ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Κεφάλαιο 1ο: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Χρηματοοικονομικά στοιχεία Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων Συνδρομή ανά ομάδα-στόχο (Παρ. ΧΧΙΙΙ Καν. 1828/06) επικαιροποίηση Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους Διαχείριση και Ενέργειες Εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 34 του καν. (ΕΚ)1083/2006) Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα Αναθεώρηση του ΕΠΑΝΑΔ Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του Καν. 1083/ Συμπληρωματικότητα δράσεων με άλλα χρηματοδοτικά μέσα Δράσεις κατάρτισης αγροτών στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 2 Συνέργεια με Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων Μνημόνιο Συνεργασίας Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.) Δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνέργεια με ευρωπαϊκά προγράμματα για μετανάστες / αιτούντες άσυλο Συνέργειες με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (ΕΠΔΜ) Συνέργεια με Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» - Δράσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Συστημικές παρεμβάσεις» Παρακολούθηση Αξιολόγηση Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Θέματα αξιολόγησης Κεφάλαιο 2ο: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Συνάφεια του Ε.Π. με το ΕΣΠΑ Συνάφεια του Ε.Π. με τους εθνικούς χρηματοδοτικούς στόχους του ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβόνας (άρθρο 9 παρ. 3 του Καν.1083/ Συνάφεια του Ε.Π. με τους Στρατηγικούς Στόχους της Στρατηγικής ΕΕ Συνάφεια του Ε.Π. με τις Κατευθυντήριες Γραμμές των Πολιτικών Απασχόλησης στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ Συνάφεια του Ε.Π. με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 1

3 2.6 Συνάφεια του Ε.Π. με τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για την Πολιτική Συνοχής Συνάφεια του Ε.Π. με τους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες της προγραμματικής περιόδου Κεφάλαιο 3ο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Υλοποίηση Θεματικής Ενότητας Αξόνων Προτεραιότητας 1.1, 1.2, 1.3 «Συστημικές Παρεμβάσεις» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Συνδρομή ανά ομάδα-στόχο (Παρ. ΧΧΙΙΙ Καν. 1828/06) Ποιοτική Ανάλυση Υλοποίηση του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Ποιοτική Ανάλυση Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Ποιοτική Ανάλυση Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Ποιοτική Ανάλυση Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προάσπιση της δημόσιας υγείας του πληθυσμού» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Συνδρομή ανά ομάδα-στόχο (Παρ. ΧΧΙΙΙ Καν. 1828/06) Ποιοτική Ανάλυση Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Υλοποίηση Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 6 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής» Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου Συνδρομή ανά ομάδα-στόχο (Παρ. ΧΧΙΙΙ Καν. 1828/06) Ποιοτική Ανάλυση Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Κεφάλαιο 4ο: ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ε.Π Εφαρμογή δράσεων σχετικών με το Άρθρο 10 Καν. 1081/ Προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών Ενίσχυση κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών, ομάδων με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες και λοιπών μειονεκτουσών ομάδων όπως άτομα με αναπηρίες Τεχνική Βοήθεια Κατάρτιση και υλοποίηση Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ Πληροφόρηση και Δημοσιότητα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2

4 4.3.1 ΕΥΔ Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Α. Διαδικτυακή πύλη 249 Β. Διαδικτυακός τόπος Παρεμβάσεις Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 3

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συντάσσει κάθε έτος Ετήσια Έκθεση των πεπραγμένων της εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί «καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν.1260/1999», τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και 1080/2006 του Συμβουλίου», όπως οι παραπάνω Κανονισμοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν και το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ ) περί «Διαχείρισης Ελέγχου και Εφαρμογής Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο », έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης υποβάλλεται και εγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα) εντός του Α εξαμήνου του επομένου έτους. Στη συνέχεια η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) βάσει του άρθρου 67 του Καν.1083/2006, υποβάλλει την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε διάστημα 6 μηνών μετά την ολοκλήρωση του ημερολογιακού έτους εφαρμογής. Η Επιτροπή ενημερώνει το Κράτος Μέλος σχετικά με το παραδεκτό της Ετήσιας Έκθεσης εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής της και υποβάλλει τη γνώμη της όσον αφορά το περιεχόμενο μιας παραδεκτής ετήσιας έκθεσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η έκθεση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή. Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2013 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», μετά την έγκρισή της από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, μέσω γραπτής διαδικασίας (Αρ. Απόφασης 27), με τη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας Δίαυλος,στις 27/6/2013, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Ιουνίου 2014 μέσω της ηλεκτρονικής βάσης SFC. Στην 1 η Σεπτεμβρίου 2014 (έγγραφο DG EMPL.F.3/MK), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τη Δ.Α. ότι η Ετήσια Έκθεση 2013 έγινε αποδεκτή χωρίς περαιτέρω συστάσεις.. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των Κανονισμών 1083/2006 και 1828/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την υποδεικνυόμενη δομή βάσει σχετικών εγκυκλίων (υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑΠΠ 1332/23/05/2008 και 15060/ΕΥΣΣΑΑΠ 20/ ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τις σχετικές οδηγίες της ΕΥΣΣΑΑΠ για την σύνταξη των Ετησίων Εκθέσεων 2014, και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το έτος 2014 περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 4

6 Στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης του συνόλου του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους. Στο 2ο Κεφάλαιο αποτυπώνεται η συνάφεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος με το ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς), την αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισαβόνας (αναφορικά με το earmarking), το ΕΠΜ (Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων), τη νέα Στρατηγική Ευρώπη 2020, καθώς τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για Τη Συνοχή Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφεται η επισκόπηση της προόδου της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε φυσικούς και οικονομικούς όρους ανά Άξονα Προτεραιότητας. Το Κεφάλαιο έχει δομηθεί ανά θεματική ενότητα Αξόνων Προτεραιότητας δεδομένου ότι οι Ειδικοί Στόχοι και οι Δράσεις είναι κοινές. Σε κάθε θεματική ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία φυσικού (δείκτες παρακολούθησης) και οικονομικού αντικειμένου για κάθε επιμέρους Άξονα. Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύονται σημαντικά οριζόντια θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΕΠ, όπως η περιγραφή της εφαρμογής του άρθρου 10 του Κανονισμού 1081/2006, θέματα της Τεχνικής βοήθειας και της Πληροφόρησης - Δημοσιότητας, καθώς και τα συμπεράσματα των Ετήσιων Συναντήσεων. Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2014 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, μέσω γραπτής διαδικασίας, με τη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας Δίαυλος (απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης υπ αρίθμ. χχχχχ/χχ (ΑΔΑ: χχχχχχ). Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας προσδιορισμού του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», σύμφωνα με την ενότητα 1 του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 5

7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «Σύγκλιση», «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR43 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: GR12, GR13, GR30 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: GR42, GR24 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΡΙΘ. CCI) 2007GR05UPO001 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕπΠα χχχχ/06/2015 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 6

8 Κεφάλαιο 1ο: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Στο 1 ο κεφάλαιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης περιλαμβάνεται η επισκόπηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 1.1 Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο του Προγράμματος Ο παρακάτω πίνακας δεν συμπληρώνεται, καθώς το ΕΠ δεν περιλαμβάνει δείκτες κορμού (core indicators). Το φυσικό αντικείμενο (δείκτες) του ΕΠ αποτυπώνεται ανά Άξονα Προτεραιότητας στο κεφάλαιο 3 της παρούσας έκθεσης. Πίνακας 1.1 Δείκτες Σύνολο Δείκτης 1 Επίτευγμα Στόχος (1) Αφετηρία Δείκτης n Επίτευγμα Στόχος (1) Αφετηρία (1) Ο στόχος μπορεί να παρατίθεται είτε σε ετήσια βάση είτε για τη συνολική περίοδο προγραμματισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 7

9 1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία - Πίνακας Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων Στους Πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται η ανάλυση της Κοινοτικής Συνδρομής των πράξεων που εντάχθηκαν έως την στις 5 διαστάσεις (Θέματα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 8

10 Προτεραιότητας, Μορφή Χρηματοδότησης, Εδαφική Διάσταση, Οικονομική Διάσταση, Γεωγραφική Περιοχή). Αριθμός αναφοράς της Επιτροπής: Ονομασία του προγράμματος: Ημερομηνία της τελευταίας απόφασης της Επιτροπής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: CCI 2007GR05UPO001 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ανάπτυξη στρατηγικών και συστημάτων δια βίου εκμάθησης στις επιχειρήσεις, εκπαίδευση και παροχή υπηρεσιών στους απασχολούμενους και τους προϊσταμένους, για την επιτάχυνση της προσαρμοστικότητας τους στις αλλαγές. Προώθηση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Σχεδιασμός και προώθηση καινοτόμων και περισσότερο παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας. Εκσυγχρονισμός και ενδυνάμωση των θεσμών της αγοράς εργασίας Εφαρμογή ενεργητικών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας. Μέτρα ενθάρρυνσης της ενεργού γήρανσης και παράτασης εργασιακής ζωής. Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων. Παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση και την είσοδο στην απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν Π/Υ , , , , ,47 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 9

11 Κωδικός ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ στην εργασιακή συμμετοχή και εξέλιξη και να προωθηθεί η αποδοχή της διαφορετικότητας τους στον χώρο εργασίας. Μέτρα για την αύξηση της δια βίου συμμετοχής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συμπεριλαμβάνοντας δράσεις για μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης από το σχολείο, του διαχωρισμού στα γνωστικά αντικείμενα με διακρίσεις φύλου, και για διεύρυνση της πρόσβασης στα αντικείμενα και στην ποιότητα της υποχρεωτικής/ επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης Μηχανισμοί για την βελτίωση των καλών πρακτικών και του προγραμματικού σχεδιασμού, παρακολούθηση και αξιολόγηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημιουργία ετοιμότητας στην εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση , , ,77 86 Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία ,24 ΣΥΝΟΛΟ ,98 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Π/Υ Μη επιστρεπτέα ενίσχυση ,98 ΣΥΝΟΛΟ ,98 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Π/Υ 0 Άνευ αντικειμένου ,72 1 Αστική περιοχή ,1678 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 10

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Π/Υ 2 Ορεινή περιοχή ,638 3 Νησιωτική περιοχή ,20 5 Αγροτικές περιοχές (εκτός από ορεινές, νησιωτικές ή αραιοκατοικημένες και πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές) ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,98 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ 0 Άνευ αντικειμένου ,17 3 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών ,94 4 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων ,02 5 Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών ,71 6 Μη κατονομαζόμενες μεταποιητικές βιομηχανίες ,58 7 Ορυχεία και λατομεία ενεργειακών προϊόντων Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού ύδατος ,59 9 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή ύδατος Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες ,89 11 Μεταφορές ,55 12 Κατασκευές ,18 13 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ,54 14 Ξενοδοχεία και εστιατόρια ,5 15 Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ,43 16 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες ,66 17 Δημόσια διοίκηση ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 11

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 18 Εκπαίδευση ,22 19 Δραστηριότητες για την υγεία του ανθρώπου ,33 20 Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες ,94 21 Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον ,58 22 Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες ,15 ΣΥΝΟΛΟ ,98 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ GR11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη ,16 GR12 Κεντρική Μακεδονία ,16 GR13 Δυτική Μακεδονία ,88 GR14 Θεσσαλία ,28 GR21 Ήπειρος ,53 GR22 Ιόνια Νησιά ,12 GR23 Δυτική Ελλάδα ,56 GR24 Στερεά Ελλάδα ,99 GR25 Πελοπόννησος ,78 GR30 Αττική ,98 GR41 Βόρειο Αιγαίο ,98 GR42 Νότιο Αιγαίο ,37 GR43 Κρήτη ,14 ΣΥΝΟΛΟ ,98 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 12

14 Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός Διάσταση 1 Διάσταση 2 Διάσταση Διάσταση 4 Διάσταση 5 Ποσό Θέμα Μορφή 3 Οικονομική Γεωγραφική προτεραιότητας χρηματοδότησης Έδαφος δραστηριότητα περιοχή Σύνολο Ο ανωτέρω πίνακας με το συνδυασμό των κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5 (ποσά εντάξεων) αποστέλλεται μέσω της SFC με βάση τον προτυποποιημένο Πίνακα. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω στοιχεία αναφέρονται σε έργα που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 13

15 1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδα-στόχο (Παρ. ΧΧΙΙΙ Καν. 1828/06) επικαιροποίηση- Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΧΙΙΙ του Καν.1828/06 αναφορικά με τη συνδρομή ανά ομάδα στόχο για το έτος ΣΥΝΟΛΟ Σ Γ Συνολικός αριθμός συμμετεχόντων Απασχολούμενοι εκ των οποίων αυτοαπασχολούμενοι Άνεργοι εκ των οποίων μακροχρόνια άνεργοι Αδρανείς εκ των οποίων σε εκπαίδευση/κατάρτιση Νέοι (15-24 ετών) Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) Μετανάστες Μειονότητες Άτομα με αναπηρίες Άτομα που ανήκουν σε άλλες μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες Πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βαθμίδες ISCED 1 και 2) Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (βαθμίδα ISCED 3) Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (βαθμίδα ISCED 4) Τριτοβάθμια εκπαίδευση (βαθμίδες ISCED 5 και 6) Επισημαίνεται ότι στην κατηγορία «Άτομα που ανήκουν σε άλλες μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες» περιλαμβάνονται και άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Κατά το έτος αναφοράς δεν σημειώνεται ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 14

16 1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο Κατά το έτος αναφοράς δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα σχετικά με τη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο. 1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους Διαχείριση και Ενέργειες Εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (α) Με την υπ αριθμόν πρωτοκόλλου /ΕΥΣ 4495/ εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη & Προετοιμασία Κλεισίματος / Αναθεώρησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ», ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 η διαδικασία εξυγίανσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ Ειδικότερα με την εν λόγω εγκύκλιο είχε ζητηθεί από τις ΕΥΔ όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων να εκπονήσουν και να υποβάλλουν σχέδια εξυγίανσης των ΕΠ που να αποτυπώνουν ένα σαφή και τεκμηριωμένο προγραμματισμό σταδιακής μείωσης της υπερδέσμευσης ως προς τις εντάξεις με χρονοπρογραμματισμό ενεργειών. Ο τελικός στόχος, βάσει των οδηγιών της ΓΓ ΕΣΠΑ, ήταν να μην ξεπερνά η υπερδέσμευση σε επίπεδο εντάξεων το 105% της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος πριν την εφαρμογή του top up και 115% για τα Ε.Π. που δεν εφαρμόζεται το top- up, προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκή, αλλά όχι υπερβολική υπερδέσμευση ασφαλείας. Βασικός στόχος της εν λόγω εγκυκλίου, αλλά και των μεταγενέστερων αυτής, στα πλαίσια της τελικής φάσης υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ήταν η τακτοποίηση των Προγραμμάτων και η υλοποίηση συντονισμένων ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης για την προετοιμασία κλεισίματος, παράλληλα με τη διαδικασία αναθεώρησης. (β) Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου (36042/ΕΥΣ 4495/ ) και επειδή το διαχειριστικό πρόβλημα της υπερδέσμευσης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ παρέμεινε σημαντικό εκδόθηκε από τη ΓΓ ΕΣΠΑ η υπ αριθμόν πρωτοκόλλου 17917/ εγκύκλιος: «Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη & Προετοιμασία Κλεισίματος / Αναθεώρησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007» - Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων. Με στόχο να αντιμετωπιστεί η παραπάνω κατάσταση και σύμφωνα με σχετικές μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ.: 17917/ εγκύκλιος βάσει της οποίας το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε σε κλείδωμα εισαγωγής νέων εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και προσκλήσεων στο ΟΠΣ μέχρι την ολοκλήρωση της εξυγίανσης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το ΠΔΕ και παράλληλα να αποφευχθεί ο κίνδυνος της υπέρμετρης δέσμευσης πόρων της νέας περιόδου. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 15

17 Στο πλαίσιο της εξυγίανσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εκδόθηκαν οι ως άνω αναφερόμενες εγκύκλιοι με σχετικές οδηγίες ως προς την εξυγίανση των Ε.Π., καθώς επίσης και οδηγίες σχετικά με την προσέγγιση που θα εφαρμοστεί ώστε να προχωρήσει ομαλά το κλείσιμο των έργων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ανταποκρινόμενη στις προαναφερόμενες εγκυκλίους προέβη στην κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης του ΕΠΑΝΑΔ , βάσει του οποίου εκδόθηκε το υπ αριθ.: 38611/75/ Σύμφωνο Εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » το οποίο συνυπογράφηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Αναλυτικότερα σύμφωνα με το σύμφωνο εξυγίανσης του ΕΠΑΝΑΔ ο προβλεπόμενος «προβλεπόμενος προϋπολογισμός κλεισίματος» ανέρχεται σε 2.910,5 εκ ευρώ, δηλαδή στο 103% επί του προγραμματικά δεσμευμένου προϋπολογισμού του ΕΠΑΝΑΔ προ εφαρμογής top-up ή στο 115% του π/υ μετά την εφαρμογή του top-up. Αναφορικά με τη πορεία εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , όπως αυτές αποτυπώνονται στο υπ αριθμόν 38611/75/ Σύμφωνο εξυγίανσης του ΕΠΑΝΑΔ , κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες: Έχει πραγματοποιηθεί από τον Αύγουστο 2014 το σύνολο των απεντάξεων εκ μέρους της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και των λοιπών ΕΦΔ και Δικαιούχων του προγράμματος, προϋπολογισμού 8,26 εκ, όπως αναφέρεται στο παραπάνω Σύμφωνο Εξυγίανσης. Έχουν ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ και τους ΕΦΔ και Δικαιούχους του προγράμματος 1) οι διαδικασίες μείωσης οικονομικού αντικειμένου σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων και 2) οι διαδικασίες μείωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από τακτοποίηση ενταγμένων πράξεων του προγράμματος. Ειδικότερα οι εντάξεις σε δημόσια δαπάνη κατά την υπογραφή του σχεδίου εξυγίανσης ανέρχονταν σε εκ ευρώ, οι οποίες σταδιακά θα πρέπει να προσεγγίσουν τον προβλεπόμενο π/υ κλεισίματος του ΕΠΑΝΑΔ. Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ με γνώμονα την αποφυγή κάθε κινδύνου κάλυψης ανεκτέλεστων έργων από εθνικούς πόρους συνεχίζει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια περαιτέρω μείωσης της σημερινής υπερδέσμευσης του ΕΠΑΝΑΔ μέσω της ανάληψης πρόσθετων μέτρων εξυγίανσης αλλά και της διενέργειας τακτικών τεχνικών συναντήσεων με τους αρμόδιους ΕΦΔ και Δικαιούχους για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω ενεργειών εξυγίανσης και τη δημιουργία σταθερών βάσεων επιτυχούς κλεισίματος του ΕΠΑΝΑΔ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 16

18 Δράσεις εξυγίανσης στον Τομέα Υγείας Η Ε.Υ. του τομέα Υγείας, στο πλαίσιο της εκχώρησης με αρ.πρωτ /4965/ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προχώρησε στην εκπόνηση και αυστηρή εφαρμογή Σχεδίου Εξυγίανσης, βάσει της συνακόλουθης τήρησης ποσοτικών και χρονικών δεσμεύσεων για τις υλοποιούμενες πράξεις. Οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν έλαβαν υπόψη: τη φύση των υλοποιούμενων πράξεων, την έως τώρα εξέλιξη της εφαρμογής, τις προβλέψεις των δικαιούχων, τυχόν προβλήματα υλοποίησης, την επικαιροποιημένη στρατηγική του Υπουργείου Υγείας το γεγονός ότι για το σύνολο σχεδόν των υλοποιούμενων πράξεων δεν είναι εφικτή η μετακίνησή τους προς χρηματοδότηση στη νέα προγραμματική περίοδο, λόγω είτε επιλεξιμότητας είτε ύψους του προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό απεντάχθηκαν πρόσθετες πράξεις κι έτσι ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 71 πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 132,6 εκ., λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στις διαδικασίες υλοποίησης. Παράλληλα, ξεκίνησε και συνεχίζεται η διαδικασία εξορθολογισμού του προϋπολογισμού ενταγμένων πράξεων, βάσει της ισόρροπης εξέλιξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 34 του καν. (ΕΚ)1083/2006) Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠΑΝΑΔ και της αποδοτικής χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται, απαιτήθηκε η χρήση της ρήτρας ευελιξίας του αρ. 34 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006. Η χρήση της ρήτρας ευελιξίας έχει προβλεφθεί σε όλους τους άξονες του ΕΠ με την αρ. 13 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΑΔ στις 16 Μαΐου του Συγκεκριμένα, έως το τέλος του 2014 υλοποιούνταν υποέργα τύπου ΕΤΠΑ σε 99 έργα του ΕΠΑΝΑΔ, π/υ ύψους ,05. Η πλειοψηφία των έργων αυτών, αφορά σε προγράμματα των Θεματικών Αξόνων 4 και 5 και ειδικότερα στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και τον εξοπλισμό τους, σε Ξενώνες για ψυχικά πάσχοντες και άτομα χρήζοντα βοήθεια κ.α. Στο παράρτημα της έκθεσης παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με τα έργα όπου έχει προβλεφθεί χρήση της ρήτρας ευελιξίας. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 17

19 1.4 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα Το έτος 2014 σηματοδοτεί την αναμενόμενη ισορρόπηση της οικονομικής δραστηριότητας σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς έπειτα από έξι έτη βαθιάς οικονομικής κρίσης που αποτιμώνται σε σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ πάνω από 25%. Επίσης, σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών και αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, χωρίς όμως κάποιον ιδιαίτερο δυναμισμό. Εκείνο που συμβαίνει κυρίως είναι η καθίζηση της συνολικής εσωτερικής ζήτησης και η συνακόλουθη δραστική μείωση των εισαγωγών. Στην αγορά εργασίας παρατηρείται οριακή άνοδος της απασχόλησης και ελαφρά μείωση του ποσοστού ανεργίας, το οποίο όμως παραμένει υψηλό. Από την άλλη πλευρά, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και οι τιμές συνέχισαν να μειώνονται, αντανακλώντας εν μέρει τις δυσμενείς συνθήκες στην αγορά εργασίας. Οι εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον σχετικά χαμηλής εξωτερικής ζήτησης, που χαρακτηρίστηκε από ασθενή ανάπτυξη στην ευρωζώνη. Οι συνολικές επενδύσεις, παρά την αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές, αντανακλώντας τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων - ως αποτέλεσμα κυρίως του περιορισμού της τραπεζικής χρηματοδότησης και του υψηλού κόστους δανεισμού. Η πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων εντοπίζεται κυρίως στις επενδύσεις σε κατοικίες, ενώ οι επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό έχουν αρχίσει να δείχνουν σημάδια ανάκαμψης και το μερίδιό τους ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί. Η δημιουργία πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκε το 2014 κατά 3,0%. Στις βασικές κατηγορίες επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου, η κατασκευή κατοικιών ήταν 51,5% χαμηλότερη από ότι το Σωρευτικά, ο σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου σε κατοικίες έχει συρρικνωθεί στην περίοδο κατά 90,9%. Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες πάγιου κεφαλαίου κινήθηκαν ανοδικά στο περασμένο έτος. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στον εξοπλισμό μεταφορών και στα αγροτικά προϊόντα. Ακολουθούν οι λοιπές κατασκευές, οι οποίες όμως, ενώ εμφάνισαν στο πρώτο τρίμηνο ισχυρή ανοδική τάση, κινήθηκαν πτωτικά κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου (-12,0%). Ακριβώς αντίθετη ήταν η εξέλιξη της τάσης στα μεταλλικά προϊόντα-μηχανήματα, οι επενδύσεις στα οποία διευρύνθηκαν κατά 4,2%, έναντι μείωσης κατά 12,0% το ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 18

20 Εκτός των εξαγωγών, οι τουριστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία είναι βασικοί τομείς που παρουσίασαν μια δυναμική στηριζόμενες σε έναν κύκλο εργασιών και σε μια ζήτηση που δεν προέρχεται μόνο από χώρες της ΕΕ. Η ανάκαμψη του τουρισμού βασίστηκε κυρίως στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως προς τις τιμές, στην υποτίμηση του ευρώ έναντι των νομισμάτων των ανταγωνιστριών χωρών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο και βέβαια από την πολιτική αστάθεια σε ανταγωνιστικούς προορισμούς (Ανατολική Μεσόγειος κλπ). Αξιοσημείωτη υπήρξε και η αύξηση των εισπράξεων από την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών (ποντοπόρος ναυτιλία), κυρίως λόγω της ανόδου των ναύλων στις διεθνείς ναυλαγορές κατά 14% περίπου. Το 2014 χαρακτηρίστηκε από μια μικρή αύξηση της απασχόλησης, η οποία οφείλεται κατά βάση στις πιο ευέλικτες και επισφαλείς μορφές εργασίας, μετά την άρση των θεσμικών περιορισμών. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό (26,6% για το 9μηνο, που είναι το υψηλότερο στην ΕΕ). Επιπλέον, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων αυξάνεται (το γ' τρίμηνο του 2014, το 75,4% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι), με κίνδυνο να απαξιωθεί ένα μεγάλο μέρος των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Μόνο ο συνδυασμός πολιτικών όπως η αποκατάσταση σημαντικών θετικών ρυθμών ανάπτυξης, η ενίσχυση της ενεργού ζήτησης, η ισχυροποίηση των εισοδημάτων και σε συνάφεια με τη συνέχιση της εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, θα μπορέσει να συμβάλλει στη σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας. Στο σύνολο της προηγούμενης χρονιάς, οι περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά μέσο όρο στις Υπηρεσίες καταλύματος- εστίασης (+41,6 χιλ.), στις Διοικητικές - Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (+24,1 χιλ.) και στην Εκπαίδευση (+20,4 χιλ.). Η άνοδος στους δύο τελευταίους κλάδους συσχετίζεται θετικά με την απασχόληση στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Στον αντίποδα, οι απασχολούμενοι μειώθηκαν πρωτίστως στη Δημόσια διοίκηση-άμυνα-κοινωνική ασφάλιση ( 28,3 χιλ.), στις Χρηματοπιστωτικές- ασφαλιστικές δραστηριότητες (-22,9 χιλ.) και στις Κατασκευές (-10,6 χιλ.). Στα χρόνια της κρίσης, η αύξηση του αριθμού των ανέργων και της διάρκειας της ανεργίας, σε συνδυασμό με τα κενά που παρουσιάζει το δημόσιο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας στη χώρα μας, οδήγησε στη διεύρυνση της φτώχειας και της εισοδηματικής ανισότητας. Σε κάθε περίπτωση, μέτρα εισοδηματικής ή άλλης στήριξης και αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης κρίνονται αναγκαία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της σταθερότητας και της ανάπτυξης. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε περαιτέρω το Εκτιμάται ότι, χωρίς μείωση αλλά με σταθερότητα ή μικρή αύξηση των ονομαστικών αποδοχών, το μοναδιαίο κόστος εργασίας θα συνέχιζε να μειώνεται με επιβραδυνόμενους ρυθμούς και κατά τη διάρκεια του Είναι αμφίβολη όμως η επίπτωση αυτής της μείωσης στην ανταγωνιστικότητα, όταν σε αυτήν επιδρούν αρνητικά μια σειρά από παράγοντες, όπως πχ η πιστωτική συρρίκνωση ή το πολύ υψηλό κόστος του χρήματος. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 19

21 Το 2014 χαρακτηρίστηκε από αρνητικό πληθωρισμό, ως συνέπεια της πτώσης του εργατικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος, της χαμηλής συνολικής ζήτησης, της αρνητικής επίδρασης των έμμεσων φόρων στις τιμές και, ειδικά για τους τελευταίους μήνες του έτους, της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Στην ίδια αποπληθωριστική κατεύθυνση εκτιμάται ότι συνέβαλαν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας αλλά και. Πιο συγκεκριμένα, η ανάκαμψη του αποπληθωρισμού στο τελευταίο τρίμηνο του 2014, στο 1,8% από 0,6% κατά το τρίτο τρίμηνο, παρά το χαμηλό επίπεδο του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2013, όταν η πτώση των τιμών ήταν η μεγαλύτερη διαχρονικά (-2,2%), οφείλεται πρωτίστως στη σημαντική μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου στις δύο εκ των τριών βασικών ομάδων αγαθών/υπηρεσιών που διαμορφώνουν το δείκτη, συγκεκριμένα στις «Μεταφορές» και στη «Στέγαση». Το κόστος μεταφορών περιορίστηκε και από τη μείωση του κόμιστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σταθερή, σημαντική υποχώρηση τιμών, υψηλότερη του 3,0% σημειώθηκε στο περασμένο τρίμηνο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου στην Εκπαίδευση (μ.ο. -3,1%), ωστόσο η συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών καθορίζει σε πολύ μικρότερο βαθμό από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών το ΓΔΤΚ. Αυτές οι τάσεις στα τέλη του 2014 διαμόρφωσαν τον αποπληθωρισμό στο σύνολο του έτους στο 1,3%, με την πτώση τιμών πέρυσι να ξεπερνάει εκείνη το 2013 ( 0,9%) και να είναι η μεγαλύτερη τουλάχιστον από το Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες αναμένεται να επιδράσουν στη διαμόρφωση των τιμών και το Αναθεώρηση του ΕΠΑΝΑΔ Σε συνέχεια των εγκυκλίων του ΥΠΑΑΝ για την εξυγίανση και την αναθεώρηση των ΕΠ του ΕΣΠΑ και της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών της ΕΥΣ/ΥΠΑΑΝ και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ υπογράφτηκε από τους Υφυπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η συμφωνία εξυγίανσης του ΕΠΑΝΑΔ (αρ. πρωτ / ), με στόχο την σταδιακή προσαρμογή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος στους διαθέσιμους πόρους και τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των έργων του. Η ανάλυση δυνατοτήτων αδυναμιών / ευκαιριών απειλών (SWOT Analysis) στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός των προηγούμενων αναθεωρήσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ (Σεπτέμβριος 2012, Οκτώβριος 2013) δεν είχε μεταβληθεί ως προς τα στοιχεία που την απαρτίζουν αλλά έχει αυξηθεί η ένταση των υφιστάμενων παρατηρούμενων απειλών και αδυναμιών με προεξάρχουσα την τεράστια αύξηση της ανεργίας και την αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού η οποία έχει ευρύτερες κοινωνικό οικονομικές συνέπειες. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 20

22 Ως εκ τούτου και με βάση την επικαιροποίηση της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης προκύπτει ότι οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι, η αρχιτεκτονική και οι επιλογές στρατηγικής του ΕΠ ΑΝΑΔ παραμένουν ορθοί και επίκαιροι. Ωστόσο στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ (ανεργία, απασχόληση, κοινωνικός αποκλεισμός και υγεία), οι ανάγκες υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας έχουν αυξηθεί σημαντικά, οπότε και το ΕΠΑΝΑΔ στην κατεύθυνση κάλυψης και ισότιμης διαχείρισης των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας απαιτείται να προβεί στην ανακατανομή της χρηματοδοτικής βαρύτητας για την επίτευξή τους. Με την 4 η αναθεώρηση (Δεκέμβριος 2014) δεν επήλθαν μεταβολές στις βασικές επιλογές του αρχικού προγραμματικού στρατηγικού σχεδιασμού, αλλά στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων εστιάζοντας στην έγκαιρη ανάληψη των διορθωτικών παρεμβάσεων και ανακατανομών προϋπολογισμού μεταξύ Αξόνων- και Κατηγοριών Πράξης, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Η βιαία αλλαγή της κατάστασης στην ελληνική αγορά εργασίας λόγω της κρίσης και της ύφεσης επέβαλαν τη λήψη δράσεων αντιμετώπισης της ανεργίας ομάδων-στόχου, όπως οι νέοι και οι οικογένειες/ νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο, σε συνδυασμό πάντοτε με τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους, την αύξηση της παραγωγικότητας και προώθηση της καινοτομίας καθώς και τη στήριξη της απασχόλησης. Παράλληλα συνεχίστηκε η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των αρχών της ισότητας των φύλων μέσω της υλοποίησης δράσεων εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να ωφεληθεί ο πληθυσμός των γυναικών που στην παρούσα δυσμενή κοινωνικοοικονομική κατάσταση της χώρας, το ποσοστό ανεργίας τους είναι σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών. Συνεπώς ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία άσκησης της πολιτικής απασχόλησης που είναι το ΕΠΑΝΑΔ, ανταποκρίνεται άμεσα στη λογική αυτή, μέσω της προώθησης παρεμβάσεων «αμυντικής διάστασης» δηλαδή μέτρα ανάσχεσης της μείωσης της απασχόλησης και «επιθετικής» δηλαδή μέτρα άμεσης δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Ο συνδυασμός αυτός κατέστη αναγκαίος προκειμένου τα μέτρα άμεσης δημιουργίας απασχόλησης να προκαλούν καθαρή αύξηση της απασχόλησης. Η προτεινόμενη αναθεώρηση στοχεύει στην κάλυψη των αποτελεσμάτων των παραπάνω δράσεων. Αναλυτικότερα και όσον αφορά στους νέους χρηματοδοτικούς πίνακες, οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις βάσει των οποίων εκπονήθηκε το Αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνίστανται, ανά Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας σε: ΑΠ 1 - Συστημικές Παρεμβάσεις Η σημασία και σπουδαιότητα του Άξονα Προτεραιότητας για την ολοκλήρωση μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα δράσεων στο τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού είναι μεγάλη. Με βάση τον σχεδιασμό του ΕΠ οι δράσεις αυτές αποτελούν το προπαρασκευαστικό- θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή δράσεων εντός των υπόλοιπων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 21

23 αξόνων του ΕΠ, όπως π.χ. ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, πιστοποίηση γνώσεων δεξιοτήτων, ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας κλπ. Μέχρι την περίοδο αναφοράς διαφαίνεται αργή εξέλιξη στην εξειδίκευση ενεργοποίηση υλοποίηση μέρους των συστημικών παρεμβάσεων. Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός καταδεικνύει ότι υπάρχουν Συστημικές παρεμβάσεις - Σχέδια Δράσης που υλοποιήθηκαν με χαμηλότερο κόστος από το προβλεπόμενο, και παράλληλα σχέδια δράσης Συστημικών παρεμβάσεων αναμένεται, έως το τέλος του 2015, να παρουσιάσουν απορρόφηση χαμηλότερη από την αρχικά προβλεπόμενη. Σε κάθε περίπτωση, κατά την περίοδο σχεδιασμού του ΕΠ τα σχετικά Σχέδια Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων δεν είχαν εξειδικευτεί από τους Επιτελικούς Φορείς και ως εκ τούτου και δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας το κόστος υλοποίησης αυτών τελικά διαμορφώθηκε σε χαμηλότερα μεγέθη σε σχέση με αυτά που είχαν προγραμματιστεί το Συνεπώς, αφενός η εξοικονόμηση πόρων από την υλοποίηση των ήδη ολοκληρωθέντων Σχεδίων Δράσης και ο ρεαλιστικότερος ανασχεδιασμός άλλων Σχεδίων Δράσης με βάση την υφιστάμενη κοινωνικοοικονομική κατάσταση επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση πόρων χωρίς απόκλιση από τη στοχοθεσία του ΑΠ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η δαπάνη υλοποίησης του συνόλου των συστημικών παρεμβάσεων αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τα αρχικά σχεδιαζόμενα, συγκεκριμένα, δε ο εν λόγω Άξονας, εκτιμάται ότι θα δαπανήσει , οπότε προτάθηκε η μεταφορά των υπολοίπων Κοινοτικής Συνδρομής που αντιστοιχούν σε Δημόσια Δαπάνη προς όφελος του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3. ΘΑΠ 2 - Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας είχε άμεσο αντίκτυπο στον τομέα της απασχόλησης και δυσμενείς συνέπειες στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, η επιδείνωση στην αγορά εργασίας είναι ραγδαία λόγω της συνεχιζόμενης και παρατεταμένης ύφεσης με συνέπεια ο χάρτης της αγοράς εργασίας να αλλάζει, με έντονα αρνητικές επιπτώσεις για την απασχόληση. Τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης δεν τις υφίσταται μόνο η μισθωτή εργασία αλλά και όλο το υπόλοιπο τμήμα του εργατικού δυναμικού της χώρας. Τόσο η κατηγορία των εργοδοτών, όσο και συμβοηθούντων μελών δέχονται μεγάλες και συνεχείς μειώσεις σε όλη την διάρκεια της κρίσης. Η απασχόληση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως σήμερα έχει μειωθεί κατά περίπου μισό εκατομμύριο χωρίς να εμφανίζονται ακόμα σημαντικές τάσεις αναστροφής του κλίματος. Δεδομένου ότι αυτές οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν πάνω από το 75% της ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 22

24 συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι εμφανής η ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων στήριξης προκειμένου σε πρώτη φάση να ανασχεθεί η μείωση της απασχόλησης και σε δεύτερη φάση να ενισχυθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η επιτυχία των παρεμβάσεων στήριξης της απασχόλησης, όταν αυτές απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, καθορίζεται και από παράγοντες που στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν μικρότερη σημασία όπως π.χ. οι ασφαλιστικές εισφορές των ίδιων των επιχειρηματιών, η αποτελεσματικότητα των δημόσιων οργανισμών απασχόλησης, το πλαίσιο σχετικά με το άνοιγμα μιας επιχείρησης κοκ. Η κατανομή της απασχόλησης ανά μέγεθος επιχείρησης αναδεικνύει ωστόσο ένα ενδιαφέρον και αισιόδοξο στοιχείο καθόσον σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο τελευταίων τριμήνων του 2013 η απασχόληση στις μεγαλύτερου μεγέθους ιδιωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε. Η αύξηση της απασχόλησης στις μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις αποτελεί ένα ελπιδοφόρο σημάδι ότι η κρίση της απασχόλησης πλησιάζει στο τέλος της και αναδεικνύει επίσης τη σημασία της ικανότητας υιοθέτησης αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων. Στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου αποσκοπεί ο Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2 που εστιάζει σε δράσεις προσαρμοστικότητας οι οποίες στοχεύουν στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας αλλά και την προστασία των εργαζομένων, των οποίων το εισόδημα βαίνει συνεχώς μειούμενο λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας. Ήδη υλοποιούνται μεγάλης κλίμακας δράσεις διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ (για επιχειρήσεις > 50 ατόμων) και το Ε.Ι.Ε.Α.Δ (για επιχειρήσεις 1-49 ατόμων και συνδέσμους), οι οποίες παρεμβαίνουν σημαντικά υπέρ των επιχειρήσεων στην κατεύθυνση ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας τους και βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων του προσωπικού τους. Ωστόσο η πορεία υλοποίησης παρεμβάσεων διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων δίδει πραγματοποιήσεις μικρότερες των αναμενόμενων, φαινόμενο που αποδίδεται κυρίως αφενός στη δυσκολία διατήρησης βιώσιμων επιχειρήσεων και αφετέρου στην απροθυμία επιχειρήσεων να συμμετάσχουν ενεργά ένεκα συμπλήρωσης του μέγιστου επιτρεπτού ορίου κρατικής ενίσχυσης τους από άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της επιχείρησης, τα προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης όταν απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα προσωπικό) είναι ελκυστικότερα όταν επικεντρώνουν στην επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών λόγω της διαπιστωμένης δυσκολίας των επιχειρήσεων με ολιγομελές προσωπικό να ενταχθούν σε προγράμματα κατάρτισης (σε αυτό το πεδίο θα αναζητηθεί μπορεί να είναι σημαντική η συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων). Σε μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις θα επιδιωχθεί ο συνδυασμός με προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων, μείωσης του χρόνου εργασίας ή αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμοζόμενες πολιτικές θα χαρακτηρίζονται από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 23

25 αναγκαία ευελιξία προκειμένου η επιχείρηση να μπορεί να επιλέξει από ένα εύρος προγραμμάτων βάσει των ειδικών της αναγκών. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση των παρεμβάσεων διαρθρωτικής προσαρμογής θα επιτρέψει να σχεδιασθούν στοχευμένες δράσεις, κυρίως για την επόμενη περίοδο, οι οποίες να ισχυροποιήσουν τις πολιτικές προσαρμογής των επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον. Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη αφενός την πορεία εκτέλεσης και αφετέρου το σχέδιο εξυγίανσης του εν λόγω ΘΑΠ σε συνδυασμό με τη μείωση του πληθυσμού της ομάδας στόχου, προτάθηκε μεταφορά πόρων Κοινοτικής Συνδρομής που αντιστοιχούν σε Δημόσιας Δαπάνης, προς τον ΘΑΠ 3, ώστε να προσαρμοσθεί η στοχοθεσία του ΕΠΑΝΑΔ προς τη νέα κατάσταση της αγοράς εργασίας και να αποκατασταθεί η κοινωνική συνοχή της χώρας. ΘΑΠ 3 - Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση Σύμφωνα με το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το 2013 φτάνοντας το 27%. Στη συνέχεια, από το 2014 και μετά αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια για την ανάσχεση της τάσης αύξησης της ανεργίας, την ελαχιστοποίηση του αριθμού των νοικοκυριών χωρίς κανέναν εργαζόμενο και την αναχαίτιση της μακροχρόνιας ανεργίας. Η σημασία των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στη συνολική διαμόρφωση της απασχόλησης εμφανίζεται πολύ σημαντική. Για την ακρίβεια, οι 98 χιλιάδες θέσεις που επιδοτήθηκαν από τα διάφορα προγράμματα κατά την περίοδο ισούνται με το 49% της καθαρής αύξησης της απασχόλησης της ίδιας περιόδου, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου τομέα. Παράλληλα, βάσει της πορείας των μέχρι τώρα δράσεων που υλοποιούνται από το Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 και που αποτελούν ανάχωμα στην ανεργία που πλήττει τη χώρα μας, διαφαίνεται ότι θα υπερκαλυφθεί η προγραμματική δημόσια δαπάνη. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε επιβεβλημένη η σημαντική χρηματοδοτική ενίσχυση των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» μέσω της ποσοτικής αύξησης και ταχύτατης ενεργοποίησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, που η εύρεση πόρων για την υποστήριξη του μέγιστου πληθυσμού των ανέργων και αδύναμων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 24

26 κοινωνικών ομάδων είναι στις κύριες προτεραιότητες της πολιτείας. Η ανεργία αποτελεί πλέον ένα από τα καίρια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού και ειδικά τους νέους. Έχουν σαφώς αλλάξει τα δομικά στοιχεία και το ύψος της ανεργίας σε σχέση με τα δεδομένα σχεδιασμού του ΕΠ ΑΝΑΔ καθώς το ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στα έτη 2007 και 2013 έχει σχεδόν υπερτριπλασιαστεί. Η πρόταση αυτή λαμβάνεται πρωτίστως με βάση την αναμενόμενη συμβολή του ΕΠΑΝΑΔ στην πραγματοποίηση του 8ου Γενικού Στόχου του ΕΣΠΑ, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Οι άξονες προτεραιότητάς 7, 8, 9 καλύπτουν τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και τη δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης, και έχουν προσδιοριστεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να συμβάλουν στην πραγματοποίηση αυτού του στόχου. Σημαντική παρέμεινε η υποστήριξη των γυναικών από τα προγράμματα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς οι εργαζόμενες ωφελούμενες πετυχαίνουν διατήρηση της απασχόλησης τους, ενώ οι άνεργες υποστηρίζονται σημαντικά στην αναζήτηση ή/και στην εύρεση εργασίας αποτρέποντας την μετάπτωσή τους σε κατάσταση αδρανούς δυναμικού. Σημειώνεται ότι η συμβολή της δράσης στη ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, επιβεβαιώθηκε και από την αξιολόγησή της (έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε). Στην τρέχουσα περίοδο ύφεσης, όπου η συνολική ζήτηση εργασίας υποχωρεί σημαντικά, και η οικονομία της αγοράς δεν δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης, η επιδότηση θέσεων εργασίας σε τομείς που βρίσκονται εκτός της οικονομίας της αγοράς (π.χ. κοινωφελής εργασία) εμφανίζεται περισσότερο ελκυστική. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τον εν λόγω Θεματικό Άξονα, η απορρόφηση δαπανών μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου προβλέπεται να ανέλθει σε Συνεπώς, απαιτείται περαιτέρω χρηματοδοτική ενίσχυση του ΘΑΠ3 κατά Κοινοτικής Συνδρομής ή Δημόσιας Δαπάνης, η οποία θα προέλθει από την εσωτερική μεταφορών πόρων από τους υπόλοιπους Άξονες Προτεραιότητας. ΘΑΠ 4 - Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών Η συμβολή του ΕΠΑΝΑΔ στην επίτευξη της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων είναι καταλυτική και αποτυπώνεται μέσω των δράσεων που υλοποιούνται από το Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4. Η πορεία υλοποίησης του υπό εξέταση άξονα είναι κανονική έχουν δε δρομολογηθεί και υλοποιούνται σημαντικές δράσεις στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, κ.ά), στην καταπολέμηση ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 25

27 της φτώχειας και στη βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας, τα αποτελέσματα των οποίων θα συμβάλλουν δραστικά στη διαμόρφωση συνθηκών ίσων ευκαιριών, αλλά και στην εξυπηρέτηση ειδικών ομάδων πληθυσμού που στην παρούσα οικονομική συγκυρία απαιτείται να υποστηριχθούν στο μέγιστο. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των ενταγμένων πράξεων μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης του Ε.Π., εκτιμάται ότι οι Άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» θα απορροφήσουν συνολικά , οπότε προτάθηκε η μεταφορά Κοινοτικής Συνδρομής που αντιστοιχούν σε , Δημόσια Δαπάνη προς όφελος του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3. ΘΑΠ 5 - Πλήρης Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΘΑΠ 5 στο πλαίσιο της αναθεώρησης το Δεκέμβριο 2014, ήταν πλήρως συμβατές με το όραμα του Τομέα Υγείας, όπως είχε αρχικά εκφραστεί κατά την έναρξη της Προγραμματικής Περιόδου, αλλά και όπως επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια για να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες κοινωνικοοικονομικής κρίσης που δημιουργήθηκαν στη χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Πάγια θέση του Υπουργείου Υγείας είναι η ανταπόκριση στις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό που υφίσταται τις συνέπειες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως επίσης και στο πλαίσιο των δεσμεύσεων βάσει των Μνημονίων και Δανειακών Συμβάσεων που έχει συνάψει η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που έχουν άμεσο αντίκτυπο και στον τομέα της υγείας, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της Στρατηγικής του Τομέα Υγείας. Το βασικό όραμα για «μακροχρόνια εξασφάλιση της υγείας του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, με ένα οικονομικά βιώσιμο και υψηλής απόδοσης σύστημα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης» παραμένει εν ισχύ, αλλά πλέον δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην εξασφάλιση των απαραίτητων παροχών υγείας για μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού που λόγω της κρίσης έχει απωλέσει τα ασφαλιστικά της δικαιώματα, αλλά και στην βιωσιμότητα του ίδιου του συστήματος υγείας και των δομών του. Στο πλαίσιο αυτό συνήφθη την Άνοιξη του 2013 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας, για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των δομών ψυχικής υγείας μέσω κοινοτικών πόρων έως το 2015, αποτυπώνοντας την ανάγκη ανταπόκρισης των ελληνικών αλλά και των ευρωπαϊκών αρχών στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν με την κοινωνικό οικονομική κρίση. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 26

28 Στο πλαίσιο αυτό, για τον εν λόγω Θεματικό Άξονα και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προβλέψεων υλοποίησης του αρμόδιου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΥΤΥΚΑ), η απορρόφηση δαπανών αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα της υφιστάμενης Δημόσιας Δαπάνης του, ήτοι ευρώ. Δεδομένου ότι η υλοποίηση των δράσεων και επομένως η πραγματοποίηση δαπανών θα συνεχιστεί σε μεγάλο βαθμό κατά το 2015, προτάθηκε για λόγους άμεσης απορρόφησης της Κοινοτικής Συνδρομής και αποφυγής απώλειας πόρων, η μεταφορά Κοινοτικής Συνδρομής προς το ΘΑΠ3, η οποία αντισταθμίζεται με ενίσχυση του ΘΑΠ5 με ίσο ποσό Εθνικής Συμμετοχής. ΘΑΠ 6 - Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Η συμβολή των πράξεων τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής, στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και στην προώθηση του έργου που επιτελείται από το σύνολο των δικαιούχων αυτού, είναι καίρια και καθοριστική. Οι πράξεις που εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 6 αφορούν μελέτες, αξιολογήσεις, ενημέρωση, επικοινωνία και συμβάλουν στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και στην προετοιμασία της 5 ης προγραμματικής περιόδου Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε επιβεβλημένη η διατήρηση των διαθέσιμων πόρων των Αξόνων Προτεραιότητας 16, 17, 18 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής», προκειμένου να υλοποιούνται έγκαιρα οι προπαρασκευαστικές ενέργειες προετοιμασίας των επιμέρους δράσεων των Προγράμματος καθώς και οι απαραίτητες διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης, όπως αυτές προβλέπονται στο ΣΔΕΠ του ΕΣΠΑ Η απορρόφηση δαπανών αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα της Προγραμματικής Δημόσιας Δαπάνης, ήτοι ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα ποσά Κοινοτικής Συνδρομής και Δημόσιας Δαπάνης παραμένουν αμετάβλητα τόσο συνολικά στο Ε.Π., όσο και για κάθε τύπο Περιφέρειας. Συνοψίζοντας, οι προαναφερθείσες κατευθύνσεις αναθεώρησης συνολικά για το Πρόγραμμα και ανά Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας, αποτυπώνονται στον αναθεωρημένο χρηματοδοτικό πίνακα που ακολουθεί: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 27

29 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 28 28

30 1.5 Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του Καν. 1083/2006 Κατά το έτος αναφοράς δεν παρουσιάστηκαν τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 57 του Καν. 1083/2006. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 29

31 1.6 Συμπληρωματικότητα δράσεων με άλλα χρηματοδοτικά μέσα Δράσεις κατάρτισης αγροτών στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 2 Συνέργεια με Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Οι δράσεις κατάρτισης νέων γεωργών του δικαιούχου Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», επωνυμία του νέου οργανισμού που συστάθηκε μετά από τη συγχώνευση του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και άλλων εποπτευόμενων από του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φορέων, ΦΕΚ2284/ ) έχουν απόλυτη συμπληρωματικότητα και συνέργεια με αυτές που υλοποιούνται στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα, στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Άξονας Προτεραιότητας 1, καθώς για όσους δικαιούχους έχουν ενταχθεί στο εν λόγω Μέτρο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να καταρτισθούν για να αποκτήσουν αποδεδειγμένη επαρκή επαγγελματική ικανότητα σε αντικείμενα του τομέα της Γεωργίας, όπως προσδιορίζεται στην αριθμ.17371/αρ.απόφ.704/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2497/τ. Β / ). Οι υπόχρεοι κατάρτισης νέοι γεωργοί για τον σκοπό αυτό πρέπει να κατέχουν ή να αποκτήσουν βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από κέντρο κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αναλόγου κατεύθυνσης με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης, ενώ η επαρκής επαγγελματική ικανότητα θα πρέπει, είτε να υφίσταται κατά την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας, είτε να αποκτηθεί σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφαση για χορήγηση στήριξης. Στo πλαίσιo των προτεινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις ως κέντρο εκπαίδευσης, αφού σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του Νόμο 2520/97 (ΦΕΚ 173/Α/1-9-97), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελεί τον εθνικό φορέα για την οργάνωση και λειτουργία της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης), καταρτίζονται αυτοαπασχολούμενοι του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δράσεις αγροτικής ανάπτυξης, ιδιαιτέρως δε αυτές, για τις οποίες η επαρκής επαγγελματική εκπαίδευση, είναι προϋπόθεση για συγχρηματοδότηση των επενδύσεων τους, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Μέχρι 31/12/2014, η δαπάνη του προγράμματος έχει ανέλθει ωφελούμενοι σε 8.122, εκ των οποίων γυναίκες. και οι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 30

32 1.6.2 Προσαρμοστικότητα εργαζομένων και επιχειρήσεων Μνημόνιο Συνεργασίας Κατά την Προγραμματική Περίοδο , στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προωθούνται δράσεις για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό, στις 4 Σεπτεμβρίου 2007 υπογράφηκε ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να διασφαλιστεί η κινητοποίηση, συνέργεια, συμπληρωματικότητα, ανάπτυξη κοινών δράσεων και συμμετοχή σε διαδικασία ουσιαστικού διαλόγου για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε Κ.Υ.Α. ( /οικ / ) εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στον Κωδικό Θέματος Προτεραιότητας 62 «Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών στους εργαζόμενους για τη βελτίωση της δυνατότητας προσαρμογής τους στις μεταβολές, προαγωγή της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας» για την υλοποίηση δράσεων που έχουν στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Η κατάσταση της εξειδίκευσης στο τέλος του 2014 περιγράφεται από τις ακόλουθες δράσεις: Παρεμβάσεις υπέρ του ανθρώπινου δυναμικού όλων των κλάδων της οικονομίας με συνολική δημόσια δαπάνη 12,2 εκ.. Αφορούν σε δύο ενέργειες Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πρώτον σε θέματα εξωστρέφειας και δεύτερον σε αντικείμενα προσαρμογής της λειτουργίας των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, ενώ μια τρίτη ενέργεια αποβλέπει στην ενίσχυση της νέας και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, μέσω της λειτουργίας πρότυπης συνεργατικής ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης της απαραίτητης γνώσης για δυνητικούς και ενεργούς επιχειρηματίες. Παρεμβάσεις στον Τομέα Τουρισμού: Οι δράσεις με συνολική δημόσια δαπάνη προσκλήσεων 7,8 εκ. και συνολική δημόσια δαπάνη εντάξεων ύψους 6,2 εκ. αφορούν σε: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 31

33 o o Οι καθυστερήσεις στην εξέλιξη της υλοποίησης της εν λόγω δράσης οφείλονται στην υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων. Κατά το 2014 έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού και έγιναν όλες οι διαδικασίες για να αναληφθούν νομικές δεσμεύσεις το συντομότερο δυνατόν. Τελικά αυτό επετεύχθη εντός του α τριμήνου του Η δράση υλοποιείται εντός του 2015 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί με μειωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. Κατάρτιση - μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών του τουριστικού τομέα. Το έργο εντάχθηκε στις 23/1/2012 με δικαιούχο τον ΟΤΕΚ, οργανισμός που καταργήθηκε στις 23/1/2013 (ΦΕΚ τ. 16/ ) και μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητές του στο Υπ. Τουρισμού. Eντός του 2014 ολοκληρώθηκε ο α κύκλος κατάρτισης και στο τέλος του 2013 ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος, ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2015, με την πραγματοποίηση γ κύκλου Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για επαγγελματίες μάγειρες, δράση που είχε προβλεφθεί και δεν θα υλοποιηθεί (αφορούν σε ανενεργή πρόσκληση ύψους ). Για το σύνολο της εκχώρησης, με στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2014, ο Π/Υ των ενταγμένων πράξεων ανέρχεται σε ,61, οι νομικές δεσμεύσεις σε ,60 και οι πιστοποιημένες πληρωμές (συγχρ. ΔΔ) σε (εκ των οποίων εντός του 2014) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.) Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), είναι ο κύριος φορέας σχεδιασμού δράσεων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Βασικός άξονας σχεδιασμού των δράσεων είναι η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού, μέσω της ενίσχυσης αυτής καθεαυτής της έρευνας που συντελείται στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις, και της μεταξύ τους συνέργιας. Στο πλαίσιο της υπ αριθμ /οικ / (ΦΕΚ 534/Β/ ) απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχει σχεδιάσει και εκδώσει δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τις παρακάτω δράσεις: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 32

34 Α. «Υποστήριξη των επιχειρήσεων στην απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» Β. «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις» Ο σκοπός της δράσεων είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, μέσω αυτών επιδιώκεται η συμβολή στην ανάπτυξη και διάδοση των ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις και η εξοικείωση τους με τα οφέλη της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού τους. Για το σκοπό αυτό το προτεινόμενο ερευνητικό έργο στο πλαίσιο των δράσεων, εντάσσεται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, και απαιτείται αναλυτική τεκμηρίωση του προβλεπόμενου ρόλου της ερευνητικής δραστηριότητας στη συνολική λειτουργία και πρόοδο της επιχείρησης στις υποβαλλόμενες προτάσεις. Αναφορικά με στοιχεία υλοποίησης των δράσεων σημειώνονται τα εξής: A. «Υποστήριξη των επιχειρήσεων στην απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» Αρχικά εντάχθηκαν 51 Πράξεις και σε συνέχεια της ανάκλησης 5 Πράξεων (λόγω υπέρβασης de minimis και λόγω μη υποβολής εκθέσεων προόδου) οι ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε 46 π/υ και έχουν αναληφθεί ισόποσες Νομικές Δεσμεύσεις. Οι δαπάνες (πιστοποιημένες συγχρ. ΔΔ) ανέρχονται σε ,19 και οι ωφελούμενοι σε 96, δηλαδή στο σύνολο των προβλεπόμενων νέων θέσεων εργασίας. B. «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις» Εντάχθηκαν αρχικά 78 πράξεις (ύψος Δημ. Δαπάνης : ,20 ευρώ ) και σε συνέχεια της ανάκλησης 13 πράξεων, κατόπιν αιτήματος των δικαιούχων οι ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε 65 με ύψος Δημ. Δαπάνης ,40 ευρώ. Το σύνολο των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας είναι 139 οι οποίες καλύφθηκαν σε ποσοστό 100%. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 33

35 1.6.4 Δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Οι δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 (5.1, 5.2 και 5.3) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» διακρίνονται για την υψηλή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα. Συγκεκριμένα οι δράσεις του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης μέσω της χρηματοδότησης της λειτουργίας των αντίστοιχων δομών για 2 χρόνια, η λειτουργία των ΣΥΔ, όπως επίσης και δράσεις για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, διακρίνονται για την υψηλή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τις δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που προβλέπονται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και εξειδικεύονται μέσω των Κωδικών 76 «Υποδομές Υγείας» και 79 «Υποδομές Πρόνοιας». Στο πλαίσιο των ΠΕΠ είχαν ενταχθεί μέχρι το τέλος του 2014, είκοσι τέσσερα (24) έργα που σχετίζονται με την ΨΥ σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, για τα οποία διαπιστώνονται τα εξής: Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ είναι ,84. Οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί αγγίζουν το ποσό των ,98 ήτοι ποσοστό 58,53 % περίπου επί του συνολικού προϋπολογισμού. Η συμβασιοποίηση αφορά δέκα τρία (13) έργα. Οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί ανέρχονται στο ποσό των ,12, αντιστοιχούν στο 34,15 % του συνολικού προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και αφορούν δέκα τρία (13) έργα. Συγκεκριμένα στα ΠΕΠ έχουν προβλεφθεί δράσεις που αφορούν στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών ψυχικής υγείας και πρόνοιας όπως: - Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης - Οικοτροφεία - Προστατευμένα Διαμερίσματα - Κέντρα Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα - Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας - Κέντρα Ημέρας Νοσοκομεία Ημέρας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 34

36 - Ψυχιατρικά Τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία - Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης, καθώς και δράσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την Δημόσια Υγεία όπως η δημιουργία υποδομών για: Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Υποδομές Δημόσιας Υγείας Υποδομές ΕΚΑΒ. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τις νέες τροποποιήσεις και εσωτερικές ανακατανομές των προϋπολογισμών των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προέκυψε εκ νέου σημαντική μείωση του προυπολογισμού στους κωδικούς 76 και 79 πόρων, συνολικά κατά 73,92 εκ, και ανακατανομή τους σε άλλους κωδικούς των οικείων ΠΕΠ. Συγκεκριμένα οι αλλαγές στους προϋπολογισμούς των κωδικών 76 και 79 αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 35

37 ΠΔ ΚΩΔ Π/Υ ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ (Ισχύων 2015) Ποσοστ ό μετ αβολής Ανατ ολ ική ΜακΘρα , ,00 38, , ,00 14, , ,00 23,23 Ατ τ ικής , ,00 75, , ,00 61, , ,00 13,91 Β. Αιγαίο , ,00 40, , ,00 36, , ,00 4,03 Δυτ ική Μακε δονία , ,00 10, , ,00 4, , ,00 5,56 Δυτ ική Ελ λ άδα , ,00 85, , ,00 79, , ,00 5,91 Ήπε ιρος , ,00 43, , ,00 31, , ,00 11,23 Θε σσαλ ία , ,00 29, , ,00 26, , ,00 2,92 Ιόνια Ν ησιά , ,00 39, , ,00 35, , ,00 4,02 Κε ντ ρική Μακε δονία , ,00 81, , ,00 67, , ,00 13,55 Κρήτ ης , ,00 35, , ,00 25, , ,00 10,43 Ν. Αιγαίο , ,00 8, , ,00 7, , ,00 0,14 Π ε λ οπόννησος , ,00 19, , ,00 17, , ,00 1,77 Σ τ ε ρε ά Ελ λ άδα , ,00 25, , ,00 21, , ,00 3,34 Γενικό άθροισμα , ,00 54,54 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 36

38 Αναλυτικά ανά κατηγορία έργου: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΕΚΑΒ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Όπως διαπιστώνεται από τον ανωτέρω πίνακα στους τομείς ΠΦΥ-ΕΚΑΒ, Ψυχικής Υγείας, Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας έχουν ενταχθεί 369 έργα συνολικού προϋπολογισμού 751,77 εκ. που υλοποιούνται στα ΠΕΠ με δαπάνες που ανέρχονται στα 248,13 εκ. Ωστόσο, απαιτείται υψηλός βαθμός συντονισμού, έτσι ώστε οι παραπάνω δράσεις υποδομών να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: o o o Συνεχείς δράσεις συντονισμού με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού για την στενή παρακολούθηση των υλοποιούμενων έργων υποδομών στα παεριφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Συνεχή υποστήριξη των δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου για την σύνταξη των σχετικών τεχνικών δελτίων. Προσδιορισμός του βαθμού ωρίμανσης των έργων\δράσεων που εμφανίζουν υψηλή συνέργεια και περαιτέρω συντονισμός της διαδικασίας ωρίμανσής τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 37

39 Παρ όλα αυτά παρατηρήθηκαν σημαντικά εγγενή προβλήματα, όπως: o o o Η αδυναμία παρακολούθησης και συντονισμού των σχετικών πράξεων, που συχνά υποβάλλονταν προς έγκριση και υλοποιούνταν αποσπασματικά από επιμέρους εποπτευόμενους φορείς (νοσοκομεία, ΥΠΕ κλπ), ως αποτέλεσμα της μη εκχώρησης του συνόλου του διαθέσιμου προϋπολογισμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας, Ο συνακόλουθος κατακερματισμός των ενταγμένων πράξεων, που εκτιμάται ότι συνεπάγεται απουσία κεντρικής στρατηγικής εκ μέρους του Υπουργείου, αλλά και αδυναμία παρακολούθησης της όποιας προστιθέμενης αξίας των υλοποιούμενων πράξεων Το άρθρο 7, παρ. 9β του ν.3840/2010, με το οποίο αφαιρείται από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η αρμοδιότητα συντονισμού και παρακολούθησης των υλοποιούμενων πράξεων του Τομέα της Υγείας για όλα τα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Κρίνεται ότι η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία των ανωτέρω προβλημάτων και δυσλειτουργιών. Β. Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση Μέσω του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση χρηματοδοτούνται μια σειρά από συμπληρωματικές του ΤΕΠ ΑΝΑΔ δράσεις ύψους 150 εκατ. Ευρώ, όπως Ηλεκτρονικής Υγείας και ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων για βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος, δημιουργία Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας σχεδιασμός και εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλιαρίου υγείας και διασύνδεσης διαλειτουργίας του με την κάρτα ασφάλισης. Συνολικά μέχρι την 31/12/2014 έχουν δημοσιευθεί 8 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων ένταξης έργων τομέα Υ&ΚΑ, έχουν ενταχθεί 51 έργα προϋπολογισμού συγχρ/νης δημόσιας δαπάνης Ευρώ (ποσοστό 30,97 %), έχουν πραγματοποιηθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους Ευρώ (ποσοστό 11,84%) και οι καταχωρημένες μέχρι σήμερα δαπάνες ανέρχονται σε Ευρώ (ποσοστό 7,8 %, στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2014). Σημαντικά έργα που υλοποιούνται μέσω του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση είναι: Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργικών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) Τμήμα 2ης Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου Υγειονομικής Περιφέρειας e-pronoia για τον Πολίτη: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 38

40 Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Γ. E.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Βάσει εξειδίκευσης, το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση θα χρηματοδοτήσει σειρά παρεμβάσεων στον τομέα Υ&ΚΑ, πολλές εκ των οποίων, βάσει των Σχεδίων Δράσης του τομέα, είναι απολύτως συμπληρωματικές προς τις δράσεις στο ΤΕΠ ΑΝΑΔ. 1. Αναδιοργάνωση Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής φροντίδας -Κατάρτιση νέων Οργανισμών των Μονάδων Υγείας, του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, Κατάρτιση Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, Ανάπτυξη/βελτίωση Προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας Μονάδων, Ανάπτυξη προτύπων και μοντέλων διαχείρισης ποιότητας, Ανάπτυξη/βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης 2. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για τη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη διοικητικών στελεχών του ΕΣΥ 3. Κωδικοποίηση στη Δημόσια Υγεία. Μέχρι την 31/12/2014, οι Προσκλήσεις που έχουν προκηρυχτεί για τους φορείς του τομέα ανέρχονται στα και έχουν ενταχθεί 13 παρεμβάσεις του τομέα ΥΥΚΑ, συνολικού Π/Υ 11,53 εκατ., ενώ έχουν πραγματοποιηθεί νομικές δεσμεύσεις ύψους 8,04 εκ. (ποσοστό και οι καταχωρημένες μέχρι σήμερα δαπάνες ανέρχονται σε 6,98 εκ. (στοιχεία ΟΠΣ 31/12/2014). Σημαντικά έργα που υλοποιούνται μέσω του Ε.Π Διοικητική Μεταρρύθμιση είναι: Αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του εισπρακτικού μηχανισμού σε μονάδες της ΠΦΥ του ΕΣΥ και διαμόρφωση βελτιωτικών προτάσεων Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τις μονάδες υγείας με την χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας - διαδικασιών Ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των κωδικοποιήσεων νόσων, διαγνώσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας, Ιατρικών πράξεων και DRGs/Κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ). Παράλληλα με τις δράσεις που υλοποιούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης στον τομέα Υγείας με δικαιούχο την ΕΥ του Υπουργείου Υγείας, από τον Ιούλιο 2013 έχει καταστεί και Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του προγράμματος: ΚΥΑ υπ αριθ. οικ. 1977/ και 3350/ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με την Εκχώρηση ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 39

41 Αρμοδιοτήτων Διαχείρισης για την κατηγορίες πράξης «Δράσεις οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (συστήματα στοχοθεσίας και αποδοτικότητας) φορέων της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης του Ειδικού Στόχου 1.1 και «Δράσεις ενδυνάμωσης και προσαρμογής των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές» του Ειδικού Στόχου 2.2, με συνολικό ποσό εκχώρησης ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό έχουν μεταφερθεί από το Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 19 έργα, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ (Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη) (77,36%), με νομικές δεσμεύσεις ύψους ευρώ (75,26%) και δαπάνες ύψους ευρώ (34,64%), με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ Ενδεικτικά τα έργα αυτά αφορούν : Πρόγραμμα υποστήριξης των μεταρρυθμίσεων στον Τομέα της Υγείας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Υγεία εν Δράσει» Ανάπτυξη του Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών Ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιολόγηση συστήματος ποιότητας στις δομές εξωτερικών ασθενών 16 νοσοκομείων στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης Λειτουργική αναβάθμιση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ανάπτυξη 12 νοσηλευτικών πρωτοκόλλων. Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιολόγηση συστήματος ποιότητας στις δομές εξωτερικών ασθενών 3 νοσοκομείων στις δύο περιφέρειες σταδιακής εισόδου Υγειονομικός Χάρτης : Διοικητική και Συντονιστική Υποστήριξη Υποστήριξη και Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. και των επτά (7) ΥΠΕ της Χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς και πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2 Λειτουργική αναβάθμιση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ανάπτυξη 12 νοσηλευτικών πρωτοκόλλων. Οργάνωση Εκπαιδευτικών Συνεδρίων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας και μονάδες κοινωνικής φροντίδας Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Επιμόρφωση Επαγγελματιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην προαγωγή και αγωγή υγείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 40

42 Κατάρτιση νοσηλευτών στο σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Κατάρτιση στελεχών του τομέα υγείας στην πρώιμη ανίχνευση των ψυχικών διαταραχών Δ. Μέτρα Διασφάλισης Συντονισμού Συμπληρωματικών Δράσεων Στο έτος αναφοράς, 2014, διαπιστώνεται η πρακτική αδυναμία συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή και υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών του τομέα Υγείας. Η αδυναμία εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη ουσιαστικής αρμοδιότητας σε κεντρικό επίπεδο, να ασκήσει συντονιστικό ρόλο κατά την εφαρμογή της στρατηγικής. Ο συντονισμός των παρεμβάσεων του τομέα ασκείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω: - Διυπουργικού Οργάνου - Επιχειρησιακής Συμφωνίας Υλοποίησης - Επιτροπής Health in Action Δεδομένου ότι, το υπολοιπόμενο διάστημα υλοποίησης έργων στο ΕΣΠΑ , είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, απαιτείται υψηλός βαθμός συντονισμού, έτσι ώστε οι προαναφερθείσες δράσεις ενδιαφέροντος του τομέα υγείας να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων χωρίς να υπονομεύσουν την έγκαιρη υλοποίηση των πολιτικών επιδιώξεων του Υπουργείου, ειδικά σε ότι αφορά τα έργα υψηλής στρατηγικής σημασίας (εισιτήριο υγείας, υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας). Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Yποστήριξη των δυνητικών Δικαιούχων του Προγράμματος και των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου. Ενεργοποίηση της επιτελικής επιτροπής μεταρρύθμισης του τομέα υγείας (πρωτοβουλία Health in Action) και των σχετικών υποεπιτροπών της (εννέα υποεπιτροπές για κάθε μια από τις τομεακές πολιτικές), που κατά το έτος αναφοράς, μεταξύ άλλων ενεργειών, πραγματοποίησε θεματικές ανασκοπήσεις εντοπίζοντας έτσι τις αδυναμίες του συστήματος να αξιοποιήσει πόρους του ΕΣΠΑ Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επιτροπή εξ ορισμού δεν αποβλέπει στην βελτίωση της απόδοσης του Υπουργείου στο ΕΣΠΑ , αντίθετα, καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες της, αφενός για την έγκαιρη κάλυψη των υποχρεώσεων του τομέα υγείας έναντι των μνημονίων συνεργασίας που έχουν πρόσφατα συναφθεί και αφετέρου για την υποστήριξη στον ορθό σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 41

43 Οι ανωτέρω ενέργειες είχαν σαν αποτέλεσμα την ωρίμανση και ένταξη σημαντικού αριθμού έργων το 2014, καθώς και την έναρξη υλοποίησής τους μέσω των αντίστοιχων συμβασιοποιήσεων Συνέργεια με ευρωπαϊκά προγράμματα για μετανάστες / αιτούντες άσυλο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών (Ε.Τ.Ε.) Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών έχει οριστεί Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, σκοπός του οποίου είναι η υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την ομαλή ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών με διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό, γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και για την τήρηση των όρων διαμονής τους. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 2014 Δεκεμβρίου 2014, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης, υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν τα έργα του Ετησίου Προγράμματος 2012 και ξεκίνησε η διαδικασία αξιολόγησης των έργων του Ετησίου Προγράμματος Στο πλαίσιο του Ετησίου Προγράμματος 2012, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν δράσεις για την κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών (υ.τ.χ.) που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, οι οποίες ανταποκρίθηκαν στις τέσσερις (4) Προτεραιότητες, όπως αυτές ορίζονται στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα: Προτεραιότητα 1: Υλοποίηση δράσεων που εφαρμόζουν τις «Κοινές Βασικές Αρχές για την ενταξιακή πολιτική των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» [1]. [1] Κοινές Βασικές Αρχές: 1. Η ένταξη είναι μία δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία, αμοιβαίου συμβιβασμού μεταξύ όλων των μεταναστών και υπηκόων των κρατών μελών. 2. Η ένταξη προϋποθέτει την τήρηση των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η απασχόληση αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας ένταξης, ουσιαστικής σημασίας για τη συμμετοχή και τις συνεισφορές των μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής καθώς και την προβολή των συνεισφορών αυτών. 4. Bασικές γνώσεις της γλώσσας, της ιστορίας και των θεσμών της κοινωνίας υποδοχής είναι απαραίτητες για την ένταξη σημαντική προϋπόθεση της επιτυχίας της ένταξής τους είναι το να επιτραπεί στους μετανάστες να αποκτήσουν τις βασικές αυτές γνώσεις. 5. Οι προσπάθειες στον τομέα της εκπαίδευσης είναι βασικής σημασίας για την προετοιμασία των μεταναστών και ιδίως των παιδιών τους, να επιτύχουν και να είναι ενεργότερα μέλη της κοινωνίας. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 42

44 Υλοποιήθηκαν οι κάτωθι Δράσεις/Έργα: 1.1/12: Πληροφόρηση εξυπηρέτηση πολιτών τρίτων χωρών/γραφεία υποστήριξης κατά των διακρίσεων σε π.τ.χ. 1.2/12: Προώθηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε επιλεγμένα νοσοκομεία. 1.2/12: Ενημερωτική εκστρατεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων και την ενημέρωση τους για την εμπορία ανθρώπων. Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών Μελών. Υλοποιήθηκαν οι Δράσεις/Έργα : 4.1./12: Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας που θα συνδέει εκπροσώπους κρατώνμελών της Μεσογείου, για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. 4.1.β/12: Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι προφανής η συμπληρωματικότητα των προαναφερομένων δράσεων με τις δράσεις που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ μέσω του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού δεδομένου ότι στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ωφελουμένων μέσω νομικής και διοικητικής υποστήριξης, στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που 6. Η πρόσβαση των μεταναστών στους θεσμούς καθώς και στα δημόσια και ιδιωτικά αγαθά και υπηρεσίες, ίσοις όροις με τους εθνικούς υπηκόους και χωρίς καμία διάκριση, αποτελεί βασική προϋπόθεση για μία καλύτερη ένταξη. 7. Ένας μηχανισμός συχνής συνεργασίας μεταξύ των μεταναστών και των υπηκόων των κρατών μελών είναι βασικής σημασίας για την ένταξη. Κοινοί χώροι συζήτησης, διαπολιτισμικός διάλογος, εκπαίδευση για μία καλύτερη γνώση των μεταναστών και των πολιτισμών τους, καθώς και βελτίωση των συνθηκών ζωής σε αστικό περιβάλλον ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ των μεταναστών και των πολιτών των κρατών μελών. 8. Η άσκηση των διαφόρων πολιτισμικών και θρησκευτικών πρακτικών την οποία εγγυάται ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να προστατευθεί, με την επιφύλαξη ότι δεν θα παραβιάζει άλλα απαραβίαστα ευρωπαϊκά δικαιώματα ή δεν θα αντίκειται στην εθνική νομοθεσία. 9. Η συμμετοχή των μεταναστών στη δημοκρατική διαδικασία και στη δημιουργία πολιτικών και μέτρων ένταξης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο, ευνοεί την ένταξή τους. 10. Η ενσωμάτωση των πολιτικών και μέτρων ένταξης σε όλες τις σχετικές πολιτικές και σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και την εφαρμογή τους. 11. Η Ανάπτυξη σαφών στόχων, δεικτών και μηχανισμών αξιολόγησης που είναι απαραίτητη για την προσαρμογή των πολιτικών, την καταμέτρηση της προόδου στον τομέα της ένταξης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην ανταλλαγή πληροφοριών. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 43

45 άπτονται της ένταξης των μεταναστών, στην διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών στην υγεία μέσω διαπολισμικών διαμεσολαβητών Για την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΕ με τις ανάλογες του ΕΚΤ καθώς και για την αποφυγή επικάλυψης ή διπλής χρηματοδότησης δράσεων έχουν αναπτυχθεί επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται συναντήσεις εργασίας μεταξύ των εκπροσώπων ΕΤΕ, ΕΚΤ και ΕΤΠ, και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του οικείου Ετήσιου Προγράμματος. Επίσης υλοποιείται Δημόσια Διαβούλευση. Επιπλέον, εκπρόσωποι της ΕΥΣΕΚΤ συμμετέχουν ως μέλη και στην Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων προορίζεται να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει τις προσπάθειες των Κρατών - Μελών της Ε.Ε. για την υποδοχή των προσφύγων και των εκτοπισθέντων και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτής. Ομάδα-στόχο του Ταμείου αποτελούν: (α) υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που έχουν το καθεστώς που ορίζει η Σύμβαση της Γενεύης, και οι οποίοι γίνονται δεκτοί να διαμένουν υπό αυτήν την ιδιότητα σε ένα από τα κράτη μέλη, (β) υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που απολαύουν μιας μορφής επικουρική προστασία κατά την έννοια της οδηγίας 2004/83/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε με το Π.Δ.96/2008 (ΦΕΚ 152, τ. Α, ), (γ) υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που έχουν υποβάλει αίτηση για μια από τις μορφές προστασίας που περιγράφονται στα στοιχεία α) και β), (δ) υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που απολαύουν προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/EΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε με το Π.Δ.80/2006 (ΦΕΚ 82, τ. Α, ), (ε) υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες στους οποίους παρέχεται ή είχε παρασχεθεί επανεγκατάσταση σε κράτος μέλος. Με τον Ν.3613/Φ.Ε.Κ.263/2007 (Άθρ β), ορίστηκε ως Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (Ε.Τ.Π.) η Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία με τον Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α 89) μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 44

46 To χρονικό διάστημα του 2014 εφαρμόστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για την υλοποίηση των Δράσεων (Α.1, Α.3, Α.4 και Α.7) που εμπίπτουν στην Προτεραιότητα 1 (Εφαρμογή των αρχών και των μέτρων που προβλέπονται στο κοινοτικό κεκτημένο στους τομείς ασύλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στους στόχους κοινωνικής ένταξης), Ενέργεια Α (Όροι Υποδοχής και Διαδικασίες Παροχής Ασύλου) και έχουν εγκριθεί στο Πολυετές Πρόγραμμα της Ελλάδας 2007/815/ΕΚ. Συγκεκριμένα χρηματοδότησε τις δράσεις: Ενέργεια Α: Όροι Υποδοχής και Διαδικασίες Παροχής Ασύλου 1. Δράση Α.1.: Αύξηση χωρητικότητας σε 700 θέσεις και αναβάθμιση υπηρεσιών φιλοξενίας για αιτούντες άσυλο. 2. Δράση Α.3: Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης και παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας 3. Δράση Α.4: Κοινωνική μέριμνα, παροχή υπηρεσιών υγείας, ψυχολογική βοήθεια και σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στις ευάλωτες περιπτώσεις της ομάδας-στόχου (ασυνόδευτοι ανήλικοι, θύματα βασανιστηρίων ή απάνθρωπης συμπεριφοράς, μόνες μητέρες κλπ) για άτομα. 4. Δράση Α.6:. Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της διαδικασίας ασύλου σε επείγουσες καταστάσεις έκτακτης πίεσης μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού και τη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. 5. Δράση Α.7: Υπηρεσίες Μετάφρασης/διερμηνείας στις αρμόδιες αρχές ασύλου στα σημεία εισόδου στη Χώρα για την εξυπηρέτηση συνολικά περιπτώσεων αίτησης ασύλου. Για τις Δράσεις της Ενέργειας Β (Ένταξη των προσώπων της ομάδας-στόχου των οποίων η παραμονή στη χώρα έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα), της Προτεραιότητας 1, η Υπεύθυνη Αρχή ακολούθησε διαδικασία Προκήρυξης (Α.Π. Δ28/οικ.17682/1828 / ΑΔΑ:ΒΕΖΛΛ-Χ7Τ). Συγκεκριμένα χρηματοδότησε τις δράσεις: Ενέργεια Β: Ένταξη των προσώπων της ομάδας-στόχος των οποίων η παραμονή στην Ελλάδα έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα. 1. ΔΡΑΣΗ 1.Β.1: Την παροχή συμβουλευτικής στήριξης και βοήθειας σε τομείς όπως η στέγαση, τα μέσα διαβίωσης και βοήθειας που παρέχεται σε ιατρικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο για άτομα, καθώς και προώθηση στην αγορά εργασίας. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 45

47 2. ΔΡΑΣΗ 1.Β.3: Δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, σε μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στην απόκτηση δεξιοτήτων για 350 άτομα. Είναι προφανής η συμπληρωματικότητα των προαναφερομένων δράσεων με τις δράσεις που χρηματοδοτεί το ΕΚΤ μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» δεδομένου ότι η ομάδα στόχος των αιτούντων άσυλο δεν ήταν στις ωφελούμενες πληθυσμιακές ομάδες του ΕΚΤ για την περίοδο Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τις ανάγκες της επόμενης περιόδου τα προαναφερόμενα δύο Ταμεία δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και το Ταμείο Προσφύγων ενσωματώνονται κάτω από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, Ασύλου και Μετανάστευσης, (Αsylum, Migration & Integration Fund, εφεξής AMΙF ), με τους εξής τομείς: 1. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα για το Άσυλο ( Common European Asylum System) 2. Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών & δικαιούχων διεθνούς προστασίας (Integration of Third Country Nationals and Legal Migration.) 3. Επιστροφή (Return) Υπεύθυνη Εθνική Αρχή του εν λόγω Ταμείου έχει ορισθεί η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Υ.Δ.Ε.Α.Π). Μεταξύ της προαναφερόμενης Υπηρεσίας Υ.Δ.Ε.Α.Π και της ΕΥΣΕΚΤ έχει αναπτυχθεί εγγύς συνεργασία ώστε ήδη από την φάση του σχεδιασμού των δράσεων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΚΤ και το νέο Ταμείο AMΙF και θα υλοποηθούν τη νέα ΠΠ, να διασφαλιστεί συνέργεια και συμπληρωματικότητα και να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικάλυψη. Και αυτό γιατί, όχι μόνο η ομάδα στόχος των μεταναστών αλλά και η ομάδα των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας θα ωφεληθεί και από το ΕΚΤ την νέα Π.Π. Επιπλέον για τον λόγο ότι, ο στόχος του 2ου τομέα του ΑΜΙF που αποσκοπεί στην Ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών & δικαιούχων διεθνούς προστασίας συνάδει με τον Θεματικό Στόχο 9.: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας», ο οποίος μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα συγχρηματοδοτηθεί κατά κύριο λόγο από το ΕΚΤ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 46

48 1.6.6 Συνέργειες με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (ΕΠΔΜ) Κατά την αναθεώρηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ το 2013, το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, συμπεριέλαβε στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 1 «Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» τις δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα (αριθμ. πρωτ. E(2007)5528/ απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την C(2013) 9093 / Με την Κ.Υ.Α 3762/ (ΦΕΚ 3183/Β /2013) εκχώρηθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας της κατηγορίας πράξης «Σχεδιασμός και εφαρμογή των απαραίτητων οργανωτικών αλλαγών σε δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ, για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων», του Ειδικού Στόχου 1.4 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, καθώς και συνοδευτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», των Αξόνων Προτεραιότητας 01, 02 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού » του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ως ΕΦΔ του ΕΠ ΔΜ υλοποιεί δράσεις για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», προϋπολογισμού , το οποίο αφορά στην απασχόληση ανέργων για πέντε μήνες, στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κρήτης, Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας Συνέργεια με Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» - Δράσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Συστημικές παρεμβάσεις» Η σύνδεση τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και του ευρύτερου πεδίου της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, συνιστά μια ευρεία κατηγορία δράσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και οι οποίες στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αναμένεται να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό της χώρας και κυρίως τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα. Στο νέο διαμορφούμενο πλαίσιο η πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων αναδεικνύεται σε σημαντική παράμετρο, τόσο της δια βίου εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ενηλίκων, όσο και της απασχόλησης και ειδικότερα της διευθέτησης των εργασιακών/επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 47

49 Ο ΕΟΠΠΕΠ, ως φορέας του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, αναλαμβάνει μια σειρά υποστηρικτικών λειτουργιών, οποίες είναι: η πιστοποίηση των δομών (αφορά κυρίως σε συστημικού χαρακτήρα παρέμβαση όπως η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ελέγχων όλων των Φορέων που εφαρμόζουν το Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Εκροών) των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης, η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις που προβλέπονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Συστημικές παρεμβάσεις» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» διακρίνονται για την υψηλή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με το Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση». Συγκεκριμένα οι δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται η κατηγορία παρεμβάσεων: «Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σύστημα 4 ΕΣΣΕΕΚΑ)», στην οποία περιλαμβάνονται επιμέρους δράσεις όπως: η Πιστοποίηση Γνώσεων Δεξιοτήτων Ικανοτήτων Πιστοποίηση Προσόντων, η Πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και η Πιστοποίηση/ αδειοδότηση Φορέων παροχής Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδικευμένων Κέντρων καθώς και η «Πιστοποίηση πρότερης μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας (Σύστημα 5 ΕΣΣΕΕΚΑ)», λειτουργούν συμπληρωματικά με αντίστοιχες δράσεις που περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Πλήθος συνεργειών έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του ΕΟΠΠΕΠ με το πρόγραμμα Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, κύρια στον τομέα της αναβάθμισης των Υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΕΠ), στην ενίσχυση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην αναμόρφωση και εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και στον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό του φορέα. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 48

50 1.7 Παρακολούθηση Αξιολόγηση Ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της προόδου εφαρμογής του Προγράμματος Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανέρχεται σε ενώ η κοινοτική συνδρομή που αντιστοιχεί ανέρχεται στα o Προσκλήσεις: Έως εκδόθηκαν 172 προσκλήσεις προς Δικαιούχους του Ε.Π. για την υλοποίηση πράξεων με συνολικό προϋπολογισμό (ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. 137,9 %). o o Εντάξεις: Έως εντάχθηκαν στο Ε.Π πράξεις (1.307 μη κρατικές ενισχύσεις και κρατικές ενισχύσεις) με συνολικό προϋπολογισμό (ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. 117, 35%). Νομικές δεσμεύσεις: Έως το ποσό των συμβασιοποιημένων έργων ανήλθαν σε (ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. 108,21%). o Δαπάνες: Έως οι δαπάνες ανήλθαν σε , (ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π. 77,39 %) Κανόνας Ν+3, Ετήσιος Στόχος Δαπανών στο πλαίσιο του Μνημονίου Ι. Κανόνας N+3 Το ΕΠΑΝΑΔ υπερκάλυψε τον ετήσιο στόχο του 2014 για το ν+2/ν+3. Για το 2014 προβλεπόταν ότι το ύψος της κοινοτικής συνδρομής θα πρέπει να ανέλθει στα ευρώ, εκ των οποίων τα ευρώ στο Στόχο 1 και ευρώ στο Στόχο 2. Με βάση την τελευταία πιστοποίηση δαπανών (30 Δεκεμβρίου 2014) το ύψος της αιτούμενης κοινοτικής συνδρομής ανήλθε στα ευρώ, εκ των οποίων ευρώ στο Στόχο 1 και ευρώ στο Στόχο 2. Σύμφωνα με τα προηγούμενα λοιπόν, η κοινοτική συνδρομή για το έτος 2014 όσον αφορά τον Στόχο 1, επιτεύχθηκε στο 159 %, ενώ η κοινοτική συνδρομή στον Στόχο 2 στο 144%. Συνολικά δε, η επίτευξη ήταν της τάξεως του 158%. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 49

51 Ν+3/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΡ. ΔΑΠΑΝΕΣ 30/12/2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Στόχος Στόχος ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ ΑΝΑΔ ΙΙ. Στόχος Μνημονίου Συνεργασίας Αναφορικά με τη συνδρομή του ΕΠΑΝΑΔ στην επίτευξη του μνημονιακού στόχου απορρόφησης στο ΕΚΤ, όπως καθορίστηκε από την ΕΥΣ ΕΕΠ, το ύψος της ετήσιας δημόσιας δαπάνης έπρεπε να ανέλθει στα ευρώ, εκ των οποίων τα ευρώ στο Στόχο 1 και ευρώ στο Στόχο 2. Οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές του ΕΠΑΝΑΔ στις 31/12/2013 ανήλθαν στα ,34 ευρώ (συγχρ. δδ) Έργα Προτεραιότητας Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος 181 έργων «προτεραιότητας» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ. Στον κατάλογο των έργων «προτεραιότητας» περιλαμβάνονται: έργα / ομάδες έργων / δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ έργα / ομάδες έργων / δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ. Η συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων προτεραιότητας και η αποστολή των στοιχείων στην Ε.Ε γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Η αποστολή των στοιχείων έχει διττό προσανατολισμό. Το πρώτο σκέλος αφορά τον απολογισμό των στόχων που είχαν τεθεί στον προηγούμενο τρίμηνο αναφοράς, βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης των επιλεχθέντων έργων. Το δεύτερο σκέλος αφορά στον προσδιορισμό νέων στόχων/βημάτων και χρονικών προθεσμιών για το επόμενο τρίμηνο. Οι τεθέντες στόχοι δύναται να είναι ποσοτικοί και διοικητικοί, ενώ η παρακολούθηση τους και κατ επέκταση των έργων προτεραιοτήτων πραγματοποιείται μέσω του ΟΠΣ. Στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», έχουν επιλεγεί 4 έργα ως Έργα Προτεραιότητας, συνολικού προϋπολογισμού (ΔΔ Προσκλήσεων) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 50

52 ,00 ευρώ (αρχικός εκτιμώμενος π/υ έργων προτεραιότητας 591,857,231 ευρώ ΕΠΑΝΑΔ), και συγκεκριμένα: Κωδικός έργου προτεραιότητας Τίτλος Έργου Προτεραιότητας 167 Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας 168 Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής Α. Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων Β. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων Α. Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) Β. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ ΕΚΟ) Σύμφωνα με την 13 η συνοπτική έκθεση προόδου των Έργων Προτεραιότητας της Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η εξέλιξη των έργων προτεραιότητας του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,για το 2014, έχει ως ακολούθως: 167: Αναβάθμιση των μηχανισμών επιτήρησης της αδήλωτης εργασίας: Το εν λόγω έργο προτεραιότητας αποτελείται από 11 πράξεις εκ των οποίων οι εννέα υλοποιούνται από το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», μία από το Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και μία από το Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση». Βάσει της μέχρι σήμερα πορείας του έργου, παρατηρούνται καθυστερήσεις κυρίως στα έργα της Ψηφιακής Σύγκλισης και της Διοικητικής Μεταρρύθμισης των οποίων η χρηματοδοτική βαρύτητα αγγίζει το 83% του συνόλου του Έργου Προτεραιότητας. Για να ολοκληρωθεί το σύνολο των επιμέρους έργων που αποτελούν το έργο προτεραιότητας 167 απαιτείται επιτάχυνση, στενή παρακολούθηση της υλοποίησης, συνεργασία των αναδόχων των δύο κύριων διαγωνισμών και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, ενώ κρίσιμη είναι η πλήρης αποσαφήνιση/προσαρμογή του συμβατικού τους περιεχομένου με βάση τις αλλαγές που έχουν διενεργηθεί στο περιβάλλον του ΣΕΠΕ, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και προβλήματα στα παραδοτέα των έργων και στην παραλαβή αυτών. 168: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Πρόκειται για δράση η οποία υλοποιείται σε ετήσιους κύκλους και το σύνολο των ενταγμένων πράξεων που περιλαμβάνει υλοποιείται ομαλά. Έως σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 6 κύκλοι, ο δε συνολικός προϋπολογισμός του έργου προτεραιότητας έχει διαμορφωθεί σε ,. Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο 18 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 51

53 πράξεων και είναι σε διαδικασία τακτοποίησης και το οικονομικό αντικείμενο Θεωρείται ολοκληρωμένο έργο προτεραιότητας. 169: (Α) Εκπόνηση θεσμικού, κανονιστικού, διοικητικού και δημοσιονομικού πλαισίου με στόχο την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και (Β) Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας για την απασχόληση ευάλωτων ομάδων: Με στόχο την ομαλή συνέχιση της ενεργοποίησης και υλοποίησης του έργου προτεραιότητας έχουν δρομολογηθεί τα κάτωθι σχετικά με την υλοποίηση των επιμέρους έργων που το αποτελούν: Τα ήδη ενταγμένα έργα που αφορούν στην ωρίμανση, προετοιμασία-προπαρασκευή των μηχανισμών και στον σχεδιασμό των εργαλείων για την ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Τα έργα που αφορούν στην έναρξη εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας έχει αποφασιστεί, με πρωτοβουλία της Γ.Γ. Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και σε συνεργασία με την Γ.Δ. Απασχόλησης της ΕΕ, να ενεργοποιηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε η πρόσκληση για την πράξη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» η οποία εντάχθηκε στο ΕΠΑΝΑΔ ως εμπροσθοβαρής δράση. Υπό επεξεργασία βρίσκεται από την ΕΥΚΕΚΟ η πρόσκληση για την ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. 170: Α)Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) : Η διαδικασία συμβασιοποίησης έχει ολοκληρωθεί στις περισσότερες Περιφέρειες και έχει γίνει έναρξη υλοποίησης φυσικού αντικειμένου. Απαιτείται ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης και επιτάχυνση της υλοποίησης ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση του συνόλου των έργων εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Β)Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ): Είναι σε εξέλιξη η καταβολή της β και γ' δόσης ενώ έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης, συμβουλευτικής, και συνεχίζεται η τοποθέτηση ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας καθώς και η ίδρυση επιχειρήσεων από ωφελούμενους. Επίσης, παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων πράξεων έως Παράλληλα, έχει εκδοθεί η πρόσκληση που αφορά στην πρόσληψη ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 52

54 Ενέργειες βελτίωσης και επιτάχυνσης της υλοποίησης του προγράμματος Α. Σχεδιασμός και Ενεργοποίηση Εμπροσθοβαρών Δράσεων Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το 2014 βρέθηκε στον πυρήνα των εργαλείων που διαθέτει η χώρα μας προκειμένου να διαχειριστεί την κοινωνικοοικονομική κρίση, χρηματοδοτώντας δράσεις στους ευαίσθητους τομείς παρέμβασής του, με σημεία αιχμής την ανάσχεση της ανεργίας, τη στήριξη των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, την κοινωνική συνοχή και την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Με δεδομένη την ανάγκη αδιάλειπτης υλοποίησης δράσεων ανάσχεσης της ανεργίας, χωρίς να μεσολαβήσει κενό διάστημα μέχρι την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , σε συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Φεβρουάριο του 2014 στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την οριστικοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (partnership agreement) , υπήρξε αρχική συμφωνία για την υλοποίηση δράσεων, που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εμπροσθοβαρώς, προκειμένου να δοθεί η γνώμη των Υπηρεσιών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η υπ αριθμ /οικ / επιστολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας («Προσδιορισμός εμπροσθοβαρών δράσεων για την προγραμματική περίοδο , προς άμεση υλοποίηση») στην οποία περιγράφονται και προτείνονται 13 εμπροσθοβαρείς δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 554,87 εκ (εκ των οποίων οι 10 δράσεις του Υπ. Εργασίας αναλογούν σε 491,8 εκ. και οι 3 του Υπ. Παιδείας σε 63,1 εκ. ) και αφορούν σε ωφελούμενους (εκ των οποίων στο Υπ. Εργασίας αναλογούν οι , ενώ στο Υπ. Παιδείας οι ). Ακολούθησαν τεχνικές συναντήσεις και σχετική αλληλογραφία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να διαμορφωθεί και εγκριθεί το πλαίσιο διαχείρισης των εμπροσθοβαρών δράσεων. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το καλοκαίρι του 2014 εκδόθηκαν από την ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ οι ακόλουθες προσκλήσεις για την υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων: - Πρόσκληση υπ αριθμ /οικ / προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη δράση ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ , συνολικού π/υ , εκ των οποίων τα προέρχονται από το εθνικό ΠΔΕ. - Πρόσκληση υπ αριθμ /οικ / προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EKT ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 53

55 (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», π/υ Πρόσκληση υπ αριθμ /οικ / προς τον ΟΑΕΔ για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», π/υ Πρόσκληση υπ αριθμ /οικ / προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EKT (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ », π/υ Τον Οκτώβριο 2014, ακολούθησε η υπ αριθμ /οικ / εμπροσθοβαρής πρόσκληση από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΥΚΕΚΟ για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη δράση «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.)», π/υ Έως το τέλη του 2014 η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ εξέδωσε επίσης τις ακόλουθες προσκλήσεις για την υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων: - Πρόσκληση υπ αριθμ /οικ / προς το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη δράση «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», π/υ Πρόσκληση υπ αριθμ /οικ / προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EKT (ΕΥΕ-ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» αναφορικά με τη δράση «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», π/υ Πρόσκληση υπ αριθμ /οικ / προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ), για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, επιλέξιμων από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), στα πλαίσια της εξειδίκευσης των παρεμβάσεων του ΟΑΕΔ του Σχεδίου Δράσης «ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ», π/υ ,000. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 54

56 Οι ανωτέρω εμπροσθοβαρείς προσκλήσεις και οι σχετικές διοικητικές τους πράξεις που πραγματοποιήθηκαν έγιναν στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ με διαδικασίες σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της 4 ης Προγραμματικής Περίοδου. Με την έγκριση του Εγγράφου Εξειδίκευσης και των κριτηρίων του νέου ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση » θα μεταφερθούν στο πρόγραμμα της 5 ης Προγραμματικής Περιόδου. Β. Ενίσχυση του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας Κατά το έτος 2014 συνεχίστηκε η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για την κοινωνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα : Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» Οι στόχοι της υλοποίησης της πράξης είναι: η υποστήριξη της λειτουργίας των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. η εκπαίδευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που εμπλέκονται στα θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. η επιστημονική στήριξη της ΕΥΚΕΚΟ (αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στα θέματα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Οικονομίας) και των συναρμόδιων υπηρεσιών του εν λόγω Υπουργείου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης υπεβλήθησαν 12 παραδοτέα από τους δικαιούχους εταίρους. Προετοιμάστηκε και εκδόθηκε μετά την προβλεπόμενη περίοδο διαβούλευσης, η πρόσκληση της Πράξης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας». Στόχος των περιφερειακών μηχανισμών υποστήριξης, είναι η υποστήριξη της δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, η διάχυση της ιδέας της Κοινωνικής Οικονομίας και η εδραίωσή της μέσω μόνιμων δικτύων συνεργασίας και τοπικών συμφωνιών. Πιο συγκεκριμένα, οι Περιφερειακοί Μηχανισμοί θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ένας σε κάθε Περιφέρεια), θα παρέχουν υπηρεσίες μίας στάσης (one stop shop) για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αναλάβουν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 55

57 ανάλογα με τις ανάγκες και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε Περιφέρειας αναφοράς να παρέχουν υπηρεσίες όπως: Πληροφόρηση και ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά και τους σκοπούς της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Παρακίνηση και υποστήριξη της σύστασης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με την παροχή υπηρεσιών κινητοποίησης, υποστήριξης, και συμβουλευτικής (coaching και mentoring) Παροχή υπηρεσιών θερμοκοιτίδας που θα προσφέρουν κοινή επιχειρηματική έδρα, ή / και Συμβουλευτική στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, κοινή διοικητική και λογιστική υποστήριξη, εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής ή μέρος αυτών κλπ. Πραγματοποιήθηκαν 8 ημερίδες σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, σχετικά με τη στόχευση και τις απαιτήσεις της πρόσκλησης των Περιφερειακών Μηχανισμών Ολοκληρώθηκε η πρόσκληση για την ενίσχυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για εργαζόμενους «με αναπηρία» καθώς και τα συνημμένα έντυπα αυτής. Γ. Πληρωμή ωφελουμένων σε προγράμματα επιταγής κατάρτισης (voucher) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Εντός και του 2014, με την Κ.Υ.Α /οικ (ΦΕΚ 2105/Β / ), η εντολή για την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων των ωφελουμένων σε δράσεις voucher συνέχισε να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικά σχεδιασμένης προς το σκοπό αυτό πλατφόρμας, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών, δικαιούχο του προγράμματος, προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών, με τη σειρά του, πιστώνει απευθείας τους προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των ωφελουμένων με το ποσό που τους αντιστοιχεί. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται απλοποίηση του συστήματος πληρωμών, με άρση των διοικητικών διαδικασιών που στο παρελθόν αποδείχτηκαν χρονοβόρες ως προς την έγκαιρη πληρωμή των ωφελουμένων. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 56

58 Μέτρα Διάσφαλισης Ποιότητας Και Αποτελεσματικότητας Στην Εφαρμογή Του ΕΠ Α. ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» έχει προβεί σε εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (αριθμός Πιστοποιητικού: QA-C-773B/13 εκδοθέντος από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001:2008. Η πολιτική ποιότητας της ΕΥΔ αποτυπώνεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας. Η αποτελεσματική λειτουργία των απαιτήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται επισταμένα εντός της Υπηρεσίας με προγραμματισμό και διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων, ενέργειες συνεχούς βελτίωσης, με τον καθορισμό και την ανασκόπηση στόχων για την ποιότητα και την συσχέτιση των στόχων με τις προσδοκίες των συνεργαζομένων φορέων. Επίσης, πραγματοποιείται ετήσια επιθεώρηση επαναξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από εξωτερικούς επιθεωρητές, κατά την οποία γίνεται ανασκόπηση της τεκμηρίωσης του ΣΔΠ, επιθεωρείται η εφαρμογή του από την Υπηρεσία και η συμμόρφωση της Υπηρεσίας σε παρατηρήσεις προηγουμένων επιθεωρήσεων. Η ΕΥΔ του ΕΠΑΝΑΔ λειτουργεί με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ήδη από το 2004 όταν είχε εγκατασταθεί το Σ.Δ.Π. σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001:2000. Παράλληλα, εντός του 2014 ξεκίνησε η εκπαιδευση του προσωπικου της ΕΥΔ του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» σε θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων με τη συμμετοχή του στο σεμινάριο με τίτλο «Project Management Hard & Soft Skills Προετοιμασία για την πιστοποίηση IPMA». Το σεμινάριο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015, ενώ τα στελέχη της ΕΥΔ θα λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων τους. Β. Τομέας Υγείας Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) έχει προβεί σε πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και κατά το 2013 πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους διαδικασιών (Αριθμός πιστοποιητικού:1194/δ/2011).στο τέλος του 2014 έγινε επαναπιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 με διάρκει έως 21/12/2017. Σε ότι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση στελεχών της ΕΥΤΥΚΑ πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες στο 2014: 1. Συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας μας στην εκπαίδευση στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (διοργάνωση ΜΟΔ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 57

59 2. Συμμετοχή στελεχών σε σεμινάριο για πιστοποίηση διαχειριστών έργων με το πρότυπο IPMA Πιστοποιήθηκαν 17 στελέχη της ΕΥτΥΚΑ 3. Πραγματοποιήθηκε ένταξη στο Μητρώο ΑΤΛΑΣ των ΑΕΙ και ΤΕΙ για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές τελειόφοιτους Συμμετοχή της ΕΥΤΥΚΑ στις εργασίες της COP RBM Η Κοινότητα Πρακτικής για την Διοίκηση μέσω Αποτελεσμάτων (Community of Practice on Results Based Management COP RBM) αποτελεί μία κοινότητα επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και αλληλεπιδρούν με βάση το επαγγελματικό και επιστημονικό τους πεδίο και υπόβαθρο για την εισαγωγή της Διοίκησης μέσω Αποτελεσμάτων στις Υπηρεσίες διαχείρισης διαρθρωτικών προγραμμάτων. Η Διοίκηση μέσω Αποτελεσμάτων αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο μία υπηρεσία ή ένας οργανισμός εφαρμόζει διαδικασίες και πόρους για την επίτευξη συγκεκριμένων και οριοθετημένων στόχων/ αποτελεσμάτων. Η δράση της συγκεκριμένης Κοινότητας Πρακτικής ξεκίνησε τον Μάιο 2009 από την Φλαμανδική Διαχειριστική Αρχή δράσεων ΕΚΤ, ενώ το τρέχον πρόγραμμα της COP RBM αφορά την περίοδο Μάρτιος 2013 Μάρτιος 2015 και συγχρηματοδοτείται από την ΓΔ Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι με δεσμευτική δήλωσή της ενεργό και διαρκές μέλος της COP RBM από το 2009, ενός δικτύου 13 υπηρεσιών που υλοποιούν δράσεις ΕΚΤ σε όλη την Ευρώπη, ενώ μαζί με την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελούν τις μοναδικές ελληνικές συμμετοχές στο Πρόγραμμα. Κατά το 2014, οι δράσεις της Κοινότητας Πρακτικής συνεχίστηκαν σε πλήρη ένταση και με την συμμετοχή της ΕΥΤΥΚΑ στις εργασίες της. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια, τον Ιανουάριο και το Μάρτιο 2014 στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή στελεχών της Ε.Υ. Επίσης η Ε.Υ. διοργάνωσε στην έδρα της ενημερωτικό σεμινάριο αναφορικά με τις δράσεις της COP RBM για το σύνολο των στελεχών της και όλα τα στελέχη συμμετείχαν ενεργά στο Εργαλείο «Sensemaker», το οποίο αποτέλεσε μία δράση διερεύνησης καλών ή μη διοικητικών πρακτικών σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εκτελέστηκε ταυτόχρονα κατά την περίοδο Απριλίου Μαίου 2014 από όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες που συμμετέχουν στη Κοινότητα Πρακτικής σε όλη την Ευρώπη. Τέλος, κατά τον Δεκέμβριο 2014 στελέχη της Ε.Υ. συμμετείχαν στην 5 η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινότητας Πρακτικής, σε μία πολύ κρίσιμη περίοδο καθώς βαίνουμε προς την ολοκλήρωση του Προγράμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 58

60 Υλοποίηση Προγράμματος Επιτόπιων Επαληθεύσεων και Προεγκρίσεων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Α. Επιτόπιες Επαληθεύσεις Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Καν. 1083/2006, η Διαχειριστική Αρχή διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, προκειμένου να διασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Προϋπόθεση για τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων σε δείγμα και όχι στο σύνολο των πράξεων είναι η επαρκής τεκμηρίωση της μεθόδου δειγματοληψίας (Καν. 1828/2006). Στις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τους ελέγχους του άρθρου 62 του Κανονισμού 1083/2006 προτείνεται ως ενδεδειγμένη, η Δομημένη Μη Στατιστική Δειγματοληψία (Monetary Unit Sampling/M.U.S). Προϋπόθεση για την επιλογή μιας πράξης για επιτόπια επαλήθευση είναι η πραγματοποίηση και δήλωση δαπανών στο ΟΠΣ κατά το προηγούμενο έτος. Το ετήσιο πρόγραμμα επαληθεύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για το έτος 2014, προέκυψε με εφαρμογή της δομημένης μεθόδου δειγματοληψίας μέσω του αντίστοιχου εργαλείου του ΟΠΣ και βασίσθηκε στις εξής παραμέτρους: Μέθοδος δειγματοληψίας: Δομημένη Υπολογισμός Δαπανών ανά: Υποέργο Επίπεδο σημαντικότητας 2 Παρονομαστής Ελάχιστης Δαπάνης 3 Διάστημα εμπιστοσύνης 95% Το πρόγραμμα, όπως εγκρίθηκε, περιελάμβανε τον έλεγχο 83 πράξεων /υποέργων πράξεων. Κατά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων δεν αναδείχθηκαν σημαντικά ευρήματα, ώστε να ληφθούν διορθωτικά μέτρα. Παράλληλα το 2014 και σε συνέχεια διενέργειας ελέγχου συστημάτων για το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού » από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα στην πρόσκληση κρατικών ενισχύσεων «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης - για επιχειρήσεις με προσωπικό 50+ άνω» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» η ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ στο πλαίσιο εκπλήρωσης σχετικής σύστασης/ πορίσματος των Ελεγκτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προέβη στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων σε τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων/δικαιούχων της ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 59

61 Διαρθρωτικής Προσαρμογής, προκειμένου να προσδιοριστούν δυνητικές οικονομικές επιπτώσεις των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί από τον έλεγχο της ΕΕ. Για τον προσδιορισμό του δείγματος, αξιοποιήθηκε η μέθοδος της «Τυχαίας Δειγματοληψίας με ποσοστό (%)», μέσω της ειδικής λειτουργίας του Ο.Π.Σ του ΕΣΠΑ. H μέθοδος αυτή προβλέπεται στον Οδηγό του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ (ΣΔΕ), ο οποίος έχει λάβει υπόψη του το σχετικό Guidance Note της Ε.Ε για τη διενέργεια δειγματοληψίας εκ μέρους των αρμόδιων Αρχών Ελέγχου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ, ο πληθυσμός των πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τις οποίες είχαν καταχωρηθεί δαπάνες ήταν 367 και το ύψος των δαπανών ,28. Με βάση το τυχαίο δείγμα ελέγχθηκαν επιτοπίως 44 δικαιούχοι επιχειρήσεις (~12% του συνόλου). Ο έλεγχος έγινε επιτοπίως, τόσο σε επίπεδο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο δικαιούχων/επιχειρήσεων με ειδικά προσαρμοσμένες λίστες ελέγχου. Τα κύρια Ευρήματα του ελέγχου σε επίπεδο Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης αφορούσαν κυρίως τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των αιτήσεων, τη διαδικασία ελέγχου και στην παρακολούθηση της υλοποίησης. Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. Β. Προεγκρίσεις Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης, οι υποχρεώσεις της Μονάδας Γ Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, για την προγραμματική περίοδο , είναι μεταξύ άλλων η εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης. Η σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης κατά τη διάρκεια του 2014 προέβη σε μεγάλο αριθμό προεγκρίσεων έργων που υλοποιούνταν με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) ή σε τροποποιήσεις αυτών καθώς και σε προεγκρίσεις δημοπράτησης και ανάθεσης σύμβασης. Τομέας Υγείας Κατά το έτος 2014 και αναφορικά με την υλοποίηση επιτόπιων επαληθεύσεων: 1. Ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του Προγράμματος Ετήσιων Επαληθεύσεων του έτους 2013, καθώς διενεργήθηκαν 63 επιτόπιες επαληθεύσεις που αφορούσαν στο έτος Υλοποιήθηκαν 47 επιτόπιες επαληθεύσεις που αφορούσαν στο Πρόγραμμα Ετήσιων Επαληθεύσεων του έτους Λόγω του πλήθους των διενεργηθεισών επιτόπιων επαληθεύσεων κατά το 2014 (συνολικά 110 διενεργήθηκαν 110 επιτόπιες επαληθεύσεις 63 του έτους 2013 και 47 του έτους 2014), εκκρεμούν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 60

62 ακόμη 40 επιτόπιες επαληθεύσεις του Προγράμματος Ετήσιων Επαληθεύσεων 2014, οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του Διενεργήθηκαν εκτός προγράμματος επαληθεύσεις για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των έργων και την υποστήριξη των δικαιούχων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 110 επιτόπιες επαληθεύσεις, σε σχέση με ισάριθμα υλοποιούμενα υποέργα σύμφωνα με τα Προγράμματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων 2013 και Για την υλοποίηση του Προγράμματος 2013 υπήρξε συνεργασία με την ελεγκτική εταιρεία (ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές ΑΕ), κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας. Συνολικά μέχρι και το τέλος του 2014 είχαν καταχωρηθεί (ανεξαρτήτως σταδίου εξέλιξης) στο ΟΠΣ 179 επιτόπιες επαληθεύσεις Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Κατά το έτος αναφοράς δεν πραγματοποιήθηκε καμία Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και εκδόθηκαν συνολικά οι ακόλουθες (2) αποφάσεις: Απόφαση υπ αρ. 27/ (γραπτή διαδικασία μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας Δίαυλος) αναφορικά με την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2013 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Απόφαση υπ αρ. 28/ (γραπτή διαδικασία μέσω της επιχειρησιακής πλατφόρμας Δίαυλος) αναφορικά με την έγκριση της Πρότασης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέματα αξιολόγησης ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Ι. On going αξιολόγηση Το έργο του Συμβούλου on-going αξιολόγησης του ΕΠΑΝΑΔ το οποίο συμβασιοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο Ανάδοχος Εταιρεία είναι η «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ» με προϋπολογισμό σύμβασης έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και διάρκεια 30 μήνες, Το αντικείμενο του έργου του Συμβούλου συνίσταται σε διεξοδική ανάλυση των ακόλουθων αξιολογητικών ζητημάτων: 1. Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής του ΕΠ ΑΝΑΔ 2. Αξιολόγηση του συστήματος ποιοτικών και ποσοτικών στόχων του ΕΠ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 61

63 3. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης του ΕΠ 4. Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων. 5. Ειδικά αξιολογητικά ερωτήματα Αξιολόγηση της ενσωμάτωσης οριζόντιων πολιτικών Έρευνες Πεδίου: Σε βάθος ανάλυση επιλεγμένων παρεμβάσεων με τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου σε δείγμα Δικαιούχων ή/και ωφελουμένων του Προγράμματος. 6. Συμπεράσματα Προτάσεις. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης συνθέτει σε ενιαίο κείμενο το σύνολο των συμπερασμάτων που έχει καταλήξει απαντώντας στα αξιολογητικά ερωτήματα και προχωρά σε συνολικές τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της Το συνολικό έργο του Συμβούλου προδιαγράφεται από τα εξής παραδοτέα, τα οποία ενεργοποιούνται με έγγραφες εντολές της Αναθέτουσας αρχής: Παραδοτέο Α. Μεθοδολογία της Αξιολόγησης Παραδοτέο Β. Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012). Παραδοτέο Γ. - Γ.1 Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος και Γ.2 Ανάλυση σύμφωνα με το άρθρο 48.3 του Καν. 539/2010 που τροποποιεί τον Καν. 1083/2006. Παραδοτέο Δ. Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το Παραδοτέα- E. Ειδικές Αναφορές Αξιολόγησης μεταξύ των οποίων o Συνοπτική Έκθεση εισροών στην αξιολόγηση του ΕΣΠΑ και σε λοιπές στρατηγικές αξιολογήσεις. o Συνοπτική Έκθεση εισροών στη διαδικασία εκπόνησης της Έκθεσης Στρατηγικής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ (άρθρο 29 Καν. 1083/2006). o Ειδικές μελέτες/εμπειρογνωμοσύνες για τον προσδιορισμό των τιμών βάσης και των τιμών στόχων καθώς και εύρους των δεικτών του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ". Ειδικότερα για τις έρευνες πεδίου, σημειώνεται ότι τόσο τα αντικείμενα, όσο και η μεθοδολογία διενέργειας συμφωνήθηκε να προσδιορίζονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής, αφού προηγουμένως θα έχει προηγηθεί διαβούλευση στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής για την αξιολόγηση παρεμβάσεων ανθρωπίνων πόρων (ΕΑΠΑΠ), η οποία λειτουργεί ως Επιτροπή Στήριξης (Steering Committee) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 62

64 αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης της συνολικής πορείας του έργου της Ongoing αξιολόγησης (μεθοδολογία, επιμέρους παραδοτέα, επιμέρους εκθέσεις). Έως το τέλος Ιούνιου 2014, ο Σύμβουλος παρέδωσε το σύνολο των παραδοτέων βάσει των συμβατικών του υποχρεώσεων. Αναφορικά με τις προβλεπόμενες έρευνες πεδίου ισχύουν τα κάτωθι: Ι. Τον Ιούλιο 2013 ολοκληρώθηκε η έρευνα πεδίου της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» τα αποτελέσματα της οποίας παρατέθηκαν στην προηγούμενη Έκθεση Προόδου του ΙΙ. Τον Ιούνιο 2014 ολοκληρώθηκε η έρευνα πεδίου της δράσης «Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης που απασχολούν από 50 εργαζομένους και άνω» που υλοποιείται με ΕΦΔ τον ΟΑΕΔ. Η εν λόγω μελέτη αξιολόγησης βασίστηκε αφενός στη συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με την οικονομική και φυσική πρόοδο της δράσης και αφετέρου σε έρευνα πεδίου μέσω δομημένων ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις. Μερικά από τα ευρήματα της έρευνας πεδίου παρατίθενται κατωτέρω: Επιχειρήσεις που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 1. Το πρόγραμμα σε επίπεδο σχεδιασμού αποτέλεσε μια ιδιαίτερα καινοτομική και ολοκληρωμένη παρέμβαση η οποία επιχείρησε να συνενώσει την αναγκαιότητα για τεκμηριωμένο επιχειρησιακό (ανα)σχεδιασμό των επιχειρήσεων με την στοχευμένη επανακατάρτιση του προσωπικού τους. 2. Ο μέσος όρος εργαζομένων στις επιχειρήσεις του δείγματος ήταν 155 άτομα. 3. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (90%) συνεχίζει να διατηρείται στην ίδια κατηγορία που ήταν (δηλ. περισσότερους των 50+) όταν υπέβαλλε την αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα. 4. Η ιεράρχηση των λόγων ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής ανέδειξε ως βασικότερη την ενδυνάμωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων ακολουθούμενη από τη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. 5. Οι μισές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι εάν δεν είχαν υπαχθεί στο Πρόγραμμα δεν θα υλοποιούσαν σχέδια προσαρμογής μ ε άλλο τρόπο (ίδιοι πόροι, δάνειο κλπ.). Περίπου μία στις δέκα επιχειρήσεις (11%) δήλωσε ότι ούτως ή άλλως θα υλοποιούσε παρόμοιο πρόγραμμα και εάν ακόμη δεν υπήρχε το συγκεκριμένο έργο (νεκρό σημείο του προγράμματος). Λίγο περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις (36%) δήλωσαν ότι θα προχωρούσαν σε υλοποίηση μέρους του σχεδίου. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 63

65 6. Περίπου μια στις τρεις από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις του δείγματος (36%) είχε υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης με ίδιους πόρους κατά την τελευταία τριετία. Υπαγωγή στο πρόγραμμα 7. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη διαδικασία υπαγωγής/ αίτησης της επιχείρησης στο πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής. 8. Τα βασικότερα προβλήματα που -κατά δήλωση τους- ανέφεραν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ήταν η «καθυστέρηση από την υποβολή μέχρι την αξιολόγηση των προτάσεων» (17%), η «καθυστέρηση στην αποπληρωμή» (16%) και «καθυστέρηση από την αξιολόγηση των προτάσεων μέχρι τη συμβασιοποίηση» (12%). 9. Περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις (45%) αντιμετώπισαν τα προβλήματα εσωτερικά (πχ εκ νέου έκδοση δικαιολογητικών ή ανάλωση περισσότερου κόπου και χρόνου). Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (27%) δηλώνει ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ, ενώ άλλη μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (24%) δήλωσε ότι προσέφυγε σε εξωτερική βοήθεια για την επίλυση (υποστήριξη από το ΚΕΚ, εξεύρεση ιδίων πόρων είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω επέκτασης εταιρικής πιστωτικής πολιτικής κλπ) Επιχειρήσεις και σύμβουλοι 1. Οι βασικότεροι τομείς παρέμβασης των σχεδίων προσαρμογής ήταν η «ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού» (41%), η «ενίσχυση της εξωστρέφειας» (25%) και η «βελτιστοποίηση χρήσης των πόρων» (24%). 2. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις χρειάστηκαν εξωτερική υποστήριξη για την παροχή συμβουλε υτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος. 3. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις μετά την εμπειρία που αποκόμισαν από τη συνεργασία τους με το σύμβουλο, δήλωσαν ότι δεν θα μπορούσαν από μόνες τους να υλοποιήσουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που έλαβαν πλην όμως στο μέλλον θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε ανάλογες απαιτήσεις χωρίς την υποστήριξη συμβούλου στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν ικανοποιημένες από την συνεργασία τους με τον Σύμβουλο. Επιχειρήσεις και κατάρτιση 1. Ο μέσος αριθμός καταρτιζομένων ανά επιχείρηση ήταν 69 άτομα. 2. Σε ότι αφορά το προφίλ των ατόμων που καταρτίστηκαν ήταν κυρίως εργάτες και χαμηλόβαθμα στελέχη, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα συνέβαλλε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ατόμων με χαμηλά προσόντα. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 64

66 3. Τα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά αντικείμενα στα οποία καταρτίστηκαν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων ήταν οι πωλήσεις, βασικές δεξιότητες πληροφορικής, ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια. 4. Σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η ανταπόκριση των εργαζομένων στα προγράμματα ήταν θετική (αρκετά ή απολύτως ικανοποιητική) 5. Περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι η συνεργασία τους με τους παρόχους κατάρτισης ήταν θετική 6. Από τα άτομα που καταρτίστηκαν η συντριπτική πλειοψηφία (91%) παρέμεινε στην επιχείρηση και διατήρησε ή βελτίωσε τη θέση του από όπου συνάγεται ότι η κατάρτιση συνέβαλλε (έμμεσα ή άμεσα) στη διατήρηση και σε κάποιες περιπτώσεις βελτίωση της θέσης των εργαζομένων εντός της επιχείρησης. 7. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αποτίμησε θετικά το πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής. Υλοποίηση - προβλήματα 1. Επτά στις δέκα επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, 2. Από τις τρεις στις δέκα συμμετέχουσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την υλοποίηση του προγράμματος. Το 35% ανέδειξε ως σημαντικότερη την «καθυστέρηση στην αποπληρωμή/εκταμίευση» και το 22% την «απαίτηση πολλών δικαιολογητικών». Προτάσεις βελτίωσης 1. Η συντριπτική πλειοψηφία (94%) των συμμετεχουσών στο πρόγραμμα επιχειρήσεων δήλωσαν ότι το πρόγραμμα κάλυψε αρκετά (70%) ή απόλυτα (24%) τους λόγους για τους οποίους αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ο βαθμός ευελιξίας του προγράμματος αξιολογήθηκε από τις συμμετέχουσες σε αυτό επιχειρήσεις ως αρκετά ικανοποιητικός (67%) ή απόλυτα ικανοποιητικό (27%). 2. Παρόλο το κατά δήλωση ενδιαφέρον των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους μόνο μία (1) στις δύο (2) επιχειρήσεις φαίνεται να έχει αποφασίσει να διενεργήσει πρόγραμμα κατάρτισής μετά το πέρας του προγράμματος διαρθρωτικής προσαρμογής χωρίς χρηματοδότηση. Περίπου δύο στις τρεις επιχειρήσεις (67%) αξιολογούν θετικά (αρκετά ή απόλυτα) τη συνεργασία τους με τον ΟΑΕΔ, ωστόσο όμως επίσης σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (73%) χαρακτηρίζουν από σύνθετες έως υπερβολικά γραφειοκρατικές τις διαδικασίες και τα κριτήρια υπαγωγής τους στο πρόγραμμα διαθρωτικής προσαρμογής. Συνακόλουθα σχεδόν μια στις τρεις επιχειρήσεις (31%) μείωση δικαιολογητικών. 3. Σχεδόν έξι στις δέκα επιχειρήσεις (63%) αξιολογούν τα οικονομικά κριτήρια που είχαν τεθεί ως προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της διαρθρωτικής προσαρμογής ως αυστηρά και σύνθετα. 4. Το 82% των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αξιολογεί το πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 65

67 διαρθρωτικής προσαρμογής ως αρκετά ή απόλυτα καινοτομικό. Επιχειρήσεις που υπήχθησαν αλλά αποχώρησαν από το πρόγραμμα 1. Αντίθετα με την περίπτωση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, οι περισσότερες επιχειρήσεις που αποχώρησαν από το πρόγραμμα δραστηριοποιούνταν στον κλάδο του εμπορίου. 2. Ο μέσος όρος εργαζομένων των επιχειρήσεων που υπήχθησαν αλλά αποχώρησαν από το πρόγραμμα ήταν 136 άτομα 3. Περίπου τρεις στις τέσσερις από τις αποχωρήσασες επιχειρήσεις αξιολόγησαν τις ενέργειες δημοσιοποίησης με θετικό τρόπο (68% αρκετά επαρκείς και 9% απόλυτα επαρκείς) 4. Επτά στις δέκα από τις αποχωρήσασες επιχειρήσεις ανέφεραν ότι ο βασικός λόγος που τις οδήγησε στην διεκδίκηση έργου διαρθρωτικής προσαρμογής ήταν η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Λόγοι εγκατάλειψης 1. Μία στις δύο από τις αποχωρήσασες επιχειρήσεις (48%) αποφάσισε να αποσυρθεί κατά τη φάση αναμονής έγκρισης της αίτησης και μία στις τρεις (37%) στη φάση έγκρισης - έναρξης του προγράμματος. Συνεπώς οι επιχειρήσεις αποχώρησαν σε πολύ αρχικό στάδιο του προγράμματος. 2. Λίγο πάνω από μία στις τέσσερις (27%) από τις αποχωρήσασες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι ο κύριος λόγος που εγκατέλειψαν το πρόγραμμα ήταν η αδυναμία να προχωρήσουν στην επένδυση. Άλλη μία στις τέσσερις ανέφερε ως βασικό λόγο αποχώρησης την αδυναμία (ή απροθυμία) καταβολής της προβλεπόμενης ίδιας συμμετοχής. Ένα 21% από τις αποχωρήσασες επιχειρήσεις εγκατέλειψε το πρόγραμμα γιατί διαπίστωσε ότι οι διαχειριστικές απαιτήσεις ή οι χρηματοδοτικές διαδικασίες το κατέστησαν τελικά ασύμφορο. 3. Παρά την εν τέλει αποχώρηση τους από το πρόγραμμα δύο στις τρεις από τις αποχωρήσασες επιχειρήσεις θεωρούν ότι ο συνδυασμός παρεχόμενων από το πρόγραμμα υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση) ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους και μία στις δύο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα ως ευέλικτο. Μάλιστα δύο στις τρεις από τις αποχωρήσασες επιχειρήσεις δήλωσε ότι θεωρείς αρκετά έως απόλυτα πιθανό να εκδηλώσει ενδιαφέρον σε ένα επόμενο πρόγραμμα διαρθρωτικής προσαρμογής. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 66

68 ΙΙΙ. Τον Ιούνιο 2014 ολοκληρώθηκε η έρευνα πεδίου της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» Η έρευνα έχει ως αντικείμενο την εξακρίβωση του βαθμού επίτευξης του στόχου για ενίσχυση της απασχόλησης, την ποιοτική αποτίμηση σε σχέση με μια σειρά οργανωτικών και διαχειριστικών παραμέτρων, την αξιολόγηση της μεθόδου διαχείρισης και υλοποίησης της πράξης και την ανταπόκριση των εγκεκριμένων σχεδίων δράσης στις ανάγκες των ομάδων στόχων που ωφελούνται μέσω της δράσης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» Ειδικότερα, η παρούσα αξιολόγηση εστιάζει στην αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των ακόλουθων επιμέρους στόχων της δράσης: - ενίσχυση της απασχολησιμότητας Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, - προώθηση της εταιρικότητας, - ενίσχυση της τοπικής διάστασης των δράσεων, και - υιοθέτηση μορφών κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως μέσο για την αύξηση της απασχόλησης Ανταπόκριση των στόχων της Δράσης στις ανάγκες των ωφελουμένων Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απόψεις των ίδιων των ωφελουμένων (μέσα από την ποιοτική έρευνα) αλλά και τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από τους φορείς υλοποίησης των πράξεων, ως θετικά σημεία της Δράσης που σχετίζονται με τις ανάγκες των ωφελουμένων αποτελούν η εξατομικευμένη προσέγγιση και υποστήριξη, η παροχή συνεχούς και έγκαιρης πληροφόρησης (προκηρύξεις, θέσεις εργασίας, χρηματοδοτήσεις), η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (γνωριμίες, φιλίες) αλλά και το γεγονός ότι η δομή του προγράμματος παρείχε ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς για την καθημερινότητα. Πιο συγκεκριμένα διατυπώνονται τα εξής συμπεράσματα : - Ως πολύ θετικά στοιχεία της Δράσης αποτελούν οι ενέργειες εξατομικευμένης συμβουλευτικής και πληροφόρησης. Ειδικότερα, αξιολογείται θετικά : o η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, o η διαδικασία ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας o η διαδικασία προώθησης στην απασχόληση, ανεξάρτητα από τα ποσοτικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την τρέχουσα υλοποίηση, όταν και όπου πραγματοποιείται συστηματικά παρέχει στους ωφελούμενους το αίσθημα «εξατομίκευσης». ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 67

69 - Οι ενέργειες κατάρτισης παρότι για τους περισσότερους θεωρούνται αναγκαίες και το μεγαλύτερο μέρος των ωφελούμενων ωφελήθηκε από την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης (εκπαιδευτικού επιδόματος, ωστόσο διαφαίνεται ότι απαιτούνταν καλύτερος σχεδιασμός (ιδιαίτερα κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης) και μέριμνα για καλύτερη ομοιογένεια των ομάδων καταρτιζομένων με σκοπό την ανάπτυξη ενδιαφέροντος ή / και την αποφυγή συγκρούσεων. - Ως προς τη δικτύωση, παρότι οι φορείς υλοποίησης διαπίστωσαν ότι αυτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των σχεδίων δράσης, εντούτοις ως προς την αποτελεσματικότητα τους στην ανάγκη σύνδεσης της τοπικής αγοράς με τις ομάδες ωφελουμένων, υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Αποτελεσματικότητα της Δράσης με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας υλοποίησης του και εκτίμηση της τελικής επίτευξης των στόχων Με βάση τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει μέτρια συμβολή της δράσης στην δημιουργία απασχόλησης. Συγκεκριμένα, με βάση τον προγραμματικό στόχο των συμμετεχουσών συμπράξεων στην έρευνα προβλέπονταν να τοποθετηθούν στην απασχόληση άνεργοι ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η προγραμματική κατανομή του ανωτέρω στόχου απασχόλησης προέβλεπε ότι το 40% των ωφελουμένων θα προσληφθούν από επιχειρήσεις (μισθωτοί), 15% θα υπογράψουν σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 8% να προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα και 37% να συστήσουν επιχειρήσεις ατομικές ή συνεταιριστικές (ΚοινΣΕπ). Τα παραπάνω ποσοστά, με πολύ μικρές αυξομειώσεις παραμένουν ίδια και στον αναθεωρημένο στόχο των ΑΣ, βάσει τροποποιήσεων της ΑΥΙΜ. Μέχρι την περίοδο αναφοράς της έρευνας προκύπτει ότι μόλις το 17% έχουν τοποθετηθεί στην απασχόληση με την εξής κατανομή: - 44% έχουν προσληφθεί από επιχειρήσεις, - 10% έχουν υπογράψει σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, - 9% έχουν προετοιμαστεί για ένταξη σε άλλα προγράμματα, και - 37% έχουν συστήσει επιχειρήσεις ατομικές κοινωνικές. Ένα σημαντικό ποσοστό των ΑΣ που συμμετείχαν στην έρευνα (32%) δήλωσε ότι δεν έχει προωθηθεί στην απασχόληση κανένας ωφελούμενος. Συνολικά, οι προαναφερόμενες επιδόσεις μπορούν να αποδοθούν εν μέρει στις υφιστάμενες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, στην χαμηλή αύξηση της απασχόλησης την τελευταία 3ετία, στην μη ικανοποιητική συνέργεια της δράσης με άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ιδίως ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Παρά ταύτα, κρίνεται μέτρια η αποτελεσματικότητα των φορέων να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες δικτύωσης των ωφελούμενων με την αγορά εργασίας. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 68

70 Τα ανωτέρω δεδομένα, προβλέπεται να βελτιωθούν, ιδιαίτερα στο μέρος που αφορά την τοποθέτηση σε θέση εργασίας λόγω της έναρξης του προγράμματος επιδότησης της απασχόλησης ωφελούμενων των δράσεων ΤΟΠΕΚΟ-ΤΟΠΣΑ. Αναμένεται τουλάχιστον ο στόχος της των προσλήψεων να ανέλθει στο ποσοστό περί του 70% του αρχικού στόχου. Για να βελτιωθεί η χαμηλή επίδοση απασχόλησης που έχουν μέχρι σήμερα οι πράξεις ΤΟΠΕΚΟ, επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των ΑΣ προκειμένου να κινητοποιηθούν οι επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα απασχόλησης του ΟΑΕΔ και να διευκολυνθούν απ ευθείας επαφές των επωφελουμένων του Σχεδίου με τους επιχειρηματίες. Σε ότι αφορά την Αντίστοιχες θετικές εκτιμήσεις οι εκπρόσωποι των συντονιστών εταίρων διατυπώνουν για την συμμετοχή του σχεδίου στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην τοπική κοινωνία. Επίσης το ανωτέρω εύρημα πρέπει να επανεξεταστεί με βάση νέα δεδομένα και κυρίως με βάση την αναγκαία υλοποίηση έργου προώθησης της αυταπασχόλησης (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες) το οποίο θα αφορά επωφελούμενους των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ καθώς στην παρούσα περίοδο δεν υπάρχει προσαρμοσμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την δημιουργία επιχειρήσεων. Βασικά προβλήματα και οι ελλείψεις που αντιμετώπισαν οι ΑΣ Το πρόβλημα που εντοπίζει η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι η συρρίκνωση της αγοράς εργασίας και ο περιορισμός των προσλήψεων στον ιδιωτικό τομέα ως αποτέλεσμα της ευρύτερης οικονομική κατάστασης. Επιμέρους προβλήματα καταγράφονται τα εξής : Ο περιορισμός προσλήψεων σε ΟΤΑ κ ΝΠΔΔ που συμμετείχαν στις ΑΣ ως φορείς των εταιρικών σχημάτων. Δεδομένου ότι περίπου το 25% των φορέων που συμμετέχουν στις ΑΣ είναι φορείς που υπάγονται στον ανωτέρω περιορισμό, δημιουργεί καθυστέρηση στη εξέλιξη των πράξεων και κυρίως χαμηλή ενεργοποίηση εμπλοκή των ΟΤΑ. Η πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης της πράξης. Σε συνάφεια με το ανωτέρω εύρημα πρέπει να αναφερθεί ότι το πλαίσιο χρηματοδότησης των πράξεων σε τρεις δόσεις όπως σήμερα ισχύει βάσει της ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/ , παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό εξ αρχής στους φορείς της ΑΣ, δεν ευνοούσε τελικά την πρόοδο των έργων σε επίπεδο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ιδιαίτερα δε επιδεινώθηκε από προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των φορέων εταίρων των ΑΣ. Σε συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης εκτιμάται ότι την επιτάχυνση των έργων θα προωθούσε η τροποποίηση ΚΥΑ 2.475/οικ.3.33/ για τις προϋποθέσεις λήψης της Β δόσης, με παράλληλη απλοποίηση των διαχειριστικών εντύπων που τεκμηριώνουν την επίτευξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 69

71 Η αποχώρηση ωφελουμένων, δημιουργεί καθυστέρηση στη εξέλιξη των δράσεων αλλά διαχειριστικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι αντιμετωπίσιμο αφού η ΑΣ δύναται να προβεί σε επαναπροσκλήσεις προς ωφελούμενους. Σχετικά υψηλό πρόβλημα για τις ΑΣ εκτιμάται η έλλειψη συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών όπως επισημαίνει το 20% των συμμετεχόντων, γεγονός το οποίο συνδέεται με την αποδοτικότητα των δράσεων δημοσιότητας και δικτύωσης που έχουν εκτελέσει οι ΑΣ προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και να ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες για το υλοποιούμενο έργο τους. ΙV. Τον Ιούνιο 2014 ολοκληρώθηκε η «Εκτίμηση των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση και τη λειτουργία των έργων του Προγράμματος» Το αντικείμενο της μελέτης αφορούσε στην εκτίμηση των θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση των έργων, στη βάση των ενταγμένων έργων του Προγράμματος, με περίοδο αναφοράς την 21 η Μαΐου Ουσιαστικά μέσω της παρούσας έρευνας απαντάται το Αξιολογητικό Ερώτημα Β9: Ποια είναι η εκτίμηση για τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση των έργων, στη βάση των ενταγμένων πράξεων του Προγράμματος; Οι επιπτώσεις που προκαλούνται από τις παρεμβάσεις του ΕΠΑΝΑΔ είναι ποικίλες και μπορεί να αφορούν στην αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ κλπ. Πολλές όμως από αυτές εξαρτώνται ή είναι στενά συνδεδεμένες με τις επιπτώσεις στην απασχόληση. Η δημιουργούμενη απασχόληση είναι άμεσα μετρήσιμη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες στον υπολογισμό της. Οι επιπτώσεις του ΕΠΑΝΑΔ στην απασχόληση εκτιμώνται σε δύο άξονες: η εποχιακή απασχόληση, που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των έργων η μόνιμη απασχόληση, που δημιουργείται μετά το πέρας των έργων του ΕΠΑΝΑΔ Εκτίμηση της Εποχιακής Απασχόλησης που δημιουργείται κατά την Υλοποίηση των Έργων Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, αναφέρονται σε πρόσκαιρη/ εποχιακή απασχόληση που δημιουργείται καθ όλο το διάστημα που διαρκεί η υλοποίηση των έργων και οι οποίες θα πάψουν να υφίστανται όταν θα ολοκληρωθούν τα έργα. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να συγχέονται με τις μόνιμες θέσεις εργασίας που δημιουργεί το ΕΠΑΝΑΔ μετά το πέρας του. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 70

72 Οι θέσεις που εκτιμώνται ή μετρώνται είναι μόνο οι άμεσα δημιουργούμενες από την εκτέλεση των πράξεων. Δεν υπολογίζονται δηλαδή θέσεις που δημιουργούνται κατά την παραγωγή λόγου χάριν υλικού κατάρτισης ή εξοπλισμού στο πλαίσιο των έργων ή θέσεις που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα έμμεσης ή πολλαπλασιαστικής επίπτωσης από την εκτέλεση μιας πράξης. Επειδή οι θέσεις αυτές είναι εποχιακές εκφράζονται σε ισοδύναμα ανθρωποέτους, δηλαδή υπολογίζεται ο αριθμός των ατόμων πλήρους απασχόλησης που εργάσθηκαν ανά έτος, για να είναι εφικτή μία σαφής και συγκρίσιμη εικόνα των δημιουργηθεισών θέσεων απασχόλησης. Ο υπολογισμός των εποχιακών θέσεων εργασίας αναφέρεται στην πραγματοποίηση πρόβλεψη κατά την ένταξη του έργου Ο υπολογισμός πραγματοποίησης των εποχιακών θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία ένταξης του έργου διενεργείται με βάση τα στοιχεία των αναδόχων που συλλέγουν οι Δικαιούχοι (αριθμός των εργαζομένων οι οποίοι απασχολήθηκαν στο κάθε έργο). Στη συνέχεια αυτοί μετατρέπονται σε ισοδύναμα ανθρώπων ανά έτος (διαιρώντας συνήθως τον αριθμό ανθρωποημερών απασχόλησης στο έργο δια 220 ημέρες), ούτως ώστε να είναι εύκολη η σύγκριση με άλλα έργα αλλά και με την μόνιμη απασχόληση που δημιουργείται από την οικονομική μεγέθυνση. Ο υπολογισμός της πρόβλεψης των εποχιακών θέσεων εργασίας κατά τη διαδικασία ένταξης του έργου, διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία πράξης. Η μεθοδολογία υπολογισμού διακρίνεται στις ακόλουθες προσεγγίσεις: i. Προσέγγιση με βάση το ποσοστό του εργατικού κόστους στο συνολικό προϋπολογισμό. ii. Ειδικές προσεγγίσεις. iii. Κατά περίπτωση προσεγγίσεις. (i) Προσέγγιση με βάση το ποσοστό του εργατικού κόστους στο συνολικό προϋπολογισμό Η παρούσα μεθοδολογία είναι απλή στη σύλληψη και εφαρμογή της και έχει ήδη εφαρμοσθεί κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων στην απασχόληση από την υλοποίηση των ΚΠΣ. Ωστόσο αφορά το μεγαλύτερο μέρος των έργων του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής και δεν έχει μεγάλη εφαρμογή στα έργα του ΕΚΤ. Βασίζεται στις εξής παραμέτρους: στον προϋπολογισμό του κάθε έργου, στο ποσοστό του προϋπολογισμού που αφορά σε δαπάνες εργατικού κόστους σε έναν τυπικό μέσο ετήσιο μισθό ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 71

73 Ο υπολογισμός του ποσοστού εργατικού κόστους στις διάφορες κατηγορίες έργων, βασίζεται στην αναζήτηση και διασταύρωση πραγματικών στοιχείων εργατικού κόστους από τους αναδόχους έργων και από τους δικαιούχους. Με δεδομένο ότι κάθε έργο προϋπολογισμού Χ έχει Ψ % δαπάνες εργατικού κόστους, αν διαιρεθούν οι δαπάνες αυτές με τον τυπικό μέσο ετήσιο μισθό τότε προκύπτει ο αριθμός των ισοδύναμων ετήσιων θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται. Ο υπολογισμός του τυπικού μέσου ετήσιου μισθού βασίζεται στις μέσες ακαθάριστες αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εποχιακές Θέσεις Εργασίας Κατά την Υλοποίηση Θ.Ε.Κ.Υ- υπολογίζονται με τον τύπο: Θ.Ε.Κ.Υ. = Προϋπολογισμός Έργου * Ποσοστό Εργατικού Κόστους /τυπικό μέσο ετήσιο μισθό. (ii) Ειδικές προσεγγίσεις Ενέργειες Κατάρτισης A.1 Υπολογισμός ισοδύναμων ανθρωποετών για τους εκπαιδευτές. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται οι εξής παράμετροι : Προϋπολογισμός Έργου Κόστος ανά καταρτιζόμενο (διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της κατάρτισης) Καταρτιζόμενοι Καταρτιζόμενοι ανά τμήμα Αριθμός τμημάτων (υλοποιούμενων προγραμμάτων) Διάρκεια Κατάρτισης Συνολικές Ώρες Κατάρτισης Ανθρωποέτος Εκπαιδευτών (1.200 ώρες * 6 ώρες/ημέρα Χ 200 ήμερες = ώρες προβλέπονται 6-8 ώρες σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ) A.2 Υπολογισμός ισοδύναμων ανθρωποετών για τους εργαζόμενους σε ΚΕΚ 5-10 άτομα προσωπικό ετησίως ανά ΚΕΚ Α.3 Υπολογισμός ισοδύναμων ανθρωποετών από την (υποχρεωτική) τοποθέτηση των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας Αν Γ είναι ο αριθμός των καταρτισθέντων (βλέπε προηγούμενο πίνακα) και με δεδομένη την υποχρέωση για την τοποθέτηση του 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας για τουλάχιστον 60 ημερομίσθια (που αντιστοιχεί σε 60/22 = 2,7 ανθρωπομήνες απασχόλησης), η δημιουργούμενη απασχόληση (σε ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: Ισοδύναμα έτη απασχόλησης κατά την υλοποίηση = Γ* 0.3*2,7/12 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 72

74 Ενέργειες προώθησης απασχόλησης (επιδοτούμενες θέσεις, stage) Κατ αρχήν υπολογίζεται ο αριθμός των ωφελούμενων από τη κάθε πράξη ή κατηγορία πράξης από τη σχέση: Ν = Προϋπολογισμός έργου / κόστος ανά επιδοτούμενο (μηνιαία επιδότηση * μήνες επιδότησης) Στη συνέχεια υπολογίζεται η δημιουργούμενη απασχόληση κατά την υλοποίηση (σε ισοδύναμα ανθρωποέτη) από τη σχέση Ισοδύναμα έτη απασχόλησης κατά την υλοποίηση = Ν* [(μήνες επιδότησης + επιπλέον υποχρεωτικοί μήνες απασχόλησης) / 12 μήνες)] Συμβουλευτική Υποστήριξη ανέργων Για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται η εξής σχέση: Προϋπολογισμός ενέργειας / ΕΥΡΩ ανά ανθρωποέτος = αρ. ισοδυνάμων ανθρωποετών συμβούλων υποστήριξης Λειτουργία Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών, Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας Υπολογίζεται κατά περίπτωση και ανάλογα με το μέγεθος της υποστηριζόμενης μονάδας. Συνήθως η σχέση εργαζομένων εξυπηρετουμένων είναι 5-6 άτομα προσωπικό ανά εξυπηρετούμενους. (iii) Κατά περίπτωση προσεγγίσεις Ένας αριθμός ενεργειών δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με ενιαία έστω και ενδεικτική προσέγγιση. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενό τους και στις περισσότερες των περιπτώσεων σε επίπεδο υποέργου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω για την εκτίμηση των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης ο ΣΑ προέβη στην εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας προσαρμοσμένης σε κάθε ομάδα ομοειδών πράξεων σε επίπεδο έργου ή και υποέργου, ανά κατηγορία πράξης και ανά Θεματικό άξονα Προτεραιότητας του ΕΠΑΝΑΔ όπως παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια. Με το πέρας υπολογισμού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης ο ΣΑ προέβη στην κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών ως εξής: A B C Παρεμβάσεις στις οποίες δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους, Παρεμβάσεις στις οποίες η δημιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι ήσσονος σημασίας, Παρεμβάσεις στις οποίες η απασχόληση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια υλοποίησης είναι σημαντική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 73

75 Συνολικά οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας: o o 1,2,3 «Συστημικές Παρεμβάσεις» δημιουργούν 149 θέσεις απασχόλησης, 4,5,6 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, o 7,8,9 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» δημιουργούν θέσεις απασχόλησης θέσεις απασχόλησης, o o 10,11,12 «Πλήρης Ενσωμάτωση του συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, 13,14,15 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, o 16,17,18: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής δημιουργούν 771 θέσεις απασχόλησης. ΙΙ. Θεματικές μελέτες αξιολόγησης Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» Με την υπ' αρίθμ /οικ / (ΑΔΑ: ΒΛΓΠΛ-3I2) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανατέθηκε στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) η εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας». Αντικείμενο του έργου της μελέτης εξωτερικής ενδιάμεσης αξιολόγησης και πεδίο εφαρμογής αποτελεί το σύνολο των συντελεστών, παραμέτρων και συντελεστών του Προγράμματος «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας», δηλαδή οι ωφελούμενοι - δικαιούχοι Επιταγής εισόδου και οι λοιποί εμπλεκόμενοι (Πάροχοι κατάρτισης, μέντορες-εκπαιδευτές, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό υποστήριξης των Παρόχων κατάρτισης, στελέχη των υπηρεσιών διαχείρισης, επιχειρήσεις διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης, κοινωνικοί εταίροι). Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται ο σχεδιασμός, οι εισροές, οι διαδικασίες υλοποίησης και τα αποτελέσματα της Πράξης: «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας», όσον αφορά βασικές διαστάσεις όπως είναι η συνάφεια ως προς τις πολιτικές, η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της υλοποίησης καθώς και η επίπτωση του εν λόγω Προγράμματος. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 74

76 Το έργο του Αξιολογητή ολοκληρώθηκε και παρελήφθει τον Ιούνιο Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας συνοψίζονται στα ακόλουθα: Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων ευρημάτων της ποιοτικής έρευνας Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 7 ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις: με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Υπ. Εργασίας, με εκπροσώπους των παρόχων κατάρτισης, με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, με ωφελούμενους και των δύο κατηγοριών δικαιούχων (απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), και με τους επόπτες πρακτικής άσκησης των παρόχων κατάρτισης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε και μια ομαδικά εστιασμένη συνέντευξη με εκπροσώπους οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων. Οι ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις κατέγραψαν τις απόψεις των εμπλεκομένων αναφορικά με την αξιολόγηση της συνάφειας του προγράμματος, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της επίπτωσης, και των διαδικασιών υλοποίησης, καθώς και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του προγράμματος. Α. ΣΥΝΑΦΕΙΑ Σε γενικές γραμμές, όλοι οι εμπλεκόμενοι, πλην των εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων, εκφράσθηκαν θετικά για το Πρόγραμμα. Ως προς τη συνάφεια του Προγράμματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τονίσθηκε ιδιαίτερα ότι η ειδοποιός διαφορά του Προγράμματος με άλλα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιούνται χωρίς την χορήγηση voucher, έγκειται στη δυνατότητα κάθε ανέργου να επιλέγει ο ίδιος τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί, κάτι που συνιστά μεγάλη ανατροπή σε σχέση με το παρελθόν. Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο του Προγράμματος είναι η δυνατότητα των νέων να επιλέξουν την επιχείρηση πρακτικής άσκησης, στο αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Όσον αφορά τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος και υπό το πρίσμα της απλοποίησης των διαδικασιών και της εξοικονόμησης χρόνου, παρατηρήθηκαν μεν λάθη και αστοχίες, ωστόσο στην πορεία, αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά και επιλύθηκαν στο σύνολό τους. Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ως προς την αποτελεσματικότητα και δεδομένου ότι η τελευταία αξιολογείται βάσει των στόχων που έχουν τεθεί, το πρόγραμμα θεωρείται επιτυχημένο. Εξαρχής το πρόγραμμα ήταν εστιασμένο στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσω της πρακτικής άσκησης και δεν έδινε έμφαση στη θεωρητική κατάρτιση, η οποία, ούτως ή άλλως, δεν αποσκοπεί στην απόκτηση εξειδίκευσης, αλλά αντίθετα περιορίζεται σε οριζόντια θεματικά αντικείμενα (γενικές γνώσεις). Τονίστηκε επίσης ότι ήταν σημαντική η δυνατότητα που δόθηκε σε νέους ανέργους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας και συχνά στο πλαίσιο μεγάλων και οργανωμένων επιχειρήσεων, με σωστή καθοδήγηση. Οφέλη για τους νέους απετέλεσαν επίσης η ομαδικότητα, η επικοινωνία στον εργασιακό χώρο, ενώ έμαθαν πώς να διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Τέλος, είχαν την ευκαιρία να ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 75

77 κάνουν χρήση των γνώσεων τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να επαναπροσδιορίσουν τα πεδία ενδιαφέροντος τους. Κυρίως, μπόρεσαν να ανατρέψουν τα στερεότυπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να εργαστούν σε τομέα συναφή των σπουδών τους. Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Αναφορικά με την αποδοτικότητα του Προγράμματος, παρόλο που, η πλειονότητα των συμμετεχόντων έκριναν ως αποδοτικό το πρόγραμμα, επεσήμαναν και ορισμένες αδυναμίες. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι θεωρούν ότι το επίδομα της πρακτικής άσκησης δεν είναι ικανοποιητική και δεν καλύπτει τις βιοποριστικές ανάγκες τους, ιδίως όσων δεν έχουν στήριξη από την οικογένειά τους. Επίσης, το κόστος μεταφοράς και σίτισης είναι υψηλό για όσους δεν έχουν άλλους πόρους, δημιουργώντας τους προβλήματα, τα οποία οξύνονται λόγω της καθυστερημένης καταβολής του επιδόματος, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Γι αυτό και το κριτήριο της εγγύτητας της επιχείρησης πρακτικής άσκησης στον τόπο κατοικίας τους βάρυνε καθοριστικά την επιλογή τους. Δ. ΕΠΙΠΤΩΣΗ Ως προς την επίπτωση του Προγράμματος, η πλειονότητα των συμμετεχόντων στις ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις τόνισε ότι τα θετικά οφέλη που αποκομίζουν οι ωφελούμενοι, τόσο από τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, όσο και από την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, είναι αδιαμφισβήτητα και ανεκτίμητης αξίας, ανεξαρτήτως των όποιων προβλημάτων. Μέσω του προγράμματος δόθηκε η δυνατότητα σε πολλούς νέους να γνωρίσουν, μέσα από το περιβάλλον των επιχειρήσεων, κάποιους τομείς της οικονομίας και να αποκτήσουν μια πιο πραγματική και ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς εργασίας. Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Όσον αφορά τις διαδικασίες σχεδιασμού και διαχείρισης όλων των φάσεων του προγράμματος (προκήρυξη, επιλογή δικαιούχων, θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση), οι συμμετέχοντες στις ομαδικά εστιασμένες συνεντεύξεις, κατέθεσαν μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης, λιγότερο ή περισσότερο εφικτές, λιγότερο ή περισσότερο συμβατές μεταξύ τους. Αρκετές από τις προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν από την ομάδα έργου και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας επιτελικής σύνοψης. Συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων ευρημάτων της ποσοτικής έρευνας Για τις ανάγκες της αξιολόγησης διενεργήθηκε διαδικτυακή έρευνα πεδίου για τη διερεύνηση των απόψεων των δικαιούχων της «Επιταγής εισόδου». Ειδικότερα, η ποσοτική έρευνα απευθύνθηκε σε 3 υπο-κατηγορίες δικαιούχων: 1. Σε όσους ολοκλήρωσαν τόσο την πρακτική τους άσκηση, όσο και τη θεωρητική κατάρτιση. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 76

78 2. Σε όσους δεν ενεργοποίησαν τελικά την επιταγή εισόδου ενώ ήταν δικαιούχοι, και 3. Σε όσους δεν ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση. Συνολικά στάλθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια σε άτομα που ολοκλήρωσαν τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική τους άσκηση και 575 σε άτομα που διέκοψαν, είτε την πρακτική τους άσκηση, είτε τη θεωρητική τους κατάρτιση. Το συνολικό ποσοστό απόκρισης (response rate) ανήλθε στο 33,51 %, ήτοι έγκυρα ερωτηματολόγια. Όσον αφορά την κύρια υπο-κατηγορία των δικαιούχων, αυτούς δηλαδή που ολοκλήρωσαν και την πρακτική άσκηση και τη θεωρητική κατάρτιση, τα δεδομένα της διαδικτυακής έρευνας σταθμίστηκαν με βάση τη Διοικητική περιφέρεια, την εκπαιδευτική κατηγορία και την ηλικιακή ομάδα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 71,8% του δείγματος αφορά γυναίκες και το 28,2% άντρες. Το 70,1% των ατόμων του δείγματος ανήκει στην ηλικιακή ομάδα ετών, ενώ το 29,9% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα ετών. Το 25,9% διαμένει στην Πρωτεύουσα και το 55,8% σε Αστική περιοχή. Σε ημιαστική ή αγροτική περιοχή διαμένει μόλις το 18,3%. Το ποσοστό των ατόμων που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή κατέχουν κάποιο μεταπτυχιακό είναι 44,7%, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 55,4%.H μέση τιμή των μηνών ανεργίας για τους ωφελούμενους του προγράμματος είναι 16,46 μήνες, με τυπική απόκλιση 12,449. Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των κυριοτέρων ευρημάτων της διαδικτυακής έρευνας: Την κύρια πηγή πληροφόρησης για το πρόγραμμα, αποτελούν το internet, οι φίλοι/συγγενείς και ο φορέας κατάρτισης (σε ποσοστό 34,6%, 33,3% και 22,9% αντίστοιχα). Συνολικά, το ποσοστό των ωφελουμένων που δηλώνει απόλυτα ή αρκετά ικανοποιημένο από τη διαδικασία υποβολής αίτησης ανέρχεται στο 77,2%. Βασικές πηγές πληροφόρησης για τον πάροχο κατάρτισης, αποτελούν οι κατηγορίες «Πρόσκληση / διαφήμιση του φορέα κατάρτισης», «Φίλοι / Συγγενείς» και «Επιχείρηση πρακτικής άσκησης» (ποσοστά 38,3%, 37,4% και 11,5% αντίστοιχα). Το κύριο κριτήριο επιλογής του παρόχου κατάρτισης είναι, σε ποσοστό 40,2%, ο βολικός τόπος διεξαγωγής της κατάρτισης και ακολουθούν το κριτήριο της φήμης και των συστάσεων (25,7%) και κατόπιν το κριτήριο «Είχε το αντικείμενο κατάρτισης που με ενδιέφερε περισσότερο» (21,8%). Όσον αφορά την επιλογή από τους ωφελούμενους του θεματικού πεδίου της κατάρτισης, το 32,8% ισχυρίζεται ότι του το υπέδειξε η επιχείρηση της πρακτικής άσκησης, ενώ το 32,7% το επέλεξε ψάχνοντας τις λίστες των παρόχων. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 77

79 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε ο μεγαλύτερος αριθμός των ωφελουμένων είναι το «Οικονομία διοίκηση», με ποσοστό 61,6%, ενώ ακολουθεί, με μεγάλη διαφορά, το πρόγραμμα «Μεταποίηση Εμπόριο» με ποσοστό 12,9%. Οι 2 στους 3 ωφελούμενους θεωρούν ότι η κατάρτιση ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους (απολύτως ή εν μέρει), σε αντίθεση με το 33,3% που θεωρεί ότι ανταποκρίνονταν ελάχιστα ή καθόλου. Από αυτούς που έχουν συμμετάσχει σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα στο παρελθόν, το 59,1% θεωρεί τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα του voucher πολύ πιο χρήσιμη ή αρκετά πιο χρήσιμη σε σχέση με άλλα. Οι κτιριακές υποδομές, το εποπτικό υλικό και το επίπεδο των εκπαιδευτικών των παρόχων κατάρτισης κρίνονται ως ικανοποιητικά από μεγάλο ποσοστό των ωφελουμένων, που κυμαίνεται από 71,3% έως 75%. Οι 7 στους 10 ωφελούμενοι υποστηρίζουν ότι είχαν (απολύτως ή εν μέρει) βοήθεια από τον πάροχο κατάρτισης, στη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, σε αντίθεση με το 30,7% που υποστηρίζει ότι είχε ελάχιστη ή καθόλου βοήθεια. Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων όπου πραγματοποίησαν οι ωφελούμενοι την πρακτική τους άσκηση, ένα 14,8% ανήκει στην κατηγορία «Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών» και ακολουθεί η κατηγορία «Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες» σε ποσοστό 11,5%. Οι 2 στις 3 επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης είναι μικρού μεγέθους, καθώς απασχολούν 1-9 άτομα, το 17,4% των επιχειρήσεων απασχολεί άτομα, ενώ μόλις το 13,1% απασχολεί 100+ άτομα. Η περιφέρεια που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης είναι η περιφέρεια Αττικής, με ποσοστό 27,8% και ακολουθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ποσοστό 19%. Ένα 57,2% των ωφελούμενων επέλεξε ο ίδιος/η ίδια την επιχείρηση της πρακτικής άσκησης, ενώ στο 41% των περιπτώσεων την υπέδειξε ο πάροχος κατάρτισης. Σε σχέση με προτάσεις αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης, αυτή που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας είναι η πρόταση: «Τα καθήκοντα που σας ανατέθηκαν ήταν συμβατά με την ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης» (ποσοστό 88,9%) και ακολουθεί η πρόταση «Τα καθήκοντα που σας ανατέθηκαν ήταν σαφή» (ποσοστό 88,4%), ενώ η πρόταση : «Το αντικείμενο της θέσης πρακτικής ήταν σε αντιστοιχία με τα προσόντα σας» παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό διαφωνίας (ποσοστό 24%). Μόνο στο 25,1% των ωφελούμενων δόθηκαν γραπτές οδηγίες για το αντικείμενο της θέσης πρακτικής και τα καθήκοντά που τους ανατέθηκαν. Το 37,5% των ωφελουμένων είχε «τη δυνατότητα να συζητήσει / τροποποιήσει / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 78

80 προσαρμόσει το αντικείμενο της θέσης πρακτικής ενώ το 17,3% δήλωσε ότι δεν είχε αυτή τη δυνατότητα επειδή δεν του δόθηκε η ευκαιρία. Οι μισοί μόνο από τους ωφελούμενους (50.6%) πιστεύουν ότι ο επόπτης πρακτικής άσκησης διέθεσε αρκετό χρόνο γι αυτούς, ενώ το 62,4% συμφωνεί με την πρόταση: «Όταν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα μου το έλυσε». Συνολικά, το 83,9% των ωφελούμενων κρίνει ως απόλυτα ή αρκετά ικανοποιητική τη συμπεριφορά της διοίκησης της επιχείρησης πρακτικής άσκησης απέναντί του, ενώ αντίθετα, ένα 16,1% κρίνει τη συμπεριφορά της διοίκησης ως ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιητική. Το 51,8% των ωφελούμενων θα επιθυμούσε να εργαστεί στην ίδια επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ενώ το 33,7% θα επιθυμούσε να εργαστεί στην ίδια επιχείρηση, αλλά υπό όρους. Σε σχέση με την αξιολόγηση της εμπειρίας των ωφελούμενων από την πρακτική άσκηση, η πρόταση με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμφωνίας είναι: «Απέκτησα περισσότερες γνώσεις για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας» με ποσοστό 84,5% και ακολουθεί η πρόταση «Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης ήταν ικανοποιητική» με ποσοστό 79,9%. Η πρόταση με το μικρότερο ποσοστό συμφωνίας είναι: «Το εκπαιδευτικό επίδομα ήταν ικανοποιητικό» με ποσοστό 28,9% και ακολουθεί η πρόταση: «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είχα την ευκαιρία να εφαρμόσω στην πράξη όσα είχα μάθει από τις σπουδές μου», με ποσοστό συμφωνίας 43,2%. Αν και στο 35,9% των ωφελούμενων προτάθηκε η πρόσληψη στην επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ωστόσο, το ποσοστό διακράτησης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης με επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ δεν ξεπέρασε το 10%. Ένα επιπλέον 8,6% των ασκουμένων προσελήφθη στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης χωρίς επιδότηση, ενώ ένα 6,4% βρήκε εργασία σε διαφορετική επιχείρηση από αυτήν την πρακτικής άσκησης. Μεταξύ αυτών που συνέχισαν να εργάζονται στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, το 60,5% προσελήφθη με καλύτερους όρους από αυτούς της πρακτικής άσκησης, το 13,9% με χειρότερους και το 25,6% με τους ίδιους. Σε σχέση, τέλος, με το ποιές προτείνονται ως οι καταλληλότερες δημόσιες πολιτικές, για την ομαλή μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, αυτές που συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά είναι: (α) «Κίνητρα προς τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία», (β) «Επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης για όλους τους νέους, επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης» και (γ) «Μεγαλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των σπουδών και της αγοράς εργασίας». ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 79

81 Β. Θεματική αξιολόγηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) προκήρυξε την ανάθεση για εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της πράξης «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ με κωδικό ΜΙS , ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ με κωδικό ΜΙS και ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ με κωδικό ΜΙS ». Η δράση που αξιολογείται αφορά την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε άνεργους νέους σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα καθώς και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του Τουριστικού τομέα της οικονομίας. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε εντός του 2014 με τα εξής βασικά συμπεράσματα Ακολουθούν τα βασικά ευρήματα και συμπεράσματα της τελικής αξιολόγησης Προγραμματισμός Στην πρόσκληση για το voucher στον τουρισμό υπήρξε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση, παρόλο που ο χρονικός προγραμματισμός του Προγράμματος δεν ήταν ο πλέον κατάλληλος. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν περίπου αιτήσεις, εκ των οποίων το 14% περίπου αφορά σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και το υπόλοιπο 86% σε αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τον Ιούλιο 2013 ανακοινώθηκαν οι πρώτοι δικαιούχοι του voucher, οι οποίοι όφειλαν να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας έως Λόγω του χαμηλού βαθμού ενεργοποίησης του voucher από τους ωφελούμενους, το μητρώο των δικαιούχων του voucher εμπλουτίστηκε άλλες τρεις φορές από τη λίστα των επιλαχόντων του Προγράμματος, με ωφελούμενους. Επισημαίνεται ότι ο μη ορθός χρονικός προγραμματισμός στέρησε τη δυναμική του Προγράμματος, δεδομένου ότι οι κατηγορίες ανέργων με τα περισσότερα προσόντα (εκπαίδευση, ή εξειδίκευση στον τουριστικό τομέα, γνώσεις ξένων γλωσσών) επέλεξαν την εποχική απασχόλησή τους σε τουριστικές επιχειρήσεις, από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Στόχευση Προγράμματος Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων Για την επιλογή των ωφελουμένων, η σχετική πρόσκληση προέβλεπε την εφαρμογή διαφορετικών κριτηρίων επιλογής, ανάλογα με την κατηγορία των ωφελούμενων (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ & Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 80

82 Από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσθηκαν τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα: Από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσθηκαν τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα: - Η αυξημένη βαρύτητα των κριτηρίων που σχετίζονται με την εκπαίδευση ή/και εξειδίκευση στον τομέα του τουρισμού, δεν λειτούργησε προς όφελος του Προγράμματος, δεδομένου ότι το ποσοστό των ωφελούμενων που διέθετε τη σχετική εξειδίκευση, ή εκπαίδευση μειώθηκε από το 7% στο σύνολο των αιτήσεων στις δύο επιμέρους κατηγορίες ωφελούμενων, στο 2,6% για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και στο 4,9% για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. - Η εφαρμογή του κριτηρίου για το έτος κτήσης πτυχίου στην κατηγορία αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ, με το οποίο πριμοδοτείται ο ωφελούμενος που απέκτησε πιο πρόσφατα το πτυχίο του (σε συμφωνία με τον στόχο της Πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση»: στόχος για τους πτυχιούχους να αποκτήσουν μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία), έρχεται σε αντίθεση με την ταυτόχρονη εφαρμογή του κριτηρίου που αφορά στη διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (πριμοδοτείται ο ωφελούμενους με την μεγαλύτερη διάρκεια ανεργίας, > 12 μηνών), δεδομένου ότι όσο μεγαλύτερο διάστημα έχει παρέλθει από την κτήση του πτυχίου ενός ωφελούμενου, τόσο πιθανότερο είναι να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ανεργίας. -Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρείται και στην κατηγορία αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου το κριτήριο της ηλικίας (πριμοδοτούνται οι μικρότεροι σε ηλικία), έρχεται σε αντίθεση με την ταυτόχρονη εφαρμογή του κριτηρίου που αφορά στη διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (πριμοδοτείται ο ωφελούμενους με την μεγαλύτερη διάρκεια ανεργίας, > 12 μηνών). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα επιμέρους στοιχεία των ωφελούμενων, όπου η μέση ηλικία για τους ωφελούμενους με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών ανέρχεται σε 26,4 έτη, ενώ οι ωφελούμενοι με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών είναι κατά μέσο 2,7 έτη νεώτεροι (μέση ηλικία 23,7). Επιλογή Επιχειρήσεων Πρακτικής Άσκησης Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Προγράμματος, οι πάροχοι κατάρτισης υποχρεούνται να επιλέξουν επιχειρήσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων. Για την επιλογή των επιχειρήσεων προβλέπονταν τα εξής: Αρκετές από τις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που καθορίσθηκαν στην Πρόσκληση, αποτελούν γενικούς κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας που δεν συνδέονται αποκλειστικά με τον τουρισμό (π.χ. 52, 62, 63, 73, 74, 82). Δεν υπήρξε περιορισμός αναφορικά με τον ελάχιστο αριθμό απασχολούμενων στις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης. Οι περιορισμοί που τέθηκαν από την πρόσκληση ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 81

83 αφορούσαν την διατήρηση του προσωπικού της επιχείρησης στα επίπεδα της προηγούμενης περιόδου. Αναφορικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων, με βάση τα στοιχεία μέχρι , προκύπτουν τα ακόλουθα: - Το 59% των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης απασχολούν κάτω από 5 εργαζόμενους, ενώ σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (26,6%) απασχολούν μόνο 1 άτομο. - Το 83,7% των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης ανήκουν στους 18 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που αναφέρει ενδεικτικά η πρόσκληση, ενώ το 18,7% σε λοιπούς κλάδους. - Το 67,3% των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης ανήκουν στους κύριους κλάδους τουριστικής δραστηριότητας (55, 56 και 79 με ποσοστά 16,2%, 39,7% και 11,4% αντίστοιχα). Θεωρητική Κατάρτιση Με βάση τον σχεδιασμό της Πρόσκλησης τα προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης έχουν διάρκεια 80 ώρες και για το περιεχόμενό τους προβλέπονται τα εξής: - Ο ΣΕΤΕ, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης - Κάθε πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης πρέπει να περιλαμβάνει κατά το 20% της συνολικής του διάρκειας (16 ώρες), θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες». Το υπόλοιπο 80% της διάρκειάς του προγράμματος, θα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν «εξειδικευμένες δεξιότητες» και οι οποίες σχετίζονται με τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης. - Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιήσουν οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να έχουν εγκριθεί, ως προς τη δομή και το αναλυτικό πρόγραμμά τους, από τους Συνδικαιούχους. Τα προγράμματα κατάρτισης τίθενται υποχρεωτικά υπόψη των ωφελουμένων πριν αυτοί επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης. -Τα προγράμματα κατάρτισης τίθενται υποχρεωτικά υπόψη των ωφελουμένων πριν αυτοί επιλέξουν τον πάροχο κατάρτισης. - Οι πάροχοι κατάρτισης θα συγκροτήσουν υποχρεωτικά χωριστά Τμήματα Κατάρτισης για κάθε ομάδα ωφελουμένων («άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» και «άνεργοι νέοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών»). ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 82

84 Με βάση τον τρόπο σχεδιασμού & εφαρμογής των προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης και τα μέχρι σχετικά στοιχεία προόδου υλοποίησης τους, προκύπτουν τα ακόλουθα: ωφελούμενοι συμμετέχουν σε Προγράμματα Κατάρτισης, εκ των οποίων έχουν ολοκληρώσει την θεωρητική κατάρτιση (96,3%) - το 2,7% των ωφελούμενων που ενεργοποίησαν το voucher εγκατέλειψαν τη θεωρητική κατάρτιση. - Το ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ που εγκαταλείπουν τη θεωρητική κατάρτιση είναι αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό τους, στους ωφελούμενους που ενεργοποίησαν το voucher (15,0% έναντι 11,4%), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, είτε πιο εύκολα απογοητεύονται από το περιεχόμενο της θεωρητικής κατάρτισης, είτε πιο εύκολα βρίσκουν απασχόληση. - Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το ποσοστό των ωφελούμενων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ που εγκαταλείπουν τη θεωρητική κατάρτιση και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τουρισμό (17,4% έναντι 3,2%). - Στο 66% των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν τέθηκε σε εφαρμογή ο όρος για τα ξεχωριστά τμήματα αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μετα- δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς οι πάροχοι κατάρτισης δημιούργησαν μικτά τμήματα. - Το 22% των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν είχαν άμεση σχέση με τον τουρισμό, ή είχαν πολύ γενικό περιεχόμενο (π.χ. Εξυπηρέτηση πελατών, Εισαγωγή στο Marketing, Οικονομία & Διοίκηση, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πωλήσεων). Πρακτική Άσκηση Με βάση τον σχεδιασμό της Πρόσκλησης η πρακτική άσκηση των ωφελούμενων έχει διάρκεια 500 ώρες. Επίσης, σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος, το σύνολο των σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σε ότι αφορά το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, αυτό θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που επέλεξε ο ωφελούμενος. Παράλληλα, οι πάροχοι κατάρτισης οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και καθοδήγησης στους ωφελούμενους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μέσω του Επόπτη Πρακτικής. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 83

85 Με βάση τον τρόπο σχεδιασμού & εφαρμογής της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων και τα μέχρι σχετικά στοιχεία προόδου υλοποίησης της, προκύπτουν τα ακόλουθα: ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική άσκηση (70,7% των ωφελουμένων που συμμετέχουν σε προγράμματα) - το 4,9% των ωφελούμενων που ενεργοποίησαν το voucher εγκατέλειψαν την πρακτική άσκηση. - Το ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ που εγκαταλείπουν την πρακτική άσκηση είναι αυξημένο, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό τους στους ωφελούμενους που ενεργοποίησαν το voucher (17,6% έναντι 11,4%) και ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ που εγκατέλειψαν τη θεωρητική κατάρτιση (15,0%), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, είτε πιο εύκολα απογοητεύονται από το αντικείμενο εργασίας κατά την πρακτική άσκηση, είτε πιο εύκολα βρίσκουν εναλλακτική απασχόληση. - Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της πράξης, το 21,8% των ωφελούμενων έχει βρει εργασία και μάλιστα το 61,5% αυτών έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση στην οποία υλοποίησε πρακτική άσκηση (13,4% στο σύνολο των ωφελούμενων). Αναφορικά με το ρόλο του Επόπτη Πρακτικής, επισημαίνεται η έλλειψη σαφούς προσδιορισμού των καθηκόντων και υποχρεώσεων του, καθώς και η έλλειψη πρόβλεψης σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Πληρωμές - Οι πληρωμές στους ωφελούμενους για την θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σε 78 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της θεωρητικής κατάρτισης. - Οι πληρωμές στους ωφελούμενους για την πρακτική άσκηση πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο σε 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης. Γ. Μελέτη Προσδιορισμού του Εύρους του Κόστους Λειτουργίας και του Αναλυτικού Συστήματος Κοστολόγησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Η σχετική μελέτη εκπονήθηκε από την Grant Thorton με ανάθεση της ΕΥΣΕΚΤ εντός του 2014 και περιελάμβανε τα ακόλουθα: Το 1 ο μέρος περιλαμβάνει: Tην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης (με αναφορά των μεταβολών στις περιόδους , , ) ως προς: α) τον αριθμό των Δομών ανά τύπο δομής και Περιφέρεια, β) τον αριθμό των ωφελούμενων γονέων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 84

86 ανά Περιφέρεια, εισοδηματική και επαγγελματική κατάσταση καθώς και γ) του αριθμού των παιδιών ανά Περιφέρεια και τύπο δομής και δ) της σχέσης των θέσεων που τελικά καλύφθηκαν ως προς τις προσφερόμενες και την νόμιμη δυναμικότητα ανά τύπο και Νομική μορφή Δομής και Περιφέρεια. Eνδεικτική καταγραφή των εσόδων των Δομών χρησιμοποιώντας στοιχεία για τα τροφεία που ζητούν 21 Δήμοι από τις 13 Περιφέρειες και το ύψος των διδάκτρων που δηλώνονται από τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς στο Παρατηρητήριο τιμών του Υπ.Αν. Kαταγραφή των ποσών επιδότησης που παρείχε το πρόγραμμα κατά τους τρείς υπό εξέταση κύκλους της δράσης Το 2 ο μέρος αφορά την εκπόνηση ενός αναλυτικού συστήματος κοστολόγησης για τον προσδιορισμό του μοναδιαίου κόστους λειτουργίας των υπό ένταξη δομών στη Δράση. Εφαρμόζεται η Μέθοδος Κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing), και επικουρικά η τεχνική οριακής κοστολόγησης (Marginal Costing Method). Οι παράγοντες κόστους επιμερίζονται σε σταθερά (κυρίως μισθοδοσία, ενοίκια, θέρμανση, συντηρήσεις και αποσβέσεις), μεταβλητά (λογαριασμοί Κ.Ω, σίτιση, γραφική ύλη) και λοιπά κόστη (ασφάλιστρα, αναλώσιμα) Ως προς την εφαρμογή της μεθόδου απλοποιημένου κόστους (Simplified cost options), σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ΕΕ, διατυπώνεται η άποψη ότι μπορεί να εφαρμοστεί η μια εκ των τριών προβλεπόμενων επιλογών και συγκεκριμένα η μέθοδος της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους. Ο υπολογισμός του μοναδιαίου κόστους γίνεται βάσει συγκεκριμένων παραδοχών που σε ότι αφορά την μισθοδοσία προκύπτουν κυρίως από τη Νομοθεσία (Νομική μορφή φορέα, πλήθος και τυπικά προσόντα προβλεπόμενου προσωπικού) και σε ότι αφορά τα λοιπά κόστη με βάση διοικητικά στοιχεία (π.χ τιμή ζώνης για τον υπολογισμό των ενοικίων) ή έρευνα σε στοχευμένο δείγμα φορέων (π. χ κόστος παιδιάτρου)(χωρίς ωστόσο να έχει γίνει σχετική έρευνα πεδίου). Επίσης, γίνεται η παραδοχή ότι υπάρχουν 5 τύποι φορέων (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικοί Σταθμοί, Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,) οι οποίοι λειτουργούν με την μέγιστη δυναμικότητα και των οποίων η σύνθεση σε επιμέρους Τμήματα προκύπτει από την ανάλυση των ιστορικών στοιχείων που παρατίθενται στο 1 ο μέρος. Τέλος, το 3ο μέρος αφορά την αποτύπωση ενός μοντέλου-εργαλείου με βάση το οποίο θα μπορεί να υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος. Ουσιαστικά, είναι οι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 85

87 προδιαγραφές του επόμενου παραδοτέου, μιας εφαρμογής (excel), που θα δίνει την δυνατότητα βάσει των παραπάνω παραμέτρων να υπολογίζεται κάθε φορά το κόστος ανά παιδί Αξιολόγηση του ΕΚΤ (Οριζόντιες δράσεις) Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ Στο τρίτο Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ που συντονίζεται από την Ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Ανθρώπινων Πόρων στο ΕΣΠΑ και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την προγραμματική περίοδο (ΕΑΠΑΠ), περιλαμβάνονται πλέον συνολικά δέκα προτάσεις μελετών από έξι Ειδικές Υπηρεσίες. Ειδικότερα: 1. Η μελέτη «Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» με αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, συμβασιοποιήθηκε στις 27/1/2014 και η Τελική Έκθεση της μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης παρελήφθη από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου τον Αύγουστο του Tον Ιούλιο επίσης κατατέθηκε από τον Ανάδοχο μια «Ειδική Αναφορά» της αξιολόγησης της επιταγής εισόδου. Το τελικό παραδοτέο στάλθηκε στην ΕΑΠΑΠ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ. 2. Οι μελέτες «Μελέτη Αποτίμησης πράξης «Εισιτήριο Υγείας» και «Εκ των προτέρων Αξιολόγηση του προγραμματικού σχεδιασμού του τομέα Υγείας στην 5 η Προγραμματική Περίοδο » με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΤΥΚΑ, ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2014 αντίστοιχα. Η «Μελέτη Αξιολόγησης των παρεμβάσεων Υγείας στο ΕΣΠΑ » στο πλαίσιο της οποίας διενεργούνται δύο μελέτες αξιολόγησης για την Δημόσια Υγεία και για τις ενέργειες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας αντίστοιχα με αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΤΥΚΑ συμβασιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθούν το α εξάμηνο του H «Μελέτη για την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ)» με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ. 4. Η μελέτη «Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης του ΕΠΕΑΑ», με Αναθέτουσα Αρχή την Ειδική Υπηρεσία του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), η οποία έχει αναλάβει ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης (ΕΦΔ) αρμοδιότητες διαχείρισης του παραπάνω έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 5. Η μελέτη «Δίκτυο παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις» με αναθέτουσα Αρχή την ΕΥΔ ΕΠΔΜ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 86

88 6. Στο Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΚΤ περιλαμβάνονται δύο «οριζόντιες» μελέτες με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΣΕΚΤ: Μεθοδολογία καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ Σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία μεθοδολογίας επιλογής καλών πρακτικών του ΕΚΤ, καθώς και η εφαρμογή της για την επιλογή και ανάδειξη καλών πρακτικών των παρεμβάσεων των ΕΠ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ , μέσω της συνεργασίας του ερευνητή με τους αρμόδιους φορείς και την αξιοποίηση της εγχώριας και διεθνούς εμπειρίας. Ο μελετητής θα επεξεργαστεί ήδη υπάρχουσες μεθοδολογίες επιλογής καλών πρακτικών μέσα από την εγχώρια και διεθνή εμπειρία και θα προχωρήσει σε προτάσεις κριτηρίων επιλογής καλών πρακτικών που να τεκμηριώνονται ως προς την εγκυρότητα και τη λειτουργικότητά τους. Θα διεξάγει επιτόπια έρευνα και συναντήσεις τόσο με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΕΠ όσο και με τους φορείς υλοποίησης, προκειμένου να γίνει εις βάθος ανάλυση των επιλεχθεισών παρεμβάσεων. Τέλος, θα παρουσιάσει συγκεκριμένο αριθμό καλών πρακτικών παρεμβάσεων ΕΚΤ σε επίπεδο έργου στη βάση της πιλοτικής εφαρμογής της προταθείσας μεθοδολογίας. Η μελέτη βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ Αντικείμενο της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των ωφελειών των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα των σχετιζόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων («Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», «Διοικητική Μεταρρύθμιση», «Ψηφιακή Σύγκλιση») σε σχέση με τους 4 στόχους που τέθηκαν (κοινούς σε όλα τα ΕΠ) ως προς :α) τη συμβολή τους στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων β)το βαθμό αποτελεσματικότητάς τους για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων γ)το βαθμό κάλυψης των κοινωνικών αναγκών δ) τη συμβολή τους στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Συνολικός ποσοτικός στόχος ωφελουμένων σε όλα τα ΕΠ τέθηκε ο στόχος των ατόμων. Συμπεράσματα από τα focus groups Στον α κύκλο δικαιούχοι ήταν οι Μ.Κ.Ο., ενώ οι συμπράττοντες φορείς, δηλαδή οι φορείς στους οποίους παρασχέθηκε η υπηρεσία, ήταν οι δήμοι. Οι ωφελούμενοι τελικά απασχολήθηκαν στους δήμους ενώ οι Μ.Κ.Ο., ως δικαιούχοι του προγράμματος είχαν την ευθύνη της υποδοχής των αιτήσεων και της μοριοδότησης των ανέργων με βάση τις προσκλήσεις. Η διαχείριση όμως αυτή του έργου δεν ήταν αποτελεσματική καθώς διαπιστώθηκαν προβλήματα/καθυστερήσεις τόσο στη μοριοδότηση/επιλογή των υποψηφίων όσο και στη μισθοδοσία των ωφελούμενων. Οι Μ.Κ.Ο. στον α κύκλο λάμβαναν επιχορήγηση κατά μέσο όρο της τάξης του 2,5% ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 87

89 του μισθολογικού κόστους για τη διαχείριση των αιτήσεων, τη μοριοδότηση και γενικότερα για την εμπλοκή τους στο πρόγραμμα. Αν και η έμμεση αυτή αμοιβή των Μ.Κ.Ο. σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί και να ξεπερνούσε το πραγματικό διαχειριστικό τους κόστος, η εμπλοκή στο β κύκλο φορέων του δημοσίου και η διαχείριση των αιτήσεων κεντρικά μέσω του ΟΑΕΔ δεν επιβάρυνε με διαχειριστικά έξοδα τον προϋπολογισμό του έργου. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανάγκη καλύτερης αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων, οδήγησαν σε αλλαγή της διαχείρισης του προγράμματος στο β κύκλο. Έτσι οι πόροι που θα εξοικονομούνταν από τη διαχείριση του προγράμματος θα μπορούσαν να διατεθούν στην επιδότηση πρόσθετων ανέργων. Επιπλέον, ζητούμενο ήταν το πρόγραμμα να υλοποιηθεί με χαρακτήρα επείγοντος, καθώς αφενός συμπεριλαμβάνονταν στο μνημόνιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αφετέρου η χρηματοδότησή του γινόταν από συγχρηματοδοτούμενους πόρους, με στενό χρονικό περιθώριο απορρόφησης. Έτσι, τη διαδικασία υποδοχής και μοριοδότησης ανέλαβε ο ΟΑΕΔ, ως δικαιούχος. Ένα από τα βασικά αξιολογικά συμπεράσματα που προέκυψε με βάση τον σχεδιασμό των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του β κύκλου, ήταν, σύμφωνα με τις απόψεις των φορέων στα focus groups, ότι στον α κύκλο ωφελήθηκαν κυρίως οι νέοι, βραχυχρόνια άνεργοι σε αντίθεση με το β κύκλο. Τα κριτήρια μοριοδότησης στο β κύκλο διαμορφώθηκαν στη βάση της μοριοδότησης του α κύκλου, η οποία τροποποιήθηκε μερικώς σε συνεννόηση με την Ε.Υ.Σ.Ε.Κ.Τ. αλλά δεν συνδέθηκαν πλήρως με τις ομάδες στόχους. Έτσι, συγκεκριμένες ομάδες- στόχοι όπως πχ οι νέοι έως 29 ετών δεν μοριοδοτούνταν περισσότερο από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Από την άλλη πλευρά, με βάση το διαθέσιμο χρόνο, η διαδικασία ήταν υποδειγματική ως προς την αντικειμενικότητα των κριτηρίων μοριοδότησης και την ταχύτητα της μοριοδότησης. Στην επιτυχία της διαδικασίας σε σημαντικό βαθμό συνέβαλε η χρήση του πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ μέσω του οποίου τα αποτελέσματα έβγαιναν άμεσα και με αδιάβλητο τρόπο. Σχετικά με το προσοντολόγιο του Α.Σ.Ε.Π. που χρησιμοποιήθηκε στον α και το β κύκλο των προγραμμάτων και που αντιστοιχεί στα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα για την κάλυψη θέσεων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο, αναφέρθηκε ότι διασφαλίζει τη διαφάνεια και αξιοπιστία επιλογής των υποψηφίων. Συνθετικά συμπεράσματα υλοποίησης Κριτήρια μοριοδότησης-ομάδες στόχοι Τα κριτήρια μοριοδότησης σε γενικές γραμμές συνέτειναν στην επιλογή ανέργων που ανήκαν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και ήταν οικονομικά ασθενέστεροι. Ειδικότερα τα κριτήρια της ανεργίας του υποψηφίου, του/της συζύγου, της μονογονεϊκότητας ευνοούσαν τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ήτοι τους μακροχρόνια ανέργους, τα άτομα μέλη νοικοκυριών όπου δεν εργάζεται κανείς και τις μονογονεϊκές οικο&gamm