ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 ΤΕΛΙΚΟ A6-0203/ ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κρίση της Equitable Life Assurance Society (2006/2199(INI)) Εξεταστική επιτροπή για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society Εισηγήτρια: Diana Wallis RR\ doc PE v05-00

2 PE v /453 RR\ doc

3 Η παρούσα έκθεση ενημερώθηκε στις Ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία τα οποία παρελήφθησαν έως τις : ειδικότερα, έγινε ανάλυση των εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων έως τα στοιχεία WE 92, WE-File 33 και WE-CONF 32 και των προφορικών αποδεικτικών στοιχείων έως το στοιχείο H 11, περιλαμβανομένου του στοιχείου WS 2. Υπενθυμίζουμε τις συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση για τα στοιχεία που υποβλήθηκαν στην επιτροπή: H # = προφορικά αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν σε ακροάσεις της επιτροπής EQUI WS # = προφορικά αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν στα εργαστήρια της επιτροπής EQUI WE # = έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της επιτροπής EQUI (προσβάσιμα στο κοινό) WE-FILE # = έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που δεν έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο WE-CONF # = έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ES-# = εξωτερικές μελέτες RR\ doc 3/453 PE v05-00

4 H Εξεταστική επιτροπή για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society ξεκίνησε τις εργασίες της στις 2 Φεβρουαρίου 2006 και ενέκρινε την τελική της έκθεση στις 8 Μαΐου Πραγματοποίησε 17 συνεδριάσεις, διεξήγαγε 11 δημόσιες ακροάσεις, διοργάνωσε 2 εργαστήρια και έστειλε 2 επίσημες αντιπροσωπείες στο Δουβλίνο και στο Λονδίνο. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 12 συνεδριάσεις των συντονιστών της επιτροπής. Η επιτροπή συνέλεξε προφορικά αποδεικτικά στοιχεία από 38 μάρτυρες, ανέλυσε 92 δημόσια έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, 32 απόρρητα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία και 33 αρχειοθετημένα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, συνολικής έκτασης χιλιάδων σελίδων. Ανέθεσε επίσης 3 μελέτες σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Τα 22 πλήρη μέλη και τα 15 αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής ήταν: McGuinness, Mairead : Πρόεδρος Medina Ortega, Manuel : Αντιπρόεδρος Gauzès, Jean-Paul : Αντιπρόεδρος Sir Atkins, Robert : Μέλος, συντονιστής Bloom, Godfrey : Μέλος Bowles, Sharon : Μέλος Cashman, Michael : Μέλος De Rossa, Proinsias : Μέλος, συντονιστής Doorn, Bert : Μέλος Ettel, Harald : Μέλος Gargani, Giuseppe : Μέλος Klinz, Wolf : Μέλος Meyze Pleite, Willy : Μέλος Mote, Ashley : Μέλος, συντονιστής Ó Neachtain, Seán : Μέλος, συντονιστής Parish, Neil : Μέλος Purvis, John : Μέλος Rühle, Heide : Μέλος, συντονίστρια Skinner, Peter: Μέλος Van Lancker, Anne : Μέλος Wallis, Diana : Μέλος, εισηγήτρια, συντονίστρια Wieland, Rainer : Μέλος Audy, Jean-Pierre : Αναπληρωτής Aylward, Liam : Αναπληρωτής Beres, Pervenche : Αναπληρώτρια van Buitenen, Paul : Αναπληρωτής Bullmann, Udo : Αναπληρωτής van den Burg, Ieke : Αναπληρώτρια Chichester, Giles : Αναπληρωτής Dobolyi, Alexandra : Αναπληρώτρια Gutiérrez-Cortines, Cristina : Αναπληρώτρια Hasse Ferreira, Joel : Αναπληρωτής Karas,, Othmar : Αναπληρωτής Lehne, Klaus-Heiner : Αναπληρωτής Mitchell,, Gay : Αναπληρωτής Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μαρία : Αναπληρώτρια Radwan, Alexander : Αναπληρωτής Τα μέλη της γραμματείας ήταν: Διευθυντής: Riccardo Ribera d'alcala Προϊστάμενος της γραμματείας: Miguel Tell Cremades, Γραμματεία Nadine Froment Υπάλληλος Διοίκησης: Miguel Puente Pattison, Γραμματεία : Silvana Casella Υπάλληλος Διοίκησης: Hannes Kugi, Γραμματεία : Sylvie Renner-Yalcin PE v /453 RR\ doc

5 Υπάλληλος Διοίκησης: Claudio Quaranta, Γραμματεία : Saskia de Rijck Βοηθός: Amelia Fernandez Navarro RR\ doc 5/453 PE v05-00

6 PE v /453 RR\ doc

7 PR_INI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 I. Περίληψη της εντολής...11 II. III. IV. Λεπτομερείς κατευθύνσεις δράσης...12 Ιστορικό...19 Περίληψη των ενεργειών που έχουν αναληφθεί...23 ΜΕΡΟΣ II ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ...36 I. Εισαγωγή...38 II. Έρευνα για την ορθή μεταφορά στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου της 3ΟΑΖ και την εφαρμογή/επιβολή της από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την AS...44 Συμπερασματα ΜΕΡΟΥΣ II, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΡΟΣ III - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ I. Διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΡΟΥΣ III - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ IV - ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ I. Εισαγωγή II. VI. Αποζημίωση Αξιώσεις κατά της AS για παραπλανητικές πωλήσεις IX. Η θέση των αντισυμβαλλομένων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου XII. Η ανάγκη αποζημίωσης των θυμάτων της Equitable Life Συμπερασματα ΜΕΡΟΥΣ IV - ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ I. Εισαγωγή RR\ doc 7/453 PE v05-00

8 ΙΙ. Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ - γενικό πλαίσιο Συμπεράσματα ΜΕΡΟΥΣ V, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΡΟΣ VI - ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ I. Η εξεταστική επιτροπή: τρέχουσα κατάσταση III. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμπεράσματα ΜΕΡΟΣ VI, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΡΟΣ VII - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ A. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ II ΚΑΙ III - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ B. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ IV - ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ Γ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ V - ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΡΟΣ VI - ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EQUI ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ PE v /453 RR\ doc

9 ΜΕΡΟΣ I - ΕΙΣΑΓΩΓΗ σχετικά με την εντολή και τις ενέργειες της εξεταστικής επιτροπής RR\ doc 9/453 PE v05-00

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I I. Περίληψη της εντολής II. Λεπτομερείς κατευθύνσεις δράσης III. Ιστορικό IV. Περίληψη των ενεργειών που έχουν αναληφθεί PE v /453 RR\ doc

11 I. Περίληψη της εντολής Στις 18 Ιανουαρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε 1 να συστήσει εξεταστική επιτροπή για να διερευνήσει τις καταγγελλόμενες παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου και την κακή διαχείριση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την κατάρρευση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των εθνικών και των κοινοτικών δικαστηρίων. Οι ανησυχίες που οδήγησαν στη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής διατυπώθηκαν σε διάφορες αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2. Οι αναφορές αυτές αποτέλεσαν τη βάση και το σημείο αφετηρίας της έρευνας και συνέβαλαν στην εστίαση της κατεύθυνσής της. Επομένως, ήταν σημαντικό να αναγνωριστούν και να διατηρηθούν οι πληροφορίες που παρείχαν οι αναφέροντες και να κληθούν οι ίδιοι στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ώστε να τεθεί η βάση της έρευνας. Ο κεντρικός ρόλος αυτών των συγκεκριμένων αναφορών αντικατοπτρίζει επίσης τη γενική σημασία της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου στον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πεδίο της έρευνας περιορίζεται από την εντολή, από το άρθρο 193 της Συνθήκης ΕΚ και από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 3. Σύμφωνα με την εντολή, η έρευνα της επιτροπής επικεντρώνεται σε τέσσερα βασικά θέματα: 1) Εξέταση των καταγγελλόμενων παραβάσεων και της κακής διαχείρισης της εφαρμογής της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ από το Ηνωμένο Βασίλειο 2) Αξιολόγηση του ρυθμιστικού καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με την εταιρεία Equitable Life 3) Καθεστώς των αξιώσεων και επάρκεια των μέσων που διατίθενται σε κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων 4) Αξιολόγηση της ικανότητας της Επιτροπής να εποπτεύει την εφαρμογή της νομοθεσίας. 1 Απόφαση (B6-0050/2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την κατάρρευση της εταιρείας Equitable Life Society. Δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί στην ΕΕ. 2 Αναφορά 0611/2004 του Arthur White, βρετανικής ιθαγένειας και αναφορά 0029/2005, του Paul Braithwaite, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομάδας δράσης Equitable Members' Action Group (EMAG) και ακόλουθες αναφορές για το ίδιο ζήτημα που κατατέθηκαν από αναφέροντες από τη Γερμανία και την Ιρλανδία. 3 95/167/ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 1995 περί των λεπτομερών διατάξεων άσκησης του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ΕΕ L 113 της 19/5/1995, σελ. 2. RR\ doc 11/453 PE v05-00

12 Τέλος, η εξεταστική επιτροπή καλείται «να καταθέσει οιεσδήποτε προτάσεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες σχετικά με τον εν λόγω ζήτημα». Σε αυτό το πλαίσιο, η εξεταστική επιτροπή ενέκρινε στις 23 Μαρτίου 2006 ένα έγγραφο εργασίας σχετικά με τις κατευθύνσεις δράσης που προκύπτουν από την εντολή (Αριθ. αναφ. 2006/2026(INI)). Αυτές οι κατευθύνσεις δράσης αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω. Η προσέγγιση αφορούσε, αφενός, τον διαχωρισμό των ερευνών σε επίπεδο κράτους μέλους (μεταφορά/εφαρμογή, ρύθμιση/εποπτεία και μηχανισμοί προσφυγής) και, αφετέρου, την αντιμετώπιση του ζητήματος του ρόλου της Επιτροπής ξεχωριστά. Αυτά τα τέσσερα σημεία αναπτύχθηκαν σταδιακά μέσω διαφόρων προσχεδίων εκθέσεων, ξεκινώντας με την παρούσα, η οποία εστιάζει στην εντολή και στις κατευθύνσεις δράσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μια ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την έρευνα, η οποία υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2006, σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, συνόψισε τις δράσεις που αναλήφθηκαν τη δεδομένη εκείνη στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα διαχωρίστηκε από τις προηγούμενες και τις υπό εξέλιξη εθνικές έρευνες, δεδομένου ότι υιοθέτησε μια ευρωπαϊκή προοπτική. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, διεξήχθη συγκριτική ανάλυση, στην οποία συμπεριλαμβάνετο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιρλανδία και τουλάχιστον άλλο ένα κράτος μέλος με καλά ανεπτυγμένο τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως οι Κάτω Χώρες ή η Ισπανία. II. Λεπτομερείς κατευθύνσεις δράσης 1) Εξέταση των καταγγελλόμενων παραβάσεων και της κακής διαχείρισης στην εφαρμογή της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ από το Ηνωμένο Βασίλειο Ένα από τα βασικά καθήκοντα της επιτροπής ήταν η εξέταση της ορθής μεταφοράς και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ, της τρίτης οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια ζωής 1, από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα κύρια στοιχεία αυτής της κατεύθυνσης δράσης καλύπτονται στο Μέρος ΙΙ της παρούσας έκθεσης. Για τον λόγο αυτό, η επιτροπή κλήθηκε να αναλύσει το γενικό κοινοτικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο του τομέα των ασφαλειών και να αποσαφηνίσει ποιες διατάξεις εφαρμόζονται στην περίπτωση της εταιρείας Equitable Life. Παράλληλα με την εξέταση της κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο, η επιτροπή διεξήγαγε συγκριτική ανάλυση, προσδιορίζοντας τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που προορίζονται να θέσουν σε ισχύ τις απαιτήσεις των οδηγιών και εξετάζοντας εάν οι εν λόγω απαιτήσεις μεταφέρθηκαν πλήρως και εγκαίρως. 1 Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής), ΕΕ L 311 της 14/11/1997, σελ. 34. PE v /453 RR\ doc

13 Δεύτερον, η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει εάν οι διάφορες βρετανικές αρχές εφάρμοσαν την οδηγία σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Προσπάθησε να διευκρινίσει τις σχετικές αρμοδιότητες των διαφόρων χρηματοπιστωτικών αρχών που συμμετείχαν στην εποπτεία της εταιρείας Equitable Life κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Διεξήχθησαν λεπτομερείς έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί από ποιον, πότε και με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκε η εποπτεία της φερεγγυότητας της εταιρείας Equitable Life και των λογιστικών και αποθεματικών πρακτικών της, καθώς και πώς ανταποκρίθηκαν οι αρχές στις πιθανές αδυναμίες. Όσον αφορά την περίοδο αναφοράς, η εντολή αναφέρει ότι ξεκινά από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της τρίτης οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια ζωής, δηλ. την 1η Ιουλίου 1994, και λήγει με τα γεγονότα που σημειώθηκαν στην εταιρεία Equitable Life, δηλ. το Για τους σκοπούς όμως της έρευνας, χρειάστηκε να αναλυθούν τα γεγονότα πριν από το 1994, τόσο ως προς την πρώτη 1 και τη δεύτερη 2 οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής όσο και ως προς την όλη διαδικασία έγκρισης της τρίτης οδηγίας πριν από το ) Αξιολόγηση του ρυθμιστικού καθεστώτος του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την εταιρεία Equitable Life Τα κύρια στοιχεία αυτής της γραμμής δράσης καλύπτονται στο Μέρος IV της τελικής έκθεσης. Παρότι απαιτήθηκε εκτεταμένη έρευνα για το εν λόγω τμήμα της εντολής, οι κανόνες συμπεριφοράς που εξετάζονται σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο με το κοινοτικό δίκαιο, ειδάλλως η επιτροπή θα υπερέβαινε τα όρια που προσδιορίζονται στο άρθρο 193 της Συνθήκης ΕΚ. Επιπλέον, ήταν ορθό να συγκριθεί το καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου με τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στην Ιρλανδία, στη Γερμανία και σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Εν συντομία, η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει συγκριτικά το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, αξιολογούμενο βάσει των ομολόγων του σε κοινοτικό περιβάλλον. Η έκθεση Penrose 3, η οποία επικαλύπτει τμήματα της έρευνας αυτής, λήφθηκε ως σημείο αφετηρίας και, εν συνεχεία, εξετάστηκε σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό 1 Πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαρτίου 1979, περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητας της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής, ΕΕ L 063, 13/03/1979 σ Δεύτερη οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, ΕΕ L 330 της 29/11/1990, σελ Δεύτερη οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ, ΕΕ L 330 της 29/11/1990, σελ Το Υπουργείο Οικονομικών κίνησε την έρευνα του Λόρδου Penrose τον Αύγουστο του 2001, με σκοπό «Να διερευνηθούν οι περιστάσεις που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό ιστορικό της αγοράς ασφαλίσεων ζωής να εντοπιστούν τυχόν διδάγματα που πρέπει να ληφθούν για τη διεξαγωγή, τη διοίκηση και τη ρύθμιση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και να δοθεί μια σχετική έκθεση στους υπουργούς Οικονομικών". Η έκθεση σχετικά με την έρευνα της Equitable Life δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου RR\ doc 13/453 PE v05-00

14 πλαίσιο. Επιπλέον, η επιτροπή έπρεπε να λάβει υπόψη την υπό εκπόνηση έρευνα που διεξήγαγε η Διαμεσολαβήτρια Κοινοβουλευτικής και Υγειονομικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου «για να καθοριστεί εάν ήταν ορθή η διαχείριση του σχετικού εθνικού ρυθμιστικού καθεστώτος». Η δημοσίευση αυτής της έκθεσης αναμένεται στα μέσα του Σύμφωνα με την απόφαση σχετικά με τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής, η περίοδος αναφοράς αυτής της κατεύθυνσης έρευνας αρχίζει «τουλάχιστον» από το 1989 και, επομένως, είναι ευρύτερη από την περίοδο αναφοράς του σημείου 1. 3) Καθεστώς των αξιώσεων και επάρκεια μέσων διαθέσιμων σε κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων Τα κύρια στοιχεία αυτής της γραμμής δράσης καλύπτονται στο Μέρος IV της τελικής έκθεσης. Πρώτον, ήταν απαραίτητο να προσδιοριστεί ο αριθμός των θιγέντων ευρωπαίων πολιτών που δεν προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και να διευκρινιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες αγόρασαν ασφαλιστήρια συμβόλαια της Equitable Life (π.χ. πότε τα αγόρασαν, εάν τα αγόρασαν εντός ή εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, απευθείας ή από μεσάζοντες, κλπ.). Δεύτερον, συλλέχθηκαν πληροφορίες ως προς το μέγεθος της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε σε μη βρετανούς κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τις πιθανές ενέργειες στις οποίες ενδεχομένως έχουν προβεί για την απόκτηση αποζημίωσης. Επίσης, η επιτροπή επρόκειτο να διευκρινίσει τις δυνητικές νομικές υποχρεώσεις και περιορισμούς των αρχών εκείνων των κρατών μελών, στην επικράτεια των οποίων πωλήθηκαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (π.χ. Ιρλανδία ή Γερμανία), τι έπραξαν και σε ποιον βαθμό μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση. Αυτή η κατεύθυνση έρευνας συνδέεται με την αρχή της «ενιαίας διοικητικής άδειας» και του ελέγχου από το «κράτος μέλος καταγωγής» που περιλαμβάνεται στην τρίτη οδηγία σχετικά με την ασφάλεια ζωής 1. Η επιτροπή, στη συνέχεια, εξέτασε το σύστημα των έννομων μέσων προσφυγής που διατίθενται στους εν λόγω αντισυμβαλλόμενους. Υπήρχαν δύο πιθανά σενάρια ανάλογα με τα αποτελέσματα των ερευνών της επιτροπής, σύμφωνα με τα σημεία 1 και 2. Εάν διαπιστωνόταν ότι το ρυθμιστικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν σύμφωνο με το κοινοτικό δίκαιο, η επιτροπή παρόλα αυτά θα έπρεπε να εξετάσει τη δυνατότητα των αντισυμβαλλομένων να διεκδικήσουν αποζημίωση στο πλαίσιο του βρετανικού δικαίου, καθώς και τη δυνατότητα των ευρωπαίων πολιτών από άλλα κράτη μέλη οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες επ αυτού. Εάν διαπιστωνόταν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίαζε το κοινοτικό δίκαιο, η επιτροπή θα μπορούσε επίσης να επικεντρωθεί στο σύστημα δικαστικής προστασίας δυνάμει του κοινοτικού δικαίου. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αποζημιώνουν τυχόν απώλεια ή ζημία που προκαλείται σε άτομα από παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου για την οποία μπορούν να κριθούν υπεύθυνα σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτά τα ερωτήματα έπρεπε να διευκρινιστούν περαιτέρω, αξιολογώντας εάν τα εθνικά δικαστήρια είναι σε θέση να προστατεύσουν επαρκώς αυτό το δικαίωμα αποζημίωσης ή εάν ισχύουν διαφορετικά πρότυπα επανόρθωσης στα διάφορα κράτη μέλη. 1 Αιτιολογικές σκέψεις 6, 7 και άρθρο 8. PE v /453 RR\ doc

15 4.) Αξιολόγηση του ελέγχου της Επιτροπής στην εφαρμογή της νομοθεσίας Τα κύρια στοιχεία αυτής της κατεύθυνσης δράσης καλύπτονται στο Μέρος III της τελικής έκθεσης. Η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ήλεγχε τη μεταφορά σε εθνικό επίπεδο των σχετικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτον, έπρεπε να καθοριστεί εάν η Επιτροπή έκρινε ότι η νομοθεσία εφαρμογής, η οποία της κοινοποιείτο από τις βρετανικές αρχές ήταν εξαρχής σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ή εάν είχε αρχικά εντοπίσει ορισμένες αδυναμίες και στη συνέχεια ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις. Επιπλέον, έπρεπε να εξακριβωθεί εάν η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει ή εάν ερεύνησε οποιεσδήποτε σχετικές καταγγελίες πολιτών. Οι επιδόσεις της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς νομοθεσίας έπρεπε να μετρηθούν τόσο έναντι των νομικών της υποχρεώσεων δυνάμει της Συνθήκης όσο και από την άποψη της πολιτικής της ευθύνης. Εάν η συγκεκριμένη επιτροπή διαπίστωνε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμορφώθηκε προς την κοινοτική νομοθεσία, ένα επιπλέον καθήκον στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τμήματος της εντολής θα ήταν να αξιολογήσει εάν η κατάσταση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί σε περίπτωση που η Επιτροπή είχε εκπληρώσει την υποχρέωσή της να ελέγχει τη μεταφορά νομοθεσίας. Ειδικές ενέργειες που προκύπτουν από τον κατάλογο ενεργειών και ερευνών, όπως εγκρίθηκε από την εξεταστική επιτροπή στο έγγραφο εργασίας της της 23ης Μαρτίου ) Ακρόαση σχετικών μαρτύρων ενώπιον της επιτροπής: - Ακρόαση αναφερόντων και θιγέντων κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων - Πρόσκληση του Λόρδου PENROSE και της Κοινοβουλευτικής Συνηγόρου του Πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου - Πρόσκληση υψηλόβαθμων φορέων λήψης αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου - Πρόσκληση του Επιτρόπου McCREEVY και του γενικού διευθυντή της ΓΔ Markt - Πρόσκληση της σημερινής διοίκησης της εταιρείας Equitable Life Assurance Society - Πρόσκληση των ρυθμιστικών αρχών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία. 2) Ανάλυση της αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου: - Συνολική ανάλυση ιστορικού της αγοράς ασφαλίσεων ζωής του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και της Equitable Life ως εταιρείας (ιστορικό, κατάσταση προόδου, προοπτικές) και των γεγονότων γύρω από την οικονομική κρίση της Equitable Life - Ανάλυση ιστορικού του κοινοτικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την εταιρεία Equitable Life - Διευκρίνιση των σχετικών αρμοδιοτήτων των βρετανικών αρχών αναφορικά με την εποπτεία της εταιρείας Equitable Life. 3) Συγκριτική ανάλυση της αγοράς: - Ανάλυση της έκθεσης Penrose υπό το πρίσμα των κοινοτικών απαιτήσεων και των RR\ doc 15/453 PE v05-00

16 ρυθμιστικών κανόνων σε άλλα κράτη μέλη - Συγκριτική ανάλυση της μεταφοράς νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα κράτη μέλη, σε σχέση με την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας έναν «πίνακα μεταφοράς» (μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του «προϋπολογισμού εμπειρογνωμοσύνης» της επιτροπής) - Συγκριτική μελέτη (σε σχέση με τη μελέτη για τη μεταφορά) για τις ρυθμιστικές προσεγγίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ - Εξέταση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων στα διάφορα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και την Ιρλανδία - Συγκριτική μελέτη των μέσων προσφυγής που διατίθενται δυνάμει του βρετανικού και του κοινοτικού δικαίου σε αντισυμβαλλόμενους που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλα κράτη μέλη (εξωτερική μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του «προϋπολογισμού εμπειρογνωμοσύνης» της επιτροπής). 4) Έρευνα: - Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τον αριθμό των θιγέντων αντισυμβαλλομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο και από άλλα κράτη μέλη καθώς και με το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν - Καθορισμός του καθεστώτος των αξιώσεων των ασφαλισμένων - Διερευνητικές αποστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία για την πραγματοποίηση συναντήσεων με αναφέροντες και εκπροσώπους χρηματοοικονομικών αρχών, ή/και ακρόαση των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να καθοριστεί εάν εφαρμόστηκαν ορθά οι σχετικές διατάξεις - Αίτηση πληροφοριών και εγγράφων από την Επιτροπή σχετικά με: τη μεταφορά των σχετικών οδηγιών και την εφαρμογή τους από τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς την ανάληψη δράσεων από την Επιτροπή σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής τον έλεγχο της μεταφοράς της τρίτης οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής αλληλογραφίας με τις βρετανικές αρχές. PE v /453 RR\ doc

17 Περίληψη της προσέγγισης που προτείνεται από την εισηγήτρια στο έγγραφο εργασίας της 23ης Μαρτίου 2006 Ε: Πώς εφαρμόσατε την οδηγία; Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTI)) Γερμανία Ιρλανδία 1- Παράβαση ή κακή διοίκηση στην εφαρμογή της τρίτης οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια ζωής Ισπανία / Κάτω Χώρες 2- Παράλειψη του ρυθμιστικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου: επάρκεια του επιπέδου εποπτείας, όπως απαιτείται από την οδηγία Ε: Πώς κάνατε ή θα είχατε κάνει τη ρύθμιση; Ηνωμένο Βασίλειο (π.χ. Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA), Αρχή Προσωπικών Επενδύσεων (PIA), Εθνική Αναλογιστική Αρχή (GAD)) Γερμανία Ιρλανδία Ισπανία / Κάτω Χώρες Άλλο κράτος; RR\ doc 17/453 PE v05-00

18 Ε: Ποιοι μηχανισμοί είναι/ήταν διαθέσιμοι για τους ενάγοντες στη χώρα σας; Ηνωμένο Βασίλειο Γερμανία Ιρλανδία Ισπανία / Κάτω Χώρες 3- Καθεστώς αξιώσεων των μη βρετανών πολιτών και επάρκεια των μέσων προσφυγής σε περίπτωση ζημίας που διατίθενται στους αντισυμβαλλόμενους Άλλο κράτος; Η διεξαγωγή αυτής της έρευνας θα συμβάλει στην ανταπόκριση στο σχετικό ζήτημα που αφορά την Επιτροπή: 4- Παράλειψη ή μη εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής PE v /453 RR\ doc

19 III. Ιστορικό Ιστορικό Η Equitable Life Assurance Society, η πρώτη εταιρεία αμοιβαίας ασφάλισης ζωής, ιδρύθηκε το 1762 και εξακολουθεί να είναι η αρχαιότερη εταιρεία στον εν λόγω τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τα επόμενα 200 χρόνια, καθιερώθηκε ως ευυπόληπτος και αξιόπιστος πάροχος συνταξιοδοτικών προϊόντων. Η επιτυχία της βασίστηκε εν μέρει στο κύρος της, στη στρατηγική της περί μη καταβολής προμηθειών σε ασφαλιστικούς πράκτορες ή ανεξάρτητους συμβούλους, καθώς και στην τακτική της περί διατήρησης χαμηλών αποθεματικών και επιστροφής στα μέλη της περισσότερων χρημάτων από ό,τι άλλες εταιρείες. Τη δεκαετία του 1950, η Equitable άρχισε να πωλεί τα επονομαζόμενα ασφαλιστήρια GAR 1 "δικαίωμα εγγυημένης προσόδου") παράλληλα με τα άλλα συνταξιοδοτικά προϊόντα της. Τα ασφαλιστήρια GAR εγγυώνται στους επενδυτές μια ελάχιστη πρόσοδο όταν συνταξιοδοτούνται. Θα μπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι τα προβλήματα της εταιρείας ξεκινούν ακριβώς σε αυτό το σημείο: μια εγγυημένη σύνταξη ζωής συνεπάγεται την πρόβλεψη της διάρκειας ζωής του πελάτη και το ύψος των επιτοκίων κατά τα επόμενα 40 χρόνια. Η Equitable δεν προέβλεψε σωστά την αύξηση του προσδόκιμου ζωής του γενικού πληθυσμού ούτε την ιστορική πτώση των επιτοκίων. Συνεπώς, μια ωρολογιακή βόμβα άρχισε να χτυπά από τη στιγμή της εισαγωγής των ασφαλιστηρίων με δικαίωμα εγγυημένης προσόδου, δεδομένου ότι η εταιρεία διατηρούσε διαρκώς χαμηλά αποθεματικά για τις εγγυημένες προσόδους καθ όλη τη χρονική περίοδο δημιουργώντας μια αυξανόμενη έλλειψη ενεργητικού. Παρά την περίοδο ταχείας ανάπτυξης τη δεκαετία του 1990 λόγω της μακροχρόνιας ανοδικής αγοράς αυτής της δεκαετίας, όταν άρχισαν να πέφτουν τα επιτόκια, ήταν πολύ δαπανηρό για την S να τηρήσει τα ασφαλιστήριά της. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η διοίκηση της S εξακολουθούσε να δημιουργεί πρωτοποριακά προϊόντα που προσέλκυαν νέους αντισυμβαλλόμενους, κυρίως ένα νέο είδος κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη, όπου ένα μέρος των παροχών είναι εγγυημένο, αλλά η τελική συμμετοχή στα κέρδη εξαρτάται από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς. Ωστόσο, καθώς η επέκταση σταματούσε, η εταιρεία συνειδητοποίησε τον βαθμό έλλειψης ενεργητικού και αποφάσισε να καταβάλει στους νεοσυνταξιοδοτηθέντες ποσό μικρότερο από το εγγυημένο: το 1994, η S ανακοίνωσε σχέδια για μείωση του ύψους των τελικών συμμετοχών στα κέρδη για τους κατόχους ασφαλιστηρίων με δικαίωμα εγγυημένης προσόδου, απόφαση κατά της οποίας προσέφυγαν αμέσως δικαστικά ορισμένοι αντισυμβαλλόμενοι. Παράλληλα, οι δραστηριότητες της Equitable Life Society με συμμετοχή στα κέρδη υφίσταντο ενδελεχή έλεγχο από τον Τύπο. Μετά από έναν μακρύ δικαστικό αγώνα, με επακόλουθες εφέσεις από αμφότερες τις πλευρές, η Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε το 2000 απόφαση, σύμφωνα με την οποία η προσέγγιση της S ήταν απαράδεκτη και ότι έπρεπε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι των κατόχων ασφαλιστηρίων GAR. Ως αποτέλεσμα, η ήδη υπάρχουσα κατάσταση έλλειψης ενεργητικού επιδεινώθηκε (1,5 δισ. λίρες Αγγλίας) και η εταιρεία αποφάσισε να 1 Βλ. γλωσσάρι στο Παράρτημα για επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας. RR\ doc 19/453 PE v05-00

20 διατεθεί προς πώληση. Ωστόσο, οι αρχικοί πιθανοί αγοραστές απέσυραν το ενδιαφέρον τους την τελευταία στιγμή. Στις 8 Δεκεμβρίου 2000, η S έκλεισε τις πόρτες της σε νέες δραστηριότητες και διορίστηκε νέο Συμβούλιο. Το 2001, το νέο Συμβούλιο ακύρωσε τα προμερίσματα από τα κέρδη και μείωσε όλες τις αξίες των συνταξιοδοτικών ασφαλιστήριων συμβολαίων (4 δισ. λίρες Αγγλίας) κατά 16% (14% για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής). Πριν από το τέλος του 2001, το νέο Συμβούλιο πρότεινε επίσης ένα σχέδιο συμβιβασμού στους αντισυμβαλλόμενους για την αλλαγή του καθεστώτος του ασφαλιστηρίου GAR και των επενδύσεων χωρίς GAR, ένα σχέδιο που εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου στις 8 Φεβρουαρίου Ενόψει όλων αυτών των εξελίξεων, άρχισαν να διεξάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο αρκετές αλλεπάλληλες έρευνες: τον Μάρτιο του 2001, η επίλεκτη επιτροπή οικονομικών της Βουλής των Κοινοτήτων δημοσίευσε την ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εταιρεία Equitable Life και τον τομέα των ασφαλειών ζωής («Equitable Life and the Life Assurance Industry: an Interim Report») τον Αύγουστο του 2001, ο Λόρδος Penrose κίνησε μια εκτεταμένη έρευνα τον Σεπτέμβριο του 2001, δημοσιεύθηκε η έκθεση Corley σχετικά με την Equitable Life τον Οκτώβριο του 2001, δημοσιεύθηκε η έκθεση Baird για τη ρυθμιστική διαχείριση της Equitable Life. Τον Απρίλιο του 2002, η S προσέφυγε κατά του πρώην ελεγκτή της, της εταιρείας Ernst & Young, και κατά 15 πρώην διευθυντών, αλλά χωρίς επιτυχία. Τον Ιούνιο του 2003, ο Κοινοβουλευτικός Διαμεσολαβήτρής του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε έκθεση, σύμφωνα με την οποία οι προληπτικοί επόπτες δεν ενέχοντο σε κρούσματα κακοδιοίκησης. Τον Μάρτιο του 2004, δημοσιεύθηκε η έκθεση Penrose, η οποία ανέφερε ουσιαστικά ότι, παρά τον εντοπισμό ορισμένων σοβαρών ρυθμιστικών παρατυπιών στον τρόπο εποπτείας της εταιρείας, το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης ανήκε στη διοίκηση της S και όχι στις ρυθμιστικές αρχές. Αργότερα το ίδιο έτος, υποβλήθηκαν οι πρώτες αναφορές για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αναφέροντες υποστήριξαν ότι οι βρετανικές ρυθμιστικές αρχές δεν ήλεγχαν επαρκώς την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις ρυθμιστικές οικονομικές απαιτήσεις της και ότι οι πράξεις και οι παραλείψεις των προηγούμενων ρυθμιστικών αρχών συνιστούσαν παραβίαση των κανόνων που ισχύουν στη Βρετανία για τις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με τις ασφάλειες ζωής. Στις 18 Ιανουαρίου 2006, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει εξεταστική επιτροπή για την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society (EQUI), η οποία διεξήγαγε την εναρκτήρια συνεδρίασή της στις 2 Φεβρουαρίου Κύρια αριθμητικά στοιχεία και ασφαλιστήρια συμβόλαια Στο απόγειο των δραστηριοτήτων της το 2001, ο αριθμός των αντισυμβαλλομένων με συμμετοχή στα κέρδη που επλήγησαν από την περικοπή των ασφαλιστικών αξιών προσέγγιζε το ένα εκατομμύριο, κυρίως στη Βρετανία. Αν συμπεριληφθούν και οι αντισυμβαλλόμενοι χωρίς συμμετοχή στα κέρδη, επλήγησαν σχεδόν 1,7 εκατομμύρια άτομα σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις. Σήμερα, το κεφάλαιο με συμμετοχή στα κέρδη, αξίας 10 δισ. λιρών Αγγλίας, εξακολουθεί να έχει περίπου μέλη. Εκτιμάται ότι περίπου ασφαλιστήρια πωλήθηκαν στη Γερμανία, στην Ιρλανδία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έως το κλείσιμο της S σε νέους πελάτες το Επί του παρόντος, φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αντισυμβαλλόμενοι με συμμετοχή στα κέρδη στην Ιρλανδία και περίπου στη Γερμανία. PE v /453 RR\ doc

21 Είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων Πριν από την περιγραφή των ειδών προϊόντων που διετίθεντο από την S, είναι ίσως χρήσιμο να διευκρινιστεί για τον απλό αναγνώστη τι είναι η ετήσια πρόσοδος. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα ασφαλιστικό προϊόν που παρέχει μια σειρά περιοδικών πληρωμών εγγυημένων ως προς το ποσό και την περίοδο πληρωμής. Αν ένα άτομο επιλέξει να λαμβάνει τις προσόδους του εφ όρου ζωής, το άτομο αυτό θα έχει μια εγγυημένη πηγή εισοδήματος μέχρι τον θάνατό του. Αν πεθάνει πριν από το προσδόκιμο ζωής του, θα λάβει από τον ασφαλιστικό φορέα πολύ λιγότερα από αυτά που πλήρωσε. Από την άλλη πλευρά, αν υπερβεί το προσδόκιμο ζωής του, ενδέχεται να λάβει πολύ περισσότερα από το κόστος της ετήσιας προσόδου, συν τα κέρδη. Συνήθως, τα κέρδη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ετήσιας προσόδου είναι αφορολόγητα (δηλαδή, δεν φορολογούνται μέχρι να εξοφληθούν). Παρακάτω ακολουθούν διάφορα είδη προϊόντων προσόδου, με αναφορά στα είδη ασφαλιστηρίων που διέθετε η S και στα οφειλόμενα ποσά: 1 Πρόσοδοι ενιαίου ασφαλίστρου: η επένδυση καταβάλλεται εφάπαξ. Πρόσοδοι ευέλικτου ασφαλίστρου: η ετήσια πρόσοδος χρηματοδοτείται με μια σειρά καταβολών. Άμεσες πρόσοδοι: οι πληρωμές αρχίζουν αμέσως μετά τη χρηματοδότηση της προσόδου, συνήθως με ενιαίο ασφάλιστρο. Αναβαλλόμενες πρόσοδοι: με αυτό το είδος προσόδου, η καταβολή των ποσών ξεκινά πολλά χρόνια μετά την έκδοση του συμβολαίου προσόδου. Οι προγραμματισμένες πληρωμές λαμβάνονται είτε κατ αποκοπήν είτε ως ετήσια πρόσοδος. Μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ενιαίο ή με ευέλικτο ασφάλιστρο. Σταθερές πρόσοδοι ή πρόσοδοι GAR: με συμβόλαιο σταθερής προσόδου, η ασφαλιστική εταιρεία τοποθετεί κεφάλαια σε συντηρητικές επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, όπως ομόλογα, και το κεφάλαιο δανεισμού είναι εγγυημένο. Η εταιρεία δίνει στον αντισυμβαλλόμενο ένα επιτόκιο που είναι εγγυημένο για μια ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Αυτό το δικαίωμα εγγυημένης προσόδου (GAR) προσαρμόζεται ανοδικά ή καθοδικά στο τέλος της περιόδου εγγύησης. Η S εξακολουθεί να έχει δραστηριότητες σταθερών προσόδων που ανέρχονται σε περίπου 5 δισ. λίρες Αγγλίας. Μεταβλητές πρόσοδοι: η μεταβλητή πρόσοδος συνεπάγεται περισσότερους κινδύνους από ό,τι η σταθερή πρόσοδος GAR. Δίνει στον αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει πώς θα κατανείμει τα χρήματά του σε πολλά διαφορετικά κεφάλαια διαχείρισης. Σε αντίθεση με τη σταθερή πρόσοδο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις κεφαλαίου δανεισμού ή τόκου. Συνεπώς, η επένδυση γίνεται από τον προσοδούχο που επωμίζεται τον κίνδυνο, και όχι από την ασφαλιστική εταιρεία. Η S πωλούσε ένα είδος μεταβλητής προσόδου που ονομαζόταν πρόσοδος με συμμετοχή στα κέρδη, ένα συμβόλαιο που λάμβανε ένα μερίδιο των διανεμημένων πλεονασματικών αποθεμάτων από το κεφάλαιο μέσω συμμετοχών στα κέρδη. Η S σύναψε τον μεγαλύτερο όγκο των συμβολαίων προσόδου με συμμετοχή στα κέρδη τη δεκαετία του 1990, όταν οι επιστροφές επενδύσεων ήταν υψηλές. Τα οικονομικά προβλήματα της εταιρείας και η πτώση του χρηματιστηρίου την περίοδο οδήγησαν σε ουσιαστική περικοπή περίπου του ενός τρίτου των προσόδων με συμμετοχή στα κέρδη. Αυτό ενισχύθηκε επίσης από το ζήτημα του αποκαλούμενου εγγυημένου επιτοκίου («GIR»), ένα ποσό μέσω του οποίου τα βασικά οφέλη αυξάνονται 1 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. WE 28. RR\ doc 21/453 PE v05-00

22 εγγυημένα κάθε χρόνο πριν από την προσθήκη μιας δηλωμένης συμμετοχής στα κέρδη. Εκτιμάται ότι το GIR πιθανώς εξακολουθεί να ισχύει σε περίπου 75% των συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη της S. Αυτά τα συμβόλαια με GIR επωφελούνται από μια εγγυημένη ετήσια αύξηση της τάξης του 3,5%. Το γενικό αποτέλεσμα του GIR είναι ότι η S δεσμεύεται για επενδύσεις σε κρατικά αποθέματα και δάνεια, τα οποία δεν έχουν ετήσια απόδοση 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν ωφελήθηκε ιδιαίτερα από την ανάκαμψη της χρηματαγοράς την περίοδο Η αξία του κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη της S εκτιμάται αυτήν τη στιγμή στα 10 δισ. λίρες Αγγλίας. Ανάλυση της λειτουργίας ενός κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη Τα κεφάλαια επενδύονται σε ίδια κεφάλαια, σε ομόλογα, σε βρετανικά κρατικά ομόλογα (gilts) ή σε ακίνητη ιδιοκτησία ανάλογα με το κεφάλαιο και τους επενδυτικούς τους στόχους. Στόχος των κεφαλαίων με συμμετοχή στα κέρδη είναι να λάβουν οι σχετικά επιφυλακτικοί επενδυτές μια γεύση της χρηματαγοράς αλλά χωρίς μεγάλο κίνδυνο. Σε αντάλλαγμα των μηνιαίων ασφαλίστρων, η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλει ένα κατ αποκοπήν ποσό στο τέλος της ισχύος του ασφαλιστηρίου. Τα ασφάλιστρα των επενδυτών κατατίθενται σε ένα κεντρικό κεφάλαιο μαζί με εκείνα άλλων επενδυτών «με συμμετοχή στα κέρδη». Ένα μεγάλο μέρος της τελική αξίας του ασφαλιστηρίου εξαρτάται από τις συμμετοχές στα κέρδη που καταβάλλει η εταιρεία κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου και κατά τη λήξη του ασφαλιστηρίου. Για να διασφαλιστεί η ισχύς του κεφαλαίου, επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις στους αποταμιευτές που επιθυμούν να αποσύρουν τα χρήματά τους σε πρώιμο στάδιο. Τα κεφάλαια με συμμετοχή στα κέρδη έχουν επίσης έναν ενσωματωμένο μηχανισμό ασφάλειας, γνωστό ως «σύστημα εξομάλυνσης». Αυτό σημαίνει ότι σε έτη καλής επενδυτικής ανάπτυξης οι εταιρείες πρέπει να κρατούν ορισμένα κέρδη και να τα χρησιμοποιούν για να συμπληρώσουν τις συμμετοχές στα κέρδη, όταν οι οικονομικές συνθήκες είναι πιο δυσχερείς. PE v /453 RR\ doc

23 IV. Περίληψη των ενεργειών που έχουν αναληφθεί Ενέργειες που έχουν αναληφθεί και στοιχεία που έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής 1. Ακρόαση μαρτύρων ενώπιον της επιτροπής Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της 23ης Μαρτίου 2006, της 25ης Απριλίου 2006, της 29ης Μαΐου 2006, της 21ης Ιουνίου 2006, της 11ης Ιουλίου 2006, της 13ης Σεπτεμβρίου 2006, της 4ης Οκτωβρίου 2006, της 23ης Νοεμβρίου 2006, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, της 25ης Ιανουαρίου 2007 και της 1ης Φεβρουαρίου 2007, η εξεταστική επιτροπή άκουσε τις μαρτυρίες διαφόρων μαρτύρων, όπως των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Equitable Life, οι οποίοι είχαν στο παρελθόν υποβάλει αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλων κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Γερμανία, εκπροσώπων των κυβερνήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του νυν γενικού διευθυντή της Equitable Life. Οι ακόλουθοι μάρτυρες κατέθεσαν τα εξής προφορικά αποδεικτικά στοιχεία: Συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H1): - Tom LAKE, πρόεδρος της Equitable Members' Action Group - Paul BRAITHWAITE, γενικός γραμματέας της Equitable Members' Action Group, (αναφέρων) - Elemér TERTÁK, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Markt, διευθυντής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - Karel VAN HULLE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Markt, επικεφαλής του τμήματος ασφαλίσεων και συντάξεων - Alan BEVERLY, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Markt, Τμήμα ασφαλίσεων και συντάξεων Συνεδρίαση της 25ης Απριλίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H2): - Michael JOSEPHS, σύμβουλος της Ένωσης Επενδυτών - Beatrice KNOWD, ιρλανδή κάτοχος ασφαλιστηρίου - Patrick KNOWD, ιρλανδός κάτοχος ασφαλιστηρίου - Nicolas BLORD, κάτοχος ασφαλιστηρίου (αναφέρων) - Paul WEIR, πρόεδρος της Ομάδας Δράσης Πρώην Συνεισφερόντων - Charles THOMSON, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Equitable Life Assurance Society Συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H3): - Peter SCAWEN, ομάδα Equitable Life Trapped Annuitants (TA) - Markus J. WEYER, DAGEV (Deutsche Arbeitsgemeinschaft der Equitable Life Versicherungsnehmer), ένωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των αντισυμβαλλομένων RR\ doc 23/453 PE v05-00

24 οι οποίοι συνήψαν ασφαλιστήρια συμβόλαια της Equitable Life στη Γερμανία - Martin McWEE, συντάκτης της έκθεσης «Λεβιάθαν» Συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H4): - Clive MAXWL, διευθυντής για την πολιτική χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου - David STRACHAN, διευθυντής στον τομέα ασφαλίσεων της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA) - Christopher DAYKIN, αναλογιστής της κυβέρνησης, επικεφαλής της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (GAD) - Mary O'DEA, διευθύντρια καταναλωτών, Anne TROY, επικεφαλής του τμήματος εποπτείας των ασφαλίσεων στην ιρλανδική Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ISFRA) και George TREACY, επικεφαλής του τμήματος κωδίκων προστασίας των καταναλωτών στην ιρλανδική Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (IFSRA) - Colin SLATER, λογιστής και εταίρος της Burgess Hodgson. Συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H5): - Richard LLOYD, πρώην αντιπρόσωπος πωλήσεων της Equitable Life Assurance Society - Stuart BAYLISS, διοικητικός διευθυντής της Annuity Direct Συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H6): - Thomas STEFFEN, διευθυντής Α για την εποπτεία των ασφαλίσεων της γερμανικής ρυθμιστικής αρχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (BaFin) - Kurt SCHNEITER, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ιδιωτικών Ασφαλίσεων της Ελβετίας Συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H7): - ο κ. BJERRE-NISEN, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS) - Liz KWANTES, επικεφαλής της Equitable Life Members Help Group - Leslie SEYMOUR, κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου της S που συντάχθηκε στις Βρυξέλλες Συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H8): - Charles THOMSON, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Equitable Life Assurance Society - Simon BAIN, δημοσιογράφος της εφημερίδας Glasgow Herald - Charlie MCREEVY, Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς Συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2006 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H9): - Eric DUCOULOMBIER, εκπρόσωπος του FIN-NET PE v /453 RR\ doc

25 Συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 2007 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H10): - Claire-Françoise DURAND, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Jacqueline MINOR, διευθύντρια της Διεύθυνσης Β (Ανάπτυξη οριζόντιας πολιτικής) της ΓΔ MARKT - Michel AYRAL, διευθυντής της Διεύθυνσης Γ (Ρυθμιστική πολιτική) της ΓΔ ENTR - Julio GARCIA-BURGUES, επικεφαλής του Τμήματος A.2 (Παραβάσεις) της ΓΔ ENVI Συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 2007 (προφορικά αποδεικτικά στοιχεία H11): - Paul BRAITHWAITE, γενικός γραμματέας της Equitable Members' Action Group (αναφέρων) - Λόρδος NEILL QC και Matthew MORRISON 2. Κληθέντες μάρτυρες που αρνήθηκαν να παραστούν σε ακροάσεις Κυβέρνηση και ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου: - ο αξιότιμος κ. Des BROWNE, πρώην γραμματέας χρηματοπιστωτικών υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου - ο αξιότιμος κ. Ed BALLS, βουλευτής του ΕΚ*, νυν υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου (Υπουργείο Οικονομικών: ρυθμιστική αρχή ) - ο κ. Callum McCARTHY*, πρόεδρος της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA) (νυν ρυθμιστική αρχή, από τον Δεκέμβριο του 2001) - ο Sir Howard DAVIES, πρώην πρόεδρος της FSA - ο κ. Martin ROBERTS, πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης ασφαλίσεων του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας και, εν συνεχεία, του Υπουργείου Οικονομικών (Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας: ρυθμιστική αρχή έως τον Ιανουάριο του 1998) Άλλες ρυθμιστικές αρχές: - Michael MARTIN, υπουργός Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης της Ιρλανδίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή: - Frits BOLKESTEIN, πρώην Επίτροπος για θέματα εσωτερικής αγοράς Λοιποί: - John McFall, βουλευτής του ΕΚ*, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου - Tony Wright, βουλευτής του ΕΚ*, πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου - Λόρδος Penrose - Ann Abraham*, Κοινοβουλευτική Διαμεσολαβήτρια του Ηνωμένου Βασιλείου RR\ doc 25/453 PE v05-00

26 - Iain Ogilvie*, επικεφαλής των ερευνών για την S του Κοινοβουλευτικού Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου - Walter Merricks*, Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS) - Stephen Hadrill, γενικός γραμματέας της ABI (Ένωση Βρετανών Ασφαλιστών) - Daniel Schanté, γενικός διευθυντής της CEA (Comité européen des assureurs) - David Forfar, πρώην αναλογιστής και επικεφαλής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σκωτικής ασφαλιστικής εταιρείας - Liz Dolan, δημοσιογράφος της Sunday Telegraph - Rupert Jones, δημοσιογράφος της The Guardian - Roy Ranson και Chris Headdon, πρώην διοικητικά στελέχη της S - Matthias Niesel, πρώην πωλητής της AS στο NRW *: Συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία της επιτροπής EQUI στο Λονδίνο στις , βλ. σημείο Κατάλογος αποδεκτών εγγράφων στοιχείων WE Η παραλαβή αποδεικτικών στοιχείων ήταν δυνατή έως την εκπνοή της προθεσμίας στις 20 Μαρτίου Έγραφα τα οποία αναγνωρίστηκαν επίσημα ως γραπτά αποδεικτικά στοιχεία και δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο: 92. Υστερόγραφο στην παρουσίαση της EMAG την 1η Φεβρουαρίου 91. Απάντηση της EMAG σε όσα κατέθεσε η FOS 90. Επιστολή του Προέδρου προς την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS) και απάντηση από την FOS 89. Επιστολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς τον Πρόεδρο 88. Επιστολή της Young προς τον Πρόεδρο 87. Απάντηση της Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS) στην έκθεση Neill 86. Συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης Lord Neill 85. Έκθεση Markus Weyer 84. Γνωμοδότηση του Josh Holmes για τις οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια ζωής 83. Έκθεση Lord Neill 82. Υποβολή στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή από τον κ. Rankin 81. Επιστολή του κ. Deppe προς τον Πρόεδρο 80. Απάντηση από την ιρλανδική Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ISFRA) 79. Έγγραφο σχετικά με την έλλειψη ενεργητικού από την Ένωση Επενδυτών 78. Απάντηση του H. Davies 77. Απάντηση PASC 76. Γνωμοδότηση Ανώτερου Συμβούλου της , Anthony Boswood QC 75. Επίσημες σημειώσεις της συνεδρίασης της EMAG με την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) στις Ανταλλαγή επιστολών μεταξύ EMAG και McGuinness 73. Παρουσίαση του Επιτρόπου McCreevy στις Παρουσίαση του Simon Bain στις Επιστολή του Hebert Smith προς την S PE v /453 RR\ doc

27 70. Παρουσίαση του κ. Thomson στις Έγγραφο σχετικά με την απάτη από την Ένωση Επενδυτών 68. Επιστολή του Προέδρου προς την κ. Meade και απάντηση στις Αξιολόγηση Συμβιβαστικού Σχεδίου από την FSA 66. Επιστολή σχεδίου συμβιβασμού από την FSA 65. Επιστολή της κ. O'Dea προς τον Πρόεδρο 64. Επιστολή ιρλανδού μόνιμου αντιπροσώπου προς την ΕΕ 63. Ιρλανδικές προσφυγές που υποβλήθηκαν στον Διαμεσολαβητή 62. Υποβολή του κ. Meade στην αντιπροσωπεία στο Δουβλίνο 61. Υποβολή της κ. O'Dea στην αντιπροσωπεία στο Δουβλίνο 60. Regulation of Equitable Life; Έκθεση από την Επιτροπή σχετικά με τον ευρωπαϊκό κανονισμό περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 59. Αποδεικτικά στοιχεία στην Επιτροπή Οικονομικών για τον κλάδο των αναλογιστών 58. Μνημόνιο από την Cazalet Financial Consulting 57. Υποβολή του κ. Fall στην αντιπροσωπεία στο Λονδίνο 56. Υποβολή του κ. Merricks στην αντιπροσωπεία στο Λονδίνο 55. Πρωτόκολλο της Σιένα 54. Παράρτημα II στα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Seymour στις , υπόθεση «La vie d'or» 53. Παράρτημα I στα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Seymour στις Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Seymour στις Αποδεικτικά στοιχεία από την κ. Kwantes στις Έκθεση Corley 49. Προφορικά αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Schneiter στις Αλληλογραφία μεταξύ των γερμανών ασφαλισμένων και της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) 47. Απάντηση από τον κ. Thomson, διευθύνοντα σύμβουλο της S 46. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Stonebanks 45. Απάντηση του Chris Headdon στην πρόσκληση να παραστεί ως μάρτυρας 44. Παρουσίαση της EMAG στην Επιτροπή Αναφορών, Επιστολή του κ. Vinall προς τον Πρόεδρο σχετικά με την FSA 42. Επιστολή σχετικά με την απάτη του Joseph McGuinness 41. Έγγραφο της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τις αρμοδιότητες των χωρών καταγωγής/υποδοχής 40. 2η υποβολή του κ. Brian Chase Grey 39. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Δήλωση της διευθύντριας καταναλωτών της Ιρλανδίας, Αποδεικτικά στοιχεία από την FSA στις Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Seymour 35. Επιστολή Byrne προς McGuinness 34. Burgess Hodgson για τη συνεδρίαση στις Έγγραφο του Michael Nassim, ενημερωμένο: "Anatomy of a fraud" 32. Υποβολή της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη συνεδρίαση της Έγγραφο σχετικά με την απάτη από την Ένωση Επενδυτών 30. Έγγραφα από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου: ((10η έκθεση, , Equitable Life and the Life Assurance Industry: An Interim Report (March 2001) [Η Equitable Life και ο τομέας των ασφαλειών ζωής: Προσωρινή RR\ doc 27/453 PE v05-00

28 έκθεση (Μάρτιος 2001)] 6η ειδική έκθεση, σύνοδος : Απάντηση της κυβέρνησης στα ανωτέρω (Οκτώβριος 2001); Κείμενο της δήλωσης του γραμματέα χρηματοπιστωτικών υποθέσεων (FST) στη Βουλή στις 8 Μαρτίου 2003 και ερωτήσεις που ακολούθησαν; αποδεικτικά στοιχεία από τον Λόρδο Penrose και το FST στις 16 Μαρτίου 2004 «Restoring Confidence in long-term savings» [Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε μακροπρόθεσμες καταθέσεις] (8η έκθεση, σύνοδος , Ιούλιος 2004)) 29. Έγγραφο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του κεφαλαίου με συμμετοχή στα κέρδη της S 28. Έγγραφο επιλογών για την EMAG 27. Μνημόνιο από την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS) στην επιτροπή EQUI 26. Έκθεση Burgess Hodgson για την EMAG 25. Επιστολή του κ. Chase Grey προς τον ευρωβουλευτή John McFall 24. Παρουσίαση του κ. McElwee στις Παρουσίαση της TA στις Παρουσίαση της DAGEV στις Αποδεικτικά στοιχεία από τη BAFin - επίσης σύνοψη των αποδεικτικών στοιχείων της BAFin 20. Wilde Sapte study implementation report, UK 19. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Brian Edmonds 17. Έκθεση Baird 16. Έκθεση Penrose 15. Αναφορά 0611/2004 και παράρτημα στην αναφορά 0611/ Αναφορά 0029/2005 και παράρτημα στην αναφορά 0029/ Ανακοίνωση προς τα μέλη σχετικά με τις αναφορές 0611/2004 και 0029/ Μνημόνιο προς το ΕΚ από τον Διαμεσολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου 11. Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της FAS και της FOS 10. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Peter Schäfer 9. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Brian Chase Grey 8. Έγγραφο του Michael Nassim: "An equitable assessment of rights and wrongs" [Δίκαιη αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων] 7. Έγγραφο του Michael Nassim: "Equitable Life: Penrose and Beyond - Anatomy of a fraud" 6. Παρουσίαση του Paul Weir της Ομάδας Δράσης Πρώην Συνεισφερόντων της εταιρείας Equitable Life στις Παρουσίαση του Charles Thomson στις Παρέμβαση της Ένωσης Επενδυτών στις Ο κ. O'Brien σχετικά με την παραλαβή αποζημίωσης των ιρλανδών ασφαλισμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο 2. Παρέμβαση της EMAG στις Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις WE-File Κατάλογος αρχειοθετημένων έγγραφων αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία δεν δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο, WE-File #: PE v /453 RR\ doc

29 1. Αποδεικτικά στοιχεία από Edmonds (επιστολή) 2. Αποδεικτικά στοιχεία από Power (επιστολή) 3. Αποδεικτικά στοιχεία από O'Brien (επιστολή) 4. Αποδεικτικά στοιχεία από Troy (επιστολή) 5. Αποδεικτικά στοιχεία από Douglas (επιστολή) 6. Αποδεικτικά στοιχεία από Byrne (επιστολή) 7. Αποδεικτικά στοιχεία από B.Groves (επιστολή) 8. Αποδεικτικά στοιχεία από McGuirk (επιστολή) 9. Αποδεικτικά στοιχεία από O'Farrell (επιστολή) 10. Αποδεικτικά στοιχεία από Seymour (ηλεκτρονική επιστολή) [αργότερα δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο ως WE 36] 11. Αποδεικτικά στοιχεία από την κ. K. Noonan (επιστολή) 12. Αποδεικτικά στοιχεία από Peter Thornton (επιστολή) 13. Αποδεικτικά στοιχεία από Jim Berry (επιστολή) 14. Αποδεικτικά στοιχεία από Jack Duggan (επιστολή) 15. Αποδεικτικά στοιχεία από John Galvin (επιστολή) 16. Αποδεικτικά στοιχεία από Patrick McCarthy (επιστολή) 17. Αποδεικτικά στοιχεία από Roy Harding (ηλεκτρονική επιστολή) 18. Αποδεικτικά στοιχεία από DAGEV (αντίγραφα αλληλογραφίας με την FSA μετέπειτα WE 48) 19. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. O'Farrell (επιστολή και άρθρο εφημερίδας + επιστολές Abraham) 20. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. N.F.Norrish (επιστολή που διαβιβάστηκε από τον ευρωβουλευτή Chichester) 21. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Krege (αναφορά 508/2006) 22. Αποδεικτικά στοιχεία από S&P (πιστοληπτική ικανότητα AS ) 23. Αποδεικτικά στοιχεία από John Rankin (επί καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή) 24. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη Lloyds, υπόθεση Poole (1) 25. Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη Lloyds, υπόθεση Poole (2) 26. Αποδεικτικά στοιχεία από κ. Golding σχετικά με τη Sun Life 27. Αποδεικτικά στοιχεία από τον κ. Deppe σχετικά με τη FOS 28. Αποδεικτικά στοιχεία από Manfred Westphal (FIN-USE) σχετικά με τις ερωτήσεις που ακολούθησαν 29. Πληροφορίες από την FSA στους αντισυμβαλλομένους, Ιούλιος Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την υπόθεση των συνταξιούχων 31. Αποδεικτικά στοιχεία από Alexander Kern σχετικά με τις ερωτήσεις που ακολούθησαν 32. Απόφαση του Ινστιτούτου Αναλογιστών κατά Ranson, Headdon 33. Απαντήσεις 30 Ιρλανδών ασφαλισμένων στο ερωτηματολόγιο, συμπεριλαμβανομένων των παρατημάτων (μόνο σε χαρτί) WE-Conf Υπάρχουν 32 απόρρητα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, WE-CONF Άλλα συνοδευτικά έγγραφα: RR\ doc 29/453 PE v05-00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών PETI_OJ (2011)202_1 ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δικαιοσύνη, Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2011, 9.00 12.30 και 14.00

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης του Συμβουλίου της 9ης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 14 Μαρτίου 2014 στον Μιχάλη Περσιάνη Ερ.: Σήμερα η οικονομία προσβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2009 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόληψη και Ασφάλιση : Διπλή ασπίδα προστασίας από τους κινδύνους που απειλούν Ζωή Υγεία Α Μέρος : Κίνδυνοι Ζωής και Υγείας Κίνδυνοι κατά Ζωής & Υγείας και η διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.01.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. :1554 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 15/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Πρόσφατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 27 Σεπτεμβρίου 2013 Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Καταθέσεις Ανανέωση διατάγματος για τις τραπεζικές συναλλαγές χωρίς αλλαγές Ανανεώθηκε το διάταγμα που αφορά τους περιορισμούς στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» Τι ακριβώς χρωστάει η Ελλάδα; Ποιές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της εντός του 2015, σε ποιούς και πότε ακριβώς καλείται να τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα