ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή πιστοποίησης, η οποία ορίζεται από το κράτος µέλος για κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. ΑμεΑ Αίτημα Επαλήθευσης Πιστοποίησης Δαπανών Ανάκτηση ΑΠΙΣ Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρίες Αίτημα του δικαιούχου που αποστέλλεται στον ΕΦΕΠΑΕ για την επαλήθευση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του. Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία. Αρχή Πιστοποίησης: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για την πιστοποίηση καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμής, πριν διαβιβαστούν στην Επιτροπή των ΕΚ ΑΠ Άξονας Προτεραιότητας: Μια από τις προτεραιότητες της στρατηγικής στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος που έχει συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους και περιλαμβάνει ομάδα πράξεων οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους. Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό ΔΑ Δημόσια Δαπάνη Δημοσιονομική Διόρθωση Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης. Διαχειριστική Αρχή: Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το κράτος µέλος για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος. Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη. Κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τομέα, μίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που ενεργούν σύμφωνα µε την οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών νοείται ως παρεμφερής δαπάνη. Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής και Εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της Σελίδα 1 από 3

2 Δικαιούχος ΕΕ Eυρ. Επιτροπή ΕΠ συγχρηματοδότησης του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου η οποία είναι ανάλογη της παράβασης που διαπιστώνεται. Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός, φορέας ή επιχείρηση, αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Έγγραφο το οποίο υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει µια αναπτυξιακή στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων, που θα επιτευχθεί µε τη συνδρομή ενός Ταμείου ή, στην περίπτωση του στόχου «Σύγκλιση» και ειδικότερα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Προσπελασιμότητα» και «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη », µε τη συνδρομή του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΠΑ. ΕΠΑΕ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: Το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε διάλογο µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής Επιτροπή) και το οποίο αποτελεί μέσο αναφοράς για την εκπόνηση του προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. ΕΥΔ ΕΠΑΕ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα» ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ Ευρώ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ως ορίζεται στο Ν.3614/07 (άρθρο 4 παρ. 4γ): Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ή υπηρεσία, η οποία ενεργεί υπό την ευθύνη διαχειριστικής αρχής ή αρχής πιστοποίησης, και εκτελεί καθήκοντα για λογαριασμό μιας τέτοιας αρχής σε σχέση µε δικαιούχους που υλοποιούν πράξεις. Ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης δύναται να επιλεγεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, μετά από διαγωνιστική διαδικασία και ο οποίος, μεταξύ άλλων, πρέπει να πληροί και τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) να έχει φερεγγυότητα και να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την ικανότητά του για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου που θα του ανατεθεί, β) να διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά το αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματός του. Στην περίπτωση που ο ενδιάμεσος φορέας επιλέγεται μετά από διαγωνιστική διαδικασία, απαιτείται σύναψη σύμβασης ανάθεσης. Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφεται μεταξύ της οικείας διαχειριστικής αρχής και του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης. Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Σελίδα 2 από 3

3 Ιδιωτική συμμετοχή Ίδια συμμετοχή ΟΠΣ ΠΣΚΕ Παρατυπία ΠΔΕ Πράξη/Έργο ΕΠΑΕ ΣΑΕ ΣΔΕ ΥΠΑΑΝ ΥΠΑΣΥΔ Φορέας χρηματοδότησης Φορέας της Επένδυσης / Φορέας υλοποίησης Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Δικαιούχος συνολικά για την υλοποίηση ενός έργου και υπολογίζεται ως το άθροισμα ίδιας συμμετοχής και δανεισμού Το ποσό που καταβάλλει εξ ιδίων (χωρίς δανεισμό) πόρων ένας Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν Προγράμματα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έντυπα, που με ευθύνη της ΔΑ ή του ΕΦΔ καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων: το πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, στο οποίο καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν Προγράµµατα και δράσεις, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόµου και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον καταλογισμό στον κοινοτικό προϋπολογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Έργο ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου επιχειρησιακού προγράμματος ή με ευθύνη της, σύμφωνα µε κριτήρια που καθορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης και υλοποιούνται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας µε τον οποίο σχετίζονται. Συλλογική Απόφαση Έργου Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Η απόφαση 14053/ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540Β) του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εκδιδόμενη σε εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3614/07, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως ισχύει. Το Υπουργείο ή η Περιφέρεια, ο οποίος έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στο δικαιούχο ή στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων. Άτυπος, εναλλακτικός τρόπος περιγραφής των δικαιούχων στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της συνθήκης. Σελίδα 3 από 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ

5 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2) Δ. Μακεδονία (3) Ήπειρος (4) Στερεά Ελλάδα (5) Θεσσαλία (6) Ιόνια (7) Δ. Ελλάδα (8) Πελοπόννησος (9) Β. Αιγαίο (10) Ν. Αιγαίο (11) Κρήτη (12) Αττική (13) Σελίδα 1 από 1

6 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων Α Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ Γ Β Γ A 08.0 Λοιπά ορυχεία και λατομεία Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Α A ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Εξόρυξη τύρφης Ο Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Α A ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα Ο Βιομηχανία τροφίμων Παραγωγή παγωτών Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α A Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α. Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A 11 Ποτοποιία Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Ζυθοποιία Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Παραγωγή αναψυκτικών παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α A 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών Β Α Γ Β Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ Β Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Α Β A Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα Β Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Α Β A Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών Β Α Γ Α Α Α Α Γ Β Γ Α Β A Σελίδα 1 από 8

7 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα Β Α Γ Γ Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών Β Α Γ Γ Α Α Β Γ Β Γ Α Β A Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α. Β Α Γ Α Α Α Β Γ Β Γ Α Β Α 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων Β Α Α Γ Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας Β Α Β Α Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων Β Α Β Α Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή εσωρούχων Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης Β Α Β Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή γούνινων ειδών Β Α Α Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Γ A Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ Β Α Β Β Α Α Β Β Γ Γ Γ Γ A 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών Β Α Α Β Α Α Β Β Α Γ Γ Α A Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας Β Α Β Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Κατασκευή υποδημάτων Β Α Α Β Α Α Α Β Γ Γ Γ Β A Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, 16 εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής Α Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων Παραγωγή χαρτοπολτού Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι Α Β Β Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Σελίδα 2 από 8

8 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι Α Β Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Γ A 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Εκτύπωση εφημερίδων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Β A Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ A 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) Α Α Γ Γ Α Α Γ Γ Β Γ Γ Γ A Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου Α Α Γ Γ Α Α Γ Γ Β Γ Γ Γ A 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων Παραγωγή βιομηχανικών αερίων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή χρωστικών υλών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων Α Α Γ Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης Α Α Β Β Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού Α Α Α Β Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή εκρηκτικών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Β Β Γ A Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Β Β Γ A Παραγωγή αιθέριων ελαίων Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Β Β Β A Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A Παραγωγή μη φυσικών ινών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Β Γ A 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Β Β Β A 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Σελίδα 3 από 8

9 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ Α Α Α Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Β Β A 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Κατασκευή επίπεδου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κοίλου γυαλιού Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή ινών γυαλιού Α Α Α Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων Α Α Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών Α Α Α Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών Α Α Β Β Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής Α Α Β Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής Α Α Γ Γ Α Α Α Α Α Β Β Β A Παραγωγή τσιμέντου Α Β Γ Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Παραγωγή ασβέστη και γύψου Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή κονιαμάτων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή ινοτσιμέντου Α Β Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Α A Παραγωγή λειαντικών προϊόντων Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Β Β A Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Γ Α Β Α Α Β Α Α Β Β Β A Σελίδα 4 από 8

10 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Γ A Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών Α Γ Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση κονιομεταλλουργία Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ A Μεταλλοτεχνία Α Α Α Β Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή μαχαιροπίρουνων Α Α Γ Γ Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων Α Α Γ Β Α Α Β Α Α Α Α Γ A Κατασκευή εργαλείων Α Α Β Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων Α Α Β Γ Α Α Β Α Α Α Α Β A Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας Α Α Β Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων Α Α Β Γ Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών Α Α Β Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α. Α Α Β Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Α Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης Α Α Α Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή ρολογιών Α Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Α Α Β A 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σελίδα 5 από 8

11 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών Α Α Α Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος Α Α Β Α Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης Α Α Β Γ Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Α Α Β Β Α Α Γ Α Β Β Γ Β A 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων Β Α Α Γ Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α. Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Α A Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Β Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Γ Β A Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Α Α Γ Β A Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Β A Σελίδα 6 από 8

12 A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών Β Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού Β Α Γ Β Α Α Γ Α Γ Α Γ Γ A Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών Β Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α. Β Α Γ Β Α Α Γ Α Β Α Γ Γ A 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων Β Α Β Β Α Α Γ Α Β Γ Γ Γ A Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Β Α Β Γ Α Α Γ Α Α Γ Γ Γ A Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα Β Α Β Β Α Α Γ Α Α Γ Γ Γ A Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Β Α Β Β Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ A 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού Γ Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων Γ Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή μοτοσικλετών Γ Α Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων Γ Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Α Α Γ A Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α. Γ Γ Γ Β Α Α Β Α Β Α Α Γ A 31 Κατασκευή επίπλων Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή επίπλων κουζίνας Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή στρωμάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Κατασκευή άλλων επίπλων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες Κοπή νομισμάτων Α Γ Γ Α Α Α Γ Α Γ Γ Γ Γ A Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή μουσικών οργάνων Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Α A Κατασκευή αθλητικών ειδών Α Α Α Α Α Α Α Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους Α Α Α Α Α Α Β Α Β Γ Γ Β A Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών Α Α Γ Γ Α Α Γ Α Β Γ Γ Β A Σελίδα 7 από 8

13 ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ A. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Κατασκευή σκουπών και βουρτσών Α Α Α Β Α Α Γ Α Β Γ Γ Β A Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Α Α Γ Β Α Α Β Α Β Γ Γ Β A 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού Επισκευή μεταλλικών προϊόντων Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή μηχανημάτων Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Β Α Α Γ A Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων Α Γ Γ Γ Α Α Γ Α Γ Α Α Γ A Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών Α Γ Α Β Α Α Β Α Γ Α Α Γ A Επισκευή άλλου εξοπλισμού Α Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Α Γ A Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Α Γ Α Β Α Α Β Α Γ Α Α Γ A 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β A Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Επιχρίσεις κονιαμάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Ξυλουργικές εργασίες Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Δραστηριότητες κατασκευής στεγών Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Β A Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Β A 58 Εκδοτικές δραστηριότητες Έκδοση βιβλίων Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων Α Β Α Γ Α Α Α Α Γ Α Α Β A Έκδοση εφημερίδων Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες Α Β Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές Α Β Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Β A Έκδοση άλλου λογισμικού Α Β Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β A Σελίδα 8 από 8

14 Β. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 55 Καταλύματα Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο Α Α Α Α Α Α Α Α A Α Α Α Α ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής Α Α Α Α Α Α Α Α A Α Α Α Α Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα Α Β Α Α Α Α Α Α A Α Α Β Α Κατηγορίες επιχειρήσεων που επιχορηγούνται Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναμικότητας σε κλίνες 100. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναμικότητας σε κλίνες 100. Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια, Ε, Δ και Γ τάξης, δυναμικότητας σε κλίνες 100. Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Τουριστικές επαύλεις. Σελίδα 1 από 1

15 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 35 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Α Α Α Β Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Γ Α Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα Α Α Α Α Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Παροχή ατμού και κλιματισμού Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες Α Α Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Γ Α Παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου), για ψύξη Α Α Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Γ Α Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου) Α Α Α Β Α Α Α Β Β Α Α Γ Α 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Γ Α Β Α 37 Επεξεργασία λυμάτων Επεξεργασία λυμάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών Α Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού Α Α Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Α Α 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α 42 Έργα πολιτικού μηχανικού Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους Α Α Γ Β Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού Α Α Γ Α Α Α Γ Α Α Β Γ Β Α 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Προετοιμασία εργοτάξιου Σελίδα 1 από 12

16 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών Α Γ Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων Α Γ Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ Α Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου Α Γ Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α Εργασίες επιχωματώσεων Α Γ Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α Δοκιμαστικές γεωτρήσεις Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών Α Γ Α Γ Α Α Γ Α Β Α Α Γ Α Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Β Α Α Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Β Β Α Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α και εξαρτημάτων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών Α Γ Α Β Α Α Β Β Γ Α Α Β Α προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Β Α ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστης ξυλείας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας Σελίδα 2 από 12 Α Γ Α Β Α Α Β Β Γ Α Α Β Α Α Γ Α Α Α Α Α Β Γ Α Α Α Α

17 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, Α Γ Α Α Α Α Α Β Γ Α Α Α Α υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Γ Α Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών Α Γ Α Β Α Α Α Β Γ Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Α Α Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Α Α Χονδρικό εμπόριο ποτών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού Α Β Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών Α Γ Α Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Σελίδα 3 από 12

18 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α πλεκτομηχανών Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Α Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Α Α Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων Α Γ Α Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων Α Γ Α Α Α Α Α Β Α Α Α Β Α Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Α Α Β Α 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες Αποθήκευση Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Β Β Α 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις Α Γ Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά Α Γ Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης Α Γ Γ Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις ΕΞΑΙΡΕΙΤ ΑΙ Ο ΚΩΔ Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο και τηλεοπτικά προϊόντα Β Γ Α Β Α Α Α Β Α Α Α Γ Α Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων Β Γ Α Β Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Σελίδα 4 από 12

19 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων Β Γ Α Γ Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών Β Γ Α Γ Α Α Β Β Α Α Α Γ Α Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις Β Γ Α Γ Α Α Α Β Α Α Α Γ Α Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών Ραδιοφωνικές εκπομπές Β Α Α Γ Α Α Α Α Α ΑΑ Α Γ Α Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών Β Α Γ Γ Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης Α Γ Α Β Α Α Α Α Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου) Α Γ Α Β Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Σελίδα 5 από 12

20 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση Α Γ Α Β Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων Α Γ Α Β Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών) Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Σελίδα 6 από 12

21 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α υδρεύσεων και αποχετεύσεων) Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα Α Α Α Α Α Α Β Α Α Α Α Α Α Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού Α Γ Α Α Α Α Α Α Β Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών Α Γ Γ Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης Α Γ Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης Α Γ Α Α Α Α Β Α Α Α Α Β Α Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Σελίδα 7 από 12

22 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες Α Α Α Γ Α Α Α Α Α Α Α Α Α 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς Διαφημιστικά γραφεία Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων Α Α Α Β Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών Α Α Α Β Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών Α Α Α Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου Υπηρεσίες ντεκορατέρ Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων Β Α Α Γ Α Α Α Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών Β Α Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων Β Α Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας Β Α Α Γ Α Α Α Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ) Β Α Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Φωτογραφικές δραστηριότητες Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α τρίτων Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες μικροφωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων Β Γ Α Γ Α Α Β Α Β Α Β Β Α Σελίδα 8 από 12

23 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών Β Γ Α Γ Α Α Β Α Γ Α Β Β Α 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Β Γ Γ Α Α Α Β Β Γ Α Γ Β Α Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών Β Γ Γ Α Α Α Β Β Β Α Γ Β Α υπολογιστών) Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού Β Α Γ Α Α Α Γ Β Β Α Γ Β Α Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 79 οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Α Α Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Α Α Β Α 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους Γενικός καθαρισμός κτιρίων Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες κατ' οίκον στιλβώματος επίπλων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ) Β Γ Β Γ Α Α Γ Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων Β Γ Β Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών Β Γ Β Α Α Α Β Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων Β Γ Β Α Α Α Β Β Γ Β Β Β Α Σελίδα 9 από 12

24 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE 82 ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων Β Γ Γ Α Α Α Α Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού Β Γ Β Α Α Α Γ Β Γ Β Β Β Α Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) Β Γ Β Α Α Α Β Β Γ Β Β Β Α Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων Α Α Α Α Α Α Α Α Α Β Α Β Α Δραστηριότητες συσκευασίας Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων Α Α Γ Α Α Α Β Α Α Β Α Α Α Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α Υπηρεσίες ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας κλπ) Α Γ Γ Γ Α Α Γ Α Β Β Α Γ Α 85 Εκπαίδευση Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή Α Γ Α Β Α Α Α Β Β Γ Γ Α Α Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών Α Γ Α Β Α Α Β Β Α Γ Γ Α Α Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) Α Γ Α Β Α Α Α Β Α Γ Γ Α Α Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή Α Γ Α Β Α Α Β Β Β Γ Γ Α Α 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Υπηρεσίες σκηνοθέτη Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Υπηρεσίες θεατρώνη Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Καλλιτεχνική δημιουργία Υπηρεσίες αγιογράφου Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες γλύπτη Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες ενορχηστρωτή Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Υπηρεσίες ζωγράφου Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες μουσουργού Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες ξυλογλύπτη Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες σκιτσογράφου Γ Β Α Γ Α Α Β Β Β Β Γ Γ Α Σελίδα 10 από 12

25 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες στιχουργού Γ Β Α Γ Α Α Β Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες συγγραφέα Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες τοιχογραφίας Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες χαράκτη Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες χορογράφου Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Υπηρεσίες χορωδού Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Β Α Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους Γ Β Α Γ Α Α Γ Β Β Β Γ Γ Α Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Γ Β Α Γ Α Α Α Β Β Β Γ Γ Α Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων Β Β Β Γ Α Α Α Β Α Β Γ Α Α Δραστηριότητες μουσείων Β Β Β Γ Α Α Α Β Α Γ Γ Α Α Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων Β Β Β Γ Α Α Α Β Α Γ Γ Β Α Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου Β Β Β Γ Α Α Α Β Α Γ Γ Β Α Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων Β Β Β Γ Α Α Α Β Β Γ Γ Β Α Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων Β Β Β Γ Α Α Α Β Α Α Α Β Α Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων Β Β Β Γ Α Α Α Β Β Α Α Β Α Εγκαταστάσεις γυμναστικής Β Β Β Γ Α Α Β Β Β Α Α Β Α Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων Β Γ Γ Α Α Α Α Β Γ Α Α Α Α Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών (πλαζ) Β Γ Γ Α Α Α Α Β Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών Β Β Γ Α Α Α Α Β Γ Α Α Β Α Σελίδα 11 από 12

26 Γ. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΤΑΞΕΙΣ NACE ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (σύμφωνα με το Φύλλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) Β Γ Α Α Α Α Β Β Γ Α Α Β Α Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) Β Γ Γ Α Α Α Α Β Β Α Α Γ Α Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) Β Γ Γ Α Α Α Β Β Γ Α Α Γ Α Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής Β Γ Γ Α Α Α Α Β Β Α Α Β Α Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) Β Γ Α Α Α Α Β Β Γ Α Α Γ Α Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) Β Γ Α Α Α Α Β Β Γ Α Α Γ Α Υπηρεσίες παιδότοπου Β Α Α Α Α Α Β Β Β Α Α Γ Α Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου Β Α Α Α Α Α Γ Β Β Α Α Γ Α Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων Α Α Α Α Α Α Β Α Γ Γ Γ Β Α Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών Α Α Α Α Α Α Β Α Γ Γ Γ Γ Α Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών Α Α Α Α Α Α Β Α Γ Γ Γ Γ Α Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Γ Γ Γ Α Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών Α Α Α Α Α Α Β Α Γ Γ Γ Β Α Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Γ Γ Β Α Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων Α Α Α Α Α Α Α Α Γ Γ Γ Γ Α Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Α Α Α Α Α Α Β Α Γ Γ Γ Γ Α 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων Α Β Α Α Α Α Γ Β Γ Γ Β Γ Α Σελίδα 12 από 12

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ. Οι παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 3 του ΠΑΑ, που αφορά στη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συνδέονται με μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν : - διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες - στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων (όπως αυτές - ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής) - ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Τα κριτήρια διαχωρισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις, για παρεμβάσεις από γεωργούς και μη γεωργούς, στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ, ορίζονται στα παρακάτω σημεία. Α. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΥΣ Οι γεωργοί, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε Εθνικό θεσμικό πλαίσιο, οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και τα μέλη των νοικοκυριών τους, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο από το ΕΓΤΑΑ (σύμφωνα με τον Καν. 1698/2005) για τη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Ενδεικτικές δράσεις είναι οι εξής: Μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης, έως 40 κλίνες Χώροι εστίασης και αναψυχής Επισκέψιμα αγροκτήματα

28 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας κλπ.). Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικές μονάδες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α μεταποίηση Βελτίωση επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος, εκτός των όσων προβλέπονται από τη νομοθεσία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας με σκοπό την ίδια κατανάλωση ΑΠΕ, γεωθερμίας κλπ.). Θα συγχρηματοδοτηθούν επίσης ενέργειες για την εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και απόκτηση ποιοτικών σημάτων. Όσον αφορά τις επενδύσεις από γεωργούς στον τουρισμό, αυτές χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, μέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισμού ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. Επίσης, οι παρεμβάσεις από γεωργούς στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ, μέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισμού ευρώ. Μεγαλύτερου συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ. Β. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣ. Βασικές αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια διαχωρισμού για επενδύσεις από μη γεωργούς, όπως ορίσθηκαν ανωτέρω, στους τομείς της μεταποίησης, εμπορίας, υπηρεσιών και τουρισμού είναι οι παρακάτω: Γεωγραφικό κριτήριο. Για τις περιοχές εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), που θα είναι ορεινές και μειονεκτικές, κατά την έννοια του Καν.1698/05 και που θα προσδιοριστούν μετά την συνεξέταση μιας σειράς παραμέτρων, η χρηματοδότηση αντίστοιχων

29 επενδύσεων θα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Η χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ δεν θα αφορά σε Δημοτικά Διαμερίσματα άνω των κατοίκων. Ύψος Προϋπολογισμού. Στις παραπάνω περιοχές, οι παρεμβάσεις στη μεταποίηση και τις υπηρεσίες από το ΕΓΤΑΑ δεν θα υπερβαίνουν τις (συνολικός προϋπολογισμός). Οι επενδύσεις στον τουρισμό για ίδρυση και εκσυγχρονισμό με αύξηση δυναμικότητας (με προσθήκη καθ ύψος και κατ επέκταση) χρηματοδοτούνται, για τις ίδιες περιοχές, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και μέχρι ύψους συνολικού προϋπολογισμού Κλαδικό κριτήριο. Η εξειδίκευση του κριτηρίου αυτού, στους κλάδους της μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αφορά στους κλάδους/παρεμβάσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ.

30 Κ.Α.Δ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων Επεξεργασία τσαγιού και καφέ Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών άλλων δερμάτινων ειδών Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας ξυλόμαλλου ξυλάλευρου ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

31 Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής ειδών καλαθοπλεκτικής Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι Παραγωγή ξυλάνθρακα Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών Παραγωγή αιθέριων ελαίων Κατασκευή κοίλου γυαλιού Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία Κατασκευή χειροπρίονων λεπίδων για πριόνια κάθε είδους Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα Κατασκευή επίπλων κουζίνας Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων

32 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων) Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών μηχανισμών για μουσικά κουτιά Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

33 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 Τ.Κ.: Τοπική Κοινότητα Δ.Κ. : Δημοτική Κοινότητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α1. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Σιδηρονέρου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Κάτω Νευροκοπίου ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Παρανεστίου Α2. ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Διδυμοτείχου Εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλης του Διδυμοτείχου Μεταξάδων ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Βύσσας Κυπρίνου Ορεστιάδος Εκτός του πολεοδομικού ιστού της πόλης Ορεστιάδας Τριγώνου Α4. ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΣΤΟΥ Ορεινού ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελευθερών Οι Τ.Κ. : Φωλεάς, Μυρτοφύτου Πιερέων Οι Τ.Κ. : Αυλής, Δωματίων, Μελισσοκομείου, Μεσορόπης, Μουσθένης, Σιδηροχωρίου Α5. ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Αβδήρων Εκτός της Τ.Κ. Σουνίου Βιστωνίδος Η Τ.Κ. Σουνίου Σελέρου ΜΥΚΗΣ Μύκης Θερμών Κοτύλης Σατρών

34 ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθης Η Δ.Κ. Κιμμερίων Σταυρούπολης Εκτός των Τ.Κ. Γέρακα και Κομνηνών ΤΟΠΕΙΡΟΥ Τοπείρου Οι Τ.Κ. : Τοξοτών και Γαλάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β1. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Μελίκης Τ. Κ. Μελίκης ΒΕΡΟΙΑΣ Βεργίνας Βέροιας Οι Τ.Κ. : Γεωργιανών, Κατσανέας, Βερμίου, Κουμαριάς, Ράχης Τριποτάμου Τ.Κ. Φυτείας Δοβρά Μακεδονίδος ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσας Εκτός της Δ.Κ. Νάουσας Β2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ Αρεθούσας ΛΑΓΚΑΔΑ Βερτίσκου Καλλινδοίων Κορωνείας Τ.Κ. Αρδαμερίου Λαχανά Σοχού ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ Χορτιάτη Η Τ.Κ. Χορτιάτη ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αγίου Αθανασίου Η Τ.Κ. Ξηροχωρίου ΘΕΡΜΗΣ Βασιλικών Οι Τ.Κ. : Αγίου Αντωνίου, Λιβαδίου, Περιστεράς Β3. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Γαλλικού Εκτός της Τ.Κ. Πεδινού Δοϊράνης Κρουσσών Μουριών

35 ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αξιούπολης Γουμένισσας Ευρωπού Λιβαδίων Πολυκάστρου Β4. ΠΕΛΛΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαίας Εξαπλατάνου ΕΔΕΣΣΑΣ Βεγορίτιδας Έδεσσας ΠΕΛΛΑΣ Κύρρου Μεγάλου Αλεξάνδρου ΣΚΥΔΡΑΣ Μενηίδος Σκύδρας Β5. ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ Δίου ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ελαφίνας Πέτρας Πικρολίμνης Οι Τ. Κ. : Ανθοφύτου, Μικροκάμπου, Νέου Αγιονερίου, Νέου Γυναικοκάστρου, Παλαιού Αγιονερίου Εκτός της Δ.Κ. Πολυκάστρου Οι Τ.Κ. : Άγρα, Βρυτών, Καρυδιάς, Νησίου, Σωτήρας Εκτός της Δ.Κ. Σκύδρας Πιερίων Β7. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αρναίας Παναγίας Σταγίρων - Ακάνθου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Ανθεμούντα Ζερβοχωρίων Πολυγύρου Η Δ.Κ. Παναγίας Οι Τ.Κ. Σταγίρων και Στρατονικίου Οι Τ.Κ.: Αγίου Προδρόμου, Βραστάμων, Παλαιοκάστρου, Σανών, Ταξιάρχου

36 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Γ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ1. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αγίου Κοσμά Αβδέλλας Γόργιανης Δοτσικού Θεοδώρου Ζιάκα Μεσολουρίου Περιβολίου Σαμαρίνης Σμίξης Φιλιππαίων Γ2. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αγίων Αναργύρων Βιτσίου Καστρακίου Κορεστίων Κλεισούρας Μεσοποταμίας ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ακριτών Αρρένων Γράμμου Νεστορίου ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Άργους Ορεστικού Εκτός της Δ.Κ. Άργους Ορεστικού Ίωνος Δραγούμη Γ3. ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ Ασκίου Νεάπολης Πενταλόφου Τσοτυλίου ΕΟΡΔΑΙΑΣ Βερμίου

37 Βλάστης Μουρικίου ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Βελβεντού Εκτός της Δ.Κ. Βελβεντού Γ4. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αετού Βαρικού Λεχόβου Νυμφαίου ΠΡΕΣΠΩΝ Κρυσταλλοπηγής Πρεσπών ΦΛΩΡΙΝΑΣ Περάσματος Οι Τ.Κ.: Άνω Υδρούσσης, Δροσοπηγής, Φλαμπούρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ Δ1. ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Ξηροβουνίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Γεωργίου Καραϊσκάκη Ηρακλείας Τετραφυλίας ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Αθαμανίας Αγνάντων Θεοδωριανών Μελισσουργών ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ Πέτα Δ2. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Αχέροντα Παραμυθιάς Σουλίου ΦΙΛΙΑΤΩΝ Σαγιάδας

38 Φιλιατών ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Μαργαριτίου Δ3. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Βαθυπέδου Καλαρρυτών Καστανοχωρίων Ματσουκίου Πραμάντων Σιράκου Τζουμέρκων ΔΩΔΩΝΗΣ Αγίου Δημητρίου Δωδώνης Λάκκας Σουλίου Σελλών ΖΑΓΟΡΙΟΥ Ανατολικού Ζαγορίου Βοβούσης Παπίγκου Τύμφης Κεντρικού Ζαγορίου Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ Δ3. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ Εκάλης Ευρυμενών Ζίτσας Μολοσσών Πασσαρώνος ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διστράτου ΜΕΤΣΟΒΟΥ Εγνατίας Μετσόβου Μηλέας ΠΩΓΩΝΙΟΥ Άνω Καλαμά Άνω Πωγωνίου Δελβινακίου Καλπακίου

39 Κ. Πωγωνιανής Λάβδανης Δ4. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΖΗΡΟΥ Ανωγείου Θεσπρωτικού Κρανέας Φιλιππιάδος Εκτός των Τ.Κ. Φιλιππιάδος, Πέτρας, Νέας Κερασούντος ΠΡΕΒΕΖΑΣ Λούρου Εκτός Τ.κ. Λούρου, Ωρωπού, Στεφάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε1. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ Αργιθέας Αχελώου Ανατολικής Αργιθέας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καλλιφωνίου ΜΟΥΣΑΚΙΟΥ Μουζακίου ΣΟΦΑΔΩΝ Μενελαΐδας Ταμασίου Ρεντίνης Ε2. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ Αγιάς Οι Τ.Κ. : Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου, Νερομύλων, Ποταμιάς, Ελάφου Ευρυμενών Οι Τ.Κ. : Καρίτσης, Ομολίου, Στομίου Λακέρειας Οι Τ.Κ. : Ανατολής, Δήμητρας, Μαρμαρίνης Μελιβοίας Οι Τ.Κ. : Μελιβοίας, Σωτηρίτσας ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ Αντιχασίων Εκτός της Δ.Κ. Κρανέας Ελλασσόνος Βερδικούσης Ελασσόνας Εκτός της Δ.Κ. Ελλασσόνος και των Τα.Κ. : Βαλανίδας, Γαλανόβρυσης, Κεφαλοβρύσου, Στεφανοβούνου Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε2. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ Καρυάς

40 Λιβαδίου Ολύμπου Ποταμιάς Σαρανταπόρου Τσαριτσάνης ΤΕΜΠΩΝ Αμπελακίων Γόννων Κάτω Ολύμπου Μακρυχωρίου Οι Τ.Κ. : Παραποτάμου, Ελατείας, Ευαγγελισμού. Νέσσωνος Η Τ.Κ. Πουρναρίου Ε3. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΑΛΜΥΡΟΥ Αλμυρού Οι Τ.Κ. : Ανθοτόπου, Κοκκωτών, Κωφών, Φυλακής Ανάβρας Πτελεού Σούρπης ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αργαλαστής Αφετών Σηπιάδος Τρικερίου Ε5. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Καλαμπάκας Εκτός της Δ.Κ. Καλαμπάκας Καστανιάς Κλεινοβού Η Τ.Κ. Κλεινού Μαλακασίου Τυμφαίων Χασίων ΠΥΛΗΣ Αιθήκων Οι Τ.Κ. : Αγίου Νικολάου, Αθαμανίας, Γαρδικίου, Δέσης, Δροσοχωρίου Νεράιδας Μυροφύλλου Πυνδαίων

41 Πύλης ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Παληοκάστρου Παραληθαίων ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Οιχαλίας Φαρκαδόνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζ1. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αρτεμισίων Οι Τ.Κ. : Αγίου Λέοντος, Γυρίου, Κοιλιωμένου (Αγ. Νικόλαος), Λούχα Λαγανά Οι Τ.Κ.: Αγαλά και Κερίου Ελατίων Ζ2. ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗΣ Ιθάκης Ζ3. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Θιναλίου Οι Τ.Κ.: Επισκέψεως, Κλιματιάς, Λαυκίου,Λουτσών,Περιθείας, Πεταλείας και η Δ.Κ. Νυμφών Κασσωπαίων ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ Φαιάκων Οι Τ.Κ. : Σπαρτύλα, Σωκρακίου, Σγουράδων, Ζυγού και η Δ.Κ. Άνω Κορακιάνας Ζ4. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Ελείου-Πρόνων Ερίσου Λειβαθούς Ομαλών Πυλαρέων Σάμης Οι Τ.Κ. : Πουλάτων, Πυργίου, Χαλιωτάτων Ζ5. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Απολλωνίων Σφακιωτών Καρυάς

42 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Η. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η1. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Παραβόλας Εκτός των Τ.Κ.: Νερομάννας, Παντανάσσης και της Δ.Κ. Παραβόλας Παρακαμπυλίων Στράτου Το Τ.Κ. Καστρακίου Παναιτωλικού Εκτός της Τ.Κ. Κερασέας ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ Ανακτορίου Εκτός της Τ.Κ. Βονίτσης Μεδεώνος Παλαίρου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αμφιλοχίας Οι Τα.Κ. : Αμπελακίου, Ανοιξιάτικου, Βαρετάδας Ινάχου Μενιδίου Η Τ.Κ. Φλωριάδος ΘΕΡΜΟΥ Θέρμου Εκτός των Τ.Κ.: Αγίας Σοφίας, Καλουδίου, Μυρτέας, Παμφίου, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αποδοτίας Εκτός των Τ.Κ.:Αμπελακιωτίσσης, Άνω Χώρας, Ελατούς, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Πόδου Πλατάνου Εκτός των Τ.Κ.. Δενδροχωρίου Κλεπάς, Λιβαδακίου, Περδικόβρυσης, Περίστης, Πλατάνου, Χόμορης Πυλλήνης Εκτός των Δ.Δ. Ανθοφύτου, Ελευθεριανής, Γάβρου, Παλαιοπύργου, Μηλέας, Ποκίστης ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Αλυζίας Αστακού Φυτειών Η2. ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αιγείρας Εκτός των Τ.Κ. Αιγείρας και Αιγών Αιγίου Ακράτας ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ Καλεντζίου Η Τ.Κ. Πτέρης Οι Τ.Κ. : Αγίας Βαρβάρας, Βαλιμής, Ζαρούχλης, Μεσορρουγίου, Περιστέρας, Πλατάνου

43 Λεοντίου Τριταίας Φαρρών ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αροανίας Καλαβρύτων Λευκασίου Παΐων Η3. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αλιφείρας Ανδρισταίνης Σκιλλούντος Οι Τ.Κ. Τρυπητής, Γραίκας, Πλατάνιας ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λαμπείας Λασιώνος Φολόης ΖΑΧΑΡΩΣ Ζαχάρως Οι Τ.Κ. : Αρτέμιδας, Καλλιδόνης, Λεπρέου, Μακίστου, Μηλέας, Μίνθης, Ροδινών, Σμέρνας, Ταξιαρχών, Χρυσοχωρίου Φιγαλείας ΗΛΙΑΔΑΣ Πηνείας ΠΥΡΓΟΥ Ωλένης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Θ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θ1. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Αλιάρτου Η Τ.Κ. Ευαγγελιστρίας Θεσπιέων Εκτός των Τ.Κ. Θεσπιέων και Μαυρομματίου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ- Διστόμου Εκτός της Δ.Κ. Διστόμου ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Θηβαίων Η Τ.Κ. Νεοχωρακίου Θίσβης Εκτός των Τ.Κ. Ελλοπίας και Ξηρονομής Πλαταιών Εκτός των Τ.Κ. Λουτουφίου και Μελισσοχωρίου ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δαύλειας Εκτός του Τ.Κ. Μαυρονερίου

44 Κορώνειας Οι Τ.Κ. : Κορώνειας. Αγίας Άννας, Αγίας Τριάδας Κυριακίου Λεβαδέων Οι οικισμοί Ανάληψη και Ζερίκι της Δ.Κ. Λεβαδέων Χαιρώνειας Εκτός των Τ.Κ.Αγίου Βλασίου και Χαιρωνείας ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δερβενοχωρίων Τανάγρας Οι Τ.Κ. Ασωπίας και Καλλιθέας Θ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Θ2. ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Διρφύων Μεσσαπίων Εκτός της Δ.Κ. Ψαχνών ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αμαρυνθίων Εκτός της Δ.Κ. Αμαρύνθου ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ Αρτεμισίου Ιστιαίας Εκτός της Δ.Κ. Ιστιαίας Λιχάδος Ωρεών ΚΑΡΥΣΤΟΥ Καρύστου Εκτός της Δ.Κ. Καρύστου Καφηρέως Μαρμαρίου Στυρέων ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αυλώνος Διστύων Κονιστρών Κύμης Ταμυνέων Εκτός της Δ.Κ. Αλιβερίου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Ελυμνίων Κηρέως Νηλέως ΣΚΥΡΟΥ Σκύρου Θ3. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αγράφων Απεραντίων Ασπροποτάμου Βίνιανης

45 Φραγκίστας ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Προυσσού Θ4. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αμφίκλειας Ελάτειας Τιθορέας ΔΟΜΟΚΟΥ Δομοκού Θεσσαλιώτιδος Ξυνιάδος ΛΑΜΙΕΩΝ Υπάτης ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ Αγίου Γεωργίου Μακρακώμης Σπερχειάδος Τυμφρηστού Θ5. ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΛΦΩΝ Δελφών Γραβιάς Καλλιέων Παρνασσού ΔΩΡΙΔΟΣ Βαρδουσίων Ευπαλίου Λιδωρικίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι. ΑΤΤΙΚΗΣ (Νομαρχία Πειραιά) Ι6. ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Αντικυθήρων Κυθήρων ΠΟΡΟΥ Πόρου (Το ηπειρωτικό τμήμα) ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ Μεθάνων Τροιζήνος

46 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κ1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Ασκληπιείου Οι Τ.Κ. Ασκληπιείου. Αγ. Δημητρίου, Αδαμίου, Αρκαδικού Επιδαύρου ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Ερμιόνης Κρανιδίου Εκτός της Δ.Κ. Κρανιδίου ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Μιδέας Οι Τ.Κ. Αραχναίου και Μιδέας ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ Μυκηναίων Οι Τ.Κ. Προσύμνης και Λιμνών Κ2. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Βορείας Κυνουρίας Οι Τ.Κ. Αγ. Σοφίας, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Πέτρου, Δολιανών, Έλατου, Καράτουλα, Καστανίτσας, Καστρίου, Κουτρούφων, Μεσοράχης, Νέας Χώρας, Ξηροπηγαδίου, Περδικόβρυσης, Πλατανάς, Πλατάνου, Πράστου, Σίταινας, Στόλου, Χαράδρου, Ωριάς, Κορακοβουνίου, Αγ. Ανδρέα. Εκτός των Τ.Κ. : Βερβένων, Μελιγούς, Παραλίας Άστρου και της Δ.Κ. Άστρους ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Ηραίας Κλείτορος Κοντοβαζαίνης Λαγκαδίων Τροπαίων ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Φαλαισίας ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Κοσμά Λεωνιδίου Εκτός της Δ.Κ. Λεωνιδίου Τυρού ΤΡΙΠΟΛΗΣ Βαλτετσίου Κ3. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Σαρωνικού Οι Τ.Κ. Κατακαλίου, Αθικίων, Γαλατακίου, Αγ.

47 Σολυγείας Τενέας Ιωάννη Οι Τ.Κ. Σοφικού, Αγγελόκαστρου, Κορφού Οι Τ.Κ. Δ.Δ. Αγιονορίου, Στεφανίου, Κλενίας, Χιλιομοδίου, Αγ. Βασιλείου, Κουταλά ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Ξυλοκάστρου Εκτός των Τ.Κ. : Καμαρίου, Κάτω Λουτρού, μελισσίου, Πιτσών, Ρίζης, Συκέας και της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου ΣΥΚΥΩΝΙΩΝ Στυμφαλίας Φενεού Κ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κ4. ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ανατολικής Μάνης Γυθείου Εκτός της Δ.Κ. Γυθείου Οιτύλου Σμύνους ΕΥΡΩΤΑ Νιάτων Εκτός της Τ.Κ. Απιδέας Γερόνθρων ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ζάρακα ΣΠΑΡΤΗΣ Θεραπνών Εκτός των Τ.Κ. Πλατάνας και Σκούρας Μυστρά Οινούντος Πελλάνας Φάριδος Καρυών Κ5. ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αβίας Λεύκτρου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρφαρών Οι Τ.Κ. Άγριλου, Αρφαρών, Βελανιδίων, Βρομόβρυσης, Σταματίνου, Αγ. Φλώρου Θουρίας Οι Τ.Κ. Πόλιανης, Αμφείας Καλαμάτας Οι Τ.Κ. Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Βέργας, Ελαιοχωρίου, Καρβελίου, Λαδά, Λαϊκών, Μικράς Μαντινείας, Νεδούσης, Πηγών ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ανδρούσας Αριστομένους

48 Βουφράδων Ιθώμης Πεταλιδίου Τρικόρφου ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ανδανίας Δωρίου Είρας Μελιγαλά Οιχαλίας ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ Παπαφλέσσα Χιλιοχωρίων ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Αετού Αυλώνος Κυπαρισσίας Τριπύλας Οι Τ.Κ. Δροσιάς, Καλοχωρίου, καστανιών, Λυκίσσης, Μαθίας, Νερομύλου, Πανιπερίου, Κοκκίνου Οι Τ.Κ. Βρυσών, Μουριατάδας, Μύρου, Ξηροκάμπου, Περδικονερίου, Στασιού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ. ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Λ1. ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Αγίου Κηρύκου Ευδήλου Ραχών Φούρνων Κορσεών Λ2. ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Αγίας Παρασκευής Εκτός της Δ.Κ. Αγίας Παρασκευής Αγιάσου Γέρας Ερεσού-Αντίσσης Εκτός της Δ.Κ. Ερεσού

49 Ευεργέτουλα Εκτός των Δ.Δ. Ασωμάτων, Κάτω Τρίτους Καλλονής Λουτροπόλεως Θέρμης Εκτός των Δ.Δ. Λουτροπόλεως, Θέρμης, Μιστεγνών, Νέων Κυδωνιών, Πύργων Θερμής Μανταμάδου Εκτός της Δ.Κ. Μανταμάδου Μηθύμνης Πέτρας Πλωμαρίου Εκτός της Δ.Κ. Πλωμαρίου Πολιχνίτου Λ3. ΛΗΜΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Αγίου Ευστρατίου Ατσίκης Εκτός των Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Ατσίκης, Βάρους, Καρπασίου Μούδρου Εκτός της Δ.Κ. Μούδρου και των Τ.Κ. Λύχνων, Ρεπανιδίου και Ρωμανού Νέας Κούταλης Εκτός των Τ.Κ. Νέας Κούταλης και Πεδινού Λ4. ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Βαθέος Εκτός της Δ.Κ. Σαμίων Καρλοβασίων Εκτός της Δ.Κ. Καρλοβασίων Μαραθοκάμπου Πυθαγορείου Λ5. ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Οινούσσες ΧΙΟΥ Αγίου Μηνά Εκτός της παραλιακής ζώνης Καρφάς - Αγ. Ερμιόνη- Μέγας Λιμένας-Αγ. Φωτεινής Αμανής Ιωνίας Καμποχώρων Καρδαμύλων Μαστιχοχωρίων Ομηρούπολης Χίου Εκτός της πόλης Χίου ΨΑΡΩΝ Ψαρά

50 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Μ. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Μ1. ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Άνδρου Κορθίου Υδρούσας Μ2. ΘΗΡΑΣ ΑΝΑΦΗΣ Ανάφης ΘΗΡΑΣ Οίας Η Δ.Κ. Θηρασίας ΣΙΚΙΝΟΥ Σίκινος ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Φολεγάνδρου Μ3. ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Αστυπάλαιας Μ4. ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Καρπάθου Ολύμπου - Καρπάθου ΚΑΣΟΥ Κάσου Μ6. ΚΩ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρου Μ7. ΜΗΛΟΥ ΚΙΜΩΛΟΥ Κιμώλου Μ9 ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ Νάξου Εκτός της Δ.Κ. Νάξου ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σχοινούσσης Δονούσης Ηρακλείας Κουφονησίων Δρυμαλίας ΤΗΝΟΥ Εξωμβούργου (Τήνος) Πανόρμου (Τήνος) Μ11. ΡΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗΣ Μεγίστη ΡΟΔΟΥ Αταβύρου Καμείρου Νότιας Ρόδου ΣΥΜΗΣ Σύμης ΧΑΛΚΗΣ Χάλκης

51 ΤΗΛΟΥ Τήλου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΡΗΤΗΣ Ν1. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρχανών ΒΙΑΝΝΟΥ Βιάννου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αγίας Βαρβάρας Ρούβα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παλιανής Γοργολαϊνης Τεμένους ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ Κρουσώνα Τυλίσου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρκαλοχωρίου Οι Δ.Δ. Δεματίου, Καραβάδου, Κασάνου, Νιπηδήτου, Παναγιάς, Σκινιά ΦΑΙΣΤΟΥ Ζαρού Ν2. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρας Οι Τ.Κ. : Ανατολής, Γδοχίων, Καλαμαύκας, Μακρυλιάς, Νέων Μαλών, Μεσελέρων, Μουρνιών, Μύθων, Μύρτου, Ρίζης Μακρύ Γιαλού Οροπεδίου Λασιθίου ΣΗΤΕΙΑΣ Ιτάνου Λεύκης Σητείας Ν3. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΟΥ Λάμπης ΑΜΑΡΙΟΥ Κουρητών Σιβρίτου ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ανωγείων ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Γεροποτάμου Ζωνιανών Κουλούκωνα Εκτός της Δ.Κ. Σητείας

52 ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου Οι Τ.Κ. : Αμνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευθέρνης, Μέσης, Κυριάννας, Σκουλουφίων, Χαρκίων Ν4. ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ασή Γωνιάς ΣΕΛΙΝΟΥ Ανατολικού Σελίνου Καντάνου Πελεκάνου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ιναχωρίου Κισσάμου Μυθήμνης ΠΛΑΤΑΝΙΑ Μουσούρων Οι Τ.Κ. Καράνου, Λάκκων, Μεσκλών, Ορθουνίου, Πρασέ, Σεμπρωνά Βουκολίων Κολυμβαρίου ΣΦΑΚΙΩΝ Σφακίων ΧΑΝΙΩΝ Θερίσου Η Τ.Κ.. Θέρισου

53 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ως τέτοιες νοούνται ιδίως οι μονάδες που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, ατομικά ή οικογενειακά, προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα. Άρθρο 2 Αριθμός απασχολούμενων και οικονομικά όρια προσδιορίζοντα τις κατηγορίες επιχειρήσεων 1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Άρθρο 3 Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών 1. "Ανεξάρτητη επιχείρηση" είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου "Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις" είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση (ανάντη επιχείρηση) κατέχει, η ίδια ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρηση). Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25

54 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών, και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι, μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την οικεία επιχείρηση: α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου ("business angels") και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις, εφόσον το σύνολο της επένδυσης σε μια ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνει ευρώ β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ και λιγότερο από 5000 κατοίκους. 3. "Συνδεδεμένες επιχειρήσεις" είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μια από τις ακόλουθες σχέσεις: α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυρίαρχη επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που κατέχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή εταίρων. Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή με τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές. Ως όμορη αγορά θεωρείται η αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη της σχετικής αγοράς.

55 4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από κοινού. 5. Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλει δηλώσεις σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης, συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί ποιος το κατέχει εφόσον η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους ή μέσω φυσικών προσώπων ή ομάδας φυσικών προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που προβλέπονται από τις εθνικές ή κοινοτικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Άρθρο 4 Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών και περίοδος αναφοράς 1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματοοικονομικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους δασμούς. 2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. 3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Άρθρο 5 Ο αριθμός απασχολούμενων Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση

56 αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολούμενων περιλαμβάνονται: α) οι μισθωτοί β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιούνται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολούμενων. Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται. Άρθρο 6 Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης 1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της επιχείρησης. 2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολούμενων, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή -εφόσον υπάρχουν- τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης, ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης. Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών. Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης. 3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν, στα οποία προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με τις συνεργαζόμενες αυτές επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των

57 επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο. 4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία τα σχετικά με τις επιχειρήσεις που συνδέονται μαζί της.

58 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:... Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ ( 1 ):... Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών ( 2 ).. Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα) Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση: Ανεξάρτητη επιχείρηση Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της επιχείρησης και μόνον. Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα. Συνεργαζόμενη επιχείρηση Να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί το παράρτημα (και τα τυχόν συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. Συνδεδεμένη επιχείρηση το αποτέλεσμα των υπολογισμών να μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω

59 Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΚ 800/2008 σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ. Περίοδος αναφοράς (*): Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) (*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. (**) σε χιλιάδες ευρώ. Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση); Όχι Ναι [σ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση ( 3 )] Υπογραφή Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση:... Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων της είναι ακριβή....(τόπος),... (ημερομηνία) Υπογραφή: ( 1 ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. ( 2 ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. ( 3 ) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.

60 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Επισυναπτόμενα παραρτήματα - Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) - Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία) Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση ( 1 ) (βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα) Περίοδος αναφοράς ( 2 ): 1. Στοιχεία ( 2 ) της αιτούσας επιχείρησης ή των ενοποιημένων λογαριασμών (μεταφορά από τον πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β ( 3 ) 2. Κατ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία ( 2 ) όλων των (ενδεχομένων) συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (μεταφορά από τον πίνακα Α του παραρτήματος Α) 3. Άθροισμα στοιχείων ( 2 ) όλων των (ενδεχομένων) συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης στη γραμμή [μεταφορά από τον πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β] Σύνολο ( 4 ) (*) σε χιλιάδες ευρώ. Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) ( 1 ) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008. Σύνολο ισολογισμού (*) ( 2 ) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που

61 λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (άρθρο 4). ( 3 ) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή εφόσον υπάρχουν τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης. ( 4 )Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».

62 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Συνεργαζόμενη επιχείρηση Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους ενοποιημένους λογαριασμούς ( 1 )], τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό πίνακα: Πίνακας Α Συνεργαζόμενη επιχείρηση (επωνυμία/ ακριβή στοιχεία (*) σε χιλιάδες ευρώ. Σύνολο Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*) ( 1 ) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ αναλογία που πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση. Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.

63 ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:... Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ ( 1 ):... Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών ( 2 ): Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης Περίοδος αναφοράς: Ακαθάριστα στοιχεία (*) σε χιλιάδες ευρώ. Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*) Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης ( 3 ). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης. 3. Υπολογισμός κατ αναλογία α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής ( 4 ) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου: Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής ( 4 ) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):

64 β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ αναλογία υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα: Ποσοστό:... Αποτελέσματα κατ αναλογία (*) σε χιλιάδες ευρώ. «Πίνακας εταιρικής σχέσης» Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) Σύνολο ισολογισμού (*) Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α. ( 1 ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. ( 2 ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. ( 3 ) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1. ( 4 ) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο 1).

65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνδεδεμένες επιχειρήσεις Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)]. Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)]. Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης ( 1 ). Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1) Πίνακας Β (1) Σύνολο Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) (*) Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) (*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση. (**) σε χιλιάδες ευρώ. Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.

66 Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης Συνεργαζόμενη επιχείρηση (επωνυμία/ ακριβή στοιχεία Α. Β. Γ. Δ. Ε. Διεύθυνση της εταιρικής έδρας Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (*) (*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. (**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των βασικών διευθυνόντων (**) Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α. Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω. ( 1 ) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2. Πίνακας Β (2) Επιχείρηση αριθ.: 1. (*) 2. (*) 3. (*) 4. (*) 5. (*) Σύνολο Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) (*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. Κύκλος εργασιών (**) Σύνολο ισολογισμού (**) (**) σε χιλιάδες ευρώ. Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.

67 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β) 1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:... Διεύθυνση της εταιρικής έδρας :... Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ ( 1 ) :... Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών ( 2 ): Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης Περίοδος αναφοράς: Σύνολο (*) σε χιλιάδες ευρώ. Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ) Κύκλος εργασιών (*) ( 1 ) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους. ( 2 ) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση. Σύνολο ισολογισμού (*) ( 3 ) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2). Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β. Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης ( 3 ). Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.

68 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2004/C/244/02, ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Έννοια της προβληματικής επιχείρησης Δεν υπάρχει κοινοτικός ορισμός της προβληματικής επιχείρησης. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι μία επιχείρηση είναι προβληματική κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντηρίων γραμμών, εφόσον δεν είναι ικανή, με δικούς της οικονομικούς πόρους ή με τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/μέτοχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, η οποία, χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος, θα την οδηγήσει προς μία σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα. Συγκεκριμένα, μια επιχείρηση θεωρείται καταρχήν και ανεξαρτήτως μεγέθους προβληματική, κατά την έννοια των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (1), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου (2) και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (3), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία. Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 10, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για κάθε ενίσχυση που χορηγείται στο πλαίσιο τέτοιας διαδικασίας και η οποία επιτρέπει στην επιχείρηση να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Σε κάθε περίπτωση, μία προβληματική επιχείρηση είναι επιλέξιμη μόνο εφόσον αποδεδειγμένα αδυνατεί να εξασφαλίσει την ανάκαμψή της με δικούς της πόρους ή με την λήψη κεφαλαίων από τους ιδιοκτήτες/μετόχους ή από πηγές της αγοράς.

69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/ ). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis): Είναι η ενίσχυση που έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1998/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (δημοσιευμένος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L379 της 28/12/2006, σελ.5). ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ Ι) Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ενσωματώνει συμπληρωμένο στο Έντυπο Υποβολής πίνακα με τα ακόλουθα στοιχεία: Στοιχεία Προκήρυξης Τίτλος Πεδίου Συγχρηματοδοτούμενο Κωδικός ΕΣΠΑ ΕΠ Κωδικός Άξονας Κωδικός Φορέας Κωδικός Κωδικός Προκήρυξης Είδος Αξιολόγησης Ημερομηνία έναρξης Υποβολής Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περίοδος Υποβολής Ημερομηνία έναρξης Αξιολόγησης Ημερομηνία λήξης Αξιολόγησης Περίοδος Αξιολόγησης Επεξήγηση Συγχρηματοδοτούμενη πρόσκληση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Αν το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο θα εισάγεται σχετικός αριθμός. Κωδικός Επιχειρησιακού προγράμματος. Κωδικός Άξονα Προτεραιότητας. Φορέας Προκήρυξης (για κάθε διακριτή προκήρυξη) Κωδικός Προκήρυξης Άμεση / Συγκριτική Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δυνητικά δικαιούχων Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των δυνητικά δικαιούχων Σε ημέρες ο χρόνος υποβολής. Διαφορά των δύο παραπάνω ημερομηνιών Ημερομηνία έναρξης αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής των δυνητικά δικαιούχων Ημερομηνία λήξης αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής των δυνητικά δικαιούχων Σε ημέρες ο χρόνος αξιολόγησης. Διαφορά των δύο παραπάνω ημερομηνιών Ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των επενδυτικών δαπανών σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης και των τροποποιήσεων αυτής Ημερομηνία λήξης Επιλεξιμότητας Ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των επενδυτικών δαπανών σύμφωνα με τους όρους της οικείας προκήρυξης και των τροποποιήσεων αυτής Τίτλος προκήρυξης Τίτλος προκήρυξης Ποσό Συνολικό διατιθέμενο ποσό για την συγκεκριμένη δράση

70 Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερ. Πρωτοκόλλου Ημερ. Ολοκλήρωσης Καθεστώς Ενίσχυσης Αριθμός Κοινοποίησης Αριθμός Απόφασης Έγκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δημόσια Δαπάνη) Αριθμός ΦΕΚ Προκήρυξης ημερομηνία ΦΕΚ Προκήρυξης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Προκήρυξης Κείμενο Κοινότητας στο οποίο βασίζεται το μέτρο ενίσχυσης (Κανονισμός Κατευθυντήριες Γραμμές π.χ. Γ.Α.Κ., Καν. 794 κ.α.) - Άρθρο κανονισμού στο οποίο αναφέρεται η ενίσχυση (όπου χρειάζεται π.χ. στον Γ.Α.Κ.) Αριθμός Κοινοποίησης ή Γνωστοποίησης του καθεστώτος στην Ε. Επιτροπή Αριθμός Απόφασης Έγκρισης Ευρωπαικής Ένωσης Αριθμός δικαιούχων Αριθμός δυνητικών δικαιούχων που χρηματοδοτεί η προκήρυξη Αριθμός Κοινότητας I.D. number Κοινότητας (σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 9 του ΓΑΚ) Τομέας Τομέας (π.χ. αναφορά στον τομέα όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Scoreboard της Κοινότητας) Περιγραφή Δράσης Συνοπτική περιγραφή του μέτρου ενίσχυσης ή της μεμονωμένης ενίσχυσης Τύπος Ενίσχυσης Ad hoc ενίσχυση ή μέτρο ενίσχυσης ή και τα δύο Συνδυασμένη Ενίσχυση Συνδυασμένη ενίσχυση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Είδος Ενίσχυσης Είδος ενίσχυσης (Επιχορήγηση επένδυσης Επιδότηση Εγγυήσεις - Αφορολόγητα Αποθεματικά επιχορήγηση μισθολογικού κόστους κ.λ.π.) ΑΜΕΑ Κατατάσσεται η ενίσχυση στις ενισχύσεις υπέρ εργαζομένων με αναπηρία

71 ΙΙ) Κατά την υποβολή της πρότασης οι υποψήφιοι επενδυτές υποβάλουν συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία: ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) 1.δηλώνω ότι: Α. Η επιχείρηση, την οποία νομίμως εκπροσωπώ, η οποία υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν συνεργαζόμενων και συνδεδεμένων 2 με αυτήν επιχειρήσεων με τις οποίες η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα, έχει λάβει κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος τις κάτωθι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την αιτούσα επιχειρήσεις). Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* ΑΦΜ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧ ΟΥ * Ολοκληρωμένο/ Σε εξέλιξη/πριν την έγκριση Β. Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που πρόκειται να λάβει η επιχείρηση από το Πρόγραμμα «..», αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες 2 με αυτήν επιχειρήσεις) κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης (απόφαση ένταξης) ή σύμβασης κατά περίπτωση. Στη δήλωση θα αναφέρονται επίσης τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας με βάση το άρθρο 2.5 του ΕΚ 1998/2006. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση. Πίνακας 6: Επιχορηγήσεις βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

72 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην De Minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την αιτούσα επιχειρήσεις). Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* ΑΦΜ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧ ΟΥ Hμερομηνία: 20. Ο/ Δηλ. (Υπογραφή)

73 Στοιχεία Επιχείρησης Τίτλος Πεδίου Επωνυμία Επιχείρησης Διακριτικός Τίτλος Κωδικός κυρίας Δραστηριότητας Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Τομέας Δραστηριότητας Χώρα Περιφέρεια Έδρας Νομός Έδρας Δήμος Έδρας Δημοτικό Διαμέρισμα Έδρας Οδός Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο FAX Website Νομική Μορφή Αριθμός απασχολούμενων στην Επιχείρηση Υπο σύσταση / Υφιστάμενη επιχείρηση Είδος Βιβλίων Επωνυμία Νομίμου εκπροσώπου διαχειριστή Όνομα Νομίμου εκπροσώπου διαχειριστή Θέση στην επιχείρηση ΑΦΜ Νομίμου εκπροσώπου διαχειριστή Έγγραφο ταυτοποίησης Νομίμου εκπροσώπου διαχειριστή Τηλέφωνο Νομίμου εκπροσώπου διαχειριστή Μέγεθος Επιχείρησης Αντικείμενο δραστηριότητας Επιχείρησης Επεξήγηση Επωνυμία Επιχείρησης Διακριτικός Τίτλος εφόσον υπάρχει Κωδικός Δραστηριότητας με βάση την κωδικοποίηση ΚΑΔ 2008 Α.Φ.Μ. Επιχείρησης Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Πχ. Μεταποίηση, Τουρισμός, Υπηρεσίες κ.α. Χώρα έδρας της Επιχείρησης που θα ενισχυθεί Περιφέρεια έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί Νομός έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί Δήμος έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί Δημοτικό Διαμέρισμα έδρας της επιχείρησης που θα ενισχυθεί Οδός Έδρας Αριθμός διεύθυνσης Έδρας Τ.Κ. Διεύθυνσης Έδρας Τηλέφωνο επιχείρησης Fax επιχείρησης Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο επιχείρησης Ιστοχώρος Επιχείρησης Πχ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, Ατομική κ.λ.π. Αριθμός υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης κατά την έγκριση σε Ε.Μ.Ε. (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Α,Β,Γ, Μη τήρηση Επωνυμία διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή Όνομα διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή νομικού πρνσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή Θέση στην επιχείρηση Α.Φ.Μ. διαχειριστή ή δ/ντα συμβούλου ή άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί κυρίαρχη επιρροή Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο Τηλέφωνο Μέγεθος της επιχείρησης (0.Πολύ μικρή, 1. μικρή, 2. μεσαία, 3. μεγάλη, 4. Πολύ μεγάλη). Λίστα Τιμών Περιγραφή αντικειμένου δραστηριότητας επιχείρησης

74 Στοιχεία Μετόχων Στοιχεία μετόχων / εταίρων > 25% και ποσοστά συμμετοχής του κάθε ενός εξ αυτών Τίτλος Πεδίου ΑΦΜ Επιχείρησης ΑΑ Μετόχου Είδος Προσώπου Επώνυμο / Επωνυμία Όνομα Πατρώνυμο Α.Φ.Μ. Κ.Α.Δ. Νομικού Προσώπου. Έγγραφο Ταυτοποίησης Επεξήγηση Η επιχείρηση που ενισχύεται Αύξων Αριθμός Φυσικό / Νομικό Επώνυμο αν είναι Φυσικό Πρόσωπο ή Επωνυμία αν είναι Νομικό Πρόσωπο Όνομα αν είναι φυσικό πρόσωπο Πατρώνυμο αν είναι φυσικό πρόσωπο ΑΦΜ Νομικού ή Φυσικού Προσώπου Κ.Α.Δ Νομικού Προσώπου ΑΔΤ ή Αριθμός Διαβατηρίου Φυσικού Προσώπου. Ποσοστό Συμμετοχής Από Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο Εκπροσώπου Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου Όταν πρόκειται για Νομικό πρόσωπο Εκπροσώπου Στοιχεία Συνεργαζόμενων / Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων Τίτλος Πεδίου ΑΦΜ Ενισχύομενης Επιχείρησης ΑΑ Επιχείρησης Επωνυμία Επιχείρησης Α.Φ.Μ. Επιχείρησης Κ.Α.Δ. Επιχείρησης Ποσοστό Συμμετοχής Από 0-100% Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου Εκπροσώπου Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου Εκπροσώπου Επεξήγηση Η επιχείρηση που ενισχύεται Αύξων Αριθμός Συνεργαζόμενης Συνδεδεμένης Επιχείρησης

75 ΙΙΙ) Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι επενδυτές (επιχειρήσεις) που λαμβάνουν ενίσχυση υποβάλουν συμπληρωμένα τα ακόλουθα στοιχεία: Επενδυτικό Σχέδιο Τίτλος Πεδίου Συγχρηματοδοτούμενο έργο Περιγραφή Επενδυτικής Πρότασης Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης ΑΦΜ Επιχείρησης Κωδικός Προκήρυξης Αιτούμενος Προϋπολογισμός Επιχορηγούμενος/ Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός Ποσοστό Ενίσχυσης Δημόσια Επιχορήγηση Χώρα Τόπου εγκατάστασης Περιφέρεια Τόπου εγκατάστασης Νομός Τόπου εγκατάστασης Δήμος Τόπου εγκατάστασης Δημοτικό Διαμέρισμα Τόπου εγκατάστασης Οδός Τόπου εγκατάστασης Αριθμός οδού τόπου εγκατάστασης T.K. οδού τόπου εγκατάστασης Ιδιαίτερες περιπτώσεις τόπου εγκατάστασης Αριθμός νέων απασχολουμένων ΚΑΔ Ενίσχυσης Επεξήγηση Συγχρηματοδοτούμενο έργο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Περιγραφή επενδυτικής πρότασης (Φυσικό αντικείμενο) Μοναδικός αριθμός πρότασης Η επιχείρηση που ενισχύεται Η προκήρυξη στην οποία εντάσσεται το επενδυτικό σχέδιο. Π/Υ επένδυσης/πρότασης Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός Ένταση ενίσχυσης Ποσό ενίσχυσης / ισοδύναμο επιχορήγησης Χώρα στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση Περιφέρεια στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση Νομός στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση Δήμος στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση Δημοτικό Διαμέρισμα στην οποία πραγματοποιείται η επένδυση Οδός Τόπου εγκατάστασης επένδυσης Αριθμός οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης T.K. οδού τόπου εγκατάστασης επένδυσης Χαρακτηρισμός περιοχής (περιοχή 87 (α), μικρό νησί του Αιγαίου, ορεινός όγκος Αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται από την επένδυση (όπου απαιτείται) σε Ε.Μ.Ε. Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας που ενισχύεται Είδος ενίσχυσης (Επιχορήγηση επένδυσης Επιδότηση Εγγυήσεις - Αφορολόγητα Αποθεματικά επιχορήγηση μισθολογικού κόστους κ.λ.π.) Ημερομηνία έγκρισης Ημερομηνία έγκρισης επένδυσης για χρηματοδότηση. Συμπληρώνεται η Ημερομηνία έκδοσης της Διοικητικής Πράξης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για την κάθε επένδυση. Αν δεν υπάρχει συμπληρώνεται η Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Ημερομηνία έναρξης υλοποίηση της Έναρξη υλοποίησης της επένδυσης επένδυσης Ημερομηνία βεβαίωσης ολοκλήρωσης επένδυσης Ημερομηνία εκταμίευσης ενίσχυσης Είδος Εκταμίευσης Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης (δημιουργία εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης) Θα συμπληρώνεται κατά την φάση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Ημερομηνία εκταμίευσης της ενίσχυσης. Αν είναι να καταγράφονται πάνω από μία εκταμίευση θα εισάγονται όλες. Θα συμπληρώνεται κατά την φάση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Είδος εκταμίευσης (προκαταβολή, ενδιάμεση εκταμίευση, αποπληρωμή, κ.α.). Θα συμπληρώνεται κατά την φάση

76 Ποσό Εκταμίευσης Φορέας Χρηματοδότησης Ολοκληρωμένο έργο της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Ποσό της Δημόσιας Επιχορήγησης που εκταμιεύθηκε Φορέας Χρηματοδότησης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (ΝΑΙ/ΌΧΙ) Επιλέξιμες Δαπάνες Επενδυτικού Σχεδίου Τίτλος Πεδίου Κωδικός Επενδυτικής Πρότασης Κωδικός Κατηγορίας Επιλέξιμης Ενέργειας/Δαπάνης Περιγραφή Κατηγορίας Επιλέξιμης Ενέργειας/Δαπάνης Ποσό Επεξήγηση Μοναδικός αριθμός πρότασης Αρίθμηση Ενεργειών / Δαπανών Πχ. Κτιριακά, Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορική, Εισαγωγή Καινοτομίας κ.λ.π. Πόσο Δημόσιας Επιχορήγησης ανά Δαπάνη/Ενέργεια

77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 800/2008 ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ Α. Πίνακες Επιλέξιμων Δαπανών Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται ενδεικτικά οι επιλέξιμες για το Πρόγραμμα δαπάνες ανά Θεματική Ενότητα και κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης. Σελίδα 1 από 25

78 Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 2 Μηχανήµατα Εξοπλισµός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Κτιριακές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων Παρεµβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθµιση και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Οποιασδήποτε µορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται µε κτιριακή υποδοµή. Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (βλ. εν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης. Προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων διοίκησης), Προµήθεια µεταφορικών µέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής. Προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισµός µηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης Προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης όπως o µέσα αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου της παραγωγικής μονάδας, o εξοπλισµός αποθηκευτικών χώρων, o αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών στους χώρους µεταφοράς και αποθήκευσης, o µηχανές γραφείου, Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό ή ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου 60% 100% Σελίδα 2 από 25

79 o εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών και αναβάθµιση υφιστάµενων συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, o τηλεφωνικά κέντρα 3 Μεταφορικά μέσα Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, ψυγείων, κλπ.) σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. 4 Εξοπλισμός και Κτιριακές εργασίες, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους Εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται Προστασίας άµεσα είτε µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.: Περιβάλλοντος και o αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης µε περιβαλλοντική µέριµνα o αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων µε νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης εξοικονόμησης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων ενέργειας o Θερµοµόνωση κτιρίων, o Φυτεµένο δώµα, o Μόνωση δικτύων µεταφοράς συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης Αγορά µεταφορά εγκατάσταση εξοπλισµού, και συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: o Εγκατάσταση συστήµατος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρµανσης/ψύξης χώρων o Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε νέο υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου o Εξοπλισμός και εργασίες για µείωση κατανάλωσης νερού, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη µείωση αέριων ρύπων και όχλησης, o Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, o Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας, o Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού, % Σελίδα 3 από 25

80 o o o o o o o Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισµού µε ανεµιστήρες οροφής, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση µηχανικού αερισµού (free cooling), Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών µε νέες ενεργειακής σήµανσης Α Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου επιπέδων φωτισµού µε αισθητήρες παρουσίας, Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. 5 Δικαιώματα τεχνογνωσίας Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος. 20% 6 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη απαιτούνται τα παραστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XV (Παραδοτέων) του Oδηγού. Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης Σελίδα 4 από 25

81 ποιότητας. 7 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν: o στην αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών o στον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων o στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα o στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων e business, e marketing και e commerce o στη σύνδεση σε e marketplaces o στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, o στην ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευµένων προγραµµάτων διαχείρησης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) o στη διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού. 8 Προβολή Προώθηση Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης. Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων. Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού Σελίδα 5 από 25

82 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή Δημιουργία κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού των 5.000,00. εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. 9 Αμοιβές συμβούλων Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00. Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου risk analysis), marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00 συνολικά. 10 Λειτουργικές Δαπάνες Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν: Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου % Σελίδα 6 από 25

83 Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 2 Μηχανήµατα Εξοπλισµός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυµάτων, Διαµόρφωση, βελτίωση και αναβάθµιση περιβάλλοντος χώρου (πλακοστρώσεις, περιτοιχίσεις, βαθµίδες, δεντροφυτεύεις και κηποτεχνικές διαµορφώσεις κλπ.), Κατασκευή ή εκσυγχρονισµός χώρων για τον εµπλουτισµό των παρεχοµένων υπηρεσιών (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, πισίνες κλπ) Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (βλ. εν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης. Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση νέου σύγχρονου ξενοδοχειακού (έπιπλα και λοιπός ξενοδοχειακός εξοπλισµός) και λοιπού εξοπλισµού. Προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισµός µηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης Προµήθεια µεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης όπως o κλειστά συστήµατα παρακολούθησης (κάµερες), o ηλεκτρονικές κλειδαριές, o συστήµατα τηλεχειρισµού, o συστήµατα ηλεκτρονικού χειρισµού φωτισµού και κλειδαριών (κάρτες), o συστήµατα αυτόµατης λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, o κεντρικό σύστηµα µετάδοσης ήχου και εικόνας, Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό ή ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου 80% 100% Σελίδα 7 από 25

84 o o o o o o info kiosk, πολυµέσα, εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών και αναβάθµιση υφιστάµενων συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα, δίκτυο ISDN, συστήµατα και συσκευές ασύρµατης επικοινωνίας, κλπ.). 3 Μεταφορικά μέσα Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως mini van, pullman μεταφορικής δυνατότητας ατόμων σχετικής με τη δυναμικότητα της τουριστικής μονάδας ή άλλα οχήματα επαγγελματικής χρήσης σχετικής με την δραστηριότητα της επιχείρησης), αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. 4 Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας Οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυµάτων που συνδέονται άµεσα είτε µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.: o αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης µε περιβαλλοντική µέριµνα o αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων µε νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων o Θερµοµόνωση κτιρίων, o Φυτεµένο δώµα, o Μόνωση δικτύων µεταφοράς συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης Αγορά µεταφορά εγκατάσταση εξοπλισµού, και συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: o Εγκατάσταση συστήµατος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρµανσης/ψύξης χώρων o Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε νέο υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου o Εξοπλισμός και εργασίες για µείωση κατανάλωσης νερού, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη µείωση αέριων ρύπων και όχλησης, o Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, o Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το % Σελίδα 8 από 25

85 o o o o o o o o Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισµού µε ανεµιστήρες οροφής, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση µηχανικού αερισµού (free cooling), Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών µε νέες ενεργειακής σήµανσης Α Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου επιπέδων φωτισµού µε αισθητήρες παρουσίας, Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. 5 Δικαιώματα τεχνογνωσίας Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος. 20% Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη απαιτούνται τα παραστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XV (Παραδοτέων) του Οδηγού. Σελίδα 9 από 25

86 6 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 7 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν: o την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών o τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα o την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e business, e marketing και e commerce o o τη σύνδεση σε e marketplaces την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευµένων προγραµµάτων διαχείρησης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού. 8 Προβολή Προώθηση Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης. Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και Σελίδα 10 από 25

87 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή Δημιουργία κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού των 5.000,00. εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. 9 Αμοιβές συμβούλων Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00. Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου risk analysis), marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00 συνολικά. 10 Λειτουργικές Δαπάνες Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν: Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου % Σελίδα 11 από 25

88 Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών 1 Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κτιριακές εργασίες διαµόρφωσης χώρων, ηλεκτροµηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης των εµπορευµάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων. Παρεµβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθµιση και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (βλ. Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό ή ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου 60% 2 Μηχανήµατα Εξοπλισµός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός εν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης. Προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού που εξυπηρετούν την αποθήκευση, διάθεση των εµπορευµάτων και τη λειτουργία της επιχείρησης (συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων διοίκησης), προµήθεια µεταφορικών µέσων διακίνησης των εµπορευµάτων εντός του χώρου της επιχείρησης. Προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης (µέσα αποθήκευσης των εµπορευµάτων εντός του ευρύτερου χώρου της επιχείρησης, εξοπλισµός αποθηκευτικών χώρων, αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων, αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διοίκησης κλπ Προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανών γραφείου, εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και αναβάθµισης υφιστάµενων συστηµάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά 100% Σελίδα 12 από 25

89 κέντρα κλπ Προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού πληροφορικής π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισµός µηχανογράφησης, και ηλεκτρονικής δικτύωσης κλπ 3 Μεταφορικά μέσα Προμήθεια αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας Οικοδοµικές και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες και ειδικές εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών των τουριστικών καταλυµάτων που συνδέονται άµεσα είτε µε εξοικονόµηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ.: o αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης µε περιβαλλοντική µέριµνα o αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων µε νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων o Θερµοµόνωση κτιρίων, o Φυτεµένο δώµα, o Μόνωση δικτύων µεταφοράς συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης Αγορά µεταφορά εγκατάσταση εξοπλισµού, και συστηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος ήτοι: o Εγκατάσταση συστήµατος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρµανσης/ψύξης χώρων o Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος καυστήρα / λέβητα µε νέο υψηλής απόδοσης ή µε σύστηµα φυσικού αερίου o Εξοπλισμός και εργασίες για µείωση κατανάλωσης νερού, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων, o Εξοπλισμός και εργασίες για τη µείωση αέριων ρύπων και όχλησης, o Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισµό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατµόσφαιρας, o Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση ενέργειας, o Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθµισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήµατος 100% Σελίδα 13 από 25

90 o o o o o o o Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισµού µε ανεµιστήρες οροφής, Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση µηχανικού αερισµού (free cooling), Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών µε νέες ενεργειακής σήµανσης Α Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου επιπέδων φωτισµού µε αισθητήρες παρουσίας, Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, Αγορά ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε., η ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό θα προκύπτει από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. 5 Δικαιώματα τεχνογνωσίας Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωµάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκµετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του σχεδίου και του προγράμματος. 20% 6 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό και για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη απαιτούνται τα παραστατικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XV (Παραδοτέων) του Οδηγού. Μελέτη και τη σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης Σελίδα 14 από 25

91 ποιότητας. 7 Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν: o την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών o τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα o την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e business, e marketing και e commerce o o τη σύνδεση σε e marketplaces την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευµένων προγραµµάτων διαχείρησης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολο τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού. 8 Προβολή Προώθηση Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης. Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων. Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή Δημιουργία κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού Σελίδα 15 από 25

92 εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. 9 Αμοιβές συμβούλων Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και το ποσό των 4.000,00. Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου risk analysis), marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00 συνολικά. 10 Λειτουργικές Δαπάνες Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και αφορούν: Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης. Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου % Σελίδα 16 από 25

93 Β. Επισημάνσεις ανά Κατηγορία Δαπανών Κατηγορία Δαπανών 1: «Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η προσκόμιση οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθεί, προκειμένου να ληφθεί οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Κατηγορία Δαπανών 2: «Μηχανήματα - Εξοπλισμός» Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή (βλ. Παράρτημα XV του Οδηγού). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού. Με την απόκτηση του εξοπλισμού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ και Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μην μεταβιβάσει τον εξοπλισμό αυτό τουλάχιστον επί μια τριετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργο. Σελίδα 17 από 25

94 Κατηγορία Δαπανών 3: Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) Η αγορά αυτοκινούμενου μεταφορικού μέσου περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, εφόσον είναι αποκλειστικά επαγγελματικής χρήσης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και εφόσον βεβαίως δεν προορίζεται για εκμίσθωση, καθώς η αγορά εξοπλισμού ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Κατηγορία Δαπανών 4: «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας» Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού. Με την απόκτηση του εξοπλισμού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μην μεταβιβάσει τον εξοπλισμό αυτό τουλάχιστον επί μια τριετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργο. Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Στις περιπτώσεις που η μίσθωση ή η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης δεν έχει συναφθεί κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει, προκειμένου να λάβει οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου το μισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι η προσκόμιση οικοδομικής άδειας ή όποιας άλλης μορφής έγκρισης εργασιών εφόσον απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή βεβαίωση απαλλαγής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση εγκατάστασης μικρής κλίμακας Α.Π.Ε. Σελίδα 18 από 25

95 o o Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης. η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ. Κατηγορία Δαπανών 5 : «Δικαιώματα τεχνογνωσίας» Η αποκτούμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραδοτέα όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα XV του Οδηγού. Με την απόκτηση των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τη εν λόγω δαπάνη στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ. Κατηγορία Δαπανών 6 : «Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας» Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων στις διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Κατηγορία Δαπανών 7 : «Λογισμικά και Υπηρεσίες» Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος αυτού. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή μαζί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. Δεν είναι επιλέξιμη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήσης για υπάρχον λογισμικό στην επιχείρηση. Με την απόκτηση του λογισμικού η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει τον εξοπλισμό αυτό στο βιβλίο παγίων κατά τα προβλεπόμενα του ΚΒΣ. Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει στην κατοχή της και να μην μεταβιβάσει τον εξοπλισμό αυτό τουλάχιστον επί μια τριετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργο. Σελίδα 19 από 25

96 Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες) Κατηγορία Δαπανών 8 : «Προβολή Προώθηση» εν αποτελούν επιλέξιµες δαπάνες το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. Κατηγορία Δαπανών 9 : «Αμοιβές Συμβούλων» Σημειώνεται ότι: Οι μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόκτησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και άλλες παρεμφερείς μελέτες δεν είναι επιλέξιμες. Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στην συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες. Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση νομίμως θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, ανεξαρτήτως του κόστους της συμβουλευτικής υπηρεσίας. Για όλες τις δαπάνες και ειδικότερα για τις δαπάνες μελετών, στις προσφορές που θα υποβάλλονται με το επιχειρηματικό σχέδιο υπαγωγής στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά το περιεχόμενο κάθε πεδίου της μελέτης, ο σκοπός, η μεθοδολογία και η μέθοδος έρευνας (πρωτογενής ή/και δευτερογενής) και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν. Όλες οι δαπάνες θα αξιολογούνται για το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο. Κατηγορία Δαπανών 10 : «Λειτουργικές Δαπάνες» Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται στο πλαίσιο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΚ) 800/2008 και δε δύναται να υπερβαίνουν το 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Σελίδα 20 από 25

97 Γ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Επισημαίνεται ότι : Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική πληρωμή τιμολογίου, με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία τρόπου εξόφλησης δαπανών). Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών. Δεν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράμματος η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων. Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού. Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς οικοπέδου Το σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου. Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες. Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης. Τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα XV του Οδηγού), το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα τραπεζικά εμβάσματα. Δηλαδή: o o Εντολή έκδοσης εντάλματος/γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές Αξιολόγησης μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε μεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ή οι Επιτροπές Αξιολόγησης μπορεί να ζητούν από τον δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και Σελίδα 21 από 25

98 Το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνάδει με τον προτεινόμενο ΚΑΔ της επένδυσης. Κάθε δαπάνη θα αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο και το εύλογο του κόστους τους. Η ημερομηνία έκδοσης των προσφορών της πρότασης υποβολής δεν θα πρέπει να είναι πριν την ημερομηνία του Προγράμματος Επιλέξιμες είναι α) οι δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό de minimis, που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος β) οι δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δαπάνες αυτής της κατηγορίας πριν την υποβολή της πρότασης, οι εν λόγω δαπάνες, είναι μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμη η χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης. Δ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α / ) ως ακολούθως : 1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται Σελίδα 22 από 25

99 Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι: Έκδοση επιταγής επιχείρησης από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου βάσει απόφασης ένταξης (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεων αυτής). Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτούνται τουλάχιστον: (α) τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) ή/και βεβαίωση της οικείας τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός επιταγής-ημερομηνία επιταγής-ποσό-ημερομηνία εκταμίευσης) (β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο). Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από το οποίο θα φαίνονται: ο δικαιούχος του λογαριασμού, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο λήπτης της ενίσχυσης (δικαιούχος), καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού και (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή Έμβασμα /Μεταφορά από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) σε εταιρικό λογαριασμό του προμηθευτή. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: (α) αντίγραφο του εγγράφου της τράπεζας για μεταφορά χρημάτων όπου φαίνονται τα στοιχεία και των δύο λογαριασμών (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από το λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο) προς τον προμηθευτή με χρέωση ή χωρίς του εταιρικού λογαριασμού του δικαιούχου. Πρόκειται για επιταγή που εκδίδεται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε με αντίστοιχη κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από το δικαιούχο, είτε με χρέωση του εταιρικού λογαριασμού του δικαιούχου. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: Σελίδα 23 από 25

100 (α) τα έγγραφα της τράπεζας για την έκδοση της επιταγής προς τον προμηθευτή, (β) (γ) αντίγραφο και φωτοτυπία του σώματος της αντίστοιχης επιταγής απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή (δ) σε περίπτωση έκδοσης της επιταγής με χρέωση του εταιρικού λογαριασμού του προμηθευτή, το έντυπο κίνησης των εταιρικού τραπεζικών λογαριασμού (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) Χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: (α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού εταιρικού λογαριασμού (extrait) (β) αντίγραφο της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα φαίνονται: ο λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο λήπτης της ενίσχυσης (δικαιούχος), καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού (γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή Εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας Προϋπόθεση για την πιστοποίηση της πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα να είναι στο όνομα του δικαιούχου της ενίσχυσης, δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε εταιρική σε περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου όσο αφορά στην εξόφληση του λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας και να αποδεικνύεται μέσω της κίνησής του η εξόφληση των παραστατικών δαπανών της επένδυσης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον: (α) έντυπο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή 2. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (με ΦΠΑ), μπορούν πέραν των ως άνω επιλέξιμων τρόπων, να εξοφλούνται απευθείας στον προμηθευτή και με μετρητά. Στην περίπτωση αυτή για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά παραστατικά εξοφλούνται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). Σελίδα 24 από 25

101 Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα με τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Β ή Γ Κατηγορίας), λογιστικές καταχωρήσεις. Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Β κατηγορίας πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της επιχείρησης) των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης των δαπανών της επένδυσης (π.χ. τιμολογίων, αποδείξεων παροχής υπηρεσιών κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης. Σε περίπτωση τήρησης μηχανογραφημένου βιβλίου εσόδων-εξόδων, απαιτούνται επιπλέον αντίγραφα (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της επιχείρησης) των θεωρημένων μηνιαίων καταστάσεων εσόδων εξόδων των μηνών που εμφανίζονται οι ως άνω καταχωρήσεις. Στην περίπτωση τήρησης λογιστικών βιβλίων Γ κατηγορίας πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα (με υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή/και του λογιστή της επιχείρησης) των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών της επένδυσης στα αναλυτικά καθολικά των οικείων λογαριασμών (π.χ. προμηθευτών, παγίων, ταμείου κλπ.) και στο γενικό ημερολόγιο. Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα πάγια στοιχεία της επένδυσής τους στο βιβλίο-μητρώο παγίων (κατά τα προβλεπόμενα και από τον ΚΒΣ). Σελίδα 25 από 25

102 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ: ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΦΕΠΑΕ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Λ.Λαμπριανίδου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Αγ. Αθανάσιος ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Μ. Αλεξάνδρου 7 & Κ. Νταή ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Πλ.Δημοκρατίας Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Λ.Δημοκρατίας Λ. Δημοκρατίας Ελ. Βενιζέλου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ Πλ. Δασείου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΥΦΛΙ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΦΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΩΝ 50ου Συντάγματος ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δαγκλή 6 & Φιλικής Εταιρίας ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Βασιλέως Κωνσταντίνου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Σελίδα 1 από 16

103 Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αποστόλου Σούζου ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Βασιλέως Γεωργίου 2Β ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Καβείρων ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Βαλαωρίτου ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ακαδημίας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ομήρου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Λ. Παναγή Τσαλδάρη 17 & Δημητρακοπούλου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΓΓΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Λ. Συγγρού 246 & Δαβάκη ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 265 & Μεγ. Αλεξάνδρου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Σοφ. Βενιζέλου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΛΙΟΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) Ιδομενέως 74 & Πολυφίμου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ΔΗΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Γ. Παπανδρέου 100 & Παπαδιαμάντη Αγ. Αλεξάνδρου 8 & Ίριδος Χαλανδρίου 6Α 6Α ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Λ. Συγγρού ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Εθν. Μακαρίου 66 & Κύπρου ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΝΟΙΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ Λ. Μαραθώνος 58 & Αγ. Αθανασίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Βασ. Κων/νου ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο Σελίδα 2 από 16

104 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 28ης Οκτωβρίου Δημ. Λιάκου Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λουδοβίκου 1 Πλατεία Οδησσού ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ναυαρίνου 1 & Λουδοβίκου, Πλ. Οδησσού ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πλ. Ιπποδαμείας ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ακτή Μιαούλη ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ Κουντουριώτη ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Φιλ. Αργέντη ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Παπαστράτου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΒΟΤΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Μιχαλακοπούλου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Μιχαλακοπούλου ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Σελίδα 3 από 16

105 Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πλατεία Ηρώων και 28ης Οκτωβρίου ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Εμμανουήλ Παππά ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ. Ταλιαδούρη και Φαρδυκάμπου Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μητροπόλεως ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΑΝΚΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Φον-Καραγιάννη ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ιωάννου Φαρμάκη ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΙΑΝΗΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.- ΥΠΟΚ- ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΣΟΝΤΖΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Κεντρική Πλατεία ΔΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Βασ. Σοφίας ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τσόντζα Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μεγαρόβου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συν. Π.Ε.- ΥΠΟΚ- ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ν. Χάσου 10 & Σ. Δραγούμη ΗΠΕΙΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο Σελίδα 4 από 16

106 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Β. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ.-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ Κυρά Βασιλικής ΕΘ.Αντιστάσεως ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Χαριλάου Τρικούπη & Οπλ. Πουτέτση ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αβέρωφ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Γ Σεπτεμβρίου 7β ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ.- Λ. ΓΡΑΜΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Λ. Γράμμου 49Β ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ) ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Λ. Πανεπιστημίου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Πυρσινέλλα ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Δωδώνης ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΥΠΟΚ- ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Λ. Ειρήνης & Μπιζανίου 23 (Παλαιό ΚΤΕΛ) ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Νικηταρά 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΠΑΛΑΜΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Παπακυρίτση ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν. Π.Ε. ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Σελίδα 5 από 16

107 Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 58 & ΣΚ. ΣΟΥΤΣΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Βενιζέλου 167 & Κενταύρων ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 16 & Ανδρ. Εμπειρίκου Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ιώλκου 19 & Σωκράτους(ΕΛ.Βενιζέλου) ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. (ΒΟΛΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δημητριάδος 1Α & Ξενοφώντος ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΟΛΟΥ (ΙΩΛΚΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ιωλκού 2 & Αργοναυτών Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Βασίλη Τσιτσάνη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ασκπληπιού ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ- ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ασκληπιού & Αριστείδου Παππά ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΕΛΑΤΗ ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ Αγράφων & Καραϊσκάκη ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Πλ. Ρήγα Φεραίου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΙΑΟΥΛΗ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Μιαούλη ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Καραϊσκάκη ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Λομβάρδου ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου Σελίδα 6 από 16

108 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΡΚΥΡΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 2ο Χιλ. Ε.Ο. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Λ. Βεργωτή ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Ιωάννου Μελά 112 & Μητροπόλεως ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κεντρικής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΡΟΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΙΕΡΡΙΩΝ 79 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΘΕΣ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οικισμός Λήδα Μαρία, Κτίριο Ερμής, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου Θέρμης Πολυτεχνείου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Εθν. Αντιστάσεως ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Στενημάχου ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ Σελίδα 7 από 16

109 Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 25ης Μαρτίου ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 28ης Οκτωβρίου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Εθνικής Αντίστασης ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ιωάννη Μεταξά (Πλατεία) Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Κωστοπούλου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Βασ. Βασιλείου & Ν. Πλαστήρα ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ- ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΩΝΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Νικηφόρου Φωκά ΚΡΗΤΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62 Μαρτύρων ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Αγία Βαρβάρα Ελ. Βενιζέλου & Καζαντζάκη ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΧΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ Κεντρική Πλατεία Αρχανών ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΣΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ Ασήμι Μονοφατσίου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΒΕΝΙΖΕΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Κνωσού Σελίδα 8 από 16

110 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΒΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ Κεντρική Οδός Βιάννου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ 25 Μαρτύρων ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Άγιοι Δέκα ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΥΒΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ Κόμβος Γουβών ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΕΜΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ Έμπαρος Ηρακλείου (εντός Αγρ.Συνεταιρισμού) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ) ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Επισκοπή Ηρακλείου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ Ζαρός ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΘΕΡΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στρυμώνος & Πελοποννήσου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Θραψανό Καστελλίου (εντός αγροτ. Συνεταιρ.) ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΚΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Ικάρου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Λ. Καλέργη & Κόρακα ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΟΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κόσμων ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Κνωσού ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. Καλοκαιρινού ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ. ΜΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 25ης Μαρτίου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Παπαναστασίου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. Παπανδρέου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ολύμπου 97 & Σόλωνος ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Δημοκρατίας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Πύργος Μονοφατσίου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Λεωφ. Κόκκινου Πύργου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελ. Βενιζέλου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25ης Αυγούστου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΙΚΑΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λεωφ. 62 Μαρτύρων ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Λεωφ. Ικάρου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λεωφ. Κνωσσού Σελίδα 9 από 16

111 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 25ης Μαρτίου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Λεωφ. Κόκκινου Πύργου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δημοκρατίας ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Βενιζέλου) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ακτή Κούνδουρου Σοφ. Βενιζέλου 9 & Μελ. Μεταξάκη ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Λασθένους ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΤΑΝΟΥ Παλαίκαστρο ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΙΤΣΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΛΕΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΗΣ Κεντρική Πλατεία Ζίρου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Μακρύς Γιαλός ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Εθνικής Αντίστασης ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Τζερμιάδο ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 6 β ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Κούνδουρου) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρούσου Κούνδουρου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δημοκρατίας ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Παναγούλη 2 & Δημοκρατίας ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εμμανουήλ Πορτάλιου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Εμμ. Πορτάλιου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Πέραμα ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν. Καζαντζάκη ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Λ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΜΥΣΣΙΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Λ. Κουντουριώτου ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πατριάρχου Αθηναγόρα & Πικατώρου Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο Σελίδα 10 από 16

112 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΟΓΟΝΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αναγνώστου Γογονή ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ Καλύβες ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Αλικιανός ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α. Παπανδρέου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Αλικιανός (Κόμβος Σκινέ - Βατόλακου) ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Βρύσσες ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ελ Βενιζέλου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ηρ.Πολυτεχνείου Κίσσαμος ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΔΗΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Κολυμβάρι ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κισσάμου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ Παλαιοχώρα ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Πλατανιάς ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Πλάτανος Κισσάμου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. Π.Ε. - ΥΠΟΚ. ΣΟΥΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ Πλατεία Σούδας ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Πλατεία Αγ. Αντωνίου ΔΗΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ Πλατεία Ελευθερίας ΔΗΜΟΣ ΙΑΛΥΣΟΥ Ηρακλειδών ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αλ. Διάκου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ Δωδεκανήσου & Χάλκης ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Δημοκρατίας & Ακροπόλεως ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΣΟY ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Φρυ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως Σελίδα 11 από 16

113 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Κοραή & Μητροπόλεως ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΙΝΔΙΩΝ Λάρδος ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΙΨΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ Λιμάνι ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΕΡΟY ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Πλ. Αγίου Νικολάου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ-ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Μανδράκι - Νίσυρος ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. - ΥΠΟΚ- ΠΑΤΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Πλατεία Σκάλας ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΡΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πλ. Ακαδημίας ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Σορωνή ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΥΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Αιγιαλός ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΗΛΟY ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ Λιβάδια ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΕΤ.Α.Π. ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ Αγ. Νικολάου ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΜΗΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Καρόδρομος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ Κορίνθου 23 Πλατεία Δερβενακίων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ Βασ. Γεωργίου Α ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 25ης Μαρτίου και Πανός ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 & ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 28ης Οκτωβρίου ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σελίδα 12 από 16

114 Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ερμού ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΧΑΣ Παναγή Τσαλδάρη ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΙΑΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αράτου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ερμού ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Λεωφ. Αθηνών ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Λεωφ. Επιδαύρου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΝΕΜΕΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ Λεωφ. Παπακωνσταντίνου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Παναγή Τσαλδάρη ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΣΟΦΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ Σοφικό Κορινθίας ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΕΝΕΑΣ Νικηταρά ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο Σημείο Υποβολής ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ Ξανθάκη ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν.Π.Ε. - ΥΠΟΚ-ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Πλατεία 23ης Μαρτίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΧΡ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 2 & ΝΕΔΟΝΤΟΣ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο Σελίδα 13 από 16

115 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΒΑΕΠΑΕ) ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Διοικητήριο 4ος όροφος Φίλωνος ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΘΗΒΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δίρκης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Κουτσοπετάλου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. -ΥΠΟΚ- ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Οινόφυτα ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Λ. Χαϊνά 2ος όροφος ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Βενιζέλου ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ -ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δούνα ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΛΙΒΕΡΙ ΔΗΜΟΣ ΤΑΜΙΝΑΙΩΝ Βράκα ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ Βασ. Κωνσταντίνου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρεθούσης ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ Ιωάννου Ρώσου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Βενιζέλου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΙΣΤΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 28ης Οκτωβρίου ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ιωαν. Κότσικα ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Ν. ΑΡΤΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Εθν. Αντιστάσεως ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- Ν. ΣΤΥΡΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΡΑΙΩΝ Α Παραλιακός ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. Π.Ε. -ΥΠΟΚ- ΨΑΧΝΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αβάντων ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Νικολάου Τσιαμπούλα ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καραϊσκάκη ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Γ. Γεννηματά ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Όθωνος ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Πλατεία Ελευθερίας ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Σελίδα 14 από 16

116 Σημείο Υποβολής Δήμος Διεύθυνση Αριθμός ΤΚ Τηλέφωνο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Γιδογιάννου ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ Γιδογιάννου ΠΙΝΑΚΑΣ Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ - ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (δεν γίνονται υποβολές επενδυτικών προτάσεων) Περιφέρεια Αρμόδια Υπηρεσία Διεύθυνση Πόλη Τηλέφωνο Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Αν. Μακεδονίας-Θράκης Ηροδότου Κομοτηνή Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Γ. Κακουλίδου Κομοτηνή Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Ανάπτυξης & Προγραμματισμού / Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Συγγρού (5 ος όροφος) Αθήνα Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Μυτιλήνη Καβέτσου Μυτιλήνη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ηπείρου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Δ/νση Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 Διοικητήριο-Γραφείο Γ11 (3ος ορ., 3η πτέρυγα) Πάτρα ΖΕΠ Κοζάνης Πύρρου 1, Διοικητήριο Περιφέρειας Ιωάννινα Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) Λάρισα Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νση Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Βασ. Όλγας Θεσσαλονίκη Σελίδα 15 από 16

117 Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κρήτης Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Δωδεκανήσου Δ/νση Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Δ/νση Ανάπτυξης & Προγραμματισμού Μάρκου Μουσούρου Ηράκλειο Σάκη Καράγιωργα Ερμούπολη Σάκη Καράγιωργα Ερμούπολη Μεγάλου Αλεξάνδρου Παλιά Πόλη Ρόδος Σέκερη 27 & Μαινάλου Τρίπολη Υψηλάντου Λαμία Γραφείο Πληροφόρησης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα: Τηλ: , Μεσογείων 56, Αμπελόκηποι ΕΦΕΠΑΕ: Τηλ: , Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα Σελίδα 16 από 16

118 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας: Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του. Σε τυχόν διαφορές που διαπιστωθούν στο περιεχόμενο μεταξύ της ηλεκτρονικής υποβολής και της έντυπης υποβολής της πρότασης υπερισχύει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υποβολής. Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ( ή της ΕΥΔ ΕΠΑΕ ( του ΕΦΕΠΑΕ ( του ΕΣΠΑ ( των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων (Βλέπε Παράρτημα VIIΙ του Οδηγού). Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και για τις οποίες έχει αποσταλεί εμπρόθεσμα στους τόπους υποβολής ο φυσικός φάκελος. Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στο σημείο το οποίο ο επενδυτής δηλώνει στην ηλεκτρονική του υποβολή. Τα επενδυτικά σχέδια (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς (Βλέπε Παράρτημα VIIΙ Πίνακας Α του Οδηγού). Σελίδα 1 από 3

119 Εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά στον περιφερειακά αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ (ή στα αντίστοιχα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς) με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι αργίες, οι καταληκτικές ημερομηνίες παρατείνονται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση και πλήρως συμπληρωμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Οδηγού. Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει: Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων. Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο των κατά τόπους εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ- συστημένη αποστολή) ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς, η οποία θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Αντίστοιχα, οι Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως με σχετική επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ. Στην περίπτωση υποβολής και αποστολής (ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο φάκελος θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ » Επωνυμία Επιχείρησης ΑΦΜ «...» Κωδικός Πρότασης (1) : «.» Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής «..» (1) Είναι ο κωδικός που θα παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής και φυσικής υποβολής φακέλων, αρχίζει άμεσα από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών. Σελίδα 2 από 3

120 Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι οποίοι οφείλουν εντός 10 (δέκα) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της επιστολής να προσκομίσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής στο πρόγραμμα αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΧΙ του Οδηγού. Σελίδα 3 από 3

121 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ » ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Αριθμός Ηλεκτρονικής Υποβολής) Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Αριθ. Πρωτοκόλλου υποβολής φυσικού φακέλου Ημερομηνία Παραλαβής φυσικού φακέλου (Συμπληρώνεται από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

07. Εξόρυξη μεταλλευμάτων Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 9. Υλικά Κατασκ.

07. Εξόρυξη μεταλλευμάτων Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 9. Υλικά Κατασκ. VI Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.. Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ....... Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Β. ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ.........

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδοι Ομάδες - Τάξεις Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

Κλάδοι Ομάδες - Τάξεις Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος Κλάδοι Ομάδες - Τάξεις 07 - Εξόρυξη μεταλλευμάτων 07.1 - Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 07.10 - Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος 07.2 - Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων 07.29 - Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιμοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί με την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιομηχανία τροφίμων 10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξη τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξη τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.42 Παραγωγή µαργαρίνης και παρόµοιων βρώσιµων λιπών 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόµυλων 10.62 Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου 10.71 Αρτοποιία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.42 Παραγωγή µαργαρίνης και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΟΚΑ- ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας των επιλέξιµων δραστηριοτήτων για το πρόγραµµα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε1: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (επιλέξιµοι είναι οι 4ψήφιοι κωδικοί µε την ανάπτυξή τους) Γ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 10 Βιοµηχανία τροφίµων 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος 10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών 10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 10.31 Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Αρχή Ελέγχου Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή ή οντότητα, λειτουργικά ανεξάρτητη από τη διαχειριστική αρχή και την αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ - 2008 ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ 25.01.2013 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 35 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35.11.10.03 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 35.11.10.04 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - NACE 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΕΙΣ - I ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΔ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΌΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (1) Κ. Μακεδονία (2) Δ. Μακεδονία (3) Ήπειρος (4) Στερεά Ελλάδα (5) Θεσσαλία (6) Ιόνια (7) Δ. Ελλάδα (8) Πελοπόννησος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις Βιομηχανία τροφίμων, ποτών: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 2,61% Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών 2. Παραγωγή χυμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑ