Η σχεδόν διετής κύμανση (Quasi-biennial Oscillation, QBO) Κομνηνός Δημήτριος, Κωστάκης Χριστόδουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σχεδόν διετής κύμανση (Quasi-biennial Oscillation, QBO) Κομνηνός Δημήτριος, Κωστάκης Χριστόδουλος"

Transcript

1 Η σχεδόν διετής κύμανση (Quasi-biennial Oscillation, QBO) Κομνηνός Δημήτριος, Κωστάκης Χριστόδουλος

2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικά στοιχεία για το QBO 1.1 Περιγραφή φαινομένου Σχεδόν διετούς διακύμανσης Quasi Biennial Oscillation Ιστορικό φαινομένου QBO Δημιουργία του φαινομένου QBO Χαρακτηριστικά φαινομένου QBO Χρησιμότητα και Σημαντικότητα φαινομένου 8 Κεφάλαιο 2 : Επίδραση της Σχεδόν Διετούς κύμανσης στην θερμοκρασία 2.1 Επίδραση της Σχεδόν Διετούς κύμανσης στην θερμοκρασία της Ευρώπης 10 Βιβλιογραφία 12

3 1. Εισαγωγικά στοιχεία για το QBO 1.1 Περιγραφή της Σχεδόν Διετούς Κύμανσης - Quasi Biennial Oscillation, QBO H σχεδόν διετής κύμανση, QBO, είναι μια σχεδόν περιοδική, σχεδόν διετής κύμανση των ισημερινών ζωνικών ανέμων. Συγκεκριμένα πρόκειται για ημιπεριοδική εναλλαγή ισημερινών ανατολικών & δυτικών ζωνικών ανέμων στην τροπική στρατόσφαιρα με μια μέση περίοδο 28 έως 29 μήνες. Στην περίπτωση που οι ισχυρότεροι άνεμοι πνέουν από ανατολικά μιλάμε για την ανατολική φάση, ενώ όταν πνέουν αντίθετα αναφερόμαστε στην δυτική φάση του φαινομένου. Η εναλλασσόμενη ατμοσφαιρική κυκλοφορία αναπτύσσεται στην κορυφή της χαμηλότερης στρατόσφαιρας και διαδίδεται προς τα κάτω με ταχύτητα περίπου 1km το μήνα έως ότου διαλυθεί στην τροπική τροπόπαυση. Η καθοδική κίνηση των ανατολικών ανέμων είναι συνήθως πιο ανώμαλη από αυτή των δυτικών. Το εύρος της ανατολικής φάσης είναι περίπου δύο φορές ισχυρότερο από αυτή της δυτικής φάσης. Το μέγιστο εύρος ταλάντωσης παρατηρείται πάνω από τον Ισημερινό σε ύψος 25km από την επιφάνεια της γη, ενώ παρατηρείται μείωση του πλάτους με την απόσταση από τον ισημερινό. (http://en.wikipedia.org/wiki/quasi-biennial_oscillation) (Baldwin et al.) 1.2 Ιστορικό Φαινομένου QBO Η σχεδόν διετής κύμανση (Quasi Biennial Oscillation), ορίστηκε από τους Angel and Korshover (1964) όπως περιγράφεται σήμερα. Πριν από αυτό όμως υπήρξαν αρκετές ενδείξεις και παρατηρήσεις για την κυκλοφορία ρευμάτων αέρα στην στρατόσφαιρα, που οδήγησαν στην τελική διατύπωση του φαινομένου. Το 1883 οι κάτοικοι της Ινδονησίας παρατήρησαν ότι τα αιωρούμενα σωματίδια που δημιουργήθηκαν από την έκρηξη του ηφαιστείου Krakatau,πραγματοποίησαν τον κύκλο της γης από ανατολικά προς τα δυτικά μέσα σε δύο εβδομάδες,( Krakatau

4 Easterlies). Το 1908 ο Berson πραγματοποίησε μετρήσεις με μετεωρολογικά μπαλόνια πάνω από την λίμνη Βικτώρια στην Αφρική, όπου παρατήρησε ρεύματα αέρα να πνέουν στα χαμηλά στρώματα της στρατόσφαιρας από τα δυτικά προς τα ανατολικά,( Berson s Westerlies ) Τέλος, το 1960, οι Reed & Elbon, κάνοντας μετρήσεις με μετεωρολογικά μπαλόνια εντόπισαν εναλλαγή ανατολικών και δυτικών ανέμων που δημιουργούνται πάνω από τα 30km με καθοδική κατεύθυνση μέσω της στρατόσφαιρας καλύπτοντας 1km το μήνα. Παρατηρήθηκε επίσης πως οι ζώνες εμφανίζονται σε διαστήματα 13 μηνών ενώ απαιτούνται 26 μήνες για έναν πλήρη κύκλο. (Baldwin et al.) 1.3 Δημιουργία Φαινομένου QBO Η επικρατέστερη θεωρία για την ερμηνεία της κύμανσης που κατάφερε να ερμηνεύσει καλύτερα τα παραπάνω χαρακτηριστικά δόθηκε από τους Holton και Lindzen το Μια επίσης ενδιαφέρουσα ερμηνεία της εμφάνισης του QBO στη στρατοσφαιρική θερμοκρασία, στην οποία λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση αέραθάλασσας έχει δοθεί από τους Rogers και Van Loon το Στα επόμενα περιγράφονται σύντομα οι δύο αυτές επικρατέστερες θεωρίες. Κατά τους Holton και Lindzen Σύμφωνα με τους Holton και Lindzen [Holton και Lindzen (1972), Ζερεφός (1984), Andrews, Holton και Leovy (1987)], τα κύρια χαρακτηριστικά της QBO μπορούν να ερμηνευτούν θεωρώντας κατακόρυφη μεταφορά ορμής από τα ατμοσφαιρικά κύματα της στρατόσφαιρας της περιοχής τους ισημερινού. Τα κύματα αυτά του ισημερινού ονομάζονται κύματα Kelvin ή κύματα Yanai ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν. Τα κύματα Kelvin έχουν περίοδο μεταξύ ημερών, ζωνικά μήκη κύματος km και η φάση τους διαδίδεται ανατολικά. Διαδίδονται κατακόρυφα στην κατώτερη στρατόσφαιρα και έχουν μέγιστο πλάτος κατά τη διάρκεια της ανατολικής φάσης της QBO.

5 Τα κύματα Yanai έχουν περίοδο 4-5 ημερών, μήκος κύματος περίπου km και η φάση τους διαδίδεται προς τη δύση. Διαδίδονται κατακόρυφα στην κατώτερη στρατόσφαιρα και εμφανίζουν μέγιστο πλάτος κατά τη δυτική φάση της QBO. Τα κύματα αυτά είναι γνωστά επίσης και σαν ανάμικτα κύματα Rossby και βαρύτητας. Κατά τους Holton Lindzen, η QBO είναι μια εσωτερική ταλάντωση που προέρχεται από αλληλεπιδράσεις της κυματικής μέσης ροής, όταν τα κύματα Kelvin και Yanai κατά την κατακόρυφη διάδοση τους αποσβέννυνται είτε ακτινοβολώντας είτε με καθαρά μηχανικό τρόπο στην κατώτερη στρατόσφαιρα. Κατά τη δυτική φάση της QBO η συχνότητα του κύματος Kelvin, το οποίο διαδίδεται προς την Ανατολή, ελαττώνεται σε σχέση με τη ζωνική ροή καθώς το κύμα διεισδύει στη ζώνη των δυτικών ανέμων. Με την ελάττωση της συχνότητας το κύμα αποσβέννυται και ψύχεται ακτινοβολώντας. Με αυτή τη διαδικασία το κύμα Kelvin μεταφέρει ορμή στη περιοχή των δυτικών ανέμων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση και μεταφορά προς χαμηλότερα ύψη του αεροχείμαρρου ο οποίος την απορρόφησε. Με όμοιο τρόπο το κύμα Yanai, διεισδύει στη περιοχή των ανατολικών ανέμων, η οποία βρίσκεται πάνω από το δυτικό αεροχείμαρρο. Οδεύοντας προς τη περιοχή των ανατολικών ανέμων το κύμα Yanai αποσβέννυται μεταφέροντας ορμή, με αποτέλεσμα την ενίσχυση και της προς τα κάτω επέκταση τους και τελικά την εμφάνιση της ανατολικής φάσης του QBO. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα 30km φαίνεται να κυριαρχεί η ημιετήσια κύμανση. (Τουρπάλη, 1994 ) 1.4 Χαρακτηριστικά Φαινομένου QBO Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, όπως έχουν παρατηρηθεί στο ζωνικό άνεμο στην περιοχή των τροπικών είναι τα εξής: Η Σχεδόν Διετής Κύμανση αποτελείται από δύο φάσεις: την ανατολική φάση, όπου ο ζωνικός άνεμος πνέει από τα ανατολικά, και τη δυτική, όπου ο ζωνικός άνεμος πνέει από τα δυτικά. Η εναλλαγή των ανέμων από ανατολικούς σε δυτικούς δεν έχει σταθερή περίοδο. Η παρατηρούμενη περίοδος κυμαίνεται μεταξύ 22 και 24 μηνών, με μέση περίοδο περίπου 23 μήνες. Παρατηρείται κατακόρυφη διάδοση της φάσης προς τα χαμηλότερα ύψη, με ρυθμό περίπου 1km/μήνα, όπου όμως η δυτική φάση εξελίσσεται μάλλον ταχύτερα. Καθώς

6 το μέγιστο της δυτικής φάσης ολισθαίνει σε μικρότερα ύψη, κάνει την εμφάνιση της στα μεγαλύτερα ύψη η ανατολική φάση (βλ. σχήμα 1.1). Το πλάτος της Σχεδόν Διετούς Κύμανσης είναι περίπου σταθερό μεταξύ των υψών που αντιστοιχούν στα 10mb και στα 40mb, και ελαττώνεται γρήγορα κάτω από τα 50mb, με τη δυτική φάση να εξασθενεί ταχύτερα στα χαμηλότερα ύψη. Η εναλλαγή και η διαδοχή της φάσης οι οποίες χαρακτηρίζουν την Σχεδόν Διετή Κύμανση εμφανίζονται και στη στρατοσφαιρική θερμοκρασία. Η Σχεδόν Διετής Κύμανση, την οποία από εδώ και στο εξής θα αποκαλούμε QBO (Quasi Biennial Oscillation), μεταβάλλεται από κύκλο σε κύκλο. Παρόλο που η περιοδικότητα της δεν είναι ακριβώς δύο έτη, εμφανίζεται μια προτίμηση στην εποχή αλλαγής της φάσης. Η έναρξη είτε της ανατολικής είτε της δυτικής φάσης στα 50mb, συμβαίνει συνήθως κατά το καλοκαίρι του Βόρειου ημισφαιρίου. Στην εικόνα 1.1 φαίνεται καθαρά η εναλλαγή και η διάδοση της φάσης καθ ύψος, ενώ στην εικόνα 1.2 παρουσιάζεται η κατανομή καθ ύψος και γεωγραφικό πλάτος της κύμανσης στη περιοχή των τροπικών. Για την ερμηνεία της QBO προτάθηκαν πολλές θεωρίες, οι οποίες όμως δεν κατάφεραν να εξηγήσουν πλήρως τα τρία κυριότερα χαρακτηριστικά της κύμανσης, δηλαδή την σχεδόν διετή περιοδικότητα, τους ζωνικά συμμετρικούς δυτικούς ανέμους στον Ισημερινό, και την κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω διάδοση της φάσης χωρίς μείωση του πλάτους.

7 Εικόνα 1.1: Χρονική μεταβολή του ζωνικού ανέμου ( m/sec ) καθ ύψος όπως παρατηρείται σε σταθμούς του Ισημερινού. (Ιαν./1953-Αυγ./1967: Canton Island, 3⁰S/172⁰W, Σεπτ./1967- Δεκ./1975: Gan, 1⁰S/73⁰E, Ιαν./1976-Απρ./1985,Singapore 1⁰Ν/104⁰Ε). Οι ισοταχείς έχουν χαραχθεί ανά 10m/sec. Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές δείχνουν τους δυτικούς ανέμους, που συμβολίζονται με W, ενώ οι ανατολικοί άνεμοι συμβολίζονται με Ε (Τουρπάλη, 1994).

8 Εικόνα 1.2: Κατανομή καθ ύψος και γεωγραφικό πλάτος του πλάτους (συνεχής γραμμή, σε m/sec) και της φάσης (διακεκομμένη γραμμή) της Σχεδόν Διετούς Κύμανσης ( QBO ) του ζωνικού ανέμου. Οι ισοφασικές έχουν χαραχθεί ανά μήνα με το χρόνο να αυξάνεται προς τα κάτω (Τουρπάλη, 1994).

9 Εικόνα 1.3: Απεικονίζεται η μέση μηνιαία ταχύτητα του ανέμου (m/s), σε σχέση με την πίεση της ατμόσφαιρας (mb) (σε 1.25 βόρεια του ισημερινού). Οι ανατολικοί άνεμοι απεικονίζονται από το μπλε ως το κίτρινο ενώ οι δυτικοί από το πορτοκαλί ως το κόκκινο Το σημείο εμφάνισης του φαινομένου απεικονίζεται με την σκούρα μαύρη γραμμή στο σημείο εναλλαγής των ανέμων. (Swinbank, and O'Neill, 1994)

10 Επιπρόσθετα, κάποια σημαντικά στοιχεία που μπορούμε να εξάγουμε από παρατηρήσεις της σχεδόν διετούς κύμανσης, όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, περιγράφονται παρακάτω : 1) Εμφάνιση ανατολικών & δυτικών ανέμων από 10mb έως 100mb. 2) Σταθερή ένταση ανατολικών & δυτικών ανέμων καθ ύψος στο επίπεδο πίεσης mb. 3) Γρήγορη ελάττωση έντασης ανατολικών & δυτικών ανέμων κάτω από τα 50 mb. 4) Το μέγιστο εύρος παρατηρείται από 40 ως 50m/s στα 20mb. 5) Η μετάβαση από τους δυτικούς σε ανατολικούς ανέμους καθυστερεί συχνά στα 30 και 50mb. Υπάρχει ιδιαίτερη μεταβλητότητα του QBO στην περίοδο και το εύρος. (Τουρπάλη, 1994) (Naujokat, B. 1986) 1.5 Σημαντικότητα του Φαινομένου Από την στιγμή που διατυπώθηκε η θεωρία της σχεδόν διετούς κύμανσης (QBO) κατέστη δυνατό να εξηγηθούν και να προβλεφθούν πολλά φυσικά φαινόμενα και διαδικασίες που συντελούνται στην στρατόσφαιρα και κατ επέκταση επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή. Αιωρούμενα σωματίδια Η διασπορά αιωρούμενων σωματιδίων από ηφαιστειακές εκρήξεις σε γεωγραφικά μήκη της τροπικής ζώνης εξαρτάται από τη φάση (ανατολική ή δυτική) του QBO. Διακύμανση Συγκεντρώσεων Αερίων της Ατμόσφαιρας Τόσο οι διακυμάνσεις στις συγκεντρώσεις όσο και η διασπορά αερίων όπως CH 4, H 2 O (g), NO 2 και N 2 O εξαρτώνται από την φάση της QBO. Αύξηση θερμοκρασίας της στρατόσφαιρας

11 Τα Rossby- πλανητικά κύματα σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη προκαλούν την αναστροφή από την δυτική στην ανατολική θερμότερη φάση της QBO με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας της στρατόσφαιρας. Η εναλλαγή αυτή (τελικά θέρμανση) συντελείται τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο για το Βόρειο ημισφαίριο και τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο για το Νότιο ημισφαίριο. Διακύμανση Ο 3 Στα γεωγραφικά πλάτη του ισημερινού παρατηρείται μέγιστο ολικό όζον κατά την δυτική φάση της QBΟ, ενώ στα γεωγραφικά πλάτη των πόλων παρατηρούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος κατά την ανατολική φάση του φαινομένου. Πρόβλεψη ENSO Βάσει των αναμενόμενων εναλλαγών του ανέμου στα 30 & 50 mb κατά την διάρκεια της QBΟ μπορεί να προβλεφτεί η ένταση και η χρονική εμφάνιση του φαινομένου. Πρόβλεψη βροχόπτωσης Το φαινόμενο QBO επηρεάζει τα ποσοστά βροχόπτωσης στη ζώνη Sahel Αφρική, ενώ παράλληλα δίνεται και η δυνατότητα πρόβλεψής της. στην Πρόβλεψη μουσώνων Η σχεδόν διετής κύμανση σε συνδυασμό με την επιφανειακή θαλάσσια θερμοκρασία & το φαινόμενο ENSO μας δίνει την δυνατότητα πρόβλεψης των μουσώνων. Πρόβλεψη κεραυνών Η δυτική φάση του QBO προκαλεί αυξημένη δραστηριότητα κεραυνών στον Ατλαντικό & ΒΔ Ειρηνικό ωκεανό ενώ η ανατολική φάση στον ΝΔ Ινδικό κόλπο. Πρόβλεψη τροπικών κυκλώνων Η δυτική φάση του QBO προκαλεί αυξημένη συχνότητα τροπικών κυκλώνων στον ΒΔ Ειρηνικό ωκεανό, ενώ η ανατολική φάση στον ΝΔ Ινδικό κόλπο. (http://ugamp.nerc.ac.uk/hot/ajh/qbo.htm) (Baldwin, et al.)

12 2. Επίδραση της Σχεδόν Διετούς κύμανσης στην θερμοκρασία 2.1 Επίδραση της Σχεδόν Διετούς Διακύμανσης στην θερμοκρασία της Ευρώπης, όπως αναφέρει η κ.τουρπάλη,1994. << Εξετάζοντας τις ατμοσφαιρικές κυμάνσεις με περίοδο μεγαλύτερη του ενός έτους, πολλοί ερευνητές έχουν κατά καιρούς αναφέρει την ύπαρξη κυμάνσεων με περίοδο περίπου 2 έτη σε τροποσφαιρικές μετεωρολογικές παραμέτρους. Από τις μελέτες αυτές συμπεραίνεται ότι οι θερμοκρασίες επιφάνειας και κατώτερης τροπόσφαιρας παρουσιάζουν σχεδόν διετή κύμανση. Ο Schonwiese ( 1980, 1983, 1987 ), εξετάζοντας χρονοσειρές θερμοκρασίας επιφάνειας σε περιοχές της Β. Αμερικής και της Ευρώπης, έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές κυμάνσεις περιόδου μεταξύ 2,3 2,7 ετών, οι οποίες συμπίπτουν με την περίοδο της στρατοσφαιρικής QBO των τροπικών. Η ανάλυση του αυτή συμφωνεί με την μελέτη των Zerefos et al ( 1977 ), στην οποί έδειξαν ότι στο Β. Ημισφαίριο επικρατεί διετής κύμανση. Ο Ρεπαπής ( 1984 ), εξετάζοντας την χρονοσειρά της θερμοκρασίας των Αθηνών, βρήκε σημαντικές κυμάνσεις με περιόδους 2 4 ετών, οι οποίες παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική σχέση με τις αντίστοιχες τις Κεντρικής Αγγλίας και γενικά του Β. Ημισφαιρίου. Διάφοροι ερευνητές μελέτησαν επίσης την συσχέτιση της τροποσφαιρικής με την στρατοσφαιρική QBO των τροπικών. Τα αποτελέσματα όμως εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικά μόνο όταν μελετήθηκαν οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία ή θερμοκρασία μεταξύ της Aνατολικής και Δυτικής φάσης της QBO. Οι Van Loon και Labitzke, έδειξαν ότι με τον χωρισμό των στοιχείων παρουσιάζεται καλύτερη απόκριση της ατμόσφαιρας στον ηλιακό κύκλο. Στις περισσότερες όμως εργασίες, η επίδραση της QBO εξετάστηκε με μη συνεχή τρόπο, εκτός από τις εργασίας του Trenberth για το νότιο Ημισφαίριο, ο οποίος διαπιστώνει ότι η στρατοσφαιρική QBO, εμφανίζεται

13 ασύνδετη με την αντίστοιχη η οποία παρατηρείται στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Αυτό συμβαίνει παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι η μέση ζωνική ροή στα 500 mb εμφανίζει συσχέτιση με τον ζωνικό άνμεο στον ισημερινό και παρά το γεγονός ότι η QBO θα έπρεπε να εμφανίζεται ισχυρότερη στο Νότιο από ότι στο Βόρειο Ημισφαίριο, όπου λόγω κατανομής ξηράς θάλασσας εμφανίζεται πολύ ισχυρή η ετήσια πορεία και οι εποχικές μετακινήσεις των κέντρων δράσης. Για να διαπιστώσουμε αν η QBO της επιφανειακής θερμοκρασίας στην Ευρώπη συνδέεται με γραμμικό τρόπο με την στρατοσφαιρική QBO του ισημερινού χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της διασταρούμενης φασματικής ανάλυσης ( cross spectral analysis ) και υπολογίστηκε η τετραγωνική συνάφεια ( squared coherence ) μεταξύ των χρονοσειρών της θερμοκρασίας επιφάνειας της Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου και ζωνικού ανέμου της Σιγκαπούρης στα 50 mb, ο οποίος χρησιμοποιείται σαν δείκτης της στρατοσφαιρικής QBO. Η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τη χρονική περίοδο , η οποία είναι κοινή για τα δεδομένα ραδιοβολίσεων για το σταθμό της Σιγκαπούρης και για όλους τους σταθμούς επιφάνειας χωρίς ελλείψεις στα στοιχεία. Για κυμάνσεις περιόδου μεταξύ μηνών, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές για τη στρατοσφαιρική QBO του ισημερινού, δεν πρόκυψε σημαντικό αποτέλεσμα. Διαπιστώνεται ότι η στρατοσφαιρική QBO είναι ασύνδετη τουλάχιστον με γραμμικό συνεχή τρόπο, με την τροποσφαιρική διετή κύμανση στην Ευρώπη εκτός από μια σχετικά μικρή περιοχή σταθμών, χωρίς όμως το επίπεδο σημαντικότητας να είναι πολύ υψηλό. >> (Τουρπάλη, 1994)

14 Βιβλιογραφία Holton, J.R. and R.S.Lindzen, 1972: An updated theory for the Quasi- Biennial cycle of the tropical stratosphere. Journal of the Atmospheric Sciences Vol. 29, pp Naujokat, B. 1986: An update of the observed Quasi-Biennial Oscillation of stratospheric winds over the tropics. Journal of the Atmospheric Sciences Vol. 43, pp M.P. Baldwin, L. J. Gray, T. J. Dunkerton, K. Hamilton, P. H. Haynes, W. J. Randel, J. R. Holton, M. J. Alexander, I. Hirota, T. Horinouchi, D. B. A. Jones, TM J. S. Kinnersley, TM C. Marquardt, K. Sato, and M. Takahashi TM, 1998, Τhe Quasi -Biennial Oscillation Swinbank, R., and A.O'Neill, 1994: A stratosphere-troposphere data assimilation System. Monthly Weather Review Vol. 120, pp Τουρπάλη, 1994, Η Σχεδόν Διετής Κύμανση και η Νότια Κύμανση στην ατμόσφαιρα

Ελ Νίνιο Νότια Κύμανση (El Nino - Southern Oscillation)

Ελ Νίνιο Νότια Κύμανση (El Nino - Southern Oscillation) Ελ Νίνιο Νότια Κύμανση (El Nino - Southern Oscillation) Σταυρίδης Γεώργιος, Φωτοπούλου Σπυριδούλα Περιεχόμενα 1. Ελ Νίνιο Νότια Κύμανση (El Nino- Southern Oscillation- ENSO)... 6 1.1 Τι είναι το Ελ Νίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ: ΨΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 1.1 Σύνθεση της γήινης ατμόσφαιρας Η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ωκεάνεια κυκλοφορία και τo φαινόμενο El Niño

Ωκεάνεια κυκλοφορία και τo φαινόμενο El Niño Ωκεάνεια κυκλοφορία και τo φαινόμενο El Niño Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου θαλασσίων Ερευνών 1 Tο κλίμα της γης και οι παράγοντες που το επηρεάζουν Ως καιρό ορίζουμε την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΟΝΟΜΑ:ΑΚΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ / MN 05014 / Ε ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ "Αρχιμήδης - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Τ.Ε.Ι " του Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- Γ Κ.Π.Σ Ενέργεια 2.2.3 ζ, Υποέργο 6, "Ακριβής χαρακτηρισμός του μέσου διάδοσης στην Ελληνική επικράτεια σε χιλιοστομετρικά μήκη

Διαβάστε περισσότερα

Milutin Milankovic: Η αστρονομική θεωρία της κλιματικής αλλαγής Μηναίδου Κλεοπάτρα, Κούλαλη Ευδοξία

Milutin Milankovic: Η αστρονομική θεωρία της κλιματικής αλλαγής Μηναίδου Κλεοπάτρα, Κούλαλη Ευδοξία Milutin Milankovic: Η αστρονομική θεωρία της κλιματικής αλλαγής Μηναίδου Κλεοπάτρα, Κούλαλη Ευδοξία ~ 2 ~ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ σελ. 1. Η γένεση του ηλιακού συστήματος.4-5 2. Το κλίμα της Γης στο παρελθόν.6-9

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Η βασική πηγή ενέργειας της ατµόσφαιρας είναι ο ήλιος. Πολύ µικρά ποσά προέρχονται από τα άστρα, το εσωτερικό της γης και από διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εφαρµογή του SPI για την ολοκληρωµένη διαχείριση των λειψυδριών στην Κύπρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ)

ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ) 1.1 Γενικά Στο θαλάσσιο περιβάλλον εξελίσσεται ταυτόχρονα ένα πλήθος κυματικών φαινομένων, αρκετά από τα οποία βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον *

Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον * 1.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον * Στα τεσσεράµισι δισεκατοµµύρια χρόνια της ιστορίας του πλανήτη µας, οι παράµετροι που χαρακτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΥ - ΠΡΟΓΝΩΣΤΗ Δημήτρης Ζιακόπουλος και Παρασκευή - Βιβιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ LIFE/ENV/GR/000099 Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Agenda 21

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 2 (2013): 11-29. http://www.jodysseus.gr Αναστάσιος Καλημέρης, Επίκουρος Καθηγητής, στο Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 8.2 ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 8.2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 8.2.1.1 Αιγαίο πέλαγος 1 8.2.1.2 Σαρωνικός κόλπος 4 8.2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις μαθήματος (Αίθουσα Εργαστηρίου)

Παραδόσεις μαθήματος (Αίθουσα Εργαστηρίου) Παραδόσεις μαθήματος (Αίθουσα Εργαστηρίου) (13 εβδομάδες-τρίτη 14:00-16:00 & Παρασκευή 09:00-11:00) Οπτικοακουστικό υλικό «Ωκεάνια και άλλα σχετικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα καθώς φαίνονται από Δορυφόρους»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ, Χ. ΦΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 51 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ιωάννης Πυθαρούλης, 1 Χαράλαμπος Φείδας, 2 Θεόδωρος Καρακώστας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηλά στον ουρανό, μια σειρά από δορυφόρους. Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα. Το πεδίο μελέτης της οικολογίας

Ψηλά στον ουρανό, μια σειρά από δορυφόρους. Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα. Το πεδίο μελέτης της οικολογίας 52 Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα Εικόνα 52.1 Γιατί μεταναστεύουν οι γκρίζες φάλαινες; Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ 52.1 Η οικολογία ενοποιεί όλους τους τομείς της βιολογικής έρευνας και επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ-ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η έρευνα έχει δείξει ότι δεν υπάρχει σαφές και καθορισμένο ανώτατο όριο της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας. Τα ανώτατο αυτό όριο θα πρέπει να είναι, φυσικά,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα