ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας."

Transcript

1 Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει τους ατμούς αυτούς πίσω στα σημεία φόρτωσης. Όλο αυτό το σύστημα από την δεξαμενή, τις εξαερώσεις, τα σημεία σύνδεσης κλπ ονομάζεται Σύστημα Ανάκτησης Ατμών. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. ΦΑΣΗ Ι Στις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΤΜΟΙ Βυτία/Μέσα μεταφοράς Καταναλωτής Πρατήρια καυσίμων ΦΑΣΗ ΙΙ

2 ΦΑΣΗ Ι (STAGE I) ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Βασικές Αρχές Με την σύνδεση και την ελεύθερη ροή δημιουργείται μια θετική και μια αρνητική πίεση. α) Θετική στην υπόγεια δεξαμενή του πρατηρίου που σπρώχνει τα αέρια προς τα άνω. β) και αρνητική στο πάνω διαμέρισμα του βυτίου που αναρροφά τα αέρια.

3 Αρχικός Σχεδιασμός Πρατηρίου α) Πρέπει να υπάρχει Επαρκής χώρος και μέριμνα: Για τις δεξαμενές, τις αντλίες, σωληνώσεις, διέλευση αυτοκινήτων, προστασία σε περίπτωση φωτιάς του προσωπικού, συντηρητών, προμηθευτών, αλλά και προστασία των γειτόνων. Σχεδιασμός παροχής ρεύματος, αποχετεύσεων κλπ β) Προστασία των επικίνδυνων ζωνών. Αποτροπή κινδύνου από ανάφλεξη ή φωτιά, τρόπος απομάκρυνσης Βυτίων, αυτοκινήτων πελατών, συντηρητών, προμηθευτών. γ) Άδεια από τις Αρμόδιες Αρχές. Πριν την έναρξη εργασιών κατάθεση σχεδίων αλλά και των αναθεωρημένων αν προκύψουν αλλαγές. Θέση Σημείων εκφόρτωσης: Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να είναι υπόγειες. Η διαδρομή τους όχι μέσα από κτίρια ή άλλους χώρους. Η θέση του σημείου εκφόρτωσης να είναι τέτοια, ώστε να μην χρειάζεται να περνάνε οι μάνικες κάτω από το βυτίο. Η θέση του βυτίου να είναι με κατεύθυνση προς την έξοδο του πρατηρίου, χωρίς να απαιτούνται ελιγμοί σε περίπτωση έκτατης διαφυγής. Αν αλλάξει κάτι στην πράξη, πρέπει να γίνει αλλαγή και στα σχέδια

4 Σωλήνες Εξαέρωσης Θέση: Εξασφαλίζει την Ασφαλή απελευθέρωση των Αερίων στην ατμόσφαιρα. Λαμβάνεται υπόψη η ιεύθυνση του αέρα που συνήθως επικρατεί. Όχι κοντά σε αγωγό, υδρορροή, εξαερώσεις κτιρίων, καμινάδες κλπ. Ει δυνατόν, να βρίσκεται κοντά στα σημεία φόρτωσης. Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να είναι Υπόγειες. Ύψος Σωλήνα : Υψηλότερα από οποιαδήποτε επιφάνεια βυτίου. Σε κάθε περίπτωση 5 μ ύψος. Σε απόσταση τουλάχιστον 3μ από ανοικτό παράθυρο. -//- -//- 3μ από τα όρια του πρατηρίου

5 Χαρακτηριστικά: Ξεχωριστή σωλήνα διαμέτρου 40 ή 50 χιλ. ανάλογα με την απόσταση από τις δεξαμενές, ο δε συλλέκτης 75χιλ μέχρι 3 δεξαμενές. Κλίση 1/100 προς τα άνω. Να μην δημιουργούν σιφόνι διότι εγκλωβίζουν καύσιμο ή τις υγροποιήσεις. Αν κάνει σιφόνι τότε, πρέπει να αποστραγγίζεται από ειδικευμένο συνεργείο. -

6 Συλλέκτης (Εξαιρούνται οι δεξαμενές DIESEL). Γενικά Το σημείο ανάκτησης ατμών στα βυτία είναι ένα. Κατά συνέπεια οι ανακτήσεις των δεξαμενών θα πρέπει να καταλήγουν σε ένα συλλέκτη. Αν δεν υπάρχει συλλέκτης η εκφόρτωση πρέπει να γίνεται μόνο από ένα διαμέρισμα κάθε φορά. Τα νέα πρατήρια πρέπει να έχουν συλλέκτη. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τύπος Συλλέκτη α) Συλλέκτης κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. β) Συλλέκτης πάνω από την επιφάνεια του εδάφους αλλά κάτω από το ύψος των 3μ.

7 γ) Συλλέκτης πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, αλλά πάνω από το ύψος των 3,5μ. Σε κάθε περίπτωση η ανάκτηση των ατμών πρέπει να βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την εξαέρωση. Αποτροπή Υπερπληρώσεως. Όταν ο συλλέκτης είναι κάτω από το έδαφος ή χαμηλά στα 60 εκ., (περιπτώσεις α & β) τότε κάθε δεξαμενή και κάθε συλλέκτης έχει OVERFILL PROTECTION (αποτροπή υπερπλήρωσης και μίξης). Με το OVERFILL αποτρέπεται επίσης, και η άσκηση πίεσης της δεξαμενής.

8 Το overfill protection μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στην δεξαμενή, στην πλήρωση αυτής και στην εξαέρωση της. Εκτός δεξαμενής μπορεί να τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην συνδεσμολογία αριστερά (περίπτωση β) Όταν ο συλλέκτης είναι σε ύψος πάνω από τα 3,5 μέτρα δεν απαιτείται overfill protection. Το σύστημα βυτίο δεξαμενή λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, η πλήρωση της δεξαμενής γίνετε με φυσική ροή και η στάθμη του καυσίμου μέσα στην εξαέρωση (σε περίπτωση υπερπλήρωσης), δεν ξεπερνάει αυτή μέσα στο βυτίο. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τυχόν υπερπήδηση του καυσίμου στην εξαέρωση σε περίπτωση μεγάλης και απότομης εισροής καυσίμου. Συλλέκτης και Σωλήνας εξαέρωσης: Ο συλλέκτης έχει κοινή εξαέρωση που βρίσκεται σε αντίθετη πλευρά από το σημείο ανάκτησης. Είναι αναλόγου διαμέτρου και στεγανά συνδεδεμένος. Στο άνω σημείο έχει: Ένα ανθεκτικό στις βενζίνες & πετρέλαια κάλυμμα για την βροχή Βαλβίδα περιορισμού εισροής αέρα. Αναπνέει μόνο όταν δουλεύουν οι αντλίες. Πίεση αναρρόφησης 35mbar τελείως ανοικτή. Πίεση λειτουργίας 0,5 psi (3,6 kpa). Έχει Φραγή για φωτιά και συγχρόνως εμποδίζονται ξένα αντικείμενα να εισέλθουν στον σωλήνα. Είναι άβαφο. Μικτές ή ξεχωριστές εξαερώσεις: Αν υπάρχουν ξεχωριστές ή μικτές εξαερώσεις (Συλλέκτης και τομικές, ή μόνο ατομικές) πρέπει να διευκρινίζεται ποια εξαέρωση ανήκει σε ποια δεξαμενή με ενημερωτική ταμπέλα.

9 Συλλέκτης τεχνικά χαρακτηριστικά: Ο συλλέκτης έχει στεγανό σύστημα ανάκτησης ατμών. Το καπάκι είναι πορτοκαλί. ιαφορετικά κουμπώματα από τον σωλήνα πλήρωσης. Υπάρχουν Οδηγίες ως εξής: «Κουμπώστε πρώτον τον σωλήνα Ανάκτησης Ατμών. Την άκρη προς το βυτίο πρώτα.» Να έχει αυτασφαλιζίμενο σύστημα κάμλοκ και βαλβίδα που θα ανοίγει μόνο με την σύνδεση του σωλήνα. Να αποκλείει την λάθος σύνδεση με τον σωλήνα της πλήρωσης Από την πλευρά του βυτίου πρώτα.

10 ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ: Ο Συλλέκτης ή Σωλήνας πρέπει να καταλήγει σε σημείο σύνδεσης διαμέτρου 75 εκ. ή το πολύ 100 εκ. δίπλα στο σημείο πλήρωσης. Ο συλλέκτης να είναι αριστερά των πληρώσεων ώστε να αποφεύγεται το σταύρωμα του σωλήνα με αυτόν της πληρώσεως. Πάντα από την δεξιά πλευρά όπως σταθμεύει το βυτίου ώστε να μην περνάει ο σωλήνας κάτω από αυτό. Να είναι όσο το δυνατόν ποιο κοντά στις πληρώσεις των δεξαμενών ή σε περίπτωση απομακρυσμένων πληρώσεων (offset filling) να βρίσκεται στο ίδιο φρεάτιο, έτσι ώστε η μάνικα 7m του βυτίου να επαρκεί στη ταυτόχρονη σύνδεση βυτίου συλλέκτη και βυτίου δεξαμενής. Ο συλλέκτης να είναι απομακρυσμένος από την αίθουσα πωλήσεων και τις εκεί δραστηριότητες των ανθρώπων. Ο σωλήνας σύνδεση με το βυτίο να μηνεμποδίζει την διέλευση των πεζών και των αυτοκινήτων στο πλυντήριο. Ο συλλέκτης να είναι σε σημείο προσβάσιμο και να μην παρεμποδίζεται από άλλες δραστηριότητες. Να μην βρίσκεται κοντά σε φρεάτια όμβριων, αποχετεύσεις, εισόδους υπογείων, σε αποστάσεις μικρότερες των 5m από πηγές ανάφλεξης ή 3m από τα όρια του πρατηρίου.

11 Όπως και τα σημεία πλήρωσης των δεξαμενών, έτσι και ο συλλέκτης θα πρέπει να είναι σε σημείο που να επιτρέπει στο βυτίο να απομακρυνθεί άμεσα, χωρίς ελιγμούς, σε περίπτωση φωτιάς ή άλλης έκτακτης ανάγκης. ΕΞΑΕΡΩΣΕΙΣ DIESEL εν πρέπει να υπάρχουν κοινές εξαερώσεις diesel/βενζίνης για να μην ενώνονται οι ατμοί. Αν εισέλθουν ατμοί βενζίνης σε δεξαμενή πετρελαίου, δημιουργείται εκρηκτική ατμόσφαιρα Είναι επίσης δυνατόν να αλλάξει ο βαθμός αυτανάφλεξης DIESEL Αν γίνει αλλαγή προϊόντος από / προς diesel πρέπει υποχρεωτικά να αλλάξει και το σύστημα εξαέρωσης. Σήματα Σε κρίσιμα σημεία του συστήματος συλλογής αναθυμιάσεων πρέπει να εγκατασταθούν σήματα ή ανακοινώσεις ασφαλείας. Όλα τα σήματα θα πρέπει να είναι μόνιμα, με σαφή επισήμανση και ευανάγνωστα από μια κανονική θέση παρατήρησης. Σήματα πρέπει να τοποθετηθούν στις θέσεις που περιγράφονται λεπτομερώς από το (α) ως το (δ) παρακάτω. α) Στο σημείο Ανάκτησης Ατμών. Συνδέστε τον σωλήνα ανάκτησης ατμών πριν τον σωλήνα καυσίμου. Την άκρη του βυτίου πρώτα.

12 β) Στην δεξαμενή που έχει σύστημα ανάκτησης ατμών. Δεξαμενή συνδεδεμένη με σύστημα ανάκτησης ατμών. γ) Προειδοποιητικές Πινακίδες για τυχόν εργασίες στο Πρατήριο. Δεξαμενή συνδεδεμένη με συλλέκτη. Απομονώστε τον σωλήνα πριν την έναρξη εργασιών. δ) Στα σημεία Πλήρωσης. Μέγιστος αριθμός διαμερισμάτων βυτίου που επιτρέπει ταυτόχρονη εκφόρτωση είναι Χ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Η σωστή λειτουργία του Συστήματος Ανάκτησης εξαρτάται και από την συντήρησή του: την Έκτακτη και την Περιοδική. Έκτακτη : Κάθε φορά που γίνονται επεμβάσεις, τροποποιήσεις, αλλαγές κλπ. Περιοδική: Για να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, καταστραμμένα εξαρτήματα, διαρροή, δυσλειτουργία εξαρτημάτων π.χ: - Βαλβίδων εξαέρωσης - Φραγή φωτιά. - Πληρότητα σωλήνων. - Βαλβίδες, καπάκια κλπ. - Αποστράγγιση συλλέκτη. - Ταμπέλες για ευκρίνεια.

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3 Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Περιεχόμενα 1 Ιδιότητες καυσίμων...1 1.1 Ιδιότητες Βενζίνης / Πετρελαίου...1 1.2 Ιδιότητες LPG...2 2 Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Νομοθεσία και Πρακτικές

Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Νομοθεσία και Πρακτικές Ασφάλεια πρατηρίων καυσίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πρακτικές Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Πρακτικές Υστερήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας και πρακτικής Προτάσεις προσαρμογής Κύρια θέματα παρουσίασης ΑΤΕΧ Υπόγεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα