Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α"

Transcript

1 Προσωπικά Στοιχεία Χρήστος Ι. Νεγκάκης - Βιογραφικό Σημείωμα Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση εργασίας: Οικογ. Κατάσταση: Στρατ. Υποχρεώσεις: Εθνικότητα: Νεγκάκης Χρήστος Ιωάννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ: (2310) (γραφείο), FAX: (2310) , Ε-mail: Έγγαμος 3 παιδιά Εκπληρωμένες Ελληνική 1. Σπουδές 1992: Διδάκτωρ Λογιστικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (ΝΟΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), βαθμός «Άριστα». Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1987: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (κατεύθυνση Οικονομικής των Επιχειρήσεων), Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βαθμός «Άριστα». 2. Επαγγελματική Δραστηριότητα : Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων 3. Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής «Λογιστικής», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σεπτέμβριος 2010-σήμερα: Μέλος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 25: Λογιστική. Σεπτέμβριος : Μέλος του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα ΜΔΕ 51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική

2 Δεκέμβριος : Επισκέπτης Καθηγητής «Λογιστικής» (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την διδασκαλία των μαθημάτων: Ειδική Λογιστική και Ελεγκτική. Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής «Λογιστικής», Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής «Λογιστικής» (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την διδασκαλία των μαθημάτων: Ειδική Λογιστική και Ελεγκτική. Ιούλιος 2004-Μάρτιος 2006: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής «Ειδικής Λογιστικής και Ελεγκτικής», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φεβρουάριος 2001-Ιούλιος 2004: Επίκουρος Καθηγητής «Ειδικής Λογιστικής και Ελεγκτικής», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οκτώβριος 2000-Φεβρουάριος 2002: Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής «Ειδικής Λογιστικής και Ελεγκτικής» (Π.Δ. 407/80), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, για την διδασκαλία του μαθήματος της Ελεγκτικής Αύγουστος 1995-Φεβρουάριος 2001: Λέκτορας «Ειδικής Λογιστικής και Ελεγκτικής», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) Λογιστικής, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 4. Διδακτική Δραστηριότητα 4.1 Προπτυχιακό Επίπεδο Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Β Εξάμηνο) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ι (Γ Εξάμηνο) Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων και Φορολογία Εισοδήματος (Ε Εξάμηνο) Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΙΙ (ΣΤ Εξάμηνο) Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος (Ζ Εξάμηνο) Accounting for Business (Ζ Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Λογιστικής (Η Εξάμηνο) - 2 -

3 Δεκέμβριος : Επισκέπτης Καθηγητής (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) Σεπτέμβριος 2010-σήμερα: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στη Θεματική Ενότητα ΔΕΟ 25: Λογιστική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στο μάθημα: Λογιστική Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Β Εξάμηνο) Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων και Φορολογία Εισοδήματος (Ε Εξάμηνο) Ελεγκτική (Ζ Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Λογιστικής (Ζ Εξάμηνο) Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) Φεβρουάριος 2001-Μάρτιος 2006: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Δ Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΣΤ Εξάμηνο) Οκτώβριος 2000-Φεβρουάριος 2002: Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση: Ελεγκτική (Ζ εξάμηνο) 1995-Φεβρουάριος 2001: Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) - 3 -

4 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Δ Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΣΤ Εξάμηνο) Φεβρουάριος Ιούνιος 1992: Φροντιστηριακά μαθήματα ως Ε.Μ.Υ. στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. στα μαθήματα: Ειδική Λογιστική (Ζ Εξάμηνο) Ελεγκτική (Η Εξάμηνο) Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι (Β Εξάμηνο) Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (Δ Εξάμηνο) 4.2 Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σεπτέμβριος : Καθηγητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στο μάθημα: Διοικητική Λογιστική Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Στρατηγική Διοικητική Λογιστική (Α Εξάμηνο) ( ) Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α Εξάμηνο) Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (B Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Φορολογίας (Β Εξάμηνο) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Β Εξάμηνο) Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α Εξάμηνο) Διοικητική Λογιστική (Α Εξάμηνο) Δεκέμβριος 2009-σήμερα: Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Α Εξάμηνο) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (Α Εξάμηνο) Ελεγκτική-Επαγγελματική Δεοντολογία (Β Εξάμηνο) Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Γ Εξάμηνο) - 4 -

5 Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Γ Εξάμηνο) Σεπτέμβριος : Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στην Θεματική Ενότητα ΜΔΕ 51: Χρηματοοικονομική και Λογιστική του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Χρηματοοικονομική και Λογιστική Μάρτιος 2006-Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Στρατηγική Διοικητική Λογιστική (Α Εξάμηνο) ( ) Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α Εξάμηνο) Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (B Εξάμηνο) Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Φορολογίας (Β Εξάμηνο) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Β Εξάμηνο) Φεβρουάριος 2009-Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων, του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (Α Εξάμηνο) Διοικητική Λογιστική (Α Εξάμηνο) Σεπτέμβριος 2009 Δεκέμβριος 2009: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αυτοδύναμη ανάθεση ή συνδιδασκαλία στα μαθήματα: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Α Εξάμηνο) Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (Α Εξάμηνο) Σεπτέμβριος 2004-Μάρτιος 2006: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική και Διοίκηση των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του ΑΠΘ, αυτοδύναμη ανάθεση: Εσωτερικός έλεγχος ( Γ εξάμηνο) 5. Διδακτικό έργο επιμορφωτικής διδασκαλίας : Εισηγητής σεμιναρίων που διεξήγαγε το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ καθώς και άλλοι φορείς, σε θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Ελεγκτικής

6 6. Δημοσιεύσεις - Εργασίες 6.1 Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Τόμους με το Σύστημα των Κριτών. 1. The Underperformance of Young Closed-End Funds in Greece, Η εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο Multinational Finance Journal (βεβαίωση αποδοχής). (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη) 2. The Effects of the European Debt Crisis on Earnings Quality, Η εργασία έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο International Review of Financial Analysis (βεβαίωση αποδοχής). (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 3. The Explanatory Power of Earnings for Stock Returns in the pre and post-ifrs Era: Some Evidence from Greece, Managerial Finance, 2013, Vol. 39, Issue 9, pp The Information Content of Fixed Assets Revaluations in Greece: Implications from the Use of IFRS, 2012, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητή Γ. Καφούση, του Παντείου Πανεπιστημίου, σσ (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 5. Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods, European Research Studies, 2010, Vol. XIII, Issue 1, pp (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 6. Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information, International Journal of Accounting, 2009, Vol. 44, Issue 3, pp (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 7. Highly Leveraged Firms and Corporate Performance in Distressed Industries, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2007, Vol. 8, pp (Σε συνεργασία με Ά. Μερίκα και Θ. Συριόπουλο) 8. The Relation between Earnings and Cash Flows: Evidence from the London Stock Exchange, Journal of Financial Decision Making, 2006, Vol. 2, Issue 2, pp (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 9. Using Earnings and Residual Income in the Valuation of Newly Listed Firms, Σπουδαί, Vol. 56, Issue 3, 2006, pp Disclosure Requirements and Voluntarily Reporting of Cash Flow Information in Greece, Managerial Finance, 2006, Vol. 32, Issue 8, pp (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Δ. Κουσενίδη) 11. Are Earnings more Informative than Residual Income in Valuation Models? European Research Studies, 2005, Vol VIII, Ιssue 3-4, pp

7 12. Voluntary Disclosure: Empirical Evidence from Greek Listed and non Listed Companies. 2005, Μελέτες προς τιμήν του Καθηγ. Σ. Σαραντίδη, του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τόμος 2, σσ , Πειραιάς. (Σε συνεργασία με Χ. Σπαθή και Ι. Φλωρόπουλο) 13. Detecting Window Dressing Behavior among Firms that Go Public in the Athens Stock Exchange, European Research Studies, 2004, Vol. 7, Issue 1-2, pp (Σε συνεργασία με Ν. Δριτσάκη και Δ. Κουσενίδη). 14. The Performance of Greek Closed-End Funds, The European Journal of Management and Public Policy, 2003, Vol. 2, Issue 1, (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Χατζόγλου). 15. Value Relevance of Earnings and Income Smoothing: Greek Evidence on Causality Effects, European Research Studies, 2003, Vol. VI, Issue 3-4, pp (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Παπαναστασίου). 16. Financial Disclosure in the Board of Directors Management Reports and Annex. The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, January 2003, Vol. 1, No 1, pp (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 17. Size and Book to-market Factors in the Relationship between Average Stock Returns and Average Book Returns: Some Evidence from an Emerging Market, Τhe European Accounting Review, 2000, Vol. 9, Issue 2, pp (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 18. Analysis of Divisional Profitability Using the Residual Income Profile: A Note on Cash-Flows and Rates of Growth, Managerial and Decision Economics, 1998, Vol. 19, No 1, pp (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 19. Business and Economic Education: Criteria for Choice of Studies and Student Expectations, Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο Ερευνητικό Σύγγραμμα Managing in Uncertainty: Theory and Practice, Kluwer Academic Publishers, 1998, (Ed. C. Zopounidis and P.M. Pardalos). (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο, Χ. Σπαθή και Δ. Κουσενίδη). 20. Recent Developments in Modeling Abnormal Stock Returns: A Review Essay, Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο Ερευνητικό Σύγγραμμα New Operational Approaches for Financial Modeling, Physica-Verlag, 1997, (Ed. C. Zopounidis,) (σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Δ. Κουσενίδη). 21. Robustness of Greek Business Failure Prediction Models, International Review of Economics and Business, 1995, Vol. 42, No 3, pp Μέθοδοι Αποτίμησης Εταιριών, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Σ. Πουλόπουλο, Θεσσαλονίκη 1994, Τόμος Α, σσ

8 23. Athens Stock Exchange: Organization, Management and behavior of Major Stock Market Indices, Managerial Finance, 1994, Vol. 20, No 5/6, (σε συνεργασία με τον Δ. Καμπούρη). 24. The Usefulness of Residual Income Reconsidered, Journal of Management Science Vezetestudomany, 1994, XXV, Issue 1-2, pp (σε συνεργασία Δ. Κουσενίδη και Δ. Παπαδόπουλο) 25. Selecting and Defining Segments in Segmented Reporting, Journal of Management Science Vezetestudomany, 1994, XXV, 1-2, pp (Σε συνεργασία με Χ. Σπαθή και Ι. Φλωρόπουλο). 26. The Intertemporal Relation between the U.S. and Greek Stock Markets: A Conditional Variance Τale Analysis, The International Journal of Finance, 1993, Vol, 5, No 2, pp (σε συνεργασία με Π. Θεοδοσίου και Γ. Κούτμο). 27. Stochastic Behavior of the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, 1993, Vol. 3, No 2, pp (σε συνεργασία με Γ. Κούτμο και Π. Θεοδοσίου). 28. The Relationship between the Accounting and the Internal Rate of Return Measures: A Review and an Analysis, Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1993, Tόμος ΧΙ, σσ (σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Δ. Παπαδόπουλο). 6.2 Εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων με το σύστημα των Κριτών 1. Capital Market Effects on Financial Reporting Incentives. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 20th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Izmir, Turkey, 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 2. The effectiveness of the EU/IMF bailout programs for Greece: Risk and wealth effects on the financial and real sectors of the ASE during the Greek sovereign crisis. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 3rd International Conference of the Financial Engineering and Banking Society, Paris, France, 6-8 Ιουνίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Κ. Κοσμίδου). 3. Fair Value Effects on the Information Content of Accounting Data. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 36th EAA Annual Congress του European Accounting Association, Paris, France, 6-8 Μαΐου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 4. Incentives for Earnings Management and Financial Crises: The Case of IAS 12. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 11 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Αθήνα, Δεκεμβρίου, Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 4 rd International Conference on Accounting and Finance, Κέρκυρα, Αυγούστου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά)

9 5. Methodological Issues on the Estimation of Price and Return Models. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Κρακοβία, Πολωνία, Ιουνίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 6. On the Measurement of Accounting Conservatism: A Unifying Approach. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 35th EAA Annual Congress του European Accounting Association, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, 9-11 Μαΐου, Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 10 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Πειραιάς, Δεκεμβρίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 7. Asset Impairments and Financial Reporting Quality. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 18 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ρώμη, Ιουνίου, Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 9 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Λεμεσός, Δεκεμβρίου, 2010 και στο 3 rd International Conference on Accounting and Finance, Σκιάθος, Αυγούστου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 8. The Effects of the IFRS on the Earnings Attributes. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 17th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Barcelona, Spain, 27 Ιουνίου-29 Ιουνίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 9. Value Relevance of Earnings and Book Value of Equity in Greece: The Impact of International Financial Reporting Standards. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 8 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 10. The Co-Movement between Book and Market Value. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 16th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ρέθυμνο, 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 11. Unconditional Conservatism and Fair Value Accounting. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 32 nd Annual Congress of the European Accounting Association, Tampere, Φιλανδία, Μαΐου, (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 7 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Χανιά Δεκεμβρίου, Earnings-Returns Relation in Greece: The Impact of International Financial Reporting Standards. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 2nd International Conference on Applied Business & Economics, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 14th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Orlando (Florida), USA, 7 Ιουνίου-9 Ιουλίου,

10 13. Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information: Evidence from Greece. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 2008 Conference of the European Financial Management Association, Αθήνα, Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 6 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Πάτρα, Δεκεμβρίου 2007 και στο International Conference on Applied Business & Economics, Πειραιάς 4-6 Οκτωβρίου Measuring Conservatism using the Co-Movement between Price and Earnings. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 14ο Annual Conference of the Multinational Finance Society, Θεσσαλονίκη, 1-3 Ιουλίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 15. On the Effects of Prices leading Earnings Phenomenon on Return Models. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 2007 Conference of the European Financial Management Association, Βιέννη, Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 16. The Long Run Relationship between Price and Earnings: Further Evidence. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 5 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη εκδοχή στο 13 th Annual Conference of the Multinational Finance Society Εδιμβούργο Ιουνίου On the Time Series Properties of Earnings: The Effects of Deflators and Results from Panel Unit Root Tests under Cross-Sectional Dependence. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 5 th Annual Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη, Α. Λαδά και Α. Χατζή) 18. Τhe Relation between Conservatism and Value Relevance. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 1 th International Conference of Accounting and Finance, Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 19. Are Earnings More Informative than Cash-Flows in Predicting Future Cash Flows: Some Empirical Evidence. Η εργασία παρουσιάστηκε στο 12 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Αθήνα, 2-7 Ιουλίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά) 20. The Asymmetric Performance of Greek Closed-End Funds: An empirical Examination. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 11 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Κωνσταντινούπολη, 3-8 July (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Θεοδοσίου) 21. The Performance of Greek Closed-End Funds. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο International West-East Conference in Accounting and Finance in Transition:

11 European and Asian Experiences and Public Policy Considerations, London, July (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Π. Χατζόγλου). 22. Disclosure in the Management Discussion Report and Annex by Listed and Not Listed Companies. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 25 th Congress of the European Accounting Association, Copenhagen, (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 23. Financial Information in the Board of Directors Management Report, Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 24 th Congress of the European Accounting Association, Athens, Greece, April (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 24. Value Relevance of Earnings and Income Smoothing: Greek Evidence on Causality Effects. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 8 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Garda, Ιταλία, Ιουνίου Επίσης παρουσιάστηκε σε πρότερη έκδοση στην 1 η Πανελλήνια Συνάντηση Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής που διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο, Σεπτέμβριος (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Παπαναστασίου). 25. Financial and Accounting Information Given in the Management Discussion Report and Annex. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 7 th International Congress of Economic Society of Thessaloniki - Economic and Financial Developments in the Era of the Euro, Καβάλα, Οκτώβριος 12-14, (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 26. Additional Accounting Information and the Required Content of Disclosures Given in the Annex. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 23 rd Congress of the European Accounting Association, Munich, Germany, March (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 27. Incremental Accounting Information Content of Required Disclosures Contained in Appendage. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο Preparing the Manager of the 21 st Century, University of Macedonia, Thessaloniki, December , Vol.1, pp (Σε συνεργασία με Ι. Φλωρόπουλο και Χ. Σπαθή). 28. The Post-Issue Operating Performance of IPO Firms and Income Smoothing: Some Evidence from Greece. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 6 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Τορόντο, Καναδάς 7-10 Ιουλίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 29. Size and Book to-market Factors in the Relationship between Average Stock Returns and Average Book Returns: Some Evidence from an Emerging Market. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 5 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ελσίνκι, Φινλανδία, Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο)

12 30. On the Practical Importance of Cash Flow Information in Countries with no Disclosure Requirements: The Case of Greece. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 4 th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Θεσσαλονίκη Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 31. Business and Economic Education: Criteria for Choice of Studies and Student Expectations. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 6 ο Διεθνές Συνέδριο του AEDEM - The European Association of Management and Business Economics, Χανιά, Κρήτη, Σεπτεμβρίου (Σε συνεργασία με Χ. Σπαθή, Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 32. Recent Developments in Modeling Abnormal Stock Returns: A Review Essay. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 19 ο Συνέδριο του EURO Working Group on Financial Modelling, Χανιά, Κρήτη, Νοέμβριος (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Ι. Φλωρόπουλο). 33. Accounting Numbers and Yields in Valuation and Analytical Derivation of an Accounting Based Asset Pricing Model. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 3 rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Ουάσιγκτον, ΗΠΑ Ιουνίου (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Χ. Σπαθή). 34. Artificial Neural Networks Application to Forecasting Interim Financial Statements. Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 3 th Balkan Conference on Operational Research, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1995 (Σε συνεργασία με Σ. Κιαρτζή και Α. Μπακιρτζή) 35. Robustness of Greek Business Failure Prediction Models, Η Εργασία παρουσιάστηκε στο 1 st Annual Conference of the Multinational Finance Society, Atlantic City, New Jersey, ΗΠΑ, 2-4 Ιουνίου Διδακτορική διατριβή «Ενδιάμεσες Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις», Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1992, σσ Δημοσιεύσεις χωρίς το σύστημα Κριτών 1. «Η Αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κατά την απογραφή τέλους Χρήσεως», Λογιστής, 1990, Τεύχος 430, σσ «Η ανεργία και η μελλοντική αντιμετώπισή της στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα», Επιθεώρηση, Περιοδικό Μελέτης των Ελληνικών Προβλημάτων, Ιούλιος 1987, σσ «Ο κύκλος ζωής ενός προιόντος και η διάδοση καινοτομιών», Τεχνικά, Μηνιαία Τεχνική Επιστημονική και Οικονομική Έκδοση, Μάρτιος 1987, σσ

13 9. Βιβλία-Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Χρήστος Ι. Νεγκάκης - Βιογραφικό Σημείωμα Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδόσεις Διπλογραφία, 2013, σσ (Σε συνεργασία με Π. Ταχυνάκη) Λογιστική Εταιριών-Θεωρία και Πράξη, Έκδοση Β, Εκδόσεις Σοφία, 2012, σσ Σημειώσεις Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, σσ Σημειώσεις Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου, σσ Εργασίες σε εξέλιξη 1. Assessing the Informational Efficiency of Fair Value Measurements (Σε συνεργασία με Δ. Κουσενίδη και Α. Λαδά). 11. Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επαγγελματικές Οργανώσεις Μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος. (Hellenic Finance and Accounting Association) Μέλος της Multinational Finance Society. Μέλος του European Accounting Association Mέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 12. Ξένες Γλώσσες Αγγλικά, Ιταλικά. 13. Ερευνητικά προγράμματα - Μελέτες 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικού Έλεγχου στο Δήμο Θεσσαλονίκης», Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος «Εκπόνηση Μελετών του Έργου: Μηχανισμός Υποστήριξης για την Εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού & Κοστολογικού Συστήματος των Δημοσίων Μονάδων Υγείας», Διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας. Το έργο ανατέθηκε από την Eταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Αναπτυξιακή Μελέτη για την αξιοποίηση της περιοχής Β. Ευβοίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη,

14 5. Υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το πρόγραμμα ALFA-Microfinance της Ε.Ε, Μάρτιος Contact Person of Consortium Member του ΑΠΘ για το πρόγραμμα TEMPUS της E.Ε., 2002-Μάρτιος Συμμετοχή με Ανακοινώσεις σε Συμπόσια, Ημερίδες, Συναντήσεις και Διαλέξεις 1. «Η Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη». Ημερίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Θεσσαλονίκη, Μάιος «Η Λογιστική Πραγματογνωμοσύνη». Ημερίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Εισηγητής σε Ημερίδα ως υπεύθυνος του προγράμματος ALPHA Micro-finance για το Α.Π.Θ., με άλλους υπεύθυνους του αντίστοιχου προγράμματος από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λατινικής Αμερικής, που διεξήχθη στο Τορίνο 7-17 Οκτωβρίου «Η Αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων». Διημερίδα Οικονομικού Τμήματος Α.Π.Θ., Εκδήλωση Money Show 2001, ως προεδρεύων στην παρουσίαση των αντίστοιχων εισηγητών του σχετικού θέματος. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος «Φορολογία και Ανάπτυξη». Διημερίδα Οικονομικού Τμήματος Α.Π.Θ., Εκδήλωση Money Show 2000, ως προεδρεύων στην παρουσίαση των αντίστοιχων εισηγητών του σχετικού θέματος. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος «Φορολογία Εισοδήματος. Οι τελευταίες ρυθμίσεις» Διημερίδα Οικονομικού Τμήματος Α.Π.Θ., Εκδήλωση Money Show 1999, ως προεδρεύων στην παρουσίαση των αντίστοιχων εισηγητών του σχετικού θέματος. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Verona Universita degli studi di Verona στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης, με εισηγήσεις στα θέματα: Δομή και Λειτουργία των Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Σύγκριση με το Ιταλικό Μοντέλο ΜΜΕ και Προβλήματα και προοπτικές των Ελληνικών Επιχειρήσεων με τη συμμετοχή της Ελλάδος στη ζώνη του Ευρώ, Verona, Μάιος Συντονιστής Προεδρείο στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από τον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ με θέμα Νέες Φορολογικές Ρυθμίσεις, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος «Φορολογία και Ανάπτυξη» Διημερίδα Οικονομικού Τμήματος Α.Π.Θ., Εκδήλωση Money Show 1998, ως προεδρεύων στην παρουσίαση των αντίστοιχων εισηγητών του σχετικού θέματος. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

15 10. Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Verona Universita degli studi di Verona στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης, με εισηγήσεις στα θέματα: «Ενιαίο Ευρωπαϊκό Λογιστικό Σχέδιο» και «Euro και Ελληνικές Επιχειρήσεις», Verona, Μάιος «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων- Πώς να συμπληρώσετε σωστά τη φορολογική σας Δήλωση», Ημερίδα του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ. εισήγηση με θέμα: «Φορολογικός σχεδιασμός των ΜΜΕ» Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Άλλες Ακαδημαϊκές-Επιστημονικές Δραστηριότητες Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Αξιολογητής του Προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Συμμετοχή σε Εκλεκτορικά Σώματα και Μέλος Τριμελών Επιτροπών Εισηγητικών Εκθέσεων. 2013: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 11 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, Δεκεμβρίου. 2013: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 20 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Σμύρνη της Τουρκίας, 30 Ιουνίου-3 Ιουλίου. 2012: Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 4 th International Conference on Accounting and Finance που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, Αυγούστου. 2012: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του11th Biennial APF Conference του Athenian Policy Forum που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκιδική, 1-3 Ιουλίου. 2012: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 19 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία της Πολωνίας, 26 Ιουνίου-29 Ιουνίου

16 2011: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 10 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, Δεκεμβρίου : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 18 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας, 26 Ιουνίου-29 Ιουνίου. 2011: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2011 International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, 29 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου : Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2011 Illinois International Journal of Accounting Symposium που πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Καρράς, Χαλκιδική, Ιουνίου : Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 9 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, Δεκεμβρίου : Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 3 th International Conference on Accounting and Finance που πραγματοποιήθηκε στην Σκιάθο, Αυγούστου. 2010: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 4 th International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στην A Coruña, της Ισπανίας, 9-10 Σεπτεμβρίου : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 17 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, 27 Ιουνίου-30 Ιουνίου. 2009: Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 8 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 3 nd International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, 1-3 Οκτωβρίου : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 16 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης, 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου. 2008: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 7 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά Κρήτης, Δεκεμβρίου

17 2008: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2 nd International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 2-4 Οκτωβρίου. 2008: Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2 th International Conference on Accounting and Finance που πραγματοποιήθηκε στην Σκιάθο, Αυγούστου. 2008: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 15 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στη Florida (Orlando), USA 6-8 Ιουλίου. 2007: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 6 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, Δεκεμβρίου. 2007: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 1 st International Conference on Applied Business and Economics που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, 4-6 Οκτωβρίου. 2007: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 5 ου Ετήσιου Συνεδρίου του New Horizons in Industry, Business and Education που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, Αυγούστου. 2007: Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 14 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 1-3 Ιουλίου. 2006: Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 5 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου. 2006: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 13 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στo Εδιμβούργο, Αγγλία, Ιουνίου. 2005: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 12 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 2-7 Ιουλίου. 2004: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 3 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Hellenic Finance and Accounting Association που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 3-4 Δεκεμβρίου. 2004: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 11 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 3-8 Ιουλίου

18 2003: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 2 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (Hellenic Finance and Accounting Association HFAA), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 8-9 Νοεμβρίου. 2003: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 10 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society στο Μόντρεαλ του Καναδά, 28 Ιουνίου- 4 Ιουλίου : Κριτής (Reviewer) στο Περιοδικό South-Eastern Europe Journal of Economics. 2002: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 1 ου Ετήσιου Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (Hellenic Finance and Accounting Association HFAA), που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου. 2001: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 8 ου Ετήσιου Συνεδρίου της Multinational Finance Society στην Garda της Ιταλίας, Ιουνίου. Mέλος του Editorial Board στο Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales Universidad de Talca Εξεταστής στο Μάθημα «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων» για την κάλυψη της αντιστοιχίας πτυχίου αλλοδαπής από το ΔΙΚΑΤΣΑ ( ) : Κριτής (Reviewer) στο Περιοδικό Managerial and Decision Economics : Κριτής (Reviewer) στο περιοδικό Applied Financial Economics. 1997: Υπεύθυνος της Business Support Committee για την διεξαγωγή του 4 th Annual Multinational Finance Conference, Θεσσαλονίκη Ιουνίου : Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3rd Annual Conference on Multinational Financial issues, που πραγματοποιήθηκε στην Washington D.C, Ιουνίου. 1996: Κριτής ad-hoc, στο 19ο Συνέδριο του Euro Working Group on financial Modeling που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης, Νοεμβρίου Εξεταστής-Βαθμολογητής για Μετεγγραφές φοιτητών από ΑΕΙ Εξωτερικού στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» ( ). Εξεταστής-Βαθμολογητής για τις κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και λοιπών Ανώτερων Σχολών για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι. στο μάθημα «Χρηματοοικονομική Λογιστική» ( )

19 Βαθμολογητής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για τους δημοσίους υπαλλήλους στο μάθημα της Λογιστικής. 1994: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής για την διοργάνωση του 1 st Annual Multinational Financial Issues που πραγματοποιήθηκε στο Atlantic City, New Jersey, U.S.A. Μνεία για τη συμμετοχή στην προετοιμασία και διόρθωση σημειώσεων στα παρακάτω εκπαιδευτικά βοηθήματα του Καθηγητού κ. Α.Α. Τσακλάγκανου: α) Λογιστική Εταιριών Πρακτικές Εφαρμογές, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη β) Χρηματοοικονομική Λογιστική Πρακτικές Εφαρμογές, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη γ) Στρατηγικός Σχεδιασμός των Επιχειρήσεων, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη δ) Θεωρία και Λογιστική Κόστους, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη ε) Θέματα Οικονομικής των επιχειρήσεων, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη στ) Ελεγκτική, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Συμμετοχή σε Τριμελής Συμβουλευτικές Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών και Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Εργασιών Ιωάννης Σαμαράς, Υποστήριξη Ιούλιος 2013, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μαρία Τσιπουρίδου, Υποστήριξη Μάρτιος 2013, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαμέμνονας Αποστολίδης, Υποστήριξη Ιούλιος 2012, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ανέστης Λαδάς, Υποστήριξη Ιούλιος 2010, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Δημήτρης Μελάς, Υποστήριξη Ιούλιος 2008, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Νικόλαος Χουρβουλιάδης, Υποστήριξη Ιούλιος 2007, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αθανάσιος Δασκαλάκης Παρασκευή Παληογιάννη Επιβλέπων Μεταπτυχιακών Εργασιών στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καθώς και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Πληροφορική και Διοίκηση των Τμημάτων Οικονομικών και Πληροφορικής ΑΠΘ. (Οι αξιολογήσεις τόσο σε Μεταπτυχιακό όσο και σε Προπτυχιακό επίπεδο, κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου όρου- διαθέσιμες στο Τμήμα). 17. Διοικητικές Δραστηριότητες

20 Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.). (2012-σήμερα:) Πρόεδρος Επενδυτικών Επιτροπών ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών (Δεκέμβριος 2012-σήμερα) Executive Secretary and Treasurer του Multinational Finance Society (MFS). ( ) Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Υπεύθυνος Θεματικής Ενότητας ΜΔΕ 51 : Χρηματοοικονομική και Λογιστική, του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόεδρος της Multinational Finance Society ( ) Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών (2006-σήμερα). Πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Απρίλιος Νοέμβριος 2010). Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Διενέργεια Επαγγελματικών Εξετάσεων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (2008). Αναπληρωματικός Πρόεδρος της Επιτροπής Γνωμοδότησης Εκπιπτόμενων Δαπανών από τα Ακαθάριστα Έσοδα των Επιχειρήσεων (2005-σήμερα). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Επιστημόνων της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης (H.F.A.A.) (2002-σήμερα). Μέλος της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων του Υπουργείου Οικονομικών (2005- σήμερα). Διευθυντής Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ ( ). Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ ( ). Μέλος της Συνέλευσης του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του ΑΠΘ ( ). Μέλος σε διάφορες Επιτροπές διενέργειας τακτικών δημόσιων μειοδοτικών διαγωνισμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ

21 Αναπληρωματικός εκπρόσωπος των Ε.Μ.Υ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ σε συνεδριάσεις της Γ.Σ. Ακαδημαϊκή Χρονιά ( ). Εκπρόσωπος των Ε.Μ.Υ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στις Συνεδριάσεις της Γ.Σ., Ακαδημαϊκή Χρονιά Αναφορές (Citations) 1. Stochastic Behavior of the Athens Stock Exchange. Applied Financial Economics, June 1993, Vol. 3(2), pp G. Koutmos, C. Negakis and P. Theodossiou. o Athanasiadis, T., Testing the Efficiency of Athens Stock Exchange Market, Value Invest Magazine, No. 4. Available at SSRN: o Cheung, W., K. Lam, and H. Yeung, Intertemporal profitability and the stability of technical analysis: evidences from the Hong Kong stock exchange, Applied Economics, Vol. 43, pp o Morley, B. and D. Thomas, Risk return relationships and asymmetric adjustment in the UK housing market Applied Economics, Vol. 21, pp o Olugbode, M., Pointon, J. and A. El-Masry, Exchange Rate and Interest Rate Exposure of UK Industries Using Ar(1)- Egarch-M Approach, Available at SSRN: o Alexander, C. and E. Lazar, Modelling Regime-Specific Stock Price Volatility Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 71, pp o Vasiliou, D., N. Eriotis and S. Papathanasiou, How rewarding is technical analysis? Evidence from Athens Stock Exchange, Operational Research, Vol. 6, pp o Rao, A Analysis of volatility persistence in Middle East emerging equity markets, Studies in Economics and Finance, Vol.25, pp o Adjasi, C., S. Harvey and D. Agyapong, Effect Of exchange rate volatility on the Ghana stock exchange, African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research, Vol. 13, pp o Al-Khazalia, O., E. Koumanakos and S.P. Chong, Calendar anomaly in the Greek stock market: Stochastic dominance analysis, International Review of Financial Analysis, Vol. 17, pp

22 o Beer, F. and F. Hebein, An Assessment of The Stock Market And Exchange Rate Dynamics In Industrialized And Emerging Markets, International Business & Economics Research Journal, Vol. 7, pp o Butler, K. and K. Okada, Higher-Order Terms in Bivariate Returns to International Stock Market Indices, Multinational Finance Journal, Vol. 12, pp o Sheraz A.and O. Farooq, The Effect of 9/11 on the Stock Market Volatility Dynamics: Empirical Evidence from a Front Line State, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 16, pp o Yakob, N.A. and S. Delpachitra, On risk-return relationship: an application of GARCH (p,q)-m model to Asia Pacific region, International Journal of Science and Research, Vol. 2, pp o Tryfonidis, D., S. Muronidis and I. Lazaridis, Clarification of Misconception on the Day of the Week Effect: Methodological Analysis, Journal of Financial Management and Analysis, Vol. 20, pp o Hourvouliades, N Volatility Clustering in the Greek Futures Market: Curse or Blessing?, International Research Journal of Finance and Economics, Vol. 11, pp o Koutmos, G. and G. Philippatos, Market Frictions and Stock Return Dynamics, Managerial Finance, Vol. 33(3), pp o Drimbetas, E., N. Sariannidis, and N. Porfiris, The effect of derivatives trading on volatility of the underlying asset: evidence from the Greek stock market, Applied Financial Economics, Vol. 17, pp o Angelidis, D. K. Lyroudi and A. Koulakiotis, Forecasting Daily Returns: A Comparison Of Neural Networks With Parametric Regression Analysis, International Business & Economic Research Journal, Vol. 5, pp o Patra, T. and S.Poshakwale, Economic variables and stock market returns: evidence from the Athens stock exchange, Applied Financial Economics, Vol. 16, pp o Antoniou, A., E. Galariotis and S. Spyrou, Contrarian Profits and the Overreaction Hypothesis: The Case of the Athens Stock Exchange European Financial Management, Vol. 11, pp o Theriou, N., D. Maditinos, D. Aggelidis and G. Theriou, Testing the relation between beta and returns in the athens stock exchange: a second attempt, Presented in the 3rd International Conference on Accounting and Finance in Transition (ICAFT), July 2005, Greenwich, London

23 o Ogum, G., F. Beer and G. Nouyrigat, Emerging Equity Market Volatility, Journal of African Business, Vol. 6, pp o Vougas, D "Analysing long memory and volatility of returns in the Athens stock exchange", Applied Financial Economics, Vol. 14, pp o Chen, Y.S. and S.T. Wang, The empirical evidence of the leverage effect on volatility in international bulk shipping market, Applied Financial Economics, Vol. 31, pp o Leledakis G., I. Davidson and G. Karathanassis, Cross-sectional estimation of stock returns in small markets: The case of the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol. 13, pp o Hardouvelis, G., Angelidis, T. and E. Tsiritakis, 2003 Greek Closed-End Fund Premia: Differences and Similarities with U.S. Premia and their Implications, Working paper, o Hassan, M.K. and A. Islam, Statistical Properties of Monthly Equity Returns: Some Preliminary Results for Bagladesh, Southwestern Economic Proceedings. o Appiah-Kusi, J. and K. Menyah, Return predictability in African stock markets, Review of Financial Economics, Vol. 12, pp o Sinclair, C. D., D. M. Power, A. A. Lonie, and C. V. Helliar, Crosssectional estimation of stock returns in small markets: The case of the Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol. 13(6), pp o Fifield, S.G.M., Power, D.M. and C.D. Sinclair, 2002 Emerging Stock Markets: a more realistic assessment of the gains from diversification, Applied Financial Economics, Vol. 12, pp o Siourounis, G.D., Modeling Volatility and testing for efficiency in emerging capital markets: the case of the Athens Stock Exchange, Applied Finacial Economics, Vol. 12(1), pp o Panas, E., Estimating Fractal Dimension Using Stable Distributions and Exploring Long Memory Through ARFIMA Models in Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol. 11, pp o Dockery, E., and M.G. Kavussanos, A Multivariate Test for Stock Market Efficiency: The Case of ASE, Applied Financial Economics, Vol. 11 (5), pp o Apergis N. and S. Eleftheriou, Stock Return and Volatility Evidence from the Athens Stock Exchange, Journal of Economics and Finance, Spring, Vol. 25(1), pp

24 o Ortiz, E. and E. Arjona, Heterokedastic behavior of the Latin American emerging stock markets, International Review of Financial Analysis, Vol. 10, (3), pp o Poon, W.P.H. and F. Gay, Red Chips or H shares: Which China-backed Securities Process Information the Fastest? Journal of Multinational Financial Management, Vol. 10(3-4), pp o Barkoulas, J.T., Baum, C.F., and T. Travlos, Long Memory in the Greek Stock Market, Applied Financial Economics, Vol. 10(2), pp o Chortareas, G. McDermott, J. and T.E. Ritsatos, Stock Market Volatility in an Emerging Market: Further Evidence from the Athens Stock Exchange Journal of Business Finance and Accounting, Vol. 27, No 7&8, pp o Philippas, N., 1999, An Analysis of the Market Model using Data from a Fledging Market, Topics In Financial Economics and Risk Analysis, C. Siriopoulos (Ed.), Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σελ o Papachristou, G., Stochastic Behavior of the Athens Stock Exchange: A Case of Institutional Nonsynchronous Trading, Applied Financial Economics, Vol. 9, pp o Cifarelli, G., The Exchange Rate Crisis of September 1992 and the Pricing of Italian Financial Futures, Journal of Futures Markets, Vol. 18(7), pp o Papaioannou, M.G. and G.C. Neofotistos, Modeling the Volatility of Share Prices of Stocks Traded on the Athens Stock Exchange, Emerging Capital Markets: Financial and Investment Issues, (Edited by J. Choi and John A. Doukas). o Demos A. and S. Parisi, Testing Asset Pricing Models: The Case of The Athens Stock Exchange, Multinational Finance Journal, Vol. 2, No. 3, pp o Barkoulas T. and N. Travlos, Chaos in an Emerging Capital Market: The Case of Athens Stock Exchange, Applied Financial Economics, Vol. 8, pp o Laopodis, N.T., Distributional Properties and Weekly Return Patterns of the Athens Stock Exchange, Applied Economic Letters, Vol. 4, No 12, pp o Sinclair, C.D. D.M. Power, A.A. Lonie and C.V. Helliar, "An investigation of the stability of returns in Wes tern European equity markets, The European Journal of Finance Vol. 3, pp

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104-34 Τηλ: 210 8203167, Φαξ: 210 8203196, Email: mkavus@aueb.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr) ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο "Οικονομικού Τμήματος" Πανεπιστημίου Πειραιά (πρώην Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Xρηματοοικονομικής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ http://mba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό. Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναλυτικό Βιογραφικό. Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναλυτικό Βιογραφικό Πτυχία Παναγιώτης Θεοδοσίου, Ph.D. Καθηγητής Χρηματοοικονομικών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ph.D. (1987). Σχολή Μεταπτυχιακών και Πανεπιστημιακό Κέντρο, Πανεπιστήμιο της Πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Επικαιροποιημένο 2003-2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Επικαιροποιημένο 2003-2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Επικαιροποιημένο 2003-2012) Κώστας Συριόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών (siriopoulos@upatras.gr, www.siriopoulos.tk) ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο "Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Department of Accounting and Finance NEwsletter

Department of Accounting and Finance NEwsletter ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ DAFNE Department of Accounting and Finance NEwsletter Περιεχόμενα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χαιρετισμός από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ιούλιος 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2015 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ημερομηνία Γέννησης : 15 Νοεμβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Αθήνα 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΕΙΩΤΗ Αναπληρωτή Καθηγητή Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών Αθήνα 2013 Σταδίου 5, 2 Ος όροφος, Αθήνα, 105 62 Τηλ..: +30 2103689391, +30 6976196352, φάξ: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κυριακή Κοσμίδου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο : Διεύθυνση : Κυριακή Κοσμίδου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων Τηλ. : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου. Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Βιογραφικό Σημείωμα - Γαγάνης Χρυσοβαλάντης του Πέτρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου. Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Παρούσα θέση: Διεύθυνση Εργασίας: Χρυσοβαλάντης Γαγάνης του Πέτρου Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ.: 210 8203 459 Fax: 210 8228 816 e-mail: gleledak@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα Τηλ.: 210 8203 459 Fax: 210 8228 816 e-mail: gleledak@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Υπηκοότητα: Διεύθυνση Εργασίας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ Ελληνική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πατησίων 76, 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ

ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80 185 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ E-MAIL philipas@unipi.gr, τηλ. 2104142168 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ 1985-1989 Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Θ. Μυλωνάς. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεύθυνση Γραφείου Διεύθυνση Κατοικίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευκαλύπτων 13 Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου»,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2010-σήμερα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΣΕΜΦΕ). Μάθημα: «Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ε Ρ Α Ϊ Ν Α Κ. Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο ΠΟΥ Λ Ο Υ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν - Π Α Τ Η Σ Ι Ω Ν 7 6 1 0 4 3 4 Α Θ Η Ν Α Τ Η Λ 2 1 0 8 2 0 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (νυν, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Τμήμα Διοίκησης, 1979.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (νυν, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Τμήμα Διοίκησης, 1979. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Νούλας Όνομα Αθανάσιος Όνομα Πατέρα Γεώργιος Τόπος Διαμονής Θεσσαλονίκη, Τηλ. (2310) 891-677 (γραφείο), (2310) 928-120 (οικία) Fax 2310 891-657 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Fax. 2108226203 email: kouretas@aueb.gr. Commercial and Macrostabilization Policies Under Alternative. University of Notre Dame, U.S.A.

Fax. 2108226203 email: kouretas@aueb.gr. Commercial and Macrostabilization Policies Under Alternative. University of Notre Dame, U.S.A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απρίλιος 2013 Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα : Γεώργιος Π. Κουρέτας Ηµεροµηνία Γέννησης : 15 Νοεµβρίου 1959 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Δρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. του. Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. του. Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Dr. Δημήτριου Ν. Σουμπενιώτη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατομικά Στοιχεία 2. Σπουδές Τίτλοι 3. Κατάρτιση Εξειδίκευση 4. Διδακτική Εμπειρία 4.1 Προπτυχιακά Προγράμματα 4.2 Μεταπτυχιακά Προγράμματα 4.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ιορδάνης Μ. Ελευθεριάδης Ηλεκτρ. Διεύθυνση: jordan@uom.gr, jordan@uom.edu.gr Διεύθυνση Εργασίας: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας. Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Παναγιώτης Βασ. Παπαδέας Ε-MAIL : panapapa@teipir.gr ΣΠΟΥΔΕΣ : Γυμνασιακές : Θ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών. Ανώτατες : Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. α) Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Λογιστικής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 Τηλ.: 210-82.03.229

Διαβάστε περισσότερα