Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών"

Transcript

1 Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

2 Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν ένα δίκτυο πως συνδέονται πολλά δίκτυα για να σχηµατίσουν ένα διεθνές δίκτυο ή διαδίκτυο 2

3 Οργάνωση υπολογιστών Τα µέρη ενός Η/Υ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ή υποσυστήµατα Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Κύρια Μνήµη Υποσύστηµα εισόδου/εξόδου Θα τα εξετάσουµε ξεχωριστά και µετά θα δούµε πως συνδέονται

4 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - ΚΜΕ) (Central Processing Unit CPU) Εκτελεί λειτουργίες στα δεδοµένα Αποτελείται από 3 µέρη: Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ) Καταχωρητές Μονάδα Ελέγχου R1 R2 ΑΛΜ R3 I PC Καταχωρητέές 3-4

5 Aριθµητική και λογική µονάδα ή ΑΛΜ (Arithmetic Logic Unit, ALU) Εκτελεί αριθµητικές πράξεις Μονοµελείς πράξεις: πρόσθεση/µείωση κατά ένα Διµελείς πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση πολλαπλασµό, διαίρεση και λογικές πράξεις Απλούστερη µονοµελής πράξη: άρνηση (ΝΟΤ) Διµελείς πράξεις: σύζευξη (AND), διάζευξη (OR), αποκλ. διάζευξη (XOR) Υπεύθυνη για την επιλογή µιάς από αυτές τις πράξεις είναι η Μονάδα Ελέγχου (εξετάζεται στη συνέχεια)

6 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - ΚΜΕ) (Central Processing Unit CPU) Εκτελεί λειτουργίες στα δεδοµένα Αποτελείται από 3 µέρη: Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ) Καταχωρητές Μονάδα Ελέγχου R1 R2 ΑΛΜ R3 I PC Καταχωρητέές 3-6

7 Kαταχωρητές (registers) Γρήγορες αυτόνοµες θέσεις αποθήκευσης για την προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων Για τη διευκόλυνση της ΚΜΕ χρειάζονται πολλοί καταχωρητές Παραδείγµατα καταχωρητών: Καταχωρητές Δεδοµένων, Καταχωρητές Εντολών, Μετρητές προγράµµατος ΑΛΜ R1 R2 R3 I PC Καταχωρητέές

8 Kαταχωρητές Δεδοµένων (data registers) Στο παρελθόν οι Η/Υ είχαν µόνο έναν καταχωρητή Σ αυτόν αποθηκεύονταν εναλλάξ το ένα δεδοµένο εισόδου ή το αποτέλεσµα (το άλλο δεδοµένο εισόδου ερχόταν κατ ευθείαν από τη µνήµη) Σήµερα χρησιµοποιούνται δεκάδες καταχωρητές στην ΚΜΕ για την επιτάχυνση των πράξεων Αφού σήµερα το υλικό χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο στη θέση του λογισµικού για εκτέλεση σύνθετων πράξεων, είναι απαραίτητη η παρουσία πολλών καταχωρητών για τη φιλοξενία των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων Στην εικόνα δίπλα παρουσιάζονται µόνο 3 καταχωρητές (R1, R2, R3): ένας για τα δεδοµένα εισόδου, ένας για τα δεδοµένα εξόδου, και ένας για το αποτέλεσµα ΑΛΜ R1 R2 R3 I PC Καταχωρητέές

9 Kαταχωρητής Εντολών (Instruction register) Στη µνήµη των σύγχρονων Η/Υ αποθηκεύονται Δεδοµένα αλλά και το Πρόγραµµα Η ΚΜΕ είναι υπεύθυνη για την Ανάκληση των εντολών µία µία από τη µνήµη την Αποθήκευσή τους στον Καταχωρητή Εντολών την Ερµηνεία τους και την Εκτέλεσή τους Το πως ακριβώς γίνεται αυτό θα το δούµε στη συνέχεια ΑΛΜ R1 R2 R3 I PC Καταχωρητέές

10 Μετρητής Προγράµµατος (Program Counter - PC) Παρακολουθεί την εντολή που εκτελείται τη δεδοµένη στιγµή Αφού εκτελεστεί η εντολή, ο PC αυξάνεται κατά 1 ώστε να δείχνει στη διεύθυνση µνήµης που βρίσκεται η επόµενη εντολή R1 R2 ΑΛΜ R3 I PC Καταχωρητέές

11 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - ΚΜΕ (Central Processing Unit CPU) Εκτελεί λειτουργίες στα δεδοµένα Αποτελείται από 3 µέρη: Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ) Καταχωρητές Μονάδα Ελέγχου R1 R2 ΑΛΜ R3 I PC Καταχωρητέές 3-11

12 Mονάδα ελέγχου (Control Unit) Μοιάζει µε το τµήµα του ανθρώπινου εγκεφάλου που ελέγχει τη λειτουργία κάθε οργάνου του σώµατος Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω διαύλων που είναι είτε ανοιχτοί είτε κλειστοί Παράδειγµα: Έστω ότι µια ΑΛΜ πρέπει να εκτελεί 10 διαφορετικές πράξεις Για να καθοριστούν αυτές οι πράξεις χρειάζονται 4 δίαυλοι από τη µονάδα ελέγχου προς την ΑΛΜ Κάθε κλειστός δίαυλος µπορεί να αναπαρασταθεί ως 0 Κάθε ανοιχτός δίαυλος µπορεί να αναπαρασταθεί ως 1 Οι 4 αυτοί δίαυλοι µπορούν να χειριστούν 2 4 (16) διαφορετικές καταστάσεις: 0000, 0001, 0010,..., από αυτές τις καταστάσεις θα χρησιµοποιούνται για τις αριθµητικές και λογικές πράξεις (π.χ. Η κατάσταση 0001 µπορεί να αντιπροσωπεύει την αύξηση κατά 1) και οι άλλες 6 θα είναι διαθέσιµες για άλλους σκοπούς

13 Οργάνωση υπολογιστών Τα µέρη ενός Η/Υ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες ή υποσυστήµατα Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Κύρια Μνήµη Υποσύστηµα εισόδου/εξόδου Θα τα εξετάσουµε ξεχωριστά και µετά θα δούµε πως συνδέονται

14 Κύρια Μνήµη Κύρια µνήµη (main memory): µια συλλογή από θέσεις αποθήκευσης Διεύθυνση µνήµης: το µοναδικό αναγνωριστικό χαρακτηριστικό κάθε θέσης αποθήκευσης Πως µεταφέρονται τα δεδοµένα από και προς τη µνήµη; Σε οµάδες από µπιτ οι οποίες ονοµάζονται λέξεις (words). Μια λέξη µπορεί να είναι 8, 16, 32, ή 64 µπιτ Αν η λέξη είναι 8 bit αναφέρεται ως byte, µία λέξη 16bit ως 2 byte, 32bit ως 4 byte κλπ

15 Χώρος Διευθύνσεων Για την προσπέλαση µιας λέξης στη µνήµη χρειάζεται ένα αναγνωριστικό Κάθε λέξη, σε επίπεδο υλικού, προσδιορίζεται από µια διεύθυνση Ο συνολικός αριθµός των µοναδικά προσδιορίσιµων θέσεων στη µνήµη ονοµάζεται χώρος διευθύνσεων (address space). Π.χ. µια µνήµη 64 Kbyte µε µέγεθος λέξης 1 byte διαθέτει χώρο διευθύνσεων µε εύρος από 0 έως , δηλ. από 0 έως (64 x 1024)-1 1 Κbyte = 10 3 byte ~ 2 10 (1.024) byte

16 Χώρος Διευθύνσεων

17 Μονάδες Μνήµης (1) Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται για αναφορά στη µνήµη Η ορολογία είναι παραπλανητική Προσεγγίζει το πλήθος των byte σε δυνάµεις του 10, ενώ είναι σε δυνάµεις του 2 Οι µονάδες σε δυνάµεις του 2 διευκολύνουν την διευθυνσιοδότηση 3-17

18 Μονάδες Μνήµης (2) Μονάδα Ακριβές πλήθος µπάιτ Προσέγγιση κιλοµπάιτ (kilobyte) 2 10 (1.024) µπάιτ 10 3 µπάιτ µεγκαµπάιτ (megabyte) γκιγκαµπάιτ (gigabyte) 2 20 ( ) µπάιτ 10 6 µπάιτ 2 30 ( ) µπάιτ 10 9 µπάιτ τεραµπάιτ (terabyte) 2 40 µπάιτ µπάιτ πεταµπάιτ (petabyte) 2 50 µπάιτ µπάιτ εξαµπάιτ (exabyte) 2 60 µπάιτ µπάιτ

19 Οι διευθύνσεις ως σχήµατα µπιτ (1) Επειδή οι υπολογιστές λειτουργούν αποθηκεύοντας αριθµούς ως σχήµατα µπιτ, οι διευθύνσεις αναπαρίστανται και αυτές µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι, αν ένας υπολογιστής έχει 64 κιλοµπάιτ (2 16 ) µνήµης µε µέγεθος λέξης 1 µπάιτ, τότε για τον προσδιορισµό µιας διεύθυνσης απαιτείται ένα σχήµα 16 µπιτ.

20 Οι διευθύνσεις ως σχήµατα µπιτ (2) Οι διευθύνσεις µνήµης καθορίζονται µε τη χρήση µη προσηµασµένων ακεραίων (δεν υπάρχουν αρνητικές διευθύνσεις). Η πρώτη θέση αναφέρεται ως διεύθυνση (διεύθυνση 0), και η τελευταία θέση αναφέρεται ως διεύθυνση (διεύθυνση ) Γενικά, αν ένας υπολογιστής διαθέτει Ν λέξεις µνήµης, για την αναφορά όλων των θέσεων µνήµης απαιτείται ένας µη προσηµασµένος ακέραιος µεγέθους log 2 N µπιτ.

21 Οι διευθύνσεις ως σχήµατα µπιτ Παράδειγµα Ένας υπολογιστής έχει 32 MB µνήµης. Πόσα µπιτ χρειάζονται για τη διευθυνσιοδότηση κάθε µπάιτ της µνήµης;

22 Θυµηθείτε Μονάδα Ακριβές πλήθος µπάιτ Προσέγγιση κιλοµπάιτ (kilobyte) 2 10 (1.024) µπάιτ 10 3 µπάιτ µεγκαµπάιτ (megabyte) γκιγκαµπάιτ (gigabyte) 2 20 ( ) µπάιτ 10 6 µπάιτ 2 30 ( ) µπάιτ 10 9 µπάιτ τεραµπάιτ (terabyte) 2 40 µπάιτ µπάιτ πεταµπάιτ (petabyte) 2 50 µπάιτ µπάιτ εξαµπάιτ (exabyte) 2 60 µπάιτ µπάιτ

23 Οι διευθύνσεις ως σχήµατα µπιτ Παράδειγµα Ένας υπολογιστής έχει 32 MB µνήµης. Πόσα µπιτ χρειάζονται για τη διευθυνσιοδότηση κάθε µπάιτ της µνήµης; Λύση Ο χώρος διευθύνσεων της µνήµης είναι 32 MB, δηλαδή 32 x 2 20 = 2 5 x 2 20 = Άρα για τη διευθυνσιοδότηση κάθε µπάιτ απαιτούνται log , δηλαδή 25, µπιτ

24 Οι διευθύνσεις ως σχήµατα µπιτ Ένας υπολογιστής έχει 128 MB µνήµης. Κάθε λέξη σε αυτόν τον υπολογιστή είναι 8 µπάιτ. Πόσα µπιτ χρειάζονται για τη διευθυνσιοδότηση κάθε λέξης µνήµης;

25 Θυµηθείτε Μονάδα Ακριβές πλήθος µπάιτ Προσέγγιση κιλοµπάιτ (kilobyte) 2 10 (1.024) µπάιτ 10 3 µπάιτ µεγκαµπάιτ (megabyte) γκιγκαµπάιτ (gigabyte) 2 20 ( ) µπάιτ 10 6 µπάιτ 2 30 ( ) µπάιτ 10 9 µπάιτ τεραµπάιτ (terabyte) 2 40 µπάιτ µπάιτ πεταµπάιτ (petabyte) 2 50 µπάιτ µπάιτ εξαµπάιτ (exabyte) 2 60 µπάιτ µπάιτ

26 Οι διευθύνσεις ως σχήµατα µπιτ Ένας υπολογιστής έχει 128 MB µνήµης. Κάθε λέξη σε αυτόν τον υπολογιστή είναι 8 µπάιτ. Πόσα µπιτ χρειάζονται για τη διευθυνσιοδότηση κάθε λέξης µνήµης; Λύση Ο χώρος διευθύνσεων της µνήµης είναι 128 MB, δηλαδή 128 x 2 20 = 2 7 x 2 20 = Όµως, κάθε λέξη είναι 8 (2 3 ) µπάιτ, άρα έχουµε 2 24 λέξεις. Αυτό σηµαίνει ότι για τη διευθυνσιοδότηση κάθε λέξης απαιτούνται log , δηλαδή 24, µπιτ.

27 Τύποι Μνήµης Υπάρχουν διαθέσιµοι δύο τύποι µνηµών µε υποκατηγορίες RAM (Random Access Memory) SRAM (Static RAM) DRAM (Dynamic RAM) ROM (Read-Only Memory) PROM (Programmable ROM) EPROM (Erasable PROM) EEPROM (Electronically EPROM)

28 RAM µνήµη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory) Είναι το µεγαλύτερο µέρος της µνήµης ενός Η/Υ Ο όρος προκαλεί σύγχιση γιατί και η µνήµη ROM µπορεί να προσπελαστεί τυχαία Αυτό που ξεχωρίζει τη RAM από τη ROM είναι ότι Η RAM µπορεί να αναγνωστεί και να εγγραφεί από το χρήστη O χρήστης µπορεί να γράψει κάτι στη RAM κι αργότερα µπορεί να το διαγράψει απλά µε το αντικαταστήσει µε κάτι άλλο Η RAM είναι «πτητική» Αυτό σηµαίνει ότι όταν διακόπτεται η τροφοδοσία του ρεύµατος (π.χ. σβήνουµε τον υπολογιστή ή πέφτει το ρεύµα), όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στη RAM (πρόγραµµα ή δεδοµένα) διαγράφονται

29 Τύποι Μνήµης Υπάρχουν διαθέσιµοι δύο τύποι µνηµών µε υποκατηγορίες RAM (Random Access Memory) SRAM (Static RAM) DRAM (Dynamic RAM) ROM (Read-Only Memory) PROM (Programmable ROM) EPROM (Erasable PROM) EEPROM (Electronically EPROM)

30 Στατική RAM (Static RAM ή SRAM) Χρησιµοποιεί για την αποθήκευση δεδοµένων τις δισταθείς πύλες (ή πύλες φλιπ-φλοπ) που έχουν δύο καταστάσεις: 0 και 1 Διατηρεί την κατάστασή της (0 ή 1), δηλαδή τα δεδοµένα διατηρούνται αποθηκευµένα όσο υπάρχει τροφοδοσία ρεύµατος χωρίς να χρειάζονται ανανέωση. Είναι ακριβή στην κατασκευή της αλλά πολύ γρήγορη

31 Τύποι Μνήµης Υπάρχουν διαθέσιµοι δύο τύποι µνηµών µε υποκατηγορίες RAM (Random Access Memory) SRAM (Static RAM) DRAM (Dynamic RAM) ROM (Read-Only Memory) PROM (Programmable ROM) EPROM (Erasable PROM) EEPROM (Electronically EPROM)

32 Δυναµική RAM (Dynamic RAM ή DRAM ) Χρησιµοποιεί πυκνωτές Αν ο πυκνωτής είναι φορτισµένος, η κατάσταση είναι 1, αν είναι αφόρτιστος, η κατάσταση είναι 0. Επειδή οι πυκνωτές χάνουν ένα µέρος του φορτίου τους µε την πάροδο του χρόνου, οι θέσεις τα κελιά µνήµης χρειάζονται περιοδική ανανέωση. Είναι αργές αλλά φτηνές.

33 Τύποι Μνήµης Υπάρχουν διαθέσιµοι δύο τύποι µνηµών µε υποκατηγορίες RAM (Random Access Memory) SRAM (Static RAM) DRAM (Dynamic RAM) ROM (Read-Only Memory) PROM (Programmable ROM) EPROM (Erasable PROM) EEPROM (Electronically EPROM)

34 ROM µνήµη µόνο για ανάγνωση (Read-Only Memory) Τα περιεχόµενά της καθορίζονται από τον κατασκευαστή Ο χρήστης µπορεί να διαβάσει τη ROM αλλά όχι και να γράψει σε αυτή Πλεονέκτηµα: είναι µη πτητική Χρησιµοποιείται για προγράµµατα ή δεδοµένα που δεν πρέπει να διαγραφούν ή να µεταβληθούν ακόµα και όταν ο υπολογιστής κλείνει, π.χ. Το πρόγραµµα εκκίνησης

35 Ιεραρχία της µνήµης

36 Κρυφή Μνήµη Είναι γρηγορότερη από την κύρια µνήµη αλλά πιο αργή από την ΚΜΕ και τους καταχωρητές της Έχει συνήθως µικρό µέγεθος και είναι τεχνολογίας SRAM Μεσολαβεί µεταξύ της ΚΜΕ και της κύριας µνήµης

37 Κρυφή Μνήµη Η κρυφή µνήµη περιέχει συνεχώς ένα αντίγραφο κάποιου τµήµατος της κύριας µνήµης. Όταν η ΚΜΕ πρέπει να προσπελάσει µια λέξη στην κύρια µνήµη, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 1. Η ΚΜΕ ελέγχει την κρυφή µνήµη. 2. Αν βρει εκεί τη λέξη, την αντιγράφει, αν όχι, η ΚΜΕ προσπελάζει την κεντρική µνήµη και αντιγράφει το τµήµα της το οποίο ξεκινάει µε την επιθυµητή λέξη. Το τµήµα αντικαθιστά τα προηγούµενα περιεχόµενα της κρυφής µνήµης. 3. Η ΚΜΕ προσπελάζει την κρυφή µνήµη και αντιγράφει τη λέξη.

38 Υποσύστηµα Εισόδου/Εξόδου Επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να επικοινωνεί µε τον έξω κόσµο και να διατηρεί προγράµµατα και δεδοµένα ακόµα και όταν είναι κλειστός Οι συσκευές εισόδου/εξόδου χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: στις µη αποθηκευτικές στις αποθηκευτικές

39 Μη αποθηκευτικές συσκευές Πληκτρολόγιο και οθόνη Εκτυπωτής 39

40 Αποθηκευτικές συσκευές Είναι φθηνότερες από την κύρια µνήµη και τα περιεχόµενά τους είναι µη πτητικά. Χωρίζονται σε Μαγνητικές Οπτικές 40

41 Μαγνητικός Δίσκος

42 Μαγνητικός Δίσκος Οργάνωση Επιφανείας Προσπέλαση Δεδοµένων Τυχαία προσπέλαση Απόδοση Ταχύτητα περιστροφής Χρόνος αναζήτησης Χρόνος µεταφοράς

43 Μαγνητική Ταινία

44 Μαγνητική Ταινία Οργάνωση Επιφανείας Προσπέλαση Δεδοµένων Σειριακή προσπέλαση Απόδοση Αργότερη αλλά φτηνότερη από µαγνητικό δίσκο

45 Οπτικές συσκευές αποθήκευσης CD-ROM (Μνήµη σύµπηκτου δίσκου µόνο για ανάγνωση) CD-R (Εγγράψιµος σύµπηκτος δίσκος) CD-RW (Επανεγγράψιµος σύµπηκτος δίσκος ή διαγράψιµος οπτικός δίσκος) DVD (Ψηφιακός πολυµορφικός δίσκος - Digital Versatile Disk)

46 CD-RΟΜ (Compact Disk Read- Only Memory) Μνήµη σύµπηκτου δίσκου µόνο για ανάγνωση Χρησιµοποιεί την ίδια τεχνολογία µε τα CD που αναπτύχθηκε από τη Philips και Sony για την εγγραφή µουσικής. Η µόνη διαφορά είναι κάποιες βελτιώσεις για να είναι µια µονάδα CD-ROM πιό στιβαρή και διαθέτει έλεγχο σφαλµάτων

47 Ταχύτητες CD-ROM Ταχύτητα 1x Ρυθµός ανάγνωσης δεδοµένων µπάιτ ανά δευτερόλεπτο Προσέγγιση 150 ΚΒ/δευτερόλεπτο 2x ανά δευτερόλεπτο 300 ΚΒ/δευτερόλεπτο 4x ανά δευτερόλεπτο 600 ΚΒ/δευτερόλεπτο 6x ανά δευτερόλεπτο 900 ΚΒ/δευτερόλεπτο 8x ανά δευτερόλεπτο 1,2 MΒ/δευτερόλεπτο 12x ανά δευτερόλεπτο 1,8 MΒ/δευτερόλεπτο 16x ανά δευτερόλεπτο 2,4 MΒ/δευτερόλεπτο 24x ανά δευτερόλεπτο 3,6 MΒ/δευτερόλεπτο 32x ανά δευτερόλεπτο 4,8 MΒ/δευτερόλεπτο 40x ανά δευτερόλεπτο 6 MΒ/δευτερόλεπτο 47

48 DVD Είδος µονής πλευράς, µονής στρώσης µονής πλευράς, διπλής στρώσης διπλής πλευράς, µονής στρώσης διπλής πλευράς, διπλής στρώσης Χωρητικότητα 4,7 GB 8,5 GB 9,4 GB 17 GB 48

49 DVD και συµπίεση Η τεχνολογία DVD χρησιµοποιεί συµπίεση MPEG, που σηµαίνει ότι ένα DVD µονής πλευράς/µονής στρώσης µπορεί να χωρέσει 133 λεπτά βίντεο υψηλής ανάλυσης µαζί µε ήχο και υπότιτλους 49

50 Συνδεση υποσυστηµατων Σύνδεση µεταξύ ΚΜΕ, κύριας µνήµης και Ε/Ε 3-50

51 Σύνδεση ΚΜΕ και Μνήµης Συνδέονται µέσω 3 οµάδων καλωδίων που ονοµάζονται Δίαυλοι. Δίαυλος Αποτελείται από πολλά καλώδια. 1 καλώδιο µεταφέρει 1 µπιτ. Δίαυλος Δεδοµένων Ο αριθµός των καλωδίων εξαρτάται από το µέγεθος της λέξης πχ. 32 bit -> 32 καλώδια ώστε και τα 32 µπιτ της λέξης να µπορούν να µεταφερθούν ταυτόχρονα Δίαυλος Διευθύνσεων Για προσπέλαση µιάς συγκεκριµένης λέξης στη µνήµης. Αν η µνήµη διαθέτει 2 ν θέσεις, κάθε διεύθυνση µνήµης χρειάζεται ν µπιτ, εποµένως ο δίαυλος πρέπει να διαθέτει ν καλώδια για µεταφέρει ν µπιτ τη φορά Δίαυλος Ελέγχου Για µεταφορά εντολών από την ΚΜΕ προς τη Μνήµη. µ καλώδια επιτρέπουν 2 µ εντολές

52 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 3-52

53 Εκτέλεση Προγραµµάτων Η επεξεργασία των δεδοµένων από τους υπολογιστές γενικής χρήσης γίνεται µε τη χρήση ενός συνόλου εντολών που ονοµάζεται πρόγραµµα Ο Η/Υ διαβάζει δεδοµένα εισόδου και εκτελεί εντολές του προγράµµατος για να δηµιουργήσει δεδοµένα εξόδου Τα δεδοµένα και το πρόγραµµα αποθηκεύονται στη µνήµη Η ΚΜΕ χρησιµοποιεί επαναλαµβανόµενους κύκλους µηχανής για να εκτελέσεις τις εντολές προγράµµατος µία προς µία 53

54 Εκτέλεση Προγραµµάτων Κύκλος Μηχανής 54

55 Εκτέλεση Προγραµµάτων Κύκλος Μηχανής Ανάκληση: Η Μονάδα Ελέγχου (Μ.Ε.) ζητά από το σύστηµα να αντιγράψει την επόµενη εντολή στον καταχωρητή εντολών (IR) της ΚΜΕ. Ο µετρητής προγράµµατος (PC) έχει τη διεύθυνση της εντολής που θα εκτελεστεί. Αφού εκτελεστεί η εντολή, ο PC αυξάνεται κατά 1. ΑΛΜ R1 R2 R3 I PC Καταχωρητέές Αποκωδικοποίηση: Η εντολή στον IR αποκωδικοποιείται απο τη Μ.Ε., δηλ. δηµιουργείται δυαδικός κώδικας για το τι θα εκτελέσει το σύστηµα Εκτέλεση: Η Μ.Ε. δίνει εντολή σ ένα στοιχείο της Κ.Μ.Ε. να κάνει µια εργασία, π.χ. - Ζητά απ το σύστηµα να διαβάσει (φορτώσει) ένα στοιχείο δεδοµένων από τη µνήµη ή - Δίνει εντολή στην ΑΛΜ να προσθέσει τα περιεχόµενα δύο καταχωρητών εισόδου και να τοποθετήσει το αποτέλεσµα σ έναν καταχωρητή εξόδου. 55

56 Πρόσθεση δύο ακεραίων Περιεχόµενα µνήµης και καταχωρητών πριν από κάθε κύκλο 56

57 Πρόσθεση δύο ακεραίων Μετά την πρώτη εντολή 57

58 Πρόσθεση δύο ακεραίων Μετά την δεύτερη εντολή 58

59 Πρόσθεση δύο ακεραίων Μετά την τρίτη εντολή 59

60 Πρόσθεση δύο ακεραίων Μετά την τέταρτη εντολή 60

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Δομή του υπολογιστή

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Δομή του υπολογιστή ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Στόχοι 2 Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Β2.3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της κύριας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στους υπολογιστές Απαντήσεις ερωτήσεων και ασκήσεων επανάληψης 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ...29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ...29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 1.1 Βασικές έννοιες... 15 1.2 Εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα... 17 1.3 Εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αρχιτεκτονική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων Υπολογιστικό Σύστηµα Κεντρική Μνήµη ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Δρ. ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή - Εκκίνηση - Βοήθεια 1. Νέες Τεχνολογίες Πληροφορική Υπολογιστές Στις μέρες μας καθημερινά ακούμε να μιλάνε για τους υπολογιστές, την πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες της πληροφορικής

Βασικές έννοιες της πληροφορικής Βασικές έννοιες της πληροφορικής 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές 1. Οι τρεις βασικοί τύποι υπολογιστών είναι τα Μεγάλα συστήµατα υπολογιστών (mainframe computers), οι Μίνι υπολογιστές (minicomputers) και

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΨHΦIAKA ΣYΣTHMATA Τόµος B' Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1. Κατηγορίες Υπολογιστών Οι διαφορές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών των υπολογιστών οδήγησαν στην κατηγοριοποίηση αυτών. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: α) ο τύπος του σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Χρήση Η/Υ και γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας Περιεχόµενα 1. εδοµένα και Πληροφορίες. O Προσωπικός Υπολογιστής. Αποθήκευση της πληροφορίας στον υπολογιστή. 1 2. Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας)

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Συγγραφή: Οι καθηγητές/τριες Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 9: Εσωτερική και Εξωτερική μνήμη. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Μαθήματα 4 και 5: Κεντρική Μονάδα Η/Υ 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά 2 Κουτί (Case) Η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ Γυμνασίου Σημειώσεις

Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ Γυμνασίου Σημειώσεις Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Γ Γυμνασίου Σημειώσεις Συγγραφή: Οι καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα