Μελέτη επικινδυνότητας στο χημείο Βιομηχανίας. Παράδειγμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη επικινδυνότητας στο χημείο Βιομηχανίας. Παράδειγμα"

Transcript

1 Παράδειγμα Μελέτης επικινδυνότητας στο χημείο Βιομηχανίας 80

2 Γενικά Η εκτίμηση κινδύνου δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσεκτική εξέταση του τι θα μπορούσε να βλάψει τους ανθρώπους στην εργασία τους, έτσι ώστε να μπορέσει ο μηχανικός ασφαλείας να εκτιμήσει αν έχει λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις ή αν πρέπει να κάνει περισσότερα για την αποφυγή της βλάβης. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης της επικινδυνότητας στο χημείο της... σύμφωνα με τα 5 απλά βήματα που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2. Εικόνα 5.1: Tα 5 βήματα της μελέτης της επικινδυνότητας. Έτσι στο πρώτο βήμα θα γίνει μια προσπάθεια εντοπισμού των κινδύνων μέσα στο χημείο με την βοήθεια του εντύπου εκτίμησης κινδύνου. Στο δεύτερο βήμα θα αναλυθούν οι κίνδυνοι ανά θέση εργασίας και ανά ειδικότητα ώστε να γίνει πιο εύκολο να προσδιοριστούν ποιοι εργαζόμενοι υπάρχει πιθανότητα να εκτεθούν σε πηγές κινδύνου. 81

3 Στο τρίτο βήμα θα γίνει μια αξιολόγηση των κινδύνων με μια παρουσίαση των μέτρων που ήδη ισχύουν, της σήμανσης και των Μ.Α.Π που ήδη χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και μια προσπάθεια ποσοτικής εκτίμησης της επικινδυνότητας με τη μέθοδο «Decision Matrix» που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 2. Στο τέταρτο βήμα θα γίνει μια προσπάθεια ανάλυσης των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την εξάλειψη των κινδύνων ενώ το πέμπτο βήμα θα είναι ένας έλεγχος των μέτρων κάτι που πιθανόν δεν θα μπορέσει να παρουσιαστεί στην παρούσα εργασία απλά ίσως αξιολογηθούν τα μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα με τους κινδύνους. 5.1 ΒΗΜΑ 1 Ο : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Έντυπο εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μελέτη έγινε στο χημείο της... και τα στοιχεία που καταγράφονται στο έντυπο επαγγελματικού κινδύνου αφορούν μόνο αυτό και όχι όλη την επιχείρηση Έντυπο εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου Π.Δ. 17/1996, άρθρο Στοιχεία επιχείρησης : α. Επωνυμία: Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία (...) β. Κωδικός κλάδου (τετραψήφιος κωδικός με βάση τη ΣΤΑΚΟΔ 91): γ. Ονοματεπώνυμο εργοδότη δ. Διεύθυνση Κεντρικής έδρας: Οδός: Αριθμός:. Δήμος:. Πόλη: Ξάνθη Τ.Κ:

4 Τηλ:. Fax:. ε. Διευθύνσεις παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, αυτοτελών παραγωγικών μονάδων κλπ. Οδός: Αριθμός:. Δήμος:.. Πόλη:.. Τ.Κ.: Τηλ. :.. Fax: Δραστηριότητα: 2. Δραστηριότητα της επιχείρησης χημείου: έλεγχος πρώτων υλών και προϊόντων 3.Ετος ίδρυσης της επιχείρησης:.. 4.Συνολικός αριθμός ετών παραγωγικής δραστηριότητας: 5. Αριθμός παραγωγικών τμημάτων: 2 6. Παραγωγική διαδικασία και τελικό προϊόν: ποιοτικός έλεγχος (αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο). 7.Γενική κάτοψη της επιχείρησης και των εργασιακών τμημάτων. 83

5 Χώροι αποθήκευσης Αυτόματος Αναλυτής RFA-300 Βρύση πλύσης ματιών Γραφεία Ψυγείο 3 Πίνακας ρεύματος Γραφεία Πάγκος εργασίας 1 Χώροι αποθήκευσης Φιάλες υπό πίεση Ψυγεία διατήρησης καπνού Αναλυτής CO Καπνιστικές μηχανές Πάγκος εργασίας Φούρνος ξήρανσης καπνού 2 Ατμός υπό πίεση Δίκτυο αερίων υπό πίεση Αέριος χρωματογράφος Ηλεκτρονικός υπολογιστής Πίνακας ρεύματος Καταιωνιστήρας είσοδος Εικόνα 5.2: Κάτοψη χημείου Αναφορές: 84

6 8.Πρωτόκολλο συντήρησης των μηχανών και των εγκαταστάσεων:.. 9. Χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες και χημικές ουσίες επεξεργασίας: Χλωριούχο ασβέστιο Καυστικό νάτριο Μεθανόλη Οξικό οξύ 99% Καθαρή νικοτίνη Ερμάριο 10. Διάθεση αποβλήτων (στερεών, υγρών, αερίων, τοξικών κλπ,) Στο τμήμα ανακύκλωσης του εργοστασίου. 11. Αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση στο χημείο: Ανδρών 3 Γυναικών 1 Υπαλλήλων 3 Μαθητευομένων Ανηλίκων Ατόμων με ειδικές ανάγκες Σύνολο Μέση εργασιακή ηλικία στην επιχείρηση: Μέση ηλικία των εργαζομένων: Παρούσες ειδικότητες στην επιχείρηση: Στον χημείο της εταιρείας απασχολούνται 4 εργαζόμενοι και περιστασιακά κάποιος φοιτητής των Τ.Ε.Ι Καβάλας που κάνει την πρακτική του. 1 χημικός (διευθυντής στο εργαστήριο) 1 χειριστής του χρωματογράφου και χειριστής καπνιστικών μηχανών. Απόφοιτος ΤΕΙ Τεχνολογίας Πετρελαίου. 85

7 2 αναλυτές στα σάκχαρα του καπνού απόφοιτοι του εξατάξιου γυμνασίου. 15. Βάρδιες εργασίας στην επιχείρηση: 1 βάρδια πρωινή Εκτίμηση των κινδύνων έκθεσης: Πίνακας 5.1:Εκτίμησης κινδύνων για την ασφάλεια. Α. Κίνδυνοι για την Από ελλείψεις στις κτιριακές ασφάλεια δομές Κτιριακές δομές: Ύψος χώρου εργασίας (<2,70) Εμβαδόν χώρου εργασίας Όγκος χώρου εργασίας Φωτισμός Δάπεδα Τοίχοι Έξοδοι Πόρτες Υπόγεια (μέγεθος,ανανέωση αέρα) Διάδρομοι(εμπόδια κατάλληλος φωτισμός) Σήμανση ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ψευδοροφή Μηχανές: Προφυλακτήρες (στα όργανα, στο μηχανισμό μετάδοσης,στην επιφάνεια εργασίας των μηχανών, και στα όργανα χειρισμού) Σήμα ασφάλειας CE Παρατηρήσεις από το χημείο της... Ικανοποιητικό Ικανοποιητικό Ικανοποιητικός Σκαλάκια στο χώρο εργασίας 1 1 Δεν υπάρχουν Ορισμένες φορές με εμπόδια Υπάρχει Υπάρχει Υπάρχουν Υπάρχει 86

8 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων, ακαταλληλότητα χρήσης Έλλειψη μέτρων ασφαλείας κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων και κατά τις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων, Καλές εγκαταστάσεις Υπάρχουν μέτρα Πυρκαγιές εκρήξεις: Επικίνδυνες ουσίες: Παρουσία και χρήση εύφλεκτων υλικών Παρουσία και χρήση ακαταλλήλων ερμαρίων (κατασκευαστικά ακατάλληλα) Έλλειψη καταλλήλων συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Έλλειψη κατάλληλης σηματοδότησης. Εύφλεκτες ουσίες, καυστικές ουσίες,ερεθιστικές ουσίες, τοξικές ουσίες, εκρηκτικές ουσίες Υπάρχει Υπάρχουν συστήματα Επαρκής σηματοδότηση Ισοπροπανόλη Μεθανόλη Αιθανόλη Πίνακας 5.2: Εκτίμησης κινδύνων για την υγεία Β. Κίνδυνοι για την υγεία Παρατηρήσεις από το χημείο της... Χημικοί παράγοντες: Από σκόνες, καπνούς, νέφη Αέριοι ρύποι από το (ομίχλες) Αερόμορφοι ρύποι άλεσμα του καπνού Ορισμένες φορές υψηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα Φυσικοί παράγοντες: Εργασιακός θόρυβος, Δονήσεις στην εργασία,θερμικό εργασιακό Δεν υπάρχει 87

9 Βιολογικοί παράγοντες: περιβάλλόν, Φωτισμός, Ακτινοβολίες Όπως : βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, ρικέτσιαι,πρωτόζωα, μετάζωα, κ. λ. π. Δεν υπάρχουν Πίνακας 5.3: Εκτίμησης εγκάρσιων ή οργανωτικών κινδύνων Γ. εγκάρσιοι ή οργανωτικοί κίνδυνοι Παρατηρήσεις από το χημείο της... Οργάνωση εργασίας: Φθοροποιός, εργασία (ωράριο εργασίας, βάρδιες, νυκτερινή εργασία κ.λ.π. ) 1 βάρδια εργασιακές σχέσεις ( μερική απασχόληση, κατ αποκοπή Εργασία σε οθόνες Η/Υ αμοιβή, κατ οίκον εργασία ) παρουσία κινδύνων για την Μεταφορά χημικών ουσιών υγεία, χειρωνακτική εργασία, εργασία σε οθόνες Η/Υ Ψυχολογικοί ρυθμοί παραγωγής, παράγοντες: διαλείμματα, Ικανοποιητικά διαλείμματα επαναληπτικότητα, μονοτονία,έλεγχος,ένταση, κ.λ.π. σχέσεις μεταξύ συναδέλφων Καλές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων Καλή διάταξη του χώρου σύγχυση ή σύγκρουση ρόλων παρουσία βλαπτικών παραγόντων ακατάλληλη διάταξη των χώρων και έντονα χρωματικά 88

10 ερεθίσματα παρουσία κινδύνων και έλλειψη προγραμμάτων επέμβασης 89

11 Εργονομικοί παράγοντες: ακατάλληλος εξοπλισμός εργασίας προβληματική διάταξη της παραγωγικής διαδικασίας.έλλειψη ενημέρωσης των εργαζομένων ιεραρχική επικοινωνία δια μέσου «κοινοποιήσεων» έλλειψη συλλογικής (ομαδικής) εργασίας σύγχυση στις «οδηγίες» που αφορούν την εκτέλεση καθήκοντος ελλείψεις στην ενημέρωση και πληροφόρηση των εργαζομένων για διαδικασίες παραγωγής και προγραμματισμό παραγωγής μη συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις για την παραγωγική διαδικασία ακατάλληλος σχεδιασμός θέσης εργασίας υπερβολικές απαιτήσεις της εργασίας ( μνήμης προσοχής ) Ενημέρωση εργαζομένων Σαφείς οδηγίες προς τους εργαζομένους κατά την εκτέλεση καθήκοντος 90

12 Αντίξοες εργασίας: συνθήκες εργασίες με ακατάλληλο εξοπλισμό εργασία με ακατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ελλείψεις στην ενημέρωση και πληροφόρηση των εργαζομένων για τους κινδύνους που διατρέχουν κατά την εργασία τους Σωστή ενημέρωση για την ασφάλεια Εργασία με Μ.Α.Π 17.Ποσοτικός προσδιορισμός φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων: (υπάρχει και αυτός ο πίνακας βρίσκεται στο έντυπο αλλά στην συγκεκριμένη εταιρία δεν έχουμε μετρήσεις) Πίνακας 5.4: Μετρήσεις κινδύνων παράγοντας Τμήμα Παραγ. Φυσικοί: Θόρυβος Δονήσεις Ακτινοβολίες Φωτισμός Μικροκλίμα Χημικοί Σκόνες/ ίνες Ίνες αμιάντου Χημικές ουσίες Βιολογικοί Βακτηρίδια Μύκητες Ιοί Ρικέτσιαι Πρωτόζωα Μετάζωα Θέσεις Δειγ/ψίας Υπέρβαση Ορ. Τιμ. Ναι ή όχι 91

13 18. Ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων: Πίνακας 5.5: Ιατρικής παρακολούθησης εργαζομένων Είδος ιατρικών εξετάσεων Παραγωγικό τμήμα Αριθμός εργαζομένων Που εξετάσθηκαν 19. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και Ασφάλειας: Πίνακας 5.6: Εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγείας και Ασφάλειας Έγινε εκπαίδευση των εργαζομένων επ ευκαιρία: Ναι Όχι Α) της πρόσληψης Β) μετάθεσης ή αλλαγής θέσης εργασίας Γ) εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας Δ) εισαγωγής νέας τεχνολογίας Ε) άλλη περίπτωση 20.Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας: Πίνακας 5.7: Ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους της παραγωγικής διαδικασίας. Έγινε ενημέρωση των εργαζομένων: Ναι Όχι Α)κατά άτομο Β)κατά ομάδες Γ)στο σύνολο των εργαζομένων Δ)με ανακοινώσεις Ε)με άλλο τρόπο 92

14 21. Άλλα θέματα: Α)έγιναν ασκήσεις διαφυγής και διάσωσης Β)έγιναν ασκήσεις πυρασφάλειας Γ)υπάρχει κατάλληλη υποδομή και διασυνδέσεις με αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα θέματα Πρώτων βοηθειών, επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, διάσωσης Και πυρασφάλειας Δ)έχουν ορισθεί εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι, υπεύθυνοι για την Εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων Ε)τηρείται ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο αναγράφονται Τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος Στ)τηρείται κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ναι Όχι 22. Εκπρόσωπος των εργαζομένων με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων Ναι Όχι Υπάρχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων για Στο τμήμα θέματα Υγείας και Ασφάλειας (ΕΥΑΕ) 23. Τριμηνιαίες κοινές συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 1568/85 Ημερομηνία Συμμετοχή Συμμετοχή Συμμετοχή Συμμετοχή εργοδοτών Εργαζομένων Τ.Ασφάλ. Γ.Εργασίας

15 Σύνοψη των μη ελεγχόμενων κινδύνων έκθεσης της επιχείρησης : Το κείμενο της Γραπτής Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, Επεξεργάστηκαν και σύνταξαν: Ο Τεχνικός Ασφάλειας.. (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) Ο Ειδικός Ιατρός Εργασίας... (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) Ο Εργοδότης (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή) Έλαβαν γνώση τα μέλη της ΕΥΑΕ ή ο Εκπρόσωπος των Εργαζομένων: (Ονοματεπώνυμο) (Υπογραφή). (ημερομηνία και ώρα) Πρόγραμμα επέμβασης για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Συμπληρωματικά ερμηνευτικά στοιχεία για την ανάπτυξη του προγράμματος Επέμβασης (ημερομηνία) 94

16 Τέλος Εντύπου Γενικές Παρατηρήσεις Σε γενικές γραμμές στο χημείο ισχύει: Φωτισμός: ικανοποιητικός, (παράθυρα και λάμπες) Αερισμός: ο χώρος διαθέτει εξαερισμό, οπότε ο αερισμός είναι πολύ καλός για τις ανάγκες των εργαζομένων στο αναλυτικό εργαστήριο. Υπάρχει ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα ως αέριος ρύπος, κυρίως όταν λειτουργούν οι καπνιστικές μηχανές. Όσο το λαμπάκι είναι πράσινο το μονοξείδιο είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, όταν κοκκινίζει είναι σε επικίνδυνα υψηλά. Αυτό αντιμετωπίζεται με το να ανοίγουν τα παράθυρα και τον κλιματισμό στις μέγιστες επιδόσεις. Υγρασία σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Θερμοκρασία σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Αέριοι φυσικοχημικοί ρύποι: μονοξείδιο του άνθρακα (όχι πάντα) όταν λειτουργούν οι καπνιστικές μηχανές καθώς επίσης και τα διάφορα αντιδραστήρια αφού όταν γίνεται η διήθηση είναι ανοιχτά τα φιαλίδια πάνω στον πάγκο εργασίας. Η αποθήκευση και φύλαξη των φιαλών υπό πίεση είναι όπως ορίζεται σε κάθετη θέση και τοποθετημένες σε ντουλάπα που αντέχει σε εκρήξεις Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται γενικά Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος. Κίνδυνος κατά τη χρήση του εξοπλισμού εργασίας (μηχανήματα) Έκθεση σε κινούμενα μέρη ή περιστρεφόμενα με ανεπαρκή φύλαξη ή προστατευτικά που δεν κλείνουν Έκθεση σε υαλικά. 95

17 Κίνδυνος κατά τις κτηριακές δομές Εμβαδό χώρου εργασίας (ικανοποιητικός για τον αριθμό των εργαζομένων και τις εργασίες που εκτελούνται) Έξοδοι (υπάρχει μία και θα δημιουργηθεί άλλη μια οπότε θα είναι αρκετές) Δάπεδα (οι τρεις χώροι χωρίζονται με σκαλί το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο κατά την μεταφορά διαφόρων χημικών ουσιών) Κίνδυνος από πυρκαγιές και εκρήξεις Παρουσία και χρήση εύφλεκτων υλών. Παρουσία φιαλών υπό πίεση Παρουσία φλόγας (κατά την χρήση αναπτήρα κατά την έναρξη καπνίσματος των τσιγάρων από τις καπνιστικές μηχανές) Κίνδυνοι για την Υγεία Έκθεση σε φυσικούς παράγοντες Ανεπαρκής φωτισμός κατά την χρήση οθόνης οπτικής απεικόνησης. Έκθεση σε χημικούς παράγοντες Εικόνα 5.3: Χημικοί παράγοντες Χλωριούχο ασβέστιο Καυστικό νάτριο 96

18 Μεθανόλη Οξικό οξύ 99% Καθαρή νικοτίνη Εικόνα 5.4: Φράσεις ασφαλείας χημικών ουσιών Έκθεση σε βιολογικούς Παράγοντες Δεν υπάρχουν στοιχεία Εργονομικοί Κίνδυνοι για την Υγεία και την Ασφάλεια Οργάνωση εργασίας Χειρονακτική διακίνηση φορτίων (κούτες με δείγματα και αντιδραστήρια) Εργασία σε οθόνη οπτικής απεικόνισης Ψυχολογικοί παράγοντες Ρυθμοί παραγωγής Διαλείμματα Επαναληπτικότητα 97

19 Μονοτονία Έλεγχος Ένταση κ.τ.λ. Εργονομικοί παράγοντες Ορθοστασία στους πάγκους εργασίας κατά την κατασκευή αντιδραστηρίων. Υπερβολικές απαιτήσεις σε προσοχή (λόγω παρασκευής και μεταφοράς εύφλεκτων ουσιών) Αντίξοες συνθήκες εργασίας Εργασία σε υψηλά επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα (CO) 5.2 ΒΗΜΑ 2 Ο : ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) Χώρος 1 ος. Στον πρώτο χώρο που συναντάμε ακριβώς μπροστά μας όταν μπαίνουμε στην είσοδο του χημείου γίνεται ο έλεγχος των πρώτων υλών (καπνού και κόλλας) και υπάρχουν τα εξής μηχανήματα και οι αντίστοιχοι χειριστές: Πίνακας 5.8: Κατάταξη κινδύνων ανά θέση εργασίας (χώρος 1) Τίτλος εργασίας Περιγραφή καθηκόντων Πιθανοί κίνδυνοι Προτεινόμενα Προληπτικά και Κατασταλτικά Μέτρα 98

20 Εισάγει τα φιαλίδια Οξικό οξύ: Χρήση Μ.Α.Π. με το υγρό από την διαβρωτικό όπως γάντια, Χειριστής διήθηση του καπνού ρόμπα, μπότες ή αυτόματου Εισάγει στο Σαπουνόνερο: κλειστά αναλυτή. RFA- μηχάνημα: ερεθιστικό παπούτσια. 300 a. NaOH Ανάρτηση b. Σαπουνόνερο πινακίδων c. Οξικό οξύ Υαλικά: σήμανσης d. Υδροχλωρικό οξύ e. Και υαλικά επικίνδυνα στο να σπάσουν και να κοπεί ο εργαζόμενος ασφαλείας. Ύπαρξη βρύσης κοντά Συχνή συντήρηση Χειριστής ζυγών ακριβείας Συνήθως μετράει το βάρος του καπνού πριν και μετά την ξήρανσή του Δεν εντοπίζεται κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος Χειριστής φούρνου που θερμαίνεται στους 75 ο ο C Τοποθετεί τον καπνό για ξήρανση και τον βγάζει όταν είναι περάσει το χρονικό διάστημα που απαιτείται Έγκαυμα αν ανοίξει κάποιος νωρίτερα το φούρνο ή αν βγάλει τα σκεύη από μέσα χωρίς γάντια Χρήση γαντιών Συντήρηση συχνά απαιτείται όσο Παρασκευάζει/ κατασκευαστής αντιδραστηρίων αποθηκεύει a. NaOH b. Οξικό οξύ c. Υδροχλωρικό οξύ d. Ερμάριο Κάποια απ αυτά είναι διαβρωτικά, Εύφλεκτα, Ερεθιστικά, Χρήση Μ.Α.Π (γάντια, ποδιές, παπούτσια,μάσκες ) e. Αιθανόλη 99

21 f. Μεθανόλη g. Ισοπροπανόλη Τραυματισμός Χειριστής μηχανήματος που αλέθει τον καπνό Άλεσμα καπνού για διήθηση από τα κοπτικά τμήματα. Εισπνοή σωματιδίων καπνού σε Χρήση μάσκας. μορφή σκόνης. Καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι υπάρχει κλιματιστικό μηχάνημα κοντά στην είσοδο καθώς επίσης και ατμός υπό πίεση με τον οποίο λειτουργεί για τον σωστό κλιματισμό του χώρου Χώρος 2 ος Σε αυτό τον χώρο θα μπορούσαμε να εντοπίσουμε τις εξής θέσεις εργασίας και τους κινδύνους που αντιστοιχούν: Πίνακας 5.9: Κατάταξη κινδύνων ανά θέση εργασίας (χώρος 2) Τίτλος εργασίας Περιγραφή καθηκόντων Πιθανοί κίνδυνοι Προτεινόμενα Προληπτικά και Κατασταλτικά Μέτρα 100

22 πυρκαγιά επειδή Να κλείνουν οι Τοποθετεί τα είναι κοντά ο προστατευτικές τσιγάρα στην πάγκος με τα πόρτες της μηχανής μηχανή και τα αντιδραστήρια όταν είναι σε Χειριστής Καπνιστικής Μηχανής ανάβει αναπτήρα με τραυματισμός (Η μηχανή έχει κινούμενα μέρη π.χ. χωνί απαέρωσης που λειτουργία Να λειτουργεί ο κλιματισμός και να ανοίγονται τα δουλεύει με παράθυρα όταν συμπιεσμένο αέρα και ανάψει ο ανιχνευτής μπορεί να πέσει CO απότομα) Εισπνοή μονοξειδίου άνθρακα (CO) του Τοποθέτηση πινακίδων ασφαλείας. Τοποθετεί τα Πτώση φιαλιδίου Ιδιαίτερη προσοχή φιαλίδια με τα κατά την μεταφορά Το μπουκάλι της δείγματα στο και τοποθέτηση. νικοτίνης αρκετά χρωματογράφο Τραυματισμός από καλυμμένο καθώς Βάζει καθαρή κινούμενα μέρη επίσης και χρήση νικοτίνη στο γαντιών κατά την Χειριστής αέριου χρωματογράφου μηχάνημα Είναι υπεύθυνος για την σωστή Κίνδυνος εισπνοής της νικοτίνης μεταφορά της Ειδική ντουλάπα για τις φιάλες υπό πίεση λειτουργία των που αντέχει τις φιαλών υπό υψηλές θερμοκρασίες πίεση με τις και στις εκρήξεις σε οποίες δουλεύει περίπτωση πυρκαγιάς ο στο χημείο. χρωματογράφος Τοποθέτηση 101

23 πινακίδων ασφαλείας Χειρίζεται τον Μη σωστή θέση Σωστή θέση και υπολογιστή που μπροστά στον κατάλληλος φωτισμός βγάζει τα υπολογιστή. αποτελέσματα Προκαλείται από τον αέριο κούραση ή και Χειριστής χρωματογράφο χρόνιες παθήσεις ηλεκτρονικού στην σπονδυλική υπολογιστή στήλη Κίνδυνοι για την όραση του εργαζομένου αν δεν έχει επαρκή φωτισμό Τοποθετεί το Δεν έχει κανέναν Τα καλώδια και η Χειριστής μηχανής εξέτασης επιστομίου επιστόμιο στο μηχάνημα και περιμένει τα αποτελέσματα ιδιαίτερο κίνδυνο εκτός αν υπάρξει πρόβλημα με τα καλώδια και προκληθεί πυρκαγιά ή πρίζα να είναι σε σημείο που δεν επηρεάζει την μετακίνηση των εργαζομένων ηλεκτροπληξία Να μην είναι σε λειτουργία όταν `Υπεύθυνος συντήρησης καπνιστικής μηχανής Συντηρεί μηχανή προβλέπει ενδεχόμενη βλάβη την και Τραυματισμός από κινούμενα μέρη συντηρείται ή επισκευάζεται και αν είναι ο εργαζόμενος να είναι σε απόσταση ασφαλείας από την μηχανή. Τοποθέτηση πινακίδων ασφαλείας 102

24 Επιβλέπει και Κίνδυνος `Να μην είναι σε συντηρεί την ηλεκτροπληξίας λειτουργία όταν λειτουργία του Κίνδυνος από τα συντηρείται ή Υπεύθυνος συντήρησης χρωματογράφου χρωματογράφου κινούμενα μέρη Κίνδυνος μην έρθει σε επαφή ή εισπνεύσει νικοτίνη αν έχει μείνει μέσα επισκευάζεται και αν είναι ο εργαζόμενος να είναι σε απόσταση ασφαλείας από την μηχανή. Τοποθέτηση πινακίδων ασφαλείας 103

25 5.3. ΒΗΜΑ 3 Ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ Μέτρα που ήδη ισχύουν Υπάρχουν 2 βρύσες, για την πιθανότητα που κάποιος έρθει σε επαφή με κάποιο επικίνδυνο χημικό στοιχείο, εκ των οποίων η μία ρίχνει απ ευθείας στα μάτια. Επίσης υπάρχει ένας καταιωνηστήρας στην είσοδο του χημείου σε περίπτωση που χυθεί κάποια επικίνδυνη ένωση στο σώμα ή στα πόδια κάποιου εργαζομένου. Υπάρχουν πολύ σωστά σήματα που προειδοποιούν για τυχόν κινδύνους σε διάφορα σημεία του εργαστηρίου, και αντίστοιχοι πίνακες που τα εξηγούν αν κάποιος δεν τα γνωρίζει. Σύντομα θα κατασκευαστεί και άλλη μία έξοδος (έξοδος κινδύνου σε περίπτωση ατυχήματος π.χ. πυρκαγιάς ή έκρηξης να μπορούν να απομακρυνθούν οι εργαζόμενοι) Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι έχουν παραχωρηθεί μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκες και γάντια για την ασφαλέστερη μετακίνηση και Παρασκευή των αντιδραστηρίων. Επίσης είναι δύσκολο να γίνει κάποιο ατύχημα αφού κάθε εργαζόμενος έχει δικό του πόστο και είναι υπεύθυνος σε αυτό. Κάτι που κινεί βέβαια την προσοχή είναι ότι όταν αλλάζουν φιάλες για τον χρωματογράφο μπορεί οι παλιές να παραμείνουν σε αυτό το χώρο οριζόντιες στο πάτωμα μερικές μέρες κάτι που κάνει τους διαδρόμους στενότερους οπότε και αυξάνεται η επικινδυνότητα να συμβεί ατύχημα Η σήμανση στο χημείο Η σήμανση είναι ικανοποιητική και επαρκής ενώ βρίσκεται σε εμφανή σημεία σε όλο το εργαστήριο όπως πρέπει και όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1 και 104

26 παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Ενδεικτικά παρατίθενται κάποιες φωτογραφίες από τον χώρο του χημείου. Εικόνα 5.5: Προειδοποιητικά σύμβολα στο χημείο Εικόνα 5.6: Προειδοποιητικά και απαγορευτικά σύμβολα στο χημείο 105

27 Εικόνα 5.7: Προειδοποιητικό σύμβολο για υψηλές θερμοκρασίες σε φούρνου ξήρανσης του καπνού Εικόνα 5.8: Επεξήγηση εικονιδίων σε φιάλες χημικών ουσιών 106

28 Εικόνα 5.9: Βρύσες σε περίπτωση που πέσει χημική ουσία στο δέρμα ή στα μάτια Εικόνα 5.10: Εικόνα που απαγορεύει να πλησιάσει φλόγα αφού όπως ενημερώνει εκεί βρίσκονται φιάλες υπό πίεση 107

29 Μέσα Ατομικής Προστασίας Τα Μ.Α.Π. που παρέχονται και χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους (σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 και το Παράρτημα 2) είναι στο χημείο είναι: 1. Γάντια μιας χρήσεως 2. Μάσκες κατά την κατασκευή των αντιδραστηρίων 3. Ρόμπες για την προστασία του σώματος από τις καυστικές ουσίες. 4. Προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια κατά την χρήση επικίνδυνων ουσιών (καυστικά, ερεθιστικά υγρά, ατμούς κ.λ.π.) Μέθοδος ποσοτικής εκτίμησης της επικινδυνότητας «Decision Matrix» Η συγκεκριμένη μέθοδος αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3 και απλά εδώ θα παρουσιαστεί ο χάρτης της κάτοψης του χημείου με χρώματα ανάλογα με την επικινδυνότητα σε κάθε σημείο, αφού εξηγηθεί και εκτιμηθεί πρώτα η επικινδυνότητα R με βάση τον Πίνακα Απόφασης. Πίνακας 5.10: Πίνακας απόφασης(επεξήγηση χρωμάτων και γραμμάτων) Συνέπειες Πιθανότητα Ασήμαντες Ελάχιστες Μέτριες Μεγάλες Σοβαρές Σχεδόν βέβαιη Β Γ Γ Δ Δ Πιθανή Β Β Γ Γ Δ Δυνατή Α Β Β Γ Δ Σπάνια Α Β Β Β Γ Απίθανη Α Α Β Β Γ Αποδεκτό Μη επιθυμητό Αποδεκτό με ελέγχους Μη αποδεκτό Α Β Γ Δ 108

30 Πίνακας 5.11: Εφαρμογή του πίνακα απόφασης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (S) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ (P) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥ- ΝΟΤΗΤΑΣ (R) ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ (S, P) 1 ος Χώρος Κίνδυνος γλιστρήματος λόγω πλακιδίων στα δάπεδα Διάστρεμμα/ μωλωπισμός κάταγμα/ Μέτριες- πιθανή Γ Κίνδυνος στιγμιαίας απώλειας Ισορροπίας & Παραπατήματος Διάστρεμμα/ μωλωπισμός κάταγμα/ Μέτριες- πιθανή Γ Κίνδυνος Πτώσης (χρήση σκαλοπατιών) Διάστρεμμα/ κάταγμα/ μωλωπισμός / θάνατος Κίνδυνος εγκαύματος Σοβαρές- σπάνια Γ Επαφή με θερμική επιφάνεια(στους κλίβανους οι οποίοι αναπτύσσουν Έγκαυμα/ σοκ Μεγάλες- σπάνια Β θάνατος

31 θερμοκρασίες περίπου 150 ο C) Κατά την διαχείριση χημικών ουσιών Από την έκρηξη πυρκαγιάς Κίνδυνος τραυματισμού σχετικός με μηχανές Κινούμενα τμήματα Αιχμηρά σημεία μηχανής Κόψιμο/ κάταγμα/ακρωτηριασμός/ σοβαρές-σπάνια Γ Χρήση υαλικών μωλωπισμός/ Θάνατος/ Ηλεκτροπληξία Επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα Εργασία χωρίς εξουσιοδότηση Έγκαυμα/ σοκ/ θάνατος Σοβαρές-σπάνια Γ Τραυματισμός ματιού Αν ακουμπήσει κάποιος με το χέρι του το μάτι από αμέλεια ενώ έχει πιάσει κάτι Τύφλωση/ βλάβη όρασης ερεθισμός/ Μεγάλες-σπάνια Β ερεθιστικό

32 Πυρκαγιά Εύφλεκτες ύλες (διαλύτες) Φλόγα όταν ανάψει κάποιος τσιγάρο στο διάλειμμά του κοντά σε κάτι εύφλεκτο Έγκαυμα /ασφυξία/ λιποθυμία/ θάνατος Σοβαρές-σπάνια Γ Από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κίνδυνος εισπνοής: Ερεθισμός αναπνευστικών αλεσμένου καπνού (σε μορφή σκόνης) οδών/ χρόνιες παθήσεις επικίνδυνων χημικών ουσιών. και βλάβες στα νεφρά, συκώτι, εγκέφαλο/ Μεγάλες- δυνατή Γ ζαλάδες /πονοκέφαλοι/ ταχυκαρδία/ καταστροφή οργάνων/ θάνατος Κίνδυνοι από Υποβαθμισμένη ποιότητα εργασιακού Περιβάλλοντος Κάπνα Θερμικό στρες/ κρυοπαγήματα Χημικοί ρύποι Θερμοπληξία/ κώφωση/ πονοκέφαλοι/ πεπτικές διαταραχές/ ζαλάδες Μέτριες- δυνατές Β Μονότονος θόρυβος από τα κλιματιστικά

33 μηχανήματα Εργονομικοί Κίνδυνοι Ορθοστασία Κόπωση /χρόνια προβλήματα στα πόδια Μέτριες- δυνατές Β 2 ος Χώρος Κίνδυνος γλιστρήματος λόγω πλακιδίων στα δάπεδα Διάστρεμμα/ μωλωπισμός κάταγμα/ Μέτριες- πιθανή Γ Κίνδυνος στιγμιαίας απώλειας Ισορροπίας & Παραπατήματος Διάστρεμμα/ μωλωπισμός. κάταγμα/ Μέτριες- πιθανή Γ Κίνδυνος Πτώσης (χρήση σκαλοπατιών) Διάστρεμμα/ κάταγμα/ μωλωπισμός/θάνατος Σοβαρές-σπάνια Γ Κίνδυνος εγκαύματος Κατά την διαχείριση και μετακίνηση Έγκαυμα/ σοκ χημικών ουσιών Χρήση γυμνής φλόγας όταν ανάβει ο Σοβαρές- σπάνιο Γ εργαζόμενος τα τσιγάρα για το κάπνισμά τους στις καπνιστικές μηχανές Από την έκρηξη πυρκαγιάς Θάνατος

34 Κίνδυνος τραυματισμού σχετικός με μηχανές Κινούμενα τμήματα χωνί απαέρωσης στις καπνιστικές μηχανές κινούμενο τμήμα του χρωματογράφου. Κόψιμο/ κάταγμα/ακρωτηριασμός / μωλωπισμός/ Θάνατος/ Σοβαρές- δυνατή Δ Αιχμηρά σημεία μηχανής Παραβίαση προστατευτικών Λανθασμένη εκκίνηση μηχανής Ηλεκτροπληξία Επαφή με ηλεκτροφόρα εξαρτήματα Εργασία χωρίς εξουσιοδότηση Έγκαυμα/ σοκ/ θάνατος Σοβαρές- δυνατή Δ Τραυματισμός ματιού Επαφή χεριού με μάτι από αμέλεια ενώ έχει Σοβαρές-σπάνια Γ Τύφλωση/βλάβη όρασης

35 πιάσει πρώτα κάτι ερεθιστικό Εκτόνωση ρευστού υψηλής πίεσης απευθείας στα μάτια (δίκτυα εργαστηριακών αερίων, πεπιεσμένος αέρας) Έκθεση σε βλαβερή ακτινοβολία (UV των φασματοφωτομέτρων ή IR του αναλυτή CO) Πυρκαγιά Εύφλεκτες ύλες (διαλύτες, Φιάλη Η 2 ) Φλόγα όταν ο εργαζόμενος ανάβει τα τσιγάρα στις καπνιστικές. Έγκαυμα /ασφυξία/ λιποθυμία/ θάνατος Σοβαρές-σπάνια Γ Από τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Έκρηξη Έγκαυμα/ κώφωση/ Εύφλεκτες ύλες πολυτραυματισμός/ Σοβαρές- δυνατή Δ Δοχεία υπό πίεση λιποθυμία/ θάνατος

36 Κίνδυνος εισπνοής: Ερεθισμός αλεσμένου καπνού (σε μορφή σκόνης) αναπνευστικών οδών/ επικίνδυνων χημικών ουσιών. χρόνιες παθήσεις και Εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και άλλων αερίων κατά τη λειτουργία των βλάβες στα νεφρά, συκώτι, εγκέφαλο/ Μεγάλες- δυνατή Γ καπνιστικών μηχανών ζαλάδες /πονοκέφαλοι/ ταχυκαρδία/ καταστροφή οργάνων/ θάνατος Κίνδυνοι από Υποβαθμισμένη ποιότητα Εργασιακού Περιβάλλοντος Κάπνα υψηλά επίπεδα CO Θερμικό στρες/ κρυοπαγήματα Χημικοί ρύποι Θερμοπληξία/ κώφωση/ Μέτριες- δυνατές Β Μονότονος θόρυβος από τα κλιματιστικά πονοκέφαλοι/ πεπτικές μηχανήματα διαταραχές/ ζαλάδες Φωτισμός ανεπαρκής κατά τη χρήση Η/Υ Μυρωδιά από τα διάφορα αντιδραστήρια

37 και από το κάπνισμα των τσιγάρων. Εργονομικοί Κίνδυνοι Ορθοστασία Μη σωστή στάση μπροστά στον υπολογιστή. Θλάση/ κόπωση/ Μέτριες-Δυνατή Β Λανθασμένη άρση πολύ βαριών αντικειμένων κατά την μεταφορά κενών φιαλών των αναλυτικών αερίων.

38 Χώροι αποθήκευσης Αυτόματος Αναλυτής RFA-300 Βρύση πλύσης ματιών Γραφεία Ψυγείο 3 Πίνακας ρεύματος Γραφεία Πάγκος εργασίας 1 Βρύση Χώροι αποθήκευσης Φιάλες υπό πίεση Ψυγεία διατήρησης καπνού Αναλυτής CO Καπνιστικές μηχανές Φούρνος ξήρανσης καπνού 2 Πάγκος εργασίας Ατμός υπό πίεση Δίκτυο αερίων υπό πίεση Αέριος χρωματογράφος Ηλεκτρονικός υπολογιστής Πίνακας ρεύματος Καταιωνιστήρας είσοδος Εικόνα 5.10: Χαρτογράφηση της επικινδυνότητας με χρωματική κλίμακα 117

39 5.4 ΒΗΜΑ 4 Ο & 5 Ο : ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. Είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων να υπάρχουν προτεινόμενα μέτρα για την εξάλειψη των κινδύνων καθώς επίσης να γίνεται συχνά έλεγχος των μέτρων αυτών αφού μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε παράμετρος. Επίσης ο έλεγχος εξετάζει αν τηρούνται αυτά τα μέτρα αφού μπορεί μετά από καιρό να χαλαρώνουν οι εργαζόμενοι και να μην τα τηρούν όσον αφορά στα Μ.Α.Π. για παράδειγμα. Για να μπορούμε να πούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν πρέπει να αξιολογούμε τον κάθε κίνδυνο ξεχωριστά και αυτό έχει γίνει σε πίνακα σε προηγούμενη παράγραφο. 118

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες

Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου 1 Εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου -πρακτικές οδηγίες Στη συνέχεια θα δώσουµε απλές και πρακτικές οδηγίες για την σύνταξη της µελέτης της εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων

Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Γενική μεθοδολογία της μελέτης Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου υποκειμενικής εκτίμησης των εργαζομένων Ο κλάδος της διαμόρφωσης πλαστικών Σπύρος Δοντάς Δρ. Χημικός ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Στόχος: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.

εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου ρίβας Σπύρος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής ΕΛΊΝΥΑΕ Παπαδόπουλος Μάκης, Τεχνικός Ασφάλειας, Μέλος του.σ. του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D. Τυπικό διάγραμμα ροής προετοιμασία υλικών xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ μεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome)

To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) To Σύνδροµο του Άρρωστου Κτιρίου (Sick building Syndrome) Επιµέλεια κειµένων : Σπύρος ρίβας,ειδικός Ιατρός Εργασίας Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Τι είναι το άρρωστο κτίριο; Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Πυρόσβεση Ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων όλων των τύπων στους κατάλληλους χώρους Εργαστήρια Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Grant agreement nr. 2011-3988 / 001-001

Grant agreement nr. 2011-3988 / 001-001 Ερωτηµατολόγιο Εκπαιδευτικών Αναγκών Grant agreement nr. 2011-3988 / 001-001 Ερωτηµατολόγιο Αναγνώρισης Εκπαιδευτικών Αναγκών Εργαζοµένων σε Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων THESEIS I Έργο: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ημερίδα έναρξης εργασιών για την Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιομηχανικής Ασφάλειας ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σύστημα εργαζόμενου-θέσης εργασίας στάση - θέση σώματος κίνηση εντατική εργασία επαναλαμβανόμενες διαδικασίες φωτισμός, χρώματα, ορατότητα Περιβάλλον εργασίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας & Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Ανάλυση επικινδυνότητας & Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Ανάλυση επικινδυνότητας & Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου Η ανάλυση επικινδυνότητας σκοπό έχει τον εντοπισμό των κινδύνων που διατρέχει η ασφάλεια και υγεία των εμπλεκομένων σε μια εργασία. Η εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας νούμερο 1. γάντια

Κανόνας νούμερο 1. γάντια Γενικοί Κανόνες 1 Κανόνας νούμερο 1 Να φοράς εργαστηριακή μπλούζα και προστατευτικά γυαλιά σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας σου στο εργαστήριο και σε κάθε άλλο χώρο, όπου φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 28/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ Έκρηξη είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του Εργαστηρίου είναι η στελέχωσή του με το κατάλληλο προσωπικό και η ύπαρξη της αναγκαίας

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας Καύση είναι η χημική ένωση του οξυγόνου με μεγάλη ποικιλία στοιχείων και ενώσεων, η οποία συνοδεύεται με έκλυση θερμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9, 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αθήνα 16/5/2012 Εισηγήτρια: Αλίνα Μουρελάτου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1979 1 o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 14001,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Μάθημα: Ιατρική της Εργασίας Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 86 Ζ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για τη σωματική ακεραιότητα και υγεία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια καρέκλα είναι κατάλληλη όταν χειριζόμαστε ηλεκτρονικό υπολογιστή; a) Το ύψος να είναι σταθερό με μεγάλη πλάτη b) Να διαθέτει υποστήριξη χαμηλά για τη μέση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων

Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων (9 11 ετών) Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών: Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟΧΟΙ Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Αναγνωρίζει τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων,

χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων, GRδηγίες για τη χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων, EN143:2000/EN14387:2004 Greek Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι εισηγμένες στην ετικέτα του φίλτρου (εκτός από το προφίλτρο P2 που αναγράφονται απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα