Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Λ. Πασχαλούδης"

Transcript

1 Νίκος Λ. Πασχαλούδης 114 Ζ ζ το σ πριν από τα ηχηρά σύµφωνα, πήγαµι σ {ζ} µπαντίνις. ζαβούδ(ι), το η ζαβολιά στο παιχνίδι, το ζαβολιάρικο παιδί, (Νιγρ.), όλου ζαβούδια κάν(ει) φτο του ζαβούδ(ι), [ζαβολιά (δες λεξ. ζαβουλανάτσιους) + -ούδ(ι)]. ζαβουλανάτσιους, -τσινα αυτός που, ενώ γνωρίζει κάποιο γεγονός, προσποιείται τον ανήξερο επιδιώκοντας οφέλη για τον εαυτό του, κουτοπόνηρος, και ζαβουνανιάτσιους/ ζαβουναλιάτσιους, **[αιολ. ζαβάλλω(αντί διαβάλλω), αιολ. ζ = διά]. ζαβουντρίκους, o αυτός που προσποιείται το χαζό για να ωφεληθεί ο ίδιος, (Νιγρ.), **[ ζαβός]. ζαβουρντάου, -ώ ρ., ζαβουρντούσα, ζαβούρντηξα, συλλαµβάνω, πιάνω κάτι και το ρίχνω κάτω, το χτυπώ, [τουρ. savur-mak(=πετώ, ρίχνω) > αόρ. savurdum]. ζαΐφς, ο αδύνατος, ασθενικός, [τουρ. zayıf(=λιγνός, ισχνός)]. ζάκατα, τα είδη ρουχισµού και γενικότερα ο εξοπλισµός του σπιτιού, πήρα τα ζάκατα µ κι ήρτα, **[αραβ. shakk (> jaque > jaquette), δες ζιάκα]. ζαλίζου ρ., ζάλτζα, ζάλτσα, ζαλίσκα, ζαλίζω, [αρχ. ζάλη(=συστροφή ανέµου) > µτγν. ζαλ > ζαλίζω]. ζάλτζµα, το ζάλισµα, [ζαλίζου]. ζαµάκουµα, το λ. µε πολλαπλές σηµασίες, που διακρίνονται από τα συµφραζόµενα, όπως πιάσιµο, στρίµωγµα, σύλληψη, φόρτωµα, χώσιµο κά., έφαγι ένα ζαµάκουµα του κάρου = το κάρο υπερφορτώθηκε, γίνκι ένα ζαµάκουµα µα τι = έγινε ένα φόρτωµα/µια δουλειά/κλπ. σε υπερβολικό βαθµό, [ζαµακώνου]. ζαµακώνου ρ., ζαµάκουνα, -ουσα, ρήµα µε πολλαπλές σηµασίες, που διακρίνονται από τα συµφραζόµενα, όπως πιάνω, συλλαµβάνω, στριµώχνω, φορτώνω, χώνω κά., ζαµάκουσα βαθιά τ αλέτρ(ι), δες ζαµάκουµα, **[τουρ. zam(=αύξηση, προσθήκη) + -ak(χρησ. για σχηµ. ονοµάτων, θέσεων, εργαλείων, επιθέτων) + κ. κατ. -ώνω]. ζαµάν χρησ. όταν διατυπώνεται αντίρρηση µε τη χρήση του αµάν, όπως στη φρ. αµάν κι ζαµάν δεν έχ(ει), που σηµαίνει δε θέλω αντιρρήσεις, [τουρ. zaman]. ζαµάν(ι), το µακρύ χρονικό διάστηµα, χρόνια κι ζαµάνια, [τουρ. zaman]. ζαµπάκι, το το λουλούδι νάρκισσος, [τουρ. zambak]. ζαµπίλι, το το ζουµπούλι, γενικώς λουλούδι, η λ. χρησ. µόνο στο δηµ. τραγ. 15.δ, φουρούσις κι στουν ίλιγγου ζαµπίλι κι ζαµπάκι, [τουρ. zümbül]. ζαµπλαγκούδ(ι), το το φίµωτρο των ζώων, δες η µυταριά, το τρουβούδ(ι), το νήµα, **[ζα(=ζώα) + µπριάγκα + -ούδι (> ζαµπριαγκούδ(ι) ) και «ρ» > «λ», επειδή κρατούσε τα ζώα µακριά από τα σπαρτά]. ζαµπούνα, η ο καυλός του κρεµµυδιού, το τµήµα του που έχει τους σπόρους και µοιάζει µε τον σωλήνα της γκάιντας, τρυφερό καλάµι σταριού µε το οποίο γίνονταν σφύρκις, [αρχ. συµφωνία > λατ. symfonia > ιταλ. zampogna(=τσαµπούνα), (> τσαµπούνα)].

2 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ζ ζαµώνου ρ., ζάµουνα, ζάµουσα, σηµαδεύω, (προσφ.), **[αιολ. ζ(=διά) + αρχ. µάω (=έχω σκοπό/διάθεση να κάνω κάτι), ως µέσο δες αρχ. µάοµαι, µµαι, µώοµαι]. ζαναέτ(ι), το τέχνασµα, κόλπο, ζαβολιά, τι ζαναέτ(ι) είνι πάλι φτο; [ζαναϊάτ(ι)]. ζαναέτς, o ανάποδος, δύστροπος, [τουρ. cinayet(=φονιάς), µε επίδρ. της λ. ζαναϊάτ(ι)]. ζαναϊάτ(ι), το τέχνη, δες και ζαναέτ(ι), [τουρ. zanaat(=επιτηδειότητα, τέχνη)]. ζαναϊτσής, o τεχνίτης, [ζαναϊάτ(ι) + -τσής]. ζάου, -ω ρ., ζούσα, έζ(η)σα, ζω, να ζή(ει)σς χρόνια πολλά, ε! ζάµι κι µεις, ουσ. το ζήσ(ι)µου, δες λ.γ. 11 και 15, [αρχ. ζήω, ζ]. ζαπάρτα, η επίπληξη, [τουρ. zaparta, saparta]. ζάπ(ι), το ζάφτι, ηµέρωµα, γαλήνεµα, υποταγή, τουν έκανι ζάπ(ι) = τον ηρέµησε, [1. τουρ. zapt(=έλεγχος, κατευνασµός), **2. λατ. jac-io > ΙΑΠ- > αρχ. άπτω (άπτω τινά = κτυπώ, προσβάλλω µε λόγια, τραυµατίζω) > άπτειν > ζάφτι, δες και Λ.Αν. λήµ. ζάφτω]. ζαπουνάκ(ι), το ζιπουνάκι, [γαλλ. jupon > ζιπούνι]. ζαπώνου ρ., ζάπουνα, -ουσα, ζαπώθκα, αρπάζω, πιάνω, ζαπώθκα όλουν τουν κιρό δώια = πιάστηκα και µένω όλον το καιρό εδώ, παίρνω και κάνω κάτι δικό µου αυθαίρετα, χωρίς νόµιµες διαδικασίες, ζάπουσι του χουράφ(ι) κι του πήρι, [ζάπ(ι)]. ζαρζαβάτ(ι), το τα λαχανικά γενικώς, ζαρζαβατσής = λαχανοπώλης, ζαρζαβατσήθκου = λαχανοπωλείο, [τουρ. zerzevat]. ζαριφιά, η η οµορφάδα, η χάρη, φτην έχ(ει) ζαριφιά, [ζαρίφς]. ζαρίφς, ο κοµψός, ευγενής, µε ωραία χαρακτηριστικά, [τουρ. zarif]. ζαρµπουκατέ λ. που χρησ. µόνο στο δηµ. τραγ. 15.δ, φουρείς γιλέκου κόκκινου, ζαρµπουκατέ ζουνάρι = φορείς γιλέκο κόκκινο, λεπτό κόκκινο και ζεστό ζωνάρι, **[zar (=λεπτός σαν υµένας, µεµβράνη, περίβληµα) + bükmek(=στρέφω, τυλίγω)/ bük(=βατόµουρο) + ateş(=ζεστός), που σε ελ. µετ. αποδίδουν για το ζωνάρι, την υφή, τον τρόπο που το φορούσαν ή και το χρώµα του, αν το δεύτερο συνθ. αναφερόταν στο βατόµουρο]. ζαρώνου ρ., ζάρουνα, -σα, ζάρουνα/-ρώθκα, ζαρώνω, ρυτιδώνοµαι, σουφρώνου, πρ. ζάρου, ζαρώτι, ζάρου κει που είσι µη σι διουν, δες δ.δ. 3. α 8, [αρχ. ζος(=κλάδος) > ζάριον > ζαρώνω > µσν. ζαρώνω]. ζάτλι κούτλι φρ. που χρησ. ως επίρρ., µε δυσκολία, κουτσά στραβά, άχλι βάχλι, ** [τουρ. zat(=πρόσωπο) + τουρ. κατ -li(δες -λης) + kütle(=µάζα), ανθρώπινη µάζα, σε ελεύθερη µετ. άνθρωπος που υποφέρει στο στρώµα]. ζαχαράτου, το ζαχαρωτό, καραµέλλα, κουφέτο, [ζάχαρ(η)ς]. ζαχαρένια, η µτφ. η διάθεση, φτος δε χαλνάει τ ζαχαρένια τ, δες και πρµ. φρ. 34, [ζάχαρ(η)ς]. ζάχαρ(η)ς, ο ζάχαρη, αλλ. το ζάχαρ(ι), ζάχαρ(η)ς είνι στου τραπέζ(ι), του ζάχαρ(ι) µπίτσι, [µτγν. σάκχαρις > µσν. ζάχαρι]. ζβάου, -ω δες σβάου. ζβραχνιάζου δες σβραχνιάζου. ζβραχνός, -νιά, νό σβραχνός. ζβραχνουκούκους, ο σβραχνουκούκους. ζγκάζου ρ., έζγκαζα, έζγκαξα, κτυπώ κάτω, σκάζω παράγοντας θόρυβο, θα σι ζγκά- 115

3 116 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ξου σα καρπούζ(ι), [αρχ. σχάζω > σκάζω]. ζγκαρλίδ(ι), το το σπάσιµο των µαλλιών όταν γίνονται µπούκλες, **[µσν. σγουρός + κ. κατ. -ίδι, µε «σκ» > «ζγκ» και ανάπτυξη του «λ»]. ζγκούρα, η σκουριά, µτφ. η βροµιά, [αρχ. σκωρία]. ζγκουριάζου ρ., ζγκούριαζα, -ασα, σκουριάζω, [ζγκούρα]. ζγκουριάρκους, -ρκ(η) -ρκου ο σκουριασµένος, µτφ. ζγκουριάρκα είναι τα παλιά έθιµα ή συνήθειες που δεν γίνονται πλέον αποδεκτές, π.χ. το πλύσιµο των συγγενών του γαµπρού µετά το γάµο από τη νύφη, µερικές πρακτικές γιατρειές κλπ., [ζγκούρα]. ζγκουριάρς, -ρου/-ρού, -ρκου µτφ. αυτός που είναι πάντα βρόµικος, [ζγκούρα]. ζγκρουβάλ(ι), το βόλος από αλεύρι, που δε διαλύθηκε κανονικά στο νερό, κόκκος ζύµης, δες και σγκρουβάλ(ι), [1. **συµφ. των λ. αρχ. ζύµη + τουρ. kuru(=ξηρός) + vala(=µεγάλος), 2. (Π.Κ.) σλ. gruda(=σβώλος)]. ζγούρ(ι), το αλλ. το ζ(υ)γούρ(ι). ζένουµι ρ., παρ. ζένουµαν, κακοπερνώ, κακοζώ, ζω κι ζένουµι, [αρχ. ζω > µσν. ζένω (=βροµάω)]. ζέσ(η), η καηµός, [αρχ. ζέσις]. ζεύγα, ζεύλα, η το σίδερο που κλείνει το βόδι στο ζυγό, στη Νιγρ. ζεύγλα, [αρχ. ζεύγλη]. ζεύου ρ., έζιβα, έζιψα, ζέφκα, ζεύω, βάζω τα ζώα (βόδια, άλογο, µουλάρι) στον α- ραµπά, στο κάρο, στο αλέτρι, για τράβηγµα/όργωµα, [αρχ. ζεύγνυµι]. ζήσ(ι)µου, το ζήση, το να ζει κάποιος, ι! ζήσ(ι)µου πάππους! [αρχ. ζ >µσν. ζ'σις]. ζήτλας, ο ζήτουλας, ζητιάνος, δες πρµ. 226, [αρχ. ζητ]. ζιάβιντκου, το το απάνεµο µέρος, το σουπέρ(ι), [τουρ. zaviye(= γωνία, κελί ερηµίτη) + -τκου]. ζιάκα, η το επάνω κοµµάτι της τοπικής ανδρικής ενδυµασίας, που είχε µανίκια και µάκρος µέχρι το ζνάρ(ι), [αραβ. schakk > γαλλ. jaque]. ζιάµπα, η βάτραχος, αλλ. ζιάµπου/ζιάµπλιακους/τζιάµπλιακους, [Λ.Ηπ. σλ. jaba]. ζιαρί, το αλλ. ο ζιαρός. ζιαρός, ο πυρακτωµένο κάρβουνο, [1. Λ.Ηπ. σερβ. zar, 2. Π.Κ. σλ. žar, 3. **αρχ. ζάπυρος(=διάπυρος)]. ζιβγάρ(ι), το το ζεύγος, το ανδρόγυνο, δες ζιουβγάρ(ι), [αρχ. ζευγάριον]. ζιβζέκς, ο ζευζέκης, ανόητος, ελαφρόµυαλος, ενοχλητικός, αλλ. ζιβζέκ(ι)κους, -κσα, -κ(ι)κου, άρα ζιβζέκ(ι)κου µιλιέτ(ι), [τουρ. zevzek]. ζ(ι')βρα, η είδος παντελονιού στενό και µε τρία κουµπιά στο κάτω µέρος από το πουδουνάρ(ι), [τουρ. sivri(=αιχµηρός, µυτερός)]. ζιγκί, το αναβολέας, το στήριγµα στη σέλα για τα πόδια, φτος στου ζιγκί πατάει = αυτός είναι οξύθυµος, πάντα έτοιµος για καβγά, (πρµ. φρ. 146), [τουρ. üzengi(= αναβολέας)]. ζιγκιά, η χτύπηµα µε το ζιγκί ζιγκιά χτυπάει του µαύρου του στη µάνα του πααίνει, (Ν.Π.γ τρ ), [ζιγκί]. ζίγρα, η αδιαπέραστο πυκνό δάσος, [τουρ. çıkra(=συστάδα θάµνων)]. ζιζάνιου, το ζωηρό, άτακτο παιδί, [λατ. zizanium > µτγν. ζιζάνιον]. ζίλα, η νεύρο ή τένοντας στο µαγειρεµένο κρέας, µτφ. άνθρωπος αδύνατος, άσαρ-

4 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ζ κος, [σερβ. zila]. ζιλέ, το ζιλές, πουλόβερ, [γαλλ. gilet]. ζιλιά, η άχρωµο βερνίκι για το γυάλισµα των παπουτσιών, [τουρ. cila(=στίλβωµα)]. ζίλια, τα ζευγάρι χειροκρόταλα, καστανιέτες, [τουρ. zil(=ταµπούρλο)]. ζιλιάµς, -µου, -µκου αδύνατος, άσαρκος, αλλ. ζιλιάµκoυς, -κ(η), -κου, [τουρ. zulâm (=φτωχός, ενδεής)]. ζιλινίκα, η κ. φιλλύκι, αγριοµυρτιά, είδος δασικού δέντρου που έχει γυαλιστερό ξύλο σαν της ελιάς, Pfillyrea media, [σλ. zelen(=πράσινος) > zelenika]. ζ(ι)µατάου, -ώ ρ., παρ. ζ(ι)µατούσα, για αόρ. δες ζ(ι)µατίζου, ζεµατώ, είµαι πολύ ζεστός, [δες ζ(ι)µατίζου]. ζ(ι)µάτζµα, το ζεµάτισµα, το αποτέλεσµα του ζ(ι)µατίζου, θέλ(ει) ζ(ι)µάτζµα του σπανάκ(ι), [ζ(ι)µατίζου]. ζ(ι)µατίζου ρ., ζ(ι)µάτζα, ζ(ι)µάτσα, ζ(ι)µατίσκα, ζεµατίζω, περιβρέχω κάτι µε ζεµατιστό υγρό, [αρχ. ζέω, ζέση > µτγν. ζέµα > µσν. ζεµατίζω]. ζ(ι)µάτµα, το το να είναι κάτι πολύ θερµό, το αποτέλεσµα του ζ(ι)µατάου, ι! ζ(ι)µάτµα του σίδηρου, [ζ(ι)µατάου]. ζ(ι)µατουκουπάου, -ώ ρ., ζ(ι)µατουκουπούσα, -κόπσα, -κουπήθκα, ζεµατώ, είµαι πολύ ζεστός, καίγοµαι στον πυρετό, [ζ(ι)µατάου + -κουπάου]. ζ(ι)µατστός, -τιά, -τό ζεµατιστός, [ζ(ι)µατίζου]. ζιντολογάου ρ. γνωστό από τα δηµ. τρ., χτυπώ µε το ζιγκί, ζιντολογάει το µαύρο του, στην Αρετή πηγαίνει, (Ν.Π.γ τρ ), **[ζιγκί + - λουγάου, µε γκ > ντ]. ζιουβγάρ(ι), το όργωµα, αλλ. ζιουβγάρσµα, δες και ζιβγάρ(ι), [αρχ. ζευγάριον, επειδή όργωναν µε ένα ζευγάρι βόδια]. ζιουβγαρίζου ρ., ζιουβγάρζα, -ρσα, -ρίσκα, ζευγαρίζω, οργώνω, [ζιουβγάρ(ι)]. ζιρβάκ(η)ς, -βάκου, -βάθκου αριστερόχειρας, αλλ. ζιρβάδας, -δα, [ζιρβός]. ζιρβός, -βιά, -βό ζερβός, αριστερός, αριστερόχειρας, [µτγν. ζαβ)ς > ζαβρ)ς > µσν. ζερβός]. ζιστιάκα, η µεγάλη ζέστη, [αρχ. ζεστ)ς > ζέστη]. ζιστουκουπάου, -ώ ρ., ζιστουκουπούσα, -κόπσα, είµαι πολύ ζεστός, έχω υψηλό πυρετό, του πιδί ζιστουκουπά(ει), [αρχ. ζεστ)ς + -κουπάου]. ζ(ι )τς λ. που αποδίδει στη νηπ. γλώσσα την πορδή ή τον ήχο της. ζίφσα αόρ. των ρ. σβάου, σβήνου, έσβησα, ζίφσι φουτιά. ζιψιά, η µονάδα µέτρησης για το όργωµα χωραφιών, µια ζιψιά = το όργωµα για ένα τρανό στρέµµα (2500τµ.), [ζεύου]. ζλάου, -ω ρ., έζλιγα/ζλούσα, έζλιξα/ζούληξα/ζούλτσα, ζλήθκα, ζουλώ, ως παθ. ζλιού- µι, δες πρµ. 322, πρ. ζούλα, ζλάτι, ζούλτσι/ζλίξι, ζλίξτι, [αρχ. διυλίζω > µσν. ζουλίζω > ζουλώ]. ζλάπ(ι), το ζουλάπι, άγριο ζώο, [Π.Πα. ζον λάπτον, (λάπτω = πίνω νερό µε τη γλώσσα, όπως το σκυλί ή ο λύκος), ρουµ. zulape]. ζλίξ(ι)µου, το ζούληγµα, [ζλάου > έζλιξα > ζλίξι]. ζλιούµι δες ζλάου. ζλόσταχτ(η), η η στάχτη µέσα από την οποία περνούσαν βραστό νερό, για να κάνουν το πουρτιό, την αλισίβα, δες θλόσταχτ(η), [αρχ. ζ'λος(=βρασµός) + µσν. στάκτη > ζηλόσταχτη]. 117

5 118 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ζλω δες ζλάου. ζµέτια, τα τα ζώα που δεν µπορούσαν να ακολουθήσουν το κοπάδι και έµεναν πίσω, [ ; ]. ζµι, το ζουµί, ζωµός, χυµός, κιφτέδις µι ζµι, ζµι π του καρπούζ(ι), υποκ. το ζµούδ(ι), [αρχ. ζωµ)ς > µσν. ζουµίν]. ζµουλέτσους, ο το φ. κύπερη, του γένους Cyperus, µε τριγωνικά λογχώδη φύλλα, που στο φύτρωµά του τρυπά τις ρίζες του καπνού, **[αιολ. ζ(=διά) + αρχ. µούω/ µολεύω(=κόβω παραφυάδες)]. ζµπαράζου ρ., δες σµπαράζου. ζµπουρίζου δες σµπουρίζου. ζνάρ(ι), το ζωνάρι, ζώνη ως στοιχείο της τοπικής ενδυµασίας ήταν µακρύ και φαρδύ, που τυλιγόταν πολλές φορές γύρω από τη µέση οι ηλικιωµένοι το φορούσαν µαύρο υφαντό στον αργαλειό, ενώ οι νέοι σε διάφορα χρώµατα, όπως κόκκινο, (δες ζαρµπουκατέ), άσπρο µε ρίγες, κ.λπ., Γιώργης το χει απλουµένου του ζνάρι τ για καβγά, δες πρµ. 347, αίν. 21 κάθε τι που δένει, του ντουβάρ(ι) είνι µακρύ, θέλ(ει) ζνάρ(ι) απού τσιµέντου γενιά, τρία ζνάρια κρατάει του κουσούρ(ι) = τρεις γενιές κρατά το κουσούρι πληθ. τα ζνάρια = δέσµες θερισµένου σταριού ή χόρτου, µαλακωµένες στο νερό, µε τις οποίες έδεναν τα διµάτια/τους αρκάδις, φέρτι τα ζνάρια για τα διµάτια υποκ. το ζναρούδ(ι), [αρχ. ζώνη > µσν. ζωνάριν]. ζναρούδια, τα ασβεστωµένες ζώνες γύρω στους τοίχους των σπιτιών ή των στάβλων, ελαφρώς χαµηλότερες από ένα µέτρο, [ζνάρ(ι)]. ζνίχ(ι), το σνίχι, τράχηλος, σβέρκος, αυχένας, [αρχ. ζινίχιον (=λωρίον υποδήµατος) > µσν. ζηνίχιν(= η αρχ. σηµ. και ζυγός, τράχηλος), δες Ν.Β. σ. 228 και νιζιούσκα]. ζντρουπίδ(ι), το χτύπηµα της µπάλας που γίνονταν αµέσως µετά το πέταγµά της στο έδαφος, αλλ. ζντροπ, [αγγλ. drop(=ρίχνω)]. ζόρ(ι), το ζόρι, βία, πίεση, [τουρ. zor]. ζόρ(ι)-ζουρνά µε το ζόρ(ι), [τουρ. zoru zozurna(=µε µεγάλη δυσκολία)]. ζόρκους, -κια/-κ(η), -κου ζόρικος, [ζόρ(ι)]. ζόρσµα, το ζόρισµα, βία, το αποτέλεσµα του ζουρίζου. ζούδιου, το ζούδι, ζωύφιο, γενικώς το ζώο, χρησ. και ως βρισιά, α ρα ζούδιου, [αρχ. ζ+διον]. ζουκούµ(ι), το πικροδάφνη, ροδοδάφνη, Nerium oleander, [τουρ. zakkum]. ζουλεύου ρ., ζούλιβα, ζούλιψα, ζηλεύω, τουν ζούλιψαν οι άρχοντες κι όλνοι κουτζια- µπασήδις, (Ν.Π.γ τρ ), [ζ'λος > αρχ. ζηλεύω]. ζούλια, η ζήλια, [αρχ. ζηλεύω > ζήλια]. ζουλιάρκους, -κ(η), -κου ζηλιάρης, [ζούλια]. ζουλιάρς, -ρου, -κου ζηλιάρης, [ζούλια]. ζουλιµέν(η) ζηλεµένη, βρέχ(ει) ουρανός κι βρέχουµι, ζουλιµέν(η) είµι µάτια µου, (Ν. Π.γ τρ. 12.0), δες και γκιουλιµέν(η), [ζουλεύου]. ζούλτζµα, το ζούληγµα, συµπίεση, [ζλάου]. ζουµπανίκα, η χτύπηµα µε δεκανίκι, ραβδί, θα φας ζουµπανίκα στου κιφάλ(ι), ** [συµφ. ζουπώ + δικανίκ(ι)]. ζούπυρου, το το έξυπνο παιδί, [αρχ. ζώπυρον(=σπίθα, κάρβουνο αναµµένο που συντηρείται για το άναµµα της φωτιάς)].

6 ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Ζ ζουπύρουµα, το δυνάµωµα της φωτιάς, αναζωπύρωση, [ζουπυρώνου]. ζουπυρώνου ρ., ζουπύρουνα, -ρουσα, -ρώθκα, δυναµώνω τη φωτιά, Γιώργη φσύξι λίγου να ζουπυρώ(ει)σς τ φουτιά, [αρχ. ζωπυρέω(=παράγω φλόγα, ανάβω)]. ζουπώ ρ., ζουπούσα, ζούπηξα, ζουπήχκα/ζουπήθκα, ζουλώ, συµπιέζω, δες και τζουπώ, ζουπάτι καλά του µπασκί, [αρχ. διοπίζω (= βγάζω τον οπό) > ζουπίζω]. ζούρα ζόρισε, ζούρα τουν κώλου σ σι µια µιριά = ζόρισε τον κώλο σου και κάθησε σε ένα µέρος, πρ. του ζουρίζου. ζουρζουβούλ(ι), το σκανταλιάρικο, πολύ ζωηρό παιδί, [αραµ. βεελζεβούλης > τζιρτζιβούλης, (Λ.Ηπ.)]. ζουριάζου ρ., ζούριαζα, -ζούριασα, µαζεύοµαι, συρικνώνοµαι, µαραίνοµαι, µαραζιάζω, πρ. ζούριασι/ζούρσι, σήκου, µπάµπου, δο µ αβγό κι πάλι ζούρσι κάτσι (Ν.Π. γ τρ ), [ιταλ. usura > ζούρα > ζουριάζω]. ζούριασµα, το µαράγκιασµα, µάραµα, [ζουριάζου]. ζουρίζου ρ., ζόρζα, ζόρσα, ζουρίσκα, ζορίζω, πρ. ζούρα, ζόρζι, ζόρσι, ζουρστίτι, ζουρστούς, [ζόρ(ι)]. ζουρλαίνου ρ., ζούρλινα, -λανα, -λάθκα, τρελαίνω, [1. σβουρίζοµαι > (σ)βουρλ)ς > µσν. ζουρλός. 2. συµφ. των λ. µσν. ζερβ)ς + µσν. τρελ)ς > µσν. ζουρλ)ς > ζουρλαίνω]. ζουρλαµάς, ο διάστρεµµα, κάκωση σε άρθρωση από πίεση ή απότοµη κίνηση, [τουρ. zorlama]. ζουρλατίζου ρ., ζουρλάτζα, ζουρλάτσα, ζουρλατίσκα, προκαλώ ή παθαίνω διάστρεµµα, στραµπουλίζω, [τουρ. zor(=δυσκολία) + επίθ. -la που σχηµ. ρ. από ουσ. > zorla-mak]. ζουρλουπαντέρου, η ιδιόρρυθµη, εκκεντρική γυναίκα, (Νιγρ.), [ζουρλός(δες ζουρλαίνου) + µσν. παντιέρα(<ιταλ. bandiera)]. ζουρνάς, ο το γνωστό µουσικό όργανο, ο λάρυγγας, παράγ. ζουρνατζής, δες πρµ. 1 και δ.δ. 3. β, [τουρ. zurna]. ζουρνάς πανηγυριώτκους ειρων. χαρακτηρισµός που λεγόταν αντί για την κ. έκφραση «γύφτικο σκεπάρνι». ζουρµπαλίκ(ι), το νταηλίκ(ι), ετσιθελισµός, [τουρ. zorba + -λίκ(ι)]. ζουχάδις, οι αιµορροΐδες, µτφ. ιδιοτροπίες, δυστροπίες, αλλ. τα ζουχάδια, [αρχ. εσέχω > µτγν, εσοχ- >.σοχή >.σοχάδα > µσν. ζοχάδα]. ζυγαριά, η παιχν. τριών παιδιών το ένα παιδί έπιανε τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του, γινόταν η ζυγαριά, και τα άλλα δυο κρέµονταν από τους αγκώνες του πρώτου ο παίχτης-ζυγαριά σύγκρινε τα βάρη των παιδιών και αν ήταν γεροδεµένος τα πήγαινε βόλτα ή τα γυρνούσε γρήγορα γύρω από τον εαυτό του κι αυτά χαίρονταν µε το αποτέλεσµα της φυγόκεντρης δύναµης, [αρχ. ζυγός]. ζύγια, τα σταθµά, παλιότερα τα δράµια, οι τρεις κλωστές µε τις οποίες ισορροπούσε και κρατιόταν σταθερό το παµπόρ(ι), αλλ. οι καντήλις, τα τριώτια, [ζ(υ)γιάζου]. ζ(υ)γιάζου ρ., ζύγιαζα/έζγιαζα/ζύγζα, ζύγιασα/έζγιασα/ζύγσα, ζ(υ)γιάσκα, ζυγίζω, µτχ. ζ(υ)γιασµένους, -ν(η), -νου, [αρχ. ζυγ)ς > µσν. ζυγίζω]. ζυγιστάδις, οι ζυγιστές, αυτοί που βοηθούσαν τον κανταρτζή στο ζύγισµα στο παζάρ(ι), [αρχ. ζυγός]. ζ(υ)γός, ο ο ζυγός στον οποίο έζιβαν µόνο βόδια, [αρχ. ζυγός]. 119

7 Νίκος Λ. Πασχαλούδης ζ(υ)γουλόρ(ι), το ιµάντας που τον χρησιµοποιούσαν, µαζί µε το αντρί, για την προσαρµογή του ζυγού στο σταβάρ(ι) της κουντούρας, (αλέτρι για βόδια), αλλ. ζυγόλουρο, [ζ(υ)γός + λουρί]. ζ(υ)γούρ(ι), το ζυγούρι, το αρνί που είναι στο δεύτερο έτος της ηλικίας του, [αρχ. ουσ. ζυγ)ς > µτγν. ζυγ)ς(=διπλός) > µσν. ζυγούρι]. ζ(υ)γώνου ρ., ζύγουνα, ζύγουσα, ζ(υ)γώθκα, ζυγώνω, σιµώνω, πλησιάζω, [µτγν. ζυγ > µσν. ζυγώνω]. ζύ(ι), το το ζύγι, το ζύγιασµα, [αρχ. ζυγ)ς > µσν. ζύγιν]. ζ(υ)µαράς, ο αυτός που δουλεύει µε το ζυµάρι, που είναι γεµάτος ζυµάρια, στα παιχν. το παµπόρ(ι) που είχε παραπανίσιο ζυµάρι για κολλητική ουσία, [ζ(υ)µάρ(ι) + κατ. -ας]. ζ(υ)µάρ(ι), το ζυµάρι, ζύµη, [αρχ. ζύµη]. ζυµουτκή, η αυτή που προορίζεται για το ζύµωµα, κουπάνα ζυµουτκή, [ζ(υ)µώνου]. ζ(υ)µουτκό, το ποσότητα ψωµιού από ένα ζύµωµα, ένα ζ(υ)µουτκό ψουµί κι του πήραν όλου, [ζ(υ)µώνου]. ζ(υ)µώνου ρ., ζύµουνα, ζύµουσα, ζ(υ)µώθκα, ζυµώνω, µι πουνούν τα χέρια κι δεν µπουρώ να ζ(υ)µώσου, δες πρµ. 230, [αρχ. ζυµ]. ζ(υ)µώτρα, η ελεύθερη κοπέλα από τους στενούς συγγενείς του γαµπρού ή της νύφης, που έπιανι τα προυζύµια για το γάµο, [αρχ. ζυµ]. ζώµατα, τα τα ξύλα που συνέδεαν τα ξύλινα ζνάρια των τοίχων, τα αγκαθωτά σύρ- µατα πάνω στους τοίχους µε πλιθιά, που συγκρατούσαν το σουβά, [αρχ. ζώννυµι > ζώνω]. ζώνουµι ρ., ζώνουµαν, ζώσ(η)κα/ζώστκα, δένω το παντελόνι µου ή την ποδιά µου, [αρχ. ζώννυµι]. ζώντσα, η είδος στενόµακρης δαντέλας, στενής σαν κορδόνι, [αρχ. ζώνη > ζωνίτσα]. 120

ζάλα (τα) (σπάνια στον ενικό το ζά- ζαλούρα (η) < ζάλ-η + μεγεθυντ. ζαμάνια (τα) < τουρκ. zaman (χρό-

ζάλα (τα) (σπάνια στον ενικό το ζά- ζαλούρα (η) < ζάλ-η + μεγεθυντ. ζαμάνια (τα) < τουρκ. zaman (χρό- Z-H (89-95):Layout 1 3/3/2011 1:52 μμ Page 89 Z ζαβλακουμένους -η -ου < μτχ. του νομαι, δεν μπορώ να δω την πραγματικότητα: «ζαβώθ κα, κόρ υμ, τσι ζαβλακώνουμι (βλ. λ.) αυτός που τα έχει χαμένα, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (Ε1) ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Την ημέρα του γάμου μαζεύονται οι κοπέλες στο σπίτι της νύφης και την ντύνουν. Μετά η μάνα της, της πλένει τα πόδια για να

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης

Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Την Πέµπτη 24 του Οκτώβρη επισκεφτήκαµε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης που βρίσκεται σε ένα χωριό της Πάφου τη Γεροσκήπου. Εκεί έχει πολλά αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν οι

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών

Ο τρόπος αυτός διατροφής κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κάτοικοι Μεσογειακών περιοχών ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ Η Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή, ύστερα από μελέτες και στη χώρα μας και αλλού, έχει αποδειχτεί η πιο υγιεινή διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν τα απλώνετε για την επακόλουθη επεξεργασία.

Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν τα απλώνετε για την επακόλουθη επεξεργασία. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΖΥΜΗΣ Ζύμη για γεμιστό πιτάκι 1,5 kg αλεύρι 15 g αλάτι 250 g βούτυρο ή λίπος 3/8 l νερό Ζυμώνετε τα συστατικά όλα μαζί για να γίνουν μία ζύμη. Τα αφήνετε σκεπασμένα επί 3 ώρες. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. «Τα ζώα της φάρμας» Ναταλία Ραγκούση Νίκος Ταμπούσο Κώστας Μπερντούφης 1 «Πώς από το πρόβατο «φτάνουμε» στο μάλλινο σκούφο;» Κουρεύουν το προβατάκι παίρνουν το τρίχωμα το πλένουν

Διαβάστε περισσότερα

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH

Καπνός βγαίνει από. κάτω σηµείο της. Τα συστατικά δεν αναµιγνύονται ή το ψωµί δεν ψήνεται σωστά. οθόνη παρουσιάζει H:HH Πρόβληµα Αιτία Λύση Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό στο κάτω σηµείο Είναι δύσκολο να βγάλετε το ψωµί από τον κάδο ψησίµατος Τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Φρόντισε το σημείο που θα ανάψεις φωτιά να μην είναι κοντά σε: θάμνους η κάτω από δέντρα.

Φρόντισε το σημείο που θα ανάψεις φωτιά να μην είναι κοντά σε: θάμνους η κάτω από δέντρα. Η φωτιά στο ύπαιθρο και ιδιαίτερα στο δάσος είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Επειδή τα τελευταία χρόνια τα δάση μας έπαθαν μεγάλη φθορά από πυρκαγιές, υπάρχουν αυστηρές διατάξεις για το άναμμα φωτιάς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο...

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ. Μια ιστορία σαν όνειρο... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΠΡΩΤΙΑ ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... ΜΑΡΚΟ Ο ΜΙΚΡΟ ΡΩΜΑΙΟ Μια ιστορία σαν όνειρο... Η ΕΦΟ Ρ ΕΙΑ Π ΡΟ Ϊ ΤΟ ΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ερωτήσεις & απαντήσεις για τον αρτοπαρασκευαστή Πρόβληµα Αιτία Λύση Η συσκευή ή η οθόνη δεν λειτουργούν Καπνός βγαίνει από τον κάδο ψησίµατος ή τις διεξόδους Το ψωµί βουλιάζει στη µέση και είναι υγρό

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ

ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Α ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΤΑ ΒΑΡΚΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΑ ΜΟΛΥΒΙ ΣΚΥΛΟΣ ΣΗΜΑΔΙ ΩΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΣΤΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΩΜΑ ΒΕΛΟΣ ΣΕΛΑ ΨΕΙΡΕΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΡΗ ΔΕΜΑ ΚΥΚΛΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Β ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΞΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο»

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Οήχος«ταξιδεύει» με κύματα. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα πυκνώματα και τα αραιώματα των κυμάτων με ένα πλαστικό παιχνίδιελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ. Στολή Εξόδου ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ Στολή Εξόδου - Μπερές - Μπερές - Χιτώνιο φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Παντελόνι φαιοπράσινο - Πουκάµισο φαιοπράσινο - Παπούτσια µαύρα σκαρπίνια κοινά

Διαβάστε περισσότερα

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων

TAΞH B. 2ο Tετράδιο ασκήσεων 2B TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 9:48 π.μ. Page 1 2ο Tετράδιο ασκήσεων TAΞH B Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Μάθηση/Μνήµη: 2. Απόδοση στις ραστηριότητες: 3. ιάθεση: 5. Μαλλιά: 6. Λήψη Αποφάσεων: Ηλικία:... Τηλέφωνο:... e-mail:...

1. Μάθηση/Μνήµη: 2. Απόδοση στις ραστηριότητες: 3. ιάθεση: 5. Μαλλιά: 6. Λήψη Αποφάσεων: Ηλικία:... Τηλέφωνο:... e-mail:... Prakruti Test Όνοµα:... Ηλικία:... Τηλέφωνο:... e-mail:... 1. Μάθηση/Μνήµη: 2. Απόδοση στις ραστηριότητες: Μαθαίνω γρήγορα, αλλά και ξεχνώ γρήγορα Ο ρυθµός εκµάθησής και το ποσοστό διατήρησης γνώσεων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)].

δασκιλιά, η βήµα, δρασκελιά, τρεις δασκιλιές = τρία βήµατα, και ντρασκιλιά, [δασκέλ(ι)]. Νίκος Λ. Πασχαλούδης 104 δα θα, σιγά π δα ρτω = σιγά που θα έρθω, δες δηµ. τρ. 15.ζ3, πρµ. 25, [για τη χρήση του δ αντί του θ, δες ωρ. δνος(=έθνος)]. δάγκαµα, το δαγκωµατιά, κοιλόπονος, [δάκνω > αρχ. δακον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί Ενότητα: Ζώα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4-6 ώρες (2-3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς

12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Παραμυθιάς ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ Ε Λ Ι Ν Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Κωλέτση Βασιλική ΠΕ 11 Μάστορα Έλλη ΠΕ 70 Σχολ. Έτος 2000-2001 Τ Α Ξ Ε Ι Σ Β1-ΣΤ1-ΣΤ2 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ Σουλιώτισσα, στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Από Ειρήνη Πετράκη (δασκάλα / σύμβουλο ΣΧ.Τ.) ΦΑΡΜΑ ομές ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Ο 40λεπτο Τα ζώα της φάρμας ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ζώα της φάρμας ή αλλιώς ήμερα ζώα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär

Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Συνταγές του Chef Άκη Πετρετζίκη για την Schär Carrot Cake 140 γρ. βούτυρο μαλακωμένο, 200 γρ. ζάχαρη, 250 γρ. τριμμένο καρότo, 140 γρ. σταφίδα σουλτανίνα, 2 αυγά, 200 γρ. αλεύρι Schär Mix C, 1 κ.γ. κανέλα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακροβάτες της θάλασσας

Οι ακροβάτες της θάλασσας Οι ακροβάτες της θάλασσας Ο Φλίπερ, το δελφίνι, μιλάει για τον εαυτό του και τις αγαπημένες του συνήθειες. Γεια σας, παιδιά! Με λένε Φλίπερ όμως οι φίλοι μου με φωνάζουν Φλιπ. Δεν είμαι ψάρι, είμαι θηλαστικό.

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Τάπες. Αποτελείται από κομμάτια από σίδερο και αυτοκόλλητα. Από 2 παιδιά της βάζου με μια τάπα κάτω και ο Άλλος παίκτης πετάει μια άλλη τάπα

Τάπες. Αποτελείται από κομμάτια από σίδερο και αυτοκόλλητα. Από 2 παιδιά της βάζου με μια τάπα κάτω και ο Άλλος παίκτης πετάει μια άλλη τάπα Τάπες Αποτελείται από κομμάτια από σίδερο και αυτοκόλλητα. Από 2 παιδιά της βάζου με μια τάπα κάτω και ο Άλλος παίκτης πετάει μια άλλη τάπα Με τους φίλους μου ή με τον αδελφό μου Όταν έχω ελεύθερο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ Γυάλινο χωνί Ζυγαριά Ογκομετρικός κύλινδρος των 10ml Χάρτινο φίλτρο Πιπέτα 10 ml Ένας δοκιμαστικός σωλήνας Γυάλινη ράβδος ανάδευσης 2 ποτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Να ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστείς: γκρι χαρτόνι (100 γραμμαρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς.

Αι πρωτόψωμο και τιμημένο Πιοσ(ΐ) τίμ(η) σι ου θιός κι ου κόσμους Ετσι να τ(ι)μάει και η νύφ(η) τα πιθιρικά τς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στο έθιμο και στον παραδοσιακό χορό του πρωτοψώματος, που γινόταν και γίνεται την παραμονή του γάμου. Είναι ένα έθιμο, που ακόμη και σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί».

Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέμα: «Αλεύρι,Σιτάρι,Ψωμί». Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μ. Μηλιάς Σχ. Έτος: 2006 2007 Υπεύθυνες προγράμματος: Τζιάτζιου Χριστίνα Βασιλειάδου Γεωργία 1 Στέφος Γιώργος Κουτλουμπάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Γεωργακάκου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα

Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Εργαλείο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης για παιδιά µε Αυτισµό στο Γνωστικό τοµέα Οπτική αντίληψη Ακουστική αντίληψη Γνωστικός - εκτελεστικός τοµέας Γνωστικός - εκφραστικός τοµέας Μίµηση Οπτική µνήµη Λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια

Η Ρουσούδα. Στα ψηλά τα παραθύρια Η Ρουσούδα Χρόνουν κιρό Ρουσούδα μ σ αγαπώ, Δεν το καμις νισάφι, για να μι κράξης Ρούσα μ μια βραδιά, ένα Σαββάτου βράδυ, σαν πάι η μάνα σ σ ν ικκλησιά, πατέρας σ στου παζάρι. κι τα μικρά διρφάκια σου,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, α,β ή γ! 1. Η Πέππα το γουρουνάκι είναι: α. Ταινία β. Σειρά κινουμένων σχεδίων γ. Παιχνίδι στον υπολογιστή

Άσκηση 1: Διάλεξε τη σωστή απάντηση, α,β ή γ! 1. Η Πέππα το γουρουνάκι είναι: α. Ταινία β. Σειρά κινουμένων σχεδίων γ. Παιχνίδι στον υπολογιστή Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΖΩΑ) ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Θα διαβάσουμε ένα κείμενο για την αγαπημένη παιδική σειρά «Πέππα το γουρουνάκι». Διάβασε προσεκτικά το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Αυγοδρομίες Οι αυγοδρομίες ήταν ένα παιχνίδι που έπαιζαν τα παιδιά το Πάσχα στην πλατεία του χωριού. Είναι ένας διαγωνισμός όπου τα παιδιά κρατούν στο στόμα τους κουτάλια με

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ

Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαίου, 2009 Ώρα: 10:00-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 1. α) Ζεύγος δυνάμεων Δράσης Αντίδρασης είναι η δύναμη που ασκεί ο μαθητής στο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακά Επαγγέλματα

Παραδοσιακά Επαγγέλματα Παραδοσιακά Επαγγέλματα Ποια χάθηκαν; Ποια υπάρχουν και σήμερα; Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013 Κίτσος Ορφανόπουλος Β3 1 Αγωγιάτης Βαρελάς Γαλατάς Γανωτής (Καλαντζής) Γυρολόγος (Πραματευτής) Ζευγάς Καλαθοποιός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων.

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. Εισηγητές, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ : Γαβρίλης Ηλίας, Χημικός Βράκα Ελένη, Φυσικός Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. 2. Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα Σκοπός Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Τέτοια προγράμματα και ιδίως καθημερινά, σπάνια βλέπουμε να δίνονται σε παιδιά για τις διακοπές τους.

Τέτοια προγράμματα και ιδίως καθημερινά, σπάνια βλέπουμε να δίνονται σε παιδιά για τις διακοπές τους. Πρόγραμμα προπόνησης, συντήρησης και εξάσκησης, καθώς και διατροφής, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, κοινοποίησε στην σελίδα της στο ίντερνετ, η σχολή ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Πειραιώς στην

Διαβάστε περισσότερα

Μπουν τού υποσχόταν πως δε θα τα πήγαινε να δουλέψουν στις λιμνοθάλασσες του νότου ή στα ανθρακωρυχεία

Μπουν τού υποσχόταν πως δε θα τα πήγαινε να δουλέψουν στις λιμνοθάλασσες του νότου ή στα ανθρακωρυχεία Χουάνγκ-Σιάο Απόψε η Σελήνη λάμπει απόκοσμα στον φθινοπωρινό ουρανό. Οι ανάγλυφοι όγκοι του γρανιτένιου βουνού απέναντι μοιάζουν πελώριοι δράκοι, ακίνητοι μα απειλητικοί. Οι πρώτες πραγματικά ψυχρές ριπές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ

Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ ...... Ο Χάρι Πι δε μένει πια εδώ Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΚΡΕΚΟΥ & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας Μάιος 2012

ΙΑ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας Μάιος 2012 Νόστιμα, απλά και υγιεινά! ΙΑ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού (ΚΒ) Πρόγραμμα Προαγωγής Υγείας Μάιος 2012 Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011-2012 το σχολείο μας έθεσε ως ένα από τους στόχους του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ;

Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ; Πόσες µαύρες τελείες βλέπετε ; Οι οριζόντιες γραµµές δείχνουν να είναι παράλληλες ; και όµως είναι! 1 Το παρακάτω σχήµα δείχνει για ελικοειδές ; και όµως δεν είναι! Οι κύκλοι είναι ανεξάρτητοι. Πόσα χρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Χρόνια πολλά! Το πιο τρελό ταξίδι! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας Το πιο τρελό ταξίδι! Γιατί όλοι οι μεγάλοι στο ξεκίνημα υπήρξαν παιδιά (λίγοι όμως το θυμούνται) Χρόνια πολλά! Σχολική εφημερίδα του Ολοήμερου Τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας [Δεκέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Ρίχνουµε ένα νόµισµα τρείς φορές (i) Να βρείτε τον δειγµατικό χώρο του πειράµατος τύχης. (ii) Να βρείτε την πιθανότητα των ενδεχοµένων: Α: Οι τρεις ενδείξεις είναι ίδιες. Β:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Ύψος: 41-48cm Βάρος: 11-16kg ιάρκεια ζωής: περίπου 13 χρόνια ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΠΙΝΤΣΕΡ Βάρος αρσενικό: 3Kg µέχρι 5Kg Βάρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Ύψος: 41-48cm Βάρος: 11-16kg ιάρκεια ζωής: περίπου 13 χρόνια ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ ΠΙΝΤΣΕΡ Βάρος αρσενικό: 3Kg µέχρι 5Kg Βάρος ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΙΝΤΣΕΡ Το Γερµανικό Πίντσερ είναι ένας µεσαίου µεγέθους σκύλος. Το γερµανικό Pinscher είναι µεγαλύτερο από το Min Pin, αλλά µικρότερο από οτι το Doberman. Τα χρώµατα που µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους.

Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. 1ο ΓΕΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ PR1 ΟΜΑΔΑ 3 Μόδα και ενδυμασία από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Αρχαϊκή, Κλασσική, Ελληνιστική, Ρωμαϊκή Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν

Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν Κεφάλαιο I Γενικά περί μουσικής Είμ ένα μικρό παιδάκι Έχω κόκκινο μαλλάκι Μπλε βουλάτο φουστανάκι. Με λένε Ζωζώ Και βρίσκομαι εδώ Μουσική να σας μάθω Στο βιβλίο να γράφω Που είν παιχνίδια γεμάτο! Παρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα αρχείου: ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ Κατάλογος: C:\1 DATA\AA-SYLLOGOS\Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α\ΚΕΙΜΕΝΑ WORD\ΠΑΤΣΑΣ Πρότυπο: C:\Users\Θεοφιλος

Όνομα αρχείου: ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ Κατάλογος: C:\1 DATA\AA-SYLLOGOS\Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α\ΚΕΙΜΕΝΑ WORD\ΠΑΤΣΑΣ Πρότυπο: C:\Users\Θεοφιλος Αργαλειός Tα παλιά χρόνια στο χωριό µας οι γυναίκες εκτός των άλλων εργασιών τους ασχολούνταν µε την ύφανση. Το πιο απαραίτητο και το πιο πολύτιµο εργαλείο για την κάθε οικογένεια εκείνα τα χρόνια ήτανε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τελευταίο Αντίο...

Το Τελευταίο Αντίο... Το Τελευταίο Αντίο... Ελληνικά Ταφικά Έθιμα στη Σύγχρονη Εποχή Το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το δάκτυλο του ποδιού σου... Δεν είναι στο χέρι σου! Αρκάς (Έλληνας δημιουργός κόμικς) (το) αγγελτήριο (η) εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή. Επίπεδο Α1

Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή. Επίπεδο Α1 Συγγραφέας Αλεξίου Θωμαή Επίπεδο Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Ο Λάμπης ο κούνελος έμαθε ελληνικά! Μας έγραψε ένα γράμμα για να το διαβάσουμε παρέα και να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 476 ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 1. Αβγά αλουνίζ(ει). εν κάνει τίποτε, η φρ. λέγεται ειρωνικά. 2. Αλλιού τ καπνιού τ. Αλλοπρόσαλλα. 3. Aλών(ι) τουφάν(ι). Άνω κάτω. Λέγεται και αλάν(ι) τουφάν(ι). 4. Ανάφιρέ τουν

Διαβάστε περισσότερα

Η φροντίδα της γάτας σας

Η φροντίδα της γάτας σας Η φροντίδα της γάτας σας Παρόλο που οι γάτες εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο περίπου 6.000 χρόνια μετά από το σκύλο, σήμερα υπάρχουν παγκοσμίως σχεδόν τόσες κατοικίδιες γάτες όσο και σκύλοι. Σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Τότε και τώρα Τι κάνουν η Χριστίνα και η μαμά της; Τι νομίζεις ότι βρήκε η μαμά;

Τότε και τώρα Τι κάνουν η Χριστίνα και η μαμά της; Τι νομίζεις ότι βρήκε η μαμά; 7. Τότε και τώρα Τι κάνουν η Χριστίνα και η μαμά της; Τι νομίζεις ότι βρήκε η μαμά; Η μαμά της Χριστίνας αποφάσισε να τακτοποιήσει τις ντουλάπες του σπιτιού. Την ώρα που συμμάζευε τα συρτάρια, βρήκε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ:

ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΓΙΝΕ ΗΡΩΑΣ ΒΙΒΛΊΟ ΜΕ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΆΘΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΣ ΝΑ ΓΊΝΕΙΣ ΉΡΩΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΆ * * Γίνε ο ήρωάς του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ OIE ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εαυτό μου τον Πρωτότυπες δραστηριότητες για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Για γονείς και εκπαιδευτικούς

εαυτό μου τον Πρωτότυπες δραστηριότητες για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Για γονείς και εκπαιδευτικούς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ Ανακαλύπτω τον εαυτό μου Πρωτότυπες δραστηριότητες για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών Για γονείς και εκπαιδευτικούς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες

Μπορεί να υπάρχει ρατσισμός στου κόσμου τις πατρίδες Όμως εγώ θα αντιδρώ γιατί έχω ελπίδες Συμμετοχή στην εκδήλωση «Ο πλούτος της διαφορετικότητας» Στις 20-4-2013 μαθητές του γ/σίου Ν. Αλικαρνασσού πραγματοποίησαν στην πλατεία Ελευθερίας διάφορες δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Θεσσαλονίκη-Θέρμη Τ.Θ. 60103 Τ.Κ. 57001 ΤΗΛ. 2310462530-2310465598 Email:xristos@blekas.net www.blekas.net

Επικοινωνία Θεσσαλονίκη-Θέρμη Τ.Θ. 60103 Τ.Κ. 57001 ΤΗΛ. 2310462530-2310465598 Email:xristos@blekas.net www.blekas.net Το wood path είναι το «παρακλάδι» του εργαστηρίου κατασκευής επίπλων ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΑΕΠΙΠΛΑ που λειτουργεί από το 1990 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βασικοί συντελεστές του είναι ο Χρήστος Μπλέκας και η Στέλλα Ευγενίδου.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υλικού Τάξη/Ενότητα Ενδεικτική ποσότητα. Β (Το σώμα και η υγεία μας)

Περιγραφή Υλικού Τάξη/Ενότητα Ενδεικτική ποσότητα. Β (Το σώμα και η υγεία μας) Κατάλογος διδακτικών/εποπτικών μέσων της «Κατηγορίας 1» για τις «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και τις «Φυσικές Επιστήμες» της Δημοτικής Εκπαίδευσης Ο πιο κάτω κατάλογος περιλαμβάνει τα υλικά «Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397 Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 07 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΕΑ1ΔΑ 1. «Εφτά τραγούδια θα σου πω» Στίχου Μ. Κακογιάννης Μουσική: Μ. Χατζιδάκις Τραγούδι: Αναστασία Παιχνίδια - Διασκέδαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7. Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.

ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7. Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π. ΕΝΔΥΜΑΣIΑ & ΚΟΙΝΩΝIΑ Ομάδα 7 Λεωνίδας - Αλεξάνδρα - Δανάη τμήμα Δ2 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ 2013-2014 Περιεχόμενα: Α Τι φορούσαν στα συμπόσια οι άντρες; Τι φορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΕΦΙΑΞΑΝ ΕΙΧΑ 2 ΜΕΓΕΘΗ, ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 1800 ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ. Εικόνα 1 ΒΙΟΛΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑ ΕΓΧΟΡΔΟ ΜΕ 4 ΧΟΡΔΕΣ. ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟ «ΚΕΦΑΛΙ» ΜΟΥ ΤΑ Ι ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΥΡΔΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ. ΠΑΡΑΓΩ ΗΧΟ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΜΟΥ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΔΟΞΑΡΙ ΤΙΣ ΧΑΪΔΕΥΕΙ. ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΑ ΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ

Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ Η κατασκευή του φωτοβολταικου πάνελ βήμα προς βήμα Η κατασκευή αυτή προϋποθέτει κάποιες βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και χρήση ενός ηλεκτρικού κολλητηριού οπωσδήποτε 40 ή 60

Διαβάστε περισσότερα

Το αγαπημένο μου ζώο

Το αγαπημένο μου ζώο Το αγαπημένο μου ζώο ο σκύλος μου. Το σκύλο μου τον λένε Μάρκο και είναι κυνηγόσκυλος. Ο σκύλος μου έχει μαύρο, καφέ και άσπρο τρίχωμα. Έχει μεγάλα αυτιά που τα χρησιμοποιεί για ακοή. Έχει μικρή μύτη,

Διαβάστε περισσότερα