ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ INFO DAYS «ICT Policy Support Programme» 28 Φεβρουαρίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο information_society/activities/ ict_psp/index_en.htm «FP7 Health - Information Day & Brokerage event» 9-10 Ιουνίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο health/events-05_en.html Ουγγρική Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. Κινητικότητα Ερευνητών Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Περιβάλλον Ηµερολόγιο 7 9 Επιχειρήσεις ευρωπαϊκών 8 Ηµερολόγιο εκδηλώσεων 3 Εκπαίδευση 4 Νεολαία και Αθλητισµός Μαρτίου Πολιτισµός 6 9 Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Με καλούς οιωνούς ξεκίνησε για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) το 2011, µε την εγγραφή δύο νέων σηµαντικών µελών. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και το Κέντρο CARDET: Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology. Σε καιρούς δηµοσιονοµικών περιορισµών, αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση και έµπρακτη απόδειξη, η οποία επιβεβαιώνεται από την αυξηµένη ανταπόκριση οργανισµών να ενταχθούν στους κόλπους του ΕΓΚ, ότι η λειτουργία του ΕΓΚ παρέχει νέες δυνατότητες, καθώς συµβάλει στην ενίσχυση της παρουσίας και της προβολής των οργανισµών που εκπροσωπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στη διευκόλυνση της δηµιουργίας διακρατικών συνεργασιών µε άλλους ευρωπαίους εταίρους. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ιδρύθηκε το 1990 ως ένας µη κερδοσκοπικός, δικοινοτικός, ιατρικός και ακαδηµαϊκός οργανισµός. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη και προσφορά υψηλού επιπέδου ιατρικών και άλλων εργαστηριακών υπηρεσιών, η ανάπτυξη πρωτοποριακής Για την Το επίτευξη άρθρο αυτό της µπορεί αποστολής να έχει του, το έρευνας και η παροχή εκπαίδευσης στους CARDET στηρίζεται λέξεις. λέξεις. από οµάδα έµπειρων ε- τοµείς Πρόταση της Ευρω αϊκή Νευρολογίας, ροϋ ολογισµού Γενετικής, Συνεργασία Βιοϊατρικών, Ιατρικών και άλλων σχετικών και Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανί- 2008: στον τοµέα αύξηση της παγγελµατιών µε διεθνή εµπειρία των και συνεργάζεται µε οργανισµούς, Ε ιστηµονικής δα ανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι ζεται Έρευνας Υπουργεία κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) Παιδείας και συναφών Επιστηµών. Το ΙΝΓΚ έχει εξασφαλίσει πολλές ερευνητικές χρηµατοδοτήσεις πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπο- τρόπος δελτία εταιρίες σε Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ. Μέλη της οµάδας του έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε έργα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και αναπτύσσει ένα ρείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα σε περισσότερες από είκοσι χώρες, πολλά πολύ ανταγωνιστική και πρωτοποριακή σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα έχουν Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου από διοργανώνει τα Σκεφτείτε οποία το άρθρο σας και τοµέα γραφεία επιχορηγηθεί σας. του στις από Βρυξέλλες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και Ευρωπαϊκή το νέο πρόγραµµα δείτε εάν Επιτροπή, η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει το EuropeAid, που αφο- τη την έρευνα. Στον ρά και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες στη εκπαιδευτικό χρηµατοδότηση πληροφορίες: τοµέα το και ΙΝΓΚ στήριξη παρέχει των εξειδίκευσστηριοποιούνται σε ειδικούς στον τοµείς τοµέα της της Νευρολογίας Έρευνας και βερνητικούς Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε και ιδιωτικούς να επιχειρησιακές αποδώσετε. οργανισµούς. Προ- ή Μικρο-Μεσαίων Microsoft, τα Επιχειρήσεων Ηνωµένα Έθνη (ΜΜΕ) και προ- πολλούς που δρα- κυ- και Γενετικής σε πτυχιούχους φοιτητές, ιατρούς εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες σπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε Με περισσότερα από πενήντα έργα σε είκοσι Οµιλητής και θα επιστήµονες είναι ο κ. Luuk από την Borg, Κύπρο Προϊστάµενος και το χώρες, της Γραµµατείας 300 ερευνητικές του EUREKA, εκθέσεις µε ενώ και στη µελέτες συνάντηση θα εξωτερικό. Από λάβουν το Σεπτέµβριο µέρος 50 εκπρόσωποι του 2010 το γραφείων περίπτωσης έρευνας σε διεθνή και ανάπτυξης, συνέδρια, που το CARDET συµµετέχουν στο ΙΝΓΚ και δίκτυο το Τµήµα IGLO Βιολογικών - Informal Group Επιστηµών of RTD κατέχει Liaison Offices. το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO του Πανεπιστηµίου Κύπρου, έχουν από κοινού αναπτύξει, µεταπτυχιακό πρόγραµ- Περισσότερες πληροφορίες: και µα σπουδών στον Κλάδο της Ιατρικής Γενετικής, σε επίπεδο Μάστερ (MSc) και ιδακτορικό (PhD). Το Κέντρο CARDET: Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology είναι ένα ανεξάρτητο, µη-κερδοσκοπικό, διεθνές ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο µε έδρα στην Κύπρο. Το CARDET έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πρωτοπόρους οργανισµούς στη Μεσόγειο σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης σε τοµείς κοινωνικής δικαιοσύνης, διαδικτυακής µάθησης, εκπαίδευσης, καινοτοµίας και τεχνολογίας. Αποστολή του είναι η προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της καινοτοµίας στην Κύπρο και διεθνώς.

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 «PAM-INA»: Ευρώ η, αναλυτικά ρογράµµατα και ταυτότητα υ ό κατασκευή Με το ευρωπαϊκό σχέδιο «PAM-INA», που σηµαίνει «Perception (Αντίληψη), Attitude (Στάση), Movement (Μετακίνηση) Identity (Η Ταυτότητα) Needs (Απαιτεί) Action ( ράση)», στο οποίο συµµετέχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου, διερευνούνται οι έννοιες της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτότητας και οι τρόποι που βιώνουν την «Ευρώπη» οι νέοι στις συµµετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία, Κύπρος, Βόρειος Ιρλανδία (Η.Β) και Σουηδία). To σχέδιο εντάσσεται στις δράσεις COMENIUS και χρη- µατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο του σχεδίου έχει διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο η «Ευρώπη» και η ευρωπαϊκή ταυτότητα και πολιτότητα αναπαρίστανται στα αναλυτικά προγράµµατα Κοινωνικών Σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και µεταξύ των νέων ηλικίας 13,15, και 17 χρονών. Με βάση τα ερευνητικά αποτελέσµατα, αναπτύσσεται διδακτικό υλικό (Πακέτα ιδακτικών Εργαλείων-Toolkits) στα ακόλουθα θέµατα και ηλικιακά επίπεδα: α) Καθηµερινή ζωή (11-13 ετών) β) Πολιτισµική συνειδητοποίηση (14-16 ετών) και γ) Ενεργός ευρωπαϊκή πολιτότητα (πάνω από 16 ετών). Ο βασικός στόχος πίσω από το πρώτο πακέτο, το οποίο δοκιµάζεται αυτή τη στιγµή σε σχολεία στις χώρες των εταίρων του σχεδίου σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, είναι να στηρίξει τους µαθητές και µαθήτριες να αναγνωρίζουν και αξιολογούν διάφορες ευρωπαϊκές πτυχές της καθηµερινής τους ζωή. Με τη συµµετοχή τους στο σχέδιο, οι µαθητές και µαθήτριες έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του σχεδίου, µέσα από την οποία µπορούν να επικοινωνήσουν µε µαθητές και µαθήτριες από άλλα σχολεία και χώρες που συµµετέχουν και να µάθουν ο ένας για τη ζωή των άλλων στην Ευρώπη σήµερα. Η επόµενη συνάντηση εργασίας του σχεδίου θα διοργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου και θα περιλαµβάνει, πέρα από τις εργασίες των εταίρων, και συµπόσιο κατά το οποίο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των σχολικών προγραµµάτων κάθε χώρας. Το συµπόσιο θα γίνει την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011, 15:00-18:00, στο Αµφιθέατρο Άλφα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου και θα είναι ανοικτό για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες: ή επικοινωνήστε µε τη συντονίστρια του σχεδίου στην Κύπρο ρα Σταυρούλα Φιλίππου (τηλ , Η Powersoft, η οποία ανήκει στους διαπιστευµένους συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, υπέβαλε πρόταση µηχανογράφησης των σχολείων δηµοτικής εκπαίδευσης (δηµιουργία e-powercard ) στα κυλικεία µε απώτερο σκοπό τον έλεγχο διατροφής των παιδιών και κατ επέκταση µείωση της παχυσαρκίας στα σχολεία δηµοτικής εκπαίδευσης της Ευρώπης. Υγιεινή διατροφή στα σχολεία µε την e-powercard Η κυπριακή εταιρεία Powersoft µε το επιτυχηµένο σχέδιο «e-powercard» συµµετείχε στο «Innovation Summit EUREKA» που έγινε στις Βρυξέλλες στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο «e-powercard» έχει συµπεριληφθεί στα «Success Stories» του οργανισµού EUREKA και αποσκοπεί στη µείωση της παιδικής παχυσαρκίας. To σχέδιο ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της κυπριακής εταιρείας Powersoft, και µέλη της κοινοπραξίας είναι ο Σύνδεσµος ιαιτολόγων Κύπρου, η εταιρεία Netramedia (Ηνωµένο Βασίλειο) και η εταιρεία Evolis (Γαλλία). Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρησιµοποίησης του κυλικείου θα παρουσιάζουν την e-powercard. Ψωνίζοντας από κυλικείο το σύστηµα καταγράφει το πόσο υγιεινό είναι το προϊόν που αγοράστηκε από το συγκεκριµένο παιδί και αυξάνει τους βαθµούς του αναλόγως. Όσο πιο υγιεινές επιλογές κάνει το παιδί τόσο πιο πολλούς βαθµούς θα κερδίζει και στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά µε τους πιο πολλούς «υγιεινούς» βαθµούς κερδίζουν δώρα. Το λογισµικό σε περίπτωση αλλεργίας ενηµερώνει αυτόµατα. Η πρώτη φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί, µε εγκατάσταση του δοκιµαστικού (pilot) στο ηµοτικό Σχολείο Αγ. ηµητρίου Λευκωσίας. Τα µηνύµατα από γονείς, δασκάλους, µαθητές ακόµα και από την ιδιοκτήτρια του κυλικείου ήταν πολύ θετικά. Το σχέδιο στηρίζεται από τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας. Ο οργανισµός EUREKA θεωρείται το πλαίσιο µέσω του οποίου, βιοµηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια αναπτύσσουν και εκµεταλλεύονται τεχνολογίες, α- παραίτητες για την αύξηση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στον οργανισµό EUREKA συµµετέχουν 35 χώρες µέλη µεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Περισσότερες πληροφορίες:

3 Γενική ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας Από την 1 η Ιανουαρίου 2011, η Γενική ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα µετονοµάστηκε επίσηµα σε Γενική ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας. Η αλλαγή του ονόµατος αντανακλά την αυξανόµενη έµφαση των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε., των κρατών µελών και της Ευρωπαίας Επιτρόπου Máire Geoghegan Quinn, στον τοµέα της καινοτοµίας. Λαµβάνει, επίσης, υπόψη τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, όπως την καθιέρωση της εµβληµατικής πρωτοβουλίας Ένωση Καινοτοµίας, η οποία έχει αναπτυχθεί για να ε- νεργεί ως κύρια στρατηγική της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτοµία. Η συντοµογραφία της Γενικής ιεύθυνσης Έρευνας και Καινοτοµία παραµένει «DG RTD». Περισσότερες πληροφορίες: Σ Ε Λ Ι Α 3 7 ο ΠΠ - Περιορισµός γραφειοκρατίας για ερευνητές και µικροµεσαίες ε ιχειρήσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µέτρα µε τα οποία επιδιώκεται να γίνει η συµµετοχή στο ισχύον 7 ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας της Ε.Ε. ελκυστικότερη και πιο προσιτή για τους καλύτερους ερευνητές και τις δυναµικότερες από πλευράς καινοτοµίας εταιρείες, ιδίως τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα µέτρα αυτά βασίζονται στο σχέδιο απλούστευσης που ανακοίνωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2010 και θα αρχίσουν να ι- σχύουν αµέσως. Η Επιτροπή ενέκρινε τρία συγκεκριµένα µέτρα µε άµεση ισχύ για τη διαχείριση των ερευνητικών επιχορηγήσεων της Ε.Ε. που διατίθενται βάσει του ισχύοντος 7 ου προγράµµατος-πλαισίου έρευνας της Ε.Ε. (7 ο ΠΠ). Καθένα από αυτά τα τρία µέτρα δίνει απάντηση σε προβληµατισµούς που εκφράστηκαν επανειληµµένα από συµµετέχοντες και υποψήφιους συµµετέχοντες στο 7 ο ΠΠ: µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο υπολογισµού των δαπανών προσωπικού, ώστε οι δικαιούχοι ερευνητικών επιχορηγήσεων της Ε.Ε. να µπορούν να εφαρµόζουν τις συνήθεις λογιστικές µεθόδους τους όταν ζητούν την κάλυψη των µέσων δαπανών προσωπικού και να µην χρειάζεται πλέον να εγκαθιστούν παράλληλα πλήρη λογιστικά συστήµατα αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό δυνατότητα κάλυψης, µε κατ αποκοπή πληρω- µές, της συµβολής των ιδιοκτητών ΜΜΕ, των ο- ποίων οι µισθοί δεν εγγράφονται επίσηµα στους λογαριασµούς τους, στις εργασίες ερευνητικών έργων σύσταση νέας διευθύνουσας οµάδας, την οποία θα απαρτίζουν ανώτεροι υπάλληλοι από όλες τις ε- µπλεκόµενες υπηρεσίες και οργανισµούς της Επιτροπής και η οποία θα εξαλείψει τις ανακολουθίες κατά την εφαρµογή των κανόνων χρηµατοδότησης της έρευνας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απλούστευση συγκαταλέγεται στις βασικές εννοιολογικές αρχές του επόµενου προγράµµατος έρευνας και καινοτοµίας της Ε.Ε. για το ο- ποίο θα καταθέσει τις νοµοθετικές προτάσεις της έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Περισσότερες πληροφορίες: 40 εκατ. ευρώ κεφάλαιο εκκίνησης για νέους ερευνητές Για να επιτύχει το στόχο της Ένωσης Καινοτοµίας, η Ευρώπη χρειάζεται ερευνητές παγκόσµιας κλάσης, που να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν σηµερινές και µελλοντικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να προσφέρει έµπνευση, κίνητρα, κατάρτιση και να κρατήσει τους ερευνητές µε υψηλά προσόντα. 40 εκατοµµύρια ευρώ, που θα καλύψουν περισσότερες από 400 επιχορηγήσεις, θα χορηγηθούν σε ερευνητές που ξεκινούν την πρώτη τους απασχόληση πλήρους χρόνου στην έρευνα σε ευρωπαϊκό ερευνητικό ίδρυµα το Οι επιχορηγήσεις για έναρξη σταδιοδροµίας, ύψους ευρώ, χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «Άνθρωποι» ( ράσεις Marie Curie) στο πλαίσιο του 7 ου ΠΠ και αποσκοπούν να ενθαρρύνουν ευρωπαίους επιστήµονες να επιστρέψουν στην Ευρώπη, καθώς επίσης να προσελκύσουν τους καλύτερους νεαρούς ερευνητές άλλων ε- θνικοτήτων να εργαστούν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, επιχειρήσεις και άλλα ιδρύµατα. Οι επιχορηγήσεις για έναρξη σταδιοδροµίας της Ε.Ε. προσφέρονται σε ερευνητές κάθε εθνικότητας. Η χρηµατοδότηση στοχοθετείται στο µεταδιδακτορικό επίπεδο και δεν υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά το πεδίο της έρευνας. Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 8 Μαρτίου Γενικότερα, το 2011 θα διατεθεί προϋπολογισµός ύψους 772 εκατοµµυρίων ευρώ στις δράσεις Marie Curie, οι ο- ποίες αναµένεται να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Πέρα από τις ατοµικές υποτροφίες, οι δράσεις Marie Curie προσφέρουν υποστήριξη, επίσης, σε υποψήφιους διδάκτορες, σε εταιρικές συµπράξεις µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητας και της βιοµηχανίας και σε βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Σχέδιο δράσης για τη µείωση της ρόωρης σχολικής εγκατάλειψης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης που θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να επιτύχουν το βασικό στόχο της Ευρώπης 2020 για µείωση του µέσου όρου των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στην Ε.Ε. σε ποσοστό χαµηλότερο του 10%, από το σηµερινό 14,4%, µέχρι τέλους της δεκαετίας. Η νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής περιγράφει την κατάσταση ανά την Ευρώπη όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τις κύριες αιτίες της, τους κινδύνους της για τη µελλοντική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και προτείνει τρόπους αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης του προβλήµατος. Η πρόταση Σύστασης του Συµβουλίου που τη συνοδεύει περιέχει κατευθυντήριες γραµµές που θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη να αναπτύξουν συνολικές και τεκµηριωµένες πολιτικές για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη είναι ένα σύνθετο πρόβληµα και δε µπορεί να επιλυθεί µόνο µέσω των πολιτικών για την εκπαίδευση. Οι αποτελεσµατικές στρατηγικές για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου θα πρέπει να συνδέονται µε τις πολιτικές εκπαίδευσης, νεολαίας καθώς επίσης και τις κοινωνικές πολιτικές. Θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές συνθήκες. Οφείλουν να περιλαµβάνουν µέτρα πρόληψης, παρέµβασης και αντιστάθµισης: Η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου χρειάζεται να αρχίζει όσο γίνεται νωρίτερα µέσω της υ- ποστήριξης των παιδιών στη µάθησή τους και της αποφυγής συνθηκών που ενδεχοµένως θα προκαλούσαν πρόωρη εγκατάλειψη, όπως η επιβολή σε ένα µαθητή της επανάληψης ενός σχολικού έτους και η µη παροχή της κατάλληλης αρωγής σε παιδιά µε διαφορετικές µητρικές γλώσσες. Τα µέτρα παρέµβασης θα πρέπει να αντιµετωπίζουν ταχέως και αποτελεσµατικά τις εµφανιζόµενες δυσχέρειες όπως τις απουσίες και τις χαµηλές επιδόσεις. Τα µέτρα αντιστάθµισης πρέπει να προσφέρουν δυνατότητες εκµάθησης «δεύτερης ευκαιρίας» συµπεριλαµβανοµένων συµπληρωµατικών σχολικών τάξεων και παροχή σε νέους ενηλίκους δυνατοτήτων για επιστροφή στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα συζητηθούν από τους υπουργούς Παιδείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής τους στο Συµβούλιο στις 2-4 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή θα στοχεύσει τη χρηµατοδότηση µέσω του προγράµµατος διά βίου µάθησης και του ερευνητικού προγράµµατος-πλαισίου για τη δηµιουργία καινοτόµων τρόπων αντιµετώπισης του προβλήµατος και µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για τη χρηµατοδότηση εθνικών και περιφερειακών µέτρων µείωσης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Περισσότερες πληροφορίες: Προγράµµατα κινητικότητας σ ουδαστών µεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ Περίπου σπουδαστές και ακαδηµαϊκοί από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ αναµένεται να επωφεληθούν από τις υποτροφίες ανταλλαγών των προγραµµάτων εκπαιδευτικής κινητικότητας Ε.Ε.-ΗΠΑ το διάστηµα Το ίδιο διάστηµα, η Ε.Ε. θα επενδύσει περισσότερα από 43 εκατ. ευρώ για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής, για πανεπιστηµιακά σχέδια και για τα κοινά διατλαντικά πτυχία. Το πρόγραµµα Schuman-Fulbright παρέχει υποτροφίες για την προώθηση των σχέσεων και των διµερών α- νταλλαγών ΕΕ-ΗΠΑ. Χρηµατοδοτείται από την Επιτροπή και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και παρέχει υποστήριξη για περίοδο ενός εξαµήνου ή ενός πλήρους ακαδηµαϊκού έτους έρευνας ή διδασκαλίας σε θέµατα Ε.Ε. ή σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, σε εγκεκριµένο ίδρυµα της Ε.Ε. ή των ΗΠΑ. Το πρόγραµµα Schuman-Fulbright αποτελεί µέρος του προγράµµατος Atlantis για τη συνεργασία Ε.Ε.- ΗΠΑ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την επαγγελ- µατική κατάρτιση. Μέχρι τις 7 Απριλίου 2011 είναι ανοικτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Atlantis, η οποία θα χρηµατοδοτήσει τρία είδη δράσεων: 1. Σχέδια κοινοπραξιών διατλαντικού πτυχίου για την εφαρµογή προγραµµάτων απόκτησης διπλών/µεικτών ή κοινών πτυχίων. 2. Σχέδια αριστείας στον τοµέα της κινητικότητας για σχέδια ανάπτυξης διεθνών προγραµ- µάτων σπουδών που περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµη διατλαντική κινητικότητα και δεν σχετίζονται άµεσα µε την απονοµή ενός κοινού ή διπλού/µεικτού πτυχίου. 3. Μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα για πολυµερή σχέδια και δραστηριότητες για την προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης. Η υποβολή αιτήσεων επιδότησης στο είναι ανοικτή σε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα ε- παγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όσον αφορά τα µέτρα στρατηγικού χαρακτήρα, η πρόσκληση είναι επίσης ανοικτή σε άλλες οργανώσεις, όπως οργανισµοί διαπίστευσης, εκπαιδευτικοί οργανισµοί ή οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες, βιοµηχανικοί και επαγγελµατικοί όµιλοι, µη κυβερνητικές οργανώσεις, ε- ρευνητικά ιδρύµατα και επαγγελµατικά σωµατεία. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Έτος Νεολαίας Ευρω αϊκής Ένωσης Κίνας 2011 Το 2011 έχει ορισθεί ως Έτος Νεολαίας Ε.E. Κίνας κατά την 12 η σύνοδο κορυφής Ε.Ε. Κίνας, που πραγµατοποιήθηκε στο Nanjing, το Το Ευρωπαϊκό Έτος έχει ως στόχο την προώθηση και την εµβάθυνση της συνεργασίας µεταξύ της Ε.Ε. και της Κίνας µε την ενθάρρυνση των ανταλλαγών, της αλληλοκατανόησης και φιλίας µεταξύ των νέων της Ευρώπης και της Κίνας. Το έτος εγκαινιάστηκε επίσηµα το τριήµερο Ιανουαρίου 2011 στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες από την κα. Ανδρούλα Βασιλείου, Επίτροπο Νεολαίας, Εκπαίδευσης, Πολιτισµού και Πολυγλωσσίας και τον Κινέζο οµόλογό της κ. Wang Xiao, Πρόεδρο Οµοσπονδίας Νεολαίας της Κίνας. 200 νέοι από την Ε.Ε. και την Κίνα συναντήθηκαν µε την ευκαιρία αυτή για µία πρώτη σειρά ανταλλαγών και συζητήσεις θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του Εθελοντισµού, της Κινητικότητας, του Πολιτισµού και της ηµιουργικότητας. Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στην Τελετή Έναρξης µε τριµελής αποστολή από το Συµβούλιο Νεολαίας Κύπρου, η οποία αποτελούταν από τον Φίλιππο Ιουλιανού Γραµµατέα Οικονοµικών, Σόφη Τσουρή Γραµ- µατέα ιεθνών Σχέσεων και Νικόλα Χριστοφή Γραµ- µατειακό Λειτουργό. Περισσότερες πληροφορίες: Σ Ε Λ Ι Α 5 Στιγµιότυπα από την τελετή έναρξης. Το Έτος Νεολαίας Ευρώπης Κίνας έχει ως σκοπό την ενίσχυση και την επέκταση των επαφών µεταξύ των λαών, του διαπολιτισµικού διαλόγου, της αµοιβαίας κατανόησης και της συνεργασίας, προσφέροντας στους νέους Ευρωπαίους και Κινέζους την ευκαιρία συναντήσεων, ανταλλαγών απόψεων και αµοιβαίας µάθησης. Επίσης, θέτει τη βάση για έναν πολιτικό διάλογο µε τακτικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τη νεολαία, συµπεριλαµβανοµένων εθελοντικών δραστηριοτήτων, δεδοµένου ότι το 2011 έχει ανακηρυχτεί Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού, την απασχόληση των νέων και την επιχειρηµατικότητα, την συµµετοχή των νέων στη κοινωνία και την ανάπτυξη της διοργάνωσης δραστηριοτήτων για τη νεολαία. Η Τελετή Έναρξης ήταν η πρώτη από µία σειρά εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά την διάρκεια του χρόνου στην Ευρώπη και στη Κίνα. Ανά τυξη της ευρω αϊκής διάστασης του αθλητισµού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέες προτάσεις µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονοµικής και οργανωτικής διάστασης του αθλητισµού. Οι αθλητές, οι αθλητικές οργανώσεις και οι πολίτες αναµένεται να ωφεληθούν δεδοµένου ότι προβλέπεται δράση σε τοµείς στους οποίους οι προκλήσεις δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν επαρκώς σε εθνικό επίπεδο µόνον. Οι προτάσεις που περιέχονται σε έγγραφο µε τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισµού», καλύπτουν τρεις κύριους τοµείς: τον κοινωνικό ρόλο του α- θλητισµού, την οικονοµική διάσταση του αθλητισµού, καθώς και την οργάνωση του αθλητισµού. Κάθε κεφάλαιο προτείνει ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Όσον αφορά τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισµού, προτείνεται µεταξύ άλλων: να εξεταστεί το ενδεχόµενο της προσχώρησης της Ε.Ε. στη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέµηση της Φαρµακοδιέγερσης να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραµµές για το συνδυασµό αθλητικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν κανόνες ασφάλειας για τις διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις να προωθηθεί η πρόσβαση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τοµέα του αθλητισµού. Όσον αφορά την οικονοµική διάσταση του αθλητισµού, η Επιτροπή ζητά µεταξύ άλλων: να καθιερώσουν οι αθλητικές οµοσπονδίες µηχανισµούς για τη συλλογική πώληση των δικαιωµάτων µετάδοσης από τα µέσα ενηµέρωσης µε σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλης ανακατανοµής των εσόδων να δίδεται περισσότερη προσοχή στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση µε τον αθλητισµό να γίνεται ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη διαφανή και βιώσιµη χρηµατοδότηση του αθλητισµού να παρακολουθείται η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα του αθλητισµού να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες χρηµατοδότησης του αθλητισµού από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Όσον αφορά την οργάνωση του αθλητισµού, προτείνεται µεταξύ άλλων: να εκπονηθεί µελέτη σχετικά µε τους κανόνες για τη µεταγραφή παικτών να εξεταστεί το ενδεχόµενο περαιτέρω δράσης όσον αφορά τις δραστηριότητες των αθλητικών πρακτόρων. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 «Νέα Αναγέννηση» στη ψηφιο οίηση της ολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώ ης Τον Ιανουάριο παραδόθηκε στην αρµόδια για το ψηφιακό θεµατολόγιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Neelie Kroes, και στην Κύπρια Επίτροπο κα. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρµόδια µεταξύ άλλων και για τα θέµατα πολιτισµού, η έκθεση της Επιτροπής Σοφών (υψηλού επιπέδου οµάδα προβληµατισµού) για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η έκθεση µε τίτλο «Νέα Αναγέννηση» προτρέπει τα κράτη µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάρτηση, στο διαδίκτυο, των συλλογών που διατηρούν σε όλες τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα µουσεία τους. Στην έκθεση επισηµαίνονται τα οφέλη που συνεπάγεται η διευκόλυνση της πρόσβασης στον πολιτιστικό πλούτο και στη γνώση που διαθέτει η Ευρώπη. Υπογραµµίζονται, επίσης, τα δυνητικά οικονοµικά οφέλη από την ψηφιοποίηση, και µέσω συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, για την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών σε πεδία όπως ο τουρισµός, η έρευνα και η εκπαίδευση. Η έκθεση υποστηρίζει την ενίσχυση της ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana, που αποτελεί στόχο του ψηφιακού θεµατολογίου, και προτείνει λύσεις για την ανάρτηση, στο διαδίκτυο, έργων που καλύπτονται από δικαιώµατα δηµιουργού. Οι συστάσεις της «Επιτροπής Σοφών» θα τροφοδοτήσουν την ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη, µε στόχο να βοηθήσουν τα πολιτιστικά ιδρύµατα να πραγµατοποιήσουν τη µετάβαση προς την ψηφιακή εποχή και να αναζητηθούν νέα και αποτελεσµατικά επιχειρηµατικά µοντέλα που επιταχύνουν την ψηφιοποίηση, επιτρέποντας ταυτόχρονα δίκαιη αµοιβή των κατόχων των δικαιωµάτων, όπου χρειάζεται. Επιπλέον, οι συστάσεις θα είναι χρήσιµες κατά την κατάρτιση σχεδίου από την Επιτροπή για βιώσιµο µοντέλο χρηµατοδότησης της Europeana µέχρι το Περισσότερες πληροφορίες: Ταµείο εγγυήσεων δανείων για τον κινηµατογραφικό τοµέα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε ένα ταµείο εγγυήσεων δανείων που έχει στόχο να διευκολύνει τους παραγωγούς κινηµατογραφικών ταινιών να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηµατοδότηση. Τη διαχείριση του ταµείου εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα του προγράµµατος MEDIA που προικοδοτείται µε 8 εκατοµµύρια ευρώ θα αναλάβει η Επιτροπή από κοινού µε δύο οργανισµούς που διαθέτουν µακρόχρονη τεχνογνωσία στον εν λόγω τοµέα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Χρηµατοδότησης του Κινηµατογράφου και των Πολιτιστικών Βιοµηχανιών (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles, 'IFCIC') και την Εταιρεία Εγγυήσεων για τον Οπτικοακουστικό τοµέα της Ισπανίας (Sociedad de Garantia reciproca para el Sector Audiovisual, 'Audiovisual SGR'). Το ταµείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα του προγράµµατος MEDIA θα λειτουργήσει έως το τέλος του Ο οργανισµός IFCIC και ο αντίστοιχος ισπανικός θα λάβουν συνολικά 4 εκατοµµύρια ευρώ ο καθένας από το Ταµείο. Η Επιτροπή εκτι- µά ότι η λειτουργία του Ταµείου θα έχει ως αποτέλεσµα να αποδεσµευτούν περισσότερα από 100 εκατοµµύρια ευρώ για δάνεια στους κινη- µατογραφικούς παραγωγούς, πολλοί από τους οποίους είναι µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις. Το ταµείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα του προγράµµατος MEDIA θα παρέχει υποστήριξη σε κινηµατογραφικούς παραγωγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ταµείο θα συµβάλλει, παραδείγµατος χάριν, στην κάλυψη ενός ποσοστού του δανείου στην περίπτωση αδυναµίας πληρωµής κάποιου παραγωγού λόγω πτώχευσης. Σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής, η τράπεζα θα µπορεί να ανακτήσει έως και το 55% του ποσού του δανείου από τον IFCIC και έως το 50 % από την Audiovisual SGR, µε τα σχετικά κεφάλαια να προέρχονται από τους ίδιους πόρους τους και από το ταµείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα του προγράµµατος MEDIA. Περισσότερες πληροφορίες: και

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Εµβληµατική ρωτοβουλία για βιώσιµη χρήση φυσικών όρων Στις 26 Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα στρατηγικό πλαίσιο που αποσκοπεί στη βιώσιµη και αποτελεσµατική χρήση των φυσικών πόρων και στον περιορισµό της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Πρόκειται για την έβδοµη και τελευταία εµβληµατική πρωτοβουλία της «Ευρώπης 2020», η οποία φέρει τον τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους». Οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Με τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία, η αποτελεσµατική χρήση των πόρων καθιερώνεται ως αρχή που θα διέπει την κοινοτική πολιτική στους ακόλουθους τοµείς: ενέργεια, µεταφορές, κλιµατική αλλαγή, βιοµηχανία, βασικά προϊόντα, γεωργία, αλιεία, βιοποικιλότητα και περιφερειακή ανάπτυξη. Με συνέργειες στους ανωτέρω τοµείς θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν κοινοτικοί στόχοι όπως η µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 80 έως 95% το 2050, η µεταρρύθµιση του γεωργικού και αλιευτικού τοµέα, η µείωση της ανασφάλειας όσον αφορά τα τρόφιµα στις αναπτυσσόµενες χώρες και η θωράκιση της Ε.Ε. έναντι µελλοντικών αυξήσεων στις τιµές της ενέργειας και των βασικών προϊόντων διεθνώς. Η στρατηγική απαριθµεί ήδη µια σειρά πρωτοβουλιών για το 2011: Περισσότερες πληροφορίες: Χάρτης πορείας για µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα έως το 2050 Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενεργειακής απόδοσης 2020 Λευκή βίβλος σχετικά µε το µέλλον των µεταφορών Αλλαγές αναφορικά µε την Κοινή Γεωργική Πολιτική, την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την Πολιτική Συνοχής, την ενεργειακή υποδοµή των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών Μια νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα στην Ε.Ε. για την περίοδο έως το 2020 Μέτρα για την αντιµετώπιση των προκλήσεων στις αγορές βασικών αγαθών και πρώτων υλών. Παράλληλα, η Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση µε τίτλο «Συµβολή της Περιφερειακής Πολιτικής στη Βιώσι- µη Ανάπτυξη», η οποία καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς της περιφερειακής πολιτικής να δράσουν χωρίς καθυστέρηση, να επενδύσουν περισσότερο στη βιώσιµη ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσουν τα κονδύλια πιο α- ποτελεσµατικά. Η ανακοίνωση συνιστά στις περιφέρειες πρακτικούς τρόπους για την εφαρµογή της πολιτικής, έτσι ώστε να αναπτύξουν µια οικονοµία µε αποτελεσµατική χρήση των ενεργειακών πόρων, µε χαµηλές εκπο- µπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και µια φιλική προς το περιβάλλον και ανταγωνιστική οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένων παραδειγµάτων ορθής πρακτικής. Χρηµατοδότηση δράσεων για την εξασφάλιση βιώσιµης ενέργειας Υπάρχουν πολλές ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες για την εξοικονόµηση ενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, αλλά οι συνθήκες της αγοράς, δεν βοηθούν πάντα. Το πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη» αποτελεί το εργαλείο της Ε.Ε. για χρηµατοδότηση δράσεων για τη βελτίωση αυτών των συνθηκών. Το πρόγραµµα στοχεύει στην εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιµης ε- νέργειας για την Ευρώπη και προβλέπει δράση ιδίως για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, για την προώθηση νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τη στήριξη της ενεργειακής διαφοροποίησης και για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις µεταφορές. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στης 28 Ιανουαρίου 2011, καλύπτει τις ακόλουθες προτεραιότητες: Ενεργειακή απόδοση και ορθολογική χρήση των πηγών (SAVE) Νέοι και ανανεώσιµοι ενεργειακοί πόροι (ALTENER) Ενέργεια στις µεταφορές (STEER) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένης Πρωτοβουλίες Ενσωµάτωσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα, δηµόσια ή ιδιωτικά, εγκαταστηµένα στην επικράτεια των κρατών µελών της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Κροατία. Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε διεθνείς οργανισµούς, σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς ενέργειας. Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός είναι EUR 67 εκατ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ως τις 12 Μαΐου Περισσότερες πληροφορίες:

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Εκσυγχρονισµός ευρω αϊκών δηµοσίων συµβάσεων Σε πολλά κράτη µέλη η πολιτική των κρατικών προ- µηθειών πρέπει να εξασφαλίζει την πλέον αποτελεσµατική αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων, µε σκοπό την διευκόλυνση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Προς το σκοπό αυτό απαιτούνται ευέλικτες και κατανοητές από το χρήστη διαδικασίες που να καθιστούν τις διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων όσο το δυνατόν ευκολότερες για τις ευρωπαϊκές δηµόσιες αρχές και τους προµηθευτές τους. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαβούλευση, η οποία επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισµό των κανόνων, των διαδικασιών και των µεθόδων για τις δηµόσιες συµβάσεις ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Η Πράσινη Βίβλος προσδιορίζει ορισµένους βασικούς τοµείς για ενδεχόµενη µεταρρύθµιση και ζητά τις απόψεις των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τις επιλογές για νοµοθετικές αλλαγές. Μερικά από τα θέµατα που καλύπτονται είναι τα εξής: Μήπως οι τρέχουσες διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν, ιδίως για τις µικρές τοπικές και περιφερειακές αρχές; Πώς µπορεί να γίνει αυτό χωρίς να διακινδυνεύονται βασικές εγγυήσεις για τη διαφάνεια και την αµερόληπτη αντιµετώπιση των υποψηφίων; Πώς µπορούµε να µειώσουµε τη γραφειοκρατία για τους οικονοµικούς φορείς και ιδίως τις ΜΜΕ; Πώς µπορεί να διευκολυνθεί η υποβολή προσφορών στο εσωτερικό της Ευρώπης; Υπό ποιές προϋποθέσεις θα πρέπει οι συµβάσεις µεταξύ των δηµόσιων αρχών να εξαιρούνται από την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων; Πρέπει οι κανόνες της Ε.Ε. περί δηµοσίων συµβάσεων να τροποποιηθούν ώστε να καταστεί δυνατή η συνεκτίµηση και άλλων στόχων πολιτικής, όπως η προώθηση της καινοτοµίας, καθώς και περιβαλλοντικών ή κοινωνικών παραµέτρων που θα έπρεπε να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη; Χρειαζόµαστε αυστηρότερους κανόνες ή καλύτερα εχέγγυα ώστε να αποφεύγονται η ευνοιοκρατία, η διαφθορά ή η διαπλοκή συµφερόντων; Πώς µπορούν να εξασφαλισθούν εγγυήσεις για αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις αγορές δηµοσίων συµβάσεων; Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές δηµοσίων συµβάσεων τρίτων χωρών; Οι απαντήσεις για την Πράσινη Βίβλο θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως στις 18 Απριλίου Περισσότερες πληροφορίες: Ενίσχυση ενιαίας αγοράς υ ηρεσιών Μολονότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος τα δύο τρίτα του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Ε.Ε., αντιστοιχούν µόνο στο ένα πέµπτο περίπου των συνολικών εµπορικών συναλλαγών εντός της Ε.Ε.. Σήµερα, µόνο το 8% περίπου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη. Αυτή η έλλειψη δυναµισµού όχι µόνο περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές, αλλά εµποδίζει και τις µικρές και καινοτόµες επιχειρήσεις να µεγαλώσουν, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Για την απελευθέρωση αυτού του δυναµικού της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών έως το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια σειρά στοχοθετηµένων δράσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αποµένουν. Η οδηγία για τις υπηρεσίες αποσκοπεί ακριβώς στην άρση των περιττών και επαχθών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Ανταποκρινόµενη στην ανάγκη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ακόλουθες δράσεις: Επιβεβαίωση της εύρυθµης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στην πράξη: το 2011 και το 2012, η Επιτροπή θα διενεργήσει «έλεγχο επιδόσεων» της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών από τη σκοπιά των χρηστών. Στον έλεγχο επιδόσεων θα ληφθούν υπόψη όλοι οι άλλοι κανόνες της Ε.Ε. που ισχύουν για τις υπηρεσίες, πέραν της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και θα αξιολογηθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των διαφόρων κανόνων της Ε.Ε. Εξάλειψη των εµποδίων στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών: από τη διαδικασία «αµοιβαίας αξιολόγησης» προέκυψαν συγκεκριµένα στοιχεία για την ύπαρξη δυσκολιών στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών χωρίς µόνιµη εγκατάσταση. Στο εξής, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τα αποτελέσµατα της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο θέµα αυτό. ιασφάλιση λήψης φιλόδοξων µέτρων µεταφοράς και σχολαστικής εφαρµογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες: η Επιτροπή θα ξεκινήσει διµερή διάλογο µε ορισµένα κράτη µέλη στα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήµατα µεταφοράς της οδηγίας στη νοµοθεσία τους. Επιπλέον, το 2011, η Επιτροπή θα προβεί σε µια πρώτη οικονοµική εκτίµηση των αποτελεσµάτων από τη µεταφορά της οδηγίας και των επιπτώσεών της στη λειτουργία των αγορών υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ th European Conference on Software Maintenance and Reengineering Περισσότερες πληροφορίες: Human agency and biographical transformations - adult education and life paths Περισσότερες πληροφορίες: EWEA Europe's premier Wind Energy Event Περισσότερες πληροφορίες: What future for Regional Policy? An academic and Policy Debate Περισσότερες πληροφορίες: Teachers for the knowledge society Περισσότερες πληροφορίες: Lille Innovation Conference (LINC) Περισσότερες πληροφορίες: UITT 2011 Ukraine International Travel &Tourism Exhibition Περισσότερες πληροφορίες: TUREXPO GALICIA 2011 II Salón Turístico de Galicia Περισσότερες πληροφορίες: 11th International Workshop on Language Descriptions, Tools, and Applications Περισσότερες πληροφορίες: 5th European eaccessibility Forum: Benefits and costs of e-accessibility Περισσότερες πληροφορίες: International Conference and Interdisciplinary Design Workshops for Young Architects, Designers, Landscape Architects and graduate students Περισσότερες πληροφορίες: Conference on regional innovation agencies Περισσότερες πληροφορίες: Innovation in Healthcare: from Research to Market Περισσότερες πληροφορίες: 1-4 Μαρτίου Oldenburg, Γερµανία 3-6 Μαρτίου Γενεύη, Ελβετία Μαρτίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Μαρτίου Bled, Σλοβενία Μαρτίου Βουκουρέστι, Ρουµανία 21 Μαρτίου Lille, Γαλλία Μαρτίου Κίεβο, Ουκρανία Μαρτίου Pontevedra, Ισπανία Μαρτίου Saarbrücken, Γερµανία 28 Μαρτίου Παρίσι, Γαλλία 28 Μαρτίου - 3 Απριλίου Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μαρτίου Reims, Γαλλία Μαρτίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Επικεφαλής Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

10 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Σ Ε Λ Ι Α 1 0 Εταίροι Συνδροµητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού.

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Το νέο πρόγραμμα ERASMUS + : θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η Ευρώπη των πολιτών χτίζει γέφυρες

2015 Η Ευρώπη των πολιτών χτίζει γέφυρες Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η Ευρώπη των πολιτών χτίζει γέφυρες Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική έκδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι,

Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής των Περιφερειών, Αγαπητοί SME Envoys, Κυρίες - Κύριοι, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη, στο Συνέδριο SME Assembly, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012

Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Παιδείας Λευκωσία, 4-5 Οκτωβρίου 2012 Έγγραφο συζήτησης Προεδρίας Για να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται περισσότερους πολίτες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 17 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ERASMUS+: Αλλαγές στη διαχείριση της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Πάντειο Πανεπιστήμιο Ευφροσύνη Παπασταματίου 13 Ιουνίου 2014 Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 211, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ (2006/585/ΕΚ) (ΕΕ L 236 της 31.8.2006, σ. 28 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα