Γενική και εξελικτική ψυχολογία, ψυχολογία του εφήβου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενική και εξελικτική ψυχολογία, ψυχολογία του εφήβου"

Transcript

1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ Γενική και εξελικτική ψυχολογία, ψυχολογία του εφήβου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

2 Wilhelm Wundt William James Herman Ebbinghaus Ψυχολογία είναι η µελέτη του τρόπου λειτουργίας του νου 1879 Πρώτο ψυχολογικό εργαστήριο Wilhelm Wundt 1895 Ανάπτυξη ψυχαναλυτικής θεωρίας Sigmund Freud, Joseph Breuer Οι κυριότεροι θεωρητικοί προσανατολισµοί η ψυχοδυναµική/ ψυχαναλυτική θεωρία ησυµπεριφορική/ γνωσιακή θεωρία η ανθρωπιστική/ υπαρξιακή θεωρία ησυστηµική θεωρία το ιατρικό ή βιολογικό µοντέλο

3 Οι θεωρίες των χαρακτηριστικών Gordon W. Allport, Hans J. Eysenck, Raymond B. Cattell οι άνθρωποι συµπεριφέρονται µε ορισµένους τρόπους λόγω κάποιων γενικών προδιαθέσεων, των λεγόµενων χαρακτηριστικών οι άνθρωποι έχουν γενικές προδιαθέσεις να αντιδρούν µε συγκεκριµένους τρόπους και η προσωπικότητα είναι ιεραρχικά οργανωµένη. Allport Πρωτεύοντα χαρακτηριστικά Εξέχουσα, διάχυτη προδιάθεση: κάθε πράξη έχει τις ρίζες της στην επίδρασή της Πχ. αυταρχική προσωπικότητα, σαδιστής κτλ Κεντρικά χαρακτηριστικά Προδιαθέσεις που καλύπτουν ένα πιο περιορισµένο φάσµα καταστάσεων Πχ. τιµιότητα, καλοσύνη, διεκδικητικότητα Χαρακτηριστικά δευτερεύουσας προδιάθεσης Λιγότερο καταφανείς, γενικευµένες και µόνιµες προδιαθέσεις Allport Το χαρακτηριστικό εκφράζει ό, τι κάνει γενικά ένα άτοµο σε πολλές περιστάσεις, όχι αυτό που θα κάνει σε µια µεµονωµένη περίσταση. Η έννοια του χαρακτηριστικού εξηγεί τη σταθερότητα στη συµπεριφορά, ενώ η αναγνώριση της σηµασίας της περίστασης εξηγεί τη µεταβλητότητα της συµπεριφοράς.

4 Eysenck Οι βασικές διαστάσεις της προσωπικότητας: εσωστρέφεια- εξωστρέφεια ονευρωτισµός οψυχωτισµός Οι ατοµικές διαφορές στα χαρακτηριστικά έχουν βιολογική και γενετική (κληρονοµική) βάση Cattell 1η διάκριση Χαρακτηριστικά ικανοτήτων εξιότητες και ικανότητες που επιτρέπουν στο άτοµο να λειτουργεί αποτελεσµατικά Πχ. ευφυΐα Χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας Προδιαθέσεις που καλύπτουν ένα πιο περιορισµένο φάσµα καταστάσεων Πχ. τιµιότητα, καλοσύνη, διεκδικητικότητα υναµικά χαρακτηριστικά Λιγότερο καταφανείς, γενικευµένες και µόνιµες προδιαθέσεις Cattell 2η διάκριση Επιφανειακά χαρακτηριστικά Συµπεριφορές που φαινοµενικά ταιριάζουν αλλά στην ουσία δεν έχουν κοινό αίτιο Πηγαία χαρακτηριστικά Συµπεριφορές που µεταβάλλονται συγκροτώντας µια ενιαία, ανεξάρτητη διάσταση της προσωπικότητας.

5 Θεραπεία της συµπεριφοράς ( ) κατευθύνσεις µέσα στα πλαίσια της θεραπείας συµπεριφοράς: ο ριζοσπαστικός συµπεριφορισµός η θεωρία της κοινωνικής µάθησης η γνωσιακή- συµπεριφορική θεωρία ιαφορά των κατευθύνσεων: ησηµασία που δίνουν σε γνωστικές παραµέτρους, όπως τα γνωστικά σχήµατα και οι δηλώσεις του ατόµου για τον εαυτό του. Κοινά σηµεία: Το άτοµο µαθαίνει τη µη οµαλή συµπεριφορά µε τις ίδιες διαδικασίες µάθησης που αποκτά και τη φυσιολογική συµπεριφορά. Η ψυχοπαθολογία µπορεί να επηρεαστεί από βιολογικούς και γενετικούς παράγοντες όµως κατά κύριολόγοοιδιαταραχέςαποκτώνταιαπότοάτοµο µέσω των βασικών αρχών µάθησης, όπως είναι η θετική ενίσχυση και η τιµωρία. Εστίαση στην επιστηµονική µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς και ψυχοπαθολογίας. Αποφεύγονται οι υποκειµενικές έννοιες. Ριζοσπαστικός συµπεριφορισµός B. F. Skinner ησυµπεριφορά ελέγχεται αποκλειστικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες αν µια συµπεριφορά αµείβεται είναι πιο πιθανό να επανεµφανιστεί αν µια συµπεριφορά τιµωρείται είναι λιγότερο πιθανό να επαναληφθεί απορρίπτεται η σηµασία των ψυχικών ή υποκειµενικών διαστάσεων ως αίτιο που προκαλεί µια συµπεριφορά

6 Συµπεριφορισµός βασισµένος στην αρχή ερέθισµα- αντίδραση (Ε-Α) Pavlov, Guthrie, Hull, Wolpe ηοµαλή και η αποκλίνουσα συµπεριφορά ακολουθούν τις αρχές της κλασικής ή συντελεστικής θεωρίας της µάθησης στην ερµηνεία της συµπεριφοράς δέχονται υποθετικές ενδιάµεσες µεταβλητές (πχ, φόβος, άγχος). Τεχνική: συστηµατική απευαισθητοποίηση Θεωρία της κοινωνικής µάθησης Bandura ησυµπεριφορά σε αρκετές περιπτώσεις καθορίζεται από τις αρχές της συντελεστικής ή της κλασικής εξάρτησης. Η επιρροή του περιβάλλοντος ασκείται µέσω γνωστικών διαδικασιών, που διαµορφώνονται από τις µαθησιακές εµπειρίες του παρελθόντος Μάθηση µέσω µίµησης προτύπων (δεν απαιτείται άµεση ενίσχυση της συµπεριφοράς, τα πρότυπα ενισχύονται µέσω της παρατήρησης ενός άλλου προσώπου) Θεωρία της κοινωνικής µάθησης Bandura Αυτοαποτελεσµατικότητα (η πίστη του ατόµου ότι οι πράξεις του θα οδηγήσουν σε κάποιο συγκεκριµένο αποτέλεσµα) Η ψυχοπαθολογία οφείλεται εν µέρει στη χαµηλή αίσθηση αυτοαποτελεσµατικότητας και στις αρνητικές προσδοκίες των ατόµων για την κατάληξη των ενεργειών τους. Τεχνικές: εκπαίδευση στη διεκδικητικότητα, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

7 Γνωσιακή συµπεριφορική θεωρία A. Beck δίνει έµφαση στις γνωστικές διεργασίες, οι οποίες µεσολαβούν µεταξύ ερεθίσµατος και συµπεριφοράς οι υποκειµενικές ερµηνείες των εµπειριών αποτελούν στόχο για τροποποίηση οι γνωστικές λειτουργίες καθορίζουν τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές Τεχνικές: γνωστική αναδόµηση (αντικατάσταση των µη λογικών και αρνητικών απόψεων γνωσιών- για τον εαυτό του. Ορισµός της Ψυχολογίας «Η Ψυχολογία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τις διεργασίες του νου και τιςεκδηλώσειςτουςστηνανθρώπινη συµπεριφορά» Κλάδοι της Ψυχολογίας η γνωστική ψυχολογία η ψυχοφυσιολογία η κοινωνική ψυχολογία ηεξελικτική(ή αναπτυξιακή) ψυχολογία ησυγκριτικήψυχολογία ηψυχοµετρία

8 Εξελικτική ψυχολογία εξετάζει τις µεταβολές, οι οποίες συµβαίνουν στην ψυχική ζωή του ανθρώπου µε την πάροδο της ηλικίας από τη σύλληψη ως το θάνατο κύριο έργο του κλάδου αυτού είναι να καθορίσει το είδος και τη φύση των µεταβολών στις διάφορες περιόδους της ζωής και να εντοπίσει τους παράγοντες που δηµιουργούν τις µεταβολές αυτές. Φάσεις της εξέλιξης Ανάπτυξη σύλληψη ως πλήρη διαµόρφωση και ενεργοποίηση των ψυχοσωµατικών ιδιοτήτων (20ο περίπου έτος) Ωριµότητα ο ψυχοσωµατικός οργανισµός παρουσιάζει στη δοµή καιστηλειτουργικότηταµια πληρότητα και τη µέγιστη απόδοση (21 ως 35 έτος). Ενέλιξη (ή φθίση) οι διάφορες βιολογικές και ψυχικές λειτουργίες παρουσιάζουν βαθµιαία κάµψη και ελάττωση (35ο έτος ως την έσχατη γεροντική ηλικία) Σύλληψη Ηανάπτυξηαρχίζειµε τηγονιµοποίηση. Πιθανές ανωµαλίες: καθυστέρηση του µοριδίου να ενσφηνωθεί στη µήτρα ελλιπής προετοιµασία της µήτρας εξωµήτρια σύλληψη

9 Σύλληψη Καθορίζονται οι κληρονοµικές καταβολές, το φύλο και ο αριθµός των κυηµάτων. Συνήθεις ανωµαλίες: το σύνδροµο Down (τρισωµία στο 21ο ζεύγος χρωµοσωµάτων) σύνδροµο Turner (απουσία χρωµοσώµατος Υ από το 23ο ζεύγος στα άρρενα) σύνδροµο Klinefelter (παρουσία ενός επιπλέον Χ χρωµοσώµατος στο 23ο ζεύγος στα άρρενα) Συνήθη σφάλµατα στο µεταβολισµό είναιηpku, η γαλακτοξαιµία και η αναυτωτική ιδιωτεία. Σύλληψη Τρόποι πρόληψης: α) γενετική καθοδήγηση, καθορίζεται η πιθανότητα ζευγαριού να αποκτήσει παιδί µε γενετική ανωµαλία µε βάση το γενεαλογικό δένδρο του ζευγαριού και τους νόµους της κληρονοµικότητας β) προγεννητική διάγνωση, µε ιατρικέςµεθόδους γίνεται διάγνωση ανωµαλιών από τις πρώτες εβδοµάδες της κύησης. Ενδοµήτρια και περιγεννητική περίοδος Κίνδυνοι κατά την κύηση Μολυσµατικές και χρόνιες ασθένειες της µητέρας Λήψη φαρµάκων Λήψη χηµικών ουσιών (κάπνισµα, οινοπνευµατώδη ποτά, ναρκωτικά) Ακτινοβολίες Ασυµφωνία Rh του αίµατος Κακή διατροφή Συναισθηµατικές διαταραχές Ανωµαλίες ενδοκρινών αδένων και τραύµατα της εγκύου

10 Ενδοµήτρια και περιγεννητική περίοδος Κίνδυνοι κατά τον τοκετό υσκολία εξόδου του παιδιού από το µητρικό κόλπο Παρατεταµένη καθυστέρηση της πρώτης αναπνοής Πρόωρος τοκετός Στάση ως προς την εγκυµοσύνη Όσο πιο θετική είναι η στάση της µητέρας τόσο πιο ήπιες είναι οι διάφορες ενοχλήσεις της εγκυµοσύνης λιγότερες οι επιπλοκές στον τοκετό καλύτερη η προσαρµογή του νεογέννητου θετικότερη η σχέση παιδιού και µητέρας Στάση της µέλλουσας µητέρας - τρεις διαδοχικές διαφοροποιήσεις Α τρίµηνο- ενδιαφέρον για αλλαγές που συµβαίνουν στον εαυτό της. Θαυµασµός και φόβος για αλλαγές που συµβαίνουν στο σώµα της. Περίοδος αυξηµένου εγωκεντρισµού. Β τρίµηνο- νιώθει τα πρώτα σκιρτήµατα. Το παιδί αποτελεί πλέον µια αντικειµενική πραγµατικότητα. Μεγαλύτερη ασχολία µε τοπαιδίκαιλιγότεροµε τον εαυτό της. Το «εγώ» της προηγούµενης φάσης γίνεται «αυτό». Γ τρίµηνο- προετοιµασία για τοκετό. Φόβος για την υγεία και αρτιµέλεια του παιδιού και για τους πόνους του τοκετού. Το «εγώ» και το «αυτό» τώρα γίνονται «εµείς».

11 Πιθανές στάσεις πατέρων προς την εγκυµοσύνη ο ναρκισσιστικός-εγωκεντρικός τύπος : παιδί= απειλή για προσωπική τους ευδαιµονία. Στη σκέψη ότι πρέπει να αναλάβουν νέους ρόλους και ευθύνες νιώθουν δέος. Νοµίζουνότιέχουνπαγιδευτεί. ο τύπος του φιλόδοξου και προσηλωµένου στην επαγγελµατική σταδιοδροµία: παιδί: εµπόδιο στην υλοποίηση των στόχων του για επαγγελµατική ανέλιξη. Μένει έξω από τις νέες εξελίξεις. ο τύπος του οικογενειάρχη: παιδί και πατρότητα: ένας από τους βασικούς σκοπούς της ζωής. Συµµετέχει ενεργά και µαζί µε τησύζυγοκάνουνόνειραγιατο παιδί και το µέλλον του. Βρεφική ηλικία βιοσωµατική ανάπτυξη Η αύξηση ακολουθεί τις δύο βασικές κατευθύνσεις «από άνω προς τα κάτω» και «από το κέντρο προς την περιφέρεια». Βρεφική ηλικία βιοσωµατική ανάπτυξη Ύπνος Νεογέννητο- 80% του 24ωρου Όσο µεγαλώνει- µειώνεται Φαγητό Νεογέννητο- κάθε 3 ώρες (8 φορές /24ωρο) Τέλος 1ου έτους- 3 κύρια γεύµατα + 2 µικρά ενδιάµεσα Έρευνες: τα παιδιά που δεν έχουν κάποιο πρόβληµα υγείας- αν διαχειρίζονται µόνα τους το πόσο και πότε θα φάνε, διαµορφώνουν ένα πλήρες και ισορροπηµένο διαιτολόγιο και δεν παρουσιάζουν προβλήµατα φαγητού στην περαιτέρω εξέλιξή τους. Κινητική ανάπτυξη Κινήσεις γενικές και µαζικές. Αντιδρά στα ερεθίσµατα µε όλο του το σώµα

12 3 Αντανακλαστικά Αντανακλαστικό Babinski Αντανακλαστικό Moro αρβίνειο αντανακλαστικό Γνωστική ανάπτυξη Κατά τη γέννηση: Λειτουργούν οι διάφορες αισθήσεις του Αίσθηµα τουπόνου Ικανότητα αντίληψης χώρου Εγγενής µηχανισµός οργάνωσης των αντιληπτικών εµπειριών Γνωστική ανάπτυξη Piaget- αισθησιοκινητική περίοδος Γνωστική λειτουργία- στηρίζεται στις κατ αίσθηση αντιλήψεις και στις ενέργειες που µπορεί να κάνει το βρέφος επάνω στο ίδιο του το σώµα καισταπράγµατα που το περιβάλλουν. Στερείται χρόνου, χώρου και αντικειµένου.

13 Τα 6 στάδια της αισθησιοκινητικής περιόδου Άσκηση αντανακλαστικών (1ος µήνας) Πρωτογενείς ανακυκλωτικές αντιδράσεις (2ος και 3ος µήνας) ευτερογενείς ανακυκλωτικές αντιδράσεις (4ος και 6ος µήνας) Συνδυασµός δευτερογενών ανακυκλωτικών αντιδράσεων και εφαρµογή τους στη λύση προβληµάτων (7ος και 11ος µήνας) Τριτογενείς ανακυκλωτικές αντιδράσεις (12ος ως 17ος µήνας) Επινόηση νέων µέσων µε εσωτερικούς νοητικούς συνδυασµούς αισθησιοκινητικών σχηµάτων Μονιµότητα αντικειµένου 2-3 µήνες 3-6 µήνες 7-12 µήνες Κόσµος = µια σειρά από εξαφανιζόµενες εικόνες, χωρίς µονιµότητα. ιατηρεί απλά µια ευχάριστη εικόνα µε τονακοιτάζειτα πράγµατα, να ακούει τον ήχο τους Αρχίζει να συντονίζει χέρι και µάτι. Οπότε κατορθώνει να συλλαµβάνει τα αντικείµενα που βλέπει. Ακόµη όµως δεν αναζητά αντικείµεναέξωαπότοοπτικότουπεδίο. Αρχίζειναψάχνειενεργάγιαένακρυµµένο αντικείµενο. Αρχίζει να έχει σαφή έννοια του αντικειµένου. Μονιµότητα αντικειµένου 1ο εξάµηνο 2ου έτους Αναζητά το αντικείµενο ακόµη καιπολύ αργότερα στο σηµείο που το είδε τελευταία φορά. Αν όµως µετατοπίσουµε τοαντικείµενο σε διάφορες θέσεις, δε θα το αναζητήσει στην τελευταία. Θα το ψάξει σε όλες τις θέσεις που το κρύψαµε διαδοχικά. 2ο Παύειναψάχνεισεόλαταδιαδοχικάσηµεία εξάµηνο της µετατόπισης του αντικειµένου και το 2ου έτους αναζητά κατευθείαν στην τελευταία του θέση. Το υλικό αντικείµενο πλέον υπάρχει εσωτερικώς, ως πνευµατική εικόνα.

14 1ο -2ο µήνα Από τον 3ο µήνα 6ο-8ο µήνα Από τον 11ο µήνα 2ο εξάµηνο 2ου έτους Γλωσσικός τοµέας άναρθρες φωνές και κλάµα Βάβισµα ψελλισµοί. εν αποσκοπούν στη µεταβίβαση κάποιου µηνύµατος. Είναι ένα φωνητικό παιχνίδι. Κορυφώνεται το 10ο µήνα. Ιδιόρρυθµες λέξεις Συγκριτικός λόγος. Οι πρώτες λέξεις (µαµά, µπαµπά, µαµ, ντα). Τηλεγραφικός λόγος. Απλές προτάσεις µε δύο ή τρεις λέξεις. Το βέλτιστο περιβάλλον για τη νοητική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών εξασφαλίζει ποσότητα και ποικιλία ερεθισµάτων η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των ερεθισµάτων είναι σύστοιχες προς το εκάστοτε επίπεδο µαθησιακής ωριµότητας του παιδιού. παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί να επενεργεί πάνω στα πράγµατα και να τα χειρίζεται ελεύθερα το περιβάλλον δεν είναι αυστηρά οργανωµένο και στατικό. Το παιδί νιώθει ότι ασκεί έλεγχο επάνω στο περιβάλλον. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη Βρέφος 1ο µήνα 3ο µήνα 6ο µήνα Τέλος 2ου έτους Εκδήλωση συναισθηµάτων µε ένα γενικό και ακαθόριστο τρόπο- µια γενική διέγερση ή ηρεµία ιαφοροποίηση των πρώτων αρνητικών συναισθηµάτων, ως µια γενική δυσφορία Η πρώτη διάκριση θετικών συναισθηµάτων, ως χαρά και ευχαρίστηση Η γενική δυσφορία διαφοροποιείται σε θυµό καιφόβοκαι αργότερα σε ζήλεια. Παράλληλα διαφοροποιούνται τα θετικά συναισθήµατα σε προσκόλληση, θαυµασµό και αφοσίωση ιαθέτει τουλάχιστον 11 διαφορετικές συναισθηµατικές αντιδράσεις.

15 Προσκόλληση Αδιαφοροποίητη προσκόλληση (ως τον 5ο-6ο µήνα) Μονοπροσωπική προσκόλληση (7ο µήνα) Πολυπροσωπική προσκόλληση (µετά το 12ο µήνα) Παρουσιάζει αντιδράσεις προσκόλλησης αδιακρίτως σε κάθε πρόσωπο είχνει σαφή διαφορική επιλεκτική προσκόλληση προς ένα πρόσωπο, συνήθως τη µητέρα-τροφό. Άγχος προς ξένα πρόσωπα. ιευρύνει τον κύκλο των προσώπων προς τα οποία δείχνει προσκόλληση. Το άγχος προς τα ξένα πρόσωπα Άγχος αποχωρισµού Έρευνες: Αν οι ανάγκες του παιδιού στη βρεφική ηλικία ικανοποιούνται πρόθυµα από τους ενήλικους, τη στιγµή πουπαρουσιάζονται, το παιδί θα σχηµατίσει µια γενικευµένη στάση βασικής εµπιστοσύνης προς τους άλλους και αισιοδοξίας για το µέλλον. Αν οι ενήλικες συστηµατικά δεν αναγνωρίζουν και δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του παιδιού, τη στιγµή που παρουσιάζονται, το παιδί θα διαµορφώσει µια γενικευµένη στάση δυσπιστίας και ανασφάλειας. Νηπιακή ηλικία Βιοσωµατική ανάπτυξη Ορυθµός της ανάπτυξης επιβραδύνεται. Οι διαστάσεις του σώµατος στο τέλος της νηπιακής ηλικίας έχουν υψηλή συνάφεια µε τηντελικήσωµατική διάπλαση. Ψυχοκινητική ανάπτυξη από αµφίπλευρη γίνεται ετερόπλευρη από µαζική γίνεται εξειδικευµένη από αντανακλαστική γίνεται σκόπιµη καιτέλος αυτόµατη

16 Αδρή κινητικότητα 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Ανεβοκατεβαίνει σκάλες µόνο του, στηριζόµενο στα πλάγια και βάζοντας και τα δυοπόδιαστοκάθεσκαλοπάτι Ανεβοκατεβαίνει σκάλες όπως οι ενήλικοι, τρέχει µε µεγαλύτερη άνεση, επιταχύνειεπιβραδύνει, στρίβει σε απότοµες γωνίες, σταµατάει απότοµα, ισορροπεί στο ένα πόδι Έλεγχος µυών- αυτόµατος, τρέχει µε άλλα παιδιά σε ζεύγη, κάνει ποδηλασία µε δίκυκλο, προσαρµόζεται σε εµπόδια Λεπτή κινητικότητα Ζωγραφική: προσχηµατικό στάδιο («ορνιθοσκαλίσµατα» που χρησιµοποιεί το παιδί ως συµβολικές αναπαραστάσεις για κάτι που έχει σκεφτεί) πρώιµο σχηµατικό στάδιο (το παιδί επιχειρεί να απεικονίσει κάτι που έχει δει, αλλά ατελώς) επεξεργασµένο σχηµατικό στάδιο (απεικονίζει πχ. ολόκληρο το ανθρώπινο σώµα) Λεπτή κινητικότητα Πλευρίωση (η σαφήςπροτίµηση κατά την εκτέλεση των διαφόρων κινητικών ενεργειών του ενός ηµίσεος του σώµατος) 1ο έτος: ακαθόριστη και εναλλασσόµενη τέλος 1ου έτους: σαφής προτίµηση τέλος 2ου έτους: εδραίωση

17 Κύριος τρόπος βοήθειας του παιδιού να αποφεύγει τα ατυχήµατα είναι ο συνδυασµός ενθάρρυνσης για αυτονοµία και συγχρόνως ο καθορισµός ορίων µέσασταοποίαθαασκεί την αυτονοµία του. Γνωστική ανάπτυξη Περίοδος προσυλλογιστικής σκέψης: προεννοιολογική σκέψη (3ο και 4ο έτος) διαισθητική σκέψη (5ο και 6ο έτος) Αρχίζει η συµβολική λειτουργία - ανακλητική µνήµη - συµβολικό παιχνίδι Χαρακτηριστικά σκέψης Προέννοιες Μεταγωγικοί συλλογισµοί Εγωκεντρική σκέψη Σκέψη µη αναστρέψιµη ίνει στις λέξεις που χρησιµοποιεί αφελείς σηµασίες στηριζόµενο σε συγκεκριµένους, µονοµερείς, αντιληπτικούς σχηµατισµούς και αυθαίρετες γενικεύσεις Αποτελούν αυθαίρετες κρίσεις κατ αναλογία από προέννοια σε προέννοια, χωρίς επαρκή λογικό σύνδεσµο Αντιλαµβάνεται και ερµηνεύει τα αντικειµενικά φαινόµενα αποκλειστικά και µόνο µε βάση την προσωπική, τη δική του σκοπιά. ύο είδη: Άµεσος - Έµµεσος εγωκεντρισµός Επικεντρώνεται σε ένα µόνο χαρακτηριστικό κάθε φορά. Προσκολλάται σε µία µόνο διάσταση του προβλήµατος

18 3 βασικές λειτουργίες η ικανότητα να σχηµατίζει λογικές κατηγορίες η ικανότητα να διακρίνει σχέσεις η ικανότητα να χειρίζεται αριθµητικές έννοιες Έννοιες Ατοµικές διαφορές ως προς τις έννοιες: στο βαθµό εγκυρότητας της έννοιας (προσωπικόιδιωτικό περιεχόµενο/ λιγότερο εγωκεντρικές/ κοινωνικοποίησή τους) κατά πόσο η έννοια είναι διαθέσιµη και αξιοποιήσιµη ως όργανο της σκέψης ( κατά πόσο την επικαλείται και τη χρησιµοποιεί αυθόρµητα στην επίλυση προβληµάτων) Οργάνωση εννοιών οριζόντια: έννοιες µε ίση περιεκτικότητα, οµοιότητες αντικειµένων κάθετη: έννοιες που βαθµιαία γίνονται πιο περιεκτικές, οµοιότητες εννοιών Γλώσσα 3ο έτος 5ο έτος 7ο έτος εν µπορεί να παράγει αυθόρµητα λέξεις και να τις χρησιµοποιήσει, ακόµακιαντουτις δώσουµε εκείνητηστιγµή Μπορεί να µη τις παράγει αυθόρµητα όµως τις αξιοποιεί στη λύση του προβλήµατος. Έχει ανεπάρκεια αυθόρµητης παραγωγής των λέξεων Αυθόρµητα επικαλείται και χρησιµοποιεί γλωσσικά στηρίγµατα στη λύση προβληµάτων

19 Αξιολόγηση νοηµοσύνης WPPSI Binet-Simon σχεδιασµό άντραήγυναίκατηςgoodenough κ.α. Οι µετρήσεις της νοηµοσύνης κατά την προσχολική ηλικία δεν παρουσιάζουν µεγάλη διαχρονική σταθερότητα. Μεγαλύτερη διαχρονική σταθερότητα παρουσιάζουν τα χαµηλά νοητικά πηλίκα. Προσχολική ηλικία: αντιληπτικός ρεαλισµός Η προσοχή του παιδιού παραµένει στα κυρίαρχα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ερεθίσµατος και στις άµεσες/ περιορισµένες σχέσεις τους χωρίς να ανοίγεται στις προηγούµενες εµπειρίες του και στις εσωτερικές βαθύτερες σχέσεις τους. Γλωσσική ανάπτυξη Βελτιώνεται ουσιαστικά ο λόγος από τη βρεφική ηλικία. Λόγος πλουσιότερος, πιο κατανοητός Καλύτερη άρθρωση Πιο πολύπλοκη γραµµατική δοµή Στο 4ο έτοςχρησιµοποιεί πλήρεις προτάσεις όπως οι ενήλικες

20 Εγωκεντρικός λόγος Το παιδί περιορίζεται στις δικές του µόνο απόψεις όχι λόγω εγωιστικής διάθεσης αλλά γιατί οι νοητικές του λειτουργίες δεν είναι επαρκώς ευέλικτες για να του επιτρέψουν να λαµβάνει υπόψη του τις εµπειρίες του άλλου. Περιλαµβάνει 3 µορφές: Επανάληψη: επαναλαµβάνει τις λέξεις κάποιου άλλου Μονόλογο: µιλάει κανονικά, χωρίς να είναι παρών άλλος στον ίδιο χώρο να το ακούει Συλλογικό µονόλογο: παιδιά που βρίσκονται στον ίδιο χώρο οµιλούν κανονικά χωρίς να καταβάλλουν καµιά προσπάθεια να γίνουν κατανοητά κοινωνικοποιηµένος λόγος 7ο έτος διαδικασία ανταλλαγής µηνυµάτων µε άλλα πρόσωπα µέσω ερωτήσεων και απαντήσεων, διατύπωσης σχολίων στα όσα λέει κάποιος, παροχής πληροφοριών που έχουν σχέση µε το συζητούµενο θέµα Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη ύο αναπτυξιακές κρίσεις: 18ο µήνα ως 3ο έτος: αυτονοµία ή αµφιβολία (έλεγχο σφιγκτήρων) 3ο ωςτο6ο έτος: πρωτοβουλία ή ενοχή

21 Ο ρόλος του φύλου 3ο έτος: γνωρίζει τις λέξεις «αγόρι» -«κορίτσι» και τις χρησιµοποιεί σωστά. Η διάκριση όµως του φύλου γίνεται µε βάση εξωτερικά επιφανειακά χαρακτηριστικά (ενδυµασία, κόµµωση, οµιλία) 3ο-4ο έτος: πιστεύει ότι µπορείνααλλάξειτοφύλο, αλλάζοντας τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 5ο-6ο έτος: αρχίζει να κατακτά τη µονιµότητα της έννοιας του φύλου, όταν η διάκριση γίνεται µε βάση τα ανατοµικά χαρακτηριστικά Οικειοποίηση του ρόλου του φύλου Ψυχαναλυτική σχολή: ο ρόλος του φύλου είναι µέρος του Υπερεγώ. Αποκτάται γύρω στο 4ο έτοςµέσω της ταύτισης µε το γονέα του ίδιου φύλου Συµπεριφορική σχολή κοινωνική µάθηση: αποκτάται µέσω της ενίσχυσης και της µίµησης προτύπων Γνωστική κατεύθυνση: ο ρόλος του φύλου είναι µια έννοια, ένα εσωτερικό νοητικό κατασκεύασµα. Ο σχηµατισµός της ακολουθεί τη γενική πορεία που ακολουθεί η ανάπτυξη άλλων εννοιών (προέννοια, κατηγοριοποιήσεις µε βάση συγκεκριµένα εξωτερικά χαρακτηριστικά, κατηγοριοποιήσεις µε βάση λειτουργικές σχέσεις κτλ) Κοινωνικό παιχνίδι 2ο έτος: µοναχικό παιχνίδι 3ο έτος: παράλληλο παιχνίδι 4ο έτος: συντροφικό παιχνίδι

22 3 κοινωνικοί τύποι παιδιών Το κοινωνικά τυφλό παιδί: το παιδί αυτό και όταν είναι ανάµεσα σε άλλα παιδιά συµπεριφέρεται σαν να µην υπάρχει κανένας γύρω του Το κοινωνικά εξαρτηµένο παιδί: διεγείρεται ή νιώθει συστολή, όταν βρίσκεται µε άλλα παιδιά, η συµπεριφορά του καθορίζεται εξολοκλήρου από την παρουσία των άλλων Το κοινωνικά ανεξάρτητο παιδί: συναισθάνεται την παρουσία των άλλων και αντιδρά σε αυτούς, αλλά νιώθει ελεύθερο απέναντι στην οµάδανακάνειτιςδικές του επιλογές 3 είδη βαθµίδες του παιδικού παιχνιδιού Το παιχνίδι άσκησης (2 πρώτα χρόνια): επαναλαµβάνει πολλές φορές µια δραστηριότητα Το συµβολικό παιχνίδι (νηπιακή ηλικία,3ο ως6ο έτος): ελεύθερη επέκταση χειρισµού αντικειµένων, συναισθηµάτων, εµπειριών µε τρόποσυµβολικό. Επιφανειακή συνεργασία µελών της οµάδας. Παράλληλο και συντροφικό παιχνίδι Το κοινωνικό παιχνίδι (7ο έτος και ύστερα): οργανωµένη δραστηριότητα µε σαφή επιδιωκόµενο στόχο και κανόνες δράσης και συνεργασίας Παιδική επιθετικότητα παιδικοί φόβοι Οι κυριότερες αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί στην επιθετικότητα µε την πάροδο της ηλικίας είναι οι εξής: η συχνότητα και η ένταση των επιθετικών ενεργειών µειώνεται σηµαντικά µε την πάροδο της ηλικίας τα αγόρια παρουσιάζουν περισσότερη επιθετικότητα από ό,τι τα κορίτσια. Ηδιαφοράαυτήείναιµεγαλύτερη στις µεγαλύτερες ηλικίες στα µικρότερα παιδιά η επιθετικότητα είναι συντελεστικής µορφής, ενώ στα µεγαλύτερα παιδιά είναι εχθρικής µορφής ο τρόπος έκφρασης της επιθετικής συµπεριφοράς διαφοροποιείται µε την πάροδο της ηλικίας τόσο το είδος όσο και η ένταση της επιθετικής συµπεριφοράς παραµένουν σε όλες τις ηλικίες συγκριτικώς σταθερά µόνο στα αγόρια. Στα κορίτσια παραµένει σχετικά σταθερό ένα άλλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, ηεξάρτηση

23 Τα κύρια άµεσα περιβαλλοντικά αίτια που διεγείρουν επιθετικές συµπεριφορές συγκρούσεις για θέµατα καθηµερινής φροντίδας του παιδιού συγκρούσεις για απαγορευτικές εντολές των γονέων προβλήµατα διαπροσωπικών σχέσεων Οι γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να γίνουν επιθετικά όσοι χρησιµοποιούν οι ίδιοι αυστηρές ποινές, είναι οι ίδιοι επιθετικοί όσοι δείχνουν µεγάλη ανοχή στην επιθετικότητα του παιδιού, το αφήνουν ελεύθερο να εκδηλώνει τις επιθετικές του ενέργειες. Φόβοι Ως προς τους φόβους φαίνεται ότι δεν υπάρχουν εγγενείς ενστικτώδεις φόβοι ειδικώς για ορισµένα συγκεκριµένα ερεθίσµατα αλλά µια γενική προδιάθεση και ικανότητα να αντιδρούµε στο άγνωστο, στο ασυνήθιστο, στο απροσδόκητο. Οι ειδικοί φόβοι είναι επίκτητοι και έχουν ως πηγή: Την άµεση εµπειρία του παιδιού µε τοφοβικόερέθισµα Την τοποχρονική συνεξάρτηση Την παρατήρηση και µίµηση προτύπων Τη µετατόπιση

24 Τρόποι για να βοηθήσουµε ταπαιδιά να αντιµετωπίζουν τους φόβους τους ενθαρρύνουµε το παιδί να κάνει διάλογο µε τον εαυτό του για τους φόβους του διδάσκουµε στο παιδί τεχνικές για να αντιµετωπίζει το ίδιο ευθέως τα φοβικά ερεθίσµατα δίνουµε ευκαιρίες στο παιδί να γνωρίσει το φοβικό ερέθισµα ενώ παράλληλα νιώθει ασφαλές εξηγούµε και διαβεβαιώνουµε ότι το φοβικό ερέθισµα δεν είναι επικίνδυνο δίνουµε ευκαιρίες στο παιδί να παρατηρεί παραδείγµατα θαρραλέας αντιµετώπισης φοβικών ερεθισµάτων από συνοµηλίκους του χρησιµοποιούµε την τοποχρονική συνεξάρτηση ως µέσο για να συνδέσουµε τοφοβικόερέθισµα µε ευχάριστα συναισθήµατα ενισχύουµε το αυτοσυναίσθηµα του παιδιού, ενθαρρύνοντας την τάση του για αυτάρκεια και αυτονοµία ελέγχουµε τους δικούς µας αδικαιολόγητους φόβους Επιδράσεις της οικογένειας Η οικογένεια σε σχέση µε το παιδί έχει αναλάβει 4 τουλάχιστον λειτουργίες: 1) τη φροντίδα και ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών 2) τη φροντίδα για την κοινωνικοποίηση του παιδιού 3) τη φροντίδα για την οικοδόµηση υγιούς προσωπικότητας, την ενίσχυση και τη διατήρηση της συναισθηµατική ισορροπίας 4) τη φροντίδα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων δύο οµάδες παραγόντων διαµορφώνουν το ψυχολογικό κλίµα της οικογένειας οι κοινωνιολογικοί παράγοντες (σύνθεση της οικογένειας, σειρά γέννησης του παιδιού, µορφωτικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων) ψυχολογικοί παράγοντες (προσωπικότητα των γονέων, συµπεριφορά των γονέων, ενδοοικογενειακές σχέσεις)

25 Συνάφεια ανάµεσα στη συµπεριφορά γονέων και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού Γονείς Παιδιά Στοργή και αυτονοµία Στοργή και έλεγχο-- υπερπροστατευτικοί Συναισθηµατική σταθερότητα, κοινωνικότητα, φιλική διάθεση,έφεση για µάθηση, ενισχυµένο αυτοσυναίσθηµα Τυραννική συµπεριφορά, εγωιστική στάση, περιορισµένες κοινωνικές επαφές Αυτονοµία και εχθρότητα--αδιάφοροι Εχθρότητα και αυστηρό έλεγχο-- σκληροί, βίαιοι Ταύτιση µε οµάδες συνοµηλίκων, γι αυτό η συµπεριφοράτουςκρίνεταιαπότοείδοςαυτών Αναπτύσσουν συναισθήµατα πικρίας, αποστροφή προς τους άλλους και επιθετικότητα Ιδανικοί γονείς έχουν στοργή ενθαρρύνουν την αυτονοµία και την αυτάρκεια του παιδιού απαιτούν από το παιδί τους ώριµη συµπεριφορά Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Οι τεχνικές διαχείρισης της τάξης έχουν διττό χαρακτήρα: προληπτικό-προαγωγικό παρεµβατικό

26 Προληπτικές- Προαγωγικές Τεχνικές απευθύνονται στο σύνολο της τάξης αποσκοπούν στην πρόληψη της εκδήλωσης προβληµατικών συµπεριφορών και καταστάσεων στην ενδυνάµωση των θετικών συµπεριφορών των µαθητών Παρεµβατικές Τεχνικές αποσκοπούν στην αντιµετώπιση προβληµατικών καταστάσεων και συµπεριφορών που διαταράσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της τάξης, δηµιουργούν εντάσεις και παρεµποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Οι κανόνες της τάξης Οι κανόνες προσδιορίζουν τον πυρήνα της επιθυµητής συµπεριφοράς και αναµένεται από όλους τους µαθητές να τους τηρήσουν. Όταν αρχίσουν να εξαιρούνται µαθητές από τις συνέπειες της µη συµµόρφωσης προς τους κανόνες, ητάξηθααρχίσεινα λειτουργεί µε δυο µέτρα και σταθµά και οι κανόνες θα απαξιωθούν. Είναι απαραίτητο οι µαθητές να έχουν κατανοήσει και αποδεχτεί τη λογική που βρίσκεται πίσω από κάθε κανόνα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τη συζήτηση των παιδιών µε το δάσκαλο.

27 Κριτήρια για τη δηµιουργία αποτελεσµατικών κανόνων Να είναι αποδεκτοί τόσο από το δάσκαλο όσο και από τους µαθητές, να είναι λογικοί, να αλλάζουν όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Κάθε κανόνας να ξεκινά µε µια λέξη που να υποδεικνύει δραστηριότητα. (ΝΑΙ: ''Σήκωσε το χέρι ώστε να γίνεις αντιληπτός'' και ΟΧΙ: ''Οι µαθητές δεν πρέπει ποτέ να µιλούν όταν διδάσκει ο δάσκαλος''). Να διατυπώνονται µε θετικούςόρους. Είναι προτιµότερο ο κανόνας να µεταφέρει ένα µήνυµα γιαεπιθυµητή συµπεριφορά, παρά ένα µήνυµα µε αρνητική χροιά (ΝΑΙ: '' Περπατήστε στο διάδροµο καιοχι: ''Μην τρέχετε στο διάδροµο''). Να αναφέρονται σε συµπεριφορές παρατηρήσιµες και µετρήσιµες ώστε να µπορεί ο δάσκαλος να τις παρακολουθεί και να καταλήγει χωρίς αµφιβολία στο αν ο συγκεκριµένος κανόνας τηρείται ή όχι. Οαριθµός των κανόνων θα πρέπει να είναι µικρός και αυτοί να τοποθετούνται κατά σειρά προτεραιότητας Να εκτίθενται σε δηµόσια θέα µέσα στην τάξη, σε περίοπτη θέση, µε µεγάλα και έντονα γράµµατα. Η τήρηση των κανόνων θα πρέπει να συνδέεται άµεσα µε τις επακόλουθες συνέπειες τους, εξηγώντας λεπτοµερώς τι γίνεται όταν τηρούνται ή όταν καταστρατηγούνται. ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Η διαχείριση του χρόνου Η συγκρότηση του χώρου της τάξης Η κινητικότητα του δασκάλου Η παροχή αποτελεσµατικών εντολών

28 Στρατηγικές Ενίσχυσης των Επιθυµητών Συµπεριφορών Η θετική ενίσχυση Ηαρνητικήενίσχυση Ηοικονοµία των ανταλλάξιµων ενισχυτών Παρεµβάσεις Συµπεριφορικού-Γνωσιακού τύπου στο επίπεδο της σχολικής τάξης Αυτοέλεγχος/ αυτο-ρύθµιση Γνωσιακή αναδόµηση Επίλυση προβληµάτων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΕΝΗΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΗ; Η επιθετικότητα είναι η πιο κοινή συναισθηματική αντίδραση του νηπίου. Διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΕΝΙΚΑ Τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας κατά τη νηπιακή ηλικία είναι οι 2 αναπτυξιακές κρίσεις στην αρχή της περιόδου η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Το αντικείμενο του συγγράμματός μας... 13 Οι στόχοι και το κοινό μας... 14 Οργάνωση του βιβλίου... 15 Άλλα χαρακτηριστικά του βιβλίου... 16 Ευχαριστίες... 18 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η οικογένεια αποτελεί τεράστια μορφοποιό δύναμη για την ανάπτυξη του παιδιού, γιατί το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες.

Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Ψυχολογία της προσωπικότητας θεωρίες. Οι διάφορες θεωρίες προσωπικότητας προσπαθούν να απαντήσουν και να ερμηνεύσουν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Πώς είναι τα άτομα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Τι είναι Νοημοσύνη; Η ικανότητα του ατόμου να αφομοιώνει νέες πληροφορίες, να επωφελείται από τις εμπειρίες του και να προσαρμόζεται ρμ σε νέες

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1

MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1 MAΘΗΜΑ 4-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 1 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ψυχοδυναμική προσέγγιση Η συμπεριφορική προσέγγιση P S Y 2 0 5 - M Α Θ Η Μ Α 4 Ο 2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑναπτυξιακήΨυχολογίαΙ. ιδάσκουσα: ΣµαράγδαΚαζή

ΑναπτυξιακήΨυχολογίαΙ. ιδάσκουσα: ΣµαράγδαΚαζή ΑναπτυξιακήΨυχολογίαΙ ιδάσκουσα: ΣµαράγδαΚαζή Γιατίδιατυπώνονταιθεωρίεςγιατην ανάπτυξη; Γιατί η παρατήρηση της συµπεριφοράς (τόσοτωνπαιδιώνόσοκαιτωνενηλίκων) προκαλείενδιαφέρονταερωτήµατα. Oπως. είχνουµεσεέναπαιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κατάλογος Προσφερόµενων Μαθηµάτων Κωδικοποίηση Μαθηµάτων Ο φοιτητής µπορεί να αναγνωρίζει τα µαθήµατα που προσφέρονται σε κάθε έτος από τον κωδικό αριθµό που συνοδεύει κάθε εξαµηνιαίο µάθηµα, που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος

Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Ηβραχείαςµορφής Συµβουλευτική διαδικασία Η εφαρµογή του Γνωσιακού-Συµπερι φοριστικού µοντέλου ψυχοθεραπείας στη διακοπή του καπνίσµατος Μέθοδοι διακοπής καπνίσµατος Το διαθεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση

Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Αυτισμός - Νοητική υστέρηση Τζένη Σουμάκη Παιδοψυχίατρος Ψυχαναλύτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών ΑΝΑΣΑ Γρ. Ελληνικής Εταιρίας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα;

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τα κύρια συμπτώματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η εκδήλωση συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας και/ή παρορμητικότητας σε βαθμό δυσανάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή. Η οικογένεια. Στάδια κοινωνικοποίησης µέσα από την οικογένεια:

Θέµατα της παρουσίασης. Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή. Η οικογένεια. Στάδια κοινωνικοποίησης µέσα από την οικογένεια: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέµατα της παρουσίασης Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή Σακελλαρίου Κίµων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα H οικογένεια ως

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία

Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία Το μικρό μας δεν μιλάει όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Τι μπορεί να συμβαίνει; Το κοινωνικό περιβάλλον, οι συνθήκες ζωής, και οι παραδόσεις επηρεάζουν θετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Λήδα Μαδεμλή. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

Λήδα Μαδεμλή. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 Λήδα Μαδεμλή Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 Σχετικά με το μάθημα Διαφάνειες users.auth.gr/lmademli Αξιολόγηση 70% γραπτές εξετάσεις 30% εργασία Ύλη Προτεινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Kεφάλαιο 1: Εισαγωγή: Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα... 17 Αιτιακή σκέψη και κίνητρα... 18 Ορισμός κινήτρων... 19 Είδη κινήτρων... 20 Κίνητρα στα ζώα... 20 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική υστέρηση. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από. σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από το μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά

Νοητική υστέρηση. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από. σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από το μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Μάρτιος 2012 Να κατανοήσετε το πρόβλημα της νοητικής υστέρησης, τα χαρακτηριστικά των μαθητών με νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Χαλάνδρι 02/05/2010 Αριστοτέλους 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15234 Τηλ./210-6800823 e-mail: papdimit@yahoo.gr ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ανάπτυξη της γλώσσας αποτελεί µια πολύχρονη, πολύπλοκη και προοδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η κάθε αναπηρία ή η κάθε ιδιαιτερότητα συνήθως έχει επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 1η ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Γκορέζης Παναγιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Μπέλλου Βικτώρια Επίκ. Καθηγήτρια ΠΘ 2 Αντίληψη Διαδικασία λήψης & ερμηνείας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος Βοηθούν στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΒΙΑ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΔΗΜ. ΠΟΤΕΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. στο Ι.Π.Α ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΔΝΤΡΙΑ ΕΚΠ/ΡΙΩΝ ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΤΕΠΑΕΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 Σύστ. Προσκόπων Βύρωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡ ΗΣΗ. (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια)

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡ ΗΣΗ. (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡ ΗΣΗ (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) Η Νοητική Υστέρηση αναφέρεται σε μια παθολογική κατάσταση που εκδηλώνεται στην περίοδο ανάπτυξης, δηλ. την περίοδο που αρχίζει από την σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία. Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Κατερίνα Ζώρα. Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Εφαρμογή Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Κατερίνα Ζώρα Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Στόχοι της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Ενώ η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Εισήγηση στο 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (Μάιος, 2009) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Μπετίνα Ντάβου, Πανεπιστήμιο Αθηνών Κατερίνα Σπετσιώτου, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ας δούµε ένα παράδειγµα ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Τοµείς έρευνας της ψυχολογίας

Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ας δούµε ένα παράδειγµα ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Τοµείς έρευνας της ψυχολογίας ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Εισαγωγή στην ρ Λυράκος Γεώργιος Ψυχολόγος Υγείας MSc. PhD Φυσικοθεραπεία Μάθηµα1 ο Είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και τις νοητικές

Διαβάστε περισσότερα

21-24 μήνες...84 Ενδεικτικές καθημερινές αναπτυξιακές δραστηριότητες για εσάς και το παιδί σας (6-24 μηνών)...90 2 έως 3 ετών...93 Η εκπαίδευση στη

21-24 μήνες...84 Ενδεικτικές καθημερινές αναπτυξιακές δραστηριότητες για εσάς και το παιδί σας (6-24 μηνών)...90 2 έως 3 ετών...93 Η εκπαίδευση στη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Εισαγωγή...11 Βασικές αρχές της ανάπτυξης... 13 Βρεφική ανάπτυξη (σωματική, κινητική, γνωστική, γλωσσική, ψυχοσυναισθηματική)...18 Η ανάπτυξη του εγκεφάλου...22 Η σημασία των ερεθισμάτων...24

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Αναπηρίας. Αντί προλόγου:

Γλωσσάρι Αναπηρίας. Αντί προλόγου: Γλωσσάρι Αναπηρίας Αντί προλόγου: Το γλωσσάρι συντάχθηκε με κύριο στόχο την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, όσον αφορά το σύνδρομο Down, αλλά και τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία. Δυστυχώς η κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘεωρία του Πιαζέ. Στέλλα Βοσνιάδου Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΗΘεωρία του Πιαζέ. Στέλλα Βοσνιάδου Πανεπιστήμιο Αθηνών ΗΘεωρία του Πιαζέ Στέλλα Βοσνιάδου Πανεπιστήμιο Αθηνών Jean Piaget (1896-1986) Γεννήθηκε στο Νιουσατέλ της Ελβετίας όπου και σπούδασε βιολογία. Δούλεψε στο εργαστήριο του Alferd Binet και ενδιαφέρθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 1 Εισαγωγή, ορισμός και ιστορία της Γνωστικής Ψυχολογίας Πέτρος Ρούσσος Μερικά διαδικαστικά http://users.uoa.gr/~roussosp/gr/index.htm http://eclass.uoa.gr/courses/ppp146/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και διαταραχές της Κοινωνικότητας στον Αυτισμό. Ευδοκία Καρδαμίτση, Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικοί

Ανάπτυξη και διαταραχές της Κοινωνικότητας στον Αυτισμό. Ευδοκία Καρδαμίτση, Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικοί Ανάπτυξη και διαταραχές της Κοινωνικότητας στον Αυτισμό Ευδοκία Καρδαμίτση, Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικοί Μειονεξίες σε 3 λειτουργικές περιοχές Κοινωνικές σχέσεις Επικοινωνία Σκέψη, φαντασία Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήµη. της ψυχολογίας καιοι. µεγάλες θεωρητικές σχολές. Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ψυχολογία και Άλλες Επιστήµες. Συµπεριφορά. Περί Ψυχής, Αριστοτέλης

Ηεπιστήµη. της ψυχολογίας καιοι. µεγάλες θεωρητικές σχολές. Ψυχολογία. Ψυχολογία. Ψυχολογία και Άλλες Επιστήµες. Συµπεριφορά. Περί Ψυχής, Αριστοτέλης Ηεπιστήµη της ψυχολογίας καιοι µεγάλες θεωρητικές σχολές ρ Λυράκος Γεώργιος Ψυχολόγος Υγείας MSc PhD Ψυχολογία Είναι η επιστήµη που µελετά τη συµπεριφορά και τις νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Εισαγωγή στην Ψυχολογία 1 Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2 Θέµατα Ορισµού Η ψυχολογία είναι η επιστήµη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει την συµπεριφορά και της νοητικές διεργασίες κυρίως των ανθρώπων αλλά και των

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα Μάθησης. Επιμέλεια: Αποστολίδη Στεργιανή Νταρή Ελένη Περισανίδου Αναστασία ΠΤΔΕ

Κίνητρα Μάθησης. Επιμέλεια: Αποστολίδη Στεργιανή Νταρή Ελένη Περισανίδου Αναστασία ΠΤΔΕ ΠΤΔΕ Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά στοιχεία διδασκαλίας Διδάσκων: Αντώνιος Μπούρας Κίνητρα Μάθησης Επιμέλεια: Αποστολίδη Στεργιανή Νταρή Ελένη Περισανίδου Αναστασία Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος ΤΕΦΑΑ-Α.Π.Θ.

Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος ΤΕΦΑΑ-Α.Π.Θ. Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος ΤΕΦΑΑ-Α.Π.Θ. Προσοχή - Συγκέντρωση Η συγκέντρωση αναφέρεται στην ικανότητα συνειδητής κατεύθυνσης της προσοχής σε ένα συγκεκριμένο μέρος του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον:

Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: EXECUTIVE MBA Προπαρασκευαστικό Μάθηµα στις Επιστήµες Συµπεριφοράς Ανθρώπινη Συµπεριφορά & Εργασιακό Περιβάλλον: Προσδιοριστικοί Παράγοντες, Αίτια, Αποτελέσµατα Ζωή Σ. ηµητριάδη, Ph.D. 1 Ανθρώπινη Συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το Άγχος στην εφηβεία

Το Άγχος στην εφηβεία Το Άγχος στην εφηβεία Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β 2 ΤΑΞΗΣ : ΚΕΡΜΠΙΖΙ ΦΑΤΜΙΡΑ, ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ΜΑΖΑΡΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ, ΜΕΡΛΟ ΑΝΤΩΝΗ, ΜΟΥΡΓΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΠΑΝΟ ΚΩΝ/ΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος

Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Ρώσσιος Χρήστος Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ρώσσιος Χρήστος Συναίσθηµα: Είναι µια σύνθετη συγκινησιακή κατάσταση (περιλαµβάνει και σωµατικές αντιδράσεις και γνώσεις) που αποδίδει και

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Ορισμός της Ψυχολογίας Η επιστήμη που σκοπό έχει να περιγράψει και να εξηγήσει τη συμπεριφορά και τις νοητικές διεργασίες του ανθρώπου (κυρίως)

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα