ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. Ετήσιο Δελτίο 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. Ετήσιο Δελτίο 2007"

Transcript

1

2

3

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου...4 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Πληροφορίες για την Εταιρία 2.1. Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Ανθρώπινο Δυναμικό Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε Υγρά Καύσιμα Στερεά Καύσιμα Λιπαντικά Τεχνικά Έργα Βιοκαύσιμα Πληροφορίες σχετικά με τη διοίκηση και τη διεύθυνση της Εταιρίας Διοίκηση Διεύθυνση εργασιών Εταιρική Διακυβέρνηση Συνδεδεμένες Εταιρίες Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε Ελίν Ν.Ε Ελίν Σταθμοί Α.Ε Ελίν Βιοκαύσιμα Α.Ε Πληροφορίες για τους Μετόχους Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν. 3401/ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις & Εκθέσεις Δ.Σ Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες...73

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Κέρδη EBITDA Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων (110) 847 Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη Ομίλου (874) 501 ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. ) Πάγιο Ενεργητικό Αποθέματα Απαιτήσεις Διαθέσιμα Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε ) EBITDA ανά Μετοχή 0,76 0,65 Καθαρά Κέρδη Ομίλου ανά Μετοχή (EPS) (0,09) 0,05 Μέρισμα ανά Μετοχή - Ονομαστικό 0,00 0,05 Μέρισμα ανά Μετοχή - Προσαρμοσμένο 0,00 0,05 Λογιστική Αξία ανά Μετοχή (BVPS) 3,60 3,73 ΔΕΙΚΤΕΣ Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 13,2% 20,0% Εξέλιξη Μικτών Κερδών 11,9% 5,0% Εξέλιξη EBITDA 17,8% -29,2% Εξέλιξη Καθαρών Ενοποιημένων Κερδών ,4% Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 3,40 2,97 Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 2,32 2,22 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) -0,3% 2,4% Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) 3,0% 2,9% 1 EBITDA = Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2 Βασισμένα στον σταθμισμένο αριθμό μετοχών εκτός από το Ονομαστικό Μέρισμα ανά Μετοχή 3 Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RΟΕ) = Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 4 Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) = ΕΒΙΤ / (Ίδια Κεφάλαια + Τραπεζικός Δανεισμός) όπου EBIT = Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων.

7 ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Το 2007 ήταν μια χρονιά έντονων διακυμάνσεων στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent κυμάνθηκε μεταξύ $ 50,69 / bbl και $ 96,03 / bbl. Το 2007 έκλεισε με την τιμή του Brent στα $ 96,03 / bbl ενώ η μέση τιμή του διαμορφώθηκε στα $ 72,43 / bbl έναντι $ 65,12 / bbl το Σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα και με μεγάλες διακυμάνσεις κινήθηκαν και οι τιμές Platts των διυλισμένων προϊόντων, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο μας. Στην Ελληνική αγορά, η σημαντική αυτή αύξηση των τιμών και η μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε το θέμα στα ΜΜΕ, συνέβαλλαν σε σημαντική όξυνση του ανταγωνισμού και στη δημιουργία ενός κλίματος δυσπιστίας για τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών. Η Εσωτερική Αγορά καυσίμων για το 2007 παρουσίασε μείωση 2,3% για το σύνολο των προϊόντων και διαμορφώθηκε στους 11,0 εκατ. τόνους. Η μείωση της εγχώριας κατανάλωσης οφείλεται αποκλειστικά στην περιορισμένη ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης λόγω της παρατεταμένης καλοκαιρίας κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους, καθώς τόσο οι βενζίνες όσο και το πετρέλαιο κίνησης παρουσίασαν αυξητικές τάσεις (+2,5% και +4,6%). Το μερίδιο της ΕΛΙΝΟΙΛ σε αυτήν την αγορά ανήλθε σε 6,6% από 6,0% το 2006 με πωλήσεις 728 χιλ. τόνων περίπου. Σε επιχειρηματικό επίπεδο οι κυριότερες εξελίξεις της χρονιάς που πέρασε ήταν οι εξής:..συνεχίστηκε με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς η επέκταση του δικτύου των συνεργαζόμενων πρατηρίων. Κατά τη διάρκεια του έτους προσθέσαμε στο δίκτυό μας 64 νέα πρατήρια ενώ διακόψαμε συνεργασία για διάφορους λόγους με 18 πρατήρια. Ο συνολικός αριθμός των συνεργαζόμενων πρατηρίων την ανήλθε σε Εντός του έτους ξεκίνησαν τα πρώτα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια καυσίμων μέσω της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Την η ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ λειτουργούσε τρία πρατήρια εκ των οποίων τα δύο στην περιοχή της Αττικής και το ένα στην Αλεξανδρούπολη...Στον τομέα των βιομηχανικών πωλήσεων αυξήσαμε περαιτέρω το μερίδιό μας στην αγορά ενώ παράλληλα εστιάσαμε στον έλεγχο των παρεχόμενων πιστώσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μια ελαφρά μείωση στο περιθώριο κέρδους...σημαντική ήταν η συμφωνία με την μαρίνα του Φλοίσβου η οποία προβλέπει τη λειτουργία σταθμού ανεφοδιασμού σκαφών εντός της μαρίνας. Σε γενικές γραμμές όμως, το 2007 αποδείχθηκε δύσκολη χρονιά για τον τομέα των μαρινών καθώς η αγορά προσέλκυσε πολλούς νέους ανταγωνιστές και τα περιθώρια κέρδους συμπιέστηκαν...ο τομέας των λιπαντικών αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της περασμένης χρονιάς. Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς σημείωσαν αύξηση 15,8% και οι πωλήσεις λιπαντικών marine αυξήθηκαν κατά 24,8% με παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας...για τον τομέα των στερεών καυσίμων το 2007 ήταν μια δύσκολη χρονιά, καθώς ο αυξημένος ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την προσπάθειά μας για έλεγχο των πιστώσεων συνετέλεσαν στην μείωση των πωλήσεων κατά 20,6%. Παράλληλα, οι συνεχείς ανατιμήσεις των πρώτων υλών είχαν ως αποτέλεσμα την συμπίεση του περιθωρίου κέρδους. Εκτός των παραπάνω, είχαμε ακόμη μια δυσμενή εξέλιξη: τον Ιούνιο, κατόπιν διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, συνάψαμε συμφωνία με την Δ.Ε.Η. Α.Ε. αξίας 22,5 εκατ. για την προμήθεια ΜΤ λιθάνθρακα. Η συμφωνία προέβλεπε την παράδοση από την ΕΛΙΝΟΙΛ ΜΤ το μήνα για ένα έτος στον ΑΗΣ Καρδιάς με σταθερή τιμή. Ωστόσο, η απροσδόκητα μεγάλη αύξηση της τιμής του λιθάνθρακα παγκοσμίως κατέστησε τους όρους της συμφωνίας εξαιρετικά επαχθείς για την ΕΛΙΝΟΙΛ, η οποία τελικά την προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης με τη ΔΕΗ, έχοντας παραδώσει περίπου το 20% της συμβατικής ποσότητας. Η εταιρία υπέστη ζημία προκύπτουσα από την διαφορά της εγγυητικής επιστολής που είχε δώσει στη ΔΕΗ με την εγγυητική επιστολή που είχε λάβει από τον προμηθευτή της, ποσού 575 χιλ. περίπου. Είναι βέβαιο ότι το 2007 η ΕΛΙΝΟΙΛ ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά, παρόλο που το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν σαφώς κατώτερο των προσδοκιών μας. Σε αυτό συνέβαλε οπωσδήποτε ο εξοντωτικός ανταγωνισμός που υφίσταται σήμερα στην αγορά της χονδρικής εμπορίας πετρελαιοειδών, αλλά κυρίως τα πρόσθετα έξοδα που συνδέονται με την λειτουργία των νέων δεξαμενόπλοιων και της προσφάτως αγορασθείσας εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων στον Βόλο, αφού δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη οι απαραίτητες πωλήσεις προκειμένου να καλύψουμε τα σχετικά έξοδα και να αυξήσουμε περαιτέρω την κερδοφορία μας. Ωστόσο, παρά τις δυσμενείς συνθήκες η απόδοσή μας βελτιώθηκε ουσιαστικά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, γεγονός που όχι μόνο ανέτρεψε τα αρνητικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αλλά κυρίως μας γέμισε αισιοδοξία για την πορεία της εταιρίας το Η πίστη και η αισιοδοξία μας για το μέλλον της ΕΛΙΝΟΙΛ στηρίζονται στα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που έχουμε ήδη οικοδομήσει και στους στρατηγικούς άξονες που έχουμε διαμορφώσει. Πάνω από όλα όμως, πιστεύουμε στις ικανότητες των ανθρώπων της ΕΛΙΝΟΙΛ, το δυναμισμό, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωσή τους. Με τιμή, Γιάννης Χ. Αληγιζάκης 7

8 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣYΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤHΣΙΟΥ ΔΕΛΤIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤEΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡIΑΣ Το παρόν Ετήσιο Δελτίο εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των μετόχων και των επενδυτών γενικότερα και περιέχει τις πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. και των θυγατρικών της. Η σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα της Απόφασης 5/204/ όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Απόφαση 7/372/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ. Γεώργιος Β. Τσούνιας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, τηλ.: , Πηγών 33, Κηφισιά. Το Ετήσιο Δελτίο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι, από τα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ , ή από την Εταιρική ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η Εταιρία καθώς και οι θυγατρικές της εταιρίες, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της για τη χρήση 2007 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Σταύρος Παπακανδεράκης (Αριθμός Μητρώου Σ.Ο.Ε ) της εταιρίας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε». Το πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών παρατίθεται στην Ενότητα 9 μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

9 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1. Γενικές Πληροφορίες Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΙ- ΝΟΙΛ», ιδρύθηκε τον 1954 με την επωνυμία «Δ. Διαμαντίδης Χ. Κουρούκλης & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1960 μετατράπηκε σε Α.Ε. με την επωνυμία «Διαμαντίδης Κουρούκλης Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Πετρελαίων» και το 1963 μετονομάστηκε σε «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙ- ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 13952/06/Β/86/8. Η διάρκεια της Εταιρίας, ορίστηκε σε 30 χρόνια από την δημοσίευση του καταστατικού της και στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι την 31/12/2090 με την από 21/6/1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 3382/ ). Με την από 23/10/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ως έδρα της Εταιρίας καθορίσθηκε ο Δήμος Κηφισιάς, οδός Πηγών 33, τηλ. (210) Ο σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α...η εμπορία και παραγωγή κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, β. Η επεξεργασία των ανωτέρω ή άλλου είδους προϊόντων, γ...η εμπορία ή και παραγωγή κάθε μορφής ενέργειας όπως π.χ. ηλεκτρικής ενέργειας, άλλης μορφής ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λ.π., δ. Η διενέργεια με επιδίωξη κέρδους, κάθε είδους μεταφορών, ε. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, στ. Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως, ζ...η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρίνων, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κ.λ.π., η. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω, θ..η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιρειών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρείες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές), των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι, ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία, είτε να διορίσει αντιπροσώπους οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιστορικό Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1954 και δραστηριοποιήθηκε αρχικά στην εισαγωγή και διάθεση μαζούτ στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Με την ίδρυση των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου το 1958 και την απαγόρευση εισαγωγών πετρελαιοειδών, η Εταιρία αναγνωρίζεται επίσημα σαν εταιρία εμπορίας πετρελαιοειδών με δικαίωμα αγοράς μαζούτ από τα Κρατικά Διυλιστήρια. Το 1960 μετατρέπεται σε Α.Ε. και το 1963 μετονομάζεται σε «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕ- ΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Το 1964 ιδρύει εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο και της αναγνωρίζεται το δικαίωμα αγοράς όλων των πετρελαιοειδών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και τα πρώτα πρατήρια με το σήμα ΕΛΙΝΟΙΛ. Το 1977 επεκτείνει τις δραστηριότητές και στο χώρο των λιπαντικών, παρουσιάζοντας στην αγορά λιπαντικά ΕΛΙΝΟΙΛ. Με αφορμή την ενεργειακή κρίση, το 1979 εισέρχεται στον χώρο των στερεών καυσίμων εξασφαλίζοντας φθηνή ενέργεια για τις ανάγκες της βαριάς Ελληνικής βιομηχανίας και το 1984 κατασκευάζει μονάδα επεξεργασίας και αποθήκευσης στερεών καυσίμων στον Ασπρόπυργο.

10 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Το 1988 ο έλεγχος της Εταιρίας περνά στον Όμιλο Καρνέση, και το 1989 η Εταιρία αγοράζει από τη FINA νέες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στο Πόρτο Λάγος ξεκινώντας παράλληλα νέα δραστηριότητα στην Θράκη με κύρια κατεύθυνση τη δημιουργία τοπικού δικτύου πρατηρίων. Την ίδια χρονιά εισέρχεται στην αγορά λιπαντικών πλοίων αποκτώντας το δικαίωμα αποκλειστικής διάθεσης των ναυτιλιακών λιπαντικών FINA στην Ελλάδα. Το 1998 καθιερώνεται νέα εταιρική εικόνα καθώς και το εμπορικό σήμα «ελίν» ενώ ένα χρόνο αργότερα η Εταιρία πραγματοποιεί το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής και διάθεσης βιοντήζελ στην Ελλάδα, στην περιοχή της Θράκης. Το 2000 ιδρύεται η θυγατρική εταιρία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ» και το 2001, ύστερα από την διακοπή της συνεργασίας με τη FINA, η Εταιρία προχωρά και στη διάθεση λιπαντικών πλοίων με το σήμα «ελίν». Το 2003 ολοκληρώνεται η κατασκευή της νέας μονάδας επεξεργασίας στερεών καυσίμων στο Βόλο και ένα χρόνο αργότερα, το 2004, η Εταιρία εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 2005 η Εταιρία αποκτά νέες εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στο Βόλο υπερδιπλασιάζοντας την αποθηκευτική της δυναμικότητα και ιδρύει τρεις ακόμη θυγατρικές εταιρίες, την ΕΛΙΝ ΒΙ- ΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή βιοκαυσίμων, την ΕΛΙΝ Ν.Ε. με αντικείμενο εργασιών την διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ και την ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. με αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση πρατηρίων καυσίμων. Το 2006 είναι ένα έτος σημαντικών εξελίξεων για την Εταιρία. Πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο, αποφασίζεται η πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. και ναυλώνονται δύο νέα υπερσύγχρονα δεξαμενόπλοια για την τροφοδοσία των νησιών Ανθρώπινο Δυναμικό Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο που, με την πλούσια εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί τον βασικό παράγοντα στην αναπτυξιακή προσπάθειά του Ομίλου. Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούσε η ΕΛΙΝΟΙΛ και οι θυγατρικές της εταιρίες κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: Εξέλιξη ανθρώπινου δυναμικού ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε ΕΛΙΝ Ν.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ Η Εταιρία διατηρεί άριστες σχέσεις με το προσωπικό της και δεν υπάρχουν εργασιακά προβλήματα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ επιδιώκοντας την ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων της φροντίζει για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις αλλά και την απόδοσή τους. Αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή του προσωπικού στην ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ επιβραβεύει το προσωπικό με την παροχή bonus παραγωγικότητας μια φορά το χρόνο. Επίσης, έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο για όλο το προσωπικό με την εταιρία ALICO. 10

11 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Ο Όμιλος έχει εξαπλωθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας, που καλύπτει τους τομείς των υγρών καυσίμων, των στερεών καυσίμων, των λιπαντικών και των βιοκαυσίμων. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στην κατασκευή τεχνικών έργων. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε ένας από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος Υγρά Καύσιμα Η εμπορία υγρών καυσίμων αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της ΕΛΙΝΟΙΛ. Τα κυριότερα είδη υγρών καυσίμων που εμπορεύεται η εταιρία είναι οι βενζίνες, diesel κίνησης, diesel θέρμανσης και μαζούτ τα οποία προμηθεύεται από τις δύο ελληνικές εταιρείες διύλισης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ- ΤΡΕΛΑΙΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ). Για την διάθεση των παραπάνω προϊόντων, η εταιρία έχει αναπτύξει τέσσερις βασικούς τομείς δράσης που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών: το δίκτυο πρατηρίων, τις βιομηχανικές πωλήσεις, τις απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης και τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής. Ο κύριος όγκος των πωλήσεων κατευθύνεται προς αυτές τις τέσσερις κατηγορίες πελατών, ωστόσο πραγματοποιούνται και σημαντικές πωλήσεις σε πελάτες που δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως άνω όπως π.χ. οι μονές του Αγίου Όρους. Για την εμπορία υγρών καυσίμων η Εταιρία διαθέτει τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων σε Ασπρόπυργο Αττικής, Βόλο και Πόρτο Λάγος συνολικής αποθηκευτικής δυναμικότητας μ³ καθώς και ένα στόλο 33 ιδιόκτητων βυτιοφόρων. Δίκτυο πρατηρίων Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα δίκτυο 500 συνεργαζόμενων πρατηρίων (Δεκέμβριος 2007). Πιο συγκεκριμένα στην Νότια Ελλάδα υπάρχουν 157 πρατήρια, στη Βόρεια Ελλάδα 102, στη Θεσσαλία 57, στη Θράκη 69 και 115 στα νησιά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιλογή της τοποθεσίας του κάθε πρατηρίου - ώστε το δίκτυο να είναι πάντοτε κατανεμημένο σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρίας - καθώς και στην επιλογή του εκάστοτε επιχειρηματία πρατηριούχου. Τα πρατήρια αποτελούν την βασικότερη δραστηριότητα της Εταιρίας, τόσο από πλευράς τζίρου, απασχολούμενου κεφαλαίου και εγκατεστημένων παγίων, όσο και από πλευράς απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού. Εξάλλου το δίκτυο των πρατηρίων αποτελεί βασικό τμήμα της ίδιας της Εταιρίας, καθώς και η έκταση και η γεωγραφική διασπορά του αποτελούν μια γερή βάση τόσο για την εξασφάλιση των πωλήσεων της Εταιρίας, όσο και για την μελλοντική επέκταση σε πωλήσεις άλλων ειδών ή υπηρεσιών. Είναι γνωστό ότι η μεγάλη έκταση της νοθείας και λαθρεμπορίας αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς καυσίμων. Δεδομένου ότι η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών ήταν πάντα υπόθεση ύψιστης σημασίας για την ΕΛΙΝΟΙΛ αλλά και ουσιαστικό κομμάτι της εταιρικής της φιλοσοφίας, η ΕΛΙΝΟΙΛ αποφάσισε να αντιμετωπίσει δραστικά το πρόβλημα αυτό. Έτσι, πέρα από τους δικούς της μηχανισμούς ελέγχου, από το 1998 συνεργάζεται με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών (Ε.Τ.Κ.Λ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στη διεξαγωγή ενός πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα προγράμματος ελέγχου ποιότητας καυσίμων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, το Ε.Τ.Κ.Λ. πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε όλα τα πρατήρια της Εταιρίας και λαμβάνει δείγματα, από το ακροσωλήνιο των αντλιών, από όλα τα καύσιμα που διατίθενται από το πρατήριο. Στη συνέχεια ελέγχει την ποιότητα των καυσίμων και ενημερώνει την Εταιρία για τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου, τόσο σε τακτά διαστήματα όσο και με έκτακτες αναφορές. Στη διάρκεια αυτής της συνεργασίας έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από αναλύσεις δειγμάτων. 11

12 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. Βιομηχανικές πωλήσεις Τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας της, οι πωλήσεις μαζούτ προς τις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες απετέλεσαν τον κύριο κορμό των δραστηριοτήτων της ΕΛΙΝΟΙΛ. Ακόμη και σήμερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ παραμένει εκ των βασικότερων προμηθευτών της ελληνικής βιομηχανίας, διατηρώντας μακροχρόνιες συνεργασίες ετών με τις σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας, ενώ παράλληλα τα τελευταία έτη έχει αναπτύξει σημαντικά τις πωλήσεις diesel κίνησης για τις μεταφορικές ανάγκες των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων. Απευθείας πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μόνον οι πωλήσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς στην υπόλοιπη χώρα οι λιανικές πωλήσεις εξυπηρετούνται από το δίκτυο πρατηρίων. Οι λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης αποτελούν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα τμήματα της αγοράς καυσίμων καθώς συνήθως παρατηρούνται ελλειμματικές παραδόσεις. Για να αντιμετωπίσει το βασικό αυτό πρόβλημα, η ΕΛΙΝΟΙΛ χρησιμοποιεί αποκλειστικά ΙΧ βυτιοφόρα και παράλληλα, στα πλαίσια του συστήματος ποιοτικής διαχείρισης διανομής καυσίμων της Εταιρίας, οι παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης ελέγχονται συστηματικά από ειδικευμένους επιθεωρητές για την ακρίβεια των παραδιδόμενων ποσοτήτων. Η σημαντικότατη αυτή διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη πιστότητα των πελατών αυτής της κατηγορίας και την σταθερή αύξηση των πωλήσεων. Εφοδιασμός σκαφών αναψυχής Η αγορά αυτή αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα ελλειμματικών παραδόσεων και επί πλέον ποιοτικά προβλήματα στο διακινούμενο πετρέλαιο λόγω της εκτεταμένης λαθρεμπορίας. Η επιτυχής αντιμετώπιση και των δύο προβλημάτων από την ΕΛΙΝΟΙΛ, είχε σαν αποτέλεσμα την πολύ γρήγορη επικράτηση της ΕΛΙΝΟΙΛ στις μαρίνες της Αττικής που αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς αυτής. Επιπλέον, η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει ένα σημαντικό δίκτυο πρατηρίων σε παράκτιες περιοχές και νησιά με αποτέλεσμα να παρέχει ευρύτατη γεωγραφική κάλυψη στους πελάτες της, ενώ έχει συνάψει και συμφωνίες αποκλειστικής συνεργασίας (με τη λειτουργία σταθμού ανεφοδιασμού εντός της μαρίνας) με 6 μαρίνες σε Χαλκιδική (2), Λευκάδα, Σάμο, Βόλο 3.2. Στερεά Καύσιμα Η ΕΛΙΝΟΙΛ εισήλθε στο χώρο των στερεών καυσίμων το 1979 όταν, κατά τη διάρκεια της πετρελαϊκής κρίσης, προέβλεψε την ανάγκη της ελληνικής βιομηχανίας για φθηνότερα καύσιμα και εξασφάλισε συνεργασίες με τους σημαντικότερους παραγωγούς της διεθνούς αγοράς. Σήμερα, η ΕΛΙΝΟΙΛ εμπορεύεται κυρίως πετρελαϊκό coke (pet coke), και ανθρακίτη με χρήσεις στην τσιμεντοποιία, ασβεστοποιία, κεραμοποιία, χαλυβουργία κ.α., και για το σκοπό αυτό διαθέτει δύο μονάδες επεξεργασίας στερεών καυσίμων στο Βόλο και στον Ασπρόπυργο Αττικής συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας ΜΤ ετησίως. Η προμήθεια του pet coke γίνεται κυρίως από διυλιστήρια της Ιταλίας και της Βενεζουέλας και του ανθρακίτη από ορυχεία Ρωσίας και Ουκρανίας. 12

13 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε Λιπαντικά Η ΕΛΙΝΟΙΛ διαθέτει λιπαντικά για τις ανάγκες τις εσωτερικής αγοράς καθώς και λιπαντικά πλοίων (marine). Οι δύο αυτές δραστηριότητες είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους τόσο από επιχειρησιακής όσο και από οργανωτικής άποψης. Λιπαντικά εσωτερικής αγοράς Η ΕΛΙΝΟΙΛ εμπορεύεται μια μεγάλη γκάμα ορυκτελαίων που περιλαμβάνει λιπαντικά οχημάτων, λιπαντικά βιομηχανίας, γράσα καθώς και διάφορα άλλα ειδικά προϊόντα (αντιψυκτικά, υγρά φρένων, κ.α.). Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων λιπαντικών κατευθύνεται στο δίκτυο των πρατηρίων (λιπαντικά οχημάτων) ενώ ένα μικρότερο τμήμα απορροφάει η βιομηχανία (λιπαντικά βιομηχανίας, γράσα) και τα σκάφη αναψυχής. Η προμήθεια των λιπαντικών γίνεται από παραγωγούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό βάσει των προδιαγραφών και των διατυπώσεων που ορίζει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Εκτός από το προϊόν η ΕΛΙΝΟΙΛ φροντίζει για τον σχεδιασμό και την κατασκευή της συσκευασίας. Λιπαντικά ναυτιλίας (marine) Η ΕΛΙΝΟΙΛ εφοδιάζει τους πελάτες της με λιπαντικά πλοίων ελίν σε όλα τα ελληνικά λιμάνια, στη Σιγκαπούρη και κατά μήκος της ακτογραμμής της Κίνας. Τους εφοδιάζει επίσης σε οποιοδήποτε άλλο λιμάνι του κόσμου, με λιπαντικά προσεκτικά επιλεγμένων εταιριών. Τα λιπαντικά πλοίων παρασκευάζονται στην Ελλάδα από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διατυπώσεις που εγκρίνει η ΕΛΙΝΟΙΛ. Όταν πρόκειται για πωλήσεις σε λιμάνια του εξωτερικού, η προμήθεια γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρίες Τεχνικά Έργα Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων μέσω της θυγατρικής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. Η ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ δημιουργήθηκε το 2000 από το τεχνικό τμήμα της ΕΛΙΝΟΙΛ προκειμένου να αξιοποιηθεί σε έργα για λογαριασμό τρίτων η συσσωρευμένη εμπειρία τόσων ετών. Διαθέτει μεγάλη πείρα στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων και βιομηχανικών χώρων, παρέχοντας ολοκληρωμένες τεχνικές και κατασκευαστικές λύσεις Βιοκαύσιμα Η ΕΛΙΝΟΙΛ δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία 8 χρόνια στο χώρο των βιοκαυσίμων και ειδικότερα του βιοντήζελ συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχοντας πραγματοποιήσει την πρώτη εισαγωγή και πιλοτική διάθεση βιοντήζελ στην Ελλάδα ήδη από το Το βιοντήζελ είναι ένα καύσιμο εξαιρετικά φιλικό προς το περιβάλλον και ανανεώσιμο αφού, προέρχεται από φυτικά έλαια ή και ζωικά λίπη. Τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά το καθιστούν απολύτως κατάλληλο για χρήση από ντιζελοκινητήρες και είναι ήδη αρκετά διαδεδομένο σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα βιοκαύσιμα βρίσκονται στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει ήδη πάρει σειρά αποφάσεων για την άμεση προώθησή τους. Μεταξύ σχετικών μέτρων που έχει λάβει η Ε.Ε. είναι και η θέσπιση ενός φιλόδοξου στόχου συμμετοχής των βιοκαυσίμων στο σύνολο των καυσίμων κίνησης κάθε κράτους - μέλους σε ποσοστό 5,75% έως το Τον στόχο αυτό έχει υιοθετήσει και η Ελλάδα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ σήμερα κατέχει το 37% της εταιρίας ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε., η οποία διαθέτει μονάδα παραγωγής βιοντήζελ στο Βόλο ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας τόνων. 13

14 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.1. Διοίκηση - Διεύθυνση εργασιών Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία λήγει στις 28/5/2009, απαρτίζεται από τους κάτωθι: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χάρης Κυνηγός Γιάννης Αληγιζάκης Γιώργος Τσούνιας Νίκος Σκορίνης Πολυδεύκης Τσιόντσης Γιάννης Κουρούκλης Λευτέρης Αντωνακόπουλος Λεωνίδας Δρόλλας Ροδόλφος Παπαϊωάννου Πρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Τα δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας συνθέτουν την Διευθυντική Ομάδα η οποία είναι επιφορτισμένη με την καθημερινή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων: ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γιάννης Αληγιζάκης Γιώργος Τσούνιας Δημήτρης Μικράκης Γιάννης Διαμαντόπουλος Νίκος Λιάπης Μάριος Μίκαιτς Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Εμπορικού Εσωτερικής Αγοράς Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Διευθυντής Εμπορικού Διεθνούς Αγοράς Διευθυντής Marketing & Δημοσίων Σχέσεων Διευθυντής Εκμετάλλευσης Διευθυντής Τεχνικού 14

15 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4.2. Εταιρική Διακυβέρνηση Γενικά Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα κανόνων με τους οποίους η επιχείρηση διοικείται και ελέγχεται με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας και της μακροχρόνιας αξίας της επένδυσης των μετόχων και των υπόλοιπων ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders). Οι ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders) περιλαμβάνουν εκείνους οι οποίοι έχουν συμφέρον / ενδιαφέρον για την επιχείρηση, όπως οι εργαζόμενοι, οι πιστωτές, οι προμηθευτές, το κράτος και η κοινότητα. Η ΕΛΙΝΟΙΛ από το 1988, όταν διαχωρίστηκε η Ιδιοκτησία από την Διοίκησή της, εφαρμόζει πολιτικές, κανονισμούς και διαδικασίες με στόχο την χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία της αλλά και την μέγιστη διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση. Με την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών τον Μάρτιο του 2004, οι πολιτικές και διαδικασίες προσαρμόσθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία (Νόμος 3016/2002) και κωδικοποιήθηκαν με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Στην ΕΛΙΝΟΙΛ, η σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση διασφαλίζεται από: Τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου: Ένα καλό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να επιτρέπει την παρακολούθηση της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρίας και των ουσιαστικό έλεγχο των στελεχών από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι εννεαμελές και αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Τα εκτελεστικά μέλη είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ανώτατα εν ενεργεία διευθυντικά στελέχη. Τα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία του Δ.Σ. και είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εκτελεστικής Διοίκησης. Από τα 7 μη εκτελεστικά μέλη τα δύο είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία, και έχουν επιλεγεί με γνώμονα την διεθνή εμπειρία τους και ειδικότερα σε θέματα πετρελαϊκής πολιτικής. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της Εκτελεστικής Διοίκησης έχει συσταθεί Ελεγκτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και έχει κύριο σκοπό την εποπτεία των εργασιών του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Τους αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου: Οι δομές της εταιρίας προβλέπουν αυστηρές διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες διασφαλίζουν την βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστημάτων. Παράλληλα, η εταιρία ελέγχεται από αναγνωρισμένους εξωτερικούς ελεγκτές ως προς την αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων. Την οργανωτική δομή της εταιρίας: Βασικό στοιχείο του οργανωτικού σχήματος της ΕΛΙΝΟΙΛ αποτελεί η αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων μέσα στο πλαίσιο της κοινής εταιρικής στρατηγικής. Η δομή της εταιρίας, η οποία αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα, είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διαχωρίζει τις αρμοδιότητες των διευθυντικών στελεχών και να διασφαλίζει τον καλύτερο έλεγχο των εταιρικών δραστηριοτήτων. Για κάθε θέση στο οργανόγραμμα έχει καταγραφεί αναλυτική Περιγραφή Θέσης, προδιαγράφοντας τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τα όρια εξουσίας. 15

16 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το σύστημα αξιολόγησης και αμοιβών των στελεχών: Κεντρικό στόχο της μισθολογικής πολιτικής της εταιρίας αποτελεί η προσέλκυση, αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη ανθρώπων που οι ικανότητές τους φέρουν προστιθέμενη αξία για την εταιρία. Για το λόγο αυτό επιδιώκεται η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού και το σύστημα αμοιβών να χαρακτηρίζονται από όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και διαφάνεια και να λειτουργούν ως διαρκές κίνητρο απόδοσης και βελτίωσης του προσωπικού. Την πολιτική γνωστοποιήσεων της εταιρίας: Η εταιρία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων της και για αυτό το λόγο παρέχει έγκαιρα στο επενδυτικό κοινό κάθε πληροφορία σχετική με την εξέλιξη των εταιρικών της υποθέσεων και γενικότερα κάθε σημαντική πληροφορία που μπορεί να επηρεάσει τους επενδυτές στις αποφάσεις τους σχετικά με την μετοχή της εταιρίας. Εσωτερικός Έλεγχος Οι δομές της Εταιρίας προβλέπουν αυστηρές διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου, οι οποίες διασφαλίζουν την βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστημάτων. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:..παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής,..αναφέρει στο διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του,..ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για τον διενεργούμενο από το Τμήμα έλεγχο, Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων,..Παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και συντάσσει εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου. 16

17 5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 5.1. Ελίν Τεχνική Α.Τ.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» συστάθηκε την (ΦΕΚ 11774/2000). Η εταιρία είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με Αρ. Μητρώου 47750/01ΑΤ/ Β/00/572. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, επί της οδού Πηγών 33, ενώ αντικείμενο εργασιών της είναι η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχείρησης. Η διάρκεια της εταιρίας είναι 90 έτη. Σκοπός της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α...η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, όπως ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών, οικοδομικών, ενεργειακών, βιομηχανικών, οδοποιίας, λιμενικών. β...η παροχή υπηρεσιών (τεχνογνωσίας κ.λπ.) συναφών με τις ανωτέρω δραστηριότητες. γ...η αγορά, πώληση, οικοδόμηση (με σκοπό πωλήσεως ή εκμεταλλεύσεως) και η εκμετάλλευση ακινήτων. δ. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων. ε. Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως. στ...η συμμετοχή σε άλλες υφιστάμενες ή σε εταιρείες που πρόκειται να συσταθούν στο μέλλον, κάθε τύπου, των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της εταιρίας, καθώς και η κάθε μορφής συνεργασία με τέτοιες εταιρείες. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμετοχής ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ,95% ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. 1 0,05% Η εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη με την από 6/11/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που απαρτίζεται από τους εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γιάννης Αληγιζάκης Γιώργος Τσούνιας Μάριος Μίκαιτς Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 6/11/2011. Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ για το 2007 είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 17

18 5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 5.2. Ελίν Ν.Ε. Η ναυτική εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» συστάθηκε την Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στα Βιβλία Μητρώου Ναυτικών Εταιριών του Νόμου 959/79 με αύξοντα αριθμό 3915, και η διάρκειά της ορίστηκε έως την 31/12/2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείμενο εργασιών της είναι η εκμετάλλευση και διαχείριση πλοίων για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο αποκλειστικός σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύμβασης σύστασής της, είναι η κυριότητα ελληνικών εμπορικών πλοίων, η εκμετάλλευση ή διαχείριση ελληνικών ή ξένης σημαίας εμπορικών πλοίων καθώς και η απόκτηση μετοχών άλλων Ναυτικών Εταιριών που έχουν τον ίδιο ως άνω σκοπό. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμετοχής ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ,99% ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 1 0,01% Η εταιρία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γιάννης Αληγιζάκης Πρόεδρος Κώστας Μπέτσης Αντιπρόεδρος Γιώργος Τσούνιας Μέλος Νίκος Λιάπης Μέλος Αλέξανδρος Κορομάντζος Μέλος Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 6/9/2010. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝ N.E. για το 2007 είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 18

19 5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 5.3. Ελίν Σταθμοί Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε..» συστάθηκε την (ΦΕΚ 8646/ ). Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 58976/01ΑΤ/Β/05/313, και η διάρκειά της ορίστηκε έως την 31/12/2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείμενο εργασιών της είναι η εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών ανεφοδιασμού σκαφών και εν γένει η διενέργεια λιανικών πωλήσεων. Ο σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α...η λιανική εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, β...η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, γ. η παροχή υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω, δ...η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κλπ, ε. η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως και, στ...η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές), των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμετοχής ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε ,98% ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 1 0,02% Η εταιρία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γιάννης Αληγιζάκης Πρόεδρος Γιώργος Τσούνιας Αντιπρόεδρος Γιάννης Διαμαντόπουλος Μέλος Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 6/11/2011. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. για το 2007 είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της μητρικής εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 19

20 5. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 5.4. Ελίν Βιοκαύσιμα Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε..» συστάθηκε την (ΦΕΚ 8630/ ). Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 59021/01ΑΤ/Β/05/324, και η διάρκειά της ορίστηκε έως την 31/12/2090. Έδρα της εταιρίας ορίστηκε ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πηγών 33 και αντικείμενο εργασιών της είναι η παραγωγή και διάθεση βιοκαυσίμων. Ο σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι: α...η προμήθεια, συλλογή και επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων, β. η ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή βιοκαυσίμων, γ...η χονδρική και λιανική εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, λιπαντικών υγραερίων, στερεών καυσίμων, βιοκαυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων, δ...η εισαγωγή και εξαγωγή υγρών καυσίμων, λιπαντικών υγραερίων, στερεών καυσίμων, βιοκαυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων ε. η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, στ. η παροχή υπηρεσιών γενικώς και ειδικότερα συναφών με τα ανωτέρω, ζ...η μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρινών, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, εγκαταστάσεων ή εργοστασίων βιοκαυσίμων και άλλων μορφών ενέργειας κλπ, η. η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως και, θ...η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές), καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 40,00 η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως: Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμετοχής ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε % Γιάννης Κουρούκλης % Στέφανος Κυνηγός % Λευτέρης Αντωνακόπουλος % Η εταιρία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευτέρης Αντωνακόπουλος Γιάννης Κουρούκλης Γιάννης Αληγιζάκης Γιώργος Τσούνιας Στέφανος Κυνηγός Στέφανος Κώνστας Πρόεδρος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 28/6/2012. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. για το 2007 είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΕΛΙΝΟΙΛ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 20

21 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤOΧΟΥΣ 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤOΧΟΥΣ Γενικά Η μετοχή της ΕΛΙΝΟΙΛ διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τις 10 Μαρτίου Έχει καταχωρηθεί στον κλάδο Καθετοποιημένες λύσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και συμμετέχει στους κάτωθι δείκτες: - FTSE/Χ.Α. Small Cap 80 - FTSE/X.A. Πετρέλαιο Αέριο - FTSE/X.A. 140 Η ΕΛΙΝΟΙΛ παρέχει στο επενδυτικό κοινό κάθε πληροφορία που απαιτείται ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν αντικειμενική άποψη σχετικά με την διαχείριση της Εταιρίας και την ισότιμη μεταχείριση όλων των Μετόχων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού πραγματοποιείται μέσω: του Ετήσιου Δελτίου της εταιρικής ιστοσελίδας στη διεύθυνση εταιρικών παρουσιάσεων δελτίων τύπου και ανακοινώσεων που δημοσιεύονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Επιπλέον, όλοι οι μέτοχοι έχουν δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων: Τηλ.: Fax: Κωδικοί (Tickers) ΟΑΣΗΣ: Reuters: Bloomberg: ΕΛΙΝ ELIr.AT ELIN GA Μετοχική σύνθεση Οι κυριότεροι μέτοχοι της Εταιρίας (με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του 5%) και τα αντίστοιχα ποσοστά μετοχών που κατείχαν στις 31/12/2007 έχουν ως ακολούθως: Μέτοχος Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Συμετοχής ILIUM S.A. (συμφερόντων Σ.Καρνέση) ,92% Λοιποί Επενδυτές ,08% Σύνολο ,00% 21

22 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤOΧΟΥΣ Πορεία Μετοχής Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η πορεία της μετοχής της ΕΛΙΝΟΙΛ σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη Χ.Α.: Πορεία Μετοχής /3/ /11/ /8/2005 5/5/ /1/2007 8/10/2007 ΕΛΙΝΟΙΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 22

23 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό η ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ κατά το έτος 2007: ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Ημερομηνία Ανακοίνωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση 30/5/2007 Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου /5/2007 Ανακοίνωση επιχειρηματικής συμφωνίας 12/6/2007 Διορισμός εσωτερικού ελεγκτή 28/6/2007 Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/6/2007 Ανακοίνωση πληρωμής. μερίσματος 5/7/2007 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων. φορολογικού ελέγχου 19/10/2007 Ανακοίνωση για διακοπή επιχειρηματικής. συνεργασίας 25/10/2007 Ανακοίνωση καταβολής και είσπραξης. αποζημίωσης 5/12/2007 Ανακοίνωση για διόρθωση στα δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου /12/2007 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων. φορολογικού ελέγχου ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία Δελτίο Τύπου Ηλεκτρονική Διεύθυνση 5/3/2006 Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης /8/2007 Οικονομικά αποτελέσματα. 1ου εξαμήνου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Δημοσίευση Ηλεκτρονική Διεύθυνση 2/3/2007 Οικονομικές καταστάσεις. χρήσης /5/2007 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ΕΛΙΝΟΙΛ. και Ομίλου 1ου τριμήνου /8/2007 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ΕΛΙΝΟΙΛ. και Ομίλου 1ου εξαμήνου /11/2007 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ΕΛΙΝΟΙΛ. και Ομίλου εννεαμήνου ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Γνωστοποίηση συναλλαγών Ηλεκτρονική Διεύθυνση 2007 Γνωστοποιήσεις συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υποχρέωσης που εισάγει το άρθρο 13 του Ν.3340/2005 και το άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 23

24 8. EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΠΕΡI ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 8. EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΠΕΡI ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 24

25 8. EΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΠΕΡI ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42ε ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 αρ. 2 παρ. 4, σας παρουσιάζουμε τις συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για τη χρήση 2007: Α. Συναλλαγές με Θυγατρικές Εταιρίες Ι) ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 1. Αγορές από ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Ποσό ,52 που αφορά σε ενοίκια γραφείων και σε παροχή διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. 2. Πωλήσεις προς ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Ποσό ,19 που αφορά σε παροχή τεχνικών υπηρεσιών. 3. Απαιτήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Ποσό , Υποχρεώσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Δεν υπάρχουν. ΙΙ) ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. 1. Αγορές από ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Ποσό ,90 που αφορά σε αγορές πετρελαιοειδών προϊόντων 2. Πωλήσεις προς ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Δεν υπάρχουν 3. Απαιτήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Ποσό ,97 4. Υποχρεώσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Δεν υπάρχουν. ΙΙΙ) ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1. Αγορές από ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Ποσό ,54 που αφορά σε αφορά σε αγορές ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών. 2. Πωλήσεις προς ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Συνολικό ποσό ,00 που αφορά σε ναύλους. 3. Απαιτήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Ποσό , Υποχρεώσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Ποσό ,83 Β. Συναλλαγές με Συγγενείς και λοιπές Συνδεδεμένες Εταιρίες Ι) ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1. Αγορές από ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Συνολικό ποσό ,63 που αφορά σε αγορές ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών που απαιτούνται για την κίνηση του δεξαμενοπλοίου ΜΑΪΣΤΡΟΣ το οποίο έχει στην ιδιοκτησία της. 2. Πωλήσεις προς ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Συνολικό ποσό ,00 που αφορά σε ναύλους που καταβάλλει η ΕΛΙΝΟΙΛ για μεταφορές καυσίμων με το δεξαμενόπλοιο ΜΑΪΣΤΡΟΣ, δυνάμει του από ναυλοσυμφώνου. 3. Απαιτήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Ποσό ,54 που αφορά προκαταβληθέντες ναύλους. 4. Υποχρεώσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Δεν υπάρχουν. ΙΙ) ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 1. Αγορές από ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Ποσό ,64 που αφορά σε παροχή διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. 2. Πωλήσεις προς ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.: Δεν υπάρχουν 3. Απαιτήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Ποσό ,63 4. Υποχρεώσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. την : Δεν υπάρχουν. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Κηφισιά, 18 Μαρτίου Για το Διοικητικό Συμβούλιο Χ.Κυνηγός 25

26 9. & ΕΚΘΕΣΕΙΣ Δ.Σ. 9. & ΕΚΘΕΣΕΙΣ Δ.Σ. 26

27 9. & ΕΚΘΕΣΕΙΣ Δ.Σ. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΙΑ» την 18η Μαρτίου 2008, και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Χαράλαμπος Κυνηγός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. 27

28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ...28 Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ.(ν.3556/2007)...35 Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών...36 Καταστάσεις αποτελεσμάτων...38 Ισολογισμοί...39 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Καταστάσεις ταμιακών ροών...41 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από τον Όμιλο κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Ενοποίηση Πληροφόρηση κατά τομέα Συναλλαγματικές μετατροπές Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Δραστηριότητες αντιστάθμισης Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό κεφάλαιο Δανεισμός Κρατικές επιχορηγήσεις Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος Παροχές στο προσωπικό Αναγνώριση εσόδων Μισθώσεις Διανομή μερισμάτων Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασμών των Ισολογισμών Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα... 60

29 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ 5.10 Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Δάνεια Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία Προμηθευτές Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος Ανακατατάξεις κονδυλίων Ισολογισμού Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασμών των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων Άλλα έσοδα Έξοδα διοικήσεως Έξοδα διαθέσεως Άλλα έξοδα Χρηματοοικονομικό κόστος (Καθαρό) Κέρδη από πώληση θυγατρικής Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχή σε συγγενείς Φόρος εισοδήματος Κέρδη / (Ζημιές) κατά μετοχή Δεσμεύσεις Λοιπά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Κεφαλαιουχικές δαπάνες Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Μεταγενέστερα γεγονότα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E.

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. Ετήσιο Δελτίο 2005 ΕΛΙΝΟΙΛ A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου... 04 Μήνυµα Προέδρου Δ.Σ.... 05 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και τους

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) «Κενή σελίδα» 2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26) (η «Εταιρία»)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα