Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών"

Transcript

1 Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος

2 Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών. Αναπτύσσονται με σκοπό να ενσωματώσουν την επιστημονική γνώση και τη σύγχρονη τεχνολογία στη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών Αποτελούνται από υλικό και λογισμικό και λειτουργούν στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της δασοπροστασίας

3 Τι εννοούμε διαχείριση δασικών πυρκαγιών? Οι πυρκαγιές αποτελούν φυσικό παράγοντα των μεσογειακών δασών που η παρουσία του δημιουργεί προβλήματα στην ανθρώπινη (οικονομική) δραστηριότητα Η διαχείριση των πυρκαγιών αναφέρεται σε ένα οργανωτικό πλαίσιο και κατάλληλα μέτρα και ενέργειες που έχουν σκοπό να μειώσουν τις επιπτώσεις τους (οικολογικές, οικονομικές, κοινωνικές..) Η διαχείριση περιλαμβάνει όλες τις φάσεις δηλ. πρόληψη, καταστολή και αποκατάσταση. Κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των ΠΣΔΠ είναι ΓΠΣ (GIS) και GPS Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Μετάδοση δεδομένων Αισθητήρες Internet

4 Αντικείμενο της διαχείρισης του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών Εντοπισμός πυρκαγιών επέμβαση) πυρκαγιών (ανίχνευση, αναγγελία, αρχική Εκτίμηση κινδύνου (επικινδυνότητα, τρωτότητα, κίνδυνος) Εκτίμηση συμπεριφοράς δριμύτητα) συμπεριφοράς (ταχύτητα διάδοσης, Προκατασταλτικά μέτρα δυνάμεων..) Συντονισμός καταστολής δρομολόγηση,..) Εκτίμηση επιπτώσεων Μέτρα αποκατάστασης μέτρα (χειρισμοί καυσίμων, διασπορά καταστολής (παρακολούθηση δυνάμεων,

5 Κύκλος ζωής του επεισοδίου πυρκαγιάς

6 Τηλεανίχνευση δασικών πυρκαγιών Τηλεανίχνευση πυρκαγιάς Αυτομάτος εντοπισμός εστιών πυρκαγιάς Μετάδοση δεδομένων συναγερμών Μετάδοση εικόνας video Τηλεμετρική διαχείριση σταθμών παρατήρησης Σύνδεση με GIS

7 Πλατφόρμες εντοπισμού Επίγειοι σταθεροί σταθμοί παρατήρησης Μεταφερόμενες μονάδες παρατήρησης Παρατήρηση από εναέρια μέσα Διαστημικές πλατφόρμες

8 Τεχνολογίες εντοπισμού Υπέρυθροι αισθητήρες Εντοπίζουν την πηγή εκπομπής θερμότητας Ακριβοί, περιορισμένοι ψεύτικοι συναγερμοί, LOS Οπτικά συστήματα Εντοπίζουν το κινούμενο-αυξανόμενο ίχνος του καπνού την ημέρα και τη διαφορά έντασης φωτισμού τη νύχτα Φθηνότερα συστήματα με δυνατότητα έγχρωμης λειτουργίας την ημέρα και ασπρόμαυρης (κοντινό υπέρυθρο) τη νύχτα Ραδιόμετρα Εντοπίζουν τα ραδιομετρικά χαρακτηριστικά του καπνού Υβριδικά συστήματα Συνδιασμός των παραπάνω LIDAR (LIght Detection and Ranging Systems) Μετρούν την ανάκλαση δέσμης laser πάνω στα σωματίδια του καπνού Ακριβοί, περιορισμένοι ψεύτικοι συναγερμοί, LOS

9 Αισθητήρες ανίχνευσης

10 Μεταφερόμενος σταθμός τηλεανίχνευσης

11 Τηλεανίχνευση Η διαφορά μεταξύ τηλεανίχνευσης και παρατήρησης είναι ότι αντί περισσότερων πυροφυλάκων χρησιμοποιείται ένας έμπειρος παρατηρητής στο κέντρο ελέγχου. Πλεονεκτήματα αποτελούν οι συνθήκες εργασίας, οι τεχνικές δυνατότητες του συστήματος και η έλλειψη έμπειρων παρατηρητών

12 Οπτική παρατήρηση Εντοπισμός καπνού με οπτική παρατήρηση στο αρχικό στάδιο εκδήλωσης. Ο καπνός εντοπίζεται σε ύψος μεγαλύτερο του υψηλότερου εμποδίου που υπάρχει στο οπτικό πεδίο του παρατηρητή. Αυτό σημαίνει ανάλογη καθυστέρηση μεταξύ εκδήλωσης και ανίχνευσης

13 Περιφερειακοί Σταθμοί Παρατήρησης Οι ΠΣΠ είναι απομακρυσμένες θέσεις κατάλληλα επιλεγμένες για την ορατότητα και την επικοινωνιακή τους δυνατότητα. Συνήθως είναι θέσεις πυροφυλακίων ή θέσεων θέας. Η κατασκευή μπορεί να είναι βαρέως τύπου μέχρι μεταφερόμενοι ανάλογα με τις φυσικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και απαιτήσεις. Στους ΠΣΠ εγκαθίσταται εξοπλισμός εικονοληπτών, αναμεταδοτών, μετεωρολογικών αισθητήρων, τροφοδοσίας. Λόγω του απομακρυσμένου της θέσης τους οι ΠΣΠ πρέπει να είναι ενεργειακά και επικοινωνιακά αυτόνομοι. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα τηλεχειρισμού του εξοπλισμού.

14 Ημερήσια και Νυχτερινή όραση Ημερήσια όραση Νυχτερινή όραση σε ΓΠΣ Νυχτερινή όραση

15 Το Επιχειρησιακό Κέντρο Τοπικό κέντρο Κέντρο διαχείρισης Κέντρο παρακολούθησης Περιφερειακό κέντρο (Συντονιστικό)

16 Λογισμικό τηλεανίχνευσης Συνδιάζει τηλεχειρισμό του εξοπλισμού του ΠΣΠ, λειτουργίες διαχείρισης της εικόνας, Videoλειτουργίες και Διαχείριση ΓΠΣ

17 Ανάλυση ορατότητας Σκοπό έχει να λύσει το πρόβλημα της αριστοποίησης του αριθμού των μονάδων παρατήρησης (απαιτούνται τρεις τουλάχιστον για τον υπολογισμό ακριβούς θέσης) σε σχέση με την επιφάνεια κάλυψης (χρησιμοποιούνται κριτήρια βαρύτητας για τις περιοχές ενδιαφέροντος)

18 Αυτόματοι Μετεωρολογικοί Σταθμοί Αισθητήρες Καταχωρητής δεδομένων Επικοινωνία (GSM, GPRS, Wireless) Τροφοδοσία (φωτοβολταικά, ανεμογεννήτριες, fuel cells)

19 Εφαρμογή ΑΜΣ

20 Δομή ΠΣΔΠ Χάρτης κινδύνου (Καναδικός και Πορτογαλικός δείκτης) Μετεωρολογικά δεδομένα Π.Σ.Δ.Π Χάρτης εξάπλωσης πυρκαγιάς Δεδομένα από συμβατικούς χάρτες Χάρτης κατανομής δυνάμεων Δεδομένα απότομέτωπο της πυρκαγιάς Πληροφόρηση Τοπικών και Περιφερειακών αρχών

21 Εφαρμογή F.M.I.S. στο Ν.Ηρακλείου Κρήτης Σύστημα αυτόματου εντοπισμού πυρκαγιάς Ραδιόμετρο Α.Μ.Σ. 1 F.M.I.S. Α.Μ.Σ. 2 Κινητές μονάδες (GPS) Σύστημα F.M.I.S. Κονσόλα Εντοπισμού πυρκαγιών F.M.I.S. Web server

22 Γεωγραφικό Σύστημα Διαχείρισης Πυρκαγιών Χάρτες πυρολογικών δεδομένων Μετεωρολογικοί χάρτες Χάρτες Εκτίμησης κινδύνου Ταχύτητα εξάπλωσης πυρκαγιάς Ένταση μετώπου Επιπτώσεις πυρκαγιών

23 Θεματική χαρτογραφία πυρκαγιών Στατική πληροφόρηση Τυποποίηση και Χαρτογράφηση δασικών καυσίμων Θεματικοί χάρτες πυρκαγιών Τοπογραφική πληροφόρηση Δυναμική πληροφόρηση Μετεωρολογία (θερμοκρασία, σχ.υγρασία, άνεμος) Κίνδυνος πυρκαγιάς Ταχύτητα εξάπλωσης, ένταση πυρκαγιάς

24 Θεματικοί χάρτες Χάρτης καυσίμων Χρήσεις γης Χάρτης κλίσεων

25 Διαχείριση μετεωρολογικών δεδομένων

26 Χρήση δορυφορικών υποβάθρων

27 Τυποποίηση δασικής καύσιμης ύλης Τύποι ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

28 χαρτογράφηση και χαρτογράφηση δασικών δασικών καυσίμων καυσίμων Τυποποίηση Τυποποίηση και

29 Χαρτογράφηση δασικής καύσιμη ύλης

30 Μετεωρολογικοί χάρτες Χάρτης κατανομής θερμοκρασίας Δημιουργούνται με βάση τα δεδομένα από τους ΑΜΣ και μοντέλα χωρο-χρονικής παρεμβολής

31 Εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς Προέλευση Δομικός κίνδυνος πυρκαγιάς Μετεωρολογικός κίνδυνος Ανθρωπογενής κίνδυνος Κλίμακα Επίπεδο ΕΕ Εθνικό Περιφερειακό Τοπικό επίπεδο

32 Εκτίμηση κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς

33 Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς Δείκτες κινδύνου Κλάσεις κινδύνου Χρωματικός κώδικας Σύνδεση με μέτρα

34 Εκτίμηση συμπεριφοράς και προσομοίωση εξάπλωσης

35 Εισαγωγή μετεωρολογικών δεδομένων Τα δεδομένα μπορεί να εισάγονται αυτόματα σε περίπτωση λειτουργίας δικτύου μετεωρολογικών σταθμών

36 Στοιχεία από δίκτυο ΑΜΣ Δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων πριν τη χρήση για εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών σκοπων και ανάλυση σχεδιασμού

37 Υπολογισμός πεδίου ροής ανέμου σε δασικές περιοχές

38 Ορισμόςπαραμέτρων προσομοίωσης

39 Προσομοίωση πυρκαγιών Με δεδομένο το σημείο ή τη γραμμή έναρξης της πυρκαγιάς ο προσομοιωτής συνεκτιμώντας την τοπογραφία, τις τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες και τον τύπο της δασικής καύσιμης ύλης εκτιμά την εξάπλωση στο χώρο και το χρόνο

40 Χαρακτηριστικά πυρκαγιάς Πληροφορίες για την εκτίμηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς ανά τακτά χρονικά δίνονται στον διαχειριστή της πυρκαγιάς. Οι εκτιμήσεις και οι αποφάσεις έιναι πάντα του συντονιστή. Ο προσομοιωτής προσφέρει απλώς εκτιμήσεις με ένα συστηματικό τρόπο.

41 Εκτίμηση χρόνου άφιξης Ο προσομοιωτ ης μπορεί να δώσει εκτιμήσεις από υπολογισμούς που ενδιαφέρουν τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων.

42 Προσομοίωση ταυτόχρονων πυρκαγιών Για την ικανοποίηση επιχειρησιακών αναγκών ο προσομοιωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας περισσότερων ταυτόχρονων εστιών.

43 Ορισμός ταυτόχρονων εστιών διαφορετικού τύπου

44 Ταυτόχρονη εξάπλωση πυρκαγιών

45 Υποστήριξη Συντονισμού

46 Υποστήριξη συντονισμού Παρακολούθηση οχημάτων Συντονισμός Με τη χρήση τεχνολογίας GPS/GPRS είναι δυνατή η παρακολούθηση και η καθοδήγηση των πυροσβεστικών οχημάτων στις θέσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς και διασποράς δυνάμεων Φωνής, θέσης, εικόνας κα Επικοινωνία Ο συντονιστής έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει την εξάπλωση και να διασπείρει κατάλληλα τις διαθέσιμες δυνάμεις

47 Έλεγχος αξιοπιστίας και προσαρμοστικές ρυθμίσεις προσομοιωτή

48 Βάλια Κάλντα Συλλογή δεδομένων

49 Ανάλυση πυρκαγιάς

50 Προσομοίωση της εξάπλωσης

51 Σενάρια και ρυθμίσεις

52 Περιορισμοί προσομοιωτών Η προσομοίωση μπορεί να δώσει χρήσιμααποτελέσματαστοπρώτο διάστημα της πυρκαγιάς (5-6 ώρες). Για μεγαλύτερη διάρκεια χρειάζονται πιό εξελιγμένες εφαρμογές που να παίρνουν υπ όψιν τους την επέμβαση του μηχανισμού Καταστολής και τις μεταβολές του ανέμου. Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν δεδομένα τα οποία είναι δύσκολο να διατίθενται Επιχειρησιακά και φυσικά μοντέλλα που απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ

53 Πυρκαγιά Πεντέλης Ιουλίου

54 Πεντέλη / / /

55 Ο προσομοιωτής FMIS στην Κίνα

56 Υπηρεσίες FMIS στο Internet Παροχή πληροφοριών σε χρήστες με πρόσβαση σε web Υπηρεσία για Ημερήσιο Χάρτη Επικινδυνότητας Πυρκαγιάς Εξυπηρέτηση αιτήματος εκτίμησης της συμπεριφοράς και εξάπλωσης συγκεκριμένης πυρκαγιάς και αποστολή χάρτη με e- mail στο χρήστη Ενημέρωση και συστάσεις για τεχνολογίες προστασίας σπιτιών και κατασκευών απο τις δασικές πυρκαγιές

57 Ο χρήστης ορίζει μία εστία έναρξης πυρκαγιάς με το ποντίκι ή με γεωγραφικές συντεταγμένες

58 Υποβολή στοιχείων μέσω Ιντερνετ Φόρμα υποβολής στοιχείων για την εκτίμηση της εξάπλωσης πυρκαγιάς μέσω Internet

59 Πληροφόρηση μέσω Ο χρήστης παίρνει με την εικόνα της εξάπλωσης και τα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς (ταχύτητα μετάδοσης, ύψος φλόγας, ένταση κ.α.).) σε πίνακα.

60 Γεωγραφική ανάλυση για την εκτίμηση επιπτώσεων πυρκαγιάς

61 Επιπτώσεις στη δασική βλάστηση

62 Ένταση πυρκαγιάς

63 Εκτίμηση νέκρωσης βλάστησης

64 Αναγέννηση και αποκατάσταση

65 Επιπτώσεις στο έδαφος

66 Δυναμικό κάλυψης

67 Εκτίμηση κινδύνου διάβρωσης

68 Εκτίμηση κινδύνου πλημμυρικής παροχής

69 Συμπεράσματα-προβληματισμοί προβληματισμοί Οι πυρκαγιές αποτελούν κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα Η κλιματική αλλαγή θα εντείνει τα προβλήματα των πυρκαγιών τα επόμενα χρόνια. Θα επιμηκυνθεί η περίοδος των πυρκαγιών, οι πυρκαγιές θα γίνουν πιο γρήγορες και θα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει πολλές λύσεις για την υποστήριξη της διαχείρισης και της προστασίας. Η επιλογή της καταλληλότερης διαθέσιμης λύσης σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική Η πολιτική της καταστολής δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο καθώς η αποτελεσματική καταστολή στη διάρκεια ενός χρόνου συσσωρεύει βιομάζα και επομένως μεγαλύτερο δυναμικό για την επόμενη πυρκαγιά. Ανά 2-5 χρόνια το δυναμικό ξεπερνάει τις δυνατότητες του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και ο κύκλος κλείνει με μεγάλες καμένες εκτάσεις. Η πρόληψη είναι η πλέον ορθολογική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε βάθος χρόνου. Πρόληψη όμως σημαίνει ότι οι πυρκαγιές και η διαχείρισή τους μας απασχολούν ολόκληρο τον χρόνο και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης

Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης EFI Discussion Paper 15, 2009 Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της Επιστήμης Μία Συνεισφορά στο Διάλογο Επιστήμης-Πολιτικής Yves Birot (συντ.) Η Ζωή Μας με τις Δασικές Πυρκαγιές: Η Άποψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ. Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αντιμετώπιση Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΓΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 - 10 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α/Α Τροποποίησης Αριθµός και Ηµερ/νία γής Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επιστηµονική κοινότητα επισηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία µεταβάλλονται. Σε αυτό συµβάλλουν οι κλιµατικές αλλαγές, οι οποίες προκαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ :ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων σε υπολογιστικό νέφος (cloud computing) Δρ. Χρήστος Βασιλάκος

Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων σε υπολογιστικό νέφος (cloud computing) Δρ. Χρήστος Βασιλάκος Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων σε υπολογιστικό νέφος (cloud computing) Δρ. Χρήστος Βασιλάκος Ορισμός cloud computing Το νέφος υπολογιστών είναι ένα μοντέλο το οποίο επιτρέπει την απεριόριστη και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα