Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Λ. Πασχαλούδης"

Transcript

1 Νίκος Λ. Πασχαλούδης 114 Ζ ζ το σ πριν από τα ηχηρά σύµφωνα, πήγαµι σ {ζ} µπαντίνις. ζαβούδ(ι), το η ζαβολιά στο παιχνίδι, το ζαβολιάρικο παιδί, (Νιγρ.), όλου ζαβούδια κάν(ει) φτο του ζαβούδ(ι), [ζαβολιά (δες λεξ. ζαβουλανάτσιους) + -ούδ(ι)]. ζαβουλανάτσιους, -τσινα αυτός που, ενώ γνωρίζει κάποιο γεγονός, προσποιείται τον ανήξερο επιδιώκοντας οφέλη για τον εαυτό του, κουτοπόνηρος, και ζαβουνανιάτσιους/ ζαβουναλιάτσιους, **[αιολ. ζαβάλλω(αντί διαβάλλω), αιολ. ζ = διά]. ζαβουντρίκους, o αυτός που προσποιείται το χαζό για να ωφεληθεί ο ίδιος, (Νιγρ.), **[ ζαβός]. ζαβουρντάου, -ώ ρ., ζαβουρντούσα, ζαβούρντηξα, συλλαµβάνω, πιάνω κάτι και το ρίχνω κάτω, το χτυπώ, [τουρ. savur-mak(=πετώ, ρίχνω) > αόρ. savurdum]. ζαΐφς, ο αδύνατος, ασθενικός, [τουρ. zayıf(=λιγνός, ισχνός)]. ζάκατα, τα είδη ρουχισµού και γενικότερα ο εξοπλισµός του σπιτιού, πήρα τα ζάκατα µ κι ήρτα, **[αραβ. shakk (> jaque > jaquette), δες ζιάκα]. ζαλίζου ρ., ζάλτζα, ζάλτσα, ζαλίσκα, ζαλίζω, [αρχ. ζάλη(=συστροφή ανέµου) > µτγν. ζαλ > ζαλίζω]. ζάλτζµα, το ζάλισµα, [ζαλίζου]. ζαµάκουµα, το λ. µε πολλαπλές σηµασίες, που διακρίνονται από τα συµφραζόµενα, όπως πιάσιµο, στρίµωγµα, σύλληψη, φόρτωµα, χώσιµο κά., έφαγι ένα ζαµάκουµα του κάρου = το κάρο υπερφορτώθηκε, γίνκι ένα ζαµάκουµα µα τι = έγινε ένα φόρτωµα/µια δουλειά/κλπ. σε υπερβολικό βαθµό, [ζαµακώνου]. ζαµακώνου ρ., ζαµάκουνα, -ουσα, ρήµα µε πολλαπλές σηµασίες, που διακρίνονται από τα συµφραζόµενα, όπως πιάνω, συλλαµβάνω, στριµώχνω, φορτώνω, χώνω κά., ζαµάκουσα βαθιά τ αλέτρ(ι), δες ζαµάκουµα, **[τουρ. zam(=αύξηση, προσθήκη) + -ak(χρησ. για σχηµ. ονοµάτων, θέσεων, εργαλείων, επιθέτων) + κ. κατ. -ώνω]. ζαµάν χρησ. όταν διατυπώνεται αντίρρηση µε τη χρήση του αµάν, όπως στη φρ. αµάν κι ζαµάν δεν έχ(ει), που σηµαίνει δε θέλω αντιρρήσεις, [τουρ. zaman]. ζαµάν(ι), το µακρύ χρονικό διάστηµα, χρόνια κι ζαµάνια, [τουρ. zaman]. ζαµπάκι, το το λουλούδι νάρκισσος, [τουρ. zambak]. ζαµπίλι, το το ζουµπούλι, γενικώς λουλούδι, η λ. χρησ. µόνο στο δηµ. τραγ. 15.δ, φουρούσις κι στουν ίλιγγου ζαµπίλι κι ζαµπάκι, [τουρ. zümbül]. ζαµπλαγκούδ(ι), το το φίµωτρο των ζώων, δες η µυταριά, το τρουβούδ(ι), το νήµα, **[ζα(=ζώα) + µπριάγκα + -ούδι (> ζαµπριαγκούδ(ι) ) και «ρ» > «λ», επειδή κρατούσε τα ζώα µακριά από τα σπαρτά]. ζαµπούνα, η ο καυλός του κρεµµυδιού, το τµήµα του που έχει τους σπόρους και µοιάζει µε τον σωλήνα της γκάιντας, τρυφερό καλάµι σταριού µε το οποίο γίνονταν σφύρκις, [αρχ. συµφωνία > λατ. symfonia > ιταλ. zampogna(=τσαµπούνα), (> τσαµπούνα)].

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ζ ζαµώνου ρ., ζάµουνα, ζάµουσα, σηµαδεύω, (προσφ.), **[αιολ. ζ(=διά) + αρχ. µάω (=έχω σκοπό/διάθεση να κάνω κάτι), ως µέσο δες αρχ. µάοµαι, µµαι, µώοµαι]. ζαναέτ(ι), το τέχνασµα, κόλπο, ζαβολιά, τι ζαναέτ(ι) είνι πάλι φτο; [ζαναϊάτ(ι)]. ζαναέτς, o ανάποδος, δύστροπος, [τουρ. cinayet(=φονιάς), µε επίδρ. της λ. ζαναϊάτ(ι)]. ζαναϊάτ(ι), το τέχνη, δες και ζαναέτ(ι), [τουρ. zanaat(=επιτηδειότητα, τέχνη)]. ζαναϊτσής, o τεχνίτης, [ζαναϊάτ(ι) + -τσής]. ζάου, -ω ρ., ζούσα, έζ(η)σα, ζω, να ζή(ει)σς χρόνια πολλά, ε! ζάµι κι µεις, ουσ. το ζήσ(ι)µου, δες λ.γ. 11 και 15, [αρχ. ζήω, ζ]. ζαπάρτα, η επίπληξη, [τουρ. zaparta, saparta]. ζάπ(ι), το ζάφτι, ηµέρωµα, γαλήνεµα, υποταγή, τουν έκανι ζάπ(ι) = τον ηρέµησε, [1. τουρ. zapt(=έλεγχος, κατευνασµός), **2. λατ. jac-io > ΙΑΠ- > αρχ. άπτω (άπτω τινά = κτυπώ, προσβάλλω µε λόγια, τραυµατίζω) > άπτειν > ζάφτι, δες και Λ.Αν. λήµ. ζάφτω]. ζαπουνάκ(ι), το ζιπουνάκι, [γαλλ. jupon > ζιπούνι]. ζαπώνου ρ., ζάπουνα, -ουσα, ζαπώθκα, αρπάζω, πιάνω, ζαπώθκα όλουν τουν κιρό δώια = πιάστηκα και µένω όλον το καιρό εδώ, παίρνω και κάνω κάτι δικό µου αυθαίρετα, χωρίς νόµιµες διαδικασίες, ζάπουσι του χουράφ(ι) κι του πήρι, [ζάπ(ι)]. ζαρζαβάτ(ι), το τα λαχανικά γενικώς, ζαρζαβατσής = λαχανοπώλης, ζαρζαβατσήθκου = λαχανοπωλείο, [τουρ. zerzevat]. ζαριφιά, η η οµορφάδα, η χάρη, φτην έχ(ει) ζαριφιά, [ζαρίφς]. ζαρίφς, ο κοµψός, ευγενής, µε ωραία χαρακτηριστικά, [τουρ. zarif]. ζαρµπουκατέ λ. που χρησ. µόνο στο δηµ. τραγ. 15.δ, φουρείς γιλέκου κόκκινου, ζαρµπουκατέ ζουνάρι = φορείς γιλέκο κόκκινο, λεπτό κόκκινο και ζεστό ζωνάρι, **[zar (=λεπτός σαν υµένας, µεµβράνη, περίβληµα) + bükmek(=στρέφω, τυλίγω)/ bük(=βατόµουρο) + ateş(=ζεστός), που σε ελ. µετ. αποδίδουν για το ζωνάρι, την υφή, τον τρόπο που το φορούσαν ή και το χρώµα του, αν το δεύτερο συνθ. αναφερόταν στο βατόµουρο]. ζαρώνου ρ., ζάρουνα, -σα, ζάρουνα/-ρώθκα, ζαρώνω, ρυτιδώνοµαι, σουφρώνου, πρ. ζάρου, ζαρώτι, ζάρου κει που είσι µη σι διουν, δες δ.δ. 3. α 8, [αρχ. ζος(=κλάδος) > ζάριον > ζαρώνω > µσν. ζαρώνω]. ζάτλι κούτλι φρ. που χρησ. ως επίρρ., µε δυσκολία, κουτσά στραβά, άχλι βάχλι, ** [τουρ. zat(=πρόσωπο) + τουρ. κατ -li(δες -λης) + kütle(=µάζα), ανθρώπινη µάζα, σε ελεύθερη µετ. άνθρωπος που υποφέρει στο στρώµα]. ζαχαράτου, το ζαχαρωτό, καραµέλλα, κουφέτο, [ζάχαρ(η)ς]. ζαχαρένια, η µτφ. η διάθεση, φτος δε χαλνάει τ ζαχαρένια τ, δες και πρµ. φρ. 34, [ζάχαρ(η)ς]. ζάχαρ(η)ς, ο ζάχαρη, αλλ. το ζάχαρ(ι), ζάχαρ(η)ς είνι στου τραπέζ(ι), του ζάχαρ(ι) µπίτσι, [µτγν. σάκχαρις > µσν. ζάχαρι]. ζβάου, -ω δες σβάου. ζβραχνιάζου δες σβραχνιάζου. ζβραχνός, -νιά, νό σβραχνός. ζβραχνουκούκους, ο σβραχνουκούκους. ζγκάζου ρ., έζγκαζα, έζγκαξα, κτυπώ κάτω, σκάζω παράγοντας θόρυβο, θα σι ζγκά- 115

3 116 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ξου σα καρπούζ(ι), [αρχ. σχάζω > σκάζω]. ζγκαρλίδ(ι), το το σπάσιµο των µαλλιών όταν γίνονται µπούκλες, **[µσν. σγουρός + κ. κατ. -ίδι, µε «σκ» > «ζγκ» και ανάπτυξη του «λ»]. ζγκούρα, η σκουριά, µτφ. η βροµιά, [αρχ. σκωρία]. ζγκουριάζου ρ., ζγκούριαζα, -ασα, σκουριάζω, [ζγκούρα]. ζγκουριάρκους, -ρκ(η) -ρκου ο σκουριασµένος, µτφ. ζγκουριάρκα είναι τα παλιά έθιµα ή συνήθειες που δεν γίνονται πλέον αποδεκτές, π.χ. το πλύσιµο των συγγενών του γαµπρού µετά το γάµο από τη νύφη, µερικές πρακτικές γιατρειές κλπ., [ζγκούρα]. ζγκουριάρς, -ρου/-ρού, -ρκου µτφ. αυτός που είναι πάντα βρόµικος, [ζγκούρα]. ζγκρουβάλ(ι), το βόλος από αλεύρι, που δε διαλύθηκε κανονικά στο νερό, κόκκος ζύµης, δες και σγκρουβάλ(ι), [1. **συµφ. των λ. αρχ. ζύµη + τουρ. kuru(=ξηρός) + vala(=µεγάλος), 2. (Π.Κ.) σλ. gruda(=σβώλος)]. ζγούρ(ι), το αλλ. το ζ(υ)γούρ(ι). ζένουµι ρ., παρ. ζένουµαν, κακοπερνώ, κακοζώ, ζω κι ζένουµι, [αρχ. ζω > µσν. ζένω (=βροµάω)]. ζέσ(η), η καηµός, [αρχ. ζέσις]. ζεύγα, ζεύλα, η το σίδερο που κλείνει το βόδι στο ζυγό, στη Νιγρ. ζεύγλα, [αρχ. ζεύγλη]. ζεύου ρ., έζιβα, έζιψα, ζέφκα, ζεύω, βάζω τα ζώα (βόδια, άλογο, µουλάρι) στον α- ραµπά, στο κάρο, στο αλέτρι, για τράβηγµα/όργωµα, [αρχ. ζεύγνυµι]. ζήσ(ι)µου, το ζήση, το να ζει κάποιος, ι! ζήσ(ι)µου πάππους! [αρχ. ζ >µσν. ζ'σις]. ζήτλας, ο ζήτουλας, ζητιάνος, δες πρµ. 226, [αρχ. ζητ]. ζιάβιντκου, το το απάνεµο µέρος, το σουπέρ(ι), [τουρ. zaviye(= γωνία, κελί ερηµίτη) + -τκου]. ζιάκα, η το επάνω κοµµάτι της τοπικής ανδρικής ενδυµασίας, που είχε µανίκια και µάκρος µέχρι το ζνάρ(ι), [αραβ. schakk > γαλλ. jaque]. ζιάµπα, η βάτραχος, αλλ. ζιάµπου/ζιάµπλιακους/τζιάµπλιακους, [Λ.Ηπ. σλ. jaba]. ζιαρί, το αλλ. ο ζιαρός. ζιαρός, ο πυρακτωµένο κάρβουνο, [1. Λ.Ηπ. σερβ. zar, 2. Π.Κ. σλ. žar, 3. **αρχ. ζάπυρος(=διάπυρος)]. ζιβγάρ(ι), το το ζεύγος, το ανδρόγυνο, δες ζιουβγάρ(ι), [αρχ. ζευγάριον]. ζιβζέκς, ο ζευζέκης, ανόητος, ελαφρόµυαλος, ενοχλητικός, αλλ. ζιβζέκ(ι)κους, -κσα, -κ(ι)κου, άρα ζιβζέκ(ι)κου µιλιέτ(ι), [τουρ. zevzek]. ζ(ι')βρα, η είδος παντελονιού στενό και µε τρία κουµπιά στο κάτω µέρος από το πουδουνάρ(ι), [τουρ. sivri(=αιχµηρός, µυτερός)]. ζιγκί, το αναβολέας, το στήριγµα στη σέλα για τα πόδια, φτος στου ζιγκί πατάει = αυτός είναι οξύθυµος, πάντα έτοιµος για καβγά, (πρµ. φρ. 146), [τουρ. üzengi(= αναβολέας)]. ζιγκιά, η χτύπηµα µε το ζιγκί ζιγκιά χτυπάει του µαύρου του στη µάνα του πααίνει, (Ν.Π.γ τρ ), [ζιγκί]. ζίγρα, η αδιαπέραστο πυκνό δάσος, [τουρ. çıkra(=συστάδα θάµνων)]. ζιζάνιου, το ζωηρό, άτακτο παιδί, [λατ. zizanium > µτγν. ζιζάνιον]. ζίλα, η νεύρο ή τένοντας στο µαγειρεµένο κρέας, µτφ. άνθρωπος αδύνατος, άσαρ-

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ζ κος, [σερβ. zila]. ζιλέ, το ζιλές, πουλόβερ, [γαλλ. gilet]. ζιλιά, η άχρωµο βερνίκι για το γυάλισµα των παπουτσιών, [τουρ. cila(=στίλβωµα)]. ζίλια, τα ζευγάρι χειροκρόταλα, καστανιέτες, [τουρ. zil(=ταµπούρλο)]. ζιλιάµς, -µου, -µκου αδύνατος, άσαρκος, αλλ. ζιλιάµκoυς, -κ(η), -κου, [τουρ. zulâm (=φτωχός, ενδεής)]. ζιλινίκα, η κ. φιλλύκι, αγριοµυρτιά, είδος δασικού δέντρου που έχει γυαλιστερό ξύλο σαν της ελιάς, Pfillyrea media, [σλ. zelen(=πράσινος) > zelenika]. ζ(ι)µατάου, -ώ ρ., παρ. ζ(ι)µατούσα, για αόρ. δες ζ(ι)µατίζου, ζεµατώ, είµαι πολύ ζεστός, [δες ζ(ι)µατίζου]. ζ(ι)µάτζµα, το ζεµάτισµα, το αποτέλεσµα του ζ(ι)µατίζου, θέλ(ει) ζ(ι)µάτζµα του σπανάκ(ι), [ζ(ι)µατίζου]. ζ(ι)µατίζου ρ., ζ(ι)µάτζα, ζ(ι)µάτσα, ζ(ι)µατίσκα, ζεµατίζω, περιβρέχω κάτι µε ζεµατιστό υγρό, [αρχ. ζέω, ζέση > µτγν. ζέµα > µσν. ζεµατίζω]. ζ(ι)µάτµα, το το να είναι κάτι πολύ θερµό, το αποτέλεσµα του ζ(ι)µατάου, ι! ζ(ι)µάτµα του σίδηρου, [ζ(ι)µατάου]. ζ(ι)µατουκουπάου, -ώ ρ., ζ(ι)µατουκουπούσα, -κόπσα, -κουπήθκα, ζεµατώ, είµαι πολύ ζεστός, καίγοµαι στον πυρετό, [ζ(ι)µατάου + -κουπάου]. ζ(ι)µατστός, -τιά, -τό ζεµατιστός, [ζ(ι)µατίζου]. ζιντολογάου ρ. γνωστό από τα δηµ. τρ., χτυπώ µε το ζιγκί, ζιντολογάει το µαύρο του, στην Αρετή πηγαίνει, (Ν.Π.γ τρ ), **[ζιγκί + - λουγάου, µε γκ > ντ]. ζιουβγάρ(ι), το όργωµα, αλλ. ζιουβγάρσµα, δες και ζιβγάρ(ι), [αρχ. ζευγάριον, επειδή όργωναν µε ένα ζευγάρι βόδια]. ζιουβγαρίζου ρ., ζιουβγάρζα, -ρσα, -ρίσκα, ζευγαρίζω, οργώνω, [ζιουβγάρ(ι)]. ζιρβάκ(η)ς, -βάκου, -βάθκου αριστερόχειρας, αλλ. ζιρβάδας, -δα, [ζιρβός]. ζιρβός, -βιά, -βό ζερβός, αριστερός, αριστερόχειρας, [µτγν. ζαβ)ς > ζαβρ)ς > µσν. ζερβός]. ζιστιάκα, η µεγάλη ζέστη, [αρχ. ζεστ)ς > ζέστη]. ζιστουκουπάου, -ώ ρ., ζιστουκουπούσα, -κόπσα, είµαι πολύ ζεστός, έχω υψηλό πυρετό, του πιδί ζιστουκουπά(ει), [αρχ. ζεστ)ς + -κουπάου]. ζ(ι )τς λ. που αποδίδει στη νηπ. γλώσσα την πορδή ή τον ήχο της. ζίφσα αόρ. των ρ. σβάου, σβήνου, έσβησα, ζίφσι φουτιά. ζιψιά, η µονάδα µέτρησης για το όργωµα χωραφιών, µια ζιψιά = το όργωµα για ένα τρανό στρέµµα (2500τµ.), [ζεύου]. ζλάου, -ω ρ., έζλιγα/ζλούσα, έζλιξα/ζούληξα/ζούλτσα, ζλήθκα, ζουλώ, ως παθ. ζλιού- µι, δες πρµ. 322, πρ. ζούλα, ζλάτι, ζούλτσι/ζλίξι, ζλίξτι, [αρχ. διυλίζω > µσν. ζουλίζω > ζουλώ]. ζλάπ(ι), το ζουλάπι, άγριο ζώο, [Π.Πα. ζον λάπτον, (λάπτω = πίνω νερό µε τη γλώσσα, όπως το σκυλί ή ο λύκος), ρουµ. zulape]. ζλίξ(ι)µου, το ζούληγµα, [ζλάου > έζλιξα > ζλίξι]. ζλιούµι δες ζλάου. ζλόσταχτ(η), η η στάχτη µέσα από την οποία περνούσαν βραστό νερό, για να κάνουν το πουρτιό, την αλισίβα, δες θλόσταχτ(η), [αρχ. ζ'λος(=βρασµός) + µσν. στάκτη > ζηλόσταχτη]. 117

5 118 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ζλω δες ζλάου. ζµέτια, τα τα ζώα που δεν µπορούσαν να ακολουθήσουν το κοπάδι και έµεναν πίσω, [ ; ]. ζµι, το ζουµί, ζωµός, χυµός, κιφτέδις µι ζµι, ζµι π του καρπούζ(ι), υποκ. το ζµούδ(ι), [αρχ. ζωµ)ς > µσν. ζουµίν]. ζµουλέτσους, ο το φ. κύπερη, του γένους Cyperus, µε τριγωνικά λογχώδη φύλλα, που στο φύτρωµά του τρυπά τις ρίζες του καπνού, **[αιολ. ζ(=διά) + αρχ. µούω/ µολεύω(=κόβω παραφυάδες)]. ζµπαράζου ρ., δες σµπαράζου. ζµπουρίζου δες σµπουρίζου. ζνάρ(ι), το ζωνάρι, ζώνη ως στοιχείο της τοπικής ενδυµασίας ήταν µακρύ και φαρδύ, που τυλιγόταν πολλές φορές γύρω από τη µέση οι ηλικιωµένοι το φορούσαν µαύρο υφαντό στον αργαλειό, ενώ οι νέοι σε διάφορα χρώµατα, όπως κόκκινο, (δες ζαρµπουκατέ), άσπρο µε ρίγες, κ.λπ., Γιώργης το χει απλουµένου του ζνάρι τ για καβγά, δες πρµ. 347, αίν. 21 κάθε τι που δένει, του ντουβάρ(ι) είνι µακρύ, θέλ(ει) ζνάρ(ι) απού τσιµέντου γενιά, τρία ζνάρια κρατάει του κουσούρ(ι) = τρεις γενιές κρατά το κουσούρι πληθ. τα ζνάρια = δέσµες θερισµένου σταριού ή χόρτου, µαλακωµένες στο νερό, µε τις οποίες έδεναν τα διµάτια/τους αρκάδις, φέρτι τα ζνάρια για τα διµάτια υποκ. το ζναρούδ(ι), [αρχ. ζώνη > µσν. ζωνάριν]. ζναρούδια, τα ασβεστωµένες ζώνες γύρω στους τοίχους των σπιτιών ή των στάβλων, ελαφρώς χαµηλότερες από ένα µέτρο, [ζνάρ(ι)]. ζνίχ(ι), το σνίχι, τράχηλος, σβέρκος, αυχένας, [αρχ. ζινίχιον (=λωρίον υποδήµατος) > µσν. ζηνίχιν(= η αρχ. σηµ. και ζυγός, τράχηλος), δες Ν.Β. σ. 228 και νιζιούσκα]. ζντρουπίδ(ι), το χτύπηµα της µπάλας που γίνονταν αµέσως µετά το πέταγµά της στο έδαφος, αλλ. ζντροπ, [αγγλ. drop(=ρίχνω)]. ζόρ(ι), το ζόρι, βία, πίεση, [τουρ. zor]. ζόρ(ι)-ζουρνά µε το ζόρ(ι), [τουρ. zoru zozurna(=µε µεγάλη δυσκολία)]. ζόρκους, -κια/-κ(η), -κου ζόρικος, [ζόρ(ι)]. ζόρσµα, το ζόρισµα, βία, το αποτέλεσµα του ζουρίζου. ζούδιου, το ζούδι, ζωύφιο, γενικώς το ζώο, χρησ. και ως βρισιά, α ρα ζούδιου, [αρχ. ζ+διον]. ζουκούµ(ι), το πικροδάφνη, ροδοδάφνη, Nerium oleander, [τουρ. zakkum]. ζουλεύου ρ., ζούλιβα, ζούλιψα, ζηλεύω, τουν ζούλιψαν οι άρχοντες κι όλνοι κουτζια- µπασήδις, (Ν.Π.γ τρ ), [ζ'λος > αρχ. ζηλεύω]. ζούλια, η ζήλια, [αρχ. ζηλεύω > ζήλια]. ζουλιάρκους, -κ(η), -κου ζηλιάρης, [ζούλια]. ζουλιάρς, -ρου, -κου ζηλιάρης, [ζούλια]. ζουλιµέν(η) ζηλεµένη, βρέχ(ει) ουρανός κι βρέχουµι, ζουλιµέν(η) είµι µάτια µου, (Ν. Π.γ τρ. 12.0), δες και γκιουλιµέν(η), [ζουλεύου]. ζούλτζµα, το ζούληγµα, συµπίεση, [ζλάου]. ζουµπανίκα, η χτύπηµα µε δεκανίκι, ραβδί, θα φας ζουµπανίκα στου κιφάλ(ι), ** [συµφ. ζουπώ + δικανίκ(ι)]. ζούπυρου, το το έξυπνο παιδί, [αρχ. ζώπυρον(=σπίθα, κάρβουνο αναµµένο που συντηρείται για το άναµµα της φωτιάς)].

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ζ ζουπύρουµα, το δυνάµωµα της φωτιάς, αναζωπύρωση, [ζουπυρώνου]. ζουπυρώνου ρ., ζουπύρουνα, -ρουσα, -ρώθκα, δυναµώνω τη φωτιά, Γιώργη φσύξι λίγου να ζουπυρώ(ει)σς τ φουτιά, [αρχ. ζωπυρέω(=παράγω φλόγα, ανάβω)]. ζουπώ ρ., ζουπούσα, ζούπηξα, ζουπήχκα/ζουπήθκα, ζουλώ, συµπιέζω, δες και τζουπώ, ζουπάτι καλά του µπασκί, [αρχ. διοπίζω (= βγάζω τον οπό) > ζουπίζω]. ζούρα ζόρισε, ζούρα τουν κώλου σ σι µια µιριά = ζόρισε τον κώλο σου και κάθησε σε ένα µέρος, πρ. του ζουρίζου. ζουρζουβούλ(ι), το σκανταλιάρικο, πολύ ζωηρό παιδί, [αραµ. βεελζεβούλης > τζιρτζιβούλης, (Λ.Ηπ.)]. ζουριάζου ρ., ζούριαζα, -ζούριασα, µαζεύοµαι, συρικνώνοµαι, µαραίνοµαι, µαραζιάζω, πρ. ζούριασι/ζούρσι, σήκου, µπάµπου, δο µ αβγό κι πάλι ζούρσι κάτσι (Ν.Π. γ τρ ), [ιταλ. usura > ζούρα > ζουριάζω]. ζούριασµα, το µαράγκιασµα, µάραµα, [ζουριάζου]. ζουρίζου ρ., ζόρζα, ζόρσα, ζουρίσκα, ζορίζω, πρ. ζούρα, ζόρζι, ζόρσι, ζουρστίτι, ζουρστούς, [ζόρ(ι)]. ζουρλαίνου ρ., ζούρλινα, -λανα, -λάθκα, τρελαίνω, [1. σβουρίζοµαι > (σ)βουρλ)ς > µσν. ζουρλός. 2. συµφ. των λ. µσν. ζερβ)ς + µσν. τρελ)ς > µσν. ζουρλ)ς > ζουρλαίνω]. ζουρλαµάς, ο διάστρεµµα, κάκωση σε άρθρωση από πίεση ή απότοµη κίνηση, [τουρ. zorlama]. ζουρλατίζου ρ., ζουρλάτζα, ζουρλάτσα, ζουρλατίσκα, προκαλώ ή παθαίνω διάστρεµµα, στραµπουλίζω, [τουρ. zor(=δυσκολία) + επίθ. -la που σχηµ. ρ. από ουσ. > zorla-mak]. ζουρλουπαντέρου, η ιδιόρρυθµη, εκκεντρική γυναίκα, (Νιγρ.), [ζουρλός(δες ζουρλαίνου) + µσν. παντιέρα(<ιταλ. bandiera)]. ζουρνάς, ο το γνωστό µουσικό όργανο, ο λάρυγγας, παράγ. ζουρνατζής, δες πρµ. 1 και δ.δ. 3. β, [τουρ. zurna]. ζουρνάς πανηγυριώτκους ειρων. χαρακτηρισµός που λεγόταν αντί για την κ. έκφραση «γύφτικο σκεπάρνι». ζουρµπαλίκ(ι), το νταηλίκ(ι), ετσιθελισµός, [τουρ. zorba + -λίκ(ι)]. ζουχάδις, οι αιµορροΐδες, µτφ. ιδιοτροπίες, δυστροπίες, αλλ. τα ζουχάδια, [αρχ. εσέχω > µτγν, εσοχ- >.σοχή >.σοχάδα > µσν. ζοχάδα]. ζυγαριά, η παιχν. τριών παιδιών το ένα παιδί έπιανε τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του, γινόταν η ζυγαριά, και τα άλλα δυο κρέµονταν από τους αγκώνες του πρώτου ο παίχτης-ζυγαριά σύγκρινε τα βάρη των παιδιών και αν ήταν γεροδεµένος τα πήγαινε βόλτα ή τα γυρνούσε γρήγορα γύρω από τον εαυτό του κι αυτά χαίρονταν µε το αποτέλεσµα της φυγόκεντρης δύναµης, [αρχ. ζυγός]. ζύγια, τα σταθµά, παλιότερα τα δράµια, οι τρεις κλωστές µε τις οποίες ισορροπούσε και κρατιόταν σταθερό το παµπόρ(ι), αλλ. οι καντήλις, τα τριώτια, [ζ(υ)γιάζου]. ζ(υ)γιάζου ρ., ζύγιαζα/έζγιαζα/ζύγζα, ζύγιασα/έζγιασα/ζύγσα, ζ(υ)γιάσκα, ζυγίζω, µτχ. ζ(υ)γιασµένους, -ν(η), -νου, [αρχ. ζυγ)ς > µσν. ζυγίζω]. ζυγιστάδις, οι ζυγιστές, αυτοί που βοηθούσαν τον κανταρτζή στο ζύγισµα στο παζάρ(ι), [αρχ. ζυγός]. ζ(υ)γός, ο ο ζυγός στον οποίο έζιβαν µόνο βόδια, [αρχ. ζυγός]. 119

7 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ζ(υ)γουλόρ(ι), το ιµάντας που τον χρησιµοποιούσαν, µαζί µε το αντρί, για την προσαρµογή του ζυγού στο σταβάρ(ι) της κουντούρας, (αλέτρι για βόδια), αλλ. ζυγόλουρο, [ζ(υ)γός + λουρί]. ζ(υ)γούρ(ι), το ζυγούρι, το αρνί που είναι στο δεύτερο έτος της ηλικίας του, [αρχ. ουσ. ζυγ)ς > µτγν. ζυγ)ς(=διπλός) > µσν. ζυγούρι]. ζ(υ)γώνου ρ., ζύγουνα, ζύγουσα, ζ(υ)γώθκα, ζυγώνω, σιµώνω, πλησιάζω, [µτγν. ζυγ > µσν. ζυγώνω]. ζύ(ι), το το ζύγι, το ζύγιασµα, [αρχ. ζυγ)ς > µσν. ζύγιν]. ζ(υ)µαράς, ο αυτός που δουλεύει µε το ζυµάρι, που είναι γεµάτος ζυµάρια, στα παιχν. το παµπόρ(ι) που είχε παραπανίσιο ζυµάρι για κολλητική ουσία, [ζ(υ)µάρ(ι) + κατ. -ας]. ζ(υ)µάρ(ι), το ζυµάρι, ζύµη, [αρχ. ζύµη]. ζυµουτκή, η αυτή που προορίζεται για το ζύµωµα, κουπάνα ζυµουτκή, [ζ(υ)µώνου]. ζ(υ)µουτκό, το ποσότητα ψωµιού από ένα ζύµωµα, ένα ζ(υ)µουτκό ψουµί κι του πήραν όλου, [ζ(υ)µώνου]. ζ(υ)µώνου ρ., ζύµουνα, ζύµουσα, ζ(υ)µώθκα, ζυµώνω, µι πουνούν τα χέρια κι δεν µπουρώ να ζ(υ)µώσου, δες πρµ. 230, [αρχ. ζυµ]. ζ(υ)µώτρα, η ελεύθερη κοπέλα από τους στενούς συγγενείς του γαµπρού ή της νύφης, που έπιανι τα προυζύµια για το γάµο, [αρχ. ζυµ]. ζώµατα, τα τα ξύλα που συνέδεαν τα ξύλινα ζνάρια των τοίχων, τα αγκαθωτά σύρ- µατα πάνω στους τοίχους µε πλιθιά, που συγκρατούσαν το σουβά, [αρχ. ζώννυµι > ζώνω]. ζώνουµι ρ., ζώνουµαν, ζώσ(η)κα/ζώστκα, δένω το παντελόνι µου ή την ποδιά µου, [αρχ. ζώννυµι]. ζώντσα, η είδος στενόµακρης δαντέλας, στενής σαν κορδόνι, [αρχ. ζώνη > ζωνίτσα]. 120

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί Ενότητα: Ζώα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4-6 ώρες (2-3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)].

δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)]. Νίκος Λ. Πασχαλούδης 104 δα θα, σιγά π δα ρτω = σιγά που θα έρθω, δες δηµ. τρ. 15.ζ3, πρµ. 25, [για τη χρήση του δ αντί του θ, δες ωρ. δνος(=έθνος)]. δάγκαµα, το δαγκωµατιά, κοιλόπονος, [δάκνω > αρχ. δακον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια Η Ρουσούδα Χρόνουν κιρό Ρουσούδα μ σ αγαπώ, Δεν το καμις νισάφι, για να μι κράξης Ρούσα μ μια βραδιά, ένα Σαββάτου βράδυ, σαν πάι η μάνα σ σ ν ικκλησιά, πατέρας σ στου παζάρι. κι τα μικρά διρφάκια σου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Στολή Εξόδου - Μπερές - Μπερές - Χιτώνιο φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παπούτσια µαύρα σκαρπίνια κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς.

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έθιμο και στον παραδοσιακό χορό του πρωτοψώματος, που γινόταν και γίνεται την παραμονή του γάμου. Είναι ένα έθιμο, που ακόμη και σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Carrot Cake 140 γρ. βούτυρο μαλακωμένο, 200 γρ. ζάχαρη, 250 γρ. τριμμένο καρότo, 140 γρ. σταφίδα σουλτανίνα, 2 αυγά, 200 γρ. αλεύρι Schär Mix C, 1 κ.γ. κανέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 476 ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 1. Αβγά αλουνίζ(ει). εν κάνει τίποτε, η φρ. λέγεται ειρωνικά. 2. Αλλιού τ καπνιού τ. Αλλοπρόσαλλα. 3. Aλών(ι) τουφάν(ι). Άνω κάτω. Λέγεται και αλάν(ι) τουφάν(ι). 4. Ανάφιρέ τουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 07 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΕΑ1ΔΑ 1. «Εφτά τραγούδια θα σου πω» Στίχου Μ. Κακογιάννης Μουσική: Μ. Χατζιδάκις Τραγούδι: Αναστασία Παιχνίδια - Διασκέδαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Α Αργύρης Θεοδοσίου Ασκήσεις μετακίνησης Στόχος: προθέρμανση των παικτών, εκμάθηση των βασικών μετακινήσεων στο τένις (footwork) Τρέξιμο με αργό ρυθμό από το πίσω μέρος

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Ύψος: 41-48cm Βάρος: 11-16kg ιάρκεια ζωής: περίπου 13 χρόνια ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΠΙΝΤΣΕΡ Βάρος αρσενικό: 3Kg µέχρι 5Kg Βάρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Ύψος: 41-48cm Βάρος: 11-16kg ιάρκεια ζωής: περίπου 13 χρόνια ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΠΙΝΤΣΕΡ Βάρος αρσενικό: 3Kg µέχρι 5Kg Βάρος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Το Γερµανικό Πίντσερ είναι ένας µεσαίου µεγέθους σκύλος. Το γερµανικό Pinscher είναι µεγαλύτερο από το Min Pin, αλλά µικρότερο από οτι το Doberman. Τα χρώµατα που µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Η φροντίδα της γάτας σας

Η φροντίδα της γάτας σας Η φροντίδα της γάτας σας Παρόλο που οι γάτες εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο περίπου 6.000 χρόνια μετά από το σκύλο, σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως σχεδόν τόσες κατοικίδιες γάτες όσο και σκύλοι. Σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο.

305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 306. Βάζει το µωρό µέσα στο µπάνιο. από το µπάνιο. NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 2 NOHTIKES_KARTES_E6:Layout 1 12/16/08 9:00 AM Page 3 305. οκιµάζει µε τον αγκώνα τη θερµοκρασία του νερού. 304. Η µαµά βγάζει τα ρούχα από το µωρό. 307.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Χειροποιήµατα. 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι

Χειροποιήµατα. 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι 32 EΛΕΥΘΕΡΟΣ TΥΠΟΣ Κυνήγι Κώστας Μάρκου Γκλίτσες για αγανακτισµένους! Ενας συνταξιούχος του ΟΤΕ, µε καταγωγή από την ορεινή Κορινθία, από τη στιγµή που πήρε τη σύνταξή του είχε δύο επιλογές: Ή να αποβλακωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 1995

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 1995 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 1995 Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μπορούν να αξιοποιηθούν στις ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος των Φυσικών Επιστημών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ. 1. Ένα αραβικό πρόβλημα του 8 ου αιώνα

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ. 1. Ένα αραβικό πρόβλημα του 8 ου αιώνα ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΙ ΓΡΙΦΟΙ Οι γρίφοι αυτοί σε καμία περίπτωση δε συνιστούν τεστ ευφυϊας. Ωστόσο, προσφέρονται για να εξασκήσουν το μυαλό και να σας χαρίσουν στιγμές διασκέδασης. Ας ξεφύγουμε, λοιπόν, από την

Διαβάστε περισσότερα

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν;

Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; 5. Αρραβωνιάστηκαν και θα παντρευτούν Πού βρίσκονται οι άνθρωποι στη φωτογραφία; Τι φοράνε και τι κάνουν; Η Χριστίνα πήγε στο γάμο μιας θείας της με τους γονείς της, αλλά ο Δημήτρης δεν πήγε μαζί τους.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα!

Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Μικρές απολαύσεις για κάθε ώρα! Νέα εποχή, νέο ξεκίνημα! Φέτος οι μέρες μας θα είναι γεμάτες με οικογενειακές στιγμές, βόλτες με φίλους και καινούργιες προκλήσεις. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48

ΝΕΑ!!! ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ. 01-004 Σταντ δίσκων ξύλινο πτυσσόμενο 6 25,77. 05-009 Σταντ δίσκων μεταλλικό πτυσσόμενο 6 20,48 Παραµάνες...57 Σταντ δίσκων...57 Δίσκοι φελού-pp...58 Δίσκοι αντιολισθητικοί...59 Σουπλά ξύλινα...60 Δαντέλες - Σουβέρ...60 Πιατέλες - Πιάτα inox...61 Μελιέρες - Ζαχαριέρες...62 Μπουκάλια κέτσαπ...63 Σαλτσιέρες...63

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Σχολική χρονιά: 2013-2014 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργασία από τα παιδιά της Γ2 Υπεύθυνη δασκάλα: Χριστίνα Αγαθοκλέους Ο παπλωματάς Ο παπλωματάς είναι ένα από τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Γνώσεως Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Α Γυμνασίου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου.

Περί Γνώσεως Φροντιστήριο Μ.Ε. Φυσική Α Γυμνασίου. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου. 10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ > ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μήκους - Μάζας Χρόνου. Επιμέλεια ύλης και απαντήσεων: Γ.Φ.Σ ι ώ ρ η ς Φυσικός.- Email: georgesioris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα.

Εάν όμως πείτε να κάνετε το πάρτι γενεθλίων στο σπίτι ή τον κήπο σας, τα πράγματα δυσκολέυουν. Πρέπει να οργανώσετε μόνοι σας ένα σωρό πράγματα. Ιδέες για Γενέθλια παιδιών Πόσες φορές σπάσατε το κεφάλι σας, που να κάνετε το πάρτι γενεθλίων των παιδιών σας; Στο σπίτι, στον κήπο ή τελικά σε κάποιον παιδότοπο; Εάν επιλέξετε έναν παιδότοπο, τα πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 2003

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 2003 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 2003 Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μπορούν να αξιοποιηθούν στις ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος των Φυσικών Επιστημών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή γραπτού λόγου

Παραγωγή γραπτού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Επίπεδο Β Τρίτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: πολλές διδακτικές ώρες παιδιά Διδακτικός στόχος: συγγραφή παραμυθιού 1 Στρατηγικές: ανάπτυξη πολιτισμικής αντίληψης,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ. Η πολιτιστική μας ομάδα

2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ. Η πολιτιστική μας ομάδα 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΑΙΩΝΑ Η πολιτιστική μας ομάδα Σχολικό Έτος 2011 2012 Η πολιτιστική μας ομάδα ΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα σε όλες τις πόλεις-κράτη κατοχυρωνόταν με νόμο, είχε δε πρωτεύοντα ρόλο την κοινωνία. Αν και δεν ήταν υποχρεωτικός, οι νέοι έπρεπε να παντρευτούν,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5

Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 31 Δημητριακά και προϊόντα Αρτοποιίας Ψωμί και Γλυκά 5 Πολύ λίγοι υδρατμοί επιλογή σωστής θερμοκρασίας Οι θερμοκρασίες ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο του ψωμιού. Το σιταρένιο ψωμί ψήνεται σε χαμηλότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου.

You & I. ΑΝΤΡΑΣ Γεια σου. You & I 1 η σκηνή Μια ερηµική στάση λεωφορείου στη µέση του πουθενά. Ένα αµάξι σταµατάει στη µέση ενός επαρχιακού δρόµου. Ένας άντρας (του οποίου το πρόσωπο δεν βλέπουµε) βγαίνει από το όχηµα και κάνει

Διαβάστε περισσότερα

145-12_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/19/12 12:32 PM Page 1 συ γνέ τ ςα

145-12_EntypoMyloiKritis:Layout 1 3/19/12 12:32 PM Page 1 συ γνέ τ ςα συ ντα γές ΤΣΟΥΡΕΚΙ Πασχαλινό YΛΙΚΑ Αλεύρι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ για Τσουρέκι: 1 κιλό (1 πακέτο) Μαγιά: 90 γρ. νωπή ή 27 γρ. ξηρή (3 φακελάκια) Ζάχαρη: 350 γρ. (1 & 1/2 κούπα) Νερό (χλιαρό): 100 γρ. (2/5 κούπας)

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου.

Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Στη μορφολογία πρέπει αρχικά να εξετάσουμε το γενικό σχήμα του προσώπου. Διακρίνουμε τα εξής σχήματα - Οβάλ - Οβάλ μακρύ - Ορθογωνικό - Στρογγυλό - Τετραγωνικό - Τριγωνικό - Εξαγωνικό - Τραπεζοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία κυματισμών με νερό (Νερόσκαλες)

ημιουργία κυματισμών με νερό (Νερόσκαλες) Μιζ-αν-Πλι Είναι το χτένισμα το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Νερόσκαλες (κυματισμοί με νερό), Κρος-κερ σαλιγκάρια (κυματισμοί με τη βοήθεια των δαχτύλων) και τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ι

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ι Ι ι! επιφ. για θαυµασµό, λύπη, θρίαµβο, ι! του βόδ(ι) τουν τρανό του λάκου δεν ξέρ(ει), ι! κι συ να σι κόψ(ει), φτος δεν ξέρ(ει) τι τουν γένιτι, [αρχ. ή! επιφ. χαράς, θλίψης]. ια 1. {ια}, να, αλλ. το για

Διαβάστε περισσότερα

Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα

Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα Ο παραδοσιακός γάμος στη Νάουσα στα τέλη του 19 ου αιώνα Του Χρήστου Σ. Ζάλιου Ο γάμος άρχιζε μια βδομάδα πριν από την ημέρα τέλεσης του μυστηρίου. Την Κυριακή οι πιο κοντινοί συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι με λίμνη. Κι εξάπαντος εκατοντάδες από εκείνα τα συμπαθητικά πτηνά τα κάτασπρα περιστέρια να τα βλέπω να γεύονται το γλυκό δροσερό νεράκι.

Σπίτι με λίμνη. Κι εξάπαντος εκατοντάδες από εκείνα τα συμπαθητικά πτηνά τα κάτασπρα περιστέρια να τα βλέπω να γεύονται το γλυκό δροσερό νεράκι. Σπίτι με λίμνη Ήθελα να χω ένα σπίτι κοντά σε λίμνη Μια πολύ μεγάλη στρογγυλή λίμνη Όχι τόσο για το σιντριβάνι, τα φύκια και τες πρασινάδες (βέβαια να βρίσκονται και αυτά είν ευμορφότατα) Αλλά για να έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ 1. Σηκωνόμαστε όρθιοι και καρφιτσώνουμε μια κόλλα χαρτί στην πλάτη του κάθε παιδιού. Ας γράψουμε πάνω στην πλάτη του καθενός ανώνυμα κάτι που μας αρέσει πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι δύο φίλοι μιλάνε για τον αγώνα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι δύο φίλοι μιλάνε για τον αγώνα ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Ρούχα και χρώματα A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Κωνσταντίνος: Ρόμπερτ: Κωνσταντίνος: Ρόμπερτ: Κωνσταντίνος: ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Οι δύο φίλοι μιλάνε για τον αγώνα Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα

Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Υπεύθυνη δασκάλα: Γεωργία Σάββα Οι μαθητές έφεραν τα παιδικά τους παιχνίδια κι έφτιαξαν μικρές σύντομες καρτέλες, γράφοντας βασικές πληροφορίες για το καθένα από αυτά. Στη συνέχεια, δίπλα από το κάθε παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα

Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα (Δασκάλα: Στάλω Χριστοφή) Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου Φλεβάρης 2014 Με αφορμή την ενότητα του βιβλίου των Ελληνικών «Μουσική», ασχοληθήκαμε με την κατασκευή αυτοσχέδιων

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!!

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ. Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!! ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Σύμφωνες με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές όλης της Ευρώπης!! ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ADURO Asgård ΜΟΝΤΕΛΟ Σελίδα Asgård 1 3 Asgård

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ:

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ: Παραδοσιακές Συνταγές της Λήμνου 1. Μελιτζανοσαλάτα 2. Κριθαρένιος ντάκος Λήμνου 3. Κολοκυθοκεφτέδες 4. Πιπεριές γεμιστές με καλαθάκι Λήμνου 5. Πετεινός με τα φλωμάρια 6. Ψευτοπετεινός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης Ν ν είναι, που ν την Μαριγώ; δες και πούντους, [αρχ. εµ > είναι]. -να- συλλαβή που παρεµβάλλεται στα τραγούδια, π.χ. χόριβαν κι πα-να-ντριµένις..., (Ν.Π.γ τρ. 16.0). ναλµπάντς, ο αλµπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2

Bάτραχοι στη λίμνη. Παιχνίδια Συνεργασίας 2014. Επίπεδο 1,2 Bάτραχοι στη λίμνη 1,2 Οργάνωση: Εργασία με όλη την τάξη. Τα παιδιά είναι γύρω από το αλεξίπτωτο, τη λίμνη και το κρατούν στο ύψος της μέσης. Τα σακουλάκια πάνω στο αλεξίπτωτο είναι οι βάτραχοι. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου

Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Από τα παιδιά της Γ τάξης του 14/θ Μειονοτικού Σχολείου Κενταύρου Η παρούσα εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Μαθαίνουμε Παρέα που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑ A/A ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΧΟΛΙΑ Α. ΜΠΛΟΥΖΕΣ-ΣΑΚΑΚΙΑ-ΧΙΤΩΝΙΑ 1 101 ΜΠΛΟΥΖΑ ΛΕΥΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΔΡΙΚΗ ΜΜ ΠΓ 25,00 2 100 ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΛΟΞΟ ΚΟΥΜΠΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα