Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α"

Transcript

1 Προσωπικά Στοιχεία Χρήστος Ι. Νεγκάκης - Βιογραφικό Σημείωμα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: Οικογ. Κατάσταση: Στρατ. Υποχρεώσεις: Εθνικότητα: Νεγκάκης Χρήστος Ιωάννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ: (2310) (γραφείο), FAX: (2310) , Ε-mail: Έγγαμος 3 παιδιά Εκπληρωμένες Ελληνική 1. Σπουδές 1992: Διδάκτωρ Λογιστικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), βαθμός «Άριστα». Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1987: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων), Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βαθμός «Άριστα». 2. Επαγγελματική Δραστηριότητα : Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων 3. Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής «Λογιστικής», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σεπτέμβριος 2010-σήμερα: Μέλος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 25: Λογιστική. Σεπτέμβριος : Μέλος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα ΜΔΕ 51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική

2 Δεκέμβριος : Επισκέπτης Καθηγητής «Λογιστικής» (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την διδασκαλία των μαθημάτων: Ειδική Λογιστική και Ελεγκτική. Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής «Λογιστικής», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής «Λογιστικής» (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την διδασκαλία των μαθημάτων: Ειδική Λογιστική και Ελεγκτική. Ιούλιος 2004-Μάρτιος 2006: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής «Ειδικής Λογιστικής και Ελεγκτικής», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φεβρουάριος 2001-Ιούλιος 2004: Επίκουρος Καθηγητής «Ειδικής Λογιστικής και Ελεγκτικής», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οκτώβριος 2000-Φεβρουάριος 2002: Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής «Ειδικής Λογιστικής και Ελεγκτικής» (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την διδασκαλία του μαθήματος της Ελεγκτικής Αύγουστος 1995-Φεβρουάριος 2001: Λέκτορας «Ειδικής Λογιστικής και Ελεγκτικής», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) Λογιστικής, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 4. Διδακτική Δραστηριότητα 4.1 Προπτυχιακό Επίπεδο Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Β Εξάμηνο) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι (Γ Εξάμηνο) Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων και Φορολογία Εισοδήματος (Ε Εξάμηνο) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ (ΣΤ Εξάμηνο) Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος (Ζ Εξάμηνο) Accounting for Business (Ζ Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Λογιστικής (Η Εξάμηνο) - 2 -

3 Δεκέμβριος : Επισκέπτης Καθηγητής (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) Σεπτέμβριος 2010-σήμερα: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 25: Λογιστική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στο μάθημα: Λογιστική Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Β Εξάμηνο) Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων και Φορολογία Εισοδήματος (Ε Εξάμηνο) Ελεγκτική (Ζ Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Λογιστικής (Ζ Εξάμηνο) Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) Φεβρουάριος 2001-Μάρτιος 2006: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Δ Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΣΤ Εξάμηνο) Οκτώβριος 2000-Φεβρουάριος 2002: Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση: Ελεγκτική (Ζ εξάμηνο) 1995-Φεβρουάριος 2001: Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) - 3 -

4 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Δ Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΣΤ Εξάμηνο) Φεβρουάριος Ιούνιος 1992: Φροντιστηριακά μαθήματα ως Ε.Μ.Υ. στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Β Εξάμηνο) Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Δ Εξάμηνο) 4.2 Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σεπτέμβριος : Καθηγητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στο μάθημα: Διοικητική Λογιστική Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Στρατηγική Διοικητική Λογιστική (Α Εξάμηνο) ( ) Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α Εξάμηνο) Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (B Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Φορολογίας (Β Εξάμηνο) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Β Εξάμηνο) Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α Εξάμηνο) Διοικητική Λογιστική (Α Εξάμηνο) Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Α Εξάμηνο) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (Α Εξάμηνο) Ελεγκτική-Επαγγελματική Δεοντολογία (Β Εξάμηνο) Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Γ Εξάμηνο) - 4 -

5 Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Γ Εξάμηνο) Σεπτέμβριος : Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στην Θεματική Ενότητα ΜΔΕ 51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Χρηματοοικονομική και Λογιστική Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Στρατηγική Διοικητική Λογιστική (Α Εξάμηνο) ( ) Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α Εξάμηνο) Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (B Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Φορολογίας (Β Εξάμηνο) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Β Εξάμηνο) Φεβρουάριος 2009-Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α Εξάμηνο) Διοικητική Λογιστική (Α Εξάμηνο) Σεπτέμβριος 2009 Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Α Εξάμηνο) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (Α Εξάμηνο) Σεπτέμβριος 2004-Μάρτιος 2006: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική και Διοίκηση των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του ΑΠΘ, αυτοδύναμη ανάθεση: Εσωτερικός έλεγχος ( Γ εξάμηνο) 5. Διδακτικό έργο επιμορφωτικής διδασκαλίας : Εισηγητής σεμιναρίων που διεξήγαγε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ καθώς και άλλοι φορείς, σε θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής

6 6. Δημοσιεύσεις - Εργασίες 6.1 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Τόμους με το Σύστημα των Κριτών. 1. The Underperformance of Young Closed-End Funds in Greece, Η εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο Multinational Finance Journal (βεβαίωση αποδοχής). (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη) 2. The Effects of the European Debt Crisis on Earnings Quality, Η εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο International Review of Financial Analysis (βεβαίωση αποδοχής). (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 3. The Explanatory Power of Earnings for Stock Returns in the pre and post-ifrs Era: Some Evidence from Greece, Managerial Finance, 2013, Vol. 39, Issue 9, pp The Information Content of Fixed Assets Revaluations in Greece: Implications from the Use of IFRS, 2012, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Γ. Καφούση, του Παντείου Πανεπιστημίου, σσ (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 5. Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods, European Research Studies, 2010, Vol. XIII, Issue 1, pp (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 6. Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information, International Journal of Accounting, 2009, Vol. 44, Issue 3, pp (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 7. Highly Leveraged Firms and Corporate Performance in Distressed Industries, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2007, Vol. 8, pp (Σε συνεργασία με Ά. Μερίκα και Θ. Συριόπουλο) 8. The Relation between Earnings and Cash Flows: Evidence from the London Stock Exchange, Journal of Financial Decision Making, 2006, Vol. 2, Issue 2, pp (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 9. Using Earnings and Residual Income in the Valuation of Newly Listed Firms, Σπουδαί, Vol. 56, Issue 3, 2006, pp Disclosure Requirements and Voluntarily Reporting of Cash Flow Information in Greece, Managerial Finance, 2006, Vol. 32, Issue 8, pp (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Δ. Κουσενίδη) 11. Are Earnings more Informative than Residual Income in Valuation Models? European Research Studies, 2005, Vol VIII, Ιssue 3-4, pp

7 12. Voluntary Disclosure: Empirical Evidence from Greek Listed and non Listed Companies. 2005, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγ. Σ. Σαραντίδη, του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τόμος 2, σσ , Πειραιάς. (Σε συνεργασία με Χ. Σπαθή και Ι. Φλωρόπουλο) 13. Detecting Window Dressing Behavior among Firms that Go Public in the Athens Stock Exchange, European Research Studies, 2004, Vol. 7, Issue 1-2, pp (Σε συνεργασία με Ν. Δριτσάκη και Δ. Κουσενίδη). 14. The Performance of Greek Closed-End Funds, The European Journal of Management and Public Policy, 2003, Vol. 2, Issue 1, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Χατζόγλου). 15. Value Relevance of Earnings and Income Smoothing: Greek Evidence on Causality Effects, European Research Studies, 2003, Vol. VI, Issue 3-4, pp (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Παπαναστασίου). 16. Financial Disclosure in the Board of Directors Management Reports and Annex. The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, January 2003, Vol. 1, No 1, pp (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 17. Size and Book to-market Factors in the Relationship between Average Stock Returns and Average Book Returns: Some Evidence from an Emerging Market, Τhe European Accounting Review, 2000, Vol. 9, Issue 2, pp (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 18. Analysis of Divisional Profitability Using the Residual Income Profile: A Note on Cash-Flows and Rates of Growth, Managerial and Decision Economics, 1998, Vol. 19, No 1, pp (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 19. Business and Economic Education: Criteria for Choice of Studies and Student Expectations, Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο Ερευνητικό Σύγγραμμα Managing in Uncertainty: Theory and Practice, Kluwer Academic Publishers, 1998, (Ed. C. Zopounidis and P.M. Pardalos). (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο, Χ. Σπαθή και Δ. Κουσενίδη). 20. Recent Developments in Modeling Abnormal Stock Returns: A Review Essay, Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο Ερευνητικό Σύγγραμμα New Operational Approaches for Financial Modeling, Physica-Verlag, 1997, (Ed. C. Zopounidis,) (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Δ. Κουσενίδη). 21. Robustness of Greek Business Failure Prediction Models, International Review of Economics and Business, 1995, Vol. 42, No 3, pp Μέθοδοι Αποτίμησης Εταιριών, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Σ. Πουλόπουλο, Θεσσαλονίκη 1994, Τόμος Α, σσ

8 23. Athens Stock Exchange: Organization, Management and behavior of Major Stock Market Indices, Managerial Finance, 1994, Vol. 20, No 5/6, (σε συνεργασία με τον Δ. Καμπούρη). 24. The Usefulness of Residual Income Reconsidered, Journal of Management Science Vezetestudomany, 1994, XXV, Issue 1-2, pp (σε συνεργασία Δ. Κουσενίδη και Δ. Παπαδόπουλο) 25. Selecting and Defining Segments in Segmented Reporting, Journal of Management Science Vezetestudomany, 1994, XXV, 1-2, pp (Σε συνεργασία με Χ. Σπαθή και Ι. Φλωρόπουλο). 26. The Intertemporal Relation between the U.S. and Greek Stock Markets: A Conditional Variance Τale Analysis, The International Journal of Finance, 1993, Vol, 5, No 2, pp (σε συνεργασία με Π. Θεοδοσίου και Γ. Κούτμο). 27. Stochastic Behavior of the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, 1993, Vol. 3, No 2, pp (σε συνεργασία με Γ. Κούτμο και Π. Θεοδοσίου). 28. The Relationship between the Accounting and the Internal Rate of Return Measures: A Review and an Analysis, Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1993, Tόμος ΧΙ, σσ (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Δ. Παπαδόπουλο). 6.2 Εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων με το σύστημα των Κριτών 1. Capital Market Effects on Financial Reporting Incentives. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Izmir, Turkey, 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 2. The effectiveness of the EU/IMF bailout programs for Greece: Risk and wealth effects on the financial and real sectors of the ASE during the Greek sovereign crisis. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Paris, France, 6-8 Ιουνίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Κ. Κοσμίδου). 3. Fair Value Effects on the Information Content of Accounting Data. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 36th EAA Annual Congress του European Accounting Association, Paris, France, 6-8 Μαΐου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 4. Incentives for Earnings Management and Financial Crises: The Case of IAS 12. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 11 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Αθήνα, Δεκεμβρίου, Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 4 rd International Conference on Accounting and Finance, Κέρκυρα, Αυγούστου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)

9 5. Methodological Issues on the Estimation of Price and Return Models. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Κρακοβία, Πολωνία, Ιουνίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 6. On the Measurement of Accounting Conservatism: A Unifying Approach. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 35th EAA Annual Congress του European Accounting Association, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, 9-11 Μαΐου, Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 10 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Πειραιάς, Δεκεμβρίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 7. Asset Impairments and Financial Reporting Quality. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 18 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ρώμη, Ιουνίου, Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 9 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Λεμεσός, Δεκεμβρίου, 2010 και στο 3 rd International Conference on Accounting and Finance, Σκιάθος, Αυγούστου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 8. The Effects of the IFRS on the Earnings Attributes. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 17th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Barcelona, Spain, 27 Ιουνίου-29 Ιουνίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 9. Value Relevance of Earnings and Book Value of Equity in Greece: The Impact of International Financial Reporting Standards. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 8 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 10. The Co-Movement between Book and Market Value. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 16th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ρέθυμνο, 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 11. Unconditional Conservatism and Fair Value Accounting. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 32 nd Annual Congress of the European Accounting Association, Tampere, Φιλανδία, Μαΐου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 7 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Χανιά Δεκεμβρίου, Earnings-Returns Relation in Greece: The Impact of International Financial Reporting Standards. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 2nd International Conference on Applied Business & Economics, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 14th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Orlando (Florida), USA, 7 Ιουνίου-9 Ιουλίου,

10 13. Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information: Evidence from Greece. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 2008 Conference of the European Financial Management Association, Αθήνα, Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 6 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Πάτρα, Δεκεμβρίου 2007 και στο International Conference on Applied Business & Economics, Πειραιάς 4-6 Οκτωβρίου Measuring Conservatism using the Co-Movement between Price and Earnings. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 14ο Annual Conference of the Multinational Finance Society, Θεσσαλονίκη, 1-3 Ιουλίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 15. On the Effects of Prices leading Earnings Phenomenon on Return Models. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 2007 Conference of the European Financial Management Association, Βιέννη, Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 16. The Long Run Relationship between Price and Earnings: Further Evidence. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 5 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 13 th Annual Conference of the Multinational Finance Society Εδιμβούργο Ιουνίου On the Time Series Properties of Earnings: The Effects of Deflators and Results from Panel Unit Root Tests under Cross-Sectional Dependence. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 5 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη, Α. Λαδά και Α. Χατζή) 18. Τhe Relation between Conservatism and Value Relevance. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 1 th International Conference of Accounting and Finance, Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 19. Are Earnings More Informative than Cash-Flows in Predicting Future Cash Flows: Some Empirical Evidence. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 12 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Αθήνα, 2-7 Ιουλίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 20. The Asymmetric Performance of Greek Closed-End Funds: An empirical Examination. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 11 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Κωνσταντινούπολη, 3-8 July (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Θεοδοσίου) 21. The Performance of Greek Closed-End Funds. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο International West-East Conference in Accounting and Finance in Transition:

11 European and Asian Experiences and Public Policy Considerations, London, July (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Χατζόγλου). 22. Disclosure in the Management Discussion Report and Annex by Listed and Not Listed Companies. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 25 th Congress of the European Accounting Association, Copenhagen, (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 23. Financial Information in the Board of Directors Management Report, Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 24 th Congress of the European Accounting Association, Athens, Greece, April (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 24. Value Relevance of Earnings and Income Smoothing: Greek Evidence on Causality Effects. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 8 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Garda, Ιταλία, Ιουνίου Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη έκδοση στην 1 η Πανελλήνια Συνάντηση Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής που διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο, Σεπτέμβριος (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Παπαναστασίου). 25. Financial and Accounting Information Given in the Management Discussion Report and Annex. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 7 th International Congress of Economic Society of Thessaloniki - Economic and Financial Developments in the Era of the Euro, Καβάλα, Οκτώβριος 12-14, (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 26. Additional Accounting Information and the Required Content of Disclosures Given in the Annex. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 23 rd Congress of the European Accounting Association, Munich, Germany, March (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 27. Incremental Accounting Information Content of Required Disclosures Contained in Appendage. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο Preparing the Manager of the 21 st Century, University of Macedonia, Thessaloniki, December , Vol.1, pp (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 28. The Post-Issue Operating Performance of IPO Firms and Income Smoothing: Some Evidence from Greece. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 6 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Τορόντο, Καναδάς 7-10 Ιουλίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 29. Size and Book to-market Factors in the Relationship between Average Stock Returns and Average Book Returns: Some Evidence from an Emerging Market. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 5 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ελσίνκι, Φινλανδία, Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο)

12 30. On the Practical Importance of Cash Flow Information in Countries with no Disclosure Requirements: The Case of Greece. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 4 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Θεσσαλονίκη Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 31. Business and Economic Education: Criteria for Choice of Studies and Student Expectations. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 6 ο Διεθνές Συνέδριο του AEDEM - The European Association of Management and Business Economics, Χανιά, Κρήτη, Σεπτεμβρίου (Σε συνεργασία με Χ. Σπαθή, Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 32. Recent Developments in Modeling Abnormal Stock Returns: A Review Essay. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 19 ο Συνέδριο του EURO Working Group on Financial Modelling, Χανιά, Κρήτη, Νοέμβριος (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 33. Accounting Numbers and Yields in Valuation and Analytical Derivation of an Accounting Based Asset Pricing Model. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 3 rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Χ. Σπαθή). 34. Artificial Neural Networks Application to Forecasting Interim Financial Statements. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 3 th Balkan Conference on Operational Research, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1995 (Σε συνεργασία με Σ. Κιαρτζή και Α. Μπακιρτζή) 35. Robustness of Greek Business Failure Prediction Models, Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 1 st Annual Conference of the Multinational Finance Society, Atlantic City, New Jersey, ΗΠΑ, 2-4 Ιουνίου Διδακτορική διατριβή «Ενδιάμεσες Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1992, σσ Δημοσιεύσεις χωρίς το σύστημα Κριτών 1. «Η Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κατά την απογραφή τέλους Χρήσεως», Λογιστής, 1990, Τεύχος 430, σσ «Η ανεργία και η μελλοντική αντιμετώπισή της στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα», Επιθεώρηση, Περιοδικό Μελέτης των Ελληνικών Προβλημάτων, Ιούλιος 1987, σσ «Ο κύκλος ζωής ενός προιόντος και η διάδοση καινοτομιών», Τεχνικά, Μηνιαία Τεχνική Επιστημονική και Οικονομική Έκδοση, Μάρτιος 1987, σσ

13 9. Βιβλία-Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Χρήστος Ι. Νεγκάκης - Βιογραφικό Σημείωμα Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013, σσ (Σε συνεργασία με Π. Ταχυνάκη) Λογιστική Εταιριών-Θεωρία και Πράξη, Έκδοση Β, Εκδόσεις Σοφία, 2012, σσ Σημειώσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, σσ Σημειώσεις Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, σσ Εργασίες σε εξέλιξη 1. Assessing the Informational Efficiency of Fair Value Measurements (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 11. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επαγγελματικές Οργανώσεις Μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος. (Hellenic Finance and Accounting Association) Μέλος της Multinational Finance Society. Μέλος του European Accounting Association Mέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 12. Ξένες Γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά. 13. Ερευνητικά προγράμματα - Μελέτες 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικού Έλεγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης», Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Εκπόνηση Μελετών του Έργου: Μηχανισμός Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού & Κοστολογικού Συστήματος των Δημοσίων Μονάδων Υγείας», Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας. Το έργο ανατέθηκε από την Eταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Αναπτυξιακή Μελέτη για την αξιοποίηση της περιοχής Β. Ευβοίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη,

14 5. Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα ALFA-Microfinance της Ε.Ε, Μάρτιος Contact Person of Consortium Member του ΑΠΘ για το πρόγραμμα TEMPUS της E.Ε., 2002-Μάρτιος Συμμετοχή με Ανακοινώσεις σε Συμπόσια, Ημερίδες, Συναντήσεις και Διαλέξεις 1. «Η Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη». Ημερίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Θεσσαλονίκη, Μάιος «Η Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη». Ημερίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Εισηγητής σε Ημερίδα ως υπεύθυνος του προγράμματος ALPHA Micro-finance για το Α.Π.Θ., με άλλους υπεύθυνους του αντίστοιχου προγράμματος από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, που διεξήχθη στο Τορίνο 7-17 Οκτωβρίου «Η Αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων». Διημερίδα Οικονομικού Τμήματος Α.Π.Θ., Εκδήλωση Money Show 2001, ως προεδρεύων στην παρουσίαση των αντίστοιχων εισηγητών του σχετικού θέματος. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος «Φορολογία και Ανάπτυξη». Διημερίδα Οικονομικού Τμήματος Α.Π.Θ., Εκδήλωση Money Show 2000, ως προεδρεύων στην παρουσίαση των αντίστοιχων εισηγητών του σχετικού θέματος. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος «Φορολογία Εισοδήματος. Οι τελευταίες ρυθμίσεις» Διημερίδα Οικονομικού Τμήματος Α.Π.Θ., Εκδήλωση Money Show 1999, ως προεδρεύων στην παρουσίαση των αντίστοιχων εισηγητών του σχετικού θέματος. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Verona Universita degli studi di Verona στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης, με εισηγήσεις στα θέματα: Δομή και Λειτουργία των Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σύγκριση με το Ιταλικό Μοντέλο ΜΜΕ και Προβλήματα και προοπτικές των Ελληνικών Επιχειρήσεων με τη συμμετοχή της Ελλάδος στη ζώνη του Ευρώ, Verona, Μάιος Συντονιστής Προεδρείο στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ με θέμα Νέες Φορολογικές Ρυθμίσεις, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος «Φορολογία και Ανάπτυξη» Διημερίδα Οικονομικού Τμήματος Α.Π.Θ., Εκδήλωση Money Show 1998, ως προεδρεύων στην παρουσίαση των αντίστοιχων εισηγητών του σχετικού θέματος. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

15 10. Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Verona Universita degli studi di Verona στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης, με εισηγήσεις στα θέματα: «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Λογιστικό Σχέδιο» και «Euro και Ελληνικές Επιχειρήσεις», Verona, Μάιος «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων- Πώς να συμπληρώσετε σωστά τη φορολογική σας Δήλωση», Ημερίδα του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. εισήγηση με θέμα: «Φορολογικός σχεδιασμός των ΜΜΕ» Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Άλλες Ακαδημαϊκές-Επιστημονικές Δραστηριότητες Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Αξιολογητής του Προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Συμμετοχή σε Εκλεκτορικά Σώματα και Μέλος Τριμελών Επιτροπών Εισηγητικών Εκθέσεων. 2013: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 11 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Δεκεμβρίου. 2013: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 20 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Σμύρνη της Τουρκίας, 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου. 2012: Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 4 th International Conference on Accounting and Finance που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, Αυγούστου. 2012: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του11th Biennial APF Conference του Athenian Policy Forum που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική, 1-3 Ιουλίου. 2012: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 19 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, 26 Ιουνίου-29 Ιουνίου

16 2011: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 10 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, Δεκεμβρίου : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 18 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας, 26 Ιουνίου-29 Ιουνίου. 2011: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2011 International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου : Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2011 Illinois International Journal of Accounting Symposium που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, Ιουνίου : Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 9 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, Δεκεμβρίου : Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 3 th International Conference on Accounting and Finance που πραγματοποιήθηκε στην Σκιάθο, Αυγούστου. 2010: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 4 th International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στην A Coruña, της Ισπανίας, 9-10 Σεπτεμβρίου : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 17 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, 27 Ιουνίου-30 Ιουνίου. 2009: Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 8 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 3 nd International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, 1-3 Οκτωβρίου : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 16 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης, 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου. 2008: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 7 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά Κρήτης, Δεκεμβρίου

17 2008: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2 nd International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 2-4 Οκτωβρίου. 2008: Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2 th International Conference on Accounting and Finance που πραγματοποιήθηκε στην Σκιάθο, Αυγούστου. 2008: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 15 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στη Florida (Orlando), USA 6-8 Ιουλίου. 2007: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 6 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, Δεκεμβρίου. 2007: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 1 st International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, 4-6 Οκτωβρίου. 2007: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 5 ου Ετήσιου Συνεδρίου του New Horizons in Industry, Business and Education που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, Αυγούστου. 2007: Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 14 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 1-3 Ιουλίου. 2006: Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 5 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου. 2006: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 13 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στo Εδιμβούργο, Αγγλία, Ιουνίου. 2005: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 12 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 2-7 Ιουλίου. 2004: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 3 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου. 2004: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 11 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 3-8 Ιουλίου

18 2003: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (Hellenic Finance and Accounting Association HFAA), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου. 2003: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 10 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society στο Μόντρεαλ του Καναδά, 28 Ιουνίου- 4 Ιουλίου : Κριτής (Reviewer) στο Περιοδικό South-Eastern Europe Journal of Economics. 2002: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 1 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (Hellenic Finance and Accounting Association HFAA), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου. 2001: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 8 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society στην Garda της Ιταλίας, Ιουνίου. Mέλος του Editorial Board στο Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales Universidad de Talca Εξεταστής στο Μάθημα «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων» για την κάλυψη της αντιστοιχίας πτυχίου αλλοδαπής από το ΔΙΚΑΤΣΑ ( ) : Κριτής (Reviewer) στο Περιοδικό Managerial and Decision Economics : Κριτής (Reviewer) στο περιοδικό Applied Financial Economics. 1997: Υπεύθυνος της Business Support Committee για την διεξαγωγή του 4 th Annual Multinational Finance Conference, Θεσσαλονίκη Ιουνίου : Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3rd Annual Conference on Multinational Financial issues, που πραγματοποιήθηκε στην Washington D.C, Ιουνίου. 1996: Κριτής ad-hoc, στο 19ο Συνέδριο του Euro Working Group on financial Modeling που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης, Νοεμβρίου Εξεταστής-Βαθμολογητής για Μετεγγραφές φοιτητών από ΑΕΙ Εξωτερικού στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» ( ). Εξεταστής-Βαθμολογητής για τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και λοιπών Ανώτερων Σχολών για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» ( )

19 Βαθμολογητής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τους δημοσίους υπαλλήλους στο μάθημα της Λογιστικής. 1994: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 1 st Annual Multinational Financial Issues που πραγματοποιήθηκε στο Atlantic City, New Jersey, U.S.A. Μνεία για τη συμμετοχή στην προετοιμασία και διόρθωση σημειώσεων στα παρακάτω εκπαιδευτικά βοηθήματα του Καθηγητού κ. Α.Α. Τσακλάγκανου: α) Λογιστική Εταιριών Πρακτικές Εφαρμογές, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη β) Χρηματοοικονομική Λογιστική Πρακτικές Εφαρμογές, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη γ) Στρατηγικός Σχεδιασμός των Επιχειρήσεων, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη δ) Θεωρία και Λογιστική Κόστους, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη ε) Θέματα Οικονομικής των επιχειρήσεων, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη στ) Ελεγκτική, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Συμμετοχή σε Τριμελής Συμβουλευτικές Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών και Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Εργασιών Ιωάννης Σαμαράς, Υποστήριξη Ιούλιος 2013, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μαρία Τσιπουρίδου, Υποστήριξη Μάρτιος 2013, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαμέμνονας Αποστολίδης, Υποστήριξη Ιούλιος 2012, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ανέστης Λαδάς, Υποστήριξη Ιούλιος 2010, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Δημήτρης Μελάς, Υποστήριξη Ιούλιος 2008, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Νικόλαος Χουρβουλιάδης, Υποστήριξη Ιούλιος 2007, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αθανάσιος Δασκαλάκης Παρασκευή Παληογιάννη Επιβλέπων Μεταπτυχιακών Εργασιών στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Πληροφορική και Διοίκηση των Τμημάτων Οικονομικών και Πληροφορικής ΑΠΘ. (Οι αξιολογήσεις τόσο σε Μεταπτυχιακό όσο και σε Προπτυχιακό επίπεδο, κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου όρου- διαθέσιμες στο Τμήμα). 17. Διοικητικές Δραστηριότητες

20 Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.). (2012-σήμερα:) Πρόεδρος Επενδυτικών Επιτροπών ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (Δεκέμβριος 2012-σήμερα) Executive Secretary and Treasurer του Multinational Finance Society (MFS). ( ) Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Υπεύθυνος Θεματικής Ενότητας ΜΔΕ 51 : Χρηματοοικονομική και Λογιστική, του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόεδρος της Multinational Finance Society ( ) Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών (2006-σήμερα). Πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Απρίλιος Νοέμβριος 2010). Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Επαγγελματικών Εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (2008). Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Επιτροπής Γνωμοδότησης Εκπιπτόμενων Δαπανών από τα Ακαθάριστα Έσοδα των Επιχειρήσεων (2005-σήμερα). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Επιστημόνων της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (H.F.A.A.) (2002-σήμερα). Μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών (2005- σήμερα). Διευθυντής Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ ( ). Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ ( ). Μέλος της Συνέλευσης του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του ΑΠΘ ( ). Μέλος σε διάφορες Επιτροπές διενέργειας τακτικών δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ

21 Αναπληρωματικός εκπρόσωπος των Ε.Μ.Υ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ σε συνεδριάσεις της Γ.Σ. Ακαδημαϊκή Χρονιά ( ). Εκπρόσωπος των Ε.Μ.Υ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στις Συνεδριάσεις της Γ.Σ., Ακαδημαϊκή Χρονιά Αναφορές (Citations) 1. Stochastic Behavior of the Athens Stock Exchange. Applied Financial Economics, June 1993, Vol. 3(2), pp G. Koutmos, C. Negakis and P. Theodossiou. o Athanasiadis, T., Testing the Efficiency of Athens Stock Exchange Market, Value Invest Magazine, No. 4. Available at SSRN: o Cheung, W., K. Lam, and H. Yeung, Intertemporal profitability and the stability of technical analysis: evidences from the Hong Kong stock exchange, Applied Economics, Vol. 43, pp o Morley, B. and D. Thomas, Risk return relationships and asymmetric adjustment in the UK housing market Applied Economics, Vol. 21, pp o Olugbode, M., Pointon, J. and A. El-Masry, Exchange Rate and Interest Rate Exposure of UK Industries Using Ar(1)- Egarch-M Approach, Available at SSRN: o Alexander, C. and E. Lazar, Modelling Regime-Specific Stock Price Volatility Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 71, pp o Vasiliou, D., N. Eriotis and S. Papathanasiou, How rewarding is technical analysis? Evidence from Athens Stock Exchange, Operational Research, Vol. 6, pp o Rao, A Analysis of volatility persistence in Middle East emerging equity markets, Studies in Economics and Finance, Vol.25, pp o Adjasi, C., S. Harvey and D. Agyapong, Effect Of exchange rate volatility on the Ghana stock exchange, African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, Vol. 13, pp o Al-Khazalia, O., E. Koumanakos and S.P. Chong, Calendar anomaly in the Greek stock market: Stochastic dominance analysis, International Review of Financial Analysis, Vol. 17, pp

22 o Beer, F. and F. Hebein, An Assessment of The Stock Market And Exchange Rate Dynamics In Industrialized And Emerging Markets, International Business & Economics Research Journal, Vol. 7, pp o Butler, K. and K. Okada, Higher-Order Terms in Bivariate Returns to International Stock Market Indices, Multinational Finance Journal, Vol. 12, pp o Sheraz A.and O. Farooq, The Effect of 9/11 on the Stock Market Volatility Dynamics: Empirical Evidence from a Front Line State, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 16, pp o Yakob, N.A. and S. Delpachitra, On risk-return relationship: an application of GARCH (p,q)-m model to Asia Pacific region, International Journal of Science and Research, Vol. 2, pp o Tryfonidis, D., S. Muronidis and I. Lazaridis, Clarification of Misconception on the Day of the Week Effect: Methodological Analysis, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 20, pp o Hourvouliades, N Volatility Clustering in the Greek Futures Market: Curse or Blessing?, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 11, pp o Koutmos, G. and G. Philippatos, Market Frictions and Stock Return Dynamics, Managerial Finance, Vol. 33(3), pp o Drimbetas, E., N. Sariannidis, and N. Porfiris, The effect of derivatives trading on volatility of the underlying asset: evidence from the Greek stock market, Applied Financial Economics, Vol. 17, pp o Angelidis, D. K. Lyroudi and A. Koulakiotis, Forecasting Daily Returns: A Comparison Of Neural Networks With Parametric Regression Analysis, International Business & Economic Research Journal, Vol. 5, pp o Patra, T. and S.Poshakwale, Economic variables and stock market returns: evidence from the Athens stock exchange, Applied Financial Economics, Vol. 16, pp o Antoniou, A., E. Galariotis and S. Spyrou, Contrarian Profits and the Overreaction Hypothesis: The Case of the Athens Stock Exchange European Financial Management, Vol. 11, pp o Theriou, N., D. Maditinos, D. Aggelidis and G. Theriou, Testing the relation between beta and returns in the athens stock exchange: a second attempt, Presented in the 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT), July 2005, Greenwich, London

23 o Ogum, G., F. Beer and G. Nouyrigat, Emerging Equity Market Volatility, Journal of African Business, Vol. 6, pp o Vougas, D "Analysing long memory and volatility of returns in the Athens stock exchange", Applied Financial Economics, Vol. 14, pp o Chen, Y.S. and S.T. Wang, The empirical evidence of the leverage effect on volatility in international bulk shipping market, Applied Financial Economics, Vol. 31, pp o Leledakis G., I. Davidson and G. Karathanassis, Cross-sectional estimation of stock returns in small markets: The case of the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol. 13, pp o Hardouvelis, G., Angelidis, T. and E. Tsiritakis, 2003 Greek Closed-End Fund Premia: Differences and Similarities with U.S. Premia and their Implications, Working paper, o Hassan, M.K. and A. Islam, Statistical Properties of Monthly Equity Returns: Some Preliminary Results for Bagladesh, Southwestern Economic Proceedings. o Appiah-Kusi, J. and K. Menyah, Return predictability in African stock markets, Review of Financial Economics, Vol. 12, pp o Sinclair, C. D., D. M. Power, A. A. Lonie, and C. V. Helliar, Crosssectional estimation of stock returns in small markets: The case of the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol. 13(6), pp o Fifield, S.G.M., Power, D.M. and C.D. Sinclair, 2002 Emerging Stock Markets: a more realistic assessment of the gains from diversification, Applied Financial Economics, Vol. 12, pp o Siourounis, G.D., Modeling Volatility and testing for efficiency in emerging capital markets: the case of the Athens Stock Exchange, Applied Finacial Economics, Vol. 12(1), pp o Panas, E., Estimating Fractal Dimension Using Stable Distributions and Exploring Long Memory Through ARFIMA Models in Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol. 11, pp o Dockery, E., and M.G. Kavussanos, A Multivariate Test for Stock Market Efficiency: The Case of ASE, Applied Financial Economics, Vol. 11 (5), pp o Apergis N. and S. Eleftheriou, Stock Return and Volatility Evidence from the Athens Stock Exchange, Journal of Economics and Finance, Spring, Vol. 25(1), pp

24 o Ortiz, E. and E. Arjona, Heterokedastic behavior of the Latin American emerging stock markets, International Review of Financial Analysis, Vol. 10, (3), pp o Poon, W.P.H. and F. Gay, Red Chips or H shares: Which China-backed Securities Process Information the Fastest? Journal of Multinational Financial Management, Vol. 10(3-4), pp o Barkoulas, J.T., Baum, C.F., and T. Travlos, Long Memory in the Greek Stock Market, Applied Financial Economics, Vol. 10(2), pp o Chortareas, G. McDermott, J. and T.E. Ritsatos, Stock Market Volatility in an Emerging Market: Further Evidence from the Athens Stock Exchange Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 27, No 7&8, pp o Philippas, N., 1999, An Analysis of the Market Model using Data from a Fledging Market, Topics In Financial Economics and Risk Analysis, C. Siriopoulos (Ed.), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σελ o Papachristou, G., Stochastic Behavior of the Athens Stock Exchange: A Case of Institutional Nonsynchronous Trading, Applied Financial Economics, Vol. 9, pp o Cifarelli, G., The Exchange Rate Crisis of September 1992 and the Pricing of Italian Financial Futures, Journal of Futures Markets, Vol. 18(7), pp o Papaioannou, M.G. and G.C. Neofotistos, Modeling the Volatility of Share Prices of Stocks Traded on the Athens Stock Exchange, Emerging Capital Markets: Financial and Investment Issues, (Edited by J. Choi and John A. Doukas). o Demos A. and S. Parisi, Testing Asset Pricing Models: The Case of The Athens Stock Exchange, Multinational Finance Journal, Vol. 2, No. 3, pp o Barkoulas T. and N. Travlos, Chaos in an Emerging Capital Market: The Case of Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol. 8, pp o Laopodis, N.T., Distributional Properties and Weekly Return Patterns of the Athens Stock Exchange, Applied Economic Letters, Vol. 4, No 12, pp o Sinclair, C.D. D.M. Power, A.A. Lonie and C.V. Helliar, "An investigation of the stability of returns in Wes tern European equity markets, The European Journal of Finance Vol. 3, pp

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης

Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Ιωάννης-Χρυσόστομος Θ. Πραγγίδης Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δ.Π.Θ Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή, Τ.Κ 69100 25310-39827 (γραφείου) 6946-905951 (κινητό) email : gpragkid@ierd.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ.: 210 8203 459 Fax: 210 8228 816 e-mail: gleledak@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ.: 210 8203 459 Fax: 210 8228 816 e-mail: gleledak@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Υπηκοότητα: Διεύθυνση Εργασίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ Ελληνική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος

Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πατησίων 76, 10434, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 8203928 Email: tsekrekos@aueb.gr Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1987-1991 Salomon Brothers International Doctoral Fellowship στη London Business

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1987-1991 Salomon Brothers International Doctoral Fellowship στη London Business ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απόστολος Α. Μπάλλας Επίκ. Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, Αθήνα 10434 E-mail: aballas@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 9/87-11/91 PhD in Finance and Accounting

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ AΝΔΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Π. Ανδρικόπουλος Τόπος και χρονολογία γέννησης: Αμαρούσιο Αττικής 01/08/1976 Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06.

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06. 1. Γενικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο : ηµήτρης Κυριαζής 2. Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής B.Sc. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου. Ιανουάριος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικολίνας Ε. Κωστελέτου Ιανουάριος 2014 Τρέχουσα απασχόληση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπουδές: 1980-84:

Διαβάστε περισσότερα

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13.

1. Oil Prices and Economic Activity in Greece, Economic Change and Restructuring, 2013, pp.1-13. Ευαγγελία Παπαπέτρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραµµα Οικονοµικά της Εργασίας, Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Πουλιόπουλος Λεωνίδας 0467087263 εργασίας 0467080618 οικίας pouliopoulos@kastoria.teikoz.gr Τίτλοι σπουδών Πτυχίο Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : ΜΟΣΧΟΣ Όνομα : Δημήτριος Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : Τίτλοι Σπουδών Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο : Όνομα : Όνομα Πατέρα : Τόπος Γέννησης : ΜΟΣΧΟΣ Δημήτριος Μάρκος Κωνσταντινούπολη Τίτλοι Σπουδών 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σχολή, Τμήμα Οικονομικό, 1975. 2. Μaster

Διαβάστε περισσότερα

1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).

1. ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0). Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990: Υποτροφία από το Clark University, Η.Π.Α. 1988-1990: Υποτροφία από το Ιδιωτικό Ίδρυμα Olin Foundation, Η.Π.Α. I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ευαγγελία ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτηρια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πεσμαζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

gsiougle@aueb.gr 09/2001 03/2002 Marie Curie fellow University of Manchester Department of Accounting and Finance 2000 MSc in Banking and Finance

gsiougle@aueb.gr 09/2001 03/2002 Marie Curie fellow University of Manchester Department of Accounting and Finance 2000 MSc in Banking and Finance Γεωργία Σιουγλέ Βιογραφικό Σηµείωµα Ι.Επικοινωνία Τηλέφωνο Εργασίας +30-210-8203145 E-mail gsiougle@aueb.gr ιεύθυνση Εργασίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, 10434 Αθήνα SSRN Author Page: http://ssrn.com/author=471521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392

Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392 Ταχ. Διεύθυνση: Ταχ. Θυρίδα 77240, 175 10 Π. Φάληρο, Αθήνα E-mail: gchalamandar@aueb.gr Γεώργιος Χαλαμανδάρης Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πατησίων 76 Τηλ: 210 8203392 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. +30 24610 68000 εσωτ.1912 (εργασίας) iantoniadis@teiwm.gr ioannisantoniadis@gmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. +30 24610 68000 εσωτ.1912 (εργασίας) iantoniadis@teiwm.gr ioannisantoniadis@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Επώνυμο Όνομα Τηλέφωνα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αντωνιάδης Ιωάννης +30 24610 68000 εσωτ.1912 (εργασίας) iantoniadis@teiwm.gr ioannisantoniadis@gmail.com Τίτλοι σπουδών!

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή

Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Βιογραφικό σημείωμα Μπίσκα Παντελή Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 03/03/1977 Τόπος γέννησης: Σέρρες Ιδιότητα: Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ

1) Δανιήλ Γιαμουρίδης, Κοσμήτορας ΣΟΔΝΕ Δι.Πα.Ε., Αν. καθηγητής ΑΣΟΕ Αξιολόγηση υποφηφίων για την επιλογή του Ερευνητικού Επιστημονικού προσωπικού (Academic Associate) για την υποστήριξη της Εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 10/2013 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 10/2013 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική και Διοίκηση» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ Διεύθυνση κατοικίας Σόλωνος 14, Κιλκίς Τηλ. Οικίας 23410-26210 Τηλ. Κινητό 6996660169 Email eirandreadi@gmail.com Ημ. Γέννησης

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου. Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου. Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Διεύθυνση Εργασίας: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

manoslogistic@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ

manoslogistic@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διεύθυνση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία γέννησης ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 105, Τ.Κ.71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Δημήτριος Ι. Γκιώκας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Διεύθυνση : Κυριακή Κοσμίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων Τηλ. : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό. Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναλυτικό Βιογραφικό. Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναλυτικό Βιογραφικό Πτυχία Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ph.D. (1987). Σχολή Μεταπτυχιακών και Πανεπιστημιακό Κέντρο, Πανεπιστήμιο της Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Διεύθυνση Εργασίας: Γραφείο Δ-210, Κτίριο Δ, Π. Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω. Τηλέφωνο: 210-53.81.543 (γραφείο) E-mail: niksyk@teipir.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΣΠΟΥΔΑΙ». Τόμος 52, Τεύχος 1ο-2ο. (2002). Πανεπιστήμιο Πειραιώς / "SPOUDAI", Vol. 52, No 1-2, (2002). University of Piraeus Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ε Ρ Α Ϊ Ν Α Κ. Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο ΠΟΥ Λ Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν - Π Α Τ Η Σ Ι Ω Ν 7 6 1 0 4 3 4 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ 2 1 0 8 2 0 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ενεργητικές τεχνικές μάθησης στη Διοίκηση επιχειρήσεων Active learning techniques in management

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104-34 Τηλ: 210 8203167, Φαξ: 210 8203196, Email: mkavus@aueb.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εκπαίδευση Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ιδακτορικό ίπλωµα: Οικονοµικής Επιστήµης Τίτλος: Χρήµα και Οικονοµικοί Κύκλοι Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι 19-06-2013 Νοµός Κεφαλληνίας Αριθµ. Πρωτ.: 27124 ήµος Κεφαλλονιάς Γραφείο ηµάρχου Ταχ. /νση: Π. Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 email: dimarxos@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.)

CURRICULUM VITAE. Athens 15233, GR Tel.: +30 210. 68.42.951. Ph.D. in Economics (1980) Temple University (U.S.A.) DR. MILTON NEKTARIOS Associate Professor of Insurance, University of Piraeus 80, Karaoli & Dimitriou Str., Piraeus, 185 34 GR. Tel.: +30 210. 414.22.71 E-mail: nektar2@otenet.gr DATE OF BIRTH November

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (νυν, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Τμήμα Διοίκησης, 1979.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (νυν, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Τμήμα Διοίκησης, 1979. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Νούλας Όνομα Αθανάσιος Όνομα Πατέρα Γεώργιος Τόπος Διαμονής Θεσσαλονίκη, Τηλ. (2310) 891-677 (γραφείο), (2310) 928-120 (οικία) Fax 2310 891-657 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν

Βιογραφικό Σημείωμα Σάνδρας Κοέν ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΕΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ: ΣΑΝΔΡΑ 210.82.03.168 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΙΩΣΗΦ e-mail: scohen@aueb.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1 Καταραχιά Ανδρονίκη Κοινωνική Οικονομία Οι παρακάτω πτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Διεύθυνση: Μαντζάρου 7, 10672 Αθήνα Τηλ / Fax: 210 36 19 199 Email: athina@alogoskoufis.gr Ο Γιώργος Αλογοσκούφης είναι Καθηγητής Οικονομικής Επιστήμης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ http://mba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα