1. Ορισµός της ΕΓΔ Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ"

Transcript

1 Ο λόγος είναι ίσως η σηµαντικότερη µορφή έκφρασης όσο για την επικοινωνία αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπου από τον προφορικό στον γραπτό λόγο. Γιατί αν ένα παιδί δεν συνειδητοποιήσει πλήρως το φωνολογικό σύστηµα εµποδίζεται ή δυσκολεύεται να κατακτήσει την ανάγνωση και την γραφή. 1. Ορισµός της ΕΓΔ Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) ή Specific Language Impairment (SLI) είναι µια αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή που δεν αιτιολογείται από νευρολογικές, αισθητικο-κινητικές, γνωστικές ή συναισθηµατικές ψυχολογικές βλάβες. Τα παιδιά µε ΕΓΔ έχουν ως χαρακτηριστικό τον πιο αργό ρυθµό γλωσσικής ανάπτυξης σε σύγκριση µε τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Δηλαδή ενώ τα άλλα αναπτυξιακά στάδια παρουσιάζονται φυσιολογικά, η εµφάνιση του λόγου καθυστερεί σηµαντικά. {ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (SLI)} 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ Ένα κύριο χαρακτηριστικό της ΕΓΔ είναι ότι τα παιδιά µπορεί να µην µπορούν να πουν καµία λέξη µέχρι την ηλικία των 2 ετών. Στα 3 µπορεί να αρχίσουν να µιλούν αλλά να µην γίνονται κατανοητά από τους άλλους. Επίσης χαρακτηριστική είναι η δυσκολία στην αλλαγή της µορφής της λέξης, δηλαδή να δυσκολεύονται να κλίνουν τα ρήµατα ή τα επίθετα, να σχηµατίσουν χρόνους, τον ενικό και τον πληθυντικό αριθµό κλπ. Επιπλέον τα παιδιά µε ΕΓΔ δυσκολεύονται στην κατανόηση και στην χρήση των σωστών λέξεων σε προτάσεις. Δεν συνδέουν τους χρόνους µε τα χρονικά επίπεδα (Παρόν-Παρελθόν-Μέλλον) και δυσκολεύονται στην έκφραση και κατανόηση της γλώσσας. Και όταν ένα παιδί δυσκολεύεται να εκφραστείτε µε τον λόγο, είτε σιωπά ή µιλά διστακτικά λόγο χαµηλής αυτοπεποίθησης και αποφεύγει να κάνει φιλίες. (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή)

2 2.2. Αιτιολογία. Δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς η αιτιολογία ή η προέλευση της ΕΓΔ. Πολλές µελέτες έχουν γίνει. Στις αρχές του 20 ου αιώνα υποστηρίχθηκε ότι η ΕΓΔ µπορεί να οφείλεται σε εγκεφαλική διαταραχή. Υποστηρίζεται ότι το παιδί έχει µια δυσκολία στο µέρος του αριστερού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου το οποίο επεξεργάζεται γρήγορα τα ακουστικά γεγονότα. Πράγµα που σηµαίνει ότι αν και ακούει καλά, δυσκολεύεται ιδιαίτερα να διακρίνει γνωστικούς ήχους και ιδιαίτερα τις καταλήξεις των λέξεων. (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή) Η κληρονοµικότητα παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στην ΕΓΔ. Έρευνες έχουν δείξει ότι είναι κληρονοµική διαταραχή, σύµφωνα µε τις οποίες το 40-70% των παιδιών µε ΕΓΔ έχουν τουλάχιστον ένα συγγενή µε αυτή την διαταραχή. (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή) Άλλες µελέτες δείχνουν ότι και περιβαλλοντικοί παράγοντες µπορούν να συµβάλουν στην εµφάνιση της ΕΓΔ. Γίνονται έρευνες που προσπαθούν να συνδέσουν το κάπνισµα από την µητέρα κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης µε την εµφάνιση της ΕΓΔ στα παιδιά. ΩΩς γνωστό η νικοτίνη επηρεάζει δυσµενώς την ανάπτυξη του εµβρύου διότι εµποδίζει της αναπτυξιακές ιδιότητες των ορµονών και ως αποτέλεσµα τα παιδιά µητέρων που κάπνιζαν στην διάρκεια της εγκυµοσύνης παρουσιάζουν περισσότερα γνωστικά και συµπεριφοριστικά προβλήµατα σε σχέση µε παιδιά που οι µητέρες τους δεν κάπνιζαν στην εγκυµοσύνη. (Εγκέφαλος). Άλλες αιτιολογίες που συµβάλουν στην ΕΓΔ είναι διάφορα προβλήµατα εγκυµοσύνης, πρόωρος τοκετός, ασφυξία την ώρα του τοκετού, το οικογενειακό περιβάλλον (σε σχέση µε το χαµηλό κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο και µε συχνότητα 2-1 στα αγόρια µε τα κορίτσια), και τα γονίδια. (THACE ενότητα 17)

3 3. Δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά µε ΕΓΔ στην ζωή τους και στο σχολείο. Με την χρήση του προφορικού λόγου επικοινωνούµε µε τους ανθρώπους γύρω µας, εκφράζουµε τον συναισθηµατικό µας κόσµο, τις ανάγκες µας και τις επιθυµίες µας. Μπορεί να φαίνεται απλή αλλά είναι µια πολύ σηµαντική έκφραση του ατόµου. Ίσως να την θεωρούµε δεδοµένη, αλλά όταν ένα παιδί από τα πρώτα χρόνια δεν µπορεί να δείξει τι θέλει, τι νιώθει, αποκτά νευρικότητα και νιώθει µειονεκτικά Προσχολική ηλικία Η φυσιολογική εξέλιξη ενός παιδιού όσον αφορά τον προφορικό λόγο είναι ως εξής: ως 6 µηνών χρησιµοποιούν φθόγγους, ως 10 µηνών µπορούν να συλλαβίζουν, ως 12 µηνών λέει τις πρώτες του λέξεις, στους 18 µήνες µπορεί να κάνει µονολεκτικές προτάσεις και να δίνει απαντήσεις, στα 2 έτη παρουσιάζει µια σηµαντική αύξηση του λεξιλογίου του, ως τα 2,5 έτη χρησιµοποιεί άνετα το λεξιλόγιο όπως ρήµατα και αντωνυµίες, στα 3 παρουσιάζει σαφή βελτίωση της προφοράς και της χρήσης του λεξιλογίου που χρησιµοποιεί, στα 3,5 παρουσιάζει βελτίωση όσον αφορά τις προτάσεις και τις ερωτήσεις και στην ηλικία των 6 παρουσιάζει µια άνετη παραγωγή λόγου. (THACE ενότητα 17). Τα παιδιά µε ΕΓΔ ως τα 2 τους χρόνια δεν µιλούν καθόλου. Στα 3 µιλάνε µεν αλλά δεν γίνονται κατανοητά από τους άλλους. Δεν µπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να δείξουν πως νιώθουν και τι θέλουν, προσπαθούν να επικοινωνήσουν µε χειρονοµίες και δείχνοντας µε το δάχτυλο το τι θέλουν, αργότερα αν και κατακτούν κάποιο λεξιλόγιο, δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν σωστά τις αντωνυµίες, να σχηµατίσουν χρόνους στα ρήµατα και καταλήξεις σε ρήµατα και επίθετα, και εκφράζονται µε σύντοµες προτάσεις.

4 Η οποιαδήποτε δυσκολία στην έκφραση επιθυµιών, συναισθηµάτων προκαλεί νευρικότητα, άγχος και χαµηλή αυτοεκτίµηση. Το οικογενειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα οι γονείς που ζουν το παιδί καθηµερινά, αν και το καταλαβαίνουν ως προς το τι θέλει να πει (καθότι αναπτύσσεται ένας ιδιαίτερος τρόπος επικοινωνίας), µερικές φορές αγανακτούν από την αδυναµία έκφρασης και ιδιαίτερα αν δεν έχουν αντιληφθεί ότι κάτι συµβαίνει µε τον λόγο του παιδιού λόγο άγνοιας της κατάστασης ή το πιο συνηθισµένο- δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι το παιδί τους µπορεί να έχει κάποιο πρόβληµα στον λόγο. Το παιδί νιώθει µειωµένο, ιδιαίτερα αν εισπράττει αρνητικά ή κοροϊδευτικά σχόλια από συνοµηλίκους. Μερικές φορές γίνεται επιθετικό πάνω στο οµαδικό παιχνίδι είτε επειδή προσπαθεί να εκφραστεί και δεν το καταλαβαίνουν ή επειδή το κοροϊδεύουν και απορρίπτουν από το παιχνίδι. Η πρώιµη παρέµβαση από ειδικούς και η υποστήριξη του παιδιού, βοηθούν σηµαντικά στην εξέλιξη του λόγου. Αν δεν αντιµετωπιστεί σωστά, επηρεάζει αρνητικά τις σχολικές επιδόσεις, η ανεπάρκεια λόγου συνεχίζεται και στην σχολική ηλικία δηµιουργώντας µαθησιακά προβλήµατα, και είναι υπαρκτή ως την ενηλικίωση Σχολική ηλικία. Παρόλο που η κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας γίνεται εµφανής µε τον χρόνο, παρατηρούνται αδυναµίες χειρισµού της γλώσσας στα άτοµα µε ΕΓΔ, οι οποίες είναι εµφανής στην ύστερη παιδική ηλικία, εφηβεία και µερικές φορές σε ενήλικες. «Οι Arams & Nation (1984) βρήκαν ότι 40% των προνηπίων µε ΕΓΔ συνεχίζουν να έχουν σηµαντικά προβλήµατα στην γλώσσα 4-5 χρόνια µετά. Μια άλλη µελέτη που έγινε από τους Aron, Ekelman & Nation (1984)σε σύνολο 13 προνηπίων, έδειξε ότι το 85% του δείγµατος παρουσίασε πρόβληµα στην κατανόηση της γλώσσας και κατά την διάρκεια της εφηβείας» (Εγκέφαλος).

5 Αν και σε σχέση µε την προσχολική ηλικία, τα παιδιά µε ΕΓΔ κατέχουν περισσότερο λεξιλόγιο, υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους. Η διαφορά είναι πιο εµφανής στο σχολικό περιβάλλον που αναγκαστικά τα παιδιά συνυπάρχουν καθηµερινά και µέσα στην τάξη που απαιτείται η επικοινωνία. Και εδώ ξεκινούν τα πιο σοβαρά προβλήµατα για ένα παιδί µε ΕΓΔ. Παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα στην εκµάθηση της ανάγνωσης, µιας και αν δεν κατακτηθεί ο προφορικός λόγος παρουσιάζονται προβλήµατα στην κατάκτηση δεξιοτήτων όπως η ανάγνωση και η γραφή. Με ανακριβή φωνολογική γνώση, δηµιουργείται ελλιπής αναπαραγωγή της λέξης κατά την διαδικασία της προφοράς και της γραφής. Έχουν προβλήµατα όσον αφορά την γραµµατική και το συντακτικό µιας και δεν κατανοούν τον σχηµατισµό των ρηµάτων στους χρόνους, των επιθέτων σε γένη και αριθµούς. Δυσκολεύονται στην αριθµητική ικανότητα (αν και υπερτερεί από την γλωσσική µιας και ο στόχος δεν απαιτεί χρήση της γλώσσας), εξαιτίας των φωνολογικών ελλειµµάτων στην γλώσσα. Η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας (η οποία είναι υποχρεωτική πια στην 3 η Δηµοτικού, και στην 5 η η δεύτερη ξένη γλώσσα) δηµιουργεί επιπρόσθετα προβλήµατα αφού δεν έχει διαµορφωθεί πρώτα η εκµάθηση της µητρικής γλώσσας. Πάντως οι δυσκολίες των παιδιών µε ΕΓΔ και των παιδιών µε φυσιολογική ανάπτυξη λόγου όσον αφορά την εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας είναι παρόµοιες µιας και το αντικείµενο απαιτεί εκ νέου κατάκτηση της γλώσσας φωνολογικά, γραµµατικά και συντακτικά. (THACE ενότητα 18) Οι οποιεσδήποτε µαθησιακές δυσκολίες που απορρέουν από την ΕΓΔ, επιδρούν αρνητικά στο παιδί, µειώνουν την αυτοπεποίθησή του, νιώθει ότι δεν τα καταφέρνει, µε αποτέλεσµα να κλείνεται στον εαυτό του, να είναι νευρικό, να έχει έντονο το αίσθηµα της αποτυχίας, να λαµβάνει απόρριψη από τους συµµαθητές του, να εκτιµάται χαµηλότερα από τους δασκάλους, να είναι φοβισµένο, λυπηµένο µε

6 έντονες εκρήξεις θυµού ή αντίδρασης. Αποµονώνεται όταν απαιτείται συνοµιλία, συµµετοχή σε δραστηριότητες και παιχνίδια. 4. Στρατηγικές και µέθοδοι για την αντιµετώπιση των δυσκολιών και την ενσωµάτωση των παιδιών στην γενική τάξη Η αναγκαιότητα της πρώιµης διάγνωσης και έγκαιρης παρέµβασης για την µελλοντική εξέλιξη και πρόοδο των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες δεν αµφισβητείται. Προσφέρουν την δυνατότητα εξέλιξης και βοηθούν τα άτοµα να ενταχθούν ικανοποιητικά και να προοδεύσουν σηµαντικά ξεπερνώντας στο µέγιστο δυνατό την οποιαδήποτε δυσκολία που τα κρατάει πίσω σε σχέση µε τους συνοµήλικους τους. Για την σωστή αντιµετώπιση των οποιονδήποτε δυσκολιών απαιτείται µια σωστή και διεπιστηµονική διάγνωση και αξιολόγηση. Εντοπίζονται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το άτοµο, αιτιολογούνται µε βάση το ιατρικό, οικογενειακό (κληρονοµικό και περιβαλλοντικό) και σχολικό ιστορικό, και συστήνονται οι εξατοµικευµένες µέθοδοι παρέµβασης ώστε να βοηθηθεί το άτοµο να αντιµετωπίσει και να ξεπεράσει ίσως τις δυσκολίες αυτές. Για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολόγησης, απαιτούνται εργαλεία ανίχνευσης των µαθησιακών δυσκολιών. Μερικά από αυτά είναι: α) µη γλωσσικά τεστ όπως το LAC (Lindamond Auditory Conceptualisation) και το Pat Lindamond RAN (Rapid Automatic Naming Test) των Denckla τα οποία είναι τεστ οπτικής και ακουστικής αντίληψης, αποκωδικοποίησης πληροφοριών και γρήγορης ονοµασίας αντικειµένων. β) τεστ νοηµοσύνης όπως το WISC (Wechsler s Intelligence Scale for Children) ή ένα WAIS (Wechsler s Adult Intelligence Scale), τα οποία σταθµίζουν τις νοητικές ικανότητες και τον τρόπο αντίληψης των ατόµων και διερευνούν την διαφορά µεταξύ Λεκτικής και Πρακτικής νοηµοσύνης. (11 ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου

7 Λογοπεδικών) γ) τεστ ανάγνωσης και κατανόησης όπως το Hatcher, «Σύνδεση ήχων» των Vellutino, Bryant, Bradley, Firth, Snowling, Hulme το οποίο εντοπίζει φωνολογικές δυσκολίες µε βάση την εγκεφαλική λειτουργία όσον αφορά την αναγνωστική ικανότητα. Με βάση την σωστή διάγνωση, δηµιουργούνται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την κατάλληλη µέθοδο διδασκαλίας, τα οποία σε συνδυασµό µε την κατάλληλη παρέµβαση από ειδικούς θεραπευτές (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) βοηθούν σηµαντικά το άτοµο να εξελιχθεί. (THACE ενότητα 19) 5. Επίλογος Η πρώιµη ανίχνευση και µεσολάβηση είναι εξαιρετικά σηµαντικά για να καλλιεργηθεί η γλώσσα και η κοινωνική ανάπτυξη. Η προσχολική µεσολάβηση στην γλώσσα µπορεί να µην εξαλείψει την πιθανότητα για µελλοντικές αναγνωστικές δυσκολίες αλλά µπορεί να προλάβει ή ακόµα να µειώσει πολλά προβλήµατα.( Ειδική Γλωσσική Διαταραχή ) Το παιδί µπορεί να βοηθηθεί από ειδικό εκπαιδευτικό, από λογοθεραπευτή αλλά και από την ίδια την οικογένεια και την ευαισθητοποίηση του σχολικού περιβάλλοντος ώστε να αντιµετωπιστούν σωστά τα όποια προβλήµατα αυτό αντιµετωπίζει. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (SLI) id,113/func,view/catid,8/id,312/ (22/11/2008)

8 «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής µάθησης» 11 ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, Αθήνα, Νοεµβρίου sk=view&id=36&itemid=56 και sk=view&id=37&itemid=98 22/11/2008 Εγκέφαλος Γονεϊκό κάπνισµα και ανάπτυξη της «Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής» σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας 22/11/2008 Ειδική Γλωσσική Διαταραχή 22/11/2008 *Πηγή: Κοκκίνη Ελένη (THACE)

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καλώς ήρθατε ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ- ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ- ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ- ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Καλώς ήρθατε ΑΡΧΙΚΗ Καλώς Ήρθατε στον ιστότοπό μας... Το Έργο Λόγος Έκφραση απευθύνεται σε παιδιά µε δυσκολίες, σε εφήβους, σε ενήλικες, σε γονείς, και σε εκπαιδευτικούς. Στο γραφείο ειδικών θεραπειών

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης»

Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε προβλήµατα µάθησης» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ Τ.Ε.Π.Α.Ε. ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εργασία στο µάθηµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ T.E.I ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Σειρά: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2009 Επιμέλεια έκδοσης Φιλολογική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματική Γλώσσας Β ΚΔΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών»

«Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Στάση εκπαιδευτικών ηµοτικών σχολείων απέναντι στις Μαθησιακές υσκολίες παιδιών» Εποπτεύουσα καθηγήτρια: Σαπουνάκη Αλεξάνδρα Συντάκτριες πτυχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μαθησιακές Δυσκολίες. Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού. Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μαθησιακές Δυσκολίες. Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού. Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μαθησιακές Δυσκολίες Μελέτη της Γλώσσας Α Δημοτικού Α Τεύχος Βιβλίο Μαθητή και Α Τεύχος Τετράδιο Εργασιών Σπουδάστρια: Τζουανοπούλου Αντωνία Α.Μ. 10898 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Τάσση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δυσλεξία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΕΒΕΚΑ ΑΡΑΠΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός.

Εισηγητής: Καμούτσα Ιωάννα, 2219. Κοτσίφη Μαρία,2361. Νικολακοπούλου Θεώνη,2218. Επιβλέπων: Μιχάλης Μιχαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. Η τυπική κλινική εικόνα του αυτισμού περιλαμβάνει:

ΑΥΤΙΣΜΟΣ. Η τυπική κλινική εικόνα του αυτισμού περιλαμβάνει: ΑΥΤΙΣΜΟΣ Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια Ο Αυτισμός αποτελεί τη βαρύτερη ψυχική διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό Παιδοψυχίατρο L. Kanner το 1943. Ο Kanner

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις.

Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις. Στάδια Μαθησιακής Εξέλιξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της ύλης στο δημοτικό σχολείο γίνεται ανα 2 σχολικές τάξεις. Στην πρώτη τάξη διδάσκονται συγκεκριμένους τομείς και στη δεύτερη κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΟΒΑΡΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΑΡΙΘΜΗΣΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «PROFILE ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ»

ΘΕΜΑ: «PROFILE ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «PROFILE ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΙΣΚΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ~ 2 ~

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής ιπλωµατική Εργασία θέµα : «Τα ψυχο-κοινωνικά προβλήµατα των δυσλεξικών ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ Της φοιτήτριας: Σταύρης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία

Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία Ειδική μαθησιακή δυσκολία Δυσλεξία Κολτσίδας Παναγιώτης, Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Ν. Αιτωλ/νίας Περίληψη Η δυσλεξία είναι ένα είδος μαθησιακής δυσκολίας με σαφώς προσδιορισμένο εννοιολογικό περιεχόμενο, οριοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση

Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Οδηγός ανίχνευσης, διάγνωσης & αντιμετώπισης Μαθησιακών Δυσκολιών για τη Β/θμια Εκπαίδευση Συνεργασία Επιμέλεια: Παπαδομαρκάκης Γιάννης - Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου Γκονέλα Ελένη - Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός

Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός Μια έκδοση των Μετάφραση από www.ld.org Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός Δυσλεξία Ένας πλήρης οδηγός Επικοινωνήστε μαζί μου Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια Κέντρων ikid Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός

Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός Μια έκδοση των Μετάφραση από www.ld.org Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός Δυσλεξία Ένας πλήρης οδηγός Επικοινωνήστε μαζί μου Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια Κέντρων ikid Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή του Boehm Test of Basic Concepts- Preschool Version σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αγγίζοντας το φάσμα του αυτισμού

Αγγίζοντας το φάσμα του αυτισμού ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας : Αγγίζοντας το φάσμα του αυτισμού Ονοματεπώνυμο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ. «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός. Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ «Νοητική Υστέρηση» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Βάσω Αρμπουνιώτη Κοινωνική Λειτουργός Ιωάννα Κουτσοκλένη Εργοθεραπεύτρια Μανώλης Μαρνελάκης Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Ψυχοκοινωνικά προβλήματα ατόμων με δυσλεξία

ΘΕΜΑ:Ψυχοκοινωνικά προβλήματα ατόμων με δυσλεξία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Τομέας βιολογίας της άσκησης Εργαστήριο αναπτυξιακής αγωγής και Ειδικής αγωγής ΘΕΜΑ:Ψυχοκοινωνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;

Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους; ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ «Τα παιδιά με αυτισμό μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην επικοινωνία τους;» Ανάλογα με το επίπεδο της κοινωνικής τους ανάπτυξης είναι και το επίπεδο της λειτουργικής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ- ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Τεστ Διάγνωσης Δυσλεξίας στη Σχολική Ηλικία. Πιλοτική χορήγηση- Ανάλυση δεδομένων» Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει και να παρουσιάσει έξι γενετικά σύνδρομα τα οποία συνοδεύονται απο νοητική καθυστέρηση. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται κατα σειρά το σύνδρομο Down, το σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα