ΑΔΑ: ΒΙΚΖΓ-ΞΩΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΚΖΓ-ΞΩΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ρόδος 17/03/2014 Tµήµα ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Αριθ.Πρωτ Ταχ. /νση: Οδός Ιπποτών ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Μ.Κουροπούλου Τηλ.: FAX: Ε-mail: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ρόδος, σήµερα 17 Μαρτίου 2014, ηµέρα ευτέρα, στα γραφεία της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (οδός Ιπποτών, Ρόδος), οι υπογράφοντες αφενός o κ. Παύλος Τριανταφυλλίδης, αναπληρωτής Προϊστάµενος της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και αφετέρου ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», µε ΑΦΜ ΟΥ Ρόδου, συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων µε την ιδιότητά του αναθέτει στον δεύτερο των συµβαλλοµένων, ο οποίος στο εξής θα ονοµάζεται ανάδοχος, «την εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας» για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Καµίρου» Οι εργασίες περιγραφικά αφορούν: 1. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ, εκτός του αρχαιολογικού χώρου, περίπου 20 εκ. σε επιφάνεια 90 τµ. µε σκοπό την εξοµάλυνση της κλίσης. 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ (ποταµίσιο στρογγυλό), 15 εκ. του πρώτου πλατώµατος του αρχαιολογικού χώρου, επιφάνειας 1000 τµ. µε σκοπό την εξοµάλυνση των επιφανειών και καλή συµπύκνωση του µε οδοστρωτήρα (δονητική πλάκα). 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ (ποταµίσιο στρογγυλό), 20 εκ. του δεύτερου πλατώµατος του αρχαιολογικού χώρου, επιφάνειας

2 τµ. βόρεια της Αγοράς µε σκοπό την εξοµάλυνση των επιφανειών, την αποκατάσταση του αρχαίου επιπέδου και καλή συµπύκνωση του µε οδοστρωτήρα (δονητική πλάκα). 4. ΚΑΤΑΧΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σκοπός της κατάχωσης είναι η προστασία των σωζόµενων αρχαίων τοίχων. Η κατάχωση καταλαµβάνει επιφάνεια 50 m2 και όγκου περίπου 75 m3, ενώ ο µέσος όρος του βάθους είναι 1.6 m. Τεχνικές προδιαγραφές Η κατάχωση των αρχαιοτήτων να πραγµατοποιηθεί µε την ακόλουθη διαδικασία: 1. Επιµελής κάλυψη των αρχαιοτήτων µε γεωΰφασµα. Απαιτείται διάστρωση του γεωϋφάσµατος διαχωρισµού 212 m2 για επικάλυψη της προς κατάχωση περιοχής. Ειδικά η επικάλυψη των τοίχων θα γίνει µε παρεµβολή κοκκώδους υλικού (καθαρής άµµου) µεταξύ τοίχων και γεωϋφάσµατος ώστε α) να αποφεύγεται η απευθείας επαφή τοίχων και γεωϋφάσµατος και β) να δηµιουργείται καλύτερη προσαρµογή του γεωϋφάσµατος επί της ακανόνιστης παρειάς των τοίχων. 2. Κατασκευή της στραγγιστικής στρώσης επί του διαχωριστικού γεωϋφάσµατος του πυθµένα, η επίχωση να προβλέπει διαβαθµισµένο αδρανές: α. Κροκάλα σε στρώση πάχους εβδοµήντα (70) εκατοστών. β. Χαλικόστρωση (χονδρό χαλίκι), σε στρώση πάχους ογδόντα (80) εκατοστών έως την πλήρη κάλυψη των αποκαλυφθέντων αρχαιοτήτων. γ. Χαλικόστρωση (λεπτό χαλίκι), σε στρώση πάχους είκοσι (20) εκατοστών επάνω από την ανώτατη σωζόµενη στάθµη εµφάνισης των αρχαίων. 3. Τέλος να γίνει επίχωση µε αµµοχάλικο µέχρι το επιθυµητό ύψος, πάχους 15 εκ. όπως προβλέπεται να επιστρωθεί και η υπόλοιπη έκταση διαµορφώνοντας την τελική επιφάνεια στην περιοχή της Αγοράς. Προβλέπεται οι εδαφικές στρώσεις της επίχωσης, να συµπυκνώνονται επαρκώς και να διαχωρίζονται µε διάστρωση γεωϋφάσµατος. Προβλέπεται στην επαφή της επίχωσης µε τους τοίχους, ελαφρά συµπύκνωση µε ιδιαίτερη επιµέλεια µε µικρή δονητική πλάκα. 5. ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ (ποταµίσιο στρογγυλό), περίπου 20 εκ. των τριγωνικών πλατωµάτων στην κεντρική αρχαία οδό µέχρι την έναρξη της κεντρικής κλίµακας, και την καλή συµπύκνωση του µε 2

3 οδοστρωτήρα(δονητική πλάκα), επιφάνειας 850 τµ. εξοµάλυνση των επιφανειών. µε σκοπό την Απαιτείται στα τριγωνικά πλατώµατα διάστρωση του γεωϋφάσµατος διαχωρισµού 400 m2 για να αποφεύγεται η απευθείας επαφή των τοίχων και του αµµοχάλικου. Απαιτείται στα πρώτο και δεύτερο πλάτωµα διάστρωση του γεωϋφάσµατος διαχωρισµού 210 m2 για να αποφεύγεται η απευθείας επαφή των τοίχων και του αµµοχάλικου. Συγκεκριµένα: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ TM (m2) K.B. A/A ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (m3) Επίστρωση µε άσφαλτο 1. της διαδροµής προς την είσοδο 90 τµ. 18 m , ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ Επίστρωση του πρώτου πλατώµατος µε στρογγυλό αµµοχάλικο τµ. 150 m ,00 Επίστρωση του δεύτερου πλατώµατος µε στρογγυλό αµµοχάλικο τµ. 320 m ,00 Κατάχωση αρχαίων τοιχοποιιών βόρεια της Αγοράς, όπως περιγράφεται παραπάνω. 50 τµ 75 m ,00 Επίστρωση των τριγωνικών πλατωµάτων στην κεντρική οδό µε αµµοχάλικο. 850 τµ. 170 m ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 16% ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 16% ,36 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 16% ,36 ( εκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά). 2. Όροι Εκτέλεσης έργου -Χρόνος εκτέλεσης - παράδοσης Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο το αργότερο µέχρι 30/06/2014 Σε αντίθεση περίπτωση η ΚΒ ΕΠΚΑ δικαιούται κατά την κρίση της να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο µε απλή δήλωσή της. Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις και την επίβλεψη των υπευθύνων του έργου. 3

4 Η σειρά των εργασιών θα καθορίζεται από τους υπευθύνους του έργου και θα γίνεται σταδιακά. Η αποπληρωµή µπορεί να γίνεται τµηµατικά µε την παράδοση των επιµέρους εργασιών και αφού προηγηθεί ο απαιτούµενος ποιοτικός έλεγχος. 3. Προϋπολογιζόµενη δαπάνη Το κόστος των εργασιών που θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο για τη χρονική διάρκεια που θα ισχύει η σχετική σύµβαση δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των ,36 ( εκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών) συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ (16%). εν προβλέπεται τιµαριθµική ή άλλη αναπροσαρµογή του συµβατικού τιµήµατος. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή του έργου. To τελικό ποσό πληρωµής θα καθοριστεί και θα επαληθευτεί κατόπιν επιµετρήσεων που θα γίνουν από την Υπηρεσία µας για τις εργασίες που θα εκτελέσει ο ανάδοχος. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου µε κωδικό 2010ΣΕ της ΣΑΕ 0148 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων. 4. Πληρωµή Η πληρωµή του αναδόχου µπορεί γίνεται και τµηµατικά µε την παράδοση των επιµέρους εργασιών και αφού προηγηθεί ο απαιτούµενος ποιοτικός έλεγχος από την αρµόδια επιτροπή. Πριν από την πληρωµή ο δεύτερος των συµβαλλοµένων πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΚΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων τα εξής: Α) Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Β) Ασφαλιστική ενηµερότητα Ι.Κ.Α του αναδόχου Γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα Ι.Κ.Α. στο έργο. ) Φορολογική ενηµερότητα ηµοσίου Ταµείου. Ε) Παρακράτηση φόρου καθώς και όποιο άλλο σχετικό δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Εφορείας. Mετά την πληρωµή ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εξοφλητική απόδειξη επί του συνολικού ποσού του τιµολογίου. Κατά την πρώτη πληρωµή επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της Καθαρής Αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2β, του άρθρου 238 του ν.4072/2012, η οποία κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό (ΕΤΕ ). Καθώς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις για την εκτέλεση του έργου. 4

5 5. Η παρούσα σύµβαση, η οποία διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους µε την ιδιότητά τους σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα απλού χαρτιού από τα οποία το ένα κατατίθεται στην ΚΒ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, το άλλο λαµβάνει ο δεύτερος των συµβαλλοµένων. Ο Προϊστάµενος της Εφορείας Κ.α.α. Παύλος Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης Ντάκας 5

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Bαθµός Aσφαλείας EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ KB EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN ΚΑΙ KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Τµήµα Αρχαιολογικών Χώρων Μνηµείων & Αρχαιογνωστικής Έρευνας Pόδος 31-05-2012 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» Κέρκυρα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. ρωτ.101 Στην Κέρκυρα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού

ΑΔΑ: Β43ΦΓ-ΖΣΟ. ΚΟΙΝ.: 1. Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν. Χίου 82100 Χίος. 2. Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού Ειδική Υπηρεσία Πολιτισµού ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 3 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

T.K. 52100. Fax: 24670 29748

T.K. 52100. Fax: 24670 29748 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Καστοριά, 14/04/2014 Αρ.Πρωτ.: 1636 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/3/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης: συντήρηση, προστασία και βελτίωση της ανώτερης επιφάνειάς τους» (Κωδ. Πράξης 296740)

ΕΡΓΟ: «Τα Τείχη της Θεσσαλονίκης: συντήρηση, προστασία και βελτίωση της ανώτερης επιφάνειάς τους» (Κωδ. Πράξης 296740) EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 554 01 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 24/ 09/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3201 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας ΣΥΜΒΑΣΗ

«Στερέωση Αποκατάσταση Βυζαντινού Πύργου Μαρμαρίου Αμφιπόλεως Ν. Σερρών» Ενοικίαση, τοποθέτηση και αποξήλωση μεταλλικών ικριωμάτων εργασίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4302

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 20 322 e-mail: epsne@culture.gr 2013». LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε».

FAX: 210-92 20 322 e-mail: epsne@culture.gr 2013». LIFT EXPERTS Ε.Π.Ε». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ4Γ-Μ59. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2012. Αρ. Πρωτ.: 684. ταχ. δ/νση: ταχ. κώδ.: συντάκτης: τηλέφωνο: fax: e-mail:

ΑΔΑ: Β4Μ4Γ-Μ59. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2012. Αρ. Πρωτ.: 684. ταχ. δ/νση: ταχ. κώδ.: συντάκτης: τηλέφωνο: fax: e-mail: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ναύπλιο, 19-11-2014 Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ναύπλιο, 19-11-2014 Αριθµ. Πρωτ.:Φ1/9/Μ-Ε/659 οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Ταχ. /νση: Πλ Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας: 21 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θεσσαλονίκη, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ IEΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΙΣΤ Ε.Π.Κ.Α./ΣΤ /11103 ΙΣΤ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κώς 24-3-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΚΑΚΩΙ/ΥΠ/329 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αντιμάχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΛΕ ΕΠΚΑ Ανδρέας Σωτηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες. Σέρρες, 9-5-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1056 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ/κή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής Αλ. Συμεωνίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Σέρρες, 28 Μαΐου 2014 Αριθ. Πρωτ. 1514 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Programme co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 00160/24-01-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 00160/24-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Γάλακτος για το Προσωπικό του Α.Σ..Α. για το έτος 2014» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ)

ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Γάλακτος για το Προσωπικό του Α.Σ..Α. για το έτος 2014» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 5745826, 5762434, FAX. 5759547 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Γάλακτος για το Προσωπικό του Α.Σ..Α.

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα