Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος στη Γερμανία. Tourismus & Freizeit in Deutschland '14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος στη Γερμανία. Tourismus & Freizeit in Deutschland 04-05-06 '14"

Transcript

1 ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, Aθή να, Dory le ou 10-12, GR Athen-Gri echen land '14 Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος στη Γερμανία Tourismus & Freizeit in Deutschland

2

3

4

5 Θέμα Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος στη Γερμανία Δραστηριότητες Νέα από τα μέλη π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α inhaltsver zeichnis Γερ μα νι κές εκθέ σεις ΔIAΦHMI ZO ME NOI ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ σελ. 2 MERCEDES BENZ HELLAS SA σελ. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟY σελ. 4 ROBERT BOSCH SA σελ. 8 ALLIANZ HELLAS SA σελ. 9 ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σελ. 12 ERGO GENERAL INSURANCE COMPANY SA σελ. 13 ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ σελ. 19 LUFTHANSA GERMAN AIRLINES σελ. 21 ARCHIRODON GROUP NV σελ. 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ σελ. 27 ΚΤΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣσελ. 35 GRIECHENLAND ZEITUNG σελ. 51 LOUIS CRUISES σελ. 57 KOSMIDIS & PARTNER ANWALTSGESELLSCHAFT σελ. 61 DΙNAMIKI GmbH σελ. 67 Lei tar ti kel Tourismus & Freizeit in Deutschland Kammeraktivitäten Neues von den Mitgliedern Eκδό της: EΛΛHNO ΓEP MA NI KO EMΠO PI KO KAI BIOMHXA NI KO EΠI MEΛHTHPIO Δορυ λαί ου 10-12, Aθή να, Tηλ: , Fax: , Παράρ τη μα Bόρειας Eλλά δας: Bούλ γα ρη 50, Θεσ σα λο νί κη, Tηλ.: Fax: Lay Out - Ele ctro nic Pre Press Publishing - Eπι μέ λεια παρα γω γής: POSTSCRIPTUM Πλη ρο φο ρι κή Επι κοι νω νί ας Ε.Π.Ε., Παπαδιαμαντοπούλου 4, Aθή να, Tηλ./Fax: , Διευ θυ ντής Ύλης: Αθανάσιος Κελέμης Aρχι συ ντά κτης: Michae la Balis Διαφημιστικές Καταχώρησεις: Ελίζα Λιούτα Herausge ber: DEUTSCH- GRI ECHISCHE INDUSTRIE- UND HAN DEL SKAM MER Dory le ou 10-12, GR Athen, Tel.: , Fax: Geschäftsstel le NordGri - echen land: Voulga ri 50, GR Thes sa lo ni ki, Tel: , Fax: Inter net Adres se: man-cham ber.gr ma ny.de

6 Σύντομο ιστορικό σημείωμα 1950: Στα χρόνια μετά τον πόλεμο, το Επιμελητήριο βρίσκει δειλά-δειλά το δρόμο του σε μία Ελλάδα που προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί οικονομικά. 1954: Εκπροσώπηση των κυριότερων εκθεσιακών οργανισμών της Γερμανίας: Αννοβέρου, Κολωνίας, Ντύσσελντορφ, Μονάχου, Βερολίνου, Φρανκφούρτης κ.α. 1958: Για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μελών, εκδίδεται ένα μηνιαίο Δελτίο με πληροφορίες για την ελληνική αγορά. 1923: Δρομολογείται η ίδρυση Ελληνικού Επιμελητηρίου στη Γερμανία, με έδρα στο Βερολίνο, από τον Έλληνα Πρέσβη, Ευθύμιο Κανελλόπουλο. 1924: Στις 24 Ιουνίου ο φορέας αναγνωρίζεται από τις γερμανικές αρχές, στις 3 Σεπτεμβρίου αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα και στις 10 του ιδίου μηνός το καταστατικό του δημοσιεύεται στο υπ αριθ. 220 τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1925: Το Ελληνικό Επιμελητήριο με την ένωση Γερμανικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητηρίων ιδρύουν υπηρεσία διαιτησιών. 1928: Το Επιμελητήριο συμβάλλει ενεργά στη σύναψη Εμπορικής και Ναυτιλιακής Συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Η Συμφωνία αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την εξέλιξη των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων. Την ίδια χρονιά ο Έλληνας Πρόξενος του Wiesbaden, Αλέξανδρος Καλούδης, κρίνει σκόπιμη τη μεταφορά του Επιμελητηρίου στην Αθήνα. 1929: Η Ελληνική Κυβέρνηση εγκρίνει την ίδρυση του Επιμελητηρίου με έδρα την οδό Ερεσού : Τα μέλη του Επιμελητηρίου ανέρχεται πλέον σε : Ο φορέας μεταστεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία, στην οδό Τζώρτζ 43, πλησίον του Πολυτεχνείου. 1966: Το Επιμελητήριο εκπροσωπείται στη Θεσσαλονίκη από τον Dr. Otto Kielmeyer. 1970: Αρχές της δεκαετίας, μέσω του Επιμελητηρίου, πολλές γερμανικές κλωστοϋφαντουργίες αποκτούν επαφή με τη χώρα. 1976: Το Επιμελητήριο αποκτά νέα ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Δορυλαίου Ο αριθμός των μελών έχει πλέον φθάσει τα : Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες εκπνέει η θητεία του πρώτου μεταπολεμικού Προέδρου, Χριστόφορου Κατσάμπα, ιδρυτή της Πειραϊκής Πατραϊκής. 1980: Από τις αρχές της δεκαετίας, με Πρόεδρο τον κ. Θεόδωρο Σαραντόπουλο, το Επιμελητήριο αποκτά εξωστρέφεια και συνεργασία με τη γερμανική Πρεσβεία. 1981: Αναβαθμίζεται ο ρόλος του υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη. 1984: Η Γενική Συνέλευση ψηφίζει το νέο καταστατικό και ο φορέας μετονομάζεται σε «Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο». Τα μέλη στη Βόρειο Ελλάδα ξεπερνούν τα ana ly sen /14

7 1990: Στη δεκαετία του 90 η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανοίγει νέους ορίζοντες και για το Επιμελητήριο. 1995: Το υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε παράρτημα Βορείου Ελλάδος και στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία στην οδό Βούλγαρη Συστήνεται η Επιτροπή Βορείου Ελλάδος με εκπρόσωπο και Πρόεδρο τον κ. Λάκη Μαραγκό. 1999: Την Προεδρία του Επιμελητηρίου αναλαμβάνει ο κ. Αναστάσιος Μπαλαφούτας. Προωθεί ενεργά την ελληνογερμανική συνεργασία και τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Με πρωτοβουλία του ιδρύεται ο Ελληνογερμανικός Σύλλογος για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Για τις υπηρεσίες του, του απονέμεται ο Σταυρός του Παρασήμου της Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 2000: Το Επιμελητήριο συμβάλλει στην υιοθέτηση από την Ελλάδα της «Πράσινης Βούλας», και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς περιβάλλον και ενέργεια. Λάκη Μαραγκό, ο οποίος ανακηρύσσεται Επίτιμο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, ο κ. Στέφανος Τζιρίτης. 2013: Ιδρύονται η Σχολή Διττής Εκπαίδευσης και ο Οργανισμός Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης. 2014: Το Επιμελητήριο εορτάζει τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σήμερα συγκροτείται από 900 μέλη και προωθεί την ανάπτυξη και διεύρυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Υποστηρίζει την προοπτική σύναψης περίπου εμπορικών συμφωνιών ετησίως και εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τις εκθέσεις Βερολίνου, Κολωνίας, Αννοβέρου, Μονάχου, Νυρεμβέργης και Στουτγκάρδης, που συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες διοργανώσεις διεθνώς. 2004: Δημιουργείται η πλατφόρμα B2B Renewables.com. 2006: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε Ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά Έργα. 2008: Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται ο κ. Μιχάλης Μαΐλλης. 2010: Σύναψη συνεργασίας με το Γερμανικό Οργανισμό Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Germany Trade and Invest). 2011: Το Επιμελητήριο δημιουργεί την πλατφόρμα ProGreece.com. 2012: Εκπρόσωπος και Πρόεδρος της Επιτροπής Βορείου Ελλάδος αναλαμβάνει μετά τον κ. ana ly sen /14 7

8

9

10 10θέμα ana ly sen /14 Τουρισμός και ελεύθερος χρόνος στη Γερμανία Germany Trade and Invest - Πληροφορίες για τον κλάδο Τα ταξίδια εντός και προς τη Γερμανία γίνονται ακόμα πιο δημοφιλή Τα ταξίδια στη Γερμανία είναι πλέον ένας τρόπος ζωής. Ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για επαγγελματικά ή ιδιωτικά ταξίδια, πολλοί Γερμανοί ταξιδεύουν συνέχεια. Δεν είναι συνεπώς καθόλου περίεργο που ο τουρισμός εντός της Γερμανίας αυξάνεται συνέχεια. Αλλά και αλλοδαποί ταξιδιώτες προτιμούν όλο και περισσότερο τη Γερμανία. Εναλλαγές στα τοπία από τη Βόρειο Θάλασσα ή τις Άλπεις, μια μεγάλη επιλογή από αθλητικές δραστηριότητες ή ασχολίες ελεύθερου χρόνου, πολιτιστικές εκδηλώσεις διεθνούς εμβελείας όπως και συναρπαστικές πόλεις όπως π.χ. το Βερολίνο, η Κολωνία, η Δρέσδη, το Αμβούργο ή το Μόναχο προσελκύουν τουρίστες από όλον τον κόσμο. Η ελκυστικότητα της Γερμανίας ως ταξιδιωτικού προορισμού είναι εξαιρετική ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Το 2013 η Γερμανία κατέλαβε τη 2η θέση στο «Travel and Tourism Competitiveness Report» του World Economic Forum μετά την Ελβατία. Η Γερμανία ξεχώρισε ιδιαίτερα λόγω των συγκοινωνιακών υποδομών, της προσφοράς σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, των στάνταρντ υγείας και υγιεινής όπως και λόγω της φιλοπεριβαλλοντικής και βιώσιμης νοοτροπίας της. Η Γερμανία προσφέρει εξαιρετικές ταξιδιωτικές δυνατότητες τόσο για ντόπιους ή ξένους τουρίστες και αποτελεί αναμφίβολα μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για όλον τον τουριστικό κλάδο. Ο κλάδος σε αριθμούς Με ένα τζίρο της τάξης των 97 δις ευρώ από ταξίδια εντός και προς τη Γερμανία, η χώρα άνηκε το 2012 στις μεγαλύτερες τουριστικές αγορές στην Ευρώπη. Ο ξενοδοχειακός κλάδος καστέγραψε συνολικά 407,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις γερμανών και ξένων επισκεπτών σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% σε σχέση με το Τα ταξιδιωτικά έξοδα των Γερμανών ανήρθαν σε 65,3 δις ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό και σε 67,1 δις ευρώ για ταξίδια στο εσωτερικό. Τα έσοδα από τον τουρισμό στη Γερμανία αγγίζουν τα 29,7 δις ευρώ. Ο αριθμός των διανυκτερεύσεων ξένων επισκεπτών ανήρθε σε 68,8 εκατομμύρια και αυξήθηκε καυά 8,1% σε σχέση με το Το 2012 οι Γερμανοί ξόδεψαν συνολικά 130,3 δις ευρώ για ψυχαγωγία, αθλητισμό και πολτιστικές δραστηριότητες. Τουριστικά κέντρα στη Γερμανία Η Γερμανία κατοχώρωσε τη διεθνή της θέση ως τουριστικός προορισμός. Το 2012 τουρίστες κυρίως από τις Κάτω Χώρες, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία επισκέφθηκαν τη Γερμανία. Κάποιοι προορισμοί είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλους. Γερμανοί και ξένοι επισκέπτες προτίμησαν το 2012 παγκοσμίου φήμης προορισμούς όπως π.χ. τη Βαυαρία, το Βερλίνο, τη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία και τη Βάδη-Βυτεμβέργη. Ως πόλεις ξεχώρισαν το Βερολίνο, το Μόναχο, η Φρανκφούρτη και η Κολωνία.

11 Προσφιλέστερες πόλεις στη Γερμανία 2012 Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών Πηγή: German National Tourist Board (GNTB), 2014 Ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον Η Γερμανία καταλαμβάνει ως ταξιδιωτικός και τουριστικός προορισμός μια κορυφαία θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την εξαίρεση της Ελβετίας καμία άλλη χώρα δεν προσφέρει ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τον τουριστικό και ταξιδιωτικό κλάδο. Αυτό προκύπτει από το πέμπτο «Travel & Tourism Competitiveness Report» του World Economic Forum από το έτος 2013 που ερευνά την τουριστική ανταγωνιστικότητα 140 χωρών. Οι εξαιρετικές της επιδόσεις της Γερμανία αποδίδονται στο ιδιαίτερα ευνοϊκό επιχειρηματικό της περιβάλλον και τις αποτελεσματικές μεταφορικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές της. Travel & Tourism Competitiveness Index 2013: Ευρώπη* Χώρα Κατάταξη Κατάταξη των ευρωπαϊκών μεταξύ χωρών 140 χωρών Ελβετία 1 1 Γερμανία 2 2 Αυστρία 3 3 Ισπανία 4 4 Μεγάλη Βρετανία 5 5 Γαλλία 6 7 Σουηδία 7 9 Κάτω Χώρες 8 13 Ισλανδία 9 16 Φινλανδία * Πηγή: World Economic Forum 2013 Κίνητρα για διεθνείς επενδυτές Η Γερμανία προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό κινήτρων για ξένουν επενδυτές. Πολυάριθμα προγράμματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων ανάλογα με το στάδιο της ανάπτυξής τους. Τα κίνητρα εκτείνονται από άμεσες επιδοτήσεις επενδύσεων και κίνητρα για την απασχόληση εργατικού δυναμικού μέχρι την επιδότηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Μετάφραση Μιχαέλα Μπαλή Εκπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο Germany Trade and Invest ana ly sen /14 11

12

13 Όχι ψιλά γράμματα. Έργο. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης δεν μπορούν να έχουν υποσημειώσεις. H ERGO , ERGO,... 97, Fax

14 14δραστηριότητες ana ly sen /14 Ελληνογερμανικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου, Απρίλιος - Μάιος 2014 Τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει φέτος το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στα πλαίσια των εορτασμών, το Επιμελητήριο στηρίζει μία σειρά από δράσεις σε διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής, μεταξύ των οποίων και αυτός του αθλητισμού αθλητισμού. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο υποστήριξε την συντονισμένη προσπάθεια του Α.Ο Βριλησσίων και του ποδοσφαιρικού συλλόγου F.C. Ohmstede του Oldenburg της Γερμανίας για την ενέργεια ανταλλαγής αντιπροσωπευτικών ομάδων των συλλόγων. Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε 18 παιδιά του παιδικού τμήματος, με τη συνοδεία προπονητών και παραγόντων του συλλόγου να επισκεφτούν το Oldenburg 12 με 16 Απριλίου 2014, όπου συμμετείχαν σε διεθνές τουρνουά παίδων και αντίστοιχα, να φιλοξενηθούν εδώ αθλητές, προπονητές και παράγοντες από το γερμανικό σύλλογο στο διάστημα 30 Απριλίου με 3 Μαΐου, όπου διοργανώθηκαν ποδοσφαιρικές, αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η ενέργεια ολοκληρώθηκε με μία μεγάλη αθλητική, και όχι μόνο, γιορτή το απόγευμα του Σαββάτου 3 Μαΐου με τη συμμετοχή όλων των παιδιών, των οικογενειών τους, των αθλητών και πολλών καλεσμένων, όπου απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δ. Βριλησσίων, κ. Αναστάσιος Δημητρίου, ο Πρόεδρος του συλλόγου Α.Ο. Βριλησσίων, κ. Δημήτριος Καραμουλάς και ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης. Την επόμενη μέρα οι Έλληνες αθλητές αποχαιρέτησαν τους Γερμανούς συναθλητές τους, οι οποίοι δήλωσαν ενθουσιασμένοι από τις εκδρομές που διοργανώθηκαν και την Ελληνική φιλοξενία και έδωσαν συγκινημένοι την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν σύντομα. Σημειώνεται ότι εκτός από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, χορηγός της δράσης ήταν η ALPHA BANK και υποστηρικτές η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ και η εταιρία αθλητικών επάθλων ΔΟΞΑ. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μέσα από την ενενηντάχρονη πορεία του συνεχίζει να συμβάλλει καθοριστικά στη στήριξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας Γερμανίας, προωθώντας απρόσκοπτα την ανάπτυξη και διεύρυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών, μέσα από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Γεύμα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα, από αριστερά Μιχάλης Μαΐλλης, Πρόεδρος Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Γιάννης Στουρνάρας, Υπουργός Οικονομικών Το νέο κύκλο της οικονομίας που ανοίγει μετά την ολοκλήρωση της τετραετούς οικονομικής προσαρμογής της χώρας και τις προοπτικές που δημιουργούνται για επενδυτικές δράσεις, περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας, σε γεύμα με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελληνική οικονομία. Η επόμενη μέρα», που οργάνωσε για επιχειρήσεις- μέλη του το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

15 Ο υπουργός, απευθυνόμενος σε μεγάλη ομάδα Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών που συμμετείχαν στο γεύμα και συνομίλησαν μαζί του, τόνισε πως «για τη χώρα, πλέον, νέα πρόκληση δεν αποτελεί απλώς η ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά η θεμελίωση σε σταθερές βάσεις ενός νέου αναπτυξιακού και κοινωνικού προτύπου, εξωστρεφούς, φιλικού προς την επιχειρηματικότητα, με έναν νέο ρόλο για το κράτος, πιο αποτελεσματικό, λιγότερο γραφειοκρατικό, που θα προάγει τον υγιή ανταγωνισμό, θα εξασφαλίζει την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα προστατεύει τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και θα διευκολύνει τη μεταφορά των συντελεστών της παραγωγής σε κλάδους εξωστρεφείς και σε κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία». Ο κ. Στουρνάρας, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «το νέο αναπτυξιακό πρότυπο θα στηρίζεται σε ένα άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο αυτής της χώρας και στο τρίγωνο της γνώσης: παιδεία, έρευνα, καινοτομία». Ο υπουργός αναφερόμενος, τέλος, στα όσα προηγήθηκαν από το ξέσπασμα της κρίσης, υπογράμμισε, ότι μετά από μια δύσκολη τετραετία οι περισσότεροι δημοσιονομικοί και οικονομικοί δείκτες βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ τα δίδυμα ελλείμματα, δηλαδή το πρωτογενές έλλειμμα του προϋπολογισμού και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που αποτέλεσαν το κύριο αίτιο της κρίσης, μετατράπηκαν σε πλεονάσματα». Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης, αφού ευχαρίστησε τον υπουργό που αποδέχθηκε την πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου, επεσήμανε τα πολύ σημαντικά και δύσκολα βήματα που ακολούθησε η χώρα τα τελευταία χρόνια, εξέφρασε όμως και την αγωνία του των επιχειρηματιών για τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας και της ανάπτυξης, τονίζοντας ότι «πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά και να παρθούν θαρραλέες αποφάσεις, τομές, προκειμένου να αποκατασταθούν οι απαιτούμενοι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης μετά από την απώλεια του 25% του ΑΕΠ». Ο κ. Μαΐλλης στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα της ρευστότητας και της υπερφορολόγησης, που, όπως είπε, αποτελούν εμπόδια και αντικίνητρα στην ανάπτυξη, ενώ αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις υπογράμμισε ότι «θα πρέπει να συνεχιστούν χωρίς καθυστερήσεις ώστε και να εμπεδωθεί μία ισχυρή δυναμική ουσιαστικών αλλαγών προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού κλίματος». Επιχειρηματική αποστολή της RWE AG και της Deutsche Börse AG στην Ελλάδα Ως επίσημος εκπρόσωπος της γερμανικής οικονομίας στην Ελλάδα το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διαθέτει την εμπειρία για την οργάνωση διμερών επιχειρηματικών επαφών. Σε μια κοινή επιχειρηματική αποστολή της RWE AG και της Deutsche Börse AG στις Μαΐου στην Αθήνα, που οργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο το ελληνογερμανικό δυναμικό στις διμερείς συνεργασίες αποτέλεσε το επίκεντρο των συναντήσεων. Οι βασικές συνιστώσες της επιχειρηματικής αποστολής ήταν οι δυνατότητες συνεργασίας της RWE AG στο πλαίσιο των ενεργειακών υποδομών της Ελλάδας όπως και του ελληνικού και του γερμανικού Χρηματιστηρίου στο χώρο του εμπορίου ενέργειας (Χρηματιστήριο Ενέργειας). Οι συμμετέχοντες στην αποστολή ενημερώθηκαν για τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά και στο πλαίσιο συναντήσεων με εκπροσώπους της πολιτικής, της οικονομίας και του ενεργειακού τομέα αντάλλαξαν πληροφορίες για τις δυο ana ly sen /14 15

16 δραστηριότητες χώρες. Θετικά αποτίμησαν τις συναντήσεις και οι δυο πλευρές και δεν απέκλεισαν ενδεχόμενες συνεργασίες στο μέλλον. Γεύμα με τον καθηγητή Dr. h. c. mult. Reinhold Würth Γεύμα με προς τιμή του καθηγητή Dr. h. c. mult. Reinhold Würth και ιδρυτή του Γερμανικού Ομίλου Würth παρέθεσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παρουσία της Διοίκησης και του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Δρα Peter Schoof. Το Επιμελητήριο ευχαρίστησε τον καθηγητή Würth για τη δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Ελλάδα, αλλά και για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας τα χρόνια της κρίσης, επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο καθηγητής Würth, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ιδρύματος του Ομίλου Würth, χάραξε και μία εταιρική κουλτούρα, που βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες, όπως αισιοδοξία, δυναμισμός, σεβασμός στους εργαζόμενους και στην απόδοσή τους και δραστηριοποίηση προς όφελος των πελατών. Σημειώνεται ότι ο όμιλος Würth δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα εμπορίας επαγγελματικών υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης. Ο Όμιλος Würth αποτελείται από πάνω από 400 θυγατρικές εταιρίες με παρουσία σε περισσότερες από 80 χώρες, απασχολώντας πάνω από εργαζόμενους, σημειώνοντας το οικονομικό έτος 2013, κύκλο εργασιών ύψους 9,75 δις ευρώ. Στην Ελλάδα ο Όμιλος εκπροσωπείται από 3 εταιρίες απασχολώντας 220 εργαζομένους, εκ των οποίων η μεγαλύτερη, η Würth Hellas, μέλος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, δραστηριοποιείται από το 1981, ενώ το οικονομικό έτος 2013 σημείωσε κύκλο εργασιών ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δείπνο Γενικής Συνέλευσης Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ο τουρισμός δεν είναι μόνο ο βασικός πυλώνας στήριξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά τώρα πλέον είναι και σημαντικός εγγυητής για τη μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η TUI πιστεύει στην επιτυχία της Ελλάδας, διαβλέπει νέες ευκαιρίες στην αγορά και για το λόγο αυτό εντείνει τις επενδύσεις της. Τα ανωτέρω τόνισε ο κ. Thomas Ellerbeck, Μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου TUI, του μεγαλύτερου tour operator παγκοσμίως, μιλώντας, σε δείπνο που παρέθεσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, μετά το πέρας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για να προσθέσει ότι οι ξένοι επενδυτές προσδοκούν από την Ελλάδα κυρίως νομική και επενδυτική ασφάλεια, καθώς και διαυγείς και γρήγορες διαδικασίες αδειοδότησης. από αριστερά Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, Γενικός Διευθυντής Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Thomas Ellerbeck, Mitglied TUI AG Management Board Group Corporate & External Affairs Thomas Ellerbeck, Mitglied TUI AG Management Board Group Corporate & External Affairs 16 «Ειδικά οι σύγχρονες υποδομές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του τουρισμού» υπογράμμισε ο κ. Thomas Ellerbeck, χαρακτηρίζοντας τις κρατικές επενδύσεις στο οδικό δίκτυο και κυρίως στις υποδομές αεana ly sen /14

17 ροδρομίων, συμφέρουσες και ανταποδοτικές, καθότι, όπως ανέφερε, ο τουρισμός με μία συνεισφορά περίπου 28 δισ. ευρώ στη δημιουργία υπεραξίας για τη χώρα, κατέχει ένα μερίδιο μεγαλύτερο του 16% στο σύνολο των οικονομικών επιδόσεων της Ελλάδας». Μιλώντας ειδικότερα για την TUI ανακοίνωσε ότι για το 2014 αναμένει μόνο από τη Γερμανία ανάπτυξη της τάξης του 10 % στις κρατήσεις. «Διατηρούμε στενή σχέση με την Ελλάδα και επιθυμούμε να διευρύνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Τόσο τα Robinson Club, όσο και τα ξενοδοχεία της TUI σχεδιάζουν περαιτέρω επενδύσεις και ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν νέους προορισμούς. Αυτό κάνει την Ελλάδα ακόμα πιο ελκυστική για τους πελάτες μας και ενισχύει την τουριστική βιομηχανία της χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Thomas Ellerbeck. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης, κατά την ομιλία του στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, φέτος, το Επιμελητήριο κλείνει 90 χρόνια προσφοράς στην ελληνική οικονομία από την ίδρυσή του και πρόσθεσε ότι «καθ όλη τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης οι γερμανικές επιχειρήσεις στήριξαν τη χώρα με επενδύσεις, προεξοφλώντας, προφανώς, ότι το ακραίο σενάριο του Grexit δεν είχε βάση συζήτησης». Δίνοντας έμφαση στην πορεία της τουριστικής αγοράς, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα βασίζει μεγάλο μέρος των εσόδων της στον τουρισμό, καθότι έχει να επιδείξει ένα αξιοθαύμαστο τουριστικό προϊόν. Η χώρα καταγράφει, όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί, αύξηση 30% στο σύνολο των αφίξεων από το εξωτερικό, στο πρώτο τετράμηνο του 2014 στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας και κατά 36% στο μεγαλύτερο το Ελευθέριο Βενιζέλος». Ο κ. Μαΐλλης πρόσθεσε πως «με τον τομέα του τουρισμού να απασχολεί κάθε πέμπτο εργαζόμενο, να καλύπτει περισσότερο από το 50% του εμπορικού ελλείμματος, να εισφέρει το 16,4% του ΑΕΠ, να δημιουργεί 34 δισ. ευρώ ζήτηση στην οικονομία και να εισφέρει έσοδα που φέτος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 13,5 δισ. ευρώ, δικαίως εναποθέτει κανείς πολλές από τις ελπίδες ανάκαμψης της χώρας στην τουριστική κίνηση». Ωστόσο, όμως, εκτίμησε ότι για την ανάπτυξη «υπάρχει ακόμη δρόμος να διανύσουμε, αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε φως στην άκρη του τούνελ». Σχολιάζοντας πρωτοβουλίες με στόχο την τόνωση του τουριστικού ρεύματος αναφέρθηκε στις νέες μορφές, που αναπτύσσονται στον τουρισμό, και ειδικότερα στον εναλλακτικό τουρισμό, καθώς και στην πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού, κ. Όλγας Κεφαλογιάννη, με τον Υφυπουργό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, κ. Hans-Joachim Fuchtel για τον ιατρικό τουρισμό, για άτομα που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης και για άτομα τρίτης ηλικίας. Όπως είπε, «η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε στη Ρόδο με πρώτους, μία ομάδα Γερμανών τουριστών, που θα ακολουθήσουν το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας». Ο Γενικός Διευθυντής του Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πιλοτικό έργο της διττής εκπαίδευσης στον τουριστικό κλάδο, που προσφέρει, στον μαθητευόμενο, την ευκαιρία να εργαστεί υπό πραγματικές συνθήκες μέσα στο περιβάλλον μιας επιχείρησης, αποκτώντας έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας της. «Ήδη, 73 νέα άτομα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, έχοντας ολοκληρώσει το σκέλος των θεωρητικών μαθημάτων του πρώτου έτους, εκπαιδεύονται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περιόδου σε 34 ξενοδοχεία, σε 6 πόλεις της Ελλάδας, και, παράλληλα, ξεκίνησαν οι διαδικασίες εγγραφής για το τρέχον έτος που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο με 120 νέους, ενώ το Επιμελητήριο σχεδιάζει, σε στενή συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, την έναρξη μιας νέας σχολής στην Θεσσαλονίκη» ανέφερε ο κ. Κελέμης. ana ly sen /14 17

18 δραστηριότητες Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, τόνισε, που υλοποιείται με βασική επιχορήγηση του γερμανικού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας και την υποστήριξη των συναρμόδιων Ελληνικών Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας και Τουρισμού, στην οποία συμμετέχουν επίσης εταίροι με πολυετή εμπειρία, από την Γερμανία, όπως η TUI, το Πανεπιστήμιο του Όσναμπρουκ και η DEKRA. Τέλος, ο κ. Χαράλαμπος Κοκκώσης, Senior Advisor του υπουργείου Τουρισμού, μιλώντας κατά τη διάρκεια του δείπνου, σχολίασε την πορεία της τουριστικής αγοράς, αναφέροντας ότι, ήδη το 2013, η τουριστική κίνηση στη χώρα, συνυπολογίζοντας τους επιβάτες κρουαζιέρας, ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά περίπου 15% έναντι του προηγούμενου έτους. Το 2014 εκτίμησε πως θα είναι ακόμα καλύτερο για τον τουρισμό, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι διεθνείς αφίξεις εμφανίζουν ιδιαιτέρως υψηλούς ρυθμούς αύξησης. Βραβεύσεις μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου από αριστερά Μιχάλης Μαΐλλης, Πρόεδρος Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Ροδόλφος Αναστασόπουλος, Αν. Γενικός Διευθυντής ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ ΑΕ Βραβεία σε έξι επιχειρήσεις απένειμε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά και συνεργασία τους, αλλά και το γεγονός ότι έχουν ήδη διανύσει πάνω από πέντε δεκαετίες ως μέλη του φορέα. Τα βραβεία, τα οποία απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια του Δείπνου που παραχώρησε το Επιμελητήριο μετά το τέλος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου, στην Αθήνα, έλαβαν οι εταιρείες: -Πετσιάβας ΑΕ - Αποτελεί μέλος του Επιμελητηρίου από το Μανίκας Λεωνίδας Μέλος του Επιμελητηρίου από το ΝΙΤΡΑΜΜΩΝ - Καπογιάννης Μ. & Μ.Ι. ΟΕ. Μέλος του φορέα από το Κράλλης Ν. ΑΕ - Εντάχθηκε στο δυναμικό του φορέα το Giesecke & Devrient Ματσούκης ΑΕ - Ενεγράφη μέλος το Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ - Παραμένει στις τάξεις του Επιμελητηρίου από το Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Μιχάλης Μαΐλλης, κατά την ομιλία του στο δείπνο, επεσήμανε τη συνεισφορά των γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι, καθ όλη τη διάρκεια της κρίσης επέμειναν με επενδύσεις στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας εμπράκτως την εμπιστοσύνη τους στη χώρα, αλλά και στηρίζοντας την προσπάθεια του Ελληνικού λαού να εξέλθει από την ύφεση. Χορηγοί του Δείπνου της Γενικής Συνέλευσης ήταν οι: Allianz Hellas, Alpha Bank, Athens International Airport, Attica Bank, Robert Bosch, Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία, Ergo Insurance, Eurosol Hellas, Louis Cruises, Lufthansa German Airlines, Manpower Group, Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, OTE/COSMOTE, Rohde & Schwarz, Siemens, Spie Hellas και ΣΧΣ ΑΤΕΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Andreadis Audiovisual, Athenaeum Intercontinental Athens, Κτήμα Εύχαρις, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, Kyparissia Beach Hotel, Porto Tango Hotel Tinos και Power Hellas. Ημερίδα «Ηλεκτροκίνηση: Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες» 18 Η ηλεκτροκίνηση και οι νέες επιχειρηματικές ευana ly sen /14

19 MAGAZINE R M AGAZINE FINE WINE ALPHA ESTATE MALAGOUZIA Robert Parker: 90pts Jancis Robinson MW OBE: 16,5pts ALPHA ESTATE SAUVIGNON BLANC Wine & Spirits: 93pts Robert Parker: 91pts Jancis Robinson MW OBE: 17pts ALPHA ESTATE SYRAH - MERLOT - XINOMAVRO James Halliday: 96pts Robert Parker: 92pts Jancis Robinson MW OBE: 17,5+pts ALPHA ESTATE XINOMAVRO RESERVE VIEILLES VIGNES James Halliday: 94pts Robert Parker: 96pts Jancis Robinson MW OBE: 17,5+pts Jeannie Cho Lee MW: 91pts. estate.com

20 δραστηριότητες καιρίες που προκύπτουν από τη διείσδυση της, αναλύθηκαν στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Γερμανικός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Germany Trade and Invest), το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας στην Αίγλη Ζαππείου την 1η Ιουλίου. Την περιβαλλοντική διάσταση της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, που δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι «πρέπει να υπάρξει μέριμνα από πλευράς της πολιτείας για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και για τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη των υποδομών. Βεβαίως απαιτούνται τεχνολογικές βελτιώσεις π.χ. σε ό,τι αφορά στην ταχύτητα φόρτισης, όπως και πιο προσιτές τιμές οχημάτων». Από τη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Οικονομικών θα προκύψει η οριοθέτηση των οικονομικών κινήτρων για τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ μαζί με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα οριστούν οι στόχοι και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης μέχρι το «Η ηλεκτροκίνηση κάνει τα πρώτα της βήματα στη Γερμανία, αν και παραδείγματα ηλεκτροκίνητων οχημάτων υπάρχουν ήδη από το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα στη Γερμανία, αλλά και στην Ελλάδα από τη δεκαετία του εβδομήντα», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Μ. Μαΐλλης. Στις πρωτοβουλίες από γερμανικής πλευράς, στα έργα-φάρους, στις πιλοτικές περιφέρειες που έχει δημιουργήσει η Γερμανία, προκειμένου να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία της στην τεχνολογική ανάπτυξη, αναφέρθηκε η κα Μ. Μπαλή, Εκπρόσωπος του Germany Trade and Invest. «Υπάρχουν πολύ καλές προοπτικές χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο, κ. Γ. Αγερίδης, ειδικά στις πόλεις και τα νησιά. Επιχειρηματικές ευκαιρίες ανοίγονται και στους τομείς της πληροφορικής, της τηλεματικής, των τηλεπικοινωνιών, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, των αυτοματισμών σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΦ, κ. Σ. Καπέλλο. Στα κίνητρα ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων που πρέπει να δημιουργηθούν, αναφέρθηκε και ο κ. Δεληγιάννης, Διευθυντής του Τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τα κίνητρα ενθάρρυνσης π.χ. μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, απαλλαγή από τεκμήρια, δωρεάν στάθμευση σε δημοτικές θέσεις στάθμευσης σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με τα χρηματοδοτικά κίνητρα, προωθούν μια ισορροπημένη ανάπτυξη και αποφεύγεται μια ανάπτυξη με τη μορφή "φούσκας". 20 ana ly sen /14

01-02-03 '15. Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land. Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία.

01-02-03 '15. Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land. Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία. ana ana ly ly sen sen Δορυ λαί ου 10-12, 115 21 Aθή να, Dory le ou 10-12, GR 11521 Athen-Gri echen land 01-02-03 '15 Ο κλάδος των Logistics στη Γερμανία Logistikbranche T he world o f tomorrow needs

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για το 2014

Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για το 2014 Πρόγραμμα εκδηλώσεων Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για το 2014 10 Ιανουαρίου 2014, Πρωτοχρονιάτικη Δεξίωση Ξενοδοχείο The Met Hotel, Θεσσαλονίκη, ώρα 20:00 Ετήσια εορταστική εκδήλωση για τα μέλη, τους

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το 2011 να διαγράφεται

Μπορεί το 2011 να διαγράφεται Αριθμός φύλλου 23 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Προσδοκίες για ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ιωάννα Παπαδοπούλου Επιθετική πολιτική για την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελέσματα μελέτης 2009 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ανάλυση & Μέτρηση των Οικονομικών Επιπτώσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ Το Περιοδικό για την Ενέργεια και το Περιβάλλον Mάρτιος 2012 Τεύχος 33, Τιμή 3 ευρώ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓOΡΑ ΑΓΩΓOΙ: ΕΡΜΑΙΑ ΓΕΩΠOΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡOΥΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

βήματα ανάπτυξη στην Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό Μητρώο Μανώλης Φραγκάκης: Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου

βήματα ανάπτυξη στην Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό Μητρώο Μανώλης Φραγκάκης: Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου 65 2011 τεύχος Ιουνίου 3ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ στην βήματα ανάπτυξη Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. 40η xenia ιαχρονικ αξ α στον ελληνικό τουρισμό Τουρισμός Πολυτελε ας μ ελ τη της xenia A.E. xenia Spa Project ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. 40η xenia ιαχρονικ αξ α στον ελληνικό τουρισμό Τουρισμός Πολυτελε ας μ ελ τη της xenia A.E. xenia Spa Project ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ειδική έκδοση της 40ης επετειακής xenia ΕΠΑΝ ΙΙ 564 εκατομμύρια στις 13 Περιφ ρειες ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Τουριστικ ς επενδύσεις ύψους 3,6 δισ. εντ χθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 40η xenia ιαχρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ FORTHnet ΚΑΙ OTEnet ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΚΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ. www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com. Οκτωβριου 2010

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ. www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com. Οκτωβριου 2010 Ne w sletter Οκτωβριου 2010 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθ η ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τη λ.: 210 3235485 // Fa x:. 210 3235033 www. all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ

Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Ιο υ λ ι ο υ/αυ γ ο υ σ τ ο υ 2011 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τ: 210 3235485 F: 210 3235033 www.all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS KAI ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΑΓΑΡΗ (5171)

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ: Ιανουάριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 2/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο Ρυπαίνων πληρώνει... «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς

Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. περιοδική ενημερωτική έκδοση. Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Η Υδρόγειος στη νέα εποχή της ασφαλιστικής αγοράς 02Περιεχόμενα #03 Μήνυμα Διοίκησης Νέα φιλοσοφία για τη νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 2011 τεύχη «πρώτοι εμείς» H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

& Νο ε μ β ρ ίο υ 2011

& Νο ε μ β ρ ίο υ 2011 Οκ τ ω β ρ ι ο υ & Νο ε μ β ρ ίο υ 2011 Ενω σ η Ξε ν ο δ ο χ ω ν Αθη ν ω ν - Ατ τ ι κ η σ Στ α δ ίο υ 24-10564, Αθ ή ν α Τ: 210 3235485 F: 210 3235033 www.all-athens-hotels.com e-mail: aha@all-athens-hotels.com

Διαβάστε περισσότερα