ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ."

Transcript

1 * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων - Ελέγχου Οικοδ/κών Έργων - Μητρώου & Βαρέων Επαγγελμάτων Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ. Πρώτ: Ε40/14 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 4 ΘΕΜΑ: Οδηγίες νέων διαδικασιών για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. Σας κοινοποιούμε κείμενο γενικών οδηγιών βάσει των διατάξεων του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 τ.α / ) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις», που αφορούν τις νέες διαδικασίες για την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ. από 1/1/2002. Το κείμενο αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Α. Μητρώο Ασφαλισμένων Β. Μητρώο Εργοδοτών (κοινών επιχ/σεων οικοδομοτεχνικών έργων οικιακού προσωπικού) Γ. Συμπλήρωση Υποβολή Α.Π.Δ. Δ. Ενημέρωση Ασφαλισμένων Απεικόνιση Ασφάλισης Ε. Καταβολή τρεχουσών εισφορών ΣΤ. Ασφαλιστική ενημερότητα Ζ. Χορήγηση Επιδομάτων Εορτών και Αδείας Οικοδόμων ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ ************************************************************************************************** ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την ομαλή λειτουργία του θεσμού των Α.Π.Δ. αλλά και τη μεταγενέστερη εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ορθή διαχείριση του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ». Το Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των διαδικασιών του Ιδρύματος, καθώς και τις ανάγκες δημιουργίας άλλων Μητρώων, στα οποία το ΙΚΑ υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες και συγκεκριμένα: Τήρηση στοιχείων για την ασφάλιση στο Ίδρυμα Χορήγηση Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) Δημιουργία Ευρωμητρώου Για την κάλυψη των προαναφερόμενων απαιτήσεων κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή ενός νέου συστήματος διαχείρισης του Μητρώου Ασφαλισμένων με συνέπεια τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών και των εντύπων που το υποστηρίζουν. Για το λόγο αυτό στις παρακάτω ενότητες αναλυτικά περιγράφονται οι νέες διαδικασίες που ισχύουν από 4/2/2002, ενώ για τις ενέργειες που θα τηρηθούν μέχρι 1/2/2002 σας έχουν δοθεί οδηγίες με το Γ 32/5/ έγγραφο της Δ/νσης Πληροφορικής. Επίσης σας αποστέλλονται νέα έντυπα για την υποστήριξη των νέων διαδικασιών και συγκεκριμένα: ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

2 Τα παραπάνω έντυπα αντικαθιστούν τα ισχύοντα μέχρι σήμερα έντυπα «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» και «ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» αντίστοιχα. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (πλην Α.Π.Δ.) Για τα δύο προαναφερόμενα έντυπα διαβιβάζονται υποδείγματα εντύπων για αναπαραγωγή. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ. με τις αντίστοιχες κωδικοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου», προκειμένου να αναπαραχθούν και να χορηγούνται στους ασφ/νους για διευκόλυνση και αξιόπιστη συμπλήρωση του εντύπου. Τα νέα έντυπα θα διαβιβάζονται στο Κέντρο Επεξεργασίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και όχι πέραν της εβδομάδας με υπηρεσία ταχυμεταφοράς προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία του και να ενημερώσουν τη Βάση Δεδομένων του συστήματος, η ταχ/κη διεύθυνση του οποίου είναι: ΙΚΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ & ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Επισημαίνεται ότι με την νέα εφαρμογή, τροποποιούνται μόνο οι διαδικασίες που αφορούν την τήρηση των στοιχείων του «Μητρώου Ασφαλισμένων» (Απογραφή Ασφαλισμένου και Μεταβολή Στοιχείων Ασφαλισμένου) ενώ οι λοιπές διαδικασίες του Μητρώου Ασφαλισμένων εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα ισχύοντα. 2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις σχετικά με την απογραφή του ασφ/νου της παρ. 2 του άρθρ. 9 του Ν.2972/01 και του άρθρ.3 του κανονισμού Διαδικασιών ασφάλισης ο οποίος βρίσκετε σε διαδικασία έγκρισης. Ν. 2972/01 άρθρ. 9 παρ. 2: «Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ, υποχρεούνται να απογραφούν στο ΙΚΑ το αργότερο μέχρι την ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής από τον εργοδότη της επόμενης Α.Π.Δ. και να παραδώσουν στον εργοδότη αντίγραφο της βεβαίωσης απογραφής». Κανονισμός Διαδικασιών Ασφάλισης άρθρ. 3 παρ. 1 «Τα παραπάνω πρόσωπα συμπληρώνουν και υποβάλλουν στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους Ειδικό Έντυπο που χορηγείται από το ΙΚΑ με τον τίτλο «Αίτηση Απογραφής Ασφαλισμένου». Εξυπακούεται ότι στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ απογράφονται τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ τόσο αυτοί που η απεικόνιση της ασφάλισης πραγματοποιείται με ΑΠΔ όσο και αυτοί που εξαιρούνται Υποβολή Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου Ο ασφαλισμένος προσέρχεται στο Υποκατάστημα / Παράρτημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του, το οποίο ορίζεται αρμόδιο, σύμφωνα με το αρθρ.3 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης, συμπληρώνει το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» και το υποβάλλει μαζί με τα σχετικά ανά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται με την ισχύουσα διαδικασία, στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Μητρώου του ΙΚΑ. Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης των στοιχείων που αναγράφονται στο έντυπο με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά Συμπλήρωση Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου Όπως είναι γνωστό το «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» που καταργείται, περιελάμβανε δύο ενότητες στοιχείων. Τα στοιχεία του ασφαλισμένου στην Α ενότητα αναγράφονται με Ελληνικούς χαρακτήρες ενώ στην Β ενότητα με Λατινικούς χαρακτήρες. Με τις νέες διαδικασίες ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συμπλήρωση στο νέο έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ» τα στοιχεία ή με Ελληνικούς ή με Λατινικούς χαρακτήρες ανάλογα με τον τρόπο που αναγράφονται στα επίσημα έγγραφα που συνυποβάλλει. Αναλυτικά τα πεδία του εντύπου συμπληρώνονται ως εξής: ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΤΥΠΑ ΕΟΧ Ή ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΔΙΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (π.χ. Ε111, Ε128 κλπ) Προς το παρόν και μέχρι της ένταξης των Υποκ/των στο ΟΠΣ ΙΚΑ η απογραφή των ασφ/νων με έντυπα ΕΟΧ ή Χωρών με Διμερή Σύμβαση πραγματοποιείται με την ισχύουσα διαδικασία (χορηγείται Ειδικός Αριθμός Μητρώου και Ειδικό Βιβλιάριο Υγείας). Συνεπώς για την απογραφή των παραπάνω ασφ/νων δεν χρησιμοποιείται το παρόν έντυπο.

3 Η χρήση του παρόντος Εντύπου για απογραφή ασφ/νων με έντυπα από Χώρες Ε.Ο.Χ. ή με Διμερή Σύμβαση γίνεται μόνο από Υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. Μετά την ένταξη των Υποκ/των στο Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. το πεδίο συμπληρώνεται με χ εφόσον πρόκειται για ασφαλισμένους με έντυπα από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΒΕΛΓΙΟ, ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΛΙΧΤΕΣΤΑΪΝ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ) ή από χώρες με Διμερή Σύμβαση (ΕΛΒΕΤΙΑ, ΚΕΜΠΕΚ ΚΑΝΑΔΑ, ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΑΝΑΔΑ), για του οποίους εκδίδεται Ειδικό Βιβλιάριο Υγείας. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία με αστερίσκο. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Συμπληρώνονται ο κωδικός και η ονομασία του Υποκ/τος. Α.Μ.Α.: Το πεδίο παραμένει κενό. Η απόδοση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου από 04/02/2002 πραγματοποιείται από το Κέντρο Επεξεργασίας για όλα τα Υποκαταστήματα / Παραρτήματα του ΙΚΑ και συνεπώς καταργείται η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου του ασφαλισμένου στο Έντυπο Απογραφής από τα Υποκαταστήματα Επαρχίας. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΩΝΥΜΟ: Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ εφόσον διαφέρει από το σημερινό Επώνυμο. ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ: Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει. ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία αυτά από τους έγγαμους. ΦΥΛΟ: Συμπληρώνεται με Χ αντίστοιχα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Κατά σειρά συμπληρώνονται τα εξής: ΤΥΠΟΣ: Συμπληρώνεται το παρακάτω πεδίο ανάλογα με το επίσημο έγγραφο, φωτοτυπία του οποίου συνυποβάλλεται.!"αστυνομική (αν αφορά Ελληνική Αστυνομική Ταυτότητα)!"Στρατιωτική (αν αφορά Ελληνική Στρατιωτική Ταυτότητα)!"Διαβατήριο!"Πιστοποιητικό ΑΡΙΘΜΟΣ: Συμπληρώνεται ο αριθμό της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή ο αριθμός Πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου, ή η ημερομηνία πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού. ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Συμπληρώνεται η εκδούσα αρχή. ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. υποχρεωτικά, (σχετική η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών /842/Δ4/ ) και η ονομασία της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο επίσημο έγγραφο που προσκομίστηκε. Α.Μ.Κ.Α.: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όπως είναι γραμμένος στην Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, αν έχει ήδη εκδοθεί ΚΑΡΤΑ από οποιονδήποτε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία γέννησης με τη μορφή HH/MM/EEEE. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν είναι γνωστή ή πλήρης ημερομηνία αλλά μόνο το έτος γέννησης τότε συμπληρώνεται η τρέχουσα ημερομηνία (υποβολής αίτησης) και το έτος γέννησης. Παράλληλα συμπληρώνεται με Χ το πεδίο ΕΙΚΟΝΙΚΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Σε περίπτωση που η διεύθυνση αφορά Χωριό όπου οι οδοί δεν διαθέτουν όνομα, στο πεδίο «Οδός» θα συμπληρωθεί το όνομα του Χωριού, ενώ το πεδίο «Αριθμός» θα παραμείνει κενό. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ (ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ): Το πεδίο παραμένει κενό. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Συμπληρώνονται τα στοιχεία του εργοδότη σε περίπτωση που ο αιτών απασχολείται. Το πεδίο ΑΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ συμπληρώνεται εφόσον είναι γνωστό. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία Έναρξης απασχόλησης στον παραπάνω Εργοδότη για τους εργαζομένους, ενώ για τις λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων, η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΙΣ: Ο συγκεκριμένος πίνακας συμπληρώνεται εφόσον ο αιτών στον παρελθόν (πριν την έναρξη Ασφάλισης στο ΙΚΑ) είχε ασφαλισθεί σε άλλου ή άλλους Φορείς Ασφάλισης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα. Για κάθε Φορέα Ασφάλισης συμπληρώνονται τα πεδία μιας οριζοντίου γραμμής.

4 Κατά σειρά συμπληρώνονται τα εξής: #"Α/Α: Ο αύξων αριθμός της οριζοντίου γραμμής. #"ΧΩΡΑ: Η ονομασία της Χώρας που έχει πραγματοποιηθεί η ασφάλιση. #"ΚΩΔ: Συμπληρώνεται ο Κωδικός της Χώρας. #"ΦΟΡΕΑΣ: Συμπληρώνεται ο Φορέας Ασφάλισης υποχρεωτικά μόνο αν αφορά Φορέα της Ελλάδας. #"ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης Ασφάλισης στο Φορέα, με τη μορφή HH/MM/EEEE. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η πλήρης ημερομηνία αλλά μόνο το έτος τότε, συμπληρώνεται με τη μορφή 01/01/ΕΕΕΕ. #"ΑΡΙΘΜ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Συμπληρώνεται εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι γνωστός. Αν η ασφάλιση έχει πραγματοποιηθεί σε Ελληνικό Φορέα Ασφάλισης τότε ο αριθμός αυτός αφορά τον ΑΜΚΑ. #"Α.Μ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: Συμπληρώνεται ο Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου στον Φορέα Ασφάλισης εφόσον είναι γνωστός. #"ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός της τελευταίας οριζόντιας γραμμής που συμπληρώθηκε στο συγκεκριμένο Πίνακα Αποστολή Αιτήσεων Απογραφής Με τις νέες διαδικασίες καταργείται το υπάρχον Βιβλίο καταχώρησης Απογραφικών Δελτίων και από 04/02/2002 τηρείται νέο με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον διακοσίων (200) φύλλων. Οι σελίδες του Βιβλίου χωρίζονται σε επτά στήλες και καταχωρούνται κατά σειρά τα εξής στοιχεία: Αύξων αριθμός, Ημερομηνία αίτησης, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και ημερομηνία αποστολής. Σε κάθε οριζόντια γραμμή του βιβλίου καταχωρούνται τα στοιχεία μιας αίτησης απογραφής. Τονίζεται ότι στην ένδειξη «Αύξων Αριθμός» αναγράφεται, αύξουσα αρίθμηση που αρχίζει από το No 1 και τα δύο τελευταία ψηφία του τρέχοντος έτους (π.χ. 01/02). Η παραπάνω αύξουσα αρίθμηση ανανεώνεται κάθε έτος. Στο τέλος κάθε ημέρας συγκεντρώνονται όλες οι «Αιτήσεις Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου», καταχωρούνται στο παραπάνω Βιβλίο και αναγράφεται η αντίστοιχη αύξουσα αρίθμηση στην Αίτηση και συγκεκριμένα στο άνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας. Στη συνέχεια αποστέλλονται στο Κέντρο. Επεξεργασίας για τη μηχανογραφική τους επεξεργασία, σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν της εβδομάδας με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Για την αποστολή των Αιτήσεων Απογραφής συμπληρώνεται το έντυπο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΠΔ)» Επεξεργασία Αίτησης Απογραφής - Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οι αιτήσεις Απογραφής παραλαμβάνονται από τους υπευθύνους του Κέντρου Επεξεργασίας. Ακολουθεί η εισαγωγή των στοιχείων τους στο σύστημα και η επεξεργασία τους μέσω ελέγχων λογισμικού, για την εξασφάλιση της συνέπειας των δεδομένων (έλεγχος μοναδικότητας) ώστε να αποδοθεί ο αριθμός Μητρώου του ασφαλισμένου. Εφόσον η διαδικασία ελέγχου ολοκληρωθεί επιτυχημένα, για κάθε νέο ασφαλισμένο αποδίδεται Αριθμός Μητρώου και εκδίδεται Βεβαίωση Απογραφής που αποστέλλεται στη διεύθυνση κατοικίας που αναγράφεται στην αίτηση. Τονίζεται ότι η αποστολή της παραπάνω Βεβαίωσης στην κατοικία του ασφαλισμένου, που εφαρμόζεται με τη νέα διαδικασία έχει το πλεονέκτημα ότι ο ασφαλισμένος δεν προσέρχεται εκ νέου στο Υποκατάστημα. Για το λόγο αυτό τα στοιχεία κατοικίας του ασφαλισμένου που αναγράφονται στην αίτηση πρέπει να είναι πλήρη. Η Βεβαίωση Απογραφής του ασφαλισμένου που εκδίδεται από το σύστημα περιέχει τα εξής στοιχεία: Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατέρα και μητέρας του ασφαλισμένου Ημερομηνία γέννησης Α.Φ.Μ του ασφαλισμένου Ένδειξη για τον αν πρόκειται για παλιό ή νέο ασφαλισμένο (σύμφωνα με, το αρθρ του Ν. 2084/92). Επισημαίνουμε ότι ο Αριθμός Μητρώου που αποδίδεται από το Κέντρο Επεξεργασίας είναι επταψήφιος όπως ισχύει και για τους ήδη απογεγραμμένους.

5 Η μετάπτωση στο νέο Αριθμό Μητρώου με εννέα (9) ψηφία από τα οποία το τελευταίο θα είναι ψηφίο ελέγχου θα πραγματοποιηθεί τόσο για τους ασφαλισμένους που απογράφηκαν μέχρι την 01/02/02 όσο και για αυτούς που θα απογραφούν από 04/02/02 και εφεξής, σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση που ο έλεγχος στο Κέντρο Επεξεργασίας έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ήδη υπάρχουσας εγγραφής, (λόγω προγενέστερης απογραφής του ασφ/νου) το Κέντρο Επεξεργασίας πρέπει να εκτυπώσει τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Ασφ/νων και να τα αποστείλει στην Δ/νση Πληροφορικής για τον περαιτέρω έλεγχο της ταυτοποίησης. Αν τα στοιχεία του ασφαλισμένου που τηρούνται στο Μητρώο Ασφ/νων ταυτίζονται με αυτά που δηλώθηκαν στην υπό έλεγχο Αίτηση Απογραφής, γίνεται ενημέρωση του αρχείου με τα νέα μεταβλητά στοιχεία (π.χ. στοιχεία κατοικίας) και αποστέλλεται στον ασφαλισμένο «Βεβαίωση προηγούμενης απογραφής» στην οποία αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου με τον οποίο ο ασφαλισμένος έχει ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων καθώς επίσης και τα λοιπά στοιχεία που περιέχει η Βεβαίωση Απογραφής. Μαζί με τη Βεβαίωση προηγούμενης απογραφής αποστέλλεται εκτύπωση που περιέχει τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου όπως είχαν αρχικά καταχωρηθεί στο Μητρώο και όπως διαμορφώθηκαν με βάση τη νέα Αίτηση Απογραφής Ειδικές Περιπτώσεις Επείγουσας Απογραφής Σε ειδικές περιπτώσεις επείγουσας απογραφής, ο ασφαλισμένος συμπληρώνει την Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου στο Υποκατάστημα / Παράρτημα ΙΚΑ τόπου κατοικίας του, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά με το Κέντρο Επεξεργασίας όπου αναφέρει τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης του ασφαλισμένου και συγκεκριμένα Επώνυμο, όνομα, όνομα Πατέρα, όνομα Μητέρας και ημερομηνία γέννησης. Το Κέντρο Επεξεργασίας μετά από σχετικούς ελέγχους που πραγματοποιεί αποδίδει τηλεφωνικά τον Αριθμό Μητρώου του ασφ/νου. Μετά την απόδοση του Αριθμού Μητρώου ο αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει: Να συμπληρώσει χειρόγραφα το έντυπο «Βεβαίωση Απογραφής» προκειμένου ο ασφαλισμένος να ενημερώσει άμεσα τον εργοδότη του σχετικά με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφ/νων ΙΚΑ. Να συμπληρώσει στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου «Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφ/νου» τον αριθμό Μητρώου του ασφ/νου που αποδόθηκε από το Κέντρο Επεξεργασίας. Να ενημερώσει το «Βιβλίο Καταχώρησης Αιτήσεων Απογραφής Ασφ/νου» με τα στοιχεία της αίτησης. Να αποστείλει στο Κέντρο Επεξεργασίας την αίτηση απογραφής με ξεχωριστό έντυπο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΠΔ)» προκειμένου να αντιμετωπισθεί διαφορετικά για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα Απώλεια Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου Σε περίπτωση απώλειας της Βεβαίωσης Απογραφής, ο ασφ/νος θα πρέπει να προσέλθει στο Υποκ/μα του τόπου κατοικίας του για να δηλώσει την απώλεια. Ο αρμόδιος υπάλληλος επικοινωνεί τηλεφωνικά με το Κέντρο Επεξεργασίας όπου αναφέρει τα βασικά στοιχεία του ασφ/νου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και Ημερομηνία Γέννησης) προκειμένου να του γνωστοποιηθούν τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμπλήρωση της Βεβαίωσης Απογραφής την οποία συμπληρώνει χειρόγραφα και την παραδίδει στον ασφ/νο. Τονίζουμε ότι σε περίπτωση που ο ασφ/νος διαθέτει κάποιο άλλο παραστατικό στο οποίο αναγράφονται τα βασικά του στοιχεία (π.χ. Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης) δεν απαιτείται υποβολή αιτήματος για την επανέκδοση Βεβαίωσης Απογραφής Αρχειοθέτηση Απογραφικού Εντύπου Ασφαλισμένου Τέλος οι πρωτότυπες αιτήσεις Απογραφής μετά την μηχανογραφική τους επεξεργασία και την ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου αποστέλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν στην Δ/νση Πληροφορικής του ΙΚΑ, όπου αρχειοθετούνται. 3. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφ/νων, χρησιμοποιείται νέο έντυπο με τίτλο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ». Το έντυπο αυτό εκτός από το αίτημα του ασφ/νου εμπεριέχει ενδείξεις για τα στοιχεία που μεταβάλλονται (σταθερά ή μεταβλητά) καθώς και την απόφαση Δ/ντού Υποκ/τος. Τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Ασφ/νων έχουν χωρισθεί σε δύο κατηγορίες: τα σταθερά και τα μεταβλητά. Ως Σταθερά Στοιχεία θεωρούνται τα εξής στοιχεία:

6 Επώνυμο Κύριο Όνομα Προηγούμενο Επώνυμο Άλλο Όνομα Επώνυμο Πατρός Όνομα Πατρός Επώνυμο Μητρός Όνομα Μητρός Επώνυμο Συζύγου Όνομα Συζύγου Φύλο Ημερομηνία γέννησης Υπηκοότητα Εθνικότητα Α.Φ.Μ. Ασφάλιση σε άλλους Φορείς Ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στο ΙΚΑ Για οποιαδήποτε αλλαγή στα συγκεκριμένα στοιχεία του ασφαλισμένου απαιτείται έκδοση Απόφασης από το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του. Ως Μεταβλητά Στοιχεία θεωρούνται τα εξής στοιχεία: Στοιχεία Κατοικίας Στοιχεία Ταυτότητας Ημερομηνία θανάτου (με την έννοια ότι για να Δ.Ο.Υ. καταχωρηθεί η μεταβολή στο Μητρώο δεν Υποκατάστημα ΙΚΑ τόπου κατοικίας απαιτείται απόφαση Διευθυντή) Για οποιαδήποτε αλλαγή στα συγκεκριμένα στοιχεία δεν απαιτείται Απόφαση Δ/ντού. Επισημαίνεται ότι επειδή η απόφαση ενδέχεται να εκδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία της υποβολής του αιτήματος θα πρέπει να ζητείται από τον ασφαλισμένο να συμπληρωθούν υποχρεωτικά τα στοιχεία κατοικίας του στον ΠΙΝΑΚΑ Ι. Με την αναγραφή της πρόσφατης διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου στο συγκεκριμένο έντυπο, επιτυγχάνεται η άμεση επικαιροποίηση του Μητρώου Ασφαλισμένων, με στόχο την μελλοντική επικοινωνία μαζί του, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του στο Υποκατάστημα. Υπενθυμίζουμε ότι, αρμόδιο Υποκατάστημα για την μεταβολή των στοιχείων του Μητρώου, είναι το Υποκ/μα τόπου κατοικίας, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου, ανήκει η σημερινή διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου, όπως αναγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι Υποβολή Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου Ο ασφ/νος προσέρχεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα / Παράρτημα (τόπου κατοικίας) για την μεταβολή των στοιχείων που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ. Συμπληρώνει το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» σε τρία αντίτυπα με την επιμέλεια του αρμοδίου υπαλλήλου και το υποβάλλει στο τμήμα Μητρώου, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται με την ισχύουσα διαδικασία Συμπλήρωση Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου Στην πρώτη σελίδα του παραπάνω εντύπου αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του ασφ/νου καθώς και τα μεταβλητά στοιχεία του, που πρόκειται να τροποποιηθούν (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι, ΠΙΝΑΚΑΣ II). Στη δεύτερη σελίδα αναγράφονται τα σταθερά στοιχεία του ασφ/νου που πρόκειται να τροποποιηθούν (ΠΙΝΑΚΑΣ III) καθώς και η Απόφαση του Δ/ντή. Αναλυτικά τα πεδία του εντύπου συμπληρώνονται ως εξής: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Συμπληρώνονται ο κωδικός και η ονομασία του Υποκ/τος. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τονίζεται ότι στα αντίστοιχα πεδία αναγράφονται, από τον αρμόδιο υπάλληλο τήρησης πρωτοκόλλου, ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Παρακαλούμε να μην γίνει χρήση της σχετικής σφραγίδας του πρωτοκόλλου για την αναγραφή των παραπάνω στοιχείων αφού με τον τρόπο αυτό υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των συγκεκριμένων ενδείξεων. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Συμπληρώνονται όλα τα πεδία, σύμφωνα με τα αντίστοιχα στοιχεία που αναγράφονται στα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από το ΙΚΑ (Ασφαλιστικά βιβλιάρια, Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου κ.λ.π) και κατά συνέπεια έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο ασφ/νος και να πραγματοποιηθούν οι μεταβολές που αναγράφονται στο έντυπο. Ειδικά το πεδίο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ συμπληρώνεται με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Σε περίπτωση που στο παραστατικό του ΙΚΑ αναγράφεται μόνο το έτος γέννησης τότε στο πεδίο καταχωρείται μόνο το έτος.

7 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Στα αντίστοιχα πεδία των Πινάκων Ι και III συμπληρώνονται τα νέα στοιχεία τα οποία διαφέρουν από αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφ/νων ΙΚΑ. Προσοχή. Πεδία τα οποία δεν μεταβάλλονται παραμένουν κενά. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΚ/ΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Το πεδίο παραμένει κενό. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ Συμπληρώνεται η ονομασία και ο αντίστοιχος κωδικός της ΔΟΥ από τον Πίνακα που διαβιβάζεται. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ Η ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλισμένων με την Ημερομηνία θανάτου, κρίνεται απαραίτητη για τη δυνατότητα μελλοντικής εκκαθάρισης των Αρχείων. Το πεδίο αυτό ενημερώνεται αποκλειστικά και μόνο από την Υπηρεσία, οποτεδήποτε γίνει αυτό γνωστό (π.χ. κατά την διαδικασία πληρωμής των Εξόδων Κηδείας). Επισημαίνεται ότι ελήφθη μέριμνα ώστε η ενημέρωση του Μητρώου με την Ημερομηνία θανάτου να μην δημιουργήσει προβλήματα σε τυχόν διαδικασίες Παροχών των δικαιούχων μελών του θανόντος. Η Ημερομηνία θανάτου θεωρείται μεταβλητό στοιχείο με την έννοια ότι για να καταχωρηθεί, η μεταβολή στο Μητρώο δεν απαιτείται Απόφαση Διευθυντή. Η Ημερομηνία θανάτου συμπληρώνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ καθώς επίσης και τα πεδία του Πίνακα «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ». Αν τα προς μεταβολή στοιχεία (μεταβλητά στοιχεία) αφορούν τους Πίνακες Ι και II το έντυπο υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ III Συμπληρώνονται μόνο τα πεδία εκείνα που μεταβάλλονται, σύμφωνα με τα επίσημα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ασφαλισμένος και εκδίδεται η απόφαση Διευθυντή που περιλαμβάνεται στον πίνακα. ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ / ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Όπως είναι γνωστό από την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων καθορίζεται η ένδειξη ΝΕΟΣ / ΠΑΛΙΟΣ. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτημα ασφ/νου για μεταβολή της ένδειξης ΝΕΟΣ / ΠΑΛΙΟΣ και δεδομένου ότι το υποκ/μα δεν γνωρίζει τα ακριβή στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφ/νων, για την εξέταση του αιτήματος θα πρέπει να ζητήσει τηλεφωνικά από το Κέντρο Επεξεργασίας εκτύπωση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί για τον συγκεκριμένο ασφ/νο. Εάν από την εξέταση των στοιχείων που προσκόμισε ο ασφ/νος και των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο (σχετική εκτύπωση Κέντρου Επεξεργασίας) διαπιστωθεί ότι πρέπει να μεταβληθεί η ένδειξη ΝΕΟΣ / ΠΑΛΙΟΣ, εκδίδεται απόφαση Δ/ντή. Συγκεκριμένα κατά την υποβολή του αιτήματος έχει συμπληρωθεί ο ΠΙΝΑΚΑΣ «Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» καθώς και τα στοιχεία κατοικίας του ΠΙΝΑΚΑ Ι. Εάν διαπιστωθεί ότι απαιτείται μεταβολή του Πίνακα «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» τότε: αν απαιτείται καταχώρηση νέας εγγραφής συμπληρώνεται μία οριζόντια γραμμή του πίνακα με τα νέα στοιχεία και ΚΩΔ. MET «Ε» (Εγγραφή). αν απαιτείται διαγραφή υπάρχουσας εγγραφής, συμπληρώνεται μία οριζόντια γραμμή με τα στοιχεία της παλαιάς εγγραφής, όπως ακριβώς αναγράφονται στη σχετική εκτύπωση του Κέντρου Επεξεργασίας και ΚΩΔ. MET. «Δ» (Διαγραφή). αν απαιτείται μεταβολή υπάρχουσας εγγραφής, συμπληρώνονται δύο οριζόντιες γραμμές. Στην πρώτη γραμμή συμπληρώνονται τα στοιχεία της παλαιάς εγγραφής όπως ακριβώς αναγράφονται στη σχετική εκτύπωση του Κέντρου Επεξεργασίας και ΚΩΔ. MET. «Δ», ενώ στη δεύτερη γραμμή συμπληρώνονται τα τροποποιημένα στοιχεία και ΚΩΔ. MET. «Ε». Σημειώνεται ότι εφόσον στην εκτύπωση του Κέντρου Επεξεργασίας υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές, τότε στο συγκεκριμένο Πίνακα καταχωρούνται ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ. Αναλυτικά τα πεδία του Πίνακα συμπληρώνονται ως εξής: Α/Α: ο αύξων αριθμός της οριζόντιας γραμμής ΧΩΡΑ: η ονομασία της χώρας που έχει πραγματοποιηθεί η ασφάλιση. ΚΩΔ.: συμπληρώνεται ο κωδικός της χώρας σύμφωνα με τον Πίνακα που διαβιβάζεται.

8 ΦΟΡΕΑΣ: Συμπληρώνεται ο φορέας ασφάλισης Ελλάδας/ Αλλοδαπής. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Συμπληρώνεται εφόσον έχει χορηγηθεί και είναι γνωστός. Αν η ασφάλιση έχει πραγματοποιηθεί σε Ελληνικό φορέα ασφάλισης τότε ο αριθμός αυτός είναι ο ΑΜΚΑ. A.M. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: Συμπληρώνεται ο AM ασφ/νου στον φορέα ασφάλισης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ: Συμπληρώνεται ως εξής:!"νεα ΕΓΓΡΑΦΗ: αναγράφεται ο κωδικός «Ε»!"ΔΙΑΓΡΑΦΗ: ήδη υπάρχουσας εγγραφής αναγράφεται ο κωδικός «Δ» ΑΡΙΘΜ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Αναγράφεται ο αύξων αριθμός της τελευταίας οριζόντιας γραμμής που συμπληρώθηκε. Αν για την μεταβολή της ένδειξης ΝΕΟΣ / ΠΑΛΙΟΣ δεν απαιτείται μεταβολή των στοιχείων του Πίνακα «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» αλλά απαιτείται μεταβολή του πεδίου «ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ», τότε συμπληρώνεται η πραγματική ημερομηνία με βάση τα επίσημα στοιχεία που προσκομίζει ο ασφ/νος. Προσοχή. Σε περίπτωση μεταβολής των πεδίων «ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ» ή «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» αναγράφεται υποχρεωτικά στη σχετική ένδειξη που βρίσκεται κάτω από τον Πίνακα, ο χαρακτηρισμός ΝΕΟΣ / ΠΑΛΙΟΣ ολογράφως Αποστολή και Επεξεργασία των Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου Όπως ήδη έχει επισημανθεί το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» συντάσσεται σε τρία αντίτυπα και το πρωτότυπο αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Ένα αντίγραφο παραδίδεται στον ασφαλισμένο αν η τροποποίηση αφορά μεταβλητά στοιχεία (όπου δεν απαιτείται Απόφαση Διευθυντού) ή στην κατοικία του ασφαλισμένου αν η τροποποίηση αφορά σταθερά στοιχεία. Το τρίτο αντίγραφο αρχειοθετείται στο Τμήμα Μητρώου. Με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας κρίθηκε απαραίτητη η τήρηση ειδικού βιβλίου με τίτλο «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ» στο οποίο καταχωρούνται τα έντυπα των Μεταβολών πριν την αποστολή τους. Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον διακοσίων (200) φύλλων. Κάθε σελίδα του βιβλίου χωρίζεται σε έξι (6) στήλες και καταχωρούνται κατά σειρά τα εξής στοιχεία: Αύξων Αριθμός, Αριθμός και Ημερομηνία Πρωτοκόλλου, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, Επώνυμο, Όνομα Ασφαλισμένου και Ημερομηνία Αποστολής. Στην ένδειξη Αύξων Αριθμός αναγράφεται αύξουσα αρίθμηση που αρχίζει από το νούμερο ένα (1) και τα δύο τελευταία ψηφία του τρέχοντος έτους (π.χ. 01/02). Η παραπάνω αύξουσα αρίθμηση ανανεώνεται κάθε έτος. Στο τέλος κάθε ημέρας όλες οι πρωτότυπες «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» καταχωρούνται στο παραπάνω βιβλίο και αναγράφεται η αντίστοιχη αρίθμηση στο πάνω δεξιό μέρος της πρώτης σελίδας του Εντύπου. Στην συνέχεια μαζί με τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί αποστέλλονται στο Κέντρο Επεξεργασίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν της εβδομάδας με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, για την μηχανογραφική τους επεξεργασία. Για την αποστολή των Δηλώσεων Μεταβολής συμπληρώνεται το έντυπο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΠΛΗΝ ΑΠΔ)» Αρχειοθέτηση Δηλώσεων Μεταβολής Στοιχείων Ασφαλισμένου Τέλος οι πρωτότυπες αιτήσεις Μεταβολής μετά την μηχανογραφική τους επεξεργασία και την ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλισμένων αποστέλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν στην Δ/νση Πληροφορικής του Ι ΚΑ, όπου αρχειοθετούνται Ακύρωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου Όταν διαπιστωθεί ότι στον ίδιο ασφ/νο είχε χορηγηθεί παραπάνω από ένας Αριθμός Μητρώου, το Τμήμα Μητρώου του Υποκ/τος ΙΚΑ κατοικίας του ασφ/νου, ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Πληροφορικής προκειμένου να πραγματοποιήσει περαιτέρω έρευνα στα πρωτότυπα παραστατικά. Αν από την έρευνα διαπιστωθεί ότι πρέπει να ακυρωθεί ένας Αριθμός Μητρώου, τότε ενημερώνεται το αρμόδιο Υποκ/μα για την έκδοση Απόφασης Ακύρωσης Αριθμού Μητρώου και τη μεταφορά της ασφ/κής ιστορίας του στον ενεργό Αριθμό Μητρώου. Αν από την υπηρεσία διαπιστωθεί ότι λανθασμένα ακυρώθηκε Αριθμός Μητρώου ασφ/νου, τότε ενημερώνεται εγγράφως το αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Πληροφορικής προκειμένου να προχωρήσει στην διαδικασία Ανάκλησης της Ακύρωσης Αριθμού Μητρώου.

9 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ Οι νέες διαδικασίες που αφορούν τη τήρηση του «ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ» καθώς και η χρήση των νέων εντύπων ξεκινούν από 04/2/02. Για όλες τις αιτήσεις απογραφής μέχρι 01/02/02 θα τηρηθεί η παλαιά διαδικασία και μετά την επεξεργασία των παραστατικών θα εκτυπωθούν ΔΑΤΕ τα οποία και θα διαβιβασθούν στα αρμόδια Υποκ/τα. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ΔΑΤΕ θα χρησιμοποιηθούν από τους ασφ/νους:!"για τυχόν επικόλληση ενσήμων αν υπάρχει απασχόληση μέχρι 31/12/01 (δεδομένου ότι η απεικόνιση της ασφάλισης από 01/01/02 θα πραγματοποιείται με την Α.Π.Δ.)!"προκειμένου να ενημερωθεί ο εργοδότης με τα στοιχεία του ασφ/νου που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΙΚΑ, ώστε να αναγράψει τα στοιχεία του στην Α.Π,Δ. που θα υποβάλλει.!"αρμόδιο Υποκατάστημα για την υποβολή της «ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», καθώς και της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», είναι αποκλειστικά και μόνο το Υποκατάστημα τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου ανήκει η πρόσφατη διεύθυνση κατοικίας του.!"από 04/02/02 η απόδοση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου πραγματοποιείται από το Κέντρο Επεξεργασίας για όλα τα Υποκαταστήματα / Παραρτήματα του Ι.Κ.Α και καταργείται η απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφ/νου από τα Υποκ/τα της επαρχίας. Συνεπώς το πεδίο Α.Μ.Α. του νέου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», παραμένει κενό. Τα στοιχεία των πεδίων των εντύπων «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦ/ΝΟΥ» και «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» συμπληρώνονται με κεφαλαία ευανάγνωστα γράμματα με Ελληνικούς ή Λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με τα αντίστοιχα αναγραφόμενα, στα επίσημα έγγραφα που προσκομίζονται. Η χρήση του νέου εντύπου «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» για την απογραφή των ασφ/νων με έντυπα από Χώρες ΕΟΧ (π.χ. Ε111, Ε128 κλπ.) ή με Διμερή Σύμβαση, γίνεται μόνο από Υποκ/τα που θα ενταχθούν στο Ο.Π.Σ. - Ι.Κ.Α. Προς το παρόν η απογραφή των παραπάνω ασφ/νων πραγματοποιείται με την ισχύουσα διαδικασία (χορήγηση: Ειδικού Αριθμού Μητρώου και Ειδικού Βιβλιαρίου Υγείας). Μετά την επεξεργασία των Αιτήσεων Απογραφής Ασφ/νων εκτυπώνεται Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου για κάθε ασφ/νο η οποία και αποστέλλεται στην κατοικία του. Τονίζεται ότι στο έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ» δεν υπάρχει πεδίο συμπλήρωσης της ένδειξη Νέος / Παλιός. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από λογισμικούς ελέγχους των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ» και «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» και αυτόματα ενημερώνεται το Μητρώο Ασφαλισμένων. Η χρήση των υπαρχόντων σήμερα ασφαλιστικών Βιβλιαρίων (ΔΑΤΕ, ΑΔΕ, ΑΒΑ, ΑΔΑ, Εντολές Ασφάλισης) για απεικόνιση της ασφάλισης από 01/01/02 και εφεξής καταργείται για όσους ασφ/νους εντάσσονται στο σύστημα Α.Π.Δ. Τα παραπάνω ασφ/κα Βιβλιάρια αντικαθίσταται από τα εξής έντυπα:!"βεβαίωση Απογραφής ασφ/νου που περιέχει τα στοιχεία του, όπως αυτά καταχωρήθηκαν στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ του ΙΚΑ!"Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκτυπώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιέχει τα ασφαλιστικά στοιχεία του ασφ/νου που υποβλήθηκαν με την Α.Π.Δ. Επισημαίνουμε ότι και τα δύο προαναφερόμενα έντυπα αποστέλλονται στον ασφ/νο και συγκεκριμένα το πρώτο στη κατοικία του ενώ το δεύτερο στον εργοδότη που απασχολείται. Επίσης για τους οικοδόμους το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης θα αποστέλλεται στην κατοικία τους. Συνεπώς σε περίπτωση που στο μέλλον απαιτηθεί η έκδοση ΔΑΤΕ για εκκρεμότητες που αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των ασφαλισμένων μέχρι 31/12/01 (επικόλληση ενσήμων - σφράγιση ΠΕΕ κ.λ.π.) θα εκδίδεται χειρόγραφο ΔΑΤΕ, με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται σε ασφαλιστικά Βιβλιάρια ή στη Βεβαίωση Απογραφής. Επίσης για τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που δεν εντάσσονται στο σύστημα ΑΠΔ, και συγκεκριμένα για τις παρακάτω κατηγορίες, θα εκδίδεται χειρόγραφο ΔΑΤΕ. Κατ οίκον απασχολούμενοι σε περισσότερους από έναν εργοδότες

10 - 52 -!"Αποκλειστικές νοσοκόμες!"ιερόδουλες!"εργαζόμενοι στο Άγιο Όρος!"Αυτοτελώς Απασχολούμενοι στο θέαμα - ακρόαμα!"ιδιοκτήτες κρεοπωλείων και ομόρρυθμα μέλη εταιρικών επιχειρήσεων (ΟΕ ή ΕΕ) κρεοπωλείου οι οποίοι ασφαλίζονται στον επικουρικό κλάδο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ!"Σωματεία φορτοεκφορτωτών!"ταμείο Λαϊκών Αγορών για την ασφάλιση των κατόχων αδείας πωλητού λαϊκής αγοράς!"ρητινοσυλλέκτες!"ξεναγοί!"σμυριδορύκτες!"σωματεία εκδοροσφαγέων!"καπνομεσίτες!"δασικοί Συνεταιρισμοί για τα μέλη τους!"συνεργατική Σταφιδεργατών Ηρακλείου Κρήτης Για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο «ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ», χρησιμοποιείται το νέο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», το οποίο εκτός από το αίτημα του ασφ/νου εμπεριέχει ενδείξεις για τα στοιχεία που μεταβάλλονται (σταθερά ή μεταβλητά) καθώς και την απόφαση Δ/ντή Υποκ/τος. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται σε τρία (3) αντίτυπα. Τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ έχουν χωρισθεί σε δύο κατηγορίες. Στα σταθερά στοιχεία για τη μεταβολή των οποίων απαιτείται απόφαση Δ/ντή και στα μεταβλητά στοιχεία για τη μεταβολή των οποίων δεν απαιτείται απόφαση Δ/ντή. Στα μεταβλητά στοιχεία περιλαμβάνεται και η Δ/νση κατοικίας του ασφαλισμένου. Με στόχο τη μελλοντική δυνατότητα επικοινωνίας του Ιδρύματος με τους ασφ/νους χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο Υποκ/μα, το «ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ», θα πρέπει να ενημερώνεται με τις πρόσφατες διευθύνσεις κατοικίας των ασφαλισμένων. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΩΣ 01/02/02 ΑΠΟ 04/02/02 Ο ασφ/νος συμπληρώνει Αίτηση Απογραφής Ο ασφ/νος συμπληρώνει Αίτηση Απογραφής (ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ) Χορήγηση Αριθμού Μητρώου από γκάμα Υποκ/τος Χορήγηση Αριθμού Μητρώου από Κέντρο (εκτός από τα Υποκ/τα Αθηνών και Πειραιώς) Επεξεργασίας Διαβίβαση Αίτησης στη Δ/νση Πληροφορικής Διαβίβαση Αίτησης στο Κέντρο Επεξεργασίας Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Εκτύπωση Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΔΑΤΕ) Εκτύπωση Βεβαίωσης Απογραφής ή ή Αναγραφή στην Αίτηση Απογραφής του Α.Μ.Α. με Εκτύπωση Βεβαίωσης τον οποίο ο ασφ/νος είχε καταχωρηθεί στο παρελθόν Προηγούμενης Απογραφής Αποστολή ΔΑΤΕ στο Υποκ/μα Αποστολή Βεβαίωσης στην κατοικία του ασφ/νου Απογραφής για να παραδοθεί στον ασφ/νο Ο Ασφ/νος προσκομίζει το ΔΑΤΕ στον εργοδότη Ο Ασφ/νος προσκομίζει τη Βεβαίωση στον εργοδότη ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Τ.Α/ ), οι εργοδότες που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν πρόσωπα που υπόκεινται στην ασφάλιση του Ι ΚΑ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ υποχρεούνται: Να απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ, με την έναρξη της απασχόλησης των ατόμων αυτών καθώς και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ μεταβολές του μητρώου τους. Να υποβάλλουν «Έντυπο Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη», όσοι από αυτούς είναι ήδη απογεγραμμένοι στα Μητρώα Εργοδοτών και εξακολουθούν να ασκούν δραστηριότητα επιχειρηματική ή επαγγελματική, είτε απασχολούν προσωπικό είτε όχι.

11 Να μεριμνούν για την απογραφή στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ των μη απογεγραμμένων προσώπων που απασχολούνται σε αυτούς από την έναρξη της απασχόλησης. Να αναγγέλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ), μέσα σε οκτώ ημέρες, κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, πέραν των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Ο.Α.Ε.Δ, για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελία σύμβασης μισθωτού. Εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλει στον Ο.Α.Ε.Δ την καθ οιονδήποτε λόγο αποχώρηση του μισθωτού μέσα στην προθεσμία των οκτώ ημερών ή η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο του εργοδότη ή του μισθωτού, τα όργανα του ΙΚΑ προβαίνουν σε ασφαλιστική του τακτοποίηση για περίοδο ενός εξαμήνου από την αποχώρηση του ή σε περίπτωση που διενεργηθεί έλεγχος πριν την πάροδο του εξαμήνου, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου. Για τους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων δεν ισχύει η περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2972/2001, όπως έχει διευκρινιστεί με την εγκ. 38/98, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 2556/97. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α' του Ν.2972/2001, στους εργοδότες που δεν απογράφονται, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 70% επί των εισφορών που καταλογίζονται, δηλαδή επί των εισφορών που είναι απαιτητές κατά την ημερομηνία της απογραφής. Αν μετά από έλεγχο της υπηρεσίας, διαπιστωθεί ότι, εργοδότης που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που υπόκεινται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ή των φορέων ή των κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ, δεν έχει απογραφεί στο μητρώο εργοδοτών, η απογραφή πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθρ. 5 παρ. 4 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, που ισχύει από τη δημοσίευση και επιβάλλεται η παραπάνω πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 5 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ. Η απογραφή των εργοδοτών που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την δημοσίευση του κανονισμού. 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Ο Νέος A.M.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. αποδίδεται με προτυπωμένη αυτοκόλλητη ετικέτα. Είναι δεκαψήφιος, μοναδικός και ένας για την έδρα και όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του εργοδότη καθώς και ένας για κάθε οικοδομοτεχνικό έργο. Σε κάθε Υποκατάστημα έχει δοθεί ένα πλήθος αριθμών μητρώου σε αυτοκόλλητες ετικέτες με αύξουσα σειρά, η οποία προκύπτει αν παραβλέψουμε το τελευταίο (Δέκατο) ψηφίο το οποίο είναι το ψηφίο ελέγχου. Για τη διαχείριση τους είναι καταρχήν υπεύθυνοι οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων, οι οποίοι πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες: Να ορίσουν με σχετική απόφαση υπευθύνους ανά τμήμα για τη διαχείριση τους στο Υποκατάστημα και στα τυχόν Παραρτήματα που ανήκουν σ αυτό. Να μοιράσουν τη σειρά των αυτοκόλλητων ετικετών με τους νέους Αριθμούς Μητρώου (από...έως...) στο τμήμα ελέγχου κοινών επιχειρήσεων και (από... έως...) στο τμήμα ελέγχου οικοδομοτεχνικών έργων, ανάλογα με τον αριθμό των απογραφών που πραγματοποιεί κάθε τμήμα. Η διαχείριση των νέων Αριθμών Μητρώου θα γίνεται από ένα Τμήμα των κοινών επιχειρήσεων και αντίστοιχα από ένα Τμήμα των οικοδομοτεχνικών έργων, ανεξαρτήτως αν στο Υποκατάστημα λειτουργούν περισσότερα Τμήματα. Σε περίπτωση που λειτουργεί στη Μονάδα ένα Τμήμα για κοινές και οικοδομοτεχνικές επιχειρήσεις, θα ορισθεί ένας υπεύθυνος. Να διασφαλίσουν ότι έγινε κατανοητό από τους υπαλλήλους η κρισιμότητα του σχολαστικού ελέγχου των πεδίων των εντύπων απογραφής, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο τα λάθη, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον φόρτος εργασίας από επιστροφές λαθών. Να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση μας πριν την εξάντληση της σειράς των αριθμών.

12 Σημείωση: Σε περίπτωση που ο προτυπωμένος στην αυτοκόλλητη ετικέτα αριθμός δεν είναι ευκρινής ή δεκαψήφιος, καταστρέφεται χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν της εβδομάδας αποστέλλονται στο Κέντρο Επεξεργασίας με υπηρεσία ταχυμεταφοράς τα συμπληρωμένα νέα έντυπα απογραφής με την αυτοκόλλητη ετικέτα, με συνοδευτικό έντυπο το οποίο θα σας αποσταλεί. Όσα έντυπα έχουν υποβληθεί μέχρι την παραλαβή της παρούσας θα πρέπει να αποσταλούν αμέσως με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στο Κέντρο Επεξεργασίας στη Διεύθυνση (ΠΡΟΣ ΙΚΑ Λεωνιδίου και Κολωνού, ΑΘΗΝΑ). Στο τέλος κάθε μήνα το Κέντρο Επεξεργασίας εκδίδει Συμπληρωματικές Καταστάσεις Μητρώου ανά Υποκ/μα ή Παρ/μα που περιέχουν τις νέες απογραφές. Κάθε 6 μήνες το Κέντρο Επεξεργασίας εκδίδει πλήρη Κατάσταση Μητρώου, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες καταστάσεις, και την αποστέλλει, με χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, στο Υποκ/μα ή Παρ/μα του ΙΚΑ. Η κατάσταση αυτή αποτελεί στην ουσία το Μητρώο Εργοδοτών. Διακρίνουμε τρεις (3) κατηγορίες εργοδοτών: Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων Εργοδότες που απασχολούν προσωπικό στην οικία τους και Εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων. Για κάθε μια κατηγορία υπάρχει ξεχωριστό έντυπο απογραφής, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ. 3. ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ Ε.Β.Σ.Ε Οι εργοδότες κοινών επιχειρήσεων που έχουν απογραφεί μέχρι 31/12/2001 στο μητρώο των κατά τόπους Υποκαταστημάτων ή Παραρτημάτων ΙΚΑ και έχουν υποβάλει το προβλεπόμενο από τον Ν. 2972/2001 άρθρο. 6 παρ. β' Ε.Β.Σ.Ε. καταχωρούνται στο μητρώο εργοδοτών μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των Ε.Β.Σ.Ε. Στους εργοδότες αυτούς χορηγείται νέος Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (A.M.Ε.) ο οποίος είναι δεκαψήφιος και μοναδικός για όλες του τις εγκαταστάσεις (έδρα και παραρτήματα). Ο νέος αυτός A.M.Ε θα αποσταλεί στους εργοδότες ώστε η συναλλαγή τους με τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ από 1/1/2002 να γίνεται με αυτόν. 4. ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΑΝ Ε.Β.Σ.Ε. Για τους εργοδότες που διαπιστώνεται ότι δεν απέστειλαν το Έντυπο Βεβαίωσης Στοιχείων Εργοδότη (ΕΒΣΕ) και προσέρχονται στις υπηρεσίες μας, πρέπει να ενημερώνονται ότι δεν είναι δυνατό να συναλλαχθούν με το ΙΚΑ, αν προηγουμένως δεν γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες: Χορήγηση στον εργοδότη του εντύπου ΕΒΣΕ. από τις υπηρεσίες μας. Συμπλήρωση του ΕΒΣΕ από τον εργοδότη και υποβολή του στην υπηρεσία. Απόδοση του Νέου Αριθμού Μητρώου από τον αρμόδιο υπάλληλο (αυτοκόλλητη ετικέτα) με χορήγηση του Εντύπου Απόδοσης Αριθμού Μητρώου και σχετική ενημέρωση του εργοδότη, προκειμένου να μπορεί να συναλλάσσεται με τον Νέο Αριθμό Μητρώου. Τα ΕΒΣΕ συγκεντρώνονται στο Υποκατάστημα και αποστέλλονται εβδομαδιαίως στο Κέντρο Επεξεργασίας με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (Ταχ. Δ/νση: ΠΡΟΣ ΙΚΑ, Λεωνιδίου και Κολωνού, ΑΘΗΝΑ). 5. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/2002) 5.1. Αρμόδιο Υποκατάστημα Απογραφής Αρμόδιο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ για την απογραφή του εργοδότη, είναι εκείνο στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό στην έδρα, όταν διατηρεί περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις εντός ή εκτός ασφαλιστικής περιοχής Υποκ/τος που υπάγεται η έδρα Διαδικασία Απογραφής Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων Ο εργοδότης συμπληρώνει εις διπλούν το Έντυπο «Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη» και το υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκ/μα μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ισχύουν και σήμερα. Η Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη πρωτοκολλείται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υποκ/τος και προσκομίζεται από τον εργοδότη στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος εσόδων. Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα συμπλήρωσης των πεδίων του εντύπου. Αποδίδεται στον εργοδότη Αριθμός Μητρώου επικολλώντας προτυπωμένη αυτοκόλλητη ετικέτα στο ένα αντίγραφο του εντύπου «Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Εργοδότη» στο αντίστοιχο πεδίο.

13 Στο δεύτερο αντίγραφο αναγράφεται με προσοχή χειρόγραφα ο ίδιος ΑΜΕ στη θέση που προβλέπεται στο έντυπο. Συμπληρώνεται το προτυπωμένο «Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου» εις διπλούν σε όλες τις ενδείξεις και δίνεται στον εργοδότη μαζί με το Ειδικό Βιβλίο, το έντυπο της Α.Π.Δ., τις τεχνικές προδιαγραφές υποβολής Α.Π.Δ. σε ηλεκτρονική μορφή και το βιβλίο οδηγιών συμπλήρωσης της. Το άλλο έντυπο απόδοσης αριθμού μητρώου αρχειοθετείται. Οι εργοδότες, που υποχρεούνται να υποβάλλουν την ΑΠΔ σε μαγνητικό μέσο, ενημερώνονται ότι οι αναλυτικές οδηγίες Τεχνικών Προδιαγραφών υποβολής ΑΠΔ σε Ηλεκτρονική Μορφή, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ στο Internet (www.ika.gr). Το σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών, λόγω της μικρής διαθέσιμης ποσότητας, πρέπει να δίνεται επιλεκτικά σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία με κριτήριο το μέγεθος της επιχείρησης, τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet κλπ. Ενημερώνονται επίσης οι εργοδότες για τους Κωδικούς Δραστηριότητας του Εργοδότη, Ειδικότητας εργαζομένων και Πακέτων ασφαλιστικής κάλυψης που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τη συμπλήρωση της ΑΠΔ βάσει του εγχειριδίου «Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών» (ΟΣΥΚ). Το περιεχόμενο του εν λόγω εγχειριδίου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ στο Internet (www.ika.gr). Το σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών, λόγω της μικρής διαθέσιμης ποσότητας, πρέπει να δίνεται επιλεκτικά σε επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία με κριτήριο το μέγεθος της επιχείρησης, τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet κλπ. Στις μικρές επιχειρήσεις να δίνονται φωτοαντίγραφα των σελίδων του εγχειριδίου που τις αφορούν. Σημειώνεται ότι αντίτυπα των ανωτέρω εγχειριδίων έχουν αποσταλεί στις επιχειρήσεις που ήταν ενταγμένες στο ΣΜΜ καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες λογιστές. Δημιουργείται φάκελος και BEE. Αρχειοθετείται το δεύτερο αντίγραφο μαζί με τα δικαιολογητικά στο φάκελο. Σημείωση: Αν δεν υπάρχει ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου το έντυπο απογραφής παραλαμβάνεται και διαβιβάζεται για μηχανογραφική επεξεργασία Διαδικασία Απογραφής έδρας και παραρτήματος συγχρόνως Στις περιπτώσεις εργοδοτών που απογράφουν ταυτόχρονα έδρα και παράρτημα, θα πρέπει το Υποκατάστημα απογραφής να στέλνει με FAX το Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου στο Υποκατάστημα που ανήκει το παράρτημα της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να χορηγήσει το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού στην εκεί εγκατάσταση της επιχείρησης. Μεταγενέστερα το Υποκατάστημα απογραφής στέλνει υπηρεσιακά φωτοαντίγραφο του Εντύπου Απόδοσης Αριθμού Μητρώου και του Εντύπου Απογραφής, καθώς και φωτοαντίγραφα των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών που αφορούν το παράρτημα του εργοδότη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο εργοδότης απογράφει παραπάνω από ένα παράρτημα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην αύξουσα αρίθμηση των παραρτημάτων όταν αναγράφεται στο Έντυπο Απόδοσης A.M.Ε και επισημαίνεται ότι με την ίδια αύξουσα αρίθμηση θα τα δηλώνει κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. στο πεδίο 18 (Αρ. Παραρτ/ΚΑΔ). Το Υποκ/μα στην ασφ/κή περιοχή του οποίου ανήκει το παρτ/μα του εργοδότη, με τη λήψη του FAX, χορηγεί στον εργοδότη το Ειδικό Βιβλίο με A.M.Ε αυτόν που αποδόθηκε από την έδρα. Ακολούθως δημιουργεί φάκελο και BEE όπου αρχειοθετεί το έντυπο απόδοσης ΑΜΕ και αναγράφει τον ΑΜΕ της Έδρας και τον α/α του παραρτήματος Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και Οδηγίες Συμπλήρωσής του Για την απογραφή τους οι εργοδότες συμπληρώνουν το νέο έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» (Αρ. Τυπ ) το οποίο χορηγείται από το Ι ΚΑ. Αποτελείται από δύο φύλλα εκτυπωμένα σε μορφή δίπτυχου με τέσσερις συνολικά σελίδες. Το έντυπο περιέχει: έξι ενότητες με τίτλους «Γενικά Στοιχεία Εργοδότη», «Στοιχεία δραστηριοτήτων επιχείρησης», «Στοιχεία της έδρας του Εργοδότη», «Στοιχεία Υπευθύνων Εργοδότη», «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» και «Στοιχεία απασχολουμένων», υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες της αίτησης - δήλωσης απογραφής, υπογραφή του εργοδότη ή του πληρεξουσίου του και θέση για αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της σφραγίδας του και αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής της που συμπληρώνονται από την υπηρεσία. Σχέδιο του εντύπου και Οδηγίες Συμπλήρωσής του παρατίθενται στο Παράρτημα.

14 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6.1. Διαδικασία απογραφής Ο εργοδότης που απασχολεί προσωπικό κατ οίκον και εφόσον αυτό παρέχει την εργασία του σε ένα εργοδότη, υποχρεούται όπως συμπληρώσει και υποβάλλει το νέο έντυπο «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ» το οποίο χορηγείται από το ΙΚΑ. Το έντυπο αυτό αποτελείται από ένα φύλλο με δύο σελίδες και περιέχει δύο ενότητες με τίτλους «Γενικά Στοιχεία Εργοδότη» και στοιχεία απασχολουμένων. Αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης απασχολεί οικιακό προσωπικό χωρίς να έχει απογραφεί στο μητρώο εργοδοτών του ΙΚΑ, η απογραφή πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΚΑ. Με το ίδιο έντυπο ο εργοδότης αναγγέλλει έναρξη, λήξη και μεταβολή στοιχείων ασφάλισης για κάθε απασχολούμενο. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται εις ΔΙΠΛΟΥΝ και υποβάλλεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η οικία του εργοδότη. Μετά την πρωτοκόλληση του εντύπου απογραφής τον έλεγχο και την απόδοση ΑΜΕ, χορηγείται στον εργοδότη ΑΠΔ, τεχνικές προδιαγραφές υποβολής Α.Π.Δ. σε ηλεκτρονική μορφή και το βιβλίο οδηγιών συμπλήρωσης της. Στη συνέχεια δημιουργείται φάκελος, πινακίδα και BEE όπου απαιτείται Έντυπο «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ» και Οδηγίες Συμπλήρωσής του. Το Έντυπο «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑ» αποτελείται από ένα φύλλο με δύο σελίδες και περιέχει δύο ενότητες με τίτλους: «Γενικά Στοιχεία Εργοδότη» και «Στοιχεία Απασχολουμένων». Σχέδιο του Εντύπου και Οδηγίες Συμπλήρωσής του παρατίθενται στο Παράρτημα. 7. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.1. Αρμόδιο Υποκατάστημα Απογραφής Σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 4 παρ. 2 & 4 του Ν.2972/2001 και 6 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ, αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ για την απογραφή του εργοδότη είναι: Για τα ιδιωτικά οικοδομοτεχνικά έργα και τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία σε μια ασφαλιστική περιοχή, το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο. Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία σε περισσότερες από μια ασφαλιστικές περιοχές με ενιαίο προϋπολογισμό, το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου. Για τα δημόσια έργα που εκτελούνται με αυτεπιστασία, το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει την έδρα της η δημόσια υπηρεσία που εκτελεί το έργο. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για έργα που απογράφονται από την έναρξη εφαρμογής της Α.Π.Δ. και εφεξής δηλ. για απασχόληση από 1/1/2002. Όσα έργα είχαν απογραφεί με τους εξαψήφιους (6ψήφιους) αριθμούς μητρώου, η διαχείριση τους θα συνεχίσει να γίνεται με αυτούς τους αριθμούς, αλλά θα αναγράφονται ως εννιαψήφιοι (9ψήφιοι), προτιθεμένου του τριψήφιου (3ψήφιου) κωδικού του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος απογραφής Διαδικασία Απογραφής Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων Ο εργοδότης προσέρχεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα του ΙΚΑ που είναι αρμόδιο για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου, συμπληρώνει εις διπλούν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» και το υποβάλλει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ισχύουν και σήμερα. Η αίτηση απογραφής και τα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο ως προς την ορθότητα και πληρότητα τους και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από το βιβλίο πρωτοκόλλου του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης απογραφής, το έντυπο συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο που διενεργεί τον έλεγχο και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατά την ίδια διαδικασία. Εξαίρεση υπάρχει όταν το έντυπο συμπληρώνεται για αυθαίρετο κτίσμα, από Σήμα Αστυνομικού Τμήματος, Πολεοδομικού Γραφείου κ.λπ., οπότε στη θέση αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία που δόθηκε στο έγγραφο κατά την καταχώρηση του στο πρωτόκολλο του Υποκ/τος ή Παρ/τος.

15 Ο A.M.Ο.Ε. αποδίδεται στο έργο με τη βοήθεια προτυπωμένης αυτοκόλλητης ετικέτας, με επικόλληση στο ένα αντίγραφο στην ειδική θέση του εντύπου (IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ, πεδίο 20 Α.Μ.Ο.Ε.), το οποίο αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Αναγράφεται στο δεύτερο αντίγραφο χειρόγραφα με προσοχή ο ίδιος A.M.Ο.Ε. στην αντίστοιχη θέση του εντύπου. Ακολούθως ο υπάλληλος συμπληρώνει εις διπλούν το «Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου» και το δίνει στον εργοδότη μαζί με το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου καθώς και το βιβλίο με οδηγίες συμπλήρωσης της. Δημιουργείται φάκελος και πινακίδα παρακολούθησης οικοδομικού ή τεχνικού έργου, στην οποία θα καταχωρούνται οι Α.Π.Δ. και τα προσωρινά γραμμάτια είσπραξης. Τονίζεται ότι, επειδή η παρακολούθηση της κάλυψης των κατ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας εξακολουθεί να ελέγχεται από την πινακίδα παρακολούθησης του έργου, θα πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να καταχωρούνται οι ημέρες εργασίας κατά φάση, όπως προκύπτουν από τις Α.Π.Δ. Επίσης καταχωρούνται και οι ημέρες απασχόλησης και απολογιστικές καθώς και οι αντίστοιχες εργασίες, για δημόσια έργα. Αρχειοθετείται το δεύτερο αντίγραφο του εντύπου απογραφής στο φάκελο του έργου, μαζί με τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δημόσιο οικοδομοτεχνικό έργο εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία σε περισσότερες από μία ασφαλιστικές περιοχές με ενιαίο προϋπολογισμό και στο έντυπο απογραφής έχει δηλωθεί έναρξη εργασιών στην ασφαλιστική περιοχή και άλλου Υποκ/τος ή Παρ/τος ΙΚΑ, θα διαβιβάζεται αυθημερόν με FAX από το Υποκ/μα ή Παρ/μα απογραφής η Αίτηση - Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου στο Υποκ/μα ή Παρ/μα εκτέλεσης των εργασιών, για να γνωρίζει την έναρξη των εργασιών στην ασφαλιστική του περιοχή. Μεταγενέστερα το Υποκατάστημα απογραφής στέλνει υπηρεσιακά φωτοαντίγραφο του Εντύπου Απόδοσης Αριθμού Μητρώου και του Εντύπου Απογραφής. Το Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ εκτέλεσης των εργασιών του έργου δημιουργεί υποφάκελο (όχι πινακίδα παρακολούθησης οικοδομικού ή τεχνικού έργου) με τον ίδιο αριθμό μητρώου, χωρίς να αποστέλλει τίποτα στο Κέντρο Επεξεργασίας, αλλά διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλει στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής του έργου, χορηγεί Υπηρεσιακά Σημειώματα κ.λπ, δηλαδή ενεργεί όπως μέχρι 31/12/2001. Αντίγραφα όλων των αποστελλομένων εγγράφων αρχειοθετούνται στον υποφάκελο που ήδη δημιουργήθηκε. ΕΞΑΙΡΕΣΗ υπάρχει μόνο σε περίπτωση που εργοδότης υποβάλλει αίτηση απογραφής από 1/1-31/1/2002 για απασχόληση μέχρι 31/12/2001. Διακρίνουμε 2 περιπτώσεις: 1. Αν δηλώσει απασχόληση μόνο 12/2001, οι εισφορές του οποίου έχουν καταστεί απαιτητές κατά την ημερ/νία υποβολής της αίτησης, το έργο απογράφεται με τη διαδικασία όπως έως 31/12/2001, με παλαιό αριθμό μητρώου. Το έντυπο απογραφής παραμένει στην Υπηρεσία και αρχειοθετείται στον φάκελο του έργου. Το καρμπονιζέ χαρτί που παράγεται με την πινακίδα παρακολούθησης οικοδομικού ή τεχνικού έργου, αποστέλλεται κανονικά στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Χορηγείται στον εργοδότη Ανακεφαλαιωτική Κατάσταση Εντολών Ασφάλισης, την οποία θα υποβάλλει μαζί με τις εντολές ασφάλισης για απασχόληση 12/2001, η οποία αποστέλλεται στη Διεύθυνση Πληροφορικής για επεξεργασία καθώς και το έντυπο της Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και το βιβλίο με οδηγίες συμπλήρωσης της, την οποία θα υποβάλλει για τυχόν απασχόληση 1/2002 και εφεξής και η οποία θ αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας. Με την εφαρμογή του θεσμού της Α.Π.Δ., για απασχόληση από 1/1/2002 και εφεξής, οι εργοδότες δεν υποβάλλουν εντολές ασφάλισης, αλλά μόνο την Α.Π.Δ. 2. Αν δηλώσει απασχόληση χρονικής περιόδου μέχρι 30/11/2001, οι εισφορές της οποίας είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, στο έντυπο απογραφής θα επικολλάται αριθμός μητρώου από αυτοκόλλητη ετικέτα και το έντυπο θ αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω. Χορηγείται στον εργοδότη Ανακεφαλαιωτική Κατάσταση Εντολών Ασφάλισης καθώς και το έντυπο της Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και το βιβλίο με οδηγίες συμπλήρωσης της, για τυχόν απασχόληση από 1/1/2002 και εφεξής. Οι υποβαλλόμενες Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις με τις Εντολές Ασφάλισης που περιέχουν εισφορές ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δεν θα αποστέλλονται για μηχανογραφική επεξεργασία, αλλά θα ελέγχονται από την υπηρεσία και θα συντάσσονται Πράξεις

16 Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) και Εκθέσεις Ελέγχου (ξεχωριστά για ΙΚΑ - TEAM και ξεχωριστά για ΔΩΡΟΣΗΜΟ) καθώς και ΠΕΠΕΕ αν απαιτείται. Μετά την οριστικοποίηση των πράξεων αυτών, θα ενημερώνεται το Κέντρο Επεξεργασίας με ειδικό υποστηρικτικό έντυπο, με τίτλο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» προκειμένου να ενημερωθούν οι οικονομικές κινήσεις των ασφαλισμένων και η ασφαλιστική τους ιστορία. Επισημαίνουμε ότι στο υποστηρικτικό έντυπο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό των εισφορών ΙΚΑ - TEAM και ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ, για κάθε ασφαλισμένο. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται για Πράξεις Επιβολής Εισφορών και Εκθέσεις Ελέγχου που θα συντάσσονται από 1/1/2002 και αφορούν απασχόληση μέχρι 31/12/2001. Οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών και Εκθέσεις Ελέγχου που αφορούν απασχόληση από 1/1/2002 και εφεξής θα συντάσσονται σε νέα έντυπα, τα οποία θα σας αποσταλούν μεταγενέστερα και τα οποία θα αποστέλλονται στο Κέντρο Επεξεργασίας, χωρίς το υποστηρικτικό έντυπο. Τονίζουμε ότι στο Κέντρο Επεξεργασίας θα αποστέλλονται υποστηρικτικά έντυπα ή πράξεις που περιέχουν απασχολούμενους. Για απογραφές έργων από 1/2/2002, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου απασχόλησης, θα χορηγείται ο νέος αριθμός μητρώου από αυτοκόλλητη ετικέτα. Κατά την απογραφή του έργου, σύμφωνα με τα παραπάνω, από το έντυπο της αίτησης απογραφής και τα δικαιολογητικά, θα καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην πινακίδα, όπως μέχρι 31/12/2001, αλλά το καρμπονιζέ χαρτί που αποστελλόταν στη Διεύθυνση Πληροφορικής, θα αποκόπτεται και θα καταστρέφεται, χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία. Από τις στήλες ΙΚΑ - TEAM και ΕΛΔΕΟ θα χρησιμοποιείτε τη μια, αφού οι εισφορές πλέον αναγράφονται, συνολικά. Με ιδιαίτερη προσοχή θα αναγράψετε στη θέση A.M. Εργοδότη, αφού προσθέσετε μπροστά 3 κουτάκια, το Νέο (10ψήφιο) Αριθμό Μητρώου. Κρίνεται σκόπιμο, για δική σας ευκολία, επειδή οι νέοι αριθμοί δεν έχουν «οπτικό» χαρακτηριστικό για να διακρίνεται αν ένα έργο είναι ιδιωτικό ή δημόσιο ή αυθαίρετο να τηρείται τις πινακίδες σε ξεχωριστό κάρτεξ κατ' αύξοντα αριθμό. Η πληροφορία αν το έργο είναι ιδιωτικό ή αυθαίρετο ή δημόσιο θα σας έρθει από το Κέντρο Επεξεργασίας με Κατάσταση Μητρώου Έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» και Οδηγίες Συμπλήρωσής του Για την απογραφή οικοδομοτεχνικών έργων οι εργοδότες συμπληρώνουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» (αρ. Τυπ παρ. 12/2001), το οποίο χορηγείται από το ΙΚΑ. Αποτελείται από δύο φύλλα εκτυπωμένα σε μορφή δίπτυχου με τρεις συνολικά σελίδες. Το έντυπο περιέχει: α) τέσσερις ενότητες με τίτλους «Γενικά Στοιχεία Κυρίου Έργου ή Επωνυμία Επιχείρησης», «Γενικά Στοιχεία Εργολάβου με Αντιπαροχή - Εργολάβου (Αναδόχου Δημοσίου Έργου) ή Επωνυμία Επιχείρησης», «Στοιχεία Υπευθύνων Έργου» και «Στοιχεία Έργου», β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες του εντύπου και υπογραφή του εργοδότη - ή του πληρεξουσίου του και γ) αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής της που συμπληρώνονται από την υπηρεσία. Σχέδιο του Εντύπου και Οδηγίες Συμπλήρωσής του παρατίθενται στο Παράρτημα. 8. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8.1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 2972/2001 και άρθρου 11 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης, οι εργοδότες που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ, υποχρεούνται να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ την οριστική ή προσωρινή διακοπή ή μεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων, της έδρας, του τόπου επαγγελματικής τους εγκατάστασης και προκειμένου περί φυσικών προσώπων, του τόπου της κατοικίας ή διαμονής τους. Αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης δεν γνωστοποίησε την μεταβολή ή τις μεταβολές στα στοιχεία του που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εργοδοτών του Ιδρύματος, η δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη συντάσσεται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΚΑ. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβάλλονται τα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτών είναι οι εξής:

17 α) έναρξη εργασιών νέου παραρτήματος του εργοδότη, β) προσωρινή διακοπή εργασιών έδρας ή παρατήματος του εργοδότη, γ) οριστική διακοπή εργασιών έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη ή και των δύο, δ) επανασύσταση έδρας ή παραρτήματος του εργοδότη ή και των δύο, ε) μεταφορά έδρας του εργοδότη, στ) μεταφορά παραρτήματος του εργοδότη στην ασφαλιστική περιοχή του ιδίου υποκαταστήματος ή παραρτήματος, ζ) μεταφορά παραρτήματος του εργοδότη σε ασφαλιστική περιοχή άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος, η) αλλαγή των υπευθύνων εργοδότη και των στοιχείων τους, θ) μεταβολή δραστηριότητας, ι) αλλαγή επωνυμίας, ια) μεταβολή νομικής μορφής. Το έντυπο «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος της μεταβολής και υποβάλλεται στο υποκατάστημα ή παράρτημα ΙΚΑ όπου έχει απογραφεί ο εργοδότης, στις περιπτώσεις α, δ και ζ της προηγούμενης παραγράφου με την έναρξη της απασχόλησης και στις λοιπές περιπτώσεις μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από τη μεταβολή. Η παραπάνω προθεσμία των οκτώ (8) εργασίμων ημερών αρχίζει από τη δημοσίευση της μεταβολής, όπου αυτή απαιτείται. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης για γνωστοποίηση των ανωτέρω μεταβολών επιβάλλονται στον εργοδότη τα εξής πρόστιμα: ποσού τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ για τη μη γνωστοποίηση της αλλαγής στην επωνυμία της επιχείρησης, καθώς και της αλλαγής υπευθύνου μέλους και ποσού εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ για τη μη γνωστοποίηση της οριστικής ή προσωρινής διακοπής (ή μεταβολής) εργασιών τους, της αλλαγής έδρας, του τόπου επαγγελματικής τους εγκατάστασης, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας των υπευθύνων της επιχείρησης και προκειμένου περί φυσικών προσώπων, του τόπου της κατοικίας ή διαμονής τους. Στις περιπτώσεις μεταφοράς της έδρας του εργοδότη σε ασφαλιστική περιοχή άλλου υποκαταστήματος ή παραρτήματος, δεν εκδίδεται νέο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, αλλά μεταφέρεται στη νέα εγκατάσταση του εργοδότη, αυτό που είχε ήδη εκδοθεί από το υποκατάστημα της αρχικής έδρας ή του παραρτήματος. Με τη δήλωση μεταβολής ο εργοδότης προσκομίζει το ειδικό βιβλίο όπου καταχωρούνται από τον προϊστάμενο ενυπόγραφα τα στοιχεία της νέας διεύθυνσης Αρμόδιο Υποκατάστημα Υποβολής Δήλωσης Μεταβολών Αρμόδιο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ για την υποβολή της δήλωσης μεταβολών, είναι εκείνο στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό στην έδρα, όταν διατηρεί περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις εντός ή εκτός ασφαλιστικής περιοχής Υποκ/τος που υπάγεται η έδρα Διαδικασία Δήλωσης Μεταβολών Ο εργοδότης συμπληρώνει εις τριπλούν το έντυπο «Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη» και το υποβάλλει στο Υποκατάστημα στο οποίο ανήκει η έδρα του (όπου έκανε την απογραφή) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο πρωτοκολλείται στο Γενικό Πρωτόκολλο και διαβιβάζεται στον αρμόδιο υπάλληλο. Το ένα αντίγραφο του εντύπου διαβιβάζεται στο Κέντρο Επεξεργασίας, το δεύτερο αρχειοθετείται στο φάκελο του εργοδότη και το τρίτο επιστρέφεται στον εργοδότη. Για τους εργοδότες που έχουν έδρα και παραρτήματα σε διαφορετικές ασφαλιστικές περιοχές, κάθε μεταβολή που δηλώνεται στην έδρα πρέπει να αποστέλλεται με FAX στα αντίστοιχα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του ΙΚΑ για να αρχειοθετείται στο φάκελο, ώστε να χρησιμοποιηθεί όταν χρειασθεί (π.χ. μεταβολή στοιχείων υπευθύνων για σύνταξη ΠΕΕ). Σημείωση: η πληροφορία στην έδρα ότι ο εργοδότης έχει και παραρτήματα, επειδή δεν υπάρχει σχετική ένδειξη στο έντυπο «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη», υπάρχει στο φάκελο, στο έντυπο απογραφής, σε προηγούμενο έντυπο μεταβολής και στις καταστάσεις Μητρώου που αποστέλλονται από το Κέντρο Επεξεργασίας. Ειδικά στην περίπτωση που ο εργοδότης δηλώνει με το έντυπο: 1. Έναρξη εργασιών νέου Παραρτήματος 2. Επανασύσταση Παραρτήματος

18 Μεταφορά Παραρτήματος σε ασφαλιστική περιοχή άλλου Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος ΙΚΑ. Το Υποκατάστημα που υπάγεται η έδρα του εργοδότη διαβιβάζει άμεσα με FAX φωτοαντίγραφο του εντύπου Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη, στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα που υπάγεται το Παράρτημα του εργοδότη ώστε να του χορηγήσει το Ειδικό Βιβλίο, να δημιουργήσει φάκελο και BEE με ΑΜΕ της έδρας και α/α του Παραρτήματος. Σημείωση: Εργοδότες οι οποίοι δεν υπέβαλαν το ΕΒΣΕ ενώ είχαν τέτοια υποχρέωση, πρώτα θα συμπληρώσουν το ΕΒΣΕ, θα τους αποδοθεί ΝΕΟΣ ΑΜΕ με αυτοκόλλητη ετικέτα και ακολούθως θα συμπληρώσει το έντυπο Μεταβολής με τα μεταβαλλόμενα κατά περίπτωση στοιχεία Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» και Οδηγίες Συμπλήρωσής του Η Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη αποτελείται από δύο φύλλα εκτυπωμένα σε μορφή δίπτυχου με τέσσερις συνολικά σελίδες. Το έντυπο περιέχει: αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής που συμπληρώνεται από την υπηρεσία, τις ενότητες με τίτλους «Γενικά Στοιχεία Εργοδότη», «Κύρια Μεταβαλλόμενα Στοιχεία Εργοδότη», «Νέα Επωνυμία Εργοδότη», «Νέα Στοιχεία Εγκατάστασης Εργοδότη», «Στοιχεία Μεταβολής Υπευθύνων Εργοδότη», «Μεταβολή Δραστηριότητας Εργοδότη» και «Συνυποβαλλόμενα Στοιχεία», υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες του εντύπου και υπογραφή του εργοδότη. Στο έντυπο περιλαμβάνονται πεδία που συμπληρώνονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο υπάλληλο παραλαβής και περιέχουν τις ενδείξεις: «αυτεπάγγελτος μεταβολή» που συμπληρώνεται στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του κανονισμού και «εκπρόθεσμη» που συμπληρώνεται αν η δήλωση υποβληθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του κανονισμού. Η δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη υποβάλλεται στο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ απογραφής από τον εργοδότη ή νόμιμο εκπρόσωπο του σε τρία αντίγραφα του σχετικού εντύπου. Οι περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση για τον εργοδότη να τις δηλώσει στο ΙΚΑ είναι οι εξής: α) έναρξη εργασιών παραρτήματος β) προσωρινή διακοπή εργασιών έδρας - παραρτήματος γ) οριστική διακοπή εργασιών έδρας - παραρτήματος δ) επανασύσταση έδρας - παραρτήματος ε) μεταφορά επιχείρησης στ) μεταβολή στοιχείων υπευθύνων εργοδότη ζ) μεταβολή δραστηριότητας η) αλλαγή επωνυμίας εργοδότη θ) μεταβολή νομικής μορφής. Στις περιπτώσεις α, δ και ζ της προηγούμενης παραγράφου με την έναρξη της απασχόλησης και στις λοιπές περιπτώσεις μέσα σε οκτώ εργάσιμες ημέρες από τη μεταβολή. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραβεί την υποχρέωση του να δηλώσει τις παραπάνω μεταβολές επιβάλλονται σε βάρος του τα εξής πρόστιμα. Ποσού τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ ( δρχ.) για τη μη γνωστοποίηση της αλλαγής επωνυμίας της επιχείρησης καθώς και της αλλαγής υπευθύνου. Ποσού εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ ( δρχ.), για τη μη γνωστοποίηση της οριστικής ή προσωρινής διακοπής ή μεταβολής των εργασιών, αλλαγής έδρας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας των υπευθύνων της επιχείρησης και προκειμένου περί φυσικού προσώπου του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους. Σε περίπτωση έναρξης εργασιών παραρτήματος, επανασύστασης επιχείρησης και μη αναγγελίας των μεταβολών αυτών από τον εργοδότη, μέσω της υποβολής της σχετικής δήλωσης το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ίδιο με το επιβαλλόμενο για την περίπτωση της μη απογραφής του εργοδότη και ανέρχεται στο 70% των εισφορών που καταλογίζονται, δηλαδή επί των εισφορών που είναι απαιτητές κατά την ημερομηνία διαπίστωσης της μεταβολής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι ο εργοδότης δεν γνωστοποίησε τις μεταβολές στα στοιχεία του που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο εργοδοτών του Ιδρύματος, η

19 δήλωση μεταβολής των στοιχείων συντάσσεται και υποβάλλεται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο για τον έλεγχο υπάλληλο του ΙΚΑ. Σχέδιο του Εντύπου και οι Αναλυτικές Οδηγίες Συμπλήρωσης παρατίθενται στο Παράρτημα. Επισημάνσεις: Στις περιπτώσεις (Β) Προσωρινή διακοπή εργασιών έδρας - παραρτήματος, (Γ) Οριστική διακοπή εργασιών έδρας - παραρτήματος, (Δ) Επανασύσταση έδρας - παραρτήματος όταν δηλώνεται μεταβολή για παραπάνω από ένα παραρτήματα τότε συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον εργοδότη, τόσα έντυπα «Δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη» όσα και τα παραρτήματα. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δηλώνει έναρξη απασχόλησης σε νέο παράρτημα του ή επανασύσταση έδρας ή παραρτήματος τότε συμπληρώνει και υποβάλει στο αρμόδιο κατά περίπτωση Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ το έντυπο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ. Σχέδιο του Εντύπου αυτού παρατίθεται στο Παράρτημα. Σημείωση: Μέχρι να παραλάβετε το κανονικό έντυπο θα βγάζετε φωτοτυπίες και θα τις δίνετε στους εργοδότες. Τονίζουμε ότι τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου θα πρέπει να τις αναπαραγάγετε σε φωτοαντίγραφα και να τις δίνετε στους εργοδότες μαζί με τα έντυπα μεταβολών. 9. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για τους εργοδότες που απασχολούν οικιακό προσωπικό, όταν πρόκειται να δηλώσουν μεταβολή των στοιχείων μητρώου τους, όχι στοιχείων ασφάλισης, όπως αλλαγή διεύθυνσης οικίας, στοιχείων υπευθύνου, επωνυμίας κ.λπ. τότε ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και υποβάλλεται το ίδιο έντυπο. 10. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. α' του Ν.2972/2001, οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωση τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ την οριστική ή προσωρινή διακοπή ή μεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων, της έδρας, του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης και προκειμένου περί φυσικών προσώπων, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους. Σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή επιβάλλονται πρόστιμα στον εργοδότη από τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα ως εξής: ποσού τριακοσίων ΕΥΡΩ ( δραχμών) για τη μη γνωστοποίηση της αλλαγής της επωνυμίας της επιχείρησης ή του αντικειμένου, καθώς και της αλλαγής υπευθύνου μέλους και ποσού εκατόν πενήντα ΕΥΡΩ ( δραχμών) για τη μη γνωστοποίηση της οριστικής ή προσωρινής διακοπής ή μεταβολής εργασιών τους, της αλλαγής έδρας, του τόπου επαγγελματικής τους εγκατάστασης, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας των υπευθύνων της επιχείρησης και προκειμένου περί φυσικών προσώπων, του τόπου της κατοικίας ή διαμονής τους. Σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ, μεταβολή στοιχείων οικοδομοτεχνικού έργου γνωστοποιείται στην υπηρεσία, με ειδικό έντυπο με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ» (αρ. τυποπ παρ. 12/2001). Το έντυπο υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής του έργου και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Αποτελείται από δύο φύλλα εκτυπωμένα σε μορφή δίπτυχου με τρεις συνολικά σελίδες. Το έντυπο περιέχει: αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία παραλαβής που συμπληρώνεται από την Υπηρεσία, τέσσερις ενότητες με τίτλους «Γενικές Μεταβολές», «Μεταβολές Στοιχείων Κυρίου Έργου - Εργολάβου με Αντιπαροχή - Εργολάβου Αναδόχου Δημοσίου Έργου», «Στοιχεία Υπευθύνων Έργου» και «Μεταβολές Στοιχείων Έργου», υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη για την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε όλες τις σελίδες της αίτησης - δήλωσης μεταβολών οικοδομοτεχνικού έργου και υπογραφή του εργοδότη ή του πληρεξουσίου του. Το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος της μεταβολής και υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ που έχει απογραφεί το έργο, μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από τη μεταβολή. Η παραπάνω προθεσμία των οκτώ (8) εργασίμων ημερών αρχίζει από τη δημοσίευση της μεταβολής, όπου αυτή απαιτείται.

20 ΕΞΑΙΡΕΣΗ υπάρχει μόνο όταν ο εργοδότης δηλώσει προσωρινή διακοπή εργασιών του έργου, κατά την οποία η ημερομηνία υποχρέωσης υποβολής είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη διακοπή, η οποία δηλώνεται όχι με το έντυπο αίτησης - δήλωσης μεταβολής αλλά με το έντυπο Α.Π.Δ. Αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί, ότι, εργοδότης οικοδομοτεχνικού έργου δεν γνωστοποίησε τη μεταβολή ή τις μεταβολές στα στοιχεία του έργου που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο εργοδοτών του ΙΚΑ, η δήλωση μεταβολών συντάσσεται αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο υπάλληλο, συμπληρώνοντας την ένδειξη «αυτεπάγγελτος μεταβολή». Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβάλλονται τα στοιχεία του Μητρώου Εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων είναι τα εξής: α) αλλαγή επωνυμίας κυρίου του έργου, β) αλλαγή του εργολάβου που εκτελεί το έργο με αντιπαροχή, γ) αλλαγή του εργολάβου-αναδόχου δημόσιου έργου, δ) αλλαγή των υπευθύνων του έργου και των στοιχείων αυτών, ε) προσωρινή διακοπή εργασιών, στ) Μεταβολή εργασιών (αλλαγή χρήσης του έργου ή τμήματος αυτού), ζ) Αλλαγή έδρας, η) Αλλαγή του τόπου κατοικίας των υπευθύνων του έργου και προκειμένου περί φυσικών προσώπων, του τόπου κατοικίας ή διανομής τους. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραβεί την υποχρέωση του να δηλώσει τις παραπάνω μεταβολές επιβάλλονται σε βάρος του τα εξής πρόστιμα: Ποσού τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ ( δρχ) για τη μη γνωστοποίηση της αλλαγής στην επωνυμία του κυρίου του έργου ή του εργολάβου που εκτελεί το έργο με αντιπαροχή ή του εργολάβου - αναδόχου δημοσίου έργου, καθώς και της αλλαγής υπευθύνων του έργου. Ποσού εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ ( δρχ.) για τη μη γνωστοποίηση προσωρινής διακοπής των οικοδομικών εργασιών, της μεταβολής εργασιών (αλλαγής χρήσης), αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας των υπευθύνων του έργου και προκειμένου περί φυσικών προσώπων, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους. Η αίτηση - δήλωση μεταβολών οικοδομοτεχνικού έργου υποβάλλεται εις τριπλούν στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής του έργου, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία από το βιβλίο πρωτοκόλλου του Υποκ/τος ή Παραρτήματος ΙΚΑ. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης μεταβολής το έντυπο συμπληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, υπογράφεται και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και συμπληρώνεται με Χ η ένδειξη «αυτεπάγγελτος μεταβολή». Το πρωτότυπο αποστέλλεται στο Κέντρο Επεξεργασίας, ενώ το αντίγραφο αρχειοθετείται στο φάκελο του έργου. Επισημαίνουμε ότι: 1. Στην περίπτωση εργοδότη ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου που ενώ απογράφηκε π.χ. για ανέγερση διώροφης κατοικίας και στη συνέχεια μεταβιβάζεται πριν την αποπεράτωση των εργασιών σ άλλον, ή εργολάβου με αντιπαροχή, ή εργολάβου αναδόχου δημοσίου έργου που ενώ απογράφηκε για ανέγερση π.χ. πολυκατοικίας ή εκτέλεση δημοσίου έργου αντίστοιχα και πριν την αποπεράτωση του το αναλαμβάνει άλλος π.χ. λόγω πτώχευσης, διατηρείται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου, αλλά αλλάζει τόσο η επωνυμία του κυρίου του έργου ή του εργολάβου με αντιπαροχή ή του εργολάβου - αναδόχου δημοσίου έργου, όσο και τα στοιχεία των υπευθύνων. 2. Στην περίπτωση Δημοσίου Οικοδομοτεχνικού Έργου που εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία σε περισσότερες της μιας ασφαλιστικές περιοχές με ενιαίο προϋπολογισμό, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ασφαλιστική περιοχή άλλου ή άλλων Υποκ/μάτων ή Παρ/μάτων ΙΚΑ, πέραν αυτών που είχαν δηλωθεί με την υποβολή της αίτησης - δήλωσης απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου, ο εργοδότης θα πρέπει να δηλώσει την έναρξη των εργασιών με το έντυπο Αίτηση - Δήλωση Μεταβολών Οικοδομοτεχνικού Έργου. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται αυθημερόν με FAX στο Υποκ/μα ή Παρ/μα ΙΚΑ Ελέγχου (εκτέλεσης των εργασιών), για να γνωρίζει την έναρξη εργασιών στην ασφαλιστική του περιοχή. Μεταγενέστερα το Υποκατάστημα ή Παράρτημα απογραφής στέλνει και υπηρεσιακά φωτοαντίγραφο της αίτησης - δήλωσης μεταβολής.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς.

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδοτών κοινών επιχ/σεων για χρήση τους στο ΙΚΑ & σε λοιπούς φορείς. - 751 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Βαθμός Ασφαλείας ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 13/11/2001 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.: 8. - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 - 631 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: Γ99/1/9 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΟΔΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Αθήνα 19/6/2002 ΘΕΜΑΤΑ: Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Π. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ.

3. Για τους εργοδότες που καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ μόνο για φορείς ή κλάδους και λογαριασμούς οργανισμών κοινωνικής πολιτικής, η Α.Π.Δ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΙΚΑ» και τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.)".

ΘΕΜΑ: Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.). ΘΕΜΑ: "Μηχανογραφικό Σύστημα Ασφάλισης στο ΙΚΑ με μετρητά (Σ.Μ.Μ.)". ΣΧΕΤ.: 112/71 και 163/77 εγκύκλιοι Όπως είναι γνωστό με τις παραπάνω εγκυκλίους είχε παρασχεθεί η ευχέρεια στις επιχ/σεις που διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 1/4/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα»

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών έργων που υποβάλλονται στα Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. εκπρόθεσμα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή ωροσήµου Χριστουγέννων 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόµους» Αθήνα 7/12/2015 Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ.

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ. Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τ ρεχουσών Εισφορών Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών 1. Γενικά Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αριθ. Πρωτ. Ε41 / 104 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής

Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής Περιεχόμενα Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Οικοδ/κών Έργων Έλεγχοι ορθότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11/10/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής

Αθήνα 11/10/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας Διανομής Αθήνα 11/10/2010 Αριθμ. Πρωτ. E41/279 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: 45ΒΖ4691ΩΓ-2ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης

Τρόπος Ασφάλισης - Κλάδοι Ασφάλισης Θ Ε Μ Α : «Τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση του κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενου προσωπικού (Κεφ. Ζ του ΚΑ του ΙΚΑ. αρθρ. 52-56). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 26 του

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE).

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (STAGE). Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15, του αρ. 20, του Ν. 2639/98

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα 30.04.2013 Aριθ. πρωτ: 30638 ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού»

ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού» ΘΕΜΑ : «Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία ασφάλισης του κατ οίκον του εργοδότη απασχολουμένου προσωπικού» Σχετ : Η εγκ. 84/98 Με την ανωτέρω εγκύκλιο, έγινε ενημέρωση σας για τις νέες διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΈΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Μια (Ι) φωτογραφία 2. Υπεύθυνη Λήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο (διατίθεται από το ΙΚΑ). 3. Στοιχείο από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 45Π54691ΩΓ-3Θ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης»

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στο ΙΚΑ, κατά του κινδύνου ατυχήματος, των Φοιτητών Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» Σχετ. εγκ. 26/86, 112/92 και 69/94. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δήμο Φαρκαδόνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φαρκαδόνα, 03 09 2015 Αρ. Πρ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση μη Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ4691ΩΓ-Υ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 / 9 / Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/ 588 Αριθ. 58. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α`

ΑΔΑ: Β4ΘΟ4691ΩΓ-Υ1Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 / 9 / Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ99/ 588 Αριθ. 58. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α` ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ : η Αίτηση ασφ/νου δεν αποστέλλεται στο ΚΕπ. Αθήνα 19/5/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/134

ΠΡΟΣΟΧΗ : η Αίτηση ασφ/νου δεν αποστέλλεται στο ΚΕπ. Αθήνα 19/5/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/134 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25 Αθήνα, 01/08/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 - Αθήνα Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ

ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠ ΟΙΚΟ ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Γ99/1/39/24-4-2007 Α. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕπ ιορθώσεις λαθών Οικοδοµοτεχνικών Έργων για τις περιόδους

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006

Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Α23/592/31/5/2006 ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις επί θεµάτων ασφάλισης που αφορούν την υπ αρ.160/3-1-06 Κ.Υ.Α. Με την υπ αριθµ. 160/3-1-06 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση λογισµικού των εφαρµογών Μητρώου Ασφαλισµένων-Προσθήκη νέων εφαρµογών.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση λογισµικού των εφαρµογών Μητρώου Ασφαλισµένων-Προσθήκη νέων εφαρµογών. Βαθµός Ασφαλείας ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 16/1/2009 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑ Α ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ. /νση: Πατησίων 12 Αριθµ. Πρωτ. Βαθµός Προτεραιότητας Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔ4691ΩΓ-8ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/ 9.

ΑΔΑ: ΒΕΦΔ4691ΩΓ-8ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/ 9. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Κ4691ΩΓ-ΞΙΕ. Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/740. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: 457Κ4691ΩΓ-ΞΙΕ. Αθήνα 23/11/2011. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/740. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 10/6/2014 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ...

ΠΡΟΣ : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ. Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο / Επωνυμία :.. ... ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ : Το Υποκ/μα / Παράρτημα Ι. Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.. Τμήμα Εσόδων ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : /../.. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Από τις παραπάνω με στοιχείο β επιχειρήσεις εξαιρούνταν: α) το εργατοτεχνικό προσωπικό ραφείων ετοίμων ενδυμάτων από πλεκτό ύφασμα ανεξάρτητα

- 2 - Από τις παραπάνω με στοιχείο β επιχειρήσεις εξαιρούνταν: α) το εργατοτεχνικό προσωπικό ραφείων ετοίμων ενδυμάτων από πλεκτό ύφασμα ανεξάρτητα ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικές με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης του συγχωνευθέντος στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας (ΤΕΑΜΚ). ΣΧΕΤ: Η 5/87 εγκύκλιος. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-5215272-279 Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α FAX: 210 5215274 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο.Π.Σ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ e-mail :diefpar@ika.gr

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-5215272-279 Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α FAX: 210 5215274 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο.Π.Σ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ e-mail :diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 10 / 2 / 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Γ99/44 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 102 41 Αθήνα ΑΡ.11 ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-5215272-279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ».

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». Σχετ. Εγκ.: 7/93, 74/96, 16/97. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή το αρθρ. 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Υπόδειγμα εντύπου για Χειρόγραφη Υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ 8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Υπόδειγμα εντύπου για Χειρόγραφη Υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ 8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Υπόδειγμα εντύπου για Χειρόγραφη Υποβολή) ΕΝΤΥΠΟ 8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΝ0Λ-Τ31 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01.

Σχετ.: Η εγκύκλιος 65/01. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Δυνατότητα θεμελίωσης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH:ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41 ) Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215195-198 FAX: 2105215195 e-mail:diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2015 ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2015 ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2015 ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΑΧΑΪΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 7517/2015 ΗΜΕΡ. 8-6-2015 ΠΡΟΣ Δικαιούχους παιδικών κατασκηνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2011 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2011 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής

Αθήνα 27/5/2009. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συν/νος πίνακας διανοµής Αθήνα 27/5/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε40/238 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002

ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002 ΘΕΜΑ:«Συμπληρωματικές οδηγίες - διευκρινίσεις για την εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ» Σχετ.: Εγκ. 4/2002 Μετά την πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της ΑΠΔ από 1/1/02 κρίνεται σκόπιμο, να διευκρινισθούν ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : :... Τμήμα Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691ΩΓ-ΒΧ Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : :... Τμήμα Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :...... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :...... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :...... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :.... Α.Φ.Μ. :... Α.Μ.Κ.Α. :.... Α.Μ.Α. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. :... ΥΠΟΚ/ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ434691Ω3-ΣΝΣ. Εγκύκλιος: 35. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 18/07/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/85/1151870 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ''Διευκρίνισεις σχετικά με την έννοια του όρου ασφαλιζόμενοι στους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης από (Νέοι Ασφ/νοι).

ΘΕΜΑ: ''Διευκρίνισεις σχετικά με την έννοια του όρου ασφαλιζόμενοι στους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης από (Νέοι Ασφ/νοι). ΘΕΜΑ: ''Διευκρίνισεις σχετικά με την έννοια του όρου ασφαλιζόμενοι στους Φορείς κοινωνικής ασφάλισης από 1-1-1993 (Νέοι Ασφ/νοι). ΣΧΕΤ. : α) Οι εγκύκλιοι 28, 73, 106 και 107/1993, β) Το γενικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ: ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΑΘΗΝΑ, 10/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/54/ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΚΟΙΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Τηλ.: 210, 3635480 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας

Τηλέφωνο:210 5215272-279 ΠΡΟΣ: 1.Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2. Όλες τις Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΔΙΟΙΚΣ Αθήνα 4 / 5 / 2011 ΓΕΝΙΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΑΣΦ. ΥΠΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΓΕΝΙΚΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Τ.Κ.10241 Γ99/117 ΕΓΓΡΑΦΟ Πληροφορίες: Ε. Ζάχου ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Σεπτεμβρίου 1992 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α34/606 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 ΑΡΙΘ. 95 : 10241

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ>>

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ <<ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ>> ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ Η παραλαβή των δικαιολογητικών για την πληρωμή των Παροχών Ασθενείας μέσω πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού, θα γίνεται από το φάκελο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δήλωση έργου Αναλυτική περιοδική δήλωση Ένσημα ΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΙΚΑ - ΑΜΟΕ (1) Υπόχρεος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Αθήνα 3/2/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/4. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση».

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς, 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση». ΣΧΕΤ.:1. Ν. 4152/2013 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα