Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας"

Transcript

1 Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 283 Ετος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Αίτηση ακυρώσεως Δάση Δήμοι - Koινότητες... 5 Διοικ. Δικαστήρια-Διοικ. Δικονομία... 6 Διοικητικές συμβάσεις... 7 Εκπαίδευση... 8 Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Φορολογία Εισοδήματος Φορολογίες διάφορες Φορολογικά βιβλία και στοιχεία... 18

2 - 2 - ΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΙΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αγορανομική νομοθεσία Αίτηση ακυρώσεως Αίτηση αναιρέσεως Ανταγωνισμός Αποκαταστατική νομοθεσία Αρχαιότητες Αστική ευθύνη Δημοσίου Αστυνομία Δάση Δήμοι Κοινότητες Δημόσια κτήματα Δικαστήρια - Δικαστικοί λειτουργοί Δικηγόροι Διοίκηση Διοικ. Δικαστήρια - Διοικ. Δικονομία Διοικητικές συμβάσεις Διοικητική πράξη Εκκλησία Θρησκεία Εκπαίδευση Επαγγέλματα υγείας Εταιρείες Ευρωπαϊκή Ενωση Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου Ιατροί Ιθαγένεια Καταστήματα Κοινωνική ασφάλιση Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.134 Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση...135

3 - 3 - Νόμος-Νομοθετική εξουσία Νοσηλευτικά ιδρύματα Οργανισμοί Περιβάλλον Συμβούλιο Επικρατείας Σύνταγμα Σχέδια πόλων-οικοδομές Τελωνεία-Δασμοί Υπάλληλοι διοικητικοί Υπάλληλοι ν.π.δ.δ Υπάλληλοι στρατιωτικοί Φορολογία εισοδήματος Φορολογία κληρονομιών Φορολογία βιβλία και στοιχεία Φόρος Προστιθεμένης Αξίας Χρόνος

4 - 4 - ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΤ 2570/ ΣΤ 1000/1999 7μ-επιλύει Α 2739/ ΣΤ 3482/ Γ 3527/1999 7μ Α 3603/ , 131, 154 Ε 3974/ , 84, 163 Ε 3978/ Β 73/2000 7μ...39 Β 83/2000 7μ , 192 ΣΤ 270/ Β 342/ , 190 Β 465/ , 197 Β 467/2000 7μ Β 468/ ΣΤ 793/ Β 886/ Δ 962/2000 7μ... 31, 77 Δ 1001/2000 7μ Β 1070/ , 103 Ε 1109/ , 177 Δ 1383/ Δ 1459/ Β 1484/ , 188 Β 1657/ Β 1841/ Α 1978/ Β 2022/ Γ 2406/ Γ 2500/ Ε 2532/ Ε 2599/

5 - 5 - Α 2692/ , 149, 166 Γ 2711/ , 92 Γ 2721/ , 181, 182 Α 2810/ Α 2945/ , 41, 42, 71, 86 Γ 3034/ , 152 Γ 3180/ , 75 Δ 3222/ , 88, 118, 164 Γ 3263/2000 7μ...98, 198 Ε 3700/ Γ 3797/ Γ 3810/ Α 3821/ Α 3825/ Γ 3911/ , 179 Γ 3913/2000 7μ... 94, 116, 148, 160 Γ 4006/2000 7μ , 144 Γ 4011/ Α 4071/ Α 4078/ ΣΤ 4304/ ΣΤ 499/ , 106, 138 ΣΤ 1061/ Α 1347/ Β 1545/2001 7μ-παρ. εις Ολομ... 13, 15 Δ 1672/2001 παρ. εις 7μ... 2 Α 1794/ Α 1800/2001 7μ.-επιλύει... 73, 74, 104, 130, 134 Δ 1945/ Γ 1985/2001 παρ. εις 7 μ...8 Γ 1987/ , 64, 65, 137 Δ 2182/

6 - 6 - Ολ. 2279/ , 23, 24, 27, 33, 69 81, 82, 108, 150 Ολ. 2280/ , 47, 48, 51, 52, 66 68, 136, 147, 151, 156, 157, 159, 168 Ολ. 2281/ , 49, 105, 107, 113, 158, 167 Ολ. 2282/ , 109, 111 Ολ. 2286/ Β 2370/ Γ 2417/ , 90 Γ 2421/ , 67 Ε 2511/ , 119 Γ 2548/2001 7μ... 21, 60, 96 Δ 2632/2001 παρ. εις 7μ... 7 Ε 2668/2001 7μ...35, 172 Δ 2669/2001 7μ ,143 E 2675/ , 174 Ε 2678/ , 140 Ε 2681/2001 παρ. εις Ολομ... 1, 3, 4, 12 Α 2700/ , 139 Α 2950/ , 110, 127 Β 2953/2001 7μ. παρ. εις Ολομ...11, 14, 17 Ε 3037/ , 146 Ε 3068/2001 7μ... 55, 170 Ολ. 3095/2001 επιλύει...26, 83 Ολ. 3099/2001 επιλύει...125, 141, 153, 162, 165 Β 3263/2001 παρ. εις Ολομ... 6, 9, 10 Β 3265/2001 παρ. εις 7 μ ΣΤ 3283/2001 παρ. εις 7 μ... 5

7 - 7 - Ολ. 3410/2001 επιλύει... 37, 57, 70, 145 Ολ. 3415/2001 επιλύει , 135, 161, 169 Α 3417/ , 126 Β 3469/2001 παρ. εις 7 μ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλομένη πράξη πράξεις ιδιωτικού δικαίου βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως διαδικασία προδικαστική απόφαση για αποστολή στοιχείων παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν δύναται να εκδοθεί προδικαστική απόφαση υποχρεούσα το αιτούν Ν.Π.Δ.Δ. να αποστείλει τα ελλείποντα στοιχεία στο Δικαστήριο... Δ 1672/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Θ. Αραβάνης εις επταμ.) 3. ΔΑΣΗ συνταγματική προστασία βλ. κατωτ ΔΑΣΗ Δάση παραχώρηση ρητινευομένων δασών παραπέμπονται λόγω μείζονος σημασίας και αντιθέτου νομολογίας (ΣΕ 1719/88, 5353/95) στην Ολομέλεια τα ζητήματα αν συνιστούν διοικητικές και όχι ιδιωτικές διαφορές οι αναφυόμενες κατά τη διαδικασία αναγνωρίσεως παραχωρήσεων δασικών εξετάσεων κατ άρθρο 64 Ν. 998/79 και περαιτέρω της συμφωνίας προς το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος της σχετικής ρυθμίσεως...

8 - 8 - Ε 2681/2001 πεντ. (παρ. εις Εισηγητής: Α. Χριστοφορίδου Ολομ.) 5. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα του κατά πόσον απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστού του τέλους χρήσεως κοινοχρήστων χώρων έχει εκδοθεί μετά τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, εφόσον προβαίνει σε διαφοροποίηση του ύψους αναλόγως της οδού, χωρίς να αναφέρει και το ποσοστό αυξήσεως σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα... ΣΤ 3283/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος εις επταμ.) 6. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ διαφορές Ν. 1644/1986 αναδασμός βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα διαδικασία εκπτώσεις παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητας στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα εάν αρκεί η έκφραση του ποσοστού εκπτώσεως μιάς προσφοράς με την κατά τη διακήρυξη εκάστοτε προβλεπόμενη ακρίβεια σε δεκαδικά ψηφία προκειμένου να κριθεί κατ αρχάς μεν αν η συγκεκριμένη προσφορά εμπίπτει στο κλειστό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ακεραίων ποσοστών εκπτώσεων ή επί ακεραίου ποσοστού εκπτώσεως, περαιτέρω δε εάν πρέπει να συνυπολογισθεί και αυτή σε ομάδα προσφορών που χαρακτηρίζονται ως πλεονάζουσες...

9 - 9 - Δ 2632/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη εις επταμ.) 8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση προσωπικό διευθυντές σχολικών μονάδων παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η απαρίθμηση των μοριοδοτούμενων περιπτώσεων παροχής διδακτικού έργου στο προσόν της διδακτικής εμπειρίας που γίνεται στο άρθρο 12 του Π.Δ. 398/95 είναι περιοριστική και αποκλείει κάθε άλλη παρασχεθείσα παρεμφερή υπηρεσία... Γ 1985/2001 πεντ. (παρ. Εισηγητής: Γ. Παπαμεντζελόπουλος εις επταμ.) 9. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ αρμοδιότητες Τμημάτων Β Τμήμα βλ. κατωτ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Συμβούλιο Επικρατείας παραπομπή από το Διοικητικό Εφετείο παραπέμπεται στην Ολομέλεια το ζήτημα χαρακτηρισμού ενδίκου μέσου, το οποίο ασκηθέν ως έφεση ενώπιον Διοικητικού Εφετείου κατ αποφάσεως Διοικητικού Πρωτοδικείου και αφορούν υπόθεση αναδασμού, του Ν. 1644/86 παρεπέμφθη από το Διοικητικό Εφετείο στο ΣτΕ ως ακυρωτική διαφορά, και με περαιτέρω απόφαση του Α Τμήματος εχαρακτηρίσθη ως αίτηση αναιρέσεως και παρεπέμφθη στο Β Τμήμα, το οποίο διεφώνησε προς τον χαρακτηρισμό αυτό... Β 3263/2001 πεντ. (παρ. Εισηγητής: Ι. Γράβαρης

10 εις Ολομ.) 11. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Παραπομπή στην Ολομέλεια βάσει του άρθρου 100 παρ. 5 του Συντάγματος βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα φυσικό περιβάλλον βλ. ανωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ δημοσιονομική διαχείριση βλ. κατωτ ΣΥΝΤΑΓΜΑ δημοσιονομική μεταχείριση βλ. κατωτ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φορολογία εισοδήματος γενικά αλλοδαπές επιχειρήσεις παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην Ολομέλεια το ζήτημα της συμφωνίας προς το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος του άρθρου 106 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το μέρος που επιτρέπει τη φορολόγηση κερδών που εξάγονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα στο Κεντρικό κατάστημα στο εξωτερικό... Β 1545/2001 επταμ. (παρ. Εισηγητής: Σ. Χρυσικοπούλου εις Ολομ. 16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

11 Φορολογία εισοδήματος γενικά τεκμήρια δαπάνης αγορά ακινήτου παραπέμπεται λόγω μείζονος σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν η αναστολή ισχύος του τεκμηρίου αγοράς ακινήτου καταλαμβάνει και την περίοδο πριν από τις Β 3469/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ι. Σύμπλης εις επταμ.) 17. ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Φορολογία ακίνητης περιουσίας παραπέμπεται κατ άρθρ. 100 παρ. 5 του Συντάγματος το ζήτημα της συνταγματικότητος του άρθρου 12 περ. Β του Ν. 2343/95 κατά το μέρος που προσδίδει αναδρομική ισχύ σε φορολογικό καθεστώς, εκτεινόμενο πέραν του προηγουμένου από της θεσπίσεως του οικονομικού έτους κατά παράβαση του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος... Β 2953/2001 επταμ. (παρ. Εισηγητής: Δ. Κωστόπουλος εις Ολομ.) 18. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κ.Β.Σ. κατ ιδίαν βιβλία και στοιχεία συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής παραπέμπεται λόγω σπουδαιότητος στην επταμελή σύνθεση το ζήτημα αν το κατ άρθρο 11 παρ. 3 και 5 του ΚΒΣ προβλεπόμενο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής καλύπτει και την περίπτωση αποστολής αγαθών προς δειγματισμό... Β 3265/2001 πενταμ. (παρ. Εισηγητής: Ι. Γράβαρης εις επταμ.)

12 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αγορανομία παραβάσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 2000/1991, το άρθρο αυτό, ενόψει του ευνοϊκού για τον φερόμενο ως παραβάτη, χαρακτήρα του, έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών κατά το χρόνο της δημοσίευσης του ν. 2000/1991 ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό υποθέσεων καταλαμβάνον και τις προ της ισχύος του νόμου αγορανομικές παραβάσεις... Β 886/2000 Εισηγητής: Σ. Καραλής 20. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αγορανομική νομοθεσία κυρώσεις κατ άρθρ. 57 Α του Ν.Δ. 136/46 νομίμως επιβάλλεται η διοικητική κύρωση του προστίμου και η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρήσεως, εφόσον εισπράττεται υπερβολικόν τίμημα σε σχέση προς τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους είτε ευθέως είτε με κάθε άλλο τρόπο, ο οποίος αποτελεί τέχνασμα κατά την κοινή πείραν, πράγμα το οποίον συμβαίνει όταν εισπράττεται υπερβολικόν τίμημα δια πλαγίων τρόπων και μεθοδεύσεων, έστω και με επίφαση νομιμότητος. Β 467/2000 επταμ. Εισηγητής: Σ. Καραλής 21. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη πράξη διοικητικής αρχής ο νομοθέτης, εν όψει των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στη Νομική Υπηρεσία του Παντείου

13 Πανεπιστημίου, ιδίως δε εν όψει των υποχρεώσεων του Νομικού Συμβούλου, ο οποίος προΐσταται της υπηρεσίας αυτής και έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία της που συνδέεται με την εξυπηρέτηση του σκοπού του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος, εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πλήρωση της συνιστώμενης οργανικής θέσης Νομικού Συμβούλου/για το λόγο αυτό καθιέρωσε τόσο για την πρόσληψη, όσο και για την ανανέωση της θητείας του εν λόγω Νομικού Συμβούλου, ειδική διοικητική διαδικασία προβλέποντας ειδική αρμοδιότητα του Πρυτανικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την επιλογή του, μεταξύ των παρ Αρείω Πάγω δικηγόρων, καθώς και αρμοδιότητα του Πρύτανη για το διορισμό του/η ειδική δε διαδικασία επιλογής του Νομικού Συμβούλου του Παντείου Πανεπιστημίου είναι άσχετη με το γεγονός ότι αυτός προσλαμβάνεται με σχέση έμμισθης εντολής όπως άλλωστε προσλαμβάνονται πάντοτε οι δικηγόροι/με τα δεδομένα αυτά, η εκδιδόμενη πράξη του Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου για την πρόσληψη ή την ανανέωση της θητείας του Νομικού Συμβούλου του Πανεπιστημίου δεν αποτελεί πράξη εκδιδόμενη κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, αλλά έχει τον χαρακτήρα εκτελεστής διοικητικής πράξης/ (μειοψ.)... Γ 2548/2000 επταμ. Εισηγητής: Π. Πικραμμένος 22. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ προσβαλλομένη πράξη εκτελεστότης βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα πράξη μη εκτελεστή προφορική δήλωση του Πρω-

14 θυπουργού που έγινε σε απάντηση επίκαιρης ερώτησης βουλευτού, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης εντάσσεται στα πλαίσια των σχέσεων Βουλής και Κυβέρνησης και του διαλόγου των πολιτικών κομμάτων που διεξάγεται στην Βουλή και ως εκ τούτου δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη... (μειοψ.). Ολομ. 2279/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 24. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα συστάσεις πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατά το σκέλος του διατακτικού της που αναφέρεται στη μελλοντική και χρονικά απροσδιόριστη εφαρμογή του Ν. 1599/86, με τον οποίο καθιερώνεται ο νέος τύπος δελτίου ταυτότητος αποτελεί απλή σύσταση στερούμενη εκτελεστού χαρακτήρα / (μειοψ.)... Ολομ. 2279/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 25. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως προσβαλλόμενη πράξη εκτελεστότητα μέτρα εσωτερικής φύσεως ρύθμιση αποφάσεως Δ.Σ. Νοσοκομείου του ΕΣΥ έχει την έννοια ότι περιπτώσεις ασθενών με πνευμονολογικά νοσήματα μπορεί να αντιμετωπίζονται αναλόγως των αναγκών και από τα δύο Τμήματα με χρησιμοποίηση όλων των κλινών των παθολογικών τομέων και με αυτό το περιεχόμενο κατ ουδέν θίγει την κατοχυρωμένη από το άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 2071/1992 διοικητική και επιστημονική αυτοτέλεια κάθε τμήματος, αλλά

15 αποτελούν μέτρο εσωτερικής τάξεως αναγόμενο στην εσωτερική οργάνωση της εργασίας υπηρεσιακών μονάδων νοσοκομείου, το οποίο λαμβανόμενο κατ ενάσκηση της κατ άρθρ. 16 παρ. 1 περ. Ν. 2519/97 αρμοδιότητος του Δ.Σ. Νοσοκομείου για τη λήψη μέτρων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του, αποβλέπει στον συντονισμό της λειτουργίας δύο τμημάτων του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών/υπό τα δεδομένα αυτά η προσβαλλόμενη πράξη προσβάλλεται απαραδέκτως/(μειοψ.)......συνιστά ομοίως μέτρο εσωτερικής τάξεως και ρύθμιση με την οποία ορίζεται ότι την ευθύνη και παρακολούθηση των ασθενών θα έχει το Τμήμα που ενήργησε την εισαγωγή τους στο Νοσοκομείο......ο καθορισμός του αριθμού των ειδικευομένων ιατρών κάθε Τμήματος αποτελεί απλή εφαρμογή του ορισμού του νόμου, σε συνδυασμό με τον αριθμό των κλινών και δύο Τμημάτων, ενώ οι λοιπές ρυθμίσεις αφορούν την εσωτερική οργάνωση της εκπαιδεύσεως των ειδικευομένων ιατρών και αποβλέπουν στη βελτίωση του τρόπου εκπαιδεύσεως και απαραδέκτως προσβάλλονται......πλήττεται απαραδέκτως λαμβανόμενο με απόφαση του Δ.Σ. Νοσοκομείου εσωτερικό μέτρο που αποσκοπεί στην προετοιμασία της δημιουργίας νέας οργανωτικής μονάδος, η διοικητική υπαγωγή της οποίας θα ρυθμισθεί με άλλη πράξη... Ε 2678/2001 Εισηγητής: Α. Ράντος 26. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον γενικώς κατ άρθρ. 47 παρ. 1 του Τ.Δ. 18/89 το συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως δεν παύει να είναι έννομο από μόνο το γεγονός ότι ο αιτών φέρεται να έχει παραβιάσει διάταξη της κειμένης νομοθεσίας/ο νόμος αποβλέπει και αρκείται, στην ύπαρξη

16 δεσμού που επιτρέπει στον αιτούντα να αμφισβητήσει την αντικειμενική νομιμότητα της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξεως, προκειμένου να επιτύχει αποτέλεσμα που καθ ευατό δεν αποδοκιμάζεται από την έννομη τάξη/η θεραπεία της τυχόν παρανομίας της καταστάσεως του αιτούντος δεν επέρχεται με τη στέρηση του εννόμου συμφέροντος προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως αλλά με τη δυνατότητα της διοικήσεως να επιβάλλει την άρση της παραβάσεως/εξ άλλου, σε κάθε περίπτωση, συμφέρον στηριζόμενο σε ισχύουσα διοικητική πράξη είναι πάντοτε και εξ ορισμού έννομο, αφού διοικητική πράξη που δεν ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε παρήγε, κατά γενικό κανόνα, όλα τα έννομα αποτελέσματα της, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα του δικαιούχου να αξιώσει την επέλευση όλων των εννόμων συνεπειών που απορρέουν από την ύπαρξή της/ο έλεγχος δε της νομιμότητας της διοικητικής πράξεως, στην οποία ο αιτών στηρίζει το έννομο συμφέρον του, θα συνιστούσε ανεπίτρεπτο παρεμπίπτοντα έλεγχο του κύρους της και θα δημιουργούσε, κατ αποτέλεσμα, μία άλλη δίκη εντός του πλαισίου της κυρίας δίκης που και δικονομικώς δυσχερής είναι και διεξάγεται χωρίς την τήρηση ουσιωδών δικονομικών προϋποθέσεων για τον αιτούντα, εν όψει της αυτεπάγγελτης έρευνας της συνδρομής εννόμου συμφέροντος / (μειοψ.)... Ολομ. 3095/2001 (κατ παρ. Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 1529/99 Δ Τμ.) 27. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως προκύπτει από το όλο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία έχει ως αποστολή της την εποπτεία εφαρμογής του Ν. 2472/97, διαπιστώνει παράβαση του άρθρου

17 παρ. 1, ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και αναγραφή στα δελτία ταυτότητας ωρισμένων στοιχείων, και με το πρώτο σκέλος του διατακτικού της πράξης, αφενός επιβάλλει σε βάρος του υπεύθυνου επεξεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης τη διοικητική κύρωση της προειδοποίησης, αφετέρου δε επιτάσσει τον εν λόγω υπεύθυνο επεξεργασίας να άρει την παράβαση μέσα σε εύλογο χρόνο και εφεξής να μη συλλέγει και να μη επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά κατά την έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας ή τυχόν αντικατάσταση των παλαιών/ παραλλήλως επισημαίνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η Αρχή θα επανέλθει για την επιβολή πρόσθετων διοικητικών κυρώσεων, καθώς και ποινικών/τον εκτελεστό χαρακτήρα αυτής ως κύρωσης δεν αναιρεί ούτε η επισήμανση που διατυπώνεται στην απόφαση ότι αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, μέσα σε εύλογο χρόνο, η Αρχή θα επανέλθει, ούτε το γεγονός ότι δεν τάσσεται προθεσμία με ορισμένη χρονολογία για την άρση της παράβασης/και τούτο διότι η μεν επισήμανση αυτή έχει την έννοια ότι η Αρχή θα επανέλθει στην υπόθεση όχι για να επανεξετάσει το ζήτημα αν υπάρχει παράβαση του Ν. 2472/97, αλλά για την επιβολή των λοιπών κυρώσεων/εν όψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη πράξη της Αρχής, κατά το πρώτο σκέλος του διατακτικού της αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη ατομικού χαρακτήρα, η οποία συνεπάγεται άμεσες έννομες συνέπειες μόνο για τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς τον οποίο απευθύνεται, όχι δε και για τους τρίτους, οι οποίοι στερούνται άμεσα εννόμου συμφέροντος να την προσβάλλουν... (μειοψ.) Ολομ. 2279/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 28. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

18 Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον πολιτικά κόμματα πολιτικό κόμμα, επικαλούμενο γενικά την υπεράσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, καθώς και τους συναφείς δικαστικούς αγώνες του ιδρυτού του, δεν θεμελιώνει άμεσο ίδιο έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά πράξεως της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που δεν αφορά αυτό τούτο το κόμμα, ούτε εμποδίζει αμέσως την πραγμάτωση των σκοπών του... Ολομ. 2286/2001 Εισηγητής: Δ. Πετρούλιας 29. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον υπάλληλοι διοικητικοί ως του σκοπού του Ν. 1943/91, οι εκλεγέντες υπάλληλοι έχουν άμεσο έννομο συμφέρον να διεκδικούν δικαστικώς με αίτηση ακυρώσεως την υπαγωγή τους στις ειδικές περί μεταθέσεως και αποσπάσεως διατάξεις, σε περίπτωση κατά την οποία η Διοίκηση δεν ικανοποιεί σχετικές αιτήσεις τους, μόνον διαρκούσης της θητείας τους στα αιρετά αξιώματά τους, η οποία πρέπει να μην έχει λήξει κατά τον τρόπο εκδικάσεως της θητείας τους στα αιρετά αξιώματά τους, η οποία πρέπει να μην έχει λήξει κατά τον χρόνον εκδικάσεως της αιτήσεως ακυρώσεως... Γ 2721/2000 Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος 30. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως έννομο συμφέρον ειδικώς ταυτότητες οι αιτούντες, ενήλικοι πολίτες, που κατοικούν στην Ελλάδα, οφείλουν σύμφωνα με το ν.δ. 127/1969, να είναι εφοδιασμένοι με δελτίο ταυτότητας, σε περίπτωση δε κλοπής ή

19 απώλειας του δελτίου ταυτότητας υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση νέου δελτίου/συνεπώς, νομιμοποιούνται στην άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως κατά της κανονιστικής υπουργικής απόφασης, προβάλλοντας ότι από τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στα εφεξής εκδιδόμενα δελτία ταυτότητας θίγεται η προσωπικότητά του ως Ελλήνων πολιτών και χριστιανών ορθοδόξων /και τούτο, διότι η βλάβη την οποία επικαλούνται, δικαιολογεί το ηθικό έννομο συμφέρον για την προσβολή της κανονιστικής απόφασης... Ολομ. 2280/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 31. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ λόγοι λόγοι αλυσιτελείς βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ λόγοι λόγοι αλυσιτελείς βλ. κατωτ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως διαδικασία νομιμοποίηση Δημόσιο εκπροσώπηση κατ άρθρ. 21 παρ. 2 και 26 παρ. 3 του Π.Δ. 18/89, ενόψει και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν προσβάλλεται πράξη της, νομίμως παρίσταται εκπροσωπώντας μόνη αυτή το Δημόσιο αντί του Υπουργού Δικαιοσύνης... /(μειοψ.)... Ολομ. 2279/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 34. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως διαδικασία αναβολή εφόσον η υπόθεση αναβλήθηκε και χρεώθηκε σε άλλο εισηγητή, χωρίς όμως αυτή η αλλαγή εισηγητού να σημειωθεί στο έκθεμα που

20 είναι προσιτό στους διαδίκους στη Γραμματεία του Τμήματος το δε Δημόσιο που, αγνοώντας την αλλαγή εισηγητού, δεν παρέστη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως βασίμως ζητεί, με το υπόμνημα του εκπροσώπου του, την έκδοση αναβλητικής αποφάσεως, προκειμένου να παραστεί και να υποστηρίξει τις απόψεις του σε προσεχή δικάσιμο. Δ 2182/2001 Εισηγητής: Μ. Σωτηροπούλου 35. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ Αίτηση ακυρώσεως παρέμβαση παρέμβαση στην ακυρωτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από Υπουργό μπορεί να ασκηθεί: α) εάν προσβάλλεται πράξη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, συνεπώς όχι οργάνου του Κράτους, οπότε μόνον ο εποπτεύων αυτό Υπουργός μπορεί να παρέμβει υπέρ ή κατά του κύρους της πράξεως και β) μόνον από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εάν δεν είναι ήδη διάδικος, σε δίκη ενώπιον της Ολομέλειας στην οποία τίθεται ζήτημα αν διάταξη τυπικού νόμου είναι σύμφωνη προς το Σύνταγμα... Ε 2668/2001 επταμ. Εισηγητής: Ν. Ρόζος 36. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως κατάργηση δίκης ν. 2721/99 υπόμνημα λαμβανομένου υπόψη ότι τα ποσά της διαφοράς και στις οκτώ υποθέσεις αθροιζόμενα ανέρχονται σε ποσό που δεν φαίνεται, κατά κοινή πείρα, να επηρεάζεται η οικονομική κατάσταση της αναιρεσειούσης εταιρείας ο ισχυρισμός που στηρίζεται στο γεγονός αυτό είναι αόριστος, αφού δεν αναφέρει τις συγκεκριμένες ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις που η μη κατ ουσίαν εκδίκαση της υποθέσεως θα είχε γι αυτήν...

21 Β 2370/2001 Εισηγητής: Ε. Αναγνωστοπούλου 37. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως έλλειψη δικαιοδοσίας όταν δεν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη φύση μιάς διαφοράς ως ιδιωτικής, υπαγόμενης, κατά συνέπεια, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, οποιοσδήποτε δικαστικός σχηματισμός του δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου έχει εισαχθεί η υπόθεση, μπορεί να αποφανθεί περί της ελλείψεως δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων/ έτσι στην περίπτωση του πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημιώσεως για αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος, όπου έχουν ήδη αποφανθεί το ΑΕΔ και η Ολομέλεια του δικαστηρίου, δεν απαιτείται παραπομπή της υπόθεσης στον αρμόδιο για την εκδίκασή της σχηματισμό ή στην Ολομέλεια προς επίλυση ζητήματος περί την αρμοδιότητα σχηματισμού/(μειοψ.)... Ολομ. 3410/2001 (κατ. παρ. Εισηγητής: Ν. Σκλίας 3114/2000 Β Τμ.) 38. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Αίτηση αναιρέσεως διαδικασία αναβολή λόγω προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΚ εν όψει της εκκρεμότητας, η οποία αφορά τη συμβατότητα διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας (διατάξεις του ΙΚΑ περί αποδόσεως νοσηλείων στην αλλοδαπή) που είναι εν προκειμένω εφαρμοστέες, προς διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, το Δικαστήριο κρίνει ότι η περαιτέρω εκδίκαση της υποθέσεως πρέπει να αναβληθεί, μέχρις ότου αποφανθεί το ΔΕΚ επί του

22 προδικαστικού ερωτήματος που παρεπέμφθη σ αυτό επί αφορμή ή ομοίας υποθέσεως από Διοικητικό Πρωτοδικείο... Α 2950/2001 Εισηγητής: Χ. Ντουχάνης 39. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ανταγωνισμός διαδικασία γνωστοποίηση η υπαίτια παράλειψη της κατ άρθρο 4α του Ν. 703/77 υποχρεώσεως προς γνωστοποίηση επιφέρει ως κύρωση την επιβολή προστίμου εις βάρος του υποχρέου/το υπαίτιο δε της παραλείψεως τεκμαίρεται από μόνη την πάροδο της προθεσμίας, την οποία τάσσει ο νόμος για την γνωστοποίηση, στον υπόχρεω δε απόκειται να ισχυρισθεί και να αποδείξει ότι η παράλειψη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του... Β 73/2000 επταμ. Εισηγητής: Σ. Μαρκάτης 40. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αποκαταστατική νομοθεσία τοποθέτηση παλαιών πολεμιστών κατ άρθρ. 11 του Ν.Δ. 2657/1953 για την έναρξη της προθεσμίας ασκήσεως της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου αρκεί ή γνωστοποίηση της πράξεως του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου περί αναγκαστικής τοποθετήσεως του πολεμιστού στους ενδιαφερομένους/ειδικότερα, προκειμένου για αναγκαστική τοποθέτηση σε Ν.Π.Δ.Δ., ως γνωστοποίηση νοείται και η καταχώριση της υποκειμένης σε ενδικοφανή προσφυγή πράξεως στο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων του νομικού αυτού προσώπου... Α 2945/2000 Εισηγητής: Τ. Κόμβου

23 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αποκαταστατική νομοθεσία τοποθέτηση παλαιών πολεμιστών σε περίπτωση αναγκαστικής τοποθετήσεως πολεμιστού ως υπηρέτου σε Ν.Π.Δ.Δ., το ανώτατο όριο ηλικίας προσλήψεως αυξάνεται από το 35ο στο 45ο έτος της ηλικίας, σύμφωνα με την ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν.Δ. 61/1968, για να κριθεί δε εάν ο αναγκαστικώς τοποθετηθείς έχει ή όχι υπερβεί το εν λόγω ανώτατο όριο ηλικίας, κατά τον χρόνο εκδόσεως της πράξεως τοποθετήσεως ως ημερομηνία γεννήσεως λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως και όχι η 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού... Α 2945/2000 Εισηγητής: Τ. Κόμβου 42. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Τοποθέτηση παλαιών πολεμιστών βλ. κατωτ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αποκατάσταση αναπήρων θυμάτων πολέμου εντός κτιρίων και εν γένει χώρων ένθα στεγάζονται δημόσιαι υπηρεσίαι ν.π.δ.δ. επιτρέπεται η λειτουργία ενός μόνον κυλικείου καφενείου ή κουρείου, ή εκμετάλλευσις του οποίου παραχωρείται μόνον εις ανάπηρον ή θύμα πολέμου ή, υπό τας προϋποθέσεις του νόμου, εις ανάπηρον ειρηνικής περιόδου /κατ εξαίρεσιν, εάν κατά την αρχικήν παραχώρησιν του σχετικού δικαιώματος κρίνεται αιτιολογημένως ότι η αποδοτικότης του μοναδικού κυλικείου-καφενείου ή κουρείου

24 δημοσίας υπηρεσίας είναι επαρκής δια να συντηρηθούν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, τότε η εκμετάλλευση αυτού δύναται να παραχωρείται εις περισσότερους κατ ιδανικά μερίδια δικαιούχους... Α 2739/1999 Εισηγητής: Δ. Μαρινάκης 44. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Αρχαιότητες προστασία πάσα επέμβασις εις αρχαιολογικόν χώρον δέον ν αποβλέπει εις την προστασίαν και ανάδειξιν αυτού, να ενεργείται δε εν όψει των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών και του είδους των προστατευτέων ευρημάτων και επί τη βάσει των δεδομένων της αρχαιολογικής επιστήμης, απαγορευομένων εντός και πλησίον αρχαιολογικού χώρου επεμβάσεων και χρήσεων μη συμβατών προς την κατά προορισμόν χρήσιν αυτού... Ε 3700/2000 Εισηγητής: Ι. Καπελούζος 45. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ προστασία βλ. κατωτ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αστική ευθύνη Δημοσίου η συνταγματική διάταξη του άρθρου 54 παρ. 2, με την οποία εξειδικεύεται, μεταξύ άλλων, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, παράλληλα με την προστασία του γενικού συμφέροντος, δηλαδή τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του αντιπροσωπευτικού συστήματος, έχει θεσπισθεί και για την προστασία του δικαιώματος των καθ έκαστον πολιτών να συμμετέχουν στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας, έκφραση του οποίου αποτελεί και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι/ως εκ τούτου, η παραβίαση της ανωτέρω διατάξεως

25 από κρατικά όργανα, με πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά την ενάσκηση της ανατεθείσης σ αυτά δημόσιας εξουσίας, δύναται να στοιχειοθετήσει υποχρέωση του Δημοσίου προς αποζημίωση, κατά το άρθρο 105 Εισ. ΝΑΚ... Α 2692/2000 Εισηγητής: Ε. Σαρπ 47. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνομία ταυτότητες κατ άρθρ. 25 παρ. 4 του Ν. 1599/86, οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν και μετά την έναρξη της τυπικής ισχύος του νόμου αυτού, που εισήγαγε νέου τύπου δελτία ταυτότητας, χορηγούμενα από τις διευθύνσεις εσωτερικού των νομαρχιών, να εκδίδουν έως τις αλλά και καθόσο χρόνο παρατείνεται με αποφάσεις του Υπουργού εσωτερικού η αρχική αυτή προθεσμία, τα δελτία ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 127/69 και τις δυνάμει του άρθρου 4 αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης... /(μειοψ.)... Ολομ. 2280/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 48. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνομία ταυτότητες το άρθρο 2 του ν.δ. 127/69 επιβάλλει την υποχρεωτική αναγραφή στο δελτίο ταυτότητας των αναφερομένων σε αυτό στοιχείων του κατόχου του δελτίου, με μόνη εξαίρεση το στοιχείο της ομάδας αίματος, ως προς το οποίο ρητώς ορίζεται, ότι η σχετική ένδειξη συμπληρώνεται προαιρετικά εάν δηλαδή το επιθυμεί ο κάτοχος του δελτίου/εξ άλλου, με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 4 του ιδίου Ν.Δ./τος παρέχεται στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης η εξουσία να καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον τύπο (υπόδειγμα) του δελτίου ταυτότητας δηλαδή το σχήμα, τις διαστάσεις και τις εν γένει

26 ενδείξεις του δελτίου στις οποίες περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 2, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η αναγραφή των στοιχείων αυτών δεν αντίκειται σε μεταγενέστερο νόμο ή το Σύνταγμα /στην περίπτωση αυτή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης οφείλει να προβαίνει με βάση την εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη, η οποία είναι σύμφωνη με το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγματος, αφού παρέχεται για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, σε νέο νόμιμο καθορισμό των περιλαμβανομένων στο δελτίο ταυτότητας στοιχείων /(μειοψ.)......η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση μνημονεύει μεν στο προοίμιό της την ατομική διοικητική πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία απευθύνεται σύσταση προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας των στοιχείων ταυτότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να συμμορφωθεί εντός εν λόγου χρόνου προς την απόφαση της Αρχής ως προς των ποίων στοιχείων δεν είναι πλέον επιτρεπτή η αναγραφή στο δελτίο ταυτότητος, αλλά δεν στηρίζεται ούτε και θα μπορούσε να στηριχθεί σε αυτήν αφού η έκδοση της πράξης της Αρχής δεν αποτελούσε κατά νόμο προϋπόθεση για την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης/...(μειοψ.)... Ολομ. 2280/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 49. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αστυνομία ταυτότητες εν όψει των οδηγιών 68/360/ΕΟΚ και 73/148/ΕΟΚ και του Π.Δ. 308/1991 η συλλογή του προσωπικού δεδομένου της ιθαγένειας και η αναγραφή της στα δελτία ταυτότητας που προβλέπει το άρθρο 2 του Ν.Δ. 127/1969, εξυπηρετεί το σκοπό του δελτίου ταυτότητας ως ταξιδιωτικού εγγράφου, κατά ρητή επιταγή διατάξεων του κοινοτικού δικαίου που έχουν εισαχθεί και στην εσωτερική έννομη τάξη/συνεπώς, η επεξεργασία του προσωπικού αυτού δεδομένου είναι σύμφωνη με τις αρχές του νόμιμου σκοπού και της

27 αναλογικότητας, οι οποίες καθιερώνονται με την οδηγία 95/46/ΕΚ και του Ν. 2472/1997. Ολομ. 2281/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 51. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ταυτότητες βλ. κατωτ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ταυτότητες βλ. κατωτ ΔΑΣΗ Δάση αναδάσωση όπως συνάγεται από το σαφές γράμμα του άρθρου 44 Ν. 998/79, αυτό αφορά σε ιδιωτική έκταση, η οποία δεν ήταν δάσος ή δασική έκταση και διετάχθη η αναδάσωση ή αληθώς η δάσωσή της, προδήλως εκ πλάνης περί τα πράγματα... Ε 2599/2000 Εισηγητής: Μ. Ε. Κωνσταντινίδου 54. ΔΑΣΗ Δάση κατασκευές εντός αυτών κατεδάφιση διαδικασία η ειδικώς προβλεπόμενη και ρυθμιζόμενη από το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 1892/1990 κλήτευση του φερομένου ως κυρίου της αυθαιρέτως κατασκευασθείσης εντός δάσους οικοδομής πριν από την έκδοση της περί κατεδαφίσεώς της αποφάσεως, αποσκοπούσα στην παροχή σ αυτόν της δυνατότητος να εκθέσει τις επί του θέματος απόψεις του, αποτελεί, εν όψει του λόγου που τη δικαιολογεί και των συνεπειών της τελευταίας αυτής αποφάσεως, ουσιώδη τύπο της οικείας διαδικασίας, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της ως άνω αποφάσεως/εφ όσον δε η τήρηση του ουσιώδους τύπου προβλέπεται ευθέως από το νόμο, είναι άνευ

28 σημασίας αν η προηγούμενη κλήτευση του ενδιαφερομένου προς παροχή εξηγήσεων θα ήταν εν προκειμένω αναγκαία και βάσει των ορισμών του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος... Ε 3974/1999 Εισηγητής: Α. Ράντος 55. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες διοίκηση κατάστημα κεντρικών υπηρεσιών ο χώρος ανεγέρσεως καταστήματος όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου πρέπει, κατ αρχήν, να ευρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού που καθορίσθηκε ως έδρα του Δήμου/ως όρια δε του οικισμού νοούνται τα όρια που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας πολεοδομικής νομοθεσίας, δηλαδή σύμφωνα με το Π.Δ. της 24-4/ /σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, εάν συντρέχουν πολεοδομικοί λόγοι που καθιστούν αδύνατη τη χωροθέτηση των κεντρικών υπηρεσιών του Δήμου εντός των ορίων του οικισμού, είναι δυνατόν, να καθορισθεί άλλος χώρος προς ανέγερση του δημοτικού καταστήματος, αλλά μόνον με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον σκοπό αυτόν. Ε 3068/2001 επταμ. Εισηγητής: Ο. Παπαδοπούλου 56. ΔΗΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δήμοι - κοινότητες έσοδα διαδικασία προσαυξήσεις κατ άρθρ. 27 παρ. 2 του Ν. 1828/89, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια κατόπιν ασκήσεως προσφυγής μεταξύ δημοτικής αρχής και φορολογουμένου με αποτέλεσμα την οριστική περαίωση της υποθέσεως δεν είναι

29 δυνατή εκ μέρους του δήμου επιβολή προσαυξήσεως για εκπρόθεσμο καταβολή της αρχικής βεβαιωθείσης οφειλής η οποία έπαυσε να υπάρχει μετά το διακανονισμό υφισταμένου πλέον ως νέου νομίμου τίτλου της πράξεως διακανονισμού... ΣΤ 270/2000 Εισηγητής: Ε. Αντωνόπουλος 57. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ αποζημίωση αυθαιρέτου χρήσεως βλ. ανωτ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Δικαστικοί λειτουργοί ειρηνοδίκες διορισμός κατ άρθρ. 77Α παρ. 3 του Ν. 1756/1080 η χρονική διάρκεια ισχύος του καταρτισθέντος από την επιτροπή πίνακα επιτυχόντων ειρηνοδικών ορίζεται ρητώς από το νομοθέτη/ως προς το ζήτημα δε αυτό δεν παρέχεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να το ρυθμίσει με διάταγμα κατά τρόπο διάφορο/ο δε Υπουργός Δικαιοσύνης ούτε αρμοδιότητα, ούτε πολλώ μάλλον, ευχέρεια έχει να εκδώσει απόφαση με την οποία να παρατείνει την ισχύ πίνακα επιτυχόντων ειρηνοδικών... Γ 1987/2001 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 59. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος βλ. κατωτ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ πρόσκληση σε Α.Ε.Ι. βλ. ανωτ. 21

30 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι νομικοί συνεργάτες Υπουργείων σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 2160/1993 νομικός συνεργάτης που κατείχε μία από τις θέσεις νομικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μπορεί να υποβάλει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αίτηση για να διατηρηθεί η θέση του αυτή και να κατανεμηθεί σε άλλο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο/όπως όμως προκύπτει από το γράμμα της παρ. 8 του Ν. 2160/1993, αλλά και από το σκοπό του νομοθέτη που αποβλέπει να περιορίσει τον ορισμό των νομικών συνεργατών του Ελληνικού Δημοσίου που δεν καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες των υπηρεσιών του, η Διοίκηση δεν υποχρεούται αλλά έχει διακριτική ευχέρεια να αποδεχθεί το πιο πάνω αίτημα... Γ 3527/1999 επταμ. Εισηγητής: Π. Ν. Φλώρος 62. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Δικηγόροι διορισμός Ν. 1649/86 η επαγγελματική συστέγαση της επιλεγείσας δικηγόρου με μέλος της επιτροπής επιλογής στο ίδιο διαμέρισμα πολυκατοικίας συνιστά ιδιαίτερη και ιδιάζουσα σχέση μέλους συλλογικού οργάνου προς κρινόμενο υποψήφιο, από την οποία δημιουργείται τεκμήριο επηρεασμού του οργάνου/... Γ 2421/2001 Εισηγητής: Π. Καρλή 63. ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ πειθαρχικό δίκαιο διαδικασία Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων βλ. κατωτ. 75

31 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση αρχές που διέπουν τη δράση της αρχή ασφαλείας δικαίου όταν μία βιοτική σχέση ρυθμίζεται με σαφήνεια από το νομοθέτη επιβάλλεται από την αρχή της ασφάλειας του δικαίου που απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου, ο διοικούμενος να εμπιστεύεται τον ισχύοντα κανόνα δικαίου και όχι να υπολογίζει σε κατάργησή του με πράξη της Διοικήσεως που θα αντίκειται στην αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσεως/ενδεχόμενη εμπιστοσύνη του διοικουμένου σε προηγούμενη διοικητική πρακτική παρά την ύπαρξη ρητής και αντιθέτου διατάξεως δεν παρίσταται δικαιολογημένη και δεν δύναται να τύχει εννόμου προστασίας... Γ 1987/2001 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 65. ΔΙΟΙΚΗΣΗ αρχές που διέπουν την δράση της αρχή εμπιστοσύνης βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση σχέση με πολίτες επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όταν εκτελείται από δημόσια αρχή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει αυτή να προβλέπεται ειδικώς από διάταξη νόμου, σύμφωνη με το Σύνταγμα, άλλως η επεξεργασία είναι μη νόμιμη και επιβάλλεται η διακοπή της, ανεξάρτητα από τυχόν παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ μόνον δε εάν συντρέχουν οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 7 του Ν. 2472/1997, τα οποία επιβάλλουν, ως περαιτέρω πρόσθετη προϋπόθεση νόμιμης

32 επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συγκεκριμένου προσώπου, τη συγκατάθεση αυτού/ειδικώς όσον αφορά την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, όπως το θρήσκευμα, απαιτείται επιπλέον και η προηγούμενη άδεια της Αρχής......τα στοιχεία που κατά το άρθρο 2 του Ν.Δ.127/69, περιλαμβάνονται στα δελτία ταυτότητας, αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα/οι δε προβλεπόμενες από το Ν.Δ. 127/59 και του κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 αυτού εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, εργασίες των αστυνομικών αρχών που αφορούν τα εν λόγω στοιχεία, δηλαδή η συλλογή και η καταχώρησή τους στα δελτία ταυτότητας, συνιστούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφού τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στα ειδικά αρχεία/...(μειοψ.) Ολομ. 2280/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 67. ΔΙΟΙΚΗΣΗ συλλογικά όργανα κανόνες συνθέσεως και λειτουργίας κωλύματα μελών βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ανεξάρτητες διοικητικές αρχές βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διοίκηση ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα η σύσταση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η συγκρότησή της βάσει των άρθρων του Ν. 2472/1997 δεν αντίκειται σε καμμία συνταγματική διάταξη η αρχή, δοθέντος άλλωστε ότι ως εκ του ειδικού κοινοβου-

33 λευτικού ελέγχου για την επιλογή των μελών της (πλην του Προέδρου) υπάρχει αναγωγή της συγκρότησής της στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας/(μειοψ.)... Ολομ. 2279/2001 Εισηγητής: Θ. Χατζηπαύλου 70. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ δικαιοδοσία βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία η παρεμπίπτουσα κρίση των πολιτικών δικαστηρίων επί της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων περί αναγκαστικής τοποθετήσεως εφεδροπολεμιστών δεν παράγει δεδικασμένο που να δεσμεύει τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (άρθρα 2, 331 Κ. Πολ. Δικ.)... Α 2945/2000 Εισηγητής: Τ. Κόμβου 72. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία Κ.Φ.Δ. προσφυγή δικαιούμενος η μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη σύμφωνα με τον ν.δ. 1297/1972 έχει τις φορολογικής φύσεως συνέπειες που ορίζονται στα νομοθέτημα αυτό πριν όμως από τον Ν. 2339/1995, οποίος ρύθμισε θετικά το θέμα, δεν υπήρχε διάταξη νόμου που να προέβλεπε τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας της ετερόρρυθμης στο πρόσωπο της ανώνυμης, γιατί η μετατροπή αυτή πραγματοποιείται με τη λύση της ετερόρρυθμης και την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας/από αυτό παρέπεται ότι η ανώνυμη εταιρεία που προήλθε από τη μετατροπή αυτή, δεν μπορεί, για

34 μόνο το λόγο ότι προέρχεται από την εν λόγω μετατροπή να ασκεί τα δικαιώματα της λυθείσης ετερόρρυθμης εταιρείας, όπως το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής κατά φύλλου ελέγχου, που έχει εκδοθεί στο όνομα της λυθείσης ετερόρρυθμης εταιρείας, τέτοιο δε δικαίωμα δεν έχει ούτε από το άρθρο 74 του Κ.Φ.Δ., εφ όσον δεν είναι άμεσα βαρυνόμενη από την πράξη, αλλά ούτε και διάταξη του ουσιαστικού νόμου της παρέχει ειδικά τέτοιο δικαίωμα... Β 1070/2000 Εισηγητής: Ν. Σκλίας 73. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές ν. 702/77 προσφυγή δικαιούμενος σε άσκηση ούτε η προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου 84 του π.δ. 913/1978 υποχρέωση των διαχειριστών και πλοιάρχων να εισπράττουν από τα μέλη του πληρώματος την τακτική εισφορά, την οποία και δικαιούνται να παρακρατούν από το μισθό τους, ενώ είναι ανίσχυρη κάθε αντίθετη συμφωνία, ούτε η κατά την παρ. 6 του άρθρου 86 του αυτού π.δ. 913/1978 αλληλέγγυος εις ολόκληρον ευθύνη των διευθυντών, διαχειριστών και των εν γένει εκπροσώπων πάσης φύσεως εταιρειών ή επιχειρήσεων εκμεταλλευομένων πλοία με τον πλοιοκτήτη για τις οφειλόμενες προς το ΝΑΤ εισφορές, απαγορευομένης μάλιστα της ενστάσεως της διζήσεως, καθιστά τα πρόσωπα αυτά εργοδότες νομιμοποιούμενους να ασκήσουν προσφυγή/και, τούτο διότι ως εργοδότης κατ άρθρ. 7 παρ. 1 του Ν. 702/77, νοείται όχι εκείνος ο οποίος δυνάμει ειδικής ρυθμίσεως του νόμου, είτε υποχρεούται να εισπράξει ή να παρακρατήσει από τις αποδοχές του μισθωτού τις οφειλόμενες από αυτόν ασφαλιστικές εισφορές, είτε ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις εισφορές αυτές, αλλά εκείνος υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστέα σε φορέα κοινωνικής

35 ασφαλίσεως απασχόληση, ο οποίος, λόγω ακριβώς της ιδιότητάς του αυτής, μετέχει στη σχέση της κοινωνικής ασφαλίσεως υποχρεούμενος στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό των οποίων εισπράττει από τον ασφαλισμένο ή παρακρατεί από τις αποδοχές του και, ως εκ τούτου νομιμοποιείται να ασκήσει την προσφυγή/κατά συνέπεια ο διευθυντής, ο διαχειριστής και ο εν γένει εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας ή επιχειρήσεως δεν νομιμοποιείται να ασκήσει προσφυγή του άρθρου 7 του Ν. 702/77 κατά του φύλλου εκκαθαρίσεως του ΝΑΤ με το οποίο καταλογίζονται εισφορές σ αυτόν ή στην πλοιοκτήτρια εταιρεία αλλά νομιμοποιείται να ασκήσει ανακοπή του άρθρου 73 παρ. 1 του ΚΕΔΕ, δυνάμενος να προβάλει με την ανακοπή αυτή οποιαδήποτε σχετική αιτίαση/διάφορο δε είναι το ζήτημα αν στο φύλλο εκκαθαρίσεως ο πράγματι εκπρόσωπος της εταιρείας αναγράφεται ως έχων την ιδιότητα του πλοιοκτήτη /(μειοψ.)... Α 1800/2001 επταμ.(κατ. παρ. Εισηγητής: Α. Καλογεροπούλου 1340/2000 πεντ.) 74. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ διαφορές Ν. 1406/83 βλ. ανωτ Διοικητικά δικαστήρια διοικητική δικονομία διαφορές άρθρ. 29 ν. 2721/99 κατ άρθρ. 29 παρ. 4 Ν. 2721/99 η μετατροπή από το νομοθέτη συγκεκριμένων κατηγοριών υποθέσεων που υπήγοντο στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας σε διοικητικές διαφορές ουσίας και η υπαγωγή τους στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων προκειμένου να εκδικάζονται ως διοικητικές διαφορές ουσίας αφορά εκείνες τις κατηγορίες διαφορών που αναφύονται από την προσβολή με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας των κατ εφαρμογή της ως άνω νομοθεσίας εκδιδομένων εκτελεστών διοικητικών πράξεων και των συναφών παραλείψεων όχι δε και τις περιπτώσεις κατά

36 τις οποίες οι εκδιδόμενες διοικητικές διαφορές προέρχονται από όργανα εντεταγμένα στα πλαίσια της δικαστικής οργανώσεως της πολιτείας, οι οποίες δεν συνιστούν πράξεις διοικητικής αρχής και δεν προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας/έτσι, εφόσον οι αποφάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων προέρχονται από όργανο εντεταγμένο στα πλαίσια της δικαστικής οργανώσεως της πολιτείας και δεν συνιστούν πράξεις διοικητικής αρχής, οι διαφορές που αναφύονται από τη δικαστική αμφισβήτηση των πράξεων αυτών δεν μετετράπησαν με το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 2721/99 σε διοικητικές διαφορές ουσίας και δεν υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων... Γ 3180/2000 Εισηγητής: Γ. Ποταμιάς 76. ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Διοικητικά δικαστήρια - διοικητική δικονομία διαφορές ουσίας άρθρου 29 παρ. 4 Ν. 2721/991 κατ άρθρ. 29 παρ. 4 και 52 παρ. 1 του Ν. 2721/99 μεταβιβάζονται στα αρμόδια τριμελή διοικητικά πρωτοδικεία προκειμένου να εκδικασθούν από αυτά ως διοικητικές διαφορές ουσίας υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν έχουν ακόμα συζητηθεί, και οι οποίες αναφύονται από την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά, μεταξύ άλλων την επιβολή κυρώσεων κατά την λειτουργία καταστημάτων και εργαστηρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των επιχειρήσεων που εξοιμοιώνονται με αυτά/ ως επιβολή δε κυρώσεων κατά τη λειτουργία νοείται και η επιβολή κυρώσεων

37 λόγω λειτουργίας χωρίς την προηγούμενη έκδοση της απαιτούμενης προς το σκοπό αυτό αδείας... Ε 2511/2001 Εισηγητής: Ν. Ρόζος 77. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα διαδικασία ανάθεση ανεξαρτήτως της ειδικότερης εννοίας του άρθρου 3 παρ. 3 εδ β του Ν. 2522/1997 και των συνεπειών της στο κύρος της αναθέσεως του έργου, μόνο το γεγονός ότι η ανάθεση έγινε σε χρόνο κατά τον οποίο ίσχυε το υπό του άρθρου αυτού προβλεπόμενο κώλυμα δεν προβάλλεται λυσιτελώς ως λόγος ακυρώσεως εφ όσον δεν προβάλλονται συγχρόνως ουσιαστικά παράπονα σε σχέση με την ανάθεση αυτή και την κατάταξη της αιτούσης εταιρείας ως τρίτης, κατά σειρά μειοδοσίας, στο διαγωνισμό/ (μειοψ)... Δ 962/2000 επταμ. Εισηγητής: Η. Μάζος 78. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Δημόσια έργα διαδικασία αναθεώρηση τιμών η υπό του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 προβλεπόμενος αποκλεισμός της αναθεωρήσεως επεκτείνεται και στις κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής περιπτώσεις, ως προς τις οποίες παρέχεται απλώς η δυνατότης να προβλεφθεί υπό της οικείας εργολαβικής συμβάσεως η διενέργεια αναθεωρήσεως των τιμών και, υπό την προϋπόθεση αυτή, να ορισθεί και τρόπος αναθεωρήσεως διάφορος υπό του άρθρου αυτού διαγραφόμενου, τούτο δε προδήλως ενόψει του ιδιάζοντος τρόπου καθορισμού του

38 εργολαβικού ανταλλάγματος στις περιπτώσεις αυτές, κατά τις οποίες έχει προέχουσα σημασία η παρεχόμενη στον ανάδοχο ελευθερία ως προς τη διαμόρφωση της προσφοράς του/συνεπώς, στις κατά τη διάταξη του ως άνω δευτέρου εδαφίου περιπτώσεις δεν είναι κατ αρχήν επιτρεπτή η διενέργεια αναθεωρήσεως ελλείψει σχετικής προβλέψεως στην οικεία εργολαβική σύμβαση... Α 1347/2001 Εισηγητής: Ν. Μαρκουλάκης 79. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί μελέτες κατά το άρθρο 14 παρ. 5 της Ε27960/1665/7/ υπουργικής αποφάσεως, η αντίθεση μελέτης προς όρο της διακηρύξεως, δεν αποκλείει τη δυνατότητα εξαγοράς αυτής, εάν, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιέχει ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικής προτάσεις... Δ 1945/2001 Εισηγητής: Α. Μ. Παπαδημητρίου 80. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Διαγωνισμοί προμήθειες διαδικασία κατ άρθρ. 10 παρ. 1 του Ν. 2286/1995 στις συγκροτούμενες κατά φορέα πενταμελείς επιτροπές ενιαίου θητείας μπορεί να ανατίθεται η διενέργεια, κατά το αντίστοιχο έτος, είτε όλων των διαγωνισμών προμηθειών είτε των διαγωνισμών προμηθειών ορισμένης μόνον κατηγορίας... Δ 1383/2000 Εισηγητής: Δ. Γρατσίας

39 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ατομικές βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κυρώσεις βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ τεκμήριο νομιμότητος βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία τύποι ουσιώδεις βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ διαδικασία ενδικοφανής προσφυγή βλ. ανωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ανάκληση βλ. κατωτ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας προηγούμενη ακρόαση βλ. κατωτ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ Θρησκεία μουσουλμανικά τεμένη η παρουσία αστυνομικών γύρω από το τέμενος είχε ως σκοπό την τήρηση της διαταχθείσης διακοπής των οικοδομών εργασιών και δεν

40 υπήρξε πράξη γραπτή ή προφορική περί απαγορεύσεως της εισόδου των πιστών για προσευχή στο τέμενος... Δ 1001/2000 επταμ. Εισηγητής: Ε. Δανδουλάκη 90. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη πανεπιστημιακές κλινικές σε περίπτωση επιλογής νέου διευθυντού κλινικής ΑΕΙ, η σχετική διαδικασία αρχίζει με την προκήρυξη από το αρμόδιο όργανο της σχετικής θέσεως, η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, και πράξη εκλογής εκδοθείσα χωρίς προηγούμενη προκήρυξη της θέσεως είναι μη νόμιμη... Γ 2417/2001 Εισηγητής: Χ. Ράμμος 91. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ανωτάτη όργανα Γενική Συνέλευση βλ. κατωτ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ εκλογή διαδικασία κατ άρθρ. 15 παρ. 3 Ν. 1268/82 αποκλειστικώς αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής είναι η γενική συνέλευση του οικείου τμήματος, η οποία αποφασίζει χωρίς προηγούμενη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση άλλου οργάνου... Γ 2711/2000 Εισηγητής: Π. Ν. Φλώρος 93. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη ΔΕΠ μετάκληση η μετάκληση σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή δεν προϋποθέτει

41 ούτε έχει κατά νόμον ως συνέπεια τη μεταφορά της πιστώσεως της οικείας θέσεως ΔΕΠ στο ΑΕΙ στο οποίο μετακαλείται ο καθηγητής και την απώλεια της εν λόγω πιστώσεως για το ΑΕΙ, στο οποίο υπηρετούσε/απλώς, απαιτείται η πρόβλεψη σχετικής πιστώσεως για να είναι δυνατή η μισθοδοσία του μετακαλούμενου καθηγητή στη νέα του θέση, η οποία κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1238/82 βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό......η μετάκληση σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του καθηγητή δεν έχει κατά νόμο ως αποτέλεσμα την απώλεια της σχετικής θέσεως για το Τμήμα του ΑΕΙ από το οποίο προέρχεται ο μετακαλούμενος, αλλά απλώς την κένωση μιάς θέσεως ΔΕΠ, η οποία, συνεπώς, εάν δεν επανακαταληφθεί από τον μετακληθέντα στις ειδικές περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 1268/82, μπορεί να προκηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και ακολούθως να πληρωθεί κατά τις γενικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2083/ Γ 4011/2000 Εισηγητής: Α. Γκότσης 94. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη απαγόρευση κατοχής δευτέρας θέσεως το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2530/1997 ερμηνευόμενο κατά τρόπο που συνάδει με τους ορισμούς του άρθρου 16 του Συντάγματος, δεν επιτρέπει να επέρχονται αρνητικές ή δυσμενείς επιπτώσεις σε ότι αφορά την ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ που κατείχαν οργανικές θέσεις γιατρών ΕΣΥ/ειδικότερα, στο μέτρο που δεν επαρκεί η υφιστάμενη σήμερα υποδομή των προβλεπόμενων στο άρθρο 13 του Ν. 1397/83 πανεπιστημιακών κλινικών, εργαστηρίων και ειδικών μονάδων των νοσοκομείων του ΕΣΥ για την διασφάλιση της διδακτικής και ερευνητικής της δραστηριότητας, παρέχεται στα παραπάνω μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ που κατείχαν θέσεις γιατρών ΕΣΥ ευθέως

42 από το άρθρο 16 του Συντάγματος δικαίωμα να αξιώσουν την πρόσβαση στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και τη διάθεση σ αυτούς των μέσων που είναι αναγκαία για την ακώλυτη άσκηση και εκπλήρωση του επιστημονικού ερευνητικού και διδακτικού τους έργου/έτσι ερμηνευόμενη η επίμαχη ρύθμιση δεν προσκρούει στο άρθρο 16 του Συντάγματος διότι η κατοχή οργανικής θέσης στο ΕΣΥ από Πανεπιστημιακό λειτουργό δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη άσκηση του ερευνητικού και διδακτικού του έργου, εφ όσον η επιτέλεσή των διασφαλίζεται με την πρόσβαση μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ στην υποδομή και τα μέσα του ΕΣΥ στο μέτρο που είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό... Γ 3913/2000 επταμ. Εισηγητής: Α. Σακελλαροπούλου 95. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εκπαίδευση ανωτάτη φοιτητές κατατάξεις υπό τα δεδομένα ότι δεν προκύπτει ότι ήταν αδύνατη η προσέλευση του αιτούντος στον τόπο εξετάσεων κατά τις ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού απλώς δεν εκτελούντο ορισμένα μόνο δρομολόγια, ενώ και το ποσοστό αποχής δεν υπερέβη κατά πολύ το συνήθως σημειούμενο, δεν αποδεικνύεται ότι συνέτρεχε αντικειμενική αδυναμία συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις ώστε να γεννάται δια τη Διοίκηση υποχρέωση αναβολής αυτών ή συμπληρωματικής εξετάσεως του αιτούντος/(μειοψ.)... ΣΤ 1006/1999 επταμ. (κατ. παρ. Εισηγητής: Κ. Κουσούλης 110/98 πεντ.)

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -.

Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. ΣτΕ Ολ. 1663/2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιτόκιο επί οφειλών του ηµοσίου - Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθρου 21 Κώδικα Νόµων περί δικών ηµοσίου -. Η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόµων περί δικών του ηµοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 9.3.2015. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 7371

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 9.3.2015. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 7371 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά, 9.3.2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 7371 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ------------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Φ.Π. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια : ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ31/1 Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο).

Εισηγητής : Πολύχρονης Καραοτεργίου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώμη χωρίς ψήφο). Γν.ΝΣΚ 591/2012 (Β' ΤΜΗΜΑ) Συνεδρίαση της 26-11-2012 Σύνθεση Προεδρεύων : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των Νομικών Συμβούλων του Τμήματος, λόγω κωλύματος του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις

ΘΕΜΑ: Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23463 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ. Α. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τηλέφωνο:213-1364823,4825,4829,4830 ΠΡΟΣ: Τις

Διαβάστε περισσότερα