ENGLISH-GREEK WORDLIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENGLISH-GREEK WORDLIST"

Transcript

1 ENGLISH-GREEK WORDLIST

2 Instructions Οδηγίες Act out. Παίξε θέατρο. Ask and answer. Ρώτησε και απάντησε. Choose. Διάλεξε. Correct. Διόρθωσε. Count. Μέτρησε. Describe. Να περιγράψεις. Do the actions. Κάνε τις ενέργειες. Explain the meaning. Εξήγησε τη σημασία. Find. Βρες. Find the odd one out. Βρες αυτό που δεν ταιριάζει. Listen and blend the sounds. Άκουσε και συνδύασε τους ήχους. Listen and chant. Άκουσε και τραγούδησε ρυθμικά. Listen and do. Άκουσε και κάνε. Listen and play. Άκουσε και παίξε. Listen and point. Άκουσε και δείξε. Listen and read. Άκουσε και διάβασε. Listen and repeat. Άκουσε και επανάλαβε. Listen and say. Άκουσε και πες. Listen and sing. Άκουσε και τραγούδησε. Listen, point and repeat. Άκουσε, δείξε και επανάλαβε. Listen to the story. Άκουσε την ιστορία. Look and play. Κοίταξε και παίξε. Look and say. Κοίτα και πες. Play and say. Παίξε και πες. Read. Διάβασε. Read the sentences aloud. Διάβασε τις προτάσεις δυνατά. Read the words aloud. Διάβασε τις λέξεις δυνατά. Say. Πες. Sing. Τραγούδησε. Talk about... Μίλησε για... True of False. Σωστό ή Λάθος. 2 Islands 3

3 Welcome pages 6-7 W.01 professor καθηγητής W.02 space διάστημα W.03 island νησί W.04 Wow! Ουάου! / Πω πω! W.05 lovely ωραίος,-α,-ο W.06 It s lovely! (Αυτό) είναι ωραίο! W.07 I m scared! Φοβάμαι! W.08 It s sunny. Έχει λιακάδα! W.09 Oh dear! Ω, θεέ μου! W.10 problem πρόβλημα W.11 OK οκ, εντάξει W.12 land προσγειώνω,-ομαι W.13 circle κύκλος W.14 know γνωρίζω, ξέρω W.15 I know! Ξέρω! W.16 let s ας W.17 Let s go. Ας πάμε. W.18 thing πράγμα W.19 important σημαντικός,-ή,-ό W.20 It s important! Είναι σημαντικό! pages 8-9 W.21 How old are you? Πόσων χρονών είσαι; W.22 What s your name? Πώς λέγεσαι; W.23 Hey! Έι! W.24 quest αναζήτηση W.25 up πάνω W.26 down κάτω W.27 here εδώ W.28 there εκεί W.29 look around κοιτάω τριγύρω W.30 everywhere παντού W.31 twenty-one είκοσι ένα W.32 twenty-two είκοσι δύο W.33 twenty-three είκοσι τρία W.34 twenty-four είκοσι τέσσερα W.35 twenty-five είκοσι πέντε W.36 twenty-six είκοσι έξι W.37 twenty-seven είκοσι επτά W.38 twenty-eight είκοσι οχτώ W.39 twenty-nine είκοσι εννέα W.40 thirty τριάντα English-Greek Wordlist 3

4 W.41 thirty-one τριάντα ένα W.42 thirty-two τριάντα δύο W.43 thirty-three τριάντα τρία W.44 thirty-four τριάντα τέσσερα W.45 thirty-five τριάντα πέντε W.46 thirty-six τριάντα έξι W.47 thirty-seven τριάντα επτά W.48 thirty-eight τριάντα οχτώ W.49 thirty-nine τριάντα εννέα W.50 forty σαράντα W.51 forty-one σαράντα ένα W.52 forty-two σαράντα δύο W.53 forty-three σαράντα τρία W.54 forty-four σαράντα τέσσερα W.55 forty-five σαράντα πέντε W.56 forty-six σαράντα έξι W.57 forty-seven σαράντα επτά W.58 forty-eight σαράντα οχτώ W.59 forty-nine σαράντα εννέα W.60 fifty πενήντα W.61 guess μαντεύω W.62 Let me guess. Άσε με να μαντέψω. W.63 My turn. (Είναι η) σειρά μου. pages W.64 day ημέρα W.65 week εβδομάδα W.66 favourite αγαπημένος,-η,-ο W.67 easy εύκολος,-η,-ο W.68 That s easy! (Είναι) Εύκολο! W.69 first πρώτος,-η,-ο W.70 Monday Δευτέρα W.71 Tuesday Τρίτη W.72 Wednesday Τετάρτη W.73 Thursday Πέμπτη W.74 Friday Παρασκευή W.75 Saturday Σάββατο W.76 Sunday Κυριακή W.77 January Ιανουάριος W.78 February Φεβρουάριος W.79 March Μάρτιος W.80 April Απρίλιος W.81 May Μάιος W.82 June Ιούνιος W.83 July Ιούλιος 4 Islands 3

5 W.84 August Αύγουστος W.85 September Σεπτέμβριος W.86 October Οκτώβριος W.87 November Νοέμβριος W.88 December Δεκέμβριος W.89 was ήμουν / ήταν W.90 He was born in January. Αυτός γεννήθηκε τον Ιανουάριο. W.91 were ήσουν / ήταν (πληθ.) W.92 They were born in September. Αυτοί γεννήθηκαν τον Σεπτέμβριο. W.93 1st / first πρώτος,-η,-ο W.94 2nd / second δεύτερος,-η,-ο W.95 3rd / third τρίτος,-η,-ο W.96 4th / fourth τέταρτος,-η,-ο W.97 5th / fifth πέμπτος,-η,-ο W.98 6th / sixth έκτος,-η,-ο W.99 7th / seventh έβδομος,-η,-ο W.100 8th / eighth όγδοος,-η,-ο W.101 9th / ninth ένατος,-η,-ο W th / tenth δέκατος,-η,-ο W th / eleventh ενδέκατος,-η,-ο W th / twelfth δωδέκατος,-η,-ο W th / thirteenth δέκατος τρίτος,-η,-ο W th / fourteenth δέκατος τέταρτος,-η,-ο W th / fifteenth δέκατος πέμπτος,-η,-ο W th / sixteenth δέκατος έκτος,-η,-ο W th / seventeenth δέκατος έβδομος,-η,-ο W th / eighteenth δέκατος όγδοος,-η,-ο W th / nineteenth δέκατος ένατος,-η,-ο W th / twentieth εικοστός,-η,-ο W st / twenty-first εικοστός,-η,-ο πρώτος,-η,-ο W nd / twenty-second εικοστός,-η,-ο δεύτερος,-η,-ο W rd / twenty-third εικοστός,-η,-ο τρίτος,-η,-ο W th / twenty-fourth εικοστός,-η,-ο τέταρτος,-η,-ο W th / twenty-fifth εικοστός,-η,-ο πέμπτος,-η,-ο W th / twenty-sixth εικοστός,-η,-ο έκτος,-η,-ο W th / twenty-seventh εικοστός,-η,-ο έβδομος,-η,-ο W th / twenty-eighth εικοστός,-η,-ο όγδοος,-η,-ο W th / twenty-ninth εικοστός,-η,-ο ένατος,-η,-ο W th / thirtieth τριακοστός,-η,-ο W st / thirty-first τριακοστός,-η,-ο πρώτος,-η,-ο W.124 when πότε W.125 When were you born? πότε γεννήθηκες; W.126 wasn t = was not δεν ήμουν / ήταν English-Greek Wordlist 5

6 1 Nature pages nature φύση 1.02 bird πουλί 1.03 tree δέντρο 1.04 flower λουλούδι 1.05 rock βράχος, πέτρα 1.06 mushroom μανιτάρι 1.07 insect έντομο 1.08 pond λιμνούλα 1.09 cloud σύννεφο 1.10 sun ήλιος 1.11 animal ζώο 1.12 there s υπάρχει 1.13 there are υπάρχουν 1.14 how many? πόσοι,-ες,-α; 1.15 where πού pages ant μυρμίγκι 1.17 worm σκουλήκι 1.18 spider αράχνη 1.19 butterfly πεταλούδα 1.20 rose τριαντάφυλλο 1.21 rainbow ουράνιο τόξο 1.22 wind άνεμος 1.23 sky ουρανός 1.24 spider αράχνη 1.25 north βόρεια 1.26 east ανατολικά 1.27 west δυτικά 1.28 south νότια 1.29 some μερικοί,-ές,-ά 1.30 any καθόλου 1.31 library βιβλιοθήκη 1.32 park πάρκο 1.33 museum μουσείο 1.34 playground παιδική χαρά pages alien εξωγήινος,-η,-ο 1.36 outside έξω 1.37 value αξία 1.38 safely με ασφάλεια 6 Islands 3

7 1.39 Play safely! Παίξε με ασφάλεια 1.40 think σκέφτομαι 1.41 way τρόπος 1.42 Think of a way Σκέψου έναν τρόπο 1.43 phonics φωνολογία 1.44 fair ξανθός,-ή,-ό 1.45 hair μαλλιά 1.46 tear δάκρυ 1.47 hear ακούω 1.48 pair ζευγάρι 1.49 chair καρέκλα 1.50 year χρόνος 1.51 near κοντά pages plus συν 1.53 minus μείον 1.54 equals ίσον 1.55 horse άλογο 1.56 biped δίποδος,-η,-ο 1.57 quadruped τετράποδος,-η,-ο 1.58 human άνθρωπος 1.59 name ονομάζω 1.60 riddle γρίφος 1.61 number riddle γρίφος με αριθμούς 1.62 Spain Ισπανία 1.63 sea θάλασσα 1.64 summer καλοκαίρι 1.65 beach παραλία 1.66 castle κάστρο 1.67 sand άμμος 1.68 bucket κουβάς 1.69 sandcastle κάστρο από άμμο 1.70 competition διαγωνισμός 1.71 the UK = the United Kingdom Ηνωμένο Βασίλειο 1.72 city πόλη 1.73 winter χειμώνας 1.74 weekend Σαββατοκύριακο 1.75 at the weekends τα Σαββατοκύριακα 1.76 board game επιτραπέζια παιγνίδια 1.77 play board games παίζω επιτραπέζια παιγνίδια 1.78 at home στο σπίτι 1.79 from από 1.80 Where are you from? Από πού είσαι; English-Greek Wordlist 7

8 2 Me pages me εγώ, εμένα, σε εμένα, μου 2.02 thick παχύς,-ιά,-ύ 2.03 eyebrow φρύδι 2.04 I ve got thick black eyebrows. (Εγώ) Έχω παχιά μαύρα φρύδια moustache μουστάκι 2.06 eye μάτι 2.07 blond ξανθός,-ή,-ό 2.08 hair μαλλιά 2.09 glasses γυαλιά οράσεως 2.10 short κοντός 2.11 beard γενειάδα 2.12 nose μύτη 2.13 eye μάτι 2.14 He s got blue eyes. (Αυτός) Έχει μπλε μάτια. pages round στρογγυλός,-ή,-ό 2.16 chin πιγούνι 2.17 strong δυνατός,-ή,-ό 2.18 chest στέρνο 2.19 flat επίπεδος,-η-ο 2.20 stomach στομάχι 2.21 broad φαρδύς,-ιά,-ύ 2.22 shoulder ώμος 2.23 arm μπράτσο 2.24 long μακρύς,-ιά,-ύ 2.25 eyelash βλεφαρίδα 2.26 She s got long eyelashes. (Αυτή) Έχει μακρυές βλεφαρίδες short κοντός,-ή,-ό 2.28 neck λαιμός 2.29 fingernail νύχι δαχτύλου χεριού 2.30 who ποιός,-ά,-ό 2.31 Who is it? Ποιός είναι; 2.32 leg πόδι (από τον αστράγαλο και πάνω) pages new καινούριος,-α,-ο 2.34 spaceship διαστημόπλοιο 2.35 ear αυτί 2.36 horrible φρικτός,-ή,ό 2.37 horrible monster φρικτό τέρας 2.38 keep διατηρώ, ούμαι 8 Islands 3

9 2.39 clean καθαρός,-ή,-ό 2.40 healthy υγιής,-ές 2.41 body σώμα 2.42 way δρόμος 2.43 dinner δείπνο 2.44 hammer σφυρί 2.45 letter γράμμα 2.46 want θέλω 2.47 letterbox γραμματοκιβώτιο 2.48 all day όλη (την) ημέρα 2.49 toy παιγνίδι 2.50 toy hammer παιγνίδι σφυρί pages painting πίνακας ζωγραφικής 2.52 woman γυναίκα 2.53 women γυναίκες 2.54 lots of πολλοί,-ές,ά 2.55 people άνθρωποι 2.56 There are lots of people. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι man άνδρας 2.58 men άνδρες 2.59 hat καπέλο 2.60 portrait πορτρέτο 2.61 family portrait οικογενειακό πορτρέτο 2.62 Morocco Μαρόκο 2.63 aunt θεία 2.64 uncle θείος 2.65 fantastic φανταστικός,-ή,-ό 2.66 My family is fantastic! Η οικογένειά μου είναι φανταστική! 2.67 sister αδελφή 2.68 brother αδελφός English-Greek Wordlist 9

10 3 Pets pages pet κατοικίδιο 3.02 feather πούπουλο 3.03 wing φτερό, φτερούγα 3.04 beak ράμφος 3.05 claw νύχι ζώου, οπλή 3.06 tail ουρά 3.07 fur τρίχωμα, γούνα 3.08 fin πτερύγιο 3.09 whiskers μουστάκια ζώου 3.10 skin δέρμα 3.11 paw πατούσα ζώου 3.12 look like μοιάζει 3.13 What does it look like? Πώς μοιάζει; 3.14 frog βάτραχος pages spotty πουά, με βούλες 3.16 stripy ριγέ, με ρίγες 3.17 soft μαλακός,-ή,-ό 3.18 smooth απαλός,-ή,-ό 3.19 hard σκληρός,-ή,-ό 3.20 sharp κοφτερός,-ή,-ό 10 Islands cute χαριτωμένος,-η,-ο 3.22 scary τρομαχτικός,-ή,-ό 3.23 fast γρήγορος,-η,-ο 3.24 slow αργός,-ή,-ό 3.25 fun διασκεδαστικός,-ή,-ό 3.26 great fun πολύ διασκεδαστικός,- ή,-ό 3.27 everyone ο καθένας, η καθεμία, το καθένα, όλοι,-ες,-α 3.28 tortoise χελώνα 3.29 ugly άσχημος,-η,-ο 3.30 cage κλουβί 3.31 spotty fur τρίχωμα με βούλες 3.32 shell καβούκι, όστρακο 3.33 hard shell σκληρό καβούκι 3.34 slow αργός,-η,-ο 3.35 fast γρήγορος,-η,-ο 3.36 tarantula αράχνη ταραντούλα 3.37 insect έντομο 3.38 very πολύ 3.39 clever έξυπνος,-η,-ο 3.40 bowl μπολ 3.41 eat τρώω

11 3.42 What does it eat? Τι τρώει; pages take care of φροντίζω 3.44 dream όνειρο 3.45 dream pet το κατοικίδιο των ονείρων 3.46 leaf φύλλο 3.47 oil λάδι 3.48 join ενώνω 3.49 tea τσάι 3.50 peach ροδάκινο 3.51 coin νόμισμα 3.52 foil αλουμινόχαρτο 3.53 leaf tea φύλλο τσαγιού pages caterpillar κάμπια 3.55 What do they look like? Πώς μοιάζουν; 3.56 cocoon κουκούλι 3.57 case θήκη 3.58 tadpole γυρίνος (νεογέννητος βάτραχος) 3.59 can μπορώ 3.60 swim κολυμπάω 3.61 finally τελικά, στο τέλος 3.62 page σελίδα 3.63 diagram διάγραμμα 3.64 understand καταλαβαίνω 3.65 information πληροφορία,-ες 3.66 better καλύτερα 3.67 life ζωή 3.68 cycle κύκλος 3.69 life cycle ο κύκλος της ζωής 3.70 Colombia Κολομβία 3.71 and και 3.72 cheese τυρί 3.73 fruit φρούτο 3.74 Japan Ιαπωνία 3.75 apple μήλο 3.76 nut ξηρός καρπός 3.77 wheel τροχός pages bathroom μπάνιο 3.79 bedroom υπνοδωμάτιο 3.80 kitchen κουζίνα 3.81 living room καθιστικό, σαλόνι 3.82 garden κήπος English-Greek Wordlist 11

12 4 Home pages home σπίτι 4.02 mirror καθρέπτης 4.03 wardrobe ντουλάπα 4.04 plant φυτό 4.05 picture εικόνα 4.06 next to δίπλα σε 4.07 in front of μπροστά από / σε 4.08 behind πίσω από 4.09 opposite απέναντι από 4.10 above πάνω από 4.11 below κάτω από 4.12 bin κάδος απορριμάτων 4.13 cooker ηλεκτρική κουζίνα 4.14 sofa καναπές 4.15 shower ντους 4.16 in μέσα 4.17 computer ηλεκτρονικός υπολογιστής 4.18 Let s find Ας βρούμε pages cupboard ντουλάπι (κουζίνας) 4.20 toothbrush οδοντόβουρτσα 4.21 toothpaste οδοντόκρεμα 4.22 comb χτένα 4.23 shampoo σαμπουάν 4.24 towel πετσέτα 4.25 blanket κουβέρτα 4.26 broom σκούπα 4.27 plate πιάτο 4.28 pot κατσαρόλα 4.29 pan τηγάνι 4.30 garage γκαράζ 4.31 balcony μπαλκόνι 4.32 basement υπόγειο 4.33 messy ακατάστατος,-η,-ο 4.34 clean up καθαρίζω, τακτοποιώ 4.35 toilet τουαλέτα 4.36 excited ενθουσιασμένος,-η,-ο 4.37 best ο καλύτερος 4.38 great υπέροχος,-η,-ο, μεγάλος,-η,-ο 4.39 cool τέλειος,-α,-ο 4.40 It s cool! (Είναι) τέλειο! 12 Islands 3

13 pages his του 4.42 too επίσης 4.43 It s good fun! Είναι πολύ διασκεδαστικό! 4.44 at home στο σπίτι 4.45 shape σχήμα 4.46 dive βουτάω 4.47 bone κόκκαλο 4.48 wave γνέφω 4.49 time ώρα pages mosaic μωσαϊκό, ψηφιδωτό 4.51 tile πλακάκι 4.52 stone πέτρα 4.53 glass γυαλί 4.54 different διαφορετικός,-η,-ο 4.55 square τετράγωνο 4.56 circle κύκλος 4.57 rectangle παραλληλόγραμμο 4.58 triangle τρίγωνο 4.59 floor πάτωμα 4.60 wall τοίχος 4.61 beautiful όμορφος,-η,-ο 4.62 use χρησιμοποιώ 4.63 party πάρτυ 4.64 sleepover party πάρτυ με διανυκτέρευση 4.65 pillow μαξιλάρι 4.66 pyjamas πυτζάμες 4.67 the US = the United States (of America) ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) 4.68 tomorrow αύριο 4.69 stay μένω 4.70 wear φοράω 4.71 our μας 4.72 after μετά 4.73 sleep κοιμάμαι 4.74 take out βγάζω έξω 4.75 rubbish σκουπίδια 4.76 pizza πίτζα 4.77 tell stories λέω ιστορίες 4.78 bring φέρνω 4.79 teddy bear λούτρινο αρκουδάκι 4.80 put away φυλάσσω, τακτοποιώ 4.81 dust ξεσκονίζω 4.82 shelf ράφι 4.83 shelves ράφια English-Greek Wordlist 13

14 5 Clothes pages clothes ρούχα 5.02 uniform στολή 5.03 sweatshirt μακρυμάνικο μακό, φούτερ 5.04 belt ζώνη 5.05 shirt πουκάμισο 5.06 T-shirt τι-σερτ, κοντομάνικο μακό 5.07 sandals σανδάλια 5.08 flip flops σαγιονάρες 5.09 shorts σορτσάκι 5.10 trainers αθλητικά παπούτσια 5.11 tracksuit φόρμα γυμναστικής 5.12 blouse γυναικεία μπλούζα 5.13 baseball hat καπελάκι μπέιζμπολ 5.14 wear φοράω 5.15 What are you wearing? Τι φοράς; 5.16 I m wearing a tracksuit. Φοράω μια φόρμα jeans τζην 5.18 skirt φούστα 5.19 lamp λαμπατέρ pages scarf κασκώλ 5.21 beanie πλεχτός σκούφος 5.22 ski jacket μπουφάν του σκι 5.23 wooly μάλλινος,-η,-ο 5.24 jumper πουλόβερ 5.25 wooly jumper μάλλινο πουλόβερ 5.26 tights καλσόν 5.27 boot μπότα 5.28 hiking boots ορειβατικές μπότες 5.29 leather δερμάτινος 5.30 fancy φανταχτερός,-ή,-ό 5.31 plain σκέτος,-η,-ο, απλός,-ή,-ό 5.32 colourful πολύχρωμος,-η,-ο 5.33 what (a)! τι! 5.34 What a fancy hat! Τι φανταχτερό καπέλο! 5.35 What big shoes! Τι μεγάλα παπούτσια! 5.36 pirate πειρατής 5.37 leather shoes δερμάτινα παπούτσια 5.38 clown κλόουν 5.39 bow tie παπιγιόν 14 Islands 3

15 5.40 colourful bow tie πολύχρωμο παπιγιόν pages coat παλτό, πανωφόρι 5.42 polite ευγενικός 5.43 Be polite! Να είσαι ευγενικός 5.44 list λίστα, κατάλογος 5.45 phrase φράση 5.46 smell μυρωδιά 5.47 spoon κουτάλι 5.48 star αστέρι 5.49 skate κάνω πατινάζ 5.50 snip ψαλιδίζω 5.51 squid καλαμάρι pages true σωστό 5.53 false λάθος 5.54 is / are made from κατασκευάζεται / κατασκευάζονται από 5.55 different διαφορετικός,-ή,-ό 5.56 material υλικό 5.57 cotton βαμβάκι 5.58 polyester πολυέστερ 5.59 animal fur τρίχωμα ζώου 5.60 gloves γάντια 5.61 animal skin δέρμα ζώου 5.62 man-made κατασκευασμένος,-η,-ο 5.63 school uniform σχολική στολή 5.64 Oxford Οξφόρδη 5.65 jacket σακάκι English-Greek Wordlist 15

16 6 Sports pages sports σπορ 6.02 climb σκαρφαλώνω 6.03 climb trees σκαρφαλώνω δέντρα 6.04 basketball μπάσκετ 6.05 play basketball παίζω μπασκετ 6.06 taekwondo τάεκ-βο-ντο 6.07 do taekwondo κάνω τάεκ-βο-ντο 6.08 ride ιππεύω, καβαλάω 6.09 bike ποδήλατο 6.10 ride a bike κάνω ποδήλατο 6.11 run τρέχω 6.12 tennis τέννις 6.13 play tennis παίζω τέννις 6.14 catch πιάνω 6.15 catch a ball πίανω τη μπάλα 6.16 badminton μπάντμιντον 6.17 play badminton παίζω μπάντμιντον 6.18 high ψηλά 6.19 fast γρήγορα pages gym γυμναστήριο 6.21 court γήπεδο 6.22 basketball court γήπεδο μπάσκετ 6.23 track στίβος 6.24 running track στίβος 6.25 stadium στάδιο 6.26 skating rink παγοδρόμιο 6.27 slope πλαγιά 6.28 ski slope πίστα σκι 6.29 bowling μπόουλινγκ 6.30 bowling alley αίθουσα μπόουλινγκ 6.31 beach παραλία 6.32 swimming pool πισίνα 6.33 football ποδόσφαιρο 6.34 football pitch γήπεδο ποδοσφαίρου 6.35 rope σχοινί 6.36 dolphin δελφίνι 6.37 air αέρας 6.38 water νερό 6.39 through μέσα από 16 Islands 3

17 6.40 hoop στεφάνι, κρίκος 6.41 Dolphins jump through hoops. Τα δελφίνια πηδάνε μέσα από στεφάνια across απένταντι, δια μέσου, πάνω από 6.43 jump across a rope πηδάω πάνω από σχοινί 6.44 fishing ψάρεμα 6.45 boat βάρκα 6.46 fishing boat ψαρόβαρκα pages dance χορεύω 6.48 silly χαζούλης,-α 6.49 Don t be silly! Μην είσαι χαζούλης! 6.50 active δραστήριος,-α,-ο 6.51 Be active! Να είσαι δραστήριος! 6.52 exercise γυμνάζομαι 6.53 every day κάθε μέρα 6.54 choose διαλέγω 6.55 activity δραστηριότητα 6.56 keep fit διατηρούμαι σε φόρμα 6.57 healthy υγειής,-ές 6.58 float επιπλέω 6.59 plum δαμάσκηνο 6.60 go to sleep πάω για ύπνο 6.61 flag σημαία pages stretch τεντώνω 6.63 bend λυγίζω 6.64 knee γόνατο 6.65 Bend your knees. Λύγισε τα γόνατά σου twist στρίβω 6.67 left αριστερά 6.68 to the left προς τα αριστερά 6.69 right δεξιά 6.70 to the right προς τα δεξιά 6.71 turn around γυρνάω 6.72 useful χρήσιμος,-η,-ο 6.73 move κινούμαι 6.74 moved κινήθηκα 6.75 continue συνεχίζω 6.76 happen συμβαίνει 6.77 if εάν 6.78 world κόσμος 6.79 cricket κρίκετ 6.80 popular δημοφιλής,-ές English-Greek Wordlist 17

18 6.81 typical τυπικός,-ή,-ό 6.82 match αγώνας 6.83 team ομάδα 6.84 each κάθε 6.85 it is played παίζεται 6.86 bat μπαστούνι 6.87 similar παρόμοιος,-α,-ο 6.88 cricket pitch γήπεδο κρίκετ 6.89 between ανάμεσα 6.90 baseball field γήπεδο μπέιζμπολ 6.91 It s it called Λέγεται / Ονομάζεται 6.92 diamond διαμάντι 6.93 What s it called? Πώς λέγεται; 18 Islands 3

19 7 Food pages food φαγητό 7.02 tomato ντομάτα 7.03 tomatoes ντομάτες 7.04 potato πατάτα 7.05 potatoes πατάτες 7.06 cucumber αγγούρι 7.07 carrot καρρότο 7.08 peas αρακάς 7.09 bean φασόλι 7.10 orange πορτοκάλι 7.11 plum δαμάσκηνο 7.12 peach βερύκοκο 7.13 mango μάνγκο 7.14 strawberry φράουλα 7.15 strawberries φράουλες 7.16 like μου αρέσει 7.17 He likes peas. Του αρέσει ο αρακάς He doesn t like plums. Δεν του αρέσουν τα δαμάσκηνα. pages broccoli μπρόκολο 7.20 lettuce μαρούλι 7.21 spinach σπανάκι 7.22 cabbage λάχανο 7.23 pear αχλάδι 7.24 apricot βερύκοκο 7.25 avocado αβοκάντο 7.26 cherry κεράσι 7.27 cherries κεράσια 7.28 watermelon καρπούζι 7.29 papaya παπάγια 7.30 some λίγος,-η,-ο 7.31 any καθόλου 7.32 breakfast πρωινό 7.33 yoghurt γιαούρτι 7.34 vegetables λαχανικά pages Yuck! Μπλιάχ! 7.36 only μόνο 7.37 more περισσότερο 7.38 drop ρίχνω English-Greek Wordlist 19

20 7.39 string σπάγκος 7.40 crab καβούρι 7.41 press πιέζω 7.42 train τραίνο pages unhealthy ανθυγιεινός,-ή,-ό 7.44 food group ομάδα φαγητών 7.45 cereals δημητριακά 7.46 protein πρωτεΐνη 7.47 dairy γαλακτοκομικά 7.48 fat λίπος 7.49 sugar ζάχαρη 7.50 pasta ζυμαρικά 7.51 bread ψωμί 7.52 sweet γλυκό 7.53 meat κρέας 7.54 survey έρευνα 7.55 Jamaica Τζαμάικα 7.56 jerk chicken καυτερό κοτόπουλο 7.57 meat patty κρεατόπιτα 7.58 traditional παραδοσιακό 7.59 dish πιάτο 7.60 traditional dish παραδοσιακό φαγητό 7.61 Yum! Σλουρπ! 7.62 pumpkin κολοκύθα 7.63 soup σούπα 7.64 pumpkin soup κολοκυθόσουπα 7.65 Italy Ιταλία 7.66 delicious νοστιμότατος,-η,-ο 20 Islands 3

21 8 Things we do pages make φτιάχνω, κατασκευάζω 8.02 machine μηχάνημα 8.03 walk περπατάω 8.04 clean καθαρίζω 8.05 drink πίνω 8.06 read διαβάζω 8.07 do κάνω 8.08 homework σχολική εργασία για το σπίτι 8.09 do homework κάνω τη σχολική εργασία 8.10 listen ακούω 8.11 listen to music ακούω μουσική pages sing τραγουδάω 8.13 play the piano παίζω πιάνο 8.14 play the violin παίζω βιολί 8.15 play the trumpet παίζω τρομπέτα 8.16 play the flute παίζω φλάουτο 8.17 quietly ήσυχα 8.18 loudly δυνατά 8.19 quickly γρήγορα 8.20 slowly αργά 8.21 terribly φρικτά, απαίσια 8.22 touch αγγίζω 8.23 It s sunny and hot. Έχει λιακάδα και ζέστη juice χυμός 8.25 next time την επόμενη φορά pages amazing καταπληκτικός,-ή,-ό 8.27 It s time to go. Είναι ώρα να φύγουμε We re going home. Πάμε σπίτι Earth Γη 8.30 Goodbye! Αντίο! 8.31 learn μαθαίνω 8.32 develop αναπτύσσω 8.33 skill δεξιότητα 8.34 would like θα ήθελα, θα μου άρεσε 8.35 wisp τσουλούφι 8.36 bump χτύπημα 8.37 wind άνεμος 8.38 ask ρωτάω 8.39 nest φωλιά English-Greek Wordlist 21

22 8.40 artist καλλιτέχνης pages set the table στρώνω το τραπέζι 8.42 make the bed στρώνω το κρεβάτι 8.43 wash πλένω 8.44 wash the dishes πλένω τα πιάτα 8.45 wash the car πλένω το αυτοκίνητο 8.46 Good job! Μπράβο! 8.47 Sorry! Λυπάμαι! 8.48 I m busy είμαι απασχολημένος,-η,-ο 8.49 I m busy with homework. Είμαι απασχολημένος με την εργασία για το σπίτι table tennis = ping-pong πινγκ πονγκ 8.51 twice δύο φορές 8.52 a week την εβδομάδα 8.53 twice a week δύο φορές την εβδομάδα 8.54 origami οριγκάμι 8.55 Japanese Γιαπωνέζικος 8.56 form είδος 8.57 paper craft χαρτοκοπτική / χαρτοτεχνία 8.58 Russia Ρωσία 8.59 indoor εσωτερικού χώρου 8.60 after-school activities εξωσχολικές δραστηριότητες 8.61 because επειδή, γιατί 8.62 cold κρύος,-α,-ο 8.63 ballet μπαλέτο 8.64 ballet lesson μάθημα μπαλέτου 22 Islands 3

23 Goodbye pages G.01 one more time μια φορά ακόμα G.02 character χαρακτήρας G.03 chant ρυθμός pages G.04 odd περιττός, αταίριαστος G.05 the odd one out αυτός που δεν ταιριάζει Halloween page H.01 ghost φάντασμα H.02 bat νυχτερίδα H.03 trick κόλπο, φάρσα Christmas page C.01 Christmas Χριστούγεννα C.02 lights φωτάκια Easter page 100 E.01 Easter Πάσχα E.02 Easter Bunny Πασχαλινό Λαγουδάκι E.03 lollipop γλυφιτζούρι April Fools Day page 101 AFD.01 April Fools Day Πρωταπριλιά AFD.02 fool ανόητος,-η,-ο AFD.03 joke ανέκδοτο H.04 treat κέρασμα H.05 trick or treat φάρσα ή κέρασμα H.06 biscuit μπισκότο C.03 stocking κάλτσα ως το γόνατο C.04 DVD Ντιβιντί E.04 chick κοτοπουλάκι E.05 Easter bonnet Πασχαλινό καπέλο E.06 honey μέλι AFD.04 play jokes κάνω φάρσες AFD.05 surprise έκπληξη AFD.06 sea monster θαλάσσιο τέρας English-Greek Wordlist 23

24 Pancake Day page 102 PD.01 pancake τηγανίτα PD.02 add προσθέτω PD.03 flour αλεύρι PD.04 mix ανακατεύω PD.05 pour χύνω PD.06 mixture μείγμα PD.07 fry τηγανίζω PD.08 until μέχρι PD.09 toss τινάζω, πετάω στον αέρα Earth Day page 103 ED.01 Earth Day Ημέρα της Γης ED.02 planet πλανήτης ED.03 protect προστατεύω ED.04 environment περιβάλλον ED.05 plant φυτεύω ED.06 plant a tree φυτεύω ένα δέντρο ED.07 switch off σβήνω ED.08 switch the lights off σβήνω τα φώτα ED.09 recycle ανακυκλώνω Extensive reading page 104 ER1.01 the moon το φεγγάρι ER1.02 at night τη νύχτα ER1.03 during κατά τη διάρκεια ER1.04 during the day κατά τη διάρκεια της μέρας ER1.05 guess μαντεύω page 105 ER2.01 twin δίδυμος ER2.02 thin αδύνατος,-η,-ο ER2.03 dark σκούρος,-η,-ο ER2.04 dark skin σκούρο δέρμα ER2.05 poem ποίημα ER2.06 describe περιγράφω page 106 ER3.01 kangaroo κανγκουρώ ER3.02 emu εμού (είδος στρουθοκάμηλου) ER3.03 pouch μάρσιπος ER3.04 koala κοάλα ER3.05 fingerprint δακτυλικό αποτύπωμα ER3.06 explain εξηγώ ER3.07 meaning σημασία, έννοια page 108 ER5.01 school carnival σχολικό καρναβάλι ER5.02 princess πριγκίπισσα page 109 ER6.01 advert διαφήμιση ER6.02 racquet ρακέτα ER6.03 finger skateboard (μινιατούρα) σανίδα σκέιτμπορντ για δάχτυλα 24 Islands 3

25 page 110 ER7.01 shop κατάστημα ER7.02 supermarket σούπερ μάρκετ ER7.03 buy αγοράζω ER7.04 candle κερί ER7.05 gingerbread ψωμάκι με τζίντζερ ER7.06 gingerbread men ψωμάκι με τζίντζερ σε σχήμα ανθρώπου ER7.07 sausage λουκάνικο ER7.08 sausage roll λουκανοπιτάκι ER7.09 o clock η ώρα ER7.10 at four o clock στις τέσσερις η ώρα ER7.11 afternoon απόγευμα ER7.12 in the afternoon το απόγευμα ER7.13 title τίτλος page 111 ER8.01 holiday διακοπές ER8.02 on holiday σε διακοπές ER8.03 Mάlaga Μάλαγα (πόλη της Ισπανίας) ER8.04 kiss φιλί ER8.05 postcard καρτ ποστάλ ER8.06 summer holiday καλοκαιρινές διακοπές English-Greek Wordlist 25

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils 3 EXTRA LEARNING COMPONENT for Junior B pupils Welcome... 2 1 Nature...5 2 Me... 9 3 Pets... 13 4 Home...16 5 Clothes... 20 6 Sports... 23 7 Food...27 8 Things we do... 31 PLUS 1 Every day...35 PLUS 2

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1

Animals Ζώα Come and listen to them all. Ελάτε να τ ακούσετε όλα. pages 54 and 55 Lesson 1 Animals Ζώα pages 54 and 55 Lesson 1 4.1 cat γάτα 4.2 dog σκυλί 4.3 fish ψάρι 4.4 mouse ποντίκι 4.5 mice ποντίκια 4.6 parrot παπαγάλος 4.7 rabbit κουνέλι 4.8 have got. / ve got έχω I ve got a toy mouse.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå

Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå Eíüôçôá 4 Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΕΣ Γράψε τους μήνες και τις εποχές όπως στο παράδειγμα Write the months and the seasons following the example Εποχές και μήνες στην Αυστραλία MΗΝΕΣ Δεκέμβρης

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+

Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+ Ας θυμηθούμε τι μάθαμε φέτος!!! Όνομα: Τάξη: Α+ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΚΡΟΑΣΗ (Listening) Άσκηση 1: Βάλε στα ζώα που ακούω. Εισήγηση: Να χρησιμοποιηθούν φωνές ζώων ή η δασκάλα/ο δάσκαλος να ετοιμάσει ένα μικρό διάλογο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ÐÜìå ãéá øþíéá; στην Αυστραλία πιο φθηνά πιο ακριβά. στην Ελλάδα

ÐÜìå ãéá øþíéá; στην Αυστραλία πιο φθηνά πιο ακριβά. στην Ελλάδα Eíüôçôá 7 ÐÜìå ãéá øþíéá; ΠΙΟ ΦΘΗΝΟΣ - ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ ΠΙΟ ΦΘΗΝΟ / ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΣ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ Βάλε ένα x στον πίνακα και μετά γράψε προτάσεις όπως στο παράδειγμα Put a x in the table and then write sentences

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK

John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK units 201 John Mavrikakis ENGLISH MULTIBOOK e-learning for language students (grammar, vocabulary, reading) level 2 (Junior A) DEMO STUDENT S UNIT 10 The alphabet, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, A,

Διαβάστε περισσότερα

Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå

Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå 4 Eíüôçôá 1 Ñïý á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå speak about the future (1) seasons in Greece and Australia clothes ôá åëëçíéêü êé åìåßò... 32 ìáèáßíïõìå ëýîåéò êáé åêöñüóåéò - êëåéäéü... (εγώ) θα οργανώσω (εσύ)

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Communication Cards. Greek/English. Version 3: up

Communication Cards. Greek/English. Version 3: up /English Communication Cards Version 3: 2011 4up This information was compiled by the Centre for Cultural Diversity in Ageing 2011. This publication was funded by the Australian Government Department of

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι;

Hotel. ... ένα δωµάτιο µε µπάνιο/ντούς/µπαλκόνι; Hotel To find a Hotel Where is the Hotel...? Που είναι το ξενοδοχείο...; Do you know a good Hotel? Do you know a cheap Hotel? Can you recommend a good Hotel? Where is the Youthhostel? How are the prices

Διαβάστε περισσότερα

Teacher s. Name. Class. School

Teacher s. Name. Class. School Teacher s Name Class School UNIT 1 Vocabulary Lessons 1-10 2 afternoon apple bag be careful box cat children come computer cup desk dog egg evening everybody fox goat good good afternoon goodbye good evening

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σχολείο "Πυθαγόρας"

Ελληνικό Σχολείο Πυθαγόρας Ελληνικό Σχολείο "Πυθαγόρας" Τάξη: 5 η Δασκάλα: κ. Ολγα Μητροπούλου Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 Ενότητα: Στο εστιατόριο Μάθημα 15ο Ανάγνωση: Στο εστιατόριο σελ. 92 (βιβλίο)-- Review the unit for quiz Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH-GREEK WORDLIST

ENGLISH-GREEK WORDLIST ENGLISH-GREEK WORDLIST Instructions Οδηγίες Act out. Παίξε θέατρο. Ask and answer. Ρώτησε και απάντησε. Circle. Κύκλωσε. Colour. Χρωμάτισε. Count. Μέτρησε. Count and write. Μέτρησε και γράψε. Do the actions.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΥΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ «ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ» ΚΑΙ «ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ»

ΚΑΡΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΥΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ «ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ» ΚΑΙ «ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΚΑΡΤΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΥΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ «ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ» ΚΑΙ «ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» Επιμέλεια: Δρ. Αργύρης Θεοδοσίου, Εκπαιδευτικός Φ.Α. Δρ. Χρύσα Γεράνη, Εκπαιδευτικός Φ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Στυλ «Αυτοελέγχου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15. Φρούτα και λαχανικά

ΕΝΟΤΗΤΑ 15. Φρούτα και λαχανικά ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Φρούτα και λαχανικά ENOTHTA 15 Φρούτα και λαχανικά Ακούμε και μιλάμε. We listen and speak. Παιδιά, ας αγοράσουμε φρούτα και λαχανικά. Τι φρούτα θέλετε να πάρουμε; Εγώ θέλω πορτοκάλια και μπανάνες!

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή της ξένης γλώσσας στην προδημοτική εκπαίδευση μέσω της προσέγγισης CLIL. Κ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λεμεσού. Νηπιαγωγός: Μαρία Μουστάκα Μασούρα

Εισαγωγή της ξένης γλώσσας στην προδημοτική εκπαίδευση μέσω της προσέγγισης CLIL. Κ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λεμεσού. Νηπιαγωγός: Μαρία Μουστάκα Μασούρα Εισαγωγή της ξένης γλώσσας στην προδημοτική εκπαίδευση μέσω της προσέγγισης CLIL Κ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λεμεσού Νηπιαγωγός: Μαρία Μουστάκα Μασούρα Μοντέλα προσέγγισης CLIL Μοντέλο 1: CLIL showers: μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 CONTENTS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 LESSONS VOCABULARY GRAMMAR 1 General Words Imperative / Let s 22 2 Clothes Τhe verb have

Διαβάστε περισσότερα

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr

AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. www.anek.gr AΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 0 Ρ α ν τ ε β ο ύ S e e y o u σ τ ο o n π λ ο ί ο! b o a r d! Χάρτης δρομολογίων - Route map ΧΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οι γραμμές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5. Revision lesson 2 (11-20) this/that, the verb BE, numbers

Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5. Revision lesson 2 (11-20) this/that, the verb BE, numbers Contents Super Friends 1 TEACHER S Supplementary Revision Booklet Lessons Corresponding to Coursebook Grammar Pages lessons: Revision lesson 1 (1-10) a/an, personal pronouns, the verb BE 2-5 Revision lesson

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριστόγερου. Είμαι 3 και μπορώ. Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών

Κατερίνα Χριστόγερου. Είμαι 3 και μπορώ. Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών Κατερίνα Χριστόγερου Είμαι 3 και μπορώ Δραστηριότητες για παιδιά από 3 ετών Περιεχόμενα Συμβουλές για γονείς και παιδαγωγούς... 7 Είμαι 3 και μπορώ!...10 Το κόκκινο...12 Το κίτρινο...13 Κόκκινο Κίτρινο...14

Διαβάστε περισσότερα

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá Eíüôçôá 8 Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá ΠΙΟ ΨΗΛΟΣ = ΨΗΛΟΤΕΡΟΣ Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε τους πίνακες Look at the examples and fill in the tables Ο Αντρέας είναι ψηλός. H Χριστίνα είναι λεπτή. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα: Αγόρασα μία φόρμα γυμναστικής. Πήρα ακόμα μία φούστα. Α και ένα ζευγάρι παπούτσια. Εσύ;

Κατερίνα: Αγόρασα μία φόρμα γυμναστικής. Πήρα ακόμα μία φούστα. Α και ένα ζευγάρι παπούτσια. Εσύ; Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΟΡΑ Κατανόηση προφορικού λόγου Αγορά Μαρία:Κατερίνα! Γεια! Κατερίνα: Γεια σου Μαρία. Τι κάνεις; Μαρία: Καλά! Κι εσύ για ψώνια; Τι αγόρασες; Κατερίνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

A. Welcome. Alphabet (p.8) What s your name? (p.8) Everyday Words (p.9) 18 alphabet (n) = αλφaβήτα Can you say the alphabet?

A. Welcome. Alphabet (p.8) What s your name? (p.8) Everyday Words (p.9) 18 alphabet (n) = αλφaβήτα Can you say the alphabet? A. Welcome What s your name? (p.8) 1 listen (v) = ακούω (με προσοχή) Listen to the song! 2 read (v) = διαβάζω Read your book. 3 conversation (n) = συζήτηση I m having a conversation with Tom. 4 match (v)

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Our English class Η τάξη των Αγγλικών

Our English class Η τάξη των Αγγλικών Our English class Η τάξη των Αγγλικών Θα σας παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά των τεσσάρων πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου Ανατολικού στο μάθημα των Αγγλικών. Πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό Δοκίμιο. Όνομα: Ημερομηνία: Η εβδομάδα του κυρίου Νικολάου

Διαγνωστικό Δοκίμιο. Όνομα: Ημερομηνία: Η εβδομάδα του κυρίου Νικολάου Διαγνωστικό Δοκίμιο Στ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Διάβασε το κείμενο και απάντησε στις ερωτήσεις. Η εβδομάδα του κυρίου Νικολάου Ο κύριος Νικολάου είναι δικηγόρος. Είναι πολύ δραστήριος. Κάθε πρωί ξυπνά

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1-A2 ACTIVITY 1. Listen to an interview of a woman and fill in the blanks with a suitable word. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΑΞΗ: A ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΟΝΟΜΑ: ACTIVITY 1 Listen to an interview

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Step 1: environmental PROBLEMS on our island

Step 1: environmental PROBLEMS on our island Step 1: environmental PROBLEMS on our island Fires on the mountains when it is windy Pollution in the sea & on the ground Rubbish in the streets, on the beaches, in the village, outside shops, at the Port,

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ:

Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. ΑΠΟ: Συγγραφή: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΠΟ: alexandra2005@yahoo.gr ΠΡΟΣ:elenitsasiop@gmail.com ΘΕΜΑ: Κυριακή, στο σπίτι μου! 1 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

UNIT 1. Vocabulary. Φράσεις. Puss in Boots. Lessons 1-10

UNIT 1. Vocabulary. Φράσεις. Puss in Boots. Lessons 1-10 Name Class School UNIT 1 Vocabulary Lessons 1-10 any arm ask bandaid beautiful bed behind between body build buy candy candy shop carrots CD player chair closed cross cut desk door ears eat eyes face fast

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ε. ΙΑ.Μ.ΜΕ. Ρέθυµνο, 014 1 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Άσκηση 1 (6

Διαβάστε περισσότερα

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece

Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece Our favourite games (Τα αγαπημένα μας παιχνίδια) 1 st grade of Primary School of Glyfada - Greece My favourite game is Barbie because I take it wherever I go and play with it. (Jenny) Αγαπημένο μου παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. PAGE THE ALPHABET 4 The ABC song

CONTENTS. PAGE THE ALPHABET 4 The ABC song CONTENTS PAGE THE ALPHABET 4 The ABC song ALPHABET LESSONS A-B-C-D-E 6 F-G-H-I 0 3 J-K-L-M 4 4 N-O-P-Q-R 8 5 S-T-U-V 6 W-X-Y-Z 6 7 LETTER GROUPS 30 Hello! INTRODUCTION 34 INTRODUCTION 36 LESSONS Look!

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards Greek/English ERC130359 Contents 1. I need to stay at home until the nurse comes to visit for my

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: Δημ.Σχολ.Μαυροθάλασσας Σχολικό Έτος: BE HEALTH» Συμμετέχοντες: Κατσιά Αφροδίτη (Π.Ε 06) Μαϊδάνογλου Απόστολος (Π.

Σχολική Μονάδα: Δημ.Σχολ.Μαυροθάλασσας Σχολικό Έτος: BE HEALTH» Συμμετέχοντες: Κατσιά Αφροδίτη (Π.Ε 06) Μαϊδάνογλου Απόστολος (Π. Σχολική Μονάδα: Δημ.Σχολ.Μαυροθάλασσας Σχολικό Έτος: 2013-2014 Τίτλος Σχολικής Δράσης: «EAT WELL, STAY ACTIVE, BE HEALTH» Συμμετέχοντες: Κατσιά Αφροδίτη (Π.Ε 06) Μαϊδάνογλου Απόστολος (Π.Ε 11) Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015

ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΝΕΝΕς Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 Τεύχος Πρώτο Χειμώνας 2015 Γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα... Στις 17 & 19 Δεκεμβρίου, γιορτάσαμε Τα Χριστούγεννα στο Ελληνικό Σχολείο. οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18

CONTENTS VOCABULARY GRAMMAR LESSONS PAGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 CONTENTS AGE INSTRUCTIONS 4 REMEMBER LESSON 1 6 REMEMBER LESSON 2 10 REMEMBER LESSON 3 14 REMEMBER LESSON 4 18 LESSONS VOCABULARY GRAMMAR 1 General Words Imperative / Let s 22 2 Clothes Τhe verb have got

Διαβάστε περισσότερα

Live a healthy life!

Live a healthy life! Live a healthy life! Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μαζεύτηκαν όλα τα τρόφιμα που βρίσκει ο άνθρωπος στη φύση. Σκέφτηκαν να παίξουν ένα παιχνίδι και χωρίστηκαν σε ομάδες.

Μια μέρα μαζεύτηκαν όλα τα τρόφιμα που βρίσκει ο άνθρωπος στη φύση. Σκέφτηκαν να παίξουν ένα παιχνίδι και χωρίστηκαν σε ομάδες. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Κείμενο 1 Διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο για τα τρόφιμα και απαντάμε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, βάζοντας κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα