ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας»."

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». Απόφαση Νο 1145 Το.Σ αφού έλαβε υπόψη 1. τη με αρ. πρωτ. Α1Α/377/ έγγραφη εισήγηση της /νσης Οικονομικού 2. την αρνητική ψήφο των μελών κ.κ. Μουλίνο Νικόλαο και Βαρδαρό Σταμάτη, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Tην τροποποίηση ως προς το σκέλος των εσόδων εξόδων της με αριθμ. 1130/201/ απόφασης του Σ του ΕΟΠΥΥ με την οποία εγκρίθηκε αρχικά ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, έτους 2015, μετά από σχετικές παρατηρήσεις του Υπ. Υγείας και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και τη διαμόρφωση του ως κάτωθι: Φ Υ Λ Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν Κατηγοριοποίη ση Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Κοινωνικοί Πόροι Ασφαλιστικές Εισφορές Ασφαλιστικές Εισφορές Ασφαλιστικές Εισφορές Ασφαλιστικές Εισφορές Κ.Α.Ε. ΚΑΕ Πλήρης ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ η Τροποποίηση Προϋπολογισμ ού 2014 Σχέδιο Προϋπολογισμ ού 2015 προς Έγκριση 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις για δαπάνες περίθαλψης ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους που δεν κατονομ.ειδικά ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Καταβολές εργοδότη τακτικές κανονικές Καταβολές εργοδότη (παλαιές καθυστερήσεις) Λοιπές εισορές εργοδότη (Εισφορές ΒΩΜΑ) Καταβολές ασφαλισμένων , , , , , , , , , , , , ,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,18 1

2 τακτικές κανονικές Ασφαλιστικές Εισφορές Ασφαλιστικές Εισφορές Ασφαλιστικές Εισφορές Ασφαλιστικές Εισφορές Ασφαλιστικές Εισφορές Ασφαλιστικές Εισφορές Καταβολές ασφαλισμένων (παλαιές καθυστερήσεις) Τακτικές καταβολές για περίθαλψη συνταξιούχων αγροτών Εισφορές για εφάπαξ αποζημίωση Καταβολές ή κρατήσεις επί συντάξεων Καταβολές ή κρατήσεις βοηθημάτων ή επιδομάτων Συμμετοχή του Κράτους στην Κοινωνική Ασφάλιση ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη ( παροχών παρά ξένων κρατών) Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές ιδιωτών (Συμμετοχή σε παροχές) Εσοδα από προσφορά διοικητικών κλπ υπηρεσιών σε τρίτους Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών που δεν κατονομάζεται Έσοδα από πώληση εντύπων και τίτλων (διατετιμημένων) Λοιπά έσοδα από συνδρομές περιοδικών Έσοδα από πώληση χροεγράφων Εσοδα απο εκποιηση κλπ κινητων αξιων Έσοδα από πώληση άχρηστου υλικού ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,0 0 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , Εσοδα ΟΑΠ ΔΕΗ , , , Έσοδα από εκμίσθωση οικιών και γραφείων 2

3 Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων Έσοδα από εκμίσθωση γηπέδων & υπαιθ. χώρων Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες , , , Τόκοι από δάνεια Τόκοι λοιπών περiπτώσεων Τοκομερίδια , , , Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Κέρδη από πώληση ομολογιών Μερίσματα Μετοχών Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες Ειδικό έσοδο αρθ. 40 του Ν 3418/05 Έσοδα από τη λοιπή επιχειρηματική δράση του ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜ.ΠΟΙΝΕΣ & ΠΑΡΑΒΟΛΑ Πρόστιμα σε εργολάβους, ενοικιαστές ή προμηθευτές Πρόστιμα από καταλογιστικές αποφάσεις διαφόρων αρχών Κατάπτωση εγγυήσεων λόγω παράβασεων συμβάσεων Πρόστιμα & χρηματικές ποινές λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ , Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ(Αντρικιζόμεν ος Έσοδα υπέρ κλάδου Πρόνοιας υπαλ/λων ΝΠΔΔ Έσοδα υπέρ ΙΚΑ Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3

4 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών Εσοδα υπέρ ΤΑΠΟΤΕ Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφ. Ταμείων (ΤΕΑΠΟΚΑ κλπ) , , , , , , , , , Έσοδα υπερ ΟΑΕΔ , , , Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Αρωγής Έσοδα υπέρ του δημοσίου Έσοδα υπέρ λοιπών ΝΠΔΔ και αποκ.δημ.υπηρεσι ών (Τ.Π.& Δανείων) Έσοδα υπέρ ΝΠΙΔ(Οργανισμών Συλλόγων κλπ) Έσοδα υπέρ ειδικών Λογ/μων (Αλληλοβ.2%) Έσοδα υπερ ανεξαρτήτων αρχών και φορέων Κρατήσεις για Υγειον.Περίθαλψη υπαλλήλων και συντ/χων Κρατήσεις για Υγειον.Περίθαλψη συντ/χων Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση ΧΕΠ Λοιπές επιστροφές για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων Αχρεωστήτως καταβληθέντα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 Λοιπά Έσοδα Λοιπές επιστροφές , , ,00 4

5 Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Claw Back Claw Back Claw Back Claw Back για τακτοποίηση χρηματικών νενταλμάτων Επιστροφή χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις Έσοδα από μεταβίβαση δικαιωμάτων ασφαλισμένων λόγω αλλαγής ασφαλιστικού φορέα Συμμετοχή ΤΥΔΚΥ στις δαπάνες διοίκησης Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία(rebat e & claw back φαρμάκων) Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία( claw back διαγνωστικών) Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία( claw back Ιδωτικών Κλινικών) Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία( claw back Φυσικοθεραπευτές ) , , , , , , , , , , , , , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , εκτακτη επιχ.για ληξιπρ.υποχρεώσε ις 0, ,19 0, ,68 0,00 Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Λοιπά Έσοδα Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας Έσοδα για πραγματοποιηθείσ ες δαπάνες Έσοδα από δωρεές, κλπ Πρόστιμα από Δ.Σ. (σε προμηθευτές) Λοιπά Έσοδα Παράβολα Λοιπά Έσοδα Λοιπά έσοδα , , , Λοιπά Έσοδα ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ Χρεωλύσια δανείων που χορηγήθηκαν , ,00 0, Α Α Επιχορηγήσεις για εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔ. 0, ,00 0,00 5

6 Η Σ Η Σ EΡΓΟ ΠΔΕ (HEALTH VOUCHER) ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦ. ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΡΓΟ ΠΔΕ (HEALTH VOUCHER) ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦ.ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΡΓΟ ΠΔΕ (HEALTH VOUCHER) ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦ.ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ανευ health voucher) ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Με health voucher) , , , , ,2 4 Κ.Α.Ε ΟΝΟΜΑΣΙΑ Φύλλο Εξόδων ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 Σχέδιο Προϋπολογισμού 2015 προς Έγκριση Αποθεματικά , , , Βασικός μισθός τακτικών Βασικός μισθός εκτάκτων , , , , , , Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών , ,00 0, Οικογενειακή παροχή , , , Κίνητρο ς Προσωπική διαφορά , , , Επιδόματα εορτών και αδείας Επίδομα Πληροφορικής Επίδομα θέσης ευθύνης , ,00 0, , , , Λοιπά γενικά τακτικά επιδόματα Έξοδα παράστασης Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας , , , Επίδομα Προβλημ. & Παραμεθόριων Περιοχών , , , Ειδικό Νοσοκομειακό

7 Επίδομα παγίων οδοιπορικών εξόδων Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία , ,00 0, , ,00 0, , , , Αποζημίωση για έξοδα κίνησης Αμοιβή λόγω εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες , , , , , , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές (περιλαμβάνονται και ιδιώτες ) Λοιπές πρόσθετες παροχές , , , Αποζημίωση για έξοδα χρήσεως αυτοκινήτου , ,00 0, Αποζημίωση Προέδρων συλλογικών Οργάνων Διοίκησης , , , Αποζημιώσεις των άρθρων 9 & 10 του Ν.2085/92 0, , , Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματικές περιοχές (άρθ. 9 παρ. 4 Ν.2085/92) , , , Εφάπαξ οικονομική παροχή Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίας με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία , , ,00 7

8 Αμοιβές υγειονομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία , ,00 0, Αμοιβες μεταφραστών και στενογράφων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών , , , Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών , , , Αμοιβές Νομικών Προσώπων ή Οργανισμών για την μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες , , , Έξοδα νοσηλείας και λοιπές Παροχές Πρόνοιας υπαλλήλων Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων Έξοδα κηδείας μελών οικογενειών υπαλλήλων και συνταξιούχων Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων , , , Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α , , ,00 8

9 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς , , , Εργοδοτική εισφορά υπερ ΟΠΑΔ (παρ. 1β, άρθρου 19 του ν.3918/2011) , , , Λοιπές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , , , Συντάξεις λόγω παραίτησης Βοηθήματα εφάπαξ υπαλλήλων 0, ,00 0, Έξοδα κηδείας ασφαλισμένων Βοηθήματα Κηδείας Ασφαλισμενων Συντ/χων Κύριας Ασφάλισης Βοηθήματα εφάπαξ αεροθεραπείας , , , Αποζημιώσεις απολυομένων (Ν.993/79) , , , Λοιπές παροχές πρόνοιας , , , Β Ιατρική περίθαλψη Ιατρικές Επισκέψεις Ιατρική περίθαλψη Ιατρικές Επισκέψεις , , , , , , Διαγνωστικό Κέντρο Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων , , , , , Β Αμοιβές παρακλινικών εξετάσεων Προηγούμενης Χρήσης , , , Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες Κέντρα Αποθεραπείας Αποκατάστασης Ανοιχτής ,06 9

10 , , Β Αμοιβές για Φυσικοθεραπείες προηγούμενης χρήσης , Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ, ΜΧΑ , , , , , Β Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ, ΜΧΑ προηγούμενης χρήσης , , , Φαρμακευτική περίθαλψη , , , , Β Φαρμακευτική περίθαλψη Προηγούμενης Χρήσης Νοσοκομειακή περίθαλψη (Δημόσια Νοσοκομεία) , , , , , Β Νοσοκομειακή περίθαλψη (Δημόσια Νοσοκομεία Προηγούμενης Χρήσης) , Δαπάνη για Ιδιωτικές Κλινικές , , , , , Β Δαπάνη για ιδιωτικές κλινικές Προηγούμενης Χρήσης , Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό , , , Β Δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό προηγούμενης χρήσης 8.003, , , Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας , , ,86 10

11 Β Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας προηγούμενης Χρήσης , , , Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές , , , , , Β Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές προηγούμενης χρήσης , Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας , , , Β Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας προηγούμενης χρήσης , , , Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου , , , , , Β Νοσοκομεία Ιδιωτικού Δικαίου προηγούμενης χρήσης , Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος 0,00 0, , Β Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος προηγούμενης χρήσης , , , Πρόσθετη περίθαλψη Οδοντιατρική περίθαλψη , , , , , , Β Οδοντιατρική Προηγούμενης Χρήσης , , , Προληπτική ιατρική , , , Λοιπές παροχές σε είδος (τεχνητός νεφρός κλπ.) , , , Επιδόματα Μητρότητας , , , Έξοδα Μετακινούμενων ασθενών , , ,00 11

12 Λοιπές δαπάνες νοσηλείας , , , Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , , , Έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας , , , Οδοιπορικά έξοδα για μετάθεση ή απόσπαση, εντός της χώρας υπαλλήλων , , , Οδοιπορικά έξοδα για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση , , , Έξοδα κίνησης υπαλλ. που μετακινούνται εκτός έδρας μέχρι 30 χιλ. για εκτέλεση υπηρεσίας Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων , , , Ημερήσια αποζημίωση για μετάθεση ή απόσπαση εντός της χώραςυπαλλήλων (περιλαμβάνονται και τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης) 3.000, , , Ημερήσια αποζημίωση για τη μετακίνηση εντός της χώρας υπαλλήλων για εκπαίδευση , , ,00 12

13 Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για υπηρεσία υπαλλήλων στην αλλοδαπή , , , , , , Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσία στην αλλοδαπή Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , , Ημερησία αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα , , , Οδοιπορικά έξοδα για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό μη υπαλλήλων 0, , , Ημερήσια αποζημίωση για αποστολή στο εξωτερικό ή μετάκληση από το εξωτερικό μη υπαλλήλων 0, , , Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων Μισθώματα μεταφορικών μέσων , , , , , , Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0, , ,00 13

14 Μεταφορές πάσης φύσεως ασθενών , , , Μεταφορές αγαθών , , , Λοιπές μεταφορές , , , Ταχυδρομικά τέλη , , , , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ , , , Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 8.000, , , , , , Ύδρευση και άρδευση Φωτισμός και κίνηση , , , Πλυντικά , , , Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 5.000, , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων , , , Λοιπές δαπάνες , , , Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις Φιλοξενίες και δεξιώσεις , , , , , ,00 0,00 0, , Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Συντήρηση και επισκευή αποθηκών 4.000, , , , , , , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς , , ,00 14

15 20.000, , , Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακών μέσων Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων , , , Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών , , , Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού , , , Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις , , , Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων κλπ , , , Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , Δικαστικά έξοδα ( περιλαμβάνονται έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης και συμβολαιογραφικά ) , , , Επιδόσεις, δημοσιεύσεις, προσκλήσεις κ.λπ , , , Λοιπές δαπάνες , , , Φόροι , , , Τέλη χαρ/μου , , , Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων 5.000, , ,00 15

16 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων 5.000, , , Γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείου , , , Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και λοιπών συναφών εφαρμογών , , , Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων , , , Προμήθεια εντύπων και δελτίων μηχανογράφησης , , , Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού γραφείων και εργαστηρίων μη ειδικά κατανομαζόμενες Προμήθεια υγειονομικού υλικού , , , , , , Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού , , , Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων , , , Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας , , , Προμήθεια απολυμαντικού υλικού , , , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού , , , Κατ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 16

17 10.000, , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς , , , Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών μέσων , , , Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού , , , Αντίτιμο τροφής 0, , , Προμήθεια στολών νοσοκόμων Προμήθεια υποδημάτων 5.000, , ,00 0,00 0, Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών , , , Προμήθεια υγραερίωνφωταερίων , , , Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού , , , Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού που δεν κατονομάζεται ειδικά , , ,00 17

18 95.000, , , Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά Επιχορήγηση για εισφορές στο ΤΕΑΠΟΚΑ ΛΒΚΑ , ,00 0, Επιχορήγηση στο ΕΚΑΒ , ,00 0, Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης Επιχ/σεις και Συνδρομές σε λοιπούς ημεδαπούς Οργανισμούς Ι.Δ , , , Χορηγίες σε άπορους ασθενείς και ανασφάλιστους φοιτητές για υγειονομική περίθαλψη Χορηγίες για παιδικές κατασκηνώσεις , , , Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας (Παιδικοί Σταθμοί) 0, ,00 0, Επιστροφες λοιπων περιπτωσεων που δεν κατον.ειδικα 3.000, , , στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , στον κλάδο πρόνοιας υπαλ/λων ΝΠΔΔ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , ,00 18

19 στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , στο Τ.Σ.Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , στο ΤΑΠΟΤΕ των εισπρ.που εγιναν γι αυτο , , , στα Λοιπά Ασφ.Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά εισπράξεων στον ΟΑΕΔ , , , , , , στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά , , , στο ΤΕΑΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό , , , στα λοιπά Ταμεία Αρωγής των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά , , , των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό του Δημοσίου , , , των λοιπών εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό λοιπών Ν.Π.Δ.Δ και Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών , , , των εισπράξεων που έγιναν για λογ/σμό των Ν.Π.Ι.Δ , , ,00 19

20 των εισπράξεων που έγιναν υπερ των Ειδικών λογαριασμών , , , Λοιπές Αποδόσεις 3.000, , , Συμμετοχή σε κοινές δαπάνες (Κλ.Σύνταξης) 0,00 0, , τοκοι , , , Προμήθεια επίπλων , , , , , , Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού γραφείων Προμήθεια υπολογιστικών & λογιστικών μηχανών , , , Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφους βοηθητικού εξοπλισμού , , , Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων , , , Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου , , , , , , Α Eπένδυση εκτελούμενη από επιχορηγ. Υπ. Υγείας μέσω ΠΔΕ (Health Voucher) 0, , , H Eπένδυση εκτελούμενη από επιχορηγ. Υπ. Υγείας μέσω ΠΔΕ (Health Voucher) , , ,75 20

21 Σ Επένδυση εκτελούμενη από επιχορηγ. Υπ. Υγείας μέσω ΠΔΕ (Health Voucher) , , , Προμήθεια λοιπούκεφαλ.εξολισμού , , , Προμήθεια αυτοκινήτου Αγορά χρεογράφων Αγορά μετοχών Αγορά μετοχών Σύνολο: , , ,36 Σύνοψη Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ Έσοδα: ,24 Έξοδα: ,36 Έλλειμμα : ,12 Ανάλυση Ταμειακού Υπολοίπου Ταμειακά Διαθέσιμα (Εκτιμώμενα 31/12/2014): ,00 Health Voucher ,82 Σύνολο: ,82 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αριθμ. 1130/201/ απόφαση του Σ του ΕΟΠΥΥ Η απόφαση αυτή επικυρώνεται την ίδια ημέρα και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΙΑΥΓΕΙΑ». Aπόσπασμα εκ των επισήμων πρακτικών Η ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Σ ΕΟΠΥΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Σ ΕΟΠΥΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 21

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Δ.Υ.ΠΕ: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΑΦΜ : Ονοματεπώνυμο υπευθύνου & ιδιότητα : Τηλέφωνο : Fax : E-Mail : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπληρώνουμε το όνομα του Φορέα μας Μπαίνουμε στο φύλλο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 16,923,600.00 16,923,600.00 8,691,700.00 8,691,700.00 8,366,700.00 250,000.00 10,000. Σελίδα 1 2011 έτος 2010 2010 2009 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 16,923,600 16,923,600 21,007,901.51 15,967,000 17,616,198.77 0200 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙ-ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8,691,700 8,691,700

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 25 / 8 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8763 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συμβούλιο Ιδρύματος Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα ΤΗΛ: 28210-37760-37761-62 FAX: 28210-37843 e-mail : council@isc.tuc.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 TAMEIO ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, 16-09-2015 Αρ. Πρωτ: 12927 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 31-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01.01 31.12.2011 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-12-2011 Αριθμ. Πρωτ: 1846 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23/22-12-2011 ΘΕΜΑ 2 ο : Πέμπτη (5η) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΛΓΚΘ-Ω8Κ. ΘΕΜΑ: «Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 13-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B1.α /οικ. 115877 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλέφ. 2106598314-539 Φ. 800/ 224 /138325 Σ. 2551 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. 48

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015»

Θέμα: «Δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2015-31/05/2015» Σέρρες 19-06 - 2015 Α. Π. : 1933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ, ΔΑΠΑΝΩΝ & ΚΠΣ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 29 ης /11.12.2014 Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα