3 Εισαγωγικό Σημείωμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Εισαγωγικό Σημείωμα"

Transcript

1 Υγειονομικός Ενημερωτικό Δελτίο Χάρτης Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Εισαγωγικό Σημείωμα Περιεχόμενα Ο Υγειονομικός Χάρτης στο διαδίκτυο σελ. 2 Στο 3ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Υγειονομικού Χάρτη, συνεχίζουμε την προσπάθεια να αναδείξουμε τη σημασία της χρήσης επικαιροποιημένων δεικτών για το σχεδιασμό και υλοποίηση αποδοτικών και αποτελεσματικών παρεμβάσεων σε θέματα δημόσιας υγείας. Σε ειδικό αφιέρωμα του 3ου τεύχους παρουσιάζεται ένας από τους φορείς που έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο: ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ και ο ρόλος του στη Δημόσια Υγεία Διεθνείς τάσεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας Διεθνείς δείκτες Παρουσίαση Δομών Υγείας του ΕΣΥ Ορίζοντας τη Δημόσια Υγεία Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD). Επίσης καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από στατιστικά στοιχεία για τη δημόσια υγεία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στην ενότητα των Δομών Υγείας του Ε.Σ.Υ παρουσιάζονται το Μαιευτήριο «Έλενα», και το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου Μυτιλήνης. Στο ευρετήριο εννοιών σχετικών με τη δημόσια υγεία διασαφηνίζονται οι έννοιες «δείκτες υπηρεσιών υγείας» και «δείκτες προαγωγής υγείας» μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στο τριμηνιαίο αυτό διαδικτυακό περιοδικό και να προτείνουν επιστημονικό υλικό και νέες θεματικές ενότητες. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

2 Ο Υγειονομικός Χάρτης στο Διαδίκτυο Αναζήτηση στο Χάρτη σε 4 βήματα Πόσα Κέντρα Υγείας υπάρχουν στο Νομό Καβάλας ; Επιλέξτε: Σύνθετη Αναζήτηση Κατηγορία: Δημόσιος Φορέας / Κέντρο Υγείας Που (Περιφέρεια, Νομός, Δήμος): Αν. Μακεδονία & Θράκη / N. Καβάλας, Δήμος Καβάλας Δομή

3 Αναζήτηση στους Δείκτες σε 3 βήματα : Βρεφική Θνησιμότητα 1o BHMA: Επιλογή κατηγορίας 2o BHMA: Επιλογή έτους και Περιφέρειας 3o BHMA: Παρουσίαση σε χάρτη με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε excel και αναπαράστασης σε γραφήματα 3

4 Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ O ΟΟΣΑ και ο ρόλος του στη δημόσια υγεία Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ΟΟργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι διεθνής, με 34 τακτικά κράτη-μέλη, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1961 ως συνέχεια του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας. Ο ΟΟΣΑ ηγείται της προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός κοινού πυρήνα δεικτών με σκοπό την ποιοτική αξιολόγηση του επιπέδου υγείας και του υγειονομικού τομέα των κρατών-μελών του, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση και ως εκ τούτου να εντοπίζονται βελτιωτικές παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Υγείας του ΟΟΣΑ αναλύει την απόδοση των συστημάτων υγείας και εξετάζει ενδεχόμενες πολιτικές για υιοθέτηση, ώστε να ενισχύεται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων, όπου είναι εφικτό. Ο ΟΟΣΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα και τους δείκτες υγείας για διεθνείς συγκρίσεις, αποσκοπώντας στη βελτίωση των συστημάτων υγείας σε διεθνές επίπεδο. Παγκόσμιος χάρτης όπου φαίνονται τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ

5 Ο ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη στατιστικών για την υγεία, έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων την οποία ανατροφοδοτεί με επικαιροποιημένα στοιχεία. Η βάση αυτή καταγράφει τις τάσεις σε ειδικότερους τομείς όπως η δημογραφική εξέλιξη, οι προσδιοριστές υγείας (health determinants), το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, οι διαθέσιμοι πόροι, η χρήση των υπηρεσιών, οι δαπάνες, η εξέλιξη της φαρμακευτικής αγοράς και η διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Οι κύριες στατιστικές εκδόσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με τα δεδομένα υγείας: OECD Health Data Η κεντρική βάση δεδομένων υγείας του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει πάνω από 00 δείκτες που καλύπτουν όλες τις διαστάσεις των συστημάτων υγείας για τις 3 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. OECD Health Care Quality Indicators. Μέσω του προγράμματος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (HCQI) συγκρίνεται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας σε διαφορετικές χώρες. Health Expenditures. A System of Health Accounts (SHA). Μέσω του συστήματος αυτού είναι προσβάσιμα τα τελευταία δεδομένα και συγκριτικοί πίνακες δαπανών υγείας για 3 χώρες του ΟΟΣΑ. Health at a Glance. Μια σειρά από στατιστικές εκδόσεις που περιλαμβάνουν τα τελευταία συγκρίσιμα δεδομένα σε διάφορες διαστάσεις των συστημάτων υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ. Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βάσεις στατιστικών δεδομένων για την Υγεία του ΟΟΣΑ Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει περίπου 40 βάσεις στατιστικών δεδομένων που ανανεώνονται διαρκώς. Τα πεδία δεικτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ αφορούν την Προαγωγή Υγείας, την Πρόληψη, τη Διάγνωση και τη Θεραπεία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

6 Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Δαπάνες Υγείας 1. Συνολικές δαπάνες για την υγεία, % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 2. Συνολικές δαπάνες υγείας, κατά κεφαλήν. 3. Σύνολο δαπανών υγείας, μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης. 4. Δημόσιες δαπάνες για την υγεία, μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης. 5. Δημόσιες δαπάνες για την υγεία, % των συνολικών δαπανών για την υγεία. 6. Δημόσιες κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία. 7. Ιδιωτικές δαπάνες (οut-of-pocket) για την υγεία, % των συνολικών δαπανών για την υγεία. 8. Ιδιωτικές δαπάνες (οut-of-pocket) για την υγεία, US$ PPP. 9. Φαρμακευτική δαπάνη, % των συνολικών δαπανών για την υγεία. 10. Κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη, US$ PPP. Πόροι Υγειονομικής Περίθαλψης 11. Ιατροί, ανά.000 κατοίκους. 12. Νοσηλευτές, ανά.000 κατοίκους. 13. Απόφοιτοι Ιατρικής σχολής, ανά κατοίκους. 14. Απόφοιτοι Νοσηλευτικής, ανά κατοίκους. 15. Νοσοκομειακές κλίνες, ανά. 000 κατοίκους. 16. Κλίνες οξείας νοσηλείας, ανά. 000 κατοίκους. 17. Ψυχιατρικές κλίνες, ανά. 000 κατοίκους. 18. Μαγνητικοί τομογράφοι, ανά πληθυσμού.

7 19. Αξονικοί τομογράφοι (CT Scanners), ανά πληθυσμού. 20. Μαστογράφοι, ανά πληθυσμού. 21. Εξοπλισμός ακτινοθεραπείας, ανά πληθυσμού. 22. Ιατρική εξέταση κατά κεφαλήν. 23. Ποσοστό εμβολιασμού κατά της ιλαράς. 24. Ποσοστό εμβολιασμού DTP. 25. Ποσοστό εμβολιασμού για τη γρίπη, ατόμων άνω των ετών. 26. Εξετάσεις με μαγνητικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, σε νοσοκομεία. 27. Εξετάσεις με μαγνητικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, σε μονάδες κινητής φροντίδας. 28. Εξετάσεις με μαγνητικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, συνολικά. 29. Εξετάσεις με αξονικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, σε νοσοκομεία. 30. Εξετάσεις με αξονικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, σε κινητές μονάδες. 31. Εξετάσεις με αξονικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, συνολικά. 32. Ποσοστό εξιτηρίων νοσοκομείου, ανεξαρτήτως προβλήματος υγείας, ανά κατοίκους. 33. Μέση διάρκεια νοσηλείας, ανεξαρτήτως προβλήματος υγείας, σε ημέρες. 34. Μέση διάρκεια νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό, σε ημέρες. 35. Καισαρικές τομές, ανά.000 γεννήσεις ζωντανών βρεφών. Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Κατάσταση Υγείας (Θνησιμότητα) 36. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, ανδρών, γυναικών και στο σύνολο του πληθυσμού. 37. Το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των ετών, ανδρών, γυναικών. 38. Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, θάνατοι ανά.000 γεννήσεις.

8 39. Πιθανά χρόνια χαμένης ζωής (PYLL), από όλες τις αιτίες, ανδρών, γυναικών. 40. Αυτοκτονίες (θάνατοι), ανά κατοίκους. Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Παράγοντες Επικινδυνότητας (Risk factors) 41. Κατανάλωση καπνού, % των ανδρών, γυναικών και του συνολικού ενήλικου πληθυσμού που καπνίζουν καθημερινά. 42. Κατανάλωση οινοπνεύματος, λίτρα ανά πληθυσμό ηλικίας άνω των. 43. Αυτοαναφερόμενη παχυσαρκία: ποσοστό πληθυσμού με Δείκτη Μάζας Σώματος > 30 kg/m (ανδρών, γυναικών και στο σύνολο). 44. Παχυσαρκία, ποσοστό πληθυσμού με Δείκτη Μάζας Σώματος > 30 kg/m (ανδρών, γυναικών και στο σύνολο). Διαδικτυακές Πηγές ΟΟΣΑ OECD OECD Health OECD Health Data 2012 OECD Health Care Quality Indicators Health Expenditures: A System of Health Accounts (SHA) Health at a Glance OECD Health Data: Greece frequentlyrequesteddata.htm

9 Διεθνείς τάσεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας Γνώριζες ότι : Ιοί που δεν αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά προκαλούν 9 από τις 10 περιπτώσεις πονόλαιμου και 10 από τις 10 περιπτώσεις της γρίπης. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από άνθρωποι αναπτύσσουν φυματίωση ανθεκτική στα αντιβιοτικά. Πηγή: WHO/Europe, Νοέμβριος 2012 Ένας στους δέκα ενήλικες σε όλο τον κόσμο πάσχει από διαβήτη. Αν δεν αντιμετωπιστεί, ο διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακή νόσο, τύφλωση και νεφρική ανεπάρκεια. Πηγή: WHO. World Health Statistics 2012 Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των θανάτων των παιδιών κάτω των πέντε ετών μειώθηκε από 12 εκατομμύρια το 1990 σε 6,9 εκατ. το Πηγή: WHO. World Health Statistics 2012 Η αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών (NCDs) είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την υγεία του 21ου αιώνα, με το 63% του συνόλου των παγκόσμιων θανάτων από το 2008 να οφείλεται σε μη μεταδιδόμενες νόσους. Το υψηλότερο ποσοστό των θανάτων από μη μεταδιδόμενες νόσους προκαλείται από καρδιαγγειακές παθήσεις (48%), ακολουθούμενη από καρκίνους (21%) και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις (12%). Πηγή: WHO. World Health Statistics 2012 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο όταν πλήττει λιγότερους από 5 στους ανθρώπους. Παρόλο που το ποσοστό αυτό είναι φαινομενικά μικρό, ανταποκρίνεται σε περίπου ασθενείς στα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σχεδόν διαφορετικά χρόνια νοσήματα. Σχεδόν ένας στους 10 Έλληνες πάσχει από κάποιο σπάνιο νόσημα. Πηγή:

10 Για την υλοποίηση αποδοτικών και αποτελεσματικών πολιτικών δημόσιας υγείας στη χώρα μας, παράλληλα με τις αναλύσεις για τις τάσεις σε θέματα υγείας και τις συμπεριφορές υγείας του πληθυσμού στον Ελληνικό χώρο, απαραίτητες είναι οι συγκρίσεις της Ελλάδας με τις ανάλογες τάσεις άλλων χωρών σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ύπαρξη τυποποίησης των δεδομένων, δηλαδή κοινών ορισμών, και κατά συνέπεια η χρήση μιας κοινής γλώσσας/ταξινόμησης για όλους τους δείκτες που παρουσιάζουν δεδομένα σε θέματα υγείας. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό κυρίως λόγω των κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας. Όμως, θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινός γνώμονας μετρήσεων των δεικτών για να μπορούν να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερος σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών υγείας. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ανάγκη για σταθερή χρήση διεθνών συμφωνηθέντων συστημάτων αξιολόγησης και ταξινόμησης, με κοινές έννοιες και ορισμούς, ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν να είναι συγκρίσιμα. Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται συγκρίσιμοι διεθνείς δείκτες που προέρχονται από εγκεκριμένες έρευνες ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, ενώ οι συγκεκριμένες έρευνες προτείνονται ως πηγές πληροφοριών για τους αναγνώστες αναφορικά με δείκτες υγείας. 1. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 0 Ο δείκτης του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό όπως υπολογίζεται από την Eurostat αναφέρεται στο ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας, δηλαδή από το 60% του εθνικού διάμεσου (του εισοδήματος που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής) ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που έχει γίνει έντονα αισθητή τα τελευταία 5 χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο, παρατηρούνται διακυμάνσεις στο δείκτη του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό για τις χώρες της Μεσογείου και το μέσο όρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU). Συγκεκριμένα, στο Γράφημα 1 παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα μειώθηκε σταδιακά από το 2005 έως το 2009, από

11 29,4% σε 27,6% αντίστοιχα, ενώ αυξήθηκε ελαφρώς το 2010 (27,7%). Είναι εμφανές ότι η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για κάθε έτος συγκρινόμενη τόσο με τις άλλες χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) όσο και με το μέσο όρο των κρατών-μελών της Ε.Ε. Επίσης, και οι τέσσερις χώρες της Μεσογείου έχουν υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. για τα έτη 2009 και Στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία παρατηρούνται παρόμοιες τάσεις ως προς τον πληθυσμό σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, ενδεικτικό της κρίσιμης κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας στην οποία έχουν περιέλθει τα τελευταία 5 χρόνια τα κράτη της Μεσογείου. Γράφημα 1. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, * Πηγή: σελ. 53, ΕΛ. ΣΤΑΤ. Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα, 4 Ιανουαρίου, Πίνακας από: Eurostat. Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (Survey on Income and Living Conditions - EU-SILC), η οποία διενεργείται στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. * Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό: Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας, δηλαδή του 0% του εθνικού διάμεσου (του εισοδήματος που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής) ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

12 2. Δείκτης Γεννήσεων Ο δείκτης γεννήσεων εκφράζεται ως η αναλογία του αριθμού των γεννήσεων κατά τη διάρκεια του έτους προς το μέσο όρο του πληθυσμού το δεδομένο έτος, και η τιμή του εκφράζεται ανά κατοίκους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται βασίζονται στο HEIDI WIKI - Health in Europe: Information and Data Interface της Ε.Ε. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2, στην Ελλάδα υπήρξε σταδιακή αύξηση του δείκτη γεννήσεων από το έτος 2005 έως το 2009, από 10 σε 10,5 αντίστοιχα, και μείωση του δείκτη για το έτος 2010 σε 10,2. Για όλες τις χώρες πλην της Πορτογαλίας και για το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. (EU) υπήρξε αύξηση του δείκτη γεννήσεων από το 2005 έως το Από το 2008 έως το 2009 υπήρξε μείωση του δείκτη γεννήσεων για όλες τις μεσογειακές χώρες και του EU, εκτός της Ελλάδας. Από το 00 έως το 00 υπήρξε μείωση για όλες τις χώρες και το EU, εκτός της Πορτογαλίας. Γενικά, για το έτος 2010, παρατηρούμε ότι η Ιταλία είναι η χώρα με το χαμηλότερο (,3) κι η Ισπανία με τον υψηλότερο (0,) δείκτη γεννήσεων, ενώ όλες οι χώρες της Μεσογείου έχουν δείκτη γεννήσεων χαμηλότερο από αυτόν του μέσου όρου των χωρών-μελών της Ε.Ε. (0,). Γράφημα 2. Δείκτης γεννήσεων, * Σύμφωνα και με τους δύο δείκτες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην πλειονότητά τους οι χώρες της Μεσογείου εμφανίζουν αύξηση του ποσοστού των ατόμων που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό από το 2009 και έπειτα, ενώ παράλληλα υπάρχει μείωση του αριθμού των γεννήσεων ανά κατοίκους από το έτος 00 και έπειτα. Η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση του ποσοστού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, συνέπεσαν με την περίοδο της αρχής της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ( ). Πηγή: HEIDI WIKI - Health in Europe: Information and Data Interface (https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/ index.php/main_page) * Η αναλογία του αριθμού των γεννήσεων κατά τη διάρκεια του έτους προς το μέσο όρο του πληθυσμού το δεδομένο έτος. Η τιμή εκφράζεται ανά.000 κατοίκους.

13 Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου Το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου, το οποίο υπάγεται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς Αιγαίου, συστάθηκε το 1986 ως μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης - Βοστάνειο. Στο Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου ανήκουν, ως αποκεντρωμένες μονάδες του, τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία : 1. Περιφερειακό Ιατρείο Βρίσας, με έδρα την κοινότητα Βρίσας, που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας-έδρας του, καθώς και την περιοχή της Κοινότητας Σταυρού. Σε αυτό υπηρετεί ένας αγροτικός ιατρός. 2. Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικών, με έδρα την κοινότητα Βασιλικών που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας έδρας του, καθώς και την περιοχή της Κοινότητας Λισβορίου. Σε αυτό υπηρετεί ένας αγροτικός ιατρός. Το Κέντρο Υγείας απαρτίζεται από Ιατρεία Γενικής Ιατρικής, Παιδιατρικής, Οδοντιατρικής καθώς και από Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ενώ στο ιατρικό προσωπικό του ανήκουν αγροτικοί ιατροί, γενικοί ιατροί, παθολόγοι, οδοντίατροι και παιδίατροι. Το Κέντρο Υγείας στελεχώνουν επίσης, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτριες υγείας, παρασκευαστές, πλήρωμα ασθενοφόρων καθώς και διοικητικό προσωπικό. Τα ιατρεία και τα εργαστήρια που λειτουργούν παρουσιάζονται παρακάτω. Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση : Πολιχνίτος Λέσβου, Τ.Κ. : 00 Τηλ : 0 IATΡEIA Γενικής Ιατρικής Παιδιατρικό Οδοντιατρικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μικροβιολογικό 3

14 Περιφερειακό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» Το Περιφερειακό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» ανήκει στην η Υγειονομική Περιφέρεια Αθηνών και εγκαινιάστηκε το Διαπιστώνοντας το 1926 ότι σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Στοιχεία Επικοινωνίας Ιστοσελίδα : Διεύθυνση : Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. : Τηλ : 030-3, 0330-, 30000, πρωτευούσης ( κατοίκων τότε) υπήρχαν μόνο τρία μαιευτήρια τα οποία λειτουργούσαν υποτυπωδώς με επιστημονικώς ανεπαρκή μέσα και με προσωπικό όχι ειδικά καταρτισμένο, η Έλενα Βενιζέλου αποφάσισε να ιδρύσει στην Αθήνα ένα άρτιο επιστημονικά Μαιευτήριο που να καλύπτει τις ανάγκες της πρωτεύουσας και να καταρτίζει επιστήμονες μαίες για όλη την Ελλάδα και κυρίως για την ύπαιθρο. Το Μαιευτήριο γρήγορα απέκτησε τη φήμη του πρώτου στο είδος του σε όλα τα Βαλκάνια. Το Νοσοκομείο είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο μαιευτικό γυναικολογικό κέντρο με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων ιατρών και ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Στα τμήματα και τις κλινικές του Παθολογικού, του Χειρουργικού και του Εργαστηριακού Τομέα, καλύπτονται οι ανάγκες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ εξειδικευμένες υπηρεσίες προσφέρονται στα τμήματα Μητρικού Θηλασμού, Ψυχοπροφυλακτικής, Φυσικοθεραπείας και Κοινωνικής Υπηρεσίας. Αναλυτικά οι τομείς και οι κλινικές του Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου» εμφανίζονται παρακάτω. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EIΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Παθολογικό Μαιευτικά - Γυναικολογικά Τμήματα Αιματολογικό Μητρικού Θηλασμού Καρδιολογικό Ειδικές Μαιευτικές Γυναικολογικές Μονάδες Αιμοδοσία Ψυχοπροφυλακτικής Ενδοκρινολογικό Α' Χειρουργικό - Κέντρο Μαστού Ακτινολογικό Φυσικοθεραπείας Νεογνολογικό - Τμήμα Προώρων Β' Χειρουργικό Ανοσοβιολογικό Κοινωνικής Υπηρεσίας Παιδιατρικό Αναισθησιολογικό Βιοχημικό Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα Παιδοχειρουργικό Κυτταρολογικό Μικροβιολογικό Παθολογοανατομικό Περιγεννητικής Παθολογοανατομίας

15 i. Δείκτες Υπηρεσιών Υγείας : Δείκτης Αξονικών και Μαγνητικών Τομογράφων Αναλογία Αξονικών και Μαγνητικών Τομογράφων, ανά πληθυσμού. Η παρακολούθηση του δείκτη βοηθά στη διαμόρφωση πολιτικής με στόχο τη βέλτιστη κατανομή του ιατρικού εξοπλισμού σε γεωγραφικό επίπεδο. Η πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κατ επέκταση το προσδόκιμο επιβίωσης και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η διαθεσιμότητα των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων σημείωσε ραγδαία αύξηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στην Ιαπωνία εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός αξονικών και μαγνητικών τομογράφων ανά κάτοικο και ακολουθούν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τους μαγνητικούς και η Αυστραλία για τους αξονικούς τομογράφους, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ανά κάτοικο καταγράφονται στο Μεξικό, την Ουγγαρία και το Ισραήλ. Δείκτης Μαστογράφων Αναλογία Μαστογράφων, ανά πληθυσμού. Η μαστογραφία αποτελεί το μοναδικό μέσο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Έχει αποδειχτεί ότι ο πρώιμος εντοπισμός καρκινικών όγκων μικρών σε μέγεθος και αρχικού σταδίου, μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα από τον καρκίνο του μαστού. Η κλινική έρευνα έχει δείξει ότι η διαδικασία του Προσυμπτωματικού Πληθυσμιακού Ελέγχου (ΠΠΕ) μπορεί να μειώσει το ποσοστό θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού, τουλάχιστον σε ποσοστό 24% για τις γυναίκες ηλικίας ετών και σε ποσοστό περίπου 30% για γυναίκες ηλικίας ετών.

16 ii. Δείκτες Προαγωγής της υγείας : Ποσοστό ατόμων που κάνει προληπτικό έλεγχο οστικής πυκνότητας Ποσοστό ατόμων (άνω των 50 ετών) που έκαναν μέτρηση της οστικής πυκνότητας προληπτικά, ανά πληθυσμό. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή διαχείριση της οστεοπόρωσης. Πρόκειται για το πιο συχνό μεταβολικό νόσημα των οστών, το οποίο επιβαρύνει τόσο τον πάσχοντα όσο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η οστεοπόρωση κάνει τα οστά πιο εύθραυστα και κατά συνέπεια πιο επιρρεπή στα κατάγματα. Τα κατάγματα απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, μακρά νοσηλεία και έχουν υψηλό κόστος για το σύστημα υγείας. Τά άτομα άνω των 55 ετών είναι πιο ευπαθή στην οστεοπόρωση. Καθώς αναμένεται αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης, η επίπτωση της οστεοπόρωσης θα αυξάνει. Οι πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης της οστεοπόρωσης μπορούν να μειώσουν το ποσοστό ατόμων με οστεοπόρωση και να επιβραδύνουν την πρόοδο της ασθένειας προλαμβάνοντας τα κατάγματα. Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός για το σχεδιασμό πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας για το συγκεκριμένο νόσημα. Δείκτης εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών και εφήβων 1. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει 3 δόσεις εμβολίου DTP έως την ηλικία των μηνών. 2. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει δόσεις εμβολίου DTP έως την ηλικία των μηνών. 3. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει μία δόση εμβολίου MMR έως την ηλικία των μηνών. 4. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει δόσεις εμβολίου MMR έως την ηλικία των ετών.

17 5. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει την πρωτογενή σειρά εμβολιασμού για Ηπατίτιδα Β έως την ηλικία των μηνών. 6. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει την πρωτογενή σειρά εμβολιασμού για αιμόφιλο ινφλουέντσας τύπου b έως την ηλικία των μηνών. 7. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει την πρωτογενή σειρά εμβολιασμού για μηνιγγιτιδόκοκκο C έως την ηλικία των μηνών. 8. Αναλογία εφήβων που έχουν λάβει δόσεις εμβολίου MMR έως την ηλικία των ετών. 9. Αναλογία εφήβων που έχουν λάβει δόσεις εμβολίου MMR έως την ηλικία των ετών. 10. Αναλογία εφήβων κοριτσιών που έχουν λάβει πρωτογενή σειρά εμβολιασμού με εμβόλιο HPV έως την ηλικία των ετών. Οι εμβολιασμοί αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, που κατά καιρούς τροποποιείται, προβλέπει ακριβώς το είδος των εμβολίων και τον αριθμό δόσεων που συνιστάται να γίνονται στα παιδιά. Η αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος του αποτελεί καθοριστική παράμετρο μελέτης της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

18

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα

Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα ΑΔΕΔΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διαρθρωτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου υγειονομικού τομέα στην Ελλάδα Επιστημονική ομάδα: Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγητής Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία

Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΥΓΕΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΥΓΕΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΥΓΕΙΑ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο «Υγεία», με βάση το άρθρο 4 του Νόμου 2232/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 584 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2008-2012. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαζί πιο Υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαζί πιο Υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μαζί πιο Υγιείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε άλλο άτομο που ενεργεί για λογαριασμό της φέρουν ευθύνη για τη χρήση των παρακάτω πληροφοριών. Η Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (1980-2003) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (1980-2003) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (1980-2003) ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αθήνα, 2007 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Δημήτρης Ζάβρας Γιώργος Νικολαϊδης Μάρκος Ολλανδέζος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πολιτικών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ανάπτυξη πολιτικών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη πολιτικών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής πολυτραυματιών παιδιατρικών ασθενών

Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής πολυτραυματιών παιδιατρικών ασθενών 2008 Πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής πολυτραυματιών παιδιατρικών ασθενών Παραδοτέο 3: Τελική αναφορά πεπραγμένων της μελέτης Σύμβαση Ανάθεσης Εκπόνησης Έργου 11 6 2007 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ / ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ» 23 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 12.00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ, 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ» 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ I. ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2009 II. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται, επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Ν Α Ν Α Λ Ο Γ Ι Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα