701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά"

Transcript

1 701 Κλωστοϋφαντουργίας ΤΕΙ Πειραιά Το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ). Είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό κέντρο του ζωτικού κλάδου της Κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το Βασικό στόχο έχει την πλαισίωση του κλάδου από ικανά και εξειδικευμένα άτομα υψηλού επιπέδου. Σήμερα, στην περίοδο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης την οποία διανύουμε, το τμήμα κλωστοϋφαντουργίας έχει δραστηριοποιηθεί και στον τομέα του ενδύματος παρακολουθώντας στενά τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις του όλου κλάδου. Βασιζόμενο στην υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων του και στην επιστημονική κατάρτιση των στελεχών του παρέχει άρτια και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους εκπαιδευόμενους και σε στελέχη της βιομηχανίας. Σπουδές Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στη μηχανική και χημική επεξεργασία φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών στους ακόλουθους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Κλωστοϋφαντουργίας : Ανάπτυξη υλικών και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών και ετοίμου ενδύματος. Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. Οργάνωση παραγωγικών διαδικασιών και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου. Οργάνωση και διοίκηση κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων. Σχεδιασμός και παραγωγή ετοίμου ενδύματος. Εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου στα διάφορα στάδια παραγωγής. Εμπορία και διαφήμιση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ετοίμου ενδύματος. Ασφάλεια εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος στις μονάδες παραγωγής. Επιστημονική και ερευνητική μεθοδολογία τεχνικοοικονομικών αναλύσεων και συνθετικών εργασιών στην Κλωστοϋφαντουργία. Εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων με κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας. Μηχανικός και Χημικός Εξευγενισμός Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων. Βαφή Κλωστοϋφαντουργικών ινών, νημάτων, υφασμάτων και ετοίμου ενδύματος. Τυποβαφή Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων. Κλωστοϋφαντουργικές εφαρμογές νέων συνθετικών πολυμερών. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Κλωστοϋφαντουργίας. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι απασχολούνται ως στελέχη μονάδων ή αυτοαπασχολούνται σε όλο το φάσμα της κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής και της αξιοποίησης της με τα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες : Στα Εντοπισμό ή και επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τον μηχανολογικό εξοπλισμό των Επιχειρήσεων. Συντονισμό προγραμμάτων παραγωγής και αγοράς πρώτων υλών σε μονάδες Κλωστηρίων, Υφαντηρίων, Πλεκτηρίων, Βαφείων-Φινιριστηρίων, Τυποβαφείων, Ταπητουργείων, Σχοινοποιείων, Μονάδες Παραγωγής Ενδύματος και εργαστηρίων ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών. Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας καθώς επίσης συμμετοχή στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση μονάδων Κλωστοϋφαντουργίας και στην διαμόρφωση και εφαρμογή γενικών και ειδικών προγραμμάτων κλωστοϋφαντουργικής ανάπτυξης καθώς και στελέχωση οργανισμών που σχετίζονται με την Κλωστοϋφαντουργία. Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα μη ρητά κατονομαζόμενα παραπάνω που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της

2 Κλωστοϋφαντουργικής επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας. Πρόγραμμα Σπουδών A ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Γραμμική Άλγεβρα. Διανυσματικός Λογισμός. Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής. Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων στη Γεωμετρία, Φυσική και Βιομηχανική παραγωγή. Στοιχεία συναρτήσεων πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών και Διαφορικών εξισώσεων. Φυσική Ι Κινηματική. Δυναμική υλικού σημείου. Δυναμική ενέργεια. Κινητική ενέργεια. Νόμος διατήρησης της ορμής. Κρούση δυο σωμάτων. Νόμος διατήρησης της στροφορμής. Συστήματα μεταβλητής μάζας. Μηχανική του στερεού σώματος. Ταλαντώσεις. Θερμοδυναμική Γενική Χημεία Ατομική δομή. Χημικοί δεσμοί. Χημεία διαλυμάτων. Μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων. Αρωματικές ενώσεις. Άκυκλες ενώσεις. Γνώσεις εθνικών και διεθνών προδιαγραφών χημικής ανάλυσης υλικών. Αναλυτική χημεία διαλυμάτων. Ογκομετρική ανάλυση. Ανιχνεύσεις - ταυτοποιήσεις υλικών. Μηχανολογικό Σχέδιο Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο. Όργανα σχεδιάσεως, κλίμακες. Γραφή. Γεωμετρικές κατασκευές. Μηχανολογικό σχέδιο. Προοπτική παράσταση σωμάτων κατακλίσεις και αναπτύγματα. Όψεις, τομές. Αναγραφή διαστάσεων. Σχεδίαση απλών εξαρτημάτων. Σχεδίαση με ελεύθερο χέρι (σκαριφήματα). Κατασκευαστικά σχέδια. Ανοχές, συναρμογές (γενικά). Εισαγωγή Στη Κλωστική - Υφαντική Γενικές γνώσεις κλωστοϋφαντουργίας από τις πρώτες ύλες μέχρι την παραγωγή υφασμάτων. Διακριτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά των πρώτων υλών (βαμβακιού, μαλλιού, συνθετικών ινών). Βασικές θεωρητικές αρχές όλων των συστημάτων παραγωγής νημάτων. Γενικές αρχές λειτουργίας μηχανημάτων. Βασικές θεωρητικές αρχές ύφανσης και προετοιμασία ς ύφανσης. Εισαγωγή Στη Πλεκτική - Παραγωγή Ενδύματος Ιστορική εξέλιξη της πλεκτικής. Κατάταξη πλεκτών και πλεκτομηχανών. Παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων πλεκτικής. Βασικές αρχές σχηματισμού θηλιάς σε υφαδοπλεκτά και στημονοπλεκτά. Τρόποι σχεδίασης πλεκτών. Ανάπτυξη σχεδίων για πλεκτά υφαδιού και στημονιού. Ιστορική αναδρομή και ανάπτυξη της Βιομηχανίας Ένδυσης στον Ελληνικό χώρο. Η Βιομηχανία Ένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωροταξική κατανομή Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Ε.Ε. Δομή μονάδος παραγωγής Ε.Ε. & ανάπτυξη των διαφόρων τμημάτων της παραγωγής. Τρόποι παραγωγής (επώνυμο προϊόν και φασόνυπεργολαβίες) Β ΕΞΑΜΗΝΟ Φυσική ΙΙ Ηλεκτρικό Πεδίο. Διηλεκτρική ύλη. Χωρητικότητα, Πυκνωτές, φόρτιση - εκφόρτιση πυκνωτή. Ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση και ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικές πηγές. Μαγνητικό πεδίο. Εναλλασσόμενο ρεύμα. Φυσική του Ατόμου, Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία του Maxwell. Κβαντική Θεωρία του Φωτός, Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο. Δομή του Ατόμου. Άτομο του Μπόρ, βασική φασματοσκοπία. Ακτίνες Χ. Φύση του Πυρήνα. Φυσική και Τεχνητή Ραδιενέργεια. Φυσικοχημεία Χημική θερμοδυναμική. Στοιχεία κινητικής των αντιδράσεων. Διαλύματα μοριακά, κολλοειδή και ηλεκτρολυτικά. Επιφανειακή τάση. Ιξώδες. Προσρόφηση. Στοιχεία Ηλεκτροχημείας. Μεταλλική κατάσταση. Ενόργανες Φυσικοχημικές μέθοδοι ανάλυσης.

3 Μηχανική Θεμελιώδεις έννοιες Μηχανικής. Συνεπίπεδες συντρέχουσες και τυχούσες δυνάμεις. Αναλυτικές και γραφικές μέθοδοι. Δυνάμεις στον χώρο. Κέντρα βάρους. Ροπές αδράνειας. Σύνδεσμοι και αντιδράσεις τους. Απλές δοκοί. Διαγράμματα τεμνουσών και αξονικών δυνάμεων, ροπών κάμψης. Καταπονήσεις. Νόμος του Hook. Κύριες καταπονήσεις: Εφελκυσμός, Θλίψη, Διάτμηση, Στρέψη, Κάμψη, Λυγισμός. Βέλος κάμψης δοκού - Ελαστική γραμμή. Σύνθετες καταπονήσεις. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Εισαγωγή στη Στατιστική. Κατανομές συχνότητας. Σύνολα. Συνδυαστική ανάλυση. Διώνυμο του Νεύτωνα. Πιθανότητες. Ασυνεχείς κατανομές. Συνεχείς κατανομές. Ανάλυση. Μέθοδοι υπολογισμού γενικευμένου ολοκληρώματος. Σειρές πραγματικών αριθμών. Εισαγωγή Στη Βαφική Εξευγενισμό Ακτινοβολίες και χρώμα. Εισαγωγή στα χρώματα Κλωστοϋφαντουργίας. Το νερό και τα διαλύματα στη Βαφική. Ηλεκτρολύτες και ιοντικές ισορροπίες. Αντοχές χρωματισμών. Θεωρίες βαφής. Συνεχείς και ασυνεχείς διεργασίες βαφής. Προκατεργασίες και συνθήκες βαφής. Τρόποι βαφής και ταυτοποίησης κλωστοϋφαντουργικών υλών. Βασικές αρχές Τυποβαφικής και προετοιμασία τυποβαφής. Γενικά στοιχεία Εξευγενισμού. Κλωστοϋφαντουργικά Πολυμερή Ταξινόμηση των πολυμερών. Δομή και μορφολογία των πολυμερών ινών. Στερεοχημεία των πολυμερών. Σύνθεση, δομή, ιδιότητες, νηματοποίηση και βαφή των πολυμερών υλών. Φυσικά πολυμερή. Μέτρηση τον ιξώδους, χρωματογραφία μέσω πηκτής και περίθλαση ακτίνων Χ για τον προσδιορισμό μοριακών βαρών και δομής πολυμερών. Φασματοσκοπία και οπτική μικροσκοπία για την αναγνώριση υφάνσιμων ινών. Μηχανικές ιδιότητες ινών. Ταυτοποίηση υφάνσιμων ινών (ASTM). Γ'ΕΞΑΜΗΝΟ Προγραμματισμός Η/Υ Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική επεξεργασία Δεδομένων. Στοιχεία Αριθμητικής ανάλυσης, Αλγοριθμική, Λογικά διαγράμματα και Ψευδοκώδικες, Αρχές δομημένου Προγραμματισμού, Δομές Δεδομένων και Αρχεία, Χρήση Μεταφραστών, Τεχνικές Προγραμματισμού. Γλώσσα προγραμματισμού PASCAL ή FORTRAN ή C. Χαρακτηριστικά της γλώσσας, Εντολές της γλώσσας, Διαχείριση ελέγχου ροής σε ένα πρόγραμμα, Υποπρογράμματα και συναρτήσεις. Δυναμικές δομές. Επεξεργασία Αρχείων. Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες Φύση των ινών. Ταξινόμηση ινών. Αναλυτική παρουσίαση ινών κάθε κατηγορίας. Μορφολογία και ανάπτυξη φυσικών ινών. Χημική σύσταση τεχνητών και συνθετικών ινών. Μέθοδοι και συσκευές αναγνώρισης ινών. Αρχή δειγματοληψίας και έλεγχος ποιότητας των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των ινών. Αναφορά των φυσικομηχανικών χαρακτηριστικών των διαφόρων κλωστοϋφαντουργικών ινών. Τεχνολογία Ινών - Νημάτων Πρώτες ύλες και τεχνολογία νηματοποίησης στο συμβατικό βαμβακερό σύστημα. Πρώτες ύλες και τεχνολογία νηματοποίησης στο συμβατικό μάλλινο σύστημα. Τεχνολογίες μη συμβατικών ή νεότερων μεθόδων νηματοποίησης. Τεχνολογία νηματοποίησης συνεχών τεχνητών ινών. Μελέτες και εφαρμογές σχεδίων κλωστικής. Τεχνολογία μετασκευής νημάτων. Τύποι και ποικιλίες νημάτων. Τεχνολογία Υφαντικής Σύντομη αναδρομή στην εξέλιξη της υφαντικής τέχνης. Ιδιότητες νημάτων που χρησιμοποιούνται στην ύφανση. Τεχνολογία προετοιμασίας ύφανσης: διάσιμο, κολλάρισμα, μίτωμα, μασούρισμα. Τεχνολογία συμβατικών υφαντικών μηχανών. Τεχνολογία μη συμβατικών υφαντικών μηχανών. Τεχνολογία ειδικών υφαντικών μηχανών. Τεχνολογία Πλεκτικής Τεχνολογία Πλεκτομηχανών: Ευθύγραμμων χειροκίνητων, Κυκλικών, Cotton, καλτσομηχανών, Στημονοπλεκτομηχανών. Τεχνολογία παραγωγής ειδικών πλεκτών. Εφαρμογές σχεδίων στις παραπάνω κατηγορίες πλεκτών. Τεχνολογία Βαφικής - Εξευγενισμού

4 Βαφικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κατηγοριών χρωμάτων. Μέθοδοι βαφής βαμβακιού, μαλλιού και συνθετικών ινών. Γενικά στοιχεία βαφής συμμείκτων. Αρχές λειτουργίας και ταξινόμηση βαφικών μηχανών. Μηχανικές και χημικές διεργασίες Εξευγενισμού. Περιγραφή μεθόδων Τυποβαφικής και Μετακατεργασίες τυποβαφής. Ειδικές μέθοδοι τύπωσης. Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Στοιχεία Μηχανών Γενικές αρχές. Τυποποίηση - συναρμογές. Συγκολλήσεις. Ηλώσεις. Κοχλίες. Ελατήρια. Άξονες - άτρακτοι - στροφείς. Σφήνες - πολύσφηνα. Σύνδεσμοι - Έδρανα. Οδοντωτοί τροχοί. Ιμάντες. Αλυσίδες. Μηχανισμοί. Έκκεντρα. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ανοιχτός και κλειστός βρόγχος. Κλειστός έλεγχος. Λειτουργικά διαγράμματα ΣΑΕ. Μαθηματική περιγραφή γραμμικών στοιχείων. Στοιχειώδης βαθμίδες των ΣΑΕ. Ρυθμιζόμενο σύστημα. Ισορροπούνται και μη ισορροπούντα ρυθμιζόμενα συστήματα. Ελεγκτές. Μελέτη κλειστών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Κριτήρια ευστάθειας (Nyquist, Nyquist και Bode). Εμπειρικά κριτήρια. Τεχνολογία Παραγωγής Ενδύματος Παρουσίαση και ανάπτυξη πατρόν σύμφωνα με ανθρωπομετρήσεις. Διαδικασία παραγωγής ετοίμου ενδύματος. Είδη ραφών, γαζιών, ραπτομηχανών και ανάλυση χρήσης αυτών. Παράμετροι ποιότητας ετοίμου ενδύματος. Χαρακτηριστικά ποιότητας και φινίρισμα. Γενικά περί συσκευασίας, αποθήκευσης και προώθησης ετοίμου ενδύματος Ποιοτικός Έλεγχος Νημάτων Η έννοια της ποιότητας στις σύγχρονες συνθήκες παραγωγής. Ανταπόκριση του προϊόντος στον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Έλεγχος παραπόνων. Δειγματοληψία. Κατανομές των τυπικών δειγματικών τιμών. Ελαττώματα των ινών που επηρεάζουν την εμφάνιση των νημάτων. Μέθοδοι ελέγχου των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών εμφάνισης των ενδιάμεσων προϊόντων και των νημάτων. Μέτρηση και ανάλυση της ανομοιομορφίας των προϊόντων κλωστικής. Ποιοτικός Έλεγχος Υφασμάτων- Ενδυμάτων Ανάπτυξη και παρουσίαση της δομής ενός εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας για υφάσματα και ενδύματα. Τυποποίηση παραγωγής-έλεγχοι παραγωγής και προϊόντων. Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για υφαντά υφάσματα. Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για πλεκτά υφάσματα. Ανάπτυξη και παρουσίαση ελέγχων και διαδικασιών για έτοιμα ενδύματα. Ποιοτικός Έλεγχος Βαφικής - Εξευγενισμού Ταυτοποίηση υφανσίμων με μεθόδους καύσης, χρωματομετρίας και διαλυτότητας. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση συμμείκτων. Ταυτοποίηση χρώματος σε σκόνη και βαμμένου προϊόντος. Προσδιορισμός αντοχών χρωματισμών. Θεωρία κλίμακας των γκρι. Μέτρηση αντοχής στο πλύσιμο και την τριβή. Μέτρηση υδροφοβίας εξευγενισμένου υφανσίμου. Ε ΕΞΑΜΗΝΟ Marketing Έννοια και σύγχρονη αντίληψη του Μάρκετινγκ. Σχέση Μάρκετινγκ και Μάνατζμεντ. Σύστημα Πληροφοριών Μάρκετινγκ. Έρευνες Αγοράς. Συμπεριφορά του καταναλωτή. Τμηματοποίηση μιας Αγοράς και Οργάνωση Πωλήσεων. Στρατηγική Προϊόντος και Τιμολόγηση. Προβολή Προϊόντων και Διαφημιστικές Επικοινωνίες. Κατεύθυνση Κλωστικής Υφαντικής Νηματοποίηση στο Βαμβακερό Σύστημα Μελέτη τεχνικών χαρακτηριστικών των ινών βάμβακος. Μελέτη και αξιολόγηση του τεχνολογικού εξοπλισμού, για το άνοιγμα, καθάρισμα, λανάρισμα, κτένισμα, προετοιμασίας και κλωστοποίησης των ινών του βάμβακος. Αναφορά στα διαφορετικά συστήματα κλωστοποίησης. Ποιοτική μελέτη της παραγωγικής διαδικασίας.

5 Προετοιμασία Ύφανσης Κατηγορίες και ιδιότητες νημάτων που χρησιμοποιούνται στο υφαντήριο. Διάσιμο: αρχές, τεχνολογία - μηχανήματα, ελαττώματα. Κολλάρισμα στημονιού: σκοπός, συστατικά και συνταγές κόλλας, τεχνολογίες - μηχανές κολλαρίσματος, ελαττώματα. Μίτωμα: αρχές, κατασκευαστικά στοιχεία μιταριών, φουρκετών, χτενιών. Αυτοματοποίηση διαδικασίας μιτώματος. Κομπόδεμα στημονιού. Μασούρισμα: αρχές, τεχνολογία, δομή μασουριού, ελαττώματα. Τεχνολογία Παραγωγής Υφαντών Ι Εισαγωγή. Αρχές λειτουργίας της υφαντικής μηχανής. Γενική κατάταξη των υφαντικών μηχανών. Μηχανισμοί της υφαντικής μηχανής: μηχανισμός εκκίνησης, εκτύλιξης στημονιού, σχηματισμού ανοίγματος, περιτύλιξης υφάσματος (σκοπός, κατασκευή, λειτουργία, ρυθμίσεις, συντήρηση, ελαττώματα, υπολογισμοί ). Σχέδιο Υφαντικής Ι Ανάπτυξη αρχών ύφανσης και παράμετροι αυτής. Απεικόνιση σχεδίων, υφασμάτων και μιτώματος. Ταξινόμηση σχεδίων. Βασικά σχέδια: απλά - διαγωνάλ - σατέν. Παράγωγα σχέδια. Επεξεργασμένα σχέδια. Απεικόνιση και δημιουργία σχεδίων διπλής όψης. Σχέδια μιτώματος, καρτέλες, χαρακτηριστικά στοιχεία υφασμάτων με τα παραπάνω σχέδια. Χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες κλωστών στημονιού και υφαδιού. Βασικές αρχές ανάλυσης υφάσματος Κατεύθυνση Βαφικής- Εξευγενισμού Χημεία Χρωμάτων Ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας παραγωγής και χρήσης χρωστικών υλών. Χρώμα και χημική δομή. Μελέτη τεχνολογίας παραγωγής χρωστικών υλών. Μελέτη φυσικοχημικών διεργασιών εφαρμογής χρωστικών υλών σε υποστρώματα. Χημικοί έλεγχοι σε πρόσθετα υλικά βαφής. Φασματοφωτομετρικοί έλεγχοι σε λουτρά βαφής. Εφαρμογές ανακλαστικής φασματοφωτομετρίας σε ταυτοποιήσεις αποχρώσεων. Εφαρμογές T.L.C. σε χρωστικές. Παρασκευές χρωμάτων-pigments. Μηχανικός - Χημικός Εξευγενισμός Μηχανικός Εξευγενισμός (Ξυράφι, χνουδιάστρα, καλάνδρα λειάνσεως, στιλπνώσεως και παραγωγής σχεδίων, σμυρίγδι). Κατεργασία αντισυστολής. Μέθοδοι χημικού εξευγενισμού και φινιριστικά προϊόντα. Μαλάκωμα, κολλάρισμα, αδιαβροχοποίηση, φινιρίσματα υδροφοβίας, αντιπυρικό, αντιστατικό, αντισκωρικό. Ειδικά φινιρίσματα, αντισηπτυκό και επιβάρυνσης.μηχανολογικός εξοπλισμός.διαδικασίες Εξευγενισμού ανάλογα με την ύφανση και την πλέξη των υφασμάτων. Σύγκριση μεθόδων και προϊόντων Εξευγενισμού σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους. Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Μεταφορά Μάζας και Ενέργειας Βαφικών Εγκαταστάσεων Σχεδιασμός ενός σύγχρονου βαφείου. Πλυντήρια. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις λεύκανσης. Μηχανές βαφής εμποτισμού, ανέμες, μηχανές βαφής τσιλέδων, αυτόκλειστα, jets, jiggers, μπόμπες, μηχανές βαφής συνεχούς λειτουργίας. Πλεονεκτήματα και περιορισμοί βαφικών μηχανών διαφόρων τύπων. Ειδικοί υπολογισμοί σε σχέση με την ορθή λειτουργία των βαφείων. Αρχές - Πορεία Τυποβαφικής Χρώματα και βοηθητικά τυποβαφής. Ιξώδες, πολτός τυποβαφής και υπολογισμοί. Μηχανολογικός εξοπλισμός Τυποβαφικής. Τυποβαφή σε ύφασμα βαμβακερό, μάλλινο, πολυεστερικό, πολυαμιδικό και οξικής κυτταρίνης. Βιομηχανικές μέθοδοι Τυποβαφικής: Απ'ευθείας, αποχρωματισμού, παρεμπόδισης, εξάχνωσης. Πορεία τυποβαφής, στέγνωμα, άτμιση, έκπλυση. Κατεύθυνση Πλεκτικής Τεχνολογία Ευθύγραμμων Πλεκτομηχανών Παρουσίαση και ανάπτυξη της τεχνολογίας των ευθύγραμμων πλεκτομηχανών χειροκίνητων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών. Αναλυτική περιγραφή των διαφόρων λειτουργικών τμημάτων των μηχανών. Έλεγχος, συντήρηση και αυτοματισμοί των ηλεκτρονικών πλεκτομηχανών. Παρουσίαση και ανάπτυξη του τρόπου μεταφοράς της θηλιάς. Αναφορές σε διάφορα αντιπροσωπευτικά θέματα που συσχετίζονται με τις ευθύγραμμες πλεκτομηχανές. Σχέδιο Υφαδοπλεκτών Παρουσίαση και ανάλυση των τρόπων σχεδίασης ενός υφαδοπλεκτού με αναφορά στις δομές (απλό ζέρσεϊ, λάστιχο, μπαρολέ ή rib, interlock και λινξ-λινξ). Δημιουργία σύνθετων σχεδίων βασισμένες στην κατασκευή rib & interlock, όπως πικέδες με την χρήση θηλιών επίπλευσης και διπλοθηλιάς. Δημιουργία

6 πλεκτών με οπές, πιέτες, και κοτσίδες. Ανάπτυξη σχεδίων στις παραπάνω δομές με την χρήση έγχρωμων νημάτων. Παρουσίαση και ανάπτυξη σχεδίων ζακάρ καλής και ανάποδης όψης. Παρουσίαση και ανάπτυξη των πλεκτών ιντάρσια. Τα παραπάνω σχέδια θα παρουσιάζονται μέσα από την τεχνική των τριγώνων, συστημάτων ζακάρ, κτυπημάτων και μεταφορών, ανάλογα με την περίπτωση σε ευθύγραμμες πλεκτομηχανές. Τεχνολογία Κυκλικών Πλεκτομηχανών Γενική παρουσίαση και ανάπτυξη των κυκλικών πλεκτομηχανών. Παρουσίαση και ανάλυση των διαφόρων μηχανισμών (κύλινδρος, δίσκος, σύστημα τροφοδότησης κλωστής κτλ.). Ρυθμίσεις, αυτοματισμοί διαδικασίας πλέξης και ανάπτυξη πλεκτών. Ηλεκτρονικές πλεκτομηχανές, ανάλυση και παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας τους με αναφορές στα διάφορα ζωτικά μέρη της μηχανής. Τεχνολογία Στημονομηχανών Παρουσίαση και ανάπτυξη των στημονοπλεκτομηχανών Ράσσελ και Τρικότ. Παρουσίαση και ανάπτυξη των διαφόρων βασικών μηχανισμών για την δημιουργία πλεκτού υφάσματος. Παρουσίαση και ανάπτυξη ειδικών στημονοπλεκτομηχανών για Milanese & Tufting. Μίττωμα στημονιών στους κλωστοδηγούς. Κύκλος συντήρησης και αναγκαίες ρυθμίσεις για βελτίωση της ποιότητας του πλεκτού και αύξηση της παραγωγής. Κατεύθυνση Παραγωγής Ενδύματος Αισθητική - Σχέδιο Μόδας Υλικά και τεχνικές σχεδίασης. Ανάπτυξη ελεύθερου σχεδίου και μοντέλου-φιγούρας, σώμα, κεφάλι, άκρα, αναλογίες γυναικείας, ανδρικής και παιδικής φιγούρας. Αρμονία χρωμάτων, συνδυασμοί και αντιθέσεις. Ανάπτυξη χρωματιστών σχεδίων, ζακάρ, σε χαρτί τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση υφάσματος ή για ύφανση υφάσματος. Δημιουργία σχεδίων μοντέλων με διάφορους συνδυασμούς ένδυσης όπως: φούστα/μπλούζα ή υποκάμισο, ταγέρ, παλτό, παντελόνι/ υποκάμισο, κ.τ.λ. Ανάπτυξη σχεδίου μόδας σε μοντέλο σε συνδυασμό με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν Ενδυματολογία Ιστορία ενδύματος από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Ανάλυση και παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος από την παρουσίαση των τάσεων μόδας μέχρι την παράδοση των ενδυμάτων. Πρόγνωση μόδας βραχυπρόθεσμα-μακροπρόθεσμα. Παραλαβή σχεδίων από πηγές δημιουργίας, ανάλυση των τάσεων μόδας για την δημιουργία πατρόν. Διάθεση ενδύματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Προσδιορισμός βοηθητικών υλικών. Χαρακτηριστικά βοηθητικών υλικών κατασκευής Ε.Ε. Προμηθευτές βοηθητικών υλικών. Καλαισθητική των αξεσουάρ. Υγιεινή των διαφόρων καλλυντικών. Σχεδίαση - Ανάλυση Ενδύματος Ανάλυση των τμημάτων του ενδύματος. Τρόποι μέτρησης διαστάσεων σώματος για την δημιουργία πατρόν. Διαστασιολόγιο ενδυμάτων. Αναγκαία υλικά για την σχεδίαση πατρόν. Ανάπτυξη γεωμετρικών μεθόδων πατρόν. Σχεδίαση βασικών πατρόν, προσαρμογές αυτού σύμφωνα με των τύπο του ενδύματος και την μόδα. Διαδικασίες για την κατασκευή τού πατρόν. Δημιουργία βασικού πατρόν και υπολογισμοί κλίμακας για ανδρικά και γυναικεία ενδύματα. Ερμηνεία των διαφόρων παραμέτρων του ενδύματος για αλλαγή στο στυλ του πατρόν. Μετατροπή βασικού πατρόν για δημιουργία πατρόν νέου στυλ. Χρήση γραφικών παραστάσεων βασικών μεγεθών για την κατασκευή ενός κύριου μεγέθους για μια σειρά από ενδύματα Σχεδίαση Παραγωγής Ενδύματος Τρόποι στρώσεως υφάσματος υφαντού-πλεκτού, παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία. Στρώση πατρόν και μαρκάρισμα υφάσματος. Μηχανήματα στρώσης (χειρωνακτικά-μηχανικά) και κοπής υφασμάτων (ηλεκτρικά ψαλίδια, κορδέλες κτλ). Δέσιμο και μαρκάρισμα τεμαχίων, μεταφορά στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας. Ανάλυση και παρουσίαση των μεθόδων φινιρίσματος ενός ενδύματος (πρέσα-σίδερο κτλ). Αποθήκη Α' και Β' υλικών. ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Νομοθεσία - Κανονισμοί Στοιχεία Αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου που αφορούν την κλωστοϋφαντουργία. Τεχνική και Βιομηχανική νομοθεσία που αφορά την κλωστοϋφαντουργία καθώς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφάλεια Εργασίας- Προστασία Περιβάλλοντος

7 Αίτια και πρόληψη ατυχημάτων και παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας. Αίτια και αντιμετώπιση πυρκαγιών, κίνδυνοι και μέτρα προστασίας από ηλεκτρικό ρεύμα, μηχανήματα, μεταφορά αντικειμένων, συγκολλήσεις και χειρισμός χημικών προϊόντων. Αίτια, επιπτώσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος κατά και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία κλωστοϋφαντουργικών μονάδων (αέριοι, υγροί, στερεοί ρύποι, θόρυβος, ακτινοβολίες κ.λ.π). Ορολογία - Ξένη Γλώσσα Μεθοδολογία χρήσης ξένης βιβλιογραφίας, αυθεντικών κειμένων. Μεθοδολογία Μεταφράσεως και ελεύθερης απόδοσης στην Ελληνική. Περίληψη στην Αγγλική γλώσσα κειμένων Αγγλικής και Ελληνικής. Εργαστήριο με χρήση τεχνικών λεξικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Χρήση αυθεντικών κειμένων και ορολογία από βιβλιογραφία των ειδικοτήτων: Κλωστικής, Υφαντικής, Πλεκτικής, Βαφικής- Φινιρίσματος, Παραγωγής Ενδύματος. Κατεύθυνση Κλωστικής - Υφαντικής Σχέδιο Υφαντικής ΙΙ Απεικόνιση και δημιουργία υφασμάτων διπλού - πολλαπλού πλάτους. Απεικόνιση και δημιουργία σωληνωτών υφασμάτων, διπλά - τριπλά υφάσματα. Απεικόνιση και δημιουργία διπλών - πολλαπλών υφασμάτων. Απεικόνιση και δημιουργία ειδικών υφασμάτων. Εισαγωγή (βασικές αρχές) στα σχέδια JACQUARD. Σχέδια μιτώματος, καρτέλες, χαρακτηριστικά στοιχεία υφασμάτων με τα παραπάνω σχέδια. χρησιμοποιούμενα νήματα, χρωματοστοιχίες κλωστών στημονιού και υφαδιού. Νηματοποίηση Στο Σύστημα Μαλλιού - Συνεχών Ινών Μελέτη των τεχνικών χαρακτηριστικών του μαλλιού και των άλλων ινών κυρίως αναγεννημένων, των τεχνιτών - χημικών ινών. Μελέτη για αυτόνομη χρήση των ινών ή σε ανάμειξη. Μελέτη και αξιολόγηση του τεχνολογικού εξοπλισμού για τα διαφορετικά συστήματα κλωστοποίησης του μαλλιού, δηλαδή, πεννιέ, καρντέ, σεμίπεννιε. Τεχνολογία νημάτων texture. Κατεύθυνση Βαφικής - Εξευγενισμού Λεύκανση - Προκατεργασίες Βαφής Προκατεργασίες βαμβακιού, μαλλιού και συμμείκτων. Προκατεργασία υλικού που περιέχει έγχρωμο συστατικό. Μέθοδοι προετοιμασίας ενός προς βαφή υλικού με βάση την τελική του χρήση. Βοηθητικά χημικά προϊόντα βαφής. Χημική λεύκανση. Αναγωγικά και οξειδωτικά λευκαντικά. Τιτλοδότηση λευκαντικών διαλυμάτων. Οπτική υπερλεύκανση. Υπερλευκαντικά φθορισμού. Λεύκανση βαμβακιού, λίνου, μαλλιού, μεταξιού, αναγεννημένης και οξικής κυτταρίνης, τεχνητών ινών. Κινητική Βαφής - Πορείες Βαφικής Επεξεργασίας Κινητική της βαφής. Βαφή με όλες τις κατηγορίες χρωμάτων. Επίδραση θερμοκρασίας, αναδεύσεως και χημικής τροποποιήσεως των ινών στην κινητική της βαφής. Βαφή κάθε κατηγορίας υφανσίμων με κατάλληλες κατηγορίες χρωμάτων. Ανάλυση συμβολισμών στις καρτέλες χρωμάτων. Μέγεθος μορίου χρώματος, αρχές συνδυαστικότητας χρωμάτων, επαναληψιμότητα απόχρωσης και αντοχές χρωματισμών. Κατεύθυνση Πλεκτικής Ηλεκτρονική Σχεδίαση Πλεκτών Ι Παρουσίαση και ανάπτυξη του συστήματος σχεδίασης σε Η/Υ των πλεκτών. Εφαρμογές για ανάπτυξη διαφόρων σχεδίων στον Η/Υ. Έλεγχοι προεργασίας στην ηλεκτρονική πλεκτομηχανή. Παρουσίαση και ανάπτυξη του τρόπου λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής ευθύγραμμης πλεκτομηχανής. Ανάπτυξη και πλέξη βασικών σχεδίων σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή. Σχεδίαση Στημονοπλεκτών Παρουσίαση σχεδίων για τρικότ και ράσσελ στημονοπλεκτών. Ανάπτυξη σχεδίων με, δύο και τρεις - τέσσερις κλωστοφόρους. Παρουσίαση του σχεδίου της αλυσίδας για την κατασκευή του πλεκτού. Κατασκευή δομών-σχεδίων με την χρήση βαμμένων νημάτων. Κατασκευές ειδικών δομών (δίχτυα, οπές, κ.τ.λ) και με παρεμβολή υφαδιού στην πλεκτή δομή. Ανάλυση των παραπάνω σχεδίων. Γενική παρουσίαση και ανάπτυξη σχεδίων στημονοπλεκτών για τρικότ και ράσσελ μηχανές. Εφαρμογή των σχεδίων στην παραγωγή στημονοπλεκτών.

8 Κατεύθυνση Παραγωγής Ενδύματος Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης Ενδύματος Παρουσίαση και γνώση του συστήματος σχεδίασης ενδύματος CAD. Εξοικείωση με την χρήση και το πρόγραμμα του Η/Υ για το σχέδιο ενδύματος. Δημιουργία μοντέλου στον Η/Υ και σχεδίαση στον plotter. Δημιουργία αρχείου καρτέλας μοντέλου. Παλέτες χρωμάτων- δημιουργία χρωματολογίου & αναμείξεις χρωμάτων. Επεξεργασία εικόνας από scanner σε συνδυασμό με υφάσματα. Συσχέτιση ανάλυσης ποιότητας μεταξύ των περιφερειακών (scannerοθόνης -printer) για καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης. Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Ενδύματος Κατασκευή πατρόν για γιλέκο, ζακέτα σακάκι, φούστα, παντελόνι, μπλούζα υποκάμισο, φόρεμα, παλτό, κάπα και η ανάπτυξή τους στα διάφορα μεγέθη. Κατασκευή πατρόν για πλεκτά ενδύματα. Κατασκευή πατρόν για εσώρουχα και μαγιό. Δημιουργία παιδικών πατρόν και ανάπτυξη αυτών στα διάφορα μεγέθη σύμφωνα με ηλικία. Στρώση πατρόν σε μινιατούρα και μεγάλο. Ζ Εξάμηνο Οργάνωση - Διοίκηση Κ/Υ Επιχειρήσεων Οικονομική μονάδα.επιχείρηση: έννοια - χαρακτηριστικά. Κατηγορίες επιχειρήσεων. Διοίκηση και διοικητική.λειτουργίες της Διοίκησης. Έννοια της κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης και οργανωτική δομή. Μη Υφάνσιμα Διαφορές στις ιδιότητες υφαντών και μη υφασμένων. Επίδραση της μεθόδου κατασκευής στις ιδιότητες των μη υφασμένων υλικών. Ιδιότητες των μη υφασμένων παραγόμενων με χημική συγκόλληση. Σχέση ιδιοτήτων πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος στα μη υφασμένα. Χαρακτηριστικά στοιχεία κατασκευής των μη υφασμένων. Τεχνολογία παραγωγής ινοστρωμάτων (μηχανική, υδροδυναμική, ηλεκτροστατική μέθοδος.) Στοιχεία παραγωγής μη υφασμένων με μηχανική και χημική σύνδεση. Κατεύθυνση Κλωστικής - Υφαντικής Μηχανική Ινών- Νημάτων- Υφασμάτων Δομή και ιδιότητες Διμερών ινών. Ψευδοστριμμένες Τεξτουρέ συνεχείς ίνες. Δομή, Βασική Γεωμετρία Στριμμένων Νημάτων. Συσκευασία Ινών σε νήμα, Ειδικός Όγκος, Στρίψη, Διάμετρος, Γωνία Στρίψης. Διάταξη ινών σε νήμα (Ελικοειδής μορφή), Μετακίνηση Ινών. Θεωρία ιχνηλάσιμης ίνας. Μορφή στρίψης νημάτων. Συμπεριφορά ινών-νημάτων κατά τον εφελκυσμό. Συμπίεση και Λυγισμός νημάτων. Ροπή στρέψης. Συχνότητα κυματισμού ψευδοστριμμένων τεξτουρέ νημάτων. Θεωρία Peirce. Γεωμετρία Υφαντών Υφασμάτων. Λυγισμός και Διάσχιση υφασμάτων. Ελαστική συμπεριφορά υφασμάτων. Τεχνολογία Παραγωγής Υφαντών ΙΙ Μηχανισμοί της υφαντικής μηχανής: για την εισαγωγή του υφαδιού στο άνοιγμα ανάμιξης υφαδιού, ελέγχου στημονιού και υφαδιού (σκοπός, κατασκευή, λειτουργία, ρυθμίσεις, συντήρηση, ελαττώματα, υπολογισμοί). Τεχνολογία υφαντικών μηχανών για την κατασκευή ειδικών υφασμάτων. Μετασκευή Νημάτων - Νέες Τεχνολογίες Μπομπινουάρ. Απλές και διπλής στρίψης (two for one) στριπτικές μηχανές. Παραγωγή πολυκλώνων νημάτων. Νηματοποίηση ανοικτού άκρου με ρότορα και με τριβή. Λοιπές μέθοδοι νηματοποίησης ανοικτού άκρου. Νηματοποίηση με αυτοστρίψεις. Νηματοποίηση με περιέλιξη ινών. Ετερογενής νηματοποίηση. Παραλλαγές της συμβατικής νηματοποίησης. Στρατηγικές και Οργάνωση Παραγωγής Κλωστηρίων - Υφαντηρίων Γενικές αρχές οργάνωσης παραγωγής κλωστηρίων και υφαντηρίων με το σύστημα ISO Έλεγχος και οργάνωση της παραγωγής βάση συστήματος ολικής ποιότητας (TQM). Ανάπτυξη του συστήματος JIT (Just in time) στην παραγωγή κλωστηρίων και υφαντηρίων. Εφαρμογές των παραπάνω συστημάτων οργάνωσης σε διάφορες πραγματικές και εικονικές περιπτώσεις παραγωγής νημάτων και υφαντών υφασμάτων.

9 Κατεύθυνση Βαφικής - Εξευγενισμού Βαφή Συμμείκτων - Βελτιστοποίηση Παραγωγικότητας Συμβατότητα απόχρωσης κάθε συστατικού συμμείκτου προϊόντος. Βαφή σε ένα ή περισσότερα λουτρά. Βαφή με το ίδιο ή διαφορετικά χρώματα. Αυτόματες και δοσομετρικές αντλίες. Αυτοματοποίηση βαφείου. Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε βασικά στάδια παραγωγής όπως η βαφή, το στέγνωμα και ο εξευγενισμός. Σύγχρονες μηχανές μικρής σχέσης λουτρού. Μηχανές συνεχούς λειτουργίας. Τεχνικές μεγιστοποίησης απόδοσης. Επιλογή χρωμάτων. Συμβατότητα περιβάλλοντος(ph) και χρώματος. Μετακατεργασίες Βαφής- Διαχείριση Αποβλήτων Μετακατεργασίες βαφής. Στερέωση των χρωμάτων με σύζευξη, οξείδωση, χρωμίωση. Αλκαλικές και όξινες μετεπεξεργασίες έκπλυσης. Διόρθωση απόχρωσης. Κατέβασμα του χρώματος. Μερικός και ολικός αποχρωματισμός. Συμπεριφορά των διαφόρων κατηγοριών χρωμάτων στις μετακατεργασίες βαφής. Χημικές και βιολογικές κατεργασίες αποβλήτων. Σύγκριση μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων. Αντιδραστήρες κατεργασίας αποβλήτων βαφείου. Χρωματομετρία - Απομίμηση Αποχρώσεων Θεωρία της χρωματομετρίας. Χρωματικός χώρος CIELAB. Εκτίμηση διαφοράς χρώματος. Εφαρμογή της διαφοράς χρώματος στον έλεγχο ποιότητας. Εκτίμηση της δύναμης βαφής. Εκτίμηση και σύγκριση παρόμοιων χρωμάτων, παρτίδες, σύγκριση χρωμάτων διαφορετικών κατασκευαστών. Δοκιμασίες αντοχής και εκτίμηση ερευνητικών αποτελεσμάτων επεξεργασιών βελτίωσης αντοχών. Δημιουργία και μέτρηση προτύπων και η χρήση τους στη βιομηχανία. Αντιστοίχιση χρωμάτων μέσω αριθμών, εφαρμογές από τους Marks and Spencer και άλλους κατασκευστές ενδυμάτων. Παρτιδοποίηση αποχρώσεων και βελτιστοποίηση αποδεκτών παρτίδων βαφείου. Συνδυαστικότητα χρωμάτων και είδη αποχρώσεων. Μεταφορά Μάζας και Ενέργειας σε Βαφεία-Στεγνωτήρια Νόμοι της θερμοδυναμικής. Έργο και θερμότητα. Βαφικά θερμοδυναμικά συστήματα. Εναλλάκτες θερμότητας, ομορροής και αντιρροής. Εγκατάσταση παραγωγής και κυκλοφορίας ατμού. Ψύξη με αέρα. Βασικές αρχές λειτουργίας στεγνωτηρίων. Hot - flues, ράμες, στεγνωτήρια νημάτων, υπερήχων και δια καύσεως. Κυκλοφορία και ανακύκλωση νερού. Κατεύθυνση Πλεκτικής Ηλεκτρονική Σχεδίαση Πλεκτών ΙΙ Ανάπτυξη σύνθετων σχεδίων ζακάρ στον Η/Υ και ανάπτυξη τους σε ηλεκτρονική πλεκτομηχανή. Συνδυασμοί σχεδίων και δομών θηλιάς για βελτίωση του κόστους πλέξης και ενδύματος. Επιπτώσεις της αλλαγής των δομών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πλεκτών. Ανάπτυξη και κατασκευή ιντάρσια πλεκτών δύο, τριών και τεσσάρων χρωματισμών. Ανάπτυξη και κατασκευή ιντάρσια πλεκτών στην δομή τους. Ανάπτυξη και κατασκευή πλεκτών με ειδικές εμφανίσεις όπως οπές, νήματα μπουκλέ κ.τ.λ. Αισθητική - Σχεδίαση Πλεκτού Υλικά και τεχνικές σχεδίασης. Ανάπτυξη ελεύθερου σχεδίου και μοντέλου-φιγούρας, σώμα, κεφάλι, άκρα, αναλογίες γυναικείας, ανδρικής και παιδικής φιγούρας. Αρμονία χρωμάτων, συνδυασμοί και αντιθέσεις. Ανάπτυξη χρωματιστών σχεδίων, ζακάρ, σε χαρτί τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση πλεκτού υφάσματος. Δημιουργία σχεδίων μοντέλων Τεχνολογία Παραγωγής Κάλτσας Ανάπτυξη και παρουσίαση: της τεχνολογίας των κυκλικών Πλεκτομηχανών, των διαφόρων συστημάτων πλέξης, τροφοδοσίας νήματος, λάστιχου. Λειτουργία των διαφόρων αυτοματισμών της καλτσομηχανής. Ανάπτυξη διαφόρων σχεδίων κάλτσας. Πρακτικές εφαρμογές στα παραπάνω θέματα. Ραφή και έλεγχος καλτσών (Ρεμαγιάρισμα), ανάπτυξη και παρουσίαση των μεθόδων. Διαδικασία λεύκανσης και βαφής, παρουσίαση και ανάπτυξη τω διαφόρων διαδικασιών. Ταξινόμηση, ράψιμο ζευγαριών και ετικετάρισμα. Κωδικοποίηση και συσκευασία. Τεχνολογία Παραγωγής Πλεκτού Ενδύματος Οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής ενός πλεκτού υφάσματος, σύμφωνα με τις τάσεις μόδας και την ζήτηση αγοράς. Σχεδίαση και κοπή πλεκτού πατρόν για μπλούζα, ζακέτα, πουλόβερ, φούστα, γιλέκο, κολάν, κ.τ.λ. Παρουσίαση, ανάπτυξη και χρήση της ρεμαγιάς πάνω στην ραφή των πλεκτών.

10 Οργάνωση του ραφείου για την κατασκευή των πλεκτών ενδυμάτων. Παρουσίαση, ανάπτυξη και χρήση των γαζωτικών μηχανών για την ραφή των πλεκτών ενδυμάτων. Άτμισμα και σιδέρωμα των πλεκτών ενδυμάτων. Κατεύθυνση Παραγωγής Ενδύματος Ηλεκτρονικά Συστήματα Κατασκευής Ενδύματος Παρουσίαση και γνώση του συστήματος σχεδίασης πατρόν CAD. Εξοικείωση με την χρήση και το πρόγραμμα του Η/Υ για την κατασκευή πατρόν. Δημιουργία πατρόν στον Η/Υ και σχεδίαση στον plotter. Κατασκευή βασικού πατρόν, ανάπτυξη σε όλα τα μεγέθη και στρώση για την κοπή του υφάσματος. Υπολογισμός φύρας. Μετατροπές και αλλαγές των διαστάσεων του πατρόν. Μετατροπή του βασικού πατρόν και δημιουργία νέου με διαφορετικό στυλ. Σχεδίαση πατρόν, ρούχου, τοποθέτηση σε plotter & printer. Ολοκληρωμένη Κατασκευή Ενδύματος Δημιουργία ενδυμάτων υψηλής μόδας, ξεκινώντας από την σχεδίαση του υφάσματος και συνδυασμών αυτού, το μοντέλο / στυλ, την κοπή και ραφή. Η όλη διαδικασία θα γίνει με την κλασσική μέθοδο δημιουργίας και σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επιλογή γαζιών-ραφών σύμφωνα με υφάσματα και την χρήση του ενδύματος. Εξοικείωση με την χρήση ραπτομηχανών. Τύποι και τρόποι λειτουργίας ραπτομηχανών. Ρυθμίσεις στις γαζωτικές μηχανές για διαφορετικά αποτελέσματα. Ανάλυση του τρόπου τοποθέτησης των ραπτομηχανών σε μια μονάδα και η επιρροή τους στην παραγωγική διαδικασία. Τρόποι ένωσης των τεμαχίων ενός ενδύματος ανάλογα με το πατρόν. Κατασκευή / ραφή ενδυμάτων. Ανάλυση και παρουσίαση ενίσχυσης των ενδυμάτων. Οργάνωση Παραγωγής - Στρατηγικές Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων Ενδύματος Οργάνωση και διοίκηση της παραγωγής ενδυμάτων. Την ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου. εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Προγραμματισμός παραγωγής. Συστήματα πληροφοριών στην παραγωγής ΕΕ. Marketing - Σχέση παραγωγού καταναλωτή. Ανάλυση αξίας (Value analysis). Τάσεις Μόδας (Fashion Trends). Διαχείριση Υλικών (Logistics). Κανάλια διανομής (Distribution Channels). Μέθοδοι Βελτιωποίησης της παραγωγής ενδύματος. Συστήματα CIM. Συστήματα προσομοίωσης. Έλεγχος και οργάνωση της παραγωγής βάση συστήματος ολικής ποιότητας. Αρχειοθέτηση στοιχείων. Παράδοση προϊόντων "just in time" ανάπτυξη του όρου και του συστήματος Διασφάλιση Ποιότητας Ενδύματος Προσδιορισμός του όρου "ποιότητα" και η εξασφάλιση αυτής στο έτοιμο ένδυμα. Οργάνωση του συστήματος ολικής ποιότητας σε ένα εργοστάσιο ετοίμου ενδύματος βάση του ISO Έλεγχος και οργάνωση της παραγωγής βάση συστήματος ολικής ποιότητας. Αρχειοθέτηση στοιχείων. Παράδοση προϊόντων "just in time" ανάπτυξη του όρου και του συστήματος. Η Εξάμηνο Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Aσκηση

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: http://edu.klimaka.gr ΠΕ 18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 6 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 ΜΑΘΗΜΑ: «Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυµάτων» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναγκαιότητα Η κλωστοϋφαντουργία και η βιοµηχανία ένδυσης είναι ένας από τους σηµαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ. Προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος & Συναφών Κλάδων Ελλάδος. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ. Προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου Ενδύµατος & Συναφών Κλάδων Ελλάδος. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Α Ι Τ Η Σ Η Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝ ΥΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΣΕΠΕΕ) Προς το ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίµου

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΘΕΜΑ: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών Η Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών η οποία ορίστηκε κατά την 4 η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σάμου στις 6/2/2015, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά Στοιχεία 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000. Ετος Παραγωγή (τμχ.)

Ιστορικά Στοιχεία 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000. Ετος Παραγωγή (τμχ.) Company Profile Ιστορικά Στοιχεία Η εταιρεία Arini Fashion ιδρύθηκε το 2000 από τους Ευθύμιο & Γιώργο Βασιλόπουλο και βρίσκεται στην πόλη Πρίλεπ της γειτονικής χώρας FYROM σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ: Α) ΑΕΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β) ΤΕΙ, πρώην ΚΑΤΕΕ, ΑΣΕΤΕΜιΣΕΛΕΤΕ και Γ) ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ο Ειδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης Μόδας έχει ως αντικείμενό του το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ (261) Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕ 8/6 Μαθηματικά ΙΙ /ΑΒΓΔΕ Πειραματική Αντοχή Υλικών /Γ Σελίδα 1 από 5 Διάβρωση και προστασία υλικών /A Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής /Γ Καύση /BΓ Μελέτη και σχεδιασμός οχημάτων /ΔΕ ΤΡ 9/6 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Σ. Καλαντζή, Δ. Μαμμά, Δ. Κέκος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙV:

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ggs@pathfinder.gr ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Οι κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου για τη πρόσβασή τους στη ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ επιλέγουν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr

Τηλ.: 210 3442228, 210 3443306 Fax: 210 3443253 e-mail : t09tee17@ypepth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Ευάγγελος Επώνυμο: Δημητρακόπουλος Ημ/νία γέννησης: 18 Αυγούστου 1967 Τόπος γέννησης: Βόλος Υπηκοότητα: Ελληνική & Καναδική Διεύθυνση: Αλκμήνης 17, Βόλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Τομέας Αγροτικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών Γνωστικά Αντικείμενα Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας

Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας Ένας παγκόσμιος όμιλος στην υπηρεσία σας Ισχυρή με τους 10.000 συνεργάτες της, η Leroy-Somer δημιούργησε ένα διεθνές δίκτυο 470 κέντρων εμπειρίας και εξυπηρέτησης, ικανό να σας προσφέρει την εμπορική και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ενότητα 3: Βασικές Τεχνολογίες Σύνδεσης και Συναρμολόγησης Ι. Γιαννατσής Τμ. Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σύντηξη/Αυτογενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Β.3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης

Β.3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Β.3.1.1. Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης για την ειδικότητα «Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων» είναι:

Διαβάστε περισσότερα

2007 : (3) 1. ( . 2. « » , 3. (

2007 : (3) 1. (  .  2.   «  »        ,    3. ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΟΚΙΜΙΟΥ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών

Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Δομικά υλικά αρχιτεκτονικών μορφών 1. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία παρασκευής - χρήσης του υλικού στην αρχαιολογία και τέχνη (4 ώρες θεωρία) 2. Αναγνώριση - διάγνωση τεχνικών κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr

Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής. http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Γιατί να σπουδάσω Φυσική; Λουκάς Βλάχος Αν. Καθηγητής http://www.physics.auth.gr vlahos@astro.auth.gr Θέματα Εισαγωγή Η φυσική και οι άλλες επιστήμες Οι τομείς και οι κατευθύνσεις στο Τμήμα φυσικής Τα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014-2015 Α/Α Μαθήματος 1η Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ) Οργανωτής 1 ΧΥΚ1 Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η κατάταξη πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ στη Σχολή ΗΜΜΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, θα γίνει με κατατακτήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ. 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1) 29.200 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 40Χ40cm, πιθανής δαπάνης 9.000,00 ΕΥΡΩ συμπ/νου του ΦΠΑ 2) 10.950 τεμάχια γάζα λαπαροτομίας, διαστάσεων 45Χ45cm, πιθανής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015

Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 5/31-03-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 31-03-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου www.papathanassiou-sa.gr/new/ Από τον Ιούλιο στην Ευρώπη, οι κανονισμοί κατασκευής στις μεταλλικές κατασκευές αλλάζουν. Είστε έτοιμοι; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012

Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012 Είδη: Σεχνικές Προδιαγραφές για τον Ενιαίο Διαγωνισμό «ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών Τγείας 2012 Α/Α ΕΙΔΗ ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 28/08/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο Απορρυπαντικών Μαλακτικών Καθαριστικών Καλλυντικών Ποιότητας

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο Απορρυπαντικών Μαλακτικών Καθαριστικών Καλλυντικών Ποιότητας ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο Απορρυπαντικών Μαλακτικών Καθαριστικών Καλλυντικών Ποιότητας στα ειδικά συνοικιακά καταστήµατα που ακόµα πωλούν ποιότητα. 1 ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΘΑΝΟΣ ΑΒΕΕ Εργοστάσιο Απορρυπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ. Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΛΙΑ Θανάσης Κερασιώτης Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διευθυντής Παραγωγής ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Σύντομη παρουσίαση της GAEA Η GAEA είναι μια Ελληνική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 8:45-10:30, αμφ.2 13:00-15:00, Εργαστήρια. 10:45-12:30 101, κτ.σεμφε (Τμήμα Α) 102, κτ.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ. 8:45-10:30, αμφ.2 13:00-15:00, Εργαστήρια. 10:45-12:30 101, κτ.σεμφε (Τμήμα Α) 102, κτ. ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 9001 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 9002 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 9003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 8:45-10:30 Αμφ.4 αμφ.2 15:00-17:00, Εργαστήρια 12:45-14:30 Αμφ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 014-015 Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ 1. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 1 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόνοιας>>2ου κύκλου,ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών,του τομέα Υγείας και

Πρόνοιας>>2ου κύκλου,ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών,του τομέα Υγείας και Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ 1 Εκπόνηση Βιβλίου 2 Εκπόνηση Βιβλίου 3 Εκπόνηση Βιβλίου 4 Εκπόνηση Βιβλίου 5 Εκπόνηση Βιβλίου 6 Εκπόνηση Βιβλίου 7 Εκπόνηση Βιβλίου 8 Εκπόνηση Βιβλίου 9 Εκπόνηση Βιβλίου 10 Εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής

Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής OPUS Οργάνωση & Έλεγχος Παραγωγής Παραγγελίες Έλεγχος Παραγωγής Αποθήκη Κοστολόγηση Προγραµµατισµός Παραγωγής Ποιοτικός Έλεγχος Συντήρηση SCADA Παραγγελίες Καταχωρίστε τις παραγγελίες εύκολα και γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ

ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ ΚΑΤΖΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ / ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Κατζός Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 5 Οκτωβρίου 1968 Διεύθυνση Καλλιδοπούλου 18, 54642, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυλλάκη Πανδώρα Μεντρέα Κάρμεν. Φιλιός Ανδρόνικος Νίκας Κων/νος - Στέφανος. ΣΤ' Στρωτός Γεώργιος Ενεργ. Έλ/γχος & Διαπ/ση Κτιρίων (Ζ) Α211

Ψυλλάκη Πανδώρα Μεντρέα Κάρμεν. Φιλιός Ανδρόνικος Νίκας Κων/νος - Στέφανος. ΣΤ' Στρωτός Γεώργιος Ενεργ. Έλ/γχος & Διαπ/ση Κτιρίων (Ζ) Α211 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2η Έκδοση ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ 08:30-11:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 26/1/2015 11:00-13:30 14:00-16:30

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών

Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Good Manufacturing Practices (GMP) ISO 22716 - Βιομηχανία Καλλυντικών Δεν είναι κάτι καινούργιο Πριν 30 χρόνια, σε εθνικό επίπεδο Η Ελλάδα εχει σε εφαρμογή την ΥΑ Α6/2880 «Περί κανόνων καλής παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Ποιοτική Ανάλυση/ Ποσοτική Ανάλυση) Κλασσική Χημική Ανάλυση Ενόργανη Χημική Ανάλυση Σταθμική

Διαβάστε περισσότερα