15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002799534 2015-05-25"

Transcript

1 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 25/05/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού ΤΚ Αθήνα Πληροφορίες : Ν. Πάνου Τηλέφωνο : Fax : ΠΡΟXΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Τ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Οργανισµού της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 2494/Β/ ), 3. Το Ν. 2286/95 «περί Προµηθειών του ηµοσίου και συναφών θεµάτων» 4. Το Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 5. Το Ν.4270/2014 «Περί ηµοσίου Λογιστικού και άλλες διατάξεις» 6. Το Π.. 118/07 περί κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου ( ΚΠ ) 7. Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Ανάθεση Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ Β 2542/ ). 8. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 9. Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟ 599/ ). 10. Την υπ αρ.οικ / απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής µε θέµα: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταµένους ιεύθυνσης» (ΦΕΚ Β 3203/ ). 11. Το από 22/01/2015 Πρακτικό αποτελεσµάτων Κλήρωσης της /νσης Οικονοµικών Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το από 29/04/2015 Πρακτικό για την συγκρότηση α) γνωµοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµών και ενστάσεων και προσφυγών και β) επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και παροχής υπηρεσιών για ένα έτος. 12. Τα έγγραφα των /νσεων του Κ.Τ. στα οποία αναφέρεται η άµεση ανάγκη σε υλικά καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών τους αναγκών. 13. Την υπ αριθµ. 901/2015 (Α Α: 673Γ7Λ7-ΡΥ0) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 14. Την υπ αρ..πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α: 68ΣΟ7Λ7-ΤΗΚ) 15. Την υπ αρ. 1048/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια υλικών καθαριότητας για τη κάλυψη των αναγκών των /νσεων του Κ. Τ. της Περιφέρειας Αττικής» προϋπολογισµού ,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

2 ΚΑΛΕΙ Τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που επιθυµούν να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών, Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος γραφείο 307, τηλ , fax , έγγραφες σφραγισµένες προσφορές, για την προµήθεια υλικών καθαριότητας προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών /νσεων του Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής.. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3 Ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 307 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 05/06/2015 Παρασκευή π.µ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 11 του Κ.Π.. 118/2007) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µας ( ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , 3 ος όροφος, Γραφείο 310) µε οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω /νση µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι την µ.µ. Κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού οι προσφορές κατατίθενται από την π.µ. µέχρι την π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων διαγωνισµών (Λ.Συγγρού 80-88, 3 ος όροφος, 307 γραφείο). Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων διαγωνισµών προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. Αρθρο 1 ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς ξέσµατα. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό (Περιφέρεια Αττικής, Γενική /νση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου του ιαγωνισµού δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα

3 Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά ως εξής: Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο άλλου εγγράφου Ελληνικής ηµόσιας Αρχής που να ταυτοποιεί τα στοιχεία τους. Βεβαίωση έναρξης εργασιών αν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση ή θεωρηµένο καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και ότι κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται. β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: - δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. δ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν νοµικούς περιορισµούς, και ότι δεν έχει επιβληθεί στον συµµετέχοντα ποινή αποκλεισµού του από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση κατά τα άρθρα 18,34 και 39 Π.. 118/2007 Εφόσον οι Ανάδοχοι/Προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης επικυρωµένο από αρµόδια δηµόσια αρχή Η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τα ως άνω πιστοποιητικά από τον ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Α ) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν την προσφέρουσα τιµή ανά είδος και συγκεντρωτικά σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Β ) 3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι η Ειδική Επιτροπή, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

4 Άρθρο 2 ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Η περιγραφή των προς προµήθεια υλικών του ιαγωνισµού αναφέρονται στο Παράρτηµα Α και βασίζονται στα έγγραφα των /νσεων του Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής. Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός της χωρικής αρµοδιότητας του Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν συνεννόησης. Άρθρο 3ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και για όσες από αυτές κριθούν αποδεκτές, προχωρά στην αποσφράγιση των φακέλων οικονοµικής προσφοράς στην ίδια συνεδρίαση. Η αποσφράγιση γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν σε πρακτικό, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 3. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, εφόσον ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς όλων των συµµετεχόντων αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί. 4. Σε περίπτωση απόρριψης µίας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών όσων διαγωνιζοµένων έγιναν αποδεκτοί δεν αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Μετά την έκδοση απόφασης από την Οικονοµική Επιτροπή επί του α σταδίου του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ιαγωνισµών συνεδριάζει εκ νέου και προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, όσων διαγωνιζοµένων κρίθηκαν αποδεκτοί στο διαγωνισµό. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 6. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Άρθρο 4 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΗ 1. Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται σε κάθε ένα από τα είδη της οµάδας για τα οποία γίνεται η προσφορά, όπως καθορίζονται στη διακήρυξη και δεν µπορεί να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προµήθειας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 2. Προσφορά που δεν περιέχει όλα τα είδη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 3. Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 3. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε τα ζητούµενα από την παρούσα ιακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από γνωµοδότηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους 2015.

5 7. Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για το σύνολο των απαιτούµενων ειδών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς (Παράρτηµα Β ) για : υλικά καθαριότητας προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (CPV: ) εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι του παρόντος διαγωνισµού και δεν υπερβαίνει ο προϋπολογισµός των ειδών. Άρθρο 5 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή του αναδόχου/προµηθευτή θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της παράδοση των ειδών και την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, Εργασιών και Παροχής Υπηρεσιών των /νσεων του Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής, εντός εννιά (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιµολόγιο Πώλησης ελτίο Αποστολής. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι νόµιµες κρατήσεις που υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ βαρύνουν τον ανάδοχο/προµηθευτή. Οι ανωτέρω κρατήσεις είναι οι ακόλουθες: - Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,10 %. - Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. - Υπέρ ΟΓΑ 20 % επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήµου - Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 της Περιφέρειας Αττικής ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 Υλικά καθαριότητας CPV ΚΑΕ Προϋπολογισµός συµπ. Φ.Π.Α. ( ) ,00 Άρθρο 6 ο ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Η σύµβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και µέχρι την συνολική παράδοση όλων των υλικών της οµάδας του Παραρτήµατος Α η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός ενός µήνα από την υπογραφή της σύµβασης.

6 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: α) Τους συµπληρωµατικούς γενικούς όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ), που επισυνάπτονται. β) Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». γ) Το Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιµη και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής O ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των /νσεων του Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής.

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισµός: ,00 συµπ. ΦΠΑ CPV ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των /νσεων του Κ.Τ. της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Προδιαγραφές αναλωσίµων Ο συµµετέχων υποχρεούται να υποβάλλει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφεται ότι τα προς προµήθεια είδη είναι επιµεληµένης κατασκευής και τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Χαρτί υγείας τριπλό ρολό Χαρτί κουζίνας επαγγελµατικό ρολό Χλωρίνη παχύρευστη οχείο 4 lt 200 Υγρό για πάτωµα οχείο 4 lt 200 Υγρό για τζάµια µε ψεκαστήρα οχείο 1 lt 60 Υγρό για τζάµια οχείο 4 lt 30 Σακούλες απορριµµάτων 120 λίτρων κιλά Σακούλες απορριµµάτων για καλάθια Ρολό 1000 γραφείου Σκούπες µε κοντάρι σετ 30 Φαράσι µε κοντάρι Τεµ. 30 Παρκετέζα (βάση µοπ 40εκ. µε σετ 10 ανταλλακτικό µοπ, µε κοντάρι µεταλλικό) Σφουγγ. πράσινη επαγγ. µε κοντάρι, τεµ 30 Φιάλη κενή πλαστική µε αντλία οχείο 1 lt 30 Σφουγγαράκια κουζίνας Τεµ. 50 Πετσετάκια καθαριότητας επιφανειών Τεµ. 500 Γάντια καθαριότητας Κουτί Latex (M,L) τεµ. Υγρό πιάτων οχείο 4 lt 120 Κρεµοσάπουνο χωρίς αντλία επαγγ. οχείο 4 lt 150 Κατσαριδοκτόνο Τεµ. 50 Σαπούνι χεριών 100 γρ. Τεµ. 100 Απολυµαντικό χεριών οχείο 4 lt 60 Γάντια ελαστικά κουζίνας Νο 8 ζεύγη 40 Απολυµαντικά-αρωµατικά τουαλέτας Τεµ. 500

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Επιτρέπεται η κατάθεση οικονοµικής προσφοράς µόνο για το σύνολο των ειδών της οµάδας.

10 ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ Χαρτί υγείας τριπλό ρολό ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) Χαρτί κουζίνας επαγγελµατικό ρολό Χλωρίνη παχύρευστη οχείο 4 lt 200 Υγρό για πάτωµα οχείο 4 lt 200 Υγρό για τζάµια µε ψεκαστήρα οχείο 1 lt 60 Υγρό για τζάµια οχείο 4 lt 30 Σακούλες απορριµµάτων 120 λίτρων κιλά Σακούλες απορριµµάτων για καλάθια γραφείου Ρολό 1000 Σκούπες µε κοντάρι σετ 30 Φαράσι µε κοντάρι Τεµ. 30 Παρκετέζα (βάση µοπ 40εκ. µε ανταλλακτικό µοπ, σετ 10 µε κοντάρι µεταλλικό) Σφουγγ. πράσινη επαγγ. µε κοντάρι τεµ 30 Φιάλη κενή πλαστική µε αντλία οχείο 1 lt 30 Σφουγγαράκια κουζίνας Τεµ. 50 Πετσετάκια καθαριότητας επιφανειών Τεµ. 500 Γάντια καθαριότητας Κουτί Latex (M,L) τεµ. Υγρό πιάτων οχείο 4 lt 120 Κρεµοσάπουνο χωρίς αντλία επαγγ. οχείο 4 lt 150 Κατσαριδοκτόνο Τεµ. 50 Σαπούνι χεριών 100 γρ. Τεµ. 100 Απολυµαντικό χεριών οχείο 4 lt 60 Γάντια ελαστικά κουζίνας Νο 8 ζεύγη 40 Απολυµαντικά-αρωµατικά τουαλέτας Τεµ. 500 ΣΥΝΟΛΟ Ηµεροµηνία,.. Υπογραφή και Σφραγίδα

15PROC002710889 2015-04-16

15PROC002710889 2015-04-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 77399 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 07.07.2014 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. Οικ.: 137501 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002789678 2015-05-20

15PROC002789678 2015-05-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/05/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 103283 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σε ευρώ «Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σε ευρώ «Προμήθεια υλικών για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης οδοστρωμάτων των οδών του Π.Α.Ο.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ Κ.Ε.Σ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Π. Τσαλδάρη 15, 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης: Α. Παναρέτου,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη:

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10-10-2013 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Οικ.: 196840 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 ΤΚ 11741

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 14PROC002213282 Γουμένισσα, 2014-07-31 Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2594 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ7Λ7-Π6Δ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ7Λ7-Π6Δ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.5.2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 99465 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πυθαγόρειο 21-4-2015 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: ΚΑΣΜΑ/ΥΠ/1216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΑΜΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΨΥ4Ρ465ΦΘΘ-Φ2Ν Πυθαγόρειο

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης)

Πρόχειρος διαγωνισµός για Υγειονοµικές Υπηρεσίες στο Χώρο Εργασίας, για ένα (1) έτος, CPV (85147000-1) Γραφείο Προµηθειών (Κτίριο ιοίκησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» (Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη: 26-06-2014 Οικονοµικό Τµήµα/Γραφείο Προµηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα