Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών"

Transcript

1 Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D.

2 Τυπικό διάγραμμα ροής προετοιμασία υλικών xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ μεταφορά, ζύγιση καθαρισμός εγκατάσταση, συντήρηση Κυρίως διαδικασία διαμόρφωσης (χύτευση, έκταση, πρεσάρισμα, εξώθηση) συσκευασία μεταφορά, αποθήκευση θέρμανση φορμαρίσμα σχηματοποίηση ψύξη

3 Κοινά Ευρήματα Κίνδυνοι κατά τη μεταφορά και αποθήκευση (περονοφόρα, μεταφορικές ταινίες, γερανοί, γερανογέφυρες) Κίνδυνοι από πτώση εργαζόμενων υλικών από ύψος Κίνδυνοι εγκλωβισμού άνω άκρων σε μηχανήματα, απουσία προστατευτικών κ.λπ. Κίνδυνοι χτυπημάτων από βαρύ φορτίο ή καταπλακώσεις Εργονομικοί κίνδυνοι (χειρωνακτική μετακίνηση φορτίων, επαναλαμβανόμενες κινήσεις σε θέσεις εργασίας) Κίνδυνοι από έκρηξη, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξίας (στατικός ηλεκτρισμός, γειώσεις) Κίνδυνοι από τις κτιριακές δομές Θερμικοί κίνδυνοι

4 Eταιρία Α Η εταιρία Α είναι μονάδα παραγωγής πλαστικών σωλήνων, προφίλ και εξαρτημάτων. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων είναι κυρίως PVC, PE (πολυαιθυλένιο), PMMA (πολυ-μεθακρυλικό μεθύλιο), PC (πολυανθρακικό), NYLON, TPE (SBS-SEBS), ABS (Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο) κ.λπ.

5 Κίνδυνοι από κτιριακές δομές στην εταιρία Α Α/Α Κίνδυνος Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Καταπλάκωσης από κατάρρευση του κτιρίου Η κτιριακή δομή δεν είναι κατάλληλης αντοχής για τη χρήση που πρόκειται να δεχτεί 2 Εγκλωβισμού Δεν υπάρχουν ελεύθεροι διάδρομοι κυκλοφορίας (οι μηχανές είναι τοποθετημένες πολύ κοντά η μία στην άλλη). Δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής. Περιορισμένοι χώροι φόρτωσης. Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και για την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων. Οι χώροι εργασίας είναι περιορισμένοι λόγω της ύπαρξης εμποδίων 3 Ελαττωματικών εγκαταστάσεων, κατασκευής και συντήρησης χώρων και εγκαταστάσεων Υπάρχουν ελαττωματικές εγκαταστάσεις (π.χ. ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, πυρασφάλειας). Υπάρχει ελαττωματική κατασκευή των χώρων εργασίας και ελλιπής συντήρηση των εγκαταστάσεων. 4 Τραυματισμού Δεν υπάρχουν φωτισμοί ασφάλειας. Δεν υπάρχει σήμανση ασφάλειας. Τα δάπεδα είναι ανώμαλα, ολισθηρά.

6 Ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι στην εταιρία Α Α/Α Κίνδυνος Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν είναι σύμφωνη με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Παλαιό ή ακατάλληλο ηλεκτρικό δίκτυο Χρήση ακατάλληλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μπαλαντέζες) Κακή συντήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού (δικτύου, ηλεκτρολογικών πινάκων-κυκλωμάτων, κινητήρων) Υπήρχαν καλωδιώσεις χωρίς προστασία Έλλειψη γείωσης σε ορισμένα μηχανήματα Δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό για την επιδιόρθωση βλαβών, τις εργασίες συντήρησης μηχανημάτων και την εγκατάσταση νέων παροχών Δεν έχει γίνει ενημέρωση / εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που διατρέχουν από το ηλεκτρικό ρεύμα

7 Κίνδυνοι από πυρκαγιά ή έκρηξη στην εταιρία Α Α/Α Κίνδυνος Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Πυρκαγιάς Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στο χώρο εργασίας (σκόνη α ύλης, πρόσθετα, τελικά προϊόντα) Δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας με το ανάλογο σταθερό και κινητό σύστημα πυρόσβεσης (ανίχνευση, συναγερμός, πυρόσβεση) Ο εξοπλισμόςπυρόσβεσηςείναιελλιπής Το σύστημα δε λειτουργεί σωστά Δεν υπάρχει σχεδιασμός διαφυγής εκτάκτου ανάγκης με τις ανάλογες οδούς διαφυγής Δεν υπάρχει σήμανση, αποστάσεις ασφαλείας υλικών, συντήρηση του εξοπλισμού Δε γίνεται απομάκρυνση άχρηστων υλικών από τους χώρους εργασίας και κατάλληλη αποθήκευση των υλικών Δεν υπάρχουν μέτρα για θερμές εργασίες 2 Έκρηξης Υπάρχουν εγκαταστάσεις αερίων υπό πίεση Ελλιπής συντήρηση του μηχανήματος αεροσυμπιεστή ή και των σωληνώσεων / ακροδεκτών του

8 Α/Α Κίνδυνος Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Εγκλωβισμός / σύνθλιψη / ακρωτηριασμός / διάτρηση Μηχανικοί κίνδυνοι στην εταιρία Α Υπάρχουν τμήματα στο μηχάνημα η κίνηση των οποίων, μπορεί να οδηγήσει σε εγκλωβισμό κάποιου μέλους του σώματος του εργαζομένου: -όπου τα μέλη οδηγούνται προς το κινούμενο σημείο εγκλωβισμού. -όπου τα μέλη εγκλωβίζονται από μια κίνηση κλεισίματος. Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού / σύνθλιψης του εργαζομένου από αστοχία ή ανατροπή μέρους ή ολόκληρου του μηχανήματος. Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού του εργαζομένου μέσα σε κάποιο μηχάνημα. 2 Χτύπημα Υπάρχουν τμήματα του μηχανήματος, των οποίων η ταχύτητα κίνησης θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό κάποιου εργαζόμενου, ο οποίος θα ερχόταν σε επαφή 3 Εκδορά / κόψιμο / από επαφή Υπάρχουν τμήματα τα οποία επειδή έχουν κοφτερές ακμές ή τραχιές επιφάνειες, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό 4 Εμπλοκή Υπάρχει περίπτωση να εμπλακούν τα μαλλιά, τα γάντια, τα ρούχα κλπ σε κάποιο κινούμενο τμήμα της μηχανής 5 Εκτίναξη / εκτόξευση 6 Κάψιμο από επαφή 7 Κάψιμο από εκτίναξη υλικού Υπάρχει περίπτωση τμήμα της μηχανής ή κάποιο υλικό από τη μηχανή να εκτοξευθεί προς τον εργαζόμενο. Υπάρχει κίνδυνος από αστοχία (απότομη εκτόνωση) υδραυλικού / πνευματικού εξοπλισμού. Υπάρχουν τμήματα του μηχανήματος ή των προς επεξεργασία υλικών τα οποία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας γίνονται πολύ θερμά και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό (λιωμένο πλαστικό). Υπάρχει περίπτωση εκτόξευσης θερμού υλικού: -κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των υλικών (λιωμένο πλαστικό). -λόγω αστοχίας μέρους του μηχανήματος ή βοηθητικού εξοπλισμού. 8 Θόρυβος Από τη λειτουργία των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.

9 Κίνδυνοι από τις μηχανές διαμόρφωσης στην εταιρία Α έλλειψη σήματος CE στις κύριες μηχανές μύλοι χωρίς σταθερούς προφυλακτήρες τεμαχιστές χωρίς προφυλακτήρες και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας ακάλυπτα συστήματα μετάδοσης κίνησης (μηχανή Νο 5) κύλινδροι χωρίς σταθερούς προφυλακτήρες πρέσες χωρίς διατάξεις ασφάλειας/προφυλακτήρες θερμές επιφάνειες αποθηκευτικές διατάξεις ανεπαρκούς αντοχής (χώρος που βρίσκονται οι μύλοι) ακατάλληλα περονοφόρα οχήματα κακή συντήρηση των γερανών κακή συντήρηση των μηχανών πολλές ιδιοκατασκευές χωρίς κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας ακατάλληλα τοποθετημένες μηχανές (π.χ. αναμικτήριο σε χώρο που περνούν εργαζόμενοι)

10 Eταιρία Β Η εταιρία Β παράγει σωλήνες και εξαρτήματα σκληρού και μαλακού PVC, καθώς και σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE). Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται είναι PVC, σταθεροποιητές, πλαστικοποιητές, λιπαντικά, χρώματα, αδρανή υλικά, PE, συνθετικά νήματα. Τμήματα παραγωγής: παραγωγή μείγματος, παραγωγή σωλήνων μαλακού και σκληρού PVC, PE και διεργασίες τεμαχισμού αποκομμάτων σωλήνων.

11 Κίνδυνοι από κτιριακές δομές στην εταιρία Β Α/Α Κίνδυνος Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Εγκλωβισμού Δεν υπάρχουν ελεύθεροι διάδρομοι κυκλοφορίας (οι μηχανές είναι τοποθετημένες πολύ κοντά η μία στην άλλη). Υπάρχει μια έξοδος διαφυγής. Περιορισμένοι χώροι φόρτωσης. Δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών, και την ασφαλή μετακίνηση των εργαζομένων. Οι χώροι εργασίας είναι περιορισμένοι, λόγω της ύπαρξης εμποδίων (ημιέτοιμων προϊόντων,ά υλών, εξαρτημάτων) και απορριμμάτων. 2 Ελαττωματικών εγκαταστάσεων Υπάρχουν ελαττωματικές εγκαταστάσεις (π.χ. πυρασφάλειας). Ανεπαρκές σύστημα εξαερισμού. 3 Τραυματισμού Δενυπάρχουνφωτισμοίασφάλειας. Δεν υπάρχει σήμανση ασφάλειας και αυτή που υπάρχει δεν τηρείται (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος). Τα δάπεδα είναι ανώμαλα, ολισθηρά.

12 Ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι στην εταιρία Β Α/Α Κίνδυνος Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν είναι σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις Παλαιό ή ακατάλληλο ηλεκτρικό δίκτυο Χρήση ακατάλληλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μπαλαντέζες) Κακή συντήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού (δικτύου, ηλεκτρολογικών πινάκων-κυκλωμάτων, κινητήρων) Υπήρχαν καλωδιώσεις χωρίς προστασία

13 Κίνδυνοι από πυρκαγιά ή έκρηξη στην εταιρία Β Α/Α Κίνδυνος Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Πυρκαγιάς Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στο χώρο εργασίας (σκόνηα ύλης, πρόσθετα, τελικά προϊόντα). Ανεπαρκές σύστημα πυρόσβεσης (ανίχνευση, συναγερμός, πυρόσβεση). Υπάρχει σχεδιασμός διαφυγής εκτάκτου ανάγκης με τις ανάλογες οδούς διαφυγής, αλλά είναι δύσκολα προσβάσιμες. Δεν υπάρχει σήμανση, αποστάσεις ασφαλείας υλικών. Δεν γίνεται απομάκρυνση άχρηστων υλικών από τους χώρους εργασίας και κατάλληλη αποθήκευση των υλικών. 2 Έκρηξης Υπάρχουν εγκαταστάσεις αερίων υπό πίεση.

14 Μηχανικοί κίνδυνοι στην εταιρία Β έλλειψη σήματος CE στις κύριες μηχανές ανάμιξης μύλοι χωρίς σταθερούς προφυλακτήρες τεμαχιστές χωρίς προφυλακτήρες και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας ακάλυπτα συστήματα μετάδοσης κίνησης θερμές επιφάνειες ακατάλληλα περονοφόρα κακή συντήρηση των μηχανών πολλές ιδιοκατασκευές χωρίς κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας ακατάλληλα τοποθετημένες μηχανές

15 Κίνδυνοι από τις μηχανές ανάμιξης (μύλους) στην εταιρία Β Α/Α Κίνδυνοι Μέτρα προστασίας 1 Eμπλοκή σε κινούμενα μέρη του μηχανήματος 2 Εκτίναξη / εκτόξευση υλικού Ύπαρξη προστατευτικών πλαισίων (μύλοι με προφυλακτήρες), ώστε να εμποδίζεται η εμπλοκή του εργαζόμενου στα κινούμενα μέρη της μηχανής Ύπαρξη κατάλληλων προστατευτικών πλαισίων 3 Έλλειψη σήματος CE 4 Θόρυβος Ηχοαπορροφητικά πλαίσια ΜΑΠ

16 Κίνδυνοι από τις μηχανές τεμαχισμού στην εταιρία Β Α/Α Κίνδυνοι Μέτρα προστασίας 1 Έλλειψη εμποδίων στα κύρια ανοίγματα τροφοδοτήσεως Στα σημεία τροφοδοτήσεως των μηχανημάτων θα πρέπει μετά τη ρύθμιση ή τη συντήρηση να τοποθετούνται τα σταθερά προστατευτικά πλαίσια, και να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Οι μηχανές τεμαχισμού θα πρέπει να έχουν στα ανοίγματα τροφοδότησης προφυλακτήρες και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας (σταθερές). 2 Χτύπημα Τα τμήματα του μηχανήματος, των οποίων η ταχύτητα κίνησης θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό κάποιου εργαζόμενου, θα πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις. 3 Έλλειψη σήματος CE 4 Θόρυβος Ηχοαπορροφητικά πλαίσια ΜΑΠ

17 Κίνδυνοι από τις μηχανές εξώθησης στην εταιρία Β Α/Α Κίνδυνοι Μέτρα προστασίας 1 Εμπόδια στα κύρια ανοίγματα τροφοδοτήσεως 2 Εμπόδια στα κυλινδρικά τμήματα της μηχανής 3 Εγκαύματα από τα θερμά μέρη της μηχανής 4 Εγκαύματα από πιτσιλίσματα λιωμένου υλικού, κυρίως κατά τη ρύθμιση του μηχανήματος 5 Eμπλοκή σε κινούμενα μέρη του μηχανήματος 6 Έλλειψη σήματος CE 7 Λογισμικό στα αγγλικά ή γερμανικά Ασαφείς οδηγίες Στα σημεία τροφοδοτήσεως των μηχανημάτων θα πρέπει μετά τη ρύθμιση ή τη συντήρηση να τοποθετούνται τα προστατευτικά πλαίσια, ώστε να διασφαλίζεται ο εργαζόμενος και να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Στα κυλινδρικά τμήματα των μηχανημάτων θα πρέπει μετά τη ρύθμιση ή τη συντήρηση να τοποθετούνται τα προστατευτικά πλαίσια, ώστε να διασφαλίζεται ο εργαζόμενος. Στα θερμά σημεία του μηχανήματος (>80 C) θα πρέπει να υπάρχουν σταθερά μονωτικά προστατευτικά πλαίσια. Παρατηρήσαμε απροστάτευτες αντιστάσεις (είχαν αφαιρέσει τα προστατευτικά). Θα πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά πλαίσια, τα οποία να εμποδίζουν την εκτίναξη υλικού. Ύπαρξη προστατευτικών πλαισίων. Σαφείς οδηγίες στα ελληνικά 8 Θόρυβος Ηχοαπορροφητικά πλαίσια ΜΑΠ

18 Eταιρία Γ Η εταιρία Γ είναι μονάδα παραγωγής συνθετικών νημάτων, σάκκων, υφασμάτων, ελαιόπανων και υφαντών χαλιών διαφόρων μεγεθών. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων είναι κυρίως PP, PE (στο μίγμα του λαμιναρίσματος), χρώματα, ανθρακικό, UV σταθεροποιητές. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά εργοστάσια

19 Α/Α Κίνδυνος 1 Ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα Ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι στην εταιρία Γ Αιτία πρόκλησης ατυχήματος Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν είναι απολύτως σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις Παλαιό ηλεκτρικό δίκτυο. Ελλιπής συντήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού (δικτύου, ηλεκτρολογικών πινάκων-κυκλωμάτων, κινητήρων, μετασχηματιστών). Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό για την επιδιόρθωση βλαβών, τις εργασίες συντήρησης μηχανημάτων και την εγκατάσταση νέων παροχών, αλλά δεν τηρείται το πρόγραμμα συντήρησης.

20 Α/Α Κίνδυνος Κίνδυνοι από τις κτιριακές δομές στην εταιρία Γ Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Εγκλωβισμού Δεν υπάρχουν ελεύθεροι διάδρομοι κυκλοφορίας σε κάποια σημεία της παραγωγής. Υπάρχουν έξοδοι διαφυγής, αλλά κάποιοι εργαζόμενοι βγαίνουν δύσκολα από τις θέσεις εργασίας (αργαλειά) Υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος για την εκτέλεση των εργασιών, αλλά δεν είναι ασφαλής η μετακίνηση των εργαζομένων. 3 Ελαττωματικών εγκαταστάσεων 4 Ελαττωματικής κατασκευής και συντήρησης χώρων και εγκαταστάσεων Υπάρχουν ελλιπείς εγκαταστάσεις (π.χ. ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης) Υπάρχει ελαττωματική κατασκευή των χώρων εργασίας και ελλιπής συντήρηση των εγκαταστάσεων (μόνο για κάποιους χώρους). Ελλιπής εξαερισμός του χώρου εργασίας. 5 Τραυματισμού Δεν υπάρχουν φωτισμοί ασφάλειας. Υπάρχει σήμανση ασφάλειας, αλλά είναι ελλιπής. Τα δάπεδα είναι ολισθηρά σε κάποια σημεία.

21 Α/Α Κίνδυνος Θερμικοί κίνδυνοι στην εταιρία Γ Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Κάψιμο από επαφή 2 Κάψιμο από εκτίναξη υλικού Τμήματα του μηχανήματος ή των προς επεξεργασία υλικών τα οποία κατά η διάρκεια της επεξεργασίας γίνονται πολύ θερμά / ψυχρά και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό. Εκτόξευση θερμού υλικού: - κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας των υλικών - λόγω αστοχίας μέρους του μηχανήματος ή βοηθητικού εξοπλισμού.

22 Α/Α Κίνδυνοι από πυρκαγιά ή έκρηξη στην εταιρία Γ Κίνδυνος Αιτία πρόκλησης ατυχήματος 1 Πυρκαγιάς Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στο χώρο εργασίας (σκόνη α ύλης, πρόσθετα, τελικά προϊόντα). Ανεπαρκές σύστημα πυρόσβεσης (ανίχνευση, συναγερμός, πυρόσβεση). Υπάρχει σχεδιασμός διαφυγής εκτάκτου ανάγκης με τις ανάλογες οδούς διαφυγής, αλλά είναι δύσκολα προσβάσιμες. Δεν υπάρχει σήμανση, αποστάσεις ασφαλείας υλικών. Δε γίνεται απομάκρυνση άχρηστων υλικών από τους χώρους εργασίας και κατάλληλη αποθήκευση των υλικών. 2 Έκρηξης Υπάρχουν εγκαταστάσεις αερίων υπό πίεση.

23 Α/Α Κίνδυνοι από τις μηχανές εξώθησης στην εταιρία Γ Κίνδυνοι 1 Εμπόδια στα κύρια ανοίγματα τροφοδοτήσεως 2 Εμπόδια στα κυλινδρικά τμήματα της μηχανής 3 Εγκαύματα από τα θερμά μέρη της μηχανής 4 Εγκαύματα από πιτσιλίσματα λιωμένου υλικού, κυρίως κατά τη ρύθμιση του μηχανήματος 5 Eμπλοκή σε κινούμενα μέρη του μηχανήματος (κύλινδροι και μαχαίρια) 6 Έλλειψη σήματος CE Μέτρα προστασίας Στα σημεία τροφοδοτήσεως των μηχανημάτων θα πρέπει μετά τη ρύθμιση ή τη συντήρηση να τοποθετούνται τα προστατευτικά πλαίσια, ώστε να διασφαλίζεται ο εργαζόμενος και να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Στα κυλινδρικά τμήματα των μηχανημάτων θα πρέπει μετά τη ρύθμιση ή τη συντήρηση να τοποθετούνται τα προστατευτικά πλαίσια, ώστε να διασφαλίζεται ο εργαζόμενος. Στα θερμά σημεία του μηχανήματος (>80 C) θα πρέπει να υπάρχουν σταθερά μονωτικά προστατευτικά πλαίσια Παρατηρήσαμε απροστάτευτες αντιστάσεις (είχαν αφαιρέσει τα προστατευτικά). Θα πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά πλαίσια, τα οποία να εμποδίζουν την εκτίναξη υλικού. Ύπαρξη προστατευτικών πλαισίων 7 Θόρυβος Ηχοαπορροφητικά πλαίσια ΜΑΠ 8 Ελλιπής εξαερισμός Κατάλληλος εξαερισμός

24 Ευρήματα στην εταιρία Γ Πολλές ιδιοκατασκευές χωρίς κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας. Στις μηχανές που γινόταν και πλέξη (επίπεδοι αργαλειοί), υπήρχε κίνδυνος χτυπήματος του εργαζόμενου, γιατί δεν υπήρχαν προστατευτικά πλαίσια και ήταν πολύ κοντά τοποθετημένοι ο ένας στον άλλο. Υπήρχαν θόρυβος, δονήσεις και σκόνη, οσμή λαδιού λόγω ανεπαρκούς εξαερισμού. Γενικά, οι εργαζόμενοι δε χρησιμοποιούσαν τα μέσα ατομικής προστασίας (εκτός από μερικούς που φορούσαν ωτοασπίδες). Στις μηχανές ανακύκλωσης υλικού, υπήρχε κίνδυνος πτώσης του εργαζόμενου λόγω της ύπαρξης χυμένων υγρών ή από την ολισθηρότητα του δαπέδου. Υψηλή στάθμη θορύβου και κίνδυνος χτυπήματος από εμπλοκή σε κινούμενα μέρη του μηχανήματος, λόγω έλλειψης των κατάλληλων προστατευτικών πλαισίων γύρω από το μηχάνημα. Ο χώρος γενικά είχε πολλά εμπόδια (παλέττες με προϊόντα, καρούλια στο δάπεδο, προϊόντα ημιέτοιμα).

25 Ευρήματα στην εταιρία Γ Εργοστάσιο 3Β Χώρος προετοιμασίας νήματος για χαλιά Όλα τα κοπτικά και τραβηκτικά μηχανήματα δεν είχαν σταθερά προστατευτικά πλαίσια. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν πολλές ιδιοκατασκευές χωρίς κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας. Στις μηχανές που γινόταν στρίψιμο του νήματος, παρατηρήσαμε εργονομικό κίνδυνο (κακή στάση σώματος) για τους εργαζόμενους που ασχολούνταν με τη συλλογή των καρουλιών. Στο φούρνο σταθεροποίησης έλλειπαν τα προστατευτικά πλαίσια κατά μήκος της μηχανής. Αυξάνεται έτσι η πιθανότητα να χτυπήσει ή να πάθει έγκαυμα ο εργαζόμενος (καταγεγραμμένο σοβαρό ατύχημα). Γενικά, οι εργαζόμενοι δε χρησιμοποιούσαν τα μέσα ατομικής προστασίας. Αργαλειοί Όλα τα κοπτικά μηχανήματα (κάθετο κόψιμο, ρέλιασμα, τοποθέτηση κροσσιών) δεν είχαν προστατευτικά πλαίσια. Αυξάνεται έτσι ο κίνδυνος κοψίματος των χεριών των εργαζομένων. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος πτώσης από ύψος των εργαζομένων στους αργαλειούς. Υπάρχει πολλή σκόνη στο χώρο και υψηλή στάθμη θορύβου.

26 Κίνδυνοι από περονοφόρα και στις τρεις εταιρίες κυκλοφορία των οχημάτων με τις περόνες πολύ ψηλά από το έδαφος ανύψωση και μεταφορά προσώπων με αυτά υπερφόρτωση και κακός χειρισμός του οχήματος κίνηση του οχήματος με ογκώδη φορτία ή με την όπισθεν πτώση ή μετακίνηση του φορτίου εξουδετέρωση των ηχητικών και φωτεινών προειδοποιητικών σημάτων χειρισμός των οχημάτων από άτομα που δεν έχουν άδεια χειριστού ή δεν γνωρίζουν το χειρισμό τους.

27 Γενικά συμπεράσματα Κίνδυνοι από: τις κτιριακές δομές (ανώμαλα πατώματα) τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τα μηχανήματα (μηχανές διαμόρφωσης), τα εργαλεία και τα μηχανήματα κοινής χρήσης, τα οχήματα, τα περονοφόρα (τραυματισμοί, συνθλίψεις, κοψίματα) τις θερμές επιφάνειες, τα καψίματα από θερμά υλικά πυρκαγιά ή έκρηξη

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ/ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ. Κλάδος Μετάλλου-Απασχόληση. Εργατικά Ατυχήµατα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ. Κλάδος Μετάλλου-Απασχόληση. Εργατικά Ατυχήµατα Εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου στον τοµέα της βιοµηχανίας µετάλλου - µεταλλικών προϊόντων (Περίληψη) ΑΘΗΝΑ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ Η κλαδική µελέτη εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων

Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Οχημάτων Κίνδυνοι και Μέτρα Πρόληψης Αθήνα 2015 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοποιεία και Ζαχαροπλαστεία

Αρτοποιεία και Ζαχαροπλαστεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προστασία της Ασφάλειας και της Υγείας των Εργαζομένων σε Αρτοποιεία και Ζαχαροπλαστεία Κίνδυνοι και Μέτρα Πρόληψης Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.)

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. Λιβανός Παναγιώτης, Μηχ/γος Μηχ/κος, ΚΕ.Π.Ε.Κ. δυτ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ. Λιβανός Παναγιώτης, Μηχ/γος Μηχ/κος, ΚΕ.Π.Ε.Κ. δυτ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Λιβανός Παναγιώτης, Μηχ/γος Μηχ/κος, ΚΕ.Π.Ε.Κ. δυτ. Αττικής & Πελ/σου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το αντικείμενο της εισήγησης αυτής είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και λειτουργία προγράμματος εκπαίδευσης κλωστοϋφαντουργών στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας»

«Οργάνωση και λειτουργία προγράμματος εκπαίδευσης κλωστοϋφαντουργών στην υγιεινή και ασφάλεια εργασίας» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α M.Π.Σ. «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος, εμβαδόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 0 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΜΠΕΡΛΕ ΜΑΡΚΟΣ Αθήνα 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Ακριβής διεύθυνση του έργου: Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Διαμόρφωση χώρου (ύψος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Σ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αντιγόνη Γ. Μπίσκα Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας, ΚΕΠΕΚ Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δημήτριος Ν.

Διαβάστε περισσότερα