ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες χωρικής ανάλυσης, διαχείρισης δεδομένων και απεικόνισης. Τo ArcGIS Desktop περιλαμβάνει μία ομάδα από βασικές εφαρμογές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ArcCatalog, ArcMap, ArcGlobe. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να τρέξουν είτε ανεξάρτητα είτε να ενεργοποιηθούν από ένα ενιαίο περιβάλλον (μέσα από τον ΑrcMap) για να γίνεται ευκολότερα η γεωγραφική ανάλυση (όπως χαρτογραφία και διαχείριση ανάλυση γεωγραφικής πληροφορίας). Τo ArcGIS Desktop είναι διαμορφωμένο σε τρία διακριτά επίπεδα δυνατοτήτων του λογισμικού: 1. ArcView: Λογισμικό απεικόνισης, επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων (μπορούν να γίνουν αναζητήσεις, να αναλυθούν χωρικές σχέσεις και να δημιουργηθούν χάρτες και γραφήματα) 2. ArcEditor: Λογισμικό πλήρους διαχείρισης και επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων (ότι και ο ArcView και επιπλέον να δημιουργηθούν διορθωθούν ορισμένοι τύποι χωρικών δεδομένων) 3. ArcInfo: Λογισμικό πλήρους διαχείρισης, επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων (ότι και το ArcEditor και επιπλέον πλήθος εργαλείων ανάλυσης χωρικών δεδομένων). Κάθε έκδοση του ArcGIS Desktop (στον Η/Υ φαίνεται ως ArcGIS) περιέχει (τουλάχιστον) τρεις βασικές εφαρμογές: i) ArcMap, ii) ArcCatalog, iii) Geoprocessing (ArcToolbox & Model Builder) και ArcExplorer (ένα ελεύθερο (δωρεάν) GIS λογισμικό για την προβολή χωρικών δεδομένων) Με βάση την άδεια χρήσης του λογισμικού, είναι δυνατό να υπάρχουν και μια σειρά από προαιρετικές εφαρμογές (για ειδικές αναλύσεις) όπως το Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analysis, ArcPress, ArcScan κ.α. Το ArcGIS desktop αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος που περιέχει επιπλέον και τον o o ArcGIS Server που χρησιμοποιείται για να δημοσιεύει χάρτες και δεδομένα στο διαδίκτυο Mobile GIS που χρησιμοποιεί το ArcPad για χαρτογράφηση στο πεδίο και μπορεί να εγκατασταθεί σε GPS δέκτες. 2

2 Το περιβάλλον του ArcMap: Το περιβάλλον του ArcMap αποτελεί την κεντρική εφαρμογή του λογισμικού και χρησιμοποιείται για την παρουσίαση, τροποποίηση και ανάλυση των γεωγραφικών δεδομένων. Η βασική εφαρμογή αποτελείται από δύο κύρια μέρη α) την περιοχή εμφάνισης των δεδομένων (map display) και την περιοχή του πίνακα περιεχομένων. Περιοχή Πίνακα περιεχομένων Περιοχή εμφάνισης δεδομένων Βασικά δομικά στοιχεία του λογισμικού είναι οι εργαλειοθήκες, οι οποίες παρέχουν στον χρήστη διάφορα εργαλεία ομαδοποιημένα σε ενότητες. Οι εργαλειοθήκες μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από το περιβάλλον εργασίας και τα εργαλεία ενεργοποιούνται με απλό κλικ. Με την εγκατάσταση του προγράμματος εμφανίζονται μερικές από τις βασικές εργαλειοθήκες (π.χ. Standard, Tools) ενώ άλλες εμφανίζονται κατ επιλογή. Στη βάση της εφαρμογής εμφανίζεται η ράβδος μηνυμάτων, όπου εμφανίζονται διάφορα μηνύματα όπως οι συντεταγμένες του χάρτη, η πρόοδος της εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών (π.χ. στην διπλανή εικόνα εμφανίζονται οι συντεταγμένες σε ελληνικό σύστημα γεωγραφικής αναφοράς σε περιοχή της Ζακύνθου). 3

3 Εκκίνηση και αρχικές εργασίες με το ArcMap: Ο ArcMap ξεκινάει είτε με διπλό κλικ σε εικονίδιο (αν υπάρχει σε επιφάνεια εργασίας) είτε με Start, Programs, ArcGIS και μετά επιλογή ArcMap. Εναλλακτικά, αν έχουμε δημιουργήσει και σώσει μια εργασία, με διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο (αλλά θα μας βγάλει στο περιεχόμενο αυτής της εργασίας). Στο ΑrcMap κάθε εργασία που δημιουργείται από το χρήστη αποθηκεύεται σε ένα αρχείο το οποίο καλείται map document (.mxd). Διπλό κλικ σε ένα αρχείο.mxd προκαλεί αυτόματη εκκίνηση του ArcMap. Η αρχική οθόνη (εκτός από την περίπτωση να ανοίξει από έτοιμη εργασία) είναι η παρακάτω, με βάση το ArcMap 10.0 (η εικόνα διαφέρει ανάμεσα στο ArcMap 9X και στο ArcMap 10x αν και η λογική είναι παρόμοια): Οι επιλογές μας είναι τρεις: Δημιουργία ενός νέου χάρτη (εργασία): A new empty map Δημιουργία ενός νέου χάρτη από διαθέσιμους πρωτογενείς χάρτες: A template Να ανοίξει η εφαρμογή μέσα από έναν ήδη υπάρχοντα σωσμένο χάρτη (εργασία) μέσα από πλοήγηση στους δίσκους του Η/Υ που δουλεύουμε (όμοιο με αναζήτηση του εικονιδίου του χάρτη (εργασίας) στον Η/Υ και διπλό κλικ σε αυτό): An existing map Browse for maps (more) Με Ακύρωση (Cancel) η εφαρμογή ανοίγει σε ένα νέο χάρτη, ενώ με Άνοιγμα (Open) το λογισμικό αναζητά υπάρχοντες χάρτες. Εισαγωγή δεδομένων: Υπάρχουν δύο τύποι βασικών θεμελιωδών δεδομένων στα GIS. Τα διανυσματικά (σημεία, γραμμές, πολύγωνα) και τα ψηφιδωτά αρχεία. 4

4 Για να προσθέσουμε αρχεία στο πρόγραμμα: Κάνουμε κλικ το εικονίδιο Add Data στην γραμμή εργαλείων standard και επιλέγουμε το αρχείο/τα αρχεία που μας ενδιαφέρουν. Π.χ Add Data C:\ arcgis Arc Tutor Map airport.gdb (αρχείο γεωβάσης) Add (όλα τα διανυσματικά αρχεία) Τι παρατηρείται; Ποια διανυσματικά αρχεία είναι σημειακά, γραμμικά ή πολυγωνικά; Υπάρχει και άλλος τύπος αρχείου και ποιος είναι αυτός; Για να δώσουμε εικονική προτεραιότητα σε κάποιο αρχείο: Επιλέγουμε την εντολή Display (η οποία βρίσκεται κάτω στον πίνακα περιεχομένων, αριστερά της οθόνης), επιλέγουμε το αρχείο το οποίο θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα, σύρουμε και τοποθετούμε στην θέση κατάταξης που επιθυμούμε. Απόλυτη μεγέθυνση ενός αρχείου: Για να μεγεθύνουμε απόλυτα ένα αρχείο, κάνουμε δεξί κλικ στο αρχείο και επιλέγουμε από το αναδυόμενο παράθυρο την εντολή Zoom To Layer. Π.χ. δεξί κλικ country Zoom To Layer Αλλαγή ονομασίας και συμβολισμού ενός αρχείου : Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο και εμφανίζουμε τις ιδιότητες του αρχείου (Layer Properties) εναλλακτικά με διπλό κλικ. Αλλαγή ονομασίας : General (Γενικά) Layer Name : ονομασία αρχείου π.χ. σχολεία ΟΚ 5

5 Αλλαγή συμβολισμού : Symbology (Συμβολισμός) επιλογή του εικονιδίου symbol επιλογή οποιουδήποτε τύπου σημείου color: π.χ. purple size: π.χ. 18 ΟΚ ΟΚ Εμφάνιση πληροφοριών ενός σημείου ή πολυγώνου πάνω στο χάρτη : Η εντολή αυτή πραγματοποιείται από την εντολή Identify που βρίσκεται στην γραμμή εργαλειών Tools. Στη συνέχεια επιλέγουμε οποιοδήποτε σημείο ή πολύγωνο στον χάρτη και εμφανίζεται το παράθυρο ταυτοποίησης (Identify). Εμφάνιση όλων των κατηγοριών ενός αρχείου με διαφορετικά χρώματα : Κάνουμε διπλό κλικ στο αρχείο για να εμφανιστεί το παράθυρο ιδιοτήτων αρχείου (Layer Properties) και επιλέγουμε Symbology. - Π.χ. διπλό κλικ parcels Symbology Categories Unique values Value Field : π.χ. LAND_USE Add All Values Color Ramp : επιλογή συνδυασμού χρωμάτων ΟΚ 6

6 Για να δούμε τον αριθμό των πολυγώνων: Κάνουμε δεξί κλίκ στο αρχείο, στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέγουμε Open Attribute Table και στη συνέχεια στο τέλος της πρώτης στήλης του πίνακα περιεχομένων φαίνεται ο αριθμός του τελευταίου πολυγώνου. Για να επιλέξουμε ένα υποσύνολο από την πληροφορία που έχει ένα διανυσματικό αρχείο: Ένα διανυσματικό αρχείο συνδέεται με έναν πίνακα δεδομένων (σαν πίνακας του Excel ή της Access), όπου μπορούμε να εκτελέσουμε πολλά ερωτήματα (σαν φίλτρο πληροφορίας). Το αποτέλεσμα της επιλογής μας, μετά εμφανίζεται και χωρικά. Από το αρχείο Parcel, με διπλό κλικ επιλέγουμε το μενού Definition Query Query Builder και διαμορφώνουμε το κατάλληλο ερώτημα Επιλέγουμε το κατάλληλο πεδίο για εφαρμογή του ερωτήματος. 2. Καθορίζουμε το κατάλληλο πρόθεμα (π.χ. =, Not κλπ) 3. Επιλέγουμε το Get Unique Values για να δούμε τις δυνατές επιλογές και προσδιορίζουμε ανάλογα 4. Αφού έχουμε ολοκληρώσει το «στήσιμο» του ερωτήματος, πατάμε ΟΚ και εμφανίζεται στην πρώτη εικόνα. Πατάμε και πάλι ΟΚ και το ερώτημα έχει εμφανιστεί χωρικά στην περιοχή εργασίας μας. 7

7 Για να μετατρέψουμε ένα αρχείο από διανυσματικό (vector file) σε ψηφιδωτό (raster file): Ενεργοποιούμε την λίστα της εργαλειοθήκης και επιλέγουμε την κατάλληλη εργαλειοθήκη. Εδώ θέλουμε να κάνουμε μετατροπή (conversion) το αρχείο Parcel σε ψηφιδωτό, επομένως ανοίγουμε την Conversion tools και επειδή θέλουμε να μετατρέψουμε ένα πολυγωνικό αρχείο, επιλέγουμε το Polygon to Raster Τι πρέπει να γνωρίζω για την μετατροπή ενός διανυσματικού σε ψηφιδωτό αρχείο; Ας θυμηθούμε αυτό!! Τα αρχεία raster λαμβάνουν μόνο μία τιμή σε κάθε κελί (cell) και θα πρέπει να επιλέξω από τον πίνακα δεδομένων του διανυσματικού αρχείου 1) ποιο πεδίο (από όλες τις στήλες) θα γίνει ψηφιδωτό αρχείο και 2) τι μέγεθος κελιού (cell size) θα ορίσω. Οπότε μόλις εμφανιστεί το παράθυρο μετατροπής (Polygon to Raster) : Input feature : εισαγωγή διανυσματικού αρχείου π.χ. parcel, Field : πεδίο π.χ. Land use, Output cell size : μέγεθος κελιού π.χ. 100 (100 x100) OK SOS. Προσοχή όταν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα διανυσματικό αρχείο σε ψηφιδωτό, να κοιτάμε να μην έχουμε επιλεγμένο κάποια εγγραφή του αρχείου αυτού, γιατί τότε θα μετατρέψει μόνο τις επιλεγμένες εγγραφές. 8

8 ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Εξοικειωθείτε με: τα εργαλεία της μπάρας των βασικών εργαλείων (toolbars) ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε τα θεματικά επίπεδα (layers) αλλάξτε τη σειρά εμφάνισης των θεματικών επιπέδων αλλάξτε τα σύμβολα των οντοτήτων (χρώματα, τύπους γραμμών, κλπ.) επιλέξτε εγγραφές στα διανυσματικά αρχεία, επιλέγοντας διαφορετικά πεδία (αριθμητικά και περιγραφικά) και διαφορετικά προθέματα Εργασία 1: Εργαλειοθήκες στο ArcMap Στον ArcMap υπάρχουν διάφορες εργαλειοθήκες. 1. Περιγράψτε το κάθε εργαλείο που υπάρχει στις βασικές εργαλειοθήκες Standard, Layout, Tools 2. και προσδιορίστε ποια είναι η βασική λειτουργία τους. Θα χρειαστεί να έχετε και κάποια αρχεία στο χάρτη για να βλέπετε τη λειτουργία τους. Υπόδειγμα: Εργαλειοθήκη Standard Περιέχει τα παρακάτω εργαλεία: 1. New map file = Δημιουργία ενός νέου χάρτη 2. Open = Άνοιγμα ενός νέου χάρτη 3...κλπ. 9

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Εισαγωγή στο ArcGIS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Εισαγωγή στο ArcGIS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1. Γενικά Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με το εμπορικό λογισμικό Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16

3 Δημιουργία Διάταξης Εκτύπωσης...13. 4 Δεδομένα σε (πίτα) διαγράμματα...16 Περιεχόμενα Ενότητα 2 Βασική Άσκηση ArcGIS v10.1 1 ArcMap, γνωριμία με την επιφάνεια εργασίας... 2 1.1 Η διεπιφάνεια ArcMap... 2 1.2 Οι γραμμές εργαλείων... 4 2 Κάντε ένα σχέδιο εργασίας: ένα χάρτη γεννήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά μαθημάτων iguess. inotes v10.1

Σειρά μαθημάτων iguess. inotes v10.1 Σειρά μαθημάτων iguess inotes v10.1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 13. Πρόλογος

Πρόλογος 13. Πρόλογος Πρόλογος 13 Πρόλογος Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως ως το καταλληλότερο και ικανότερο μέσο και εργαλείο για την επίλυση χωρικών προβλημάτων. Τα πεδία εφαρμογών τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4ο 4.1. Ευρωπαϊκή Κάλυψη γης με βάση το Corine - Συστήματα Συντεταγμένων Γεωαναφορά 4.1.1. Ευρωπαϊκή Κάλυψη γης με βάση το Corine: Για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GIS QGIS Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαλκιάς Χρ. Σκοπός Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης. Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης

Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης. Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ιδάσκων: Επίκουρος Καθ. Ν. Σουλακέλλης Επιµέλεια Ασκήσεων: Πότογλου ηµήτρης Μυτιλήνη Οκτώβρης 2001 Εισαγωγή στα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης MobileMapper Office 1 MobileMapper Office Software... 4 Εισαγωγή... 4 Εγκατάσταση του MobileMapper Office... 5 Εκκίνηση του MobileMapper Office... 6 MobileMapper Office Main Window (κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 ο ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΨΜΕ) Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα κατανοήσουμε την έννοια του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ια μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEBGIS. Version 1.4 Απρίλιος 2012

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEBGIS. Version 1.4 Απρίλιος 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEBGIS Version 1.4 Απρίλιος 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ WEBGIS... 1 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Στους φοιτητές. Των. Γεωλογικών και Γεωγραφικών. Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Στους φοιτητές. Των. Γεωλογικών και Γεωγραφικών. Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ILWIS 3.4 : Οδηγός χρήστη 2 Στους φοιτητές Των Γεωλογικών και Γεωγραφικών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ΑΠΡΙΛΗΣ 2009 To Geology and Geography Students Of Greek Universities & Technical Foundations Departments

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Εργαλεία Πλοήγησης Χάρτη (Map Navigation tools)

2.2 Εργαλεία Πλοήγησης Χάρτη (Map Navigation tools) 1. Εισαγωγή Η εφαρμογή Γεωγραφικού Καταλόγου Πληροφοριών (ΓΚΠ) περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία (tools) για τη διαχείριση των γεωγραφικών πληροφοριών και έχει δομηθεί ιεραρχικά σε θεματικές ενότητες, ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013

Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 2013 Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2014 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά στοιχεία. Ιστορία του Linux

Εισαγωγικά στοιχεία. Ιστορία του Linux Εισαγωγικά στοιχεία Ιστορία του Linux Το Linux είναι το δημοφιλέστερο ελεύθερο και ανοικτού κώδικα (free and open source) λειτουργικό σύστημα. Η ανάπτυξη του πυρήνα (kernel) του Linux ξεκίνησε το 1991

Διαβάστε περισσότερα