ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1

2 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ. ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΘ. 1, ΣΟΥΚΗΣ ΚΩΝ. 2, ΛΟΖΙΟΣ ΣΤΥΛ. 3, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΕΡΑ 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζεται το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Χαλανδρίου για τη αντιμετώπιση σεισμικού κινδύνου. Εξετάζεται η μορφολογία και η γεωλογική δομή της περιοχής και αναλύεται η πολεοδομική οργάνωση του Δήμου με έμφαση στις χρήσεις γης, τη δόμηση, και το οδικό δίκτυο. Περιγράφονται οι κρίσιμες ενέργειες κατά την εκδήλωση σεισμικής καταστροφής οι οποίες μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνουν τη διαφυγή και συγκέντρωση του πληθυσμού σε ασφαλείς χώρους. Διακρίθηκαν δεκατέσσερις τομείς με σκοπό τη διευκόλυνση ορισμένων ενεργειών των υπηρεσιών αλλά και για την διευκόλυνση των κατοίκων σε θέματα ασφαλείας και λήψης βοήθειας. Το οργανόγραμμα της διαχείρισης της καταστροφής καταχωρήθηκε σε βάση δεδομένων και συμπεριλαμβάνει πολεοδομικά στοιχεία, δεδομένα που αφορούν στο προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό. Η συνεχής ενημέρωση της βάσης δεδομένων με νέα στοιχεία δίνει τη δυνατότητα στα αρμόδια όργανα να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε τομέα χωριστά αλλά και όλου του Δήμου. ABSTRACT This paper presents the earthquake disaster masterplan for the municipality of Halandri. After studying the geomorphology and geological setting we analyse the towns urban system, giving emphasis on the land use, on the road network and its characteristics and on the building structure of the town. The critical actions during and after the earthquake are described wich conclude among others the resource and concentration of the population in secure places. The municipality is partitioned in fourteen sectors in order to enable certain actions and also in order to enable the inhabitants in matters of security and aid receiving. The earthquake disaster masterplan is imported in a database and includes informations and data concerning the urban plan, the equipment and personel. The updating of the database with new informations facilitates the knowledge of every sectors and of the whole towns needs and capabilities at any given moment. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οπως είναι γνωστό, ο Δήμος Χαλανδρίου (Φωτ. 1) και η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου, επλήγει στις 24 Φεβρουάριου και 4 Μαρτίου 1981 από σεισμούς μεγέθους ΜS=6.7 και ΜS=6.4 αντίστοιχα. Το επίκεντρο των σεισμών τοποθετήθηκε στην περιοχή των Αλκυονίδων νήσων στον Κορινθιακό κόλπο, ενώ το εστιακό βάθος δεν υπερέβαινε τα 20 km. Από τον κύριο σεισμό προκλήθηκαν σημαντικότατες βλάβες τόσο στο λεκανοπέδιο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ Υ.Ε. (1984), τόσο το ποσοστό κόστους σε σχέση με την παλαιότητα των κτιρίων όσο και το κόστος επισκευής ανά κάτοικο για το Δήμο Χαλανδρίου ήταν πολύ υψηλό σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους της Ανατολικής Αττικής (Σχ. 1). Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, ο Δήμος Χαλανδρίου έκρινε σκόπιμη την εκπόνηση μιας έρευνας για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό και Οργάνωση με σκοπό την μείωση του υφιστάμενου κινδύνου, δεδομένου ότι η περιοχή γειτνιάζει με τις γνωστές ενεργές δομές του Νότιου Ευβοϊκού, του Δυτικού Σαρωνικού και του Ανατολικού Κορινθιακού. 1 Eπ. Καθ. Δυν., Τεκτ. & Εφ. Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παν/πολη Ζωγράφου 2 Msc, Δυν., Τεκτ. & Εφ. Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παν/πολη Ζωγράφου 3 Dr, Δυν., Τεκτ. & Εφ. Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παν/πολη Ζωγράφου 4 Υπ. Διδ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1

3 Φωτ.1. Άποψη του Δήμου Χαλανδρίου από την Πεντέλη. Η αντιμετώπιση των σεισμών και η θωράκιση των σύγχρονων πόλεων προϋποθέτει μια σειρά από πολύπλοκες ερευνητικές, επιστημονικές και διοικητικές εργασίες και παρεμβάσεις (ΛΕΚΚΑΣ 1996),, (PAIS et al. 1996), (ERDIK 1996) (ΛΕΚΚΑΣ 1997), οι οποίες ουσιαστικά διακρίνονται στα τρία ακόλουθα στάδια: Α ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ (Προσεισμικές Ενέργειες - Οργάνωση) Β ΣΤΑΔΙΟ: ΕΠΕΜΒΑΣΗ (Αμεσες Ενέργειες) Γ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (Μετασεισμικές Ενέργειες - Αποκατάσταση) Πρόκειται όπως γίνεται αντιληπτό για ένα πολυθεματικό και πολυκλαδικό πρόγραμμα από το οποίο στην συνέχεια παρουσιάζονται μόνο ορισμένα βασικά στοιχεία, ενδεικτικά της πολυπλοκότητας και των δυσκολιών μιας τέτοιας διαδικασίας. Σχ. 1. Κόστος ανά κάτοικο σε σχέση με την παλαιότητα των κτιρίων στον σεισμό του

4 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο Δήμος Χαλανδρίου απαριθμεί σύμφωνα με την απογραφή του κατοίκους και σε σχέση με την απογραφή του 1981 παρουσιάζει μια μέση αύξηση της τάξης περίπου του 22% οπότε και απαριθμούσε περί τους κατοίκους. Σύμφωνα με στοιχεία, ο πληθυσμός σήμερα αγγίζει τις , αριθμός ο οποίος αναμένεται να ξεπεραστεί με την απογραφή του Η συνολική έκταση του Δήμου είναι Ηα. Το μέγιστο μορφολογικό ύψος είναι 380 μέτρα και απαντά στην περιοχή Άνω Πάτημα, στο ανατολικότερο άκρο του Δήμου, ενώ το ελάχιστο 164 μέτρα απαντά στις δυτικές συνοικίες της πόλης. Ουσιαστικά, η πόλη αναπτύσσεται στις νοτιοδυτικές παρυφές της Πεντέλης και παρουσιάζει ήπια μορφολογία με φορά κλίσης από τα ανατολικά (Πάτημα), προς τα δυτικά (Αγία Βαρβάρα) και τιμές που σε γενικές γραμμές, δεν υπερβαίνουν το 3%. 3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ Η περιοχή του Δήμου (ΛΕΚΚΑΣ κ.α. 1994), δομείται από αλπικούς σχηματισμούς (Αθηναϊκοί Σχιστόλιθοι, Ανωκρητιδικοί Ασβεστόλιθοι), οι οποίοι αποτελούν το υπόβαθρο του Δήμου και καλύπτονται από σημαντικού πάχους μεταλπικούς σχηματισμούς (Σχ. 2).Οι μεταλπικοί σχηματισμοί, οι οποίοι αναπτύσσονται σε όλη τη δομημένη επιφάνεια, διακρίνονται σε: Τριτογενείς μάργες-αργίλοι. Εμφανίζονται σε σχετικά μεγάλη έκταση στο υπέδαφος του Δήμου Χαλανδρίου και ιδιαίτερα στη βορειοδυτική περιοχή. Το πάχος τους κυμαίνεται από 5-20μ. Σχηματισμός ερυθρών αργίλων, κροκαλοπαγών, άμμων και ψαμμιτών. Πρόκειται για ερυθρές και καστανέρυθρες αργίλους με παρεμβολές κατά θέσεις εκτεταμμένων οριζόντων κροκαλοπαγών, άμμου και ψαμμιτών ηλικίας Πλειοκαίνου-Πλειστοκαίνου. Εμφανίζονται στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής του Δήμου και συχνά απαντούν κατευθείαν πάνω στους Αθηναϊκούς σχιστόλιθους. Το πάχος τους φτάνει τα 30-40μ. Πρόσφατες αποθέσεις. Άργιλοι αργιλώδεις άμμοι και αμμοχάλικα με μεταβλητή συνεκτικότητα των οποίων το πάχος φτάνει το πολύ 10μ. Σχ. 2. Σκαρίφημα στο οποίο απεικονίζεται η γεωλογική δομή της περιοχής του Δήμου Χαλανδρίου. 1. μεταλπικοί σχηματισμοί. 2. αλπικό υπόβαθρο. 3. περιοχή Δήμου. 4. ρήγμα και σχετική φορά κίνησης ρηξιτεμαχών. 3

5 Σε ότι αφορά την τεκτονική δομή της περιοχής ο Δήμος Χαλανδρίου βρίσκεται στο ανατολικό περιθώριο του μεγάλου τεκτονικού βυθίσματος που με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ αναπτύσσεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους Πεντέλης-Υμηττού και Πάρνηθας-Αιγάλεω. Η δομή έχει δημιουργηθεί κατά τα τελευταία στάδια του αλπικού και τα αρχικά στάδια του νεοτεκτονικού κύκλου και είναι καλυμμένη από τους μεταλπικούς σχηαμτισμούς. Μέσα στο χώρο του δήμου παρά το γεγονός ότι στην επιφάνεια δεν υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας ρηγμάτων, εντούτοις, έχουν διαπιστωθεί με διάφορες μεθοδολογίες ρήγματα καλυμμένα από τους Πλειο-Πλειστοκαινικούς σχηματισμούς. Μία τέτοια δομή απαντά στη δυτική περιοχή του Δήμου και έχει διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ (ΛΕΚΚΑΣ κ.α 1994). 4. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Η πολεοδομική μονάδα του Χαλανδρίου περιλαμβάνει μικρότερα τμήματα, στα οποία αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων (Σχ. 3). Ειδικότερα, μπορούν να διακριθούν τα αντίστοιχα τμήματα : Περιοχές Κατοικίας. Περιλαμβάνουν κυρίως κατοικίες σε συντριπτικό ποσοστό, ενώ κατά θέσεις υφίστανται και άλλες χρήσεις, όπως εμπόριο, αναψυχή και βιοτεχνία. Συνήθως αναπτύσσονται περιφερειακά του κεντρικού τμήματος της πόλης. Ημιαστικές περιοχές. Περιλαμβάνουν εκείνες τις περιοχές στις οποίες δεν έχει γίνει πλήρης αστικοποίηση. Εντοπίζονται στο ανατολικό τμήμα του Δήμου και εντάχθηκαν πρόσφατα στο πολεοδομικό σχέδιο. Περιοχές Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Παροχής Υπηρεσιών. Περιλαμβάνουν κυρίως καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης, βιοτεχνίες αλλά και κτίρια γραφείων, ενώ η συμμετοχή των χώρων που χρησιμεύουν για κατοικία, είναι σχετικά μικρή. Οι περιοχές των Εμπορικών Δραστηριοτήτων απαντούν τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και ακτινωτά κατά μήκος των μεγάλων αρτηριών (π.χ. Λεωφόρος Κηφισίας, Λεωφόρος Πεντέλης, Λεωφόρος Μεσογείων). Περιοχές Αναψυχής. Ο κύριος χώρος αναψυχής εντός της πόλης είναι αυτός της πλατείας Ελευθερωτών Αγίου Νικολάου ενώ σημαντικος χώρος αναψυχής μπορεί να θεωρηθεί η Ρεματιά. Τοπικά και κατά γειτονιές υπάρχουν μικροί χώροι αναψυχής, όπως πλατείες, παιδικές χαρές, ακάλυπτοι χώροι, κλπ. Σε γενικές γραμμές η πόλη παρουσιάζει μια σαφή ακτινωτή δομή με γραμμικές αναπτύξεις των κεντρικών λειτουργιών κατά μήκος των οδικών αξόνων που τη συνδέουν με τους άλλους Δήμους. 5. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει μια διάταξη ανάλογη της επιμήκους διάταξης της πόλης και των κύριων λειτουργιών της. Οι κύριες οδικές αρτηρίες που αναπτύσσονται ακτινωτά συνδέουν το κέντρο της πόλης με τους γειτονικους Δήμους (π.χ. Πεντέλης, Αγ. Παρασκευής, Εθνικής Αντιστάσεως, κλπ.). Μεταξύ των κύριων οδικών αρτηριών (Σχ. 4), αναπτύσσεται ένα σχετικά πυκνό δίκτυο συλλεκτήριων δρόμων οι οποίοι όμως δεν παρουσιάζουν αντίστοιχη διάταξη με αυτή των κύριων αρτηριών, αλλά έχουν ως επί το πλείστον τετραγωνική διάταξη ενώ στις πρόσφατα ενταχθείσες στο σχέδιο πόλης περιοχές η διάταξη είναι μεικτή. Οι περισσότερες κύριες οδικές αρτηρίες είναι διπλής κατεύθυνσης (π.χ. Παπανικολή, Πεντέλης), ενώ υπάρχουν και μονής διεύθυνσης (Αγίας Παρασκευής, Αγίου Γεωργίου). Ο Δήμος Χαλανδρίου διαθέτει μονοδρομημένο οδικό δίκτυο στο μεγαλύτερο τμήμα του με εναλλάξ μονοδρόμηση των παραλλήλων οδών. Περιφερειακές αρτηρίες είναι η Λεωφόρος Κηφισίας στο βόρειο τμήμα της πόλης, η λεωφόρος Μεσογείων στο νότιο και μελλοντικά, η Λεωφόρος Σταυρού Ελευσίνας στο ανατολικό. Ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι ιδιαίτερα υψηλός στις κεντρικές αρτηρίες και στις περιφερειακές οδούς και σημαντικά χαμηλός στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο. Επίσης, είναι μέγιστος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κυρίως στις κεντρικές περιοχές και αρτηρίες της πόλης με σημαντική όμως εξασθένιση το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. 4

6 Σχ. 3. Χρήσεις Γης του Δήμου Χαλανδρίου Σχ. 4. Προσβασιμότητα οδικού δικτύου του Δήμου Χαλανδρίου 5

7 Το ιστορικό κέντρο του Δήμου παρουσιάζει καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας κυκλοφοριακό φόρτο αφενός γιατί εκει συγκεντρώνεται η εμπορική δραστηριότητα και αφετέρου γιατί αποτελεί κομβικό σημείο για τις διαμπερείς κινήσεις. Ενα σημαντικό πολεοδομικό στοιχείο είναι η προσβασιμότητα, η οποία είναι το μέτρο της δυνατότητας πρόσβασης σε ένα συγκεκριμένο σημείο της πόλης μετά από μια σεισμική καταστροφή. Στην εκτίμηση της προσβασιμότητας συνεκτιμούνται το πλάτος του δρόμου, το ύψος των εκατέρωθεν κτιρίων, η παρουσία ετοιμόρροπων κτιρίων, το είδος των κατασκευών, οι κλειστές στροφές των οδών, οι αδιέξοδοι, η διπλή και μονή διεύθυνση κυκλοφορίας και οι εκατέρωθεν επικινδυνότητες τμημάτων των κτιρίων, κ.ά. Η προσβασιμότητα διακρίνεται σε καλή, μέτρια και ανεπαρκής (Σχ. 4). 6. ΔΟΜΗΣΗ Η πυκνότητα δόμησης της πόλης του Χαλανδρίου έτσι όπως έχει καθοριστεί από αλλεπάλληλλα διατάγματα συντελεστών δόμησης και όρων δόμησης παρουσιάζει μια πολυπλοκότητα με ασαφή ομόκεντρη διάταξη ελαττούμενης πυκνότητας από το κέντρο στην περιφέρεια. Ενδεικτικά, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης είναι 1.3 στο κεντρικό Χαλάνδρι, ενώ ο μέγιστος αριθμός ορόφων 5. Στην περιφέρεια ο συντελεστής μειώνεται σταδιακά σε 0.8, ενώ ο μέγιστος αριθμός ορόφων 4. Η πυκνότητα του πληθυσμού παρουσιάζει μια διάταξη ανάλογη της επέκτασης που έλαβε χώρα κατά τα τελευταία χρόνια. Οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές εντοπίζονται στο κεντρικό Χαλάνδρι και προς το Νέο Ψυχικό ενώ αντίθετα οι περιοχές που βρίσκονται προς τα Βριλήσσια και το Μαρούσι, καθώς επίσης και οι περιοχές που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σχέδιο πόλης είναι πιο αραιοκατοικημένες. Λόγω των καθημερινών μετακινήσεων παρουσιάζεται περισσότερο αυξημένη στο κέντρο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σημαντικά μειωμένη στην περιφέρεια. 7. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Οι κρίσιμες ενέργειες κατά την εκδήλωση μιας σεισμικής καταστροφής και αμέσως μετά, αφορούν μεταξύ των άλλων τη διαφυγή του πληθυσμού, τη συγκέντρωση σε ασφαλείς χώρους, τις οδούς παροχής εξωτερικής βοήθειας και κυρίως των κλιμακίων διάσωσης, τις εναλλακτικές θέσεις των φορέων, τη διάκριση τομέων στην πόλη και την επιλογή χώρων εγκατάστασης. Οδικό δίκτυο παροχής βοήθειας διάσωσης. Η παροχή εξωτερικής βοήθειας που αφορά κυρίως τη διάσωση κατά τις πρώτες μετά το σεισμό ώρες όπως είναι φυσικό είναι πρωταρχικής σημασίας. Η παροχή βοήθειας θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατό ταχύτερα και από συγκεκριμένα ασφαλή σημεία προσέγγισης, ενώ οι οδοί θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό προσβάσιμοι. Περιφερειακά του Χαλανδρίου και σε σχετικά μικρή απόσταση υπάρχουν πολλές νοσοκομειακές μονάδες (Σισμανόγλειο, Αμαλία Φλέμμινγκ, Ιατρικό Κέντρο, Υγεία κ.α.), από τις οποίες αναμένεται να φτάσει εξωτερική βοήθεια για τους πληγέντες αλλά ταυτόχρονα θα μπορούν να μεταβούν και όσοι χρειάζονται περίθαλψη. Στους χώρους συγκέντρωσης του πληθυσμού μπορούν να λειτουργήσουν μονάδες περίθαλψης και παροχής ιατρικής βοήθειας για περιπτώσεις ελαφρών τραυματισμών και για ψυχολογική στήριξη. Για την επιλογή του σχεδίου κύριου οδικού δικτύου προσβάσεως για διάσωση και για παροχή βοήθειας πρέπει να ληφθεί υπόψη: (i) η προσβασιμότητα των οδών. (ii) ο κυκλοφοριακός φόρτος και οι τυχόν υφιστάμενες μονοδρομήσεις. (iii) η παρουσία λιγώτερων επικινδυνοτήτων κατά μήκος της προτεινόμενης διαδρομής. (iv) Ηη εμφάνιση γεωδυναμικών κινδύνων. (v) τα λοιπά σεισμοχωροταξικά - σεισμοπολεοδομικά δεδομένα. Χώροι ημιμόνιμης εγκατάστασης. Σε περίπτωση σεισμικής καταστροφής προτάθηκαν, ορισμένοι χώροι ημιμόνιμης εγκατάστασης πληθυσμού. Οι χώροι αυτοί επιλέγονται με βάση κριτήρια γεωγραφικά, γεωλογικά, τεκτονικά, γεωτεχνικά, σεισμοπολεοδομικά σεισμοχωροταξικά. Επίσης, οι χώροι που προτείνονται πληρούν τους βασικούς όρους που θα πρέπει να υπάρχουν όπως ελαφρά επικλινές έδαφος, μειωμένος κίνδυνος πλημμυρών ή άλλων φυσικών φαινομένων, ικανή έκταση, κλπ. 6

8 Στους προτεινόμενους χώρους ημιμόνιμης εγκατάστασης προτείνεται η κατασκευή έργων υποδομής, όπως διάνοιξη δρόμων, παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικών γραμμών, σύνδεση με το αποχετευτικό σύστημα, κλπ. Στην περιοχή του Δήμου Χαλανδρίου, είναι λίγες οι περιοχές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ημιμόνιμη εγκατάσταση. Συγκεκριμένα, για ημιμόνιμη εγκατάσταση μπορούν να χρησιμοποιηθούν τμήματα της ρεματιάς στα οποία το πλάτος των αναβαθμίδων είναι μεγάλο και δεν περουσιάζονται προβλήματα ευστάθειας ή και πλημμυρών. Τέτοια είναι το τμήμα της ρεματιάς στον Προφήτη Ηλία, η ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού θεάτρου, η περιοχή του Νομισματοκοπείου, η Ριζάρειος Σχολή και το Ιδρυμα Χατζηκώστα που διαθέτουν πολύ μεγάλο προαύλιο στο οποίο μπορεί να φιλοξενηθεί μεγάλος αριθμός ατόμων. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες του Δήμου. Υπάρχουν βέβαια στους όμορους Δήμους και σε κοντινή απόσταση σημαντικές εκτάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιο ποσοστό των κατοίκων. Ο χώρος των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, το Αμερικάνικο Κολλέγιο στην Αγία Παρασκευή, το Αρσάκειο κ.α. Διάκριση τομέων Χώροι συγκέντρωσης Καταφυγής. Η διάκριση τομέων στην πόλη του Χαλανδρίου έχει κύριο στόχο τη διευκόλυνση ορισμένων ενεργειών των υπηρεσιών σε ότι αφορά στο σχεδιασμό αλλά και στη διευκόλυνση των κατοίκων σε θέματα ασφαλείας και λήψης βοήθειας. Η διάκριση των τομέων έγινε με βάση σεισμοπολεοδομικά σεισμοχωροταξικά, γεωγραφικά, γεωλογικά, τεκτονικά, και γεωτεχνικά κριτήρια. Συνολικά διακρίθηκαν 14 κύριοι τομείς (Σχ. 5). Οι 9 από τους 14 τομείς διατάσσονται ακτινωτά πέριξ ενός κεντρικού τομέα. Κατά τη διάκριση έγινε προσπάθεια οι τομείς να έχουν την ίδια έκταση, την ίδια πυκνότητα κατασκευών και πληθυσμού, τον ίδιο βαθμό τρωτότητας, την παρουσία ανοικτών χώρων, κ.ά. Ο δέκατος τομέας περιλαμβάνει τμήμα της κεντρικής περιοχής της πόλης που συμπίπτει με το κυρίως εμπορικό τμήμα και το ιστορικό κέντρο, ενώ χαρακτηρίζεται από αριθμό ιδιομορφιών. Οι υπόλοιποι τέσσερις τομείς εντοπίζονται στο ανατολικό τμήμα του Δήμου και είναι οι περιοχές που οικοδομήθηκαν κατά τα τελευταία χρόνια ενώ μεγάλο τμήμα τους παραμένει σε μορφή ημιαστική. Με βάση τα προηγούμενα κριτήρια σε κάθε τομέα προτείνονται χώροι συγκέντρωσης πληθυσμού σε περιπτώσεις ανάγκης (Σχ. 5). Λόγω της πυκνής δόμησης και κατοίκησης και με δεδομένο ότι έχει προβλεφθεί από το Δήμο η κατασκευή πυκνού δίκτυου πεζόδρομων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, προτείνεται οι κάτοικοι να μεταβούν στους αντίστοιχους χώρους καταφυγής με την πιο σύντομη και ασφαλή διαδρομή καταφυγής αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικής χρήσεως οχήματα. Έτσι θα αποφευχθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα μείνουν οι δρόμοι ανοικτοί για τις επείγουσες περιπτώσεις και για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας. 8. ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.IS.) ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Στη διαχείριση μιας σεισμικής καταστροφής εμπλέκεται ένας ικανός αριθμός φορέων, υπηρεσιών, κλιμακίων και ατόμων τα οποία χρησιμοποιούν ένα μεγάλο αριθμό ειδών τεχνικών μέσων και εξοπλισμού. Η επιτυχία ενός σχεδίου επιχειρησιακής οργάνωσης βασίζεται και στη διατήρηση του προσωπικού και των στελεχών σε ικανοποιητικό βαθμό ετοιμότητας καθώς επίσης και στην καλή κατάσταση αλλά και άμεση διάθεση του υλικού. Η όλη διαδικασία υποβοηθάται σημαντικά με μια βάση δεδομένων η οποία δημιουργήθηκε και προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά την εκδήλωση του φαινομένου και αμέσως μετά. Στη βάση δεδομένων καταχωρήθηκε το όλο οργανόγραμμα διαχείρισης της καταστροφής που θα συνοδεύεται με το προσωπικό που θα το στελεχώνει. Ελάχιστα δεδομένα για το προσωπικό είναι το Ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η ηλικία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση εργασίας και οικίας, το κλιμάκιο στο οποίο συμμετέχει, ο τόπος συγκέντρωσης, οι αναπληρωτές, ο τόπος επέμβασης, ο τόπος παραλαβής του εξοπλισμού ο εξοπλισμός που διαθέτει, κλπ. 7

9 8

10 Ελάχιστα δεδομένα για τον τεχνικό εξοπλισμό είναι ο αριθμός ανά είδος, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ο τόπος αποθήκευσης ή παραλαβής, η χρονολογία απόκτησης, ο χειριστής, κλπ. Ειδικά σε ότι αφορά οχήματα θα πρέπει να υφίστανται επί πλέον στοιχεία όπως χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας, στάθμευσης, καύσιμα, ανταλλακτικά, φορέας ιδιοκτησίας, κλπ. Πέραν των δεδομένων που αφορούν το προσωπικό και τον εξοπλισμό κρίθηκε σκόπιμη η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων σε G.I.S. η οποία θα ενημερώνεται με κάθε νέο στοιχείο που αφορά την πόλη, όπως επέκταση, αλλαγή στους συντελεστές δόμησης, νέα γεωτεχνικά και σεισμολογικά δεδομένα, κλπ. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για το Δήμο Χαλανδρίου περιλαμβάνει όλα τα οικοδομικά τετράγωνα και ειδικότερα, πληροφορίες για την έκταση και την ωφέλιμη έκταση των ανοικτών χώρων. Επιπλέον, παρατίθεται ο αριθμός των ατόμων και των σκηνών που μπορεί να δεχτεί ο κάθε χώρος και ο τομέας στον οποίο βρίσκεται ενώ έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να γίνουν αναπροσαρμογές, διορθώσεις και προσθήκες στα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Είναι προφανές ότι τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που αφορούν στους χώρους καταφυγής θα συνδυαστούν με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που αφορά στα κλιμάκια και το προσωπικό που θα τα στελεχώσουν Μέσω αυτής της βάσης μπορoύν τα αρμόδια όργανα ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουν αν και κατά πόσο καλύπτονται οι ανάγκες για χώρους συγκέντρωσης καταφυγής του κάθε τομέα ξεχωριστά αλλά και όλου του Δήμου συνολικά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ERDIK, M. (1996). Seismic risk analysis for urban systems. Proc. of the 11 th World Conference on Earthquake Engineering, Publ. Elsevier Science Ltd., Acapoulco. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (1984). Στατιστικά στοιχεία βλαβών-επισκευών σεισμοπλήκτων κτισμάτων της περιοχής Αν. Αττικής. Συνέδριο «Σεισμοί και Κατασκευές», Τομ. 1, , Συλλ. Πολ. Μηχαν. Ελλ. Αθήνα ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ. (1994). Αντιμετώπηση Φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών Δήμου Χαλανδρίου.Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Πρόγραμμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ. (1995). Διαχείριση Γεωπεριβαλλοντικών προβλημάτων. Πλημμυρική επικινδυνότητα στο Δήμο Χαλανδρίου και Ένα Σχέδιο Επιχειρησιακής Ετοιμότητας. 2ο Εθνικό Συνέδριο «Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες», Αθήνα, σελ ΛΕΚKΑΣ, Ε. (1996). Φυσικές και Τεχνολογικές καταστροφές. Εκδόση Access Soft, 278σελ. PAIS, I., TEVES-COSTA, P. & CABRAL, J. (1996). Emergency management of urban systems under earthquake damage scenarios. Proc. of the 11 th World Conference on Earthquake Engineering, Publ. Elsevier Science Ltd., Acapoulco. 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Σ Ε Ι Σ Μ Ο Σ - Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) ΣΕΙΣΜΟΣ - Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συγγραφή Κειμένων (για το τεύχος του 2004): Κέρπελης Πλούταρχος,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2010» Παραδοτέο 1: «Στρατηγικός Σχεδιασμός» ΜΑΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣERROR! BOOKMARK NOT

Διαβάστε περισσότερα

6.3.5 Τεχνικογεωλογική Αξιολόγηση της Άµεσης Περιοχής - Γεωδυναµικές ιεργασίες και Γεωλογικοί Κίνδυνοι

6.3.5 Τεχνικογεωλογική Αξιολόγηση της Άµεσης Περιοχής - Γεωδυναµικές ιεργασίες και Γεωλογικοί Κίνδυνοι 6.3.5 Τεχνικογεωλογική Αξιολόγηση της Άµεσης Περιοχής - Γεωδυναµικές ιεργασίες και Γεωλογικοί Κίνδυνοι Εξετάζονται εδώ διάφορα προβλήµατα που συνδέονται µε γεωλογικά - γεωµορφολογικά αίτια και η τεχνικογεωλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ 2007-2010 ΓΕΡΑΚΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000)

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΣΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.τριβελασ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών

β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών 233 β. ΕΝΟΤΗΤΑ Το χρέος των Υπηρεσιών ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Β : Κατσίλης Χρήστος, Λύτρας Νίκος (προεδρεύει) Μανάρας Γιώργος Ν. ΛΥΤΡΑΣ: Αγαπητοί Συνάδελφοι, την επόμενη εισήγηση θα την ακούσουμε από τον Δόκτορα Πολιτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Μιράντα ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ 1 ABSTRACT :

Μιράντα ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ 1 ABSTRACT : 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2005 H Διακινδύνευση Σεισμικής Καταστροφής ως Βάση Λήψης Αποφάσεων Αντισεισμικής Προστασίας: Κόνιτσα 1996

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακού Κέντρου Διαχείρισης κρίσεων με σκοπό τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - Α ΦΑΣΗ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ 68 100 Αλεξανδρούπολη Πληροφορίες: Πορτοκαλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2551350037 F A X: 2551080664

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε. ΙΕ ΡΟΣ Α.Ε. Κ. Σαχανίδης

ΣΗΜΑ Α.Τ.Ε.Μ.Ε. ΙΕ ΡΟΣ Α.Ε. Κ. Σαχανίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 9 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 11 3. ΠΡΟΟ ΟΣ ΤΟΥ 2ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ Χαλανδρίου 12 4. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2008. Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίου Ελένη ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 1 - Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Αθήνα 2008. Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίου Ελένη ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - 1 - Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Αθήνα 2008 «Η αυθαίρετη δόμηση, οι χρήσεις γης και η εξέλιξη του κτηματολογίου στην Ελλάδα θεσμικό πλαίσιο, διοικητική παθογένεια, αδυναμίες εφαρμογής Η διεθνής πρακτική» Σπουδάστρια: Κοτσάλου Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2014-2019 Περιεχόμενα Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Α.1. Δομή του Στρατηγικού Σχεδιασμού... 4 Α.2. Επιτροπή Έργου... 4 Α.3. Διαδικασίες κατάρτισης, δημοσιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. «Επικαιροποίηση και Συµπλήρωση Προγράµµατος. Αντισεισµικής Θωράκισης Πόλεως Ηρακλείου»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. «Επικαιροποίηση και Συµπλήρωση Προγράµµατος. Αντισεισµικής Θωράκισης Πόλεως Ηρακλείου» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Επικαιροποίηση και Συµπλήρωση Προγράµµατος Αντισεισµικής Θωράκισης Πόλεως Ηρακλείου» Οµάδα Εργασίας: Τσικαλάκης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός Σκουλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: DR ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα