ζάλα (τα) (σπάνια στον ενικό το ζά- ζαλούρα (η) < ζάλ-η + μεγεθυντ. ζαμάνια (τα) < τουρκ. zaman (χρό-

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ζάλα (τα) (σπάνια στον ενικό το ζά- ζαλούρα (η) < ζάλ-η + μεγεθυντ. ζαμάνια (τα) < τουρκ. zaman (χρό-"

Transcript

1 Z-H (89-95):Layout 1 3/3/2011 1:52 μμ Page 89 Z ζαβλακουμένους -η -ου < μτχ. του νομαι, δεν μπορώ να δω την πραγματικότητα: «ζαβώθ κα, κόρ υμ, τσι ζαβλακώνουμι (βλ. λ.) αυτός που τα έχει χαμένα, που είναι δώκα του γιο μ σ έφτην τ ν ανάξια» ζαλισμένος και δεν μπορεί ν αντιδράσει: «τα χαση ούλα στα χαρτιά λο) < μσν. ζάλον < αρχ. σάλος ζάλα (τα) (σπάνια στον ενικό το ζά- τσι τώρα γυρίζ μες στ ς δρόμ ζαβλακουμένους» χιόνι από το πέρασμα ζώου, οι πατη- τα βήματα τα ίχνη στο χώμα ή στο ζαβλακώνουμι ρ. < από συμφυρμό μασιές: «ήβραμη τα ζάλα τ λαγού των λ. ζαβώνομαι + βλακώνομαι πα στου χιόν» βρίσκομαι σε κατάσταση ψυχοσωματικής και διανοητικής κατάπτω- επθμ. -ούρα ζαλούρα (η) < ζάλ-η + μεγεθυντ. σης ζαλίζομαι, αποβλακώνομαι, έγνοια, φροντίδα που μας απασχολεί, σκοτούρα: «ε φτάν η ζαλούρα τα χάνω, δεν ξέρω πώς να ενεργήσω: «ζαβλακώθ τση απ τ μηγάλ τ που έχου στου τσηφάλ υμ, έχου τσι φαμ λιά τ» σένα» θόρυβος, μεγάλη φασαρία: ζαβός -ή -ό < μσν. ζαβός «να πάν τα μουρά στου σκουλειό, να στραβός άμυαλος, ανόητος, τρελός, βλάκας: «πήγη ένας ζαβός, εί- ζαμάνια (τα) < τουρκ. zaman (χρό- λείψ η ζαλούρα τουν» πη ψέματα στου δικαστήριου, τσι τουν νος, καιρός) χώσαν μέσα» μόνο στον πληθ. στη φράση «χρόνια ζαβώνου -ουμι ρ. < ζαβ-ός (βλ. λ.) + τσι ζαμάνια» για δήλωση μεγάλου -ώνω χρονικού διαστήματος: (τι γίν τσης, ρε στραβώνω, αποβλακώνω: «η Θιος Μιστοκλή; χρόνια τσι ζαμάνια έχουμη τουν ζάβουση τσι τσακώθ τση μη τουν να ση δούμε), «ε ρε παλιά ζαμάνια, μες αδηρφό τ» μεσ. ζαβώνουμι: γίνομαι ζαβός, τυφλώνομαι, αποβλακώστε βρέφη, μέσα στις τα κουλόπανα!» (από τότες που ήμα- φασκιές)

2 Z-H (89-95):Layout 1 3/3/2011 1:52 μμ Page 90 ζαμπαραλίκ 90 ζαμπαραλίκ (το) < τουρκ. zamparalik (πόρνη) η ιδιότητα του ζαμπαρά (βλ. λ.), το να είναι κάποιος ζαμπαράς ζαμπαράς (ο) < τουρκ. zampara ερωτύλος, γυναικάς, μπερμπάντης ο άνθρωπος που επιδιώκει να έχει πολλές ερωτικές σχέσεις ζαμπάς (ο) < τουρκ. zambak (κρίνος) αυτοφυής άγριος κρίνος του αγρού, συνήθως χρώματος μωβ ή λευκού. Πολλοί ζαμπάδες φύτρωναν στις Μέλισσες (τοπων. Βασιλικών) ζαμπνεύγου ρ. (αμετ.) < ζαμπούν-ης (βλ. λ) + επθμ. -εύω αρρωστώ, είμαι αδιάθετος: «ζαμπούνηψη του μουρό, έχ πυρητό» ζαμπ νιά (η) < ζαμπούν-ης (βλ. λ.) + κατάλ. -ιά αρρώστια, αδιαθεσία: «πάρ τ ν ουκνιά μ τσι τ ζαμπνιά μ τσι πάνη την μες σ Αραπίνας του χάλασμα» (επίκληση των παιδιών στους γερανούς, που ταξίδευαν αρχές του Φθινόπωρου για τον Νοτιά) ζαμπούκους (ο) < ιταλ. sambuko είδος φυτού, η κουφοξυλιά. Ο φλοιός, τα φύλλα, τα άνθη και ο καρπός του έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Οι βλαστοί εσωτερικά έχουν ψίχα (εντεριώνη), που αφαιρείται εύκολα. Μετά την αφαίρεση της ψίχας οι βλαστοί απομένουν κούφιοι και μ αυτούς τα παιδιά έφτιαχναν διάφορα παιχνίδια (ζαμπούνες, φλογέρες, στην Αγιάσο και «τλάπια»). αμπούκος υπήρχε στο χωριό (Βασιλικά) εκεί, όπου σήμερα το πάρκο στην Κάτω Αγορά. ζαμπούνα (η) < αντιδ. < μσν. τσαμπούνα < ιταλ. zampogna < λατ. symphonia < αρχ. συμφωνία είδος φλογέρας, που έφτιαχναν τα παιδιά από βλαστό βρόμης ή από καλάμι, η οποία έβγαζε μονότονο ήχο ζαμπούν ς - σα - κου < ζαμπούνης < τουρκ. zabun άρρωστος, μακρόχρονα αδιάθετος με πυρετό: «ε μπουρώ να έρτου, έχου τ μάννα μ ζαμπούν σα» ζάπ (το) (και ζάφτ ) < ζάπι τουρκ. zapti ζάφτι, ο έλεγχος, ο συγκρατημός, η τιθάσευση, δάμασμα: «ε γίνητι ζαπ» (δεν ελέγχεται, δε συγκρατιέται) ζαπτιές (ο) < τουρκ. zaptiye αστυνόμος, χωροφύλακας ζαρίφ ς (ο) < ζαρίφης < τουρκ. zarif

3 Z-H (89-95):Layout 1 3/3/2011 1:52 μμ Page ζηυγάρ κομψός, λεπτός, χαριτωμένος θηλ. ζαρίφισσα ζαριφιά (η) < ζαρίφ-ης + -ιά κομψότητα, χάρη, ομορφιά: «γυρίζεις την τη βόλτα με τόση ζαριφιά, γυρίζεις και μου παίρνεις δυο φύλλ απ την καρδιά...» (παλιό λαϊκό τραγούδι) ζαχαρουκούτσια (τα) < ζάχαρη + κουκιά πολύχρωμα στρογγυλά κουφετάκια, ζαχαρωτά, που χρησιμοποιούνταν στο στόλισμα των «π ταριών» (βλ. λ.) του χαλβά και των κόλλυβων. Τα παιδιά τρελαίνονταν για ζαχαρουκούτσια. ζ γάβου ρ. (και ζ γάφτου) < συν + αρχ. ἰάπτω (χτυπώ, τραυματίζω) δέρνω, χτυπώ: «α ση ζ γάψου μια α χάγ ς τουν κόσμου» ζγάρα (η) < άγν. ετυμ. ο πρόλοβος, η γούλα των πτηνών ζ γούρ (το) < μσν. ζυγούριν < ζυγός (διπλός) το αρσενικό πρόβατο, το κριάρι ζεύλα (η) (και ζεύγλα) < αρχ. ζεύγλη καμπυλωτή βέργα εξάρτημα του ζυγού για το ζεύξιμο των βοδιών ζεύγου ρ. (αόρ. έζηψα) < αρχ. ζευγνύω ζεύω, βάζω (τα βόδια) στο ζυγό μτφ.: εκμεταλλεύομαι την παρουσία κάποιου και τον βάζω να δουλέψει: «πέραση να πει καλημέρα τσι τουν ζέψαν στη δ λειά» ζηπληπίδια (τα) < τουρκ. leblebi (στραγάλι) στραγάλια: «θα βρέξου αρβίθια να κάνου ζηπληπίδια». (Τα χρόνια που τα αγαθά σπάνιζαν, τα ζηπληπίδια τα έφτιαχναν στο σπίτι. Αλάτιζαν μουσκεμένα ρεβίθια και τα έψηναν στο τηγάνι) ζηρβός -ή -ό < μσν. ζερβός < ζαρβός < ζαβρός < ζαβός αριστερόχειρας μτφ.: αδέξιος ζηρβουκτάλα (η) < ζηρβός (αριστερός) + κ τάλα (κουτάλα, ωμοπλάτη) ο αριστερόχειρας ζήτουλας (ο) < μσν. ζήτουλας < ζητώ ζητιάνος, επαίτης: «να τουν δω ζήτουλα μη τουν τρουβά στουν ώμου» (κατάρα) ζηυγάρ (το) < μσν. ζευγάριν < αρχ. ζευγάριον < υποκορ. του ζεύγος δυο βόδια ζεμένα στον ζυγό ζευγάρισμα, όργωμα: «σήμηρα θα είμι στου ζηυγάρ» (θα ζευγαρίζω), «του

4 Z-H (89-95):Layout 1 3/3/2011 1:52 μμ Page 92 ζηυγαρίζου 92 χουράφ είνι τρεις μέρης ζηυγάρ» (τριών ημερών ζευγάρισμα) ζηυγαρίζου ρ. < ζευγάρ-ι + κατάλ. -ίζω κάνω ζευγάρι, οργώνω με το αλέτρι που το σέρνει το ζεύγος βοδιών ζηυγάς (ο) < μσν. ζευγάς < ζεύγ-ος + -άς αυτός που έχει στην κατοχή του ζεύγος βοδιών και κατά κύριο λόγο ασχολείται με το ζευγάρισμα, γεωργός: «για παπάς, παπάς, για ζηυγάς, ζηυγάς» (παροιμ.) ζ(γ)κάβγου ρ. (αμετ.) < συν + κάβγου (καίω) ερεθίζεται (συγκαίγεται) το δέρμα μου στις μασχάλες, ανάμεσα στα σκέλη κτλ.: «ε του άλλαξη του μουρό τσι ζγκάγ τση» ζ(γ)καμένους (ο) < μτχ. παθ. πρκμ. του ζγκάβγου αυτός που έχει συγκαεί: «πώς παγαίν έδγιτς η Γιώρ ς, σα ζ γκαμένους;» ζ(γ)κόλλ μα (το) < ζ γκουλλιέμι (βλ. λ.) αυτός που προσκολλάται απρόσκλητα, που μας ακολουθεί παρά τη θέλησή μας, ο ανεπιθύμητος: «διώξ του τούτου του στσ λάρ! κακό ζγκόλλ μα γίντση!» ζ(γ)κουλλιέμι ρ. < σγκουλλιέμι < συν + κουλλιέμι (αρχ. συγκολλάομαι -ώμαι) προσκολλιέμαι σε κάποιον απρόσκλητα, γίνομαι φορτικός και ενοχλητικός (κολλιτσίδα, τσιμπούρι) ζ μί (το) < μσν. ζουμίν < ζωμίν < μτγν. ζωμίον, υποκορ. του αρχ. ζωμός το ζουμί: «η γριγιά γη όρθα έχ του ζ μί» (παροιμ.) ζ μπώ ρ. (συνήθως στο γ εν. πρόσωπο ενεστ. και αορ. ζ μπεί - ζύπ ση) < άγν. ετυμ., πιθ. συμποιώ (συν + ποιώ) = βοηθώ, συνεργώ ωφελώ, είμαι ευνοϊκός για κάποιον: «ε μας ζύπ ση φέτους του Καλουτσαίρ» (δεν μας πήγε καλά, δεν μας βοήθησε εφέτος το Καλοκαίρι) ζ νίχ (το) < αβέβ. ετυμ. πιθ. μσν. ζινίχιον = δερμάτινο λουρί υποδημάτων (λεξ. Σούδα, Παπύρου, Ανδριώτη 1951) < κατ άλλη εκδοχή από το ινίο, το πίσω και κάτω μέρος του κρανίου το σβέρκο, ο τράχηλος: «κάτση πα στου ζ νιχ υμ» (κάθισε στο σβέρκο μου, με καταπιέζει, με κουμαντάρει) ζορ - ζορινά επίρ. < τουρκ. zor + -ινά

5 Z-H (89-95):Layout 1 3/3/2011 1:52 μμ Page ζουρμπάς με το ζόρι, θέλοντας και μη, αναγκαστικά, με τη βία: «ζορ-ζορινά πιε, γάιδαρη, νηρό» (παροιμ.) ζουμπηρλέκ (το) < τουρκ. zemberek (ελατήριο) μτφ.: το κεφάλι, το μυαλό, η «βίδα»: «θα στρίψ του ζουμπηρλέκ υμ» (θα τρελαθώ) ζουμπούλ (το) < ζουμπούλι < τουρκ. sümbül ζουμπούλι, υάκινθος: «ζουμπούλι μου μαβί, μαβί...» ζουντάν (το) < υποκορ. του ζωνταν-ός + -ι αυτός που «ζωντάνεψε», έγινε καλά, ύστερα από μεγάλη αρρώστια ζουντανό (το) (ουσιστικοπ. επίθ.) < ουδ. του επιθ. ζωντανός κατοικίδιο ζώο: «πήγη να πουτίσ τα ζουντανά υποτιμητικός χαρακτηρισμός: βλάκας, ηλίθιος, ζώο ζούπα (η) < ζουπώ (βλ. λ.) κάτι το πολύ ζουπισμένο, που έχει λιώσει από το ζούπισμα: «τα ζούλ ξης τα σύκα μες του καλάθ τσι τα κανης ζούπα» ζουπώ ρ. < αρχ. διοπίζω (βγάζω με ζούλημα τον χυμό) πιέζω δυνατά, ζουλώ, στύβω πιάνω με τη χούφτα και πιέζω έντονα χουφτώνω: «ζούπ ξη τα β ζιά τ ς κουπηλούδας» ζούρα (η) < μσν. ζούρα < σούρα κακή υγεία, καχεξία,μαρασμός ζουριάζου ρ. (μτχ. παθ. πρκμ. ζουριασμένους -η -ου) < ζούρ-α (βλ. λ.) + -ιάζω φθίνω, μαραίνομαι, ζαρώνω μτφ.: συστέλλομαι, μικραίνω σε όγκο, κουλουριάζομαι: «ζούριαση σ ένα μπουτσιάκ σα του στσύλου» ζουριάρ ς - σα - κου < ζούρ-α + -ιάρης (με μειωτική σημασία) καχεκτικός, αδύνατος, μαραμένος: «πού του ήβρης τσι του πήρης έφτου του ζουριάρ κου του στσ λάρ ;» ζουρλαντίζου -ουμι ρ. < τουρκ. zorlamak (αναγκάζω, εκβιάζω, υποχρεώνω): «μη του ζουρλαντίγ ς του μουρό να φα ούλου του φαγί τσι κάν μητό!» ζουρλός -ή -ό < μσν. ζουρλός < βεν. zurlo τρελός, παλαβός: «ζουρλός παπάς ση βάφτ ση;» ζουρμπαλίκ (το) < τουρκ. zorbalik (τυραννία) η ιδιότητα του ζορμπά, το νταϊλίκι ζουρμπάς (ο) < ζορμπάς < τουρκ. zorba αυταρχικός, νταής

6 Z-H (89-95):Layout 1 3/3/2011 1:52 μμ Page 94 ζούρους 94 ζούρους (ο) < ζούρ-ος ζαρωμένος, μικρόσωμος σαν νάνος, κοντοστούπης ζώνου ρ. < ζώνω < αρχ. ζωννύω περιβάλλω, περικυκλώνω: «κατηβήκαν οι λύκ τσι ζώσαν του μαντρί» μτφ.: κυριεύομαι: «τουν ζώσαν οι πόν», «τουν ζώσαν μαύρα φίδια» (ανησυχίες)

7 Z-H (89-95):Layout 1 3/3/2011 1:52 μμ Page 95 H ήπατα (τα) < αρχ. ήπατα, πληθ. του ήρα (η) < αρχ. αἴρα ήπαρ (το συκώτι) ζιζάνιο των σιτηρών φρ. μτφ.: φρ.: «κουπήκαν τα ήπατα μ!» (παρέλυσα από φόβο, τρόμαξα πολύ) (να ξεχωρίσει το καλό απ το κακό, «να καθαρίσ γ ήρα απ του στάρ!» η αλήθεια απ το ψέμα κτλ.)

μαλλί σ!» (φοβέρα: θα σε ξεμαλλιάσω) ξαγηρίζου ρ. < ξ (ε) + αέρ-ας + -ίζω ανανεώνω τον αέρα, δροσίζω: «άν ξη κουμμάτ του παναθύρ να ξαγηρίγ ς

μαλλί σ!» (φοβέρα: θα σε ξεμαλλιάσω) ξαγηρίζου ρ. < ξ (ε) + αέρ-ας + -ίζω ανανεώνω τον αέρα, δροσίζω: «άν ξη κουμμάτ του παναθύρ να ξαγηρίγ ς Ξ (168-177):Layout 1 4/3/2011 11:07 μ Page 168 Ξ ξαγηρίζου ρ. < ξ (ε) + αέρ-ας + -ίζω ανανεώνω τον αέρα, δροσίζω: «άν ξη κουμμάτ του παναθύρ να ξαγηρίγ ς του σπίτ!» μαλλί σ!» (φοβέρα: θα σε ξεμαλλιάσω)

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 114 Ζ ζ το σ πριν από τα ηχηρά σύµφωνα, πήγαµι σ {ζ} µπαντίνις. ζαβούδ(ι), το η ζαβολιά στο παιχνίδι, το ζαβολιάρικο παιδί, (Νιγρ.), όλου ζαβούδια κάν(ει) φτο του ζαβούδ(ι), [ζαβολιά

Διαβάστε περισσότερα

βασιλ τσιώτ κα λόγια

βασιλ τσιώτ κα λόγια Γιώργος Αλβανός Το χωριό μου Βασιλικά Λέσβου (τόμ. 2ος) Το ύψωμα Καστρί ( Καστρέλ ) πάνω από την καταποντισμένη αρχαία Πύρρα, στο οποίο τοποθετείται η βυζαντινή κωμόπολη των Βασιλικών με το ομώνυμο φρούριο,

Διαβάστε περισσότερα

λάγυνος : μεγάλη στάμνα νερού.την τοποθετούσαν σε ειδική θέση, τον «λαγ νουστάτ».

λάγυνος : μεγάλη στάμνα νερού.την τοποθετούσαν σε ειδική θέση, τον «λαγ νουστάτ». Λ λαγάρα (η) λαγήν' (το) λαγήνα (η) λαγκόνια ( τα ) : < αρχ. επίθ. λαγαρός (λεπτός) : δερμάτινο κορδόνι υποδημάτων, κυρίως αρβυλών :

Διαβάστε περισσότερα

λαγάρα (η) < αρχ. επίθ. λαγαρός (λεπτός, στενός) χτυπούσαν τη χορδή του δοξαριού για το «στ βάξιμο» του βαμβακιού

λαγάρα (η) < αρχ. επίθ. λαγαρός (λεπτός, στενός) χτυπούσαν τη χορδή του δοξαριού για το «στ βάξιμο» του βαμβακιού (126-132):Layout 1 4/3/2011 9:57 πμ Page 126 λαγάρα (η) < αρχ. επίθ. λαγαρός (λεπτός, στενός) χτυπούσαν τη χορδή του δοξαριού για το «στ βάξιμο» του βαμβακιού δερμάτινο κορδόνι υποδημάτων, λαγούμ (το)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑ ΑΜΠΑΤΖΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΩΜΑ ΑΜΠΑΤΖΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΘΩΜΑ ΑΜΠΑΤΖΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ " ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ " Τμήμα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Αλβανός. εισιδαιµονίες και προλήψεις

Γιώργος Αλβανός. εισιδαιµονίες και προλήψεις Γιώργος Αλβανός εισιδαιµονίες και προλήψεις Ο πρωτόγονος άνθρωπος έβλεπε να συµβαίνουν γύρω του φαινόµενα, που δεν µπορούσε να κατανοήσει και να ελέγξει : Αστραπές, βροντές κεραυνοί, θύελλες, τρικυµίες,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές παροιμίες Α

Ελληνικές παροιμίες Α Ελληνικές παροιμίες Α Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Αγάλια αγάλια κόνευε, αν θέλεις να προφτάσεις. Άγιος που δε θαυματουργεί, μηδέ δοξολογιέται. Αγρόν ηγόραζεν. (θρησκευτικό) Αδέρφια αγαπημένα,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 130 Κ κα η πρόθ. κατά, κα τιµάς έρχιτι βρουχή, δες και πρµ. 163, [αρχ. κατά]. -κα δες κατ. -κους, π.χ. µπένκα, τσίρκα. καβάκ(ι), το καβάκι, λεύκη, το δασικό δ. αγριόλευκα, populus

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Α Λ Ε Ξ Ι Κ Ο

ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Α Λ Ε Ξ Ι Κ Ο ΤΑ ΤΕΡΠΝΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΙΓΡΙΤΙΝΑ, Λεξικό Α Λ Ε Ξ Ι Κ Ο A α 1. να, δώεινι α = εδώ είναι να, [να]. 2. άντε, a που κει ρα = άντε από κει βρε, [αρχ. γε > άε > α]. α; ερωτ., τι; τι είπατε; α; Μαρία = τι είπες

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 264 Π π ο σύνδ. που, το ερωτ./αναφ. που, δε µ είπις π δε θα ρτεις; σιγά π δα πάου, δες πρµ. 152, 164 και 370, [αρχ. που > µσν. πού]. π η πρόθ. από, σιγά, π τικείνου είνι; = σιγά από

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης 340 Τ τ άρθρα του, το, τα, αντων. του, τ Γιώργη του µπλάρ(ι), έφκι τ άλουγου, φτο είνι του χουράφι τ, [ως αντων. αρχ. αυτο > µσν. του > τ, αρχ. ατο > το > τ ]. τ το εµπρόθετο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

PIERO DAMI EDITORE S.P.A. - MILANO ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΡΑΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ

PIERO DAMI EDITORE S.P.A. - MILANO ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΡΑΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Το πάθημα του λύκου...7 Η χελώνα που ήθελε να πετάξει...9 Το μεγάλο κατόρθωμα...11 Ο σκύλος και ο λύκος...13 Το λαίμαργο ποντίκι...15 Ο φαντασμένος κόκορας...17 Η καμηλοπάρδαλη και οι πίθηκοι...19

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ B ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Παραμύθια Tίτλος: Παραμύθια Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνική λογοτεχνία Συμβατότητα με το νέο ΠΣ: προβλέπεται ομότιτλη διδακτική ενότητα Είδος διδακτικής πρακτικής: project,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία.

Τα σηµεία στίξης. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί το νόηµα της πρότασης συνεχίζουµε µε µικρό. π.χ. Ποιος έσπασε το τζάµι; ρώτησε η Μαρία. για την Γ τάξη Επιστροφή στα θρανία!! Τα σηµεία στίξης Όταν γράφουµε, στο τέλος των λέξεων ή των προτάσεων βάζουµε κάποια σηµάδια για να µας βοηθούν να διαβάσουµε το κείµενο και να καταλάβουµε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 476 ΠΑΡΟΙΜΙΩ ΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 1. Αβγά αλουνίζ(ει). εν κάνει τίποτε, η φρ. λέγεται ειρωνικά. 2. Αλλιού τ καπνιού τ. Αλλοπρόσαλλα. 3. Aλών(ι) τουφάν(ι). Άνω κάτω. Λέγεται και αλάν(ι) τουφάν(ι). 4. Ανάφιρέ τουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Σ Ι Α Τ Ι Σ Τ Ι Ν Η Ν Τ Ο Π Ι Ο Λ Α Λ Ι Α Σ Ι Α Τ Ι Σ Τ Α 2002

ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Σ Ι Α Τ Ι Σ Τ Ι Ν Η Ν Τ Ο Π Ι Ο Λ Α Λ Ι Α Σ Ι Α Τ Ι Σ Τ Α 2002 ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Σ Ι Α Τ Ι Σ Τ Ι Ν Η Ν Τ Ο Π Ι Ο Λ Α Λ Ι Α Σ Ι Α Τ Ι Σ Τ Α 2002 - 4 - - 5 - ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΙΝΗ ΝΤΟΠΙΟΛΑΛΙΑ -ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ- -ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ-

Διαβάστε περισσότερα

χαμαλίκ χασάπκου χάσκας χαμάλτς χάμκους χάσκας χαμούρ χασκεύου χάμουρα χάσκου χάμουργκας χασκώ χάμπαβου χασλίκ χαμπάρ χασουμιρώ χαμπαρίζου χατάλ

χαμαλίκ χασάπκου χάσκας χαμάλτς χάμκους χάσκας χαμούρ χασκεύου χάμουρα χάσκου χάμουργκας χασκώ χάμπαβου χασλίκ χαμπάρ χασουμιρώ χαμπαρίζου χατάλ - 142 - - 143 - χαμαλίκ (το) = βαριά δουλειά χωρίς ανάλογο κέρδος, δουλειά που γίνεται με το ζόρι. χαμάλτς (ο) = χαμάλης, αχθοφόρος. χάμκους (επιθ) = αφράτος. χάμκου ψουμί = αφράτο ψωμί χαμούρ (το) = κουρκούτι,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Λ. Πασχαλούδης

Νίκος Λ. Πασχαλούδης Νίκος Λ. Πασχαλούδης Ν ν είναι, που ν την Μαριγώ; δες και πούντους, [αρχ. εµ > είναι]. -να- συλλαβή που παρεµβάλλεται στα τραγούδια, π.χ. χόριβαν κι πα-να-ντριµένις..., (Ν.Π.γ τρ. 16.0). ναλµπάντς, ο αλµπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ 2010-2011

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ 2010-2011 ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ 2010-2011 ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Σχολικό έτος 2010-2011 Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Απειλούμενα είδη στην Ελλάδα Με το θέμα ασχολήθηκαν : Μαθητές και μαθήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία μ ένα δέντρο

Συμφωνία μ ένα δέντρο LOGOTEXNIA 72-109_A_B DHMOTIKOY 23/1/2013 12:35 µµ Page 72 Συμφωνία μ ένα δέντρο Έχω φίλο μου πιστό ένα δέντρο φουντωτό. Συμφωνία του χω κάνει με χαρτί και με μελάνι. Να του δίνω εγώ νερό. Να μου δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1. Στις λέξεις που ακολουθούν να βάλετε σε κύκλο τα φωνήεντα (α, ε, η, ι, ο, υ, ω), τα δίψηφα

Διαβάστε περισσότερα

Άμα δεις την Ειρήνη, σαν γυναίκα ωραία, έχεις κάνει το βήμα, να τη δεις σαν Ιδέα.

Άμα δεις την Ειρήνη, σαν γυναίκα ωραία, έχεις κάνει το βήμα, να τη δεις σαν Ιδέα. - 4 - Άμα δεις την Ειρήνη, σαν γυναίκα ωραία, έχεις κάνει το βήμα, να τη δεις σαν Ιδέα. Χ. Στρατηγόπουλος - 5 - Μες στο φάσμα σου υπάρχει, η Ελπίδα των λαών, βασική ουσία είσαι, όλων των Ιδεωδών. Μια σταγόνα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς σε λένε, παιδάκι μου (ή ρε); με ρωτούσαν, κι εγώ δεν ήξερα ποιο απ' όλα να πω.

Πώς σε λένε, παιδάκι μου (ή ρε); με ρωτούσαν, κι εγώ δεν ήξερα ποιο απ' όλα να πω. Αρχές του '50, σ' ένα μικρό χωριό, που θα μπορούσε να είναι ένα οποιοδήποτε ελληνικό χωριό. Ο Εμφύλιος έχει τελειώσει, αλλά η βία εξακολουθεί να κυριαρχεί σε μια κοινωνία όπου η ράβδος θεωρείται το αποτελεσματικότερο

Διαβάστε περισσότερα

[τείρω, τερέω]- τρυπώ, τραυματίζω, πληγώνω, βλάπτω, συνουσιάζω. (Τρυπα γερ!) τιτρώσκω (αναδιπλ.), 9357.121

[τείρω, τερέω]- τρυπώ, τραυματίζω, πληγώνω, βλάπτω, συνουσιάζω. (Τρυπα γερ!) τιτρώσκω (αναδιπλ.), 9357.121 τρώω Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 12:21 μμ Σημασία: 1. Μασώ και καταπίνω κάτι προκειμένου να τραφώ. Τρώγω. 2. Αναλώνω, καταναλώνω 3. Μου δημιουργει φαγουρα, κνησμο (αμεταβ) 4. Διαφορες άλλες μεταφορικές κυριως

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ

Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Πάλι μαζί! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΗ Γ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Πάλι μαζί! 2 Α Τ ε ύ χ ο ς Γ λ ώ σ σ α ς ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Πρόταση είναι μια ομάδα από λέξεις που μας δίνουν ένα ολοκληρωμένο νόημα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μια πρόταση αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η. «Αίσωπος ο σύγχρονος»

Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η. «Αίσωπος ο σύγχρονος» Α Ν Ν Α Τ Ε Ν Ε Ζ Η «Αίσωπος ο σύγχρονος» Τέσσερα θεατρικά μονόπρακτα 1. Ο λαίμαργος σκύλο 2. Ο φιλάργυρος 3. Ο γάιδαρος και το τομάρι του λιονταριού 4. Γαϊδούρι φορτωμένο αλάτι (Φθινόπωρο 1983, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Έδειξα το αριστούργημα μου στους μεγάλους και τους ρώτησα αν το σχέδιο μου τους τρόμαζε. «Γιατί να μας τρομάξει ένα καπέλο;» μου απάντησαν.

Έδειξα το αριστούργημα μου στους μεγάλους και τους ρώτησα αν το σχέδιο μου τους τρόμαζε. «Γιατί να μας τρομάξει ένα καπέλο;» μου απάντησαν. Μ ια φορά, ήμουν τότε έξι χρονών, σ' ένα βιβλίο για τα παρθένα δάση που λεγόταν «Αληθινές Ιστορίες», είδα μια υπέροχη εικόνα. Έδειχνε ένα βόα να καταπίνει ένα αγρίμι. Αντιγράφω εδώ το σχέδιο. Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να

2. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα ε με τόνο ή χωρίς τόνο να 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1 η ενότητα ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το γράμμα α με τόνο ή χωρίς τόνο να διαβάσετε με φωνή τις λέξεις που σχηματίζονται και να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ. 388 π.χ.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ. 388 π.χ. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΠΛΟΥΤΟΣ 388 π.χ. ΠΡΟΣΩΠΑ του ΕΡΓΟΥ ΠΛΟΥΤΟΣ ΧΟΡΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΒΛΕΨΙ ΗΜΟΣ ΠΕΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΕΜΥΛΟΥ ΙΚΑΙΟΣ ΑΝ ΡΑΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΓΡΙΑ ΝΕΑΡΟΣ ΕΡΜΗΣ ΙΕΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ του ΕΡΓΟΥ Ο Χρεµύλος, γεωργός,

Διαβάστε περισσότερα