Θεσσαλονίκη 5 6& 7 Νοεµβρίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη 5 6& 7 Νοεµβρίου 2008"

Transcript

1 ArcGIS (ArcView ArcInfo ArcGIS Server) Θεσσαλονίκη 5 6& 7 Νοεµβρίου 2008 Ξεν. Electra Palace (Πλ. Αριστοτέλους 9) Marathon Data Systems Λεωφ. Κηφισίας Παράδεισος Αµαρουσίου Αθήνα Τηλ: Fax:

2 Τετάρτη 5 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ πρωί Σελίδα 2 από 11 8:30-10:00 Εγγραφές Συνέδρων 10:00 10:30 Καλωσόρισµα από τον κ. Άδωνι Κοντό, Πρόεδρο της Marathon Data Systems 10:30 10:40 Χαιρετισµός από τον /ντή Κτηµατολογίου Κύπρου κ. Ανδρέα Χριστοδούλου 10:40 12:00 Τα προϊόντα, το παρόν και το µέλλον της ESRI (ArcInfo-ArcView-ArcGIS Server ) Mr. S.J. Camarata, VP Board of Directors, ESRI Redlands California U.S.A. 12:00 12:30 ι ά λ ε ι µ µ α 12:30 13:00 SAFIR (Speech Automatic Friendly Interface Research). The voice of GIS-DEMO στα Ελληνικά - Marathon Data Systems 13:00-15:00 ι ά λ ε ι µ µ α

3 Τετάρτη 5 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ απόγευµα Ώρα 15:00 20:00 15:00-20:00 Με ενδιάµεσα διαλείµµατα Αίθουσα A+B Εισαγωγικά ArcGIS I - ιαχείριση εδοµένων -Απόδοση Συµβόλων - ηµιουργία Ετικετών -Γεωαναφορά Χάρτη, ιανυσµατοποίηση - ηµιουργία Χαρτών + Προχωρηµένα στο ArcGISΙΙ -Χαρτογραφία στο ArcGIS -Γεωκωδικοποίηση -Ετικέτες µε Maplex -Γεωγραφική Επεξεργασία -Spatial Analyst -3D Analyst Σελίδα 3 από 11 Λήξη 1 ης ηµέρας συνεδρίου. Η έκθεση χαρτών και τα περίπτερα παραµένουν ανοιχτά µέχρι τις 20:00

4 8:30-10:00 Εγγραφές Συνέδρων Π έ µ π τ η 6 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ πρωί Ώρα 10:00-11:30 Σελίδα 4 από 11 Αίθουσα Α ΟΛΗ ΜΕΡΑ (Για την Τηλεπισκόπηση) Mr. Bowersoy Mark, ITT - ENVI, Colorando-USA Introduction A Quick Introduction to Remote Sensing Overview of ENVI Basic Image Operations & Display Opening an Image Importing/Exporting to the ESRI Geodatabase Image Chipping (Spatial & Spectral Subsets) Contrast Stretching Applying Color Tables Image Classification Unsupervised Image Classification Supervised Image Classification ENVI s SPEAR Workflow Tool SPEAR Workflow Tool Application Finding Specific Materials in an Image - Target Recognition Feature Extraction Applications Fire Management Applications Vegetation Indices: Detecting Stressed Vegetation Burn Severity Mapping with Satellite Imagery Creating Burn Severity Polygons Prototype: ENVI for ArcGIS Menu Translator Tool Αίθουσα Β Αξιοποίηση της τεχνολογίας των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών για τη µελέτη και τη διαχείριση δικτύων αποχέτευσης. Εφαρµογή στο ήµο Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης καθ.κ. Γιαννόπουλος Σ., κ.μυριούνης Χ., κ. Παπαθανασίου Κ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) H επιτυχής εφαρµογή του Κυπριακού Συστήµατος Πληροφοριών Γης στο Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας, πυλώνας στήριξης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE κ. Ζήνωνος Χ., κ. Ελλίκος Ηλίας., κ. Χατζηράφτης Α. (Κτηµατολόγιο Κύπρου) WebGIS-Εγνατία Οδός κ. Μαυρίδου Ο. (Εγνατία Οδός Α.Ε) Σύγχρονες υπηρεσίες χαρτογραφικής διάδρασης σε εσωδίκτυο και διαδίκτυο. Εφαρµογή στο δήµο Αθηναίων κ. Πετρογιαννάκης Π. (ΝΕΣΣΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.) "Χαρτογράφηση υφυδατικής βλάστησης στις Λιµνοθάλασσες Κοτυχίου µε χρήση πολυφασµατικής δορυφορικής εικόνας" κ.παρδάλης Ι., κ.αλεξανδρίδης Θ., κ.λαζαρίδου Ε., κ.τσιρίκα Α., κ. Ζαλίδης Γ., κ. Συλλαίος Ν. (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) 11:30-12:00 ι ά λ ε ι µ µ α "Προ-επεξεργασία και ανάλυση υπερφασµατικής εικόνας του απεικονιστή Hyperion για τη διάκριση και ταξινόµηση αγροτικών καλλιεργειών µε τη χρήση του λογισµικού ENVI" κ. Ντούρος Κ., κ.συλλαίος Ν, κ. Γήτας Ι. (Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών Γης στην /νση Τοπογραφίας και ειδικών εφαρµογών στις τεχνικές υπηρεσίες του ήµου Θεσσαλονίκης κ.μισιρλόγλου Σ., κ. Στράτου Μ., κ. Ανδρούτσου Ε., κ. Ανδρεοπούλου Κ. ( ήµος Θεσσαλονίκης) INSPIRE Towards a European Spatial Data Infrastructure κ. Land N. (ESRI EUROPE), πρώην πρόεδρος του European GEOGRAPHICS Ανάπτυξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος (ΓΠΣ) στις Τεχνικές Υπηρεσίες του ήµου Καλαµαριάς Παροχή Χωρικής Πληροφορίας σε άλλες Υπηρεσίες του ήµου Παροχή Υπηρεσιών e-government µέσω ιαδικτύου ( ήµος Καλαµαριάς - Κοινοπραξία COMPUCON A.B.E.E. ΤΡΙΑΣ Α.Ε. Ηλίας Κωνσταντινίδης - ΤΕΙ Σερρών ) (ArcFM) ΟΛΗ ΜΕΡΑ Mr.Dave Magee,Miner & Miner Colorado USA Οργανισµούς κοινής ωφελείας ΕΗ,Φυσικό Αέριο, ίκτυα Ύδρευσης /Αποχέτευσης - Overview of Telvent Miner & Miner - Overview of ArcFM - Overview of Designer Family (Designer, Designer Express, Staker) - Overview Inspector - SmartGrid overview (high level) - ArcFM Server - Extended Feeder Mgr - Responder - SmartGrid Summary (high level)

5 Π έ µ π τ η 6 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ απόγευµ α Ώρα 12:00-13:00 Αίθουσα Α Αίθουσα Β ENVI...Συνέχεια Introduction A Quick Introduction to Remote Sensing Overview of ENVI Basic Image Operations & Display Opening an Image Importing/Exporting to the ESRI Geodatabase Image Chipping (Spatial & Spectral Subsets) Contrast Stretching Applying Color Tables Image Classification Unsupervised Image Classification Supervised Image Classification ENVI s SPEAR Workflow Tool SPEAR Workflow Tool Application Finding Specific Materials in an Image - Target Recognition Feature Extraction Applications Fire Management Applications Vegetation Indices: Detecting Stressed Vegetation Burn Severity Mapping with Satellite Imagery Creating Burn Severity Polygons Prototype: ENVI for ArcGIS Menu Translator Tool Χωρικό σύστηµα διαχείρισης, διάχυσης περιβαλλοντικών πληροφοριών και διαχείρισης οδικού δικτύου νοµού ωδεκανήσου µέσω διαδικτύου κ. Τσίγκας Β. (Elpho Ε.Π.Ε.), κ. Σαντριβανόπουλος Σ. (Digital Earth), κ.μπρόκου. (GeoDATA Analysis) Σχεδιασµός, Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρµογή Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών για την ιαχείριση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Βαρελά Β.,κ. Ευτυχίδης Γ.(Algosystems A.E), κ. Μπρόκου. (GeoData Analysis O.E), κ. Τσίγκας Β.(Elpho Ε.Π.Ε.) Βιοµηχανική επικινδυνότητα και πολεοδοµικές χρήσεις κ.συµεωνίδης Π.,κ Στεφανίδου Ε., κ. Κοσµίδης Ε. (DRAXIS Τεχνολογίες Περιβάλλοντος) 13:00-15:00 ι ά λ ε ι µ µ α 3D VIDEO GIS SYSTEM Active Link Vision (ALV) ESRI Version κ. Osamu Okuno, Iwane laboratories - JAPAN Εφαρµογές GIS στον κλάδο εκτιµήσεων του τµήµατος Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας Κύπρου κ. Νεοκλέους Ν., κ. Τσολάκης Κ. (Κτηµατολόγιο Κύπρου) ιαχείριση έργων µε GIS, για µεγάλους Οργανισµούς ( Νοµαρχίες, ιαχειριστικές Αρχές Περιφερειών, αχείρισης Κοινοτικών κονδυλίων κ.λπ ) κ. Κωνσταντινίδης Η. (InfoPOLIS Xartoγραφία) Σελίδα 5 από 11 (ArcFM) ΣΥΝΕΧΕΙΑ... Mr.Dave Magee,Miner & Miner Colorado USA Οργανισµούς κοινής ωφελείας ΕΗ,Φυσικό Αέριο, ίκτυα Ύδρευσης / Αποχέτευσης - Overview of Telvent Miner & Miner - Overview of ArcFM - Overview of Designer Family (Designer, Designer Express, Staker) - Overview Inspector - SmartGrid overview (high level) - ArcFM Server - Extended Feeder Mgr - Responder - SmartGrid Summary (high level)

6 Πέµ πτη 6 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ απόγευµα Ώρα 15:00-18:00 Σελίδα 6 από 11 Αίθουσα Α Αίθουσα Β ENVI...Συνέχεια Introduction A Quick Introduction to Remote Sensing Overview of ENVI Basic Image Operations & Display Opening an Image Importing/Exporting to the ESRI Geodatabase Image Chipping (Spatial & Spectral Subsets) Contrast Stretching Applying Color Tables Image Classification Unsupervised Image Classification Supervised Image Classification ENVI s SPEAR Workflow Tool SPEAR Workflow Tool Application Finding Specific Materials in an Image - Target Recognition Feature Extraction Applications Fire Management Applications Vegetation Indices: Detecting Stressed Vegetation Burn Severity Mapping with Satellite Imagery Creating Burn Severity Polygons Prototype: ENVI for ArcGIS Menu Translator Tool Quickbird : ορυφορικά εδοµένα Πολυφασµατικές και Παγχρωµατικές ορυφορικές εικόνες (αρχείου και κατόπιν προγραµµατισµού νέας λήψης).ανάλυση τεχνικών χαρακτηριστικών (νεφοκάλυψη, ποιότητα, εποχή λήψης) κ. Γκαγκάκη Α. ιάλλειµα:16:00-16:30 ιαχείριση Πολεοδοµικών εδοµένων µε ArcGIS για το ήµο Συκεών µε παραµετροποίηση στα Ελληνικά κ. Κωνσταντινίδης Η. (InfoPOLIS Xartoγραφία) To ArcGIS(Business GIS) στις πωλήσεις, MARKETING,Τράπεζες,Ασφ. Εταιρείες κλπ κ. Κοντού Β. PLTS: Production Line Tool Set. Αποτελεί επέκταση του ArcGIS για τη δηµιουργία υψηλής ποιότητας χαρτογραφικών προιόντων, που βασίζεται σε κανόνες χαρτογραφικών βάσεων δεδοµένων.προσφέρει προηγµένες δυνατότητες επεξεργασίας δεδοµένων, εργαλεία ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης εργασιών. Για µεγάλους χαρτογραφικούς οργανισµούς, Ναυτικούς και Αεροναυτικούς χάρτες κ. Παναγιωτοπούλου Α., κ. Μπεκρή Φ. ιάλλειµα:16:00-16:30 Εισαγωγή στο PurVIEW,Φωτογραµµετρία Παρουσίαση του extension PurVIEW του ArcMap για Φωτογραµµετρία και εξέταση των δυνατοτήτων του στην επισκόπηση, διόρθωση και συλλογή διανυσµατικών δεδοµένων µέσω στερεοσκοπικής όρασης εικόνων. κ. Χιώτης Π. Desktop Εφαρµογές ιαχείριση Πρασίνου, παρακολούθηση έργων και διαχείριση κυκλοφοριακών δεδοµένων µε GIS, για το ήµο Καλαµαριάς κ. Κωνσταντινίδης Η., κ. ηµητριάδης Η. (InfoPOLIS Xartoγραφία) Workshop :( ArcFM) ΣΥΝΕΧΕΙΑ... Mr.Dave Magee,Miner & Miner Colorado USA Οργανισµούς κοινής ωφελείας ΕΗ,Φυσικό Αέριο, ίκτυα Ύδρευσης / Αποχέτευσης - Overview of Telvent Miner & Miner - Overview of ArcFM - Overview of Designer Family (Designer, Designer Express, Staker) - Overview Inspector - SmartGrid overview (high level) - ArcFM Server - Extended Feeder Mgr - Responder - SmartGrid Summary (high level) Λήξη 2 ης ηµέρας συνεδρίου. Η έκθεση χαρτών και τα περίπτερα παραµένουν ανοιχτά µέχρι τις 20:00

7 8:30-10:00 Εγγραφές Συνέδρων Παρασκευή 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ πρωί Ώρα 10:00-12:00 Σελίδα 7 από 11 Αίθουσα A Αίθουσα B Europe s National Mapping & Cadastre Agencies Their role in sustainable development κ. Land N. (ESRI EUROPE), πρώην πρόεδρος του European GEOGRAPHICS ιαδικτυακή Εφαρµογή παρακολούθησης περιβαλλοντικών µεγεθών για τη Νοµαρχία Καβάλας κ.συµεωνίδης Π.,κ Αντωνιάδης Γ., κ. εσποτάκης Θ., κ. Στεφανίδου Ε., κ. Πανυτσίδης Κ. (DRAXIS Τεχνολογίες Περιβάλλοντος) Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Σύγχρονες Τεχνολογίες. Μελέτη Περίπτωσης: Όροι Αντιχάσια Μετέωρα κ. Μελιάδης Μ. (Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Τµήµα Γεωγραφίας) ΟΣ Ε- ΟΠΕΚΕΠΕ Εφαρµογή GIS διαχείρισης γεωχωρικών και αλφαριθµητικών δεδοµένων κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης και επεξεργασίας των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης στα πλαίσια του Ο.Σ..Ε κ. Καρασταύρου. (Τοπογραφος Μηχανικός Ιδιώτης) (2 ώρες) Cellular Expert Για τις τηλεπικοινωνίες GIS application for Wireless network planning. (The workshop shows, how GIS together with the Cellular Expert planning tools helps wireless network operators to accomplish various task: network design and optimization, visualization as well as network documentation. The workshop covers broad range of networks, starting with traditional microwave transmission and GSM and ending with newest WiMax, HSDPA technologies). κ. Ramonaitis V. (HNIT- BALTIC Λιθουανία) Οριοθέτηση υδατορρέµατος σε µικρή λεκάνη απορροής χωρίς υδροµετρήσεις καθ.κ. Γιαννόπουλος Σ., κ.μπούρη Σ., κ. Γιαννοπούλου Ι. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Heighted Road Network Navigation System κ. Λαζάρου H. (Master GIS - University College London) Νέες τάσεις και τεχνολογίες στην τηλεπισκόπηση (INFOREST ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ) Ανάπτυξη GIS Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας κ. Τσάκωνας Ε., κ. Βλασταράς Β., κ. άρα Κ. (ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ) GIS ήµου Καµατερού κ. Τσάκωνας Ε., κ. Βλασταράς Β., κ. άρα Κ. (ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ) Πληροφοριακό Σύστηµα Γεωγραφικών εδοµένων & Παρακολούθησης δεικτών του παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού κ. Τρουλινός Μ., κ. ηµητριάδης Η.,κ. Σεϊτανίδης Σ., κ. Φούρκας Β. (Εγνατία Οδός Α.Ε.) Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του πόσιµου νερού στο Άργος Ορεστικό µέσω ArcGIS κ. Τζάνας Κ. (Data Consulting Services- Θεσσαλονίκη) Αυτόµατη χάραξη υδροκρίτη λεκάνης απορροής µε τη χρήση εργαλείων GIS: Συγκριτική αξιολόγηση καθ.κ. Γιαννόπουλος Σ., κ. Χρηστίδης Χ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ) κ. Λουκάς Α. (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα τοπικής αυτοδιοίκησης κ. οµιτσόγλου Β., κ. ιαµανταντίδου Σ., κ. Πετρόπουλος Κ., κ. Θάνος Α. ( «+ Σύµβουλοι Μηχανικοί» MINDWARE,ΟΡΙΖΩΝ) Τηλεµετρικό Monitoring επιφανειακών και υπόγειων υδάτων κ. Κουβάς. (ScientAct Θεσσαλονίκη) 12:00-12:30 ι ά λ ε ι µ µ α

8 Παρασκευή 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ πρωί Ώρα 12:30-13:30 Σελίδα 8 από 11 Αίθουσα A Αίθουσα B Συγκριτική αξιολόγηση πληµµυρογραφηµάτων σε µικρή λεκάνη απορροής χωρίς υδροµετρήσεις καθ.κ. Γιαννόπουλος Σ., κ. Τζιβάνη E., κ. Γιαννοπούλου Ι., (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Ραδιοµετρική διόρθωση δορυφορικής εικόνας Hyperion, κ. Στουρνάρα Π., κ. Τσακίρη Στρατή Μ., κ. οξάνη Γ., κ. Σιαχάλου Σ. Εντοπισµός µεταβολών µε τη µέθοδο MAD κ. Πασιάκου Χ., κ. Τσακίρη Στρατή Μ., κ. οξάνη Γ., κ. Σιαχάλου Σ. Η χρήση του λογισµικού τηλεπισκόπησης ENVI στο σύγχρονο περιβάλλον της Γεωπληροφορικής" (INFOREST ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ) Χωρο-χρονική ανάλυση τροχαίων ατυχηµάτων στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του ήµου Βόλου κ. Τσιγκλιφύση Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), κ. Φώτης Γ. (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) G.FMIS: Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την ιαχείριση ασικών Πυρκαγιών - Χαρτογραφία σχετική µε δασικές πυρκαγιές - Προσοµοίωση της συµπεριφοράς και της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών - Εκτίµηση µετεωρολογικού κινδύνου πυρκαγιάς κ. Ευτυχίδης Γ., κ. Βαρελά Β. (Algosystems A.E.-Αθήνα) ΥΓΕΙΑ Το ArcGIS στην υγεία κ. Παναγιωτοπούλου Α. Νέα µέθοδος εκτίµησης του ηµερήσιου κινδύνου δασικής πυρκαγιάς µε το συνδυασµό δοµικών (στατικών) και δυναµικών (ηµερήσιων) παραµέτρων κ. Μαντζαβέλας Α., κ.πορτόζης Θ. (ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε.Θεσ/νίκη) Ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών µε δεδοµένα σχετικά µε την περιγραφή, την αξιοποίηση και τους κινδύνους που απειλούν φυλές προβάτων της Ευρώπης κ. Μιζέλη X., (Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας) κ. Λίγδα Χ (Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας),κ.Τσιώκος. και κ. Γεωργούδης Α. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) ArcGIS Server Παρουσίαση ArcGIS Server 9.3. Λογισµικό διάχυσης και επεξεργασίας Γεωγραφικών εδοµένων στο Internet και το Intranet, WEB εφαρµογές κ. Μπάτσος Ι., κ. Παπαδόπουλος Π. 13:30-15:00 ι ά λ ε ι µ µ α

9 Παρασκευή 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ απόγευµ α Αίθουσα Α Αίθουσα Β Χαρτογράφηση ωκεανογραφικών παραµέτρων στο πλαίσιο διαχείρισης παράκτιων περιοχών: Η περίπτωση του Στενού Μυτιλήνης κ. Πατάκη Ζ, κ. Κίτσιου., κ. Νίτης Θ., κ. Κωστόπούλου Μ., κ. Βαγή Μ. (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) ιαδικτυακός Οδηγός ήµου Ευόσµου µε τη χρήση του ArcGIS Server κ.συµεωνίδης Π.,κ Αντωνιάδης Γ., κ. εσποτάκης Θ., κ. Πανυτσίδης Κ. (DRAXIS Τεχνολογίες Περιβάλλοντος) Σ ArcLogistics: Οργάνωση, διαχείριση και δροµολόγηση στόλου.το ArcLogistics είναι µία ολοκληρωµένη λύση για τη δηµιουργία βέλτιστων δροµολογήσεων και την επίλυση προγραµµατισµού διαδροµών. Με το περιβάλλον αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόµηση πόρων αλλά και βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελατών µε αποτέλεσµα την αρτιότερη λειτουργία του οργανισµού που το χρησιµοποιεί κ. Λαζάρου H. (Master GIS - University College London) ιαχρονική ανάλυση των αλλαγών του τοπίου στο έλτα του Καλαµά τα τελευταία 60 χρόνια κ. Κούτσιας Ν., κ.ακρίδα Σ., κ. ηµόπουλος Π. (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ArcGIS Geostatistical Analyst Παρουσίαση του extension Geostatistical Analyst του ArcMap για τη δηµιουργία επιφανειών Χωρικών Παρεµβολών. ιεκπεραίωση των επιµέρους σταδίων µελέτης των επιπέδων συγκέντρωσης όζοντος στην ατµόσφαιρα, µε βάση δεδοµένα σταθµών µέτρησης κ. Χιώτης Π. Ώρα 15:00-16:30 16:30-17:00 ι ά λ ε ι µ µ α GIS ΠΕ ΙΟΥ ArcPad: GIS και GPS για εφαρµογές πεδίου κ. Ζουµής Κ. "Rapid Analysis Of Wildfire Impacts Using ASTER Data And Support Vector Machines: A Case Study From The Greek Fires Season Of Summer 2007" G. Petropoulos, W. Knorr, M. Scholze, L. Boschetti, G. Karantounias (University of Bristol,UK, Department of Earth Sciences,UK, Department of Geography, University of Maryland, Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources Development and Agricultural Engineering, GREECE) Σελίδα 9 από 11 DATABASE Microsoft SQL Server 2008: παρουσίαση των νέων χαρακτηριστικών για Ασφάλεια, ιαχείριση & Προγραµµατισµό κ. Αναστόπουλος Ν. (Microsoft ΕΛΛΑΣ)

10 Ανάπτυξη τουριστικού οδηγού µε χρήση ArcPad Application Builder Εφαρµογή στο κάστρο της Χίου κ. Καλύβας., κ. Λαζάρου Η., κ. Γιώτης Α. Ανάλυση και εκτίµηση φυσικών κινδύνων στο Ν. Λακωνίας µε την χρήση Γ.Σ.Π. µέσω διαδικτύου Σ κ. Καραγκιόζη Ε., κ. Φουντούλης Ι., κ. Παπανικολάου., κ. Παπαθεοδώρου Κ. Παρασκευή 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ Απόγευµα Αίθουσα Α Αίθουσα Β Σύγχρονες τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών κ. Ανδρουλακάκης Ν. (ΙΓΜΕ) Ενιαίο - Ολοκληρωµένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα (G.I.S. -Γ.Π.Σ.) του ήµου Χαϊδαρίου κ. Αλαβάνος Α. (InfoMap Α.Ε.) Τα παράπονα στο δήµαρχο.ειδικό για το γραφείο παραπόνων του δήµου κ. Κοντός Α. Μέθοδος για τη βελτίωση της χωρικής ακρίβειας των µετεωρολογικών µεταβλητών και την εκτίµηση του ηµερήσιου κινδύνου δασικής πυρκαγιάς κ. Μαντζαβέλας Α., κ.πορτόζης Θ. (ΟΜΙΚΡΟΝ Ε.Π.Ε. - Θεσσαλονίκη) Ώρα 17:00-18:00 Συγκριτική µελέτη δεικτών βλάστησης από εικόνες SPOT-1 HRV για το διαχωρισµού καµµένων εκτάσεων και γυµνής γης ένα έτος µετά την πυρκαγιά κ. ηµητρακόπουλος K., κ. M.J. Rodrigues, κ. I.Z. Γήτας (Laboratory of Forest Management and Remote Sensing Faculty of Forestry and Natural Environment Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) Habitat suitability modeling for Capercaillie (Tetrao urogallus) in Morangie Forest, Scotland: a study incorporating the environmental variables of forest continuity and old trees κ. Πέτκογλου Σ. (The University of Edinburgh College of Science & Engineering School of GeoSciences - Marathon Data Systems) Interpolating Daily Rainfall: An investigation of possible ways rainfall radar data can be used with geostatistical interpolation methods to improve the estimation of the rainfall field, at fine spatial scales, in England and Wales κ. Χιώτης Π. (The University of Edinburgh College of Science & Engineering School of GeoSciences Institute of Geography- Marathon Data Systems) "Η Εφαρµογή Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Ιστορία-Αρχαιολογία" κ. Πολίτης., κ. Τσελάς Ν.(Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), κ.καλαθάς Α.(Marathon Data Systems) Λήξη 3 ης ηµέρας συνεδρίου. Η έκθεση χαρτών και τα περίπτερα παραµένουν ανοιχτά µέχρι τις 18:00 Σελίδα 10 από 11 Άτλαντας ορυκτών πρώτων υλών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μιχαλέου Φ., κ. ιακάκη Ε., κ. Στεφανίδη Π. (ΙΓΜΕ Θεσσαλονίκης) ιαχείριση και διαδικτυακή προβολή ιστορικών χωροχρονικών δεδοµένων. Εφαρµογή στον Άτλαντα του Μείζονος Ελληνισµού κ. Αλεξόπουλος Ι. (Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού) Υπ. ρ. κ. Σταυρουλάκης Γ.(Νέσσος Πληροφορικής Α.Ε.)

11 Π α ρ α σ κ ε υ ή 7 Ν ο ε µ β ρ ί ο υ Σελίδα 11 από 11 18:00 Κλείσιµο Συνεδρίου Σε όλη την διάρκεια του τριηµέρου θα λειτουργεί έκθεση µε περίπτερα και έκθεση εργασιών από εφαρµογές GIS (ArcInfo ArcView- ArcGIS Server) από διάφορα έργα σε όλη την Ελλάδα. Ώρες λειτουργίας έκθεσης: 9:00 20:00 (Τετάρτη-Πέµπτη) 9:00 18:00 (Παρασκευή) Ε ί σ ο δ ο ς Ε λ ε ύ θ ε ρ η Θα χαρούµε πολύ να σας δούµε από κοντά!! Άδωνις Κοντός Πρόεδρος της Marathon Data Systems

20 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

20 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 20 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών ArcGIS Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ArcGIS (ArcView ArcInfo ArcGIS Server) Αθήνα 1 2 & 3 Νοεμβρίου 2010 ξεν. Crowne Plaza (πρώην Holiday Inn) (Μιχαλακοπούλου 50

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Βιογραφικό Σημείωμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΟΨΗ Προσωπικά Στοιχεία... 1 Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ε. Ευαγγελίδης Ημερομηνία γέννησης/οικογ. κατάσταση: 4-10-1970 / Έγγαμος με δύο παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ

εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ εταιρικό profile company προφίλ ΥΕΤΟΣ υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών

Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος του κελύφους και των τομεακών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών

Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών On Orbit Cluster Διαστημικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών Το si-cluster To si-cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

HYETOS. Consulting Engineers

HYETOS. Consulting Engineers HYETOS Consulting Engineers υετός, ο: βροχή [Ησ. Έρ. και Ημ. 545 - Αριστοτ. περί Κόσμου 394a 30-32/Δ8: «Ηπία μεν γαρ ούσα (η του νέφους θλίψις) μαλακάς ψεκάδας διασπείρει, σφόδρα δε αδροτέρας, και τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Καθ..Ρόκος Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π. 1. Αναλογικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης

Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Τεχνικές Τηλεπισκόπισης για την Παρακολούθηση της Ερημοποίησης Dr. Joachim Hill Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικές ειδήσεις

Ενημερωτικές ειδήσεις Ενημερωτικές ειδήσεις από την αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης 10 Ιούλιος 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σύγχρονες τεχνολογίες στην αναστήλωση της Ακρόπολης 19 Μαρτίου 2010 Ορθοφωτομωσαϊκό του βράχου της

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών.

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Ιφιγένεια Βαρδακώστα και Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia, sarantos}@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO

Αναφορά Ελληνικού Γραφείου GEO Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Γραφείο GEO Λόφος Νυμφών Θησείο Τ.Κ 11810 Τηλέφωνο:210-3490104 Φαξ:210-3490120 E-Mail: greekgeo@admin.noa.gr Web site: http://www.greekgeo.noa.gr/ Αναφορά Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΏ Ι.ΜΕΤ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ2010 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΣ 2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ηµήτρης Μάστορης* ΑΤΜ, Ελένη Μητροπούλου ΑΤΜ Κτηµατολόγιο Α.Ε., Μεσογείων 288, 155 62 Χολαργός Τηλ. 210-6505828,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Μιχαήλ Ξανθάκης 1, Παναγιώτης Μινέτος 1, Γεωργία Λυσίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ B.Sc., M.Sc., Ph.D. Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής Πρόεδρος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2. Περίληψη Σχεδιασµός, Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: µια δύσκολη και αµφίσηµη σχέση µε βάση εµπειρίες από την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση Γκιάλης Στέλιος 1, Μωραϊτου Παρασκευή 2 1 Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα