Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013"

Transcript

1 ΤΑ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) 1 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 1-1/2013 ΤΑ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Επικύρωση του 1oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 2-2/ Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 3-2/ Ο 4 Ο 5 Ο 6 Ο 7 Ο 8 Ο 9 Ο 10 Ο 11 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση αποφάσεων Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2013, για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού του υποέργου «Μουσικά Όργανα» του έργου «Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας», Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ωρών απασχόλησης μηχ/των έργων μετά των χειριστών τους που θα χρησιμοποιηθούν από την Π.Ε. Λευκάδος για δράσεις Πολ/κής Προστασίας (πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών όπως π.χ. πυρκαϊές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις,σεισμοί καθαρισμοί κλπ.). Έγκριση συγκρότησης ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για το έτος / / / / / / / / /2013

2 12 Ο 13 Ο Έγκριση συγκρότησης «Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων» της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ.», για το έτος Έγκριση δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο Δ.Ε.Η. Έργου Κατασκευή διαμόρφωση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Αργοστολίου Πόρου, θέση Γεωργική Σχολή, Π.Ε. Κεφαλληνίας 13-2/ / Ο 15 Ο Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΔΕΚΑ», αναδόχου: Σ. ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2012», προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Κέρκυρας. 15-2/ / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 17-2/ Ο Έγκριση πληρεξουσιότητας για παράσταση σε δίκη, Π.Ε. Κέρκυρας. 18-2/ Ο 19 Ο 20 Ο 21 Ο Έγκριση τροποποίησης της αριθμ / Απόφασης οικονομικής επιτροπής της Π.Ι.Ν. περί «Έγκρισης Τευχών διαγωνισμού και προκήρυξης του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού ,57 με ΦΠΑ, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 9 του Ν.3316/05, λόγω αλλαγής στις καλούμενες τάξεις πτυχίων ύστερα από την εφαρμογή της αρ. 35/2012 Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. Δ17γ/08/193/ΦΝ449/ του Υπ. Ανάπτ., Ανταγ., Υποδ. Μεταφ. & Δικτύων -Γ.Γ.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία τέθηκε σε ισχύ το Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών (ΦΕΚ Α 185/2009). Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Μεταφορά έντυπου και οπτικοαουστικού υλικού της Περιφερείας Ιονίων Νήσων σε εκθέσεις και εκδηλώσεις εξωτερικού και εσωτερικού» για τις ανάγκες του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Έγκριση ανάδειξης σε μειοδότη της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. για το έργο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΚΑ)», προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 19-2/ / / /2013

3 22 Ο Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 3ου υποέργου της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2012» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ », συνολικού προϋπολογισμού ,50 με Φ.Π.Α. 23% και κωδικό έργου 2012ΕΠ και αφορά τα ακόλουθα τμήματα: 1. Σχεδιασμός και δημιουργία του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και σέρβικα, προϋπολογισμού ,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρουμάνικα, ρώσικα, ολλανδικά, σουηδικά και σέρβικα, προϋπολογισμοί ,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 23-2/2013 Έγκριση Μετακίνησης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στις 8-23 Ο 9/01/2013 και στις 13-14/01/ /2013 Ε.Δ.Η. 24 Ο Έγκριση άσκηση ανακοπής, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 25-2/ Ο Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών του άρθρου 38 του Π.Δ.118/2007 με κλήρωση για την Π.Ε. Κεφαλληνίας. 26-2/ Ο Έγκριση συγκρότησης Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 38 του Π.Δ.118/2007 με κλήρωση για την Π.Ε. Κεφαλληνίας. 27-2/ Ο 28 Ο 29 Ο Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και διενέργειά της σε νέα ημερομηνία του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού ,00. Απόφαση επί ενστάσεως κατά της διαδικασίας δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠ. ΟΔΟΥΣ 4η-6η-14η», Π/Υ: ,00 (με το Φ.Π.Α.), Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ μετά την εκδίκαση σχετικής Προσφυγής από την Ειδική Επιτροπή άρθρου 68/Π.Δ/τος 30/96 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου. Έγκριση ετήσιας ασφάλισης υπηρεσιακού σκάφους Τ.Α. «Κέφαλος» της Π.Ε. Κεφαλληνίας 28-2/ / /2013 Έγκριση συμπλήρωσης της υπ αριθ / Ο με ΑΔΑ: Β4557ΛΕ-0ΚΑ Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 που αφορά την έγκριση της τροποποίησης των μαθητικών 31-2/2013

4 31 Ο 32 Ο 33 Ο 34 Ο 35 Ο δρομολογίων που εκτελούνται με ταξί κατόπιν της υπ αριθ /2012 με ΑΔΑ: Β43Ω7ΛΕ-ΜΕΩ Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Μεταφορές Μαθητών Σχολικού Έτους ». Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ». Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για το έργο με τίτλο: Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών-Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία ( Development of an Environmental - Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy-project, Acronym DEMSNIISI)» προϋπολογιζομένης αξίας εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Για το έργο με τίτλο: Δημιουργία ενός Δικτύου Περιβαλλοντικών- Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια Ιταλία (Development of an Environmental - Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy-project, Acronym DEMSNIISI)» προϋπολογιζομένης αξίας σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου «MedLS: Mediterranean Life Style (MedLS: Μεσογειακός Τρόπος Ζωής)», στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία » 32-2/ / / / /2013

5 36 Ο 37 Ο προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με Κ.Ε. 012ΕΠ της ΣΑΕΠ Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση της Δράσης 2.1 Προβολή του Πακέτου Εργασίας 2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του Προγράμματος «BIO OLEA Utilization of biophenols from Olea Europea products - Olives, virgin olive oil and olive mill wastewater», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με Κ. Ε. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Νο 3/ με τη συνέχεια αυτού στις 23/1/2013 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών εξωτερικού συνεργάτη του έργου Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική (Αdri-SEAPLANES) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic » 37-2/ /2013 ΤΑ 3 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) 1 Ο Επικύρωση του 2oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ι. Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 39-3/ Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 40-3/2013

6 3 Ο 4 Ο 5 Ο 6 Ο 7 Ο 8 Ο 9 Ο 10 Ο 11 Ο 12 Ο 13 Ο 14 Ο 15 Ο 16 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Λευκάδας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αναλωσίμων και μη υλικών και Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (πλην δημοσίων σχέσεων) για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Κέρκυρας του έτους Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αναλωσίμων και μη υλικών και Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για τις Δημόσιες Σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας του έτους Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την καταπολέμηση των κουνουπιών έτους 2013 και τη δακοκτονία έτους 2013 στην Π. Ε. Κέρκυρας. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και διενέργειά της σε νέα ημερομηνία του 5ου υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού ,00 της πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό M.I.S , Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ», προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής 41-3/ / / / / / / / / / / / / /2013

7 17 Ο 18 Ο υπηρεσιών του 3ου υποέργου της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2012» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ », συνολικού προϋπολογισμού ,50 με Φ.Π.Α. 23% και κωδικό έργου 2012ΕΠ και αφορά τα ακόλουθα τμήματα: 1. Σχεδιασμός και δημιουργία του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα γαλλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, ολλανδικά, σουηδικά και σέρβικα, προϋπολογισμού ,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 2. Παραγωγή (εκτύπωση) του τουριστικού εντύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ρουμάνικα, ρώσικα, ολλανδικά, σουηδικά και σέρβικα, προϋπολογισμοί ,00 ευρώ άνευ Φ.Π.Α. Έγκριση διόρθωσης των με αριθμ / 2012 και 4-2/2013 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., Π. Ε. Κέρκυρας. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 1/ της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη δράση με τίτλο:«διοργανωση ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013» προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.». 55-3/ / Ο Έγκριση τροποποίησης της με αρ / απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ ως προς την διαδικασία ανάθεσης της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑ» κατά το άρθρο 5 του Ν 3316/2005 και την έγκριση κατάρτισης των όρων της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας της μελέτης προϋπολογισμού ,62 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Π. Ε. Κέρκυρας. 57-3/ Ο Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, Π. Ε. Λευκάδας. 58-3/2013

8 21 Ο Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας και της Επιστημονικής Συνεργάτιδος αυτού στα Ιωάννινα (5-7/02/2012). 59-3/ Ο Έγκριση δαπάνης για έκδοση Χ.Ε.Π. για πληρωμή οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλου της Π. Ε. Κέρκυρας. 60-3/2013 ΤΑ 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) 1 Ο Επικύρωση του 3oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ι. Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61-4/ Ο 3 Ο 4 Ο 5 Ο 6 Ο 7 Ο 8 Ο 9 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Λευκάδας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 62-4/ / / / / / / /2013

9 10 Ο Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την: "Απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, για το έτος 2013". 70-4/ Ο Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την "Ανάθεση του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν.Κερκύρας, για το έτος 2013". 71-4/ Ο Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας της Π.Ε. Κέρκυρας. 72-4/ Ο Έγκριση διόρθωσης της αριθμ / απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ι. Ν. 73-4/ Ο 15 Ο Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση όρων Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υγρών καυσίμων(βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης πετρελαίου θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κατά το έτος 2013, προϋπολογισμού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 74-4/ / Ο Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού ,00., Π.Ε. Κέρκυρας. 76-4/ Ο Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Κατελειού Ν. Κεφ/νίας», αναδόχου: «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε.», Π.Ε. Κεφαλληνίας. 77-4/2013

10 18 Ο 19 Ο Λήψη απόφασης επί ενστάσεων στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ», Π. Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TALKING LANDS» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ». 78-4/ / Ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 2 / της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη δράση με τίτλο:«διοργανωση ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013» προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α.». 80-4/ Ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 2/ της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου «Στατιστικά Δίκτυα στον τομέα Τουρισμού στις περιοχές της Αδριατικής S.T.A.R. (STATISTICAL NETWORKS IN TOURISM SECTOR OF ADRIATIC REGION) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας «ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ» / Ο Λήψη απόφασης επί υποβληθείσας ένστασης στην διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών εξωτερικού συνεργάτη του έργου Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική ( Αdri- SEAPLANES) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic ». 82-4/2013 Αποτελέσματα της υπ αριθμ /3393/ Ο Επαναληπτικής Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση 83-4/2013

11 του Περιφερειακού Κ.Ε.Κ-Δ.Β.Μ. της Π.Ε. Ζακύνθου και Τμήματος Δ.Β.Μ. Παιδείας και Απασχόλησης της Π.Ε. Ζακύνθου. 24 Ο 25 Ο Αποτελέσματα της υπ αριθμ /3392/ επαναληπτικής διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του κτηνιατρείου της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων και διευκρινήσεις επί των τιμών, για τη μεταφορά των μαθητών το σχολικό έτος στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας. 84-4/ / Ο Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. 86-4/ Ο Έγκριση πληρεξουσιότητας για παράσταση σε δίκη, Π.Ε. Κέρκυρας. 87-4/2013 ΤΑ 5 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) 1 Ο Επικύρωση του 4oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π. Ι. Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 88-5/ Ο 3 Ο Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επανάληψή της με τους ίδιους όρους, του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού ,00 μαζί με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Σίτιση και διανομή τροφίμων σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων της ΠΕ Κέρκυρας, συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ». 89-5/ / Ο Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Υδρογεωτρήσεις Ανάσχεσης Κατολισθητικών Φαινομένων στην Επαρχιακή Οδό Πόρου Σάμης στη θέση Καλλιθέα - Διγαλέτο», προϋπολογισμού ,99 με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 91-5/2013

12 5 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. 92-5/ Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. 93-5/ Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου. 94-5/ Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. 95-5/ Ο Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας". 96-5/ Ο Έγκριση διόρθωσης της αριθμ / απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 97-5/ Ο 12 Ο 13 Ο Έγκριση 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού του υποέργου «Μουσικά Όργανα» του έργου «Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας», Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής για την παροχή εντολών εκτέλεσης εργασιών, παραλαβής εργασιών, προμηθειών και ελέγχου πάσης φύσεως ανταλλακτικών και κάθε είδους επισκευής μηχανημάτων οχημάτων καθώς και πιστοποίησης, τμηματικών προμηθειών καυσίμων ελαιολιπαντικών κλπ των μηχανημάτων οχημάτων & δικύκλων της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 98-5/ / / Ο 15 Ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού που αφορά μετακίνηση μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν /2013 Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας / Ο 17 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση δαπάνης πιστοποίησης Κ.Τ.Ε.Ο. Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων / /2013

13 ΤΑ 6 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Επικύρωση του 5oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης / Ο 7 Ο 8 Ο 9 Ο 10 Ο 11 Ο 12 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Λευκάδας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π. Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου / / / / / / /2013

14 13 Ο 14 Ο 15 Ο 16 Ο Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικών διεθνούς ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια του έργου: «Ενίσχυση Εξοπλισμού Φιλαρμονικών Ζακύνθου», Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση πρόχειρου ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την αναπαραγωγή έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, με προϋπολογισμό τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση όρων διακήρυξης και περίληψης αυτής για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας / / / / Ο Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου στην Αθήνα (06-07/2/2013) / Ο 19 Ο 20 Ο 21 Ο 22 Ο 23 Ο 24 Ο Έγκριση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝHΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» προϋπολογισμού δαπάνης ,00 (με το Φ.Π.Α. 23% ), Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού ,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Α. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NOTIΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού ,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Α. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση 3ου Σταδίου Μελετών της μελέτης: «Επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών Ν. Ζακύνθου Τμήμα Β2: Πηγαδάκια Βολίμες», Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 1γ του ν. 4071/2012 και την με αριθμ. 151/2012 απόφαση Μον. Πρωτ. Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας. Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση 3 ου και 4 ου πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης 122-6/ / / / / / /2013

15 25 Ο 26 Ο 27 Ο 28 Ο 29 Ο 30 Ο 31 Ο παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη δράση με τίτλο:«διοργανωση ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013» προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». Έγκριση προσθήκης νέας διαδρομής μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου. Απόφαση επί ενστάσεων κατά την διαδικασία δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΥ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του υποέργου «ΠΟΝΤΙΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ» του έργου «ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΥΛΑΚΙΑ ΟΘΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗ», προϋπολογισμού 2.800,00, Π.Ε. Κέρκυρας / / / / / / / Ο Έγκριση πληρεξουσιότητας για παράσταση σε δίκη, Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Έγκριση τροποποιήσεων δρομολογίων και διευκρινίσεις επί των τιμών, για τη μεταφορά των μαθητών το σχολικό έτος στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας / Ο Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου(ων) του έργου «προμήθεια, εγκατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου MULTI-PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE OTRANTO CHANNEL 138-6/2013

16 35 Ο 36 Ο 37 Ο 38 Ο AND the IONIAN SEA - OTRIONS», με προϋπολογισμό ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση πρακτικού Νο 4/ της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Επιλογή αναδόχου για την κάλυψη των αναγκών εξωτερικού συνεργάτη του έργου Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική (Αdri-SEAPLANES) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic » Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 3/ της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου «Στατιστικά Δίκτυα στον τομέα Τουρισμού στις περιοχές της Αδριατικής S.T.A.R. (STATISTICAL NETWORKS IN TOURISM SECTOR OF ADRIATIC REGION) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας «ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ» Απόφαση επί αιτήσεως των Μαχειμάρη Γεωργίου και Λούβρου Χριστίνας προς την Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. Απόφαση επί εισηγήσεως: «Μερική ανάκληση της υπ αρ /2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης και κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΚΑ)», προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ και έγκριση κατακύρωσης στον δεύτερο μειοδότη», Π.Ε. Κεφαλληνίας / / / /2013 ΤΑ 7 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Επικύρωση του 6oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας /2013

17 4 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης / Ο 7 Ο 8 Ο 9 Ο 10 Ο 11 Ο 12 Ο 13 Ο 14 Ο 15 Ο 16 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Λευκάδας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Ζακύνθου. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π. Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάδειξη μειοδότη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάθεση υλοποίησης του έργου "Σίτιση και διανομή τροφίμων σε παιδιά ευπαθών κοινωνικών ομάδων της ΠΕ Κέρκυρας". Διορισμός τεχνικού συμβούλου για τη διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση πρακτικού «Διενέργειας κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού -Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας- Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2013». Απόφαση επί ένστασης κατά την διαδικασία δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις απορροής χειμάρρων Λευκάδας», προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων Νήσου Λευκάδος», προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της τουριστικής προβολής της ΠΙΝ του έτους / / / / / / / / / / /2013

18 17 Ο 18 Ο 19 Ο Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ανάδειξη αναδόχου του έργου Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έτος 2013, προυπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (23.005,76 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Έγκριση πρακτικών διεθνούς ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια του έργου: «Ενίσχυση Εξοπλισμού Φιλαρμονικών Ζακύνθου», Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για τον καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους απορροής ομβρίων (επί του Ε.Ο.Δ. Επαρχιακό & Εθνικό) στο Νομό Κεφαλληνίας για το έτος / / / Ο Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου / Ο 22 Ο 23 Ο 24 Ο Απόφαση επί ενστάσεως κατά του πρακτικού ΙΙ κατά την διαδικασία ανάθεσης της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΙΝΟΥ», Αναδόχου: «Γ. Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Αποδοχή παραίτησης αναδόχου και κατακύρωση στον επόμενο κατά σειρά ανάδοχο του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών του 3ου υποέργου της πράξης: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2012» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΜΗΜΑ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ, ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΚΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Τακτικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Μεταφορά και Διαμονή προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε λοιπών συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και εκθέσεις εξωτερικού και εσωτερικού», για τις ανάγκες του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / / / / Ο Έγκριση δαπάνης για γνωμοδότηση δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Έγκριση παραίτησης από ένδικο μέσο, Π.Ε. Κέρκυρας /2013

19 27 Ο 28 Ο Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για επιλογή αναδόχου για το έργο Δημιουργία μικρής υποδομής που εντάσσεται στη δράση 5.1 του έργου με τίτλο Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική (Αdri- SEAPLANES) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic », προϋπολογιζομένης αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Μερική ανάκληση της υπ αρ /2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης και κατακύρωσης αποτελέσματος του διαγωνισμού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΡ. 25 ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΡΑΚΑ)», προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ και έγκριση κατακύρωσης στον δεύτερο μειοδότη / /2013 ΤΑ 8 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Διεξαγωγή δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας της Π.Ε. Κέρκυρας /2013 ΤΑ 9 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Επικύρωση του 7oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν / Ο Επικύρωση του 8oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας /2013

20 8 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου / Ο 11 Ο 12 Ο 13 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για το έτος Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του έργου "Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας". Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την κατακύρωση του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάθεση υλοποίησης του έργου "Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας" / / / / Ο Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ» / Ο Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου και έγκριση τροποποίησης τιμής νέας διαδρομής για την μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης Ζακύνθου / Ο Έγκριση παραίτησης από ένδικο μέσο, Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Ορισμός δικηγόρου Π.Ε. Κέρκυρας / Ο 19 Ο 20 Ο Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση ιατρών μελών και γραμματέα της δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης οδηγών και υποψήφιων οδηγών νομού Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικών διεθνούς ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού στα πλαίσια του έργου: «Ενίσχυση Εξοπλισμού Φιλαρμονικών Ζακύνθου», Π.Ε. Ζακύνθου. Έγκριση απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για έκδοση Χ.Ε.Π για την προμήθεια καυσίμων, Π.Ε Ζακύνθου / / / Ο 22 Ο Έγκριση απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων, Π.Ε Ζακύνθου. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Ζακύνθου / /2013

21 23 Ο 24 Ο 25 Ο 26 Ο 27 Ο Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ανάδειξη αναδόχου του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2013». Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μυοκτονία στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2013». Πρόχειρος Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με προϋπολογισμό σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή. Απόφαση επί ένστασης κατά την διαδικασία δημοπράτησης και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις απορροής χειμάρρων Λευκάδας», προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Λευκάδας. Έγκριση συγκρότησης Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την Επιτροπή Ενστάσεων στα πλαίσια Πρόχειρου Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου(ων) του έργου «προμήθεια, εγκατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου MULTI-PARAMETRIC NETWORK FOR THE STUDY AND MONITORING OF NATURAL HAZARDS IN THE OTRANTO CHANNEL AND the IONIAN SEA - OTRIONS» με προϋπολογισμό ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, Π.Ε. Κεφαλληνίας / / / / / Ο 29 Ο Έγκριση αιτήματος συμβιβασμού, Π.Ε. Λευκάδας. Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΥΛΗΣ 3ου & 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», αναδόχου: ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε, Π.Ε. Κέρκυρας / /2013 Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 30 Ο 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας / Ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης 1/ της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το 2ο υποέργο με τίτλο: «Του 2ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»» του έργου «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013» προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» 202-9/ Ο Έγκριση του υπ αριθ. 2/ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του άρθρου 203-9/2013

22 38 του Π.Δ. 118/2007, Π.Ε. Κεφαλληνίας. 33 Ο Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για επιλογή αναδόχου για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία σταθμού προσθαλάσσωσης- αποθαλάσσωσης (υδατοδρομίων) υδροπλάνων (ΣΠΑΥ) που εντάσσεται στο έργο με τίτλο Δημιουργία Δικτύου Υδροπλάνων στην Αδριατική (Αdri-SEAPLANES) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας IPA Adriatic », προϋπολογιζομένης αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α / Ο 35 Ο 36 Ο Έγκριση κατάρτισης των όρων διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη υλοποίηση του έργου «V.I.S. (Valorisation of the common Identity around the Stone) (Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από 205-9/2013 την Πέτρα)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία , προϋπολογιζομένης αξίας Διακόσιες Τριάντα Τρεις Χιλιάδες και Πεντακόσια Πέντε Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου 23% ΦΠΑ. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου κ. Διονυσίου Μυλωνά στην Αθήνα στις /2013 Έγκριση πρότασης για έκδοση Χ.Ε.Π. για μετακινήσεις Περιφερειακών Συμβούλων στα Περιφερειακά Συμβούλια /2013 ΤΑ 10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Επικύρωση του 9oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης /2013

23 6 Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας / Ο Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου /2013 Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & 9 Ο Ιθάκης / Ο 11 Ο 12 Ο Έγκριση δαπάνης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΗ (μεταφορά κολώνας) στο έργο «Οδική ασφάλεια Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας Ελειού Πρόννων», Π.Ε. Κεφαλληνίας. Έγκριση αντικατάστασης τακτικού μέλους ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., για το έτος Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 2 η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ε.Ο. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ- ΠΟΡΟΥ, ΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ», αναδόχου: Κ/Ξ «ΟΘΩΝ ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Ο.Ε.- ΓΕΩΤΕΚΤΩΝ Ε.Ε.», Π.Ε. Κεφαλληνίας / / / Ο Έγκριση διόρθωσης της υπ αριθ. 37-2/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων που αφορά στην έγκριση και Παραλαβή της μελέτης: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ KABOY», συνολικής αμοιβής ,91 (συμπ/νου Φ.Π.Α.), Π.Ε. Κέρκυρας / Ο 15 Ο Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του 5 ου υποέργου: «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού ,00 της πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με κωδικό M.I.S , Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και διενέργειά της σε νέα ημερομηνία του υποέργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού ,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με Κ.Α. 2012ΕΠ της ΣΑΕΠ 022, Π.Ε. Κέρκυρας / /2013 Έγκριση μετακίνησης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδωνα Σπύρου στην Αθήνα (03-16 Ο 05/04/2013). 17 Ο Έγκριση δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας". 18 Ο Έγκριση διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους / / /2013

24 στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας». 19 Ο Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας, για το έτος / Ο Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αποδοχή των προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάθεση του καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του Ν. Κέρκυρας για το έτος / Ο Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 3η παράταση προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου Πόρου (οικισμός Βαλεριάνου Χ.Θ από Αργοστόλι», αναδόχου: Γ. Βαγγελάτου Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κεφαλληνίας /2013 Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. 22 Ο Κεφαλληνίας, περί εξουσιοδότησης του Δικηγόρου Ανουσάκη Νικολάου /2013 Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, περί εξουσιοδότησης της Δικηγόρου 23 Ο Κατσούνη Άλκηστης, Π.Ε. Κεφαλληνίας / Ο 25 Ο 26 Ο Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ., ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ /2013 ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού ,00, Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Ζακύνθου /2013 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού προμήθειας χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ζακύνθου / Ο Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ζακύνθου σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Π.Ε. Ζακύνθου / Ο 29 Ο 30 Ο Έγκριση μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου κ. Διονυσίου Μυλωνά στην Αθήνα (7-9/04/2012) και στην Κέρκυρα (10-13/04/2012) /2013 Έγκριση ανάθεσης μαθητικού δρομολογίου κατόπιν αίτησης του υφιστάμενου αναδόχου, Π.Ε. Κεφαλληνίας /2013 Ματαίωση διαγωνισμού και επανέγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TALKING /2013

25 31 Ο LANDS» στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ- ΙΑΤΛΙΑ » Έγκριση πρακτικού Νο 4/2013 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής για την υλοποίηση του έργου «Στατιστικά Δίκτυα στον τομέα Τουρισμού στις περιοχές της Αδριατικής S.T.A.R. (STATISTICAL NETWORKS IN TOURISM SECTOR OF ADRIATIC REGION) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας «ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ» / Ο Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής Οδού Πισαετός-Βαθύ» προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), Π.Ε. Κεφαλληνίας / Ο Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην επαρχ. οδό Αργοστολίου Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα Πόρο)», προϋπολογισμού ,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας / Ο Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, Π.Ε. Κεφαλληνίας / Ο Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, βάσει του άρθρου 159, Ν. 3852/10, περί εξουσιοδότησης κ. Κατσούνη Άλκηστης για τη δικάσιμο της 16ης/04/2013, Π.Ε. Κεφαλληνίας / Ο Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ», αναδόχου: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΚΟΥΒΑ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας / Ο Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΕΛΕΚΑ», αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΛΥΚΙΩΤΗ Ε.Δ.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας /2013 ΤΑ 11 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1 Ο Επικύρωση του 10oυ/ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν /2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 31/ 12/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 70836/121 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 22 / 07/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 39863/66 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 22 / 07/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 39863/66 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 22 / 07/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 39863/66 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 06 / 08/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 43496/71 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 06 / 08/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 43496/71 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 06 / 08/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 43496/71 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 08/ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 42640/50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 06/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ /35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 06/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ /35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 02 / 06/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 54322/35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 14/ 11/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 64435/94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 14/ 11/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 64435/94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 14/ 11/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 64435/94 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 12-01-2015) ΘΕΜΑ 1 Ο Επικύρωση του 38oυ/29-12-2014 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 01-01/2015 ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο ΘΕΜΑ 5 Ο Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 01 / 12 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 108709/120 Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, 04 / 09 /2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 80364/64 Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 28 / 03 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 31125/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΘΕΜΑΤΑ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 10-01-2014) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση του 30oυ/19-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Επικύρωση του 31oυ/31-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 454-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα 21-3-2014 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση του 23oυ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Επικύρωση του 23oυ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΘΕΜΑΤΑ 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ( 17-01-2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο Επικύρωση του 23oυ πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. Έγκριση δίμηνης παράτασης της σύμβασης καθαριότητας για τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 23-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/19-12-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 927-30/19-12-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2011 ΘΕΜΑΤΑ 13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (04-08-2011) ΘΕΜΑ 1 Ο Έγκριση πρακτικών 10 ου και 11 ου της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 201-13/2011 ΘΕΜΑ 2 Ο Έγκριση 12oυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/20-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/20-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 35/20-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 837-35/20-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 815-34/13-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 614-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/12-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 63-04/12-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 414-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 46/10-12-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 934-46/10-12-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 29/30-10-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 694-29/30-10-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 419-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την ημέρα της συνεδρίασης) Τρίπολη, 23/1/2015 Αρ. Πρωτ : 9701/3655

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την ημέρα της συνεδρίασης) Τρίπολη, 23/1/2015 Αρ. Πρωτ : 9701/3655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : 3.ΝΤΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή

ΠΡΟΣ : 3.ΝΤΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τρίπολη, 11/1/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 1422/557/11-1-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 07 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 21-01-2015 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. κ. Γκούνη Απόστολο

3. κ. Γκούνη Απόστολο Τρίπολη, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ : 106344/39853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 2/10/2015 Αρ. Πρωτ : 121836/45787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 2/10/2015 Αρ. Πρωτ : 121836/45787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 2/10/2015 Αρ. Πρωτ : 121836/45787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 39 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1000 1200 1.2.3.7.00 1.2.5.1.00 3.5.1.1.01 3.5.1.1.02 3.5.1.1.51 3.5.1.1.52 4000 4200 4.2.1.4.00 6000 6600 6.6.6.9.00 8000 8100 8.1.3.1.00 9000 9400 9.4.5.3.01.710.003.00B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Κάτσουλα Χριστίνα. Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 53 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/07-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 329-13/07-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/29-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 304-12/29-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Θεσσαλονίκη: 29 Οκτωβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 470416(2824) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Θεσσαλονίκη: 29 Οκτωβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 470416(2824) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 21/10/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΓΟΝΤΙΚΑ Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΓΟΝΤΙΚΑ Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Κάτσουλα Χριστίνα Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/113 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 5 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/24-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 35-02/24-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/31-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/31-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 3/31-01-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 54-3/31-01-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/28-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 524-27/28-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 526-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/15-10-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 703-24/15-10-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 30/21.7.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 5/2/2015 Αρ. Πρωτ : 19306/6963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1916 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα

1916 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Πληροφορίες: Μαρία Καραλή. Καλογεροπούλου Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-605/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 40 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 11 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 265989 (1543) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 294-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 25/07-10-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 656-25/07-10-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/28-06-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-16/28-06-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Κέρκυρα, 20-02-2014 Αρ. Πρωτ. 7372/17967 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

440656/14454/9-10-15 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

440656/14454/9-10-15 Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Σελίδα : 1 / 38 Ημερ/νία : 20/11/ 01071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.2.3.7.00 1.2.5.1.00 3.5.1.1.01 3.5.1.1.02 3.5.1.1.51 3.5.1.1.52 4000 4200 4.2.1.4.00 6000 6600 6.6.6.9.00 8000 8100 8.1.3.1.00 9000 9400 9.4.5.3.01.710.003.00B

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 26/6/2014 Αρ. Πρωτ : 44821/14679 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 26/6/2014 Αρ. Πρωτ : 44821/14679 ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 00 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 7-60/7-605

Διαβάστε περισσότερα

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

katsoula @ arcadia.gr Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του 33 ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη, 6/3/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ορθή επανάληψη (ως προς τον τίτλο του ου θέματος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 6//0 Αρ. Πρωτ : 558/97 Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου ΤΚ 00 Τρίπολη Μακαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-04-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 191-07/03-04-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/03-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 369-19/03-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 197-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 321-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/11-06-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 379-13/11-06-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/01-09-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 586-30/01-09-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/04-07-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 452-17/04-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 36 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 18/11/2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 36 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 18/11/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 36 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 18/11/20 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 36 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 113-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 13/20-05-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 334-13/20-05-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 5/18-02-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 99-5/18-02-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 34042(873)/10-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 34042(873)/10-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ.

ΠΡΟΣ : (με e-mail) 3)κ. Σπυρίδωνα Φλώρο. 4)κ. Θεόδωρο Ντάνο. 5)κ. Ηλία Στρατηγάκο. 6)κ. Κων/νο Μανδρώνη ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1) κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 444-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 33/18-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 778-33/18-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 24/09-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 475-24/09-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : (& με e-mail )

ΠΡΟΣ : (& με e-mail ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/ ΦΑΞ: 2713-601151/601153 E-MAIL: oikonep@ppelgovgr

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το Β τρίμηνο 2014. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το Β τρίμηνο 2014. Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. Θεσσαλονίκη 18/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 284474(1870) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/04-11-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 719-31/04-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 42/17-11-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 849-42/17-11-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/16-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 404-21/16-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

118-142 A/A 118 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Θέματα που συζητήθηκαν. Περίληψη Αποφάσεων. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις

118-142 A/A 118 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Θέματα που συζητήθηκαν. Περίληψη Αποφάσεων. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 5 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 191-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 763-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/09-04-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 251-09/09-04-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα