Γρεβενά, 16 Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γρεβενά, 16 Μαρτίου 2015"

Transcript

1 «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρµόδιος: Αρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεωργία Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας FAX : Τ.Κ ΓΡΕΒΕΝΑ Αριθ. Πρωτ.: 8032/10/95-ιβ Γρεβενά, 16 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η ιεύθυνση Αστυνοµίας Γρεβενών, πρόκειται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου µε διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχηµάτων της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Γρεβενών. Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 8036/1/15/327 από 10/01/2015 διαταγή του ΑΕΑ/ΚΟΤΠ, µε Α..Α.:Ω5Π Ι-Ω Η και Α ΑΜ:15REQ , η έγκριση της δαπάνης ανέρχεται στο χρηµατικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (16.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένων των νοµίµων κρατήσεων και Φ.Π.Α. 23% για την προµήθεια ελαστικών επισώτρων και καλεί τους ενδιαφερόµενους την , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., να προσέλθουν στα γραφεία της ιαχείρισης Χρηµατικού της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Γρεβενών, Ευαγγελιστρίας 34, προς υποβολή σφραγισµένων προσφορών στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς, είναι η προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής ενηµερότητας (από τον φορέα που είναι ασφαλισµένο το απασχολούµενο προσωπικό και ο εργοδότης) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, πιστοποιητικό ποιότητας (ISO ή ετέρου φορέα πιστοποίησης) καθώς και πιστοποιητικό εγγύησης και πρώτης τοποθέτησης των ελαστικών από την εταιρεία παραγωγής. Η οικονοµική προσφορά θα κατατίθεται σε χωριστό ενσφράγιστο φάκελο από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ Κωνσταντίνος Αστυνοµικός ιευθυντής 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ Αρµόδιος: Αρχ/κας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεωργία Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας FAX : Τ.Κ ΓΡΕΒΕΝΑ Αριθ. Πρωτ.: 8032/10/95-ιβ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των : 01.- Τις διατάξεις του Ν. 1481/1984 Οργανισµός Υπουργείου ηµόσιας Τάξης Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83) Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων Τις διατάξεις του Ν. 2452/1996 Ρύθµιση θεµάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις σε συνδυασµό µε το Ν. 2676/ Τις διατάξεις του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις Τις διατάξεις του Π 394/96 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου Τις διατάξεις Π.. 118/2007 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου Τις διατάξεις του Π 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας Τις διατάξεις του Π 205/2007 Συγχώνευση Υπουργείων Την υπ αριθ. 7004/3/63 από 03/06/2014 απόφαση Υπουργού ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Υπουργού ηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. 7004/3/63-λα από 26/09/2014 όµοια (Β-2595) Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο µίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 12.- Την υπ αριθ. 8036/1/15/327 από 10/01/2015 Απόφαση ΑΕΑ/ -ΝΣΗ ΟΙΚ-ΚΩΝ/ΤΜ. 3o Τµήµα Στέγασης Υλικού µε την οποία εγκρίθηκε πίστωση δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ (16.000,00 ) για την προµήθεια από το ελεύθερο εµπόριο ελαστικών επισώτρων διαφόρων διαστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχηµάτων της.α.γρεβενών. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουµε απευθείας ανάθεση µειοδοτικό διαγωνισµό, που θα διενεργηθεί την 26/03/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00, ανάδειξης µειοδότη προµηθευτή καινούριων ελαστικών επισώτρων για τον εφοδιασµό των υπηρεσιακών οχηµάτων της.α. Γρεβενών, που αφορά το χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως την 31/12/2015 και µέχρι του εγκριθέντος ποσού των δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ (16.000,00 ), µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή σε Ευρώ των ελαστικών επισώτρων που περιγράφονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα: 2

3 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/70/R16 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/70/R16 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55/R16 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 205/55/R16 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/55/R15 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/55/R15 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/75/R16 ΚΛΟΥΒΑ 8 8. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/75/R16 ΚΛΟΥΒΑ 4 9. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 205/65/R15 ΚΛΟΥΒΑ 4 ΕΠΟΧΩΝ 10. ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/65/R16 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 215/65/R16 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/45/R17 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65/R15 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 195/65/R15 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 235/60/R16 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 225/75/R15 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 150/70/R17 ΜΟΤ/ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 110/80/R19 ΜΟΤ/ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 120/90/R17 ΜΟΤ/ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 90/90/R21 ΜΟΤ/ΤΑ 1 Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύνανται να αυξοµειώνονται µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας µας χωρίς άλλη υποχρέωση προς τον µειοδότη προµηθευτή εντός του ποσού της υπογραφείσας σύµβασης. α) Οι προσφερόµενοι τύποι ελαστικών πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανονισµό και την Ελληνική νοµοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης και ο αριθµός αναγνώρισης. β) Τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να είναι τυποποιηµένα σειράς παραγωγής, καινούρια όχι αναγοµωµένα-, χωρίς καµία αστοχία ή παραµόρφωση, ανταποκρινόµενα στην σύγχρονη τεχνολογία. γ) Στο πλευρικό τοίχωµα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη µορφή οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία, την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards (European Type and Rim Technical Organization) και την Οδηγία ISO 9001:2000 ή νεότερης διασφάλισης, επισηµάνσεις για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων, διαπιστευµένου οίκου πιστοποίησης, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. δ) Ο τύπος, ο δείκτης φορτίου και ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών θα πρέπει να συµφωνούν απόλυτα µε τις προδιαγραφές που θέτει για αυτά ο κατασκευαστής των οχηµάτων. ε) Οι προσφερόµενοι τύποι ελαστικών να έχουν χρησιµοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιοµηχανίες ή των Η.Π.Α. ή της Ιαπωνίας. στ) Για τις µοτοσικλέτες που χρησιµοποιούν αεροθαλάµους τα ελαστικά επίσωτρα να είναι εγκεκριµένα για αεροθαλάµους (Τ.Τ.). Οι αεροθάλαµοι που θα χρησιµοποιηθούν να είναι εγκεκριµένοι και να καλύπτουν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ζ) Τα ελαστικά που είναι κατασκευασµένα από νάιλον αποκλείονται. η) Αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων µε κάθε τοποθέτηση καινούριων ελαστικών. θ) Ζυγοστάθµιση και ευθυγράµµιση των τροχών µε τα καινούρια ελαστικά. 3

4 ι) Η ηµεροµηνία παράδοσης να µην υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία κατασκευής τους. ια) Η τοποθέτηση των ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήµατα µε την απαιτούµενη ζυγοστάθµιση και ευθυγράµµιση θα γίνεται από τον µειοδότη προµηθευτή αδαπάνως για την Υπηρεσία µας. Άρθρο 1 ο Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε κλειστές προσφορές την 26/03/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα από τριµελή επιτροπή που έχει ορισθεί µε την υπ αριθ. 8032/10/95-ζ από 01/03/2015 Απόφαση.Α. Γρεβενών στην έδρα της, επί της οδού Ευαγγελιστρίας 34. Άρθρο 2 ο 1.Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στην Υπηρεσία µας την 26/03/2015 και ώρα 11:00. 2.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την τριµελή επιτροπή της Υπηρεσίας µας. 3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφει ευκρινώς: i) Tη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. ιι) Toν πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. iii) Τα στοιχεία του αποστολέα. iv) Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Εντός του ως άνω φακέλου προσφοράς θα υπάρχουν δύο φάκελοι: i) Φάκελος οικονοµικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχεται: - Συµπληρωµένος πλήρως ο συνηµµένος πίνακας προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ), µε τις διαστάσεις των ελαστικών, την προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβανοµένου των Νόµιµων κρατήσεων µε τον Φ.Π.Α. και την µάρκα-µοντέλο ελαστικού. ii) Φάκελος τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχονται: α) Βεβαιώσεις Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας οι οποίες πρέπει να ισχύουν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού (να αναγράφουν για την συµµετοχή σε διαγωνισµό του ηµοσίου). β) Την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. γ) Πιστοποιητικό ότι οι προσφερόµενοι τύποι ελαστικών έχουν χρησιµοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση, από Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιοµηχανίες ή των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας την τελευταία διετία από επίσηµο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής κατασκευής και όχι από έγγραφο του αντιπροσώπου ή του προµηθευτή. δ) Η εγγύηση (έτη και χιλιόµετρα). ε) Πιστοποιητικό ποιότητας (ISO ή ετέρου φορέα πιστοποίησης). Επισηµαίνεται ότι όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά να πιστοποιούνται από επίσηµα έγγραφα της εταιρείας παραγωγής-πιστοποιήσεως ποιότητας, και να παραδοθούν, επί ποινή αποκλεισµού, στην επιτροπή πρωτότυπα ή σε ακριβή φ/φα καθώς και µεταφρασµένα όταν πρόκειται για ξενόγλωσσα έγγραφα. στ) Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού ότι: - εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ.60/2007, ήτοι: - Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της , σελ. 1). - ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(ΕΕ C195 της ), σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑτου Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ.2). - Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ.48). - Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE Lτης , σελ.77) Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, (EE L 344 4

5 της , σελ.76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.2331/1995(α -173) και τροποποιήθηκε µε το ν.3424/2005 (Α -305). - Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - Κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. - Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. - εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµό. - εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. - Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον ηµόσιο Τοµέα. - εν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. - εν έχει κηρυχθεί έκπτωτη. - Έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της παρούσης ανακοίνωσης και αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. - Την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία Σ.Σ.Ε. τήρησης νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων. 5. Οι προσφερόµενες τιµές θα καλύπτουν το σύνολο των ζητούµενων τύπων ελαστικών και η µη συµπλήρωση κάποιων εξ αυτών θα αποτελεί λόγο εξαίρεσης από το διαγωνισµό. Η συνολική τιµή µε Φ.Π.Α θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 6. Οι προσφερόµενες τιµές θα ισχύουν µέχρι την 31/12/ Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων-όρων που αναγράφονται στη παρούσα ιακήρυξη. 8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον ενδιαφερόµενο, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογραφεί και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Άρθρο 3 ο Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας µε οποιαδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µας µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και γενικότερα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.4281/2014. Οι προσφορές που θα κατατεθούν µετά την λήξη της καθορισµένης ώρας του διαγωνισµού (11:00 ώρα της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού) ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ και επιστρέφονται µε έγγραφο της ιεύθυνσης Αστυνοµίας Γρεβενών στους αποστολείς. Άρθρο 4 ο ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Ε,), συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες, εφόσον δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, ο µειοδότης στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται να προσέλθει σε είκοσι (20) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτοµέρειες, τη χαρτοσήµανση της οποίος επιβαρύνεται. Τη σύµβαση, σε περίπτωσης ατοµικής επιχείρησης, υπογράφει ο ίδιος ο επιχειρηµατίας ή πληρεξούσιός του, σε περίπτωση δε εταιρείας οποιασδήποτε µορφής εκπρόσωπός τους σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας ή µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. 5

6 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόµενα κείµενα µε την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: α. Η υπογραφείσα σύµβαση. β. Η ιακήρυξη της /νσης Αστυνοµίας Γρεβενών γ. Η προσφορά της Παρέχουσας την προµήθεια. Όπου προκύπτουν ερµηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αµφισβητήσεις ή κενά ρυθµίσεων, ισχύουν οι πλέον ευεργετικές για την Αναθέτουσα Αρχή ρυθµίσεις. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία, για την υπογραφή της σύµβασης κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Υπηρεσίας µας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής του διαγωνισµού. Άρθρο 5 ο (Κυρώσεις λόγω Εκπρόθεσµου Παράδοσης) Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τριάντα (30) ηµέρες από την παραγγελία Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισηµαίνεται ότι, η παράδοση θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας, αρχής γενοµένης από την επόµενη της ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο συµβατικός όρος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το 1/4 αυτού, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ηµοσίου για την επιλογή των προβλεπόµενων κυρώσεων (Άρθρα 26 και 32 του Π..118./2007). Άρθρο 6 ο (Εγγυητική) Η ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται έως δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσής τους και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης και πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Νόµου 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.. Άρθρο 7 ο Ο µειοδότης την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης θα προσκοµίσει στην Υπηρεσίας µας την κάτωθι Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου της υπογραφής ότι: α) Τα ελαστικά: θα είναι ολοκαίνουργια. Θα φέρουν εγχάρακτη ηµεροµηνία παραγωγής του εργοστασίου το πολύ έξι (6 ) µήνες πριν την παράδοσή τους στην υπηρεσία µας. Θα είναι αυθεντικά γνήσια. εν θα προέρχονται από αναγόµωση. Θα έχουν αντοχή ανάλογης της ανώτατης ταχύτητας των οχηµάτων. β) Τα ελαστικά θα έχουν έγκριση καταλληλότητας σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανονισµό και την ελληνική νοµοθεσία, όπου θα αναγράφεται σε αυτά η έγκριση [Ε], η χώρα έγκρισης και ο αριθµός αναγνώρισης της Ε.Ε. γ) Στο πλευρικό τοίχωµα των ελαστικών επισώτρων θα υπάρχουν σε ανάγλυφη µορφή οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία και την ETRTO επισηµάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. δ) Όσον αφορά τις µοτοσικλέτες που χρησιµοποιούν αεροθαλάµους, τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι εγκεκριµένα για αεροθαλάµους (ΤΤ), και οι αεροθάλαµοι που θα χρησιµοποιηθούν να είναι εγκεκριµένοι και να καλύπτουν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ε) εν θα προµηθεύσει ελαστικά που είναι κατασκευασµένα από νάιλον και, τέλος, δεσµεύεται ότι στ) όλα τα ελαστικά επίσωτρα που θα απαιτηθούν, θα παραδοθούν τµηµατικά για άµεση αντικατάσταση, µε δαπάνες και µέριµνα του προµηθευτή, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 6

7 Άρθρο 8 ο (Έλεγχος - παραλαβή - πληρωµή) Τα υπό προµήθεια ελαστικά µετά την υπογραφή της σύµβασης θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται αδαπάνως στα υπηρεσιακά οχήµατα τµηµατικά από τον µειοδότη προµηθευτή, σύµφωνα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η παραλαβή θα γίνεται από την ορισθείσα τριµελή επιτροπή της Υπηρεσίας µας και σε περίπτωση που η επιτροπή κρίνει ότι τα παραλαµβανόµενα ελαστικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους συµφωνιών, επιστρέφονται όλα ή µέρος αυτών για ολοκλήρωση ή διόρθωση Ο µειοδότης υποχρεούται για την τοποθέτηση των ελαστικών επισώτρων, την ζυγοστάθµιση και ευθυγράµµιση των τροχών των υπηρεσιακών οχηµάτων στο κατάστηµα του ή σε καθ υπόδειξη άλλο κατάστηµα (βουλκανιζατέρ), καθώς και στην επισκευή όσων ελαστικών παρουσιάζουν πρόβληµα µετά την τοποθέτησή τους µε δική του οικονοµική επιβάρυνση στην έδρα της Υπηρεσίας µας (Γρεβενά). Τόπος παραλαβής και παράδοσης των ελαστικών επισώτρων ορίζεται το κατάστηµα του µειοδότη προµηθευτή σε περίπτωση που η εταιρεία του µειοδότη εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας µας. Η µεταφορά των ελαστικών και η παράδοση θα γίνει µε µέριµνα και µεταφορικό µέσο του µειοδότη, ο οποίος αναλαµβάνει και την υποχρέωση για την εκφόρτωση-τοποθέτηση των ελαστικών επισώτρων στην έδρα της Υπηρεσίας µας σε περίπτωση που εδρεύει εκτός της περιοχής του Νοµού Γρεβενών. Η πληρωµή της παρούσας δαπάνης θα γίνεται µετρητοίς κάθε φορά που θα ζητούνται και θα παραλαµβάνονται τα προς προµήθεια ελαστικά και αφού προσκοµισθεί από τον προµηθευτή τιµολόγιο δελτίο αποστολής, φορολογική ενηµερότητα (ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ) και ασφαλιστική ενηµερότητα. Άρθρο 9 ο (Κρατήσεις) Τον προµηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις συνολικά σε ποσοστό 5,67%, ήτοι: ΜΤΣ 2,72%, ΤΕΑΠΑΣΑ 2,72%, Α..Σ. 0,10%, 3% χαρτόσηµο επί Α..Σ., 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήµου, 20% υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήµου κρατήσεων και 20% υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήµου Α..Σ. Επίσης, θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος 4% για την προµήθεια ελαστικών. Άρθρο 10 ο (Αντιπροσφορές-Ενστάσεις) Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, οι οποίες απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατ εφαρµογή των Π. 394/96,Π. 118/07 και Ν.4281/2014. Επίσης δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή διορθώσεις επί των εµπρόθεσµων κατατεθεισών προσφορών. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού γίνονται δεκτές εφόσον υποβληθούν την ώρα της διενέργειας του διαγωνισµού από κάποιο προµηθευτή που µετέχει στο διαγωνισµό. Ο τελευταίος µειοδότης ουδεµία απαίτηση µπορεί να εγείρει κατά του ηµοσίου για αύξηση των τιµών των ειδών και τη µη κατακύρωση του διαγωνισµού ή επειδή δεν έγινε δεκτή η προσφορά του στο διαγωνισµό λόγω νοµίµων προϋποθέσεων. Άρθρο 11 ο Σε περίπτωση αρνήσεως ή αθετήσεως των παρόντων όρων από τον µειοδότη προµηθευτή, κηρύσσεται αυτός υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του ή από την καταρτισθείσα σύµβαση, ανάλογα µε την περίπτωση, καθώς και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτές και γενικά εφαρµόζεται σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Π 394/96, Π..118/07 και Ν.4281/2014. Άρθρο 12 ο Σε περίπτωση τυχόν ενστάσεων αυτές πρέπει, αφενός µεν να κατατεθούν εγγράφως εντός των 7

8 ηµεροµηνιών που καθορίζονται από το Π. 118/07 αφετέρου κάθε ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10% επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων Ευρώ (1.000,00 ) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων Ευρώ ( 5.000,00 ). Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµού εισόδου (Κ.Α.Ε παράβολα από κάθε αιτία). Άρθρο 13 ο Για την διαδικασία προσφυγών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 Π..118/2007. Άρθρο 14 ο Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων, των τιµών που προσφέρθηκαν και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, µε βάση τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 166 του Ν.4281/ Των παραπάνω όρων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι ενδιαφερόµενοι προ της διενέργειας του διαγωνισµού. -Ο - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ Κωνσταντίνος Αστυνοµικός ιευθυντής 8

9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8032/10/95-ιβ ΑΠΟ 26/03/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεµάχια) ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ- ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 235/70/R /70/R /55/R /55/R /55/R /55/R /75/R16 C 8 195/75/R16 C 9 205/65/R15 C ALL WEATHER /65/R /65/R /45/R /65/R /65/R /60/R /75/R /70/R /80/R19 12 NISSAN TER. II 2001 & 2005, JEEP CHER NISSAN TER. II 2001 & 2005, JEEP CHER CITROEN C4, 2010 & HDi CITROEN C4, 2010 & HDi CITROEN XSARA 20 CITROEN XSARA 8 IVECO 50C 13, Λεωφορείο <21 Θ 4 IVECO 50C 13, Λεωφορείο <21 Θ 4 VW Λεωφ. VAN <8Θ, NISSAN X-TRAIL NISSAN X-TRAIL SKODA OCTAVIA 5 4 SKODA OCTAVIA, SKODA OCTAVIA, SUZUKI GRAND VITARA 4 JEEP CHERΟΚΕΕ 4 SUZUKI DL SUZUKI DL

11 19 120/90/R /90/R21 1 YAMAHA XT 600 E 1 YAMAHA XT 600 E ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Ο τύπος των ελαστικών που προσφέρονται µε τη παρούσα πληρούν τους όρους της παρούσης διακήρυξης. -Ο- Προσφέρων Υπογραφή (Σφραγίδα) 11

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» Α Α: ΩΦ 3Ι-6 9 «Αναρτητέα στο µητρώο» Α ΑΜ: 14PROC002400555 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο Μητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 14/11 ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προµήθεια του είδους : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Α ΑΜ: 14PROC002183008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΝΩΝ (Α) ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΚΤΙ-ΝΞΙ Α ΑΜ: 14PROC001904873

Α Α: ΒΙΚΤΙ-ΝΞΙ Α ΑΜ: 14PROC001904873 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 04/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ. οικ41348/3551 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ **********************************************

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/06/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 6 η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αναρτητέα στο Μητρώο ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 101 / 2012 Ο ήµαρχος Θεσ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

Α.' ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ. Θ : 10467-541.10 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310/593-360

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 02-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 03-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 02-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 03-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/15479 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα