ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ."

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για γραφική ύλη και λοιπών υλικών γραφείου, υλικών εκτυπώσεων, μελανιών και εκπαιδευτικού υλικού και εκκίνηση διαγωνισμού Σήμερα, 8 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 2.30μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την υπ` αριθμ. 6488/ πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/ (ΦΕΚ 1492/ τεύχος Β ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά ( 7) μέλη Παρόντες Μορφογιάννη Αναστασία (Πρόεδρος), Δραμητινός Ματθαίος, μέλος μείζονος μειοψηφίας, Φραντζή Βασιλική εκπρόσωπος εργαζομένων, Οικονόμου Αναστασία, μέλος ελάσσονος μειοψηφίας, Μπέλλος Πέτρος, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα «Ιππόκαμπος», Λούτσος Παναγιώτης, μέλος, Σκλιάς Γεώργιος, μέλος Απόντες Χάλαρη Σοφία (Αντιπρόεδρος), Χαριτάκη Δανάη, μέλος, Χατζηστυλιανός Στυλιανός, μέλος, Στεφόπουλος Χρήστος, μέλος, Παρούσα στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου η κα Αγραφίωτου Πέπη, ως εκπρόσωπος της 3 ης ελάσσονος μειοψηφίας. Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο νομικός σύμβουλος κος Καραγεώργος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαΐα. Η Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την ανάγκη να εγκριθούν οι όροι διακήρυξης οι οποίοι είναι σύμφωνοι με τον ΕΚΠΟΤΑ για γραφική ύλη και λοιπών υλικών γραφείου, υλικών εκτυπώσεων, μελανιών και εκπαιδευτικού υλικού.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο Έχοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, υλικών εκτυπώσεων, μελανιών και εκπαιδευτικού υλικού και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί στην έκδοση της σχετικής διακήρυξης. 2. Εγκρίνει τη μελέτη 6684/ καθώς και τους καταρτισθέντες σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ όρους διακήρυξης υπ` αριθμ. 6685/ για τη προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, υλικών εκτυπώσεων, μελανιών και εκπαιδευτικού υλικού, όπως φαίνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. 3. Η περίληψη της παραπάνω διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 219/2014 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αναστασία Μορφογιάννη

3 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρωπίνου Δυναμικού Πληροφορίες: Ιωάννα Παπαστάμου Τηλ. : Αρ. Πρωτ. : 6684 Ημ/νία : ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Κ.Α.Ε.: ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 4.878,02 Β) ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕΡ (Κ.Α.Ε.: ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.853,63 Γ) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (Κ.Α.Ε.: ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 2.924,69 Δ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Κ.Α.Ε.: ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,12 ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ,46 ΕΥΡΩ 8.002,72 ΕΥΡΩ ,18 ΕΥΡΩ Συνημμένα Τεχνικές Προδιαγραφές Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4 Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 CD - R 80min 700MB (10 τμχ) 2 CD-R 52X 700MB CAKE BOX (100 TMX) 3 DVD - R 4,7 GB (10 τμχ - slim case) 4 DVD+R 16X 4.7GB PRINTABLE CAKE BOX 25 TMX 5 Ανταλλακτικά ημεροδεικτών επιτραπέζιων ημερολογίων. 6 Ανταλλακτικά κύβων σημειώσεων 400 φύλλων λευκών διαστάσεων περίπου 9 x 9 cm. 7 Ανταλλακτικά κύβων σημειώσεων 400 φύλλων χρωματιστών διαστάσεων περίπου 9 x 9 cm. 8 Αποσυρραπτικό γραφείου (καβουράκι) 9 Αποσυρραπτικό γραφείου (τανάλια) 10 Ατζέντα τηλεφωνική 11 Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 (πακέτο των 100 τμχ.) 12 Βάση πλαστική ή μεταλλική επιτραπέζιου ημερολογίου με μεταλλικούς κρίκους. 13 Βάση σελοτέιπ βαρέως τύπου 14 Βιβλίο μητρώου 15 Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας 16 Γομολάστιχες λευκές, απαλές στο χαρτί, ώστε να μην προκαλούνται φθορές. Κατάλληλες για μολύβι. 17 Γομολάστιχες μπλε - κόκκινο, κατάλληλες για μολύβι & στυλό. 18 Διαλυτικό υγρό κατάλληλο για την αραίωση του διορθωτικού υγρού. 19 Διατρητικό εγγράφων (περφορατέρ), με οδηγό για ακριβές τρύπημα (μεγάλο) 20 Διατρητικό εγγράφων (περφορατέρ), με οδηγό για ακριβές τρύπημα (μεσαίο) 21 Διατρητικό εγγράφων (περφορατέρ), με οδηγό για ακριβές τρύπημα (μικρό) 22 Διαφάνειες πλαστικοποίησης A4- πακέτο 100τμχ 23 Διαφάνειες πλαστικοποίησης A5- πακέτο 100τμχ 24 Διαφάνειες πλαστικοποίησης A6- πακέτο 100τμχ 25 Διαχωριστικές γλώσσες από χοντρό χαρτόνι 23cm X 11cm (κουτί 100 τμχ) 26 Διαχωριστικό εγγράφων πλαστικό 10 θεμάτων μεγέθους Α4. 27 Διορθωτικά στυλό 20 ml με μπίλια κατάλληλα για λεπτομερείς διορθώσεις, με συνεχή ροή για γρήγορη διόρθωση. 28 Διορθωτικά ταινίας 4,2 mm 10μ.κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού, ικανά για λεπτομερείς διορθώσεις 29 Διορθωτικά ταινίας 8,4 mm 14μ. κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού, ικανά για λεπτομερείς διορθώσεις 30 Διορθωτικά υγρό (φιαλίδιο)κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού. 31 Δίφυλλα παστικοποίησης Α4 (πακέτο100 τμχ) 32 Δίφυλλα παστικοποίησης Α5 (πακέτο100 τμχ) 33 Δίφυλλα παστικοποίησης Α6 (πακέτο100 τμχ) 34 Ελάσματα πλαστικά διάφορα χρώματα (τεμάχιο) 35 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 πάχους 150MIC ΔΙΑΦΑΝΑ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) 36 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 πάχους 160MIC ΔΙΑΦΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) 37 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 πάχους 240MIC ΔΙΑΦΑΝΑ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) 38 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 πάχους 300MIC ΑΔΙΑΦΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) 39 Ζελατίνα πολύτρυπη Α4, για ντοσιέ και αρχειοθέτηση εγγράφων με άνοιγμα επάνω, πακέτο 100 τεμαχίων

5 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 40 Ζελατίνα τύπου Γ. Διπλή ζελατίναμε άνοιγμα από πάνω και στο πλάι σε διάφορα διαφανή χρώματα συσκευασία των 100 τεμ. 41 Ημερήσιο Δελτίο Δρομολογίων Ι.Χ - Δ.Χ, τριπλότυπο, αυτογραφικό (90 φύλλων) 42 Ημερολόγιο - ατζέντα σπιράλ ημερήσιο διαστάσεων 17x 24 εκ Κλασέρ πλαστικοποιημένο 4χ32 Α4 διαφόρων χρωμάτων, με δύο κρίκους & μηχανισμό για την συγκράτηση των εγγράφων με αφαιρούμενη ετικέτα, μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες Κλασέρ πλαστικοποιημένο 8χ32 Α4 διαφόρων χρωμάτων, με δύο κρίκους & μηχανισμό για την συγκράτηση των εγγράφων με αφαιρούμενη ετικέτα, μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες 45 Κλιπ μαύρα 19mm 46 Κλιπ μαύρα 25mm 47 Κλιπ μαύρα 32mm 48 Κλιπ μαύρα 41mm 49 Κλιπ μαύρα 51mm 50 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά με κουμπί ασφαλείας 51 Κουτί από χαρτόνι υψηλής αντοχής για την αρχειοθέτηση εγγράφων (BOX) 52 Λάστιχα χοντρά (σακουλάκι 1Kg.) 53 Λάστιχα ψιλά (σακουλάκι 1Kg.) 54 Λεπίδες ανταλλακτικές για μεγάλα κοπίδια 55 Αυτοκόλλητες ετικέτες (λευκές), κατάλληλες για όλους τους εκτυπωτές ink jet και laser jet, διαστάσεων 70x42.4 mm (21 αυτοκόλλητα/σελίδα κουτί 100 σελίδων). 56 Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων διαστάσεων σε πακέτο 40 φύλλων 57 Λευκή κολλητική ταινία, γαλακτούχα, με δυνατότητα γραφής πάνω στην ταινία. Μη εμφανής στις φωτοτυπίες. Μαρκαδόροι μεσαίας γραφής με μύτη από ίνες για λεπτομερές γράψιμο διαθέσιμοι σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, 58 πράσινο). 59 Μαρκαδόροι υπογράμμισης κατάλληλοι για όλα τα είδη χαρτιού, διαθέσιμοι σε τουλάχιστον 4 φωσφορούχα χρώματα. Μαρκαδόροι χοντρής γραφής με μύτη από ίνες για λεπτομερές γράψιμο διαθέσιμοι σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, 60 πράσινο). Μαρκαδόροι ψιλής γραφής με μύτη από ίνες για λεπτομερές γράψιμο διαθέσιμοι σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, 61 πράσινο). 62 Μελάνη για ταμπόν 32 γρ. Μπλε - Μαύρο - Κόκκινο. 63 Μολύβια γραφίτη ξύλινα μαύρα σκληρότητας 2Β. 64 Μολύβια γραφίτη ξύλινα μαύρα σκληρότητας 2ΗΒ. 65 Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ (1,5V) - (4τμχ) 66 Μπαταρίες αλκαλικέςααα (1,5V) - (4τμχ) 67 Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες ΑΑ (2 τμχ) 68 Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες ΑΑΑ (2 τμχ) 69 Μπλοκ απόδείξεων παροχής υπηρεσιών, τριπλότυπα, αυτογραφικά 70 Μπλοκ τιμολόγιου παροχής υπηρεσιών, τριπλότυπα, αυτογραφικά 71 Ντοσιέ δίφυλλο πλαστικό με έλασμα και πλαστικό διαφανές εξώφυλλο για 150 φύλλα σε διάφορα χρώματα. 72 Ξύστρες ξύλινων μολυβιών μεταλλικές. 73 Διαχωριστικά αρισθμητικά Α4 πλαστικά 1-20 ΘΕΜΑΤΑ 74 Διαχωριστικά αρισθμητικά Α4 πλαστικά 1-31 ΘΕΜΑΤΑ 75 Σελιδοδείκτες πλαστικοί 44Χ25mm διαφόρων χρωμάτων (πακέτο 50 τμχ) 76 Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι σε διάφορα χρώματα, κατάλληλοι για αρχειοθέτηση σημειώσεων και γρήγορη εύρεση τους 77 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 8ΜΜ (30-50 φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 78 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 10ΜΜ (50-70 φύλλων) (κουτί 100 τμχ)

6 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 79 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 16ΜΜ ( φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 80 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 22ΜΜ ( φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 81 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 32ΜΜ ( φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 82 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 45ΜΜ ( φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 83 Στυλό διαρκείας 0,5mm διαθέσιμο σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, πράσινο, κόκκινο) με αδιάβροχο μελάνι. 84 Στυλό διαρκείας 0,7mm διαθέσιμο σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, πράσινο, κόκκινο) με αδιάβροχο μελάνι. 85 Στυλό διαρκείας 0,1mm διαθέσιμο σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, πράσινο, κόκκινο) με αδιάβροχο μελάνι. 86 Στυλό υγρής μελάνης που σβήνει τύπου friction ή ισοδύναμο 87 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο2 (κουτί 100 τμχ.) 88 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο3 (κουτί 100 τμχ.) 89 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο4 (κουτί 100 τμχ.) 90 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο5 (κουτί 100 τμχ.) 91 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο8 (κουτί 50 τμχ.) 92 Συνδετήρες συραπτικού 1000/126 (24/6) κουτί 93 Συνδετήρες συρραπτικής μηχανής για συρραφή έως και 160 φύλλων. 94 Συνδετήρες συρραπτικού 2000/64 κουτί 95 Συρραπτικό γραφείου (χειρός), Νο24, συρραφής 25 φύλλων 96 Συρραπτικό γραφείου (χειρός), Νο64, συρραφής 15 φύλλων 97 Σφραγίδα μηχανική 4 σειρών 98 Σφραγίδα ξύλινη μικρή 99 Ταινία αριθμομηχανής ρολό (κιβώτιο) 100 Ταινίες συσκευασίας αυτοκόλλητη, χρώματος καφέ, πλάτους 5εκ, διαφανείς 101 Ταμπόν σφραγίδων μεταλλικό μπλε - μαύρο - κόκκινο Νο1 102 Ταμπόν σφραγίδων μεταλλικό μπλε - μαύρο - κόκκινο Νο2 103 Τετράδιο μπλε ριγέ 100 φύλλων Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 3x32x26 για 104 έγγραφα Α4 Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 5x32x26 για 105 έγγραφα Α4 Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 8x32x26 για 106 έγγραφα Α4 107 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 11,5 x 23,5 cm 108 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 16,5 x 23 cm 109 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 30 x 40 cm 110 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 35 x 25 cm 111 Φάκελος αλληλογραφίας με φυσαλίδες αέρα για προστασία του περιεχομένου, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων 30 x 44 εκ. 112 Φάκελος αλληλογραφίας με φυσαλίδες αέρα για προστασία του περιεχομένου, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων18 x 26εκ. 113 Φάκελος αρχείου με αυτιά & κορδόνια με ράχη 12cm & ύψος 37cm. 114 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα χρωματιστά διαστάσεων 40χ50mm 115 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα χρωματιστά διαστάσεων 75χ125mm 116 Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα χρωματιστά διαστάσεων 75χ75mm 117 Χάρτινοι φάκελοι ντοσιέ εγγράφων 26,5 x 35, με αυτιά σε διάφορα χρώματα. 118 Χάρτινοι φάκελοι ντοσιέ εγγράφων 26,5 x 35, με έλασμα σε διάφορα χρώματα. 119 Χάρτινοι φάκελοι ντοσιέ εγγράφων Α4, με λάστιχο σε διάφορα χρώματα.

7 Β) ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 BROTHER DRUM HL 2030/2040/2070N/ BROTHER TN2000 MAYPO 3 CANON 119S 4 CANON 510 MAYPO 5 CANON 511 COLOUR 6 CANON CANON BK8 8 CANON C8 9 CANON CLI-521 (M-C-Y) 10 CANON CLI-521 MAYPO 11 CANON M8 12 CANON PGBK 5 13 CANON PGI MAYPO 14 CANON pixma MX 515 COLOUR PG CANON pixma MX 515 MAYPO PG CANON Y8 17 EPSON MULTIPACK 16 XL 18 HP - Q6001A C 19 HP - Q6002A Y 20 HP - Q6003A M 21 HP - Q6000A MAYPO 22 HP 12A 23 HP 15A 24 HP 21 ΜΑΥΡΟ & 22 COLOUR MULTIPACK 25 HP 22 COLOUR 26 HP 27 MAYPO 27 HP 28 TRI- COLOUR 28 HP 301 EΓΧΡΩΜΟ 29 HP 301 MAYPO 30 HP 336 (BLACK) 31 HP HP BLACK PHOTO XL 33 HP BLACK XL 34 HP CYAN XL 35 HP MAGENTA XL 36 HP YELLOW XL 37 HP 45 MAYPO 38 HP 56 MAYPO 39 HP 57 COLOUR 40 HP 650 (BLACK) 41 HP 650 (COLOUR)

8 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 42 HP 655 (BLACK) 43 HP 655 (MAGENTA, CYAN, YELLOW) 44 HP 78 COLOUR 45 HP 88XL CYAN 46 HP 88XL MAGENTA 47 HP 88XL MAYPO 48 HP 88XL YELLOW 49 HP 920 XL BLACK - COLOUR 50 HP CYAN XL 51 HP MAGENTA XL 52 HP YELLOW XL 53 HP CB540A (BLACK) 54 HP CB541A (CYAN) 55 HP CB542A (YELLOW) 56 HP CB543A (MAGENDA) 57 HP LASERJET CB436A 58 HP No 339 MAYPO 59 HP No 343 tri-colour 60 HP No CYAN 61 HP No MAGENTA 62 HP No YELLOW 63 HP No 364 xl MAYPO 64 HP Q2612A 65 KONICA MINOLTA TONER TN KONICA TN KONICA TN301K 68 KONICA U BIX- 7020/7025/7030 BLACK 69 LEXMARK 210XL CYAN 70 LEXMARK 210XL MAGENTA 71 LEXMARK 210XL MAYPO 72 LEXMARK 210XL YELLOW 73 LEXMARK 500HA 74 LEXMARK E360H11E 75 LEXMARK TONER 702C (CYAN) 76 LEXMARK TONER 702K (BLACK) 77 LEXMARK TONER 702M (MAGENTA) 78 LEXMARK TONER 702Y (YELLOW) 79 LEXMARK 100XL MAGENTA 80 LEXMARK 100XL CYAN 81 LEXMARK 100XL YELLOW 82 LEXMARK 105XL BLACK 83 OLIVETTI D COPIA16 - B0446 BLACK TONEP 84 PANASONIC - KX-FA54X

9 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 85 PANASONIC KX FA84 ( ΓΙΑ PANASONIC FAX KXFL611) 86 PANASONIC KX-FP PHILIPS PFA 351 (FAX) 88 RICOH TYPE 3110D TONER 89 RICOH BO TYPE DEVELOPER 90 SAMSUNG SAMSUNG 111S 92 SAMSUNG 506 CYAN 93 SAMSUNG 506 MAGENTA 94 SAMSUNG 506 MAYPO 95 SAMSUNG 506 YELLOW 96 SAMSUNG 560R SF 560R/565R 97 SAMSUNG M40 (ΓΙΑ SAMSUNG FAX SF-360) 98 SAMSUNG MLT D103L MAYPO 2500PAGES 99 SAMSUNG MLT D116L 100 SAMSUNG MLT D116S 101 XEROX PHASER 3100 MFP F/NoLA Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου -μοντέλου/ ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται, και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης. Όλα τα προϊόντα θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση. Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού.

10 Γ) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Φωτοτυπικό χαρτί 80gr A4 - ΛΕΥΚΟ Φωτοτυπικό χαρτί 80gr A4 - ΕΓΧΡΩΜΟ Φωτοτυπικό χαρτί 160gr A4 - ΕΓΧΡΩΜΟ Φωτοτυπικό χαρτί 80gr A3 - ΛΕΥΚΟ Φωτοτυπικό χαρτί 160gr A4 - ΛΕΥΚΟ πακέτο 500 φύλλων πακέτο 500 φύλλων πακέτο 250 φύλλων πακέτο 500 φύλλων πακέτο 250 φύλλων Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα: Η ποιότητα του χαρτιού Α4/Α3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τους εκτυπωτές και τις συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για το χαρτί ορίζονται ως εξής : Κατάλληλο για την απ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτότυπου και από τις δυο όψεις του από εκτυπωτές laser, inject, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ). Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα. Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του να είναι εντελώς λεία. Τα χαρτιά θα είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων (αφορά τα είδη των 80γρ) και σε δεσμίδες των 250 φύλλων (αφορά τα είδη των 160γρ), περιτυλιγμένες με αδιάβροχο χαρτί για την προστασία του χαρτιού από την υγρασία και ανά πέντε (5) δεσμίδες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας θα πρέπει να γράφονται με ευκρινή και ανεξίτηλο τρόπο το είδος του χαρτιού, οι διαστάσεις και ο αριθμός των φύλλων το βάρος σε γραμμάρια καθώς και ότι είναι κατάλληλο για εκτυπωτές laser, inkject, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και μηχανήματα τηλεομοιοτυπίας (φαξ)

11 Δ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 Felt μαλλιά (σακουλάκι) Felt από μαλλί merino 100%. Συσκευασία σακουλάκι 10gr διάφορα χρώματα 2 Fixative Σπρει σταθεροποιητικό χρωμάτων 300ml 3 Glitter σετ 4 Glitter χρυσό και ασημί (1 τεμ.) Μαλακό σωληνάριο με μύτη ακριβείας. Δεν περιέχει διαλύτες και ξεβγάζεται με νερό. Δερματολογικά ελεγμένο. Μαλακό σωληνάριο με μύτη ακριβείας. Δεν περιέχει διαλύτες και ξεβγάζεται με νερό. Δερματολογικά ελεγμένο. 5 υλικά χειροτεχνίας Σετ σακκουλάκια με εποχιακό περιεχόμενο για κατασκευές παντός είδους 6 Pompons χρωματιστά (σετ πολλών τεμαχίων) Πολύχρωμα, τιγρέ & γυαλιστερά 7 Sospeso (φύλλα σταμπωτά) Α4 με τυπωμένα σχέδια 8 Spray μεταλλικά χρώματα Διάφορα χρώματα 150ml 9 Ακρυλικά Χρώματα (σωληνάρια) 120 ml με υψηλή αντοχή στο φως 10 Ακρυλικά Χρώματα (σωληνάρια) 75 ml Σωληνάρια 75ml 11 Αλουμίνιο Φύλλο Α3 0,08mm,20X30 cm, 20Χ23cm Α4 12 Ανταλλακτικά καρφωτικού tucker Καρφιά δίχαλα καρωτικού χειρός. Συσκευασία σακ. 1000τμχ 13 Άοσμο διαλυτικό 1 Λ διαλυτικό ζωγραφικής.400 ml Για το αραίωμα των χρωμάτων και το καθάρισμα των πινέλων 14 Αστραλόν 1,00 x 0,70 (ψιλό) διαφανής πλαστική ύλη σε λεπτά φύλλα 15 Αστραλόν 1,00 x 0,71 (χονδρό) διαφανής πλαστική ύλη σε λεπτά φύλλα 16 Αυτοκόλλητη διαφανής μεμβράνη (μέτρο) παχος 75mm,48mm, 38mm, 30, και μήκη 60m, 50m 17 Αφρώδες Α3 Αφρώδη φύλλα (30χ45) (0,2mm), 18 Αφρώδες Α4 20Χ30 των 10 τεμαχίων σε διάφορα χρώματα 19 Βελόνες (σετ) Βελόνες ραψίματος σε διάφορα μεγέθη 20 Βερνίκι ακρυλικό Κατάλληλο για στερέωση ζωγραφικών έργων σε καμβά, τοιχογραφιών αλλά και κονιαμάτων, ξύλου κλπ. 21 Βερνίκι προστασίας μοντελισμού 250 ml Γυαλιστερό 22 Γάζες γύψου (σετ 2 τεμ.) Σε συσκευασία 4 ρολά (3)mX(8)cm το καθένα 23 Γάζες χρωματιστές (μέτρου) 60cm Σε διάφορα χρώματα 24 Γλωσσοπίεστρα για κατασκευές (σετ 40τμχ.) 150mm φυσικό χρώμα με στρογγυλεμένες άκρες

12 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 Γόμα σχεδίου Λευκή, από PVC Free υλικό, που δε μουτζουρώνει το χαρτί 26 Γυαλιστικό σπρέι Ζωγραφικής και Κατασκευών 400ml 27 Γύψος (καλλιτεχνικός) 1Kg ταχύπηκτος γύψος γενικής χρήσεως 28 Δακτυλομπογιές σετ 4 χρωμάτων 60ml/χρώμα, μεγάλης καλυπτικότητας,υδατοδιαλυτές, 29 Διακοσμητικά Χειροτεχνίας Σε σακκουλάκια 10 τμχ με εποχιακό περιεχόμενο 30 Διάφανη αυτοκόλλητη ταινία πακεταρίσματος Ταινία συσκευασίας διαφανής πλάτους 38 χιλιοστών. Μήκος 65 μέτρα 31 Διάφορα charms για κόσμημα Σε σακκουλάκια των 10 τεμ, μεταλλικά 32 Διάφορα αποξηραμένα υλικά κατασκευών Σε σακκουλάκια με εποχιακό περιεχόμενο 33 Διπλόκαρφα διάφορα μεγέθη μεταλλικά συσκ. 20τμχ 34 Επιφάνεια κοπής Διαστάσεις;20Χ30 cm 35 Εργαλεία για κεραμική (σετ 7 τεμ.) σετ των 6 μεταλλικά με ξύλινη λαβή 36 Εργαλεία πηλού και σπάτουλες μοντελισμού Σπάθη σπάτουλα ζωγραφικής σε διάφορα μεγέθη, μαχαίρι για κάθετες και οριζόντιες γραμμές σπάτουλες γύψου κλπ 37 Ζελατίνη φύλλο σε διάφορα χρώματα Α4 ρολό 110/115γρ 60cm X20μ 38 Ζελατίνη χοντρή 70X100 70Χ100, 54Χ86mm 39 Ημερολόγιο έτους (μικρά για χειροτεχνίες) ημερολόγιο ποιημάτων 40 Θήκες για cd-dvd χάρτινες θήκες για cd/dvd 41 Καθρέφτες διαφόρων μεγεθών και σχεδίων (σετ) Σακκουλάκισε στρόγγυλο μέγεθος και τετράγωνο 42 Κάρβουνο για κατασκευές Για σχέδιο με μύτη 5,6mm μήκους 120mm 43 Καρφίτσες κανονικές (set) πακέτο για κάρφωμα σε ύφασμα λεπτή μύτη 44 Καρφίτσες με χρωματιστό κεφάλι διάφορα μεγέθη 30γρ με μακρύ σώμα και λεπτή μύτη 45 Κασετίνα ακουαρέλας- Water color pencils Κασετίνα ακουαρέλας με μολυβια 24 τμχ 46 Κηρομπογιές 12 τεμ. LIBERTY 18 τεμ. μη τοξικές κατάλληλες για παιδιά. 47 Κόλλα Atlacol 330 γρ. ταχείας πήξης, μη τοξική 48 Κόλλα decoupage Διάφανη με βάση το νερό,κατάλληλη για την τεχνική του decoupage 49 Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 21gr 21γρ roller εύκολο άπλωμα

13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 Κόλλα ατλακόλ κρυσταλλιζέ 500 γρ. κρυσταλιζέ ταχείας πήξης 51 Κόλλα εποξική δύο συστατικών (σωληνάριο) Διάφανη, αντοχής, στερεοποίηση σε 5 λεπτά ταχείας πήξης 52 κόλλα πλαστελινης Αυτοκόλλητα σε μορφή πλαστελίνης 53 Κόλλα ρευστή γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 35ml Γενικής χρήσης για χαρτί, ξύλο, ύφασμα και χειροτεχνίες 20γρ 54 Κόλλα σε σπρέι 200ml Κόλλα σε σπρέι iδανική για τη συγκόλληση χαρτονιού, υφασμάτων, χαρτιών, πλαστικών και ειδών χόμπυ. 55 Κόλλα ψηφίδας Λευκή ελαστική ταχύπηκτη λεπτή κόλλα, για ψηφίδες και υάλινα πλακίδια. 56 Κοπίδια μεταλλικά Λεπίδα 0,5mm, βαλβίδα σταθεροποίησης λάμας και μεταλλική ενίσχυση για να μη σπάει. Πλάτος 9mm-18mm 57 Κοπίδια χαρακτικής Με κουμπί ασφαλείας για σταθεροποίηση της λάμας 58 Κορδόνια Κορδέλες διαφόρων υλικών χειροτεχνίας Διάφορες κορδέλες και κορδόνια 59 Κουδουνάκια 15mm & 25mm 60 Κουμπιά σετ σε σακκουλάκι διακοσμητικά χρωματιστά ή με σχέδια σε διάφορα μεγέθη 61 Κόφτης πηλού Μεταλλικοί κόφτες σχεδίων. Κατάλληλοι για κατασκευές με πηλό. 62 Κρεμαστράκια για κάδρα (σακουλάκια) σε σακκουλάκι των 10τεμ. Με υφασμα και μέταλλο 63 Λαδοπαστέλ Panda (κουτί 12 τεμ.) 64 Λαδοπαστέλ Van Gogh (κουτί 12 τεμ.) Σετ μαλακά παστέλ σε 12 διάφορες αποχρώσεις με μεγαλη αντοχη Μη τοξικές, καταλληλές για παιδιά Σετ μαλακά παστέλ σε 12 διάφορες αποχρώσεις με μεγαλη αντοχη Μη τοξικές, καταλληλές για παιδιά 65 Λαμπάδα (μεσαία) στρογγυλη, τετραγωνη, εκρού, λευκή, κοκκινη,μπλε 66 Λαμπάδα (μικρή) στρογγυλη, εκρού, λευκή, κοκκινη,μπλε 67 Λαστιχάκι ψιλό σιλικόνης (1 μέτρο) καρουλάκι ελαστικό 0,5mm, 9mmSS διάφορα χρώματα 68 Λινάτσα Διάφορα χρώματα 100χ100cm 69 Λινόλεουμ 30x 40 Επιφάνεια χαρακτικής διάστασης 30x40cm 70 Λουλούδια υφασμάτινα Σε διάφορα χρώματα και σχέδια 71 Μαγνήτες διαφόρων μεγεθών (σετ) Διαμέτρου 14mm & 20mm & παχους 3mm 72 Μακετόχαρτο 50X70 3mm 73 Μακετόχαρτο 50X70 5mm 74 Μακετόχαρτο 70X100 3mm Χαρτόνι μακέτας σάντουιτς ''foam board''.ελαφρύ χαρτόνι ιδανικό για κατασκευές,κόβεται εύκολα δίνοντας την δυνατότητα λεπτομερών κατασκευών. Χαρτόνι μακέτας σάντουιτς ''foam board''.ελαφρύ χαρτόνι ιδανικό για κατασκευές,κόβεται εύκολα δίνοντας την δυνατότητα λεπτομερών κατασκευών. Χαρτόνι μακέτας σάντουιτς ''foam board''.ελαφρύ χαρτόνι ιδανικό για κατασκευές,κόβεται εύκολα δίνοντας την δυνατότητα λεπτομερών κατασκευών.

14 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 75 Μακετόχαρτο 70X100 5mm Χαρτόνι μακέτας σάντουιτς ''foam board''.ελαφρύ χαρτόνι ιδανικό για κατασκευές,κόβεται εύκολα δίνοντας την δυνατότητα λεπτομερών κατασκευών. 76 Μανταλάκια ξύλινα μικρό-μεσαίο μέγεθος Μανταλάκια ξύλινα μικρά σέτ 72 τεμ. Διαστάσεις 25mm x 3mm 77 Μαρκαδόροι ζωγραφικής 12τμχ. (λεπτοί) 78 Μαρκαδόροι ζωγραφικής 24τμχ. (χοντροί) Λεπτής γραφής, μύτη 2,6χιλ, σταθερή, που δε γυρίζει, με αεριζόμενο καπάκι και πώμα ασφαλείας Υδατοδιαλυτοί Χοντρής γραφής, μύτη 5χιλ, που δε γυρίζει, με αεριζόμενο καπάκι και πώμα ασφαλείας Υδατοδιαλυτοί 79 Μαρκαδόροι ασημένιοι-χρυσοί Διαρκείας για χαρτί, πέτρα, γυαλί κ.λ.π. τύπου Pen - touch 80 Μαρκαδόροι για ύφασμα 12 χρώματα με σταθερή μελάνη, αεριζόμενο καπάκι και τάπα ασφαλείας 81 Μαρκαδόροι πίνακα παχος γραφής 1,5-3mm σε διάφορα χρώματα για ασπροπίνακα 82 Μαρκαδόρους Μαύρους Ανεξίτηλους Fine (λεπτής γραφής) Aδιάβροχος και ανεξίτηλος. Κατάλληλος για γραφή, σε επιφάνειες όπως μετάλλο, γυαλι και πλαστικό 83 Ματάκια διακοσμητικά 5mm, 7mm,10mm-12mm-15mm 15x11mm-18x13mm-20x15mm 84 Μισινέζα διαφανής (ρολάκι) 100m,πάχος 0,25mm-0,50mm 85 Μολύβια σχεδίου Εξάγωνη μορφή, ανθεκτική μύτη με συμπαγές μόλυβδο, 16 βαθμοί σκληρότητας από 8Β έως6η 86 Μπαλάκια από βαμβάκι διάφορα μεγέθη 12mm, 15mm, 25mm, 35mm, 50mm σετ 87 Μπαλόνια χρωματιστά (σετ 5 τεμ.) 30εκ σε διάφορα χρώματα 88 Μπλοκ ακουαρέλας μεγέθους 350x500mm (κανσόν 224 gr) No 2 (21x29), No 3 (25x35) No 4 (29,7x40), No 5 (35x50) 89 Μπλοκ βελουτέ 10 χρωμάτων 25χ35cm 90 Μπλοκ γλασέ 10 χρωμάτων 25χ35cm 91 Μπλοκ ζωγραφικής μεγάλα (100 φ.) 100φυλλων απλά λευκά 92 Μπλοκ κάνσον 50Χ70 220γρ και 25Χ35 220γρ 93 Μπλοκ οντουλέ 25Χ35 8 φυλλο 94 Νεροχρώματα 22 Παστίλιες 30mm 95 Νέφτι άοσμο πλαστικό (500 ml) άοσμο νέφτι 96 Ντεκουπάζ (φύλλα) Χαρτιά ντεκουπαζ σε διάφορα σχέδια 30Χ42cm 60gr 97 Ξηροπαστέλ σε μολύβια-κασετίνα 12τμχ ξηροπαστέλ σε συσκευασια 12 τμχ διαφορετικών χρωμάτων 98 Ξύλα κανέλας Σε σακκουλάκι 99 Ξυλάκια πολύχρωμα για κατασκευές 114 mm (σετ 100 τεμ.) 114 mm σετ των 100τεμ.

15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 Ξυλάκια στήριξης για κούκλες στρόγγυλα 50 cm ξυλάκια στήριξης για χειροτεχνίες 50cm 101 Ξυλομπογιές σετ 24 χρωμάτων Ξυλομπογιές σετ 24 χρωμάτων 102 Ξύστρα Μεταλλική ξύστρα για μολύβια γραφίτη και ανταλλακτική λεπίδα 103 Παγέτες - πούλιες (σακουλάκια) σε σακκουλάκια διάφορα χρώματα και μεγέθη 104 Παλέτα αβγοθήκη αυγοθήκη πλαστική και πλαστική οβαλ 105 Παραμάνες (μεγάλες) σετ 3,5 εκ για κόλλημα και για ράψιμο χρυσό και ασημί 106 Παραμάνες (μικρές) σετ 2,5εκ για κόλλημα και για ράψιμο χρυσό και ασημί 107 Πενσάκια με λεπτή μύτη για κόσμημα σετ των πηλός Αυτοσκληρυνόμενος δεν κολλάει. Συσκευασία 500gr. Σε χρώμα λευκό & τερρακότα 109 Πίνακες από καμβά - μουσαμά διαστάσεων 13χ Πίνακες από καμβά - μουσαμά διαστάσεων 17χ Πίνακες από καμβά - μουσαμά διαστάσεων 20χ Πινέζες (1 κουτί) μονοχρωμες μεταλλικές χρυσές αντοχής 113 Πινέλο ζωγραφικής Νο 0 και Νο 1 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 114 Πινέλο ζωγραφικής Νο 10 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 115 Πινέλο ζωγραφικής Νο 12 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 116 Πινέλο ζωγραφικής Νο 14 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 117 Πινέλο ζωγραφικής Νο 16 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 118 Πινέλο ζωγραφικής Νο 18 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 119 Πινέλο ζωγραφικής Νο 2 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 120 Πινέλο ζωγραφικής Νο 20 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 121 Πινέλο ζωγραφικής Νο 3 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 122 Πινέλο ζωγραφικής Νο 4 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 123 Πινέλο ζωγραφικής Νο 5 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 124 Πινέλο ζωγραφικής Νο 6 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά

16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 125 Πινέλο ζωγραφικής Νο 8 Πλακέ & στρόγγυλα απόδοση σε χρώματα ακουαρέλας και ακρυλικά 126 Πινέλο κόλλας σπατουάρ πλακέ σπατουάρ (πινελάσα) κατάλληλα για εφαρμογή βερνικιών ή παρόμοιων εφαρμογών. 127 Πιστόλι σιλικόνης μεγάλο ηλεκτρικό, 80W. Τροφοδοσία 220V-240V. Για ράβδους 11mm 128 Πιστόλι σιλικόνης μικρό mini 20watt 0.7mm 129 Πλαστελίνη διάφορα χρώματα (κουτί 11 τεμ.) 25gr φυτικά συστατικά σετ 11 χρωματων 130 Πλάστες πηλού (ξύλινο σετ 3 τεμαχίων) Πλάστης 13cm,21cm 131 Πολυμερικός πηλός Διαστάσεις 55x55x15mmΧωρισμένο σε 8 ισόπαχα μέρη για εύκολο διαμερισμό 132 Πολύχρωμο αφρώδες υλικό Αφρώδη φύλλα (20χ30) (0,2mm), για χειροτεχνίες 133 Ρυζόχαρτο Διάφορα χρώματα 70χ100cm 134 Σελοτέιπ 12 x 33mm 135 Σελοφάν ρολό Διάφορα χρώματα 70χ100cm 136 Σετ χαρακτικής σετ χαρακτικής μεταλλου 137 Σιλικόνη ράβδοι (για μεγάλο πιστόλι) 11mm 30cm 138 Σιλικόνη ράβδοι (για μικρό πιστόλι) σακκουλάκι 35 τεμαχίων 11mm 139 Σιλικόνη χρυσόσκονης (ράβδος, μικρή, σετ 12 τμχ) 140 Σινική μελάνη Ράβδοι σιλικόνης GLITTER,σετ 12 τεμαχίων πάχους 7mm διάφορα χρώματα γιά μικρό πιστόλι. Σινική μελάνη με ανεξίτηλο χρώμα,με μεγάλη πυκνότητα και αντοχή στο φως 14ml 141 Σκοινί χειροτεχνίας διαφόρων χρωμάτων σε καρουλάκι 1m.m. Επικαλυμένο με κερί, κορδόνι καστόρ 3mm, βαμβακερό 1mm,ελαστικόιm.m σε χρωματα 142 Σμάλτο διάφορα χρώματα Διαχωριστικά υαλογραφίας σε διάφορα χρώματα 143 Σπάγγος σπάγγος κουβάρι 90 γρ 144 Σπρέι βαψίματος σε διάφορα χρώματα Ακρυλικά 150γρ σε διάφορα χρώματα μη τοξικά 145 Σύρμα πίπας διάφορα χρώματα Διάφορα χρώματα, με φούντες διαμέτρου 6mm & 15mm μήκους 30cm 146 Σύρμα πίπας χρυσό-ασημί διαμέτρου 6mm & 15mm μήκους 30cm 147 Σύρμα χρυσό/ασημί (25 mm) σε καρούλακι (150 μ.) από 0,30mm εως 2,5mm σε χρυσό και ασημί 148 Σύρματα για κόσμημα διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών από 0,30mm εως 2,5mm σε χρυσό και ασημί 149 Σφουγγάρια υαλοπίνακα Ο σπόγγος που πλένεται εύκολα με σαπούνι και νερό

17 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 Τελάρα ζωγραφικής (60χ70) διαφόρων διαστάσεων 151 Τέμπερες διάφορα χρώματα (μπουκάλι) Ακρυλική μη τοξική σε διάφορα χρώματα 500ml 152 Τέμπερες χρυσό-ασημί (μπουκάλι 500 ml) Ακρυλική μη τοξική 500ml 153 Τετράδιο μουσικής Μικρό, 24x16,5 Πλάγιο,5 πεντάγραμμα/σελίδα, αραιό πεντάγραμμο,(20-40 φύλλων) 154 Τσόχα (φύλλο) Σετ 10 χρωμάτων (30χ30) cm και με το μέτρο 155 Υγρό γυαλί (σετ) αχρωμο υλικό 2 συστατικών 156 Φελιζόλ αυγά 15 εκ Αυγά Φελιζολ 15 εκ. 157 Φελιζόλ αυγά 6 εκ Αυγά Φελιζολ 6 εκ. Συσκ.10 τεμάχια 158 Φελιζόλ αυγά 8 εκ Αυγά Φελιζολ 8 εκ. Συσκ.10 τεμάχια 159 Φελιζόλ κορνίζες με βάση 16,5 x 21 εκ (16,5x21) εκ. Σετ 4 τεμαχίων. Έτοιμα σχέδια από φελιζόλ 160 Φελιζόλ κορνίζες με βάση 17 x 24 εκ (17x24) εκ. Σετ 4 τεμαχίων. Έτοιμα σχέδια από φελιζόλ 161 Φελιζόλ μπάλες 4εκ Μπάλες από φελιζόλ διαμέτρου 4 εκ. σε συσκευασία 8τμχ 162 Φελιζόλ μπάλες 6εκ Μπάλες από φελιζόλ διαμέτρου 6 εκ. σε συσκευασία 4τμχ 163 Φελιζόλ μπάλες 7,5εκ Μπάλες από φελιζόλ διαμέτρου 7,5 εκ. σε συσκευασία 2τμχ 164 Φελιζόλ στεφανάκια 25 εκ στεφανάκι από φελιζόλ διαμέτρου 25 εκ. 165 Φελιζόλ στεφανάκια 8 εκ στεφανάκι από φελιζόλ διαμέτρου 8 εκ. 166 Φελλός 4 mm (1 μέτρο) 2mm έως 4 mm 60Χ Φιγουροκόπτες Μεγάλοι - μικροί & 3D 168 Φλορτεϊπ Πράσινο και λευκό 169 Φόρμες κατασκευών διάφορες Καλούπια γύψου, φόρμες γλυπτικής,στένσιλ σε διάφορα σχέδια 170 Φτερά μικρά και μεγάλα (πακέτο) Πολύχρωμα & πιτσιλωτά 15cm & 30cm 171 Φύλλα αλουμινίου μαλακο να κόβεται με ψαλίδι σε διάφορα χρώματα 172 Φύλλα μετάλλων σε διάφορα χρώματα μαλακο να κόβεται με ψαλίδι σε διάφορα χρώματα 173 Φύλλα ορείχαλκου 0,30m.m 174 Φύλλα χαλκού 0,30m.m

18 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 175 Φυτολόγια μπλοκ φυτολογιο σπιραλ 23χ Χαρτί Βελούρ 10 χρώματα 25χ35 cm 177 Χαρτί βελουτέ ρολό Χαρτί βελουτέ με μαλακή υφή για το μάθημα των καλλιτεχνικών, σε χρωματα, διαστάσεων 70x100 cm 178 Χαρτί Γκοφρέ Μονόχρωμα, 50εκ χ 2μ 179 Χαρτί γκοφρέ μεταλλικά χρώματα μεταλλιζέ χρώματα 50 χ 1,5μ 180 Χαρτί γλασέ ρολό σε χρωματα, διαστάσεων 70x100 cm 181 Χαρτί γλασέ φύλλο Α4 σε διαφορα χρωματα 182 Χαρτί κυψελωτό χαρτί κυψελωτο σε διάφορα χρώματα 33χ Χαρτί μεταλλιζέ (50x70) σε ρολλο σε διαφορα χρωματα 184 Χαρτί Οικολογικό με 'Ίνες Διαστάσεις; 50Χ70 cm 185 Χαρτί οντουλέ μέτρου μπομπίνα 1ΜΤ-1,20μτ-70 ΤΕΤ.ΜΕΤΡΑ 186 Χαρτί του μέτρου ρολό Λευκό μπλέ και καφέ.ρολό 80 μέτρα, πλάτους 100 εκ 187 Χαρτί, λαδόκολλες χρωματιστές κατασκευών λαδόκολλες χρωματιστές κατασκευών 70χ Χαρτί, μεταξόχαρτο (φύλλο) μεταξόχαρτο 8 φύλλων 50χ70 cm 189 Χαρτιά Origami Μονόχρωμα, Πουά χρυσό, ασημί Διαστάσεις; 20Χ20cm 190 Χαρτιά ακουαρέλας (διάφορα μεγέθη) χαρτί καβαλέτου 35χ50cm 191 Χαρτιά περιτυλίγματος διάφορα σχέδια και εποχιακά θέματα 192 Χαρτομάζα (500 γρ.) 1000gr σε σκόνη papier mache 193 Χαρτόνι 3D, ίριδα χρυσό, ασημί Διαστάσεις; 50Χ70 cm 194 Χαρτόνι μέτρου σε διάφορα χρώματα Χαρτόνι μέτρου σε διάφορα χρώματα 195 Χαρτόνια έγχρωμα 100cm x 70 cm Χαρτόνια έγχρωμα 100cm x 70 cm 196 Χαρτόνια κουσέ 100cm x 70 cm Χαρτόνια κουσέ 100cm x 70 cm 197 Χαρτόνια μεταλλιζέ Χαρτόνια μεταλλιζέ 198 Χαρτόνια ριγέ-καρρώ Χαρτόνια ριγέ-καρρώ 199 Χαρτοταινία 19 χιλ Χαρτοταινία πλάτους 19 χιλιοστών 45 μέτρα

19 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 Χόρτο φυσικό Φυσικό χόρτο 50gr. Ιδανικό για διακόσμηση, δεσίματα και κατασκευές. 201 Χόρτο χρωματιστό Φυσικό χόρτο 50gr. Ιδανικό για διακόσμηση, δεσίματα και κατασκευές. 202 Χρυσόσκονη διαφόρων χρωμάτων (πακέτο) Ψιλή σε βάζο δφρ χρώματα, με κόλλα σετ 5 χρωμάτων (120ml),φωσφορούχα με κόλλα σετ 6 χρωμάτων (15ml) 203 Χρώμα προσώπου σε υγρή μορφή (σωληνάριο) χρώμα προσωπου σε συσκευασια 18ml 204 Χρώματα για γυαλί 10 χρώματα σε μπουκαλάκια 30cc 205 Χρώματα για ύφασμα (βαζάκι) 10 χρώματα σε μπουκαλάκια 30cc 206 Χρώματα Λαδιού 10 χρώματα 18ml 207 Χρώματα προσώπου σε μορφή μολυβιού (σετ 6 διαφόρων χρωμάτων) Χρώματα προσώπου σε μορφή μολυβιού (σετ 6 διαφόρων χρωμάτων) 208 Ψαλίδι Μεταλλικό 21cm 209 Ψαλίδι για κολάζ με στρογγυλεμένες μύτες 13,5cm 210 Ψαλίδι Ζικ- ζακ Μεταλλικό 20cm 211 Ψαλίδια διάφορα για χειροτεχνίες (ζιγκ ζαγκ) πλαστικά. Κατάλληλα για χρήση από παιδιά. 212 Ψηφίδες ψηφίδες χειροτεχνίας διαστάσεων 1 χ1 εκ. Σακουλάκι 250 γρ

20 ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 CD - R 80min 700MB (10 τμχ) 1, ,45 2 CD-R 52X 700MB CAKE BOX (100 TMX) 21, ,78 3 DVD - R 4,7 GB (10 τμχ - slim case) 0, ,72 4 DVD+R 16X 4.7GB PRINTABLE CAKE BOX 25 TMX 7, ,96 5 Ανταλλακτικά ημεροδεικτών επιτραπέζιων ημερολογίων. 0, ,40 6 Ανταλλακτικά κύβων σημειώσεων 400 φύλλων λευκών διαστάσεων περίπου 9 x 9 cm. 0, ,32 7 Ανταλλακτικά κύβων σημειώσεων 400 φύλλων χρωματιστών διαστάσεων περίπου 9 x 9 cm. 0, ,25 8 Αποσυρραπτικό γραφείου (καβουράκι) 0,34 6 2,04 9 Αποσυρραπτικό γραφείου (τανάλια) 0, ,46 10 Ατζέντα τηλεφωνική 5,00 1 5,00 11 Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 (πακέτο των 100 τμχ.) 8, ,00 12 Βάση πλαστική ή μεταλλική επιτραπέζιου ημερολογίου με μεταλλικούς κρίκους. 2, ,30 13 Βάση σελοτέιπ βαρέως τύπου 4,00 1 4,00 14 Βιβλίο μητρώου 2, ,20 15 Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας 1,54 5 7,70 16 Γομολάστιχες λευκές, απαλές στο χαρτί, ώστε να μην προκαλούνται φθορές. Κατάλληλες για μολύβι. 0, ,48

21 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 17 Γομολάστιχες μπλε - κόκκινο, κατάλληλες για μολύβι & στυλό. 0, ,28 18 Διαλυτικό υγρό κατάλληλο για την αραίωση του διορθωτικού υγρού. 0, ,96 19 Διατρητικό εγγράφων (περφορατέρ), με οδηγό για ακριβές τρύπημα (μεγάλο) 2, ,00 20 Διατρητικό εγγράφων (περφορατέρ), με οδηγό για ακριβές τρύπημα (μεσαίο) 2, ,50 21 Διατρητικό εγγράφων (περφορατέρ), με οδηγό για ακριβές τρύπημα (μικρό) 1,94 1 1,94 22 Διαφάνειες πλαστικοποίησης A4- πακέτο 100τμχ 8, ,00 23 Διαφάνειες πλαστικοποίησης A5- πακέτο 100τμχ 6,29 1 6,29 24 Διαφάνειες πλαστικοποίησης A6- πακέτο 100τμχ 4,18 1 4,18 25 Διαχωριστικές γλώσσες από χοντρό χαρτόνι 23cm X 11cm (κουτί 100 τμχ) 4,09 1 4,09 26 Διαχωριστικό εγγράφων πλαστικό 10 θεμάτων μεγέθους Α4. 0, ,29 27 Διορθωτικά στυλό 20 ml με μπίλια κατάλληλα για λεπτομερείς διορθώσεις, με συνεχή ροή για γρήγορη διόρθωση. 0, ,70 28 Διορθωτικά ταινίας 4,2 mm 10μ.κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού, ικανά για λεπτομερείς διορθώσεις 0, ,50 29 Διορθωτικά ταινίας 8,4 mm 14μ. κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού, ικανά για λεπτομερείς διορθώσεις 1, ,15 30 Διορθωτικά υγρό (φιαλίδιο)κατάλληλα για όλα τα είδη χαρτιού. 0, ,98 31 Δίφυλλα παστικοποίησης Α4 (πακέτο100 τμχ) 11, ,06 32 Δίφυλλα παστικοποίησης Α5 (πακέτο100 τμχ) 6,29 1 6,29 33 Δίφυλλα παστικοποίησης Α6 (πακέτο100 τμχ) 4,18 1 4,18 34 Ελάσματα πλαστικά διάφορα χρώματα (τεμάχιο) 0, ,70

22 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 35 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 πάχους 150MIC ΔΙΑΦΑΝΑ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) 6, ,18 36 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 πάχους 160MIC ΔΙΑΦΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) 11, ,34 37 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 πάχους 240MIC ΔΙΑΦΑΝΑ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) 12, ,80 38 Εξώφυλλα βιβλιοδεσίας Α4 πάχους 300MIC ΑΔΙΑΦΑΝΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ) 38, ,00 39 Ζελατίνα πολύτρυπη Α4, για ντοσιέ και αρχειοθέτηση εγγράφων με άνοιγμα επάνω, πακέτο 100 τεμαχίων 1, ,71 40 Ζελατίνα τύπου Γ. Διπλή ζελατίναμε άνοιγμα από πάνω και στο πλάι σε διάφορα διαφανή χρώματα συσκευασία των 100 τεμ. 2, ,02 41 Ημερήσιο Δελτίο Δρομολογίων Ι.Χ - Δ.Χ, τριπλότυπο, αυτογραφικό (90 φύλλων) 5, ,00 42 Ημερολόγιο - ατζέντα σπιράλ ημερήσιο διαστάσεων 17x 24 εκ. 3, , Κλασέρ πλαστικοποιημένο 4χ32 Α4 διαφόρων χρωμάτων, με δύο κρίκους & μηχανισμό για την συγκράτηση των εγγράφων με αφαιρούμενη ετικέτα, μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες Κλασέρ πλαστικοποιημένο 8χ32 Α4 διαφόρων χρωμάτων, με δύο κρίκους & μηχανισμό για την συγκράτηση των εγγράφων με αφαιρούμενη ετικέτα, μεταλλικό δαχτυλίδι στη ράχη για εύκολη πρόσβαση, μεταλλική μπάρα στις ακμές για επιπλέον αντοχή καθώς και με πλαϊνές τρύπες 1, ,30 1, ,72 45 Κλιπ μαύρα 19mm 0, ,36 46 Κλιπ μαύρα 25mm 0, ,44 47 Κλιπ μαύρα 32mm 0, ,47 48 Κλιπ μαύρα 41mm 0, ,67 49 Κλιπ μαύρα 51mm 2, ,60 50 Κοπίδια μεγάλα πλαστικά με κουμπί ασφαλείας 0, ,00 51 Κουτί από χαρτόνι υψηλής αντοχής για την αρχειοθέτηση εγγράφων (BOX) 3, ,56 52 Λάστιχα χοντρά (σακουλάκι 1Kg.) 4, ,32

23 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 53 Λάστιχα ψιλά (σακουλάκι 1Kg.) 4, ,97 54 Λεπίδες ανταλλακτικές για μεγάλα κοπίδια 0, ,46 55 Αυτοκόλλητες ετικέτες (λευκές), κατάλληλες για όλους τους εκτυπωτές ink jet και laser jet, διαστάσεων 70x42.4 mm (21 αυτοκόλλητα/σελίδα κουτί 100 σελίδων). 4, ,32 56 Λευκές αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων διαστάσεων σε πακέτο 40 φύλλων 0, ,27 57 Λευκή κολλητική ταινία, γαλακτούχα, με δυνατότητα γραφής πάνω στην ταινία. Μη εμφανής στις φωτοτυπίες. 0, ,32 58 Μαρκαδόροι μεσαίας γραφής με μύτη από ίνες για λεπτομερές γράψιμο διαθέσιμοι σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο). 0, ,17 59 Μαρκαδόροι υπογράμμισης κατάλληλοι για όλα τα είδη χαρτιού, διαθέσιμοι σε τουλάχιστον 4 φωσφορούχα χρώματα. 0, ,15 60 Μαρκαδόροι χοντρής γραφής με μύτη από ίνες για λεπτομερές γράψιμο διαθέσιμοι σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο). 0, ,53 61 Μαρκαδόροι ψιλής γραφής με μύτη από ίνες για λεπτομερές γράψιμο διαθέσιμοι σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, κόκκινο, πράσινο). 0, ,11 62 Μελάνη για ταμπόν 32 γρ. Μπλε - Μαύρο - Κόκκινο. 0,21 2 0,42 63 Μολύβια γραφίτη ξύλινα μαύρα σκληρότητας 2Β. 0, ,87 64 Μολύβια γραφίτη ξύλινα μαύρα σκληρότητας 2ΗΒ. 0, ,77 65 Μπαταρίες αλκαλικές ΑΑ (1,5V) - (4τμχ) 1, ,95 66 Μπαταρίες αλκαλικέςααα (1,5V) - (4τμχ) 1, ,90 67 Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες ΑΑ (2 τμχ) 9, ,00 68 Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες ΑΑΑ (2 τμχ) 5, ,00 69 Μπλοκ απόδείξεων παροχής υπηρεσιών, τριπλότυπα, αυτογραφικά 1, ,60 70 Μπλοκ τιμολόγιου παροχής υπηρεσιών, τριπλότυπα, αυτογραφικά 2,17 2 4,34

24 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 71 Ντοσιέ δίφυλλο πλαστικό με έλασμα και πλαστικό διαφανές εξώφυλλο για 150 φύλλα σε διάφορα χρώματα. 0, ,90 72 Ξύστρες ξύλινων μολυβιών μεταλλικές. 0, ,48 73 Διαχωριστικά αρισθμητικά Α4 πλαστικά 1-20 ΘΕΜΑΤΑ 1, ,80 74 Διαχωριστικά αρισθμητικά Α4 πλαστικά 1-31 ΘΕΜΑΤΑ 2, ,80 75 Σελιδοδείκτες πλαστικοί 44Χ25mm διαφόρων χρωμάτων (πακέτο 50 τμχ) 1,28 2 2,55 76 Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι σε διάφορα χρώματα, κατάλληλοι για αρχειοθέτηση σημειώσεων και γρήγορη εύρεση τους 0, ,16 77 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 8ΜΜ (30-50 φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 3, ,05 78 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 10ΜΜ (50-70 φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 3,64 2 7,28 79 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 16ΜΜ ( φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 7, ,79 80 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 22ΜΜ ( φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 8, ,31 81 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 32ΜΜ ( φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 9, ,85 82 Σπιράλ βιβλιοδεσίας πλαστικό 45ΜΜ ( φύλλων) (κουτί 100 τμχ) 10, ,91 83 Στυλό διαρκείας 0,5mm διαθέσιμο σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, πράσινο, κόκκινο) με αδιάβροχο μελάνι. 0, ,00 84 Στυλό διαρκείας 0,7mm διαθέσιμο σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, πράσινο, κόκκινο) με αδιάβροχο μελάνι. 0, ,00 85 Στυλό διαρκείας 0,1mm διαθέσιμο σε 4 χρώματα (μπλε, μαύρο, πράσινο, κόκκινο) με αδιάβροχο μελάνι. 0, ,50 86 Στυλό υγρής μελάνης που σβήνει τύπου friction ή ισοδύναμο 1, ,64 87 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο2 (κουτί 100 τμχ.) 0, ,95 88 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο3 (κουτί 100 τμχ.) 0, ,69

25 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 89 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο4 (κουτί 100 τμχ.) 0, ,45 90 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο5 (κουτί 100 τμχ.) 0, ,82 91 Συνδετήρες μεταλλικοί Νο8 (κουτί 50 τμχ.) 0, ,61 92 Συνδετήρες συραπτικού 1000/126 (24/6) κουτί 0, ,68 93 Συνδετήρες συρραπτικής μηχανής για συρραφή έως και 160 φύλλων. 1, ,38 94 Συνδετήρες συρραπτικού 2000/64 κουτί 0, ,28 95 Συρραπτικό γραφείου (χειρός), Νο24, συρραφής 25 φύλλων 2, ,00 96 Συρραπτικό γραφείου (χειρός), Νο64, συρραφής 15 φύλλων 2, ,16 97 Σφραγίδα μηχανική 4 σειρών 8, ,75 98 Σφραγίδα ξύλινη μικρή 1,90 2 3,80 99 Ταινία αριθμομηχανής ρολό (κιβώτιο) 9, , Ταινίες συσκευασίας αυτοκόλλητη, χρώματος καφέ, πλάτους 5εκ, διαφανείς 0, , Ταμπόν σφραγίδων μεταλλικό μπλε - μαύρο - κόκκινο Νο1 0,79 3 2, Ταμπόν σφραγίδων μεταλλικό μπλε - μαύρο - κόκκινο Νο2 0,70 2 1, Τετράδιο μπλε ριγέ 100 φύλλων 1,50 2 3, Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 3x32x26 για έγγραφα Α4 0, , Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 5x32x26 για έγγραφα Α4 0, , Φάκελοι κουτί αρχείου με λάστιχο, από πολύ σκληρό χαρτόνι τύπου fiber με αυτιά ενδεικτικών διαστάσεων 8x32x26 για έγγραφα Α4 0, ,86

26 A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 107 Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 11,5 x 23,5 cm 0, , Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 16,5 x 23 cm 0, , Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 30 x 40 cm 0, , Φάκελοι αλληλογραφίας διαστάσεων 35 x 25 cm 0, , Φάκελος αλληλογραφίας με φυσαλίδες αέρα για προστασία του περιεχομένου, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων 30 x 44 εκ. 0, , Φάκελος αλληλογραφίας με φυσαλίδες αέρα για προστασία του περιεχομένου, με αυτοκόλλητη ταινία, διαστάσεων18 x 26εκ. 0, , Φάκελος αρχείου με αυτιά & κορδόνια με ράχη 12cm & ύψος 37cm. 0, , Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα χρωματιστά διαστάσεων 40χ50mm 0, , Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα χρωματιστά διαστάσεων 75χ125mm 0, , Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα χρωματιστά διαστάσεων 75χ75mm 0, , Χάρτινοι φάκελοι ντοσιέ εγγράφων 26,5 x 35, με αυτιά σε διάφορα χρώματα. 0, , Χάρτινοι φάκελοι ντοσιέ εγγράφων 26,5 x 35, με έλασμα σε διάφορα χρώματα. 0, , Χάρτινοι φάκελοι ντοσιέ εγγράφων Α4, με λάστιχο σε διάφορα χρώματα. 0, ,58 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 4.878,02 ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ,94 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 5.999,96

27 Β) ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 BROTHER DRUM HL 2030/2040/2070N/ , ,10 2 BROTHER TN2000 MAYPO 53, ,00 3 CANON 119S 57, ,66 4 CANON 510 MAYPO 11, ,40 5 CANON 511 COLOUR 14, ,48 6 CANON , ,50 7 CANON BK8 14, ,60 8 CANON C8 14, ,80 9 CANON CLI-521 (M-C-Y) 23, ,80 10 CANON CLI-521 MAYPO 9, ,20 11 CANON M8 14, ,80 12 CANON PGBK 5 18, ,80 13 CANON PGI MAYPO 10, ,00 14 CANON pixma MX 515 COLOUR PG , ,80 15 CANON pixma MX 515 MAYPO PG , ,80 16 CANON Y8 14, ,80 17 EPSON MULTIPACK 16 XL 43, ,30 18 HP - Q6001A C 69, ,80 19 HP - Q6002A Y 69, ,80 20 HP - Q6003A M 69, ,80 21 HP - Q6000A MAYPO 63, ,00 22 HP 12A 55, ,00 23 HP 15A 58, ,00 24 HP 21 ΜΑΥΡΟ & 22 COLOUR MULTIPACK 22, ,00 25 HP 22 COLOUR 14, ,22 26 HP 27 MAYPO 15, ,20 27 HP 28 TRI- COLOUR 17, ,00 28 HP 301 EΓΧΡΩΜΟ 11, ,20 29 HP 301 MAYPO 9, ,80 30 HP 336 (BLACK) 11, ,20 31 HP , ,16 32 HP BLACK PHOTO XL 14, ,90 33 HP BLACK XL 14, ,90 34 HP CYAN XL 15, ,50 35 HP MAGENTA XL 15, ,50 36 HP YELLOW XL 15, ,50 37 HP 45 MAYPO 17, ,40 38 HP 56 MAYPO 12, ,00 39 HP 57 COLOUR 13, ,80 40 HP 650 (BLACK) 8, ,86 41 HP 650 (COLOUR) 7, ,65

28 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 42 HP 655 (BLACK) 7, ,62 43 HP 655 (MAGENTA, CYAN, YELLOW) 7, ,62 44 HP 78 COLOUR 27, ,70 45 HP 88XL CYAN 19, ,00 46 HP 88XL MAGENTA 19, ,00 47 HP 88XL MAYPO 26, ,00 48 HP 88XL YELLOW 19, ,00 49 HP 920 XL BLACK - COLOUR 42, ,20 50 HP CYAN XL 10, ,49 51 HP MAGENTA XL 10, ,49 52 HP YELLOW XL 10, ,49 53 HP CB540A (BLACK) 57, ,66 54 HP CB541A (CYAN) 52, ,85 55 HP CB542A (YELLOW) 52, ,85 56 HP CB543A (MAGENDA) 52, ,85 57 HP LASERJET CB436A 54, ,00 58 HP No 339 MAYPO 23, ,80 59 HP No 343 tri-colour 19, ,30 60 HP No CYAN 6, ,40 61 HP No MAGENTA 6, ,40 62 HP No YELLOW 6, ,40 63 HP No 364 xl MAYPO 13, ,00 64 HP Q2612A 55, ,00 65 KONICA MINOLTA TONER TN , ,00 66 KONICA TN114 52, ,60 67 KONICA TN301K 61, ,50 68 KONICA U BIX- 7020/7025/7030 BLACK 60, ,00 69 LEXMARK 210XL CYAN 28, ,90 70 LEXMARK 210XL MAGENTA 28, ,90 71 LEXMARK 210XL MAYPO 30, ,00 72 LEXMARK 210XL YELLOW 28, ,90 73 LEXMARK 500HA 113, ,00 74 LEXMARK E360H11E 158, ,90 75 LEXMARK TONER 702C (CYAN) 49, ,50 76 LEXMARK TONER 702K (BLACK) 37, ,50 77 LEXMARK TONER 702M (MAGENTA) 49, ,50 78 LEXMARK TONER 702Y (YELLOW) 49, ,50 79 LEXMARK 100XL MAGENTA 17, ,45 80 LEXMARK 100XL CYAN 17, ,45 81 LEXMARK 100XL YELLOW 17, ,45 82 LEXMARK 105XL BLACK 4,50 2 9,00 83 OLIVETTI D COPIA16 - B0446 BLACK TONEP 57, ,00 84 PANASONIC - KX-FA54X 17, ,00

29 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 85 PANASONIC KX FA84 ( ΓΙΑ PANASONIC FAX KXFL611) 79, ,05 86 PANASONIC KX-FP141 17, ,50 87 PHILIPS PFA 351 (FAX) 18, ,00 88 RICOH TYPE 3110D TONER 50, ,00 89 RICOH BO TYPE DEVELOPER 62, ,00 90 SAMSUNG , ,00 91 SAMSUNG 111S 55, ,00 92 SAMSUNG 506 CYAN 52, ,00 93 SAMSUNG 506 MAGENTA 52, ,00 94 SAMSUNG 506 MAYPO 40, ,75 95 SAMSUNG 506 YELLOW 52, ,00 96 SAMSUNG 560R SF 560R/565R 68, ,00 97 SAMSUNG M40 (ΓΙΑ SAMSUNG FAX SF-360) 30, ,53 98 SAMSUNG MLT D103L MAYPO 2500PAGES 58, ,00 99 SAMSUNG MLT D116L 44, , SAMSUNG MLT D116S 25, , XEROX PHASER 3100 MFP F/NoLA , ,00 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 5.853,63 ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ,33 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 7.199,96 Γ) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Φωτοτυπικό χαρτί 80gr A4 - ΛΕΥΚΟ πακέτο 500 φύλλων 2, ,37 2 Φωτοτυπικό χαρτί 80gr A4 - ΕΓΧΡΩΜΟ πακέτο 500 φύλλων 4, ,70 3 Φωτοτυπικό χαρτί 160gr A4 - ΕΓΧΡΩΜΟ πακέτο 250 φύλλων 6, ,90 4 Φωτοτυπικό χαρτί 80gr A3 - ΛΕΥΚΟ πακέτο 500 φύλλων 5, ,90 5 Φωτοτυπικό χαρτί 160gr A4 - ΛΕΥΚΟ πακέτο 250 φύλλων 6, ,50 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.924,69 ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 672,68 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.597,37

30 Δ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 Felt μαλλιά (σακουλάκι) 20 3,20 64,00 2 Fixative 19 7,00 133,00 3 Glitter σετ 59 0,39 23,01 4 Glitter χρυσό και ασημί (1 τεμ.) 38 0,44 16,72 5 υλικά χειροτεχνίας 41 1,10 45,10 6 Pompons χρωματιστά (σετ πολλών τεμαχίων) 42 1,60 67,20 7 Sospeso (φύλλα σταμπωτά) 7 2,35 16,45 8 Spray μεταλλικά χρώματα 30 2,19 65,70 9 Ακρυλικά Χρώματα (σωληνάρια) 120 ml 122 4,50 549,00 10 Ακρυλικά Χρώματα (σωληνάρια) 75 ml 47 2,90 136,30 11 Αλουμίνιο Φύλλο Α3 26 2,30 59,80 12 Ανταλλακτικά καρφωτικού tucker 12 5,60 67,20 13 Άοσμο διαλυτικό 1 Λ 7 5,60 39,20 14 Αστραλόν 1,00 x 0,70 (ψιλό) 40 2,50 100,00 15 Αστραλόν 1,00 x 0,71 (χονδρό) 70 3,40 238,00 16 Αυτοκόλλητη διαφανής μεμβράνη (μέτρο) 76 0,05 3,80 17 Αφρώδες Α3 75 0,19 14,25 18 Αφρώδες Α ,16 16,16 19 Βελόνες (σετ) 19 3,20 60,80 20 Βερνίκι ακρυλικό 7 5,30 37,10 21 Βερνίκι προστασίας μοντελισμού 250 ml 7 3,20 22,40 22 Γάζες γύψου (σετ 2 τεμ.) 35 3,50 122,50 23 Γάζες χρωματιστές (μέτρου) 46 2,00 92,00 24 Γλωσσοπίεστρα για κατασκευές (σετ 40τμχ.) 158 0,80 126,40

31 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 25 Γόμα σχεδίου 162 0,80 129,60 26 Γυαλιστικό σπρέι 11 2,89 31,79 27 Γύψος (καλλιτεχνικός) 38 3,58 136,04 28 Δακτυλομπογιές 13 6,44 83,72 29 Διακοσμητικά Χειροτεχνίας 73 0,90 65,70 30 Διάφανη αυτοκόλλητη ταινία πακεταρίσματος 23 1,20 27,60 31 Διάφορα charms για κόσμημα 30 1,65 49,50 32 Διάφορα αποξηραμένα υλικά κατασκευών 41 2,45 100,45 33 Διπλόκαρφα διάφορα μεγέθη 40 1,50 60,00 34 Επιφάνεια κοπής 3 5,02 15,06 35 Εργαλεία για κεραμική (σετ 7 τεμ.) 1 4,70 4,70 36 Εργαλεία πηλού και σπάτουλες μοντελισμού 11 0,25 2,75 37 Ζελατίνη φύλλο σε διάφορα χρώματα Α4 90 0,65 58,50 38 Ζελατίνη χοντρή 70X ,40 57,80 39 Ημερολόγιο έτους (μικρά για χειροτεχνίες) 76 0,60 45,60 40 Θήκες για cd-dvd 160 0,60 96,00 41 Καθρέφτες διαφόρων μεγεθών και σχεδίων (σετ) 37 0,79 29,23 42 Κάρβουνο για κατασκευές 74 0,50 37,00 43 Καρφίτσες κανονικές (set) 19 0,20 3,80 44 Καρφίτσες με χρωματιστό κεφάλι διάφορα μεγέθη 37 0,44 16,28 45 Κασετίνα ακουαρέλας- Water color pencils 37 4,00 148,00 46 Κηρομπογιές 12 τεμ. LIBERTY 44 1,50 66,00 47 Κόλλα Atlacol 330 γρ. 42 1,60 67,20 48 Κόλλα decoupage 12 4,30 51,60 49 Κόλλα stick γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 21gr , ,80

32 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 50 Κόλλα ατλακόλ κρυσταλλιζέ 500 γρ ,00 303,00 51 Κόλλα εποξική δύο συστατικών (σωληνάριο) 16 7,80 124,80 52 κόλλα πλαστελινης 25 0,67 16,75 53 Κόλλα ρευστή γενικής χρήσης σε σωληνάρια χωρητικότητας 35ml ,80 975,20 54 Κόλλα σε σπρέι 200ml 7 7,50 52,50 55 Κόλλα ψηφίδας 5 3,30 16,50 56 Κοπίδια μεταλλικά 25 2,50 62,50 57 Κοπίδια χαρακτικής 10 0,50 5,00 58 Κορδόνια Κορδέλες διαφόρων υλικών χειροτεχνίας 355 0,90 319,50 59 Κουδουνάκια 136 1,05 142,80 60 Κουμπιά σετ 45 1,40 63,00 61 Κόφτης πηλού 6 2,44 14,64 62 Κρεμαστράκια για κάδρα (σακουλάκια) 18 1,10 19,80 63 Λαδοπαστέλ Panda (κουτί 12 τεμ.) 160 4,50 720,00 64 Λαδοπαστέλ Van Gogh (κουτί 12 τεμ.) 73 7,70 562,10 65 Λαμπάδα (μεσαία) 247 0,70 172,90 66 Λαμπάδα (μικρή) 25 0,58 14,50 67 Λαστιχάκι ψιλό σιλικόνης (1 μέτρο) 91 2,00 182,00 68 Λινάτσα 33 5,27 173,91 69 Λινόλεουμ 30x ,69 284,55 70 Λουλούδια υφασμάτινα 9 1,00 9,00 71 Μαγνήτες διαφόρων μεγεθών (σετ) 43 1,29 55,47 72 Μακετόχαρτο 50X70 3mm 114 1,75 199,27 73 Μακετόχαρτο 50X70 5mm 15 2,11 31,71 74 Μακετόχαρτο 70X100 3mm 55 3,50 192,28

33 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 75 Μακετόχαρτο 70X100 5mm 15 4,31 64,63 76 Μανταλάκια ξύλινα μικρό-μεσαίο μέγεθος 6 6,10 36,59 77 Μαρκαδόροι ζωγραφικής 12τμχ. (λεπτοί) 72 1,30 93,60 78 Μαρκαδόροι ζωγραφικής 24τμχ. (χοντροί) 153 5,30 810,90 79 Μαρκαδόροι ασημένιοι-χρυσοί 88 1,90 167,20 80 Μαρκαδόροι για ύφασμα 8 7,18 57,44 81 Μαρκαδόροι πίνακα 73 0,51 37,23 82 Μαρκαδόρους Μαύρους Ανεξίτηλους Fine (λεπτής γραφής) 57 1,20 68,40 83 Ματάκια διακοσμητικά 79 0,90 71,10 84 Μισινέζα διαφανής (ρολάκι) 31 1,69 52,39 85 Μολύβια σχεδίου 250 0,65 162,50 86 Μπαλάκια από βαμβάκι διάφορα μεγέθη 4 2,43 9,72 87 Μπαλόνια χρωματιστά (σετ 5 τεμ.) 61 1,90 115,90 88 Μπλοκ ακουαρέλας μεγέθους 350x500mm (κανσόν 224 gr) 207 1,90 393,30 89 Μπλοκ βελουτέ 38 1,69 64,22 90 Μπλοκ γλασέ 37 0,49 18,13 91 Μπλοκ ζωγραφικής μεγάλα (100 φ.) 26 1,20 31,20 92 Μπλοκ κάνσον 65 0,99 64,35 93 Μπλοκ οντουλέ 32 2,50 80,00 94 Νεροχρώματα 10 2,98 29,80 95 Νέφτι άοσμο πλαστικό (500 ml) 14 3,00 42,00 96 Ντεκουπάζ (φύλλα) 33 2,20 72,60 97 Ξηροπαστέλ σε μολύβια-κασετίνα 12τμχ 30 5,69 170,73 98 Ξύλα κανέλας 19 2,90 55,10 99 Ξυλάκια πολύχρωμα για κατασκευές 114 mm (σετ 100 τεμ.) 20 0,80 16,00

34 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 100 Ξυλάκια στήριξης για κούκλες στρόγγυλα 50 cm 220 0,70 154, Ξυλομπογιές σετ 24 χρωμάτων 110 2,00 220, Ξύστρα 98 0,80 78, Παγέτες - πούλιες (σακουλάκια) 31 0,90 27, Παλέτα αβγοθήκη 25 0,40 10, Παραμάνες (μεγάλες) σετ 18 1,70 30, Παραμάνες (μικρές) σετ 20 1,50 30, Πενσάκια με λεπτή μύτη 12 4,70 56, πηλός 49 1,35 66, Πίνακες από καμβά - μουσαμά 35 0,40 14, Πίνακες από καμβά - μουσαμά 2 1,63 3, Πίνακες από καμβά - μουσαμά 2 2,03 4, Πινέζες (1 κουτί) 25 0,30 7, Πινέλο ζωγραφικής Νο 0 και Νο ,40 23, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,50 58, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,50 61, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,60 51, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,70 71, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,80 48, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,55 17, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,10 83, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,55 25, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,55 14, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,55 30, Πινέλο ζωγραφικής Νο ,55 27,50

35 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 125 Πινέλο ζωγραφικής Νο ,55 52, Πινέλο κόλλας σπατουάρ 12 1,00 12, Πιστόλι σιλικόνης μεγάλο 14 15,00 210, Πιστόλι σιλικόνης μικρό 6 2,90 17, Πλαστελίνη διάφορα χρώματα (κουτί 11 τεμ.) 21 1,20 25, Πλάστες πηλού (ξύλινο σετ 3 τεμαχίων) 5 5,00 25, Πολυμερικός πηλός 40 1,23 49, Πολύχρωμο αφρώδες υλικό 18 0,40 7, Ρυζόχαρτο 131 0,14 18, Σελοτέιπ 68 0,33 22, Σελοφάν ρολό 18 16,63 299, Σετ χαρακτικής 10 3,40 34, Σιλικόνη ράβδοι (για μεγάλο πιστόλι) 645 1,20 774, Σιλικόνη ράβδοι (για μικρό πιστόλι) 59 1,20 70, Σιλικόνη χρυσόσκονης (ράβδος, μικρή, σετ 12 τμχ) 11 3,30 36, Σινική μελάνη 22 2,80 61, Σκοινί χειροτεχνίας διαφόρων χρωμάτων σε καρουλάκι 18 5,50 99, Σμάλτο διάφορα χρώματα 23 1,90 43, Σπάγγος 45 1,22 54, Σπρέι βαψίματος σε διάφορα χρώματα 21 4,10 86, Σύρμα πίπας διάφορα χρώματα 91 0,90 81, Σύρμα πίπας χρυσό-ασημί 26 1,50 39, Σύρμα χρυσό/ασημί (25 mm) σε καρούλακι (150 μ.) 8 2,80 22,40 Σύρματα για κόσμημα διαφόρων χρωμάτων και μεγεθών 16 1,55 24, Σφουγγάρια υαλοπίνακα 30 0,90 27,00

36 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 150 Τελάρα ζωγραφικής (60χ70) 5 2,90 14, Τέμπερες διάφορα χρώματα (μπουκάλι) 226 2,50 565, Τέμπερες χρυσό-ασημί (μπουκάλι 500 ml) 22 4,50 99, Τετράδιο μουσικής 70 0,70 49, Τσόχα (φύλλο) 137 1,50 205, Υγρό γυαλί (σετ) 4 9,80 39, Φελιζόλ αυγά 15 εκ 5 1,70 8, Φελιζόλ αυγά 6 εκ 3 2,00 6, Φελιζόλ αυγά 8 εκ 6 2,20 13, Φελιζόλ κορνίζες με βάση 16,5 x 21 εκ 1 7,20 7, Φελιζόλ κορνίζες με βάση 17 x 24 εκ 1 6,91 6, Φελιζόλ μπάλες 4εκ 60 1,30 78, Φελιζόλ μπάλες 6εκ 40 1,30 52, Φελιζόλ μπάλες 7,5εκ 90 1,30 117, Φελιζόλ στεφανάκια 25 εκ 10 1,79 17, Φελιζόλ στεφανάκια 8 εκ 34 0,81 27, Φελλός 4 mm (1 μέτρο) 14 2,20 30, Φιγουροκόπτες 7 3,87 27, Φλορτεϊπ 1 1,95 1, Φόρμες κατασκευών διάφορες 8 6,50 52, Φτερά μικρά και μεγάλα (πακέτο) 30 1,20 36, Φύλλα αλουμινίου 34 2,30 78, Φύλλα μετάλλων σε διάφορα χρώματα 18 1,65 29, Φύλλα ορείχαλκου 15 5,70 85, Φύλλα χαλκού 25 3,80 95,00

37 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 175 Φυτολόγια 11 2,00 22, Χαρτί Βελούρ 25 2,13 53, Χαρτί βελουτέ ρολό 6 13,80 82, Χαρτί Γκοφρέ 237 0,24 57, Χαρτί γκοφρέ μεταλλικά χρώματα 61 2,80 170, Χαρτί γλασέ ρολό 11 6,10 67, Χαρτί γλασέ φύλλο 50 0,30 15, Χαρτί κυψελωτό 22 2,50 54, Χαρτί μεταλλιζέ (50x70) 41 0,65 26, Χαρτί Οικολογικό με 'Ίνες 30 0,80 24, Χαρτί οντουλέ μέτρου μπομπίνα 124 0,90 111, Χαρτί του μέτρου ρολό 31 18,00 558, Χαρτί, λαδόκολλες χρωματιστές κατασκευών 85 0,70 59, Χαρτί, μεταξόχαρτο (φύλλο) 75 2,28 170, Χαρτιά Origami Μονόχρωμα, Πουά χρυσό, ασημί 12 3,55 42, Χαρτιά ακουαρέλας (διάφορα μεγέθη) 80 1,25 100, Χαρτιά περιτυλίγματος 29 0,50 14, Χαρτομάζα (500 γρ.) 20 4,80 96, Χαρτόνι 3D, ίριδα χρυσό, ασημί 15 1,48 22, Χαρτόνι μέτρου σε διάφορα χρώματα 145 1,00 145, Χαρτόνια έγχρωμα 100cm x 70 cm 470 1,00 470, Χαρτόνια κουσέ 100cm x 70 cm ,35 466, Χαρτόνια μεταλλιζέ 93 0,65 60, Χαρτόνια ριγέ-καρρώ 70 0,60 42, Χαρτοταινία 19 χιλ 242 1,20 290,40

38 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 200 Χόρτο φυσικό 32 1,80 57, Χόρτο χρωματιστό 38 2,20 83, Χρυσόσκονη διαφόρων χρωμάτων (πακέτο) 55 1,50 82, Χρώμα προσώπου σε υγρή μορφή (σωληνάριο) 5 4,00 20, Χρώματα για γυαλί 6 2,10 12, Χρώματα για ύφασμα (βαζάκι) 8 1,80 14, Χρώματα Λαδιού 3 7,51 22, Χρώματα προσώπου σε μορφή μολυβιού (σετ 6 διαφόρων χρωμάτων) 13 7,15 93, Ψαλίδι 76 1,14 86, Ψαλίδι για κολάζ με στρογγυλεμένες μύτες 146 0,52 75, Ψαλίδι Ζικ- ζακ 8 8,10 64, Ψαλίδια διάφορα για χειροτεχνίες (ζιγκ ζαγκ) 34 0,90 30, Ψηφίδες 5 10,57 52,85 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,12 ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ,77 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ,89 Η συντάξασα Ο προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρωπίνου Δυναμικού Ιωάννα Παπαστάμου Μιχάλης Γεωργαλάς

39 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρωπίνου Δυναμικού Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Ιωάννα Παπαστάμου Αρ. Πρωτ. : 6685 Ημ/νία : 8/12/2014 Τηλ. : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Β) ΜΕΛΑΝΙΩΝ- ΤΟΝΕΡ, Γ) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & Δ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6684/ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟY ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α ,72 ΕΥΡΩ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ,18 ΕΥΡΩ

40 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, μελανιών-τόνερ, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των δομών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το 2015, με τους ακόλουθους όρους : Άρθρο 1 Ισχύουσες διατάξεις Για τη διενέργεια του διαγωνισμού ισχύουν : 1) Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και του άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της αριθ /1993 (Φ.Ε.Κ. 185/ , τ. Β ) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 2) Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/ , τ. Α ) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 3) Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ , τ. Α ) «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας». 4) Η αριθ. Π1/3305/ (Φ.Ε.Κ. 1789/ , τ. Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο προμήθειας Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, μελανιών-τόνερ, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες των δομών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το 2015, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. Πρωτ. 6684/ μελέτη της προμήθειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τους ακόλουθους Κ.Α.Ε. Α) «Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου», ποσού 5.999,96 ευρώ, Β) «Μελάνια Τόνερ», ποσού 7.199,96 ευρώ, Γ) «Φωτοτυπικό Χαρτί», ποσού 3.597,37 ευρώ, Δ) «Εκπαιδευτικό Υλικό» ποσού ,89 ευρώ. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των δομών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ξεχωριστά είτε μέχρι τη λήξη της ή την εξάντληση του συνολικού ποσού της προμήθειας. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της προμήθειας της. Άρθρο 3 Τεχνικές προδιαγραφές Τα είδη της προμήθειας πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 6684/ μελέτη της προμήθειας. Άρθρο 4 Χρόνος και τόπος διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Διοίκησης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. (ε) του Ν. 3852/2010, του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ.

41 Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους της διακήρυξης. Άρθρο 5 Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και την χωρίς καμία επιφύλαξη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης από τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. 2) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις εισφορές προς τον ασφαλιστικό τους φορέα καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του δημοσίου καθώς και ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για τις ενώσεις προμηθευτών τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει σε αυτές ενώ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό σκοπιμότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Για τους συνεταιρισμούς πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών (1), (3), (4) και (5) απαιτείται επιπλέον βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

42 Άρθρο 6 Εγγυήσεις Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Α) Για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 97,56 ευρώ Β) Για μελάνια τόνερ ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 117,07 ευρώ Γ) Για φωτοτυπικό χαρτί ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 58,49 ευρώ Δ) Για εκπαιδευτικό υλικό ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 422,76 ευρώ όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 6532/ μελέτη της προμήθειας και περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής στοιχεία : 1) Την ημερομηνία έκδοσης. 2) Τον εκδότη. 3) Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ). 4) Τον αριθμό της εγγύησης. 5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7) Τον τίτλο, τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 8) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα (1) μήνα μεταγενέστερη από τη λήξη της ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 8 της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου μειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αντικαθίσταται από την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πριν την υπογραφή της σύμβασης ενώ οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών διαγωνιζόμενων επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας των ειδών που έχουν κατακυρωθεί σε κάθε προμηθευτή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Άρθρο 7 Υποβολή προσφορών Οι προσφορές κατατίθενται σε δύο (2) αντίγραφα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης υποβολής προσφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. Οι προσφορές μπορούν και να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί από την επιτροπή μέχρι τη λήξη υποβολής προσφορών. Προσφορές που περιέρχονται στην ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να ανοιχθούν. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής :

43 1) Η λέξη «προσφορά». 2) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ). 3) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης. 4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 5) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτό φάκελο δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται αμέσως στους ενδιαφερόμενους. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς εσωκλείονται : 1) Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης. 2) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπου περιγράφονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. 3) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη "οικονομική προσφορά" και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται για τα είδη και ποσότητες που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αρίθμ. Πρωτ. 6684/ και κατατίθενται στο ειδικό έντυπο «έντυπο οικονομικής προσφοράς» που παρέχεται από την υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις 4% επί της καθαρής αξίας των σχετικών παραστατικών καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 12 της διακήρυξης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν μέσα στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «παράρτημα προσφοράς» και τις υπόλοιπες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Κάθε φάκελος που παραλαμβάνεται από την επιτροπή αρχικά αριθμείται κατά σειρά υποβολής και στη συνέχεια μονογράφεται από όλα τα παριστάμενα μέλη της. Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και δεν επιτρέπεται να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Αν σε μια προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο, η δε επιτροπή κατά τον έλεγχο των προσφορών την καθαρογράφει και τη μονογράφει και αυτή με τη σειρά της. Προσφορά που φέρει οποιαδήποτε διόρθωση, η οποία την καθιστά ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές και προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής δεν γίνονται αποδεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

44 Άρθρο 8 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θεωρούνται ότι ισχύουν χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προηγούμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει περαιτέρω παράταση της ισχύος των προσφορών τους. Άρθρο 9 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και ανακήρυξη μειοδότη Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ενώπιον των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με την παρακάτω διαδικασία για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν. Κάθε κυρίως φάκελος αρχικά αποσφραγίζεται με τη σειρά αρίθμησής του και αναγράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε αυτόν έγγραφα, τα οποία επίσης μονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα παρευρισκόμενα μέλη της επιτροπής. Αντίθετα ο φάκελος της «οικονομικής προσφοράς» παραμένει κλειστός και θα αποσφραγιστεί αργότερα αφού πρώτα διαπιστωθεί η επάρκεια των υπόλοιπων δικαιολογητικών από την επιτροπή. Μετά την αρχική τους καταγραφή τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά όλων των προσφορών ελέγχονται και αξιολογούνται από την επιτροπή σε μυστική πλέον συνεδρίαση, κατά την οποία προκύπτει αν κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους θα αποκλειστούν από τη συνέχεια της διαδικασίας. Στη συνέχεια η συνεδρίαση διεξάγεται και πάλι δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα των διαγωνιζόμενων που αποκλείστηκαν καθώς επίσης και ο λόγος του αποκλεισμού τους ενώ παράλληλα τους επιστρέφονται όλα τα έγγραφά τους μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής τους προσφοράς. Έπειτα με την υπάρχουσα σειρά αρίθμησης γίνεται η αποσφράγιση των φακέλων «οικονομικών προσφορών» των διαγωνιζομένων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την προηγούμενη διαδικασία και ανακοινώνονται οι προσφερόμενες τιμές, οι οποίες στη συνέχεια αναγράφονται στο πρακτικό του διαγωνισμού. Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος, ο οποίος προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά είδος της αριθ. 6684/ μελέτης της προμήθειας. Στη συνέχεια η επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει τελικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κήρυξη του αναδόχου της προμήθειας. Αν δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν ισότιμες προσφορές για ένα είδος, η επιτροπή διενεργεί κλήρωση στα είδη αυτά για την επιλογή του τελικού μειοδότη. Σε αυτή την περίπτωση όλοι οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να παραβρεθούν στη διαδικασία της κλήρωσης, χωρίς η απουσία κάποιου από αυτούς να επηρεάσει την εγκυρότητά της. Άρθρο 10 Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και η σχετική απόφαση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

45 β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται κατά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Επιπλέον η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την υποβολή της. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόμενους το περιεχόμενο των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με κάθε πρόσφορο μέσο. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων δεν λαμβάνονται υπόψη. Άρθρο 11 Ανακοίνωση κατακύρωσης Σύμβαση Παράταση Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ μπορεί να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα όταν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης. Άρθρο 12 Παράδοση παραλαβή Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά σε κάθε δομή και κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από τη λήψη της σχετικής εντολής να προβεί στην παράδοση των παραγγελθέντων ποσοτήτων για κάθε είδος της προμήθειας. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται κάθε φορά στις εγκαταστάσεις της κάθε δομής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 της αριθ /1993 (Φ.Ε.Κ. 185/ , τ. Β ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα είδη της προμήθειας είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ο προμηθευτής οφείλει να προβεί στην αντικατάστασή του χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της υπηρεσίας. Άρθρο 13 Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή των υλικών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ αφού προηγουμένως προσκομιστούν τα σχετικά παραστατικά και εκδοθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη νομιμότητα της δαπάνης.

46 Άρθρο 14 Επίλυση διαφορών Εφαρμοστέο δίκαιο Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στο άρθρο 1 της διακήρυξης. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 της αριθ /1993 (Φ.Ε.Κ. 185/ , τ. Β ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Άρθρο 15 Δημοσίευση διακήρυξης Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ, και στην εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ» στις 9/12/2014. Επιπλέον ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (http://www.kekpa.org). Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο της προμήθειας. Άρθρο 16 Λήψη πληροφοριών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μετά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψής της κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 π.μ 15:00 μ.μ) από το γραφείο προμηθειών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (πληροφ. : Ιωάννα Παπαστάμου, τηλ. : , fax : , Για οποιοδήποτε άλλο θέμα, το οποίο δεν ρυθμίζεται ρητά από τους όρους της διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις της αριθ /1993 (Φ.Ε.Κ. 185/ , τ. Β ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/ , τ. Α ) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ

47 Αρ. Πρωτ. : 6686 Ημ/νία : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού ,18 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.). Τα είδη είτε θα παραδίδονται στις Δομές της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, είτε θα παραλαμβάνονται από τους τόπους εγκατάστασης των επιχειρήσεων των Προμηθευτών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών την Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Διοίκησης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους της διακήρυξης. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση κάθε είδους των προς προμήθεια προϊόντων. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης. Πληροφορίες για το διαγωνισμό, μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες από έως από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (Γραφεία Διοίκησης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, Προύσσης 22, Τ.Κ.: 38445, Ν. Ιωνία Βόλου, Τηλ.: , , , ), κα Παπαστάμου Ιωάννα απ όπου μπορούν να προμηθεύονται και το πλήρες κείμενο της σχετικής μελέτης και διακήρυξης. Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Αναστασία Μορφογιάννη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριδαία /2015 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 1/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΟΝΕΡ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ [ ]

ΜΕΛΕΤΗ 1/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΟΝΕΡ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ [ ] Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρωπίνου Δυναμικού Αρ. Πρωτ. : 1628 Γραφείο Προμηθειών Ημερομηνία : 3/4/2017 Πληροφορίες: Ιωάννα Παπαστάμου Τηλ. : 24210-29908 Email: i.papastamou@kekpa.gr ΜΕΛΕΤΗ 1/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΡ ΠΡΩΤ: 1145/12-11-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Α.Ο ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ : 515,67 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 106 ΧΕΝΙΑ/ 24-06-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν τους τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 143 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-2014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κοζάνη, 16 / 02/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη 501 31

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 13/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 15878 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 12-08-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 80 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4-7-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ «ΙΡΙΣ» Δ/νση : Λαγκαδά 293 Τ.Κ 56430 Σταυρούπολη Αρ. πρωτ: 1451/22-11-2017 Τμήμα : Προμηθειών Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Του:. Δ/νση: Τηλ.: ΜΕΡΟΣ Α' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του:. Δ/νση: Τηλ.: Α/Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που δέχεται:νο 64 30197320-5 ΤΕΜ. 4 2 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ, Τύπος σύρματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 2 ΤΜΧ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΟΔΗΛ - ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π. Α.Μ.: 8/01 1.Προμήθεια Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης ΚΩΔΙΚΟΙ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τύρναβος 21 / 12 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Αρ. πρωτ: 21971 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΫΠ/ΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Στ. Καράσσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Μουσικής παιδείας «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Ταχ. Δ/νση: Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 196 Μαραθώνας, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ)

Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 2 120806000010013 ΤΕΜ 175 188 25 27 ΣΕΤ (ΔΙΠΛΟ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α Κωδικός είδουςγρ. Προμηθειών Περιγραφή είδους Γρ. Προμηθειών Μονάδα Ποσότητα μέτρησης Νοσοκομεί γραφείου ου προμηθειών Προϋπολογι σμός είδων Ποσότητα Κέντρων Υγείας Προϋπολογι σμός ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : Άγιος Λουκάς, 65404 ΚΑΒΑΛΑ : E. Κουλουρά : 2510 462151 : 2510

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 1 ΟΥ & 2 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 1 ΟΥ & 2 ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού

Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84643 Θεσσαλονίκη, 07/12/2011 Αρ.Πρωτ.: 81546/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.134,76. CPV:30192700-8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Αρ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.39,20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετης Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων» Αρ. Πρωτ. : 370/ ΧΕΝΙΑ/ 29-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν υπ όψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρδαμύλη 5 Απριλίου 07 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: 745 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καρδαμύλη Μεσσηνίας Τ. Κ. 40 Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ TEXNIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» ΑΡ. ΠΡΟΜ.: 52/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 9/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 865 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 29/06/2017 Αρ.πρωτ.2383 Θέμα : «Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων,γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών άμεσης ανάλωσης για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Πληρ/ρίες : Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail: rania.glaraki@nea-propontida.gr Προμήθεια : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση: 2o όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026 Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 05 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΙ ΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 18/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5854 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 4 65403 Καβάλα Πληροφορίες: Ελισάβετ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» CPV:

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Τρικάλων Δήμος Τρικκαίων Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες: Εξάρχου Μαρίκα Τηλέφωνο: 24313-51213 Fax: 24313-51219 E-mail: mexarchou@trikalacity.gr ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ. Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ Προμήθειας γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΛΟΣ 18/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 2096 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) Ο Δήμαρχος Μήλου έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ α) ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ β) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑ ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ Κωδικός ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *Ναι / Όχι Απροσδιόριστο 25 0,18 23% 5,54 ΝΑΙ 1

α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ Κωδικός ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ *Ναι / Όχι Απροσδιόριστο 25 0,18 23% 5,54 ΝΑΙ 1 Καταχώρηση Αιτημάτων Π.Π.Υ.Φ.Υ. Έτος Προγραμματισμού: 2014 Ονομασία Φορέα Προγραμμ.: ΠΓΝΛ - ΓΝΛ α/α ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΟΣ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Είδος Κωδικός Παρατηρητηρίου Μον.Μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ:ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11957/716625

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. Α.Ε>> Κολωνού 21& Κεραμεικού 29-Αθήνα, ΑΦΜ: , ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, συνεφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την 12 Μαρτίου 2014 στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σταδίου 29-Αθήνα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Πουρνιάς Αλέξανδρος, Δ/ντής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 0-07-017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ: 1696 ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Κουντουριώτη 7 Κως Ταχ. Κώδικας : 800 Πληροφορίες : Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ελληνική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.22 14:24:02 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΠΠΟΩΞΚ-ΑΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ, 22-12-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06 / 03 /2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 569 Κ.Α:10-6611.002 Προμήθεια για χειροτεχνίες (Μαρκαδόροι, χαρτόνια κλπ.). Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα