ΟΜΑ Α Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ Α Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ"

Transcript

1 Έκδ.1 αναθ.5 ηµ/νία έγκρ. 2/1/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων Ταχ. /νση: Αµαξοστάσιο ήµου Ηρακλείου Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης/ Γερακιανάκη Μαρία Τηλ.: /614 Ηράκλειο 07/07/2015 ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών καυσίµων, του ηµοτικού πρατηρίου καυσίµων του ήµου µας, και αναλυτικά καταγράφεται στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης µας και συνοδεύει το παρόν, ήτοι : 1) ΟΜΑ Α Α ΟΜΑ Α Α ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (INTERFACES) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ Ε3000 ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 2) ΟΜΑ Α Β ΟΜΑ Α Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΑΘΟΡΥΒΗ) ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝ ΕΣΗΣ

2 3) ΟΜΑ Α Γ ΟΜΑ Α Γ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ(ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ- ΜΟΤΟΠΟ ΗΛΑΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΝ ΕΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 4) ΟΜΑ Α ΟΜΑ Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1ΤΒΥΤΕ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 2,5'' ΣΥΝ ΕΣΗ USB 3.0 ΕΛΕΓΚΤΗΣ (CONTROLLER) ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 8 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 3.00 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΡΑΒ ΟΥΣ ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒ ΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΕΡΓΑ ΜΕ ΒΗΜΑ ΕΩΣ 2 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ EΛΕΓΚΤΗΣ (CONTROLLER) ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Υ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΑΦ ΣΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΩΝ ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ REPORTS & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κ ΤΥΧΟΝ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ,ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 2 ο Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 1.Τις διατάξεις της υπ αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 2.Τα άρθρα 199 (παρ. 2ζ) & 201 του Ν. 4281/2014,ΦΕΚ 160 Α/ Το άρθρο 37,παρ. 1 του Ν.4320/2015,ΦΕΚ 29 Α / Τον Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α /114/ ) περί κυρώσεως του κώδικα ήµων και Κοινοτήτων. 5.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 ( ιαύγεια) 6.Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (έξοδα ηµοσίευσης) 8.Τον N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/ ) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) (Τροποποίηση του N. 4013/11) ΑΡΘΡΟ 3 ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η ιακήρυξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. Κριτήρια αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα, εφόσον τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.

4 Για έκαστη οµάδα απαιτείται η υποβολή προσφοράς για όλα τα είδη αυτής, όπως αυτά αναφέρονται στο παρόν και στο τεύχος του ενδεικτικού προϋπολογισµού και στο τιµολόγιο προσφοράς. Οι προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για όλες τις οµάδες (Α,Β,Γ, ) ή για µία από αυτές (π.χ την οµάδα Α, ή την οµάδα Β, ή την οµάδα Γ,ή την οµάδα ), ή για συνδυασµό οµάδων, µε την υποχρέωση ωστόσο να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη έκαστης οµάδας. ΑΡΘΡΟ 4 ο Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος α) Η ιακήρυξη του διαγωνισµού β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων γ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων δ) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και στ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΑΡΘΡΟ 5 ο Σύµβαση Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο χρόνο και τόπο όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών προς υπογραφή της συµβάσεως και καταθέτει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύησης για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συµβάσεως: Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προµήθειας µετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου εισροών-εκροών καυσίµων. ΑΡΘΡΟ 7 ο Παραλαβή: Η παραλαβή του εξοπλισµού και της εγκατάστασης του θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

5 ΑΡΘΡΟ 8 ο Πληµµελής κατασκευή: Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των προς προµήθεια ειδών δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 9 ο Ποινικές ρήτρες έκπτωση του αναδόχου: Εφ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως της προµήθειας µπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις: Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον ήµο. Η ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ ΙΑ ΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ