ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ :"

Transcript

1 ΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β.ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δεξαµενής συγκέντρωσης & συστήµατος συλλογής των διαρροών µονωτικών ελαίων των µετασχηµατιστών του Περιφερειακού Τοµέα Βορείου Ελλάδας,της ιεύθυνσης Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς, στον Υ/Σ Ευόσµου Θεσσαλονίκης" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

2 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ, Υποτοµέας οµικών Έργων. ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29, Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ του Έργου: "Κατασκευή δεξαµενής συγκέντρωσης και συστήµατος συλλογής των διαρροών µονωτικών ελαίων των µετασχηµατιστών του Υ/Σ Ευόσµου Θεσσαλονίκης." 1.ANTIKEIMENO - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους από διαρροές ελαίων των τριών µετασχηµατιστών 150/20KV 50 MVA, του υποσταθµού ΕΥΟΣΜΟΥ, θα χρησιµοποιηθεί η λύση της εγκατάστασης υδατοπερατών υλικών που έχουν όµως την ιδιότητα να κατακρατούν τα επικίνδυνα για το υπέδαφος έλαια των µετασχηµατιστών. Για το σκοπό αυτό θα δηµιουργηθεί χώρος συλλογής των ελαίων των µετασχηµατιστών στο χώρο του υποσταθµού. Σε αυτόν το χώρο θα αποχετεύονται διαρρέουσες ποσότητες ελαίων από τους τρεις µετασχηµατιστές του υποσταθµού µέσω δικτύου συλλογής, όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Ο χώρος αυτός θα δηµιουργηθεί µε µία κύρια εκσκαφή διαστάσεων 16,60 x 12,10 x 1,50 m (Μ x Π x Y) ανάµεσα στους Μ/Σ 2 και Μ/Σ 3, όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Ο όγκος του χώρου εκσκαφής έχει υπολογιστεί να µπορεί να δέχεται το 125% της συνολικής ποσότητας ελαίου του µεγαλύτερου Μ/Σ του υποσταθµού. Με δεδοµένο ότι κάθε Μ/Σ του υποσταθµού περιέχει 40 τόνους ελαίου, η εγκατάσταση σχεδιάσθηκε έτσι ώστε να µπορεί να διαχειρίζεται διαρροή 50 τόνων ελαίου. Τρεις δευτερεύουσες εκσκαφές, περιµετρικά των βάσεων των τριών Μ/Σ, καθώς και η εγκατάσταση δικτύου παροχέτευσης των διαρροών προς το χώρο συγκέντρωσης των ελαίων συµπληρώνουν την εγκατάσταση, όπως φαίνεται στα σχήµατα 2 και 3. 1

3 Εκσκαφή χειρωνακτικώς ή κατά περίπτωση µε µηχανικά µέσα, µετά από σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας αρχής µε προσοχή και έλεγχο για τυχόν υπόγεια δίκτυα (καλώδια,γειώσεις ). Καλώδια,γειώσεις, που θα εµφανιστούν κατά την εκσκαφή θα προστατεύονται έτσι, ώστε να µην υποστούν φθορές βλάβη και θα πρέπει να διαµορφωθούν γεωµετρικά έτσι ώστε να ενσωµατωθούν λειτουργικά σύµφωνα µε τι υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής στο έργο, δαπάνη υλικών και εργατικών του Αναδόχου. Τα προϊόντα εκσκαφής θα αποµακρύνονται αµέσως εκτός χώρου του Υποσταθµού σε νόµιµο χώρο απόθεσης πο ορίζεται από την περιφερειακή η τοπική Αυτοδιοίκηση. 2

4 3

5 4

6 Για την εφαρµογή της µεθόδου απαιτούνται τα παρακάτω: 1. Τα κάθετα τοιχώµατα της κυρίως εκσκαφής, καθώς ακόµα και η ζώνη 30 εκατοστών στο οριζόντιο τµήµα περιµετρικά της κυρίως εκσκαφής, θα καλυφθούν µε γεωµεµβράνη και διπλό στρώµα υγροµονωτικής µεµβράνης. 2. Στο κατώτερο µέρος της εκσκαφής θα στρωθεί άµµος µε πάχος από 20 έως 50 χιλιοστά προκειµένου να επιπεδοποιηθεί το έδαφος. 3. Πάνω από το στρώµα άµµου θα τοποθετηθεί ηµιδιαπερατό υλικό. Αυτό ενώ κατακρατεί τα έλαια των Μ/Σ, αφήνει το νερό να περνάει στα κατώτερα στρώµατα του εδάφους. Το υλικό αυτό θα συγκολληθεί στην επάνω και την κάτω επιφάνειά του µε τα δύο στρώµατα της υγροµονωτικής µεµβράνης, µε σιλικόνες και πολυµερή υλικά. 4. Κατόπιν θα τοποθετηθεί απορροφητικό υλικό που σκοπό έχει την επιβράδυνση της ροής του ελαίου σε περίπτωση σοβαρής διαρροής. 5. Μετά θα τοποθετηθεί γεωύφασµα 6. Πάνω από το γεωύφασµα θα τοποθετηθεί πάλι ένα στρώµα άµµου 20 έως 50 χιλιοστά προκειµένου να επιπεδοποιηθεί το έδαφος. 7. Ένα δεύτερο γεωύφασµα θα τοποθετηθεί πάνω από το στρώµα άµµου. 8. Τέλος, η περιοχή της εκσκαφής θα γεµίσει µε χαλίκι διαστάσεων 19 έως 25 χιλιοστά πλυµένο µε ελάχιστη υγρασία 45%. 9. Οι λεπτοµέρειες της κατασκευής φαίνονται στο σχήµα 4. 5

7 Περιµετρικά των Μ/Σ και σε πλάτος 1 µέτρου, θα γίνει εκσκαφή βάθους 0.50m. Ο χώρος της εκσκαφής, τόσο στα κάθετα τοιχώµατά της όσο και στο οριζόντιο τµήµατα της, θα στεγανοποιηθεί µε την τοποθέτηση γεωµεµβράνης και διπλού στρώµατος υγροµονωτικής µεµβράνης, όπως φαίνεται στο σχήµα 5. Η περιοχή της εκσκαφής θα γεµίσει µε χαλίκι διαστάσεων 19 έως 25 χιλιοστά πλυµένο µε ελάχιστη υγρασία 45%. 6

8 Τέλος, από το χώρο εκσκαφής περιµετρικά των µετασχηµατιστών µέχρι το χώρο συλλογής των ελαίων, θα εγκατασταθούν σωληνώσεις συνολικής διατοµής τουλάχιστον 150 mm και µε ελάχιστη κλίση 0,5 %, όπως φαίνεται στο σχήµα 6, η επιλογή των σωλήνων αποστράγγισης καθώς και η διάµετρος και οι αποστάσεις των οπών αποστράγγισης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω υπόκειται στην έγκριση της επιβλέπουσας αρχής. 7

9 Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι συνολικές εκσκαφές είναι της τάξης των 288 m 3. 8

10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΒΑΡΟΣ από 400 έως 500 g/m 2 ΠΑΧΟΣ από 3 έως 5 mm ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΥΛΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΒΑΡΟΣ από 340 έως 400 g/m 2 ΠΑΧΟΣ από 0,45 έως 0.55 mm ΕΙ ΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0,050 mm ΥΛΙΚΟ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 150 l/min/ m 2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΒΑΡΟΣ από 800 g/m 2 ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ από 200 g/m 2 ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ από 6 l/m 2 2. Η τιµή της προσφοράς τού Εργολάβου - Πληρωµή Η τιµή µονάδας: α) Τεµάχιο ένα (1τεµ.) και αφορά το σύνολο των εργασιών και υλικών κατασκευής δεξαµενής συγκέντρωσης και συστήµατος συλλογής των διαρροών µονωτικών ελαίων των µετασχηµατιστών του Υ/Σ Ευόσµου Θεσσαλονίκης πλήρως και άρτια αποπερατωµένων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών, (θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αναλυτική µεθοδολογία, τεχνολογία, είδος υλικών,που θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις του άρθρου 1 των τεχνικών προδιαγραφών σε ότι αφορά την συλλογή και συγκέντρωση των µονωτικών ελαιών των µετασχηµατιστών χωρίς διαρροές στο υπέδαφος περιβαλλοντική µόλυνση ). Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παροµοίων έργων θα ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. β) Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση Στην τιµές της προσφοράς συµπεριλαµβάνονται, το κόστος των 9

11 υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και θα ενσωµατωθούν στο έργο, το κόστος των µηχανηµάτων πού θα χρησιµοποιήσει ο Εργολάβος (αυτοκίνητα, δονητής, αεροσυµπιεστής, φορτωτής, µεταφορά του προσωπικού του, φόρτωση & µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και απόθεση κ.λ.π.), η αµοιβή του προσωπικού του εργολάβου που θα εργασθεί για την εκτέλεση του ως άνω έργου, οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και το εργολαβικό όφελος Η πληρωµή στον εργολάβο θα πραγµατοποιηθεί εφ άπαξ, µετά την πλήρη, άρτια, και έντεχνη αποπεράτωση όλων των ως άνω και µε την σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος. Ο Εργολάβος, προκειµένου να πληρωθεί, πρέπει να υποβάλει, εκτός από τον Λογαριασµό και το Τιµολόγιο, την Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα καθώς και τη βεβαίωση Απογράφης του Έργου στο Ι.Κ.Α. (η τελευταία θα γίνει πριν από την έναρξη των εργασιών), καθώς επίσης και Αποδεικτικό πληρωµής και βεβαίωση του Ι.Κ.Α. περί µη οφειλής Ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν το εν λόγω Έργο. Στην τιµή της προσφοράς δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.. 3. Παρατηρήσεις 3.1. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν µετά την υπογραφή της σύµβασης, σε ηµεροµηνία που θα ορίσει η επιβλέπουσα υπηρεσία και θα περατωθούν εντός ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης Όλες οι εργασίες θα γίνονται ενώ ο Υ/Σ ΕΥΟΣΜΟΥ θα είναι σε πλήρη λειτουργία, ΥΠΟ ΤΑΣΗ, γεγονός που επιβάλει Εξαιρετική Προσοχή στον τρόπο και το είδος Εκτέλεσης των Εργασιών και στα Μέτρα Προστασίας προς αποφυγή Ατυχηµάτων Ο Ανάδοχος (Εργολάβος) είναι υποχρεωµένος, να λαµβάνει και να τηρεί αυστηρώς όλα τα προβλεπόµενα από τον ΝΟΜΟ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, να τηρεί ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ ΕΗ Α.Ε. και είναι ο µονός και απολύτως υπεύθυνος για παν ατύχηµα ή ζηµία πού τυχόν συµβεί στο εργοτάξιο του υπ όψιν έργου η εξ αιτίας του έργου στην ευρύτερη περιοχή του. Όλα τα ως άνω θεωρούνται ενσωµατωµένα στο σύνολο της εργολαβίας και κατανεµηµένα σε όλες τις εργασίες (παράγραφοι) της παρούσης σύµβασης, ως απαραίτητα για την εκτέλεση των και για τον λόγο αυτό θεωρείται 10

12 κατανεµηµένη αντίστοιχα και ενσωµατωµένη ή δαπάνη (κόστος) που θα προκύψει για αυτά. Άρα δεν θα προκύψει ιδιαίτερο κονδύλιο και αµοιβή του εργολάβου για την λήψη και τήρηση των µέτρων ασφαλείας, διότι θεωρείται ότι ο εργολάβος, κατά την προσφορά του, τα έλαβε υπ όψιν και τα ενσωµάτωσε στις τιµές προσφοράς Η επίβλεψη των ως άνω εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από τον Υποτοµέα οµικών Έργων, µε την σύµπραξη των Υποτοµέων ΤΜΟ, Γεν. Υποστήριξης, Υποσταθµών, Προστασίας του Π.Τ.Β.Ε., στις αντίστοιχες εργασίες που εµπλέκονται. 4. Παρατηρήσεις εφ όλων των παραγράφων Ο εργολάβος (Ανάδοχος) έχει την υποχρέωση πριν υποβάλλει την τιµή της προσφοράς του να επισκεφθεί το έργο, να επιµετρήσει λεπτοµερώς τις επιφάνειες να εκτιµήσει την φύση, τις ιδιαιτερότητες και την έκταση του έργου και να λάβει υπ όψιν του την υφισταµένη κατάσταση την ποιότητα και την έκταση των επιφανειών, ώστε καµιά επιπλέον απαίτηση να µην εγείρει µετά την εγκατάσταση του και έναρξη του έργου Για την αντιµετώπιση εκτάκτων εργασιών που θα κριθούν αναγκαίες κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου, προβλέπεται κονδύλιο εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 ), το οποίο θα αναλωθεί µε βάση Πίνακα Κανονισµού Τιµών Νέων Μονάδων (ΠΚΤΝΜ) και αντίστοιχο Συγκριτικό Πίνακα που θα εγκριθεί, εφόσον βεβαίως κριθεί απαραίτητο,από την υπηρεσία, για την άρτια και πλήρη εκτέλεση του ως άνω έργου Η συµµετοχή στον ιαγωνισµό και η Υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ως άνω όρων και τεχνικών προδιαγραφών. 5. Ειδικοί Όροι. Ο Ανάδοχος-Εργολάβος υποχρεούται να συµµορφωθεί στα οριζόµενα από την Απόφαση ιευθύνοντος Συµβούλου 96/2010 ( ιασφάλιση τήρησης εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας από εργολάβους της ΕΗ Α.Ε.) καθώς και µε την υπ ΑΡ./ΗΜ./Π.Τ.Β.Ε./1 ΣΕΠ 2010 Οδηγίες προς Εργολάβους, εργαζόµενους και τρίτους, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των παρόντων Τεχνικών Προδιαγραφών. 11

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Πέρας Εργασιών Μετά το πέρας των εργασιών ο εργολάβος, µε ίδια µέσα και µε δαπάνες του, θα µεριµνήσει για την αποµάκρυνση από το χώρο του έργου όλων των υλικών, ξυλοτύπων, ικριωµάτων, µπάζων, προϊόντων εκσκαφής, απορριµµάτων, κ.λ.π., σε νόµιµο χώρο απόθεσης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Πάντα τα ως άνω σύµφωνα µε τις ισχύουσες Προδιαγραφές, τα σχέδια των Μελετών και τις οδηγίες και σύµφωνη γνώµη του Εντεταλµένου αρµοδίου οργάνου της ΕΗ Α.Ε. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν ενώ ο Υ/Σ όξας θα βρίσκεται υπό ΤΑΣΗ και πλήρη λειτουργία, γεγονός πού επιβάλλει Εξαιρετική Προσοχή στη Λήψη και Τήρηση των Μέτρων Ασφαλείας, προς αποφυγή ατυχηµάτων ή ζηµιών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος,να λαµβάνει και να τηρεί αυστηρώς όλα τα προβλεπόµενα από τον ΝΟΜΟ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ, να τηρεί ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. και είναι ο µονός και απολύτως υπεύθυνος για παν ατύχηµα ή ζηµία πού τυχόν συµβεί στο εργοτάξιο του υπ όψιν έργου η εξ αιτίας του έργου στην ευρύτερη περιοχή του. 12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α ΜΗΕ ΑΕ / ΣΣΜ / ΠΤΒΕ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ (ΦΟΙΝΙΚΑΣ) ΤΟΥ Α ΜΗΕ ΑΕ / ΣΣΜ / ΠΤΒΕ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές

αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Αριθµ, Μελέτης: 66/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 149.955,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Η.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.. ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

: « » & : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068

: «  » &  : 1.000.000,00 & ( ) : 085 2013 08500068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 200.896,87 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 200.896,87 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάδειξη παραλιακού µετώπου Ανάληψης.. Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2010 ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: A.M.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π..Ε 04/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΈΡΓΟ: «Συντήρηση / αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αµφιθεάτρου διδασκαλίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41002 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠOΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 150 KV : Α) ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υ/Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ I (Υ/Σ ΟΞΑΣ) Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα