ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 2. Μνήμη 3. Μονάδες Μέτρησης Χωρητικότητας Αποθήκευσης 4. Συσκευές Αποθήκευσης 5. Συσκευές Εισόδου 6. Συσκευές Εξόδου 7. Συσκευές Εισόδου/Εξόδου 1. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 1.1 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ΚΜΕ (Central Processing Unit - CPU) Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας είναι ο εγκέφαλος του υπολογιστή. Είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που είναι υπεύθυνο για τους μαθηματικούς υπολογισμούς, τις λογικές πράξεις και για τον συντονισμό των διαφόρων λειτουργιών του υπολογιστή. Η ταχύτητα ενός επεξεργαστή καθορίζεται από τη συχνότητα του ρολογιού του. Η μονάδα μέτρησης αυτής της ταχύτητας είναι τo Hertz (Ηz). Πολλαπλάσια της μονάδας μέτρησης αυτής είναι το: Hertz (Hz) Kilohertz (KHz) Megahertz (MHz) Gigahertz (GHz) 1.2 Η Δομή Της ΚΜΕ (The Structure of the CPU) Το CPU αποτελείται από 3 τμήματα: (α) τη Μονάδα Αριθμητικής Και Λογικής (ALU), (β) τη Μονάδα Ελέγχου (Control Unit) και τους Καταχωρήτες (Registers). Η Μονάδα Αριθμητικής Και Λογικής (ALU) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων. Εδώ γίνονται οι διάφοροι υπολογισμοί (αριθμητικές και λογικές πράξεις) καθώς και η εκτέλεση των διαφόρων εντολών των προγραμμάτων που λειτουργούν στον υπολογιστή. Όλα τα δεδομένα που εισέρχονται στο CPU (γράμματα και αριθμοί) κωδικοποιούνται σε ψηφιακή (αριθμητική) μορφή. Η Μονάδα Ελέγχου (Control Unit) είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ροής των πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων συσκευών στον υπολογιστή. Είναι σε θέση να συντονίζει τη ροή της ηλεκτρονικής κίνησης μεταξύ της κύριας μνήμης (RAM) και της ALU, και μεταξύ του CPU και των συσκευών εισόδου και εξόδου. Οι Καταχωρήτες (Registers) είναι προσωρινοί χώροι (μνήμη) μέσα στον επεξεργαστή που κρατούν δεδομένα και εντολές που θα χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία. Η ταχύτητα αυτού του είδους μνήμης είναι πολύ ψηλή για να μπορεί να εργάζεται στα ίδια επίπεδα με τον υπόλοιπο επεξεργαστή. ΜΑΘΗΜΑ 2-1 -

2 2. Μνήμη 2.1 Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory - RAM) Είναι η κύρια αλλά προσωρινή μνήμη του υπολογιστή. Είναι ο χώρος αποθήκευσης στον οποίο φυλάγονται προσωρινά οι εντολές και τα δεδομένα που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής στην εκτέλεση ενός προγράμματος. Οι πληροφορίες και τα προγράμματα που αποθηκεύονται στην μνήμη RAM είναι προσωρινά (χάνονται όταν κλείσουμε τον Η/Υ). Το είδος αυτής της μνήμης ονομάζεται επίσης και πτητική (volatile) μνήμη. 2.2 Μνήμη Μόνο Για Ανάγνωση (Read - Only Memory - ROM) Είναι ένα ειδικό τσιπ μνήμης, το οποίο κρατά λογισμικά που μπορούν να διαβαστούν μόνο. Ένα καλό παράδειγμα είναι το τσιπ ROM-BIOS το οποίο περιέχει λογισμικό μόνο για ανάγνωση. Η μνήμη ROM μπορεί να αποθηκεύσει μόνιμα τα δεδομένα και τις εφαρμογές μέσα σε αυτήν και δεν χάνει τα περιεχόμενα της όταν διακοπεί η παροχή ρεύματος ή όταν κλείσουμε τον Η/Υ. Το είδος αυτής της μνήμης ονομάζεται επίσης και μη-πτητική (non-volatile) μνήμη. 2.3 Μνήμη Μόνο για Ανάγνωση Βασικό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Read Only Memory Basic Input/Output System ROM-BIOS) Είναι ένα ειδικό τσιπ το οποίο περιέχει λογισμικό. Αυτό το λογισμικό εκτελεί διάφορες αποστολές. Όταν εκκινήσει ο Η/Υ το λογισμικό του κάνει διάγνωση για να εξετάσει εάν ο Η/Υ δουλεύει εντάξει. Μετά, το λογισμικό αυτό φορτώνει το λειτουργικό μας σύστημα από το σκληρό δίσκο στην RAM. 2.4 Φλας BIOS (Flash BIOS) Οι περισσότεροι σύγχρονοι Η/Υ είναι εφοδιασμένοι με ένα τσιπ το οποίο ονομάζεται φλας BIOS, αντί το ROM-BIOS. Αυτό το τσιπ περιέχει ακριβώς το ίδιο είδος λογισμικού, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι το λογισμικό στο τσιπ μπορεί να αναβαθμιστεί. Αυτή η αναβάθμιση επιτυγχάνεται τρέχοντας απλώς ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο μας δίνει ο κατασκευαστής του Η/Υ. 2.5 Μνήμη Βίντεο Γραφικών (Video Graphics Array) Οι εικόνες που βλέπουμε στην οθόνη μας είναι ένα είδος δεδομένων και αυτά πρέπει να αποθηκεύονται κάπου. Οι εικόνες της οθόνης κρατούνται σε εδικά τσιπς μνήμης τα οποία ονομάζονται τσιπς μνήμης βίντεο. Αυτά τα τσιπς βρίσκονται συνήθως στις κάρτες βίντεο. Ένας σύγχρονος Η/Υ περιέχει αρκετή μνήμη βίντεο ή γραφικών. 2.6 Σύγκριση RAM και ROM (RAM and ROM Comparison) RAM ROM Μόνιμη αποθήκευση Όχι Ναι Δυνατότητα εγγραφής/ανάγνωσης Ναι Όχι ΜΑΘΗΜΑ 2-2 -

3 3. Μονάδες Μέτρησης Χωρητικότητας Αποθήκευσης Ο όρος ψηφιακός Η/Υ αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Η/Υ εργάζεται με το δυαδικό σύστημα. Οι άνθρωποι εργάζονται με το δεκαδικό σύστημα. Με άλλα λόγια οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον αριθμό 10 ως βάση. Ένας ψηφιακός Η/Υ χρησιμοποιεί τους αριθμούς 0 και 1. Έτσι, όταν μιλούμε για αποθήκευση Η/Υ, είτε την ποσότητα μνήμης (RAM), ή τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου, μιλούμε για αριθμούς που είναι πολλαπλάσιοι του 0 και του 1. Δυαδικό Ψηφίο (Bit) Όλοι οι Η/Υ εργάζονται με το δυαδικό σύστημα, δηλαδή επεξεργάζονται δεδομένα σε μονάδες ή σε μηδενικά (0 ή 1). Αυτό ονομάζεται δυαδικό ψηφίο (Βit Binary digit). Συχνά το υλικό του Η/Υ καθορίζεται ως Η/Υ 32 δυαδικών ψηφίων (32-bit), το οποίο σημαίνει ότι το υλικό μπορεί να επεξεργαστεί 32 δυαδικά ψηφία σε μια στιγμή. Το λογισμικό περιγράφεται ως λογισμικό 16-bit, 32-bit, ή 64-bit. Ψηφιολέξη (Byte) Μια ψηφιολέξη αποτελείται από 8 δυαδικά ψηφία τα οποία λαμβάνονται ως μονάδα και συνήθως αναπαρασταίνουν ένα χαρακτήρα. Χιλιοψηφιολέξη (Kilobyte) Μια χιλιοψηφιολέξη (ΚΒ) αποτελείται από 1024 ψηφιολέξεις. Μεγαψηφιολέξη (Megabyte) Μια μεγαψηφιολέξη (ΜΒ) αποτελείται από 1024 χιλιοψηφιολέξεις. Γιγαψηφιολέξη (Gigabyte) Μια γιγαψηφιολέξη (GB) αποτελείται από 1024 μεγαψηφιολέξεις. Τεραψηφιολέξη (Terabyte) Μια τεραψηφιολέξη (ΤΒ) αποτελείται από 1024 γιγαψηφιολέξεις. Μονάδα Μέτρησης Ισοδυναμεί Bit Ένα δυαδικό ψηφίο (0 ή 1) Byte 8 bits Kilobyte (KB) 1024 bytes (2 10 bytes) Megabyte (MB) 1024 Kilobytes (2 20 bytes) Gigabyte (GB) 1024 Megabytes( 2 30 bytes) Terrabyte (TB) 1024 Gigabytes (2 40 bytes) 4. Συσκευές Αποθήκευσης 4.1 Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος (Internal Hard Disk) Ο εσωτερικός σκληρός δίσκος είναι η κύρια και μεγάλη περιοχή αποθήκευσης δεδομένων μέσα στον υπολογιστή μας. Οι εσωτερικοί σκληροί δίσκοι χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν το λειτουργικό μας σύστημα, τα προγράμματα εφαρμογών μας και τα δεδομένα μας. Είναι πολύ γρήγοροι με μεγάλη ταχύτητα και χαμηλό κόστος αποθήκευσης. ΜΑΘΗΜΑ 2-3 -

4 4.2 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος (External Hard Disk) Ο εξωτερικός σκληρός δίσκος συνδέεται εξωτερικά στον υπολογιστή μας. Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως οι εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, αλλά είναι πιο δαπανηροί. Συνδέονται συνήθως με τον Η/Υ μέσω ενός καλωδίου USB και χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς εφεδρικής αποθήκευσης. 4.3 Δίσκοι Δικτύου (Network-Attached Storage Devices) Είναι συσκευές που περιέχουν ένα ή περισσότερους σκληρούς δίσκους και συνδέονται απ ευθείας σε ένα τοπικό δίκτυο. Μια τέτοια συσκευή είναι ένας διακομιστής αρχείων (file server) με αποκλειστικό ρόλο την κεντρική φύλαξη αρχείων, είτε για κοινή χρήση από πολλούς χρήστες (file sharing), είτε για σκοπούς ασφαλείας και ευκολότερης διαχείρισης (π.χ. λήψη εφεδρικών αντιγράφων-backup) των δεδομένων μιας εταιρείας. 4.4 Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης (Optical Storage Media) CD-ROM (Compact Disk) Οι δίσκοι αυτοί είναι όμοιοι με τους ψηφιακούς δίσκους μουσικής. Μπορούν να περιέχουν μέχρι και 800MB δεδομένων του τύπου τους. Ο οδηγός CD- ROM μπορεί να διαβάσει δεδομένα από ένα δίσκο αυτού του είδους αλλά δεν μπορεί να κάνει διαγραφή ή επανεγγραφή δεδομένων. Η χωρητικότητα τους είναι μέχρι 800MB. CD-R (Compact Disk Recordable) Οι δίσκοι αυτοί αγοράζονται κενοί και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εγγραφής (με τη χρήση ενός οδηγού CD-R). Αφού εγγράψουμε τα δεδομένα αυτά μπορούν να διαγραφούν ή να γίνει επανεγγραφή δεδομένων στο ίδιο σημείο του δίσκου. Η χωρητικότητα τους είναι μέχρι 800MB. CD-RW (Compact Disk Rewritable) Ο τύπος αυτού του μέσου αποθήκευσης έχει χαρακτηριστικά του CD-R αλλά επιπλέον επιτρέπει τη διαγραφή ή επανεγγραφή στοιχείων. Μπορεί να γίνει διαγραφή και επανεγγραφή δεδομένων με αξιοπιστία ως και 1000 φορές. Η χωρητικότητα τους είναι μέχρι 800MB. DVD-ROM (Digital Versatile Disk) Το μέγεθος αυτών των δίσκων και η εμφάνιση τους είναι πανομοιότυπα με τα CD-ROM αλλά λόγω του ότι υπάρχουν πολλαπλές επιστρώσεις της ίδιας επιφάνειας στην οποία αποθηκεύουμε στοιχεία η χωρητικότητα τους είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη. Ένα DVD-ROM μπορεί να περιέχει από 4.7GB μέχρι 17GB δεδομένων. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση ταινιών. DVD-R (Digital Versatile Disk Recordable) Όπως με τα CD-R αυτοί οι δίσκοι που με τη χρήση του κατάλληλου οδηγού, επιτρέπουν την εγγραφή δεδομένων χωρίς όμως την δυνατότητα διαγραφής ή επανεγγραφής. Η χωρητικότητα τους είναι μέχρι 17GB. DVD-RW (Digital Versatile Disk Rewritable) Τα DVD-RW έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τα CD-RW αφού μπορούμε με τη χρήση ενός οδηγού DVD-RW να κάνουμε εγγραφή, διαγραφή ή επανεγγραφή δεδομένων στην επιφάνεια του δίσκου. Η χωρητικότητα των μέσω αυτών είναι ανάλογη των DVD-ROM μέχρι και 17GB. ΜΑΘΗΜΑ 2-4 -

5 4.5 Οδηγός USB Flash (USB Flash Drive) Ο οδηγός USB flash είναι ένας εξωτερικός χώρος αποθήκευσης δεδομένων. Οι οδηγοί USB flash είναι αφαιρούμενοι και επανεγγράψιμοι, πολύ μικροί σε μέγεθος και πολύ ελαφριοί. Είναι αρκετά γρήγοροι και μάλλον φθηνοί από τη χωρητικότητα τους. Είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος μεταφοράς δεδομένων. 4.6 Κάρτα Μνήμης (Memory Card) Οι κάρτα μνήμης ή κάρτα μνήμης flash είναι μια ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων μνήμης flash που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών περιεχομένων. Οι κάρτες μνήμης χρησιμοποιούνται συνήθως σε πολλές συσκευές, όπως ψηφιακές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, φορητούς Η/Υ, κονσόλες παιχνιδιών, βίντεο, κ.λπ. Είναι μικρές επανεγγράψιμες και μπορούν να διατηρήσουν τα δεδομένα χωρίς ενέργεια. Υπάρχουν πολλοί τύποι καρτών ανάλογα με τα η συσκευή που τις δέχεται. 4.7 Διαδικτυακή Αποθήκευση Αρχείων (Saving Files Online) Η διαδικτυακή αποθήκευση αρχείων γίνεται σε ένα χώρο στο Διαδίκτυο, όπου οι χρήστες που τους παρέχεται αυτός ο χώρος μπορούν να αποθηκεύουν αρχεία και να διαμοιράζονται με άλλους χρήστες ή ομάδες χρηστών. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει επίσης δυνατότητες αναζήτησης, αρχειοθέτησης, συγχρονισμού, καθώς και χρησιμοποίησης των μέσων αποθήκευσης από άλλες εφαρμογές. Είναι πρόσβαση από οπουδήποτε και είναι πάντα ασφαλής. 5. Συσκευές Εισόδου 5.1 Πληκτρολόγιο (Keyboard) Είναι το πιο κοινό μέσο για να εισάγουμε πληροφορίες μέσα στον υπολογιστή. Υπάρχουν διάφορα είδη πληκτρολογίου που διαφέρουν ως προς τη διάταξη των πλήκτρων, τον τρόπο σύνδεσης τους με τη βασική μονάδα του υπολογιστή και τα επιπλέον βοηθητικά πλήκτρα που περιλαμβάνουν. Η ποιότητα του πληκτρολογίου παίζει βασικό ρόλο σε ένα υπολογιστή. Πρέπει να είναι στερεό και ευκολόχρηστο. 5.2 Ποντίκι (Mouse) Το ποντίκι είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται σε ένα γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (π.χ. Windows) για να ελέγξει την κίνηση ενός δείκτη στην οθόνη. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ποντικιού, με το πιο συνηθισμένο αυτό που διαθέτει ένα μικρό τροχό πάνω του το οποίο όταν συνδυαστεί με το κατάλληλο λογισμικό παρέχει περισσότερη ακρίβεια στη χρήση των εφαρμογών μας. 5.3 Ιχνοσφαίρα (Trackball) Η ιχνοσφαίρα είναι παρόμοια με το ποντίκι αλλά πιο εξειδικευμένη συσκευή, γι αυτό και προτιμάται κυρίως από σχεδιαστές γραφικών. Έχει μια μπίλια στο πάνω μέρος που ελέγχει την κίνηση του δείκτη στην οθόνη και σε αντίθεση με το ποντίκι, δεν χρειάζεται νε μετακινηθεί από τη θέση της για να λειτουργήσει. Προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και λεπτομέρεια στην κίνηση αντικειμένων στην οθόνη, όπως και περισσότερη ευκαμψία. ΜΑΘΗΜΑ 2-5 -

6 5.4 Σαρωτής (Scanner) Ο σαρωτής μας επιτρέπει να σαρώσουμε έντυπο υλικό και να το μετατρέψουμε σε μορφή αρχείου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στον υπολογιστή. Μπορούμε να σαρώσουμε εικόνες και μετά να τις επεξεργαστούμε μέσα στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή γραφικών δικής μας επιλογής. Επιπρόσθετα, μπορούμε να σαρώσουμε εκτυπωμένο κείμενο και να το μετατρέψουμε όχι μόνο σε εικόνα, αλλά επίσης και σε πραγματικό κείμενο το οποίο μπορεί να επεξεργαστεί μέσα από την εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου. Σε συνδυασμό με ένα σαρωτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά προγράμματα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (Optical Character Recognition - OCR), τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μετατρέπουν εκτυπωμένα κείμενα σε κείμενα που μπορούν να τροποποιηθούν διαμέσου ενός επεξεργαστή κειμένου. 5.5 Πίνακας Αφής (Touchpad) Είναι μια συσκευή η οποία επιτρέπει στον χρήστη, εξασκώντας πίεση συνήθως με το δάκτυλο του σε μια ειδική επιφάνεια να μετακινεί ένα δείκτη στην οθόνη. Η πινακίδα αφής είναι σύνηθες χαρακτηριστικών των φορητών υπολογιστών Laptop. Υπάρχουν επίσης πινακίδες αφής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μια ειδική γραφίδα (στυλό) για την δημιουργία και εισαγωγή σχεδίων σε συγκεκριμένα προγράμματα γραφικών. 5.6 Γραφίδα (Stylus) Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συνήθως με τα PDA, τα έξυπνα τηλέφωνα, τις πινακίδες γραφικών, τους προσωπικούς υπολογιστές tablet κλπ. Χρησιμοποιείται για την περιήγηση σε μενού, την αποστολή μηνυμάτων, κλπ. Οι γραφίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γράψιμο στο χέρι ή για σχεδιασμό σε μια επιφάνεια ευαίσθητης αφής, όπως το Nintendo DS. 5.7 Φωτογραφίδα (Light pen) Είναι συσκευή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή στοιχείων στον υπολογιστή. Αποτελείται από ένα στυλό ευαίσθητο στο φως που είναι συνδεδεμένο είτε με μια οθόνη, είτε με μια ειδική πινακίδα. Επιτρέπει στους χρήστες να δείχνουν περιοχές στην οθόνη αγγίζοντας την. 5.8 Χειριστήριο (Joystick) Χρησιμοποιείται συχνά για να παίζονται παιχνίδια στον υπολογιστή. Με την κίνηση του μοχλού προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα μετακίνησης ενός αντικειμένου στην οθόνη προς αυτή την κατεύθυνση ενώ με τα κουμπιά μπορούν να εκτελέσουν κάποιες εντολές. Τα χειριστήρια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ελέγχουν την κίνηση ενός αναπηρικού καροτσιού ή άλλων μηχανημάτων. 5.9 Ψηφιακή Κάμερα (Digital Camera) Χρησιμοποιείται σαν μια συνηθισμένη φωτογραφική μηχανή. Η διαφορά είναι ότι οι φωτογραφίες δεν καταλήγουν στο φιλμ, αλλά φυλάγονται σε ψηφιακή μορφή στη μνήμη που διαθέτει η κάμερα. Αυτές οι φωτογραφίες μπορούν εύκολα μετά να μεταφερθούν στον Η/Υ και να τροποποιηθούν ή να εκτυπωθούν ανάλογα, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα γραφικών το οποίο έχουμε εγκαταστήσει στον Η/Υ μας. ΜΑΘΗΜΑ 2-6 -

7 5.10 Μικρόφωνο (Microphone) Είναι μια συσκευή την οποία χρησιμοποιούμε για την εισαγωγή φωνής στον Η/Υ. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό, μπορούμε να κάνουμε ηχητική Web Camera εγγραφή της φωνής μας ή ακόμη και να μιλούμε και ο Η/Υ να γράφει αυτά που λέμε Κάμερα Διαδικτύου (Web Camera) Είναι μια μικρή ψηφιακή κάμερα η οποία τοποθετείται πάνω από την οθόνη του υπολογιστή για να επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία διαμέσου του Διαδικτύου με άλλους χρήστες. Περιλαμβάνει επίσης όχι μόνο επικοινωνία κειμένου αλλά και επικοινωνία ήχου και βίντεο. 6. Συσκευές Εξόδου 6.1 Οθόνη (Monitor) Η οθόνη σε ένα υπολογιστή είναι η πιο κοινή συσκευή εξόδου. Είναι μια Μονάδα Οπτικής Επίδειξης (VDU) η οποία χρησιμοποιείται για την εξαγωγή πληροφοριών. Οι οθόνες με επίπεδη επιφάνεια εξοικονομούν αρκετό χώρο και χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές ογκώδεις οθόνες. Οι δύο κύριοι τύποι οθόνης είναι: Ο κλασσικός τύπος, CRT (Cathode Ray Tube) Οι επίπεδες οθόνες, TFT (Thin Film Transistor) Η ποιότητα της εικόνας καθορίζεται από: Το μέγεθος της οθόνης (Καθορίζεται από την διαγώνια της διάσταση και μετράται σε ίντσες) Την ανάλυση της οθόνης (Όσο αυξάνουμε την ανάλυση τόσο περισσότερα πράγματα χωράνε και τόσο μικρότερα θα φαίνονται στην οθόνη) Την συχνότητα ανανέωσης (Όσο ψηλότερη είναι η συχνότητα τόσο πιο σταθερή και ξεκούραστη στο μάτι φαίνεται η εικόνα) 6.2 Προβολέας (Projector) Η συσκευή προβολής παρουσιάσεων συνδέεται με τον Η/Υ και είναι χρήσιμη για την απεικόνιση μιας παρουσίασης. Χρησιμοποιείται κυρίως στην εκπαίδευση και στις παρουσιάσεις πωλήσεων. Χρησιμοποιούνται καλύτερα με εφαρμογές παρουσιάσεων, όπως είναι το Microsoft PowerPoint. 6.3 Εκτυπωτής (Printer) Ο εκτυπωτής είναι μια συσκευή η οποία παρέχει πληροφορίες από τον υπολογιστή σε εκτυπωμένη μορφή. Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες εκτυπωτών: Οι εκτυπωτές λέιζερ (Laser Printer) παράγουν ψηλή ποιότητας εκτύπωσης σε ψηλή ταχύτητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις όπου υπάρχει η ανάγκη μεγάλου όγκου αντιτύπων με ψηλή ποιότητα εκτύπωσης. Οι εκτυπωτές ψεκασμού (Inkjet Printer) δουλεύουν με μικρές θήκες οι οποίες εκτοξεύουν (ψεκάζουν) μελάνη στο χαρτί. Είναι πολύ αθόρυβοι, η ταχύτητα τους είναι αρκετά ψηλή και η ποιότητα εκτύπωσης τους είναι σχεδόν τόσο καλή όσο και των εκτυπωτών λέιζερ. Είναι ιδανικοί για ΜΑΘΗΜΑ 2-7 -

8 εκτυπώσεις μικρών ποσοτήτων, πχ. για την εκτύπωση επιστολών σε ένα μικρό γραφείο ή στο σπίτι. Οι εκτυπωτές ακίδων (Dot Matrix Printer) δουλεύουν σχηματίζοντας μια σειρά από κηλίδες διαμέσου μιας μελανοταινίας πάνω στο χαρτί. Όσες περισσότερες κηλίδες έχει η κεφαλή εκτύπωσης, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα εκτύπωσης. Οι σύγχρονοι εκτυπωτές έχουν συνήθως 24 κηλίδες. Δυστυχώς, αυτοί οι εκτυπωτές δημιουργούν πολύ θόρυβο, είναι αργοί και δεν φτάνουν σε μεγάλο βαθμό ποιότητας εκτύπωσης, ειδικά όταν εκτυπώνουν γραφικά. Χρησιμοποιούνται για μεγάλους όγκους εργασίας όπου δεν απαιτείται καλή ποιότητα εκτύπωσης, πχ. στα μισθολόγια υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό εκτύπωσης Λέιζερ (Laser) Ψεκασμού (Inkjet) Ακίδων (Dot-Matrix) Ποιότητα Εξαιρετική Πολύ καλή Χαμηλή Ταχύτητα Πολύ γρήγορη Γρήγορη Αργή Δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης Ναι Ναι Όχι Θόρυβος Αθόρυβη εκτύπωση Σχετικά αθόρυβη εκτύπωση Ψηλό επίπεδο θορύβου εκτύπωσης Αρχικό κόστος Ψηλό Αρκετά χαμηλό Σχετικά ψηλό Κόστος Λειτουργίας Χαμηλό Ψηλό Χαμηλό 6.4 Σχεδιογράφος (Plotter) Είναι μια συσκευή εξόδου παρόμοιος με τον εκτυπωτή, αλλά μας επιτρέπει να εκτυπώνουμε μεγαλύτερες εικόνες. Χρησιμοποιούν ένα στυλό ο οποίος κινείται γύρω από ένα φύλλο χαρτιού, αφήνοντας πίσω τα σχέδια όπως προχωρά. Χρησιμοποιούνται από αρχιτέκτονες, μηχανολόγους, σχεδιαστές και ερευνητές. 6.5 Μεγάφωνα (Speakers) Τα μεγάφωνα είναι συσκευές που εξάγουν τον ήχο από ένα υπολογιστή. Οι περισσότεροι Η/Υ σήμερα διαθέτουν τη δυνατότητα πρόσθεσης μεγαφώνων. Σε αρκετές περιπτώσεις τα μεγάφωνα είναι ενσωματωμένα με την οθόνη. Αυτή η δυνατότητα, η οποία σήμερα θεωρείται απαραίτητη, εμπλουτίζει τη χρήση προγραμμάτων εκπαίδευσης και παρουσίασης. 6.6 Ακουστικά (Headphones) Τα ακουστικά είναι στην ουσία μεγάφωνα, με τη διαφορά ότι είναι πιο μικρά και μπορούν να τοποθετηθούν κοντά στα αυτιά. Έχουν πλεονέκτημα της ιδιωτικής χρήσης και ότι μπορούν να συνδεθούν εύκολα σε μια για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής CD. Μερικοί τύποι ακουστικών έχουν και μικρόφωνο ενσωματωμένο. ΜΑΘΗΜΑ 2-8 -

9 7. Συσκευές Εισόδου/Εξόδου 7.1 Οθόνη Αφής (Touch Screen) Είναι μια συνηθισμένη οθόνη αλλά έχει το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό ότι η επιφάνεια της αντιδρά στην πίεση, η οποία μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα ενεργώντας ως πηγή εισόδου. Αντί να χρησιμοποιούμε το ποντίκι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δάκτυλα μας πάνω στην επιφάνεια για να επιλέξουμε ή να ενεργοποιήσουμε κάποιο μενού, εικονίδιο ή εφαρμογή, να επιλέγουμε αντικείμενα όπως επίσης και να μετακινήσουμε αντικείμενα από το ένα μέρος στο άλλο. 7.2 Διαμορφωτής/Αποδιαμορφωτής (Modem) Είναι μια συσκευή η οποία χρησιμοποιείται για να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας με το τηλεφωνικό σύστημα κα ως εκ τούτου με το Διαδίκτυο. Μετατρέπει δεδομένα σε ήχο τα οποία μεταβιβάζονται διαμέσου της τηλεφωνικής γραμμής. Ο διαμορφωτής/αποδιαμορφωτής που παραλαμβάνει τον ήχο τον μετατρέπει πίσω σε δεδομένα. ΜΑΘΗΜΑ 2-9 -

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του

Κεφάλαιο 3 Το υλικό του Κεφάλαιο 3 Το υλικό του ΗΥ 1 3.1 Η αρχιτεκτονική του ΗΥ Υλικό : οτιδήποτε έχει μια υλική - φυσική υπόσταση σε ένα υπολογιστικό σύστημα Αρχιτεκτονική του ΗΥ: η μελέτη της συμπεριφοράς και της δομής του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE)

ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΜΑΘΗΜΑ1 ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Υλικό, Λογισμικό, Τεχνολογία Πληροφοριών 2. Κύρια Μέρη Ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 3. Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 4. Συγκριτικός Πίνακας Διαφόρων Τύπων Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή

Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή 1 Το Υλικό Μέρος του Υπολογιστή Ο υπολογιστής, όπως μπορείτε να παρατηρήσετε στο εργαστήριο του σχολείου σας, περιλαμβάνει διάφορα ξεχωριστά τμήματα που συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Δομή του υπολογιστή

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Δομή του υπολογιστή ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Στόχοι 2 Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20 Τίτλος Μικροδιδασκαλίας: «Εισαγωγή στο Υλικό (Hardware) του Η/Υ» Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης

Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Β2.6 Άλλες Περιφερειακές Συσκευές και Κάρτες Επέκτασης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναγνωρίζουμε και να ονομάζουμε άλλες περιφερειακές συσκευές και κάρτες επέκτασης Να εντοπίζουμε τα κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις:

Ο Η/Υ είναι σύστημα Ψηφιακό διότι είναι φτιαγμένος από ηλεκτρονικά κυκλώματα που αντιλαμβάνονται δύο καταστάσεις: Ψηφιακό Αναλογικό Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών π.χ. το ύψος ανεβαίνοντας μια σκάλα, το βάρος μας σε μια ψηφιακή ζυγαριά, ψηφιακό ρολόι, οι φυσικοί αριθμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» - ΤΑΞΗ: Α

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» - ΤΑΞΗ: Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» - ΤΑΞΗ: Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές έννοιες της Πληροφορικής 1. Τι ονομάζουμε «Δεδομένα (Data)» και τι «Πληροφορία (Information)»;

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Εισαγωγικές έννοιες Πληροφορικής εδοµένα & Πληροφορία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/ Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1 1 Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1 1. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών και σύµφωνα µε ποια κριτήρια γίνεται η διάκρισή τους; 2. Αναφέρετε τα βασικότερα χαρακτηριστικά των υπολογιστών της τέταρτης γενιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.1 TÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓ ÂÈÙÔ ÚÁ Windows 47 2.2 È Â ÚÈÛË Ú Â ˆÓ 63 2.3 Ê ÚÌÔÁ, ÓÙ ÚËÛË Î È ÚÔÛÙ Û ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 79

2.1 TÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓ ÂÈÙÔ ÚÁ Windows 47 2.2 È Â ÚÈÛË Ú Â ˆÓ 63 2.3 Ê ÚÌÔÁ, ÓÙ ÚËÛË Î È ÚÔÛÙ Û ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 79 ƒπ à ª ƒ IKO ª πøª Δ À π Δ ª π À À À À À Δ πƒ ƒ μπ ƒ ºπ À ƒ º ø π ø xi xiii xv xvii KEºA AIO 1: ƒ º ƒπ & À π Δ 1 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ Î È ÙÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙ 3 1.2 Ú ÛË Δ... ÛÙËÓ Î ıëìâúèó ˆ 25 KEºA

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας)

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Συγγραφή: Οι καθηγητές/τριες Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ

Η ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ Η ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΙΑ ΕΙΟΔΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ Διαφάνεια 1η ΣΟ ΠΛΗΚΣΡΟΛΟΓΙΟ (Keyboard) Αποτελεί τη standard μονάδα εισόδου. Φρησιμοποιείται για εισαγωγή δεδομένων υπό μορφή κειμένου. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11. Ενότητα 2 Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων... 86. Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Ενότητα 1 Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 11 Κεφάλαιο 2 Μονάδες μέτρησης χωρητικότητας... 20 Κεφάλαιο 3 Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ

Εισαγωγή. Γραφικά. Μοντέλο (Πληροφορίες για Περιεχόµενο εικόνας. Επεξεργασία Εικόνων. Εικόνα. Τεχνητή Όραση 1.1. Εργα: : 2000+1 & ΣΚΕΠΣΙΣ (ΕΠΕΑΚ Εισαγωγή Μιάεικόνααξίζει1000 λέξεις : Ανθρώπινοοπτικόκανάλι: 30-40 Μbits/s (=64-85 M λέξεις /min µε 4 γράµµατα/λέξη, 7bits/γράµµα). Γραπτό κείµενο: 600-1200 λέξεις/min. 100.000 αποδοτικότερη επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

PREVIEW - FINAL EXAMS

PREVIEW - FINAL EXAMS PREVIEW - FINAL EXAMS 1. Σε τι αναφερόμαστε όταν χρησιμοποιούμε τον όρο ΙΤ; a) Στην Κοινωνία της Πληροφορίας b) Στους Τεχνικούς της Πληροφορικής c) Στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας d) Στις Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 2 και 3: Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της πληροφορικής

Βασικές έννοιες της πληροφορικής Βασικές έννοιες της πληροφορικής 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές (minicomputers) και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN: 978-960-456-287-9 Copyright: 2011, Eκδόσεις ZHTH, B. Δ. Μάνος Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - ΤΠΕ Επαναληπτικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ebeam Projection ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ebeam Projection Δημιουργήστε ένα διαδραστικό πίνακα όπου κι αν πάτε! Το σύστημα προβολής ebeam συνδυάζεται με οποιοδήποτε στάνταρντ ψηφιακό προβολέα και δίνει στους μαθητές - σπουδαστές τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας)

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Συγγραφή: Οι καθηγητές/τριες Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα