«Ψηφιακό Βίντεο: εκπαίδευση, ενηµέρωση, τέχνη και ψυχαγωγία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ψηφιακό Βίντεο: εκπαίδευση, ενηµέρωση, τέχνη και ψυχαγωγία»"

Transcript

1 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», /7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ψηφιακό Βίντεο: εκπαίδευση, ενηµέρωση, τέχνη και ψυχαγωγία» «Μαθαίνουµε και δηµιουργούµε ψηφιακά»

2 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», /7 ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ψηφιακό Βίντεο: εκπαίδευση, ενηµέρωση, τέχνη και ψυχαγωγία» ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Μαθαίνουµε και δηµιουργούµε ψηφιακά» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕ ΠΕ19 µαθηµατικός ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (ναι/όχι) ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) 3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Εισαγωγή Η συγκεκριµένη πρόταση υλοποίησης προγράµµατος στο πλαίσιο του µαθήµατος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, PROJECT Α Λυκείου έχει ως κεντρικό άξονα το ψηφιακό βίντεο. Το video είναι το µέσο που ολοένα και περισσότερο χρησιµοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία και µάλιστα διαφαίνεται να προτιµάται σε πολλές περιπτώσεις έναντι άλλων παραδοσιακών µέσων (.

3 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», /7 Πιο συγκεκριµένα χρησιµοποιείται ως ένα µέσο για ενοποιηµένη συλλογή και παρουσίαση εικόνων και ήχων και λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας του χρησιµοποιείται για την προβολή αποτελεσµάτων διαφόρων ερευνητικών εργασιών και πολύπλοκων επιστηµονικών στοιχείων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι το video είναι το κυρίαρχο µέσο για την καθηµερινή µας ενηµέρωση, από διεθνή νέα µέχρι τα αθλητικά και θέµατα υγείας. Είναι ένα µέσο ενηµέρωσης και µάθησης. Αν ισχύει ότι ''µία εικόνα είναι όσο χίλιες λέξεις'' τότε ''πολλές συνεχόµενες εικόνες (video) είναι όσο χίλιες εικόνες και άλλες χίλιες λέξεις για να περιγράψουν κάθε µία''. Σκοπός της έρευνας είναι a) η αναζήτηση γνώσεων, η πληροφόρηση και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών µε το θέµα b) η συγγραφή µικρού εγχειριδίου, συνοδευόµενο από γλωσσάρι µε τις πιο χρήσιµες πληροφορίες c) Η δηµιουργία / επεξεργασία πρωτότυπου/ων βίντεο 1. ένα βίντεο αποτελούµενο από στατικές εικόνες, αφήγηση, και µουσική ή/και 2. ένα βίντεο µέσα από µοντάζ διαφορετικών αρχείων βίντεο, σε συνδυασµό µε στατικές εικόνες, αφήγηση και µουσική. Δηλαδή συγγραφή multimodal texts (video authoring & editing, συγγραφή σεναρίου, επεξεργασία εικόνων και ήχου) και µεταφόρτωση στη πλατφόρµα youtube καθώς και διάχυση µέσα από το σχολικό ιστολόγιο (blog: Θα αποτελείται από 2 µέρη: α) Θεωρητικό υπόβαθρο και β) Διαδικασία παραγωγής βίντεο Τα ερωτήµατα που θα προταθούν στους µαθητές είναι: 1. Τι εννοούµε µε τον όρο ψηφιακό βίντεο (συσχετισµός µε το αναλογικό) και σε ποιους τοµείς της καθηµερινής ζωής χρησιµοποιείται; 2. Από την εικόνα και τον ήχο στο βίντεο: o Διανυσµατικές και χαρτογραφικές εικόνες και παράµετροι (χρωµατικό βάθος, ανάλυση, µέγεθος, χρωµατικά µοντέλα RGB και CMYK, συµπίεση), o Ψηφιακός ήχος/επεξεργασία, συµπίεση 3. Τύποι βίντεο µε βάση ποικίλα κριτήρια (περιεχόµενο) 4. Συστήµατα δηµιουργίας ψηφιακού βίντεο 5. Συστήµατα κωδικοποίησης (υλικό-λογισµικό) 6. Τι είναι συµπίεση; Τύποι συµπίεσης / Video formats (εταιριών/ Proprietary και ανοικτά/ Open 7. Συστήµατα αποθήκευσης βίντεο 8. Συστήµατα λήψης 9. Συστήµατα µετάδοσης video streaming 10. Λογισµικό επεξεργασίας εικόνας 11. Λογισµικό επεξεργασίας ήχου 12. Λογισµικό δηµιουργίας και επεξεργασίας ψηφιακού video 13. Ενοποίηση video µε άλλο εκπαιδευτικό λογισµικό 14. Τι πρέπει να προσέξει ένας αρχάριος χρήστης για να δηµιουργήσει το σενάριο για βίντεο 15. Γλωσσάρι τεχνικών όρων 16. Τι είναι ψηφιακή συνάρµοση και πνευµατικά δικαιώµατα 17. Τι προσέχω στη συγγραφή µιας αναφοράς/έκθεσης πεπραγµένων 18. Ποια τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας και του παραδοτέου βίντεο. Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέµατος, συσχέτιση µε διδασκόµενα µαθήµατα, αναφερόµενα µαθησιακά οφέλη κλπ α. Κριτήρια επιλογής θέµατος Συνοψίζοντας παραθέτουµε τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία προτείνεται το συγκεκριµένο θέµα: 1. Το αντικείµενο είναι προσιτό στους µαθητές 2. Το θέµα είναι επίκαιρο.

4 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», /7 3. Δίνει τη δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης. β. Μαθήµατα Το θέµα εποµένως ελκύει το ενδιαφέρον των µαθητών, ενεργοποιεί τη φαντασία και προσθέτει γνώσεις και δεξιότητες. Το 2ο µεγάλο πλεονέ κτηµα της πρότασης είναι η δυνατότητα διαθεµατικής προσέγγισης και η σύνδεση του σχεδίου εργασίας (project) µε τα τα Αγγλικά, την Τέχνη, τη Φυσική, την Τεχνολογία, την Πληροφορική και τις ΤΠΕ. γ. Οφέλη Οι µαθητές Θα αποκτήσουν έγκυρη και επικαιροποιηµένη ενηµέρωση Θα αποκτήσουν την ικανότητα εντοπισµού, συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης διαφόρων πληροφοριών που συνδέονται µε το συγκεκριµένο θέµα. Θα εφαρµόσουν ποικίλες γνώσεις, για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Θα εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες Θα συνεργαστούν αποτελεσµατικά και χωρίς ανταγωνισµούς. Εκτός από ερευνητές θα αισθανθούν και δηµιουργοί. Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Μεθοδολογία Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µε τη µέθοδο των σχεδίων εργασίας (µέθοδος PROJECT). Αρχικά θα ανιχνευθεί η σχέση των µαθητών µε το θέµα και πώς οι υπάρχουσες γνώσεις θα µπορούσε να αποτελέσει κοινή πλατφόρµα συνεργασίας. Όπου και όποτε κρίνεται απαραίτητο ένα φύλλο εργασίας θα διατίθεται στους µαθητές προκειµένου να καθοδηγούνται, να συντονίζεται το έργο τους και να µη χάνεται χρόνος. Πολλαπλοί Τρόποι Μάθησης & Ενθάρρυνση Δηµιουργίας Οµάδων Μάθησης Πλήρης υποστήριξη και των 4 διαδεδοµένων τρόπων µάθησης και µέσων µε χρήση video, audio, text, graphics κτλ., δηλαδή: Αυτοδιδασκαλία (self-directed) όπου ο εκπαιδευόµενος αποφασίζει για τον τρόπο και πως προχωράει, αλλά είναι υπό παρακολούθηση και αξιολόγηση προόδου Ασύγχρονη Συνεργασία (asynchronous collaboration) υποστηρίζοντας δηµιουργία οµάδων εργασίας και συζητήσεων, παρουσιάσεων, µε δυνατότητες πρόσβασης στο υλικό της τάξης, µε εξετάσεις και αξιολογήσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στην λύση προβληµάτων (cases) Συνεργαζόµενη (Collaborative) Εκπαίδευση Σύγχρονη εκπαίδευση (Synchronous/virtual Classroom wikispaces.com) και κατά µέτωπο διδασκαλία στο εργαστήριο Η/Υ Ενθάρρυνση Δηµιουργίας Κοινοτήτων Μάθησης Οι οµάδες µάθησης µπορεί να δηµιουργηθούν µεταξύ των µαθητών, µε τους καθηγητές, και µε άλλους που συµµετέχουν σε άλλα ή παρόµοια µαθήµατα. Πρώτη Φάση Α. Επισήµανση των κεντρικών αξόνων, ανάλυση και στόχοι του θέµατος Χρονοπρογραµµατισµός Παρακολούθηση βίντεο αποσπασµάτων. Σταχυολόγηση υλικού - αποκοµµάτων από δηµοσιεύσεις εργασιών σχετικών µε το προς µελέτη θέµα Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου/φύλλου εργασίας για την αξιολόγηση των αποκτηθεισών γνώσεων και του θέµατος, που οι µαθητές θα παρουσιάσουν µε τη χρήση παρουσιάσεων και βίντεο. Β. Ανάλυση του θέµατος σε υποθέµατα Διαχωρισµός υλικού σε κατηγορίες Προσδιορισµός υποθεµάτων Χρήση νοητικών χαρτών Παρουσίαση των συµπερασµάτων µε τη χρήση της εφαρµογής MsPowerpoint Γ. Διατύπωση σεναρίων και των στόχων τους Οι µαθητές/τριες θα πρέπει:

5 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», /7 Να γνωρίσουν νέες έννοιες και να τις συσχετίζουν µε επιτυχία Να εξοικειωθούν µε καινούργια λογισµικά δηµιουργίας και επεξεργασίας βίντεο. Να µιλήσουν για πνευµατικά δικαιώµατα (διασφάλιση και προστασία. Ψηφιακή συνάρµοση Να αξιοποιήσουν κατά το δυνατό τις πληροφορίες από ΜΜΕ και ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Να οργανώσουν τις πληροφορίες και το υλικό τους σε φακέλους, υπο-φακέλους και αρχεία Να µπορούν να παρουσιάζουν τις απόψεις τους και τη δουλειά τους µε πειστικό τρόπο και χρησιµοποιώντας σύγχρονα µέσα ( pc, σαρωτή, εκτυπωτή, βοηθητικές µνήµες, κοινόχρηστα αρχεία, printer, flash, ψηφιακή κάµερα, κινητό, εφαρµογές λογισµικού) Να καλλιεργήσουν πνεύµα συνεργασίας και υπευθυνότητας και να δουλέψουν συνεργατικά Δ. Χωρισµός των µαθητών/τριών για δουλειά σε οµάδες Χωρισµός των µαθητών σε οµάδες εργασίας µε συγκεκριµένο αντικείµενο µελέτης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Προσδιορισµός κοινής πλατφόρµας εργασίας (wiki, shared google docs, blog) Δεύτερη Φάση - Καθορισµός δραστηριοτήτων 1. Οι µαθητές µελετούν και βρίσκουν τις απαντήσεις στα ερωτήµατα. 2. Εξοικειώνονται µε το λογισµικό δηµιουργίας του βίντεο τους. 3. Παρουσιάζουν τον τρόπο χρήσης του εν λόγω προγράµµατος στην ολοµέλεια 4. Εξοικειώνονται µε τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ σχετικών µε την ασφαλή αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, σύνθεση παρουσιάσεων 5. Μελετούν προσεκτικά τα έργα των συµµαθητών τους 6. Δηµοσιοποιούν τις παρουσιάσεις τους στο διαδίκτυο Τρίτη Φάση - Σύνθεση και παρουσίαση της εργασίας Συγγραφή σεναρίου Δηµιουργία βίντεο Τέταρτη φάση Αξιολόγηση Διάχυση αποτελεσµάτων α. Καθορισµός κριτηρίων και αξιολόγηση της εργασίας Κριτήρια αξιολόγησης (Αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση από την οµάδα) του προγράµµατος µπορεί να είναι ο βαθµός επίτευξης των στόχων, η µεθοδολογική και διαθεµατική του προσέγγιση, το πλήθος των πηγών που επιλέχθηκαν, η εξαγωγή και τεκµηρίωση των συµπερασµάτων, η σύνθεση και παρουσίαση της εργασίας, κτλ. β. Κοινοποίηση των αποτελεσµάτων Οι οµάδες αναλαµβάνουν την δηµοσιοποίηση όλης της εργασίας (θεωρητικό και πρακτικό µέρος) Οργανώνουν παρουσίαση της δουλειάς τους στο σχολείο. Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύνθεση κειµένων, πινάκων, διαγραµµάτων, φωτογραφικό υλικό, πόστερ, παρουσιάσεις, βίντεο, ατοµικό ηµερολόγιο, τελική ατοµική αναφορά, οµαδική έκθεση πεπραγµένων µε συµπεράσµατα κι εµπειρίες. Μικρό εγχειρίδιο πρακτικών συµβουλών µαζί µε γλωσσάρι για αρχάριους στη δηµιουργία βίντεο Σενάριο και πρωτότυπο βίντεο σε ψηφιακή µορφή Ε. ΠΟΡΟΙ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Συνεργασία µε συναδέλφους από το σχολείο: Σ. ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΠΕ06, Α. ΧΡΥΣΟΥ ΠΕ02, Μ. ΠΑΤΤΑ ΠΕ04, Ν. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ04, Γ. ΛΟΝΤΟΡΦΟΣ ΠΕ12, Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕ04 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΡΥΜΩΝ: 8 H/Y, scanner, printer, video-projector, whiteboard

6 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», /7 ΥΛΙΚΑ: ΧΑΡΤΙΑ, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ, ΧΑΡΤΟΝΙΑ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΦΑΚΕΛΟΙ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, cd-rom, mp3, video, web-pages Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ Παρακολούθηση έτοιµωνβίντεο και εστιάζοντας στο σενάριο και τις τεχνικές: Το δένδρο που έδινε: Finding νερό Animation Φεστιβάλ Δράµας: Διαβάζοντας το βιβλίο: «Το δέντρο που έδινε» του Shel Silverstein ΤΑ 3 ΛΥΚΑΚΙΑ.Disney ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΤ 2010 Λελόβας Λουκάς LookArt 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ, Panda: Saint Paul ALHABRA Χειµερινοί αγώνες Life of flowers by VOROBYOFF Timelapse Flowers BBC SIMONS Cave Lascaux: University lectures: - ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (http://www.teleteaching.gr/teleindex.htm ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ VIDEO (http://www.teleteaching.gr/w3/text-2-2.htm )- ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ VIDEO (Composite/S-video/RGB) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ VIDEO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ VIDEO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ VIDEO ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (Hardware) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (http://www.teleteaching.gr/w3/text-4-2.htm) ΜΕΤΑΔΟΣΗ VIDEO (video streaming ) ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ VIDEO ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ - Δείγµα πτυχιακής εργασίας µε πολλές αναφορές Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Επεξεργασία Ψηφιακού Βίντεο µε τη χρήση Ελεύθερου Λογισµικού/Λογισµικού Ανοικτού Κώδικα C2%DF%ED%F4%E5%EF%20%EC%E5%20%F4%E7%20%F7%F1%DE%F3%E7%20%C5%EB%E5%FD%E8%E5%F1%EF%F5%20%CB%EF%E3%E9%F3%E C%E9%EA%EF%FD.pdf

7 3ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ «ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ», /7 «Πτυχές Σχεδιασµού και Δηµιουργίας ενός Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Βίντεο» Τα µυστικά του ψηφιακού βίντεο: Επεξεργασία Ψηφιακού Βίντεο: Μαθήµατα δηµιουργίας βίντεο από vimeo ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 11y8h4ujl7ecz2x11597 Διαθέσιµες ηµέρες υλοποίησης: 23/1/2012, 30/1/2012 6/2/2012, 13/2/2012, 20/2/2012, 27/2/2012 5/3/2012, 12/3/2012, 19/3/2012, 26/3/2012 2/4/2012, 9/4/2012, 16/4/2012, 23/4/2012, 30/4/2012 7/5/1012, 14/5/1012 Νέα Φιλαδέλφεια, 19 Δεκεµβρίου 2011 Ο Διευθυντής Οι καθηγητές/ υπογραφή Αθανάσιος Κιούσης Κατερίνα Φυσάκη

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS»

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» «Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» Α. Μπουλταδάκη 1, Φ. Νικολακοπούλου 2, Χ. Στυλιανοπούλου 3, Δ. Τσόντος 4 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο

4η Έκδοση Μάιος 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 4η Έκδοση Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 1.1. Οι ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου...4 1.2. Διάρθρωση του Π.Σ. για τον Πληροφορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κεφάλαιο 2.1. Παραδείγματα θεμάτων ενταγμένων στον κύκλο «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» Σχόλιο: Οι τίτλοι που ακολουθούν είτε υλοποιήθηκαν από σχολεία της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος

Κ. Καλογιαννάκης Βενέρη Ειρήνη(Α.Μ1835) Μιχάλης Τσατσάκη Ελένη (Α.Μ 1689) Συνεπόπτες: Κ. Βασιλάκης Κων/νος Κ. Μαλάμος Αθανάσιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της σύγχρονης τηλεδιάσκεψης στο ΤΕΙ Κρήτης. Απόψεις στάσεις των σπουδαστών/

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 465 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Γιατράκος Ιωάννης Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός E-mail: iwdes@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 1. Τίτλος 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Εκτιμάται ότι απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Το προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνώρισε εγκαίρως την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα