ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ INFO DAYS «ICT Policy Support Programme» 28 Φεβρουαρίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο information_society/activities/ ict_psp/index_en.htm «FP7 Health - Information Day & Brokerage event» 9-10 Ιουνίου 2011, Βρυξέλλες, Βέλγιο health/events-05_en.html Ουγγρική Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. Κινητικότητα Ερευνητών Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Περιβάλλον Ηµερολόγιο 7 9 Επιχειρήσεις ευρωπαϊκών 8 Ηµερολόγιο εκδηλώσεων 3 Εκπαίδευση 4 Νεολαία και Αθλητισµός Μαρτίου Πολιτισµός 6 9 Μεγαλώνει η οµάδα του ΕΓΚ µε δύο νέα µέλη: Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύ ρου και Κέντρο CARDET Με καλούς οιωνούς ξεκίνησε για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) το 2011, µε την εγγραφή δύο νέων σηµαντικών µελών. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) και το Κέντρο CARDET: Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology. Σε καιρούς δηµοσιονοµικών περιορισµών, αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση και έµπρακτη απόδειξη, η οποία επιβεβαιώνεται από την αυξηµένη ανταπόκριση οργανισµών να ενταχθούν στους κόλπους του ΕΓΚ, ότι η λειτουργία του ΕΓΚ παρέχει νέες δυνατότητες, καθώς συµβάλει στην ενίσχυση της παρουσίας και της προβολής των οργανισµών που εκπροσωπεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στη διευκόλυνση της δηµιουργίας διακρατικών συνεργασιών µε άλλους ευρωπαίους εταίρους. Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) ιδρύθηκε το 1990 ως ένας µη κερδοσκοπικός, δικοινοτικός, ιατρικός και ακαδηµαϊκός οργανισµός. Σκοπός του είναι η ανάπτυξη και προσφορά υψηλού επιπέδου ιατρικών και άλλων εργαστηριακών υπηρεσιών, η ανάπτυξη πρωτοποριακής Για την Το επίτευξη άρθρο αυτό της µπορεί αποστολής να έχει του, το έρευνας και η παροχή εκπαίδευσης στους CARDET στηρίζεται λέξεις. λέξεις. από οµάδα έµπειρων ε- τοµείς Πρόταση της Ευρω αϊκή Νευρολογίας, ροϋ ολογισµού Γενετικής, Συνεργασία Βιοϊατρικών, Ιατρικών και άλλων σχετικών και Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανί- 2008: στον τοµέα αύξηση της παγγελµατιών µε διεθνή εµπειρία των και συνεργάζεται µε οργανισµούς, Ε ιστηµονικής δα ανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι ζεται Έρευνας Υπουργεία κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) Παιδείας και συναφών Επιστηµών. Το ΙΝΓΚ έχει εξασφαλίσει πολλές ερευνητικές χρηµατοδοτήσεις πρόσθεσης είναι πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπο- τρόπος δελτία εταιρίες σε Ασία, Ευρώπη και ΗΠΑ. Μέλη της οµάδας του έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε έργα στην Κύπρο και στο εξωτερικό και αναπτύσσει ένα ρείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα σε περισσότερες από είκοσι χώρες, πολλά πολύ ανταγωνιστική και πρωτοποριακή σχετικά µε τεχνολογίες ή καινοτοµίες στον στα έχουν Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου από διοργανώνει τα Σκεφτείτε οποία το άρθρο σας και τοµέα γραφεία επιχορηγηθεί σας. του στις από Βρυξέλλες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και Ευρωπαϊκή το νέο πρόγραµµα δείτε εάν Επιτροπή, η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει το EuropeAid, που αφο- τη την έρευνα. Στον ρά και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες στη εκπαιδευτικό χρηµατοδότηση πληροφορίες: τοµέα το και ΙΝΓΚ στήριξη παρέχει των εξειδίκευσστηριοποιούνται σε ειδικούς στον τοµείς τοµέα της της Νευρολογίας Έρευνας και βερνητικούς Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε και ιδιωτικούς να επιχειρησιακές αποδώσετε. οργανισµούς. Προ- ή Μικρο-Μεσαίων Microsoft, τα Επιχειρήσεων Ηνωµένα Έθνη (ΜΜΕ) και προ- πολλούς που δρα- κυ- και Γενετικής σε πτυχιούχους φοιτητές, ιατρούς εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες σπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε Με περισσότερα από πενήντα έργα σε είκοσι Οµιλητής και θα επιστήµονες είναι ο κ. Luuk από την Borg, Κύπρο Προϊστάµενος και το χώρες, της Γραµµατείας 300 ερευνητικές του EUREKA, εκθέσεις µε ενώ και στη µελέτες συνάντηση θα εξωτερικό. Από λάβουν το Σεπτέµβριο µέρος 50 εκπρόσωποι του 2010 το γραφείων περίπτωσης έρευνας σε διεθνή και ανάπτυξης, συνέδρια, που το CARDET συµµετέχουν στο ΙΝΓΚ και δίκτυο το Τµήµα IGLO Βιολογικών - Informal Group Επιστηµών of RTD κατέχει Liaison Offices. το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO του Πανεπιστηµίου Κύπρου, έχουν από κοινού αναπτύξει, µεταπτυχιακό πρόγραµ- Περισσότερες πληροφορίες: και µα σπουδών στον Κλάδο της Ιατρικής Γενετικής, σε επίπεδο Μάστερ (MSc) και ιδακτορικό (PhD). Το Κέντρο CARDET: Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology είναι ένα ανεξάρτητο, µη-κερδοσκοπικό, διεθνές ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο µε έδρα στην Κύπρο. Το CARDET έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πρωτοπόρους οργανισµούς στη Μεσόγειο σε θέµατα έρευνας και ανάπτυξης σε τοµείς κοινωνικής δικαιοσύνης, διαδικτυακής µάθησης, εκπαίδευσης, καινοτοµίας και τεχνολογίας. Αποστολή του είναι η προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της καινοτοµίας στην Κύπρο και διεθνώς.

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 «PAM-INA»: Ευρώ η, αναλυτικά ρογράµµατα και ταυτότητα υ ό κατασκευή Με το ευρωπαϊκό σχέδιο «PAM-INA», που σηµαίνει «Perception (Αντίληψη), Attitude (Στάση), Movement (Μετακίνηση) Identity (Η Ταυτότητα) Needs (Απαιτεί) Action ( ράση)», στο οποίο συµµετέχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου, διερευνούνται οι έννοιες της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτότητας και οι τρόποι που βιώνουν την «Ευρώπη» οι νέοι στις συµµετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες (Γερµανία, Σλοβενία, Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία, Κύπρος, Βόρειος Ιρλανδία (Η.Β) και Σουηδία). To σχέδιο εντάσσεται στις δράσεις COMENIUS και χρη- µατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης. Στο πλαίσιο του σχεδίου έχει διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο η «Ευρώπη» και η ευρωπαϊκή ταυτότητα και πολιτότητα αναπαρίστανται στα αναλυτικά προγράµµατα Κοινωνικών Σπουδών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και µεταξύ των νέων ηλικίας 13,15, και 17 χρονών. Με βάση τα ερευνητικά αποτελέσµατα, αναπτύσσεται διδακτικό υλικό (Πακέτα ιδακτικών Εργαλείων-Toolkits) στα ακόλουθα θέµατα και ηλικιακά επίπεδα: α) Καθηµερινή ζωή (11-13 ετών) β) Πολιτισµική συνειδητοποίηση (14-16 ετών) και γ) Ενεργός ευρωπαϊκή πολιτότητα (πάνω από 16 ετών). Ο βασικός στόχος πίσω από το πρώτο πακέτο, το οποίο δοκιµάζεται αυτή τη στιγµή σε σχολεία στις χώρες των εταίρων του σχεδίου σε συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, είναι να στηρίξει τους µαθητές και µαθήτριες να αναγνωρίζουν και αξιολογούν διάφορες ευρωπαϊκές πτυχές της καθηµερινής τους ζωή. Με τη συµµετοχή τους στο σχέδιο, οι µαθητές και µαθήτριες έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του σχεδίου, µέσα από την οποία µπορούν να επικοινωνήσουν µε µαθητές και µαθήτριες από άλλα σχολεία και χώρες που συµµετέχουν και να µάθουν ο ένας για τη ζωή των άλλων στην Ευρώπη σήµερα. Η επόµενη συνάντηση εργασίας του σχεδίου θα διοργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου και θα περιλαµβάνει, πέρα από τις εργασίες των εταίρων, και συµπόσιο κατά το οποίο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των σχολικών προγραµµάτων κάθε χώρας. Το συµπόσιο θα γίνει την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011, 15:00-18:00, στο Αµφιθέατρο Άλφα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο Κύπρου και θα είναι ανοικτό για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες: ή επικοινωνήστε µε τη συντονίστρια του σχεδίου στην Κύπρο ρα Σταυρούλα Φιλίππου (τηλ , Η Powersoft, η οποία ανήκει στους διαπιστευµένους συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, υπέβαλε πρόταση µηχανογράφησης των σχολείων δηµοτικής εκπαίδευσης (δηµιουργία e-powercard ) στα κυλικεία µε απώτερο σκοπό τον έλεγχο διατροφής των παιδιών και κατ επέκταση µείωση της παχυσαρκίας στα σχολεία δηµοτικής εκπαίδευσης της Ευρώπης. Υγιεινή διατροφή στα σχολεία µε την e-powercard Η κυπριακή εταιρεία Powersoft µε το επιτυχηµένο σχέδιο «e-powercard» συµµετείχε στο «Innovation Summit EUREKA» που έγινε στις Βρυξέλλες στο χώρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σχέδιο «e-powercard» έχει συµπεριληφθεί στα «Success Stories» του οργανισµού EUREKA και αποσκοπεί στη µείωση της παιδικής παχυσαρκίας. To σχέδιο ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της κυπριακής εταιρείας Powersoft, και µέλη της κοινοπραξίας είναι ο Σύνδεσµος ιαιτολόγων Κύπρου, η εταιρεία Netramedia (Ηνωµένο Βασίλειο) και η εταιρεία Evolis (Γαλλία). Τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρησιµοποίησης του κυλικείου θα παρουσιάζουν την e-powercard. Ψωνίζοντας από κυλικείο το σύστηµα καταγράφει το πόσο υγιεινό είναι το προϊόν που αγοράστηκε από το συγκεκριµένο παιδί και αυξάνει τους βαθµούς του αναλόγως. Όσο πιο υγιεινές επιλογές κάνει το παιδί τόσο πιο πολλούς βαθµούς θα κερδίζει και στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά µε τους πιο πολλούς «υγιεινούς» βαθµούς κερδίζουν δώρα. Το λογισµικό σε περίπτωση αλλεργίας ενηµερώνει αυτόµατα. Η πρώτη φάση του έργου έχει ολοκληρωθεί, µε εγκατάσταση του δοκιµαστικού (pilot) στο ηµοτικό Σχολείο Αγ. ηµητρίου Λευκωσίας. Τα µηνύµατα από γονείς, δασκάλους, µαθητές ακόµα και από την ιδιοκτήτρια του κυλικείου ήταν πολύ θετικά. Το σχέδιο στηρίζεται από τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας. Ο οργανισµός EUREKA θεωρείται το πλαίσιο µέσω του οποίου, βιοµηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια αναπτύσσουν και εκµεταλλεύονται τεχνολογίες, α- παραίτητες για την αύξηση της παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στον οργανισµό EUREKA συµµετέχουν 35 χώρες µέλη µεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Περισσότερες πληροφορίες:

3 Γενική ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας Από την 1 η Ιανουαρίου 2011, η Γενική ιεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα µετονοµάστηκε επίσηµα σε Γενική ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας. Η αλλαγή του ονόµατος αντανακλά την αυξανόµενη έµφαση των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε., των κρατών µελών και της Ευρωπαίας Επιτρόπου Máire Geoghegan Quinn, στον τοµέα της καινοτοµίας. Λαµβάνει, επίσης, υπόψη τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, όπως την καθιέρωση της εµβληµατικής πρωτοβουλίας Ένωση Καινοτοµίας, η οποία έχει αναπτυχθεί για να ε- νεργεί ως κύρια στρατηγική της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτοµία. Η συντοµογραφία της Γενικής ιεύθυνσης Έρευνας και Καινοτοµία παραµένει «DG RTD». Περισσότερες πληροφορίες: Σ Ε Λ Ι Α 3 7 ο ΠΠ - Περιορισµός γραφειοκρατίας για ερευνητές και µικροµεσαίες ε ιχειρήσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µέτρα µε τα οποία επιδιώκεται να γίνει η συµµετοχή στο ισχύον 7 ο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας της Ε.Ε. ελκυστικότερη και πιο προσιτή για τους καλύτερους ερευνητές και τις δυναµικότερες από πλευράς καινοτοµίας εταιρείες, ιδίως τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα µέτρα αυτά βασίζονται στο σχέδιο απλούστευσης που ανακοίνωσε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 2010 και θα αρχίσουν να ι- σχύουν αµέσως. Η Επιτροπή ενέκρινε τρία συγκεκριµένα µέτρα µε άµεση ισχύ για τη διαχείριση των ερευνητικών επιχορηγήσεων της Ε.Ε. που διατίθενται βάσει του ισχύοντος 7 ου προγράµµατος-πλαισίου έρευνας της Ε.Ε. (7 ο ΠΠ). Καθένα από αυτά τα τρία µέτρα δίνει απάντηση σε προβληµατισµούς που εκφράστηκαν επανειληµµένα από συµµετέχοντες και υποψήφιους συµµετέχοντες στο 7 ο ΠΠ: µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο υπολογισµού των δαπανών προσωπικού, ώστε οι δικαιούχοι ερευνητικών επιχορηγήσεων της Ε.Ε. να µπορούν να εφαρµόζουν τις συνήθεις λογιστικές µεθόδους τους όταν ζητούν την κάλυψη των µέσων δαπανών προσωπικού και να µην χρειάζεται πλέον να εγκαθιστούν παράλληλα πλήρη λογιστικά συστήµατα αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό δυνατότητα κάλυψης, µε κατ αποκοπή πληρω- µές, της συµβολής των ιδιοκτητών ΜΜΕ, των ο- ποίων οι µισθοί δεν εγγράφονται επίσηµα στους λογαριασµούς τους, στις εργασίες ερευνητικών έργων σύσταση νέας διευθύνουσας οµάδας, την οποία θα απαρτίζουν ανώτεροι υπάλληλοι από όλες τις ε- µπλεκόµενες υπηρεσίες και οργανισµούς της Επιτροπής και η οποία θα εξαλείψει τις ανακολουθίες κατά την εφαρµογή των κανόνων χρηµατοδότησης της έρευνας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απλούστευση συγκαταλέγεται στις βασικές εννοιολογικές αρχές του επόµενου προγράµµατος έρευνας και καινοτοµίας της Ε.Ε. για το ο- ποίο θα καταθέσει τις νοµοθετικές προτάσεις της έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Περισσότερες πληροφορίες: 40 εκατ. ευρώ κεφάλαιο εκκίνησης για νέους ερευνητές Για να επιτύχει το στόχο της Ένωσης Καινοτοµίας, η Ευρώπη χρειάζεται ερευνητές παγκόσµιας κλάσης, που να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν σηµερινές και µελλοντικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισµένη να προσφέρει έµπνευση, κίνητρα, κατάρτιση και να κρατήσει τους ερευνητές µε υψηλά προσόντα. 40 εκατοµµύρια ευρώ, που θα καλύψουν περισσότερες από 400 επιχορηγήσεις, θα χορηγηθούν σε ερευνητές που ξεκινούν την πρώτη τους απασχόληση πλήρους χρόνου στην έρευνα σε ευρωπαϊκό ερευνητικό ίδρυµα το Οι επιχορηγήσεις για έναρξη σταδιοδροµίας, ύψους ευρώ, χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «Άνθρωποι» ( ράσεις Marie Curie) στο πλαίσιο του 7 ου ΠΠ και αποσκοπούν να ενθαρρύνουν ευρωπαίους επιστήµονες να επιστρέψουν στην Ευρώπη, καθώς επίσης να προσελκύσουν τους καλύτερους νεαρούς ερευνητές άλλων ε- θνικοτήτων να εργαστούν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, επιχειρήσεις και άλλα ιδρύµατα. Οι επιχορηγήσεις για έναρξη σταδιοδροµίας της Ε.Ε. προσφέρονται σε ερευνητές κάθε εθνικότητας. Η χρηµατοδότηση στοχοθετείται στο µεταδιδακτορικό επίπεδο και δεν υπάρχουν περιορισµοί όσον αφορά το πεδίο της έρευνας. Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 8 Μαρτίου Γενικότερα, το 2011 θα διατεθεί προϋπολογισµός ύψους 772 εκατοµµυρίων ευρώ στις δράσεις Marie Curie, οι ο- ποίες αναµένεται να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Πέρα από τις ατοµικές υποτροφίες, οι δράσεις Marie Curie προσφέρουν υποστήριξη, επίσης, σε υποψήφιους διδάκτορες, σε εταιρικές συµπράξεις µεταξύ της ακαδηµαϊκής κοινότητας και της βιοµηχανίας και σε βραχυπρόθεσµες ανταλλαγές. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Σχέδιο δράσης για τη µείωση της ρόωρης σχολικής εγκατάλειψης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης που θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να επιτύχουν το βασικό στόχο της Ευρώπης 2020 για µείωση του µέσου όρου των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στην Ε.Ε. σε ποσοστό χαµηλότερο του 10%, από το σηµερινό 14,4%, µέχρι τέλους της δεκαετίας. Η νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής περιγράφει την κατάσταση ανά την Ευρώπη όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τις κύριες αιτίες της, τους κινδύνους της για τη µελλοντική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και προτείνει τρόπους αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης του προβλήµατος. Η πρόταση Σύστασης του Συµβουλίου που τη συνοδεύει περιέχει κατευθυντήριες γραµµές που θα βοηθήσουν τα κράτη µέλη να αναπτύξουν συνολικές και τεκµηριωµένες πολιτικές για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η πρόωρη σχολική εγκατάλειψη είναι ένα σύνθετο πρόβληµα και δε µπορεί να επιλυθεί µόνο µέσω των πολιτικών για την εκπαίδευση. Οι αποτελεσµατικές στρατηγικές για τη µείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου θα πρέπει να συνδέονται µε τις πολιτικές εκπαίδευσης, νεολαίας καθώς επίσης και τις κοινωνικές πολιτικές. Θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές συνθήκες. Οφείλουν να περιλαµβάνουν µέτρα πρόληψης, παρέµβασης και αντιστάθµισης: Η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου χρειάζεται να αρχίζει όσο γίνεται νωρίτερα µέσω της υ- ποστήριξης των παιδιών στη µάθησή τους και της αποφυγής συνθηκών που ενδεχοµένως θα προκαλούσαν πρόωρη εγκατάλειψη, όπως η επιβολή σε ένα µαθητή της επανάληψης ενός σχολικού έτους και η µη παροχή της κατάλληλης αρωγής σε παιδιά µε διαφορετικές µητρικές γλώσσες. Τα µέτρα παρέµβασης θα πρέπει να αντιµετωπίζουν ταχέως και αποτελεσµατικά τις εµφανιζόµενες δυσχέρειες όπως τις απουσίες και τις χαµηλές επιδόσεις. Τα µέτρα αντιστάθµισης πρέπει να προσφέρουν δυνατότητες εκµάθησης «δεύτερης ευκαιρίας» συµπεριλαµβανοµένων συµπληρωµατικών σχολικών τάξεων και παροχή σε νέους ενηλίκους δυνατοτήτων για επιστροφή στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι προτάσεις της Επιτροπής θα συζητηθούν από τους υπουργούς Παιδείας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής τους στο Συµβούλιο στις 2-4 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή θα στοχεύσει τη χρηµατοδότηση µέσω του προγράµµατος διά βίου µάθησης και του ερευνητικού προγράµµατος-πλαισίου για τη δηµιουργία καινοτόµων τρόπων αντιµετώπισης του προβλήµατος και µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για τη χρηµατοδότηση εθνικών και περιφερειακών µέτρων µείωσης της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης. Περισσότερες πληροφορίες: Προγράµµατα κινητικότητας σ ουδαστών µεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ Περίπου σπουδαστές και ακαδηµαϊκοί από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ αναµένεται να επωφεληθούν από τις υποτροφίες ανταλλαγών των προγραµµάτων εκπαιδευτικής κινητικότητας Ε.Ε.-ΗΠΑ το διάστηµα Το ίδιο διάστηµα, η Ε.Ε. θα επενδύσει περισσότερα από 43 εκατ. ευρώ για τη συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής, για πανεπιστηµιακά σχέδια και για τα κοινά διατλαντικά πτυχία. Το πρόγραµµα Schuman-Fulbright παρέχει υποτροφίες για την προώθηση των σχέσεων και των διµερών α- νταλλαγών ΕΕ-ΗΠΑ. Χρηµατοδοτείται από την Επιτροπή και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και παρέχει υποστήριξη για περίοδο ενός εξαµήνου ή ενός πλήρους ακαδηµαϊκού έτους έρευνας ή διδασκαλίας σε θέµατα Ε.Ε. ή σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ, σε εγκεκριµένο ίδρυµα της Ε.Ε. ή των ΗΠΑ. Το πρόγραµµα Schuman-Fulbright αποτελεί µέρος του προγράµµατος Atlantis για τη συνεργασία Ε.Ε.- ΗΠΑ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την επαγγελ- µατική κατάρτιση. Μέχρι τις 7 Απριλίου 2011 είναι ανοικτή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος Atlantis, η οποία θα χρηµατοδοτήσει τρία είδη δράσεων: 1. Σχέδια κοινοπραξιών διατλαντικού πτυχίου για την εφαρµογή προγραµµάτων απόκτησης διπλών/µεικτών ή κοινών πτυχίων. 2. Σχέδια αριστείας στον τοµέα της κινητικότητας για σχέδια ανάπτυξης διεθνών προγραµ- µάτων σπουδών που περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµη διατλαντική κινητικότητα και δεν σχετίζονται άµεσα µε την απονοµή ενός κοινού ή διπλού/µεικτού πτυχίου. 3. Μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα για πολυµερή σχέδια και δραστηριότητες για την προώθηση της συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης. Η υποβολή αιτήσεων επιδότησης στο είναι ανοικτή σε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα ε- παγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όσον αφορά τα µέτρα στρατηγικού χαρακτήρα, η πρόσκληση είναι επίσης ανοικτή σε άλλες οργανώσεις, όπως οργανισµοί διαπίστευσης, εκπαιδευτικοί οργανισµοί ή οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες, βιοµηχανικοί και επαγγελµατικοί όµιλοι, µη κυβερνητικές οργανώσεις, ε- ρευνητικά ιδρύµατα και επαγγελµατικά σωµατεία. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Έτος Νεολαίας Ευρω αϊκής Ένωσης Κίνας 2011 Το 2011 έχει ορισθεί ως Έτος Νεολαίας Ε.E. Κίνας κατά την 12 η σύνοδο κορυφής Ε.Ε. Κίνας, που πραγµατοποιήθηκε στο Nanjing, το Το Ευρωπαϊκό Έτος έχει ως στόχο την προώθηση και την εµβάθυνση της συνεργασίας µεταξύ της Ε.Ε. και της Κίνας µε την ενθάρρυνση των ανταλλαγών, της αλληλοκατανόησης και φιλίας µεταξύ των νέων της Ευρώπης και της Κίνας. Το έτος εγκαινιάστηκε επίσηµα το τριήµερο Ιανουαρίου 2011 στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες από την κα. Ανδρούλα Βασιλείου, Επίτροπο Νεολαίας, Εκπαίδευσης, Πολιτισµού και Πολυγλωσσίας και τον Κινέζο οµόλογό της κ. Wang Xiao, Πρόεδρο Οµοσπονδίας Νεολαίας της Κίνας. 200 νέοι από την Ε.Ε. και την Κίνα συναντήθηκαν µε την ευκαιρία αυτή για µία πρώτη σειρά ανταλλαγών και συζητήσεις θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του Εθελοντισµού, της Κινητικότητας, του Πολιτισµού και της ηµιουργικότητας. Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στην Τελετή Έναρξης µε τριµελής αποστολή από το Συµβούλιο Νεολαίας Κύπρου, η οποία αποτελούταν από τον Φίλιππο Ιουλιανού Γραµµατέα Οικονοµικών, Σόφη Τσουρή Γραµ- µατέα ιεθνών Σχέσεων και Νικόλα Χριστοφή Γραµ- µατειακό Λειτουργό. Περισσότερες πληροφορίες: Σ Ε Λ Ι Α 5 Στιγµιότυπα από την τελετή έναρξης. Το Έτος Νεολαίας Ευρώπης Κίνας έχει ως σκοπό την ενίσχυση και την επέκταση των επαφών µεταξύ των λαών, του διαπολιτισµικού διαλόγου, της αµοιβαίας κατανόησης και της συνεργασίας, προσφέροντας στους νέους Ευρωπαίους και Κινέζους την ευκαιρία συναντήσεων, ανταλλαγών απόψεων και αµοιβαίας µάθησης. Επίσης, θέτει τη βάση για έναν πολιτικό διάλογο µε τακτικές ανταλλαγές απόψεων σχετικά µε ζητήµατα που αφορούν τη νεολαία, συµπεριλαµβανοµένων εθελοντικών δραστηριοτήτων, δεδοµένου ότι το 2011 έχει ανακηρυχτεί Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού, την απασχόληση των νέων και την επιχειρηµατικότητα, την συµµετοχή των νέων στη κοινωνία και την ανάπτυξη της διοργάνωσης δραστηριοτήτων για τη νεολαία. Η Τελετή Έναρξης ήταν η πρώτη από µία σειρά εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν κατά την διάρκεια του χρόνου στην Ευρώπη και στη Κίνα. Ανά τυξη της ευρω αϊκής διάστασης του αθλητισµού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέες προτάσεις µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονοµικής και οργανωτικής διάστασης του αθλητισµού. Οι αθλητές, οι αθλητικές οργανώσεις και οι πολίτες αναµένεται να ωφεληθούν δεδοµένου ότι προβλέπεται δράση σε τοµείς στους οποίους οι προκλήσεις δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν επαρκώς σε εθνικό επίπεδο µόνον. Οι προτάσεις που περιέχονται σε έγγραφο µε τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισµού», καλύπτουν τρεις κύριους τοµείς: τον κοινωνικό ρόλο του α- θλητισµού, την οικονοµική διάσταση του αθλητισµού, καθώς και την οργάνωση του αθλητισµού. Κάθε κεφάλαιο προτείνει ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη. Όσον αφορά τον κοινωνικό ρόλο του αθλητισµού, προτείνεται µεταξύ άλλων: να εξεταστεί το ενδεχόµενο της προσχώρησης της Ε.Ε. στη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέµηση της Φαρµακοδιέγερσης να θεσπιστούν κατευθυντήριες γραµµές για το συνδυασµό αθλητικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης να αναπτυχθούν και να εφαρµοστούν κανόνες ασφάλειας για τις διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις να προωθηθεί η πρόσβαση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στον τοµέα του αθλητισµού. Όσον αφορά την οικονοµική διάσταση του αθλητισµού, η Επιτροπή ζητά µεταξύ άλλων: να καθιερώσουν οι αθλητικές οµοσπονδίες µηχανισµούς για τη συλλογική πώληση των δικαιωµάτων µετάδοσης από τα µέσα ενηµέρωσης µε σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλης ανακατανοµής των εσόδων να δίδεται περισσότερη προσοχή στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που έχουν σχέση µε τον αθλητισµό να γίνεται ανταλλαγή ορθών πρακτικών για τη διαφανή και βιώσιµη χρηµατοδότηση του αθλητισµού να παρακολουθείται η εφαρµογή της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα του αθλητισµού να αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητες χρηµατοδότησης του αθλητισµού από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Όσον αφορά την οργάνωση του αθλητισµού, προτείνεται µεταξύ άλλων: να εκπονηθεί µελέτη σχετικά µε τους κανόνες για τη µεταγραφή παικτών να εξεταστεί το ενδεχόµενο περαιτέρω δράσης όσον αφορά τις δραστηριότητες των αθλητικών πρακτόρων. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 «Νέα Αναγέννηση» στη ψηφιο οίηση της ολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώ ης Τον Ιανουάριο παραδόθηκε στην αρµόδια για το ψηφιακό θεµατολόγιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα. Neelie Kroes, και στην Κύπρια Επίτροπο κα. Ανδρούλλα Βασιλείου, αρµόδια µεταξύ άλλων και για τα θέµατα πολιτισµού, η έκθεση της Επιτροπής Σοφών (υψηλού επιπέδου οµάδα προβληµατισµού) για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η έκθεση µε τίτλο «Νέα Αναγέννηση» προτρέπει τα κράτη µέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάρτηση, στο διαδίκτυο, των συλλογών που διατηρούν σε όλες τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα µουσεία τους. Στην έκθεση επισηµαίνονται τα οφέλη που συνεπάγεται η διευκόλυνση της πρόσβασης στον πολιτιστικό πλούτο και στη γνώση που διαθέτει η Ευρώπη. Υπογραµµίζονται, επίσης, τα δυνητικά οικονοµικά οφέλη από την ψηφιοποίηση, και µέσω συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, για την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών σε πεδία όπως ο τουρισµός, η έρευνα και η εκπαίδευση. Η έκθεση υποστηρίζει την ενίσχυση της ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana, που αποτελεί στόχο του ψηφιακού θεµατολογίου, και προτείνει λύσεις για την ανάρτηση, στο διαδίκτυο, έργων που καλύπτονται από δικαιώµατα δηµιουργού. Οι συστάσεις της «Επιτροπής Σοφών» θα τροφοδοτήσουν την ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του ψηφιακού θεµατολογίου για την Ευρώπη, µε στόχο να βοηθήσουν τα πολιτιστικά ιδρύµατα να πραγµατοποιήσουν τη µετάβαση προς την ψηφιακή εποχή και να αναζητηθούν νέα και αποτελεσµατικά επιχειρηµατικά µοντέλα που επιταχύνουν την ψηφιοποίηση, επιτρέποντας ταυτόχρονα δίκαιη αµοιβή των κατόχων των δικαιωµάτων, όπου χρειάζεται. Επιπλέον, οι συστάσεις θα είναι χρήσιµες κατά την κατάρτιση σχεδίου από την Επιτροπή για βιώσιµο µοντέλο χρηµατοδότησης της Europeana µέχρι το Περισσότερες πληροφορίες: Ταµείο εγγυήσεων δανείων για τον κινηµατογραφικό τοµέα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµιούργησε ένα ταµείο εγγυήσεων δανείων που έχει στόχο να διευκολύνει τους παραγωγούς κινηµατογραφικών ταινιών να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηµατοδότηση. Τη διαχείριση του ταµείου εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα του προγράµµατος MEDIA που προικοδοτείται µε 8 εκατοµµύρια ευρώ θα αναλάβει η Επιτροπή από κοινού µε δύο οργανισµούς που διαθέτουν µακρόχρονη τεχνογνωσία στον εν λόγω τοµέα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Χρηµατοδότησης του Κινηµατογράφου και των Πολιτιστικών Βιοµηχανιών (Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles, 'IFCIC') και την Εταιρεία Εγγυήσεων για τον Οπτικοακουστικό τοµέα της Ισπανίας (Sociedad de Garantia reciproca para el Sector Audiovisual, 'Audiovisual SGR'). Το ταµείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα του προγράµµατος MEDIA θα λειτουργήσει έως το τέλος του Ο οργανισµός IFCIC και ο αντίστοιχος ισπανικός θα λάβουν συνολικά 4 εκατοµµύρια ευρώ ο καθένας από το Ταµείο. Η Επιτροπή εκτι- µά ότι η λειτουργία του Ταµείου θα έχει ως αποτέλεσµα να αποδεσµευτούν περισσότερα από 100 εκατοµµύρια ευρώ για δάνεια στους κινη- µατογραφικούς παραγωγούς, πολλοί από τους οποίους είναι µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις. Το ταµείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα του προγράµµατος MEDIA θα παρέχει υποστήριξη σε κινηµατογραφικούς παραγωγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Ταµείο θα συµβάλλει, παραδείγµατος χάριν, στην κάλυψη ενός ποσοστού του δανείου στην περίπτωση αδυναµίας πληρωµής κάποιου παραγωγού λόγω πτώχευσης. Σε περίπτωση αδυναµίας πληρωµής, η τράπεζα θα µπορεί να ανακτήσει έως και το 55% του ποσού του δανείου από τον IFCIC και έως το 50 % από την Audiovisual SGR, µε τα σχετικά κεφάλαια να προέρχονται από τους ίδιους πόρους τους και από το ταµείο εγγυοδοσίας των παραγωγών του οπτικοακουστικού τοµέα του προγράµµατος MEDIA. Περισσότερες πληροφορίες: και

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Εµβληµατική ρωτοβουλία για βιώσιµη χρήση φυσικών όρων Στις 26 Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα στρατηγικό πλαίσιο που αποσκοπεί στη βιώσιµη και αποτελεσµατική χρήση των φυσικών πόρων και στον περιορισµό της εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη. Πρόκειται για την έβδοµη και τελευταία εµβληµατική πρωτοβουλία της «Ευρώπης 2020», η οποία φέρει τον τίτλο «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους». Οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη στην Ευρώπη. Με τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία, η αποτελεσµατική χρήση των πόρων καθιερώνεται ως αρχή που θα διέπει την κοινοτική πολιτική στους ακόλουθους τοµείς: ενέργεια, µεταφορές, κλιµατική αλλαγή, βιοµηχανία, βασικά προϊόντα, γεωργία, αλιεία, βιοποικιλότητα και περιφερειακή ανάπτυξη. Με συνέργειες στους ανωτέρω τοµείς θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν κοινοτικοί στόχοι όπως η µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 80 έως 95% το 2050, η µεταρρύθµιση του γεωργικού και αλιευτικού τοµέα, η µείωση της ανασφάλειας όσον αφορά τα τρόφιµα στις αναπτυσσόµενες χώρες και η θωράκιση της Ε.Ε. έναντι µελλοντικών αυξήσεων στις τιµές της ενέργειας και των βασικών προϊόντων διεθνώς. Η στρατηγική απαριθµεί ήδη µια σειρά πρωτοβουλιών για το 2011: Περισσότερες πληροφορίες: Χάρτης πορείας για µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα έως το 2050 Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ενεργειακής απόδοσης 2020 Λευκή βίβλος σχετικά µε το µέλλον των µεταφορών Αλλαγές αναφορικά µε την Κοινή Γεωργική Πολιτική, την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την Πολιτική Συνοχής, την ενεργειακή υποδοµή των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών Μια νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα στην Ε.Ε. για την περίοδο έως το 2020 Μέτρα για την αντιµετώπιση των προκλήσεων στις αγορές βασικών αγαθών και πρώτων υλών. Παράλληλα, η Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση µε τίτλο «Συµβολή της Περιφερειακής Πολιτικής στη Βιώσι- µη Ανάπτυξη», η οποία καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς της περιφερειακής πολιτικής να δράσουν χωρίς καθυστέρηση, να επενδύσουν περισσότερο στη βιώσιµη ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσουν τα κονδύλια πιο α- ποτελεσµατικά. Η ανακοίνωση συνιστά στις περιφέρειες πρακτικούς τρόπους για την εφαρµογή της πολιτικής, έτσι ώστε να αναπτύξουν µια οικονοµία µε αποτελεσµατική χρήση των ενεργειακών πόρων, µε χαµηλές εκπο- µπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και µια φιλική προς το περιβάλλον και ανταγωνιστική οικονοµία, συµπεριλαµβανοµένων παραδειγµάτων ορθής πρακτικής. Χρηµατοδότηση δράσεων για την εξασφάλιση βιώσιµης ενέργειας Υπάρχουν πολλές ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες για την εξοικονόµηση ενέργειας και ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη, αλλά οι συνθήκες της αγοράς, δεν βοηθούν πάντα. Το πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια - Ευρώπη» αποτελεί το εργαλείο της Ε.Ε. για χρηµατοδότηση δράσεων για τη βελτίωση αυτών των συνθηκών. Το πρόγραµµα στοχεύει στην εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιµης ε- νέργειας για την Ευρώπη και προβλέπει δράση ιδίως για την τόνωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων, για την προώθηση νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τη στήριξη της ενεργειακής διαφοροποίησης και για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις µεταφορές. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στης 28 Ιανουαρίου 2011, καλύπτει τις ακόλουθες προτεραιότητες: Ενεργειακή απόδοση και ορθολογική χρήση των πηγών (SAVE) Νέοι και ανανεώσιµοι ενεργειακοί πόροι (ALTENER) Ενέργεια στις µεταφορές (STEER) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης νέων και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένης Πρωτοβουλίες Ενσωµάτωσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νοµικά πρόσωπα, δηµόσια ή ιδιωτικά, εγκαταστηµένα στην επικράτεια των κρατών µελών της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Κροατία. Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε διεθνείς οργανισµούς, σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς ενέργειας. Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός είναι EUR 67 εκατ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος υποβολής προτάσεων στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ως τις 12 Μαΐου Περισσότερες πληροφορίες:

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 Εκσυγχρονισµός ευρω αϊκών δηµοσίων συµβάσεων Σε πολλά κράτη µέλη η πολιτική των κρατικών προ- µηθειών πρέπει να εξασφαλίζει την πλέον αποτελεσµατική αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων, µε σκοπό την διευκόλυνση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Προς το σκοπό αυτό απαιτούνται ευέλικτες και κατανοητές από το χρήστη διαδικασίες που να καθιστούν τις διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων όσο το δυνατόν ευκολότερες για τις ευρωπαϊκές δηµόσιες αρχές και τους προµηθευτές τους. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαβούλευση, η οποία επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισµό των κανόνων, των διαδικασιών και των µεθόδων για τις δηµόσιες συµβάσεις ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα. Η Πράσινη Βίβλος προσδιορίζει ορισµένους βασικούς τοµείς για ενδεχόµενη µεταρρύθµιση και ζητά τις απόψεις των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τις επιλογές για νοµοθετικές αλλαγές. Μερικά από τα θέµατα που καλύπτονται είναι τα εξής: Μήπως οι τρέχουσες διαδικασίες πρέπει να απλοποιηθούν, ιδίως για τις µικρές τοπικές και περιφερειακές αρχές; Πώς µπορεί να γίνει αυτό χωρίς να διακινδυνεύονται βασικές εγγυήσεις για τη διαφάνεια και την αµερόληπτη αντιµετώπιση των υποψηφίων; Πώς µπορούµε να µειώσουµε τη γραφειοκρατία για τους οικονοµικούς φορείς και ιδίως τις ΜΜΕ; Πώς µπορεί να διευκολυνθεί η υποβολή προσφορών στο εσωτερικό της Ευρώπης; Υπό ποιές προϋποθέσεις θα πρέπει οι συµβάσεις µεταξύ των δηµόσιων αρχών να εξαιρούνται από την εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων περί δηµοσίων συµβάσεων; Πρέπει οι κανόνες της Ε.Ε. περί δηµοσίων συµβάσεων να τροποποιηθούν ώστε να καταστεί δυνατή η συνεκτίµηση και άλλων στόχων πολιτικής, όπως η προώθηση της καινοτοµίας, καθώς και περιβαλλοντικών ή κοινωνικών παραµέτρων που θα έπρεπε να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη; Χρειαζόµαστε αυστηρότερους κανόνες ή καλύτερα εχέγγυα ώστε να αποφεύγονται η ευνοιοκρατία, η διαφθορά ή η διαπλοκή συµφερόντων; Πώς µπορούν να εξασφαλισθούν εγγυήσεις για αποτελεσµατικό ανταγωνισµό στις αγορές δηµοσίων συµβάσεων; Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές δηµοσίων συµβάσεων τρίτων χωρών; Οι απαντήσεις για την Πράσινη Βίβλο θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως στις 18 Απριλίου Περισσότερες πληροφορίες: Ενίσχυση ενιαίας αγοράς υ ηρεσιών Μολονότι οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος τα δύο τρίτα του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Ε.Ε., αντιστοιχούν µόνο στο ένα πέµπτο περίπου των συνολικών εµπορικών συναλλαγών εντός της Ε.Ε.. Σήµερα, µόνο το 8% περίπου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη. Αυτή η έλλειψη δυναµισµού όχι µόνο περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές, αλλά εµποδίζει και τις µικρές και καινοτόµες επιχειρήσεις να µεγαλώσουν, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Για την απελευθέρωση αυτού του δυναµικού της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών έως το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια σειρά στοχοθετηµένων δράσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αποµένουν. Η οδηγία για τις υπηρεσίες αποσκοπεί ακριβώς στην άρση των περιττών και επαχθών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα των υπηρεσιών στην ενιαία αγορά. Ανταποκρινόµενη στην ανάγκη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ακόλουθες δράσεις: Επιβεβαίωση της εύρυθµης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς στην πράξη: το 2011 και το 2012, η Επιτροπή θα διενεργήσει «έλεγχο επιδόσεων» της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών από τη σκοπιά των χρηστών. Στον έλεγχο επιδόσεων θα ληφθούν υπόψη όλοι οι άλλοι κανόνες της Ε.Ε. που ισχύουν για τις υπηρεσίες, πέραν της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και θα αξιολογηθεί η αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των διαφόρων κανόνων της Ε.Ε. Εξάλειψη των εµποδίων στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών: από τη διαδικασία «αµοιβαίας αξιολόγησης» προέκυψαν συγκεκριµένα στοιχεία για την ύπαρξη δυσκολιών στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών χωρίς µόνιµη εγκατάσταση. Στο εξής, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά τα αποτελέσµατα της οδηγίας για τις υπηρεσίες στο θέµα αυτό. ιασφάλιση λήψης φιλόδοξων µέτρων µεταφοράς και σχολαστικής εφαρµογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες: η Επιτροπή θα ξεκινήσει διµερή διάλογο µε ορισµένα κράτη µέλη στα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήµατα µεταφοράς της οδηγίας στη νοµοθεσία τους. Επιπλέον, το 2011, η Επιτροπή θα προβεί σε µια πρώτη οικονοµική εκτίµηση των αποτελεσµάτων από τη µεταφορά της οδηγίας και των επιπτώσεών της στη λειτουργία των αγορών υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες:

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ th European Conference on Software Maintenance and Reengineering Περισσότερες πληροφορίες: Human agency and biographical transformations - adult education and life paths Περισσότερες πληροφορίες: EWEA Europe's premier Wind Energy Event Περισσότερες πληροφορίες: What future for Regional Policy? An academic and Policy Debate Περισσότερες πληροφορίες: Teachers for the knowledge society Περισσότερες πληροφορίες: Lille Innovation Conference (LINC) Περισσότερες πληροφορίες: UITT 2011 Ukraine International Travel &Tourism Exhibition Περισσότερες πληροφορίες: TUREXPO GALICIA 2011 II Salón Turístico de Galicia Περισσότερες πληροφορίες: 11th International Workshop on Language Descriptions, Tools, and Applications Περισσότερες πληροφορίες: 5th European eaccessibility Forum: Benefits and costs of e-accessibility Περισσότερες πληροφορίες: International Conference and Interdisciplinary Design Workshops for Young Architects, Designers, Landscape Architects and graduate students Περισσότερες πληροφορίες: Conference on regional innovation agencies Περισσότερες πληροφορίες: Innovation in Healthcare: from Research to Market Περισσότερες πληροφορίες: 1-4 Μαρτίου Oldenburg, Γερµανία 3-6 Μαρτίου Γενεύη, Ελβετία Μαρτίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Μαρτίου Bled, Σλοβενία Μαρτίου Βουκουρέστι, Ρουµανία 21 Μαρτίου Lille, Γαλλία Μαρτίου Κίεβο, Ουκρανία Μαρτίου Pontevedra, Ισπανία Μαρτίου Saarbrücken, Γερµανία 28 Μαρτίου Παρίσι, Γαλλία 28 Μαρτίου - 3 Απριλίου Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μαρτίου Reims, Γαλλία Μαρτίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Επικεφαλής Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Pond-Point Schuman 11, B-1040, Βρυξέλλες, Τηλ.: Φαξ: Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

10 Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 5 Σ Ε Λ Ι Α 1 0 Εταίροι Συνδροµητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1

Νεολαία εν ράσει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 Νεολαίαεν εν ράσει ΕυρωπαϊκόΠρόγραµµα Νεολαίαεν εν ράσει Λεµεσός, 19 Μαΐου 2010 1 ΣτόχοιΠρογράµµατος Στόχοι: Προώθηση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών γενικότερα και ως ευρωπαίων πολιτών ειδικότερα,

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Το Ευρω αϊκό Γραφείο Κύ ρου αναλαµβάνει τη διοργάνωση του FAME LAB Cyprus 2011! Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 0 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 0 INFO DAYS «FP7 ICT Internet of Things and Future Internet Enterprise Systems» 8 Οκτωβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών»

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr «EUROPE DIRECT» 2013-2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 50 χρόνια στην υπηρεσία της Ευρώπης ισχυρός εταίρος της Ελλάδας επί 45 χρόνια Μήνυμα Το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εορτάζει 50 χρόνια στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας Σ 5 Κάντε κλικ στα url και μεταφερθείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες!!! ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘHΝΑΣ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Αθήνας ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος. Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός Προγράμματος Βόλος Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+... 3 Εισαγωγή... 3 Σκοπός του Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Apps) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Powersoft Computer Solutions

Διαβάστε περισσότερα

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία

Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Δελτίο Τύπου Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Tel. +30 210 618 75 00 www.bayer.gr Food Chain Partnership: Mία επιτυχημένη δεκαετία του προγράμματος Συνεργάτες στην Αειφόρο Γεωργία Η

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα