TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Συντήρηση µε ψηγµατοβολή των µεταλλικών στοιχείων των βάσεων των πυλώνων της ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη Καρδιά ( ΘΚ ), της ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη Βουλγαρία (ΘΕΒ ),της ΓΜ 150ΚV Θεσ/νίκη Φίλιπποι (ΘΦ) και µεµονωµένων πυλώνων ( ΚΥΥΤΘ ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Προκειµένου να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία του συστήµατος Γραµµών Μεταφοράς (ΓΜ), απαιτείται η αποκατάσταση της επιφάνειας των µεταλλικών στοιχείων στις βάσεις των πυλώνων, όπου έχουν παρατηρηθεί διαβρώσεις (σκουριά) της επιφανείας. Η συντήρηση µε ψηγµατοβολή αφορά συνολικά τα σκέλη 48 πυλώνων που είναι οι παρακάτω: - ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη Καρδιά (ΘΚ ) : ΘΚ (14 ΠΥΡΓΟΙ) - ΓΜ 400KV Θεσ/νίκη Βουλγαρία ( ΘΕΒ ) ΘΕΒ 132 (2 σκέλη) και ΘΕΒ ( 15 ΠΥΡΓΟΙ ) - ΓΜ 150KV Θεσ/νίκη Φίλιπποι (ΘΦ) ΘΦ , ΘΦ ( 10 ΠΥΡΓΟΙ ) - Μεµονωµένοι πύργοι ( ΚΥΥΤΘ) Θ 1,Θ 2,ΘΕ1,ΘΕΣ1,ΘΒ1,ΘΕΒ1,ΘΑ1,ΘΕΚ1, ΑΚ282/7 ( 9 ΠΥΡΓΟΙ ) Η ακριβής θέση τους θα υποδειχθεί από προσωπικό της Α ΜΗΕ Α.Ε. Η Α ΜΗΕ Α.Ε. δύναται να αυξήσει ή να µειώσει τον αριθµό των πυλώνων µέχρι 25%. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: Φάση 1 η. ιευρυµένη εκσκαφή γύρω από τα µεταλλικά στοιχεία των σκελών του πυλώνα, σε περίπτωση που αυτά είναι καλυµµένα µε χώµα, σε βάθος µέχρις ότου να βρεθεί το σκυρόδεµα του σκέλους και σε ακτίνα τουλάχιστον 50 εκατοστά περιµετρικά από την τσιµεντένια βάση του σκέλους ώστε να γεµίσει στην τελευταία φάση ο χώρος αυτός µε σκύρα. Επίσης η αποµάκρυνση της φυτικής γης θα γίνεται και από τα πλαϊνά µεταλλικά στοιχεία που καταλήγουν στη βάση των σκελών των πυλώνων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί η ψηγµατοβολή καθώς και η βαφή και κατά τουλάχιστον µισό µέτρο ακτίνα γύρω από αυτά ώστε να γεµίσει στην τελευταία φάση ο χώρος αυτός µε σκύρα. Θα πρέπει να προβλεφθεί κατά την εκσκαφή η δηµιουργία καναλιού για την απορροή των οµβρίων υδάτων ή όπου δεν είναι δυνατόν λόγω κλίσης του εδάφους να δηµιουργείται ένα µικρό αποστραγγιστικό δίπλα και κάτω από το ύψος της βάσης των σκελών του πυλώνα ώστε να παραµένει στεγνή η επιφάνεια των µεταλλικών σκελών. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η φάση της βαφής των µεταλλικών σκελών. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να µην γίνει οιαδήποτε ζηµιά στην µεταλλική κατασκευή των πυλώνων. Φάση 2 η. Καθαρισµός των διαβρωµένων µεταλλικών επιφανειών των σκελών των πυλώνων, που θα γίνεται µε ξηρή ψηγµατοβολή, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 8501/1988. Η ξηρή ψηγµατοβολή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µε βαθµίδα αµµοβολής Sa 2 ½. Ο αέρας βολής θα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΚΛΑ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ TΗΛ FΑΧ

2 πρέπει να είναι απαλλαγµένος από υγρασία και µικροσωµατίδια ελαίου, για λόγους άριστης εφαρµογής της στρώσης αντιδιαβρωτικής προστασίας επί των καθαρισµένων µεταλλικών επιφανειών των σκελών των πυλώνων και αντοχής της στον εγγυηµένο χρόνο. Οι εργασίες ψηγµατοβολής και βαφής θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο όταν η ατµόσφαιρα είναι ξηρή και απαγορεύεται κάθε τέτοια εργασία κατά τη διάρκεια βροχής( ισχυρής ή ψιλής) καθώς και όταν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα βροχής λόγω αυξηµένης συννεφιάς και υγρασίας. Αµέσως µετά την ψηγµατοβολή να ελέγχονται για διάβρωση τα µεταλλικά σκέλη στη συµβολή τους µε το σκυροδέµα σπάζοντας µε χειρωνακτικό τρόπο χωρίς την χρήση κοµπρεσέρ τµήµα του σκυροδέµατος περιµετρικά των µεταλλικών σκελών. Μετά την ψηγµατοβολή να χρησιµοποιείται γυαλόχαρτο για λείανση των ακµών των ψηγµατοβοληµένων επιφανειών για καλύτερη εφαρµογή της βαφής. Φάση 3 η. Βαφή των µεταλλικών στοιχείων στα οποία έχει εφαρµοστεί ψηγµατοβολή. Η πρώτη εφαρµογή στο µέταλλο θα γίνεται µε ειδικό χρώµα ZINC, αµέσως µετά την ψηγµατοβολή, σε ξηρή ατµόσφαιρα, σε χρόνο όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όχι πάνω από 20 λεπτά και το αποτέλεσµα της βαφής θα ελέγχεται µετά την ξήρανση του χρώµατος ώστε να είναι κατά ελάχιστον σε όλα τα σηµεία του µετάλλου 80 µm. Αφού ελεγθεί το παραπάνω από τον επιβλέποντα του Α ΜΗΕ έπειτα ακολουθούν δύο (2) επόµενες εφαρµογές χρώµατος η οποία θα πρέπει να γίνει πάλι σε ξηρή ατµόσφαιρα µε ειδικό χρώµα MASTIC και σε βάθος βαφής 120 µm η κάθε εφαρµογή ώστε το τελικό αποτέλεσµα να δίνει πάχος βαφής 320 µm. Αφού ελεχθεί το παραπάνω από τον επιβλέποντα του Α ΜΗΕ ακολουθεί εφαρµογή µε πολυουρεθάνη σε βάθος βαφής 80µm. Αφού ελεχθεί το παραπάνω από τον επιβλέποντα του Α ΜΗΕ µπορεί να προχωρήσει ο ανάδοχος στην τελευταία φάση που είναι η τοποθέτηση των σκύρων. Τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι ειδικά χρώµατα (Zinc και Mastic ) επώνυµου κατασκευαστή, άριστης ποιότητας και αντοχής σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος Επίσης τα κυτία του χρώµατος θα φέρουν στην επιφάνεια ένδειξη του κατασκευαστή (προδιαγραφές και τύπο χρώµατος). Η εφαρµογή των ειδικών βαφών θα γίνεται σε συνολικό πάχος βαφής 400µm(80µm ZINC + 120µm Mastic+120 µm Mastic + 80 µm πολυουρεθάνη). Κατά τη διάρκεια της 3 ης φάσης θα γίνεται παχυµέτρηση της διαβρωµένης επιφάνειας σε κάθε σκέλος των πυλώνων και στην συνέχεια δηµιουργία αρχείου ανά πυλώνα. Η παχυµέτρηση θα πραγµατοποιείται µετά από κάθε φάση επέµβασης στον πύργο. Με την εξής σειρά: Αµέσως µετά την ψηγµατοβολή(1 η φάση) θα ελέγχεται το πάχος τους µεταλλικού στοιχείου και θα συγκρίνεται µε το αρχικό του και αν παρατηρείται αποµείωση πάνω από 10% θα σηµειώνεται για ειδικότερη επισκευή µε ενίσχυση των σηµείων αυτών µε εξωτερικές πλάκες. Θα βάφεται κανονικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αλλά τα σκύρα θα τοποθετούνται δίπλα στη βάση ώστε να χρησιµοποιηθούν µετά την επισκευή του σκέλους. Αµέσως µετά από την κάθε εφαρµογή και ξήρανση του ειδικού χρώµατος ZINC, MASTIC και πολυουρεθάνης θα πραγµατοποιείται παχυµέτρηση µε ειδικό όργανο. Θα πρέπει να πληρούνται κάθε φορά τα βάθη βαφής και µετά να ακολουθεί η επόµενη εφαρµογή χρώµατος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, να έχει στην διάθεση του επιβλέποντος µηχανικού, συσκευή βαθµονοµηµένη, ηλεκτρονικής µέτρησης πάχους βαφής και στρωµάτων αυτής, καθώς και βαθµονοµηµένη συσκευή µέτρησης πάχους µεταλλικής επιφάνειας πυλώνων (Ultrasonic). Φάση 4 η. Προµήθεια, µεταφορά, απόθεση και διάστρωση των καθαρών σκύρων µέσης διάστασης 5-6 εκ. µε προσοχή ώστε να µην πληγωθούν τα φρεσκοβαµµένα µεταλλικά µέρη. Τα σκύρα θα πρέπει να είναι καθαρά. Αυτό θα επιτευχθεί µε την πλύση τους µε νερό, ώστε να αποµακρυνθούν τα µικρότερης διάστασης σκύρα που µπορούν να τραυµατίσουν τις συντηρηµένες επιφάνειες και η σκόνη. Τα σκύρα θα πρέπει να τοποθετηθούν γύρω από τα σκέλη και γύρω από όλα τα µεταλλικά στοιχεία που καταλήγουν στη βάση, που υποβλήθηκαν σε αµµοβολή, ήταν µέσα σε χώµα και πρέπει να προστατευτούν από την επαφή τους µε αυτό σε ακτίνα τουλάχιστον 50 εκ. γύρω από αυτά και πάνω από το επίπεδο του φυσικού εδάφους που τα καλύπτει. Το βάθος που θα τοποθετηθούν θα ξεκινά από την τσιµεντένια βάση του σκέλους, η οποία πάλι θα πρέπει να καλυφτεί 2

3 περιµετρικά σε ακτίνα 50 εκατοστά µε σκύρα, µέχρι το φυσικό έδαφος που τα καλύπτει και 50 εκατοστά πάνω από αυτό. Τέλος µε µέριµνα, µεταφορικά µέσα και δαπάνες του εργολάβου θα αποµακρυνθούν τα γαιώδη υλικά που περίσσεψαν από την εκσκαφή σε νόµιµο χώρο απόθεσης. 3. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ : 3.1 Για ένα (1) τεµάχιο πύργου και θα αφορά: την ψηγµατοβολή των διαβρωµένων µεταλλικών επιφανειών των σκελών των πυλώνων Την προµήθεια χρωµάτων και βάψιµο των σκελών µε τις παραπάνω προδιαγραφές Την παχυµέτρηση µε συσκευή βαθµονοµηµένη ηλεκτρονικής µέτρησης πάχους βαφής και στρωµάτων αυτής, καθώς και βαθµονοµηµένη συσκευή µέτρησης πάχους µεταλλικής επιφάνειας πυλώνων (ultrasonic). 3.2 Για ένα (1) τεµάχιο πύργου και θα αφορά: την εκσκαφή διευρυµένη υπό κλίση για αποκάλυψη κάθε σκέλους του πυλώνα το άνοιγµα καναλιού για την απορροή των όµβριων υδάτων την αποµάκρυνση των γεωδών και λοιπών υλικών που περίσσεψαν 3.3 Για ένα (1) τεµάχιο πύργου και θα αφορά: την προµήθεια, µεταφορά καθαρών σκύρων την τοποθέτηση και διαµόρφωση των καθαρών σκύρων Παρατήρηση : Οι ως άνω τιµές θα είναι ενιαίες για όλους τους πυλώνες της ΓΜ. Σε όσους πύργους οι εργασίες γίνονται σε ορισµένα µόνο σκέλη η τιµή θα είναι ίση µε το αντίστοιχο κλάσµα (1/4 ανά σκέλος). 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΦ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.1. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα πρέπει να υπάρχει διαρκής συνεννόηση µεταξύ του Αναδόχου και του Επιβλέποντα µηχανικού, διακοπή των εργασιών σε περίπτωση που απαιτείται έως ότου αποσυναρµολογηθούν τα αναγκαία στοιχεία και γίνουν οι αναγκαίες εργασίες από συνεργεία του Π.Τ.Β.Ε. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα συνεχίσει την εργασία σε άλλη θέση Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, να έχει στην διάθεση του επιβλέποντος µηχανικού, συσκευή βαθµονοµηµένη, ηλεκτρονικής µέτρησης πάχους βαφής και στρωµάτων αυτής, καθώς και βαθµονοµηµένη συσκευή µέτρησης πάχους µεταλλικής επιφάνειας πυλώνων (Ultrasonic) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει αποδεδειγµένα παρόµοια έργα και να έχει τον απαραίτητο εξοπλισµό (Οχήµατα 4χ4) και εµπειρία Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο έργο, βρίσκονται σε αποµακρυσµένες αλλά προσβάσιµες περιοχές και οι Γραµµές θα είναι σε λειτουργία (υπό τάση). Ως εκ τούτου θα πρέπει και είναι υποχρεωµένος ο Ανάδοχος να λαµβάνει και να τηρεί αυστηρώς όλα τα προβλεπόµενα από τον Νόµο µέτρα ασφαλείας και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Εντεταλµένου Μηχανικού. Η µεταφορά του προσωπικού του καθώς και όλες οι εργασίες θα γίνονται µε οχήµατα 4Χ4 ικανά να κινηθούν εκτός δρόµου δηλαδή σε χωράφια και δασικές εκτάσεις όπου βρίσκονται οι πυλώνες. Οι εκσκαφές θα γίνονται µε προσοχή ώστε να µην κοπεί ο «αγωγός εδάφους» όπου 3

4 υπάρχει και να µην γίνουν οιεσδήποτε ζηµιές στους πυλώνες. Η χρήση εκρηκτικών υλών απαγορεύεται Ο ανάδοχος είναι ο µόνος και ο απολύτως υπεύθυνος για παν ατύχηµα ζηµία ή βλάβες που τυχόν συµβούν στο εργοτάξιο του υπ όψιν έργου ή εξ αιτίας του έργου στην ευρύτερη περιοχή του ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύονται οι εργασίες ψηγµατοβολής και βαφής κατά τη διάρκεια βροχής ( ισχυρής ή ψιλής) καθώς και όταν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα βροχής λόγω αυξηµένης συννεφιάς και υγρασίας Ο εργολάβος σύµφωνα και µε τις παραπάνω οδηγίες όπου απαγορεύονται οι εργασίες σε περίοδο υγρασίας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σταµατάει τις εργασίες για κάποιο χρονικό διάστηµα και να τις συνεχίζει αργότερα. Άλλοι λόγοι που µπορεί να υπάρξει καθυστέρηση είναι η δυσκολία πρόσβασης στους πύργους λόγω εποχιακών καλλιεργειών (ρύζια, καλαµπόκια κλπ) ή η πυκνή βλάστηση ή ένας χαλασµένος δρόµος. Σε τέτοιες περιπτώσεις που θα απαιτείται αναβολή των εργασιών αλλά και σε άλλες (π.χ. µη δυνατότητας επίβλεψης, κλείσιµο οικονοµικών έτους ή µήνα κλπ) και όταν κρίνει η Υπηρεσία µας ο εργολάβος θα µπορεί να πληρωθεί για το τµήµα των εργασιών που έχει ολοκληρώσει. Ολοκληρωµένες θεωρούνται οι εργασίες ανά πύργο (και όχι ανά σκέλος) όταν έχουν Τελειώσει στο σύνολό τους ήτοι(εργασίες εκσκαφής, ψηγµατοβολής, βαφής µε όλα τα χρώµατα, αποκατάσταση εδάφους και τοποθέτηση σκύρων). εν πληρώνονται τµηµατικές εργασίες σε πύργους (π.χ. µόνον εκσκαφή ή ψηγµατοβολή ή βαφή µε ορισµένα µόνο χρώµατα κλπ). 5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν από το προσωπικό του εργολάβου το οποίο θα διαθέτει τις κατά νόµο άδειες εργασίας και θα έχει προσληφθεί και ασφαλισθεί κατά νόµο επίσης, µε µέριµνα και έξοδα του εργολάβου (µισθοδοσία, ασφαλιστικές εισφορές). Το προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο για τις πιο πάνω εργασίες, θα είναι δε εξοπλισµένο (µε µέριµνα και δαπάνες του Εργολάβου) µε όλα τα απαιτούµενα Μέσα Ατοµικής Προστασίας, σύµφωνα µε τον νόµο. Σε καµία περίπτωση το προσωπικό του Αναδόχου δεν µπορεί να έχει µε οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, σύµβαση εργασίας µε την Α ΜΗΕ Α.Ε., έστω και αν το προσωπικό αυτό κατά την εκτέλεση της εργασίας του θα υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία των οργάνων της Α ΜΗΕ Α.Ε. Εποµένως σε όλη την διάρκεια της Σύµβασης το προσωπικό αυτό θα συνδέεται µε εργασιακή σχέση µόνο µε τον Ανάδοχο στον οποίον θα παρέχει της υπηρεσίες του και για τυχόν ατύχηµα που ενδεχοµένως συµβεί κατά την εκτέλεση της εργασίας του, η Α ΜΗΕ Α.Ε. καµία ευθύνη δεν θα φέρει αλλά θα βαρύνεται αποκλειστικά και µόνο ο Ανάδοχος. 6. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο Εργολάβος θα έχει την ευθύνη της τήρησης των κανόνων ασφαλείας από το προσωπικό του καθώς και για παν ατύχηµα που θα συµβεί σ αυτό ή στις εγκαταστάσεις της Α ΜΗΕ Α.Ε., εξ αιτίας και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της Παρούσας Σύµβασης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει: 1. σύµφωνα µε τον Ν.1568/85 και τα Π..17/96, Π..294/88 να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας, ανάλογης ειδικότητας καθώς και Ιατρό Εργασίας εάν απαιτείται, οι οποίοι θα συνεργάζονται µε τον Τεχνικό Ασφαλείας του Περιφ. Τοµέα Β. Ελλάδος. 2. θα πρέπει επίσης να γίνει γνωστοποίηση των αναθέσεων του Τεχνικού Ασφαλείας ή και Του Ιατρού Εργασίας εάν απαιτείται, σε ειδικό έντυπο και επικύρωση από την Επιθεώρηση Εργασίας καθώς και ανάρτηση των προγραµµάτων των επισκέψεών τους σύµφωνα µε την νοµοθεσία 3. να τηρεί Βιβλίο Υποδείξεων και Παρατηρήσεων του Τ.Α. και Ι.Ε., Βιβλίο Ατυχηµάτων 4

5 και να αναγγέλλει τα ατυχήµατα στις αρχές και στην Α ΜΗΕ Α.Ε. 4. να έχει στη διάθεση των εργαζοµένων του γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) του συγκεκριµένου έργου Ο εργολάβος θα πρέπει να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας τόσο όσο αναφορά τους κινδύνους για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καταθέσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) όπου θα καταγράψει τη µέθοδο της εργασίας του σε όλα τα στάδια από την εκσκαφή, την ψηγµατοβολή, τη βαφή µέχρι και την µεταφορά και τοποθέτηση των σκύρων, το προσωπικό τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιήσει τους πιθανούς κινδύνους των εργασιών και τους τρόπους που θα τους αντιµετωπίσει. Το προσωπικό του εργολάβου να διαθέτει τις κατάλληλες επαγγελµατικές άδειες εργασίας και τα οχήµατα την αναγκαία πιστοποίηση και έλεγχο από ΚΤΕΟ. Θα πρέπει επίσης να οριοθετήσει το χώρο εργασίας µε κατάλληλη σήµανση και να διαθέτει τα απαραίτητα πυροσβεστικά µέσα για να αντιµετωπίσει µία πιθανή έναρξη πυρκαγιάς. Στην περίπτωση µη εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων και µη τήρησης των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας από τον Ανάδοχο Εργολάβο, όπως αυτά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, η Α ΜΗΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να προσβάλει τη Σύµβαση, να απαιτήσει τη διακοπή των εργασιών και να προβεί στην υλοποίηση των κυρωτικών όρων της σύµβασης. 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η τιµή της προσφοράς περιλαµβάνει παν ότι απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εφαρµογή της Σύµβασης, δηλαδή : την απαιτούµενη εργασία (αµοιβή προσωπικού και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ αυτού, µίσθωση µηχανηµάτων ή οχηµάτων, υπεργολάβους ), την µετάβαση και την επιστροφή του εργαζόµενου προσωπικού στον τόπο εργασίας, καθώς και τις µετακινήσεις µεταξύ Πύργων, την εξασφάλιση πρόσβασης στα εδαφοτεµάχια των πύργων µε οχήµατα 4Χ4 τα µηχανικά µέσα ψηγµατοβολής, της εκσκαφής και µεταφοράς των σκύρων, τα καύσιµα των µηχανικών µέσων, την προµήθεια των ρινισµάτων για την ψηγµατοβολή καθώς και των µηχανηµάτων της ψηγµατοβολής την προµήθεια των Μέσων Ατοµικής Προστασίας, πυροσβεστικών µέσων, κορδέλες, πινακίδες και κώνους σήµανσης, αµοιβή Τεχνικού Ασφάλειας και ότι άλλο απαιτείται για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων των εργολάβων, τρίτων και του περιβάλλοντος. 8. ΕΠΙΒΛΕΨΗ Η επίβλεψη θα γίνεται από προσωπικό του Υποτοµέα Γραµµών Μεταφοράς. 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι : ο καθαρισµός, η αποψίλωση και η καταπολέµηση των αυτοφυών χόρτων (ζιζανίων) στους Υποσταθµούς (Υ/Σ) και Κέντρα Υπέρ Υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ : ΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β.ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-4840 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δεξαµενής συγκέντρωσης & συστήµατος συλλογής των διαρροών µονωτικών ελαίων των µετασχηµατιστών του Περιφερειακού Τοµέα Βορείου Ελλάδας,της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ (ΦΟΙΝΙΚΑΣ) ΤΟΥ Α ΜΗΕ ΑΕ / ΣΣΜ / ΠΤΒΕ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΚΥΤ) ΛΑΓΚΑ Α ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α ΜΗΕ ΑΕ / ΣΣΜ / ΠΤΒΕ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Α ΜΗΕ ΑΕ / ΣΣΜ / ΠΤΒΕ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία Κοινοποίηση Εγγράφων...3 Άρθρο 3 Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-03-00-00. 02 Χωµατουργικά 03 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 00-00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-03-00-00. 02 Χωµατουργικά 03 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 00-00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 02-03-00-00 02 Χωµατουργικά 03 Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 00-00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ (ΦΟΙΝΙΚΑΣ) ΤΟΥ Α ΜΗΕ ΑΕ / ΣΣΜ / ΠΤΒΕ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης 66/2015 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 70.000,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης 65/2015 ΠΡ/ΣΜΟΣ: 34.900,00 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ 2012 (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΣΑΥ - ΦΑΥ ΕΡΓΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Έργο: Προϋπολογισµός: 295.000,00 Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2015 ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 23% ) Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜ.: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Υ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Τ.Κ. ΣΚΙΝΙΑ Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ - 41303.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ - 41303. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ - 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) ΕΡΓΟ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 16 ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038. Προμήθεια και Εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων σερβομηχανισμών στις Εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Μενιδίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3038 Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα