ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0203/ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κρίση της Equitable Life Assurance Society (2006/2199(INI)) Εξεταστική επιτροπή για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society Εισηγήτρια: Diana Wallis RR\ doc PE v05-00

2 PE v /453 RR\ doc

3 Η παρούσα έκθεση ενημερώθηκε στις Ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία τα οποία παρελήφθησαν έως τις : ειδικότερα, έγινε ανάλυση των εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων έως τα στοιχεία WE 92, WE-File 33 και WE-CONF 32 και των προφορικών αποδεικτικών στοιχείων έως το στοιχείο H 11, περιλαμβανομένου του στοιχείου WS 2. Υπενθυμίζουμε τις συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην επιτροπή: H # = προφορικά αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν σε ακροάσεις της επιτροπής EQUI WS # = προφορικά αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στα εργαστήρια της επιτροπής EQUI WE # = έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της επιτροπής EQUI (προσβάσιμα στο κοινό) WE-FILE # = έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο WE-CONF # = έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ES-# = εξωτερικές μελέτες RR\ doc 3/453 PE v05-00

4 H Εξεταστική επιτροπή για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society ξεκίνησε τις εργασίες της στις 2 Φεβρουαρίου 2006 και ενέκρινε την τελική της έκθεση στις 8 Μαΐου Πραγματοποίησε 17 συνεδριάσεις, διεξήγαγε 11 δημόσιες ακροάσεις, διοργάνωσε 2 εργαστήρια και έστειλε 2 επίσημες αντιπροσωπείες στο Δουβλίνο και στο Λονδίνο. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 12 συνεδριάσεις των συντονιστών της επιτροπής. Η επιτροπή συνέλεξε προφορικά αποδεικτικά στοιχεία από 38 μάρτυρες, ανέλυσε 92 δημόσια έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, 32 απόρρητα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και 33 αρχειοθετημένα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, συνολικής έκτασης χιλιάδων σελίδων. Ανέθεσε επίσης 3 μελέτες σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τα 22 πλήρη μέλη και τα 15 αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής ήταν: McGuinness, Mairead : Πρόεδρος Medina Ortega, Manuel : Αντιπρόεδρος Gauzès, Jean-Paul : Αντιπρόεδρος Sir Atkins, Robert : Μέλος, συντονιστής Bloom, Godfrey : Μέλος Bowles, Sharon : Μέλος Cashman, Michael : Μέλος De Rossa, Proinsias : Μέλος, συντονιστής Doorn, Bert : Μέλος Ettel, Harald : Μέλος Gargani, Giuseppe : Μέλος Klinz, Wolf : Μέλος Meyze Pleite, Willy : Μέλος Mote, Ashley : Μέλος, συντονιστής Ó Neachtain, Seán : Μέλος, συντονιστής Parish, Neil : Μέλος Purvis, John : Μέλος Rühle, Heide : Μέλος, συντονίστρια Skinner, Peter: Μέλος Van Lancker, Anne : Μέλος Wallis, Diana : Μέλος, εισηγήτρια, συντονίστρια Wieland, Rainer : Μέλος Audy, Jean-Pierre : Αναπληρωτής Aylward, Liam : Αναπληρωτής Beres, Pervenche : Αναπληρώτρια van Buitenen, Paul : Αναπληρωτής Bullmann, Udo : Αναπληρωτής van den Burg, Ieke : Αναπληρώτρια Chichester, Giles : Αναπληρωτής Dobolyi, Alexandra : Αναπληρώτρια Gutiérrez-Cortines, Cristina : Αναπληρώτρια Hasse Ferreira, Joel : Αναπληρωτής Karas,, Othmar : Αναπληρωτής Lehne, Klaus-Heiner : Αναπληρωτής Mitchell,, Gay : Αναπληρωτής Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μαρία : Αναπληρώτρια Radwan, Alexander : Αναπληρωτής Τα μέλη της γραμματείας ήταν: Διευθυντής: Riccardo Ribera d'alcala Προϊστάμενος της γραμματείας: Miguel Tell Cremades, Γραμματεία Nadine Froment Υπάλληλος Διοίκησης: Miguel Puente Pattison, Γραμματεία : Silvana Casella Υπάλληλος Διοίκησης: Hannes Kugi, Γραμματεία : Sylvie Renner-Yalcin PE v /453 RR\ doc

5 Υπάλληλος Διοίκησης: Claudio Quaranta, Γραμματεία : Saskia de Rijck Βοηθός: Amelia Fernandez Navarro RR\ doc 5/453 PE v05-00

6 PE v /453 RR\ doc

7 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 I. Περίληψη της εντολής...11 II. III. IV. Λεπτομερείς κατευθύνσεις δράσης...12 Ιστορικό...19 Περίληψη των ενεργειών που έχουν αναληφθεί...23 ΜΕΡΟΣ II ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ...36 I. Εισαγωγή...38 II. Έρευνα για την ορθή μεταφορά στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου της 3ΟΑΖ και την εφαρμογή/επιβολή της από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την AS...44 Συμπερασματα ΜΕΡΟΥΣ II, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΡΟΣ III - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ I. Διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ III - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ IV - ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ I. Εισαγωγή II. VI. Αποζημίωση Αξιώσεις κατά της AS για παραπλανητικές πωλήσεις IX. Η θέση των αντισυμβαλλομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου XII. Η ανάγκη αποζημίωσης των θυμάτων της Equitable Life Συμπερασματα ΜΕΡΟΥΣ IV - ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ I. Εισαγωγή RR\ doc 7/453 PE v05-00

8 ΙΙ. Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ - γενικό πλαίσιο Συμπεράσματα ΜΕΡΟΥΣ V, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΡΟΣ VI - ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ I. Η εξεταστική επιτροπή: τρέχουσα κατάσταση III. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμπεράσματα ΜΕΡΟΣ VI, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΡΟΣ VII - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ A. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ II ΚΑΙ III - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ B. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ IV - ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ V - ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ VI - ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EQUI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ PE v /453 RR\ doc

9 ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ σχετικά με την εντολή και τις ενέργειες της εξεταστικής επιτροπής RR\ doc 9/453 PE v05-00

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I I. Περίληψη της εντολής II. Λεπτομερείς κατευθύνσεις δράσης III. Ιστορικό IV. Περίληψη των ενεργειών που έχουν αναληφθεί PE v /453 RR\ doc

11 I. Περίληψη της εντολής Στις 18 Ιανουαρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε 1 να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου και την κακή διαχείριση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την κατάρρευση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των εθνικών και των κοινοτικών δικαστηρίων. Οι ανησυχίες που οδήγησαν στη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής διατυπώθηκαν σε διάφορες αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2. Οι αναφορές αυτές αποτέλεσαν τη βάση και το σημείο αφετηρίας της έρευνας και συνέβαλαν στην εστίαση της κατεύθυνσής της. Επομένως, ήταν σημαντικό να αναγνωριστούν και να διατηρηθούν οι πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες και να κληθούν οι ίδιοι στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ώστε να τεθεί η βάση της έρευνας. Ο κεντρικός ρόλος αυτών των συγκεκριμένων αναφορών αντικατοπτρίζει επίσης τη γενική σημασία της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου στον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο της έρευνας περιορίζεται από την εντολή, από το άρθρο 193 της Συνθήκης ΕΚ και από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 3. Σύμφωνα με την εντολή, η έρευνα της επιτροπής επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά θέματα: 1) Εξέταση των καταγγελλόμενων παραβάσεων και της κακής διαχείρισης της εφαρμογής της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ από το Ηνωμένο Βασίλειο 2) Αξιολόγηση του ρυθμιστικού καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την εταιρεία Equitable Life 3) Καθεστώς των αξιώσεων και επάρκεια των μέσων που διατίθενται σε κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων 4) Αξιολόγηση της ικανότητας της Επιτροπής να εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας. 1 Απόφαση (B6-0050/2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την κατάρρευση της εταιρείας Equitable Life Society. Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην ΕΕ. 2 Αναφορά 0611/2004 του Arthur White, βρετανικής ιθαγένειας και αναφορά 0029/2005, του Paul Braithwaite, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομάδας δράσης Equitable Members' Action Group (EMAG) και ακόλουθες αναφορές για το ίδιο ζήτημα που κατατέθηκαν από αναφέροντες από τη Γερμανία και την Ιρλανδία. 3 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1995 περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΕΕ L 113 της 19/5/1995, σελ. 2. RR\ doc 11/453 PE v05-00

12 Τέλος, η εξεταστική επιτροπή καλείται «να καταθέσει οιεσδήποτε προτάσεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες σχετικά με τον εν λόγω ζήτημα». Σε αυτό το πλαίσιο, η εξεταστική επιτροπή ενέκρινε στις 23 Μαρτίου 2006 ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με τις κατευθύνσεις δράσης που προκύπτουν από την εντολή (Αριθ. αναφ. 2006/2026(INI)). Αυτές οι κατευθύνσεις δράσης αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω. Η προσέγγιση αφορούσε, αφενός, τον διαχωρισμό των ερευνών σε επίπεδο κράτους μέλους (μεταφορά/εφαρμογή, ρύθμιση/εποπτεία και μηχανισμοί προσφυγής) και, αφετέρου, την αντιμετώπιση του ζητήματος του ρόλου της Επιτροπής ξεχωριστά. Αυτά τα τέσσερα σημεία αναπτύχθηκαν σταδιακά μέσω διαφόρων προσχεδίων εκθέσεων, ξεκινώντας με την παρούσα, η οποία εστιάζει στην εντολή και στις κατευθύνσεις δράσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την έρευνα, η οποία υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2006, σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, συνόψισε τις δράσεις που αναλήφθηκαν τη δεδομένη εκείνη στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα διαχωρίστηκε από τις προηγούμενες και τις υπό εξέλιξη εθνικές έρευνες, δεδομένου ότι υιοθέτησε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, διεξήχθη συγκριτική ανάλυση, στην οποία συμπεριλαμβάνετο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιρλανδία και τουλάχιστον άλλο ένα κράτος μέλος με καλά ανεπτυγμένο τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως οι Κάτω Χώρες ή η Ισπανία. II. Λεπτομερείς κατευθύνσεις δράσης 1) Εξέταση των καταγγελλόμενων παραβάσεων και της κακής διαχείρισης στην εφαρμογή της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ από το Ηνωμένο Βασίλειο Ένα από τα βασικά καθήκοντα της επιτροπής ήταν η εξέταση της ορθής μεταφοράς και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, της τρίτης οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια ζωής 1, από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα κύρια στοιχεία αυτής της κατεύθυνσης δράσης καλύπτονται στο Μέρος ΙΙ της παρούσας έκθεσης. Για τον λόγο αυτό, η επιτροπή κλήθηκε να αναλύσει το γενικό κοινοτικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο του τομέα των ασφαλειών και να αποσαφηνίσει ποιες διατάξεις εφαρμόζονται στην περίπτωση της εταιρείας Equitable Life. Παράλληλα με την εξέταση της κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επιτροπή διεξήγαγε συγκριτική ανάλυση, προσδιορίζοντας τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που προορίζονται να θέσουν σε ισχύ τις απαιτήσεις των οδηγιών και εξετάζοντας εάν οι εν λόγω απαιτήσεις μεταφέρθηκαν πλήρως και εγκαίρως. 1 Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής), ΕΕ L 311 της 14/11/1997, σελ. 34. PE v /453 RR\ doc

13 Δεύτερον, η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει εάν οι διάφορες βρετανικές αρχές εφάρμοσαν την οδηγία σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Προσπάθησε να διευκρινίσει τις σχετικές αρμοδιότητες των διαφόρων χρηματοπιστωτικών αρχών που συμμετείχαν στην εποπτεία της εταιρείας Equitable Life κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Διεξήχθησαν λεπτομερείς έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί από ποιον, πότε και με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκε η εποπτεία της φερεγγυότητας της εταιρείας Equitable Life και των λογιστικών και αποθεματικών πρακτικών της, καθώς και πώς ανταποκρίθηκαν οι αρχές στις πιθανές αδυναμίες. Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς, η εντολή αναφέρει ότι ξεκινά από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της τρίτης οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια ζωής, δηλ. την 1η Ιουλίου 1994, και λήγει με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στην εταιρεία Equitable Life, δηλ. το Για τους σκοπούς όμως της έρευνας, χρειάστηκε να αναλυθούν τα γεγονότα πριν από το 1994, τόσο ως προς την πρώτη 1 και τη δεύτερη 2 οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής όσο και ως προς την όλη διαδικασία έγκρισης της τρίτης οδηγίας πριν από το ) Αξιολόγηση του ρυθμιστικού καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την εταιρεία Equitable Life Τα κύρια στοιχεία αυτής της γραμμής δράσης καλύπτονται στο Μέρος IV της τελικής έκθεσης. Παρότι απαιτήθηκε εκτεταμένη έρευνα για το εν λόγω τμήμα της εντολής, οι κανόνες συμπεριφοράς που εξετάζονται σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο με το κοινοτικό δίκαιο, ειδάλλως η επιτροπή θα υπερέβαινε τα όρια που προσδιορίζονται στο άρθρο 193 της Συνθήκης ΕΚ. Επιπλέον, ήταν ορθό να συγκριθεί το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στην Ιρλανδία, στη Γερμανία και σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Εν συντομία, η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει συγκριτικά το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, αξιολογούμενο βάσει των ομολόγων του σε κοινοτικό περιβάλλον. Η έκθεση Penrose 3, η οποία επικαλύπτει τμήματα της έρευνας αυτής, λήφθηκε ως σημείο αφετηρίας και, εν συνεχεία, εξετάστηκε σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό 1 Πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1979, περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής, ΕΕ L 063, 13/03/1979 σ Δεύτερη οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, ΕΕ L 330 της 29/11/1990, σελ Δεύτερη οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, ΕΕ L 330 της 29/11/1990, σελ Το Υπουργείο Οικονομικών κίνησε την έρευνα του Λόρδου Penrose τον Αύγουστο του 2001, με σκοπό «Να διερευνηθούν οι περιστάσεις που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ιστορικό της αγοράς ασφαλίσεων ζωής να εντοπιστούν τυχόν διδάγματα που πρέπει να ληφθούν για τη διεξαγωγή, τη διοίκηση και τη ρύθμιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και να δοθεί μια σχετική έκθεση στους υπουργούς Οικονομικών". Η έκθεση σχετικά με την έρευνα της Equitable Life δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου RR\ doc 13/453 PE v05-00

14 πλαίσιο. Επιπλέον, η επιτροπή έπρεπε να λάβει υπόψη την υπό εκπόνηση έρευνα που διεξήγαγε η Διαμεσολαβήτρια Κοινοβουλευτικής και Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου «για να καθοριστεί εάν ήταν ορθή η διαχείριση του σχετικού εθνικού ρυθμιστικού καθεστώτος». Η δημοσίευση αυτής της έκθεσης αναμένεται στα μέσα του Σύμφωνα με την απόφαση σχετικά με τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, η περίοδος αναφοράς αυτής της κατεύθυνσης έρευνας αρχίζει «τουλάχιστον» από το 1989 και, επομένως, είναι ευρύτερη από την περίοδο αναφοράς του σημείου 1. 3) Καθεστώς των αξιώσεων και επάρκεια μέσων διαθέσιμων σε κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων Τα κύρια στοιχεία αυτής της γραμμής δράσης καλύπτονται στο Μέρος IV της τελικής έκθεσης. Πρώτον, ήταν απαραίτητο να προσδιοριστεί ο αριθμός των θιγέντων ευρωπαίων πολιτών που δεν προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες αγόρασαν ασφαλιστήρια συμβόλαια της Equitable Life (π.χ. πότε τα αγόρασαν, εάν τα αγόρασαν εντός ή εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, απευθείας ή από μεσάζοντες, κλπ.). Δεύτερον, συλλέχθηκαν πληροφορίες ως προς το μέγεθος της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε σε μη βρετανούς κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τις πιθανές ενέργειες στις οποίες ενδεχομένως έχουν προβεί για την απόκτηση αποζημίωσης. Επίσης, η επιτροπή επρόκειτο να διευκρινίσει τις δυνητικές νομικές υποχρεώσεις και περιορισμούς των αρχών εκείνων των κρατών μελών, στην επικράτεια των οποίων πωλήθηκαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (π.χ. Ιρλανδία ή Γερμανία), τι έπραξαν και σε ποιον βαθμό μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση. Αυτή η κατεύθυνση έρευνας συνδέεται με την αρχή της «ενιαίας διοικητικής άδειας» και του ελέγχου από το «κράτος μέλος καταγωγής» που περιλαμβάνεται στην τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής 1. Η επιτροπή, στη συνέχεια, εξέτασε το σύστημα των έννομων μέσων προσφυγής που διατίθενται στους εν λόγω αντισυμβαλλόμενους. Υπήρχαν δύο πιθανά σενάρια ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών της επιτροπής, σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2. Εάν διαπιστωνόταν ότι το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν σύμφωνο με το κοινοτικό δίκαιο, η επιτροπή παρόλα αυτά θα έπρεπε να εξετάσει τη δυνατότητα των αντισυμβαλλομένων να διεκδικήσουν αποζημίωση στο πλαίσιο του βρετανικού δικαίου, καθώς και τη δυνατότητα των ευρωπαίων πολιτών από άλλα κράτη μέλη οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες επ αυτού. Εάν διαπιστωνόταν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο, η επιτροπή θα μπορούσε επίσης να επικεντρωθεί στο σύστημα δικαστικής προστασίας δυνάμει του κοινοτικού δικαίου. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αποζημιώνουν τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται σε άτομα από παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου για την οποία μπορούν να κριθούν υπεύθυνα σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτά τα ερωτήματα έπρεπε να διευκρινιστούν περαιτέρω, αξιολογώντας εάν τα εθνικά δικαστήρια είναι σε θέση να προστατεύσουν επαρκώς αυτό το δικαίωμα αποζημίωσης ή εάν ισχύουν διαφορετικά πρότυπα επανόρθωσης στα διάφορα κράτη μέλη. 1 Αιτιολογικές σκέψεις 6, 7 και άρθρο 8. PE v /453 RR\ doc

15 4.) Αξιολόγηση του ελέγχου της Επιτροπής στην εφαρμογή της νομοθεσίας Τα κύρια στοιχεία αυτής της κατεύθυνσης δράσης καλύπτονται στο Μέρος III της τελικής έκθεσης. Η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ήλεγχε τη μεταφορά σε εθνικό επίπεδο των σχετικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτον, έπρεπε να καθοριστεί εάν η Επιτροπή έκρινε ότι η νομοθεσία εφαρμογής, η οποία της κοινοποιείτο από τις βρετανικές αρχές ήταν εξαρχής σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ή εάν είχε αρχικά εντοπίσει ορισμένες αδυναμίες και στη συνέχεια ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις. Επιπλέον, έπρεπε να εξακριβωθεί εάν η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει ή εάν ερεύνησε οποιεσδήποτε σχετικές καταγγελίες πολιτών. Οι επιδόσεις της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς νομοθεσίας έπρεπε να μετρηθούν τόσο έναντι των νομικών της υποχρεώσεων δυνάμει της Συνθήκης όσο και από την άποψη της πολιτικής της ευθύνης. Εάν η συγκεκριμένη επιτροπή διαπίστωνε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμορφώθηκε προς την κοινοτική νομοθεσία, ένα επιπλέον καθήκον στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τμήματος της εντολής θα ήταν να αξιολογήσει εάν η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί σε περίπτωση που η Επιτροπή είχε εκπληρώσει την υποχρέωσή της να ελέγχει τη μεταφορά νομοθεσίας. Ειδικές ενέργειες που προκύπτουν από τον κατάλογο ενεργειών και ερευνών, όπως εγκρίθηκε από την εξεταστική επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της της 23ης Μαρτίου ) Ακρόαση σχετικών μαρτύρων ενώπιον της επιτροπής: - Ακρόαση αναφερόντων και θιγέντων κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων - Πρόσκληση του Λόρδου PENROSE και της Κοινοβουλευτικής Συνηγόρου του Πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου - Πρόσκληση υψηλόβαθμων φορέων λήψης αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου - Πρόσκληση του Επιτρόπου McCREEVY και του γενικού διευθυντή της ΓΔ Markt - Πρόσκληση της σημερινής διοίκησης της εταιρείας Equitable Life Assurance Society - Πρόσκληση των ρυθμιστικών αρχών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία. 2) Ανάλυση της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου: - Συνολική ανάλυση ιστορικού της αγοράς ασφαλίσεων ζωής του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και της Equitable Life ως εταιρείας (ιστορικό, κατάσταση προόδου, προοπτικές) και των γεγονότων γύρω από την οικονομική κρίση της Equitable Life - Ανάλυση ιστορικού του κοινοτικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την εταιρεία Equitable Life - Διευκρίνιση των σχετικών αρμοδιοτήτων των βρετανικών αρχών αναφορικά με την εποπτεία της εταιρείας Equitable Life. 3) Συγκριτική ανάλυση της αγοράς: - Ανάλυση της έκθεσης Penrose υπό το πρίσμα των κοινοτικών απαιτήσεων και των RR\ doc 15/453 PE v05-00

16 ρυθμιστικών κανόνων σε άλλα κράτη μέλη - Συγκριτική ανάλυση της μεταφοράς νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα κράτη μέλη, σε σχέση με την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας έναν «πίνακα μεταφοράς» (μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του «προϋπολογισμού εμπειρογνωμοσύνης» της επιτροπής) - Συγκριτική μελέτη (σε σχέση με τη μελέτη για τη μεταφορά) για τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ - Εξέταση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων στα διάφορα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιρλανδία - Συγκριτική μελέτη των μέσων προσφυγής που διατίθενται δυνάμει του βρετανικού και του κοινοτικού δικαίου σε αντισυμβαλλόμενους που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλα κράτη μέλη (εξωτερική μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του «προϋπολογισμού εμπειρογνωμοσύνης» της επιτροπής). 4) Έρευνα: - Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των θιγέντων αντισυμβαλλομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλα κράτη μέλη καθώς και με το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν - Καθορισμός του καθεστώτος των αξιώσεων των ασφαλισμένων - Διερευνητικές αποστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία για την πραγματοποίηση συναντήσεων με αναφέροντες και εκπροσώπους χρηματοοικονομικών αρχών, ή/και ακρόαση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να καθοριστεί εάν εφαρμόστηκαν ορθά οι σχετικές διατάξεις - Αίτηση πληροφοριών και εγγράφων από την Επιτροπή σχετικά με: τη μεταφορά των σχετικών οδηγιών και την εφαρμογή τους από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς την ανάληψη δράσεων από την Επιτροπή σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής τον έλεγχο της μεταφοράς της τρίτης οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αλληλογραφίας με τις βρετανικές αρχές. PE v /453 RR\ doc

17 Περίληψη της προσέγγισης που προτείνεται από την εισηγήτρια στο έγγραφο εργασίας της 23ης Μαρτίου 2006 Ε: Πώς εφαρμόσατε την οδηγία; Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTI)) Γερμανία Ιρλανδία 1- Παράβαση ή κακή διοίκηση στην εφαρμογή της τρίτης οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια ζωής Ισπανία / Κάτω Χώρες 2- Παράλειψη του ρυθμιστικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου: επάρκεια του επιπέδου εποπτείας, όπως απαιτείται από την οδηγία Ε: Πώς κάνατε ή θα είχατε κάνει τη ρύθμιση; Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA), Αρχή Προσωπικών Επενδύσεων (PIA), Εθνική Αναλογιστική Αρχή (GAD)) Γερμανία Ιρλανδία Ισπανία / Κάτω Χώρες Άλλο κράτος; RR\ doc 17/453 PE v05-00

18 Ε: Ποιοι μηχανισμοί είναι/ήταν διαθέσιμοι για τους ενάγοντες στη χώρα σας; Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Ιρλανδία Ισπανία / Κάτω Χώρες 3- Καθεστώς αξιώσεων των μη βρετανών πολιτών και επάρκεια των μέσων προσφυγής σε περίπτωση ζημίας που διατίθενται στους αντισυμβαλλόμενους Άλλο κράτος; Η διεξαγωγή αυτής της έρευνας θα συμβάλει στην ανταπόκριση στο σχετικό ζήτημα που αφορά την Επιτροπή: 4- Παράλειψη ή μη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής PE v /453 RR\ doc

19 III. Ιστορικό Ιστορικό Η Equitable Life Assurance Society, η πρώτη εταιρεία αμοιβαίας ασφάλισης ζωής, ιδρύθηκε το 1762 και εξακολουθεί να είναι η αρχαιότερη εταιρεία στον εν λόγω τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τα επόμενα 200 χρόνια, καθιερώθηκε ως ευυπόληπτος και αξιόπιστος πάροχος συνταξιοδοτικών προϊόντων. Η επιτυχία της βασίστηκε εν μέρει στο κύρος της, στη στρατηγική της περί μη καταβολής προμηθειών σε ασφαλιστικούς πράκτορες ή ανεξάρτητους συμβούλους, καθώς και στην τακτική της περί διατήρησης χαμηλών αποθεματικών και επιστροφής στα μέλη της περισσότερων χρημάτων από ό,τι άλλες εταιρείες. Τη δεκαετία του 1950, η Equitable άρχισε να πωλεί τα επονομαζόμενα ασφαλιστήρια GAR 1 "δικαίωμα εγγυημένης προσόδου") παράλληλα με τα άλλα συνταξιοδοτικά προϊόντα της. Τα ασφαλιστήρια GAR εγγυώνται στους επενδυτές μια ελάχιστη πρόσοδο όταν συνταξιοδοτούνται. Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι τα προβλήματα της εταιρείας ξεκινούν ακριβώς σε αυτό το σημείο: μια εγγυημένη σύνταξη ζωής συνεπάγεται την πρόβλεψη της διάρκειας ζωής του πελάτη και το ύψος των επιτοκίων κατά τα επόμενα 40 χρόνια. Η Equitable δεν προέβλεψε σωστά την αύξηση του προσδόκιμου ζωής του γενικού πληθυσμού ούτε την ιστορική πτώση των επιτοκίων. Συνεπώς, μια ωρολογιακή βόμβα άρχισε να χτυπά από τη στιγμή της εισαγωγής των ασφαλιστηρίων με δικαίωμα εγγυημένης προσόδου, δεδομένου ότι η εταιρεία διατηρούσε διαρκώς χαμηλά αποθεματικά για τις εγγυημένες προσόδους καθ όλη τη χρονική περίοδο δημιουργώντας μια αυξανόμενη έλλειψη ενεργητικού. Παρά την περίοδο ταχείας ανάπτυξης τη δεκαετία του 1990 λόγω της μακροχρόνιας ανοδικής αγοράς αυτής της δεκαετίας, όταν άρχισαν να πέφτουν τα επιτόκια, ήταν πολύ δαπανηρό για την S να τηρήσει τα ασφαλιστήριά της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η διοίκηση της S εξακολουθούσε να δημιουργεί πρωτοποριακά προϊόντα που προσέλκυαν νέους αντισυμβαλλόμενους, κυρίως ένα νέο είδος κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη, όπου ένα μέρος των παροχών είναι εγγυημένο, αλλά η τελική συμμετοχή στα κέρδη εξαρτάται από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς. Ωστόσο, καθώς η επέκταση σταματούσε, η εταιρεία συνειδητοποίησε τον βαθμό έλλειψης ενεργητικού και αποφάσισε να καταβάλει στους νεοσυνταξιοδοτηθέντες ποσό μικρότερο από το εγγυημένο: το 1994, η S ανακοίνωσε σχέδια για μείωση του ύψους των τελικών συμμετοχών στα κέρδη για τους κατόχους ασφαλιστηρίων με δικαίωμα εγγυημένης προσόδου, απόφαση κατά της οποίας προσέφυγαν αμέσως δικαστικά ορισμένοι αντισυμβαλλόμενοι. Παράλληλα, οι δραστηριότητες της Equitable Life Society με συμμετοχή στα κέρδη υφίσταντο ενδελεχή έλεγχο από τον Τύπο. Μετά από έναν μακρύ δικαστικό αγώνα, με επακόλουθες εφέσεις από αμφότερες τις πλευρές, η Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε το 2000 απόφαση, σύμφωνα με την οποία η προσέγγιση της S ήταν απαράδεκτη και ότι έπρεπε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι των κατόχων ασφαλιστηρίων GAR. Ως αποτέλεσμα, η ήδη υπάρχουσα κατάσταση έλλειψης ενεργητικού επιδεινώθηκε (1,5 δισ. λίρες Αγγλίας) και η εταιρεία αποφάσισε να 1 Βλ. γλωσσάρι στο Παράρτημα για επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας. RR\ doc 19/453 PE v05-00

20 διατεθεί προς πώληση. Ωστόσο, οι αρχικοί πιθανοί αγοραστές απέσυραν το ενδιαφέρον τους την τελευταία στιγμή. Στις 8 Δεκεμβρίου 2000, η S έκλεισε τις πόρτες της σε νέες δραστηριότητες και διορίστηκε νέο Συμβούλιο. Το 2001, το νέο Συμβούλιο ακύρωσε τα προμερίσματα από τα κέρδη και μείωσε όλες τις αξίες των συνταξιοδοτικών ασφαλιστήριων συμβολαίων (4 δισ. λίρες Αγγλίας) κατά 16% (14% για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής). Πριν από το τέλος του 2001, το νέο Συμβούλιο πρότεινε επίσης ένα σχέδιο συμβιβασμού στους αντισυμβαλλόμενους για την αλλαγή του καθεστώτος του ασφαλιστηρίου GAR και των επενδύσεων χωρίς GAR, ένα σχέδιο που εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου στις 8 Φεβρουαρίου Ενόψει όλων αυτών των εξελίξεων, άρχισαν να διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αρκετές αλλεπάλληλες έρευνες: τον Μάρτιο του 2001, η επίλεκτη επιτροπή οικονομικών της Βουλής των Κοινοτήτων δημοσίευσε την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εταιρεία Equitable Life και τον τομέα των ασφαλειών ζωής («Equitable Life and the Life Assurance Industry: an Interim Report») τον Αύγουστο του 2001, ο Λόρδος Penrose κίνησε μια εκτεταμένη έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2001, δημοσιεύθηκε η έκθεση Corley σχετικά με την Equitable Life τον Οκτώβριο του 2001, δημοσιεύθηκε η έκθεση Baird για τη ρυθμιστική διαχείριση της Equitable Life. Τον Απρίλιο του 2002, η S προσέφυγε κατά του πρώην ελεγκτή της, της εταιρείας Ernst & Young, και κατά 15 πρώην διευθυντών, αλλά χωρίς επιτυχία. Τον Ιούνιο του 2003, ο Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβήτρής του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε έκθεση, σύμφωνα με την οποία οι προληπτικοί επόπτες δεν ενέχοντο σε κρούσματα κακοδιοίκησης. Τον Μάρτιο του 2004, δημοσιεύθηκε η έκθεση Penrose, η οποία ανέφερε ουσιαστικά ότι, παρά τον εντοπισμό ορισμένων σοβαρών ρυθμιστικών παρατυπιών στον τρόπο εποπτείας της εταιρείας, το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης ανήκε στη διοίκηση της S και όχι στις ρυθμιστικές αρχές. Αργότερα το ίδιο έτος, υποβλήθηκαν οι πρώτες αναφορές για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αναφέροντες υποστήριξαν ότι οι βρετανικές ρυθμιστικές αρχές δεν ήλεγχαν επαρκώς την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις ρυθμιστικές οικονομικές απαιτήσεις της και ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις των προηγούμενων ρυθμιστικών αρχών συνιστούσαν παραβίαση των κανόνων που ισχύουν στη Βρετανία για τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με τις ασφάλειες ζωής. Στις 18 Ιανουαρίου 2006, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει εξεταστική επιτροπή για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society (EQUI), η οποία διεξήγαγε την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 2 Φεβρουαρίου Κύρια αριθμητικά στοιχεία και ασφαλιστήρια συμβόλαια Στο απόγειο των δραστηριοτήτων της το 2001, ο αριθμός των αντισυμβαλλομένων με συμμετοχή στα κέρδη που επλήγησαν από την περικοπή των ασφαλιστικών αξιών προσέγγιζε το ένα εκατομμύριο, κυρίως στη Βρετανία. Αν συμπεριληφθούν και οι αντισυμβαλλόμενοι χωρίς συμμετοχή στα κέρδη, επλήγησαν σχεδόν 1,7 εκατομμύρια άτομα σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις. Σήμερα, το κεφάλαιο με συμμετοχή στα κέρδη, αξίας 10 δισ. λιρών Αγγλίας, εξακολουθεί να έχει περίπου μέλη. Εκτιμάται ότι περίπου ασφαλιστήρια πωλήθηκαν στη Γερμανία, στην Ιρλανδία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έως το κλείσιμο της S σε νέους πελάτες το Επί του παρόντος, φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αντισυμβαλλόμενοι με συμμετοχή στα κέρδη στην Ιρλανδία και περίπου στη Γερμανία. PE v /453 RR\ doc

21 Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πριν από την περιγραφή των ειδών προϊόντων που διετίθεντο από την S, είναι ίσως χρήσιμο να διευκρινιστεί για τον απλό αναγνώστη τι είναι η ετήσια πρόσοδος. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ασφαλιστικό προϊόν που παρέχει μια σειρά περιοδικών πληρωμών εγγυημένων ως προς το ποσό και την περίοδο πληρωμής. Αν ένα άτομο επιλέξει να λαμβάνει τις προσόδους του εφ όρου ζωής, το άτομο αυτό θα έχει μια εγγυημένη πηγή εισοδήματος μέχρι τον θάνατό του. Αν πεθάνει πριν από το προσδόκιμο ζωής του, θα λάβει από τον ασφαλιστικό φορέα πολύ λιγότερα από αυτά που πλήρωσε. Από την άλλη πλευρά, αν υπερβεί το προσδόκιμο ζωής του, ενδέχεται να λάβει πολύ περισσότερα από το κόστος της ετήσιας προσόδου, συν τα κέρδη. Συνήθως, τα κέρδη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ετήσιας προσόδου είναι αφορολόγητα (δηλαδή, δεν φορολογούνται μέχρι να εξοφληθούν). Παρακάτω ακολουθούν διάφορα είδη προϊόντων προσόδου, με αναφορά στα είδη ασφαλιστηρίων που διέθετε η S και στα οφειλόμενα ποσά: 1 Πρόσοδοι ενιαίου ασφαλίστρου: η επένδυση καταβάλλεται εφάπαξ. Πρόσοδοι ευέλικτου ασφαλίστρου: η ετήσια πρόσοδος χρηματοδοτείται με μια σειρά καταβολών. Άμεσες πρόσοδοι: οι πληρωμές αρχίζουν αμέσως μετά τη χρηματοδότηση της προσόδου, συνήθως με ενιαίο ασφάλιστρο. Αναβαλλόμενες πρόσοδοι: με αυτό το είδος προσόδου, η καταβολή των ποσών ξεκινά πολλά χρόνια μετά την έκδοση του συμβολαίου προσόδου. Οι προγραμματισμένες πληρωμές λαμβάνονται είτε κατ αποκοπήν είτε ως ετήσια πρόσοδος. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ενιαίο ή με ευέλικτο ασφάλιστρο. Σταθερές πρόσοδοι ή πρόσοδοι GAR: με συμβόλαιο σταθερής προσόδου, η ασφαλιστική εταιρεία τοποθετεί κεφάλαια σε συντηρητικές επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, όπως ομόλογα, και το κεφάλαιο δανεισμού είναι εγγυημένο. Η εταιρεία δίνει στον αντισυμβαλλόμενο ένα επιτόκιο που είναι εγγυημένο για μια ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Αυτό το δικαίωμα εγγυημένης προσόδου (GAR) προσαρμόζεται ανοδικά ή καθοδικά στο τέλος της περιόδου εγγύησης. Η S εξακολουθεί να έχει δραστηριότητες σταθερών προσόδων που ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. λίρες Αγγλίας. Μεταβλητές πρόσοδοι: η μεταβλητή πρόσοδος συνεπάγεται περισσότερους κινδύνους από ό,τι η σταθερή πρόσοδος GAR. Δίνει στον αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει πώς θα κατανείμει τα χρήματά του σε πολλά διαφορετικά κεφάλαια διαχείρισης. Σε αντίθεση με τη σταθερή πρόσοδο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις κεφαλαίου δανεισμού ή τόκου. Συνεπώς, η επένδυση γίνεται από τον προσοδούχο που επωμίζεται τον κίνδυνο, και όχι από την ασφαλιστική εταιρεία. Η S πωλούσε ένα είδος μεταβλητής προσόδου που ονομαζόταν πρόσοδος με συμμετοχή στα κέρδη, ένα συμβόλαιο που λάμβανε ένα μερίδιο των διανεμημένων πλεονασματικών αποθεμάτων από το κεφάλαιο μέσω συμμετοχών στα κέρδη. Η S σύναψε τον μεγαλύτερο όγκο των συμβολαίων προσόδου με συμμετοχή στα κέρδη τη δεκαετία του 1990, όταν οι επιστροφές επενδύσεων ήταν υψηλές. Τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας και η πτώση του χρηματιστηρίου την περίοδο οδήγησαν σε ουσιαστική περικοπή περίπου του ενός τρίτου των προσόδων με συμμετοχή στα κέρδη. Αυτό ενισχύθηκε επίσης από το ζήτημα του αποκαλούμενου εγγυημένου επιτοκίου («GIR»), ένα ποσό μέσω του οποίου τα βασικά οφέλη αυξάνονται 1 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. WE 28. RR\ doc 21/453 PE v05-00

22 εγγυημένα κάθε χρόνο πριν από την προσθήκη μιας δηλωμένης συμμετοχής στα κέρδη. Εκτιμάται ότι το GIR πιθανώς εξακολουθεί να ισχύει σε περίπου 75% των συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη της S. Αυτά τα συμβόλαια με GIR επωφελούνται από μια εγγυημένη ετήσια αύξηση της τάξης του 3,5%. Το γενικό αποτέλεσμα του GIR είναι ότι η S δεσμεύεται για επενδύσεις σε κρατικά αποθέματα και δάνεια, τα οποία δεν έχουν ετήσια απόδοση 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν ωφελήθηκε ιδιαίτερα από την ανάκαμψη της χρηματαγοράς την περίοδο Η αξία του κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη της S εκτιμάται αυτήν τη στιγμή στα 10 δισ. λίρες Αγγλίας. Ανάλυση της λειτουργίας ενός κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη Τα κεφάλαια επενδύονται σε ίδια κεφάλαια, σε ομόλογα, σε βρετανικά κρατικά ομόλογα (gilts) ή σε ακίνητη ιδιοκτησία ανάλογα με το κεφάλαιο και τους επενδυτικούς τους στόχους. Στόχος των κεφαλαίων με συμμετοχή στα κέρδη είναι να λάβουν οι σχετικά επιφυλακτικοί επενδυτές μια γεύση της χρηματαγοράς αλλά χωρίς μεγάλο κίνδυνο. Σε αντάλλαγμα των μηνιαίων ασφαλίστρων, η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει ένα κατ αποκοπήν ποσό στο τέλος της ισχύος του ασφαλιστηρίου. Τα ασφάλιστρα των επενδυτών κατατίθενται σε ένα κεντρικό κεφάλαιο μαζί με εκείνα άλλων επενδυτών «με συμμετοχή στα κέρδη». Ένα μεγάλο μέρος της τελική αξίας του ασφαλιστηρίου εξαρτάται από τις συμμετοχές στα κέρδη που καταβάλλει η εταιρεία κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου και κατά τη λήξη του ασφαλιστηρίου. Για να διασφαλιστεί η ισχύς του κεφαλαίου, επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις στους αποταμιευτές που επιθυμούν να αποσύρουν τα χρήματά τους σε πρώιμο στάδιο. Τα κεφάλαια με συμμετοχή στα κέρδη έχουν επίσης έναν ενσωματωμένο μηχανισμό ασφάλειας, γνωστό ως «σύστημα εξομάλυνσης». Αυτό σημαίνει ότι σε έτη καλής επενδυτικής ανάπτυξης οι εταιρείες πρέπει να κρατούν ορισμένα κέρδη και να τα χρησιμοποιούν για να συμπληρώσουν τις συμμετοχές στα κέρδη, όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι πιο δυσχερείς. PE v /453 RR\ doc

23 IV. Περίληψη των ενεργειών που έχουν αναληφθεί Ενέργειες που έχουν αναληφθεί και στοιχεία που έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής 1. Ακρόαση μαρτύρων ενώπιον της επιτροπής Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της 23ης Μαρτίου 2006, της 25ης Απριλίου 2006, της 29ης Μαΐου 2006, της 21ης Ιουνίου 2006, της 11ης Ιουλίου 2006, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006, της 4ης Οκτωβρίου 2006, της 23ης Νοεμβρίου 2006, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, της 25ης Ιανουαρίου 2007 και της 1ης Φεβρουαρίου 2007, η εξεταστική επιτροπή άκουσε τις μαρτυρίες διαφόρων μαρτύρων, όπως των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Equitable Life, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν υποβάλει αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλων κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία, εκπροσώπων των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του νυν γενικού διευθυντή της Equitable Life. Οι ακόλουθοι μάρτυρες κατέθεσαν τα εξής προφορικά αποδεικτικά στοιχεία: Συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H1): - Tom LAKE, πρόεδρος της Equitable Members' Action Group - Paul BRAITHWAITE, γενικός γραμματέας της Equitable Members' Action Group, (αναφέρων) - Elemér TERTÁK, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Markt, διευθυντής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - Karel VAN HULLE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Markt, επικεφαλής του τμήματος ασφαλίσεων και συντάξεων - Alan BEVERLY, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Markt, Τμήμα ασφαλίσεων και συντάξεων Συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H2): - Michael JOSEPHS, σύμβουλος της Ένωσης Επενδυτών - Beatrice KNOWD, ιρλανδή κάτοχος ασφαλιστηρίου - Patrick KNOWD, ιρλανδός κάτοχος ασφαλιστηρίου - Nicolas BLORD, κάτοχος ασφαλιστηρίου (αναφέρων) - Paul WEIR, πρόεδρος της Ομάδας Δράσης Πρώην Συνεισφερόντων - Charles THOMSON, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Equitable Life Assurance Society Συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H3): - Peter SCAWEN, ομάδα Equitable Life Trapped Annuitants (TA) - Markus J. WEYER, DAGEV (Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Equitable Life Versicherungsnehmer), ένωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των αντισυμβαλλομένων RR\ doc 23/453 PE v05-00

24 οι οποίοι συνήψαν ασφαλιστήρια συμβόλαια της Equitable Life στη Γερμανία - Martin McWEE, συντάκτης της έκθεσης «Λεβιάθαν» Συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H4): - Clive MAXWL, διευθυντής για την πολιτική χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου - David STRACHAN, διευθυντής στον τομέα ασφαλίσεων της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA) - Christopher DAYKIN, αναλογιστής της κυβέρνησης, επικεφαλής της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (GAD) - Mary O'DEA, διευθύντρια καταναλωτών, Anne TROY, επικεφαλής του τμήματος εποπτείας των ασφαλίσεων στην ιρλανδική Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ISFRA) και George TREACY, επικεφαλής του τμήματος κωδίκων προστασίας των καταναλωτών στην ιρλανδική Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (IFSRA) - Colin SLATER, λογιστής και εταίρος της Burgess Hodgson. Συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H5): - Richard LLOYD, πρώην αντιπρόσωπος πωλήσεων της Equitable Life Assurance Society - Stuart BAYLISS, διοικητικός διευθυντής της Annuity Direct Συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H6): - Thomas STEFFEN, διευθυντής Α για την εποπτεία των ασφαλίσεων της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (BaFin) - Kurt SCHNEITER, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ιδιωτικών Ασφαλίσεων της Ελβετίας Συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H7): - ο κ. BJERRE-NISEN, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS) - Liz KWANTES, επικεφαλής της Equitable Life Members Help Group - Leslie SEYMOUR, κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου της S που συντάχθηκε στις Βρυξέλλες Συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H8): - Charles THOMSON, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Equitable Life Assurance Society - Simon BAIN, δημοσιογράφος της εφημερίδας Glasgow Herald - Charlie MCREEVY, Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς Συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H9): - Eric DUCOULOMBIER, εκπρόσωπος του FIN-NET PE v /453 RR\ doc

25 Συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2007 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H10): - Claire-Françoise DURAND, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Jacqueline MINOR, διευθύντρια της Διεύθυνσης Β (Ανάπτυξη οριζόντιας πολιτικής) της ΓΔ MARKT - Michel AYRAL, διευθυντής της Διεύθυνσης Γ (Ρυθμιστική πολιτική) της ΓΔ ENTR - Julio GARCIA-BURGUES, επικεφαλής του Τμήματος A.2 (Παραβάσεις) της ΓΔ ENVI Συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 2007 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H11): - Paul BRAITHWAITE, γενικός γραμματέας της Equitable Members' Action Group (αναφέρων) - Λόρδος NEILL QC και Matthew MORRISON 2. Κληθέντες μάρτυρες που αρνήθηκαν να παραστούν σε ακροάσεις Κυβέρνηση και ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου: - ο αξιότιμος κ. Des BROWNE, πρώην γραμματέας χρηματοπιστωτικών υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου - ο αξιότιμος κ. Ed BALLS, βουλευτής του ΕΚ*, νυν υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Υπουργείο Οικονομικών: ρυθμιστική αρχή ) - ο κ. Callum McCARTHY*, πρόεδρος της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA) (νυν ρυθμιστική αρχή, από τον Δεκέμβριο του 2001) - ο Sir Howard DAVIES, πρώην πρόεδρος της FSA - ο κ. Martin ROBERTS, πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης ασφαλίσεων του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και, εν συνεχεία, του Υπουργείου Οικονομικών (Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας: ρυθμιστική αρχή έως τον Ιανουάριο του 1998) Άλλες ρυθμιστικές αρχές: - Michael MARTIN, υπουργός Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης της Ιρλανδίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή: - Frits BOLKESTEIN, πρώην Επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς Λοιποί: - John McFall, βουλευτής του ΕΚ*, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου - Tony Wright, βουλευτής του ΕΚ*, πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου - Λόρδος Penrose - Ann Abraham*, Κοινοβουλευτική Διαμεσολαβήτρια του Ηνωμένου Βασιλείου RR\ doc 25/453 PE v05-00

26 - Iain Ogilvie*, επικεφαλής των ερευνών για την S του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου - Walter Merricks*, Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS) - Stephen Hadrill, γενικός γραμματέας της ABI (Ένωση Βρετανών Ασφαλιστών) - Daniel Schanté, γενικός διευθυντής της CEA (Comité européen des assureurs) - David Forfar, πρώην αναλογιστής και επικεφαλής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σκωτικής ασφαλιστικής εταιρείας - Liz Dolan, δημοσιογράφος της Sunday Telegraph - Rupert Jones, δημοσιογράφος της The Guardian - Roy Ranson και Chris Headdon, πρώην διοικητικά στελέχη της S - Matthias Niesel, πρώην πωλητής της AS στο NRW *: Συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της επιτροπής EQUI στο Λονδίνο στις , βλ. σημείο Κατάλογος αποδεκτών εγγράφων στοιχείων WE Η παραλαβή αποδεικτικών στοιχείων ήταν δυνατή έως την εκπνοή της προθεσμίας στις 20 Μαρτίου Έγραφα τα οποία αναγνωρίστηκαν επίσημα ως γραπτά αποδεικτικά στοιχεία και δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο: 92. Υστερόγραφο στην παρουσίαση της EMAG την 1η Φεβρουαρίου 91. Απάντηση της EMAG σε όσα κατέθεσε η FOS 90. Επιστολή του Προέδρου προς την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS) και απάντηση από την FOS 89. Επιστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς τον Πρόεδρο 88. Επιστολή της Young προς τον Πρόεδρο 87. Απάντηση της Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS) στην έκθεση Neill 86. Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης Lord Neill 85. Έκθεση Markus Weyer 84. Γνωμοδότηση του Josh Holmes για τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια ζωής 83. Έκθεση Lord Neill 82. Υποβολή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή από τον κ. Rankin 81. Επιστολή του κ. Deppe προς τον Πρόεδρο 80. Απάντηση από την ιρλανδική Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ISFRA) 79. Έγγραφο σχετικά με την έλλειψη ενεργητικού από την Ένωση Επενδυτών 78. Απάντηση του H. Davies 77. Απάντηση PASC 76. Γνωμοδότηση Ανώτερου Συμβούλου της , Anthony Boswood QC 75. Επίσημες σημειώσεις της συνεδρίασης της EMAG με την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) στις Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ EMAG και McGuinness 73. Παρουσίαση του Επιτρόπου McCreevy στις Παρουσίαση του Simon Bain στις Επιστολή του Hebert Smith προς την S PE v /453 RR\ doc

27 70. Παρουσίαση του κ. Thomson στις Έγγραφο σχετικά με την απάτη από την Ένωση Επενδυτών 68. Επιστολή του Προέδρου προς την κ. Meade και απάντηση στις Αξιολόγηση Συμβιβαστικού Σχεδίου από την FSA 66. Επιστολή σχεδίου συμβιβασμού από την FSA 65. Επιστολή της κ. O'Dea προς τον Πρόεδρο 64. Επιστολή ιρλανδού μόνιμου αντιπροσώπου προς την ΕΕ 63. Ιρλανδικές προσφυγές που υποβλήθηκαν στον Διαμεσολαβητή 62. Υποβολή του κ. Meade στην αντιπροσωπεία στο Δουβλίνο 61. Υποβολή της κ. O'Dea στην αντιπροσωπεία στο Δουβλίνο 60. Regulation of Equitable Life; Έκθεση από την Επιτροπή σχετικά με τον ευρωπαϊκό κανονισμό περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 59. Αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή Οικονομικών για τον κλάδο των αναλογιστών 58. Μνημόνιο από την Cazalet Financial Consulting 57. Υποβολή του κ. Fall στην αντιπροσωπεία στο Λονδίνο 56. Υποβολή του κ. Merricks στην αντιπροσωπεία στο Λονδίνο 55. Πρωτόκολλο της Σιένα 54. Παράρτημα II στα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Seymour στις , υπόθεση «La vie d'or» 53. Παράρτημα I στα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Seymour στις Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Seymour στις Αποδεικτικά στοιχεία από την κ. Kwantes στις Έκθεση Corley 49. Προφορικά αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Schneiter στις Αλληλογραφία μεταξύ των γερμανών ασφαλισμένων και της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) 47. Απάντηση από τον κ. Thomson, διευθύνοντα σύμβουλο της S 46. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Stonebanks 45. Απάντηση του Chris Headdon στην πρόσκληση να παραστεί ως μάρτυρας 44. Παρουσίαση της EMAG στην Επιτροπή Αναφορών, Επιστολή του κ. Vinall προς τον Πρόεδρο σχετικά με την FSA 42. Επιστολή σχετικά με την απάτη του Joseph McGuinness 41. Έγγραφο της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις αρμοδιότητες των χωρών καταγωγής/υποδοχής 40. 2η υποβολή του κ. Brian Chase Grey 39. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Δήλωση της διευθύντριας καταναλωτών της Ιρλανδίας, Αποδεικτικά στοιχεία από την FSA στις Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Seymour 35. Επιστολή Byrne προς McGuinness 34. Burgess Hodgson για τη συνεδρίαση στις Έγγραφο του Michael Nassim, ενημερωμένο: "Anatomy of a fraud" 32. Υποβολή της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συνεδρίαση της Έγγραφο σχετικά με την απάτη από την Ένωση Επενδυτών 30. Έγγραφα από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου: ((10η έκθεση, , Equitable Life and the Life Assurance Industry: An Interim Report (March 2001) [Η Equitable Life και ο τομέας των ασφαλειών ζωής: Προσωρινή RR\ doc 27/453 PE v05-00

28 έκθεση (Μάρτιος 2001)] 6η ειδική έκθεση, σύνοδος : Απάντηση της κυβέρνησης στα ανωτέρω (Οκτώβριος 2001); Κείμενο της δήλωσης του γραμματέα χρηματοπιστωτικών υποθέσεων (FST) στη Βουλή στις 8 Μαρτίου 2003 και ερωτήσεις που ακολούθησαν; αποδεικτικά στοιχεία από τον Λόρδο Penrose και το FST στις 16 Μαρτίου 2004 «Restoring Confidence in long-term savings» [Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε μακροπρόθεσμες καταθέσεις] (8η έκθεση, σύνοδος , Ιούλιος 2004)) 29. Έγγραφο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη της S 28. Έγγραφο επιλογών για την EMAG 27. Μνημόνιο από την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS) στην επιτροπή EQUI 26. Έκθεση Burgess Hodgson για την EMAG 25. Επιστολή του κ. Chase Grey προς τον ευρωβουλευτή John McFall 24. Παρουσίαση του κ. McElwee στις Παρουσίαση της TA στις Παρουσίαση της DAGEV στις Αποδεικτικά στοιχεία από τη BAFin - επίσης σύνοψη των αποδεικτικών στοιχείων της BAFin 20. Wilde Sapte study implementation report, UK 19. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Brian Edmonds 17. Έκθεση Baird 16. Έκθεση Penrose 15. Αναφορά 0611/2004 και παράρτημα στην αναφορά 0611/ Αναφορά 0029/2005 και παράρτημα στην αναφορά 0029/ Ανακοίνωση προς τα μέλη σχετικά με τις αναφορές 0611/2004 και 0029/ Μνημόνιο προς το ΕΚ από τον Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου 11. Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της FAS και της FOS 10. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Peter Schäfer 9. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Brian Chase Grey 8. Έγγραφο του Michael Nassim: "An equitable assessment of rights and wrongs" [Δίκαιη αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων] 7. Έγγραφο του Michael Nassim: "Equitable Life: Penrose and Beyond - Anatomy of a fraud" 6. Παρουσίαση του Paul Weir της Ομάδας Δράσης Πρώην Συνεισφερόντων της εταιρείας Equitable Life στις Παρουσίαση του Charles Thomson στις Παρέμβαση της Ένωσης Επενδυτών στις Ο κ. O'Brien σχετικά με την παραλαβή αποζημίωσης των ιρλανδών ασφαλισμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο 2. Παρέμβαση της EMAG στις Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις WE-File Κατάλογος αρχειοθετημένων έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία δεν δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο, WE-File #: PE v /453 RR\ doc

29 1. Αποδεικτικά στοιχεία από Edmonds (επιστολή) 2. Αποδεικτικά στοιχεία από Power (επιστολή) 3. Αποδεικτικά στοιχεία από O'Brien (επιστολή) 4. Αποδεικτικά στοιχεία από Troy (επιστολή) 5. Αποδεικτικά στοιχεία από Douglas (επιστολή) 6. Αποδεικτικά στοιχεία από Byrne (επιστολή) 7. Αποδεικτικά στοιχεία από B.Groves (επιστολή) 8. Αποδεικτικά στοιχεία από McGuirk (επιστολή) 9. Αποδεικτικά στοιχεία από O'Farrell (επιστολή) 10. Αποδεικτικά στοιχεία από Seymour (ηλεκτρονική επιστολή) [αργότερα δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο ως WE 36] 11. Αποδεικτικά στοιχεία από την κ. K. Noonan (επιστολή) 12. Αποδεικτικά στοιχεία από Peter Thornton (επιστολή) 13. Αποδεικτικά στοιχεία από Jim Berry (επιστολή) 14. Αποδεικτικά στοιχεία από Jack Duggan (επιστολή) 15. Αποδεικτικά στοιχεία από John Galvin (επιστολή) 16. Αποδεικτικά στοιχεία από Patrick McCarthy (επιστολή) 17. Αποδεικτικά στοιχεία από Roy Harding (ηλεκτρονική επιστολή) 18. Αποδεικτικά στοιχεία από DAGEV (αντίγραφα αλληλογραφίας με την FSA μετέπειτα WE 48) 19. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. O'Farrell (επιστολή και άρθρο εφημερίδας + επιστολές Abraham) 20. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. N.F.Norrish (επιστολή που διαβιβάστηκε από τον ευρωβουλευτή Chichester) 21. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Krege (αναφορά 508/2006) 22. Αποδεικτικά στοιχεία από S&P (πιστοληπτική ικανότητα AS ) 23. Αποδεικτικά στοιχεία από John Rankin (επί καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή) 24. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη Lloyds, υπόθεση Poole (1) 25. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη Lloyds, υπόθεση Poole (2) 26. Αποδεικτικά στοιχεία από κ. Golding σχετικά με τη Sun Life 27. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Deppe σχετικά με τη FOS 28. Αποδεικτικά στοιχεία από Manfred Westphal (FIN-USE) σχετικά με τις ερωτήσεις που ακολούθησαν 29. Πληροφορίες από την FSA στους αντισυμβαλλομένους, Ιούλιος Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την υπόθεση των συνταξιούχων 31. Αποδεικτικά στοιχεία από Alexander Kern σχετικά με τις ερωτήσεις που ακολούθησαν 32. Απόφαση του Ινστιτούτου Αναλογιστών κατά Ranson, Headdon 33. Απαντήσεις 30 Ιρλανδών ασφαλισμένων στο ερωτηματολόγιο, συμπεριλαμβανομένων των παρατημάτων (μόνο σε χαρτί) WE-Conf Υπάρχουν 32 απόρρητα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, WE-CONF Άλλα συνοδευτικά έγγραφα: RR\ doc 29/453 PE v05-00

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 25.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 146/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΖΩΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SOLVENCY II ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011. Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κύριο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρο, Eurogroup, Βρυξέλλες. Κύριο Olli Rehn, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες. Κύριο Jean-Claude Trichet,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10.10.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10.10.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2014 C(2014) 7232 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10.10.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2011 COM(2011) 142 τελικό 2011/0062 (COD) C7-0085/11 Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τις συµβάσεις πίστωσης για ακίνητα κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου

Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση στην Ελλάδα Έκθεση της Συνεδρίασης Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου Ιούλιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συνοπτική παρουσίαση I. Γενική επισκόπηση II. Ισχύουσα κατάσταση: A.

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E

Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Θ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ E ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ «ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2013 COM(2013) 462 final 2013/0214 (COD) C7-0209/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες 1.2.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φορολογικό Δίκαιο (Φ.Π.Α.)

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φορολογικό Δίκαιο (Φ.Π.Α.) Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φορολογικό Δίκαιο (Φ.Π.Α.) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας Περιεχομένων Ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας

Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας Προκαταρκτική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Η Λειτουργία των Θεσμών του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 30.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ IMCO/CM/03/2011) Θέμα: Ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 2010 η Επιτροπή διοργάνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης. Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα

Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης. Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για την Ελλάδα GRECO Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Στρασβούργο, 21 Ιουνίου 2013 Εμπιστευτικό GRECO RC-ΙΙΙ (2013), 13Ε Ενδιάμεση έκθεση Τρίτος Κύκλος Αξιολόγησης Ενδιάμεση Έκθεση Συμμόρφωσης για

Διαβάστε περισσότερα