ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 2. Μνήμη 3. Μονάδες Μέτρησης Χωρητικότητας Αποθήκευσης 4. Συσκευές Αποθήκευσης 5. Συσκευές Εισόδου 6. Συσκευές Εξόδου 7. Συσκευές Εισόδου/Εξόδου 1. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 1.1 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ΚΜΕ (Central Processing Unit - CPU) Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας είναι ο εγκέφαλος του υπολογιστή. Είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που είναι υπεύθυνο για τους μαθηματικούς υπολογισμούς, τις λογικές πράξεις και για τον συντονισμό των διαφόρων λειτουργιών του υπολογιστή. Η ταχύτητα ενός επεξεργαστή καθορίζεται από τη συχνότητα του ρολογιού του. Η μονάδα μέτρησης αυτής της ταχύτητας είναι τo Hertz (Ηz). Πολλαπλάσια της μονάδας μέτρησης αυτής είναι το: Hertz (Hz) Kilohertz (KHz) Megahertz (MHz) Gigahertz (GHz) 1.2 Η Δομή Της ΚΜΕ (The Structure of the CPU) Το CPU αποτελείται από 3 τμήματα: (α) τη Μονάδα Αριθμητικής Και Λογικής (ALU), (β) τη Μονάδα Ελέγχου (Control Unit) και τους Καταχωρήτες (Registers). Η Μονάδα Αριθμητικής Και Λογικής (ALU) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων. Εδώ γίνονται οι διάφοροι υπολογισμοί (αριθμητικές και λογικές πράξεις) καθώς και η εκτέλεση των διαφόρων εντολών των προγραμμάτων που λειτουργούν στον υπολογιστή. Όλα τα δεδομένα που εισέρχονται στο CPU (γράμματα και αριθμοί) κωδικοποιούνται σε ψηφιακή (αριθμητική) μορφή. Η Μονάδα Ελέγχου (Control Unit) είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ροής των πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων συσκευών στον υπολογιστή. Είναι σε θέση να συντονίζει τη ροή της ηλεκτρονικής κίνησης μεταξύ της κύριας μνήμης (RAM) και της ALU, και μεταξύ του CPU και των συσκευών εισόδου και εξόδου. Οι Καταχωρήτες (Registers) είναι προσωρινοί χώροι (μνήμη) μέσα στον επεξεργαστή που κρατούν δεδομένα και εντολές που θα χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία. Η ταχύτητα αυτού του είδους μνήμης είναι πολύ ψηλή για να μπορεί να εργάζεται στα ίδια επίπεδα με τον υπόλοιπο επεξεργαστή. ΜΑΘΗΜΑ 2-1 -

2 2. Μνήμη 2.1 Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory - RAM) Είναι η κύρια αλλά προσωρινή μνήμη του υπολογιστή. Είναι ο χώρος αποθήκευσης στον οποίο φυλάγονται προσωρινά οι εντολές και τα δεδομένα που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής στην εκτέλεση ενός προγράμματος. Οι πληροφορίες και τα προγράμματα που αποθηκεύονται στην μνήμη RAM είναι προσωρινά (χάνονται όταν κλείσουμε τον Η/Υ). Το είδος αυτής της μνήμης ονομάζεται επίσης και πτητική (volatile) μνήμη. 2.2 Μνήμη Μόνο Για Ανάγνωση (Read - Only Memory - ROM) Είναι ένα ειδικό τσιπ μνήμης, το οποίο κρατά λογισμικά που μπορούν να διαβαστούν μόνο. Ένα καλό παράδειγμα είναι το τσιπ ROM-BIOS το οποίο περιέχει λογισμικό μόνο για ανάγνωση. Η μνήμη ROM μπορεί να αποθηκεύσει μόνιμα τα δεδομένα και τις εφαρμογές μέσα σε αυτήν και δεν χάνει τα περιεχόμενα της όταν διακοπεί η παροχή ρεύματος ή όταν κλείσουμε τον Η/Υ. Το είδος αυτής της μνήμης ονομάζεται επίσης και μη-πτητική (non-volatile) μνήμη. 2.3 Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση Βασικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Read Only Memory Basic Input/Output System ROM-BIOS) Είναι ένα ειδικό τσιπ το οποίο περιέχει λογισμικό. Αυτό το λογισμικό εκτελεί διάφορες αποστολές. Όταν εκκινήσει ο Η/Υ το λογισμικό του κάνει διάγνωση για να εξετάσει εάν ο Η/Υ δουλεύει εντάξει. Μετά, το λογισμικό αυτό φορτώνει το λειτουργικό μας σύστημα από το σκληρό δίσκο στην RAM. 2.4 Φλας BIOS (Flash BIOS) Οι περισσότεροι σύγχρονοι Η/Υ είναι εφοδιασμένοι με ένα τσιπ το οποίο ονομάζεται φλας BIOS, αντί το ROM-BIOS. Αυτό το τσιπ περιέχει ακριβώς το ίδιο είδος λογισμικού, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι το λογισμικό στο τσιπ μπορεί να αναβαθμιστεί. Αυτή η αναβάθμιση επιτυγχάνεται τρέχοντας απλώς ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο μας δίνει ο κατασκευαστής του Η/Υ. 2.5 Μνήμη Βίντεο Γραφικών (Video Graphics Array) Οι εικόνες που βλέπουμε στην οθόνη μας είναι ένα είδος δεδομένων και αυτά πρέπει να αποθηκεύονται κάπου. Οι εικόνες της οθόνης κρατούνται σε εδικά τσιπς μνήμης τα οποία ονομάζονται τσιπς μνήμης βίντεο. Αυτά τα τσιπς βρίσκονται συνήθως στις κάρτες βίντεο. Ένας σύγχρονος Η/Υ περιέχει αρκετή μνήμη βίντεο ή γραφικών. 2.6 Σύγκριση RAM και ROM (RAM and ROM Comparison) RAM ROM Μόνιμη αποθήκευση Όχι Ναι Δυνατότητα εγγραφής/ανάγνωσης Ναι Όχι ΜΑΘΗΜΑ 2-2 -

3 3. Μονάδες Μέτρησης Χωρητικότητας Αποθήκευσης Ο όρος ψηφιακός Η/Υ αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Η/Υ εργάζεται με το δυαδικό σύστημα. Οι άνθρωποι εργάζονται με το δεκαδικό σύστημα. Με άλλα λόγια οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον αριθμό 10 ως βάση. Ένας ψηφιακός Η/Υ χρησιμοποιεί τους αριθμούς 0 και 1. Έτσι, όταν μιλούμε για αποθήκευση Η/Υ, είτε την ποσότητα μνήμης (RAM), ή τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου, μιλούμε για αριθμούς που είναι πολλαπλάσιοι του 0 και του 1. Δυαδικό Ψηφίο (Bit) Όλοι οι Η/Υ εργάζονται με το δυαδικό σύστημα, δηλαδή επεξεργάζονται δεδομένα σε μονάδες ή σε μηδενικά (0 ή 1). Αυτό ονομάζεται δυαδικό ψηφίο (Βit Binary digit). Συχνά το υλικό του Η/Υ καθορίζεται ως Η/Υ 32 δυαδικών ψηφίων (32-bit), το οποίο σημαίνει ότι το υλικό μπορεί να επεξεργαστεί 32 δυαδικά ψηφία σε μια στιγμή. Το λογισμικό περιγράφεται ως λογισμικό 16-bit, 32-bit, ή 64-bit. Ψηφιολέξη (Byte) Μια ψηφιολέξη αποτελείται από 8 δυαδικά ψηφία τα οποία λαμβάνονται ως μονάδα και συνήθως αναπαρασταίνουν ένα χαρακτήρα. Χιλιοψηφιολέξη (Kilobyte) Μια χιλιοψηφιολέξη (ΚΒ) αποτελείται από 1024 ψηφιολέξεις. Μεγαψηφιολέξη (Megabyte) Μια μεγαψηφιολέξη (ΜΒ) αποτελείται από 1024 χιλιοψηφιολέξεις. Γιγαψηφιολέξη (Gigabyte) Μια γιγαψηφιολέξη (GB) αποτελείται από 1024 μεγαψηφιολέξεις. Τεραψηφιολέξη (Terabyte) Μια τεραψηφιολέξη (ΤΒ) αποτελείται από 1024 γιγαψηφιολέξεις. Μονάδα Μέτρησης Ισοδυναμεί Bit Ένα δυαδικό ψηφίο (0 ή 1) Byte 8 bits Kilobyte (KB) 1024 bytes (2 10 bytes) Megabyte (MB) 1024 Kilobytes (2 20 bytes) Gigabyte (GB) 1024 Megabytes( 2 30 bytes) Terrabyte (TB) 1024 Gigabytes (2 40 bytes) 4. Συσκευές Αποθήκευσης 4.1 Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος (Internal Hard Disk) Ο εσωτερικός σκληρός δίσκος είναι η κύρια και μεγάλη περιοχή αποθήκευσης δεδομένων μέσα στον υπολογιστή μας. Οι εσωτερικοί σκληροί δίσκοι χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν το λειτουργικό μας σύστημα, τα προγράμματα εφαρμογών μας και τα δεδομένα μας. Είναι πολύ γρήγοροι με μεγάλη ταχύτητα και χαμηλό κόστος αποθήκευσης. ΜΑΘΗΜΑ 2-3 -

4 4.2 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος (External Hard Disk) Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος συνδέεται εξωτερικά στον υπολογιστή μας. Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως οι εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, αλλά είναι πιο δαπανηροί. Συνδέονται συνήθως με τον Η/Υ μέσω ενός καλωδίου USB και χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς εφεδρικής αποθήκευσης. 4.3 Δίσκοι Δικτύου (Network-Attached Storage Devices) Είναι συσκευές που περιέχουν ένα ή περισσότερους σκληρούς δίσκους και συνδέονται απ ευθείας σε ένα τοπικό δίκτυο. Μια τέτοια συσκευή είναι ένας διακομιστής αρχείων (file server) με αποκλειστικό ρόλο την κεντρική φύλαξη αρχείων, είτε για κοινή χρήση από πολλούς χρήστες (file sharing), είτε για σκοπούς ασφαλείας και ευκολότερης διαχείρισης (π.χ. λήψη εφεδρικών αντιγράφων-backup) των δεδομένων μιας εταιρείας. 4.4 Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης (Optical Storage Media) CD-ROM (Compact Disk) Οι δίσκοι αυτοί είναι όμοιοι με τους ψηφιακούς δίσκους μουσικής. Μπορούν να περιέχουν μέχρι και 800MB δεδομένων του τύπου τους. Ο οδηγός CD- ROM μπορεί να διαβάσει δεδομένα από ένα δίσκο αυτού του είδους αλλά δεν μπορεί να κάνει διαγραφή ή επανεγγραφή δεδομένων. Η χωρητικότητα τους είναι μέχρι 800MB. CD-R (Compact Disk Recordable) Οι δίσκοι αυτοί αγοράζονται κενοί και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εγγραφής (με τη χρήση ενός οδηγού CD-R). Αφού εγγράψουμε τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν ή να γίνει επανεγγραφή δεδομένων στο ίδιο σημείο του δίσκου. Η χωρητικότητα τους είναι μέχρι 800MB. CD-RW (Compact Disk Rewritable) Ο τύπος αυτού του μέσου αποθήκευσης έχει χαρακτηριστικά του CD-R αλλά επιπλέον επιτρέπει τη διαγραφή ή επανεγγραφή στοιχείων. Μπορεί να γίνει διαγραφή και επανεγγραφή δεδομένων με αξιοπιστία ως και 1000 φορές. Η χωρητικότητα τους είναι μέχρι 800MB. DVD-ROM (Digital Versatile Disk) Το μέγεθος αυτών των δίσκων και η εμφάνιση τους είναι πανομοιότυπα με τα CD-ROM αλλά λόγω του ότι υπάρχουν πολλαπλές επιστρώσεις της ίδιας επιφάνειας στην οποία αποθηκεύουμε στοιχεία η χωρητικότητα τους είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη. Ένα DVD-ROM μπορεί να περιέχει από 4.7GB μέχρι 17GB δεδομένων. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση ταινιών. DVD-R (Digital Versatile Disk Recordable) Όπως με τα CD-R αυτοί οι δίσκοι που με τη χρήση του κατάλληλου οδηγού, επιτρέπουν την εγγραφή δεδομένων χωρίς όμως την δυνατότητα διαγραφής ή επανεγγραφής. Η χωρητικότητα τους είναι μέχρι 17GB. DVD-RW (Digital Versatile Disk Rewritable) Τα DVD-RW έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τα CD-RW αφού μπορούμε με τη χρήση ενός οδηγού DVD-RW να κάνουμε εγγραφή, διαγραφή ή επανεγγραφή δεδομένων στην επιφάνεια του δίσκου. Η χωρητικότητα των μέσω αυτών είναι ανάλογη των DVD-ROM μέχρι και 17GB. ΜΑΘΗΜΑ 2-4 -

5 4.5 Οδηγός USB Flash (USB Flash Drive) Ο οδηγός USB flash είναι ένας εξωτερικός χώρος αποθήκευσης δεδομένων. Οι οδηγοί USB flash είναι αφαιρούμενοι και επανεγγράψιμοι, πολύ μικροί σε μέγεθος και πολύ ελαφριοί. Είναι αρκετά γρήγοροι και μάλλον φθηνοί από τη χωρητικότητα τους. Είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος μεταφοράς δεδομένων. 4.6 Κάρτα Μνήμης (Memory Card) Οι κάρτα μνήμης ή κάρτα μνήμης flash είναι μια ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων μνήμης flash που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών περιεχομένων. Οι κάρτες μνήμης χρησιμοποιούνται συνήθως σε πολλές συσκευές, όπως ψηφιακές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, φορητούς Η/Υ, κονσόλες παιχνιδιών, βίντεο, κ.λπ. Είναι μικρές επανεγγράψιμες και μπορούν να διατηρήσουν τα δεδομένα χωρίς ενέργεια. Υπάρχουν πολλοί τύποι καρτών ανάλογα με τα η συσκευή που τις δέχεται. 4.7 Διαδικτυακή Αποθήκευση Αρχείων (Saving Files Online) Η διαδικτυακή αποθήκευση αρχείων γίνεται σε ένα χώρο στο Διαδίκτυο, όπου οι χρήστες που τους παρέχεται αυτός ο χώρος μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία και να διαμοιράζονται με άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει επίσης δυνατότητες αναζήτησης, αρχειοθέτησης, συγχρονισμού, καθώς και χρησιμοποίησης των μέσων αποθήκευσης από άλλες εφαρμογές. Είναι πρόσβαση από οπουδήποτε και είναι πάντα ασφαλής. 5. Συσκευές Εισόδου 5.1 Πληκτρολόγιο (Keyboard) Είναι το πιο κοινό μέσο για να εισάγουμε πληροφορίες μέσα στον υπολογιστή. Υπάρχουν διάφορα είδη πληκτρολογίου που διαφέρουν ως προς τη διάταξη των πλήκτρων, τον τρόπο σύνδεσης τους με τη βασική μονάδα του υπολογιστή και τα επιπλέον βοηθητικά πλήκτρα που περιλαμβάνουν. Η ποιότητα του πληκτρολογίου παίζει βασικό ρόλο σε ένα υπολογιστή. Πρέπει να είναι στερεό και ευκολόχρηστο. 5.2 Ποντίκι (Mouse) Το ποντίκι είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε ένα γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (π.χ. Windows) για να ελέγξει την κίνηση ενός δείκτη στην οθόνη. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ποντικιού, με το πιο συνηθισμένο αυτό που διαθέτει ένα μικρό τροχό πάνω του το οποίο όταν συνδυαστεί με το κατάλληλο λογισμικό παρέχει περισσότερη ακρίβεια στη χρήση των εφαρμογών μας. 5.3 Ιχνοσφαίρα (Trackball) Η ιχνοσφαίρα είναι παρόμοια με το ποντίκι αλλά πιο εξειδικευμένη συσκευή, γι αυτό και προτιμάται κυρίως από σχεδιαστές γραφικών. Έχει μια μπίλια στο πάνω μέρος που ελέγχει την κίνηση του δείκτη στην οθόνη και σε αντίθεση με το ποντίκι, δεν χρειάζεται νε μετακινηθεί από τη θέση της για να λειτουργήσει. Προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και λεπτομέρεια στην κίνηση αντικειμένων στην οθόνη, όπως και περισσότερη ευκαμψία. ΜΑΘΗΜΑ 2-5 -

6 5.4 Σαρωτής (Scanner) Ο σαρωτής μας επιτρέπει να σαρώσουμε έντυπο υλικό και να το μετατρέψουμε σε μορφή αρχείου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στον υπολογιστή. Μπορούμε να σαρώσουμε εικόνες και μετά να τις επεξεργαστούμε μέσα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή γραφικών δικής μας επιλογής. Επιπρόσθετα, μπορούμε να σαρώσουμε εκτυπωμένο κείμενο και να το μετατρέψουμε όχι μόνο σε εικόνα, αλλά επίσης και σε πραγματικό κείμενο το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί μέσα από την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Σε συνδυασμό με ένα σαρωτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά προγράμματα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Optical Character Recognition - OCR), τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μετατρέπουν εκτυπωμένα κείμενα σε κείμενα που μπορούν να τροποποιηθούν διαμέσου ενός επεξεργαστή κειμένου. 5.5 Πίνακας Αφής (Touchpad) Είναι μια συσκευή η οποία επιτρέπει στον χρήστη, εξασκώντας πίεση συνήθως με το δάκτυλο του σε μια ειδική επιφάνεια να μετακινεί ένα δείκτη στην οθόνη. Η πινακίδα αφής είναι σύνηθες χαρακτηριστικών των φορητών υπολογιστών Laptop. Υπάρχουν επίσης πινακίδες αφής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μια ειδική γραφίδα (στυλό) για την δημιουργία και εισαγωγή σχεδίων σε συγκεκριμένα προγράμματα γραφικών. 5.6 Γραφίδα (Stylus) Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συνήθως με τα PDA, τα έξυπνα τηλέφωνα, τις πινακίδες γραφικών, τους προσωπικούς υπολογιστές tablet κλπ. Χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε μενού, την αποστολή μηνυμάτων, κλπ. Οι γραφίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γράψιμο στο χέρι ή για σχεδιασμό σε μια επιφάνεια ευαίσθητης αφής, όπως το Nintendo DS. 5.7 Φωτογραφίδα (Light pen) Είναι συσκευή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή στοιχείων στον υπολογιστή. Αποτελείται από ένα στυλό ευαίσθητο στο φως που είναι συνδεδεμένο είτε με μια οθόνη, είτε με μια ειδική πινακίδα. Επιτρέπει στους χρήστες να δείχνουν περιοχές στην οθόνη αγγίζοντας την. 5.8 Χειριστήριο (Joystick) Χρησιμοποιείται συχνά για να παίζονται παιχνίδια στον υπολογιστή. Με την κίνηση του μοχλού προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μετακίνησης ενός αντικειμένου στην οθόνη προς αυτή την κατεύθυνση ενώ με τα κουμπιά μπορούν να εκτελέσουν κάποιες εντολές. Τα χειριστήρια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ελέγχουν την κίνηση ενός αναπηρικού καροτσιού ή άλλων μηχανημάτων. 5.9 Ψηφιακή Κάμερα (Digital Camera) Χρησιμοποιείται σαν μια συνηθισμένη φωτογραφική μηχανή. Η διαφορά είναι ότι οι φωτογραφίες δεν καταλήγουν στο φιλμ, αλλά φυλάγονται σε ψηφιακή μορφή στη μνήμη που διαθέτει η κάμερα. Αυτές οι φωτογραφίες μπορούν εύκολα μετά να μεταφερθούν στον Η/Υ και να τροποποιηθούν ή να εκτυπωθούν ανάλογα, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα γραφικών το οποίο έχουμε εγκαταστήσει στον Η/Υ μας. ΜΑΘΗΜΑ 2-6 -

7 5.10 Μικρόφωνο (Microphone) Είναι μια συσκευή την οποία χρησιμοποιούμε για την εισαγωγή φωνής στον Η/Υ. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό, μπορούμε να κάνουμε ηχητική Web Camera εγγραφή της φωνής μας ή ακόμη και να μιλούμε και ο Η/Υ να γράφει αυτά που λέμε Κάμερα Διαδικτύου (Web Camera) Είναι μια μικρή ψηφιακή κάμερα η οποία τοποθετείται πάνω από την οθόνη του υπολογιστή για να επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία διαμέσου του Διαδικτύου με άλλους χρήστες. Περιλαμβάνει επίσης όχι μόνο επικοινωνία κειμένου αλλά και επικοινωνία ήχου και βίντεο. 6. Συσκευές Εξόδου 6.1 Οθόνη (Monitor) Η οθόνη σε ένα υπολογιστή είναι η πιο κοινή συσκευή εξόδου. Είναι μια Μονάδα Οπτικής Επίδειξης (VDU) η οποία χρησιμοποιείται για την εξαγωγή πληροφοριών. Οι οθόνες με επίπεδη επιφάνεια εξοικονομούν αρκετό χώρο και χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές ογκώδεις οθόνες. Οι δύο κύριοι τύποι οθόνης είναι: Ο κλασσικός τύπος, CRT (Cathode Ray Tube) Οι επίπεδες οθόνες, TFT (Thin Film Transistor) Η ποιότητα της εικόνας καθορίζεται από: Το μέγεθος της οθόνης (Καθορίζεται από την διαγώνια της διάσταση και μετράται σε ίντσες) Την ανάλυση της οθόνης (Όσο αυξάνουμε την ανάλυση τόσο περισσότερα πράγματα χωράνε και τόσο μικρότερα θα φαίνονται στην οθόνη) Την συχνότητα ανανέωσης (Όσο ψηλότερη είναι η συχνότητα τόσο πιο σταθερή και ξεκούραστη στο μάτι φαίνεται η εικόνα) 6.2 Προβολέας (Projector) Η συσκευή προβολής παρουσιάσεων συνδέεται με τον Η/Υ και είναι χρήσιμη για την απεικόνιση μιας παρουσίασης. Χρησιμοποιείται κυρίως στην εκπαίδευση και στις παρουσιάσεις πωλήσεων. Χρησιμοποιούνται καλύτερα με εφαρμογές παρουσιάσεων, όπως είναι το Microsoft PowerPoint. 6.3 Εκτυπωτής (Printer) Ο εκτυπωτής είναι μια συσκευή η οποία παρέχει πληροφορίες από τον υπολογιστή σε εκτυπωμένη μορφή. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες εκτυπωτών: Οι εκτυπωτές λέιζερ (Laser Printer) παράγουν ψηλή ποιότητας εκτύπωσης σε ψηλή ταχύτητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου υπάρχει η ανάγκη μεγάλου όγκου αντιτύπων με ψηλή ποιότητα εκτύπωσης. Οι εκτυπωτές ψεκασμού (Inkjet Printer) δουλεύουν με μικρές θήκες οι οποίες εκτοξεύουν (ψεκάζουν) μελάνη στο χαρτί. Είναι πολύ αθόρυβοι, η ταχύτητα τους είναι αρκετά ψηλή και η ποιότητα εκτύπωσης τους είναι σχεδόν τόσο καλή όσο και των εκτυπωτών λέιζερ. Είναι ιδανικοί για ΜΑΘΗΜΑ 2-7 -

8 εκτυπώσεις μικρών ποσοτήτων, πχ. για την εκτύπωση επιστολών σε ένα μικρό γραφείο ή στο σπίτι. Οι εκτυπωτές ακίδων (Dot Matrix Printer) δουλεύουν σχηματίζοντας μια σειρά από κηλίδες διαμέσου μιας μελανοταινίας πάνω στο χαρτί. Όσες περισσότερες κηλίδες έχει η κεφαλή εκτύπωσης, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα εκτύπωσης. Οι σύγχρονοι εκτυπωτές έχουν συνήθως 24 κηλίδες. Δυστυχώς, αυτοί οι εκτυπωτές δημιουργούν πολύ θόρυβο, είναι αργοί και δεν φτάνουν σε μεγάλο βαθμό ποιότητας εκτύπωσης, ειδικά όταν εκτυπώνουν γραφικά. Χρησιμοποιούνται για μεγάλους όγκους εργασίας όπου δεν απαιτείται καλή ποιότητα εκτύπωσης, πχ. στα μισθολόγια υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό εκτύπωσης Λέιζερ (Laser) Ψεκασμού (Inkjet) Ακίδων (Dot-Matrix) Ποιότητα Εξαιρετική Πολύ καλή Χαμηλή Ταχύτητα Πολύ γρήγορη Γρήγορη Αργή Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης Ναι Ναι Όχι Θόρυβος Αθόρυβη εκτύπωση Σχετικά αθόρυβη εκτύπωση Ψηλό επίπεδο θορύβου εκτύπωσης Αρχικό κόστος Ψηλό Αρκετά χαμηλό Σχετικά ψηλό Κόστος Λειτουργίας Χαμηλό Ψηλό Χαμηλό 6.4 Σχεδιογράφος (Plotter) Είναι μια συσκευή εξόδου παρόμοιος με τον εκτυπωτή, αλλά μας επιτρέπει να εκτυπώνουμε μεγαλύτερες εικόνες. Χρησιμοποιούν ένα στυλό ο οποίος κινείται γύρω από ένα φύλλο χαρτιού, αφήνοντας πίσω τα σχέδια όπως προχωρά. Χρησιμοποιούνται από αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, σχεδιαστές και ερευνητές. 6.5 Μεγάφωνα (Speakers) Τα μεγάφωνα είναι συσκευές που εξάγουν τον ήχο από ένα υπολογιστή. Οι περισσότεροι Η/Υ σήμερα διαθέτουν τη δυνατότητα πρόσθεσης μεγαφώνων. Σε αρκετές περιπτώσεις τα μεγάφωνα είναι ενσωματωμένα με την οθόνη. Αυτή η δυνατότητα, η οποία σήμερα θεωρείται απαραίτητη, εμπλουτίζει τη χρήση προγραμμάτων εκπαίδευσης και παρουσίασης. 6.6 Ακουστικά (Headphones) Τα ακουστικά είναι στην ουσία μεγάφωνα, με τη διαφορά ότι είναι πιο μικρά και μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στα αυτιά. Έχουν πλεονέκτημα της ιδιωτικής χρήσης και ότι μπορούν να συνδεθούν εύκολα σε μια για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής CD. Μερικοί τύποι ακουστικών έχουν και μικρόφωνο ενσωματωμένο. ΜΑΘΗΜΑ 2-8 -

9 7. Συσκευές Εισόδου/Εξόδου 7.1 Οθόνη Αφής (Touch Screen) Είναι μια συνηθισμένη οθόνη αλλά έχει το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό ότι η επιφάνεια της αντιδρά στην πίεση, η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα ενεργώντας ως πηγή εισόδου. Αντί να χρησιμοποιούμε το ποντίκι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δάκτυλα μας πάνω στην επιφάνεια για να επιλέξουμε ή να ενεργοποιήσουμε κάποιο μενού, εικονίδιο ή εφαρμογή, να επιλέγουμε αντικείμενα όπως επίσης και να μετακινήσουμε αντικείμενα από το ένα μέρος στο άλλο. 7.2 Διαμορφωτής/Αποδιαμορφωτής (Modem) Είναι μια συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με το τηλεφωνικό σύστημα κα ως εκ τούτου με το Διαδίκτυο. Μετατρέπει δεδομένα σε ήχο τα οποία μεταβιβάζονται διαμέσου της τηλεφωνικής γραμμής. Ο διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής που παραλαμβάνει τον ήχο τον μετατρέπει πίσω σε δεδομένα. ΜΑΘΗΜΑ 2-9 -

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 1- MULTIPLE CHOICE 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο σύστημα d)

Διαβάστε περισσότερα

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Γενιές Η/Υ Χωρίζουμε τη χρονική περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου Η/Υ (του ENIAC) μέχρι σήμερα σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από αλλαγές στην τεχνολογία κατασκευής των Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 0: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΝΟΤΗΤΑ 0: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 0: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.1: Εισαγωγικές Έννοιες της Πληροφορικής Το Υλικό (Hardware) Συσκευές υπολογιστών μέρος Αντώνης Χατζηνούσκας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 5 22 Σεπτεµβρίου, 2006 Γεώργιος Έλληνας Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή 1 Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Οργάνωση Υπολογιστών ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Δομή Υπολογιστή Δομή Υπολογιστή Αρχιτεκτονική Υπολογιστή Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 H A R D W A R E Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 Επεξεργαστής Σελίδα 4 Κύρια μνήμη Σελίδα 5 Κάρτα γραφικών Σελίδα 5 Οθόνη Σελίδα 6 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα και πληροφορίες

Δεδομένα και πληροφορίες Δεδομένα και πληροφορίες ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ακατέργαστή ή μερικός κατεργασμένη πληροφορία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποτέλεσμα επεξεργασίας Δεδομένων ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Επεξεργασία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΟΣ Τι είναι ένας Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 2 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 2 MULTIPLE CHOICE 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις για την μορφοποίηση της δισκέτας την πρώτη φορά είναι αληθινή; a) Η μορφοποίηση προετοιμάζει τη δισκέτα να αποθηκεύσει δεδομένα b) Η μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Δομή του υπολογιστή

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Δομή του υπολογιστή ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Στόχοι 2 Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9

ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία ιάλεξη 9 3 Οκτωβρίου, 2004 Ηλίας Κυριακίδης Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2005Ηλίας Κυριακίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (C.P.U.) ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: Αριθμητική Λογική Μονάδα (Arithmetic Logic Unit.) Μονάδα Ελέγχου (Control Unit.) Καταχωρητές (Registers) ΧΑΡΑΚΤΗΡΗΣΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής (Α Μέρος) Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Στόχοι [3] μυαλό. αρχείο (μακροπρόθεσμη αποθήκευση)

Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Στόχοι [3] μυαλό. αρχείο (μακροπρόθεσμη αποθήκευση) Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Δομή του υπολογιστή 4 Στόχοι Αρχιτεκτονική Eckert-von

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ. Μάθημα 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ. Μάθημα 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ Μάθημα 7 Μηχανισμός Οπτικών Δίσκων CD ROM (compact disk read only memory) Μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα (650ΜΒ ή 700ΜΒ) Γρήγορη προσπέλαση στα δεδομένα Χαμηλή τιμή (CD) Μέσο μεταφοράς και διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης

Το εσωτερικό ενός PC. Τεχνολογία Η/Υ & Πληροφοριών - 05 Κεντρική μονάδα Χουρδάκης Μανόλης Το εσωτερικό ενός PC 1 Το κουτί του PC (περίβλημα) περιέχει όλα τα βασικά μέρη του συστήματος Δύο κατηγορίες κουτιών: Desktop και Tower Mini tower Midi tower Full tower Κεντρική μονάδα Ο τύπος του κουτιού

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές Εισόδου - Εξόδου

Συσκευές Εισόδου - Εξόδου Παράδειγμα Φανταστείτε ότι μπαίνετε σε ένα εστιατόριο. Αν καθίσετε να το σκεφτείτε, ο χώρος είναι χωρισμένος σε 3 βασικές ενότητες (μέρη): Ενότητα 1 η : Είσοδος (χώρος εισόδου) Ενότητα 2 η : Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Υλικό (Hardware)/Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική. Σήμερα. Πληροφορική Ι - Ιωάννης Γιώτης. Μέρη ενός υπολογιστή 1. Πληροφορική Ι. Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται

Εισαγωγή στην πληροφορική. Σήμερα. Πληροφορική Ι - Ιωάννης Γιώτης. Μέρη ενός υπολογιστή 1. Πληροφορική Ι. Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται Πληροφορική Ι Ιωάννης Γιώτης Εισαγωγή στην πληροφορική Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται Alan Evans Kendall Martin Mary Anne Poatsy 0 1 Σήμερα και εξόδου Επεξεργασία, μνήμη και αποθήκευση Θύρες

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό του Υπολογιστή. 3 ο Μάθημα

Το Υλικό του Υπολογιστή. 3 ο Μάθημα Το Υλικό του Υπολογιστή 3 ο Μάθημα Περιφερικές συσκευές : επιτυγχάνουν την επικοινωνία του H/Y με το περιβάλλον Χωρίζονται σε Εισόδου Εξόδου Συσκευές εισόδου ονομάζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Εισαγωγικές Έννοιες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Θεωρία 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες Αρχιτεκτονικής ΗΥ

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Θεωρία 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες Αρχιτεκτονικής ΗΥ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Θεωρία 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες Αρχιτεκτονικής ΗΥ Χ. Αλεξανδράκη Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 1 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Περιγραφή Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Από τον υπολογιστή των Αντικυθήρων µέχρι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό Κατηγορίες µε βάση το µέγεθος και τη χρήση: Υπερυπολογιστές (supercomputers)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Υλικό (Hardware)/Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 Επικοινωνία Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Α Τριμήνου Καλή Επιτυχία

Διαγώνισμα Α Τριμήνου Καλή Επιτυχία Μάθημα: Πληροφορική Ημερομηνία : 5-12-2000 Καθηγητές: Κωσταλίας Κώστας-Πιλατέρης Γιάννης Διάρκεια 45 Λεπτά Τμήμα : Β. Ονοματεπώνυμο:.. Διαγώνισμα Α Τριμήνου Καλή Επιτυχία 1 ο Θέμα (3 μονάδες) Οι πιο διαδεδομένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά μέρη ενός Η/Υ

Βασικά μέρη ενός Η/Υ Βασικά μέρη ενός Η/Υ Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Αποθήκευση 1 Οθόνη H οθόνη είναι μια μονάδα οπτικής παρουσίασης πληροφοριών, η οποία συνδέεται με τον υπολογιστή μέσου της κάρτας γραφικών Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ -  ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - www.kostasdelimaris.gr ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στους υπολογιστές... 3 Εκκίνηση του ΗΥ:... 3 Τερματισμός του ΗΥ:... 3 Διαχείριση Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εισαγωγή στο Υλικό (Hardware) του Η/Υ» Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο υλικό του Η/Υ (Hardware)

Εισαγωγή στο υλικό του Η/Υ (Hardware) Εισαγωγή στο υλικό του Η/Υ (Hardware) Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικό Σύστημα Ένα δυναμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για επίλυση προβλημάτων Αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του Δέχεται δεδομένα εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Το κάθε αρχείο έχει το δικό του όνομα που αποτελείται από δύο μέρη που χωρίζονται με το σύμβολο της τελείας.

Το κάθε αρχείο έχει το δικό του όνομα που αποτελείται από δύο μέρη που χωρίζονται με το σύμβολο της τελείας. ΜΑΘΗΜΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Αρχεία Και Φάκελοι 2. Τύποι Αρχείων 3. Συσκευές Αποθήκευσης 4. Δημιουργία, Αποθήκευση Και Κλείσιμο Αρχείων 5. Μονάδες Μέτρησης Αποθήκευσης Αρχείων 6. Εφεδρικά Αντίγραφα 7. Προβολή Φακέλων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit);

Τι είναι Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας(CPU: Central Processing Unit); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τι είναι η μονάδα συστήματος (System Unit); Είναι το κουτί που φιλοξενεί και τροφοδοτεί µε ρεύµα τα διάφορα εξαρτήματα που απαρτίζουν τον υπολογιστή. Συναντάται σε δύο µορφές: πύργου (tower)

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

0 κ. Αντης Χατζηβασιλείου, Διευθυντής της Εταιρείας DATACOM παραδίδει στον κ. Σάββα Πετρίδη ένα Η.Υ. δώρο στην ΚΕΕΒ για τις μηχανογραφικές ανάγκες

0 κ. Αντης Χατζηβασιλείου, Διευθυντής της Εταιρείας DATACOM παραδίδει στον κ. Σάββα Πετρίδη ένα Η.Υ. δώρο στην ΚΕΕΒ για τις μηχανογραφικές ανάγκες 0 κ. Αντης Χατζηβασιλείου, Διευθυντής της Εταιρείας DATACOM παραδίδει στον κ. Σάββα Πετρίδη ένα Η.Υ. δώρο στην ΚΕΕΒ για τις μηχανογραφικές ανάγκες της ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ από Άντη Χατζηβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί μια στερεότυπη διαδρομή: τα δεδομένα εισάγονται στο υπολογιστικό σύστημα, υφίστανται μια ορισμένη επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Βασικές έννοιες πληροφορικής

Ενότητα 1: Βασικές έννοιες πληροφορικής Ενότητα 1 Βασικές έννοιες πληροφορικής Ενότητα 1: Βασικές έννοιες πληροφορικής Βασικές έννοιες πληροφορικής 24 Κεφάλαιο 1.1: Γνωριμία με τους υπολογιστές Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν μπει στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. 2. Από ποια στοιχεία αποτελείται το κεντρικό μέρος ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία καθενός; Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Μνήμη Υπολογιστών 2 Η αποθήκευση των πληροφοριών σε ένα υπολογιστή γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή . Κεφάλαιο 1 Βασικές έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή Τι είναι οι πληροφορίες στις οποίες βασιζόμαστε για να παίρνουμε αποφάσεις ή για να οργανώνουμε καλύτερα τις δραστηριότητές μας; Πληροφορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Παρουσίαση Μαθήματος) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Β Γυμνασίου Σχολικό έτος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Β Γυμνασίου Σχολικό έτος 2009-2010 Γνωρίζω το υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα Ψηφιακός Κόσμος Το Εσωτερικό του Υ. Σ. Πολυμέσα Δίκτυα Η / Υ Ψηφιακός Κόσμος Ψηφιακό Αναλογικό Με τον όρο Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα Τερματικά Μονάδες εισόδου και/ή εξόδου Μονάδες εισόδου Πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ενός υπολογιστή 1

Αποτίμηση ενός υπολογιστή 1 0 Πληροφορική Ι - Ιωάννης Γιώτης 10/11/16 Θέματα κεφαλαίου Πληροφορική Ι Ιωάννης Γιώτης Κατανόηση και εκτίμηση του υλικού: Αποτιμήστε το σύστημά σας 10/11/16 Αποτίμηση του υπο της μνήμης Αποτίμηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 8.0 Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) είναι σήμερα η κυριότερη επικοινωνιακή συσκευή. Είναι το κατ εξοχή επικοινωνιακό υποσύστημα. Είναι μια πολυσύνθετη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2ο. Γενικές Ρυθμίσεις

Μάθημα 2ο. Γενικές Ρυθμίσεις Μάθημα 2ο Γενικές Ρυθμίσεις 2.1 Εκκίνηση του Η/Υ Κάθε Η/Υ έχει κάποια βασικά κουμπιά και λαμπάκια στο εμπρόσθιο μέρους του κουτιού: το κουμπί κλεισίματος και ανοίγματος του Η/Υ, είναι συνήθως το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου

Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Επαναληπτικές Ερωτήσεις Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 (Σελίδες 15-19) (1) Τι είναι BIT (2) Ποια τα ψηφία του Δυαδικού συστήματος (3) Μετατρέψετε τους πιο κάτω αριθμούς στο Δυαδικό Σύστημα (α) 203, (β) 191 (γ)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα