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2011 του Λουκά Κορομπίλη, Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή ο 2011, παρά το έντονα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον σύμφωνα με την εξέλιξη βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, η Υδρόγειος συνέχισε να βελτιώνει θεαματικά τα οικονομικά της στοιχεία. Εστιάζοντας κυρίως στον αποτελεσματικό έλεγχο των κινδύνων, την ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους, η εταιρεία θωράκισε τον ισολογισμό της ενισχύοντας ιδιαίτερα τις επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις και εξασφαλίζοντας επάρκεια ρευστότητας. Δημιούργησε υψηλούς δείκτες αποθεματοποίησης και πέτυχε σημαντική κερδοφορία (πέραν των 8 εκατ. ευρώ προ φόρων) ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή της επάρκεια. Στις 31/12/2011: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώνεται στα 248 εκατ. ευρώ, έναντι 224 εκατ. ευρώ την 31/12/2010. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Το σύνολο των χρεογράφων και προθεσμιακών καταθέσεων ανέρχεται στα 113 εκατ. ευρώ - έναντι 94 εκατ. ευρώ στις 31/12/ εκ των οποίων τα 66 εκατ. ευρώ είναι τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις και καταθέσεις όψεως. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την εντυπωσιακή ρευστότητα της εταιρείας και τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί ανά πάσα στιγμή σε όλες τις υποχρεώσεις της. ΑΚΙΝΗΤΑ Η εμπορική αξία των ακινήτων ξεπερνά τα 79 εκατ. ευρώ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Το σύνολο των αποθεμάτων της εταιρείας αυξήθηκε κατά 14,7 εκατ. ευρώ και ανέρχεται στα 172,4 εκατ. ευρώ, από 157,7 εκατ. ευρώ την 31/12/2010. Οι δείκτες αποθεματοποίησης διαμορφώνονται στο 211% ως ποσοστό επί των καθαρών ασφαλίστρων στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και στο 150% επί του συνόλου της παραγωγής (από 205% και 142% την αντίστοιχη περσινή περίοδο). ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τις υπεραξίες και τα κέρδη της εταιρείας, ξεπερνούν τα 34 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 54% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 (22 εκατ. ευρώ). ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 148,5 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 4% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (142,5 εκατ. ευρώ). ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Το 2011 κατεβλήθησαν αποζημιώσεις 67,5 εκατ. ευρώ. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 2011 προβλέπονται να ξεπεράσουν τα 8 εκατ. ευρώ, από 2,9 εκατ. ευρώ την 31/12/2010. υδρόγειος # απρίλιος 2012

5 Οικονομικά στοιχεία 05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε εκ. ) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκ. ) ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (σε εκ. ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε εκ. ) , ,7 ΑΚΙΝΗΤΑ (σε εκ. )* ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε εκ. ) , ,5 *εμπορική αξία υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

6 06 Αφιέρωμα Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα H Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη, από πλευράς παραγωγής, περιοχή δραστηριοποίησης της Υδρογείου με σύνολο παραγωγής που ανέρχεται σε 41,3 εκατ. ευρώ το 2011 χοντας στο επίκεντρο του στρατηγικού της σχεδιασμού την ανάπτυξη στην περιφέρεια, η Υδρόγειος, ήδη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, επένδυσε σημαντικά στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας. Η επένδυση αυτή απέφερε γρήγορα αξιόλογα αποτελέσματα. Με το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης να συμπληρώνει ήδη πάνω από 25 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, δύο ακόμη γραφεία σε Δράμα και Κατερίνη και ένα ευρύ και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο τοπικών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η Υδρόγειος έχει πετύχει να εδραιώσει μία ισχυρή παρουσία στην περιοχή. Βασικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, σε μια αγορά με ποικίλες τοπικές ιδιαιτερότητες αλλά και αντίστοιχες ευκαιρίες, αποτελούν το υψηλό επίπεδο της εξυπηρέτησης, η ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, η οργάνωση του υποκαταστήματος και των γραφείων της καθώς και η επένδυση στην ανάπτυξη ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους ασφαλιστικούς της συνεργάτες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Σήμερα η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη, από πλευράς παραγωγής, περιοχή δραστηριοποίησης της Υδρογείου, με σύνολο παραγωγής 41,3 εκατ. ευρώ το % περίπου της συνολικής παραγωγής της εταιρείας. Μια αγορά με πολλά «πρόσωπα» Μια περιοχή με μεγάλη ασφαλιστική παράδοση και έναν εξαιρετικά δραστήριο και παραγωγικό κλάδο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η Βόρεια Ελλάδα περιγράφεται ως μία αγορά στην οποία πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά συνθέτουν μία πολυποίκιλη εικόνα. Σε γεωγραφικό επίπεδο, πολλές και μεγάλες παραμεθόριες ζώνες - π.χ. Έβρος, Σέρρες, Ροδόπη, Κιλκίς, Φλώρινα, κτλ.- συνυπάρχουν μαζί με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης Θεσσαλονίκη, Καβάλα, κτλ.- αλλά και τα νησιά π.χ. Θάσος, Σαμοθράκη. Η γεωγραφική διαφοροποίηση συμπληρώνεται από ομάδες με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά προφίλ, διαφορετικές επαγγελματικές ενασχολήσεις, κτλ. που συνεπάγονται ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών αναγκών. Μέσα σ αυτό το πολυσύνθετο τοπίο η επένδυση στην ανθρώπινη σχέση και ο προσωπικός χαρακτήρας στην ανάπτυξη και διατήρηση του πελατολογίου συνεχίζει να αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο στην ασφαλιστική καθημερινότητα. υδρόγειος # απρίλιος 2012

7 07 Το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης αποτελεί το κομβικό σημείο της δραστηριοποίησης και συνεχούς δυναμικής ανάπτυξης της Υδρογείου στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας υπό την εποπτεία του και τα δύο ακόμη τοπικά γραφεία σε Δράμα και Κατερίνη. Με πάνω από 25 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και πρώτη έδρα το κέντρο της πόλης, το υποκατάστημα στεγάζεται, τα τελευταία χρόνια, σε σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο τριών ορόφων στην έξοδο της πόλης για Χαλκιδική (7o χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών). Πρόκειται για το μεγαλύτερο υποκατάστημα ασφαλιστικής εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, με πλήρη διοικητική οργάνωση, υψηλού επιπέδου υποδομές και στελέχωση 37 ατόμων, γεγονός που αποδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Υδρόγειος στην τοπική αγορά. Το υποκατάστημα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως έκδοση ασφαλιστηρίων, διακανονισμό ζημιών, διαχείριση δικαστικών ζημιών, κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που προέρχεται από την τοπική αγορά. Στην ομάδα του υποκαταστήματος στελέχη με μακρά, εικοσαετή και πλέον προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο, συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της εμπειρίας με αυτά του δυναμισμού και της φρεσκάδας νέων αξιόλογων στελεχών. Συνολική Παραγωγή Υδρογείου - Βόρεια Ελλάδα (σε εκ. ) 39, , , υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

8 08 Χρήστος Χατζηευθυμίου, Διευθυντής Βορείου Ελλάδος Εργάζεται στην Υδρόγειο από το 2001 ως Γενικός Διευθυντής Βορείου Ελλάδος, έχοντας στο ενεργητικό του μία σταδιοδρομία 30 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά. ουμε στο κτίσιμο μιας μακροχρόνιας ανθρώπινης σχέσης με τους συνεργάτες μας βασιζόμενης στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έτσι έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συνεργατών που αποτελεί παράδειγμα για την ασφαλιστική αγορά. Κομμάτι τις επιτυχίας της Υδρογείου στην περιοχή αποτελεί επίσης η ευρεία κατανομή της παραγωγής της σε κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδος. Οι αριθμοί αποτελούν το καλύτερο αποδεικτικό στοιχείο: από το σύνολο της παραγωγής της εταιρείας στη Βόρεια Ελλάδα το 36% προέρχεται από την πόλη της Θεσσαλονίκης ενώ «Κάθε μέρα που περνάει επενδύτο 64% είναι κατανεμημένο σε περιοχές εκτός αυτής». Γεωργία Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Υποκαταστήματος Υπηρετεί το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, από την ίδρυσή του, εδώ και πάνω από 25 χρόνια, σε σειρά υπεύθυνων υδρόγειος # απρίλιος 2012

9 09 ρόλων. Τα τελευταία 7 χρόνια έχει αναλάβει τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος. «Η Υδρόγειος έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός υποκαταστήματος με ολοκληρωμένη δομή και οργάνωση, ικανό να εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής μας. Το έμψυχο δυναμικό μας δίνει καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό και βρίσκεται κοντά στο συνεργάτη και ασφαλισμένο μας με στόχο να οδηγήσουμε την εταιρεία μας ακόμα πιο ψηλά». Κωνσταντίνος Τσοχατζής, Διευθυντής Ζημιών Υποκαταστήματος Εργάζεται στην Υδρόγειο από το 2007 με κύρια αρμοδιότητα τη Διεύθυνση του Τμήματος Ζημιών του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, έχοντας εμπειρία 28 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά. «Στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης της Υδρογείου λειτουργεί ένα άρτια οργανωμένο Τμήμα Ζημιών βασισμένο στις νέες τεχνολογίες που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση στη Βόρειο Ελλάδα». Βέτα Παναγιωτίδου, Προϊσταμένη Εκδόσεων Κλάδου Οχημάτων Φόνη Ραδίτση, Υπεύθυνη Εκδόσεων Λοιπών Κλάδων υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

10 10 Αφιέρωμα Ασφαλιστικοί Συνεργάτες Πάνω από 500 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εντάσσονται στο δίκτυο των συνεργατών που έχει αναπτύξει η Υδρόγειος στη Βόρεια Ελλάδα. «Βασική μας φιλοσοφία είναι ο συνεργάτης ως άνθρωπος και όχι ως αριθμός» εξηγούν τα στελέχη του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης. «Η πόρτα του υποκαταστήματος είναι πάντα ανοιχτή για κάθε σωστό επαγγελματία, μικρότερο ή μεγαλύτερο, καθώς θεωρούμε ότι επέκταση κάθε καλού συνεργάτη είναι και ο καλός πελάτης. Με τη συνεργασία του δικτύου μας έχουμε πετύχει να χτίσουμε ένα ποιοτικό, υγιές και ισχυρό χαρτοφυλάκιο στην ευρύτερη περιοχή». Νέοι Συνεργάτες Βορείου Ελλάδος Τρεις συνεργάτες μας από τη Βόρεια Ελλάδα μας μιλούν για την δράση τους, την εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς στην περιοχή τους και τη συνεργασία τους με την Υδρόγειο Συνολικά 132 νέοι ασφαλιστικοί συνεργάτες μέσα στην τελευταία τριετία 43 Στέφανος Σιάντσης, «Σιάντσης, Πρακτορείο Ασφαλειών», Καστοριά Το πρακτορείο μας δραστηριοποιείται στην περιοχή της Καστοριάς από το Την επιχείρηση ξεκίνησε ο πατέρας μας, Παύλος Σιάντσης, ενώ, από το 1993, τα ηνία έχουμε αναλάβει οι γιοί του Στέφανος και Παντελής. Σήμερα, απασχολούμε 6 άτομα ως διοικητικό προσωπικό και η παραγωγή μας για το 2011 ανήλθε στα ευρώ. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Πλατεία Δαβάκη & Αθανασίου Διάκου στην Καστοριά. Το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής μας προέρχεται από τον κλάδο αυτοκινήτου - ποσοστό 80% - ενώ το υπόλοιπο αφορά κλάδους πυρός και ζωής. Θεωρώ ότι αυτό που μας διαφοροποιεί από τον τοπικό ανταγωνισμό είναι οι σωστές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πελάτες μας, η εμπειρία μας και το καλό όνομα που έχουμε στην αγορά εδώ και 40 έτη. Η εικόνα της αγοράς σήμερα είναι εντελώς διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια κυρίως λόγω της έλλειψης χρημάτων και της αδυναμίας των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν προοπτικές στην περιοχή μας ειδικά για τα ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου πυρός όπως επίσης και στον τομέα της ασφάλισης επιχειρήσεων γουναρικών. Η συνεργασία μας με την Υδρόγειο ξεκίνησε το 2000 και είναι άψογη όλα αυτά τα χρόνια καθώς τη χαρακτηρίζει η σοβαρότητα, η εμπιστοσύνη, η κατανόηση και η συνέπεια. Παρθένα Δεληγιαννίδου, «Ασφάλειες Δεληγιαννίδου», Κοζάνη Το γραφείο «Ασφάλειες Δεληγιαννίδου» δραστηριοποιείται από το 1986 στην Κοζάνη (Ωριγένους 2 & Βενιζέλου) με την ιδιότητα του πράκτορα και του συντονιστή στην ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών, με τη συμμετοχή πλέον και της νέας γενιάς της οικογένειας, της Θάλειας και Λίνας Δεληγιαννίδου. Οι ασφαλιστικές μας δραστηριότητες εστιάζονται στους κλάδους γενικών ασφαλειών, περιουσίας, αστικής ευθύνης, νομικής προστασίας αλλά και σε προγράμματα ζωής και υγείας. Ρόλος του γραφείου μας είναι περισσότερο αυτός του ασφαλιστικού συμβούλου προς τον πελάτη. Οι υπηρεσίες μας, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αφορούν σε συμβουλές αλλά και ενθάρρυνση του πελάτη ότι τα οικονομικά προβλήματα θα ξεπεραστούν, προσφέροντας λύσεις που τον βοηθούν να αισθανθεί ασφαλής στο περιβάλλον αβεβαιότητας που βιώνουμε. Η υδρόγειος # απρίλιος 2012

11 Αφιέρωμα 11 ασφαλιστική βιομηχανία έχει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που απαλλάσσουν τον πελάτη από βάρη, όπως προϊόντα αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, σωματικές, υλικές και νομικές καλύψεις, προστασία περιουσίας και προϊόντα υγείας. Η συνεργασία μας με την Υδρόγειο χρονολογείται από το Η Υδρόγειος είναι μια εταιρεία φιλική προς το συνεργάτη της, με ποιότητα στελεχών που δίνουν έμφαση στον καλό αποτέλεσμα, την επικοινωνία, την ταχύτητα και την ειλικρίνεια. Εύχομαι ολόψυχα, μέσα σε ένα τόσο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η εταιρεία να συνεχίσει να αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει στους συνεργάτες της καθώς αυτό θα είναι το κλειδί της επιτυχίας της. Σωτήρης Αλεξόπουλος, «Πρακτορείο Ασφαλειών Αλεξόπουλου Eurosafe», Αλεξάνδρεια Ημαθίας δρεια στεγάζονται σε ένα σύγχρονο νεοκλασικό, ιδιόκτητο κτίριο 400 τ.μ. Η διοικητική δομή και το αρτιότατα εκπαιδευμένο προσωπικό μας σε συνδυασμό με την άριστη μηχανογραφική υποστήριξη δίνουν τη δυνατότητα της εύρυθμης λειτουργίας του πρακτορείου και της άριστης εξυπηρέτησης των πελατών μας, οι οποίοι απαρτίζουν ένα χαρτοφυλάκιο της τάξεως των ευρώ περίπου. Στους πελάτες μας παρέχουμε όλα εκείνα τα προϊόντα που θεωρούμε αναγκαία για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών. Βέβαια σήμερα η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα ο πελάτης μας να τείνει να ζητά πλέον τα αναγκαία, υποχρεωτικά και φθηνά. Επιπλέον, ο νομός μας βιώνει τα τελευταία 15 χρόνια την απόλυτη αποβιομηχάνιση με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα επίπεδα της ανεργίας και του συνολικότερου βιοτικού επιπέδου. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι μέσα στο 2011 είχαμε καταθέσεις πινακίδων στις εφορίες του Νομού (ποσοστό 12% επί του συνόλου) και αυτό λόγω αδυναμίας καταβολής των Το πρακτορείο μας αποτελεί μετεξέλιξη της ατομικής επιχείρησης που δημιούργησε πριν από 25 χρόνια η μητέρα μου. Σήμερα συνεχίζουμε ως ΟΕ, πάντα ως οικογενειακή επιχείρηση, με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έχοντας αναπτύξει δραστηριότητα, μέσω συνεργατών, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, π.χ. Τρίκαλα, Κιλκίς, Μυτιλήνη, Βέροια, κτλ. Τα γραφεία μας στην Αλεξάντελών κυκλοφορίας και των αυξημένων τεκμηρίων διαβίωσης. Όμως και με αυτά τα δεδομένα στόχος μας ήταν και παραμένει η ορθολογική ανάπτυξη μέσα από ένα σύνολο ποιοτικών παροχών προς το πελατολόγιο μας. Με την Υδρόγειο μας συνδέει μια σχέση, εντιμότητας και αλληλοσεβασμού. Αρκεί να αναφέρω ότι το 97% του χαρτοφυλακίου μας είναι στην εταιρεία. Στα επτά χρόνια συνεργασίας μας, προσπαθούμε κάθε μέρα να μην παρεκκλίνουμε κατά το ελάχιστο από τις υποχρεώσεις μας και, αντίστοιχα, η ανταπόκριση από την πλευρά της Υδρογείου είναι άψογη, συχνά ακόμη και σε σημείο υπέρβασης των συμφωνηθέντων μας, προς όφελός μας. Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία στο στελεχιακό δυναμικό του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης της εταιρείας, οι άοκνες προσπάθειες του οποίου έχουν ως αποτέλεσμα να λαμβάνουμε άριστη εξυπηρέτηση για το πελατολόγιό μας και άμεσες αποζημιώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αξιοπιστίας και φερεγγυότητας. υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

12 12 Θέμα Νέες Διαδικασίες Διακανονισμού Ζημιών στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων Η απόφαση 3/5/ της Τράπεζας της Ελλάδος Η απόφαση, η οποία είναι ήδη σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2011 καταγράφει και ειδικεύει τη διαδικασία διακανονισμού ζημιών και καταβολής αποζημιώσεων στον κλάδο αστικής ευθύνης οχημάτων. Πρόκειται για παρέμβαση που προϋποθέτει σημαντικές οργανωτικές αλλαγές στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ας δούμε τι αυτή ορίζει. του Γιάννη Σουρλή, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Νομικού Συμβούλου Α. Οργανωτικές Υποχρεώσεις Ασφαλιστικής Επιχείρησης (Τήρηση Αρχείων & Στοιχείων) Οι εταιρείες εκδίδουν και τηρούν: Ι. Φάκελο Ασφαλιστικής Περίπτωσης (Φ.Α.Π.). Είναι ο γνωστός σε όλους μας φυσικός φάκελος που ανοίγουμε σε κάθε περίπτωση ζημιάς. Περιέχει δήλωση ατυχήματος ή αίτηση αποζημίωσης ή φιλική δήλωση ατυχήματος, πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών ή ιατρική πραγματογνωμοσύνη σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών, επιπρόσθετα στοιχεία για τον καθορισμό της υπαιτιότητας, αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφο της προσφοράς αποζημίωσης ή απάντησης, αποδείξεις παράδοσης και παραλαβής εγγράφων, τυχόν τελεσίδικη δικαστική απόφαση και αποδείξεις καταβολής της αποζημίωσης. Ο φάκελος: zανοίγει με την υποβολή της δήλωσης ατυχήματος ή την αίτηση αποζημίωσης ή την φιλική δήλωση ατυχήματος. Ως ημερομηνία ανοίγματος λαμβάνεται η προγενέστερη από τα προηγούμενα. Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει ο χρόνος της τρίμηνης διάρκειας του διακανονισμού, εφόσον βεβαίως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. zδιατηρείται μέχρι την ολοκλήρωση του διακανονισμού για όσους δημιουργούνται μετά την 1/12/2011. ΙΙ. Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικής Περίπτωσης (Α.Φ.Α.Π). Είναι η ηλεκτρονική απεικόνιση του περιεχομένου του φυσικού φακέλου ασφαλιστικής περίπτωσης (Φ.Α.Π.). Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στον φυσικό φάκελο σαρώνονται (ψηφιοποιούνται) και τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο, όπου καταγράφονται με βάση τον αριθμό τους. zδημιουργούνται το αργότερο σε δεκαπέντε ημέρες μετά τον σχηματισμό του Φ.Α.Π. zκάθε έγγραφο που καταχωρείται στον Φ.Α.Π. ψηφιοποιείται και εισάγεται εντός τριών ημερών από την παραλαβή του. zδιατηρούνται για τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια από τον σχηματισμό του Φ.Α.Π. ΙΙΙ. Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων. Είναι ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο καταγράφονται: zο αριθμός των Φ.Α.Π. που σχηματισθήκαν μέσα στο έτος. zγια πόσους συντάχθηκαν προσφορές αποζημίωσης ή και απαντήσεις (αιτιολογημένη άρνηση). zο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε από το άνοιγμα του Φ.Α.Π. μέχρι την υποβολή προσφοράς ή απάντησης. υδρόγειος # απρίλιος 2012

13 Θέμα 13 zγια πόσες από τις απαντήσεις (αιτιολογημένες αρνήσεις) υποχρεώθηκαν οι εταιρείες να καταβάλουν δικαστικά αποζημίωση βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε μέσα στο έτος. zγια πόσες από τις προσφορές υποχρεώθηκαν οι εταιρείες να καταβάλουν δικαστικά αποζημίωση βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε μέσα στο έτος. zγια περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή θανάτων, αναλυτική καταγραφή ανά ζημιωθέν πρόσωπο των κονδυλίων αποζημίωσης για υλικές ζημιές, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης, διαφυγόντων κερδών και περιοδικών καταβολών, που είτε περιλήφθηκαν στην προσφορά, είτε ζητήθηκαν με αγωγή, είτε επιδικάσθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και καταβλήθηκαν στα ζημιωθέντα πρόσωπα. Το Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σε ειδική μηχανογραφική μορφή υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (άρθρο 8). IV. Αποδείξεις Παράδοσης και Παραλαβής Εγγράφων. Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να χορηγεί στον ασφαλισμένο της ή στο ζημιωθέντα Αποδείξεις Παράδοσης και Παραλαβής Εγγράφων. Ελάχιστο περιεχόμενο αυτών αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοιχών σε ηλεκτρονικά τηρούμενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου. Με Απόδειξη Παράδοσης Παραλαβής Εγγράφου εξομοιώνονται: α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) το αποδεικτικό τηλεμοιοτυπίας (fax) στον αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση στην ΤτΕ, και γ) η έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή (άρθρο 6). Β. Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών Ι. Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να καταβάλλει κάθε επιμέλεια ώστε να διακανονίζονται άμεσα οι ζημιές. Έτσι η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986, να υποβάλλει προς τον ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του: υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

14 14 Θέμα α) αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην Αίτηση Αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες ώστε να προκύπτει ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία αρνείται να αποζημιώσει τον ζημιωθέντα. ΙΙ. Οι δηλώσεις ατυχήματος και οι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται στην ασφαλιστική επιχείρηση : zαυτοπροσώπως στα γραφεία των εταιρειών. zμε αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) σε συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. zμε συστημένη επιστολή εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του αποστέλλοντος. zσε συγκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ένα τουλάχιστον σε κάθε νομό της Ελληνικής επικράτειας. Στο παράρτημα Ι της απόφασης υπάρχει συγκεκριμένος τύπος της αίτησης αποζημίωσης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή. Με την Αίτηση Αποζημίωσής του ο ζημιωθείς υποχρεούται να δηλώσει στην ασφαλιστική επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχημά του, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού. Εφόσον η ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται, διενεργεί πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών εντός 15 ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και εντός 25 ημερών, κατά κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την ημερομηνία που υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση Αποζημίωσης του ζημιωθέντος. ΙΙΙ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία διακανονισμού της ζημιάς η ασφαλιστική επιχείρηση συντάσσει προσφορά αποζημίωσης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημιάς. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών. Γ. Πληροφόρηση Ασφαλισμένου Ι. Με το άρθρο 13 παρ. 1 της απόφασης υποχρεούνται οι εταιρείες να παραδίδουν στον ασφαλισμένο μαζί με το ασφαλιστήριο, πέραν των άλλων εντύπων που προβλέπει η ασφαλιστική νομοθεσία (γενικοί και ειδικοί όροι, έντυπα εναντίωσης) και έντυπο δήλωσης τροχαίου ατυχήματος και έντυπο αίτησης αποζημίωσης. Για την παράδοση με το ασφαλιστήριο όλων πλέον των παραδιδόμενων εντύπων απαιτείται απόδειξη παραλαβής από τον ασφαλισμένο. ΙΙ. Ομοίως με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου υποχρεούνται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να κάνουν συνοπτική μνεία του περιεχομένου της απόφασης στο ασφαλιστήριο. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για εξόχως σοβαρή νομοθετική παρέμβαση με σκοπό την προστασία του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου. Με την απόφαση αυτή, η Εποπτική Αρχή έχει τη δυνατότητα, μέσω των τηρούμενων και αποστελλόμενων αρχείων, να ελέγχει την όλη διαδικασία διακανονισμού των ζημιών αστικής ευθύνης, ιδιαίτερα όσον αφορά τον χρόνο περαίωσης, τα ποσά που προσφέρονται και το σύνολο των αποφάσεων κατά της εταιρείας. Η Υδρόγειος, χρόνια τώρα πρωτοπόρος στην τάχιστη διεκπεραίωση, το δίκαιο διακανονισμό των ζημιών και την άμεση αποζημίωση κάθε δικαιούχου, καλωσορίζει την απόφαση με την εφαρμογή της οποίας πιστοποιείται και επισήμως η συνέπεια, η αξιοπιστία και φερεγγυότητά της. υδρόγειος # απρίλιος 2012

15 Παρουσίαση 15 Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας από την Υδρόγειο Το σπίτι σας αποτελεί μία πολύτιμη επένδυση. Η προσωπική και οικογενειακή σας ευτυχία, οι στιγμές και οι αξίες που δίνουν νόημα στη ζωή, όλα είναι συνδεδεμένα με αυτό Και όλα είναι ανεκτίμητα! Η Υδρόγειος σας προσφέρει μία σειρά σύγχρονων, ευέλικτων και ιδιαίτερα προσιτών προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας, για να αισθάνεστε ήσυχοι ότι τίποτε δεν πρόκειται να την απειλήσει! Τρείς ολοκληρωμένες προτάσεις, σχεδιασμένες να ανταποκρίνονται απολύτως στις ανάγκες σας: BASICHOME: Για όσους επιθυμούν την πλέον οικονομική αλλά ουσιαστική προστασία της κατοικίας τους. Περιλαμβάνει και την παροχή εξαμηνιαίου επιδόματος για την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας. SAFEHOME: Το απόλυτα ασφαλές σπίτι από την Υδρόγειο! Παρέχει διευρυμένη κάλυψη για κάθε είδους ζημιές σε κτίριο και περιεχόμενο, προστασία ευθύνης έναντι τρίτων και έχει ενσωματωμένη την κάλυψη σεισμού. MEGAHOME: Η πλέον ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης της κατοικίας σας! Προστασία από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο μαζί με χρήσιμες καλύψεις δαπανών (μετακόμισης, απώλειας ενοικίων, κ.α.) που προσθέτουν αξία στην ασφάλισή σας! Καθένα από τα προγράμματά μας εξασφαλίζει: z Την πληρέστερη στην κατηγορία του κάλυψη με το πλέον ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. z Αποζημίωση σε αξία αντικατάστασης καινούριου για ζημιές σε κτίριο περιεχόμενο. z Μέγιστη ευελιξία - μπορείτε να επιλέξετε επιπλέον προαιρετικές καλύψεις καθώς και αυξημένα όρια κάλυψης, ενδυναμώνοντας την προστασία της κατοικίας σας. Επιπλέον: Τα προγράμματα SAFEHOME & MEGAHOME προσφέρονται και χωρίς απαλλαγές, διασφαλίζοντας ότι, με μία ελάχιστη προσαύξηση στο ασφάλιστρό σας, αποζημιώνεστε εξολοκλήρου, από το πρώτο ευρώ, για ό,τι και αν συμβεί! Και εγώ που έχω στεγαστικό δάνειο; Τα προγράμματά μας BASICHOME και SAFEHOME αποτελούν τις πλέον ανταγωνιστικές προτάσεις και περιέχουν τις συνήθως απαιτούμενες από τις τράπεζες καλύψεις των στεγαστικών δανείων παρέχοντας επιπλέον καλύψεις για μεγαλύτερη προστασία της περιουσίας σας. υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

16 16 Παρουσίαση Οι καλύψεις των προγραμμάτων μας: PΒασική Κάλυψη P Προαιρετική Κάλυψη BASICHOME SAFEHOME MEGAΗOME Πυρκαγιά (και από Δάσος / Θάμνους) Κεραυνός Ζημιές Πυρόσβεσης P P P Ευρεία Έκρηξη P P P Καπνός P P P Τρομοκρατικές Ενέργειες Κακόβουλες Βλάβες P P P Στάσεις Απεργίες Πολιτικές Ταραχές P P P Πρόσκρουση Οχήματος Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά P P P Ζημιές από Διάρρηξη στο κτίριο έως P P P Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο P P P Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση - έως 500 μηνιαίως, για 6 μήνες P - - Σεισμός P P P * Βραχυκύκλωμα - έως P P * Πλημμύρα Θύελλα Καταιγίδα - P P * Ρήξη Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης - P P * Χιόνι Παγετός Χαλάζι - P P * Θραύση Υαλοπινάκων - Τζαμιών Καθρεπτών - έως ανά γεγονός και ετησίως - P P ** Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία - P P Αστική Ευθύνη προς Τρίτους συνεπεία Πυρκαγιάς - έως 50% του ασφ. κεφαλαίου με ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ετησίως - P P Έξοδα Κατεδάφισης και Αποκομιδής Ερειπίων - έως 5% του ασφ. κεφαλαίου κτιρίου και περιεχομένου με ανώτατο όριο ανά γεγονός και ετησίως - P P Προστασία Υπασφάλισης έως 10% - P P Αστική Ευθύνη έναντι Ιδιοκτήτη από Πυρκαγιά - έως 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου - - P Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης - Μετακόμισης - έως 700 ανά γεγονός και ετησίως - - P Έξοδα Διαμονής σε Ξενοδοχείο - έως ανά γεγονός και ετησίως - - P Ασφάλιση Περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση - - P Απώλεια Ενοικίων - έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου - - P Επέκταση Κάλυψης σε αντικείμενα εκτός οικίας - έως P * Προσφέρονται με απαλλαγές ή χωρίς απαλλαγές ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε **Ισχύει απαλλαγή μόνο για τις εξοχικές κατοικίες υδρόγειος # απρίλιος 2012

17 Παρουσίαση 17 Ασφάλιστρα Τα παραδείγματα τιμολόγησης αφορούν κατοικία κατασκευής μετά το 1995 με ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου & περιεχομένου BASICHOME (με κάλυψη σεισμού*) Ασφάλιστρο ανά ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Κτίριο Περιεχόμενο 1,60 2,10 Παράδειγμα Τιμολόγησης Χ 1, Χ 2,10 73,5 Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα 233,5 SAFEHOME ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (ενσωματωμένη κάλυψη σεισμού) Ασφάλιστρο ανά ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Κτίριο Περιεχόμενο 1,70 2,40 Παράδειγμα Τιμολόγησης Χ 1, Χ 2,40 84 Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα 254 SAFEΗΟΜΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (ενσωματωμένη κάλυψη σεισμού) Ασφάλιστρο ανά ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Κτίριο Περιεχόμενο 1,85 2,60 Παράδειγμα Τιμολόγησης Χ 1, Χ 2,60 91 Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα 276 MEGAHOME ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (με κάλυψη σεισμού*) Ασφάλιστρο ανά ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Κτίριο Περιεχόμενο 1,85 2,60 Παράδειγμα Τιμολόγησης Χ 1, Χ 2,60 91 Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα 276 Ασφάλιστρο ανά ασφαλιζόμενου κεφαλαίου Κτίριο Περιεχόμενο 2,00 2,90 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) * προαιρετική κάλυψη στα BASICHOME & MEGAHOME) Απαλλαγές MEGAHOME ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (με κάλυψη σεισμού*) Βραχυκύκλωμα Πλημμύρα Θύελλα Καταιγίδα Χιόνι Παγετός Χαλάζι Ρήξη Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης Θραύση Υαλοπινάκων Τζαμιών - Καθρεπτών Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία (μόνο για εξοχικές κατοικίες) Σεισμός Παράδειγμα Τιμολόγησης Χ 2, Χ 2,90 101,5 Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα 301,5 Έτος κατασκευής μετά το ,10 Έτος κατασκευής , για κάθε ζημιά 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700 για κάθε ζημιά 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700 για κάθε ζημιά 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 700 για κάθε ζημιά 150 για κάθε ζημιά 10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο 600 για κάθε ζημιά 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

18 18 Παρουσίαση Κλάδος Οχημάτων Νέα ορθολογικότερη τιμολόγηση και νέες καλύψεις ενισχύουν την πρόταση αξίας προς τους συνεργάτες και ασφαλισμένους μας Ένα αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευνοϊκότερη τιμολόγηση στον Κλάδο Οχημάτων αλλά και επιβραβεύει τους ασφαλισμένους της με καλή οδηγική συμπεριφορά παρουσίασε η Υδρόγειος το Μάρτιο του Επιπλέον, η εταιρεία εμπλούτισε τα ασφαλιστικά της προγράμματα με νέες πρωτοποριακές καλύψεις. Βασικοί άξονες του νέου τιμολογίου Κλάδου Οχημάτων zστο νέο τιμολόγιο εφαρμόζεται τιμολόγηση με βάση τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής που έχει έδρα το ασφαλιζόμενο όχημα, μετά και από την εξέταση στατιστικών στοιχείων νομών και περιοχών της τελευταίας τριετίας. Σύμφωνα με αυτά, συνολικά 23 Νομοί και 147 περιοχές που παρουσιάζουν καλά αποτελέσματα ζημιών εντάσσονται σε ευνοϊκότερες τιμολογιακές ζώνες. zεφαρμόζεται μειωμένο ασφάλιστρο, σε όλη την ελληνική επικράτεια στις χρήσεις Μοτοποδηλάτων, Μοτοσυκλετών, Γεωργικών Ελκυστήρων και Φορτηγών ΔΧ. Οι μειώσεις κυμαίνονται μεσοσταθμικά από 8-16%. zεπιπλέον η Υδρόγειος προχωρά στην επιβράβευση των ασφαλισμένων της με καλή οδηγική συμπεριφορά (χωρίς καμία ζημιά για χρονικό διάστημα άνω των 5 ετών) με την ένταξή τους σε κατηγορία Bonus/ Malus 1, παρέχοντας επιπλέον έκπτωση. Νέα κάλυψη: Επείγουσα Αερομεταφορά σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος Μια νέα πολύτιμη υπηρεσία στη διάθεση των ασφαλισμένων μας σε όλη την Ελλάδα! Καλύπτεται ο ασφαλισμένος ή / και ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος για κάθε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα, για την οποία απαιτείται νοσοκομειακή αντιμετώπιση που δεν μπορεί να παρασχεθεί σε υγειονομική μονάδα της περιοχής του ατυχήματος. Η διακομιδή γίνεται, συνοδεία γιατρού, με αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Η επιλογή του μέσου μεταφοράς γίνεται με γνώμονα την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά του ασθενή σε κατάλληλη για την περίθαλψή του νοσηλευτική μονάδα εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η κάλυψη παρέχεται, εντελώς δωρεάν, σε σύνολο ασφαλισμένων της Υδρογείου που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων (επιβατικών και αγροτικών φορτηγών) καθώς και μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών. υδρόγειος # απρίλιος 2012

19 Παρουσίαση 19 Νέα κάλυψη: Αυτοκίνητο Αντικατάστασης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται όχημα που ασφαλίζεται για ίδιες ζημιές (μικτή ασφάλιση) και εφόσον ο χρόνος επισκευής του αυτοκινήτου υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες, παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης, κυβισμού έως 1400cc, για χρονικό διάστημα έως και την αποκατάσταση των ζημιών, με μέγιστο τις 15 ημέρες. Η κάλυψη αυτή παρέχεται και προαιρετικά σε όλα τα επιβατικά ΙΧ με πρόσθετο ετήσιο ασφάλιστρο, αλλά και σε συνδυασμό με τα προγράμματα AUTO EXTRA & AUTO EXTRA PLUS, ακολουθώντας την έκπτωση του αντίστοιχου πακέτου. Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι Υδρόγειος προσφέρει και την κάλυψη αυτοκινήτου αντικατάστασης σε περίπτωση φωτιάς, ολικής και μερικής κλοπής παρέχοντας αυτοκίνητο αντικατάστασης, κυβισμού έως 1400cc. Η κάλυψη παρέχεται με νέο μέγιστο χρονικό διάστημα παροχής του οχήματος αντικατάστασης τις 30 (από 15) ημέρες για τις περιπτώσεις πυρκαγιάς και μερικής κλοπής. Για την περίπτωση ολικής κλοπής το μέγιστο χρονικό διάστημα της παροχής παραμένει στις 90 ημέρες. Επείγουσα Αερομεταφορά / Αντικατάσταση Οχήματος: ωρη ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Καλέστε σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Οι καλύψεις προσφέρονται σε συνεργασία με την υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!

20 20 Νέα & εκδηλώσεις Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Διοικητικού Προσωπικού Αθήνα, Ble 10 / 2 / 2012 Θεσσαλονίκη, Shark Bar Restaurant - 1/3/2012 υδρόγειος # απρίλιος 2012

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης Νέα φιλοσοφία για τη νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01.01.2013 ΕΩΣ 30.06.2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009

2009 Eτήσιο δελτίο της χ ρήσης που έληξε τη ν 31η Δεκεμβρίου 2009 2009 Eτήσιο δελτίο της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 3 Περιεχόμενα Σύντομο ιστορικό- ταυτότητα της Tράπεζας 1 Επιστολή του πρόεδρου ΔΣ Και Eντεταλμένου Συμβούλου της Tράπεζας προς τους μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια Victoria. Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria

20 χρόνια Victoria. Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria Έκδοση της Victoria εταιρίας του Οµίλου ERGO 1 2009 20 χρόνια Victoria Eπετειακή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αυτοκίνητο & Σπίτι Ασφαλισµένα µαζί στην Victoria ΕRGO 2012 Η ανάπτυξη είναι η λέξη

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία. «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας

Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία. «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΕΥΧΟΣ 5ο Διοικητικές μεταβολές στην Εταιρία «Βασική Προστασία» το νέο ελκυστικό προϊόν ασφάλισης υγείας Περισσότερα από 500 εκατ. οι αποζημιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Clarity and Opportunity Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Insurance Money Conference 2009

Insurance Money Conference 2009 Insurance Money Conference 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Athenaeum Intercontinental Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009 Insurance Money Conference 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΟΜΙΛΗΤΕΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ. Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ανάλυση μεθόδων ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανωτέρων στελεχών στους δύο κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (Ξενοδοχεία-Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα