ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου Πειραιάς Πληροφορίες : Τηλέφωνο: Νέο Φάληρο : 30/4/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ29/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ) Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» (ΣΕΦ), το οποίο ιδρύθηκε με το Ν. 1828/1989, άρθ. 40, εδρεύει στο Ν. Φάληρο (Λ. Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ ) και εκπροσωπείται νόμιμα, έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του ν. 1828/1989, άρθ. 40 περί ιδρύσεως του ΣΕΦ και του Κανονισμού Λειτουργίας του. Τις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης (ΦΕΚΒ'788/1987) 2.Τις διατάξεις του ΑΚ για τη μίσθωση πράγματος (άρθ. 574 επ.) 3. Το ότι, η μίσθωση αυτή δεν υπάγεται στις διατάξεις περί των μισθώσεων του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ούτε στις εμπορικές μισθώσεις (άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση ιβ' του π.δ. 34/ Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 περί του «Προγράμματος Διαύγειας». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση των πέντε (5) κυλικείων που βρίσκονται στο κλειστό Γυμναστήριο του ΣΕΦ, των οποίων τη διαχείριση και εκμετάλλευση έχει με βάση το ν. 1828/1989, άρθ. 40, για διάστημα δυο (2) ετών με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους μετά από απόφαση του ΔΣ του ΣΕΦ., σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ, στο Ν. Φάληρο (Λ. Εθνάρχου Μακαρίου) ενώπιον ειδικής Επιτροπής, την 23/5/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 I. Μίσθιοι χώροι: Άρθρο1 ΜΙΣΘΙΟΙ ΧΩΡΟΙ -ΧΡΗΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 1

2 Οι εκμισθούμενοι χώροι, που βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΣΕΦ και εμφαίνονται στα από 9 Οκτωβρίου 2004 διαγράμματα κατόψεων του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Αθανασίου Ροζολή (αντίγραφο των οποίων είναι διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους) είναι οι εξής: 1) Κυλικείο Ισογείου στο επίπεδο , εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός(31,00), 2) Κυλικείο θεατών (κάτω διαζώματος) + Αποθήκη στο επίπεδο , εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα (39,00), 3) Κυλικείο θεατών (κάτω διαζώματος) στο επίπεδο + 6,00, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα (39,00), 4)Κυλικείο Θεατών + αποθήκη στο επίπεδο +13,10, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών (42,00) και 5)Κυλικείο θεατών στο επίπεδο +13,10, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών (42,00), ο οποίος χώρος δίνατε να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος και χώρος παρασκευής προϊόντων. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δυο (2) έτη, αρχίζει δε, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης μισθώσεως, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης. Ο μισθωτής χωρίς όχληση του Σ.Ε.Φ υποχρεούται ανυπερθέτως και απροφασίστως να αποδώσει ελεύθερη και ακώλυτη τη χρήση των μίσθιων κυλικείων, με όλες τις εγκαταστάσεις και όλα τα κινητά πράγματα (πλην εκείνων που θα προσκομίσει ο μισθωτής για τον εξοπλισμό των κυλικείων), ευθυνόμενος και υποχρεούμενος σε περίπτωση μη εμπροθέσμου παραδόσεως αυτών σε πλήρη αποζημίωση του ΣΕΦ καταπιπτόμενος και της κατά τα οριζόμενης με το παρόν, εγγυήσεως υπέρ του ΣΕΦ. Τα έξοδα της συμβολαιογραφικής πράξης της σύμβασης μίσθωσης βαρύνουν τον Μισθωτή. Το ΔΣ/ΣΕΦ με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να παρατείνει τη μίσθωση για ένα (1) ακόμη χρόνο με τους αυτούς ή άλλους όρους κατόπιν κοινής εγγράφου συμφωνίας των μερών. Σε περίπτωση που ο μισθωτής την ημερομηνία που λήξει η μίσθωση δεν ακολουθήσει όλα τα ανωτέρω, το ΣΕΦ δικαιούται να απομακρύνει τα κινητά πράγματα που δεν του ανήκουν, με δικές του ενέργειες και με χρέωση του μισθωτή χωρίς να αποκλείεται αξίωσή του για περαιτέρω αποζημίωση. Αν δεν συμμορφωθεί σύμφωνα με το νόμο, θα υποχρεωθεί να πληρώσει άμεσα στο ΣΕΦ ως ποινική ρήτρα 200 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης της παράδοσης μετά την λήξη/λύση της μίσθωσης ή της προθεσμίας που ορίσθηκε κατά τη λήξη. Άρθρο 3 ΜΙΣΘΩΜΑ 1.Το ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα (μίσθωμα εκκίνησης), ορίζεται στο ποσό των ευρώ 7.000,00 για τα πέντε (5), συνολικά, κυλικεία. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται, κατ' έτος, επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος, κατά 2% πάνω από τον δείκτη τιμών καταναλωτή όπως ισχύει για τα μισθώματα, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα στο Λογιστήριο του ΣΕΦ, με γραπτή απόδειξη καταβολής, σε μετρητά. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με το χαρτόσημο και με οποιονδήποτε δημόσιο ή δημοτικό φόρο που αφορά τους μίσθιους χώρους (τέλη καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π) καθώς και με τα κοινόχρηστα έξοδα με βάση τα τιμολόγια του ΣΕΦ). 2

3 Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακυρώσεως του διαγωνισμού και εφεξής, σε συμψηφισμό με ανταπαίτηση της οποιουσδήποτε φύσεως και σε επίσχεση του μισθώματος και του μισθίου χώρου, για τυχόν ανταπαιτήσεις του κατά του ΣΕΦ, από οποιαδήποτε αιτία και αν πηγάζουν. Το ΣΕΦ ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει έναντι του Μισθωτή, για τον αριθμό, το είδος και την συχνότητα των όποιων εκδηλώσεων, αθλητικών και μη, που θα πραγματοποιούνται στο Κλειστό Στάδιο, ή στους εξωτερικούς χώρους του, ούτε εγγυάται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων, ή τον αριθμό των προσερχόμενων στο Στάδιο, θεατών, αθλητών και λοιπών προσώπων. Άρθρο 4 II. Χρήση - περιορισμοί του μισθωτή. Οι μίσθιοι χώροι πρόκειται να λειτουργήσουν ως Κυλικεία, που θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις ανωτέρω αναγραφόμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, ρητώς απαγορευμένης της εκ του μέρους του μισθωτή, αλλαγής της χρήσης των μισθίων (ως τέτοια θεωρείται και η παρόμοια παραπλήσια ή συναφής χρήση). Τα μίσθια θα λειτουργήσουν μόνο ως Κυλικεία. Στην άδεια λειτουργίας των Κυλικείων που θα εκδοθεί από τη Δημόσια Αρχή, θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως, ότι οι μίσθιοι χώροι θα λειτουργούν ως Κυλικεία και μόνο, αντίγραφα δε, της άδειας αυτής θα παραδίδεται στηn αρμόδια Διεύθυνση του ΣΕΦ, α) Ρητά απαγορεύεται η εκ μέρους του μισθωτή αλλαγή της χρήσης τους, ακόμα και η παρόμοια, παραπλήσια ή συναφής, καθώς επίσης και η προσχηματική μετατροπή ενός ή περισσοτέρων κυλικείων σε εστιατόριο, η οποιαδήποτε αυτόβουλη μετατροπή ή προσθήκη στη χρήση των μισθίων. Απαγορεύεται στον μισθωτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΣΕΦ, να προβεί σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, εγκατάσταση, προσθήκη, επιχωμάτωση των μισθίων χώρων. Η τοποθέτηση τραπεζών ή καθισμάτων, με σκοπό σερβιρίσματος, επιτρέπετε μετά από ρητή έγγραφη συναίνεση του ΣΕΦ. Ο αριθμός αυτών και η επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθούν, θα προσδιορισθεί από το ΣΕΦ μονομερώς και ανελέγκτως. Ρητά απαγορεύεται η καθ οποιονδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο (προσχηματικό) παρασκευή-παραγωγή, μαζική ή μεμονωμένη των προς διάθεση προϊόντων και ειδών Κυλικείου, στους χώρους των μισθίων ή σε άλλους χώρους του Σταδίου του ΣΕΦ από τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται, αν ζητηθεί τούτο από το ΣΕΦ, να αφαιρέσει με δαπάνες του το μέρος ή το όλον των γενομένων διαρρυθμίσεων ή προσθηκών κ.λ.π. και να επαναφέρει τα μίσθια στην προ της μισθώσεως αυτών κατάσταση. Οι οποιεσδήποτε, όμως, εγκαταστάσεις, μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης, παραμένουν σε όφελος του εκμισθωτή, χωρίς να αναγνωρίζεται στο μισθωτή οποιοδήποτε δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης από τον λόγο αυτό, πλην των κινητών που θα ανήκουν στον μισθωτή. β) Τα μίσθια θα παραδοθούν από το ΣΕΦ στην κατάσταση που βρίσκονται με τις εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, τις οποίες ο μισθωτής υποχρεούται να συντηρεί και να παραδώσει σε καλή κατάσταση μετά την λήξη ή τη λύση της μισθώσεως. Ο μισθωτής υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των υπ' αυτού χρησιμοποιηθέντων εγκαταστάσεων, μη υποχρεωμένου του ΣΕΦ να προβεί σε ουδεμία επισκευή, διόρθωση ή βελτίωση αυτών, μηδέ των αναγκαίων δαπανών εξαιρουμένων, καθ' όλη τη διάρκεια της μισθώσεως. γ) Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα είδη και σκεύη εξοπλισμού των κυλικείων (ψυγεία, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.) των οποίων η εγκατάσταση θα γίνει μετά από έλεγχο και τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του ΣΕΦ, τούτου δυναμένου να αποκλείσει την εγκατάσταση οποιουδήποτε μηχανήματος, που κατά την κρίση του ήθελε δημιουργήσει προβλήματα τεχνικής φύσεως στις εγκαταστάσεις του ΣΕΦ ή στη χρήση των μισθίων κυλικείων. 3

4 δ) Στα παραδοθέντα μίσθια υπάρχουν διάφορα κινητά πράγματα και εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του ΣΕΦ, για τα οποία θα συνταχθούν και υπογραφούν, εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή της μισθωτικής Σύμβασης σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής. ε) Απαγορεύεται στο μισθωτή να αποθηκεύσει στο μίσθιο εύφλεκτες ύλες. III. Πωλούμενα είδη: Ο κατάλογος των ειδών κυλικείου που πρόκειται να διαθέτει ο μισθωτής, πρέπει απαραιτήτως να εγκρίνεται από τον εκμισθωτή, ο οποίος έχει την δυνατότητα να αποκλείει ή να προσθέτει ορισμένα είδη, ή ετικέτες προέλευσής τους. Επίσης, ορίζεται ότι από τα κυλικεία θα πωλούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα εξής είδη: καφές ελληνικός, νες/φραπέ, γαλλικός, εσπρέσσο, καφές νες/φραπέ γάλα, γαλλικός γάλα, καπουτσίνο, σοκολάτα ρόφημα, τσάϊ και λοιπά αφεψήματα, αναψυκτικά, φρέσκοι χυμοί φρούτων, νερό εμφιαλωμένο, φρυγανιές, τοστ, σάντουιτς, τυρόπιτες κλπ πίτες. Στο χώρο των κυλικείων επιτρέπεται η πώληση προπαρασκευασμένων προϊόντων και κατά περίπτωση το ζέσταμα τους με κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά απαγορεύεται το ψήσιμο νωπών κρεάτων ή άλλων τροφίμων. Τα προϊόντα τα οποία θα παρασκευάζονται από τον μισθωτή στους χώρους των κυλικείων θα συσκευάζονται σε υλικό κατάλληλο για τρόφιμα και θα αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης για κατανάλωση. Ρητά απαγορεύεται η διάθεση οινοπνευματωδών ποτών, τσιγάρων και γενικώς ειδών καπνιστού και η χαρτοπαιξία γενικά. Για όλα τα πωλούμενα είδη θα υπάρχει αναρτημένος τιμοκατάλογος σε εμφανές σημείο των κυλικείων, στον οποίο θα περιλαμβάνονται: το είδος, τα συστατικά του είδους (όπου απαιτείται) και η τιμή πώλησης. Ο τιμοκατάλογος, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων κρατικών Αρχών, προς αποφυγή κινδύνου αισχροκέρδειας, τηρουμένου του δικαιώματος του ΣΕΦ για έλεγχο και εποπτεία. Τα διατιθέμενα είδη κυλικείου πρέπει να είναι άριστης ποιότητος, οι δε χώροι των κυλικείων πρέπει να διατηρούνται απόλυτα καθαροί και ευπρεπείς με ευθύνη του μισθωτή. Στη σύμβαση μισθώσεως θα περιληφθεί ο όρος ότι στις τιμές πωλήσεως των ειδών ο μισθωτής θα κάνει έκπτωση, για το προσωπικό του ΣΕΦ, σε ποσοστό 40% επί των αναγραφομένων στον τιμοκατάλογό του τιμών των πωλούμενων ειδών. Το ΣΕΦ δικαιούται μονομερώς να παρακολουθεί με τις υπηρεσίες του τη συνεπή, εκ μέρους του μισθωτή, εφαρμογή των ανωτέρων όρων. Σε κάθε περίπτωση όμως την αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική για τυχόν βλάβη της υγείας των προσώπων που έκαναν χρήση ακατάλληλων, νοθευμένων ή αλλοιωμένων προϊόντων του μισθωτή, φέρει αυτός. Το ΣΕΦ θα έχει αναγωγικό δικαίωμα κατά του μισθωτή, σωρευμένης και αγωγής αποζημιώσεως, σε περίπτωση ασκήσεως κατ αυτού αγωγής τρίτου, με το ανώτερο περιεχόμενο και εκ της ανωτέρω αιτίας στηριζομένης. Ωράριο λειτουργίας : α) Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων Ισογείου είναι 7.00'έως 20.00'καθημερινά και Σαββατοκύριακο. 4

5 Το κυλικείο του ισογείου υπ αριθμόν (1) στην παρούσα θα πρέπει υποχρεωτικός και όχι δυνητικώς να είναι τις αναγραφόμενες ως ανωτέρω ημέρες και ώρες πάντα ανοικτό. Σε περίπτωση που μισθωτής δεν τηρήσει την ανωτέρω υποχρέωση του το ΣΕΦ, δικαιούται μονομερώς και χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση ή όχληση προς αυτόν, να καταγγείλει την εν λόγω μίσθωση, λόγω παράβασης ουσιώδη όρου αυτής. Στο μισθωτή θα επιτραπεί μόνο η χρήση ραδιοφώνου, με ελεγχόμενη ένταση. Τα κυλικεία θα παραμένουν σε λειτουργία πέραν του ως άνω ωραρίου καθώς και τις αργίες, εφόσον διενεργούνται κάθε φύσης εκδηλώσεις. Απαγορεύεται στο Μισθωτή να διακόψει τη λειτουργία των κυλικείων για οποιαδήποτε αιτία, πλην της ανωτέρας βίας σαφώς και δεόντως αποδεικνυόμενης. Στην αντίθετη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΦ μπορεί να του επιβάλει πρόστιμο 200,00ευρώ για κάθε ημέρα διακοπής και 200,00 ευρώ για κάθε παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας. β) Η μίσθωση των κυλικείων της αρένας αφορά αποκλειστικά και μόνον τις ημέρες διεξαγωγής αμιγώς αθλητικών εκδηλώσεων με αποκλεισμό της χρήσης αυτών από τον μισθωτή κατά τις ημέρες διεξαγωγής συναυλιών ή άλλων, εκδηλώσεων. Ο μισθωτής ακόμη και του θερινούς μήνες οφείλει να παρέχει στο στάδιο, προϊόν κυλικείου με οποίο τρόπο αυτός επιθυμεί και κρίνει κατάλληλο. Άρθρο 5 Εφαρμογή των όρων της μίσθωσης: Ο μισθωτής υποχρεούται στην πιστή εφαρμογή των όρων της μίσθωσης. Το ΣΕΦ δικαιούται μονομερώς να παρακολουθεί με τις υπηρεσίες του την συνετή εφαρμογή των Αγορανομικών και Αστυιατρικών διατάξεων. Κάθε αστική ή ποινική ευθύνη και ιδιαίτερα ευθύνες για τυχόν βλάβη της υγείας των προσώπων του Μισθωτή, ή τρίτων, φέρει ο μισθωτής. Το ΣΕΦ θα έχει αναγωγικό δικαίωμα κατά του μισθωτού, σωρευμένης και αγωγής αποζημιώσεως, σε περίπτωση ασκήσεως κατ' αυτού αγωγής τρίτου, για κάθε πιθανό αδίκημα που αφορά τις υπηρεσίες του μισθωτή και ιδιαίτερα με το ανωτέρω περιεχόμενο και στηριζόμενη στη παραπάνω αιτία. Άρθρο 6 Οργάνωση των μισθωμένων κυλικείων: Ο μισθωτής οφείλει να οργανώσει τα μισθωμένα κυλικεία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, έχοντας αναρτημένα σε φανερό μέρος την άδεια λειτουργίας του και τον τιμοκατάλογο ευθύνεται δε, έναντι των αρχών, για κάθε παράβαση, παράλειψη ή υπέρβαση. Στους μίσθιους χώρους όπου θα τοποθετηθούν μηχανήματα, οικοσκευές προϊόντα κ.λ.π, ώστε τούτοι να είναι λειτουργικοί, η εν λόγω τοποθέτηση θα γίνει αποκλειστικά και μόνο όπως ορίζεται βάσει των τεχνικών σχεδίων και κατόψεων του ΣΕΦ, τα οποία αποτελούν προσάρτημα της παρούσας. Απαγορεύεται η επικόλληση διαφημίσεων και οποιασδήποτε αφίσας μέσα και έξω από το κυλικείο χωρίς την έγγραφη έγκριση της Διοίκησης του ΣΕΦ, από την οποία θα πάρει και ειδική άδεια για το σχήμα και το μέγεθος της επιγραφής την οποία θα αναρτήσει. Ο αριθμός του έκτακτου προσωπικού (πωλητών-σερβιτόρων κ.λ.π) πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων, η δε είσοδος αυτών θα γίνεται βάσει καταστάσεως θεωρημένης εκ των προτέρων από τη Διεύθυνση του ΣΕΦ και η είσοδος θα πραγματοποιείται μία τουλάχιστον ώρα προ του ανοίγματος των θυρών, για την είσοδο των θεατών σε περίπτωσης αγώνων ή εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται τα κυλικεία. Το προσωπικό των κυλικείων τελεί και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης του ΣΕΦ για την τήρηση των όρων της παρούσας. Το προσωπικό των κυλικείων, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βιβλιάριο υγείας, να φέρει ομοιόμορφη και αξιοπρεπή στολή καθώς και περιβραχιόνιο με τον αύξοντα αριθμό ή σχετική κονκάρδα με την ένδειξη «κυλικείο» που θα φέρει αύξοντα αριθμό. Θα υπόκειται δε στον ίδιο έλεγχο που θα υποβάλλονται οι φίλαθλοι και κάθε άλλο πρόσωπο, για λόγους ασφαλείας, από τις Αστυνομικές Αρχές. 5

6 Η αμοιβή του προσωπικού αυτού, ως και κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τη σχέση εργασίας, περιλαμβανομένης και της ασφαλίσεως του στο Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς, βαρύνει τον μισθωτή. Ο μισθωτής υποχρεούται να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλο σε περίπτωση που το ΣΕΦ διαπιστώσει ανελέγκτως ακαταλληλότητα ή ασυμβίβαστο διαγωγή, σύμφωνα με το σκοπό χρήσεως των κυλικείων και του κανονισμού του ΣΕΦ, του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Κάθε όμως απαίτηση του απολυομένου προερχόμενη από την αιτία αυτή και εν γένει εργασιακή του σχέση με τον μισθωτή, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο αυτόν. Καθορίζεται εκ των προτέρων Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία των κυλικείων δεν θα είναι αντίθετη με τους κανόνες της καλής πίστεως, των συναλλακτικών ηθών και κυρίως με την φυσιογνωμία τουχώρου, ως αθλητικού κέντρου και εκθεσιακού χώρου. Άρθρο 7 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Το ΣΕΦ διατηρεί το δικαίωμα ν α εκχωρήσει τις απαιτήσεις του από μισθώματα και γενικά από κάθε οφειλή του Μισθωτή που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Μίσθωσης, στα πλαίσια σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων ή άλλης σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Άρθρο 8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1)Το ΣΕΦ διατηρεί το δικαίωμα της εκμίσθωσης ή ιδίας εκμετάλλευσης υφισταμένων ή δημιουργηθησομένων ομοειδών και συναφών με του μίσθιους χώρους, εγκαταστάσεων και χωρών, αθλητικών και μη αθλητικών, του περιβάλλοντος συνολικού εν γένει χώρου του ΣΕΦ, για την εκμετάλλευση συναφών δραστηριοτήτων (κυλικεία-μπάρ-εστιατόρια κ.λ.π), μετά από αίτηση του διοργανωτή. Ο μισθωτής δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως την ενάσκηση του παραπάνω αποκλειστικού δικαιώματος του ΣΕΦ και παραιτείται ρητώς παντός δικαιώματος και τυχόν αξιώσεών του στηριζομένης ή απορρέουσας από την συναφή, με την δική του, επιχειρηματική εκμετάλλευση και δραστηριότητα τρίτων ή του ιδίου του ΣΕΦ. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τυχόν υποδείξεις, οδηγίες και λοιπές εντολές διδόμενες από τις αστυνομικές αρχές και λοιπούς φορείς σχετιζόμενους με κάθε είδους αγώνα και τη λήψη μέτρων ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή τους. Επίσης, ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται την επιλογή των χορηγών της μη αθλητικής διοργάνωσης. 2)Αν στις ανωτέρω αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται τα μίσθια κυλικεία, διεξάγονται αγώνες διεθνούς σημασίας και οι Ελληνικές Αθλητικές Αρχές (Υπουργείο Αθλητισμού-Γ.Γ.Α.- Αθλητικές Εθνικές Ομοσπονδίες) είναι υποχρεωμένες να δέχονται είδη- προϊόντα προς διάθεση στους θεατές και λοιπούς προσερχόμενους στους αγώνες, από τους χορηγούς των αγώνων, ομοειδή με τα προσφερόμενα από τον μισθωτή, ο τελευταίος, αν μεν στον κατάλογο του δεν συμπεριλαμβάνει τα είδη αυτά των χορηγών, υποχρεούται να προμηθευτεί τα συγκεκριμένα είδη των χορηγών απ αυτούς είτε προς περεταίρω διάθεσή τους (πώληση) είτε να αποδεχθεί υποχρεωτικά τη διάθεση αυτών από τους χορηγούς (με προσωπικό και φροντίδα των χορηγών) αν εκείνοι πρόκειται να διαθέσουν τα προϊόντα τους αυτά δωρεάν στους αθλητές, θεατές κ.λ.π χωρίς καμία αποζημίωσή του στον χώρο αποκλειστικά και μόνο που λαμβάνει χώρα η εκδήλωση. Στην περίπτωση όμως που ο τιμοκατάλογος του μισθωτή περιλαμβάνει είδη-προϊόντα των χορηγών, ο μισθωτής μόνο στην περίπτωση της δωρεάν παροχής τους διάθεσης τους από τους χορηγούς αυτούς, υποχρεούται να δεχθεί τη διάθεση αυτών των προϊόντων εκ μέρους των χορηγών. 3) Όταν στις παραπάνω αθλητικές εγκαταστάσεις όπου και βρίσκονται οι μίσθιοι χώροι τελούνται ενδεικτικά εκθέσεις, συνέδρια ή άλλου είδους εκδηλώσεις, οι διοργανωτές αυτών δεν θα δικαιούνται να εγκαθιστούν στους εκθεσιακούς χώρους κ.λ.π. χώρους των εγκαταστάσεων αυτών προσωρινά κυλικεία για την εξυπηρέτηση των προσερχομένων, με είδη κυλικείου. Εξαιρετικά όμως για τις περιπτώσεις των χορηγών των εκδηλώσεων αυτών οι οποίοι έχουν ως επιχειρηματικό αντικείμενο την εμπορία ομοειδών προϊόντων με αυτά που διατίθενται στα κυλικεία του μισθωτή, εφαρμόζεται αναλογικώς η διάταξη της παρ. α του παρόντος άρθρου. Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνείται ότι, αν ο διοργανωτής των παραπάνω εκδηλώσεων θελήσει να εγκαταστήσει και λειτουργήσει ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ υφ οιανδήποτε μορφή ήτοι ενδεικτικά, παράθεση γευμάτων, έστω και πρόχειρων, δείπνων, δεξιώσεων κ.λ.π (δηλαδή όχι κυλικείο) στους χώρους των εκθέσεων κ.λ.π, τούτο θα επιτραπεί αποκλειστικά και μόνο από το 6

7 ΣΕΦ, το οποίο θα καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του εστιατορίου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και ιδίως θα καθορίσει το ύψος του χρηματικού ανταλλάγματος που θα πρέπει να καταβληθεί σ αυτό (ΣΕΦ). Σε περίπτωση που ο διοργανωτής δεν προτιμήσει την παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το μισθωτή, δεδομένου ότι αυτός θα δικαιούται και δεν θα υποχρεούται να εξυπηρετηθεί αποκλειστικά από τον μισθωτή αλλά και από τρίτο της αρεσκείας του, ο μισθωτής θα δικαιούται να διαθέσει τα είδη του κυλικείου του και μόνον αυτά, προς εξυπηρέτηση της εκδήλωσης εντός του χώρου του. 4)Στις περιπτώσεις όπου τρίτοι φορείς (επιχειρήσεις, εταιρίες διαφημιστικές κ.λ.π) επιθυμούν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους, με οιονδήποτε τρόπο ( δημιουργία σταντ, τοποθέτηση διαφημιστικών μπάνερ, διανομή πραγμάτων κ.λ.π) εντός του χώρου του ΣΕΦ, αλλά και εντός των μίσθιων χώρων, ο μισθωτής οφείλει να αποδεχθεί και να επιτρέψει να τελεσθεί η εν λόγω διαφήμιση άνευ ανταλλάγματος ακόμη και όταν κάποιο διαφημιστικό προϊόν, των εκάστοτε φορέων τυγχάνει να είναι ανταγωνιστικό προς τα δικά του προϊόντα. Σε περίπτωση που ο μισθωτής παρακωλύσει με οιονδήποτε τρόπο την ανωτέρω διαφήμιση, οφείλει άμεσα στο ΣΕΦ, αποζημίωση ίση με το χρηματικό ποσό που θα κατέβαλε ο εκάστοτε φορέας εάν τελούσε την εν λόγω διαφήμιση, άλλως επικουρικώς εύλογη αποζημίωση για την ζημία που προκλήθηκε στο ΣΕΦ λόγω της εν λόγω δυστροπίας του μισθωτή. Στις περιπτώσεις τέλος όπου στο ΣΕΦ θα διεξάγονται συναυλίες, ο μισθωτής διατηρεί το δικαίωμα του να έχει ανοικτό το κυλικείο του, πλην όμως τηρώντας αυστηρά το προβλεπόμενο ως ανωτέρω ορίζεται, ωράριο λειτουργίας αυτού. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της Σύμβασης εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου για ποσό ίσο με δύο (2) μηνιαία μισθώματα, η οποία θα συμπληρώνεται κάθε φορά που θα αλλάζει το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντα ίση με δυο (2) καταβαλλόμενα μισθώματα. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα παραμείνει κατατεθειμένη στο ΣΕΦ και θα ανανεώνεται ή θα αντικαθίσταται με νέα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκάστοτε λήξη της, με μέριμνα και ευθύνη του Μισθωτή, χωρίς να είναι υποχρεωτική για το ΣΕΦ η σχετική προειδοποίηση του Μισθωτή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανανεώσεως της κατά τα ανωτέρω, η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΣΕΦ, χωρίς όχληση ή προειδοποίηση του Μισθωτή, θα κοινοποιείται δε, απλά σε αυτόν η περί καταπτώσεως της εγγυητικής επιστολής εντολή προς τη Τράπεζα. Η ανανέωση ή έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής πρέπει να συντελεσθεί με μέριμνα του μισθωτή το πολύ εντός οκτώ (8) ημερών από της ημερομηνίας καταπτώσεως, διαφορετικά επέρχονται οι κατωτέρω οριζόμενες συνέπειες. Το ΣΕΦ δικαιούται να εισπράττει από την παραπάνω εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του Μισθωτή από μισθώματα, συμβατικά πρόστιμα, δαπάνη πυρασφάλειας, οφειλές σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση κ.λ.π.) και γενικά από οποιαδήποτε οφειλή του. Εφ' όσον κατά τη διάρκεια της μισθώσεως η εγγυητική επιστολή καταπέσει υπέρ του ΣΕΦ, ή μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ο Μισθωτής να ανανεώσει, συμπληρώσει ή αντικαταστήσει αυτήν μέσα στις καθοριζόμενες κατά περίπτωση προθεσμίες, παρέχεται το δικαίωμα στο ΣΕΦ να καταγγείλει χωρίς προειδοποίηση ή διαμαρτυρία την μίσθωση, με τις συνέπειες που αναφέρονται στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Άρθρο9 Ασφαλίσεις: α) Ο Μισθωτής υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα τα Μίσθια, ορίζοντας ρητά στην ασφαλιστική σύμβαση το ΣΕΦ ως συνδικαιούχο, κατά παντός κινδύνου, όπως σεισμού, πυρκαγιάς κ.λ.π. καθώς και αστική ευθύνη έναντι τρίτων, για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, για ποσό σύμφωνο με την πραγματική αξία των ασφαλιζομένων πραγμάτων, όπως θα προσδιορίζεται εκάστοτε από το ΣΕΦ. Ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει στο ΣΕΦ το πρώτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων, κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής των Μισθίων εκ μέρους του, το οποίο θα ανανεώνει, κάθε χρόνο, ένα μήνα πριν από τη λήξη του και θα το παραδίδει στο ΣΕΦ, μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. β) Καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο Μισθωτής υποχρεούται να έχει εγκατεστημένο σε όλες τις εγκαταστάσεις του Μισθίου δίκτυο πυρασφάλειας που να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 5. Ο Μισθωτής υποχρεούται να εξοπλίσει τα Μίσθια σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, να εκδώσει με δικές του δαπάνες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, Υγειονομικές κλπ και να αποστείλει στο ΣΕΦ αντίγραφά τους και να συντηρεί τα μίσθια. 7

8 6. Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το Μίσθιο και τον περιβάλλοντα αυτού χώρο σε άριστη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας, τάξης, υγιεινής κ.λ,π. καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να συμμορφώνεται με όλες τις εύλογες υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του ΣΕΦ. To ΣΕΦ δεν ευθύνεται απέναντι στο Μισθωτή για τυχόν απαγόρευση ή περιορισμό της λειτουργίας του Μισθίου για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 10 Εκχώρηση δικαιωμάτων του Μισθωτή: Απαγορεύεται η υπομίσθωση καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της εκμετάλλευσης του Μισθίου από το Μισθωτή σε τρίτο. Αρθρο 11 Λύση της Σύμβασης Η Σύμβαση μίσθωσης που θα υπογραφεί λύεται κανονικά με την πάροδο του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. Πριν από την κανονική λήξη της διάρκειάς της, η Σύμβαση λύεται: *σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του Μισθωτή (εάν πρόκειται γιανομικό πρόσωπο), * σε περίπτωση κήρυξης του Μισθωτή σε πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση, * στις περιπτώσεις καταγγελίας της Σύμβασης για λόγους που προβλέπονται σε όρους της σύμβασης, τις διατάξεις του Α.Κ. ή άλλων νόμων.η δια καταγγελίας λύση της ως άνω Σύμβασης, η οποία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦ, έχει τις παρακάτω συνέπειες: * την κατάπτωση, ως ποινή, των υπέρ του ΣΕΦ εγγυητικών επιστολών, που έχουν κατατεθεί για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αυτές να συμψηφίζονται με οφειλόμενα μισθώματα. * την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών, όλων των μισθωμάτων μέχρι τηνημερομηνία της δια καταγγελίας λύσης της σύμβασης. * την υποχρέωση του Μισθωτή να παραδώσει τα Μίσθια την ημέρα και ώρα πουορίζεται στην σχετική πρόσκληση του ΣΕΦ για παράδοση. Αν ο Μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο την παράδοση του Μισθίου, το ΣΕΦ έχει το δικαίωμα να επιβάλει πλέον της αποζημίωσης για τη χρήση αυτού και ποινική ρήτρα, ίση με το διπλάσιο του ημερησίου συμβατικού μισθώματος, για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του Μισθίου, καθώς και να αποβάλει το Μισθωτή με κάθε νόμιμο μέσο. Το ΣΕΦ δικαιούται μονομερώς και κατά την απόλυτα ανέλεγκτη κρίση του, προ πάσης τυχόν δικαστικής του προσφυγής ή ενέργειας, να προβεί στη διακοπή λειτουργίας των μίσθιων κυλικείων, απαγορεύοντας στη μισθώτρια τη διάθεση των ειδών κυλικείου, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης της, μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη-εκτελεστή δικαστική απόφαση ή διαταγή αποβολής του από τους μίσθιους χώρους. Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσον, ακόμα και με διακοπή των παροχών ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, του μισθωτή, παρέχοντας από τούδε, την προς τούτο ανεπιφύλακτη συναίνεσή της. Η καθυστέρηση των μισθωμάτων συνεπάγεται επίσης και την υποχρέωση της μισθώτριας να καταβάλλει στο ΣΕΦ τόκους υπερημερίας επί των μη εμπροθέσμως καταβαλλόμενων μισθωμάτων, από της καθυστερήσεως μέχρις εξοφλήσεώς τους. Λόγοι καταγγελίας της μίσθωσης εκ μέρους του εκμισθωτού και εντεύθεν λύσης της μισθώσεως από τον μισθωτή, αποτελούν η μη εμπρόθεσμή καταβολή του μισθώματος, καθώς και η παράβαση οποιουδήποτε άλλου όρου και συμφωνίας της σύμβασης αυτής, που όλοι τους συνομολογούνται ουσιώδεις, όπως και για κάθε άλλο λόγο που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία και από τις διατάξεις του Α.Κ.. Ο μισθωτής σε περίπτωση απουσίας του από την Αθήνα και εφ όσον δεν γνωστοποιείται στο ΣΕΦ εγγράφως η νέα του διεύθυνση, θα θεωρείται ότι διορίζει και αποκαθιστά με το παρόν αντίκλητο του το γραμματέα των εν Αθήναις Πρωτοδικών, για 8

9 κάθε κοινοποίηση που αφορά τη μίσθωση αυτή. Τα σχετικά με την παρούσα μίσθωση δικόγραφα δικαιούται ο εκμισθωτής να κοινοποιεί στα μίσθια, ακόμη και σε περίπτωση απουσίας του μισθωτή απ αυτά. Ο μισθωτής θα ευθύνεται ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που θα συμβεί στο προσωπικό του ή σε κάθε τρίτο, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ή σε υπαιτιότητα των αντιπροσώπων, των υπαλλήλων του ή σε άλλες παραλείψεις επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας ή σε οποιοδήποτε άλλη αιτία καθόσον μεταξύ του ΣΕΦ και της μισθώτριας ή των οργάνων του, δεν υπάρχει σχέση προσαρτήσεως. Εάν παρόλα αυτά ήθελε αποδοθεί στο ΣΕΦ οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη από τις παραπάνω αιτίες, η μισθώτρια είναι υπεύθυνη έναντι του ΣΕΦ για κάθε εντεύθεν ζημία του, υποχρεούμενη σε πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική του ζημία. Το ΣΕΦ στην περίπτωση αυτή, εφόσον δικαστικά ήθελε υποχρεωθεί σε τυχόν αποζημίωση τρίτου, θα έχει αναγωγικό δικαίωμα κατά της μισθώτριας. Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 12 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή συνεταιρισμοί, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον επί 3ετία στην λειτουργία κυλικείου, snackbar,ή αναψυκτηρίου και έχουν εν ισχύ πιστοποιητικό HACCP ή άλλη ισοδύναμη πιστοποίηση.-ενώσεις των παραπάνω που υποβάλουν κοινή προσφορά, όταν τα μέλη τους αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στο πιο πάνω αντικείμενο δραστηριότητας και εφόσον τα μέλη που συμμετέχουν πληρούν τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω,στο άρθρο 13 -Κοινοπραξίες των παραπάνω που υποβάλλουν κοινή υποψηφιότητα, όταν τα μέλη τους αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην πιο πάνω δραστηριότητα και εφόσον τα μέλη που συμμετέχουν πληρούν τους όρους που καθορίζονται κατωτέρω, στο άρθρο 13. Προκειμένου για ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους. Απαιτείται, όμως, τα μέλη να υποβάλουν κοινή δήλωση σύμφωνα με την οποία :α) θα δεσμεύονται ότι στην περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί πλειοδότης οφείλουν, πριν την υπογραφή της Σύμβασης μίσθωσης, να προβούν σε σύσταση Κοινοπραξίας με αποκλειστικό σκοπό το αντικείμενο της παρούσας, της οποίας ιδρυτές-κοινοπρακτικοί μέτοχοι, θα είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν τον πλειοδότη και τα οποία θα συμμετέχουν με το ποσοστό συμμετοχής που δήλωσαν στην προσφορά που κατέθεσαν και β) θα ορίσουν κοινό Εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να την εκπροσωπεί σε όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.επίσης σημειώνεται ότι: οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες υποβάλουν κοινή προσφορά και εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο, σε περίπτωση όπου τελικά η Σύμβαση μίσθωσης ανατεθεί σε Ένωση ή Κοινοπραξία, κάθε μέλος της ευθύνεται απέναντι στο ΣΕΦ αλληλέγγυα και εις ολόκληρο, στην περίπτωση όπου μέλος υποψήφιας Ένωσης ή Κοινοπραξίας αποχωρήσει από αυτή οποτεδήποτε μετά την υποβολή της Προσφοράς, η υποψήφια Ένωση ή Κοινοπραξία αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας, δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας Ένωσης/Κοινοπραξίας να συμμετάσχει και σε άλλη Ένωση/Κοινοπραξία που θα υποβάλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται ρητά νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που, συμμετέχοντες σε συναφείς διαγωνισμούς του ΣΕΦ, υπαναχώρησαν αδικαιολόγητα μετά την ανάδειξή τους ως μισθωτές, ή έχοντας υπάρξει μισθωτές σε χώρους δικαιοδοσίας του ΣΕΦ ή σε Στάδια και γυμναστήρια εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), δεν ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις υποχρεώσεις τους ή βρίσκονται σε αντιδικία με τους εκμισθωτές τους ή έχουν κάποιο είδος οικονομικής εκκρεμότητας με τον ΣΕΦ. Β. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 9

10 Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ποσού.., με διάρκεια ισχύος 2 μήνες μετά τη λήξη της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής μπορεί να παραταθεί με έγγραφο αίτημα του ΣΕΦ προς την Τράπεζα που την έκδωσε, πριν την ημερομηνία λήξης της (παράρτημα 3 της παρούσης) Άρθρο 13 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους, η οποία θα περιέχει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας, στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΣΕΦ στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού και περί ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την ορισμένη ημέρα και ώρα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται σφραγισμένες. 2.Η Προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από τα εξής: Α) αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη με τα στοιχεία του υποψηφίου, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και Β) βεβαίωση εκπροσώπησης του υποψηφίου για την υποβολή της Προσφοράς και για την συμμετοχή του εκπροσώπου στις ανοικτές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή τον κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης/Κοινοπραξίας, κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ:Η αίτηση συμμετοχής και η βεβαίωση εκπροσώπησης του υποψηφίου θα βρίσκονται, επί ποινή αποκλεισμού, εκτός του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς. 3.Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα δύο (2)μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάθεσης με την υπογραφή της σύμβασης με τον μισθωτή που θα αναδειχτεί. Καθ'όλο το διάστημα αυτό, οι υποψήφιοι οφείλουν, εφόσον έληξε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής τους επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό, να την ανανεώσουν. Άρθρο 14 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διάθεση της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα του ΣΕΦ στο Ν. Φάληρο (Λ.Εθνάρχου Μακαρίου).Οι παραλήπτες της παρούσας Προκήρυξης αναλαμβάνουν άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στο ΣΕΦ και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της παρούσας Προκήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 15 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή fax) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Προκήρυξης, μέχρι τρείς (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή έως 20/5/2013. To ΣΕΦ θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΣΕΦ. Άρθρο16 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ TOY ΣΕΦ 10

11 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει μελετήσει την παρούσα Προκήρυξη και όλα τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, και ανεπιφύλακτα τα αποδέχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. To ΣΕΦ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, να μην κατακυρώσει το αποτελέσματα του διαγωνισμού στον πλειοδότη, εφόσον η προσφορά του κρίνεται ασύμφορη για το ΣΕΦ, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτός βρίσκεται, να αναβάλει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του πλειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Όλοι οι όροι της παρούσας Προκήρυξης θεωρούνται ουσιώδεις με ποινή παράβασης εκάστου τον αποκλεισμό του παραβάτη υποψηφίου από την συμμετοχή του στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Άρθρο17 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την αίτηση, τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία της Προσφοράς τους. Άρθρο18 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το ΣΕΦ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διαπιστώσει το αληθές των στοιχείων που καταθέτουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Άρθρο19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε Υποψήφιος οφείλει να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την Προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ TON ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙ (6) ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ», ο οποίος θα φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και θα περιέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους: υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή μερικές προσφορές. Τονίζεται ότι εάν μέσα στο «ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» δεν υπάρχουν και οι δύο (2) υποφάκελοι κατά τα ανωτέρω, τότε η Προσφορά επιστρέφεται άμεσα ως απαράδεκτη. Άρθρο 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιέχει απαραίτητα τα εξής (σε ένα αντίτυπο):1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι θα προσκομίσει υποχρεωτικά, εφόσον ανακηρυχτεί Μισθωτής, όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 της παρούσας Προκήρυξης. Σε περίπτωση Ενώσεως/Κοινοπραξίας, η υπεύθυνη δήλωση αυτή υποβάλλεται από καθένα μέλος χωριστά. Στην υπεύθυνη δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει ότι :α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης,β) τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα,γ) η Προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς και δ) η Προσφορά του ισχύει για τουλάχιστον 2 μήνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 8 της παρούσας. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όλων των μελών της Ενώσεως/Κοινοπραξίας ότι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση όπου το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατακυρωθεί υπέρ της Ενώσεως/Κοινοπραξίας μέχρι τη σύσταση της προβλεπόμενης κοινοπραξίας και την υπογραφή της 11

12 Σύμβασης και ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας θα εγγυηθούν κατά τη σύναψη της Σύμβασης ατομικά και εις ολόκληρο μετά της Μισθώτριας Κοινοπραξίας την καλή εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης καθ' όλη την διάρκεια αυτής. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: έχει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των Μισθίων, έχει επισκεφθεί τα Μίσθια και εξέτασε λεπτομερώς αυτά και ότι τα βρήκε όλα κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, ή ότι ρητά παραιτείται από το δικαίωμά του αυτό, δε διατηρεί καμία επιφύλαξη εξαιτίας οποιουδήποτε ελαττώματος των Μισθίων, έστω και κρυμμένου το ΣΕΦ δεν υπέχει ευθύνη έναντι του Μισθωτή για τυχόν ελαττώματα, πραγματικά ή νομικά, των Μισθίου. Σε περίπτωση Ενώσεως/Κοινοπραξίας η υπεύθυνη δήλωση αυτή υποβάλλεται από το καθένα μέλος χωριστά.4) Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υποψήφιο.5) Τα φυσικά πρόσωπα εκτός των απαιτούμενων ανωτέρω και ειδικά όσοι ασκούν εμπορικό, βιοτεχνικό ή άλλο επάγγελμα οφείλουν να προσκομίσουν :α) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου. β) πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής περί μη πτώχευσης ή αίτησης πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης της περιουσίας ή αίτησης αυτής. γ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας δ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ε) πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο στ) νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας παρασκευής και διακίνησης ειδών κυλικείου (πχ HACCP ή ISO 22000)6. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν επιπλέον να προσκομίσουν και τα εξής: α) Οι ΑΕ, αντίγραφο του καταστατικού στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί τυχόν τροποποιήσεων αυτού και τις τροποποιήσεις, του ενεργού ΔΕ και πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της αδείας τους από την αρμόδια Αρχή. β) Οι ΕΠΕ, αντίγραφο του καταστατικού στο ΦΕΚ και πιστοποιητικό περί τυχόν τροποποιήσεων αυτού και τις τροποποιήσεις, τον διορισμό των ενεργών διαχειριστών τους, πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μεταβολών της εταιρείας και ποινικά μητρώα των διαχειριστών τους. γ) Οι ΟΕ και ΕΕ, αντίγραφο του εταιρικού συμφωνητικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί μεταβολών της εταιρείας και ποινικά μητρώα των διαχειριστών τους.7. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν εμφανίζεται αυτοπροσώπως, έγγραφο, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 συνημμένο στη παρούσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εκπρόσωπος των διαγωνιζομένων νομιμοποιείται στη συμμετοχή του διαγωνισμού και την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης.8ύπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, περί του αν ο υποψήφιος ήταν ή είναι μισθωτής σε Στάδια και Γυμναστήρια εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού - Υφυπουργείο Αθλητισμού και Γ.Γ.Α. και αν ανταποκρίθηκε ή ανταποκρίνεται επαρκώς ή βρέθηκε ή βρίσκεται σε αντιδικία με τους εκμισθωτές του.9. Αποδεικτικά στοιχεία της 3ετούς εμπειρίας του υποψηφίου στην λειτουργία κυλικείου, snackbar, ή αναψυκτηρίου και σύντομη παρουσίαση της επιχείρησής του και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. 10. Αποδεικτικά στοιχεία της καλής οικονομικής κατάστασης (φερεγγυότητα) του υποψηφίου. Ειδικότερα, απαιτούνται σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι: α) Νομικό πρόσωπο, οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών, με ανάλυση των λογαριασμών εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και το τελευταίο ισοζύγιο. β) Φυσικό πρόσωπο, αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών (Ε1, Ε3 και Ε9), καθώς και των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Επιπλέον, γίνονται δεκτά οποιαδήποτε στοιχεία είναι πρόσφορα για την απόδειξη της καλής οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων. Κατάλογο των προσφερομένων ειδών με τα σχετικά εν ισχύ πιστοποιητικά ποιότητας. Υπεύθυνη δήλωση ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα μίσθια θα είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο Βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί στο ΣΕΦ με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης. Από το διαγωνισμό θα αποκλειστούν εκείνοι των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν από το ΣΕΦ ότι δεν ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Α) Επιτροπή Διαγωνισμού: Άρθρο 21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ To ΣΕΦ θα συγκροτήσει Επιτροπή για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Προσφορών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών, ορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Β) Παραλαβή - Αποσφράγιση Προσφορών: Η κατάθεση των Προσφορών γίνεται στη γραμματεία του ΣΕΦ και λαμβάνει γενικό αριθμό πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα παραλάβει τις Προσφορές, θα τις αριθμήσει και θα καταγράψει την επωνυμία των υποψηφίων στο Πρακτικό του Διαγωνισμού, με τη σειρά κατάθεσής τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΣΕΦ. 12

13 Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού την 2/4/2012 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΣΕΦ στο Φάληρο (Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου) παρουσία των υποψηφίων ή των εκπροσώπων τους, με τη σειρά καταγραφής τους στο Πρακτικό του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή θα ελέγξει την πληρότητα των Προσφορών ως προς την ύπαρξη των δύο (2) σφραγισμένων υποφακέλων με τις αντίστοιχες ενδείξεις «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ένα οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής θα μονογράψει τους δύο (2) υποφακέλους κάθε υποψηφίου. Στη συνέχεια, για κάθε υποψήφιο και με τη σειρά καταγραφής τους στο Πρακτικό του Διαγωνισμού, ο Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα ελέγχεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ύπαρξη όλων των προβλεπομένων από την Προκήρυξη στοιχείων και εγγράφων, τα οποία θα αριθμούνται και μονογράφονται κατά φύλλο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, κατά πόσον έκαστος υποψήφιος πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου των περιεχομένων στοιχείων στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ανακοινώσει δημοσίως τα ονόματα των υποψηφίων που αποκλείονται από το διαγωνισμό λόγω μη πληρότητας των στοιχείων του υποφακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», καθώς και τους λόγους αποκλεισμού καθενός, επιστρέφοντας επί αποδείξει στους αποκλεισθέντες, μετά την αξιολόγηση τυχόν ενστάσεών τους, σφραγισμένο τον υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μαζί με την Εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Γ) Αποσφράγιση και αξιολόγηση της«οικονομικησ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: Εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της ολοκλήρωσης του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων, θα διενεργηθεί, με σχετική έγγραφη ανακοίνωση της Επιτροπής Διαγωνισμού στους μη αποκλεισθέντες υποψηφίους, παρουσία τους ή παρουσία των εκπροσώπων τους, η αποσφράγιση του υποφακέλου με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δημόσια συνεδρίαση. Σε κλειστή συνεδρίαση, θα προβεί η Επιτροπή στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και της συνολικής βαθμολογίας των μη αποκλεισθέντων υποψηφίων, θα συντάξει Πρακτικό Διαγωνισμού και θα προτείνει αιτιολογημένα στο ΔΣ/ΣΕΦ τη μίσθωση των κυλικείων ή την επανάληψη του διαγωνισμού. To πρακτικό αυτό και ο πίνακας του διαγωνισμού θα υποβληθούν στο ΔΣ/ΣΕΦ το οποίο αποφασίζει για τη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, εκτός εάν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψης της απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα. To ΔΣ/ΣΕΦ μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, αν κρίνει ασύμφορο τούτο, ή να αποφασίσει υπέρ της κατακυρώσεως επ'ονόματι άλλου, εκτός του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα διαγωνισμό. Μετά την έγκριση αρμοδίως της απόφασης του ΔΣ/ΣΕΦ θα κληθεί από αυτό εγγράφως ο πλειοδότης να προσέλθει στα γραφεία του ΣΕΦ μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, το οποίο θα περιληφθεί του συμβολαιογραφικού τύπου. Άρθρο 22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Για την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα κατατάξει τους υποψήφιους λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια, με βάση τα οποία θα αποφασίσει το ΔΣ/ΣΕΦ τη κατακύρωση του Διαγωνισμού: 1. Την εμπειρία και εικόνα της επιχείρησης, καθώς και τη αξιοπιστία και φερεγγυότητα του υποψηφίου. Στη περίπτωση αυτή λαμβάνεται ειδικότερα υπόψη η λειτουργία & διαχείριση αντίστοιχων καταστημάτων από τον υποψήφιο, η εμπειρία βασικών στελεχών, εταίρων κ.α. Επίσης, ο βαθμός της εικόνας της επιχείρησης, ή της εταιρίας,, η οικονομική της κατάσταση, η οργάνωσή της, η προτεινόμενη λειτουργία των μισθίων, τα είδη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που θα πωλούνται (προέλευση, κατασκευαστής, υλικά, πιστοποιητικά ποιότητος αυτών κλπ). 2. Την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. Προσφορά που είναι αόριστη, ή είναι υπό αίρεση και παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη από την αρμόδια Επιτροπή. Άρθρο23 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13

14 Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΦ. Η απόφαση παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει το ΣΕΦ και τον Μισθωτή από την κοινοποίησή της σ' αυτόν. Με την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού καλείται ο Μισθωτής να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας :Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης Επιταγή σε διαταγή του ΣΕΦ ισόποση με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης του διαγωνισμού, βάσει των σχετικών τιμολογίων Όλα τα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας To αναλογούν μίσθωμα για το πρώτο μήνα της μίσθωσης πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας δήλωση στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο ΙΚΑ του προσωπικού που θα απασχολεί. Σε περίπτωση, μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού, οποιασδήποτε τυχόν άλλης άρνησης ή καθυστέρησης υπογραφής της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Μισθωτή, λ.χ. εξαιτίας της μη προσκομιδής του συνόλου των απαιτουμένων δικαιολογητικών, το ΣΕΦ δικαιούται να κατακυρώσει το Διαγωνισμό στον επόμενο πλειοδότη, εφόσον ισχύει η προσφορά του ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό. Η μετά την κατακύρωση τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση υπογραφής της Σύμβασης από τον αναδειχθέντα Μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση υπέρ του ΣΕΦ της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, ως ποινική ρήτρα. Σε αυτή την περίπτωση, το ΣΕΦ δικαιούται να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον υποψήφιο με την επόμενη μεγαλύτερη βαθμολογία, εφόσον ισχύει η προσφορά του και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ή να ακυρώσει το διαγωνισμό. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Μισθωτής καλείται σε τασσόμενη προς τούτο προθεσμία, να προσέλθει στα Μίσθια για να τα παραλάβει και να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης. Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του Μισθωτή να παραλάβει τα Μίσθια θα έχει ω ς συνέπεια, με απόφαση της Προέδρου του ΣΕΦ : την κατάπτωση υπέρ του ΣΕΦ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, ως ποινική ρήτρα. τον καταλογισμό σε βάρος του Μισθωτή όλων των μισθωμάτων που θα οφείλονται μέχρι την παράδοση των Μισθίων σε νέο Μισθωτή, και - αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη ζημιά του ΣΕΦ. Άρθρο 24 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Οι κατά περίπτωση αποκλεισθέντες υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά των πράξεων και αποφάσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία έλαβε χώρα η προσβαλλόμενη πράξη ή ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η Επιτροπή Διαγωνισμού. Επίσης, οι αποκλεισθέντες τελικά από τον διαγωνισμό δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις κατά της απόφασης του ΔΣ/ΣΕΦ από τη γνωστοποίησή της σε αυτούς, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, επί των οποίων αποφασίζει οριστικά το ΔΣ/ΣΕΦ. Οι ως άνω ενστάσεις είναι έγγραφες και κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του ΣΕΦ κατά τις εργάσιμες μέρες και μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -15:00 μ.μ. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου περί Δημοσίων Συμβάσεων και δεν υπόκειται στην ακυρωτική διαδικασία των Διοικητικών Δικαστηρίων. Άρθρο 25 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μια (1) καθημερινή εφημερίδα και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 και στον ιστότοπο Η δημοσίευση θα γίνει είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από την ημέρα του διαγωνισμού. Εάν χρειασθεί επανάληψη του διαγωνισμού, η δημοσίευση θα γίνει με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια εφημερίδα 10 ημέρες πριν το διαγωνισμό. 14

15 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται τους μίσθιους χώρους από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης κατά "τις ώρες όλες τις εργάσιμες ημέρες. Μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των όρων του διαγωνισμού και αντίγραφα της διακήρυξης, καθώς και όποιες πληροφορίες θέλουν κατά τις ίδιες ημέρες και ώρες απευθυνόμενοι στο Γραφείο Γραμματείας του Σταδίου, Τηλ: Υπεύθυνη: η κα Άννα Δούναβη. Συνημμένα Υποδείγματα: 1.Αίτησης συμμετοχής 2.Αίτησης συμμετοχής διά εκπροσώπου. 3.Εγγύησης συμμετοχής 4.Εγγύησης καλής εκτέλεσης 5. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Ν. Φάληρο, 29/4/2013 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) Αντώνιος Αρώνης 15

Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Νέο Φάληρο : 30/5/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ Εθνάρχου Μακαρίου 18547 Πειραιάς Πληροφορίες : Γραφείο Συντονιστή Διευθυντή Τηλέφωνο: 210 4893276 Νέο Φάληρο : 30/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3173 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 6 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1864/51

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Νιγρίτα 26/04/2011 Αριθ. Πρωτοκόλλου:10326 Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2- Νιγρίτα Ταχ. Κώδικας: 62200 Πληροφορίες: Θωμάς Μποστάνης Τηλέφωνο: 23220 20326, FAX : 23220

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου Τηλέφωνο: 28210 37055,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 7-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ: 1719 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15357 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1) τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 9 10 2013 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. 11169 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ: Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8734 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1.Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αγία Βαρβάρα, 23 Μαΐου 2013 Α.Π.: 2093 ΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκµίσθωση του κυλικείου του θερινού ηµοτικού Κινηµατογράφου «ΠΑΝΘΕΟΝ» του Ν.Π.Ι.. «ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ρ ι θ μ. 22/ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / /2015 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Πληροφορίες : Τζέλλου Χριστίνα Τηλέφωνα : 2665361254 E mail : a_sxoliki@1345.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185/16-02-11 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ E2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.ΣΥ. Α.Ε ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΟΣ) Δεκέμβριος 2016 EΟΣ-1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου του Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, για τη λειτουργία κυλικείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες: Τηλ.: 26610-98832, 98820 FAX: 26610-98833, 98822 Κέρκυρα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ανώνυμος εταιρεία με τη επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ανώνυμος εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων (στο εξής η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.:33884 Ε. Τ. Α. Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ενιαίο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βισαλτίας ΑΡΙΘΜΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΠΟΦΑΣΗΣ Καθορισμός όρων πλειοδοτικής φανερής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. διακήρυξης : 4

Αριθμ. διακήρυξης : 4 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Αριθμ. διακήρυξης : 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 162 Κατάστημα 45,78 τμ 40 /τμ, ήτοι 1832 Πανεπιστημίου 46 Ισόγειο κατάστημα με είσοδο από την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 162 Κατάστημα 45,78 τμ 40 /τμ, ήτοι 1832 Πανεπιστημίου 46 Ισόγειο κατάστημα με είσοδο από την 1 AΠ: Γ31/662/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 46 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν.1846/51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Επαναληπτικής Δημοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/νση : Κριάρη 40 (1 ος όροφος) Χανιά τ.κ.73135 Τηλ: 28213 41773 Fax:28213 41769 e-mail: schepitropi2@chania.gr Χανιά:08-11-12 Αριθμ. Πρωτ.:854

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σοφάδες 16/10/2015 ΔΗΜΟΣ: ΣΟΦΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 643 Ν.Π.Δ.Δ.:Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ. Ταχ. Διεύθυνση: Κιερίου 49 Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Ελένη Τηλέφωνο:2443353277

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΦΥΡΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 2 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα