Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ.: , fax: Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τη βασική πρόκληση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ το Συμβούλιο θα πρέπει επίσης να έχει έναν ισχυρό ρόλο για τη διασφάλιση της πολιτικής υποστήριξης και της αποτελεσματικής υλοποίησης των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χρειάζεται να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης για τα 25 εκατομμύρια ανέργους, να παράσχει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να μπουν στην αγορά εργασίας και να κάνουν βιώσιμα τα κοινωνικά συστήματα και τα δημόσια οικονομικά. Οι 4 ευρωπαϊκές εργοδοτικές οργανώσεις είναι πεπεισμένες ότι ο μοναδικός τρόπος για να γίνει η Ευρώπη περισσότερο ελκυστική για ιδιωτικές επενδύσεις προς την πραγματική οικονομία είναι η επίτευξη ισχυρότερης ανάπτυξης. Για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, η οικονομία της Ευρώπης πρέπει να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και η ανταγωνιστικότητα να τεθεί ως προτεραιότητα οποιασδήποτε μελλοντικής πρωτοβουλίας πολιτικών. Το παραπάνω προϋποθέτει μία συνεκτική προσέγγιση η οποία θα καλύπτει όλους τους τομείς της ανταγωνιστικότητας. Πρόσβαση στην ενέργεια και σε πόρους Πρόσβαση στη χρηματοδότηση Δομικές Μεταρρυθμίσεις Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση Δεξιότητες και αγορές εργασίας Εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς Καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο και αποτελεσματικές διοικήσεις Πρόσβαση από και προς τρίτες αγορές

2 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας θα πρέπει να αποτελέσει την πρωταρχική προτεραιότητα για τη νέα πενταετή θητεία. Αυτό θα πρέπει να συμβεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κατά το σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων για τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της Διαδικασίας Διόρθωσης Μακροοικονομικών Ανισορροπιών. Το εν λόγω κείμενο καθορίζει τις σημαντικότερες περιοχές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 1. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης πρέπει να δουν περισσότερες προσπάθειες εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των αγορών αγαθών και υπηρεσιών είναι απαραίτητο να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, να ελκύσουν νέες επενδύσεις και να βελτιστοποιήσουν την Ευρωπαϊκή κοινωνικο-οικονομική αρχιτεκτονική με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, οι μεταρρυθμίσεις για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των τιμών των εν λόγω υπηρεσιών. Να σχεδιάσουν Συγκεκριμένες Συστάσεις ανά Χώρα για την ενίσχυση της διαδικασίας των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της προσήκουσας υλοποίησης αυτών. Να δημιουργήσουν προσβάσεις σε νέες μορφές υποστήριξης της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση της αποτελεσματικής εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Να διασφαλίσουν τον ανταγωνισμό και να διατηρήσουν μία προσέγγιση με βάση την αγορά, στην παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Να συνεργαστούν αποτελεσματικά με τους φορείς της αγοράς για τον καθορισμό της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων και της παρακολούθησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας αυτών. 2. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και εκσυγχρονισμένες αγορές εργασίας Η διαθεσιμότητα ανθρώπων που θα κατέχουν τις απαραίτητες για τις επιχειρήσεις δεξιότητες και προσόντα είναι κρίσιμο σημείο για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και νομοθεσίες εργασίας που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και των σύγχρονων διαδικασιών παραγωγής. Να προωθηθούν βελτιώσεις στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, συγκεκριμένα μέσω της ανάπτυξης της μάθησης με βάση την εργασία. Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα διαφορετικών τύπων συμβατικής μορφής της εργασίας και ευέλικτη προστασία της εργασίας έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της σχετικής αγοράς. Να σεβαστούν την αυτονομία των μηχανισμών καθορισμού των αμοιβών, σε συνδυασμό με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και σε σχέση με την παραγωγικότητα.

3 3. Εμβαθύνοντας την Ενιαία Αγορά Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Μία πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά μπορεί, τις περισσότερες φορές, να επιτευχθεί μέσω της καλύτερης υλοποίησης και εφαρμογής των υφιστάμενων ευρωπαϊκών νομικών κεκτημένων. Οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εντατικοποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και η παροχή ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των επιχειρηματικών μοντέλων. Να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα πολλά εναπομείναντα εμπόδια για την πλήρη λειτουργικότητα της ενιαίας αγοράς των υπηρεσιών, ιδίως μέσω της διασφάλισης ότι η Οδηγία για τις Υπηρεσίες θα υλοποιηθεί και θα εφαρμοστεί από όλα τα Κράτη Μέλη. Να υιοθετηθεί μία γνήσια προσέγγιση «μηδενικής ανοχής» στην ενσωμάτωση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και μία παρόμοια σκληρή στάση για την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή της. Να αντιμετωπιστεί ο νομοθετικός κατακερματισμός που παρεμποδίζει την ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να σκέφτονται «ψηφιακά» κατά τη νομοθετική διαδικασία. Να αντιμετωπιστούν τα εναπομείναντα εμπόδια στην ενιαία αγορά αγαθών. 4. Διασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών Η καλύτερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ατζέντα της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια επάνω στην βάση του θεμιτού ανταγωνισμού. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξει μία συνεκτική Οικονομική Διπλωματία που θα προωθεί και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντά μας στις τρίτες χώρες. Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ζητούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ: Να επιδιώξουν μία φιλόδοξη εμπορική ατζέντα που να προωθεί την εξάλειψη των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων, καλύτερες ευκαιρίες για το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, ενισχυμένη νομοθετική συνεκτικότητα και διοικητική συνεργασία, απλοποίηση των εμπορικών διαδικασιών, προώθηση ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος, εξασφάλιση ότι οι περιοριστικές εμπορικές πρακτικές στις αγορές τρίτων χωρών αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Να ενισχυθεί η συνεκτικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών και ενεργειών με μία ισχυρή εξωτερική διάσταση όπως το εμπόριο, η ανάπτυξη, η ενέργεια ή η ανταγωνιστικότητα. Να παράσχει μία ομάδα προβλεπόμενων κανόνων που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών, με σκοπό τη διασφάλιση της ισορροπίας στην αγορά και επιπλέον θα εξασφαλίζουν και την επίλυση των προβλημάτων των εισαγωγέων. Καλύτερη αξιοποίηση της επιρροής των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες.

4 5. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται καλύτερη νομοθεσία καθώς και αποτελεσματικές διοικήσεις Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υποφέρουν από το πολύπλοκο και επαχθές ρυθμιστικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα οι ΜΜΕ είναι υποχρεωμένες να σπαταλούν πολύ χρόνο για την αντιμετώπιση διοικητικών απαιτήσεων. Οι κανονισμοί πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι εφαρμόζοντας αυστηρά την αρχή Think Small First (Σκεφτείτε Πρώτα Μικρά), βασιζόμενοι σε ανεξάρτητες αξιολογήσεις των επιπτώσεων και την υποχρεωτική ολοκλήρωση του SME test (τεστ ΜΜΕ). Η ΕΕ χρειάζεται ένα φιλόδοξο πρόγραμμα έξυπνης νομοθεσίας που θα συμπεριλαμβάνει και τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας. Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων, των οποίων αναπόσπαστο μέρος πρέπει να είναι το τεστ για τις ΜΜΕ, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα κόστη προσαρμογής, συμμόρφωσης και διοικητικών απαιτήσεων. Να αναπτύξουν ένα θεσμικό σώμα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα είναι διαθέσιμο και στα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων και για τον έλεγχο και την υποστήριξη της ανάλυσης κόστους-οφέλους καθ 'όλη τη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Να εφαρμόσουν αυστηρά την αρχή think small first σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ΜΜΕ σε όλη τη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Να διασφαλίσουν τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας, χωρίς την προσθήκη περιττών διατάξεων και με την υιοθέτηση μηδενικής ανοχής σε υποθέσεις ελλιπούς ενσωμάτωσης ή εφαρμογής. Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα REFIT πρώτα στους πιο επαχθείς κανονισμούς, όπως ο κανονισμός REACH. 6. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται επαρκή πρόσβαση στη χρηματοδότηση Η επαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί προϋπόθεση για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις, καινοτομία και δράσεις διεθνοποίησης και είναι καθοριστικός παράγοντας για την τόνωση της δημιουργίας επιχειρήσεων. Επί του παρόντος, συγκεκριμένα οι ΜΜΕ, πάσχουν από μειωμένη παροχή πιστώσεων και δανείων και από την περιορισμένη πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Να ολοκληρώσουν την Τραπεζική Ένωση. Να αναθεωρήσουν τους κανονισμούς της χρηματοοικονομικής αγοράς με στόχο την αναζωογόνηση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας από μεσάζοντες. Να βελτιώσουν το νομοθετικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και εργαλείων χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Να επεκτείνουν τη δημόσια στήριξη για εργαλεία εγγυήσεων, ενδιάμεσης χρηματοδότησης και τιτλοποιήσεων. Να διευκολύνουν την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Να σεβαστούν το όριο των 30 ημερών που προβλέπεται στην αναθεωρημένη Οδηγία για τις Καθυστερούμενες Πληρωμές για την εξόφληση των τιμολογίων από τις δημόσιες υπηρεσίες.

5 7. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται πρόσβαση στην ενέργεια σε προσιτές τιμές Η βελτίωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας δεν θα είναι δυνατή χωρίς μια ασφαλή πρόσβαση σε πόρους, ιδιαίτερα στην ενέργεια, σε προσιτές τιμές. Να διασφαλίσουν ότι ο στόχος του EU 2030 GHG (για τα αέρια του θερμοκηπίου) είναι προσαρμόσιμος στις δεσμεύσεις και άλλων μεγάλων οικονομιών και ότι ο στόχος για αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της ΕΕ κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020 μπορεί να εκπληρωθεί. Να εξασφαλιστεί η περαιτέρω μείωση των τιμών για την ενέργεια συνεχίζοντας την απελευθέρωση και την ενοποίηση των ενεργειακών αγορών και καταργώντας προσαυξήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, οι οποίες απορρέουν κυρίως από τις στρεβλώσεις που υπάρχουν σε εθνικά πλάνα υποστήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να βελτιωθεί η ασφάλεια της προμήθειας ενέργειας, δουλεύοντας για τη διαφοροποίηση τόσο των εγχώριων όσο και των εξωτερικών πηγών ενέργειας. Να ενθαρρύνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω της προώθησης πρωτοβουλιών εθελοντικής πρακτικής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, προκειμένου να επιταχυνθεί η λήψη αποτελεσματικών μέτρων και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της ενεργειακής αποδοτικότητας για τις νέες εμπορικές ευκαιρίες.

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ και 2006/32/EΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.6.2011 COM(2011) 370 τελικό 2011/0172 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ενεργειακή απόδοση και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/EΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2012 COM(2012) 183 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2011 COM(2011) 808 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010 Κ. Jean-Claude Juncker Πρόεδρο Eurogroup Κ. Olli Rehn Επίτροπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώµης Πρωτοβουλίας µε τίτλο «Ευρώπη 2020 Η νέα Στρατηγική της Λισσαβόνας»µε

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα