3 Εισαγωγικό Σημείωμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 Εισαγωγικό Σημείωμα"

Transcript

1 Υγειονομικός Ενημερωτικό Δελτίο Χάρτης Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 Εισαγωγικό Σημείωμα Περιεχόμενα Ο Υγειονομικός Χάρτης στο διαδίκτυο σελ. 2 Στο 3ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Υγειονομικού Χάρτη, συνεχίζουμε την προσπάθεια να αναδείξουμε τη σημασία της χρήσης επικαιροποιημένων δεικτών για το σχεδιασμό και υλοποίηση αποδοτικών και αποτελεσματικών παρεμβάσεων σε θέματα δημόσιας υγείας. Σε ειδικό αφιέρωμα του 3ου τεύχους παρουσιάζεται ένας από τους φορείς που έχουν κατά κύριο λόγο την ευθύνη της συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο: ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ και ο ρόλος του στη Δημόσια Υγεία Διεθνείς τάσεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας Διεθνείς δείκτες Παρουσίαση Δομών Υγείας του ΕΣΥ Ορίζοντας τη Δημόσια Υγεία Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) (Organisation for Economic Co-operation and Development OECD). Επίσης καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από στατιστικά στοιχεία για τη δημόσια υγεία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στην ενότητα των Δομών Υγείας του Ε.Σ.Υ παρουσιάζονται το Μαιευτήριο «Έλενα», και το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου Μυτιλήνης. Στο ευρετήριο εννοιών σχετικών με τη δημόσια υγεία διασαφηνίζονται οι έννοιες «δείκτες υπηρεσιών υγείας» και «δείκτες προαγωγής υγείας» μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν στο τριμηνιαίο αυτό διαδικτυακό περιοδικό και να προτείνουν επιστημονικό υλικό και νέες θεματικές ενότητες. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

2 Ο Υγειονομικός Χάρτης στο Διαδίκτυο Αναζήτηση στο Χάρτη σε 4 βήματα Πόσα Κέντρα Υγείας υπάρχουν στο Νομό Καβάλας ; Επιλέξτε: Σύνθετη Αναζήτηση Κατηγορία: Δημόσιος Φορέας / Κέντρο Υγείας Που (Περιφέρεια, Νομός, Δήμος): Αν. Μακεδονία & Θράκη / N. Καβάλας, Δήμος Καβάλας Δομή

3 Αναζήτηση στους Δείκτες σε 3 βήματα : Βρεφική Θνησιμότητα 1o BHMA: Επιλογή κατηγορίας 2o BHMA: Επιλογή έτους και Περιφέρειας 3o BHMA: Παρουσίαση σε χάρτη με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε excel και αναπαράστασης σε γραφήματα 3

4 Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ O ΟΟΣΑ και ο ρόλος του στη δημόσια υγεία Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ΟΟργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι διεθνής, με 34 τακτικά κράτη-μέλη, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1961 ως συνέχεια του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας. Ο ΟΟΣΑ ηγείται της προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός κοινού πυρήνα δεικτών με σκοπό την ποιοτική αξιολόγηση του επιπέδου υγείας και του υγειονομικού τομέα των κρατών-μελών του, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση και ως εκ τούτου να εντοπίζονται βελτιωτικές παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Υγείας του ΟΟΣΑ αναλύει την απόδοση των συστημάτων υγείας και εξετάζει ενδεχόμενες πολιτικές για υιοθέτηση, ώστε να ενισχύεται η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των συστημάτων, όπου είναι εφικτό. Ο ΟΟΣΑ επεξεργάζεται τα δεδομένα και τους δείκτες υγείας για διεθνείς συγκρίσεις, αποσκοπώντας στη βελτίωση των συστημάτων υγείας σε διεθνές επίπεδο. Παγκόσμιος χάρτης όπου φαίνονται τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ

5 Ο ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια κοινή προσπάθεια για την ανάπτυξη στατιστικών για την υγεία, έχει δημιουργήσει βάση δεδομένων την οποία ανατροφοδοτεί με επικαιροποιημένα στοιχεία. Η βάση αυτή καταγράφει τις τάσεις σε ειδικότερους τομείς όπως η δημογραφική εξέλιξη, οι προσδιοριστές υγείας (health determinants), το επίπεδο υγείας του πληθυσμού, οι διαθέσιμοι πόροι, η χρήση των υπηρεσιών, οι δαπάνες, η εξέλιξη της φαρμακευτικής αγοράς και η διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Οι κύριες στατιστικές εκδόσεις του ΟΟΣΑ αναφορικά με τα δεδομένα υγείας: OECD Health Data Η κεντρική βάση δεδομένων υγείας του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει πάνω από 00 δείκτες που καλύπτουν όλες τις διαστάσεις των συστημάτων υγείας για τις 3 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. OECD Health Care Quality Indicators. Μέσω του προγράμματος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (HCQI) συγκρίνεται η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας σε διαφορετικές χώρες. Health Expenditures. A System of Health Accounts (SHA). Μέσω του συστήματος αυτού είναι προσβάσιμα τα τελευταία δεδομένα και συγκριτικοί πίνακες δαπανών υγείας για 3 χώρες του ΟΟΣΑ. Health at a Glance. Μια σειρά από στατιστικές εκδόσεις που περιλαμβάνουν τα τελευταία συγκρίσιμα δεδομένα σε διάφορες διαστάσεις των συστημάτων υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ. Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βάσεις στατιστικών δεδομένων για την Υγεία του ΟΟΣΑ Ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει περίπου 40 βάσεις στατιστικών δεδομένων που ανανεώνονται διαρκώς. Τα πεδία δεικτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ αφορούν την Προαγωγή Υγείας, την Πρόληψη, τη Διάγνωση και τη Θεραπεία. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

6 Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Δαπάνες Υγείας 1. Συνολικές δαπάνες για την υγεία, % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 2. Συνολικές δαπάνες υγείας, κατά κεφαλήν. 3. Σύνολο δαπανών υγείας, μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης. 4. Δημόσιες δαπάνες για την υγεία, μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης. 5. Δημόσιες δαπάνες για την υγεία, % των συνολικών δαπανών για την υγεία. 6. Δημόσιες κατά κεφαλήν δαπάνες για την υγεία. 7. Ιδιωτικές δαπάνες (οut-of-pocket) για την υγεία, % των συνολικών δαπανών για την υγεία. 8. Ιδιωτικές δαπάνες (οut-of-pocket) για την υγεία, US$ PPP. 9. Φαρμακευτική δαπάνη, % των συνολικών δαπανών για την υγεία. 10. Κατά κεφαλήν φαρμακευτική δαπάνη, US$ PPP. Πόροι Υγειονομικής Περίθαλψης 11. Ιατροί, ανά.000 κατοίκους. 12. Νοσηλευτές, ανά.000 κατοίκους. 13. Απόφοιτοι Ιατρικής σχολής, ανά κατοίκους. 14. Απόφοιτοι Νοσηλευτικής, ανά κατοίκους. 15. Νοσοκομειακές κλίνες, ανά. 000 κατοίκους. 16. Κλίνες οξείας νοσηλείας, ανά. 000 κατοίκους. 17. Ψυχιατρικές κλίνες, ανά. 000 κατοίκους. 18. Μαγνητικοί τομογράφοι, ανά πληθυσμού.

7 19. Αξονικοί τομογράφοι (CT Scanners), ανά πληθυσμού. 20. Μαστογράφοι, ανά πληθυσμού. 21. Εξοπλισμός ακτινοθεραπείας, ανά πληθυσμού. 22. Ιατρική εξέταση κατά κεφαλήν. 23. Ποσοστό εμβολιασμού κατά της ιλαράς. 24. Ποσοστό εμβολιασμού DTP. 25. Ποσοστό εμβολιασμού για τη γρίπη, ατόμων άνω των ετών. 26. Εξετάσεις με μαγνητικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, σε νοσοκομεία. 27. Εξετάσεις με μαγνητικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, σε μονάδες κινητής φροντίδας. 28. Εξετάσεις με μαγνητικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, συνολικά. 29. Εξετάσεις με αξονικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, σε νοσοκομεία. 30. Εξετάσεις με αξονικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, σε κινητές μονάδες. 31. Εξετάσεις με αξονικό τομογράφο ανά.000 κατοίκους, συνολικά. 32. Ποσοστό εξιτηρίων νοσοκομείου, ανεξαρτήτως προβλήματος υγείας, ανά κατοίκους. 33. Μέση διάρκεια νοσηλείας, ανεξαρτήτως προβλήματος υγείας, σε ημέρες. 34. Μέση διάρκεια νοσηλείας για φυσιολογικό τοκετό, σε ημέρες. 35. Καισαρικές τομές, ανά.000 γεννήσεις ζωντανών βρεφών. Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Κατάσταση Υγείας (Θνησιμότητα) 36. Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, ανδρών, γυναικών και στο σύνολο του πληθυσμού. 37. Το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των ετών, ανδρών, γυναικών. 38. Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας, θάνατοι ανά.000 γεννήσεις.

8 39. Πιθανά χρόνια χαμένης ζωής (PYLL), από όλες τις αιτίες, ανδρών, γυναικών. 40. Αυτοκτονίες (θάνατοι), ανά κατοίκους. Αφιέρωμα O ΟΟΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Παράγοντες Επικινδυνότητας (Risk factors) 41. Κατανάλωση καπνού, % των ανδρών, γυναικών και του συνολικού ενήλικου πληθυσμού που καπνίζουν καθημερινά. 42. Κατανάλωση οινοπνεύματος, λίτρα ανά πληθυσμό ηλικίας άνω των. 43. Αυτοαναφερόμενη παχυσαρκία: ποσοστό πληθυσμού με Δείκτη Μάζας Σώματος > 30 kg/m (ανδρών, γυναικών και στο σύνολο). 44. Παχυσαρκία, ποσοστό πληθυσμού με Δείκτη Μάζας Σώματος > 30 kg/m (ανδρών, γυναικών και στο σύνολο). Διαδικτυακές Πηγές ΟΟΣΑ OECD OECD Health OECD Health Data 2012 OECD Health Care Quality Indicators Health Expenditures: A System of Health Accounts (SHA) Health at a Glance OECD Health Data: Greece frequentlyrequesteddata.htm

9 Διεθνείς τάσεις στο χώρο της Δημόσιας Υγείας Γνώριζες ότι : Ιοί που δεν αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά προκαλούν 9 από τις 10 περιπτώσεις πονόλαιμου και 10 από τις 10 περιπτώσεις της γρίπης. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από άνθρωποι αναπτύσσουν φυματίωση ανθεκτική στα αντιβιοτικά. Πηγή: WHO/Europe, Νοέμβριος 2012 Ένας στους δέκα ενήλικες σε όλο τον κόσμο πάσχει από διαβήτη. Αν δεν αντιμετωπιστεί, ο διαβήτης μπορεί να οδηγήσει σε καρδιαγγειακή νόσο, τύφλωση και νεφρική ανεπάρκεια. Πηγή: WHO. World Health Statistics 2012 Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των θανάτων των παιδιών κάτω των πέντε ετών μειώθηκε από 12 εκατομμύρια το 1990 σε 6,9 εκατ. το Πηγή: WHO. World Health Statistics 2012 Η αντιμετώπιση των μη μεταδοτικών ασθενειών (NCDs) είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την υγεία του 21ου αιώνα, με το 63% του συνόλου των παγκόσμιων θανάτων από το 2008 να οφείλεται σε μη μεταδιδόμενες νόσους. Το υψηλότερο ποσοστό των θανάτων από μη μεταδιδόμενες νόσους προκαλείται από καρδιαγγειακές παθήσεις (48%), ακολουθούμενη από καρκίνους (21%) και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις (12%). Πηγή: WHO. World Health Statistics 2012 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νόσημα θεωρείται σπάνιο όταν πλήττει λιγότερους από 5 στους ανθρώπους. Παρόλο που το ποσοστό αυτό είναι φαινομενικά μικρό, ανταποκρίνεται σε περίπου ασθενείς στα κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί σχεδόν διαφορετικά χρόνια νοσήματα. Σχεδόν ένας στους 10 Έλληνες πάσχει από κάποιο σπάνιο νόσημα. Πηγή:

10 Για την υλοποίηση αποδοτικών και αποτελεσματικών πολιτικών δημόσιας υγείας στη χώρα μας, παράλληλα με τις αναλύσεις για τις τάσεις σε θέματα υγείας και τις συμπεριφορές υγείας του πληθυσμού στον Ελληνικό χώρο, απαραίτητες είναι οι συγκρίσεις της Ελλάδας με τις ανάλογες τάσεις άλλων χωρών σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ύπαρξη τυποποίησης των δεδομένων, δηλαδή κοινών ορισμών, και κατά συνέπεια η χρήση μιας κοινής γλώσσας/ταξινόμησης για όλους τους δείκτες που παρουσιάζουν δεδομένα σε θέματα υγείας. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό κυρίως λόγω των κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικών ιδιαιτεροτήτων κάθε χώρας. Όμως, θα πρέπει να υπάρξει ένας κοινός γνώμονας μετρήσεων των δεικτών για να μπορούν να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερος σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή των πολιτικών υγείας. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην ανάγκη για σταθερή χρήση διεθνών συμφωνηθέντων συστημάτων αξιολόγησης και ταξινόμησης, με κοινές έννοιες και ορισμούς, ώστε τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν να είναι συγκρίσιμα. Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται συγκρίσιμοι διεθνείς δείκτες που προέρχονται από εγκεκριμένες έρευνες ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών, ενώ οι συγκεκριμένες έρευνες προτείνονται ως πηγές πληροφοριών για τους αναγνώστες αναφορικά με δείκτες υγείας. 1. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό 0 Ο δείκτης του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό όπως υπολογίζεται από την Eurostat αναφέρεται στο ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας, δηλαδή από το 60% του εθνικού διάμεσου (του εισοδήματος που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής) ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης που έχει γίνει έντονα αισθητή τα τελευταία 5 χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο, παρατηρούνται διακυμάνσεις στο δείκτη του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό για τις χώρες της Μεσογείου και το μέσο όρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU). Συγκεκριμένα, στο Γράφημα 1 παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα μειώθηκε σταδιακά από το 2005 έως το 2009, από

11 29,4% σε 27,6% αντίστοιχα, ενώ αυξήθηκε ελαφρώς το 2010 (27,7%). Είναι εμφανές ότι η Ελλάδα έχει τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για κάθε έτος συγκρινόμενη τόσο με τις άλλες χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) όσο και με το μέσο όρο των κρατών-μελών της Ε.Ε. Επίσης, και οι τέσσερις χώρες της Μεσογείου έχουν υψηλότερα ποσοστά από το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. για τα έτη 2009 και Στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία παρατηρούνται παρόμοιες τάσεις ως προς τον πληθυσμό σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, ενδεικτικό της κρίσιμης κοινωνικο-οικονομικής συγκυρίας στην οποία έχουν περιέλθει τα τελευταία 5 χρόνια τα κράτη της Μεσογείου. Γράφημα 1. Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, * Πηγή: σελ. 53, ΕΛ. ΣΤΑΤ. Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα, 4 Ιανουαρίου, Πίνακας από: Eurostat. Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (Survey on Income and Living Conditions - EU-SILC), η οποία διενεργείται στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. * Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό: Ο δείκτης αναφέρεται στο ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά, των οποίων το συνολικό ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο από το κατώφλι της φτώχειας, δηλαδή του 0% του εθνικού διάμεσου (του εισοδήματος που βρίσκεται στο μέσο της κατανομής) ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

12 2. Δείκτης Γεννήσεων Ο δείκτης γεννήσεων εκφράζεται ως η αναλογία του αριθμού των γεννήσεων κατά τη διάρκεια του έτους προς το μέσο όρο του πληθυσμού το δεδομένο έτος, και η τιμή του εκφράζεται ανά κατοίκους. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται βασίζονται στο HEIDI WIKI - Health in Europe: Information and Data Interface της Ε.Ε. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 2, στην Ελλάδα υπήρξε σταδιακή αύξηση του δείκτη γεννήσεων από το έτος 2005 έως το 2009, από 10 σε 10,5 αντίστοιχα, και μείωση του δείκτη για το έτος 2010 σε 10,2. Για όλες τις χώρες πλην της Πορτογαλίας και για το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. (EU) υπήρξε αύξηση του δείκτη γεννήσεων από το 2005 έως το Από το 2008 έως το 2009 υπήρξε μείωση του δείκτη γεννήσεων για όλες τις μεσογειακές χώρες και του EU, εκτός της Ελλάδας. Από το 00 έως το 00 υπήρξε μείωση για όλες τις χώρες και το EU, εκτός της Πορτογαλίας. Γενικά, για το έτος 2010, παρατηρούμε ότι η Ιταλία είναι η χώρα με το χαμηλότερο (,3) κι η Ισπανία με τον υψηλότερο (0,) δείκτη γεννήσεων, ενώ όλες οι χώρες της Μεσογείου έχουν δείκτη γεννήσεων χαμηλότερο από αυτόν του μέσου όρου των χωρών-μελών της Ε.Ε. (0,). Γράφημα 2. Δείκτης γεννήσεων, * Σύμφωνα και με τους δύο δείκτες μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην πλειονότητά τους οι χώρες της Μεσογείου εμφανίζουν αύξηση του ποσοστού των ατόμων που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό από το 2009 και έπειτα, ενώ παράλληλα υπάρχει μείωση του αριθμού των γεννήσεων ανά κατοίκους από το έτος 00 και έπειτα. Η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση του ποσοστού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, συνέπεσαν με την περίοδο της αρχής της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ( ). Πηγή: HEIDI WIKI - Health in Europe: Information and Data Interface (https://webgate.ec.europa.eu/sanco/heidi/ index.php/main_page) * Η αναλογία του αριθμού των γεννήσεων κατά τη διάρκεια του έτους προς το μέσο όρο του πληθυσμού το δεδομένο έτος. Η τιμή εκφράζεται ανά.000 κατοίκους.

13 Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου Το Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου, το οποίο υπάγεται στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς Αιγαίου, συστάθηκε το 1986 ως μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης - Βοστάνειο. Στο Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου ανήκουν, ως αποκεντρωμένες μονάδες του, τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία : 1. Περιφερειακό Ιατρείο Βρίσας, με έδρα την κοινότητα Βρίσας, που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας-έδρας του, καθώς και την περιοχή της Κοινότητας Σταυρού. Σε αυτό υπηρετεί ένας αγροτικός ιατρός. 2. Περιφερειακό Ιατρείο Βασιλικών, με έδρα την κοινότητα Βασιλικών που εξυπηρετεί την περιοχή της κοινότητας έδρας του, καθώς και την περιοχή της Κοινότητας Λισβορίου. Σε αυτό υπηρετεί ένας αγροτικός ιατρός. Το Κέντρο Υγείας απαρτίζεται από Ιατρεία Γενικής Ιατρικής, Παιδιατρικής, Οδοντιατρικής καθώς και από Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ενώ στο ιατρικό προσωπικό του ανήκουν αγροτικοί ιατροί, γενικοί ιατροί, παθολόγοι, οδοντίατροι και παιδίατροι. Το Κέντρο Υγείας στελεχώνουν επίσης, νοσηλευτές, μαίες, επισκέπτριες υγείας, παρασκευαστές, πλήρωμα ασθενοφόρων καθώς και διοικητικό προσωπικό. Τα ιατρεία και τα εργαστήρια που λειτουργούν παρουσιάζονται παρακάτω. Στοιχεία Επικοινωνίας Διεύθυνση : Πολιχνίτος Λέσβου, Τ.Κ. : 00 Τηλ : 0 IATΡEIA Γενικής Ιατρικής Παιδιατρικό Οδοντιατρικό ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Μικροβιολογικό 3

14 Περιφερειακό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» Το Περιφερειακό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» ανήκει στην η Υγειονομική Περιφέρεια Αθηνών και εγκαινιάστηκε το Διαπιστώνοντας το 1926 ότι σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Στοιχεία Επικοινωνίας Ιστοσελίδα : Διεύθυνση : Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. : Τηλ : 030-3, 0330-, 30000, πρωτευούσης ( κατοίκων τότε) υπήρχαν μόνο τρία μαιευτήρια τα οποία λειτουργούσαν υποτυπωδώς με επιστημονικώς ανεπαρκή μέσα και με προσωπικό όχι ειδικά καταρτισμένο, η Έλενα Βενιζέλου αποφάσισε να ιδρύσει στην Αθήνα ένα άρτιο επιστημονικά Μαιευτήριο που να καλύπτει τις ανάγκες της πρωτεύουσας και να καταρτίζει επιστήμονες μαίες για όλη την Ελλάδα και κυρίως για την ύπαιθρο. Το Μαιευτήριο γρήγορα απέκτησε τη φήμη του πρώτου στο είδος του σε όλα τα Βαλκάνια. Το Νοσοκομείο είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο μαιευτικό γυναικολογικό κέντρο με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων ιατρών και ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Στα τμήματα και τις κλινικές του Παθολογικού, του Χειρουργικού και του Εργαστηριακού Τομέα, καλύπτονται οι ανάγκες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ενώ εξειδικευμένες υπηρεσίες προσφέρονται στα τμήματα Μητρικού Θηλασμού, Ψυχοπροφυλακτικής, Φυσικοθεραπείας και Κοινωνικής Υπηρεσίας. Αναλυτικά οι τομείς και οι κλινικές του Νοσοκομείου Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου» εμφανίζονται παρακάτω. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EIΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Παθολογικό Μαιευτικά - Γυναικολογικά Τμήματα Αιματολογικό Μητρικού Θηλασμού Καρδιολογικό Ειδικές Μαιευτικές Γυναικολογικές Μονάδες Αιμοδοσία Ψυχοπροφυλακτικής Ενδοκρινολογικό Α' Χειρουργικό - Κέντρο Μαστού Ακτινολογικό Φυσικοθεραπείας Νεογνολογικό - Τμήμα Προώρων Β' Χειρουργικό Ανοσοβιολογικό Κοινωνικής Υπηρεσίας Παιδιατρικό Αναισθησιολογικό Βιοχημικό Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα Παιδοχειρουργικό Κυτταρολογικό Μικροβιολογικό Παθολογοανατομικό Περιγεννητικής Παθολογοανατομίας

15 i. Δείκτες Υπηρεσιών Υγείας : Δείκτης Αξονικών και Μαγνητικών Τομογράφων Αναλογία Αξονικών και Μαγνητικών Τομογράφων, ανά πληθυσμού. Η παρακολούθηση του δείκτη βοηθά στη διαμόρφωση πολιτικής με στόχο τη βέλτιστη κατανομή του ιατρικού εξοπλισμού σε γεωγραφικό επίπεδο. Η πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας βελτιώνει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κατ επέκταση το προσδόκιμο επιβίωσης και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η διαθεσιμότητα των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων σημείωσε ραγδαία αύξηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Στην Ιαπωνία εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός αξονικών και μαγνητικών τομογράφων ανά κάτοικο και ακολουθούν οι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τους μαγνητικούς και η Αυστραλία για τους αξονικούς τομογράφους, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά ανά κάτοικο καταγράφονται στο Μεξικό, την Ουγγαρία και το Ισραήλ. Δείκτης Μαστογράφων Αναλογία Μαστογράφων, ανά πληθυσμού. Η μαστογραφία αποτελεί το μοναδικό μέσο έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού. Έχει αποδειχτεί ότι ο πρώιμος εντοπισμός καρκινικών όγκων μικρών σε μέγεθος και αρχικού σταδίου, μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα από τον καρκίνο του μαστού. Η κλινική έρευνα έχει δείξει ότι η διαδικασία του Προσυμπτωματικού Πληθυσμιακού Ελέγχου (ΠΠΕ) μπορεί να μειώσει το ποσοστό θνησιμότητας από τον καρκίνο του μαστού, τουλάχιστον σε ποσοστό 24% για τις γυναίκες ηλικίας ετών και σε ποσοστό περίπου 30% για γυναίκες ηλικίας ετών.

16 ii. Δείκτες Προαγωγής της υγείας : Ποσοστό ατόμων που κάνει προληπτικό έλεγχο οστικής πυκνότητας Ποσοστό ατόμων (άνω των 50 ετών) που έκαναν μέτρηση της οστικής πυκνότητας προληπτικά, ανά πληθυσμό. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας χρησιμοποιείται για την πρόληψη ή διαχείριση της οστεοπόρωσης. Πρόκειται για το πιο συχνό μεταβολικό νόσημα των οστών, το οποίο επιβαρύνει τόσο τον πάσχοντα όσο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η οστεοπόρωση κάνει τα οστά πιο εύθραυστα και κατά συνέπεια πιο επιρρεπή στα κατάγματα. Τα κατάγματα απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, μακρά νοσηλεία και έχουν υψηλό κόστος για το σύστημα υγείας. Τά άτομα άνω των 55 ετών είναι πιο ευπαθή στην οστεοπόρωση. Καθώς αναμένεται αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης, η επίπτωση της οστεοπόρωσης θα αυξάνει. Οι πολιτικές πρόληψης και διαχείρισης της οστεοπόρωσης μπορούν να μειώσουν το ποσοστό ατόμων με οστεοπόρωση και να επιβραδύνουν την πρόοδο της ασθένειας προλαμβάνοντας τα κατάγματα. Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός για το σχεδιασμό πολιτικών, στρατηγικών και προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας για το συγκεκριμένο νόσημα. Δείκτης εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών και εφήβων 1. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει 3 δόσεις εμβολίου DTP έως την ηλικία των μηνών. 2. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει δόσεις εμβολίου DTP έως την ηλικία των μηνών. 3. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει μία δόση εμβολίου MMR έως την ηλικία των μηνών. 4. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει δόσεις εμβολίου MMR έως την ηλικία των ετών.

17 5. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει την πρωτογενή σειρά εμβολιασμού για Ηπατίτιδα Β έως την ηλικία των μηνών. 6. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει την πρωτογενή σειρά εμβολιασμού για αιμόφιλο ινφλουέντσας τύπου b έως την ηλικία των μηνών. 7. Αναλογία παιδιών που έχουν λάβει την πρωτογενή σειρά εμβολιασμού για μηνιγγιτιδόκοκκο C έως την ηλικία των μηνών. 8. Αναλογία εφήβων που έχουν λάβει δόσεις εμβολίου MMR έως την ηλικία των ετών. 9. Αναλογία εφήβων που έχουν λάβει δόσεις εμβολίου MMR έως την ηλικία των ετών. 10. Αναλογία εφήβων κοριτσιών που έχουν λάβει πρωτογενή σειρά εμβολιασμού με εμβόλιο HPV έως την ηλικία των ετών. Οι εμβολιασμοί αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε επίπεδο Δημόσιας Υγείας. Το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, που κατά καιρούς τροποποιείται, προβλέπει ακριβώς το είδος των εμβολίων και τον αριθμό δόσεων που συνιστάται να γίνονται στα παιδιά. Η αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος του αποτελεί καθοριστική παράμετρο μελέτης της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

18

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις 8 εκεµβρίου 2009, δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η έκδοση Health at a Glance 2009, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ. Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ. Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ΜΕΡΟΣ 1 ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΕΠ ΕΕ 2008 ΕΛΛΑΔΑ EU 28, 1995 2015, US$ https://data.oecd.org/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η ΥΠΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του έργου «Μελέτη Αξιοποίηση Συστήματος Εφημεριών για τα δεδομένα των Μονάδων ΠΕΔΥ» δημιουργήθηκε ένα σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη υγείας και «αντίστροφη υποκατάσταση» στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες Νάντια Μπουμπουχαιροπούλου, BSc, MSc, PhDc

Δαπάνη υγείας και «αντίστροφη υποκατάσταση» στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες Νάντια Μπουμπουχαιροπούλου, BSc, MSc, PhDc Δαπάνη υγείας και «αντίστροφη υποκατάσταση» στην πρωτοβάθμια φροντίδα: αλήθειες, ψεύδη και αυταπάτες Νάντια Μπουμπουχαιροπούλου, BSc, MSc, PhDc Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες και Υγεία. Πίνακας 1: Προσδόκιμο ζωής ανά φύλο κατά τη στιγμή της γέννησης για τα έτη

Γυναίκες και Υγεία. Πίνακας 1: Προσδόκιμο ζωής ανά φύλο κατά τη στιγμή της γέννησης για τα έτη Απρίλιος 2017 8 Ενημερωτικό Σημείωμα ο Γυναίκες και Υγεία Το 8ο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών και

«Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών και Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για τη Δημιουργία «Παρατηρητηρίου Κοινωνικοοικονομικών και Επιδημιολογικών Δεικτών των Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας» Άρης Σισσούρας Δημήτρης Καλαμάρας Η Λίστα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Μαβίδου Φωτεινή Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας 3η ΥΠΕ Μακεδονίας 36 χρόνια μετά τη διακήρυξη της Alma-Ata Η καθολική υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θάνος Μπαλασόπουλος, BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Θάνος Μπαλασόπουλος, BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Φραγμοί και εμπόδια στην πρόσβαση και τη χρήση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Θάνος Μπαλασόπουλος, BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή: Δαπάνες υγείας Συνολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Υγειονομικός. Χάρτης. Με το Eνημερωτικό Δελτίο αυτό εγκαινιάζεται. Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα. Εισαγωγικό Σημείωμα

Υγειονομικός. Χάρτης. Με το Eνημερωτικό Δελτίο αυτό εγκαινιάζεται. Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα. Εισαγωγικό Σημείωμα Υγειονομικός Ενημερωτικό Δελτίο Χάρτης Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα Με το Eνημερωτικό Δελτίο αυτό εγκαινιάζεται ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τον «Υγειονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο!

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Η αλματώδης αύξηση της συχνότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης οργανωμένων Κέντρων, τα οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική προσέγγιση που εφαρμόζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη βελτίωση της Υγείας Μητέρας-Παιδιού: Εφαρμογή στη χώρα Χ

Συστημική προσέγγιση που εφαρμόζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη βελτίωση της Υγείας Μητέρας-Παιδιού: Εφαρμογή στη χώρα Χ Συστημική προσέγγιση που εφαρμόζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη βελτίωση της Υγείας Μητέρας-Παιδιού: Εφαρμογή στη χώρα Χ Έτος Δείκτες θνησιμότητας Δείκτες Αναπαραγωγικότητας Δείκτες Βρεφικής

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 31/01/2017 ΑΝΑΦΟΡΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2016 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016 Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση Αθήνα 12/04/2016 Ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων στην Ευρώπη (βάση το έτος 2004) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΕΙΟ ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ιατροκοινωνικό Κέντρο) ΘΩΜΑΣ Β. ΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ιατροκοινωνικό Κέντρο) ΘΩΜΑΣ Β. ΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Ιατροκοινωνικό Κέντρο) ΘΩΜΑΣ Β. ΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΙαΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο σκοπός λειτουργίας του ιατρείου στο ΙαΚ Καρδίτσας είναι να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στα άτομα του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Greek Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Το µέγεθος και η σπουδαιότητα των συστηµάτων υγείας αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μαστού & Κλινική Μαστού. Μέχρι χθες παράλειψη... από σήμερα πρόληψη!

Κέντρο Μαστού & Κλινική Μαστού. Μέχρι χθες παράλειψη... από σήμερα πρόληψη! Κέντρο Μαστού & Κλινική Μαστού Μέχρι χθες παράλειψη... από σήμερα πρόληψη! Η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική δημιούργησε το Πρότυπο Κέντρο Μαστού και την Κλινική Μαστού, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εμβολιασμό χρειάζονται και οι ενήλικες

Εμβολιασμό χρειάζονται και οι ενήλικες Ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2-3 εκατομμύρια θανάτους παιδιών κάθε χρόνο Αρκετοί ενήλικες δεν γνωρίζουν ότι ο εμβολιασμός συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή Ανδρέας Κωνσταντόπουλος* Εμβολιασμό χρειάζονται και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης.

ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Για όλους τους πελάτες της Groupama Ασφαλιστικής με προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης. Version 1 _ 2017 ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ Δωρεάν παροχές και υπηρεσίες υγείας Η Groupama ασφαλιστική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 03/2011 (17-23 Ιανουαρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΒΥΗ 1. Γενικά Η ισχυρή δημογραφική αύξηση (3,6% ετησίως), η κυβερνητική πολιτική στο εσωτερικό καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 10/2015 (02 08 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29-6-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει για πρώτη φορά Δελτίο Τύπου για τα Κέντρα Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΠ Υγείας Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΚΕΠ Υγείας Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΕΠ Υγείας Δήμου ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ημέρα Παρασκευή Ώρες 09.00-15.00 Τηλέφωνο επικοινωνίας 2732 360570 & 27320 360536 Διεύθυνση Δημαρχείο Μονεμβασίας - 23052 Μολάοι Μάρτιος 2015 - Συνάντηση Εργασίας Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας. Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη

Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας. Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Η Κρίση στην Ελλάδα Οικονομία/Κοινωνία Μείωση του ΑΕΠ Αύξηση της ανεργίας από 9.6% το 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 13/2015 (23 29 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου!

Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου! Ποιες είναι οι εξετάσεις που δεν πρέπει να αμελείς; Σου φτιάξαμε την ατζέντα με τα ιατρικά ραντεβού σου! Η πρόληψη σώζει ζωές. Δηλαδή η συνέπειά σου απέναντί στον εαυτό σου. Και πως μεταφράζεται αυτό;

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 2/2017 (09 15 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα

Το κάπνισμα στην Ελλάδα Το οικονομικό φορτίο του καπνίσματος για το ιατροασφαλιστικό σύστημα σε κρίση στην Ελλάδα Tσαλαπάτη Κωνσταντίνα ΒScEcon, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Απρίλιος 2013 Το

Διαβάστε περισσότερα

4 Εισαγωγικό Σημείωμα

4 Εισαγωγικό Σημείωμα Υγειονομικός Ενημερωτικό Δελτίο Χάρτης Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 Εισαγωγικό Σημείωμα Με το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο «Υγειονομικός Χάρτης» συνεχίζουμε την προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού, σε θέματα που αφορούν την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» Σεπτέμβριος 2016 Το τρίτο Ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 27 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 2 Φεβρουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 ΣΥΝΟΨΗ. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 ΣΥΝΟΨΗ. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Health at a Glance: Europe 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/9789264183896-en Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 45 η /2011 (22 Νοεμβρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 3/2017 (16 22 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 1 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 1 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ 1 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ 20-10-2010 Διάχυση Στατιστικής Πληροφόρησης Θέματα διάχυσης στατιστικών στοιχείων Καθυστερήσεις διαπιστώνονται στην παραγωγή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 5/2013 (28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νοσοκομεία Ιατρικά Κέντρα Αθήνας METROPOLITAL HOSPITAL Επικοινωνία Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ. Βενιζέλου 1, 18547 Ν. Φάληρο - Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Φεβρουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 9 Φεβρουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth

THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth 1 THE FUTURE OF HEALTHCARE IN GREECE Health and Growth Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas) Health

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 01/2011 (03-09 Ιανουαρίου 2011) Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική. Αξίζετε µία µοναδική εµπειρία τοκετού και εµείς σας την προσφέρουµε

Καλώς ήλθατε στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική. Αξίζετε µία µοναδική εµπειρία τοκετού και εµείς σας την προσφέρουµε Καλώς ήλθατε στη ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Σας καλωσορίζουµε στην πλέον σύγχρονη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική. Η επιθυµία σας για υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες σε ένα πρότυπο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 53/2015 (28 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2016)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 53/2015 (28 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2016) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 53/2015 (28 Δεκεμβρίου 2015 03 Ιανουαρίου 2016) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2015-2016 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Υγεία όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δεν σημαίνει μόνο απουσία της νόσου αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ

ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας ΕΑ05: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ: ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Αθήνα, 10/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 8770/08 SAN 64 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 23 Νοέμβριος :22

Σακχαρώδης διαβήτης και οστεοπόρωση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 23 Νοέμβριος :22 Δημήτρης Ι. Χατζηδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Υπεύθυνος Ενδοκρινολογικής Mονάδας Β' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 5/2017 (30 Ιανουαρίου 05 Φεβρουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 1/2017 (02 08 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας

Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE99 Ολοκληρωμένο Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης Το νέο Παιδικό Πρόγραμμα Υγείας KinderCARE99 προσφέρει τις απαιτούμενες καλύψεις νοσηλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ- ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ- ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ- ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΟΝΑΔΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη

Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη Σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου: Στατιστικά-πρόληψη Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου Ιανουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 52/2016 (26 Δεκεμβρίου 2016 01 Ιανουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 11/2015 (09 15 Μαρτίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 16/2017 (17 23 Απριλίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 16/2017 (17 23 Απριλίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 16/2017 (17 23 Απριλίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Η εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) όσο και για την έγκαιρη ανίχνευση νόσου (δευτερογενής πρόληψη) αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επγος (ΥΙ) Τσιτλακίδης Κωνσταντίνος

Επγος (ΥΙ) Τσιτλακίδης Κωνσταντίνος Επγος (ΥΙ) Τσιτλακίδης Κωνσταντίνος Παρουσίαση περιστατικού Στις 12 Απριλίου, 2:30 μμ, ο κ. Φ.Ρ., 63- ετών άντρας, ενώ βρίσκονταν στο γραφείο του δουλεύοντας, παρουσίασε ξαφνικά έντονη κεφαλαλγία. Λίγα

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου

Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου Νάνος Παναγιώτης Msc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας Υποδιοικητής 3 ης Υ. ΠE. Μακεδονίας Η συν-ευθύνη των ΥΠΕ στην αποτελεσματική διαχείριση του καρκίνου 9/12/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ Καρκίνος: Μείζον

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 13 Ιανουαρίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες υγείας και οι παράγοντες που τους προσδιορίζουν (με ειδική αναφορά στην Ελλάδα)

Οι δείκτες υγείας και οι παράγοντες που τους προσδιορίζουν (με ειδική αναφορά στην Ελλάδα) Οι δείκτες υγείας και οι παράγοντες που τους προσδιορίζουν (με ειδική αναφορά στην Ελλάδα) ΤΑΣΟΣ ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης Διάλεξη στο μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Ποιο είδος μελέτης και γιατί θεωρείτε πως είναι το καταλληλότερο για την εκτίμηση της συχνότητας του διαβήτη τύπου 2 στον πληθυσμό μιας πόλης;

Ερώτηση Ποιο είδος μελέτης και γιατί θεωρείτε πως είναι το καταλληλότερο για την εκτίμηση της συχνότητας του διαβήτη τύπου 2 στον πληθυσμό μιας πόλης; είναι το καταλληλότερο για την εκτίμηση της συχνότητας του διαβήτη τύπου 2 στον πληθυσμό μιας πόλης; Μελέτες σε πειραματόζωα βρήκαν ότι η αυξημένη κατανάλωση πράσινου τσαγιού σχετίζεται με μειωμένη συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ: 2/11/2010 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ: 2/11/2010 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ: 2/11/2010 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: Γ32/1244 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι Δήμοι να προσφέρουν πραγματικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας? Η εμπειρία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Μπορούν οι Δήμοι να προσφέρουν πραγματικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας? Η εμπειρία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Μπορούν οι Δήμοι να προσφέρουν πραγματικές πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας? Η εμπειρία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Dr.Νικόλαος Ι. Βαλάνος Ορθοπαιδικός Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πρόκληση πώς να

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφυµατικός εµβολιασµός.

Αντιφυµατικός εµβολιασµός. Αντιφυµατικός εµβολιασµός. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.:Γ32/1878/2-11-07 Σας κοινοποιούµε την υπ αριθ. πρωτ. Υ1/Γ.Π./126769/19.10.07 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 7/2017 (13 19 Φεβρουαρίου 2017)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 7/2017 (13 19 Φεβρουαρίου 2017) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 7/2017 (13 19 Φεβρουαρίου 2017) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2016-2017 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί της Εταιρείας μας είναι επιστημονικοί και κοινωνικοί και αφορούν στην:

Οι σκοποί της Εταιρείας μας είναι επιστημονικοί και κοινωνικοί και αφορούν στην: Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη νεοπλασματική νόσο που προσβάλλει τις γυναίκες, με αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για την ίδια την ασθενή, αλλά και για το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα